04072011 - Student List

Document Sample
04072011 - Student List Powered By Docstoc
					04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Master By Group
Master By Group

Day      Time        AKAUN SEM 1 -9                                         AKAUN SEM 3 -23                                    AKAUN SEM 5 -11                                  BATI SEM 1 -15                                        BATI SEM 3 -12                                           BATI SEM 4 -4
Monday     08:30AM - 09:30AM  PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:AK Sem 1 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 1)   PU 1103-Mikroekonomi:AK Sem 3 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (DK 2)            PA 2103-Perakaunan Berkomputer:AK Sem 5 Tutorial (Khairuddin b Ismail) (MK 3)   KIP 2092-English 1:BA Sem 1 Tutorial (Shuhada Mustafa Hilmi) (T 11)              ABT 2033-Tamadun Islam Zaman Khulafa Al Rashidin:BATI Sem 3 Tutorial (Nurizan bt Baharom) (T 22)  ABT 2033-Tamadun Islam Zaman Khulafa Al Rashidin:BATI Sem 4 Tutorial (Nurizan bt Baharom) (T 22)
        09:30AM - 10:30AM
        10:30AM - 11:00AM                          BREAK                                           BREAK                                         BREAK                                            BREAK                                              BREAK                                                BREAK
        11:00AM - 12:00PM  PU 1153-Prinsip Pemasaran:AK Sem 1 Kuliah 2 (Nurulhuda Othman) (DK 2)             PA 2153-Perakaunan Kos:AK Sem 3 Tutorial (Zawati Abu Bakar) (T 06)           PA 3093-Perakaunan Syarikat 2:AK Sem 5 Tutorial (Norazah Abd Jalil) (T 10)    BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA (Afifah Abdullah) (BK 6)                BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -1 (Aida Farkhana binti Ahmad Puhad) (BK 6)         BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -2 (Amilrudin Ishak) (BK 6)
        12:00PM - 01:00PM
        01:00PM - 02:15PM                          BREAK                                           BREAK                                         BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                               BREAK
        02:15PM - 03:15PM  KIP 2072-Bahasa Arab I:AK Sem 1 Tutorial (Nurizan bt Baharom) (T 16)                                                                                                                                                 ABA 2082-Al-Balaghah:BATI Sem 3 Tutorial (Norillah Abdullah Hassim) (T 22)             ABA 2082-Al-Balaghah:BATI Sem 4 Tutorial (Norillah Abdullah Hassim) (T 22)
        03:15PM - 04:15PM
        04:15PM - 05:15PM
Tuesday    08:30AM - 09:30AM  KIP 2011-Tahfiz I:AK Sem 1 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)                                                            PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-5 AK (Siti Mariam Sakari) (T 13)          KIP 2072-Bahasa Arab I:BA Sem 1 MB (Azlina bt Abdullah Hasim) (MB 2)             ABT 2052-Kebudayaan Islam:BATI Sem 3 Tutorial (Afifah Abdullah) (T 17)               ABT 2052-Kebudayaan Islam:BATI Sem 4 Tutorial (Afifah Abdullah) (T 17)
        09:30AM - 10:30AM
        10:30AM - 11:00AM                          BREAK                                           BREAK                                        BREAK                                          BREAK                                              BREAK                                               BREAK
        11:00AM - 12:00PM  PU 1173-Prinsip Pengurusan:AK Sem 1 Kuliah 1 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 1)          PU 1103-Mikroekonomi:AK Sem 3Tutorial (Siti Mariam Sakari) (BK 2)           PA 3113-Perakaunan Pengurusan:AK Sem 5 Tutorial (Zawati Abu Bakar) (T 09)     MPW 1143-Pengajian Islam:BA Sem 1 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)            ABT 2043-Tamadun Islam Zaman Abbasiyyah:BATI Sem 3 Kuliah (Nurizan bt Baharom) (T 19)       ABT 2043-Tamadun Islam Zaman Abbasiyyah:BATI Sem 4 Kuliah (Nurizan bt Baharom) (T 19)
        12:00PM - 01:00PM
        01:00PM - 02:15PM                           BREAK                                          BREAK                                        BREAK                                            BREAK                                              BREAK                                               BREAK
        02:15PM - 03:15PM  KIP 2092-English 1:AK Sem 1 MB (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (MB 1)                                                         MPW 1143-Pengajian Islam:AK Sem 5 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 2)
        03:15PM - 04:15PM                                                 KIP 2062-Fiqh Ibadah:AK Sem 3 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 4)                                                                                                    ABA 2103 -Masadir al-Lughah wa al-Adab:BATI Sem 3 Kuliah (Hanif b Abu Samah) (T 06)        ABA 2103 -Masadir al-Lughah wa al-Adab:BATI Sem 4 Kuliah (Hanif b Abu Samah) (T 06)
        04:15PM - 05:15PM                                                                                                                                      KIP 2011-Tahfiz I:BA Sem 1 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (T 16)
Wednesday   08:30AM - 09:30AM                                                 PA 2083-Prinsip Perakaunan Kewangan III:AK Sem 3 Tutorial (Norazah Abd Jalil) (T 13)  PA 2173-Audit:AK Sem 5 Tutorial (Zawati Abu Bakar) (T 12)
        09:30AM - 10:30AM                                                                                                                                      KIP 2052-Akidah Islam:BA Sem 1 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 6)           ABT 2062-Pembangunan Islam di Malaysia:BATI Sem 3 Tutorial (Mohd. Shupian Majid) (T 03)      ABT 2062-Pembangunan Islam di Malaysia:BATI Sem 4 Tutorial (Mohd. Shupian Majid) (T 03)
        10:30AM - 11:00AM                            BREAK                                         BREAK                                        BREAK                                           BREAK                                              BREAK                                               BREAK
        11:00AM - 12:00PM                                                 KIP 2052-Akidah Islam:AK Sem 3 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)         PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5 AK (Siti Mariam Sakari) (T 12)                                                          ABA 2082-Al-Balaghah:BATI Sem 3 Kuliah (Norillah Abdullah Hassim) (T 15)              ABA 2082-Al-Balaghah:BATI Sem 4 Kuliah (Norillah Abdullah Hassim) (T 15)
        12:00PM - 01:00PM
        01:00PM - 02:15PM                            BREAK                                        BREAK                                          BREAK                                          BREAK                                                BREAK                                               BREAK
        02:15PM - 03:15PM                                                 PU 1123-Prinsip Pengurusan Kewangan:AK Sem 3 Tutorial (Maslina Mohamad) (BK 5)     PA 3033-Percukaian Syarikat:AK Sem 5 Kuliah (Norazah Abd Jalil) (T 19)      KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:BATI Sem 1 Kuliah (Nor Fatiha Abdul Halim) (MK 4)  ABA 2023-Al Nahw Al Tatbiqiy II:BATI Sem 3 Kuliah (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 18)        ABA 2023-Al Nahw Al Tatbiqiy II:BATI Sem 4 Kuliah (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 18)
        03:15PM - 04:15PM  PU 1153-Prinsip Pemasaran:AK Sem 1 Kuliah 1 (Nurulhuda Othman) (DK 1)
        04:15PM - 05:15PM                                                 KIP 2052-Akidah Islam:AK Sem 3 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 3)                                                 KIP 2062-Fiqh Ibadah:BA Sem 1 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 3)
Thursday    08:30AM - 09:30AM  PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:AK Sem 1 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 10)  PA 2153-Perakaunan Kos:AK Sem 3 Kuliah (Zawati Abu Bakar) (T 02)            PA 2103-Perakaunan Berkomputer:AK Sem 5 Kuliah (Khairuddin b Ismail) (MK 4)    KIP 2011-Tahfiz I:BA Sem 1 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)                 ABT 2033-Tamadun Islam Zaman Khulafa Al Rashidin:BATI Sem 3 Kuliah (Nurizan bt Baharom) (T 22)   ABT 2033-Tamadun Islam Zaman Khulafa Al Rashidin:BATI Sem 4 Kuliah (Nurizan bt Baharom) (T 22)
        09:30AM - 10:30AM
        10:30AM - 11:00AM                          BREAK                                          BREAK                                          BREAK                                           BREAK                                            BREAK                                               BREAK
        11:00AM - 12:00PM  KIP 2072-Bahasa Arab I:AK Sem 1 MB (Nurizan bt Baharom) (MB 3)                 PU 1123-Prinsip Pengurusan Kewangan:AK Sem 3 Kuliah (Maslina Mohamad) (BK 5)      PA 3093-Perakaunan Syarikat 2:AK Sem 5 Kuliah (Norazah Abd Jalil) (T 16)                                                    ABA 2103 -Masadir al-Lughah wa al-Adab:BATI Sem 3 Tutorial (Hanif b Abu Samah) (T 18)       ABA 2103 -Masadir al-Lughah wa al-Adab:BATI Sem 4 Tutorial (Hanif b Abu Samah) (T 18)
        12:00PM - 01:00PM
        01:00PM - 02:15PM                         BREAK                                            BREAK                                         BREAK                                         BREAK                                                BREAK                                               BREAK
        02:15PM - 03:15PM  PU 2103-Matematik Perniagaan:AK Sem 1 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 4)                                                                                                  KIP 2092-English 1:BA Sem 1 MB (Shuhada Mustafa Hilmi) (MB 1)
        03:15PM - 04:15PM                                                 PU 2113-Business Communication:AK Sem 3 Tutorial (Roszalina Abdul Rahim) (BK 1)    MPW 1143-Pengajian Islam:AK Sem 5 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 1)                                                 ABT 2052-Kebudayaan Islam:BATI Sem 3 Kuliah (Afifah Abdullah) (T 13)                ABT 2052-Kebudayaan Islam:BATI Sem 4 Kuliah (Afifah Abdullah) (T 13)
        04:15PM - 05:15PM  KIP 2011-Tahfiz I:AK Sem 1 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (T 16)                                                                                                    KIP 2072-Bahasa Arab I:BA Sem 1 Tutorial (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 20)
Friday     08:30AM - 09:30AM  KIP 2092-English 1:AK Sem 1 Tutorial (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (BK 2)          PU 2113-Business Communication:AK Sem 3 Kuliah (Roszalina Abdul Rahim) (DK 6)     PA 3033-Percukaian Syarikat:AK Sem 5 Tutorial (Norazah Abd Jalil) (T 12)     KIP 2062-Fiqh Ibadah:BA Sem 1 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)                ABA 2023-Al Nahw Al Tatbiqiy II:BATI Sem 3 Tutorial (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 23)       ABA 2023-Al Nahw Al Tatbiqiy II:BATI Sem 4 Tutorial (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 23)
        09:30AM - 10:30AM
        10:30AM - 11:00AM                         BREAK                                            BREAK                                       BREAK                                          BREAK                                              BREAK                                               BREAK
        11:00AM - 12:00PM  PU 2103-Matematik Perniagaan:AK Sem 1 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 09)                                               PA 3113-Perakaunan Pengurusan:AK Sem 5 Kuliah (Zawati Abu Bakar) (T 18)      MPW 1143-Pengajian Islam:BA Sem 1 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)            ABT 2043-Tamadun Islam Zaman Abbasiyyah:BATI Sem 3 Tutorial (Nurizan bt Baharom) (T 19)      ABT 2043-Tamadun Islam Zaman Abbasiyyah:BATI Sem 4 Tutorial (Nurizan bt Baharom) (T 19)
        12:00PM - 01:00PM
        01:00PM - 02:15PM                            BREAK                                          BREAK                                         BREAK                                           BREAK                                              BREAK                                               BREAK
        02:15PM - 03:00PM
        03:00PM - 04:00PM  PU 1173-Prinsip Pengurusan:AK Sem 1 Kuliah 2 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 5)          PA 2083-Prinsip Perakaunan Kewangan III:AK Sem 3 Kuliah (Norazah Abd Jalil) (T 21)   PA 2173-Audit:AK Sem 5 Kuliah (Zawati Abu Bakar) (T 18)              KIP 2052-Akidah Islam:BA Sem 1 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 2)            ABT 2062-Pembangunan Islam di Malaysia:BATI Sem 3 Kuliah (Mohd. Shupian Majid) (T 15)       ABT 2062-Pembangunan Islam di Malaysia:BATI Sem 4 Kuliah (Mohd. Shupian Majid) (T 15)
        04:00PM - 05:00PM
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Master By Group
BATI SEM 5 -11                                                                                                                                                            DAKWAH SEM 1 K1                                        DAKWAH SEM 1 K2                                        DAKWAH SEM 1 K3
ABA 2053-Fan Al Ilqa:BATI Sem 5 Tutorial (Seriayuna binti Sadon Zubir) (T 14)                                                                                                                             KIP 2072-Bahasa Arab I:DP Sem 1 Kump 1 MB (Hanif b Abu Samah) (MB 3)             KIP 2092-English 1:DP Sem 1 Kump 2 Tutorial (Shafinas bt Sharifuddin) (T 08)         KIP 2072-Bahasa Arab I:DP Sem 1 Kump 3 MB (Afifah Abdullah) (MB 1)

