Hockey by huanghengdong

VIEWS: 1 PAGES: 3

									   KLOOF MET NEDERLAND WORDT IEDER
        JAAR KLEINER
 OLYMPISCHE SPELEN MOETEN BELGISCH HOCKEY EEN BOOST GEVEN

Op 26 augustus 2007 plaatste de Belgische nationale hockeyploeg zich voor het eerst
sinds 1976 voor De Olympische Spelen. België versloeg wereldkampioen Duitsland op
het EK in Manchester en behaalde zo de derde plaats, een stek die recht geeft op een
ticket voor Peking. “De kwalificatie is te danken aan de professionalisering van ons
hockey”, zegt Denis Van Damme, marketing manager van de Koninklijke Belgische
Hockeybond (KBHB). De kwalificatie zorgde ook voor extra publiciteit, maar vooral
van de Olympische Spelen zelf wordt veel verwacht bij de bond. “Onze Olympische
ploeg moet onze grootste rekruteringstool worden.”

              “Het aantal ingeschreven leden is dit jaar voor het eerst boven de
              20.000 gegaan”, zegt Denis Van Damme, marketing manager
              van de KBHB. De grootste groeipool ligt bij de jeugd en meer
              specifiek bij de meisjes. “De overgang van natuurlijke
              grasvelden naar kunstgras heeft hierin zeker een rol gespeeld.
              Ook heeft de bond alternatieve competities op maandagavond
              in het leven geroepen voor volwassenen die omwille van de
              kinderen geen tijd hebben om in het weekend te hockeyen.
              Daarnaast pogen we de sport te promoten buiten de natuurlijke
              hockeypolen van ons land, Antwerpen en Waals-Brabant”, aldus
              Van Damme.PROFESSIONALISERING

De voornaamste reden voor het succes van onze nationale ploeg is volgens de bond de
professionele omkadering die steeds verder wordt uitgebouwd. “De laatste jaren worden er
voor elke strategische positie professionals aangetrokken. Zo kunnen we onze nationale
ploegen, die allen op amateurbasis spelen, toch een professionele voorbereiding geven. Ook
de begeleiding van onze jeugdploegen verloopt zeer gestructureerd. Die aanpak heeft
duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Onze jeugdploegen pakken de jongste jaren steeds
medailles op Europese kampioenschappen en voor het eerst in meer dan dertig jaar is onze
Belgische hockeyploeg gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.”

“De kloof met Nederland blijft echter nog heel
                         “Nederland heeft bijna 200.000
groot”, stelt Van Damme. “Nederland telt bijna
                         leden, wij 20.000. Dat zegt genoeg”
200.000 leden, wij 20.000. Dat spreekt voor
zich. Onze noorderburen hebben bovendien een grote voorsprong op het gebied van
topsportcultuur. Ze beschikken over veel meer middelen en bovendien is de sport er stukken
populairder. Maar verheugend is wel dat de kloof met Nederland elk jaar iets kleiner wordt”,
voegt Van Damme nog aan toe.

POPULARISERING
Hockey heeft in ons land nog altijd het stempel een elitaire sport te zijn. “In het verleden was
dat inderdaad zo”, beaamt Van Damme, “maar het laatste decennium doen de clubs grote
inspanningen om de sport te populariseren. Dat moet wel als we als sport willen blijven
groeien. We werken ook samen met de scholen om de jongeren warm te maken voor het
hockey.” Volgens Van Damme bedraagt het inschrijvingsgeld bij een hockeyclub ook niet
veel meer dan bij een voetbalclub. “Je mag rekenen op een 160 à 200 euro plus nog eens
zestig euro voor een deftige beginnersstick. De grote kosten voor hockeyclubs zijn de
kunstvelden, die tussen de 250.000 en de 650.000 euro kosten.”

OLYMPISCHE SPELEN

Van Damme verwacht ook veel van de Olympische Spelen. “Onze Olympische ploeg moet
onze grootste rekruteringstool worden. Er komen tal van acties rond de nationale herenploeg,
                we gaan proberen om ze een goede mediatisering te geven.”
“Onze Olympische ploeg     De bond hoopt dat de uitgebreide media-aandacht een sterk
moet ons grootste        terugkoppelingseffect zal hebben op de populariteit van de
rekruteringstool worden”    hockeysport, vooral bij jongeren. De goede prestaties van de
                laatste jaren hebben nu reeds tot een grotere media-aandacht
voor het Belgisch hockey geleid. Al is dat volgens Van Damme ook te danken aan de goede
mediastructuur bij de hockeybond. “Als kleine sport zijn we het al lange tijd gewoon om te
moeten vechten voor zichtbaarheid in de media. Op een geduldige en gestructureerde manier
werden de contacten met pers en media onderhouden en aangewakkerd. Hierdoor stond onze
communicatiestructuur al voor een groot deel klaar.”

UITDAGINGEN

Van Damme ziet twee uitdagingen voor de groeiende hockeysport. “Ten eerste moeten er
nieuwe clubs opgericht worden en moeten bestaande clubs voldoende
uitbreidingsmogelijkheden hebben voor hun accommodatie. Vooral de Brusselse clubs
hebben weinig ruimte tot uitbreiding omdat ze gevangen zitten in stadswijken. Daarnaast
moeten we ons hoeden voor de excessen van commercialisering. We willen groeien, maar met
behoud van onze eigenheid. Geld mag niet de allesoverheersende drijfveer worden”.

                                            WV, SCJean‐Pierre Speleers: “Leren van fouten die het voetbal in verleden heeft gemaakt” 

                    Jean-Pierre Speleers, voorzitter van eredivisionist
                    Dragons uit Brasschaat, merkt ook bij zijn club dat het
                    aantal leden opmerkelijk gestegen is. “Een nieuwe
                    trend die we bij onze club merken zijn ouderen die
                    komen hockeyen. Al blijft onze prioriteit wel onze
                    jeugd, ze is immers de toekomst van de club”, aldus
                    Speleers. “Om te kunnen blijven groeien, investeren we
                    voortdurend in accommodatie en begeleiding.” Ook de
gemeente Brasschaat probeert de toegangsbarrières tot het hockey te slopen. Speleers gruwelt
eveneens van het al dan niet elitaire karakter van hockey. “We willen onze club en de sport
een volks karakter geven. Via schoolsportdagen maken jongeren kennis met onze club.
Bovendien mogen ze een aantal maanden gratis proefdraaien.” Speleers relativeert ook de
uitgaven voor hockeyspelers. “De accommodatie van kunstvelden is wel vrij duur, maar voor
het overige komt de kostprijs overeen met die van populaire sporten als voetbal.”

Momenteel speelt Dragons nog steeds op semi-professionele basis, maar Speleers sluit niet uit
dat er in de toekomst met professionele spelers gewerkt zal worden. “In het streven naar
professionalisering moeten de bond en de clubs zich wel hoeden voor fouten die in het
verleden door andere sporten op weg naar professionalisering gemaakt zijn. Toch merk ik nu
al dat er een aantal dingen fout zitten bij de bond”, geeft Speleers nog mee.

                               Wim Vandenweghe, Stijn Cools

                                       December 2007

								
To top