Karn-Albums by huanghengdong

VIEWS: 225 PAGES: 382

									1  Abhishek - CTU 99             16          ### 1
                            Total    1  cc
1  Abhishek - CTU 99             16      2.14  1  0
2  Alamelu Mani - 04             4       0.99  1  0
3  Alathur - 16               16      3.09  1  0
4  Ariyakkudi - Best of           07      2.59  1  0
5  Aruna Sairam - 03             3       0.67  1  0
6  Aruna Sairam - Bangalore Concert     15      2.37  1  0
7  Aruna Sairam - Captivating melodies    15      1.16  1  0
8  Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003   2.90  1  0
9  Aruna Sairam - Ekaika Subha pantuvarali  17      1.03  1  0
10  Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08      1.05  1  0
11  Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17      1.01  1  0
12  Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri     21      1.12  1  0
13  Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam     18      1.09  1  0
14  Aruna Sairam - madusmriti         09      1.00  1  0
15  Aruna Sairam - Padams & Javalis      17      1.02  2  1
16  Aruna Sairam - Saregama S Manohari    15      1.02  2  0
17  Aruna Sairam - Season 00         21      1.29  2  0
18  Aruna Sairam - Season 01         23      3.09  2  0
19  Aruna Sairam - Season 02         18      1.96  2  0
20  Aruna Sairam - Season 03         18      1.99  2  0
21  Aruna Sairam - Swar Utsav         08      2.05  2  0
22  Aruna Sairam - TTK            27      0.95  2  0
23  Balaji Shankar - 08            08      0.84  2  0
24  Balakrishna Prasad - 02          2       0.99  3  1
25  Balamurali - 03              3       2.24  3  0
26  Balamurali - 05              05      3.01  3  0
27  Balamurali - 12              12      3.10  3  0
28  Balamurali - 13              13      2.59  3  0
29  Balamurali - Bhadrachala Ramdas      11      0.68  3  0
30  Balamurali - BR 2             11      0.68  3  0
31  Balamurali - Maestro's Choice       15      0.99  3  0
32  Balamurali - pibarE            11      1.01  3  0
33  Balamurali - Purandara Dasar       11      0.99  3  0
34  Balamurali - utsava sampradAya kritis   18      0.97  3  0
35  Bombay Sisters - 26            26      1.14  3  0
36  Bombay Sisters - Brahmasvarupini     17      1.03  3  0
37  Bombay Sisters - Brahmaswarupini     27      1.03  3  0
38  Charumathi - 04              4       2.76  3  0
39  Charumathi - 2              27      1.37  3  0
40  Charumathi - CTU 99            06      2.57  3  0
41  D K Jayaraman - Sri Ranjani        24      0.98  3  0
42  Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003   2.36  3  0
43  Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18      0.93  3  0
44  Hyderabad Brothers - 02          2       1.11  3  0
45  Hyderabad Brothers - B2        06     1.47  3  0
46  Hyderabad Brothers - MP3CD plus    23     2.24  3  0
47  Jasraj - Live at Music Academy 1987  27     0.46  3  0
48  Jayashri - 01             1     2.22  3  0
49  Jayashri - 02             2     1.46  4  1
50  Jayashri - 03             3     2.87  4  0
51  Jayashri - 11             11     1.23  4  0
52  Jayashri - anubhavam          18     1.06  4  0
53  Jayashri - Asha            17     1.13  4  0
54  Jayashri - Chiselled Aesthetics    19     1.05  4  0
55  Jayashri - Cleveland 1996       19     1.05  4  0
56  Jayashri - HMV 863011         19     1.00  4  0
57  Jayashri - ksetra kashi        15     0.98  4  0
58  Jayashri - Listener's Choice      19     1.00  4  0
59  Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18     1.02  4  0
60  Jayashri - Popular Devi Krithis    19     0.99  4  0
61  Jayashri - Radha madhavam       11     0.94  5  1
62  Jayashri - Sangeetha 301        19     1.03  5  0
63  Jayashri - Shravanam Namasankirtanam 18      1.04  5  0
64  Jayashri - vatsalyam          18     1.10  5  0
65  Jesudas - 09              09     0.56  5  0
66  Jon Higgins - 16            16     1.33  5  0
67  KVN - 01                1     1.95  5  0
68  KVN - 05                05     2.26  6  1
69  KVN - 15                15     1.48  6  0
70  KVN - 22                22     2.25  6  0
71  KVN - Live in Co I II         22     2.35  6  0
72  KVN - R3                12     3.25  6  0
73  KVN - Season 01            22     1.85  6  0
74  Lakshmi Murthy - MP3CD         24     0.97  6  0
75  M S Subbulakshmi - 09         09     0.85  6  0
76  M S Subbulakshmi - 19         19     0.72  6  0
77  M S Subbulakshmi - Annamacharya    09     0.62  6  0
78  M S Subbulakshmi - Meera        09     0.48  6  0
79  Madhu Mohan - 10            10     0.99  6  0
80  Madu Mohan - MP#CD Siva kritis     27     0.99  6  0
81  Madurai Sundar - Ft Wayne       26     2.59  6  0
82  Maha Nagarajan - 07          07     1.03  6  0
83  Maha Ramachandran - ICMS+       12     4.69  6  0
84  Maha Sreenivasan - 15         15     0.75  7  1
85  Maha Vish Iyer - 09          09     2.50  7  0
86  Maha Vish Iyer - 10          10     3.11  7  0
87  Maha Vish Iyer - SVR          17     0.70  7  0
88  Malladi Brothers - Amutham 19     3     1.01  7  0
89  Malladi Brothers - Annamacharya    3     1.03  7  0
90  Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07     1.15  7  0
91  Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  3.20  7  0
92  Malladi Brothers - Manoharam      07     1.19  7  0
93  Malladi Brothers - MS 2000       4     2.39  7  0
94  Malladi Brothers - Narayana Teertha   4     1.00  8  1
95  Malladi Brothers - Ragas of S India   2     1.01  8  0
96  Malladi Brothers - Sukhanubhav      2     1.01  8  0
97  Minakshi Suta - 09            09     1.46  8  0
98  Musiri - 03               3     0.70  8  0
99  Neduneri - 15              15     3.04  8  0
100  Neduneri - Live in Co 1 2 3       24     2.83  8  0
101  Nellai Krishnamurthy - 26        26     1.35  8  0
102  Neyveli Santhanagopalan - 05       05     1.85  8  0
103  Neyyatinkara Vasudevan - 16       16     1.46  8  0
104  Nisha Rajagpal - Season 03        24     1.65  8  0
105  Nithyashri - MP3CD HKMB         23     0.94  8  0
106  Nithyashri - MP3CD PS          23     0.48  8  0
107  Nithyashri - Season 02          23     2.31  8  0
108  Nithyasri - 07              07     1.09  8  0
109  O S Thyagarajan - CTU 1990        14     3.05  8  0
110  O S Thyagarajan - CTU 1999        09     2.58  8  0
111  Palai C K Ramachandran - 10       10     0.94  8  0
112  Papanasam Sivan - Popular Kritis     27     1.90  8  0
113  Priya Sisters - Annamacharya       08     1.19  8  0
114  Radha Jayalakshmi - 27          27     0.87  8  0
115  Ramnad Krishnan - 05           05     1.52  8  0
116  Ramnad Krishnan - LP1          10     1.27  9  1
117  Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU 2003  2.84  9  0
118  Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava    20     1.33  9  0
119  Ranjani & Gayatri - Season 00      20     1.88  10  1
120  Ranjani & Gayatri - Season 01      2     1.69  10  0
121  S Ramanathan - 02            2     1.70  10  0
122  Sangeeta S - tunga tarange        24     0.98  10  0
123  Sangeeta S. - deyvadarisanam       07     0.99  10  0
124  Sanjay - Ashwaththa           24     1.03  10  0
125  Sanjay - Blissful Harmony        25     0.05  10  0
126  Sanjay - Carnatic Vocal         25     0.05  10  0
127  Sanjay - Chakravaham           26     0.98  10  0
128  Sanjay - Classical Moods         24     1.02  11  1
129  Sanjay - CTU 1998            21     3.03  11  0
130  Sanjay - Dvayam             24     1.02  11  0
131  Sanjay - Ganamrutham           26     1.02  11  0
132  Sanjay - kalyani             23     0.96  11  0
133  Sanjay - Kutcheri            25     0.04  11  0
134  Sanjay - Kutcheri Experience Live Perf  24     0.97  11  0
135  Sanjay - Mystic Moods          25     0.04  11  0
136  Sanjay - Nataraja Temple         26     1.03  11  0
137  Sanjay - Rasanubhavam          26     1.17  11  0
138  Sanjay - Season 01            23     2.50  12  1
139  Sanjay - Season 02            08     1.92  12  0
140  Sanjay - Season 03            25     0.12  12  0
141  Sanjay - The Magic of Trinity      24     1.00  12  0
142  Sanjay - Thillai             08     0.98  12  0
143  Santhanam - B2             26  0.73  12  0
144  Santhanam - Vani 088 WMA        25  0.04  12  0
145  Santhanam - 01             1  2.20  12  0
146  Santhanam - 11             11  2.07  12  0
147  Santhanam - 22             22  1.25  12  0
148  Santhanam - B1             22  1.62  12  0
149  Santhanam - CD 40808          08  2.72  12  0
150  Santhanam - Dikshitar         08  0.94  12  0
151  Santhanam - Golden 1 Music Golden Years18  1.01  12  0
152  Santhanam - NY 89           11  2.61  12  0
153  Santhanam - Q2             11  1.26  12  0
154  Santhanam - tuLasivanam        12  1.35  12  0
155  Santhanam - Vinayakar Songs      11  1.04  13  1
156  Semmangudi - CD 1988          09  2.04  13  0
157  Semmangudi - P2            25  0.13  13  0
158  Semmangudi - R3            14  2.53  13  0
159  Seshagopalan - 03           3  1.70  13  0
160  Sikkil Gurucharan - Ganapatyam     25  0.04  13  0
161  Somu - 06               06  1.10  13  0
162  Sowmya - kAvaDic cindu         26  1.16  13  0
163  Sowmya - 02              2  2.54  13  0
164  Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27  1.50  14  1
165  Sowmya - CTU 95            14  3.54  14  0
166  Sudha Raghunathan - 01         1  2.25  14  0
167  Sudha Raghunathan - 04         4  2.55  14  0
168  Sudha Raghunathan - 05         05  3.08  14  0
169  Sudha Raghunathan - 10         10  3.13  14  0
170  Sudha Raghunathan - 27         27  1.55  15  1
171  Sudha Raghunathan - Classic AVM 3   17  0.94  15  0
172  Sudha Raghunathan - NJ 92       06  4.31  15  0
173  T K Rangachari - 08          08  2.98  15  0
174  T K Rangachari - 10          10  3.15  15  0
175  T M Krishna - Anandabhairavi      17  1.07  15  0
176  T M Krishna - CTU 99          19  3.52  15  0
177  T M Krishna - dasAvatAram       20  2.56  15  0
178  T M Krishna - Experience        20  1.17  15  0
179  T M Krishna - Isaiamudam        21  1.03  15  0
180  T M Krishna - Kar Vcl Inreco      21  1.11  15  0
181  T M Krishna - khAmbjoji        20  1.38  16  1
182  T M Krishna - Ksetra - Tirupati    20  1.02  16  0
183  T M Krishna - Kutcheri         20  1.15  16  0
184  T M Krishna - MA 98          21  2.04  16  0
185  T M Krishna - Season 05        19  2.12  16  0
186  T M Krishna - ShringArA        21  1.00  16  0
187  T M Krishna - Surutti         22  1.48  16  0
188  T M Krishna - Swarajati        22  0.66  16  0
189  T M Krishna - Vaishnava kshetra    22  0.74  17  1
190  T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam26   1.01  17  0
191  T N Seshagopalan - 13         13  5.13  17  0
192  T V Sankaranarayanan - 06    06   3.05  17  0
193  T V Sankaranarayanan - 07    07   4.22  17  0
194  T V Sankaranarayanan - 13    13   4.36  17  0
195  T V Sankaranarayanan - 16    16   4.19  17  0
196  TMKrishna - 03          3   1.00  17  0
197  Unni - 01            1   1.97  18  1
198  Unnikrishnan - 17        17   2.05  18  0
199  Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21   1.00  18  0
200  Unnikrishnan - CTU 98      14   2.97  18  0
201  Unnikrishnan - Mudhra AIR    27   0.99  18  0
202  Unnikrishnan - Q1 9504      17   1.58  18  0
203  Various - SrI Ganeshaya     08   0.99  18  0
204  Vijay Siva - 04         4   1.55  18  0
                           18  0
                      325.47  18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           18  0
                           19  1
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           19  0
                           20  1
                           20  0
                           20  0
                           20  0
                           20  0
20  0
20  0
20  0
20  0
20  0
20  0
20  0
20  0
21  1
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
21  0
22  1
22  0
22  0
22  0
23  1
23  0
23  0
23  0
23  0
23  0
23  0
23  0
24  1
24  0
24  0
24  0
24  0
24  0
24  0
24  0
24  0
24  0
24  0
25  1
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
25  0
26  1
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
26  0
27  1
27  0
27  0
27  0
27  0
                 27  0
                 27  0
                 27  0
                 27  0
                 27  0
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  27  0
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  27  0
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  27  0
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  27  0
Balaji Shankar - 08     08  27  0
Balaji Shankar - 08     08  27  0
Balaji Shankar - 08     08  27  0
Balaji Shankar - 08     08  27  0
Balaji Shankar - 08     08  27  0
Balaji Shankar - 08     08  27  0
Balaji Shankar - 08     08  27  0
Balamurali - 05       05  27  0
Balamurali - 05       05  27  0
Balamurali - 05       05  27  0
Balamurali - 05       05  27  0
Balamurali - 05       05  27  0
Balamurali - 05       05  28  1
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  28  0
Balamurali - 05       05  29  1
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12       12  29  0
Balamurali - 12          12  30  1
Balamurali - 12          12  30  0
Balamurali - 12          12  30  0
Balamurali - 12          12  30  0
Balamurali - 12          12  30  0
Balamurali - 12          12  30  0
Balamurali - 12          12  30  0
Balamurali - 12          12  30  0
Balamurali - 12          12  31  1
Balamurali - 12          12  31  0
Balamurali - 12          12  31  0
Balamurali - 12          12  31  0
Balamurali - 12          12  31  0
Balamurali - 12          12  32  1
Balamurali - 12          12  32  0
Balamurali - 12          12  32  0
Balamurali - 12          12  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  32  0
Balamurali - 13          13  33  1
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - 13          13  33  0
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  33  0
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  34  1
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  34  0
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  34  0
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  34  0
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  34  0
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  34  0
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  34  0
Balamurali - BR 2         11  34  0
Balamurali - BR 2         11  34  0
Balamurali - BR 2         11  34  0
Balamurali - BR 2         11  34  0
Balamurali - BR 2         11  35  1
Balamurali - BR 2         11  35  0
Balamurali - BR 2            11  35  0
Balamurali - Maestro's Choice      15  35  0
Balamurali - Maestro's Choice      15  35  0
Balamurali - Maestro's Choice      15  35  0
Balamurali - Maestro's Choice      15  35  0
Balamurali - pibarE           11  35  0
Balamurali - pibarE           11  35  0
Balamurali - pibarE           11  35  0
Balamurali - pibarE           11  36  1
Balamurali - pibarE           11  36  0
Balamurali - pibarE           11  36  0
Balamurali - pibarE           11  36  0
Balamurali - pibarE           11  36  0
Balamurali - pibarE           11  36  0
Balamurali - pibarE           11  36  0
Balamurali - pibarE           11  37  1
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  37  0
Balamurali - Purandara Dasar      11  38  1
Balamurali - Purandara Dasar      11  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18  38  0
Bombay Sisters - Brahmasvarupini    17  38  0
Bombay Sisters - Brahmasvarupini    17  38  0
Bombay Sisters - Brahmasvarupini    17  38  0
Bombay Sisters - Brahmasvarupini    17  38  0
Bombay Sisters - Brahmasvarupini    17  38  0
Bombay Sisters - Brahmasvarupini    17  38  0
Charumathi - CTU 99           06  38  0
Charumathi - CTU 99           06  38  0
Charumathi - CTU 99           06  38  0
Charumathi - CTU 99           06  39  1
Charumathi - CTU 99           06  39  0
Charumathi - CTU 99           06  39  0
Charumathi - CTU 99           06  39  0
Charumathi - CTU 99     06     39  0
Charumathi - CTU 99     06     39  0
Charumathi - CTU 99     06     40  1
Charumathi - CTU 99     06     40  0
Charumathi - CTU 99     06     40  0
Charumathi - CTU 99     06     40  0
Charumathi - CTU 99     06     40  0
Charumathi - CTU 99     06     40  0
Charumathi - CTU 99     06     40  0
Chittibabu - I 1       I1     40  0
Chittibabu - I 1       I1     40  0
Chittibabu - I 1       I1     40  0
Chittibabu - I 1       I1     40  0
Chittibabu - I 1       I1     40  0
Chittibabu - I 1       I1     40  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     40  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     40  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     40  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     40  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     41  1
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     41  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     41  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     41  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     41  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     41  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     41  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  1
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh & Kumaraesh - I 2   I2     42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  42  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  43  1
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  43  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  43  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003  CTU 2003  43  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003  43  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003  43  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003  43  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003  43  0
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003  43  0
Gayatri - I 1              I1     43  0
Gayatri - I 1              I1     43  0
Gayatri - I 1              I1     43  0
Gayatri - I 1              I1     44  1
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     44  0
Gayatri - I 1              I1     45  1
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     45  0
Gayatri - I 1              I1     46  1
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     46  0
Gayatri - I 1              I1     47  1
Gayatri - I 1              I1     47  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18     47  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18     47  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18     47  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18     48  1
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18  48  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18  48  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18  48  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18  48  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18  48  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18  48  0
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Higgins - 16               16  48  0
Hyderabad Brothers - B2         06  48  0
Hyderabad Brothers - B2         06  48  0
Hyderabad Brothers - B2         06  48  0
Hyderabad Brothers - B2         06  48  0
Hyderabad Brothers - B2         06  48  0
Hyderabad Brothers - B2         06  48  0
Hyderabad Brothers - B2         06  49  1
Hyderabad Brothers - B2         06  49  0
Hyderabad Brothers - B2         06  49  0
Hyderabad Brothers - B2         06  49  0
Jayashri - Chiselled Aesthetics     19  49  0
Jayashri - Chiselled Aesthetics     19  49  0
Jayashri - Chiselled Aesthetics     19  49  0
Jayashri - Chiselled Aesthetics     19  49  0
Jayashri - Chiselled Aesthetics     19  49  0
Jayashri - Chiselled Aesthetics     19  49  0
Jayashri - Chiselled Aesthetics     19  49  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  1
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - Cleveland 1996        19  50  0
Jayashri - HMV 863011          19  50  0
Jayashri - HMV 863011          19  50  0
Jayashri - HMV 863011          19  50  0
Jayashri - HMV 863011          19  50  0
Jayashri - HMV 863011          19  50  0
Jayashri - HMV 863011       19  50  0
Jayashri - HMV 863011       19  50  0
Jayashri - Listener's Choice   19  50  0
Jayashri - Listener's Choice   19  50  0
Jayashri - Listener's Choice   19  50  0
Jayashri - Listener's Choice   19  51  1
Jayashri - Listener's Choice   19  51  0
Jayashri - Listener's Choice   19  51  0
Jayashri - Listener's Choice   19  51  0
Jayashri - Listener's Choice   19  51  0
Jayashri - Listener's Choice   19  51  0
Jayashri - Listener's Choice   19  51  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  51  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  51  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  51  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  52  1
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  52  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  52  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  52  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  52  0
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  52  0
Jayashri - Sangeetha 301     19  52  0
Jayashri - Sangeetha 301     19  52  0
Jayashri - Sangeetha 301     19  52  0
Jayashri - Sangeetha 301     19  52  0
Jayashri - Sangeetha 301     19  52  0
Jayashri - Sangeetha 301     19  52  0
Jayashri - Sangeetha 301     19  53  1
Jayashri - Sangeetha 301     19  53  0
Jayashri - 11           11  53  0
Jayashri - 11           11  53  0
Jayashri - 11           11  53  0
Jayashri - 11           11  53  0
Jayashri - 11           11  53  0
Jayashri - 11           11  53  0
Jayashri - 11           11  53  0
Jayashri - 11           11  54  1
Jayashri - 11           11  54  0
Jayashri - anubhavam       18  54  0
Jayashri - anubhavam       18  54  0
Jayashri - anubhavam       18  54  0
Jayashri - anubhavam       18  54  0
Jayashri - anubhavam       18  54  0
Jayashri - anubhavam       18  54  0
Jayashri - anubhavam       18  55  1
Jayashri - anubhavam       18  55  0
Jayashri - anubhavam       18  55  0
Jayashri - anubhavam       18  55  0
Jayashri - anubhavam       18  55  0
Jayashri - Asha            17  55  0
Jayashri - Asha            17  55  0
Jayashri - Asha            17  55  0
Jayashri - Asha            17  55  0
Jayashri - Asha            17  55  0
Jayashri - Asha            17  55  0
Jayashri - Asha            17  56  1
Jayashri - Asha            17  56  0
Jayashri - ksetra kashi        15  56  0
Jayashri - ksetra kashi        15  56  0
Jayashri - ksetra kashi        15  56  0
Jayashri - ksetra kashi        15  56  0
Jayashri - ksetra kashi        15  56  0
Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18  56  0
Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18  57  1
Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18  57  0
Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18  57  0
Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18  57  0
Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18  57  0
Jayashri - nekkurugi irangalAdA    18  57  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  1
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Radha madhavam       11  58  0
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18  58  0
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18  58  0
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18  59  1
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18  59  0
Jayashri - vAtsalyam          18  59  0
Jayashri - vAtsalyam          18  59  0
Jayashri - vAtsalyam          18  59  0
Jayashri - vAtsalyam          18  59  0
Jayashri - vAtsalyam          18  59  0
Jayashri - vAtsalyam          18  59  0
Jesudas - 09              09  60  1
Jesudas - 09              09  60  0
Jesudas - 09              09  60  0
Kadri - I 1              I1  60  0
Kadri - I 1              I1  60  0
Kadri - I 1              I1  60  0
Kadri - I 1              I1  60  0
Kadri - I 1              I1  60  0
Kadri - I 1              I1  60  0
Kadri - I 1              I1  60  0
Kadri - I 1  I1  61  1
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  61  0
Kadri - I 1  I1  62  1
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  62  0
Kadri - I 1  I1  63  1
Kadri - I 1  I1  63  0
Kadri - I 1  I1  63  0
Kadri - I 1  I1  63  0
Kadri - I 1  I1  63  0
Kadri - I 1  I1  64  1
Kadri - I 1  I1  64  0
Kadri - I 1  I1  64  0
Kadri - I 1  I1  64  0
Kadri - I 1  I1  64  0
Kadri - I 1  I1  64  0
Kadri - I 1  I1  64  0
Kadri - I 1  I1  65  1
Kadri - I 1  I1  65  0
Kadri - I 1  I1  65  0
Kadri - I 1  I1  65  0
Kadri - I 1  I1  66  1
Kadri - I 1  I1  66  0
Kadri - I 1  I1  66  0
Kadri - I 1  I1  66  0
KVN - 05   05  66  0
KVN - 05   05  66  0
KVN - 05   05  66  0
KVN - 05   05  66  0
KVN - 05   05  66  0
KVN - 05   05  66  0
KVN - 05   05  66  0
KVN - 05   05  67  1
KVN - 05   05  67  0
KVN - 05   05  67  0
KVN - 05         05  67  0
KVN - 05         05  67  0
KVN - 05         05  67  0
KVN - 05         05  67  0
KVN - 05         05  67  0
KVN - 05         05  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  67  0
KVN - 15         15  68  1
KVN - 15         15  68  0
KVN - 15         15  68  0
KVN - 15         15  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  68  0
KVN - R3         12  69  1
KVN - R3         12  69  0
KVN - R3         12  69  0
KVN - R3         12  69  0
KVN - R3         12  69  0
KVN - R3         12  69  0
KVN - R3         12  69  0
KVN - R3         12  69  0
KVN - R3         12  69  0
L Shankar - AbhEri RTP  I2  69  0
L Shankar - AbhEri RTP  I2  69  0
L Shankar - AbhEri RTP  I2  69  0
L Shankar - AbhEri RTP  I2  69  0
L Shankar - AbhEri RTP  I2  70  1
L Shankar - AbhEri RTP  I2  70  0
L Shankar - AbhEri RTP  I2  70  0
Lalgudi - I 3      I3  70  0
Lalgudi - I 3      I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  70  0
Lalgudi - I 3           I3  71  1
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
Lalgudi - I 3           I3  71  0
M S Subbulakshmi - 09       09  71  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  1
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - 09       09  72  0
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  72  0
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  72  0
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  72  0
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  72  0
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  72  0
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  72  0
M S Subbulakshmi - Meera     09  72  0
M S Subbulakshmi - Meera     09  72  0
M S Subbulakshmi - Meera     09  72  0
M S Subbulakshmi - Meera     09  72  0
M S Subbulakshmi - Meera     09  72  0
M S Subbulakshmi - Meera     09  72  0
Madhu Mohan - 10         10  72  0
Madhu Mohan - 10         10  72  0
Madhu Mohan - 10         10  73  1
Madhu Mohan - 10         10  73  0
Madhu Mohan - 10      10  73  0
Madhu Mohan - 10      10  73  0
Madhu Mohan - 10      10  73  0
Madhu Mohan - 10      10  73  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  73  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  73  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  73  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  73  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  73  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  1
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  74  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  1
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  75  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  1
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  0
Maha Ramachandran - ICMS+  12  76  0
Maha Sreenivasan - 15    15  77  1
Maha Sreenivasan - 15    15  77  0
Maha Sreenivasan - 15    15  77  0
Maha Sreenivasan - 15    15  77  0
Maha Sreenivasan - 15    15  77  0
Maha Sreenivasan - 15    15  77  0
Maha Vish Iyer - 09     09  77  0
Maha Vish Iyer - 09     09  78  1
Maha Vish Iyer - 09     09  78  0
Maha Vish Iyer - 09     09  78  0
Maha Vish Iyer - 09     09  78  0
Maha Vish Iyer - 09     09  78  0
Maha Vish Iyer - 09     09  78  0
Maha Vish Iyer - 09          09  78  0
Maha Vish Iyer - 09          09  79  1
Maha Vish Iyer - 09          09  79  0
Maha Vish Iyer - 09          09  79  0
Maha Vish Iyer - 09          09  79  0
Maha Vish Iyer - 09          09  79  0
Maha Vish Iyer - 09          09  79  0
Maha Vish Iyer - 10          10  79  0
Maha Vish Iyer - 10          10  79  0
Maha Vish Iyer - 10          10  79  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  1
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  80  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  1
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - 10          10  81  0
Maha Vish Iyer - SVR          17  81  0
Maha Vish Iyer - SVR          17  81  0
Maha Vish Iyer - SVR          17  82  1
Maha Vish Iyer - SVR          17  82  0
Maha Vish Iyer - SVR          17  82  0
Maha Vish Iyer - SVR          17  82  0
Maharajapuram Nagarajan - 07      07  82  0
Maharajapuram Nagarajan - 07      07  82  0
Maharajapuram Nagarajan - 07      07  82  0
Maharajapuram Nagarajan - 07      07  83  1
Maharajapuram Nagarajan - 07      07  83  0
Maharajapuram Nagarajan - 07      07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07  83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07     83  0
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07     83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - CTU 2003      CTU 2003  83  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     83  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     83  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     84  1
Malladi Brothers - Manoharam      07     84  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     84  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     84  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     84  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     84  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     84  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     85  1
Malladi Brothers - Manoharam      07     85  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     85  0