                                                                                  BREAK                                                                                                         BREAK                                             BREAK                                               BREAK
BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -10 (Seriayuna binti Sadon Zubir) (BK 6) | BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -3 (Azlina bt Abdullah Hasim) (BK 6) | BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -4 (Hanif b Abu Samah) (BK 6) | BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -5 (Mohd. Shupian Majid) (BK 6) | BA Intensif-Bahasa Arab                                                                                                KIP 2092-English 1:DP Sem 1 Kump 3 MB (Shafinas bt Sharifuddin) (MB 2)
Intensif:KIBA -6 (Norahida Mohamad) (BK 6) | BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -7 (Norillah Abdullah Hassim) (BK 6) | BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -8 (Nurizan bt Baharom) (BK 6) | BA Intensif-Bahasa Arab Intensif:KIBA -9 (Pensyarah Sambilan Tamadun Islam) (BK 6)
                                                                                  BREAK                                                                                                         BREAK                                            BREAK                                                 BREAK
ABA 2112-Fiqh al-lughah wa al-maajim al-Arabiyyah:BATI Sem 5 Tutorial (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 15)                                                                                                                                                               KIP 2072-Bahasa Arab I:DP Sem 1 Kump 2 Tutorial (Afifah Abdullah) (T 23)                                                                                                                                                                   KIP 2011-Tahfiz I:DP Sem 1 Kump 1 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)            KIP 2011-Tahfiz I:DP Sem 1 Kump 2 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)            KIP 2011-Tahfiz I:DP Sem 1 Kump 3 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)
ABT 2102-Dunia Islam Zaman Moden:BATI Sem 5 Tutorial (Norahida Mohamad) (T 17)                                                                                                                            KIP 2011-Tahfiz I:DP Sem 1 Kump 1 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (BK 6)
                                                                                 BREAK                                                                                                         BREAK                                            BREAK                                                BREAK
MPW 1143-Pengajian Islam:BATI Sem 5 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)                                                                                                                               MPW 1143-Pengajian Islam:DP Sem 1 Kump 1 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)         MPW 1143-Pengajian Islam:DP Sem 1 Kump 2 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)         MPW 1143-Pengajian Islam:DP Sem 1 Kump 3 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)

                                                                                 BREAK                                                                                                          BREAK                                             BREAK                                                BREAK
ABT 2972-Metodologi Penyelidikan:BATI Sem 5 Kuliah (Ainuddin Kamaruddin) (DK 6)
                                                                                                                                                                   KIP 2092-English 1:DP Sem 1 Kump 1 MB (Shuhada Mustafa Hilmi) (MB 3)             KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:DP Sem 1 Kuliah Kump 2 (Noor Dina Barkhia) (MK 4)
ABT 2092-Gerakan Islah dan Tajdid:BATI Sem 5 Tutorial (Norahida Mohamad) (T 22)                                                                                                                                                                                                                          KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 1 Kump 3 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 5)
ABA 2063-Tahlil Al Nusus:BATI Sem 5 Tutorial (Norillah Abdullah Hassim) (T 15)                                                                                                                                                                           KIP 2092-English 1:DP Sem 1 Kump 2 MB (Shafinas bt Sharifuddin) (MB 2)            KIP 2072-Bahasa Arab I:DP Sem 1 Kump 3 Tutorial (Afifah Abdullah) (BK 6)

                                                                                 BREAK                                                                                                          BREAK                                             BREAK                                                BREAK
ABA 2053-Fan Al Ilqa:BATI Sem 5 Kuliah (Seriayuna binti Sadon Zubir) (T 21)                                                                                                                              ADP 2202-Pemikiran Kritis dan Kreatif:DP Sem 1 Kump 1 Kuliah (Nur Yani Hussin) (DK 2)     ADP 2202-Pemikiran Kritis dan Kreatif:DP Sem 1 Kump 2 Kuliah (Nur Yani Hussin) (DK 2)     ADP 2202-Pemikiran Kritis dan Kreatif:DP Sem 1 Kump 3 Kuliah (Nur Yani Hussin) (DK 2)

                                                                                 BREAK                                                                                                         BREAK                                             BREAK                                                 BREAK
                                                                                                                                                                   KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:DP Sem 1 Kuliah Kump 1 (Noor Dina Barkhia) (MK 3)  KIP 2011-Tahfiz I:DP Sem 1 Kump 2 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (BKM 2)
                                                                                                                                                                                                                                                                 KIP 2011-Tahfiz I:DP Sem 1 Kump 3 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (BKM 2)
ABA 2132-Academic writing:BATI Sem 5 MB (Shafinas bt Sharifuddin) (MB 2)
ABT 2092-Gerakan Islah dan Tajdid:BATI Sem 5 Kuliah (Norahida Mohamad) (T 18)
                                                                                                                                                                   KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 1 Kump 1 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 6)        KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 1 Kump 2 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 6)
                                                                                 BREAK                                                                                                          BREAK                                            BREAK                                                 BREAK
ABA 2112-Fiqh al-lughah wa al-maajim al-Arabiyyah:BATI Sem 5 Kuliah (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 17)                                                                                                                 KIP 2092-English 1:DP Sem 1 Kump 1 Tutorial (Shuhada Mustafa Hilmi) (BK 3)          KIP 2072-Bahasa Arab I:DP Sem 1 Kump 2 MB (Afifah Abdullah) (MB 1)              KIP 2092-English 1:DP Sem 1 Kump 3 Tutorial (Shafinas bt Sharifuddin) (BK 2)

                                                                                 BREAK                                                                                                         BREAK                                              BREAK                                               BREAK
ABT 2102-Dunia Islam Zaman Moden:BATI Sem 5 Kuliah (Norahida Mohamad) (T 15)                                                                                                                             KIP 2072-Bahasa Arab I:DP Sem 1 Kump 1 Tutorial (Hanif b Abu Samah) (T 07)                                                         KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem1 Kump 3 Tutorial (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (BK 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                 KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:DP Sem 1 Kuliah Kump 3 (Mohd Fazzly Rassis Md Kassim) (MK 3)
                                                                                                                                                                   KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem1 Kump 1 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (BK 4)       KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem1 Kump 2 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (BK 4)
ABA 2063-Tahlil Al Nusus:BATI Sem 5 Kuliah (Norillah Abdullah Hassim) (T 15)                                                                                                                             KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem 1 Kump 1 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)            KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem 1 Kump 2 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)            KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem 1 Kump 3 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)

                                                                                 BREAK                                                                                                        BREAK                                             BREAK                                                BREAK
MPW 1143-Pengajian Islam:BATI Sem 5 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)                                                                                                                               MPW 1143-Pengajian Islam:DP Sem 1 Kump 1 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)         MPW 1143-Pengajian Islam:DP Sem 1 Kump 2 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)         MPW 1143-Pengajian Islam:DP Sem 1 Kump 3 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)

                                                                                 BREAK                                                                                                          BREAK                                             BREAK                                                BREAK

ABA 2132-Academic writing:BATI Sem 5 Tutorial (Shafinas bt Sharifuddin) (T 20)                                                                                                                            KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 1 Kump 1 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 2)         KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 1 Kump 2 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 2)         KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 1 Kump 3 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 2)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Master By Group
DAKWAH SEM 2 -25                                 DAKWAH SEM 3 K1                                            DAKWAH SEM 3 K2                                            DAKWAH SEM 4 -8                                        DAKWAH SEM 5 K1                                           DAKWAH SEM 5 K2
                                         ADP 2232-Prinsip Komunikasi:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)          ADP 2232-Prinsip Komunikasi:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)          ADP 2232-Prinsip Komunikasi:DP Sem 4 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)          ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 1 (Safiah bt Abdul Razak) (DK 3)         ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 1 (Safiah bt Abdul Razak) (DK 3)

                    BREAK                                            BREAK                                                 BREAK                                                 BREAK                                             BREAK                                                BREAK
KIP 2102-English 2:DP Sem 2 MB (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (MB 1)      ADP 2093-Pengantar dan Metodologi Dakwah:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah 1 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 6)    ADP 2093-Pengantar dan Metodologi Dakwah:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah 1 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 6)                                                    ADP 2253-Kaunseling:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 2 (Nur Yani Hussin) (DK 5)                ADP 2253-Kaunseling:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 2 (Nur Yani Hussin) (DK 5)

                      BREAK                                             BREAK                                                BREAK                                                BREAK                                           BREAK                                                  BREAK
                                                                                            ADP 2012-Al-Arabiyyah li al-Dakwah I:DP Sem 3 Kump 2 Tutorial (Hanif b Abu Samah) (BK 4)                                                       ADP 2182-Gerakan Dakwah Masyarakat Muslim:DP Sem 5 Kump 1 Tutorial (Safiah bt Abdul Razak) (BK 1)KIP 2021-Tahfiz II:DP Sem 2 Kuliah (Haizuran b Mohd Jani) (DK 5)
                                                                                                                                               ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 4 Kuliah 2 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)              ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 2 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)             ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 2 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)
                     BREAK                                           BREAK                                                 BREAK                                                BREAK                                              BREAK                                               BREAK
KIP 2082-Bahasa Arab II:DP Sem 2 MB (Amilrudin Ishak) (MB 1)           AG 1082-Pengajian Al-Quran:DP Sem 3 Kump 1 (Muhammad bin Rosly) (T 01)                AG 1082-Pengajian Al-Quran:DP Sem 3 Kump 2 (Muhammad bin Rosly) (T 01)                ADP 2012-Al-Arabiyyah li al-Dakwah I:DP Sem 4 MB (Hanif b Abu Samah) (MB 2)

