Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

W16 Outbreak speelfilms in de klas

VIEWS: 9 PAGES: 16

Leerlingen zijn dol op actiefilms waar het bloed van de muren spat. Neem de film Outbreak, hier bindt Dustin Hoffman de strijd aan met met een dodelijk virus dat op het punt staat veel slachtoffers te maken. Aan leerlingen de taak om uit te zoeken wat er allemaal wel en niet klopt in de film. Ondertussen doen ze een beter begrip op over afweer. Begrippen als antistoffen, passieve en actieve immunisatie komen langs en ook wat een ELISA is. Het materiaal is afkomstig van de afgelopen NIBI-conferentie en hoort bij workshop W16 van Gee van Duin. Lesmateriaal is geschikt voor bovenbouw havo/vwo

More Info
									Gee van Duin
NIBI-conferentie
13 januari 2012
       Programma
Voorstellen en doelen
Ervaringen met speelfilms uitwisselen; aanpak
Kijkopdracht en Outbreak (18 min.)
Opbrengst vandaag
Oeps… filmfouten
Opbrengst in de klas
Achtergrond van ‘haemorrhagic fever’
Fragmenten Contagion (6 min.)
Vergelijken/waarderen Outbreak – Contagion
Aftiteling: Conclusie en evaluatie
Kijken… met vragen en perspectieven
             Vergelijkend
             Oorzakelijk
             Functioneel
             Bouw & werking
             Omgeving
             Evolutionair
             Medisch
             Technologisch
             Ethisch
             Persoonlijk

        … en wat klopt er niet??
Film bekeken vanuit perspectieven
  Vergelijkend  •  Virus vs. bacterie; of griep vs. Ebola
   Oorzakelijk  •  Besmetting en transmissie
  Functioneel  •  Virusenvelop-eiwitten
Bouw & werking   •  DNA/RNA-virus; envelop
   Omgeving   •  Gastheerspecificiteit
  Evolutionair  •  Mutaties, emergent virus
    Medisch   •  Immuniteit (actief/passief); antistof
 Technologisch  •  Beperking infectie en transmissie
     Ethisch  •  Wie krijgen het vaccin als eerste?
   Persoonlijk  •  Spanning, beklemming, ervaring?…
        Oeps…

Welke fouten/blunders zitten er in?
    Opbrengst in de klas
Opdracht 5h ná kijken: zoek termen in BvJ
 Airborne overbrenging
 Antistoffen
 ’Celbesmetting’
 Dierreservoir
 Drager
 Immuniteit
 Incubatietijd
 Inwendige bloeding
 Mutatie virus
 Vaccinatie / serum
 Verspreiding in bevolking (epidemiologie)
                 Haemorrhagic fever
Host immune responses to Ebola virus and cell damage due to direct infection of monocytes and macrophages cause the release of cytokines
associated with inflammation and fever (A). Infection of endothelial cells also induces a cytopathic effect and damage to the endothelial barrier
that, together with cytokine effects, leads to the loss of vascular integrity (B). Transient expression of Ebola virus GP in human umbilical vein
endothelial cells or 293T cells causes a reduction of specific integrins (primary molecules responsible for cell adhesion to the extracellular matrix)
and immune molecules on the cell surface. Cytokine dysregulation and virus infection may synergize at the endothelial surface, promoting
hemorrhage and vasomotor collapse.
                                                      Sullivan, N. e.a. (2003). J. Virol.
Vergelijking Outbreak en Contagion
  Lengte: 125 en 100 minuten
  Drama: ….
  Wetenschap: ….
                          Rose, C.S. (2007). Evol. Biol. 34: 49-54
               Conclusie
        Biology in the Movies:
  Using the Double-Edged Sword of Popular Culture
   to Enhance Public Understanding of Science
Movies will probably never      Movies are useful in
meet the standards for        pedagogy to the extent that
accuracy and plausibility       they inspire teachers to
demanded by professional       draw connections with
scientists, nor will they       exciting real world science,
serve as reliable teachers of     and motivate students to
fundamental knowledge.        think and talk about
                   scientific phenomena and
                   their impacts on society.

    Doe méér met bewegend beeld!
  http://www.ecent.nl/artikel/2184/Biologie+in+bewegende+beelden/view.do
  Evaluatie

1. Wat heeft deze
  workshop je
  opgeleverd?
2. Geef een tip.
3. Noem een top.
http://www.youtube.com/watch?v=LppK4ZtsDdM
http://www.youtube.com/watch?v=LppK4ZtsDdM

								
To top