Malladi Brothers - Manoharam      07     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     85  0
Minakshi Suta - 09           09     86  1
Minakshi Suta - 09           09     86  0
Minakshi Suta - 09           09     86  0
Minakshi Suta - 09           09     86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - I 3             I3  86  0
MSG - Cllctns 2 O Clbrtd Artsts  I3  86  0
MSG - Cllctns 2 O Clbrtd Artsts  I3  86  0
MSG - Cllctns 2 O Clbrtd Artsts  I3  86  0
MSG - Cllctns 4 O Clbrtd Artsts  I3  86  0
MSG - Cllctns 4 O Clbrtd Artsts  I3  86  0
MSG - Cllctns 4 O Clbrtd Artsts  I3  86  0
MSG - Cllctns 4 O Clbrtd Artsts  I3  86  0
MSS - 19             19  86  0
MSS - 19             19  86  0
MSS - 19             19  86  0
MSS - 19             19  86  0
MSS - 19             19  86  0
MSS - 19             19  86  0
MSS - 19             19  87  1
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  87  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  87  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  87  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  87  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  87  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  87  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  88  1
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  88  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  88  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  88  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  88  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  88  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  88  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  1
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  89  0
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  90  1
Neduneri Krishnamurthi - 15    15  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05   05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05   05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  90  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  1
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  91  0
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  92  1
Nithyasri - 07         07  92  0
Nithyasri - 07         07  92  0
Nithyasri - 07         07  92  0
Nithyasri - 07         07  92  0
Nithyasri - 07         07  92  0
Nithyasri - 07         07  92  0
Nithyasri - 07         07  92  0
Nithyasri - 07         07  92  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  92  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  92  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  92  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  92  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  92  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  1
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  93  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  94  1
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  94  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  94  0
O S Thyagarajan - CTU 1990   14  94  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  94  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  94  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  94  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  94  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  94  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  94  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  1
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
O S Thyagarajan - CTU Sep 99  09  95  0
Palai C K Ramachandran - 10  10  96  1
Palai C K Ramachandran - 10  10  96  0
Palai C K Ramachandran - 10  10  96  0
Palai C K Ramachandran - 10  10  96  0
Palai C K Ramachandran - 10  10  96  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  96  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  96  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  1
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Priya Sisters - Annamacharya  08  97  0
Rajesvari Pariti - I 1     I1  97  0
Rajesvari Pariti - I 1     I1  97  0
Rajesvari Pariti - I 1     I1  97  0
Rajesvari Pariti - I 1     I1  97  0
Rajesvari Pariti - I 1     I1  97  0
Ramani - I 2          I2  97  0
Ramani - I 2          I2  97  0
Ramani - I 2          I2  98  1
Ramani - I 2          I2  98  0
Ramani - I 2       I2  98  0
Ramani - I 2       I2  98  0
Ramani - I 2       I2  99  1
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani - I 2       I2  99  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  99  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  99  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  1
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramani & Srinivas - I 3  I3  100  0
Ramnad Krishnan - 05   05  100  0
Ramnad Krishnan - 05   05  100  0
Ramnad Krishnan - 05   05  100  0
Ramnad Krishnan - 05   05  100  0
Ramnad Krishnan - 05   05  100  0
Ramnad Krishnan - 05   05  101  1
Ramnad Krishnan - 05         05     101  0
Ramnad Krishnan - 05         05     101  0
Ramnad Krishnan - 05         05     101  0
Ramnad Krishnan - 05         05     101  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     101  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     101  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     101  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     102  1
Ramnad Krishnan - LP1        10     102  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     102  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     102  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     102  0
Ramnad Krishnan - LP1        10     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20     102  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     102  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     102  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     102  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     102  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  1
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - Season 2000   20     103  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  103  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  103  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  103  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  1
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003  104  0
Ranjani & Gayatri - CTU 2003    CTU 2003  104  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     104  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  1
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  0
Sangeeta S. - deyvadariSanam    07     105  0
Sanjay S - CTU 1998        21     106  1
Sanjay S - CTU 1998        21     106  0
Sanjay S - CTU 1998        21     106  0
Sanjay S - CTU 1998        21     106  0
Sanjay S - CTU 1998        21     106  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  1
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay S - CTU 1998        21     107  0
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     107  0
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     108  1
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     108  0
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     108  0
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     108  0
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     108  0
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     108  0
Sanjay Subramaniam - Season 2002  08     108  0
Sanjay Subramaniam - Thillai    08     108  0
Sanjay Subramaniam - Thillai    08     108  0
Sanjay Subramaniam - Thillai    08     109  1
Sanjay Subramaniam - Thillai    08     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11           11     109  0
Santhanam - 11             11  109  0
Santhanam - 11             11  109  0
Santhanam - 11             11  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - CD 40808          08  109  0
Santhanam - Dikshitar         08  110  1
Santhanam - Dikshitar         08  110  0
Santhanam - Dikshitar         08  110  0
Santhanam - Dikshitar         08  110  0
Santhanam - Dikshitar         08  110  0
Santhanam - Dikshitar         08  110  0
Santhanam - Dikshitar         08  110  0
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years18  110  0
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years18  110  0
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years18  110  0
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years18  110  0
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years18  110  0
Santhanam - NY 89           11  110  0
Santhanam - NY 89           11  110  0
Santhanam - NY 89           11  110  0
Santhanam - NY 89           11  110  0
Santhanam - NY 89           11  110  0
Santhanam - NY 89           11  111  1
Santhanam - NY 89           11  111  0
Santhanam - NY 89           11  111  0
Santhanam - NY 89           11  111  0
Santhanam - NY 89           11  111  0
Santhanam - NY 89           11  111  0
Santhanam - NY 89           11  112  1
Santhanam - NY 89           11  112  0
Santhanam - NY 89           11  112  0
Santhanam - NY 89           11  112  0
Santhanam - NY 89           11  112  0
Santhanam - NY 89           11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2             11  112  0
Santhanam - Q2        11  112  0
Santhanam - Q2        11  112  0
Santhanam - Q2        11  112  0
Santhanam - tuLasivanam    12  112  0
Santhanam - tuLasivanam    12  112  0
Santhanam - tuLasivanam    12  112  0
Santhanam - tuLasivanam    12  112  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  1
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - tuLasivanam    12  113  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  113  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  113  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  1
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Santhanam - Vinayakar Songs  11  114  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  1
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  115  0
Semmangudi - CD 1988     09  116  1
Semmangudi - CD 1988     09  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3        14  116  0
Semmangudi - R3  14  117  1
Semmangudi - R3  14  117  0
Semmangudi - R3  14  117  0
Semmangudi - R3  14  117  0
Semmangudi - R3  14  117  0
Semmangudi - R3  14  117  0
Semmangudi - R3  14  117  0
Semmangudi - R3  14  117  0
Semmangudi - R3  14  117  0
Shashank - I-3  I3  117  0
Shashank - I-3  I3  117  0
Shashank - I-3  I3  117  0
Shashank - I-3  I3  117  0
Shashank - I-3  I3  117  0
Shashank - I-3  I3  117  0
Shashank - I-3  I3  117  0
Shashank - I-3  I3  118  1
Shashank - I-3  I3  118  0
Shashank - I-3  I3  118  0
Shashank - I-3  I3  118  0
Shashank - I-3  I3  118  0
Shashank - I-3  I3  118  0
Shashank - I-3  I3  118  0
Shashank - I-3  I3  118  0
Somu - 06     06  118  0
Somu - 06     06  119  1
Somu - 06     06  119  0
Somu - 06     06  119  0
Somu - 06     06  119  0
Somu - 06     06  119  0
Somu - 06     06  119  0
Somu - 06     06  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  119  0
Sowmya - CTU 95  14  120  1
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95  14  120  0
Sowmya - CTU 95           14  120  0
Sowmya - CTU 95           14  120  0
Sowmya - CTU 95           14  120  0
Sowmya - CTU 95           14  121  1
Sowmya - CTU 95           14  121  0
Sowmya - CTU 95           14  121  0
Sowmya - CTU 95           14  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  121  0
Sudha Raghunathan - 05       05  122  1
Sudha Raghunathan - 05       05  122  0
Sudha Raghunathan - 05       05  122  0
Sudha Raghunathan - 05       05  122  0
Sudha Raghunathan - 05       05  122  0
Sudha Raghunathan - 05       05  122  0
Sudha Raghunathan - 05       05  122  0
Sudha Raghunathan - 10       10  122  0
Sudha Raghunathan - 10       10  122  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  1
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  123  0
Sudha Raghunathan - 10       10  124  1
Sudha Raghunathan - 10       10  124  0
Sudha Raghunathan - 10       10  124  0
Sudha Raghunathan - 10       10  124  0
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  124  0
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  124  0
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  124  0
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  124  0
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  125  1
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  125  0
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  125  0
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17  125  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  125  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  125  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  125  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  125  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  125  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  1
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  126  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  127  1
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  127  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  127  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  128  1
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  128  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  128  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  128  0
Sudha Raghunathan - NJ 92  06  128  0
Sukumar Prasad - I-2    I2  128  0
Sukumar Prasad - I-2    I2  128  0
Sukumar Prasad - I-2    I2  128  0
T K Rangachari - 08     08  128  0
T K Rangachari - 08     08  129  1
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 08     08  129  0
T K Rangachari - 10     10  129  0
T K Rangachari - 10     10  129  0
T K Rangachari - 10     10  129  0
T K Rangachari - 10     10  129  0
T K Rangachari - 10     10  129  0
T K Rangachari - 10     10  130  1
T K Rangachari - 10     10  130  0
T K Rangachari - 10     10  130  0
T K Rangachari - 10     10  130  0
T K Rangachari - 10      10  131  1
T K Rangachari - 10      10  131  0
T K Rangachari - 10      10  131  0
T K Rangachari - 10      10  131  0
T K Rangachari - 10      10  131  0
T K Rangachari - 10      10  131  0
T K Rangachari - 10      10  131  0
T K Rangachari - 10      10  131  0
T K Rangachari - 10      10  132  1
T M Krishna - Anandabhairavi  17  132  0
T M Krishna - Anandabhairavi  17  132  0
T M Krishna - Anandabhairavi  17  132  0
T M Krishna - Anandabhairavi  17  132  0
T M Krishna - CTU 99      19  132  0
T M Krishna - CTU 99      19  132  0
T M Krishna - CTU 99      19  133  1
T M Krishna - CTU 99      19  133  0
T M Krishna - CTU 99      19  133  0
T M Krishna - CTU 99      19  133  0
T M Krishna - CTU 99      19  133  0
T M Krishna - CTU 99      19  133  0
T M Krishna - CTU 99      19  133  0
T M Krishna - CTU 99      19  134  1
T M Krishna - CTU 99      19  134  0
T M Krishna - CTU 99      19  134  0
T M Krishna - CTU 99      19  134  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  1
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - CTU 99      19  135  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  1
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  136  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  137  1
T M Krishna - dasAvatAram   20  137  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  137  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  137  0
T M Krishna - dasAvatAram   20  137  0
T M Krishna  - dasAvatAram     20  137  0
T M Krishna  - Experience     20  137  0
T M Krishna  - Experience     20  137  0
T M Krishna  - Experience     20  137  0
T M Krishna  - Experience     20  137  0
T M Krishna  - Experience     20  138  1
T M Krishna  - Experience     20  138  0
T M Krishna  - Experience     20  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Isaiamudam     21  138  0
T M Krishna  - Kar Vcl Inreco   21  138  0
T M Krishna  - Kar Vcl Inreco   21  138  0
T M Krishna  - Kar Vcl Inreco   21  138  0
T M Krishna  - Kar Vcl Inreco   21  138  0
T M Krishna  - Kar Vcl Inreco   21  139  1
T M Krishna  - Kar Vcl Inreco   21  139  0
T M Krishna  - Kar Vcl Inreco   21  139  0
T M Krishna  - khAmbjoji      20  139  0
T M Krishna  - khAmbjoji      20  139  0
T M Krishna  - khAmbjoji      20  139  0
T M Krishna  - khAmbjoji      20  139  0
T M Krishna  - Ksetra - Tirupati  20  139  0
T M Krishna  - Ksetra - Tirupati  20  139  0
T M Krishna  - Ksetra - Tirupati  20  140  1
T M Krishna  - Ksetra - Tirupati  20  140  0
T M Krishna  - Ksetra - Tirupati  20  140  0
T M Krishna  - Ksetra - Tirupati  20  140  0
T M Krishna  - Kutcheri      20  140  0
T M Krishna  - Kutcheri      20  140  0
T M Krishna  - Kutcheri      20  140  0
T M Krishna  - Kutcheri      20  140  0
T M Krishna  - Kutcheri      20  140  0
T M Krishna  - Kutcheri      20  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  140  0
T M Krishna  - MA 98        21  141  1
T M Krishna - MA 98    21  141  0
T M Krishna - Season 05  19  141  0
T M Krishna - Season 05  19  141  0
T M Krishna - Season 05  19  141  0
T M Krishna - Season 05  19  142  1
T M Krishna - Season 05  19  142  0
T M Krishna - Season 05  19  142  0
T M Krishna - Season 05  19  142  0
T M Krishna - Season 05  19  142  0
T M Krishna - Season 05  19  143  1
T M Krishna - ShringArA  21  143  0
T M Krishna - ShringArA  21  143  0
T M Krishna - ShringArA  21  143  0
T M Krishna - ShringArA  21  143  0
T M Krishna - ShringArA  21  143  0
T M Krishna - ShringArA  21  143  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  1
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  144  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  1
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Krishnan - I-2    I2  145  0
T N Seshagopalan - 13   13  145  0
T N Seshagopalan - 13   13  146  1
T N Seshagopalan - 13   13  146  0
T N Seshagopalan - 13   13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  146  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  1
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  147  0
T N Seshagopalan - 13    13  148  1
T N Seshagopalan - 13    13  148  0
T N Seshagopalan - 13    13  148  0
T N Seshagopalan - 13    13  148  0
T N Seshagopalan - 13    13  148  0
T N Seshagopalan - 13    13  148  0
T N Seshagopalan - 13    13  148  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  148  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  148  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  1
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  149  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  150  1
T V Sanakaranarayanan - 06  06  150  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  150  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  150  0
T V Sanakaranarayanan - 06  06  150  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  150  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  150  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  150  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  151  1
T V Sanakaranarayanan - 07  07  151  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  151  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  151  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  151  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  151  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  1
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 07  07  152  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  152  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  152  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  152  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  152  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  152  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  1
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  153  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  154  1
T V Sanakaranarayanan - 13  13  154  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  154  0
T V Sanakaranarayanan - 13  13  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  154  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  1
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  0
T V Sanakaranarayanan - 16  16  155  0
Unni - Ambujam Krishna    21  155  0
Unni - Ambujam Krishna    21  155  0
Unni - Ambujam Krishna    21  155  0
Unni - Ambujam Krishna    21  155  0
Unni - Ambujam Krishna    21  156  1
Unni - Ambujam Krishna    21  156  0
Unni - Ambujam Krishna    21  156  0
Unnikrishnan - 17      17  156  0
Unnikrishnan - 17      17  156  0
Unnikrishnan - 17      17  156  0
Unnikrishnan - 17      17  156  0
Unnikrishnan - 17      17  156  0
Unnikrishnan - 17      17  156  0
Unnikrishnan - 17      17  156  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  156  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  156  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  156  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  156  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  1
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - CTU 98    14  157  0
Unnikrishnan - Q1 9504    17  157  0
Unnikrishnan - Q1 9504    17  157  0
Unnikrishnan - Q1 9504    17  158  1
Unnikrishnan - Q1 9504    17  158  0
Unnikrishnan - Q1 9504    17  158  0
Unnikrishnan - Q1 9504    17  158  0
Unnikrishnan - Q1 9504    17  158  0
Unnikrishnan - Q1 9504    17  158  0
Various - Shree Ganeshaya  08  158  0
Various - Shree Ganeshaya  08  158  0
Various - Shree Ganeshaya  08  158  0
Various - Shree Ganeshaya  08  158  0
Various - Shree Ganeshaya        08  158  0
Various - Shree Ganeshaya        08  158  0
Various - Shree Ganeshaya        08  158  0
Vijalakshmi Subramanian - tODi     17  158  0
Vijalakshmi Subramanian - tODi     17  158  0
Vijalakshmi Subramanian - tODi     17  158  0
Vijalakshmi Subramanian - tODi     17  158  0
Vijalakshmi Subramanian - tODi     17  158  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  1
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20  159  0
                       159  0
                       160  1
                       160  0
                       160  0
                       160  0
                       160  0
                       160  0
                       160  0
                       160  0
                       160  0
                       160  0
                       161  1
                       161  0
                       161  0
                       161  0
                       161  0
                       161  0
                       161  0
                       161  0
                       161  0
                       162  1
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
                       162  0
162  0
162  0
162  0
162  0
162  0
163  1
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
163  0
164  1
164  0
164  0
164  0
164  0
164  0
164  0
164  0
164  0
164  0
164  0
164  0
165  1
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
165  0
166  1
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
166  0
167  1
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
167  0
168  1
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
168  0
169  1
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
169  0
170  1
170  0
170  0
170  0
170  0
170  0
171  1
171  0
171  0
171  0
171  0
171  0
171  0
171  0
171  0
172  1
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
172  0
173  1
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
173  0
174  1
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
174  0
175  1
175  0
175  0
175  0
175  0
176  1
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
176  0
177  1
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
177  0
178  1
178  0
178  0
178  0
178  0
178  0
178  0
178  0
179  1
179  0
179  0
179  0
179  0
179  0
179  0
179  0
179  0
179  0
180  1
180  0
180  0
180  0
180  0
180  0
180  0
180  0
181  1
181  0
181  0
181  0
181  0
182  1
182  0
182  0
182  0
182  0
182  0
182  0
183  1
183  0
183  0
183  0
183  0
183  0
183  0
184  1
184  0
184  0
184  0
184  0
184  0
184  0
184  0
184  0
184  0
184  0
185  1
185  0
185  0
185  0
185  0
185  0
185  0
185  0
185  0
185  0
186  1
186  0
186  0
186  0
186  0
186  0
186  0
187  1
187  0
187  0
187  0
187  0
188  1
188  0
188  0
189  1
189  0
189  0
189  0
189  0
189  0
190  1
190  0
190  0
190  0
190  0
190  0
191  1
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
191  0
192  1
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
192  0
193  1
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
193  0
194  1
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
194  0
195  1
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
195  0
196  1
196  0
196  0
196  0
196  0
196  0
196  0
196  0
197  1
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
197  0
198  1
198  0
198  0
198  0
198  0
198  0
198  0
198  0
199  1
199  0
199  0
199  0
199  0
199  0
199  0
199  0
200  1
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
200  0
201  1
201  0
201  0
201  0
202  1
202  0
202  0
202  0
202  0
202  0
202  0
202  0
202  0
203  1
203  0
203  0
203  0
203  0
203  0
203  0
203  0
204  1
204  0
204  0
204  0
204  0
204  0
204  0
204  0
204  0
204  0
204  0
204  0
205  1
205  0
205  0
205  0
205  0
205  0
205  0
205  0
205  0
205  0
206  1
206  0
206  0
206  0
206  0
206  0
207  1
Abhishek - CTU 99  16
A          CD2
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Abhishek - CTU 99  16
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alamelu Mani - 04  4
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16    16
Alathur - 16             16
Alathur - 16             16
Alathur - 16             16
Alathur - 16             16
Alathur - 16             16
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Ariyakkudi - Best of         07
Aruna Sairam - 03           3
Aruna Sairam - 03           3
Aruna Sairam - 03           3
Aruna Sairam - 03           3
Aruna Sairam - 03           3
Aruna Sairam - 03           3
Aruna Sairam - 03           3
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Bangalore Concert   15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies  15
Aruna Sairam - Captivating melodies    15
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU 2003
Aruna Sairam - Ekaika Subha pantuvarali  17
Aruna Sairam - Ekaika Subha pantuvarali  17
Aruna Sairam - Ekaika Subha pantuvarali  17
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821       08
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO        17
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri     21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri     21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri     21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri     21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri   21
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam   18
Aruna Sairam - madusmriti      09
Aruna Sairam - madusmriti      09
Aruna Sairam - madusmriti      09
Aruna Sairam - madusmriti      09
Aruna Sairam - madusmriti      09
Aruna Sairam - madusmriti      09
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Padams & Javalis   17
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Season 00       21
Aruna Sairam - Season 00       21
Aruna Sairam - Season 00  21
Aruna Sairam - Season 00  21
Aruna Sairam - Season 00  21
Aruna Sairam - Season 00  21
Aruna Sairam - Season 00  21
Aruna Sairam - Season 00  21
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 01  23
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 02  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Season 03  18
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08
Aruna Sairam - TTK     27
Aruna Sairam - TTK     27
Aruna Sairam - TTK     27
Aruna Sairam - TTK     27
Balaji Shankar - 08     08
Balaji Shankar - 08     08
Balaji Shankar - 08     08
Balaji Shankar - 08     08
Balaji Shankar - 08     08
Balaji Shankar - 08     08
Balaji Shankar - 08     08
Balaji Shankar - 08     08
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balakrishna Prasad - 02   2
Balamurali - 03       3
Balamurali - 03       3
Balamurali - 03       3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 03  3
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 05  05
Balamurali - 12  12
Balamurali - 12  12
Balamurali - 12  12
Balamurali - 12  12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 12          12
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - 13          13
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas     11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - BR 2            11
Balamurali - Maestro's Choice      15
Balamurali - Maestro's Choice      15
Balamurali - Maestro's Choice      15
Balamurali - Maestro's Choice      15
Balamurali - Maestro's Choice      15
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - pibarE           11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - Purandara Dasar      11
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Bombay Sisters - 26           26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - 26        26
Bombay Sisters - Brahmasvarupini  17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini  17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini  17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini  17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini  17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini  17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini  17
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini  27
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 04          4
Charumathi - 2           27
Charumathi - 2           27
Charumathi - 2           27
Charumathi - 2              27
Charumathi - 2              27
Charumathi - 2              27
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
Charumathi - CTU 99           06
D K Jayaraman - Sri Ranjani       24
D K Jayaraman - Sri Ranjani       24
D K Jayaraman - Sri Ranjani       24
D K Jayaraman - Sri Ranjani       24
D K Jayaraman - Sri Ranjani       24
D K Jayaraman - Sri Ranjani       24
D K Jayaraman - Sri Ranjani       24
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU 2003