                      BREAK                                           BREAK                                                 BREAK                                               BREAK                                               BREAK                                                BREAK
                                         ADP 2312-Metodologi Penyelidikan:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah (Ainuddin Kamaruddin) (DK 6)         ADP 2312-Metodologi Penyelidikan:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah (Ainuddin Kamaruddin) (DK 6)         ADP 2312-Metodologi Penyelidikan:DP Sem 4 Kuliah (Ainuddin Kamaruddin) (DK 6)
                                                                                                                                                                                              ADP 2253-Kaunseling:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 1 (Nur Yani Hussin) (DK 1)                ADP 2253-Kaunseling:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 1 (Nur Yani Hussin) (DK 1)
KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 2 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 5)                                                                                                           ADP 2032-Pengantar Qiraat dan Hafazan I:DP Sem 4 Tutorial (Haizuran b Mohd Jani) (T 21)
                                         ADP 2032-Pengantar Qiraat dan Hafazan I:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah (Haizuran b Mohd Jani) (DK 5)     ADP 2032-Pengantar Qiraat dan Hafazan I:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah (Haizuran b Mohd Jani) (DK 5)     ADP 2032-Pengantar Qiraat dan Hafazan I:DP Sem 4 Kuliah (Haizuran b Mohd Jani) (DK 5)                                                       ADP 2182-Gerakan Dakwah Masyarakat Muslim:DP Sem 5 Kump 2 Tutorial (Safiah bt Abdul Razak) (BK 4)
                                                                                                                                                                                              ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 1 Tutorial (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)         ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 2 Tutorial (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)
                      BREAK                                            BREAK                                                 BREAK                                               BREAK                                               BREAK                                                BREAK
ADP 2202-Pemikiran Kritis dan Kreatif:DP Sem 2 Kuliah (Nur Yani Hussin) (DK 2)  ADP 2082-Pemikiran Islam:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 4)            ADP 2082-Pemikiran Islam:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 4)            ADP 2082-Pemikiran Islam:DP Sem 4 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 4)            ADP 2202-Pemikiran Kritis dan Kreatif:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah (Nur Yani Hussin) (DK 2)        ADP 2202-Pemikiran Kritis dan Kreatif:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah (Nur Yani Hussin) (DK 2)

                      BREAK                                            BREAK                                                  BREAK                                               BREAK                                              BREAK                                                BREAK
                                         ADP 2012-Al-Arabiyyah li al-Dakwah I:DP Sem 3 Kump 1 MB (Hanif b Abu Samah) (MB 3)

KIP 2021-Tahfiz II:DP Sem 2 Tutorial (Haizuran b Mohd Jani) (BKM 2)       ADP 2223-Prinsip dan Amalan Pengurusan:DP Sem 3 Kump 1 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (DK 6)  ADP 2223-Prinsip dan Amalan Pengurusan:DP Sem 3 Kump 2 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (DK 6)  ADP 2223-Prinsip dan Amalan Pengurusan:DP Sem 4 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (DK 6)
KIP 2082-Bahasa Arab II:DP Sem 2 Tutorial (Amilrudin Ishak) (BKM 2)       ADP 2032-Pengantar Qiraat dan Hafazan I:DP Sem 3 Kump 1 Tutorial (Haizuran b Mohd Jani) (T 21)                                                       ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 4 Kuliah 1 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)              ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 1 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)             ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 1 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)

                      BREAK                                            BREAK                                                 BREAK                                              BREAK                                              BREAK                                                BREAK
KIP 2102-English 2:DP Sem 2 Tutorial (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (T 13)   AG 3022-Pengajian Al-Hadith -repeat-:DP Sem 3 Kump 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (T 20)           AG 3022-Pengajian Al-Hadith -repeat-:DP Sem 3 Kump 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (T 20)           ADP 2122-Media Dakwah:DP Sem 4 Kuliah (Ainuddin Kamaruddin) (T 23)               ADP 2282-Pengurusan Kewangan:DP Sem Sem 5 Kump 1 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 1)          ADP 2282-Pengurusan Kewangan:DP Sem Sem 5 Kump 2 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 1)

                     BREAK                                             BREAK                                                 BREAK                                               BREAK                                           BREAK                                                BREAK
KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem 2 Tutorial (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (BK 1)  ADP 2132-Al-Firaq al-Islamiyyah:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 3)         ADP 2132-Al-Firaq al-Islamiyyah:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 3)         ADP 2132-Al-Firaq al-Islamiyyah:DP Sem 4 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 3)         ADP 2152-Pemasaran Dan Pengurusan Dakwah:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah (Salehuddih b Dolah) (DK 5)     ADP 2152-Pemasaran Dan Pengurusan Dakwah:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah (Salehuddih b Dolah) (DK 5)

                                         ADP 2093-Pengantar dan Metodologi Dakwah:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah 2 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 3)    ADP 2093-Pengantar dan Metodologi Dakwah:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah 2 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 3)    ADP 2122-Media Dakwah:DP Sem 4 Tutorial (Ainuddin Kamaruddin) (T 12)              ADP 2262-Pengurusan Sumber Manusia:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 2 (Zamri b Wahab) (DK 1)         ADP 2262-Pengurusan Sumber Manusia:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 2 (Zamri b Wahab) (DK 1)
KIP 2062-Fiqh Ibadah:DP Sem 2 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)         ADP 2012-Al-Arabiyyah li al-Dakwah I:DP Sem 3 Kump 1 Tutorial (Hanif b Abu Samah) (BK 5)       ADP 2032-Pengantar Qiraat dan Hafazan I:DP Sem 3 Kump 2 Tutorial (Haizuran b Mohd Jani) (T 19)                                                    ADP 2262-Pengurusan Sumber Manusia:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 1 (Zamri b Wahab) (DK 5)         ADP 2262-Pengurusan Sumber Manusia:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 1 (Zamri b Wahab) (DK 5)
                                                                                                                                               ADP 2012-Al-Arabiyyah li al-Dakwah I:DP Sem 4 Tutorial (Hanif b Abu Samah) (T 10)
                      BREAK                                             BREAK                                                BREAK                                               BREAK                                            BREAK                                                BREAK
                                                                                            ADP 2012-Al-Arabiyyah li al-Dakwah I:DP Sem 3 Kump 2 MB (Hanif b Abu Samah) (MB 1)                                                          ADP 2182-Gerakan Dakwah Masyarakat Muslim:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)   ADP 2182-Gerakan Dakwah Masyarakat Muslim:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)

                      BREAK                                             BREAK                                                 BREAK                                               BREAK                                              BREAK                                                BREAK

KIP 2052-Akidah Islam:DP Sem 2 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 2)      ADP 2223-Prinsip dan Amalan Pengurusan:DP Sem 3 Kump 1 Kuliah1 (Wan Fadiana binti Wan Daud) (DK 1)  ADP 2223-Prinsip dan Amalan Pengurusan:DP Sem 3 Kump 2 Kuliah 1 (Wan Fadiana binti Wan Daud) (DK 1)  ADP 2223-Prinsip dan Amalan Pengurusan:DP Sem 4 Kuliah1 (Wan Fadiana binti Wan Daud) (DK 1)
                                                                                                                                                                                              ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 1 Kuliah 2 (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)         ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 2 Kuliah 2 (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Master By Group
DAKWAH SEM 5 K3                                          IM SEM 1                                        IM SEM 3                                            IM SEM 4                                            IM SEM 5                                                                             KEWANGAN ISLAM SEM 1 -8
ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 1 (Safiah bt Abdul Razak) (DK 3)        MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:IM Sem 1 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)                                                                                                                                                                                   KIP 2092-English 1:KI Sem1 MB (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (MB 2)

                          BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                                                  BREAK                                                          BREAK
ADP 2253-Kaunseling:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 2 (Nur Yani Hussin) (DK 5)               TM 1073-Matematik Diskrit:IM Sem 1 Tutorial (Noraisah Mahmud) (T 11)                                                          TM 3012-Keselamatan Komputer:IM Sem 4 Kuliah (Rosli Omar) (MK 2)                TM 3012-Keselamatan Komputer:IM Sem 5 Kuliah (Rosli Omar) (MK 2)                                                 MKT 1013-Prinsip Pemasaran:KI Sem 1 Kuliah 2 (Nurulhuda Othman) (DK 2)

                           BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                              BREAK                                                                BREAK                                                            BREAK
                                                                                              KIP 2052-Akidah Islam:IM Sem 3 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BKM 1)ADP 2182-Gerakan Dakwah Masyarakat Muslim:DP Sem 5 Kump 3Tutorial (Safiah bt Abdul Razak) (T 10)  TM 1073-Matematik Diskrit:IM Sem 1 Kuliah (Noraisah Mahmud) (T 05)           TM 2063-Pangkalan Data:IM Sem 3 Kuliah (Nor Fatiha Abdul Halim) (MK 1)             TR 3132-Teknologi Maklumat dan Masyarakat:IM Sem 4 (Zuraini bt Mohamad) (T 01)         TR 3132-Teknologi Maklumat dan Masyarakat:IM Sem 5 (Zuraini bt Mohamad) (T 01) | TR 3132-Teknologi Maklumat dan Masyarakat:TR Sem 5 (Zuraini bt Mohamad) (T 01)  KIP 2011-Tahfiz I:KI Sem 1 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)
ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 2 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)
                         BREAK                                            BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                                                 BREAK                                                          BREAK
                                                  TM 1153-Pengenalan Teknologi Maklumat:IM Sem 1 Makmal (Noor Dina Barkhia) (MK 4)    TM 2103-Pengaturcaraan C++:IM Sem 3 Kuliah (Zarina Kamarozaman) (MK 2)             TM 2103-Pengaturcaraan C++:IM Sem 4 Kuliah (Zarina Kamarozaman) (MK 2)             MPW 1143-Pengajian Islam:IM Sem 5 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)                                              MGT 1013-Prinsip Pengurusan:KI Sem 1 Kuliah 1 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 1)

                           BREAK                                           BREAK                                              BREAK                                             BREAK                                                                BREAK                                                         BREAK
                                                  TR 1013-Prinsip Pengaturcaraan:IM Sem 1 Makmal (Zuraini bt Mohamad) (MK 2)                                                                                                      TM 3093-Pembangunan Perisian Aplikasi:IM Sem 5 Makmal (Zarina Kamarozaman) (T 12)                                         MAT 1013-Matematik Perniagaan:KI Sem 1 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 10)
ADP 2253-Kaunseling:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 1 (Nur Yani Hussin) (DK 1)                                                           KIP 2062-Fiqh Ibadah:IM Sem 3 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 4)                KIP 2062-Fiqh Ibadah:IM Sem 4 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 4)
                                                  MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:IM Sem 1 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 1)                                                                                                                                                                                  KIP 2011-Tahfiz I:KI Sem 1 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (T 12)
                                                  KIP 2092-English 1:IM Sem 1 MB (Shuhada Mustafa Hilmi) (MB 1)              MPW 1133-Pengajian Malaysia:IM Sem 3 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BKM 2)                                                         TM 3093-Pembangunan Perisian Aplikasi:IM Sem 5 Kuliah (Zarina Kamarozaman) (MK 1)                                         ACC 1013-Prinsip Perakaunan Kewangan:KI Sem 1 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 11)
ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 3 Tutorial (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)
                           BREAK                                          BREAK                                              BREAK                                              BREAK                                                               BREAK                                                           BREAK
ADP 2202-Pemikiran Kritis dan Kreatif:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah (Nur Yani Hussin) (DK 2)       TM 1083-Rekacipta Laman Web:IM Sem 1 Kuliah (Aswahida Sabarudin) (MK 2)         KIP 2052-Akidah Islam:IM Sem 3 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)                                                            TM 3013-Pem. Projek Multimedia:IM Sem 5 Kuliah (Zuraini bt Mohamad) (MK 4) | TM 3013-Pem. Projek Multimedia:IM Sem 5 Kuliah-1 (Mohd Jaffri Abdul Rani) (MK 4)   KIP 2072-Bahasa Arab I:KI Sem 1 MB (Nurizan bt Baharom) (MB 3)