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - 02         2
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - B2         06
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus     23
Jasraj - Live at Music Academy 1987   27
Jasraj - Live at Music Academy 1987   27
Jasraj - Live at Music Academy 1987   27
Jasraj - Live at Music Academy 1987   27
Jasraj - Live at Music Academy 1987   27
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 01  1
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 02  2
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03  3
Jayashri - 03           3
Jayashri - 03           3
Jayashri - 03           3
Jayashri - 03           3
Jayashri - 03           3
Jayashri - 03           3
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - 11           11
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - anubhavam       18
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Asha          17
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - Cleveland 1996     19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - HMV 863011       19
Jayashri - ksetra kashi      15
Jayashri - ksetra kashi      15
Jayashri - ksetra kashi      15
Jayashri - ksetra kashi      15
Jayashri - ksetra kashi      15
Jayashri - ksetra kashi      15
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - Listener's Choice   19
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19
Jayashri - Popular Devi Krithis    19
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Radha madhavam       11
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Sangeetha 301        19
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
Jayashri - vatsalyam          18
Jayashri - vatsalyam          18
Jayashri - vatsalyam          18
Jayashri - vatsalyam          18
Jayashri - vatsalyam          18
Jayashri - vatsalyam          18
Jayashri - vatsalyam          18
Jesudas - 09              09
Jesudas - 09              09
Jesudas - 09              09
Jesudas - 09              09
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
Jon Higgins - 16            16
KVN - 01                1
KVN - 01                1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 01  1
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 05  05
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 15  15
KVN - 22  22
KVN - 22  22
KVN - 22  22
KVN - 22  22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - 22        22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - Live in Co I II  22
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - R3        12
KVN - Season 01     22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
KVN - Season 01          22
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 09       09
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - 19       19
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09
M S Subbulakshmi - Meera     09
M S Subbulakshmi - Meera     09
M S Subbulakshmi - Meera     09
M S Subbulakshmi - Meera     09
M S Subbulakshmi - Meera     09
M S Subbulakshmi - Meera     09
M S Subbulakshmi - Meera     09
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madhu Mohan - 10         10
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26
Maha Nagarajan - 07       07
Maha Nagarajan - 07       07
Maha Nagarajan - 07       07
Maha Nagarajan - 07       07
Maha Nagarajan - 07       07
Maha Nagarajan - 07       07
Maha Nagarajan - 07       07
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+    12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12
Maha Sreenivasan - 15    15
Maha Sreenivasan - 15    15
Maha Sreenivasan - 15    15
Maha Sreenivasan - 15    15
Maha Sreenivasan - 15    15
Maha Sreenivasan - 15    15
Maha Sreenivasan - 15    15
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 09     09
Maha Vish Iyer - 10     10
Maha Vish Iyer - 10     10
Maha Vish Iyer - 10     10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - 10           10
Maha Vish Iyer - SVR           17
Maha Vish Iyer - SVR           17
Maha Vish Iyer - SVR           17
Maha Vish Iyer - SVR           17
Maha Vish Iyer - SVR           17
Maha Vish Iyer - SVR           17
Maha Vish Iyer - SVR           17
Malladi Brothers - Amutham 19      3
Malladi Brothers - Amutham 19      3
Malladi Brothers - Amutham 19      3
Malladi Brothers - Amutham 19      3
Malladi Brothers - Amutham 19      3
Malladi Brothers - Amutham 19      3
Malladi Brothers - Amutham 19      3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamacharya     3
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam  07
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU 2003
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - Manoharam       07
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000        4
Malladi Brothers - MS 2000      4
Malladi Brothers - MS 2000      4
Malladi Brothers - MS 2000      4
Malladi Brothers - MS 2000      4
Malladi Brothers - MS 2000      4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Narayana Teertha  4
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  3
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Ragas of S India  2
Malladi Brothers - Sukhanubhav    2
Malladi Brothers - Sukhanubhav    2
Malladi Brothers - Sukhanubhav    2
Malladi Brothers - Sukhanubhav    2
Malladi Brothers - Sukhanubhav    2
Malladi Brothers - Sukhanubhav    2
Malladi Brothers - Sukhanubhav    2
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Minakshi Suta - 09          09
Musiri - 03              3
Musiri - 03          3
Musiri - 03          3
Musiri - 03          3
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - 15         15
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Nellai Krishnamurthy - 26   26
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03   24
Nisha Rajagpal - Season 03  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23
Nithyashri - MP3CD PS    23
Nithyashri - MP3CD PS    23
Nithyashri - MP3CD PS    23
Nithyashri - MP3CD PS    23
Nithyashri - MP3CD PS    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyashri - Season 02    23
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
Nithyasri - 07        07
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09
Palai C K Ramachandran - 10    10
Palai C K Ramachandran - 10    10
Palai C K Ramachandran - 10    10
Palai C K Ramachandran - 10    10
Palai C K Ramachandran - 10    10
Palai C K Ramachandran - 10    10
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Priya Sisters - Annamacharya    08
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Radha Jayalakshmi - 27       27
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - 05        05
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1       10
Ramnad Krishnan - LP1        10
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003     CTU 2003
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava  20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 00    20
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01    2
Ranjani & Gayatri - Season 01  2
Ranjani & Gayatri - Season 01  2
Ranjani & Gayatri - Season 01  2
Ranjani & Gayatri - Season 01  2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
S Ramanathan - 02        2
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S - tunga tarange   24
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Ashwaththa       24
Sanjay - Blissful Harmony    25
Sanjay - Blissful Harmony    25
Sanjay - Blissful Harmony    25
Sanjay  - Blissful Harmony  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25
Sanjay  - Chakravaham    26
Sanjay  - Chakravaham    26
Sanjay  - Chakravaham    26
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - Classical Moods  24
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - CTU 1998      21
Sanjay  - Dvayam       24
Sanjay  - Dvayam       24
Sanjay  - Dvayam       24
Sanjay  - Dvayam             24
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - Ganamrutham           26
Sanjay  - kalyani             23
Sanjay  - kalyani             23
Sanjay  - kalyani             23
Sanjay  - kalyani             23
Sanjay  - kalyani             23
Sanjay  - kalyani             23
Sanjay  - kalyani             23
Sanjay  - Kutcheri            25
Sanjay  - Kutcheri            25
Sanjay  - Kutcheri            25
Sanjay  - Kutcheri            25
Sanjay  - Kutcheri            25
Sanjay  - Kutcheri            25
Sanjay  - Kutcheri            25
Sanjay  - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay  - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay  - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay  - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Mystic Moods          25
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Nataraja Temple         26
Sanjay  - Rasanubhavam          26
Sanjay  - Rasanubhavam          26
Sanjay  - Rasanubhavam          26
Sanjay  - Rasanubhavam          26
Sanjay  - Rasanubhavam  26
Sanjay  - Rasanubhavam  26
Sanjay  - Rasanubhavam  26
Sanjay  - Rasanubhavam  26
Sanjay  - Rasanubhavam  26
Sanjay  - Rasanubhavam  26
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 01   23
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 02   08
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay  - Season 03   25
Sanjay - The Magic of Trinity  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24
Sanjay - Thillai        08
Sanjay - Thillai        08
Sanjay - Thillai        08
Sanjay - Thillai        08
Sanjay - Thillai        08
Santhanam - B2         26
Santhanam - B2         26
Santhanam - B2         26
Santhanam - B2         26
Santhanam - B2         26
Santhanam - B2         26
Santhanam - B2         26
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - Vani 088 WMA    25
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 01         1
Santhanam - 11         11
Santhanam - 11         11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 11              11
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - 22              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - B1              22
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - CD 40808           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Dikshitar           08
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years  18
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years  18
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years  18
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years  18
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years  18
Santhanam - Golden 1 Music Golden Years  18
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - NY 89             11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - Q2              11
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - tuLasivanam          12
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - CD 1988     09
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - P2        25
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3        14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Semmangudi - R3         14
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Seshagopalan - 03        3
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Somu - 06            06
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu      26
Sowmya - kAvaDic cindu        26
Sowmya - kAvaDic cindu        26
Sowmya - kAvaDic cindu        26
Sowmya - kAvaDic cindu        26
Sowmya - kAvaDic cindu        26
Sowmya - kAvaDic cindu        26
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - 02              2
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 1  27
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95            14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sowmya - CTU 95     14
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 01  1
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 04  4
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 05  05
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 10  10
Sudha Raghunathan - 27  27
Sudha Raghunathan - 27       27
Sudha Raghunathan - 27       27
Sudha Raghunathan - 27       27
Sudha Raghunathan - 27       27
Sudha Raghunathan - 27       27
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 3  17
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
Sudha Raghunathan - NJ 92      06
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08         08
T K Rangachari - 08      08
T K Rangachari - 08      08
T K Rangachari - 08      08
T K Rangachari - 08      08
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T K Rangachari - 10      10
T M Krishna - Anandabhairavi  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - CTU 99      19
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - dasAvatAram   20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Experience    20
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Isaiamudam    21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco  21
T M Krishna - khAmbjoji    20
T M Krishna - khAmbjoji    20
T M Krishna - khAmbjoji    20
T M Krishna - khAmbjoji    20
T M Krishna - khAmbjoji    20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20
T M Krishna - Kutcheri      20
T M Krishna - Kutcheri      20
T M Krishna - Kutcheri      20
T M Krishna - Kutcheri      20
T M Krishna - Kutcheri      20
T M Krishna - Kutcheri      20
T M Krishna - Kutcheri      20
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - MA 98        21
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - Season 05      19
T M Krishna - ShringArA      21
T M Krishna - ShringArA      21
T M Krishna - ShringArA      21
T M Krishna - ShringArA      21
T M Krishna - ShringArA      21
T M Krishna - ShringArA      21
T M Krishna - ShringArA      21
T M Krishna - Surutti       22
T M Krishna - Surutti       22
T M Krishna - Surutti       22
T M Krishna - Surutti       22
T M Krishna - Surutti       22
T M Krishna - Swarajati      22
T M Krishna - Swarajati      22
T M Krishna - Swarajati        22
T M Krishna - Vaishnava kshetra    22
T M Krishna - Vaishnava kshetra    22
T M Krishna - Vaishnava kshetra    22
T M Krishna - Vaishnava kshetra    22
T M Krishna - Vaishnava kshetra    22
T M Krishna - Vaishnava kshetra    22
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam 26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam 26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam 26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam 26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam 26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam 26
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T N Seshagopalan - 13         13
T V Sankaranarayanan - 06       06
T V Sankaranarayanan - 06       06
T V Sankaranarayanan - 06       06
T V Sankaranarayanan - 06       06
T V Sankaranarayanan - 06       06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16
TMKrishna - 03       3
TMKrishna - 03       3
TMKrishna - 03       3
TMKrishna - 03       3
TMKrishna - 03       3
TMKrishna - 03       3
TMKrishna - 03       3
TMKrishna - 03       3
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01          1
Unni - 01            1
Unni - 01            1
Unni - 01            1
Unni - 01            1
Unni - 01            1
Unni - 01            1
Unni - 01            1
Unni - 01            1
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - 17        17
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - CTU 98      14
Unnikrishnan - Mudhra AIR    27
Unnikrishnan - Mudhra AIR    27
Unnikrishnan - Mudhra AIR    27
Unnikrishnan - Mudhra AIR    27
Unnikrishnan - Q1 9504      17
Unnikrishnan - Q1 9504      17
Unnikrishnan - Q1 9504      17
Unnikrishnan - Q1 9504      17
Unnikrishnan - Q1 9504         17
Unnikrishnan - Q1 9504         17
Unnikrishnan - Q1 9504         17
Unnikrishnan - Q1 9504         17
Unnikrishnan - Q1 9504         17
Various - SrI Ganeshaya         08
Various - SrI Ganeshaya         08
Various - SrI Ganeshaya         08
Various - SrI Ganeshaya         08
Various - SrI Ganeshaya         08
Various - SrI Ganeshaya         08
Various - SrI Ganeshaya         08
Various - SrI Ganeshaya         08
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijay Siva - 04             4
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - Season 05  20
Vijayalakshmi Subramanian - tODi    17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi    17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi    17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi    17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi    17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi    17
01 dEvi brOva - SS@ = cintAmaNi                0   11.78 KVN

00 aparAdhamula - Thyagarajar = darbAr             00 20.07 Madhumohan                                       Art
                                Last
Fir S                                 TIME
01  mahA gaNapatim - mD@ = nATTai                   4.68  Abhishek
02  endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI                 10.97  Abhishek
03  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli            1    7.38  Abhishek
03  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli            2   14.25  Abhishek
04  tulasammA - T@ = dEvagandhAri                   3.98  Abhishek
05  kanna tandri - T@ = dEva manOhari                 3.77  Abhishek
06  pakkala 1 - T@ = khara harapriyA                 15.42  Abhishek
06  pakkala 2 - T@ = khara harapriyA                 19.82  Abhishek
07  eduta nilicite - T@ = SankarAbharaNam           1   14.92  Abhishek
08  eduta nilicite - T@ = SankarAbharaNam           2   13.63  Abhishek
08  eduta nilicite - T@ = SankarAbharaNam           3    7.57  Abhishek
09  Ela nee daya - Dharmapuri Subbarayar = bhairavi          3.23  Abhishek
10  vagalAdi - Tirupati Narayanaswami = behAg             4.93  Abhishek
11  srinivAsa - PS@ = hamsAnandi                   3.15  Abhishek
12  mangalam                             0.75  Abhishek
00  aparAdhamula - Thyagarajar = darbAr ~ 0000        00   5.12  Alamelu Mani
00  Elaradayena - Pattabhi Ramayya = jAvaLi Bhairavi ~ 0000  00   2.55  Alamelu Mani
00  gyAnamu - AlApanai = pUrvikalyANi ~ 0000         00   6.63  Alamelu Mani
00  gyAnamu - Thyagarajar = pUrvikalyANi ~ 0000        00   11.70  Alamelu Mani
00  sari evarE - T V Narayyanaswami = z ~ 2000        20   6.52  Alamelu Mani
00  shri kAmAkshi - Subbaraya Sastri = vasantA ~ 0000     00   7.77  Alamelu Mani
00  sumasayaka - Swati TirunAL = karnATaks kApi ~ 0000    00   10.20  Alamelu Mani
00  tillAnA - = hamsadhvani ~ 0000              00   2.40  Alamelu Mani
00  vallabha nAyakasya - M Dikshitar = bEgaDA ~ 0000     00   6.43  Alamelu Mani
01  rAma ne pai - x = kedArAm                     6.87  Alathur
02  enduku nee dayA - x = hari kAmbhoji               15.00  Alathur
03  amba para dEvatE - x = rudrapriyA                 7.75  Alathur
04  dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi         1    7.17  Alathur
04  dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi         2    7.68  Alathur
05  enduku dayarAdura - T@ = tODi                   2.47  Alathur
05  enduku dayarAdura - T@ = tODi                   8.37  Alathur
05  enduku dayarAdura - T@ = tODi                  15.67  Alathur
06  entu nee veDali - x = darbAr                   12.22  Alathur
07  sAntamulEkha - x = SAMA                      4.67  Alathur
07  sAntamulEkha - x = SAMA                      5.83  Alathur
07  sAntamulEkha - x = SAMA                      5.10  Alathur
08  padavini - T@ = sALaga bhairavi                  2.42  Alathur
09  shanmukkapriyA - RTP                       19.35  Alathur
09  shanmukkapriyA - RTP                       2.37  Alathur
09  shanmukkapriyA - RTP                       16.60  Alathur
10  paniuyu - aruNagiri natar = z                   1.03  Alathur
10  paniuyu - aruNagiri natar = z                   2.97  Alathur
11  mukti aLikkum - x = kurinji                    3.55  Alathur
12  ninna go - PD = z                     2.82  Alathur
13  candra SEkhara - x = sindhu bhairavi            4.53  Alathur
14  tillAnA - x = hindOlam                   3.50  Alathur
15  mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi              11.43  Alathur
15  mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi              9.52  Alathur
15  mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi              6.73  Alathur
01  Indachala - bEgaDA                     5.60  Ariyakkudi
02  endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI              9.47  Ariyakkudi
03  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli             13.58  Ariyakkudi
04  Evarani - dEvAmruta varshini                4.22  Ariyakkudi
05  Marivere - Ananda bhairavi                14.52  Ariyakkudi
06  SrI Narada - kAnaDA                    10.77  Ariyakkudi
08  nidhiSAla - T@ = kalyANi                 21.47  Ariyakkudi
09  mArubalga - SrIranjani                   8.47  Ariyakkudi
10  RTP - x = SankarAbaraNam. tODi, kalyANi, darbAr      39.62  Ariyakkudi
11  koluvai yunadE - T@ = dEva gandhAri            19.45  Ariyakkudi
##  Kaliyugadalli - cencuruTTi                 5.77  Ariyakkudi
##  Haribajanthu - Sindhu Bhairavi               2.77  Ariyakkudi
00  dasaratha rAma - y = z                00  6.08  Aruna Sairam
00  himagiri tanayE - y = z               00  4.07  Aruna Sairam
00  IkO namma sAmi - y = z                00  5.67  Aruna Sairam
00  lalita lavanga - = z                 00  8.47  Aruna Sairam
00  paNDaria savAsa - y = abhang             00  7.92  Aruna Sairam
00  swAgatam krishNa - y = z               00  4.37  Aruna Sairam
00  venkaTa ramaNana bArO - y = z            00  3.43  Aruna Sairam
02  tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi   1  10.07  Aruna Sairam
02  tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi   2  6.62  Aruna Sairam
03  AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini        9.55  Aruna Sairam
04  rAja gOpalam - mOhanam = MD@             1a  12.08  Aruna Sairam
04  rAja gOpalam - mOhanam = MD@             1b  6.52  Aruna Sairam
04  rAja gOpalam - mOhanam = MD@             2  18.22  Aruna Sairam
05  ADadellA - pUrvi kalyANi = PD               3.35  Aruna Sairam
06  kanaka saila - punnAgavarAlI = SS@             7.15  Aruna Sairam
06  venkaTa ramaNanE bArO - sAvEri = PD#            3.18  Aruna Sairam
07  RTP - x = hEmAvati                  1  14.47  Aruna Sairam
07  RTP - x = hEmAvati                  2  6.02  Aruna Sairam
07  RTP - x = hEmAvati                  3a  18.60  Aruna Sairam
07  RTP - x = hEmAvati                  3b  6.75  Aruna Sairam
08  dalita kaNDita abhang - abhanga thekA = jJanaba      9.65  Aruna Sairam
09  pillan goviya - mOhana kalyANi = PD#            4.52  Aruna Sairam
   gAna mUrthE - gAna mUrthE = T@               5.60  Aruna Sairam
01  Om Pranava - mAyA mALava gowLai = z            5.65  Aruna Sairam
02  amba sowrambA - Arabhi = Ponnia Pillai           4.38  Aruna Sairam
03  sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi             16.52  Aruna Sairam
04  enna kavi - nIlAmaNi = Madurai Somu            4.92  Aruna Sairam
05  nAda muraLi - hamir kalyANi = Uthukkadu VS@        5.22  Aruna Sairam
06  mAyammA - SS@ = Ahiri                   7.30  Aruna Sairam
07  abhang                           9.65  Aruna Sairam
08  bhAgya dA lakshmi - SrI = PD                3.20  Aruna Sairam
09  ayyE metta kaDinam - rAgamAlikai = GKB@          6.37  Aruna Sairam
10  mamiyam - bAgeSrI= Jayadeva                6.17  Aruna Sairam
01  Sri vighna rAjam - gambhIra nATTai - Uttukkadu V I    10.25  Aruna Sairam
02  duduku gala - gowLai - Thyagaraja                8.83  Aruna Sairam
03  nAdasudhA rasam - Arabhi - Thyagaraja              17.07  Aruna Sairam
04  EdayyA gati - chalanATTai - Kotesvara I             5.78  Aruna Sairam
05  vaNDinam - tODi - Thondaradipodi Azvar             14.53  Aruna Sairam
06  mOkshamu - T@ = sAramati                     6.38  Aruna Sairam
07  AnandAmrita - amritavarshini - Muthuswami D           5.73  Aruna Sairam
08  RangabArO - durgA - Priandara dasa                4.87  Aruna Sairam
09  pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 01 Alapanai Vocal    11.62  Aruna Sairam
09  pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 02 Alapanai Violin    8.72  Aruna Sairam
09  pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 03           21.15  Aruna Sairam
09  pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 04 tani         11.43  Aruna Sairam
10  ADatu asangatu - Uttukkadu V I = madhyamAvati          14.35  Aruna Sairam
11  Abhang - savarE sundar - hindOlam - Tukkaram           7.88  Aruna Sairam
12  madu meykkum kaNNE - folk song                  4.43  Aruna Sairam
13  jagO tumi (Bengali) - pUrvi - H Kalyani - Chrks - 01       4.90  Aruna Sairam
13  jagO tumi (Bengali) - Sindhu Bhairavi - 02            2.12  Aruna Sairam
14  gOpi janambodhi - rEvati                     3.30  Aruna Sairam
15  bhAgyadhA - Sri - Prunadara Dasa                 1.88  Aruna Sairam
16  viruttam - Brindavana Saranga                  2.22  Aruna Sairam
17  kALinga nartana - gambhIra nATTai - Uttukkadu V I        5.57  Aruna Sairam
18  Managalam                            0.92  Aruna Sairam
 1  SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi         1 20.25  Aruna Sairam
 2  SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi         2b 11.83  Aruna Sairam
 3  SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi         2 29.73  Aruna Sairam
01  manamE - bhimpalas                        4.00  Aruna Sairam
02  bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB              19.03  Aruna Sairam
03  vElai - yadukula kAmbhodi                    7.47  Aruna Sairam
04  madhura - aTANA                         4.52  Aruna Sairam
05  anatAratmA - kEdAra gowLAi                    6.28  Aruna Sairam
06  kANpateppOdu - bilahari                     5.48  Aruna Sairam
07  kAkkai - brindavana sArangA                   4.15  Aruna Sairam
08  cakkar rAkOji - meera bhajan                   7.33  Aruna Sairam
09  vaLLi - kAvaDi cindu                       4.57  Aruna Sairam
 0  slOkam - x = hindOLam                      2.75  Aruna Sairam
 1  sAmagAna - GNB = hindOLam                  2 12.10  Aruna Sairam
 1  sAmagAna - GNB = hindOLam                   3 3.30  Aruna Sairam
 2  ambA nilAmbari - Ponnia Pillai = nIlAmbari            8.13  Aruna Sairam
 3  kANa vENDAmO - PS@ = SrI ranjani                 3.67  Aruna Sairam
 4  vAcamA gO - T@ = kaikavasiKV B -               2 4.47  Aruna Sairam
 5  kAntamAm - Mayuram Vishvanathaiyer = sindhu bhairavi       6.95  Aruna Sairam
 5  viruttam - Om murugA = z - sindhu bhairavi            5.87  Aruna Sairam
 6  brindAvani vENu - Bhanudasa = abhang               7.92  Aruna Sairam
 7  ninRanRa mayil - Utukkadu VS@ = Traditional           5.48  Aruna Sairam
01  shrI pArtha sAratya - y = rAgamAlikai              2.53  Aruna Sairam
02  vAca mago caruntini = aTANA                   6.80  Aruna Sairam
03  sundari saundari = rAgamAlikai                  5.17  Aruna Sairam
04  sundari nI = kalyaNi                      11.52  Aruna Sairam
05  orumaiyuDan - tiruvaruTpA = rAgamAlikai             4.23  Aruna Sairam
06  nambik keTTavar = hindOLam                    4.72  Aruna Sairam
07  vaLakkai - Sambandar = rAgamAlikai                4.37  Aruna Sairam
08  kApAli - Papanasam Sivan= mOhanam                6.25  Aruna Sairam
09  kaiyAr - tEvAram = z                       2.57  Aruna Sairam
##  nisanaranaDi - Arunagiri = z                   2.03  Aruna Sairam
##  gangai - tEvAram = z                      2.05  Aruna Sairam
##  maNNallai - tEvAram = z                    1.47  Aruna Sairam
##  pADikkindROr - tirvaruTpA = aTANA               1.13  Aruna Sairam
##  tirvotruiyUr - y = aTANA                    7.23  Aruna Sairam
##  Az kaDal - tEvAram = khAmbhodi                 1.48  Aruna Sairam
##  marumalli - Arunagiri = subha pantuvaRALi           1.77  Aruna Sairam
##  pAsuram - y = z                        1.67  Aruna Sairam
01  kadiravan - toNaraDipODi = z                  0.62  Aruna Sairam
01  ranga pura - MD@ = brindAvana sArangA             15.95  Aruna Sairam
02  ranga natude - Ponnayya Pillai = sowrAshtrAm          6.08  Aruna Sairam
03  ranga nAyakam - MD@ = nAyaki                 10.53  Aruna Sairam
04  kaNgaLi tyAdakO - SrI Pada Raya = sindhu bhairavi       13.83  Aruna Sairam
04  Ranaganata Astakam - Adi Sankara = Ragamalika       1  5.02  Aruna Sairam
05  En paLLi - Arunachala Kavi = rAgamAlikai            8.53  Aruna Sairam
05  tuppuDaiyArai - periyAzvAr =                1  3.58  Aruna Sairam
06  paccai Ma Malai - Tondaradippodi Alwar = z           1.07  Aruna Sairam
01  sabda - sada saranga = ranjani                16.92  Aruna Sairam
02  janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai            7.85  Aruna Sairam
03  kai - valaji                          5.37  Aruna Sairam
04  abhang                            11.75  Aruna Sairam
05  kAraNam - PK                          4.92  Aruna Sairam
06  mana mayakkm - Brindavana saranga               13.45  Aruna Sairam
01  kuvalayakshirO - kshEtrangar = gowLipantu           7.42  Aruna Sairam
02  enta nEva - Tirupanandal Pattabhiramayya = kEdAram       3.78  Aruna Sairam
03  inimEl avarukkum - Kavi Kunjara Bharathi = bhairavi      8.82  Aruna Sairam
04  sArAmaina - SvaTi Tirunal = behAg               5.42  Aruna Sairam
05  pAyarANi - Titupati Narayana Swami = kApi           6.20  Aruna Sairam
06  ittanai - Muthu Thandavar = dhanyAsi              7.03  Aruna Sairam
07  nI mATTa - Thirppanandal Pattabhiramayya = pUrvi kalyANi    4.30  Aruna Sairam
08  payyAdhA - kshEtrayya = nAda nAmakriyA             7.00  Aruna Sairam
09  aDi nIpai marulu - Dharmapuri Subbarayar = yaman kalyANi    3.03  Aruna Sairam
10  varaTTum - Kavi Kunjara Bharathi = sAvEri           5.22  Aruna Sairam
11  sAmi raDAya kadE - x = Folk Melody               3.20  Aruna Sairam
02  murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri          6.63  Aruna Sairam
03  rArA rAjIva - mOhanam = Mysore V@               18.32  Aruna Sairam
04  mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra         4.70  Aruna Sairam
05  yamuna nadi - yaman kalyANi = Thiruvarur Ramamoorthy      4.12  Aruna Sairam
06  maragada maNi - Arabhi = Uthukkadu VS@             6.78  Aruna Sairam
07  rAgi tandirA - kalyANa vasantam = PD#             7.63  Aruna Sairam
08  gyAni yAntsa rAjA - abhang = Tukkaram             7.48  Aruna Sairam
   enta veDukO - sarasvati manOhari = T@             5.30  Aruna Sairam
01  vidulakku mrokkeda - Thygarajar = mAyA mALava gauLai      7.53  Aruna Sairam
02  nee dayarAdha - Thygarajar = vasanta bhairavi         2.77  Aruna Sairam
03  sOmasAyaka vidurAm - Svati Thygarajar = karNATaka kApi    10.38  Aruna Sairam
04  duru sugA - SS@ = sAveri                  1 11.18  Aruna Sairam
05  duru sugA - SS@ = sAveri                  2 15.68  Aruna Sairam
06  janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai            9.08  Aruna Sairam
07  vaNdinam - pasurAm = tOdi                   4.25  Aruna Sairam
08  x - y = kAmbodhi                       16.53  Aruna Sairam
01  amma Ananda - y = z                      8.17  Aruna Sairam
02  nI daya rAdhA - Thygarajar = vasanta bhairavi         3.80  Aruna Sairam
03  ekkalatilum - y = nATTa kurinji                9.13  Aruna Sairam
04  narasimha - Svati Tirunal = Arabhi             01 9.82  Aruna Sairam
05  narasimha - Svati Tirunal = Arabhi                   02 9.35    Aruna Sairam
06  nannu brova - y = z                              9.20  Aruna Sairam
07  kIz vAnam - y = z                               2.93  Aruna Sairam
08  RTP - y = shanmugapriyA                         11 9.57    Aruna Sairam
09  RTP - y = shanmugapriyA                         12 8.62    Aruna Sairam
10  RTP - y = shanmugapriyA                         20 7.15    Aruna Sairam
11  RTP - y = shanmugapriyA                         30 28.33   Aruna Sairam
12  RTP - y = shanmugapriyA                         40 16.10   Aruna Sairam
13  yenaguvAlE - y = z                               4.33  Aruna Sairam
14  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi                     9.28  Aruna Sairam
15  venkata rAmaNane bAro - Purandara Das = sAveri                 4.15  Aruna Sairam
16  tIrta vittala - Namdev = abhang                        9.88  Aruna Sairam
17  mADu mEykkum - y = z                              4.50  Aruna Sairam
18  brindAvana - abhang = z                            8.62  Aruna Sairam
19  enna kavi - Madurai Somu = nIlAmaNi                      5.53  Aruna Sairam
20  vaLLik kaNavan - S Bharathi = q                        3.17  Aruna Sairam
21  manamayakkum viruttam - y = z                         4.15  Aruna Sairam
22  tillAnA - Utthukkadu VS@ = gambhIra nATTai                   6.67  Aruna Sairam
23  mangalam - y - z                                2.73  Aruna Sairam
01  sAmi nI - PS@ = SrIranjani                           6.68  Aruna Sairam
02  bhAgya nayya - T@ = candra jOti                        5.35  Aruna Sairam
03  mA rAmanan - PS@ = hindOLam                       1   8.18  Aruna Sairam
03  mA rAmanan - PS@ = hindOLam                       2a 9.70    Aruna Sairam
03  mA rAmanan - PS@ = hindOLam                       2b 3.67    Aruna Sairam
04  kanaka Saila - SS@ = punnAga varALi                      7.10  Aruna Sairam
05  kanaka Sabapati - GkB@ = dhanyAsi                       4.02  Aruna Sairam
06                                      1 19.40
   karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, dvg    Aruna Sairam
06                                      2 19.88
   karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, dvg    Aruna Sairam
06                                      3
   karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, dvg 6.27  Aruna Sairam
07  brindAvana nilaiyE - Utukkadu VS@ = rITi gowLai                4.55  Aruna Sairam
08  rAmace bhajana - Samartha Ramdas = abhang                   7.45  Aruna Sairam
09  pazani - kAvaDic cindu = z                           3.03  Aruna Sairam
10  virutam - Ramalinga aDigaL = rAgamAlikai                    2.88  Aruna Sairam
11  cittam eppaDiyO - Veda Nayakm Pillai = nAda nAmakriyA             3.47  Aruna Sairam
12  tillAnA - Utthukkadu VS@ = gambhIra nATTai                   6.05  Aruna Sairam
01  varnam - Kottavasal Venkatarama I = sAvEri                   7.23  Aruna Sairam
02  Adiya pAdam - GkB@ = darbAr                          6.03  Aruna Sairam
03  ETi janmamu - T@ = varALi                        1   8.33  Aruna Sairam
03  ETi janmamu - T@ = varALi                        2 16.92   Aruna Sairam
04  SrI mahAdEeva - Thanjavur Sankara I = rEvaTi                  6.55  Aruna Sairam
05  rAma namamu - T@ = aTANA                            4.22  Aruna Sairam
06  nannu pAlimpa - T@ = mOhanam                       1 13.83   Aruna Sairam
06  nannu pAlimpa - T@ = mOhanam                       2 17.83   Aruna Sairam
06  nannu pAlimpa - T@ = mOhanam                       3 15.58   Aruna Sairam
07  bAjE mrudanga - abhang = z                           7.18  Aruna Sairam
08  gandhamu poyyaruga - T@ = punnAgavarAlI                    3.57  Aruna Sairam
09  pAsuram                                    5.65  Aruna Sairam
10  kuRai onRum - Rajaji = rAgamAlikai                       6.32  Aruna Sairam
01  varnam amma - gambhira nattai                         9.32  Aruna Sairam
02  mOkshamu - T@ = sAramati                            7.73  Aruna Sairam
03  AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini                  7.32  Aruna Sairam
04  marugElarA - jayantashri                            4.40  Aruna Sairam
05  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi                    10.32  Aruna Sairam
06  kannan varugiRAn - kAvaDi cindu             3.95  Aruna Sairam
07  paNDari - mAND                      7.32  Aruna Sairam
08  tillAnA - y = z                     6.90  Aruna Sairam
09  mangalam                         1.18  Aruna Sairam
10  tODi - RTP =                   1   12.02  Aruna Sairam
10  tODi - RTP =                    2   6.93  Aruna Sairam
10  tODi - RTP =                    3   5.88  Aruna Sairam
10  tODi - RTP =                    4  29.77  Aruna Sairam
10  tODi - RTP =                    5  10.18  Aruna Sairam
1  upacAramu - Thygarajar = bhairavi         01  20.07  Aruna Sairam
2  upacAramu - Thygarajar = bhairavi         02  18.85  Aruna Sairam
3  upacAramu - Thygarajar = bhairavi         03  13.08  Aruna Sairam
4  maragata maNi - Utthukkadu = Arabhi        0   4.93  Aruna Sairam
   nAdu pai                         9.02  Balaji Shankar
   nI verA kulu -                  1   6.13  Balaji Shankar
   nI verA kulu -                  2   6.58  Balaji Shankar
   rAma nee vatu koNDO - x = y            1   8.70  Balaji Shankar
   rAma nee vatu koNDO - x = y            2   6.75  Balaji Shankar
   rAma nee vatu koNDO - x = y            3   4.03  Balaji Shankar
   shri mahA gaNapati                    4.82  Balaji Shankar
   teliyaleru rAma - T@ = dhenukA              4.15  Balaji Shankar
00  bhavanuta - T@ = mOhanam ~ 2000          20  8.95  Balakrishna Prasad
00  Ila loka - GarimlA Narasimha = bhairavi - 2000  0   4.03  Balakrishna Prasad
00  kuvalada - T@ = nATTakurinji - 2000        0   3.53  Balakrishna Prasad
00  nAga gAndhAri - nAga gAndhAri - MDixitar ~ 2000  20  3.93  Balakrishna Prasad
00  nAnamu sAgara - T@ = pUrvikalyANi ~ 0       0  4.15  Balakrishna Prasad
00  nIvanti - T@ = tOdi ~ 2000            20  15.95  Balakrishna Prasad
00  pari dAna - Patnam S Iyer 2 = bilahari ~ 2002   20  3.20  Balakrishna Prasad
00  sogasuda - T@ = Sriranjani - 2000         0   5.62  Balakrishna Prasad
00  srI - karunajuDu - SyamaS ~ 2000         20  2.42  Balakrishna Prasad
00  svariNi - dEhimam - B Prasad ~ 2000        20  4.08  Balakrishna Prasad
00  vasantA - sItamma - Thy ~ 2000          20  3.70  Balakrishna Prasad
00  bhajare Sriramam                 0   5.63  Balamurali
00  Charanamule Nammithi - Bh Ramdas         0   6.77  Balamurali
00  Ea ThIruga - Bh Ramdas              0   6.25  Balamurali
00  Etu pothivorama = Anandabhairavi         0   5.18  Balamurali
00  Idhigo bhadradri                 0   2.72  Balamurali
00  Ikshvakukula Thilaka               0   7.20  Balamurali
00  Intha Kann = Unknown - 2000            0   5.37  Balamurali
00  KshIrasagara = Anandabhairavi           0       Balamurali
00  nagumOmu galaAVANi - T@ = madhyamAvati ~ 2000   20 3.93    Balamurali
00  nArAyanathe Namo Namo               0 6.67    Balamurali
00  pahi Rama prabho                 0 5.17    Balamurali
00  pAhimam Srirama                  0 7.03    Balamurali
00  paluke bangaramayena               0 4.22    Balamurali
00  Rama SrIrama- y = SankarAbharaNam         0 4.42    Balamurali
00  Ramachandraya                   0 1.90    Balamurali
00  RAmachandrAya (mangaLam)             0 1.85    Balamurali
00  Ramachandrulu Na pai               0 4.83    Balamurali
00  Ramajogi Mandukonare               0 3.22    Balamurali
00  sItha Ramaswamy                  0 9.92    Balamurali
00  sri kamalAmbA                   0 27.92    Balamurali
00  tillana                      0 9.88    Balamurali
00 yOcanA - y                      0  4.25  Balamurali
  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli           1  4.65  Balamurali
  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli           2  6.47  Balamurali
  melukO dayAnidhi - T@ = saurAshTram            6.05  Balamurali
  melukO vayya - T@ = bauLi                 6.03  Balamurali
  nagumOmu galavANi                     3.93  Balamurali
  nApAli                           4.98  Balamurali
  nijagA - Jayadevar                     4.37  Balamurali
  padam - kshEtrajnar = Ananda bhairavi           9.22  Balamurali
  rA tE - Jayadevar                     5.67  Balamurali
  rAdhikA - Jayadevar                    4.45  Balamurali
  rAma nee Eda - Bhadrachala Ramdas = kharahara priya    24.42  Balamurali
  rAma rAma SrIlAli - x                   4.45  Balamurali
  ramatE - Jayadevar                     4.58  Balamurali
  ravisharAdE - Jayadevar                  4.22  Balamurali
  sakhi yA - Jayadevar                    3.65  Balamurali
  SaraguNa pAlim                       4.00  Balamurali
  simha rUpa 1 - Puradara Dasar = khAmbOdhi         18.47  Balamurali
  simha rUpa 2 - PuradaraDasar = khAmbOdhi         11.33  Balamurali
  simha rUpa 3 - Puradara Dasar = khAmbOdhi         2.75  Balamurali
  sitA kalyANa                        8.23  Balamurali
  SrI sakala kalA 1 - Arabhi                 4.70  Balamurali
  SrI sakala kalA 2 - Arabhi                10.27  Balamurali
  srita kamalA - Jayadevar                  4.95  Balamurali
  ta va virayE vanamAli - Jayadevar             6.63  Balamurali
  tillAnA - Balamurali = ahir bhairavi            6.17  Balamurali
  uyyAla lUga - T@ = neelAmbari               5.80  Balamurali
  ADamODi                          5.13  Balamurali
  Emi sEti                          3.95  Balamurali
  endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI              10.93  Balamurali
  ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi           5.50  Balamurali
  mahAdEva sutam                       6.08  Balamurali
  mahEsvari - matangi                    21.20  Balamurali
  manasAsi rAmacandra                    9.43  Balamurali
  nannu pAlimpa - T@ = mOhanam               14.67  Balamurali
  nanu gallu                         4.67  Balamurali
  njAla                           1.68  Balamurali
  OmkAra                           6.60  Balamurali
  pibarE rAma rasam                     3.93  Balamurali
  sadA Siva - shanmukhapriyA = B               5.85  Balamurali
  sadA tava pAda sannidhi                  6.73  Balamurali
  sadguru svAmikku                      7.90  Balamurali
  satyavantari                        5.33  Balamurali
  SrI abhAyAmbA                       5.88  Balamurali
  svara rAga sudhA                   1  6.93  Balamurali
  svara rAga sudhA                   2  15.67  Balamurali
  tara guNa                         4.75  Balamurali
  tillAnA - x = karahara priyA                8.22  Balamurali
  tillAnA - y = z                      3.10  Balamurali
  tillAnA - y = z                    2  4.85  Balamurali
  x1 - RTP                          7.33  Balamurali
  x2 - RTP                          8.65  Balamurali
 z z mangaLam                         1.18  Balamurali
01  E natha - nATTai = BMK                  6.85  Balamurali
02  vatApi - MD@ = hamsadhvani               21.55  Balamurali
03  bhAgAya - candra jOti = T@                9.53  Balamurali
04  oRRumai 1 - mOhanam = tEvAr               12.37  Balamurali
04  oRRumai 2 - mOhanam = tEvAr               4.25  Balamurali
05  nagumOmu - T@ = AbhEri               1  13.97  Balamurali
05  nagumOmu - T@ = AbhEri               2  20.75  Balamurali
05  nagumOmu - T@ = AbhEri               3  9.93  Balamurali
06  pibarE rAma rasam                    7.20  Balamurali
07  lElaDi mama                       6.40  Balamurali
08  anugAlA - PD                       8.37  Balamurali
10  yAmikE                          7.12  Balamurali
11  paluKe - Bhadrachala Ramdas = Ananda bhairavi      3.47  Balamurali
12  kaNNane kANAda                      3.82  Balamurali
13  oru nAL                         6.83  Balamurali
14  tillAnA - x = brindAvani                 3.28  Balamurali
15  rAma rAma ena                      5.85  Balamurali
16  nagumOmu galavANi - madhyam               2.15  Balamurali
17  mangalam                         1.85  Balamurali
   Eti rugana - mAyA mALava gowLa              6.07  Balamurali
   itigO bhadrAdri - varALi                 2.72  Balamurali
   mangaLam - kurinji                    1.72  Balamurali
   nanu brOva                       10.18  Balamurali
   pAhi rAma                        4.83  Balamurali
   paluKe - Bhadrachala Ramdas = Ananda bhairavi      4.13  Balamurali
   rAmachandruni - a sAveri                 4.78  Balamurali
   taku vEni - sUryakAntam                 3.00  Balamurali
   tAraka mantrmu - dhanyAsi                3.30  Balamurali
   brahma kaTikina                     5.17  Balamurali
   endarikkE                        3.52  Balamurali
   evai tagavu                       5.08  Balamurali
   evvAru                          6.78  Balamurali
   hari ratnamu                       5.12  Balamurali
   komma                          4.27  Balamurali
   nArAyaNa tE                       6.08  Balamurali
   solli                          4.77  Balamurali
01  Needaya Rada - Purvikalyani               15.07  Balamurali
02  Vegamaya - Abhogi                    14.97  Balamurali
03  Brihadiswara - Kanada                  10.00  Balamurali
04  Omkara - Lavangi                     9.68  Balamurali
05  tillAna - x = Behag                   9.70  Balamurali
   cEtaka srIrAmam                     3.22  Balamurali
   gAyatii vanamAlI                     5.00  Balamurali
   mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra      4.55  Balamurali
   nagumOmu - T@ = AbhEri               1  5.08  Balamurali
   nagumOmu - T@ = AbhEri               2  7.58  Balamurali
   nE pogaDa kuntE                     11.28  Balamurali
   pibarE rAmarasam                     5.88  Balamurali
   raguvIra raNadheera                   3.80  Balamurali
   sitA kalyANa                       2.45  Balamurali
   smavAram vAram                      4.58  Balamurali
   stiratA nahi nahi rE                   3.23  Balamurali
   tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani    3.73  Balamurali
 0  Invocation                            3.02  Balamurali
 1  venkaTa ramaNanE bArO - sAvEri = PD#               4.77  Balamurali
##  kaNDE kaNDE - madhyamAvati                    6.17  Balamurali
 2  rangA bArO - Suddha sAvEri                    6.08  Balamurali
 3  alli nODu - natTTak kurinji                   6.05  Balamurali
 4  smarananE - sArangA                       5.52  Balamurali
 5  duru mADu - aTANA                        4.58  Balamurali
 6  nAnEke - behAg                          7.43  Balamurali
 7  dharmakkE - mukhAri                       4.83  Balamurali
 8  nArAyaNa enna - bilahari                     6.63  Balamurali
 9  heNDatti - kAmavardhini                     4.52  Balamurali
01  melukO dayAnidhi - T@ = saurAshTram               5.88  Balamurali
02  hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji                6.22  Balamurali
03  ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi              5.30  Balamurali
04  SiTa kalyana - T@ = shankarAbharaNam               7.92  Balamurali
05  SObhAnE - T@ = kAmavardhini                   3.97  Balamurali
06  melukO vayya - T@ = bauLi                    5.88  Balamurali
07  rAmA SreerAmA - T@ = shankarAbharaNam              4.28  Balamurali
08  uyyAla lUga - T@ = neelAmbari                  5.70  Balamurali
09  nA pAli - T@ = SankarAbharaNam                  4.82  Balamurali
10  poola pAlku - T@ = Ahiri                     4.42  Balamurali
11  nagumOmu - T@ = madhyamAvati                   3.83  Balamurali
1  Sri maha Ganapati - Mysore v@ = aTANA              3.88  Bombay Sisters
##  mariverihe - y = kalyANi                     6.50  Bombay Sisters
2  Sri rAma pAdama - T@ = amruta varshini              4.62  Bombay Sisters
3  evarura - T@ = mOhanam                      9.13  Bombay Sisters
4  kaliyuga varadan - Periaswami Thooran = brindAvana SArangA    6.63  Bombay Sisters
5  nindati candana - Jaya Devar = navarasa kAnaDA          6.50  Bombay Sisters
6  Sankari nIvE - Subbaraya Sastri = BegadA            16.62  Bombay Sisters
7  nanda nandana = Narayana Tirta = rAgamAlikai           7.05  Bombay Sisters
8  engu nAn selvEn - Periyaswami Thooran = dvijAvanti        4.80  Bombay Sisters
9  tillana - T K Govinda Rao = hindOLam               2.52  Bombay Sisters
   brahma swarupini - G SrInivasan = hamsadhvani          7.23  Bombay Sisters
   ellAm un mahimai - G SrInivasan = simhEndra madhyamam      13.35  Bombay Sisters
   nIyE gati 1 - G SrInivasan = bhairavi              7.55  Bombay Sisters
   nIyE gati 2 - G SrInivasan = bhairavi              16.13  Bombay Sisters
   nIyum ennai - G SrInivasan = bilahari              4.47  Bombay Sisters
   ulaga gyAnam - G SrInivasan = khamAS               2.83  Bombay Sisters
   vEru yAru - G SrInivasan = mOhanam               10.18  Bombay Sisters
1  Brahmaswarupini - Brahmaswarupini = hamsadhvani       0  7.22  Bombay Sisters
2  ellam un mahimai - Brahmaswarupini = simhEndra madhyamam   1 7.12  Bombay Sisters
3  ellam un mahimai - Brahmaswarupini = simhEndra madhyamam   2 6.22  Bombay Sisters
4  vERu yAru - Brahmaswarupini = mOhanam            0 10.25  Bombay Sisters
5  nIyum ennai - Brahmaswarupini = bilahari           1 4.52  Bombay Sisters
6  nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi            1 7.58  Bombay Sisters
7  nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi            2 9.28  Bombay Sisters
8  nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi            3 6.87  Bombay Sisters
9  ulaga jnAnam - Brahmaswarupini = khamAs           0  2.87  Bombay Sisters
00  bhAvayAmi gopAla - Annamacharya = yaman kalyANi ~ 2000    20 6.27  Charumathi
00  mA tE - x = y ~ 0000                     00 7.17  Charumathi
00  mAtE - HKMB = khamAs - 0000                 0  5.78  Charumathi
00  mElukO - Annamacharya = khara harapriyaa ~ 0000       00 5.88  Charumathi
00  nI mATA - y = pUrvikalyANi ~ 0                0 3.92  Charumathi
00  nItimati - mOhana kara - Kotesvara I          0   4.13  Charumathi
00  Sri viSvanAtam - x = rAgamAlikai ~ 1            11.02  Charumathi
00  Sri viSvanAtam - x = rAgamAlikai ~ 2            10.85  Charumathi
00  vallabha nAyaka - T@ = y ~ 0000            00  10.82  Charumathi
   aTANA - bala kanaka - Thyagarajar           0   4.43  Charumathi
   Bhairavi - RTP 1F                   0   3.87  Charumathi
   BrindAvana sAranga - kAgali - Ranga Vittalaru     0   7.43  Charumathi
   dora kuNA 1 AlApanai                  0  12.67  Charumathi
   dora kuNA 2 Song                    0  13.53  Charumathi
   dora kuNA 3 tani                    0  11.95  Charumathi
   kalyANi - sandEha - Thyagarajar            0  20.17  Charumathi
   karNa ranjani - vAnca tONu - Mysore V         0   6.15  Charumathi
   nIla mEgha - tillana -                 0   5.08  Charumathi
   sAvEri - Sri rAjagOpAla - M Dikshitar         0   7.03  Charumathi
   SudhA mayI                       0   3.40  Charumathi
   tillAnA                        0   4.20  Charumathi
1  RTP - y = bhairavi                   1  16.47  Charumathi
2  RTP - y = bhairavi                   2  7.30  Charumathi
3  RTP - y = bhairavi                   3  20.02  Charumathi
4  RTP - y = Hamsadhvani                  1  14.52  Charumathi
5  RTP - y = Hamsadhvani                  2  6.10  Charumathi
6  RTP - y = Hamsadhvani                  3  17.82  Charumathi
01  varNam - kIravANi = Charumathi                8.28  Charumathi
02  guruvaRiyum - AbhOgi = T@                  8.37  Charumathi
03  paripUrNa - pUrvu kalyANi = T@                3.38  Charumathi
04  vinata - jayantashrI = T@               1  11.55  Charumathi
04  vinata - jayantashrI = T@               2   8.65  Charumathi
05  anupama - aTANA = T@                     3.50  Charumathi
07  varanArada - x = z                      5.02  Charumathi
08  RTP - x = sahAnA                    1   3.37  Charumathi
08  RTP - x = sahAnA                    2  14.53  Charumathi
08  RTP - x = sahAnA                    3  19.65  Charumathi
09  Om namO - karNa ranjini = Ambujam K             4.62  Charumathi
10  muddhu gArE - kurinji = AnnamAcharyA             3.15  Charumathi
11  venkATA cala nilayam - sindhu bhairavi = Papanasam S     3.80  Charumathi
   enduko - T@ = kalyANi                 1a  18.30  Charumathi
   enduko - T@ = kalyANi                 1b  23.67  Charumathi
   enduko - T@ = kalyANi                 2a  5.23  Charumathi
   enduko - T@ = kalyANi                 2b  9.00  Charumathi
01  varnam - y = pantuvarALi                   5.47  D K Jayaraman
02  SrI kAmAkshi - y = vasantA                  6.15  D K Jayaraman
03  nI satti - y = SrI ranjani               01  9.92  D K Jayaraman
04  nI satti - y = SrI ranjani               02  8.58  D K Jayaraman
05  ekAmbrESa - y = suddha sAveri                9.02  D K Jayaraman
06  SrI mahA - y = SraNutamallar              01  7.32  D K Jayaraman
07  SrI maHA - y = SraNutamallar              02  12.12  D K Jayaraman
01  Slokam - saptaswaram                     4.20  Ganesh Kumaresh
02  sObillu - jaganmohini - Thygaraja              6.62  Ganesh Kumaresh
03  nAda tanumanisam - cittaranjani - Thygaraja         3.83  Ganesh Kumaresh
04  nI cittamu - dhanyasi - Thygaraja              10.10  Ganesh Kumaresh
05  nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 1 alapanai        10.55  Ganesh Kumaresh
06  nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 2            18.20  Ganesh Kumaresh
06  nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 3 tani          9.52  Ganesh Kumaresh
07  xx                                  6.37  Ganesh Kumaresh
08  RTP - dhEnukA                            9.22  Ganesh Kumaresh
08  RTP - dhEnukA - 2 tAnam                       7.95  Ganesh Kumaresh
08  RTP - dhEnukA - 3 pallavi                      24.18  Ganesh Kumaresh
10  rAdhA samEta - miSra yaman - Jaya deva                2.72  Ganesh Kumaresh
11  bhO sambho - revati - Dayananda Saraswathi              4.38  Ganesh Kumaresh
12  nanmaiyum - viruttam - kApi - Kamban                 1.92  Ganesh Kumaresh
13  rAmajayam - kApi                           4.12  Ganesh Kumaresh
14  Balakrishna dEvam - yaman kalyani - Meenakshi Suta          4.85  Ganesh Kumaresh
15  kAvadi chindu - behAg                        6.82  Ganesh Kumaresh
16  tamburi meTTu - sindhu bhairavi - Purandara Dasar          5.20  Ganesh Kumaresh
17  mangalam - madhyamavati                       0.70  Ganesh Kumaresh
01  hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji                  6.62  Geetha Raja
02  melukO vayya - T@ = bauLi                      5.42  Geetha Raja
03  kshIrasagara - T@ = dEvagandhAri                   2.78  Geetha Raja
04  shObanE - T@ = pantuvarAli                      4.23  Geetha Raja
05  SiTa kalyana - T@ = kurinji                     5.60  Geetha Raja
06  lAli yugavE - T@ = nIlAmbari                     4.18  Geetha Raja
07  pUla pAlku - T@ = Ahiri                       3.97  Geetha Raja
08  jO jO - T@ = rITi gowLai                       4.95  Geetha Raja
09  patiki Arati - T@ = suruTTi                     3.57  Geetha Raja
10  jaya mangalam - T@ = nAda nAmakriyA                 4.62  Geetha Raja
11  jAnaki nAyaka - T@ = dhanyAsi                    4.97  Geetha Raja
12  nagumOmu galavANi - T@ = madhyamAvati                4.72  Geetha Raja
00  akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000           20  6.02  Hyderabad Brothers
00  kanugOnu sowkhyamu - T@ = nAyaki - 0000            0   7.32  Hyderabad Brothers
00  marugElarA - T@ = jayantashrI ~ 0000             00  5.42  Hyderabad Brothers
00  ninnE bhajana - Thyagaraja = nATTai ~ 0            0  12.10  Hyderabad Brothers
00  rAma rAma - P Dasar = tilang - 2000              0   5.85  Hyderabad Brothers
00  rAmachandra - Thyagaraja = jayantashrI ~ 0000         00  6.68  Hyderabad Brothers
00  sAramaina - Svati Tirunal = behAg - 2000           0   6.12  Hyderabad Brothers
00  tunga teera viraajam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi ~ 0000  00  9.27  Hyderabad Brothers
00  yArE rangaNA - P Dasar = hindOLam - 2000           0   4.30  Hyderabad Brothers
   shri - cinna nAde nA -Thyagarajar               0   3.78  Hyderabad Brothers
01  varNam - bEgaDA = Veenai Kuppier                   7.32  Hyderabad Brothers
   dUrgA - dharma sravan = Purandara Dasr                4.17  Hyderabad Brothers
   Emi jesitimi - T@ = tODi                   1   9.60  Hyderabad Brothers
   Emi jesitimi - T@ = tODi                   2   9.63  Hyderabad Brothers
   Emi jesitimi - T@ = tODi                   3   4.85  Hyderabad Brothers
   sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi                  17.25  Hyderabad Brothers
   simha vAhini - nenarunchara = T@                   4.37  Hyderabad Brothers
   teliyaleru rAma - T@ = dhenukA                1   9.27  Hyderabad Brothers
   teliyaleru rAma - T@ = dhenukA                2   3.08  Hyderabad Brothers
   teliyaleru rAma - T@ = dhenukA                3   17.22  Hyderabad Brothers
z  z madhyamavati - mangalam = z                    1.43  Hyderabad Brothers
01  varnam - VInai Kuppier = bEgaDA                   7.32  Hyderabad Brothers
02  sabApatikku - GKBh = Abhogi                     17.25  Hyderabad Brothers
03  nennE rucirA - Thygarajar = simha vAhini               4.37  Hyderabad Brothers
04  emi jesitimi - Thygarajar = tOdi               01   9.58  Hyderabad Brothers
05  emi jesitimi - Thygarajar = tOdi               02  14.50  Hyderabad Brothers
06  dharma sravaNa - PD = durgA                     4.17  Hyderabad Brothers
07  slOkam - y = madhyamAvati                      1.43  Hyderabad Brothers
08  nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi             11   8.98  Hyderabad Brothers
09  nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi             12  4.17  Hyderabad Brothers
10  nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi             20  7.58  Hyderabad Brothers
11  RTP - y = kalyaNi                       01  10.52  Hyderabad Brothers
12  RTP - y = kalyaNi                       02  14.17  Hyderabad Brothers
13  RTP - y = kalyaNi                       03  17.02  Hyderabad Brothers
14  RTP - y = kalyaNi                       04  13.43  Hyderabad Brothers
1  Mangalam Bhagavan Vishnu - Slokam = z             0   1.65  Jasraj
2  Gopala Gopala - Krishna Bhajan = Kalyani           0  11.68  Jasraj
3  Nadha tanu manisam - y = cittaranjani             0   7.28  Jasraj
4  Ragam - Balamurali and Jasraj = Hamsanandi Sohini       0      Jasraj
5  Pibrae Ramarasam - y = Chakravakkam              0  7.28   Jasraj
00  akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000           20 6.13   Jayashri
00  bhaja mAnasa ~ 0000                      00 5.78   Jayashri
00  calamu sEva - y = valaj - 0000                0  6.42   Jayashri
00  durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2001              20 6.62   Jayashri
00  durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2002              20 6.23   Jayashri
00  entani vina - Seshu Iyer = UrmikA ~ 0000           00 5.42   Jayashri
00  gauri manOhara = PS@ = gauri manOhari - 0000         0  4.82   Jayashri
00  govardhana gireesham - MD@ = hindOLam - 2000         0  3.32   Jayashri
00  hE carika - T@ = yadukula khAmbOdi ~ 2000           20 6.20   Jayashri
00  jAnaki rAmaNa - Vanamamalai jiyar = kApi - 0000        0  5.15   Jayashri
00  nanda nandana - Lalitadasa = dEsh ~ 0000           00 6.68   Jayashri
00  nI bhajana gAna - T@ = nAyaki - 0000             0  4.77   Jayashri
00  sakala graha - PD@ = aTANA - 0000               0  5.75   Jayashri
00  santAna gOpAla - MD@ = khamAs - 0000             0  7.10   Jayashri
00  shambo mahAdEvA - T@ = pUrvikalyANi ~ 0            0 5.02   Jayashri
00  shrI jagadISvari - Lalgudi = ahirbhairavi ~ 2000       20 6.85   Jayashri
00  shrI mahA gaNapati - MD@ = gauLai - 2000           0  6.17   Jayashri
00  shrI pArtasArati - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2000        20 3.07   Jayashri
00  siddhi vinAyakam - MD@ = shanmukha priyA ~ 2000        20 6.08   Jayashri
00  smaraNa ondE - P Dasar - malaya mArutam ~ 0000        00 3.83   Jayashri
00  tillAnA - Lalgudi - rAkESri ~ 0000              00 6.55   Jayashri
00  uyyAla - Rajeshvara Rao = yaman kalyANi ~ 0000        00 4.05   Jayashri
00  vijayAmbike - HkMBh - vijaya nAgiri ~ 0000          00 5.78   Jayashri
01  gajavadanA beduvE - PD@ = hamsadhvani ~ 2000         20 5.50   Jayashri
00  inta sowkya - T@ = kApi                    0  6.10   Jayashri
00  jaya jaya - N Tirthar = nATTai ~ 0               0 7.40   Jayashri
00  mundu venuka - T@ = darbAr ~ 0000               00 10.05   Jayashri
00  pakkala - T@ = khara harapriyaa - 2000            0 11.30   Jayashri
00  rangaNAyakam - MD@ = nAyaki - 0000              0  9.58   Jayashri
00  sarvam - S Brahmendra = darbAri kAnaDA ~ 0000         00 7.55   Jayashri
00  Sri venkaTa giri - MD@ = suruTTi ~ 2000            20 8.40   Jayashri
00  subrahmaNyEna - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2001         20 5.33   Jayashri
00  subrahmaNyEna - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2002         20 6.93   Jayashri
00  tunga teera viraajam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi ~ 0000  00 6.70   Jayashri