                           BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                                                BREAK                                                            BREAK
                                                  KIP 2011-Tahfiz I:IM Sem 1 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (T 21)
                                                  KIP 2072-Bahasa Arab I:IM Sem 1 MB (Afifah Abdullah) (MB 1)               TM 1093-Rangkaian dan Komunikasi Data:IM Sem 3 Kuliah (Mohd Fazzly Rassis Md Kassim) (MK 1)                                                                                                                                   MKT 1013-Prinsip Pemasaran:KI Sem 1 Kuliah 1 (Nurulhuda Othman) (DK 1)

ADP 2163-Amali Dakwah:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 1 (Ahmad Effat Mokhtar) (DK 2)            KIP 2011-Tahfiz I:IM Sem 1 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)              TM 2103-Pengaturcaraan C++:IM Sem 3 Makmal (Zarina Kamarozaman) (MK 3)             TM 2103-Pengaturcaraan C++:IM Sem 4 Makmal (Zarina Kamarozaman) (MK 3)             TM 3032-Pem. Usahawan ICT:IM Sem 5 Kuliah (Aswahida Sabarudin) (MK 1)                                               KIP 2092-English 1:KI Sem 1 Tutorial (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (T 08)

                         BREAK                                            BREAK                                             BREAK                                               BREAK                                                                BREAK                                                            BREAK
ADP 2282-Pengurusan Kewangan:DP Sem Sem 5 Kump 3 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 1)          TM 1083-Rekacipta Laman Web:IM Sem 1 Makmal (Aswahida Sabarudin) (MK 4)         TM 2063-Pangkalan Data:IM Sem 3 Makmal (Nor Fatiha Abdul Halim) (MK 1)

                         BREAK                                               BREAK                                          BREAK                                             BREAK                                                                 BREAK                                                         BREAK
ADP 2152-Pemasaran Dan Pengurusan Dakwah:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah (Salehuddih b Dolah) (DK 5)                                                TM 2083-Penyuntingan Audio Video dan Animasi:IM Sem 3 Makmal (Mohd Jaffri Abdul Rani) (MK 4)  TM 2083-Penyuntingan Audio Video dan Animasi:IM Sem 4 Makmal (Mohd Jaffri Abdul Rani) (MK 4)                                                                                   MAT 1013-Matematik Perniagaan:KI Sem 1 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 4)
                                                  TM 1153-Pengenalan Teknologi Maklumat:IM Sem 1 Kuliah (Noor Dina Barkhia) (MK 2)
ADP 2262-Pengurusan Sumber Manusia:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 2 (Zamri b Wahab) (DK 1)                                                                                                                                                                                                                                     KIP 2072-Bahasa Arab I:KI Sem 1 Tutorial (Nurizan bt Baharom) (T 19)
ADP 2262-Pengurusan Sumber Manusia:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 1 (Zamri b Wahab) (DK 5)                                                     TM 1093-Rangkaian dan Komunikasi Data:IM Sem 3 Makmal (Mohd Fazzly Rassis Md Kassim) (MK 3)                                                  TM 3013-Pem. Projek Multimedia:IM Sem 5 Makmal (Mohd Jaffri Abdul Rani) (MK 2)
                                                  KIP 2072-Bahasa Arab I:IM Sem 1 Tutorial (Afifah Abdullah) (T 18)
                         BREAK                                               BREAK                                          BREAK                                             BREAK                                                                 BREAK                                                         BREAK
ADP 2182-Gerakan Dakwah Masyarakat Muslim:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)  KIP 2092-English 1:IM Sem 1 Tutorial (Shuhada Mustafa Hilmi) (T 02)           TM 2083-Penyuntingan Audio Video dan Animasi:IM Sem 3 Kuliah (Mohd Jaffri Abdul Rani) (MK 2)  TM 2083-Penyuntingan Audio Video dan Animasi:IM Sem 4 Kuliah (Mohd Jaffri Abdul Rani) (MK 2)  MPW 1143-Pengajian Islam:IM Sem 5 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)                                              ACC 1013-Prinsip Perakaunan Kewangan:KI Sem 1 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 5)

                           BREAK                                             BREAK                                            BREAK                                             BREAK                                                                BREAK                                                            BREAK

                                                  TR 1013-Prinsip Pengaturcaraan:IM Sem 1 Kuliah (Zuraini bt Mohamad) (MK 1)       MPW 1133-Pengajian Malaysia:IM Sem 3 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 1)                                                                                                                                          MGT 1013-Prinsip Pengurusan:KI Sem 1 Kuliah 2 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 5)
ADP 2183-Perbandingan Agama:DP Sem 5 Kump 3 Kuliah 2 (Safiah bt Abdul Razak) (DK 6)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Master By Group
KEWANGAN ISLAM SEM 2 -16                                   KEWANGAN ISLAM SEM 3 -22                                     KEWANGAN ISLAM SEM 5 -10                                  KEWANGAN PERBANKAN SEM 1 -8                                  KEWANGAN PERBANKAN SEM 3 -11                               KEWANGAN PERBANKAN SEM 4 -7
                                               ECO 2013-Mikroekonomi:KI Sem 3 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (DK 2)                 FIN 3013-Operasi Perbankan Islam:KI Sem 5 Tutorial (Siti Fatimah Sudarmin) (T 04)      PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:KB Sem 1 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 1)   PU 1103-Mikroekonomi:KB Sem 3 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (DK 2)             PK 2153-Operasi Perbankan:KB Sem 4 Tutorial (Siti Fatimah Sudarmin) (T 04)

                        BREAK                                               BREAK                                             BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                               BREAK
MKT 1013-Prinsip Pemasaran:KI Sem 2 Kuliah 2 (Nurulhuda Othman) (DK 2)            FIN 1043-Institusi dan Pasaran Kewangan Islam:KI Sem 3 Kuliah (Mohd Taufik Abdullah) (BK 2)    ECO 3013-Prinsip Ekonomi Islam:KI Sem 5 Tutorial (Siti Mariam Sakari) (BK 1)        PU 1153-Prinsip Pemasaran:KB Sem 1 Kuliah 2 (Nurulhuda Othman) (DK 2)             PK 2063-Pasaran dan Institusi Kewangan:KB Sem 3 Kuliah (Mohd Taufik Abdullah) (BK 2)   MAT 2023-Kaedah Statistik dan Penyelidikan:KB Sem 4 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 08)

                          BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                               BREAK
KIP 2021-Tahfiz II:KI Sem 2 Kuliah (Haizuran b Mohd Jani) (DK 5)               FIN 1043-Institusi dan Pasaran Kewangan Islam:KI Sem 3 Tutorial (Mohd Taufik Abdullah) (T 09)   PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-1 KI-1 (Siti Mariam Sakari) (T 13)              KIP 2011-Tahfiz I:KB Sem 1 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)                PU 2113-Business Communication:KB Sem 3 Tutorial (Roszalina Abdul Rahim) (T 11)     PU 2123-Makroekonomi:KB Sem 4 Tutorial (Siti Mariam Sakari) (T 13)

                        BREAK                                               BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                              BREAK
MGT 1013-Prinsip Pengurusan:KI Sem 2 Kuliah 1 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 1)                                                          ETR 3013-Keusahawanan:KI Sem 5 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 10)        PU 1173-Prinsip Pengurusan:KB Sem 1 Kuliah 1 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 1)          PU 1103-Mikroekonomi:KB Sem 3 Tutorial (Siti Mariam Sakari) (BK 2)            PK 2133-Perkhidmatan Kewangan Terkhusus:KB Sem 4 Tutorial (Maslina Mohamad) (T 02)

                          BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                             BREAK
KIP 2021-Tahfiz II:KI Sem 2 Tutorial (Haizuran b Mohd Jani) (T 15)              FIS 2033-Pengurusan Harta Pusaka:KI Sem 3 Tutorial (Mohd Taufik Abdullah) (T 22)                                                       PU 2103-Matematik Perniagaan:KB Sem 1 Tutorial (Noraisah Mahmud) (BK 3)                                                         PK 2083-Undang-undang Perbankan:KB Sem 4 Kuliah (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (BKM 2)
KIP 2082-Bahasa Arab II:KI Sem 2 MB (Amilrudin Ishak) (MB 2)                                                                  KIP 2062-Fiqh Ibadah:KI Sem 5 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 4)                                                              KIP 2062-Fiqh Ibadah:KB Sem 3 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 4)

KIP 2102-English 2:KI Sem 2 MB (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (MB 3)             ECO 2013-Mikroekonomi:KI Sem 3 Tutorial (Siti Mariam Sakari) (DK 4)                FIS 3013-Usul Fiqh:KI Sem 5 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 1)           KIP 2072-Bahasa Arab I:KB Sem 1 Tutorial (Mohd. Shupian Majid) (T 18)                                                          MPW 1133-Pengajian Malaysia:KB Sem 4 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BKM 2)

                        BREAK                                                BREAK                                           BREAK                                              BREAK                                           BREAK                                              BREAK
MAT 1013-Matematik Perniagaan:KI Sem 2 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (DK 3)   KIP 2052-Akidah Islam:KI Sem 3 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)              PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-1 KI (Siti Mariam Sakari) (T 12)               KIP 2092-English 1:KB Sem 1 Tutorial (Shafinas bt Sharifuddin) (T 13)             KIP 2052-Akidah Islam:KB Sem 3 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)          PU 2123-Makroekonomi:KB Sem 4 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (T 12)

                          BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                               BREAK

MKT 1013-Prinsip Pemasaran:KI Sem 2 Kuliah 1 (Nurulhuda Othman) (DK 1)            FIS 2013-Prinsip dan Amalan Pemilikan:KI Sem 3 Kuliah (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 22)   FIN 3013-Operasi Perbankan Islam:KI Sem 5 Kuliah (Siti Fatimah Sudarmin) (T 17)       PU 1153-Prinsip Pemasaran:KB Sem 1 Kuliah 1 (Nurulhuda Othman) (DK 1)             PK 2063-Pasaran dan Institusi Kewangan:KB Sem 3 Tutorial (Mohd Taufik Abdullah) (T 13)  PK 2153-Operasi Perbankan:KB Sem 4 Kuliah (Siti Fatimah Sudarmin) (T 17)

                                               FIS 2053-Sistem Kewangan Islam:KI Sem 3 Kuliah (Siti Fatimah Sudarmin) (T 09)           ECO 3013-Prinsip Ekonomi Islam:KI Sem 5 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (BK 4)         KIP 2092-English 1:KB Sem1 MB (Shafinas bt Sharifuddin) (MB 3)                 PK 2113-Sistem Kewangan Islam:KB Sem 3 Kuliah (Siti Fatimah Sudarmin) (T 09)

                        BREAK                                               BREAK                                              BREAK                                          BREAK                                            BREAK                                               BREAK
ACC 1013-Prinsip Perakaunan Kewangan:KI Sem 2 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 08)  FIS 2033-Pengurusan Harta Pusaka:KI Sem 3 Kuliah (Mohd Taufik Abdullah) (T 06)                                                        KIP 2072-Bahasa Arab I:KB Sem 1 MB (Mohd. Shupian Majid) (MB 2)                PU 1123-Prinsip Pengurusan Kewangan:KB Sem 3 Kuliah (Maslina Mohamad) (BK 5)       PK 2083-Undang-undang Perbankan:KB Sem 4 Tutorial (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (BKM 1)

                        BREAK                                                BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                               BREAK
MAT 1013-Matematik Perniagaan:KI Sem 2 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 4)            FIS 2053-Sistem Kewangan Islam:KI Sem 3 Tutorial (Siti Fatimah Sudarmin) (BK 4)          FIS 3033-Pengurusan Zakat Wakaf Baitulmal:KI Sem 5 Tutorial (Mohd Taufik Abdullah) (T 12)  PU 2103-Matematik Perniagaan:KB Sem 1 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 4)             PK 2113-Sistem Kewangan Islam:KB Sem 3 Tutorial (Siti Fatimah Sudarmin) (BK 4)      PK 2133-Perkhidmatan Kewangan Terkhusus:KB Sem 4 Kuliah (Maslina Mohamad) (T 20)

KIP 2082-Bahasa Arab II:KI Sem 2 Tutorial (Amilrudin Ishak) (T 09)              KIP 2052-Akidah Islam:KI Sem 3 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 5)                                                                                                           KIP 2052-Akidah Islam:KB Sem 3 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 5)
KIP 2102-English 2:KI Sem 2 Tutorial (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (T 03)          COM2013-Business Comminication:KI Sem 3 Kuliah (Roszalina Abdul Rahim) (DK 6)           FIS 3033-Pengurusan Zakat Wakaf Baitulmal:KI Sem 5 Kuliah (Mohd Taufik Abdullah) (T 16)   PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:KB Sem 1 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 11)  PU 2113-Business Communication:KB Sem 3 Kuliah (Roszalina Abdul Rahim) (DK 6)      MAT 2023-Kaedah Statistik dan Penyelidikan:KB Sem 4 Kuliah (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 20)

                        BREAK                                                BREAK                                           BREAK                                              BREAK                                           BREAK                                               BREAK
ACC 1013-Prinsip Perakaunan Kewangan:KI Sem 2 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 5)   FIS 2013-Prinsip dan Amalan Pemilikan:KI Sem 3 Tutorial (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 17)  FIS 3013-Usul Fiqh:KI Sem 5 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 1)
                                                                                                                                              KIP 2011-Tahfiz I:KB Sem 1 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (T 01)
                          BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                               BREAK

MGT 1013-Prinsip Pengurusan:KI Sem 2 Kuliah 2 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 5)         COM2013-Business Comminication:KI Sem 3 Tutorial (Roszalina Abdul Rahim) (BK 2)          ETR 3013-Keusahawanan:KI Sem 5 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 3)         PU 1173-Prinsip Pengurusan:KB Sem 1 Kuliah 2 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 5)          PU 1123-Prinsip Pengurusan Kewangan:KB Sem 3 Tutorial (Maslina Mohamad) (BK 5)      MPW 1133-Pengajian Malaysia:KB Sem 4 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 1)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                          Master By Group
KEWANGAN PERBANKAN SEM 5 -15                              MEDIA ISLAM SEM 1 -10                                  MEDIA ISLAM SEM 3 -16                                       MUAMALAT SEM 1 -20                                    MUAMALAT SEM 3 -11                                        PEMASARAN SEM 1 -2
PK 3013-Perbankan Antarabangsa:KB Sem 5 Kuliah (Nurul Khair Ishak) (T 07)        KIP 2072-Bahasa Arab I:MI Sem 1 MB (Afifah Abdullah) (MB 1)                                                                KIP 2092-English 1:MUA Sem 1 Tutorial (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (T 09)       AML 2123-Sistem Kewangan Islam:MUA Sem 3 Kuliah 1 (Shapawi Hamdan b Awang) (T 21)        MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:PM Sem 1 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)
                                                                                        AMI 2063-Pengenalan dan Konsep Asas Radio:MI Sem 3 Kuliah 2 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 17)
                       BREAK                                           BREAK                                            BREAK                                              BREAK                                          BREAK                                             BREAK
PP 2063-Prinsip Ekonomi Islam:KB Sem 5 Tutorial (Siti Mariam Sakari) (BK 1)       KIP 2092-English 1:MI Sem 1 MB (Shafinas bt Sharifuddin) (MB 2)             AMI 2073-Prinsip Penyiaran:MI Sem 3 Kuliah 1 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 19)                                                                                                       MKT 1013-Prinsip Pemasaran:PM Sem 1 Kuliah 2 (Nurulhuda Othman) (DK 2)
                                                                                                                                                                                      AML 2063-Ayat dan Hadis Ahkam:MUA Sem 3 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (T 16)
                        BREAK                                           BREAK                                            BREAK                                              BREAK                                         BREAK                                               BREAK
PK 3093-Analisis Pelaburan:KB Sem 5 Kuliah 2 (Siti Fatimah Sudarmin) (T 14)                                                   AMI 2083-Prinsip Periklanan:MI Sem 3 Kuliah 2 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 20)                                                      AML 2103-Undang2 Kontrak Perbandingan:MUA Sem 3 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (BK 5)       KIP 2072-Bahasa Arab I:PM Sem 1 Tutorial (Nurizan bt Baharom) (T 16)PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-2 KB-1 (Siti Mariam Sakari) (T 13)            KIP 2011-Tahfiz I:MI Sem 1 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)             AMI 2043-Media Baru:MI Sem 3 Kuliah 1 (Ainuddin Kamaruddin) (T 19)                 KIP 2092-English 1:MUA Sem 1 MB (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (MB 3)                                                          KIP 2011-Tahfiz I:PM Sem 1 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)

                        BREAK                                        BREAK                                              BREAK                                              BREAK                                          BREAK                                             BREAK
PK 3093-Analisis Pelaburan:KB Sem 5 Kuliah 1 (Siti Fatimah Sudarmin) (T 11)       MPW 1143-Pengajian Islam:MI Sem 1 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)         AMI 2093-Kajian Khalayak:MI Sem 3 Kuliah 2 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 21)                                                       AML 2063-Ayat dan Hadis Ahkam:MUA Sem 3 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (T 14)      MGT 1013-Prinsip Pengurusan:PM Sem 1 Kuliah 1 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 1)
                                                                                                                                                                                      AML 2133-Prinsip dan Amalan Takaful:MUA Sem 3 Kuliah 2 (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 14)
                       BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                              BREAK
MPW 1143-Pengajian Islam:KB Sem 5 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 2)     KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:MI Sem 1 Kuliah (Aswahida Sabarudin) (MK 3)                                                   MPW 1143-Pengajian Islam:MUA Sem 1 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 2)                                                     KIP 2092-English 1:PM Sem1 MB (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (MB 1)
                                                                                        AMI 2053-Pengenalan dan Etika Kewartawanan:MI Sem 3 Kuliah 1 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 20)                                              AML 2113-Ekonomi Islam:MUA Sem 3 Kuliah 2 (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 07)
                                                                                                                                                                                                                                       MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:PM Sem 1 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 1)
PK 3073-Penilaian & Pengurusan Pinjaman:KB Sem 5 Tutorial (Maslina Mohamad) (T 02)   KIP 2072-Bahasa Arab I:MI Sem 1 Tutorial (Afifah Abdullah) (BK 6)                                                             KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:MUA Sem 1 Kuliah (Aswahida Sabarudin) (MK 3)  AML 2043-Usul Fiqh:MUA Sem 3 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 1)             ACC 1013-Prinsip Perakaunan Kewangan:PM Sem 1 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 11)
                                            KIP 2052-Akidah Islam:MI Sem 1 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 6)
                      BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                             BREAK
PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-2 KB (Siti Mariam Sakari) (T 12)                                                         AMI 2073-Prinsip Penyiaran:MI Sem 3 Kuliah 2 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 11)          KIP 2072-Bahasa Arab I:MUA Sem 1 MB (Mohd. Shupian Majid) (MB 1)             AML 2103-Undang2 Kontrak Perbandingan:MUA Sem 3 Kuliah 2 (Azriana bt Ridouan) (T 17)       MAT 1013-Matematik Perniagaan:PM Sem 1 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (DK 3)
                                                                                                                                                                                      AML 2113-Ekonomi Islam:MUA Sem 3 Tutorial (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 17)
                      BREAK                                             BREAK                                            BREAK                                           BREAK                                            BREAK                                                BREAK
PP 2113-Perakaunan Untuk Pengurusan:KB Sem 5 Kuliah (Nor Aniza bt Baharudin) (T 11)                                                                                                KIP 2052-Akidah Islam:MUA Sem 1 Kuliah (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)            AML 2133-Prinsip dan Amalan Takaful:MUA Sem 3 Tutorial (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 17)
                                                                                        AMI 2083-Prinsip Periklanan:MI Sem 3 Kuliah 1 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 23)                                                                                                      MKT 1013-Prinsip Pemasaran:PM Sem 1 Kuliah 1 (Nurulhuda Othman) (DK 1)
                                            KIP 2062-Fiqh Ibadah:MI Sem 1 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 3)                                                         KIP 2062-Fiqh Ibadah:MUA Sem 1 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 3)
PP 2063-Prinsip Ekonomi Islam:KB Sem 5 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (BK 4)                                                    AMI 2093-Kajian Khalayak:MI Sem 3 Kuliah 1 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 11)           KIP 2011-Tahfiz I:MUA Sem 1 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)              AML 2063-Ayat dan Hadis Ahkam:MUA Sem 3 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (T 23)      KIP 2011-Tahfiz I:PM Sem 1 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (BK 5)
                                            KIP 2011-Tahfiz I:MI Sem 1 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (T 13)                                                             KIP 2072-Bahasa Arab I:MUA Sem 1 Tutorial (Mohd. Shupian Majid) (T 20)
                      BREAK                                             BREAK                                          BREAK                                             BREAK                                            BREAK                                              BREAK
PP 2113-Perakaunan Untuk Pengurusan:KB Sem 5 Tutorial (Nor Aniza bt Baharudin) (T 11)  KIP 2092-English 1:MI Sem 1 Tutorial (Shafinas bt Sharifuddin) (BK 2)          AMI 2063-Pengenalan dan Konsep Asas Radio:MI Sem 3 Kuliah 1 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 10)                                               AML 2113-Ekonomi Islam:MUA Sem 3 Kuliah 1 (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 02)        KIP 2072-Bahasa Arab I:PM Sem 1 MB (Nurizan bt Baharom) (MB 3)

                        BREAK                                           BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                            BREAK
                                                                                                                                          KIP 2052-Akidah Islam:MUA Sem 1 Tutorial (Mohd Nazri Mat Zin) (BKM 2)                                                           MAT 1013-Matematik Perniagaan:PM Sem 1 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 4)
MPW 1143-Pengajian Islam:KB Sem 5 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 1)                                                                                                  MPW 1143-Pengajian Islam:MUA Sem 1 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 1)     AML 2133-Prinsip dan Amalan Takaful:MUA Sem 3 Kuliah 1 (Musfirah binti Mohamed Mokhtar) (T 17)