   sAramati - mOkshamu galadhA - Thyagarajar           0  8.35   Jayashri
00  nI vAsudA - T@- = sahAnA - 0001                0  8.72   Jayashri
00  nI vAsudA - T@- = sahAnA - 0002                0  6.58   Jayashri
00  ninnE nammi - x- tODi ~ 1                     5.98   Jayashri
00  ninnE nammi - x- tODi ~ 2                     8.82   Jayashri
00  ninnE nammi - x- tODi ~ 3                     6.80   Jayashri
00  palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2001         20 3.38   Jayashri
00  palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2002         20 11.40   Jayashri
00  palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2003    20 5.58   Jayashri
00  rArA rAjIva - Mysore V@ = mOhanam ~ 2001      20 6.68   Jayashri
00  rArA rAjIva - Mysore V@ = mOhanam ~ 2002      20 10.40  Jayashri
00  shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 1          11.92  Jayashri
00  shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 2          11.72  Jayashri
00  shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 3           5.07  Jayashri
00  SrI bAlasubhramaNya -MD@ = bilahari ~ 2000     20 18.90  Jayashri
00  SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 1         0  7.33  Jayashri
00  SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 2         0  8.17  Jayashri
00  SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 3         0  5.70  Jayashri
00  yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0001    00 14.13  Jayashri
00  yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0002    00 5.65   Jayashri
00  yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0003    00 9.02   Jayashri
   jaya jaya swamin - Narayana Tirta = nATTai        4.30  Jayashri
   pAhimAm pArvati                   1 10.73   Jayashri
   pAhimAm pArvati                   2 10.92  Jayashri
   sambho mahAdEva - x= z                  5.10  Jayashri
   SrI raghu vara                   1  7.35  Jayashri
   SrI raghu vara                    2 13.93  Jayashri
   SrI vaidyanatam                     4.42  Jayashri
   SubhramaNyam                    1  5.25  Jayashri
   SubhramaNyam                     2  7.00  Jayashri
   uyyAla lUga - T@ = neelAmbari              4.50  Jayashri
01  tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani    4.72  Jayashri
02  gOpAla gOkula - Tulsidas = jayashri           5.63  Jayashri
03  O raghvIrA - Bh Ram = desh                4.20  Jayashri
04  azagA - Ambujam Krishna = suddha dhanyAsi        5.88  Jayashri
05  bhAvayAmi gopAla - Annamacharya = yaman kalyANi     7.73  Jayashri
06  SrIman nArAyaNa - Annamacharya = bowLi          4.55  Jayashri
07  bhaja bhaja mAnasa - Svati T@ = sindhu bhairavi     5.43  Jayashri
08  pazani nindra - Periyaswami Thooran = kApi        4.27  Jayashri
09  sumanasa vandita - Traditional = rEvati         4.22  Jayashri
10  toTTu toTTu - Periyaswami Thooran = behAg        5.27  Jayashri
11  innu daya bhAratE - PD = kalyANa vasantam        5.37  Jayashri
12  Vande Mataram - Ragamalikai               6.07  Jayashri
1  Saraseeruhasana = nATTai                 5.48  Jayashri
2  tillAnA - x = dEsh                    6.25  Jayashri
3  veLLait tAmarai - SB@ = Abheri              5.38  Jayashri
4  dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi        14.52  Jayashri
5  Kandena Govindana - Chandakauns = Adi          3.88  Jayashri
6  murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri       8.63  Jayashri
7  Ninnu Jeppa - Mandari = Adi               5.50  Jayashri
8  Sankari Neeve - Begada = Roopakam            11.50  Jayashri
9  SrI jagadISvari - Lalgudi = ahir bhairavi        6.88  Jayashri
01  Sri Saraswati = = Arabhi                 3.85  Jayashri
02  Oh jagadAmbA = = Ananda bhairavi            10.15  Jayashri
03  Rama Ika Nannu = = sahAnA                9.82  Jayashri
04  rAmanukku manam = Arunachala Kavi = hindoLam       4.85  Jayashri
05  bhajare re chite = Muthuswami Dikshitar= kalyANi    18.73  Jayashri
06  colla vallAayO = = rAgamAlikai              6.17  Jayashri
07  yAramitA = = amir kalyANi                4.63  Jayashri
08  pAhi pAhi = = nAdanAmakriyA               4.67  Jayashri
01  enduku peddala - Thygarajar = shankarAbharaNam   2  8.82  Jayashri
02  enduku peddala - Thygarajar = shankarAbharaNam         3 10.33  Jayashri
03  eppAdi manam - Arunachala Kavi = husEeni              4.83  Jayashri
04  gOpAla gOvind - x =                        4.65  Jayashri
05  kaNDEn seetaiyai - Arunachala Kavi = bAgesHvari          5.52  Jayashri
06  RTP = = kalyANA vasantam                    1  6.88  Jayashri
07  RTP = = kalyANA vasantam                    2  4.68  Jayashri
08  RTP = = kalyANA vasantam                    3a 0.53  Jayashri
09  RTP = = kalyANA vasantam                    3b 7.47  Jayashri
##  SrI jagadISvari - Lalgudi = ahir bhairavi             6.05  Jayashri
##  tillAnA inc                            2.95  Jayashri
01  tatvamariya = Papanasam Sivan= rIti gowLai             7.25  Jayashri
02  brOva bAramA = Thygarajar = bahudAri               14.58  Jayashri
03  parama puruSam = Svati Thygarajar = lalita pancamam        4.53  Jayashri
04  viDajAl = Thygarajar = janaranjani                 4.00  Jayashri
05  himAdri sute = Ss@ = kalyANi                  1  9.48  Jayashri
06  himAdri sute = Ss@ = kalyANi                  2 12.12  Jayashri
07  viruttam - en tAyum = Kandar anubooti               2.67  Jayashri
08  manadiR kugandadu = Thanjavur Sankara I = sindhu bhairavi     5.55  Jayashri
01  vishvanatha ashtakam                        9.42  Jayashri
02  ehi annapurne                           10.70  Jayashri
03  kalbhairava ashtakam                        6.63  Jayashri
04  gange mamapahi                           9.07  Jayashri
05  vishvesvar darshan                        15.87  Jayashri
06  parisevo                              7.33  Jayashri
01  SrI ganesHA charanam - P Sivan = tilang              4.83  Jayashri
02  kaNDEn seetaiyai - Arunachala Kavi = bAgesHvari          5.70  Jayashri
03  tunga teera virAjam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi        6.75  Jayashri
04  koovi azhaikka - P Sivan = sindhu bhairavi             5.78  Jayashri
05  nanda nandana - Lalitadasa = desH                 6.78  Jayashri
06  muraLidhara - N S Chidhambaram = mandu               5.00  Jayashri
07  enna solli azhaitAl - Ambujam Krishna = kAnadA           5.45  Jayashri
08  koovi azhaittAl - Vali = valAji                  4.78  Jayashri
09  jAnaki rAmana - Vanamamalai jiyar = kApi              5.17  Jayashri
##  SrInivAsa - P Sivan = hamsAnandi                  5.23  Jayashri
##  kaliyuga varadan - Periyaswami Thooran = brindAvana shArangA    4.63  Jayashri
1  SrI vatApi - PS@ = sahAnA                     5.88  Jayashri
2  mA rAmanan - PS@ = hindoLam                    10.10  Jayashri
3  pArvati - PS@ = z                         6.92  Jayashri
4  cOdanai - PS@ = z                         8.33  Jayashri
5  kArtikeyA - PS@ = todi                      13.23  Jayashri
6  matA yennum - PS@ = z                       5.98  Jayashri
7  mAdhava - PS@ = z                         5.97  Jayashri
8  tarunamidaiyyA - PS@ = z                      4.77  Jayashri
01  unnaDiyE - x = bahudAri                      4.03  Jayashri
02  nee irangAyenil - Papanasam Sivan= atANA              4.45  Jayashri
03  ranjani niranjani - x = ranjani                  5.82  Jayashri
04  tAye tripurasunadari - Periyaswami Thooran = suddha sAveri     4.93  Jayashri
05  kanca dalAya dAksHi - Muthuswami Dikshitar= kamala manOhari    5.18  Jayashri
06  annapoorNe - Muthuswami Dikshitar= shAmA              5.58  Jayashri
07  nee samAna - x = subha pantuvarALi                 4.10  Jayashri
08  amba vani - HKMB = keeravaNi                    5.72  Jayashri
09  sudhA mayee - x = amruta varsHini                 3.30  Jayashri
##  asHTa lakshmi stOtram - x = z                   16.42  Jayashri
 1  nArAyanA - PD = suddha dhanyAsi               6.42  Jayashri
##  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           5.57  Jayashri
 2  mAdhavamE - kApi = Narayana Ti               4.53  Jayashri
 3  karuNa sAgaranE - janasa mOhin               4.70  Jayashri
 4  kaN enna - jonpuri = Suddhanan               5.72  Jayashri
 5  AyE giridhar - P dhanusri = Sv               6.57  Jayashri
 6  mrugauada rAdhA - behAg = Nara               5.22  Jayashri
 7  pozudu migavAccudE - rEvati = z               5.85  Jayashri
 8  mAdhava - nIlAmbari = Narayana               5.87  Jayashri
 9  caliyE - brindAvani = Svati Ti               6.17  Jayashri
01  jaya jaya swamin - Narayana Tirta = nATTai         4.32  Jayashri
02  SrI vadyanatam - Muthuswami Dikshitar= aTANA        4.43  Jayashri
03  pAhimAm pArvati - Muthuswami Dikshitar= mOhanam    1  10.68  Jayashri
04  pAhimAm pArvati - Muthuswami Dikshitar= mOhanam    2  10.95  Jayashri
05  maNavyalakim - Thygarajar = naLina kAnti          3.03  Jayashri
06  ninne nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam     1   6.78  Jayashri
07  ninne nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam -    2  10.75  Jayashri
08  kaNDE kaNDE - Purandara Das = bilakshaNa tODi        3.83  Jayashri
09  nanda nandana - Mira Bai = subha pantuvarALi        6.73  Jayashri
1  sadA bAla (Slokam)                     1.77  Jayashri
2  bhajeham bhajeham                     19.60  Jayashri
3  Keshvaya Namaha                      10.17  Jayashri
4  Kalimaheshwari                       21.02  Jayashri
5  Raghavam                          9.80  Jayashri
1  mannu pugaz - Kulasekara Azvar = z             10.22  Jayashri
2  jasoda hari - Surdas = z                  9.12  Jayashri
3  OmaNat tingaL - Iraiyaman Thampi = z            13.50  Jayashri
4  ghumEr bUdi - x = Tagore                  9.20  Jayashri
5  jo jo rAmA - T@ = rIti gowLai                9.47  Jayashri
6  lAli SrI hayavadanA - Vadiraja Swami = z          6.67  Jayashri
7  kaNNE kaNmaNiyE - y = z                   7.70  Jayashri
   KarunAjaladhi                        1.58  Jesudas
   Mahaganapathim                       16.42  Jesudas
   nagumOmu - T@ = AbEri                    4.68  Jesudas
   Raghuvamsapathe Paripalayamam               11.00  Jesudas
01  viribONi - Appaya Bh = bhairavi               6.12  Jon Higgins
02  ennErAmum - GkB@ = dEvagandhAri               4.62  Jon Higgins
03  tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi      9.62  Jon Higgins
04  brochevarevare - T@ = SrI ranjani             12.18  Jon Higgins
05  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           7.07  Jon Higgins
06  endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI              10.87  Jon Higgins
07  etula brOtavu - T@ = cakravAham               4.33  Jon Higgins
08  amba naradevate - Krishnaswami Iyer = rudrapriyA      3.93  Jon Higgins
09  Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli           6.43  Jon Higgins
09  Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli           8.43  Jon Higgins
10  samaya mide rA (jAvali) - PaTnam S I = behAg        6.38  Jon Higgins
00  alivENi - y = SankarAbharaNam - 0000         0  8.48  KVN
00  ennako manasuku - y = nIlAmbhari ~ 0000        00  4.60  KVN
00  inta cAla - y = bEgaDA - 0000             0  4.88  KVN
00  jagadOdhAraNA - P Dasar = miSra kApi - 0000      0  8.18  KVN
00  karuNai nyAn - x = dvijAvanti ~ 2000         20  2.98  KVN
00  krishna nI bEgane - PD@ = yaman kalyANi ~ 2000    20  6.48  KVN
00  marivere gati - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 2001  20  5.42  KVN
00  marivere gati - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 2002  20 8.97 KVN
00  parama pAvana - x = pUrvi kalyANi 1          0 4.13 KVN
00  parama pAvana - x = pUrvi kalyANi 2          0 13.82 KVN
00  sri patE - = nAgasvarALi ~ 0000            00 4.82 KVN
00  Sri sArasvati ~ 0000                 00 6.08 KVN
01  nannu brova 1                     0 11.35 KVN
02  nannu brova 2                     0 3.57 KVN
   Lalita pancam - Parama purusham - Svati T.MP3     0 4.52 KVN
   PUrNa candrikA - Ramachandra - Svati T.MP3      0 10.17 KVN
   Useni - Pahimam - Svati T.MP3             0 8.25 KVN
   ANDOLikA                         5.40 KVN
   gOpalaka - Svati T = rEvagupti              9.63 KVN
   kalyANi - nItu caraNamula               1  8.08 KVN
   kalyANi - nItu caraNamula               2 14.75 KVN
   kalyANi - nItu caraNamula               3  6.13 KVN
   mAru - Ramnad S Iyengar = khamas             4.83 KVN
   pAhimAam brihan nAyaki                  8.30 KVN
   pali mati                         6.68 KVN
   parama purusham                      4.57 KVN
   pUrvi - ni ri ni ri = Tirukkogarnam            3.35 KVN
   raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli           14.08 KVN
   rAmachandra pAhi                     10.23 KVN
   RTP - x =                       1  4.15 KVN
   RTP - x =                       2  3.12 KVN
   RTP - x =                       3 17.23 KVN
   thyAgarAja yOga - 1 = Ananda bhairavi           7.55 KVN
   thyAgarAja yOga - 2 = Ananda bhairavi           7.70 KVN
   bhajarE raghuvIram                    3.65 KVN
   ciRRam ciru - malayamArutam = ANDAL            3.43 KVN
   harihara ninnanu - PD = sindhu bhairavi          4.00 KVN
   mAlE - kuntAla varALi = ANDAL               2.08 KVN
   neelAmbho ruha - Ananda bhairavi = Svati T        5.40 KVN
   rAjIvAksha bArO - SankarAbharaNam = Svati T        7.10 KVN
   sarasi janAbha - saurAshTram               7.75 KVN
   SrI venkaTEsam 1 - tODi = Ramnad SrInivasa Iyngr     8.48 KVN
   SrI venkaTEsam 2 - tODi = Ramnad SrInivasa Iyngr     19.07 KVN
   vangak - suruTi = ANDAL                  2.80 KVN
   venkaTa - amir kalyANi = Subramanya Sastri        10.73 KVN
   venkaTEsA 1 - madhyamAvati = T@              4.23 KVN
   venkaTEsA 2 - madhyamAvati = T@              9.83 KVN
01  dEvi brOva - SS@ = cintAmaNi               11.78 KVN
01  varnam - y = SrI                     8.42 KVN
02  devipAvanE RTP - Svati T = sAveri           01 4.17 KVN
02  devipAvanE RTP - Svati T = sAveri           02 3.12 KVN
02  devipAvanE RTP - Svati T = sAveri           03 17.20 KVN
02  nI nIndu veda - T@ = Karn dEva gandhAri          4.62 KVN
03  ali vENi - y = kurinji                  3.87 KVN
04  amba brova - y = tOdi                   5.27 KVN
05  entarani - y = harikhAmboji                5.60 KVN
06  entaro - T@ = shrI                    10.78 KVN
07  evarini - y = kharaharapriyA               24.52 KVN
08  jagado dhAranA - PD = mishra kApi             6.62 KVN
09  mAruluko - Ramnad Srinivasa Igr = khAmAs         5.82 KVN
10  neranam - Ramnad Srinivasa Igr = kAnaDA             5.08  KVN
11  ongi ulagalanda - ANDAL = rAgamAlikai             14.72  KVN
12  pAyaluki jhankar - y = jOnpuri                 1.75  KVN
13  tillAnA - y = janaranjani                    1.65  KVN
01  nera nammi - Ramnad Srinivasa Igr = kAnadA           4.27  KVN
02  sAkEta nagaraNata - Mysore Sadasiva Rao = hari kAmbhoji     7.97  KVN
03  rAmanatam bhajEham - y = pantuvarAli              15.58  KVN
04  manasa guru guha - y = Ananda bhairavi             15.70  KVN
05  nAdOpAsana - y = begadA                    18.90  KVN
06  ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam       11  7.42  KVN
07  ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam       12  5.08  KVN
08  ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam       20  30.05  KVN
09  murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri          7.27  KVN
10  gItArttamu - T@ = suruTTi                    5.68  KVN
11  viruttam - y = rAgamAlikai                   18.88  KVN
12  karpagamE - PS@ = madhyamAvati                 4.43  KVN
   ali vENi - y = kurinji                     5.52  KVN
   bAlakrishNan - dhanyAsi = PS                  5.85  KVN
   cittam eppaDiyO - nAdanAmakriyA                 3.97  KVN
   dAsarati - tODi = T@                      11.00  KVN
   gOpalaka - Svati T = rEvagupti                 5.77  KVN
   jagado dhAranA - PD = mishra kApi                6.22  KVN
   marulukO - khamas = Ramnas S Igr                2.97  KVN
   nI kEla nA - pUrNa candrikA                   3.32  KVN
   ninuvina - pUrvikalyANi                     7.50  KVN
   pada 1 - kharaharapriyA                     8.88  KVN
   pada 2 - kharaharapriyA                    16.70  KVN
   pada 3 - kharaharapriyA                     9.38  KVN
   pOgatilO 1 - SankarAbharaNam                  8.00  KVN
   pOgatilO 2 - SankarAbharaNam                  25.65  KVN
   RTP - y = dhanyAsi                    1   9.80  KVN
   RTP - y = dhanyAsi                    2   2.48  KVN
   RTP - y = dhanyAsi                    3  10.67  KVN
   RTP - y = dhanyAsi                    4   8.93  KVN
   sEshAcala - varALi = MD                     7.12  KVN
   sivakAmasundari - mukhAri                    3.42  KVN
   SrI 1 subrammaNyAya - khAmbOji = MD               6.60  KVN
   SrI 2 subrammaNyAya - khAmbOji = MD              21.08  KVN
   tillAnA - x = janaranjani                    4.10  KVN
01  varnam gaNanAyaka - y = sunAda vinOdini             6.30  KVN
02  svAminata paripAlaya - MD@ = nATTai               8.32  KVN
03  Oh jagadAmbA - y = Ananda bhairavi               7.40  KVN
04  nItu caraNamulE - y = kalyANi                 22.93  KVN
05  inta saukya - T@ = kApi                  01  7.52  KVN
06  inta saukya - T@ = kApi                  02  25.22  KVN
06  inta saukya - T@ = kApi                  03  12.68  KVN
07  varugalAamO - y = mukhAri                    8.67  KVN
08  kaNDu dhanya - y = behAg                    3.85  KVN
09  harihara ninnanu - PD = sindhu bhairavi             3.60  KVN
10  niri niri - y = pUrvi                      4.33  KVN
01  himagiri tanayE - y = suddha dhanyAsi              4.73  Lakshmi Murthy
02  SrI rAma Sarasvati - MD@ = nAsika bhusHaNi           7.02  Lakshmi Murthy
03  mAmava sadA - Svati Tirunal = kAnadA              12.90  Lakshmi Murthy
04  pUrNa candra bimba - y = z                4.13  Lakshmi Murthy
05  nitya kalyANi - y = kalyANi               11.82  Lakshmi Murthy
06  nirAmayE - y = z                     4.42  Lakshmi Murthy
07  AnandAmruta karsHini - MD@ = amruta varsHini       9.57  Lakshmi Murthy
08  amba mAmava - y = z                    3.67  Lakshmi Murthy
   bhajorey bhayya                      6.53  M S Subbulakshmi
   bhavayami gopala balam Panch               4.62  M S Subbulakshmi
   hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji            4.35  M S Subbulakshmi
   jagadodharana                       6.50  M S Subbulakshmi
   Jo Achyuthanada Jo Jo - Panch               6.17  M S Subbulakshmi
   maithreem                         2.48  M S Subbulakshmi
   naTa nala                         3.85  M S Subbulakshmi
   Natanala Bharamayaku - Panch               3.82  M S Subbulakshmi
   raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam     4.25  M S Subbulakshmi
   tillAnA                          3.77  M S Subbulakshmi
   vasO mOre - mIrA = MSS                  4.87  M S Subbulakshmi
01  vandE vAsudEvam = Sri =                  7.87  M S Subbulakshmi
02  tAz caDaiyum = = pAsuram -                1.38  M S Subbulakshmi
03  Entamatramu = rAgamAlikai = Annamacharya         3.25  M S Subbulakshmi
04  toli yunnu = nIlAmbari = Annamacharya           4.70  M S Subbulakshmi
05  bhAvayAmi gOpAlakam = yaman kalyANi = Annamacharya    4.55  M S Subbulakshmi
06  Natanala = Lalitha = Annamacharya             3.50  M S Subbulakshmi
07  okkapari = kharaharapriyA = Annamacharya         14.13  M S Subbulakshmi
08  kuRai onRum - Rajaji = rAgamAlikai            4.00  M S Subbulakshmi
   bhavana lona - Annamacharya                5.17  M S Subbulakshmi
   dEva dEvam - Annamacharya                 4.17  M S Subbulakshmi
   dholayam - Annamacharya                  2.68  M S Subbulakshmi
   Ksheerabhi Kanyakaku - Annamacharya = rAgamAlikai     4.05  M S Subbulakshmi
   manujudaiputti - Annamacharya               7.82  M S Subbulakshmi
   rA rA cinnanna - jhInjhuti = Annamacharya         6.73  M S Subbulakshmi
   tODi - sadA ThyyAgarajam                 6.53  M S Subbulakshmi
   badha guru - mIrA                     3.38  M S Subbulakshmi
   hari Avan - mIrA                     5.73  M S Subbulakshmi
   jalata bina - mIrA                    3.85  M S Subbulakshmi
   mA hari - mIrA                      3.67  M S Subbulakshmi
   mOrE tu giridhara - mIrA                 4.18  M S Subbulakshmi
   pyrE - mIrA                        3.32  M S Subbulakshmi
   sriman narayna - Annamacharya               4.70  M S Subbulakshmi
   Ilalo - T@ = aTANA                    4.98  Madhu Mohan
   mruthyunjaya                       4.05  Madhu Mohan
   nee parakramamu                     19.45  Madhu Mohan
   neelakaNTa                        5.35  Madhu Mohan
   odavanesha                        4.53  Madhu Mohan
   ragasudha rasa                      5.72  Madhu Mohan
   sadamadin                         6.20  Madhu Mohan
   Siva aparadhamu                      4.27  Madhu Mohan
   vedapureesha                       4.78  Madhu Mohan
1  sadamadin - y = z                  0  6.20  Madu Mohan
2  oda vanesha - y = z                 0  4.53  Madu Mohan
3  nilakanta - y = z                  0  5.35  Madu Mohan
4  veda purisha - y = z                 0  4.78  Madu Mohan
5  I la lo - y = z                   0  4.98  Madu Mohan
6  mrutyunjayaya - y = z                0  4.05  Madu Mohan
7  ni parakramamu - y = z               0 19.45  Madu Mohan
8  siva aparadhamu - y = z               0  4.27  Madu Mohan
9  ragasudha rasa - y = z               0  5.72  Madu Mohan
 1  varNam - y = z                     7.08  Madurai Sundar
##  Aru talai - y = z                    2.68  Madurai Sundar
##  eppAdi en manam - Arunachala Kavi = husIni       5.07  Madurai Sundar
##  viruttam en tAyum - y = rAgamAlikai           5.75  Madurai Sundar
##  uruvAy - Arunagiri Nathar = Z              2.17  Madurai Sundar
 2  varaNamukha - y = z                   5.08  Madurai Sundar
 3  O Jagadamba - y = z                   8.73  Madurai Sundar
 4  balasubrAmaniya - MD@ = bilahari           1 9.50  Madurai Sundar
 5  balasubrAmaniya - MD@ = bilahari           2 18.70  Madurai Sundar
 6  cindanai ceyyadi - y = z                9.50  Madurai Sundar
 7  karthikeya - y = z                   56.50  Madurai Sundar
 8  mAL maruga and RTP - y = z               22.70  Madurai Sundar
 9  sAmi mayura - y = z                   2.08  Madurai Sundar
   evare ramayya                      4.10  Maha Nagarajan
   joothamu rare                     17.38  Maha Nagarajan
   karuNai purindira                    4.67  Maha Nagarajan
   parandAma vathi                     6.38  Maha Nagarajan
   rara phanisaya                     6.63  Maha Nagarajan
   vachama gochara                     4.68  Maha Nagarajan
   visAlakshi                       17.92  Maha Nagarajan
   ammE nArAyaNO                      3.55  Maha Ramachandran
   anumanai                        7.37  Maha Ramachandran
   bhaja bhaja                       4.23  Maha Ramachandran
   enduko - T@ = kalyANi                1 22.13  Maha Ramachandran
   enduko - T@ = kalyANi                2 23.38  Maha Ramachandran
   enduko - T@ = kalyANi                3 3.92  Maha Ramachandran
   jANarO jAvali - y = z                  6.03  Maha Ramachandran
   kAnaDA - samala                     4.82  Maha Ramachandran
   Ksheerabhi Kanyakaku - Annamacharya = rAgamAlikai    8.88  Maha Ramachandran
   kuni tADO                        3.90  Maha Ramachandran
   naLina kAnti                      10.13  Maha Ramachandran
   nannu - rIti gowLai = T@                7.73  Maha Ramachandran
   nArAyanA - PD = suddha dhanyAsi             9.62  Maha Ramachandran
   nidhiSAla - T@ = kalyANi              1  4.95  Maha Ramachandran
   nidhiSAla - T@ = kalyANi              2 13.28  Maha Ramachandran
   rAghavEndra                       5.70  Maha Ramachandran
   RTP - x =                      1 24.73  Maha Ramachandran
   RTP - x =                      2 9.13  Maha Ramachandran
   RTP - x =                      31 13.43  Maha Ramachandran
   RTP - x =                      32 15.55  Maha Ramachandran
   RTP - x =                      4 13.92  Maha Ramachandran
   sankara - x = gowLai                  5.80  Maha Ramachandran
   svAmi - nAgasvarALi = K Kunjar             3.92  Maha Ramachandran
   svAmi nata - nATTai                   8.87  Maha Ramachandran
   tani                          8.43  Maha Ramachandran
u  u viLaiyADa                       4.23  Maha Ramachandran
v  v suTTum                        6.07  Maha Ramachandran
w  w sAgara - bhAgEsvari = MDR               8.62  Maha Ramachandran
x  x tillAnA - M Sivaranjani                6.97  Maha Ramachandran
y  y sambhO                        5.80  Maha Ramachandran
 y y viruttam                  1.67  Maha Ramachandran
 z z mangaLam                  1.18  Maha Ramachandran
 z z Sp                     3.32  Maha Ramachandran
  ekamrisha 1 - cAmaram = MD          7.23  Maha Sreenivasan
  ekamrisha 2 - cAmaram = MD          7.62  Maha Sreenivasan
  gOpikA manoharam -            1  5.12  Maha Sreenivasan
  gOpikA manoharam -            2  7.93  Maha Sreenivasan
  ore juppuju - kannaDa gowLai = T@       5.63  Maha Sreenivasan
  pAhi pAhi                   7.72  Maha Sreenivasan
  vEl vEl                    3.90  Maha Sreenivasan
  brocE - khamas = Mysore Vasudevachar     12.78  Maha Vish Iyer
  Eni tOva - sArangA              4.00  Maha Vish Iyer
  evaru - bAlahams               3.80  Maha Vish Iyer
  Ilalo - T@ = aTANA              10.65  Maha Vish Iyer
  jagadanandakA - nATTai = T@       1  0.30  Maha Vish Iyer
  jagadanandakA - nATTai = T@       2  10.17  Maha Vish Iyer
  kanaka - varALi               22.02  Maha Vish Iyer
  kshENamai - mukhAri = T@           17.55  Maha Vish Iyer
  mArubalga - SrIranjani            10.03  Maha Vish Iyer
  orE juppu - kannaDa gowLai = T@        6.83  Maha Vish Iyer
  RTP - x =                  11.97  Maha Vish Iyer
  sAlagalla - T@ = Arabhi         1  1.97  Maha Vish Iyer
  sAlagalla - T@ = Arabhi         2  13.58  Maha Vish Iyer
  Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli    8.17  Maha Vish Iyer
  vande mahaganapathim             16.42  Maha Vish Iyer
01 jagadanandakA - nATTai = T@         10.18  Maha Vish Iyer
02 kanakarucirA 1 - varALi            8.82  Maha Vish Iyer
02 kanakarucirA 2 - varALi           13.12  Maha Vish Iyer
03 tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani    2.97  Maha Vish Iyer
04 RTP - x = Ragamalikai          1  10.02  Maha Vish Iyer
04 RTP - x = Ragamalikai          2  3.68  Maha Vish Iyer
04 RTP - x = Ragamalikai          3  16.27  Maha Vish Iyer
04 RTP - x = Ragamalikai          4  11.50  Maha Vish Iyer
05 zz                      8.37  Maha Vish Iyer
06 nIraja - Maund                4.60  Maha Vish Iyer
07 Viruttham - ragamalikai           14.08  Maha Vish Iyer
08 Arumugane                2  1.22  Maha Vish Iyer
09 atini pai - yamankalyani           3.57  Maha Vish Iyer
10 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi    3.03  Maha Vish Iyer
11 tillAnA - x = cenjuruTTi           3.17  Maha Vish Iyer
12 vinAya kuni - madhyamAvati          8.45  Maha Vish Iyer
13 sAdincanE - T@ = Arabhi         1  5.50  Maha Vish Iyer
13 sAdincanE - T@ = Arabhi         2  7.62  Maha Vish Iyer
14 yOcanA - darbAr = T@           1  3.63  Maha Vish Iyer
14 yOcanA - darbAr = T@           2  3.57  Maha Vish Iyer
15 KalikunDE - kIravANi             6.53  Maha Vish Iyer
16 evarurA - mOhanam            1  10.45  Maha Vish Iyer
16 evarurA - mOhanam            2  4.40  Maha Vish Iyer
17 marivArati 1 - Shanmukapriy         11.60  Maha Vish Iyer
17 marivArati 2 - Shanmukapriy          9.98  Maha Vish Iyer
  brOcEvArevarurA - Mysore v@ = khamAS   1  4.78  Maha Vish Iyer
  brOcEvArevarurA - Mysore v@ = khamAS   2  6.50  Maha Vish Iyer
  Ilalo - T@ = aTANA            1  5.35  Maha Vish Iyer
   Ilalo - T@ = aTANA                           2   4.35  Maha Vish Iyer
   sAlagalla - T@ = Arabhi                        1   6.65  Maha Vish Iyer
   sAlagalla - T@ = Arabhi                        2   7.72  Maha Vish Iyer
   Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli                    6.87  Maha Vish Iyer
01  ceraravademira - T@ = rItigauLai - 0000                0   8.62  Malladi Brothers
02  kAshi visAlaAkshi - MD@ = pUrvikalyANi ~ 0               0  10.78  Malladi Brothers
03  avadharu - Annamachaya = khamAs - 0000                 0   4.32  Malladi Brothers
04  etulaina - Thyagarajar = sAmA                     0   6.52  Malladi Brothers
05  ninnADa - T@ = kannadA ~ 2000                     20  4.08  Malladi Brothers
06  thanayuni - T@ = bhairavi - 2001                    0   7.67  Malladi Brothers
06  thanayuni - T@ = bhairavi - 2002                    0  13.97  Malladi Brothers
06  thanayuni - T@ = bhairavi - 2003                    0   4.48  Malladi Brothers
01  vandeham - Annamacharya                        0   6.25  Malladi Brothers
02  vade venkaTAdri - Annamacharya                     0   4.40  Malladi Brothers
03  parusamu - Annamacharya                        0   5.03  Malladi Brothers
04  yedi nijambani - Annamacharya                     0   9.80  Malladi Brothers
05  rAmA indi - Annamacharya                        0   5.85  Malladi Brothers
06  itara devatA - Annamacharya                      0   5.82  Malladi Brothers
07  alarulu - Annamacharya = SankarAbharaNam ~ 2000            20  9.33  Malladi Brothers
08  antaryAmi - Annamacharya = z ~ 0000                  00  5.65  Malladi Brothers
09  nArAyaNA - Anamacharya                         0   5.65  Malladi Brothers
10  inta kaNTE - Annamacharya                       0   3.97  Malladi Brothers
01  sakalasAanti - bahudAri = Annamacharya                    7.98  Malladi Brothers
02  dEvadEvam - hindOLam = Annamacharya                      6.62  Malladi Brothers
03  rAmabhadra - Ananda bhairavi = Annamacharya                  4.72  Malladi Brothers
04  ghummaniyEDi - pUrvi kalyANi = Annamacharya                  9.95  Malladi Brothers
05  sadAnandamu - kharaharapriyA = Annamacharya                 11.22  Malladi Brothers
06  konarO - mOhanam = Annamacharya                        6.83  Malladi Brothers
07  mAyA mohamu - chalanATTai = Annamacharya                   4.28  Malladi Brothers
08  rAmacandrau - dvijAvanti = Annamacharya                    5.58  Malladi Brothers
09  kandarpa - kalAvanti = Annamacharya                      6.32  Malladi Brothers