PK 3073-Penilaian & Pengurusan Pinjaman:KB Sem 5 Kuliah (Maslina Mohamad) (T 07)    KIP 2062-Fiqh Ibadah:MI Sem 1 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)             AMI 2043-Media Baru:MI Sem 3 Kuliah 2 (Ainuddin Kamaruddin) (T 18)                 KIP 2062-Fiqh Ibadah:MUA Sem 1 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)             AML 2103-Undang2 Kontrak Perbandingan:MUA Sem 3 Kuliah 1 (Azriana bt Ridouan) (T 14)       KIP 2092-English 1:PM Sem 1 Tutorial (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (BK 2)

                      BREAK                                          BREAK                                            BREAK                                                BREAK                                         BREAK                                              BREAK
PK 3013-Perbankan Antarabangsa:KB Sem 5 Tutorial (Nurul Khair Ishak) (T 11)       MPW 1143-Pengajian Islam:MI Sem 1 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)         AMI 2053-Pengenalan dan Etika Kewartawanan:MI Sem 3 Kuliah 2 (Pensyarah Baru Media Islam) (T 10)                                              AML 2043-Usul Fiqh:MUA Sem 3 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 1)              ACC 1013-Prinsip Perakaunan Kewangan:PM Sem 1 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 5)

                        BREAK                                           BREAK                                            BREAK                                              BREAK                                          BREAK                                               BREAK

                                            KIP 2052-Akidah Islam:MI Sem 1 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 2)                                                           KIP 2011-Tahfiz I:MUA Sem 1 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (BKM 2)            AML 2123-Sistem Kewangan Islam:MUA Sem 3 Kuliah 2 (Shapawi Hamdan b Awang) (T 04)        MGT 1013-Prinsip Pengurusan:PM Sem 1 Kuliah 2 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 5)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Master By Group
PEMASARAN SEM 3 -8                                     PEMASARAN SEM 5 -8                                     PERNIAGAAN SEM 1 -10                                      PERNIAGAAN SEM 2 -6                                      PERNIAGAAN SEM 3 -16                                PERNIAGAAN SEM 5 -8                                   SUU SEM 1 K1
MKT 2013-Pelakuan Pengguna:PM Sem 3 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 10)      MKT 3013-Penyelidikan Pemasaran:PM Sem 5 Tutorial (Nurulhuda Othman) (T 13)        PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:PN Sem 1 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 1)   PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:PN Sem 2 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 1)   PU 1103-Mikroekonomi:PN Sem 3 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (DK 2)          PP 2173-Perlakuan Pengguna:PN Sem 5 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 10)    KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 1 Tutorial (Azlina bt Abdullah Hasim) (T 20)

                      BREAK                                            BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                         BREAK                                         BREAK
COM2013-Business Comminication:PM Sem 3 Tutorial (Shuhada Mustafa Hilmi) (T 12)       MKT 2083-Peruncitan:PM Sem 5 Kuliah (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 13)          PU 1153-Prinsip Pemasaran:PN Sem 1 Kuliah 2 (Nurulhuda Othman) (DK 2)             PU 1153-Prinsip Pemasaran:PN Sem 2 Kuliah 2 (Nurulhuda Othman) (DK 2)             PP 2063-Prinsip Ekonomi Islam:PN Sem 3 Tutorial (Siti Mariam Sakari) (BK 1)                                                KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 1 MB (Norherizan binti Abd. Moen) (MB 3)

                         BREAK                                           BREAK                                            BREAK                                              BREAK                                         BREAK                                         BREAK                                          BREAK
                                                                                            KIP 2011-Tahfiz I:PN Sem 1 Tutorial (Mohd Fadlly b Ismail) (T 19)                                                               KIP 2052-Akidah Islam:PN Sem 3 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BKM 1)MGT 2013-Gelagat Organisasi:PM Sem 3 Kuliah (Wan Fadiana binti Wan Daud) (BK 1)       PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-3 PM-1 (Siti Mariam Sakari) (T 13)             KIP 2011-Tahfiz I:PN Sem 1 Kuliah (Mohd Fadlly b Ismail) (DK 2)                KIP 2021-Tahfiz II:PN Sem 2 Kuliah (Haizuran b Mohd Jani) (DK 5)                PP 2153-Gelagat Organisasi:PN Sem 3 Kuliah (Wan Fadiana binti Wan Daud) (BK 1)   PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-4 PN-1 (Siti Mariam Sakari) (T 13)
                                                                                                                                                                                                                                                                                KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 1 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (BK 3)
                        BREAK                                          BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                          BREAK                                         BREAK                                           BREAK
MAT 2013-Statistik Perniagaan:PM Sem 3 Kuliah (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 22)   ETR 3013-Keusahawanan:PM Sem 5 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 10)        PU 1173-Prinsip Pengurusan:PN Sem 1 Kuliah 1 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 1)          PU 1173-Prinsip Pengurusan:PN Sem 2 Kuliah 1 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 1)          PU 2113-Business Communication:PN Sem 3 Tutorial (Roszalina Abdul Rahim) (T 13)  PP 3013-Keusahawanan:PN Sem 5 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 10)       KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 1 Tutorial (Pensyarah Baru SUU) (BK 4)

                         BREAK                                           BREAK                                           BREAK                                                BREAK                                          BREAK                                       BREAK                                         BREAK
                                              MGT 3013-Pengurusan Operasi:PM Sem 5 Kuliah 2 (Nurul Khair Ishak) (T 11)          KIP 2072-Bahasa Arab I:PN Sem 1 MB (Mohd. Shupian Majid) (MB 2)                                                                                                         MPW 1143-Pengajian Islam:PN Sem 5 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 2)     MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 1 Kuliah 1 (Pensyarah Baru SUU) (BK 2)
MKT 2033-Pemasaran Perkhidmatan:PM Sem 3 Tutorial (Muhammad Hafiz Yaakob) (T 08)      KIP 2062-Fiqh Ibadah:PM Sem 5 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 4)                                                              KIP 2082-Bahasa Arab II:PN Sem 2 MB (Amilrudin Ishak) (MB 2)                  KIP 2062-Fiqh Ibadah:PN Sem 3 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 4)

                                              MKT 2063-Pengurusan Logistik dan Pengedaran:PM Sem 5 Tutorial (Nurul Khair Ishak) (T 20)                                                 KIP 2102-English 2:PN Sem 2 MB (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (MB 3)             PU 1103-Mikroekonomi:PN Sem 3 Tutorial (Siti Mariam Sakari) (DK 4)         PP 3093-Perniagaan Antarabangsa:PN Sem 5 Tutorial (Nurulhuda Othman) (T 09)       KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:SUU Sem 1 Kump 1 (Noor Dina Barkhia) (MK 4)

                        BREAK                                          BREAK                                               BREAK                                           BREAK                                           BREAK                                       BREAK                                            BREAK
KIP 2052-Akidah Islam:PM Sem 3 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)           PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-3 PM (Siti Mariam Sakari) (T 12)              KIP 2092-English 1:PN Sem 1 MB (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (MB 2)             PU 2103-Matematik Perniagaan:PN Sem 2 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (DK 3)    KIP 2052-Akidah Islam:PN Sem 3 Kuliah (Norfadelah binti Nordin) (DK 6)       PU 2123-Makroekonomi:SPP Sem 5-4 PN (Siti Mariam Sakari) (T 12)             KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 1 Tutorial (Norherizan binti Abd. Moen) (T 09)

                        BREAK                                            BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                          BREAK                                       BREAK                                            BREAK
MGT 2013-Gelagat Organisasi:PM Sem 3 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 10)                                                                                                                                                  PP 2153-Gelagat Organisasi:PN Sem 3 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 10)  PP 2113-Perakaunan Untuk Pengurusan:PN Sem 5 Kuliah (Nor Aniza bt Baharudin) (T 11)
                                                                                            PU 1153-Prinsip Pemasaran:PN Sem 1 Kuliah 1 (Nurulhuda Othman) (DK 1)             PU 1153-Prinsip Pemasaran:PN Sem 2 Kuliah 1 (Nurulhuda Othman) (DK 1)                                                                                                   KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 1 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (T 14)
KIP 2052-Akidah Islam:PM Sem 3 Tutorial (Norfadelah binti Nordin) (BK 3)
                                              MKT 2083-Peruncitan:PM Sem 5 Tutorial (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 03)         KIP 2072-Bahasa Arab I:PN Sem 1 Tutorial (Mohd. Shupian Majid) (T 20)             PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:PN Sem 2 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 10)  PP 2063-Prinsip Ekonomi Islam:PN Sem 3 Kuliah (Siti Mariam Sakari) (BK 4)     PP 3093-Perniagaan Antarabangsa:PN Sem 5 Kuliah (Nurulhuda Othman) (T 12)        KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 1 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)

                         BREAK                                          BREAK                                               BREAK                                            BREAK                                         BREAK                                        BREAK                                            BREAK
                                              MGT 3013-Pengurusan Operasi:PM Sem 5 Kuliah 1 (Nurul Khair Ishak) (T 07)          KIP 2092-English 1:PN Sem 1 Tutorial (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (T 12)          KIP 2021-Tahfiz II:PN Sem 2 Tutorial (Haizuran b Mohd Jani) (T 21)               PU 1123-Prinsip Pengurusan Kewangan:PN Sem 3 Kuliah (Maslina Mohamad) (BK 5)    PP 2113-Perakaunan Untuk Pengurusan:PN Sem 5 Tutorial (Nor Aniza bt Baharudin) (T 11)  KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 1 Kuliah (Pensyarah Baru SUU) (BKM 2)

                         BREAK                                          BREAK                                            BREAK                                              BREAK                                            BREAK                                        BREAK                                         BREAK
                                              MKT 3013-Penyelidikan Pemasaran:PM Sem 5 Kuliah (Nurulhuda Othman) (T 10)         PU 2103-Matematik Perniagaan:PN Sem 1 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 4)             PU 2103-Matematik Perniagaan:PN Sem 2 Kuliah (Noraisah Mahmud) (DK 4)                                                                                                   KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 1 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 2)
MKT 2033-Pemasaran Perkhidmatan:PM Sem 3 Kuliah (Muhammad Hafiz Yaakob) (T 18)                                                                                                                                                                                             MPW 1143-Pengajian Islam:PN Sem 5 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 1)
                                                                                                                                           KIP 2082-Bahasa Arab II:PN Sem 2 Tutorial (Amilrudin Ishak) (T 09)                                                        PP 3073-Pengurusan Sumber Manusia:PN Sem 5 Kuliah 2 (Zamri b Wahab) (DK 1)
COM2013-Business Comminication:PM Sem 3 Kuliah (Roszalina Abdul Rahim) (DK 6)        MKT 2063-Pengurusan Logistik dan Pengedaran:PM Sem 5 Kuliah (Nurul Khair Ishak) (T 17)   PU 1033-Prinsip Perakaunan Kewangan I:PN Sem 1 Tutorial (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (T 11)  KIP 2102-English 2:PN Sem 2 Tutorial (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (T 03)          PU 2113-Business Communication:PN Sem 3 Kuliah (Roszalina Abdul Rahim) (DK 6)   PP 3073-Pengurusan Sumber Manusia:PN Sem 5 Kuliah 1 (Zamri b Wahab) (DK 5)
                                                                                                                                                                                                                                                                                MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 1 Kuliah 2 (Pensyarah Baru SUU) (T 08)
                       BREAK                                             BREAK                                           BREAK                                               BREAK                                        BREAK                                         BREAK                                          BREAK
MKT 2013-Pelakuan Pengguna:PM Sem 3 Kuliah (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 12)                                                     PU 2103-Matematik Perniagaan:PN Sem 1 Tutorial (Noraisah Mahmud) (BK 2)                                                            PU 1123-Prinsip Pengurusan Kewangan:PN Sem 3 Tutorial (Maslina Mohamad) (T 13)   PP 2173-Perlakuan Pengguna:PN Sem 5 Kuliah (Wan Fadiana binti Wan Daud) (T 12)

                         BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                             BREAK                                          BREAK                                        BREAK                                          BREAK

MAT 2013-Statistik Perniagaan:PM Sem 3 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 11)  ETR 3013-Keusahawanan:PM Sem 5 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 3)         PU 1173-Prinsip Pengurusan:PN Sem 1 Kuliah 2 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 5)          PU 1173-Prinsip Pengurusan:PN Sem 2 Kuliah 2 (Muhammad Hafiz Yaakob) (DK 5)                                                    PP 3013-Keusahawanan:PN Sem 5 Kuliah (Abi Sofian binti Abdul Aziz) (BK 3)        KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 1 MB (Azlina bt Abdullah Hasim) (MB 2)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Master By Group
SUU SEM 1 K2                                       SUU SEM 1 K3                                       SUU SEM 1 K4                                       SUU SEM 2 -22                                              SUU SEM 3 K1 -23                                                     SUU SEM 3 K2 -22
                                                                                          KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 4 Tutorial (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (T 09)    ASU 2042-Fiqh Semasa:SUU Sem 2 Tutorial (Zawavi Zainal Abidin) (T 17)                  ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 1 Tutorial (Norherizan binti Abd. Moen) (T 12)
                                                                                                                                       KIP 2021-Tahfiz II:SUU Sem 2 Tutorial (Haizuran b Mohd Jani) (BK 4)
                        BREAK                                           BREAK                                           BREAK                                                BREAK                                                     BREAK                                                           BREAK
KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 2 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 4)     KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 3 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 4)     KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 4 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 4)     ASU 2012-Kaedah Fiqh:SUU Sem 2 Tutorial (Shapawi Hamdan b Awang) (T 17)                 ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 1 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 1)               ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 2 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 1)

                        BREAK                                            BREAK                                           BREAK                                             BREAK                                                          BREAK                                                          BREAK
KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 2 Tutorial (Mohd Nazri Mat Zin) (BK 3)                                                                                                  ASU 2022-Pengantar Fiqh Islam:SUU Sem 2 Tutorial (Shapawi Hamdan b Awang) (T 07)            ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 1 Tutorial (Seriayuna binti Sadon Zubir) (T 08)                                                                                          KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 4 MB (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (MB 3)       KIP 2021-Tahfiz II:SUU Sem 2 Kuliah (Haizuran b Mohd Jani) (DK 5)                    ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 1 Tutorial (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)  ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 2 Tutorial (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)
                                                                                                                                                                                           ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 1 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 5)                 ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 2 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 5)
                         BREAK                                          BREAK                                           BREAK                                                 BREAK                                                     BREAK                                                           BREAK
KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 2 Tutorial (Norherizan binti Abd. Moen) (BK 1)     KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 3 MB (Afifah Abdullah) (MB 3)            KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:SUU Sem 1 Kump 4 (Aswahida Sabarudin) (MK 3)  ASU 2162-Pengantar Sistem Undang2 dMalaysia:SUU Sem 2 Tutorial (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (BKM 2)  AG 1082-Pengajian Al-Quran:SUU Sem 3 Kump 1 (Muhammad bin Rosly) (T 01)                          AG 1082-Pengajian Al-Quran:SUU Sem 3 Kump 2 (Muhammad bin Rosly) (T 01)
                                                                                                                                       ASU 2032-Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia:SUU Sem 2 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (BKM 2)
                       BREAK                                           BREAK                                           BREAK                                                 BREAK                                                     BREAK                                                           BREAK
MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 2 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 2)  MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 3 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 2)  MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 4 Kuliah 1 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 2)  KIP 2082-Bahasa Arab II:SUU Sem 2 Tutorial (Amilrudin Ishak) (T 20)                   ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 1 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 3)          ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 2 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 3)
                                                                                                                                       KIP 2102-English 2:SUU Sem 2 Tutorial (Mohamad Mokhtie Ahmad Najid) (BK 6)
KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 2 Tutorial (Mohd. Shupian Majid) (T 01)       KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 3 Tutorial (Mohd Nazri Mat Zin) (BK 3)
                                             KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 3 Tutorial (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (T 10)    KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 4 Tutorial (Mohd Nazri Mat Zin) (BKM 1)       ASU 2052-Ayat dan Hadis Ahkam:SUU Sem 2 Kuliah (Abdul Halim bin Abdul Karim) (T 21)           ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 1 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)                  ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 2 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)

                        BREAK                                            BREAK                                        BREAK                                                 BREAK                                                      BREAK                                                           BREAK
KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:SUU Sem 1 Kump 2 (Zarina Kamarozaman) (MK 3)                                               KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 4 MB (Mohd. Shupian Majid) (MB 1)          ASU 2042-Fiqh Semasa:SUU Sem 2 Kuliah (Zawavi Zainal Abidin) (T 07)                   ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 1 Kuliah (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)   ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 2 Kuliah (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)

                        BREAK                                           BREAK                                          BREAK                                               BREAK                                                       BREAK                                                              BREAK
KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 2 Kuliah (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)         KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 3 Kuliah (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)         KIP 2052-Akidah Islam:SUU Sem 1 Kump 4 Kuliah (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)         ASU 2162-Pengantar Sistem Undang2 dMalaysia:SUU Sem 2 Kuliah (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (BKM 1)   ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 1 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 4)         ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 2 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 4)
                                                                                                                                                                                           ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 1 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 6)              ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 2 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 6)
                                                                                                                                       ASU 2052-Ayat dan Hadis Ahkam:SUU Sem 2 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (BK 4)                                                                       ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 2 Tutorial (Seriayuna binti Sadon Zubir) (T 01)
KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 2 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)           KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 3 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)           KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 4 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)           KIP 2102-English 2:SUU Sem 2 MB (Mohamad Mokhtie Ahmad Najid) (MB 1)                                                                               ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 2 Tutorial (Norherizan binti Abd. Moen) (BK 1)
                                                                                          KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 4 Tutorial (Mohd. Shupian Majid) (T 20)
                         BREAK                                          BREAK                                           BREAK                                               BREAK                                                       BREAK                                                           BREAK
                                             KIP 2112-Pengenalan Komputer dan Aplikasi:SUU Sem 1 Kump 3 (Zarina Kamarozaman) (MK 3)  KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 4 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (BK 6)          ASU 2022-Pengantar Fiqh Islam:SUU Sem 2 Kuliah (Shapawi Hamdan b Awang) (T 14)             AG 3022-Pengajian Al-Hadith -repeat-:SUU Sem 3 Kump 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (T 20)                     AG 3022-Pengajian Al-Hadith -repeat-:SUU Sem 3 Kump 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (T 20)

                         BREAK                                          BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                                         BREAK                                                            BREAK
                                             KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 3 Tutorial (Afifah Abdullah) (T 11)                                                      ASU 2012-Kaedah Fiqh:SUU Sem 2 Kuliah (Shapawi Hamdan b Awang) (T 03)                  ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 1 MB (Norherizan binti Abd. Moen) (MB 2)
MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 2 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 1)  MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 3 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 1)  MPW 1143-Pengajian Islam:SUU Sem 1 Kump 4 Kuliah 2 (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 1)                                                      ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 1 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 2)                      ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 2 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 2)
KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 2 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (BK 3)
KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 2 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)          KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 3 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)          KIP 2062-Fiqh Ibadah:SUU Sem 1 Kump 4 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (DK 1)          KIP 2082-Bahasa Arab II:SUU Sem 2 MB (Amilrudin Ishak) (MB 3)                      ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 1 MB (Seriayuna binti Sadon Zubir) (MB 2)              ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 2 MB (Norherizan binti Abd. Moen) (MB 1)

                       BREAK                                            BREAK                                            BREAK                                             BREAK                                                       BREAK                                                           BREAK
KIP 2072-Bahasa Arab I:SUU Sem 1 Kump 2 MB (Mohd. Shupian Majid) (MB 2)          KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 3 MB (Fatin Filzah binti Mohd Sabri) (MB 3)                                                    ASU 2032-Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia:SUU Sem 2 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (BKM 1)   ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 1 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 1)                       ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 2 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 1)

                         BREAK                                            BREAK                                           BREAK                                               BREAK                                                         BREAK                                                          BREAK

KIP 2092-English 1:SUU Sem 1 Kump 2 MB (Norherizan binti Abd. Moen) (MB 1)                                                                                                                                                                                                                   ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 2 MB (Seriayuna binti Sadon Zubir) (MB 3)
                                             KIP 2011-Tahfiz I:SUU Sem 1 Kump 3 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (BKM 2)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                           Master By Group
SUU SEM 3 K3 -25                                                     SUU SEM 3 K4 -25                                                     SUU SEM 4 -19                                            SUU SEM 5 K1 -29                                             SUU SEM 5 K2 -28
ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 3 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 3)                      ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 4 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (BK 3)                      ASU 2222-Undang-Undang Keluarga Perbandingan:SUU Sem 4 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (T 16)
                                                                                                                                                                             ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 1 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)      ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 2 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)
                                 BREAK                                                           BREAK                                                   BREAK                                                  BREAK                                                   BREAK
ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 3 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 1)               ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 4 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 1)               ASU 2202-Undang-Undang Jenayah Perbandingan:SUU Sem 4 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (T 20)

                                 BREAK                                                           BREAK                                                     BREAK                                                  BREAK                                                   BREAK
ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 3 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 6)         ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 4 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 6)         ASU 2272-English IV:SUU Sem 4 MB (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (T 13)ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 3 Tutorial (Norillah Abdullah Hassim) (T 23)                                                                          ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 4 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 3)          ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump1 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 3)         ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump2 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 3)
ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 3 Tutorial (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)  ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 4 Tutorial (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)
                                    BREAK                                                        BREAK                                                     BREAK                                                 BREAK                                                   BREAK
AG 1082-Pengajian Al-Quran:SUU Sem 3 Kump 3 (Muhammad bin Rosly) (T 01)                          AG 1082-Pengajian Al-Quran:SUU Sem 3 Kump 4 (Muhammad bin Rosly) (T 01)                          ASU 2102-Siyasah Syariyyah:SUU Sem 4 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (T 15)                                                                     ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Tutorial Kump 2 (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 6)
                                                                                                                                                                             MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 1 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)        MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 2 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)
                                 BREAK                                                           BREAK                                                       BREAK                                             BREAK                                                     BREAK
ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 3 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 3)          ASU 2182-Undang-Undang Kontrak Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 4 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 3)