10  nandakadhara - rAgESvari = Annamacharya                    5.63  Malladi Brothers
01  chalamela - nATTAkurinji - Rangaswami Nattuvanar               10.35  Malladi Brothers
02  rAma ninnu nambhina - mOhanam - Thygaraja                  12.45  Malladi Brothers
03  suguNa mulE - chakravAham - Thygaraja                    12.88  Malladi Brothers
04  ninnu vinA - pUrvikalyANi - Shyama Sastri - 01 AlApanai           13.20  Malladi Brothers
04  ninnu vinA - pUrvikalyANi - Shyama Sastri - 02                21.35  Malladi Brothers
05  padavini - sAlaka bhairavi - Thyagaraja                    5.90  Malladi Brothers
06  enta muddhO - bindumAlaini - Thyagaraja                    6.02  Malladi Brothers
07  koluva mArE 1 - tODi = T@                       2a   4.88  Malladi Brothers
07  koluva mArE 1 - tODi = T@                       2b  19.77  Malladi Brothers
07  koluva mArE 1 - tODi = T@                       1   19.35  Malladi Brothers
07  koluva mArE 1 - tODi = T@                       3   9.38  Malladi Brothers
08  nAn oru viLayATTu - navarasa kAnadA - Papanasam Sivan.            4.30  Malladi Brothers
09  smarasE - hamIr kalyANi - Priandara Dasar.                  6.85  Malladi Brothers
10  SlOkam - SayankAlE - K GowLai - k dEvagandHari - valaji - behAg - 01     15.35  Malladi Brothers
11  parama purusha - behAg - Narayana Tirtha                   6.25  Malladi Brothers
12  pAyarANi(jAvaLi) - kApi - Malladi Br.                     6.60  Malladi Brothers
13  prativaram - pahadi - Sadhasiva Brahmendra.                  7.33  Malladi Brothers
14  Srirama - yadukula khambOdhi - Thyagaraja - Malladi Br.            5.18  Malladi Brothers
15  tillana - khamas - Patnam Subrmaniya I.                    2.52  Malladi Brothers
16  marali marali - nadhyamavati - Annamacharya - Malladi Br.           1.97  Malladi Brothers
01  varasakti - supra dIpam                            4.83  Malladi Brothers
02  kotinADulu - tODi                      5.83  Malladi Brothers
03  nIlOptpalam                         3.65  Malladi Brothers
04  citra ratna - kharaharapriyA                3.88  Malladi Brothers
05  shringAra - nIlAmbari                    6.37  Malladi Brothers
06  nitya pUja - dvijA vanti                  6.18  Malladi Brothers
07  kaNDEna - mAND                       5.42  Malladi Brothers
08  jaya jAnaki - bAgESvari                   5.78  Malladi Brothers
09  bhaja - rAgamAlikai                     6.12  Malladi Brothers
10  jaya jaya durgA - durga                   4.03  Malladi Brothers
11  pratu varam - pahaDi                    5.27  Malladi Brothers
12  rAma Eva - balahamsa                    3.58  Malladi Brothers
13  akaTi vElala - rEvati                    5.62  Malladi Brothers
14  rAm rAm - maruva behAg                   4.70  Malladi Brothers
00  bhaja bhaja mAnasa - y = tilang = tilang ~ 0000   00   3.75  Malladi Brothers
1  khAmbOji - vallabha nAyakasya            0   9.63  Malladi Brothers
2  rEvagupti - purushOttama - Annamacharya       0   10.85  Malladi Brothers
3  dEvagAndhAri - vinaradana - Thyagarajar       0   9.37  Malladi Brothers
4  kIrvANi - varamulO sakhi 1 - Patnam Subramaya I   0   13.03  Malladi Brothers
4  kIrvANi - varamulO sakhi 2 - Patnam Subramaya I   0   11.57  Malladi Brothers
5  hamir kalyANi - vEnkaTa saila 1 - Subbaraya Sastri  0   14.45  Malladi Brothers
6  hamir kalyANi - vEnkaTa saila 2 - Subbaraya Sastri  0   15.48  Malladi Brothers
7  AbhEri - pancAshat - M Dixitar            0   5.47  Malladi Brothers
8  nATTA kurinji 1 - RTP - AlApanai           0   13.67  Malladi Brothers
8  nATTA kurinji 2 - RTP - tAnam            0   7.30  Malladi Brothers
8  nATTA kurinji 3 - RTP - pallavi           0   16.38  Malladi Brothers
8  nATTA kurinji 4 - RTP - tani             0   12.55  Malladi Brothers
01  jaya jaya - Narayana T = naaTTai           0   7.37  Malladi Brothers
02  ehimudan - NarayanA Tirtha = Ananda bhairavi 0000  0   5.48  Malladi Brothers
03  gOvinda miha - NarayanA TIRTHA = tOdi ~ 2000     20   6.08  Malladi Brothers
04  pAhi pAhi - NarayanA T = jOnpuri - 0000       0   5.42  Malladi Brothers
05  gOvinda gadaya - NarayanA T = khAmbOdhi - 0000    0   6.30  Malladi Brothers
06  pUraya mama - Narayana T = bilahari ~ 2000      20   4.68  Malladi Brothers
07  parama purusha - Narayana T = behAg - 2000      0   5.75  Malladi Brothers
08  mAdhava- Narayana T = nIlAmbhari ~ 0000       00   5.97  Malladi Brothers
09  suddha sArang - govardhana - Narayana T       0   6.92  Malladi Brothers
10  dEva dEva - Narayana T = sindhubhairavi - 2000    0   6.18  Malladi Brothers
01  sadA calEsvaram - y = bhUpALam            0   6.70  Malladi Brothers
02  nI vErakuladhAnamu - y = bEgaDA - 0000        0  11.15  Malladi Brothers
03  teliyalEru - y = dhenukA               0   4.22  Malladi Brothers
04  avadharu - Annamachaya = khamAs - 0000        0   4.32  Malladi Brothers
05  gOvardhana - y = suddha sArangi           0   4.52  Malladi Brothers
06  satatam - y = khara harapriyaa - 2001        0   7.47  Malladi Brothers
06  satatam - y = khara harapriyaa - 2002        0  13.35  Malladi Brothers
07  bhaja bhaja mAnasa - y = tilang ~ 2000        20  3.53  Malladi Brothers
08  nara hari = madhuvanti                0   3.55  Malladi Brothers
09  tillAnA - y = pUrNa candrikA             0   1.98  Malladi Brothers
01  nA morala kimapavE - y = dEva gAndhAri        0   7.30  Malladi Brothers
02  sandEhamunu - y = rAmapriyA             0  14.87  Malladi Brothers
03  mATi mATikki - y = mOhanam ~ 2000          20  7.47  Malladi Brothers
04  prArabdha mitlu - y = svarAvaLi           0   3.80  Malladi Brothers
05  muripemu gatigE - y = mukhAri ~ 1          0  18.22  Malladi Brothers
05  muripemu gatigE - y = mukhAri ~ 2          0   4.90  Malladi Brothers
06  vadana jyuti - y = pantuvarALi ~ 2000        20  4.18  Malladi Brothers
   bhajAmyaham - hamsadhvani                 5.73  Minakshi Suta
   bhajare - bEgaDA                     6.87  Minakshi Suta
   bhAvayAmi - bhairavi                   5.98  Minakshi Suta
   bhuvana sundari - kannada gowlai             4.00  Minakshi Suta
   caraNa kamala - shankarAbharaNam             6.70  Minakshi Suta
   cArukEsi - gOpikA                     4.38  Minakshi Suta
   mahAlakshmi - maNirangu                  5.35  Minakshi Suta
   nigamani - kharaharapriya                 7.35  Minakshi Suta
   parvatarAja - Ananda bhairavi               5.83  Minakshi Suta
   rAgamAlikai - bhuvana                   6.33  Minakshi Suta
   ranjani - ranjani charayama                5.10  Minakshi Suta
   SAradAmba - rIti gowLai                  5.63  Minakshi Suta
   shri Ramanuja - sAmA                   4.32  Minakshi Suta
   smara dinakara - behAg                  4.73  Minakshi Suta
   SundarEsvara - khAmbOji                  6.03  Minakshi Suta
   tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani          2.97  Minakshi Suta
00  sArasAksha - Svati Tirunal = pantuvarALi ~ 0000  00  12.17  Musiri
00  venta ninnE - y = khamAs - 0000          0  10.03  Musiri
00  venta ninne - y = mukhAri ~ 1              13.57  Musiri
00  venta ninne - y = mukhAri ~ 2              6.17  Musiri
02  vandEham - hamsadhvani = z                11.67  Neduneri
03  okka pari - khara harapriyA = Annamacharya        6.85  Neduneri
04  Sankari Sankuru - x = sAvEri            1   15.82  Neduneri
04  Sankari Sankuru - x = sAvEri            2a   7.22  Neduneri
04  Sankari Sankuru - x = sAvEri            2b   6.65  Neduneri
05  annapURNE - MD@ = SAmA                  6.18  Neduneri
06  mApala velasi - a sAveri = T@               4.68  Neduneri
07  geetArttamu - T@ = suruTTi             1   22.28  Neduneri
07  geetArttamu - T@ = suruTTi             2a   7.40  Neduneri
07  geetArttamu - T@ = suruTTi             2b   8.17  Neduneri
07  geetArttamu - T@ = suruTTi             3  10.42  Neduneri
08  muNDEti rAmuDu - Harikamboji = T@             6.18  Neduneri
09  palukutE - Suddha dhanyAsi = z              7.52  Neduneri
10  Ela rAdha - bhairavi = z                 3.65  Neduneri
11  tillAnA - x = khamAs                   3.45  Neduneri
12  mangalam                         1.20  Neduneri
   Ana veTTina - Khamboji = Bhadrachala Ramdas        6.03  Neduneri
   anta rAmA - Varali = Bhadrachala Ramdas          2.30  Neduneri
   dasaratha rAma - mukhAri = Bhadrachala Ramdas       6.27  Neduneri
   Emayya rAma - kambOji = Bhadrachala Ramdas        8.38  Neduneri
   Emira rAma - nada nAmakriyA = Bhadrachala Ramdas     3.87  Neduneri
   gajAnana yudham - Chakravaham = z             4.75  Neduneri
   Hari Hari rAma - KanadA = Bhadrachala Ramdas       4.35  Neduneri
   itaramu - shankArAbharaNam = Bhadrachala Ramdas      6.58  Neduneri
   O Raghu - SAMA = Bhadrachala Ramdas            6.17  Neduneri
   pAhimAm - yadu kula kAmbOji = Bhadrachala Ramdas     4.08  Neduneri
01  vanajAksHi - Pallavi Gopalayyar = kalyANi         7.92  Neduneri
02  GananAyakam - y = Rudrapriya               4.05  Neduneri
03  vandeham jagat - Annamacharya = hamsadhvani       12.70  Neduneri
04  kanTa jUdumi - T@ = vachaspati           01  12.60  Neduneri
05  kanTa jUdumi - T@ = vachaspati           02  13.52  Neduneri
06  bhAvamu lona - Annamacharya = suddha dhanyAsi       6.58  Neduneri
07  emayya rAma - Bhadrachala Ramdas = kAmbodhi        7.87  Neduneri
08  cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA          11 15.03 Neduneri
09  cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA          12 7.10 Neduneri
10  cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA          20 26.87 Neduneri
11  cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA          30 10.82 Neduneri
12  koluvai yunadE - T@ = dEva gandhAri            3.73 Neduneri
13  nAn oru viLaiyattu - PS@ = navarasa kAnadA         5.42 Neduneri
14  rAma mantra - PD = jOnpuri                 4.55 Neduneri
15  emani vegintunE - T@ = Huseni               3.93 Neduneri
16  saravaNa bhava - PS@ = sHanmukha priyA           4.38 Neduneri
17  mudu gArE yasOdha - Annamacharya = kurinji         5.90 Neduneri
18  mODi jeSavElara - Pattabhiramayya = khamAs         2.88 Neduneri
19  nAnATi baDuku - Annamacharya = revati           6.53 Neduneri
20  tillAnA - Lalgudi = rAkesHri                7.50 Neduneri
01  Ninne nambi nAno - Sama Sastri = tODi ~ 1        1 11.27 Nellai Krishnamurthy
02  Ninne nambi nAno - Sama Sastri = tODi ~ 2        2 15.33 Nellai Krishnamurthy
03  parAmatmudu velige - T@ = vAghadIsvari ~ 1       1 6.03 Nellai Krishnamurthy
04  parAmatmudu velige - T@ = vAghadIsvari ~ 2       2 12.07 Nellai Krishnamurthy
05  rAmacandra - y = pUrNa candrikA              7.82 Nellai Krishnamurthy
06  SmarAmyakam - y = rAmapriyA                11.62 Nellai Krishnamurthy
07  toli janma muna - T@ = bilahari              7.42 Nellai Krishnamurthy
08  vinAyaka - Veenai Kuppier = hamsadhvani          9.22 Nellai Krishnamurthy
   akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti             6.08 Neyveli Santhanagopalan
   annapURNE - MD@ = SAmA                   4.98 Neyveli Santhanagopalan
   aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli             8.93 Neyveli Santhanagopalan
   candra chUDa                        3.17 Neyveli Santhanagopalan
   endUkU 1 - shanakArabharaNam                8.55 Neyveli Santhanagopalan
   endUkU 2 - shanakArabharaNam               13.07 Neyveli Santhanagopalan
   kArttikEyA                        12.57 Neyveli Santhanagopalan
   maNa vyALAkim                       8.57 Neyveli Santhanagopalan
   nirupamAna                         3.48 Neyveli Santhanagopalan
   raghu vara ninnu                      6.50 Neyveli Santhanagopalan
   rAmabhadra                         3.37 Neyveli Santhanagopalan
   Sankari                          7.67 Neyveli Santhanagopalan
   sarasjuda - sAveri                     3.38 Neyveli Santhanagopalan
   shuddha bangalA - rAma bhakti = T@             4.98 Neyveli Santhanagopalan
   teliyaleru rAma - T@ = dhenukA               4.82 Neyveli Santhanagopalan
   vAcaspati - brOva bArama                  5.20 Neyveli Santhanagopalan
   viribONi - Appaya Bh = bhairavi              4.37 Neyveli Santhanagopalan
   z mangalam                         1.28 Neyveli Santhanagopalan
01  SrI mahA gaNapati - Mayuram Vishvanathaiyer = nATTai    5.07 Neyyatinkara Vasudevan
02  gOpAlaka - Svati Tirunal = rEva gupTi           6.13 Neyyatinkara Vasudevan
03  akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti             8.02 Neyyatinkara Vasudevan
04  sObillu - T@ = jaganmOhini                 9.20 Neyyatinkara Vasudevan
05  annapURNE - MD@ = SAmA                 1  5.27 Neyyatinkara Vasudevan
06  annapURNE - MD@ = SAmA                 2 6.18 Neyyatinkara Vasudevan
07  maru gelarA - T@ = jayantasri               4.18 Neyyatinkara Vasudevan
08  inta sowkya - T@ = kApi                  9.22 Neyyatinkara Vasudevan
09  raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam      7.52 Neyyatinkara Vasudevan
10  murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri        6.72 Neyyatinkara Vasudevan
11  unnaiyallAl - PS@ = kalyANi                7.17 Neyyatinkara Vasudevan
12  pAlinchu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati           8.38 Neyyatinkara Vasudevan
13  bhogIndra sAyinam - Svati T@ = kuntALa varALi       4.42 Neyyatinkara Vasudevan
01  varnam - Tiruvottiyur Thyagayyar = sahAnA         4.45 Nisha Rajagpal
02  mahA gaNapatim - MD@ = nATTai                   4.27  Nisha Rajagpal
03  gauri manOhari - PS@ = gauri manOhari               4.68  Nisha Rajagpal
04  deva deva kalaya nIte - Svati Tirunal = mAyA mALava gowLai    10.70  Nisha Rajagpal
05  dwaitamu - T@ = rIti gowLai                 01  11.30  Nisha Rajagpal
06  dwaitamu - T@ = rIti gowLai                 02  6.53  Nisha Rajagpal
07  vijayAmbike - HKMBh = vijaya nAgiri                4.75  Nisha Rajagpal
08  ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam        11  9.18  Nisha Rajagpal
09  ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam        12  4.92  Nisha Rajagpal
10  ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam        20  17.33  Nisha Rajagpal
11  ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam        30  7.02  Nisha Rajagpal
12  E kAdum abhang - Tukkaram = cArukEsi                9.35  Nisha Rajagpal
13  tillAnA - Veena Seshanna = cencurtti                4.37  Nisha Rajagpal
01  bhuvanESvara - Harikesanallur M Bh = z               4.28  Nithyashri
02  amba vani - Harikesanallur M Bh = kIravaNi            11.40  Nithyashri
03  samayamidE - Harikesanallur M Bh = z                4.33  Nithyashri
04  vijayAmbike - Harikesanallur M Bh = vijaya nAgiri         6.32  Nithyashri
05  kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z           01  8.38  Nithyashri
06  kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z           02  13.80  Nithyashri
07  sundaranga temmAngu - y = z                    5.27  Nithyashri
08  mangaLa rUpiNiyE - y = z                      2.82  Nithyashri
01  sendil ANDavanE - Papanasam Sivan= z                5.87  Nithyashri
02  kA vA vA - Papanasam Sivan= z                   6.20  Nithyashri
03  rAmanai bhajital - Papanasam Sivan= mANDu             5.55  Nithyashri
04  codanai cumai - Papanasam Sivan= z                 5.97  Nithyashri
05  Siva perumAn krupai - Papanasam Sivan= z              5.05  Nithyashri
01  svAmi nAn - y = z                         7.03  Nithyashri
02  erAmuni nammi - y = z                       12.72  Nithyashri
03  sabApatikku - GKBh = AbhOgi                 01  13.45  Nithyashri
04  sabApatikku - GKBh = AbhOgi                 02  14.63  Nithyashri
05  guruguhAya - y = z                         5.43  Nithyashri
06  vara nArada - Thygarajar = vijayaSrI                5.37  Nithyashri
07  SrI raghuvara - y = kambOji                 11  14.47  Nithyashri
08  SrI raghuvara - y = kambOji                 12  6.20  Nithyashri
09  SrI raghuvara - y = kambOji                    15.63  Nithyashri
10  RTP - y = subha pantuvarALi                 01  10.62  Nithyashri
11  RTP - y = subha pantuvarALi                 02  5.32  Nithyashri
12  RTP - y = subha pantuvarALi                 03  13.22  Nithyashri
13  rAgattil ciRanda - y = rAgamAlikai                 8.02  Nithyashri
14  kAkkai - S Bharathi = z                      6.78  Nithyashri
   Adi kAkka                             5.70  Nithyasri
   amba vani - HKMB = keeravaNi                   11.40  Nithyasri
   bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB               4.28  Nithyasri
   kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z           1   8.40  Nithyasri
   kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z           2  13.80  Nithyasri
   Mangala Rupini - Hk Muthiah Bh                   2.82  Nithyasri
   nara janma pantAka                         8.13  Nithyasri
   Samayamide - Hk Muthiah Bh                     4.33  Nithyasri
   vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri                 6.32  Nithyasri
01  erAnApai - tODi                    10.22  O S Thyagarajan
02  sObillu - jagan mOhini                 15.00  O S Thyagarajan
03  brOva bAramA - T@ = bahudAri           1   9.02  O S Thyagarajan
03  brOva bAramA - T@ = bahudAri            2  5.23  O S Thyagarajan
04  durmArga carA - T@ = ranjani           1a  6.73  O S Thyagarajan
04  durmArga carA - T@ = ranjani           1b  5.12  O S Thyagarajan
04  durmArga carA - T@ = ranjani            2  7.10  O S Thyagarajan
05  enadu manam - khamas                  9.88  O S Thyagarajan
06  subrahmaNyEna - suddha dhanyAsi             6.58  O S Thyagarajan
07  lalitE sri prAvrutE - bhairavi          1  16.90  O S Thyagarajan
07  lalitE sri prAvrutE - bhairavi          2  23.70  O S Thyagarajan
08  ltatva mariya - garuDadhvani              2.93  O S Thyagarajan
09  RTP - x = hamir kalyANi              1  10.87  O S Thyagarajan
09  RTP - x = hamir kalyANi              2   6.72  O S Thyagarajan
09  RTP - x = hamir kalyANi              3a  3.05  O S Thyagarajan
09  RTP - x = hamir kalyANi              3a  16.13  O S Thyagarajan
10  nambik keTTavarillA - kalyANi              4.13  O S Thyagarajan
11  bhajarE yadunatham - Hind kApi             5.60  O S Thyagarajan
12  marubAri - khamAs                    4.22  O S Thyagarajan
13  tillAnA - x = brindAvani                6.03  O S Thyagarajan
14  geetArttamu - T@ = suruTTi               4.38  O S Thyagarajan
15  mangalam                        3.02  O S Thyagarajan
   oo                           0.65  O S Thyagarajan
01  ViribhONi - Pachimaram Adiyappa = Bhairavi       11.13  O S Thyagarajan
02  gurulEkha - Gauri Manohari = Thygaraja         8.70  O S Thyagarajan
03  bAgAyanayyA 1 - Chandra Jyoti = Thygaraja       10.25  O S Thyagarajan
03  bAgAyanayyA 2 - Chandra Jyoti = Thygaraja        5.65  O S Thyagarajan
04  KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan       1a  8.33  O S Thyagarajan
04  KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan       1b  6.08  O S Thyagarajan
04  KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan       2  12.92  O S Thyagarajan
05  Kalyana rAmA - hamsanAdham = Uththukkadu V S      6.70  O S Thyagarajan
06  marugElarA - Jayantashri = Thyagaraja          4.45  O S Thyagarajan
07  nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi      1a  14.77  O S Thyagarajan
07  nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi      1b  9.65  O S Thyagarajan
07  nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi      2  23.82  O S Thyagarajan
07  nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi      3  12.98  O S Thyagarajan
08  nALE nalla - kApi = Vedanayakam Pillai         4.25  O S Thyagarajan
09  mumuju - behAg = Annamacharya              5.88  O S Thyagarajan
10  tEruvadeppO - khamas = Neelakanta Sivan         4.83  O S Thyagarajan
   toliyannu Panch                     4.67  O S Thyagarajan
   amrutavarshaini - sarasiruga = z            10.52  Palai C K Ramachandran
   krupayAm pAlaya - x = cArukEsi          1   7.02  Palai C K Ramachandran
   krupayAm pAlaya - x = cArukEsi          2   9.73  Palai C K Ramachandran
   maru veri - PaTnam S I = latAngi            3.15  Palai C K Ramachandran
   upacAramu 1 - T@ = bhairavi               9.17  Palai C K Ramachandran
   upacAramu 2 - T@ = bhairavi              16.62  Palai C K Ramachandran
01  SrI ganesHA charanam - Papanasam Sivan= tilang  0   5.07  Papanasam Sivan
02  kanda vandaruL - Papanasam Sivan= nata bhairavi  0   5.58  Papanasam Sivan
03  nI irangAyenil - Papanasam Sivan= aTANA         0  6.08 Papanasam Sivan
04  singAra vElavan - Papanasam Sivan= Ananda bhairavi   0     Papanasam Sivan
05  sAma gAna lOla - Papanasam Sivan= hindoLam       0  7.43 Papanasam Sivan
06  cittam irangAdA - Papanasam Sivan= sahAn        0  5.82 Papanasam Sivan
07  enadhu manam - Papanasam Sivan= khamAS         0  4.93 Papanasam Sivan
08  kA vA vA - Papanasam Sivan= varALi           0  13.72 Papanasam Sivan
09  saranam ayyappa - Papanasam Sivan= mukhAri       0  3.78 Papanasam Sivan
##  nIyE caraNam - Papanasam Sivan= khAmbodhi        0  4.82 Papanasam Sivan
##  venkatesa ninnu - t@ = madhyamavati           0  8.93 Papanasam Sivan
##  karuNAnidhayE - Papanasam Sivan= bauLi         0  5.83 Papanasam Sivan
##  kArtikeyA - Papanasam Sivan= tODi            0  9.88 Papanasam Sivan
##  bhuvaneSvari - Papanasam Sivan= begadA         0  3.53 Papanasam Sivan
##  guruvAyurappA - Papanasam Sivan= cakravAham       0  4.20 Papanasam Sivan
##  tuNai purindaruL - Papanasam Sivan= varamu       0  5.55 Papanasam Sivan
##  nAn oru viLaiyattu - Papanasam Sivan= navarasa kAnadA  0     Papanasam Sivan
##  mAdhava - Papanasam Sivan= hamsAnandi          0  5.13 Papanasam Sivan
##  kannanai paNi - Papanasam Sivan= sHanmukha priyA    0  4.55 Papanasam Sivan
##  IsanE - Papanasam Sivan= cakravAham           0  5.68 Papanasam Sivan
##  karpagamE - Papanasam Sivan= madhyamAvati        0  3.28 Papanasam Sivan
   amrita varshini                       4.80 Priya Sisters
   behAg                            6.55 Priya Sisters
   bhairavi                           5.60 Priya Sisters
   brindAvana sArangi                      4.83 Priya Sisters
   gurjari tOdi                         6.07 Priya Sisters
   hindOlam                           5.20 Priya Sisters
   malayamArutam                        7.73 Priya Sisters
   navrOj                            7.70 Priya Sisters
   rAgesri                           6.45 Priya Sisters
   sAveri                            5.18 Priya Sisters
   sindhu bhairavi                       6.18 Priya Sisters
   SrI                             5.32 Priya Sisters
01  anta kanu - PD = bagesvari               0  3.95 Radha Jayalakshmi
02  bantu riti - t@ = hamsa nadham             0  10.17 Radha Jayalakshmi
03  gana murtthe - y = z                  0  5.35 Radha Jayalakshmi
04  intu tarasa mulu - y = z                0  3.50 Radha Jayalakshmi
05  marivere gati - sama sastri = ananda bhairavi      0  12.08 Radha Jayalakshmi
06  mundu velau - t@ = z                  0  5.45 Radha Jayalakshmi
07  santana ramaswami - md@ = hindolavasnatam        0  3.90 Radha Jayalakshmi
08  sitamma - t@ = vasanta                 0  3.67 Radha Jayalakshmi
09  sri kantimati - md@ = hemavati             0  4.37 Radha Jayalakshmi
   akshaya - SankArAbharaNam                  16.37 Ramnad Krishnan
   baNTu rIti - T@ = hamsanAdham                3.67 Ramnad Krishnan
   brOva bAramA - T@ = bahudAri              1  12.67 Ramnad Krishnan
   brOva bAramA - T@ = bahudAri              2  7.45 Ramnad Krishnan
   EkAmbara natam - x = pUrvi kalyANi           1  12.02 Ramnad Krishnan
   EkAmbara natam - x = pUrvi kalyANi           2  8.78 Ramnad Krishnan
   jaya manOhari - nI bhakti bhAgya sudhA            8.50 Ramnad Krishnan
   mAyamALava gowlai - mEru samAna = T@             9.93 Ramnad Krishnan
   mODi                             2.55 Ramnad Krishnan
   nAyaki - kanukona                         4.95  Ramnad Krishnan
   ninnADa - kannaDA = T@                      4.15  Ramnad Krishnan
   abhmAnamen - bEgaDA = T@                   1  6.73  Ramnad Krishnan
   abhmAnamen - bEgaDA = T@                    2 6.67  Ramnad Krishnan
   govardhana - kAnaDA = Naryana                   3.85  Ramnad Krishnan
   ninnADa - kannaDA = T@                      4.13  Ramnad Krishnan
   Palicu kAmAkshi 1 - madhyamAva                  6.03  Ramnad Krishnan
   Palicu kAmAkshi 2 - madhyamAva                  10.17  Ramnad Krishnan
   RTP - x = bhairavi                      1 11.43  Ramnad Krishnan
   RTP - x = bhairavi                       2 7.30  Ramnad Krishnan
   RTP - x = bhairavi                       3 10.48  Ramnad Krishnan
   RTP - x = bhairavi                      4  9.57  Ramnad Krishnan
01  sarasUDa - varNam - sAveri - K Venkatarama I           5.57  Ranjani & Gayatri
02  vallabha nAyakasya - bEgaDA - Muthuswamy D            6.37  Ranjani & Gayatri
03  kAmAkshi - varALi - Syama Sastri                 17.12  Ranjani & Gayatri
04  tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 01 Alapanai Vocal    10.67  Ranjani & Gayatri
04  tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 02 Alapanai Violin    5.57  Ranjani & Gayatri
04  tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 03           22.28  Ranjani & Gayatri
04  tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 04 tani         9.17  Ranjani & Gayatri
05  paTTi viDu - manjari - Thyagaraja                 4.73  Ranjani & Gayatri
06  RTP - kalyaNi - 01 Alapanai                   15.08  Ranjani & Gayatri
06  RTP - kalyaNi - 02 tAnam                     9.33  Ranjani & Gayatri
06  RTP - kalyaNi - 03 pallavi                    28.50  Ranjani & Gayatri
07  nADiya poruL - kIravANi - Averi - dEsh - Kamban         10.97  Ranjani & Gayatri
08  rAma nAma - dEsh - Thanjavur Sankara I              7.43  Ranjani & Gayatri
09  nArAyaNa - shuddha dhanyAsi - Purandara Das            7.50  Ranjani & Gayatri
10  bhoota mATa - chandrakauns - tUkkaram               8.25  Ranjani & Gayatri
11  tillAnA - paras - Ramnad Srinivasa Igar              2.07  Ranjani & Gayatri
01  saravaNa bhava - Muthuswami Dikshitar = rEvagupti         7.37  Ranjani & Gayatri
02  saravaNa bhava - Thanjavur Sankara Iyer = sahAnA         5.70  Ranjani & Gayatri
03  saravaNa bhava - P Sivan = kannadA                3.38  Ranjani & Gayatri
04  taNigai malai - P Sivan = tODi                  23.30  Ranjani & Gayatri
05  saravaNa bhava - Harikesanallur M Bh = pasupatipriya       4.92  Ranjani & Gayatri
06  saravaNa bhava - madhyamAvati = kannadA             21.50  Ranjani & Gayatri
07  saravaNa bhava - P Sivan = shanmukha priyA            4.43  Ranjani & Gayatri
08  saravaNa bhava - Muthuswami Dikshitar = dEvakriyA         3.98  Ranjani & Gayatri
09  saravaNa bhava - Arunagiri Nathar = rAgamalikai          5.07  Ranjani & Gayatri
01  evari bota - x = Abhogi                      2.67  Ranjani & Gayatri
02  nee kela dhAya - x = dEvamanOhari               1  7.27  Ranjani & Gayatri
03  nee kela dhAya - x = dEvamanOhari               2  6.40  Ranjani & Gayatri
04  ETi janmamu - T@ = varALi                   1  8.97  Ranjani & Gayatri
05  ETi janmamu - T@ = varALi                   2  2.58  Ranjani & Gayatri
06  ETi janmamu - T@ = varALi                   3 12.00  Ranjani & Gayatri
07  iti gyAyamA - Thygarajar = mALavi                 4.95  Ranjani & Gayatri
08  vallabha - Muthuswami Dikshitar = begadA             5.80  Ranjani & Gayatri
09  kApali - P Sivan = mOhanam                  1 18.40  Ranjani & Gayatri
##  kApali - P Sivan = mOhanam                  2a 13.03  Ranjani & Gayatri
##  kApali - P Sivan = mOhanam                  2b 3.93  Ranjani & Gayatri
##  kApali - P Sivan = mOhanam                  3  7.97  Ranjani & Gayatri
##  varuvAro - x = SAmA                    4.37  Ranjani & Gayatri
##  viruttam - tAyiR ciRanda =                6.08  Ranjani & Gayatri
##  barsi - Meera = megh malhar                8.08  Ranjani & Gayatri
01  evari bota - x = Abhogi ~ 2000            20 2.60   Ranjani & Gayatri
02  vallabha - MD@ = bEgaDA - 1             0  8.97  Ranjani & Gayatri
02  vallabha - MD@ = bEgaDA - 2             0  5.77  Ranjani & Gayatri
03  nIkEla - y = dEva manOhari              0 13.67   Ranjani & Gayatri
04  ETi janmamu - T@ = Unknown ~ 0001          00 8.95   Ranjani & Gayatri
05  ETi janmamu - T@ = Unknown ~ 0002          00 11.83  Ranjani & Gayatri
06  iti nyAyamA - y = mALavi               0      Ranjani & Gayatri
07  kApali - PS@ = mOhanam ~ 2011            20 12.48  Ranjani & Gayatri
07  kApali - PS@ = mOhanam ~ 2012            20 4.90   Ranjani & Gayatri
07  kApali - PS@ = mOhanam ~ 2020            20 16.65  Ranjani & Gayatri
07  kApali - PS@ = mOhanam ~ 2030            20 7.70   Ranjani & Gayatri
09  mEgh malhar - barisu badariyA -           0  7.97  Ranjani & Gayatri
00  angArakam - y = suruTTi ~ 2000            20 6.57   S Ramanathan
00  brhaspatE - y = aTANA - 0000             0  6.50  S Ramanathan
00  budham - y = nATTakurinji - 2000           0  4.87  S Ramanathan
00  divAkaram - y = yadukula khAmbOdhi - 0000      0  9.58  S Ramanathan
00  mahAsuram - x = shanmukhapriyA ~ 2000        20 4.57   S Ramanathan
00  nIlAmbari = nIlAmbhari ~ 0000            00 3.73   S Ramanathan
00  sogusudA - y = Unknown - 1              0  8.20  S Ramanathan
00  sogusudA - y = Unknown - 2              0 17.80   S Ramanathan
   AsAvEri - candram                  0  5.10  S Ramanathan
   Bhava Priye Bhavani                 0  7.87  S Ramanathan
   nannu brOva lalitA                  0  4.48  S Ramanathan
   paras - sukra                    0  7.05  S Ramanathan
   rAmapriyA - smaramyaham               0  4.38  S Ramanathan
   saurAshTram - sUrya murtE              0  6.50  S Ramanathan
   SmaryAta                       0  5.05  S Ramanathan
01  tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani     4.82  Sangeeta S
02  kari kalAbha mukham - y = sAveri             11.67  Sangeeta S
03  gAyati vanamAli - y = z               01 5.48   Sangeeta S
04  gAyati vanamAli - y = z               02 7.53   Sangeeta S
05  SrI kAntimati - MD@ = Hemavati            01 3.53   Sangeeta S
06  SrI kAntimati - MD@ = Hemavati            02 11.62  Sangeeta S
07  virutam - Y = Z                      6.15  Sangeeta S
08  tunga tIra virAjam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi    5.22  Sangeeta S
09  Mangalam - Y = Z                     2.92  Sangeeta S
01  himagiri - shuddha dhanyAsi                5.17  Sangeeta S.