                                                                                                                          ASU 2152-Al-Arabiyyah Li al-Syariah 2:SUU Sem 4 Tutorial (Seriayuna binti Sadon Zubir) (T 14)
ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 3 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)                  ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 4 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)
                                                                                                                                                                             ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 1 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (BK 3)      ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 2 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (BK 3)
                                 BREAK                                                           BREAK                                                     BREAK                                                 BREAK                                                   BREAK
ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 3 Kuliah (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)   ASU 2192-Undang2 Perlembagaan n Pentadbiran Perbandingan:SUU Sem3 Kump 4 Kuliah (Wan Emril Nizam b Wan Embong) (DK 1)   ASU 2272-English IV:SUU Sem 4 Tutorial (Muhd Hakiman binti Md. Arshad) (T 10)            ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 1 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 5)       ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 2 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 5)

                                  BREAK                                                            BREAK                                                     BREAK                                               BREAK                                                   BREAK
ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 3 Tutorial (Mohamad Mokhtie Ahmad Najid) (BK 1)                    ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 4 MB (Norillah Abdullah Hassim) (MB 2)                                                                  ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 1 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 5)           ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 2 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (DK 5)
                                                                                                                          ASU 2202-Undang-Undang Jenayah Perbandingan:SUU Sem 4 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (T 05)   ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 1 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (DK 2)       ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 2 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (DK 2)
                                                             ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 4 MB (Mohamad Mokhtie Ahmad Najid) (MB 3)
ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 3 MB (Norillah Abdullah Hassim) (MB 2)                                                                                                                               ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 1 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 2)  ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 2 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 2)
                                                                                                                          ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 4 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 6)
                                  BREAK                                                           BREAK                                                     BREAK                                               BREAK                                                   BREAK
AG 3022-Pengajian Al-Hadith -repeat-:SUU Sem 3 Kump 3 (Mohd Nazri Mat Zin) (T 20)                     AG 3022-Pengajian Al-Hadith -repeat-:SUU Sem 3 Kump 4 (Mohd Nazri Mat Zin) (T 20)                     ASU 2222-Undang-Undang Keluarga Perbandingan:SUU Sem 4 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (T 19)     ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 1 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 4)             ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 2 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 4)
                                                                                                                          ASU 2102-Siyasah Syariyyah:SUU Sem 4 Tutorial (Hasiah Mat Salleh) (T 05)
                                   BREAK                                                         BREAK                                                     BREAK                                               BREAK                                                   BREAK
                                                             ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 4 Tutorial (Mohamad Mokhtie Ahmad Najid) (BK 3)                    ASU 2152-Al-Arabiyyah Li al-Syariah 2:SUU Sem 4 MB (Seriayuna binti Sadon Zubir) (MB 3)       ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump 1 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 6)        ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump 2 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 6)
                                                                                                                                                                             MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 1 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)       MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 2 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)
ASU 2262-English III:SUU Sem 3 Kump 3 MB (Mohamad Mokhtie Ahmad Najid) (MB 1)
                                                                                                                                                                             ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 1 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 2)   ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 2 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 2)
ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 3 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 6)                 ASU 2112-Sistem Kehakiman Islam:SUU Sem 3 Kump 4 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 6)
                                 BREAK                                                           BREAK                                                      BREAK                                               BREAK                                                   BREAK
ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 3 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 1)                       ASU 2073-Usul Fiqh:SUU Sem 3 Kump 4 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 1)
                                                                                                                                                                             ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Tutorial Kump 1 (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 6)
                                   BREAK                                                           BREAK                                                     BREAK                                               BREAK                                                   BREAK

                                                             ASU 2142-Al-Arabiyyah li al-Syariah I:SUU Sem 3 Kump 4 Tutorial (Norillah Abdullah Hassim) (T 16)
ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 3 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 4)              ASU 2172-Undang-Undang Tort Perbandingan:SUU Sem 3 Kump 4 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 4)
04072011 - Student List.                                                                                                                                                                                                                                                                               Master By Group
SUU SEM 5 K3 -18                                             SUU SEM 5 K4 -22                                             SUU SEM 6 -10                                           TR SEM 1                                                            TR SEM 5                                                 -Ungrouped Sections-
ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 3 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (BK 2)          ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 4 Tutorial (Abdul Halim bin Abdul Karim) (BK 2)           MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 6 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)       MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:TR Sem 1 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)                       TR 3093-Pengenalan Dan Implementasi E-Perniagaan:TR Sem 5 Makmal (Muhammad Hisyamudin Baharudin) (MK 2)
ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 3 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)     ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 4 Tutorial (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 1)
                           BREAK                                                   BREAK                                                BREAK                                                      BREAK                                                         BREAK                           BREAK
                                                     ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Tutorial Kump 4 (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 5)                                                       TR 1013-Prinsip Pengaturcaraan:TR Sem 1 Makmal-1 (Zuraini bt Mohamad) (MK 3)                          TR 3053-Keselamatan Maklumat dan Rangkaian:TR Sem 5 Makmal (Muhammad Hisyamudin Baharudin) (MK 1)
ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 3 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (BK 5)      ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 4 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (BK 5)      ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 6 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (BK 5)
                           BREAK                                                    BREAK                                                BREAK                                                         BREAK                                                         BREAK                         BREAK
                                                                                                          ASU 2252-Undang2 Acara Sivil dan Jenayah:SUU Sem 6 Tutorial (Yusliha Mohd Yunus) (T 17)ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump3 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 3)         ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump4 Kuliah (Azriana bt Ridouan) (DK 3)         ASU 2122-Kaunseling dan Guaman Syarie:SUU Sem 6 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (T 14)         TR 1053-Asas Kalkulus:TR Sem 1 Kuliah (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 16)                         TR 2063-Asas Pengurusan Rangkaian:TR Sem 5 Makmal (Mohd Fazzly Rassis Md Kassim) (MK 2)

                            BREAK                                                  BREAK                                                BREAK                                                     BREAK                                                            BREAK                         BREAK
                                                                                                                                                           TM 1153-Pengenalan Teknologi Maklumat:TR Sem 1 Makmal (Noor Dina Barkhia) (MK 4)                        MPW 1143-Pengajian Islam:TR Sem 5 Kuliah 1 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 3)
MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 3 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)       MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 4 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)
                          BREAK                                                  BREAK                                                 BREAK                                                       BREAK                                                           BREAK                         BREAK
                                                                                                          ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 6 Tutorial (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 1)           TR 1013-Prinsip Pengaturcaraan:TR Sem 1 Makmal (Zuraini bt Mohamad) (MK 2)                           TR 2013-Pengaturcaraan Rangkaian:TR Sem 5 Kuliah (Nor Fatiha Abdul Halim) (MK 1)

                                                                                                          MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 6 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 1)      MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:TR Sem 1 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 1)
                                                                                                          MPW 1133-Pengajian Malaysia:SUU Sem 6 Kuliah (Saadiah Abdullah Baawi) (BKM 2)           KIP 2092-English 1:TR Sem 1 MB (Shuhada Mustafa Hilmi) (MB 1)                                  TR 3053-Keselamatan Maklumat dan Rangkaian:TR Sem 5 Kuliah (Muhammad Hisyamudin Baharudin) (MK 2)

                           BREAK                                                   BREAK                                                 BREAK                                                        BREAK                                                        BREAK                          BREAK
ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 3 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 5)      ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Kump 4 Kuliah (Mohd Nizam Jamaluddin) (DK 5)                                                                                                                        TR 2013-Pengaturcaraan Rangkaian:TR Sem 5 Makmal (Nor Fatiha Abdul Halim) (MK 1)

                            BREAK                                                  BREAK                                                BREAK                                                        BREAK                                                         BREAK                         BREAK

ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 3 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (DK 2)       ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 5 Kump 4 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (DK 2)       ASU 2242-Undang2 Keterangan Perbandingan:SUU Sem 6 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (DK 2)       KIP 2072-Bahasa Arab I:TR Sem 1 MB (Afifah Abdullah) (MB 1)
                                                                                                                                                           KIP 2011-Tahfiz I:TR Sem 1 Tutorial (Muhammad bin Rosly) (T 19) | KIP 2072-Bahasa Arab I:TR Sem 1 MB (Afifah Abdullah) (MB 1)
ASU 2083-Pentadbiran Harta Orang Islam:SUU Sem 5 Tutorial Kump 3 (Mohd Nizam Jamaluddin) (BK 3)                                                          ASU 2132-Undang2 Prosedur Mal dan Jenayah Syariah:SUU Sem 6 Kuliah (Hasiah Mat Salleh) (T 19)   KIP 2011-Tahfiz I:TR Sem 1 Kuliah (Muhammad bin Rosly) (DK 1)                                  TR 2063-Asas Pengurusan Rangkaian:TR Sem 5 Kuliah (Mohd Fazzly Rassis Md Kassim) (MK 2)
ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump 3 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 6)       ASU 2212-Undang2 Probet dan Pewarisan:SUU Sem 5 Kump 4 Tutorial (Azriana bt Ridouan) (DK 6)
                            BREAK                                                 BREAK                                                BREAK                                                          BREAK                                                         BREAK                         BREAK
ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 3 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 4)            ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 5 Kump 4 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 4)             ASU 2062-Fiqh Muamalat:SUU Sem 6 Kuliah (Muhammad Fakhruddin Ishak) (DK 4)            TR 1053-Asas Kalkulus:TR Sem 1 Tutorial (Nurul Habibah binti Abdul Rahman) (T 09)

                            BREAK                                                  BREAK                                                BREAK                                                         BREAK                                                         BREAK                         BREAK
                                                                                                          ASU 2252-Undang2 Acara Sivil dan Jenayah:SUU Sem 6 Kuliah (Yusliha Mohd Yunus) (T 19)
MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 3 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)      MPW 1113/1123-Bahasa Kebangsaan A/B:SUU Sem 5 Kump 4 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 6)                                                        TM 1153-Pengenalan Teknologi Maklumat:TR Sem 1 Kuliah (Noor Dina Barkhia) (MK 2)                        TR 3093-Pengenalan Dan Implementasi E-Perniagaan:TR Sem 5 Kuliah (Muhammad Hisyamudin Baharudin) (MK 1)

ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 3 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 2)  ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 4 Kuliah (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (DK 2)
                                                                                                                                                           KIP 2072-Bahasa Arab I:TR Sem 1 Tutorial (Afifah Abdullah) (T 18)
                            BREAK                                                  BREAK                                                BREAK                                                         BREAK                                                        BREAK                         BREAK
                                                                                                          ASU 2122-Kaunseling dan Guaman Syarie:SUU Sem 6 Tutorial (Hasiah Mat Salleh) (T 14)        KIP 2092-English 1:TR Sem 1 Tutorial (Shuhada Mustafa Hilmi) (T 02)                               MPW 1143-Pengajian Islam:TR Sem 5 Kuliah 2 (Mohd Nazri Mat Zin) (DK 2)
                                                                                                          ASU 2132-Undang2 Prosedur Mal dan Jenayah Syariah:SUU Sem 6 Tutorial (Hasiah Mat Salleh) (T 14)
                            BREAK                                                  BREAK                                                BREAK                                                         BREAK                                                         BREAK                         BREAK

ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 3Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 4)  ASU 2232-Undang2 Syarikat dan Perkongsian:SUU Sem 5 Kump 4 Tutorial (Mohd Saifuddin Abdul Karim) (BK 4)  MPW 1133-Pengajian Malaysia:SUU Sem 6 Tutorial (Saadiah Abdullah Baawi) (BK 1)          TR 1013-Prinsip Pengaturcaraan:TR Sem 1 Kuliah (Zuraini bt Mohamad) (MK 1)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:1/23/2012
language:
pages:10