02  ranjani - ranjani                     5.67  Sangeeta S.
03  janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai         11.05  Sangeeta S.
04  SrI cakra rAja - y = rAgamAlikai             7.20  Sangeeta S.
05  annapURNE - MD@ = SAmA                  6.02  Sangeeta S.
06  mAmavatu - x = hindoLam                  4.77  Sangeeta S.
07  sarasijanAbha - nAga gandhAri               4.78  Sangeeta S.
08  sAma gAna - Ananda bhairavi                4.72  Sangeeta S.
09  karuNai teyvamE - sindhu bhairavi             4.85  Sangeeta S.
10  pAhimAm - janaranjani                   5.38  Sangeeta S.
01  vanjAksha varNam - y = z                    8.22  Sanjay
02  sAkEta nagaraNata - Mysore Sadasiva Rao = hari kAmbhoji     7.55  Sanjay
03  ninuvina - Sama Sastri = pUrvi kalyANi             15.12  Sanjay
04  svAmiki sari - y = z                   01  3.50  Sanjay
05  svAmiki sari - y = z                   02  8.43  Sanjay
06  samaya mide rA (jAvali) - Patnam Sub Iyer = behAg        6.52  Sanjay
07  tillAnA - y =z                         4.03  Sanjay
08  gurumangalashtakam - y = z                   8.52  Sanjay
01  upacAramu - T@ = bhairavi                    7:28  Sanjay
02  Needhaya - y = Yadukula Kambodhi                 5:32  Sanjay
03  gAna mUrtthE - y = z                   01   7:50  Sanjay
04  gAna mUrtthE - y = z                   02   9:35  Sanjay
05  bhajare - y = kalyANi                   03   4:52  Sanjay
06  bhajare - y = kalyANi                   01   9:45  Sanjay
07  bhajare - y = kalyANi                   02  10:28  Sanjay
08  viruttam - y = rAgamAlikai                    8:25  Sanjay
09  ADiya pAdattai - y = suruTTi                   4:31  Sanjay
01  varNam nera nammi - Ramnad Srinivasa Igr = kAnadA        8:08  Sanjay
02  sobillu - T@ = jaganmohini                    5:23  Sanjay
03  SItapate - T@ = khamas                  01   4:13  Sanjay
04  SItapate - T@ = khamas                  02  11:59  Sanjay
05  mAyammA - Sama Sastri = Ahiri                  8:24  Sanjay
06  SrI daksHinamoorte - y = SankarAbharaNam         01   9:03  Sanjay
07  SrI daksHinamoorte - y = SankarAbharaNam         02  15:44  Sanjay
08  SrI daksHinamoorte - y = SankarAbharaNam         03   3:09  Sanjay
09  aravinda pada malar - y = kApi                  3:44  Sanjay
01  RTP - y = cakravAham                   1  20.92  Sanjay
02  RTP - y = cakravAham                   2   8.92  Sanjay
03  RTP - y = cakravAham                   3  28.78  Sanjay
01  varnam - y = sAveri                       3.83  Sanjay
02  o rajivaksHa - T@ = Arabhi                   6.20  Sanjay
03  rAmanatam bhajEham - y = pantuvarAli           01  5.18  Sanjay
04  rAmanatam bhajEham - y = pantuvarAli           02  10.50  Sanjay
05  EdayyA gati - y = calanATTai                  5.12  Sanjay
06  buvini dAsulonE - T@ = Sriranjani             01  7.18  Sanjay
07  buvini dAsulonE - T@ = Sriranjani             02  9.38  Sanjay
08  tyagaraja Namaste - MD@ = begadA             01  5.37  Sanjay
09  tyagaraja Namaste - MD@ = begadA             02  8.45  Sanjay
01  shrI gaNapati nI - y = SaurAshTram               7.27  Sanjay
02  shiva shiva - Thygarajar = pantuvrALi              6.02  Sanjay
03  sItA patE - Thygarajar = khAmas              1   4.93  Sanjay
04  sItA patE - Thygarajar = khAmas              2  14.73  Sanjay
05  upacAramu - Thygarajar = bhairavi             11  12.00  Sanjay
06  upacAramu - Thygarajar = bhairavi             12  4.53  Sanjay
07  upacAramu - Thygarajar = bhairavi             21  20.77  Sanjay
08  manasu svAdhinamai - Thygarajar = shankarAbharaNam    1  19.77  Sanjay
09  manasu svAdhinamai - Thygarajar = shankarAbharaNam    2  14.90  Sanjay
##  manasu svAdhinamai - Thygarajar = shankarAbharaNam    3   6.38  Sanjay
##  mAlE - ANDAL = kuntAlavarALi                  3.00  Sanjay
##  RTP - y = sahAnA                   10  11.72  Sanjay
##  RTP - y = sahAnA                   20  4.60  Sanjay
##  RTP - y = sahAnA                   30  31.07  Sanjay
##  venkaTA cala - Prandara Dasar= sindhubhairavi        3.80  Sanjay
##  viruttam - vizikkut tuNai = rAgamAlikai           7.68  Sanjay
##  ArumO - Kannan Iyengar = mAND                3.93  Sanjay
##  tillAnA - Veenai Seshanna = cencuruTTi           3.53  Sanjay
##  mangalam - y = SaurAshTram                 1.33  Sanjay
01  janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai        01  6.10  Sanjay
02  janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai        02  23.57  Sanjay
03  sikkal mEviya - y = z                 01  13.35  Sanjay
04  sikkal mEviya - y = z                 02  18.20  Sanjay
01  varnam vanajAkshi - Poocchi Srinivasa Igr = kalyANi     3.32  Sanjay
02  Sankari - SS@ = sAveri                   11.30  Sanjay
03  rAma nAma - PD = Ananda bhairavi ~ 1         1   5.77  Sanjay
04  rAma nAma - PD = Ananda bhairavi ~ 2         2   5.57  Sanjay
05  brochE vArevare - T@ = AbhOgi                4.45  Sanjay
06  ADum deyvam - PS@ = kambOji ~ 1            1  10.77  Sanjay
07  ADum deyvam - PS@ = kambOji ~ 2            2  12.38  Sanjay
08  cinnam ciRu kiLiye - S Bharathi = rAgamAlikai        7.68  Sanjay
01  karuNaik kaDalE - y = kalyANi                5.87  Sanjay
02  matim dEhi - y = kalyANi                  8.70  Sanjay
03  lambOdhara sOdhara - y = kalyANi              7.93  Sanjay
04  pArengum - y = kalyANi                   5.67  Sanjay
05  kAnti mati - y = kalyANi               01  11.82  Sanjay
05  kAnti mati - y = kalyANi               02  11.37  Sanjay
06  entaTi kulukE - y = kalyANi                 6.20  Sanjay
01  vanajAksHi - Pallavi Gopalayyar = kalyANi          5:39  Sanjay
02  nI bhakti bhAgya - T@ = jayamohini              7:51  Sanjay
03  kanca dalAya dAksHi - MD@ = kamala manOhari         5:00  Sanjay
04  sendil ANDavan - y = z                   14:26  Sanjay
05  Gana amudha banam - y = jyotiswarupini        1   11:39  Sanjay
06  Gana amudha banam - y = jyotiswarupini        2   12:12  Sanjay
07  sivakAma sundari - MD@ = kalyANi               6:27  Sanjay
01  minalochana brOva - y = dhanyAsi              9.33  Sanjay
02  SankarAcaryam - y = SankarAbharaNam          1  10.55  Sanjay
03  SankarAcaryam - y = SankarAbharaNam          2  7.78  Sanjay
04  SankarAcaryam - y = SankarAbharaNam          3  30.42  Sanjay
01  kadanu varikai - y = tODi               01  10:22  Sanjay
02  kadanu varikai - y = tODi               02  15:32  Sanjay
03  kadanu varikai - y = tODi               03   5:03  Sanjay
04  uyyAla lUga - T@ = nIlAmbari                    Sanjay
05  mAsil ayottiyil - y = rAgamAlikai              5:52  Sanjay
06  hE gOvinda - y = madhuvanti                10:42  Sanjay
07  sapAshya - y = madhuvanti                  3:24  Sanjay
08  tillAnA - y = kAnadA                        Sanjay
09  cita panjil - Arunagiri Nathar = Huseni           3:06  Sanjay
01  sloKam - y = z                       3.00  Sanjay
02  Ananda naTana - MD@ = kEdAram               11.55  Sanjay
03  daristtaLavil - Mutthu Tandavar = latAngi         6.23  Sanjay
04  gOvindA rAjEna - MD@ = mEca bauLi             5.47  Sanjay
05  kANa veNdAmo - PS@ = SrI ranjani              4.83  Sanjay
06  ennerAmum oru - Marimtta Pillai = tODi        1   8.32  Sanjay
07  ennerAmum oru - Marimtta Pillai = tODi        2  10.18  Sanjay
08  viruttam Natarja pATTu - y = z               7.57  Sanjay
09  tillai stalam - GKBh = SAmA                4.65  Sanjay
01  tulasi dala - T@ = mAyA mALava gowLai           6.17  Sanjay
02  parama pavani - Annasvami Sastri = aTANA          4.47  Sanjay
03  amma rAvamma - T@ = kalyANi             1   5.85  Sanjay
04  amma rAvamma - T@ = kalyANi             2  23.72  Sanjay
05  gAnAmruta bANam - Kotesvara I = jyOti svarUpiNi      6.07  Sanjay
06  SaraguNa - Poochi Srinivasa Ingr = kEdAra gowLai   1   7.23  Sanjay
07  SaraguNa - Poochi Srinivasa Ingr = kEdAra gowLai   2   8.82  Sanjay
08  SaraguNa - Poochi Srinivasa Ingr = kEdAra gowLai   3   3.83  Sanjay
09  tillAnA - Patnam Sub Iyer = khamAs             2.55  Sanjay
##  nADit tEDi - Arunagiri Nathar = bAgESvari         1.45  Sanjay
01  calili mi kori - y = z                   4.00  Sanjay
02  samayamidE - Harikesanallur M Bh = z            7.40  Sanjay
03  jayajaya padmanabha - y = z             01  10.33  Sanjay
04  jayajaya padmanabha - y = z             02  5.33  Sanjay
05  tanigai valar - Papanasam Sivan= tODi           14.00  Sanjay
06  gAnAmuda pAnam - y = z                   7.40  Sanjay
07  mundu veNuga - y = z                 01  8.13  Sanjay
08  mundu veNuga - y = z                 02  5.42  Sanjay
09  mundu veNuga - y = z                 03  18.25  Sanjay
10  mohana rAma - T@ = mOhanam              01  14.37  Sanjay
11  mohana rAma - T@ = mOhanam              02  6.33  Sanjay
12  mohana rAma - T@ = mOhanam              03  22.05  Sanjay
12  mohana rAma - T@ = mOhanam              04  9.38  Sanjay
13  orutti - ANDAL = beHAg                   4.28  Sanjay
14  arar asai padar - y = z                  5.03  Sanjay
15  petra tAy tanai - y = rAgamAlikai             8.48  Sanjay
01  sAmi ninnE - ShrI = Karur Devudu Iyer           5.13  Sanjay
02  abhimAnamen - bEgaDA = Patnam Subramania I         7.92  Sanjay
03  jaya jaya PadmanAbha - maNirangu = Svwati Tirunal     11.78  Sanjay
04  ennALu rAkE - shubha pantuvarALI = Thygaraja     1   9.33  Sanjay
05  ennALu rAkE - shubha pantuvarALI = Thygaraja     2  30.23  Sanjay
06  mAyammA - SS@ = Ahiri                   6.30  Sanjay
07  kAnaDA - RTP                       37.35  Sanjay
08  mATADa - khamas = SrIhari Dasa               5.65  Sanjay
09  nADi tEdi - Arunagiri Nathar                1.53  Sanjay
01  varNam nera nammi - Poocchi Srinivasa Igr = kAnadA     6:35  Sanjay
02  vallabha nAyakasya - MD@ = begadA             10:52  Sanjay
03  manasu nilpa - T@ = AbhOgi              01   7:34  Sanjay
04  manasu nilpa - T@ = AbhOgi              02   6:36  Sanjay
05  koti nadulu dhanusHkoti - T@ = tODi         01   9:51  Sanjay
06  koti nadulu dhanusHkoti - T@ = tODi         02  11:33  Sanjay
07  kamala padamalar - y = hari kAmbhoji         11  11:48  Sanjay
08  kamala padamalar - y = hari kAmbhoji           12   4:32  Sanjay
09  kamala padamalar - y = hari kAmbhoji           20   18:09  Sanjay
10  kamala padamalar - y = hari kAmbhoji           30   15:52  Sanjay
11  bhOgIndra sAyinam - Svati Tirunal = kuntALa varALi        4:45  Sanjay
12  RTP - y = Arabhi                     01   13:45  Sanjay
13  RTP - y = Arabhi                     02   11:14  Sanjay
14  RTP - y = Arabhi                     03   23:59  Sanjay
15  vaNNa mADangaL - y = z                      7:37  Sanjay
16  mAvalla kadama - y = z                      4:10  Sanjay
17  mAlAsai - Arunagiri Nathar = z                  2:41  Sanjay
18  Mangalam - z = z                         0:46  Sanjay
01  gIti cakra - MD@ = kannaDA                01   8.03  Sanjay
02  gIti cakra - MD@ = kannaDA                02   7.93  Sanjay
03  manasa yadulo - T@ = malayamarutam               12.90  Sanjay
04  pAlinchu kAmAksHi - SS@ = madhyamAvati          01  12.78  Sanjay
05  pAlinchu kAmAksHi - SS@ = madhyamAvati          02  18.23  Sanjay
01  vAzhi maraittirukkudE - nATTak kurinji             12.97  Sanjay
02  Siva lOka nAdanai - mAya mAya gowlai               8.05  Sanjay
03  tillai ambalattu - behAg                    21.70  Sanjay
04  ADum Chidambaram - behAg                     4.68  Sanjay
05  iduvO tillai - sindhu bhairavi                 11.63  Sanjay
01  kAppA mukundA - y = z                      12.85  Santhanam
02  tillAnA - Santanam = basant bahAr                6.40  Santhanam
03  Samudra - y = z                         5.08  Santhanam
04  gOvindA ninna - Purandara Das = janasamohini           4.62  Santhanam
05  SrI cakra rAja - y = rAgamAlikai                 6.88  Santhanam
06  suttum vizhichudar - S Bharathi = rAgamAlikai          5.00  Santhanam
07  erumayileri - Arunagiri Nathar = rAgamAlikai           3.05  Santhanam
01  enna tavam - PS@ = kApi                      5:28  Santhanam
02  nagumOmu - T@ = AbEri                      11:30  Santhanam
03  raghu vamsa sudhA - Patnam Sub Iyer = kadhana kutuhalam      6:35  Santhanam
04  rAma nannu brova - y = z                     5:46  Santhanam
05  sAramEgha - y = z                         6:36  Santhanam
06  saravaNa bhava guhanE - y = z                   5:38  Santhanam
07  SrI gaNapati nI - T@ = sowrAsHTram                5:25  Santhanam
08  yocAnA - T@ = darbAr                       3:38  Santhanam
09  En paLLi - Arunachala Kavi = rAgamAlikai             7:00  Santhanam
10  tillAnA - Lalgudi = brindAvana sArangi              5:03  Santhanam
00  akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000         20  6.55   Santhanam
00  Bho Sambho - Dayananda Sarasvati ~ 0000          00  5.45   Santhanam
00  krishna nI bEgane - PD@ = yaman kalyANi ~ 2000      20  6.98   Santhanam
00  Ksheerasagara - ~ 0000                  00  8.87   Santhanam
00  mA jAnaki - T@ = khAmbOdhi - 1              0  13.97   Santhanam
00  mA jAnaki - T@ = khAmbOdhi - 2              0   8.18   Santhanam
00  mahA gaNapatim - MD@ = nATTai ~ 0             0  3.95   Santhanam
00  nArAyANA - PD@ = suddha dhanyAsi ~ 0000          00  6.78   Santhanam
00  nAsika bhushaNi - shri ramA - MDikshitar ~ 0000      00  4.38   Santhanam
00  panchamathanga - ~ 0000                  00  4.92   Santhanam
00  sambho mahAdeva - T@ = pantuvarALi ~ 0000         00  5.23   Santhanam
00  Seetha Kalyana - ~ 0000                   00  4.47  Santhanam
00  sharanu siddhi vinayaka ~ 0000               00  4.12  Santhanam
00  shrI maturApuri - MD@ = bilahari ~ 2001           20  9.42  Santhanam
00  shrI maturApuri - MD@ = bilahari ~ 2002           20  5.40  Santhanam
00  Sri mahA gaNapati - Mayuram Vishvanatha I = nATTai ~ 0    0  9.85  Santhanam
00  Sri rAma = sarasvati - ~ 0000                00  7.25  Santhanam
00  Sri Saraswati - ~ 0000                   00  2.90  Santhanam
00  tllAna - Santhanam = misra sivaranjani - 0000        0  5.62  Santhanam
01  vAtApi - MD@ = hamsadhvani ~ 2000              20  7.57  Santhanam
   apArAda 1 mula manabhinA - darbAr = T@              6.18  Santhanam
   apArAda 1 mula manabhinA - darbAr = T@              6.95  Santhanam
   apArAda mula 1 - latAngi = Patnam S Iyer             9.78  Santhanam
   apArAda mula 2 - latAngi = Patnam S Iyer             14.93  Santhanam
   bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB            1   5.82  Santhanam
   bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB            2  10.42  Santhanam
   nArAyanA 1 - PD = suddha dhanyAsi                11.20  Santhanam
   nArAyanA 2 - PD = suddha dhanyAsi                 6.02  Santhanam
   paripUrNa - pUrvu kalyANi = T@               1  12.55  Santhanam
   paripUrNa - pUrvu kalyANi = T@               2  11.48  Santhanam
   SrI hari vallabhE - suddha dhanyasi = Mysore Vasudevachar  1  11.92  Santhanam
   SrI hari vallabhE - suddha dhanyasi = Mysore Vasudevachar  2   6.65  Santhanam
   SrI mahA gaNapati - gowLai = MD                 10.10  Santhanam
01  RTP - y = suruTTi                      11  10.17  Santhanam
02  RTP - y = suruTTi                      12  6.42  Santhanam
03  nAadalOluDai - T@ = kalyANa vasantam            01  7.28  Santhanam
04  nAadalOluDai - T@ = kalyANa vasantam            02  5.57  Santhanam
05  nidhiSAla - T@ = kalyANi                  01  10.73  Santhanam
06  nidhiSAla - T@ = kalyANi                  02  10.45  Santhanam
07  nidhiSAla - T@ = kalyANi                  03  4.13  Santhanam
08  viLaiyADa itu neramA - T N Balu = shanmukha priyA         4.33  Santhanam
09  SrI candrasEkhara - y = SankarAbharaNam             15.85  Santhanam
01  abhishTa varada - T@ = hamsadhvani                8.43  Santhanam
02  dinamaNi vamsa - MD@ = hari kAmbhOji               9.23  Santhanam
03  rA rA raghuvira - T@ = aTANA                   9.70  Santhanam
04  sAmaja vara gamanA - T@ = hindoLam             01  8.88  Santhanam
05  sAmaja vara gamanA - T@ = hindoLam             02  15.08  Santhanam
06  nalina kAntimati - y = rAgamAlikai                10.80  Santhanam
07  unnaiyallAl - PS@ = kalyANi                 01  13.82  Santhanam
08  unnaiyallAl - PS@ = kalyANi                 02  18.03  Santhanam
09  slOkam - y = z                          2.97  Santhanam
01  raguvIra - Thyagrajar = usEni                   4.40  Santhanam
02  brugadAmbikayE - vasantA = M Dikshitar              6.45  Santhanam
03  mohana rAma - T@ = mOhanam                 4  96.00  Santhanam
03  mohana rAma - T@ = mOhanam                 1  12.33  Santhanam
03  mohana rAma - T@ = mOhanam                 2   4.58  Santhanam
03  mohana rAma - T@ = mOhanam                 3  14.90  Santhanam
04  pariyachakama - vanaspati = Thyagrajar              5.47  Santhanam
05  suruNirunda - rAgamAlikai = AzvAr                 9.07  Santhanam
06  tillAnA - Santhanam = miSra Sivaranjani              8.93  Santhanam
07  mangalam                         0.87  Santhanam
01  ganapatE - MD = kalyANi                 6.85  Santhanam
02  svAminatanE - brindAvana sArangi             7.62  Santhanam
03  SrI maturApuri - bilahari                6.30  Santhanam
04  nAga gandhAri - nAga gandhAri              6.90  Santhanam
05  purahara - hamir kalyANi                 5.77  Santhanam
06  kAyarOhanEsam - karn. devagandhAri            8.53  Santhanam
07  gOpikA - mOhanam                     6.38  Santhanam
08  pannaga syana - madhyamAvati               7.95  Santhanam
1  sarasu - x = sAvEri                   4.12  Santhanam
2  tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani          4.03  Santhanam
3  abhishTa varada - T@ = hamsadhvani           13.20  Santhanam
5  nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi       2  17.17  Santhanam
6  candra SEkhara - Santanam = hindoLam           8.77  Santhanam
7  nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi       1  13.37  Santhanam
   ADatu asangatu - Uttukkadu V I = madhyamAvati      7.58  Santhanam
   centamiz - mohanakalyANi = Bha              4.62  Santhanam
   guruvAyurappanE - rItigauLai = z             6.20  Santhanam
   Ksheerabhi Kanyakaku - Annamacharya = rAgamAlikai    10.55  Santhanam
   muruga - brindavana saranga = z             5.80  Santhanam
   naDamADum - sAramati                   6.50  Santhanam
   nI bhajana gAna - nAyaki = T@              5.43  Santhanam
   nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi       1  16.10  Santhanam
   nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi       2  11.33  Santhanam
   nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi       3  7.90  Santhanam
   nIraja dhala - mANDu                   2.77  Santhanam
   raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam     5.92  Santhanam
   RTP - x = sAvEri                  1  9.75  Santhanam
   RTP - x = sAvEri                  2  5.18  Santhanam
   RTP - x = sAvEri                  3  21.25  Santhanam
   sAmaja - T@ = hindOLam               1  9.38  Santhanam
   sAmaja - T@ = hindOLam               1  14.67  Santhanam
   tillAnA - Santhanam = miSra Sivaranjani         5.92  Santhanam
   annapURNE - MD@ = SAmA                  5.17  Santhanam
   barsE - brindAvani                    6.53  Santhanam
   candra 1b sEkhara - hindOLam = z             3.08  Santhanam
   candra 2 sEkhara - hindOLam = z             9.98  Santhanam
   candra 3 tani sEkhara - hindOL             10.58  Santhanam
   gOvindA - janasamOhini = PD               5.72  Santhanam
   mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra      4.33  Santhanam
   mangalam                         1.20  Santhanam
   naLina kAnti - X = rAgamAlikai              7.45  Santhanam
   SrIcakra                         6.50  Santhanam
   tillAnA - Santhanam = miSra Sivaranjani         3.90  Santhanam
   tiraNDezu - viruttam                  10.92  Santhanam
   hari hara - bEgaDA                    5.50  Santhanam
   hindustAni kApi - sakalESam               3.42  Santhanam
   kara hara priyA - sabarISvaram              6.02  Santhanam
   kuru - SAmA                       4.10  Santhanam
   mOhana kalyANi 1 - SrIdharma                7.97 Santhanam
   mOhana kalyANi 2 - SrIdharma                4.92 Santhanam
   pUrvi kalyANi - mahishI                   8.07 Santhanam
   sabarISvara - kEdAra gowLai                 3.53 Santhanam
   sAstAram - amir kalyANi                   5.75 Santhanam
   SrIsabari - Ananda bhairavi                 6.20 Santhanam
   SrIsabari - x = ranjani                   5.07 Santhanam
   SrIsabarISvara - madhyamAvati                3.53 Santhanam
   tODi - SrIsabarIsvara                1   7.57 Santhanam
   tODi - SrIsabarIsvara                2   5.20 Santhanam
   vansantA - sabarISvara                   4.05 Santhanam
   ganapatE - MD = kalyANi                   5.77 Santhanam
   gaNEsha kumAra - cencuruTTi = z               4.02 Santhanam
   panca mA - Malahari MD                   5.10 Santhanam
   sadASivan - hamsadhvani = M Sa               4.08 Santhanam
   sharaNu - saurAshTram = PD                 4.18 Santhanam
   SrI gaNEshA SaraNam - tilang = z              5.03 Santhanam
   SrI mahA gaNapatE - AbhOgi = N               6.08 Santhanam
   SrI mahA gaNapati ravE - gowLai               6.38 Santhanam
   SrI mahA gaNapatim - aTANA = Mysore Maharaja        4.67 Santhanam
   SrI vatApi - PS@ = sahAnA                  8.12 Santhanam
   uccishTa - RM = Sundaresa Sarm               4.13 Santhanam
   vallabha - bEgaDA = MD                   4.72 Santhanam
01  SrImatrubUtam - kannaDA                   7.90 Semmangudi
02  paTTi viDu - manjari                    5.97 Semmangudi
03  amba nIladayAkshi - nIlAmbhari               10.68 Semmangudi
04  nenarunjinAnu - mALavi                   5.18 Semmangudi
05  pankaja - kalyANi                     22.20 Semmangudi
06  karuNa samudra - dEvagandhAri                7.48 Semmangudi
07  RTP - x = bhairavi                  1   13.62 Semmangudi
07  RTP - x = bhairavi                  2   12.08 Semmangudi
07  RTP - x = bhairavi                  2   6.15 Semmangudi
07  RTP - x = bhairavi                  3   15.02 Semmangudi
09  mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra        3.18 Semmangudi
10  solla vallAyO - rAgamAlikai = Bharathi           4.07 Semmangudi
11  nAdupai - madhyamAvati = Thyagaraja             4.28 Semmangudi
11  tillAnA - y = z                       4.47 Semmangudi
01  vatApi - MD@ = hamsadhvani                  9:18 Semmangudi
02  dinamaNi vamsa - MD@ = hari kAmbhoji            14:49 Semmangudi
03  Ananda natamadum - Ramaswami Sivan = pUrvi kalyANi  01   8:04 Semmangudi
04  Ananda natamadum - Ramaswami Sivan = pUrvi kalyANi  02   13:26 Semmangudi
05  akhilANdeSvari - MD@ = dvijAvanti          11   0:14 Semmangudi
06  akhilANdeSvari - MD@ = dvijAvanti          12   14:41 Semmangudi
07  amba kamaksHi - y = bhairavi             01   7:20 Semmangudi
08  amba kamaksHi - y = bhairavi             02  ##### Semmangudi
09  RTP - y = shanmuga priyA               01   19:44 Semmangudi
10  RTP - y = shanmuga priyA               02   13:55 Semmangudi
11  RTP - y = shanmuga priyA               03  ##### Semmangudi
12  saravaNa bhava ennum - PS@ = kannadA             7:17 Semmangudi
13 nava bhakti - y = paras                       7:36  Semmangudi
14 parulanamATTa - Dharmapuri Subbarayar = kApi            6:35  Semmangudi
  ambA                            1   6.38  Semmangudi
  ambA                            2   12.97  Semmangudi
  bhAvayAmi 1 raghurAmam                       4.23  Semmangudi
  bhAvayAmi 2 raghurAmam                      12.52  Semmangudi
  brOcEvarevaru patE                         8.97  Semmangudi
  divAkaram                             14.93  Semmangudi
  oruva                               9.75  Semmangudi
  rAmA cOki                             8.37  Semmangudi
  RTP - x =                          1   14.67  Semmangudi
  RTP - x =                          2   8.83  Semmangudi
  RTP - x =                          3   22.13  Semmangudi
  RTP - x =                          4   1.78  Semmangudi
  sApatya                              3.93  Semmangudi
  saravaNa bhava                       1   5.47  Semmangudi
  saravaNa bhava                       2   3.70  Semmangudi
  srinivAsa - PS@ = hamsAnandi                    3.25  Semmangudi
  tani                                5.75  Semmangudi
  vEgi                                4.05  Semmangudi
00 ETi janmamu - T@ = vaRALi ~ 2000              20  5.40   Seshagopalan
00 evarani - T@ = amrutavarshaNi ~ 2000            20  14.60   Seshagopalan
00 girirajasudha - Thyagaraja = bhangala ~ 0000        00  9.07   Seshagopalan
00 gItArtamu, mangalam - Thyagaraja = z ~ 0000         00  7.62   Seshagopalan
00 gurulekha - Thyagaraja = gauri manOhari - 0000       0   8.55   Seshagopalan
00 kannu kontini - Thyagaraja = bilahari ~ 2000        20  15.75   Seshagopalan
00 manasu nilpa - T@ = Abhogi ~ 2000              20  5.98   Seshagopalan
00 nAdupai - T@ = madhyamAvati ~ 2000             20  12.48   Seshagopalan
00 sadguru swamiki - P Srinivasa Iyengar = rItigauLai - 0000  0  14.08   Seshagopalan
00 viruttam pashyati - Jayadevar = shankarAbharaNam ~ 0000   00  8.52   Seshagopalan
01 SrI gaNanata - PD = malahari                    5:08  Sikkil Gurucharan
02 giri rAja - T@ = bangaLA                      4:12  Sikkil Gurucharan
03 gaNanAyakam - MD@ = rudrapriyA                   6:57  Sikkil Gurucharan
04 gaNapatE - Ambi Dikshitar = kalyaNi                 8:20  Sikkil Gurucharan
05 SrI vatApi - PS@ = sahAnA                      5:54  Sikkil Gurucharan
06 mahA ganapatim - MD@ = z                  20   0.17  Sikkil Gurucharan
07 mahA ganapatim - MD@ = z                  20   0.46  Sikkil Gurucharan
08 praNAmya - nAradar = rAgamAlikai                  5:19  Sikkil Gurucharan
09 prabhO - Agastiyar = tilang                     7:26  Sikkil Gurucharan
10 mudAkarata - Shankaracharya = z                   3:01  Sikkil Gurucharan
  enturuva - tODi = T@                       16.82  Somu
  mahA gaNapati - gOpikA tilakam                   7.45  Somu
  mahA gaNEsham - x = z                       5.45  Somu
  ninu vinA - x = z                         7.40  Somu
O O rAmani - x = z                          5.30  Somu
  pAlincu sarvam 1 - khAmbOji = z                  12.48  Somu
  pAlincu sarvam 2 - khAmbOji = z                  1.78  Somu
  rAja rAjEshvari - x = z                      4.25  Somu
  rAma namamu - T@ = aTANA                      4.77  Somu
01  tiruvuRRilagu - Annamalai R = z ~ 0000            2.80  Sowmya
02  sIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000               6.73  Sowmya
03  pAdi rattirisIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000         4.33  Sowmya
04  senni kuLasIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000          3.77  Sowmya
05  manju nigarsIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000         6.00  Sowmya
06  azagu teyvam - Periasamy Thooran = z ~ 0000          3.67  Sowmya
07  kAlamAn - Bharathy = z ~ 0000                 4.22  Sowmya
08  sandu varai sIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000         3.93  Sowmya
09  cendamiz - Bharathy = z ~ 0000                2.40  Sowmya
##  pUmi meccciDum - Annamalai R = z ~ 0000            3.60  Sowmya
##  ponnulavu - Annamalai R = z ~ 0000              6.55  Sowmya
##  vannat thiNai mAvai - Annamalai R = z ~ 0000         3.75  Sowmya
##  ennaDi nAn - Annamalai R = z ~ 0000              3.20  Sowmya
##  engaL tAy - Bharathy = z ~ 0000                4.48  Sowmya
##  tEDi unnai - Bharathy = z ~ 0000               3.15  Sowmya
##  villinai otta - Annamalai R = z ~ 0000            3.28  Sowmya
##  cekkac civanda - Annamalai R = z ~ 0000            3.48  Sowmya
00  bhajarE bhaja mAnasa - y = z ~ 0000          00  5.93  Sowmya
00  bhajarE mAnsam - Mysore V@ = AbhEri ~ 2000       20  7.38  Sowmya
00  inta sowkya - T@ = kApi                0  11.07  Sowmya
00  rAma mantra - y = darbAri kAnaDA ~ 0000        00  3.58  Sowmya
00  sAmaja - T@ = hindOLam - 0000             0   5.73  Sowmya
00  Sri rAmani nAmam - ~ 0000               00  4.40  Sowmya
00  sukhi evarO - T@ = kAnaDA ~ 0000            00  8.78  Sowmya
   bhajanE saya rAdhA -                  0   5.47  Sowmya
   mInAkshi - 02 AlApani violin              0   9.28  Sowmya
   mInAkshi - 03                     0  31.17  Sowmya
   mInAkshi - 04 - tani                  0  16.47  Sowmya
   nainanu me -                      0   5.00  Sowmya
   nI bhajana gAna                    0   3.67  Sowmya
   nI bhajanE seyu -                   0   4.37  Sowmya
   pAyOji - - 03                     0   3.73  Sowmya
   rAma nAma bhajarE                   0   3.23  Sowmya
   rAma rAma                       0   3.03  Sowmya
   RTP - 1 AlApanai                    0   8.87  Sowmya
   RTP - 2 tAnam                     0   5.43  Sowmya
   Slokam - rAmar                     0   2.63  Sowmya
   taratiya kara rAdhA                  0   3.38  Sowmya
01  varNam erAnApai - Patnam Sub Iyer = tODi        0   5.22  Sowmya
02  manasa yadulo - Thygarajar = malayamarutam       0   9.52  Sowmya
03  Ananda mayamanEvE - Walajapet V Bh. = jyotisvarUpiNi  0   8.10  Sowmya
04  kripaya palaya - Svati Tirunal = cArukIsi       0   7.50  Sowmya
05  himAcala tanya - Sama Sastri = Ananda bhairavi     0   7.03  Sowmya
06  aparAdha mUla - Patnam Sub Iyer = latAngi       0   8.07  Sowmya
07  rAma katA sute - Thygarajar = madhyamAvati       1   4.95  Sowmya
08  rAma katA sute - Thygarajar = madhyamAvati       2  16.75  Sowmya
09  SaraNara sura - Kamalesa Dasa = behAg         0   5.17  Sowmya
##  caliyE - Svati Tirunal = brindAvana sArangi      0   5.52  Sowmya
##  E purANamulu - Annamacharya = bAgeSvari        0   7.92  Sowmya
##  karunA jaladE - Thygarajar = nAdanAmakriya         0   3.98  Sowmya
01  erA nApai - tODi = Kothavasal Venkatarama Iyer           8.18  Sowmya
02  sObillu - jaganmOhini = T@                    11.60  Sowmya
03  nI irangAyenil - aTANA = PS                    5.93  Sowmya
04  nimma 1 bhAgya - bEgaDA = Purandara Dasar             14.78  Sowmya
04  nimma 2 bhAgya - bEgaDA = Purandara Dasar             6.67  Sowmya
05  rAmacandram - vasantA = Muthuswami Dikshitar           15.20  Sowmya
06  pasupatIsvaram - subha pantuvarALi = Muthuswami Dikshitar     8.68  Sowmya
07  mAmava paTTAbhirAmA - maNirangu = Muthuswami Dikshitar       7.08  Sowmya
08  mInAkshi 1a - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar        11.90  Sowmya
08  mInAkshi 1b - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar         9.80  Sowmya
08  mInAkshi 2 - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar         32.35  Sowmya
08  mInAkshi 3 - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar         17.22  Sowmya
09  tera tIyAga - gauLipantu = T@                   3.47  Sowmya
10  pAlincu 1 kAmAkshi RTP - madhyamAvati = SyAmA Sastri        9.32  Sowmya
10  pAlincu 2 kAmAkshi RTP - madhyamAvati = SyAmA Sastri        5.42  Sowmya
10  pAlincu 3 kAmAkshi RTP - madhyamAvati = SyAmA Sastri       13.65  Sowmya
11  kAdalenum - khamas = Bharati                    4.62  Sowmya
12  vA vElavA - sivaranjani = S Ramanthan               4.80  Sowmya
13  lAli - nIlambhari = T@                       4.48  Sowmya
14  E muddukrishNanu - DurgA = Vadhiraja                3.72  Sowmya
15  pAyOjI - misra pahaDi = Meera Bhai                 2.97  Sowmya
16  Usu vandu - kAvaDi cindu = Annamalai Reddiar            4.88  Sowmya
17  dI tadunikku - dhanaSrI = Svati TirunAL              3.57  Sowmya
18  mangalam                              1.55  Sowmya
   oo                                 0.62  Sowmya
00  abhang - Namdev = marubehAg ~ 0000             00  5.57  Sudha Raghunathan
00  anupama - T@ = aTANA ~ 2000                 20  4.68  Sudha Raghunathan
00  brochevarevara - y = Sriranjani - 0000           0   7.23  Sudha Raghunathan
00  gajavadanA - Vijaya Vittala D = bEgaDA - 0000        0   5.52  Sudha Raghunathan
00  harismaraNE - Purandaradasr = yaman kalyANi ~ 0000     00  6.98  Sudha Raghunathan
00  jyantashrI - srIdhara pAhi - MysoreV ~ 0000         00  5.82  Sudha Raghunathan
00  matangi sri raja rajeswari ~ 0000              00  8.17  Sudha Raghunathan
00  namo namo rAghavA - T@ = shankarAbharaNam ~ 0000      00  4.32  Sudha Raghunathan
00  nee daya rAdhA - GNB = ANDOlikA ~ 0000           00  4.08  Sudha Raghunathan
00  nI bhajana gAna - T@ = nAyaki - 0000            0   5.00  Sudha Raghunathan
00  pAhimAm pArvati - MD@ = mOhanam ~ 2001           20  6.07  Sudha Raghunathan
00  sAdincanE - Thyyagarajar- = Arabhi ~ 0000          00  8.73  Sudha Raghunathan
00  sAmaja - T@ = hindOLam - 0000                0   7.50  Sudha Raghunathan
00  tillAnA - Balamurali = brindAvani ~ 0000          00  3.78  Sudha Raghunathan
00  varnam - GNB = ranjani ~ 0000                00  3.73  Sudha Raghunathan
00  viriboNi - Appaya Bh = bhairavi - 2000           0  11.03  Sudha Raghunathan
   gowLai - pranamAmyaham                   0   7.27  Sudha Raghunathan
   jayantashrI - marugelarA - Thyagarajar - CTU99       0   7.03  Sudha Raghunathan
   lalita - nannu brova lalita - SyamaS            0   7.13  Sudha Raghunathan
   latAngi - mari vere - PatnamSI               0   7.60  Sudha Raghunathan
   sencuruTTi (Khamboji) - varagalaya - Thyagarajar      0   2.53  Sudha Raghunathan
   Sudha - siddhi vinAyakam - HKMB               0   5.13  Sudha Raghunathan
00  raghu vara nannu - T@ = pantuvarALi ~ 1              3.87  Sudha Raghunathan
  00  raghu vara nannu - T@ = pantuvarALi ~ 2       13.52 Sudha Raghunathan
  00  sadA pAlaya - GNB = mOhanam ~ 2000        20 4.95 Sudha Raghunathan
  00  samAna rahitE - GNB = sAranga tarangiNi ~ 0000  00 4.43 Sudha Raghunathan
  00  Sri chakra rAja - GNB = siva sakthi        00 8.15 Sudha Raghunathan
  00  sridhara pAhi ~ 0000               00 5.60 Sudha Raghunathan
  01  varavallabha - GNB = hamsadhvani ~ 2000      20 6.30 Sudha Raghunathan
     ANDOlikA - nO daya rAdhA             0  3.85 Sudha Raghunathan
     bowLi - tandanA                  0  5.45 Sudha Raghunathan
     hamsAnandi - saccAmara ramAvANi 1 AlApanai    0  7.88 Sudha Raghunathan
     hamsAnandi - saccAmara ramAvANi 2         0  5.95 Sudha Raghunathan
     hamsAnandi - saccAmara ramAvANi 3         0  3.65 Sudha Raghunathan
     janaranjani - vidajAladura            0  3.85 Sudha Raghunathan
     kAmavardhini - sivAnanda - GNB 1 AlApanai     0  5.17 Sudha Raghunathan
     kAmavardhini - sivAnanda - GNB 2         0 12.37 Sudha Raghunathan
     kIravANi - nI charaNAmbhuja - GNB         0  5.53 Sudha Raghunathan
     lalitA - nannu brova               0  6.75 Sudha Raghunathan
     mAND - jitE jAtO                 0  4.00 Sudha Raghunathan
     mOhana kalyANi - siddhi vinAyakam         0  4.92 Sudha Raghunathan
     niratamukha - udaya ravichandrikA - GNB - 03   0  5.65 Sudha Raghunathan
     pUrNa chandrikA - varada nipuNa - GNB       0  4.37 Sudha Raghunathan
     rAga mAlikai - yadava               0  7.63 Sudha Raghunathan
     Sri Jaendra - y                  0 13.05 Sudha Raghunathan
     Sudha - Neerathasa Nila - UttukkATu        0  5.85 Sudha Raghunathan
     baNTu rIti - T@ = hamsanAdham             4.78 Sudha Raghunathan
     brahma mukaTE - bowli = Annamacharya         4.83 Sudha Raghunathan
     karahara priyA - SrInivasa = Papanasam S     1  9.30 Sudha Raghunathan
     karahara priyA - SrInivasa = Papanasam S     2 11.28 Sudha Raghunathan
     namO namO rAghavAya - T@ = dEsiya tODi        4.22 Sudha Raghunathan
     rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam  2  5.18 Sudha Raghunathan
     rAma rAma sItA - P Dasar = tiiang           6.13 Sudha Raghunathan
     sahAnA - vandanamu = T@                5.90 Sudha Raghunathan
0    sAra mEgha - T@ = pantuvarALi            18.92 Sudha Raghunathan
0    sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani        1a 11.12 Sudha Raghunathan
0    sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani        1b 4.72 Sudha Raghunathan
0    sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani        3 17.85 Sudha Raghunathan
0    SrI- bhAgyadA = P Dasar                4.27 Sudha Raghunathan
0    svararAga - T@ = SankarAbharaNam         1a 20.32 Sudha Raghunathan
0    svararAga - T@ = SankarAbharaNam         1b 6.70 Sudha Raghunathan
0    svararAga - T@ = SankarAbharaNam         2 32.35 Sudha Raghunathan
0    svararAga - T@ = SankarAbharaNam         3  8.70 Sudha Raghunathan
0    tillana - Balmurali Krishna = brindAvani       3.70 Sudha Raghunathan
0    tillana - x = hamIr kalyANi              4.48 Sudha Raghunathan
0    Ela nI - T@ = aTANA                  6.70 Sudha Raghunathan
0    gambhIra nATTai - jaya jaya = z           11.77 Sudha Raghunathan
0    harismaraNE - x = yaman kalyani            6.67 Sudha Raghunathan
0    marugElarA - T@ = jayantashrI             6.45 Sudha Raghunathan
0    mOhanam 1 - rA rA rAjiva = Mys            15.50 Sudha Raghunathan
0    mOhanam 1b - rA rA rAjiva = My            5.25 Sudha Raghunathan
0    mOhanam 2 - rA rA rAjiva = Mys            18.18 Sudha Raghunathan
0    pavanaja st - shankArabharaNam               3.42  Sudha Raghunathan
0    raghuvarA - tul = ahIr bhairav               6.57  Sudha Raghunathan
0    rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam   1  15.20  Sudha Raghunathan
0    rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam   2  25.83  Sudha Raghunathan
0    rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam   3   9.67  Sudha Raghunathan
0    sAdincanE - T@ = Arabhi                  8.57  Sudha Raghunathan
0    sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani         1  15.52  Sudha Raghunathan
0    sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani         2  17.30  Sudha Raghunathan
0    sumanasa vandita - Traditional = rEvati          5.58  Sudha Raghunathan
     viribONi - Appaya Bh = bhairavi              9.60  Sudha Raghunathan
  1  SrI jalantarAm - Mysore Maharaja = gambhira nattai  0  12.97  Sudha Raghunathan
  2  rAmanatham - y = z                  0  13.33  Sudha Raghunathan
  3  svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam       1a  19.80  Sudha Raghunathan
  4  svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam       1b  6.52  Sudha Raghunathan
  5  svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam       2  31.60  Sudha Raghunathan
  6  svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam       3  8.55  Sudha Raghunathan
   1  matE - IrayamAn tampi = khamAS               6.58  Sudha Raghunathan
   2  pAhi nikhila janani - x = z                5.13  Sudha Raghunathan
   3  mamamavaTu sri - Mysore v@ = kAnaDA            5.57  Sudha Raghunathan
   4  mAmava sadA - Svati T@ = kAnaDA              6.15  Sudha Raghunathan
   5  akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti             7.02  Sudha Raghunathan
   6  annapURNE - MD@ = SAmA                   6.08  Sudha Raghunathan
   7  vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri             8.68  Sudha Raghunathan
   8  sArasamukhi - HkMB = gaudamalhar              5.40  Sudha Raghunathan
   9  sumanasa vandita - Traditional = rEvati          6.02  Sudha Raghunathan
  01  erA nA pai - tODi = Patnam Subramania I          6.33  Sudha Raghunathan
  02  vandhi sUdhAdi - nATTAi = Purandara dasar - z    1  12.52  Sudha Raghunathan
  03  rAka sasi - TakkA = T@                   5.68  Sudha Raghunathan
  04  visAlAkshi - pantuvarALi = Muthuswami D          17.62  Sudha Raghunathan
  05  SrI cakra - MD@ = sivasakti             12  5.02  Sudha Raghunathan
  05  SrI cakra - MD@ = sivasakti             11  8.73  Sudha Raghunathan
  05  SrI cakra - MD@ = sivasakti             20  13.35  Sudha Raghunathan
  06  jagadIsvari - mOhanam = Tiruvarur Ramaswami Pillai  1  19.58  Sudha Raghunathan
  06  jagadIsvari - mOhanam = Tiruvarur Ramaswami Pillai  2  30.27  Sudha Raghunathan
  07  Om namO nArAyaNa - karNa ranjani = Ambujam Krishna     8.40  Sudha Raghunathan
  08  rAma rAma - Purandara Das = vasantA            7.57  Sudha Raghunathan
  09  RTP - x = ShanmukhapriyA               1a  28.98  Sudha Raghunathan
  09  RTP - x = ShanmukhapriyA               1b  7.78  Sudha Raghunathan
  09  RTP - x = ShanmukhapriyA               2   9.20  Sudha Raghunathan
  09  RTP - x = ShanmukhapriyA               3  18.32  Sudha Raghunathan
  09  RTP - x = ShanmukhapriyA               4   9.93  Sudha Raghunathan
  09  RTP - x = ShanmukhapriyA               5  12.65  Sudha Raghunathan
  10  kaNNanai - rAgamAlikai                   7.38  Sudha Raghunathan
  11  koovi azhaittAl - Vali = valAji              6.05  Sudha Raghunathan
  12  brahma mukaTE - bowli = Annamacharya            6.17  Sudha Raghunathan
  13  yAkE nirdhayA - rAgamAlikai = Purandara Dasar       9.57  Sudha Raghunathan
  14  tillana - Lalgudi Jayaraman = khamAs            6.22  Sudha Raghunathan
15 mangalam                        1.27  Sudha Raghunathan
  Aa - 1 AlApanai                    11.38  T K Rangachari
  Ilalo - T@ = aTANA                1  10.93  T K Rangachari
  Ilalo - T@ = aTANA                2   8.50  T K Rangachari
  mA kelarA - T@ = ravi candrikA             7.72  T K Rangachari
  mohana rAma - T@ = mOhanam            1  13.17  T K Rangachari
  mohana rAma - T@ = mOhanam            2  21.67  T K Rangachari
  nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I  1  12.35  T K Rangachari
  nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I  2  10.85  T K Rangachari
  nI - x = z                       3.08  T K Rangachari
  niravaDi sugadA - T@ = ravi candrikA          8.53  T K Rangachari
  RTP - x = kIrvANi                 2   7.52  T K Rangachari
  RTP - x = kIrvANi                 3   6.35  T K Rangachari
  SrI- entarO = T@                 3  17.08  T K Rangachari
  SrI viSva natam bhajE - P Sivan            12.90  T K Rangachari
  vANDarA deyvamu - T@ = pantuvAaLi         1   7.67  T K Rangachari
  vANDarA deyvamu - T@ = pantuvAaLi         2  19.20  T K Rangachari
  Ananda sAgara - garuDadhvani              11.62  T K Rangachari
  birANA brOva - x = kalyANi            1  23.42  T K Rangachari
  birANA brOva - x = kalyANi            2   2.73  T K Rangachari
  birANA brOva - x = kalyANi            22  4.63  T K Rangachari
  ikanaina 1 - pushpatilaka               14.48  T K Rangachari
  ikanaina 2 - pushpatilaka                6.42  T K Rangachari
  jagadanandakA - nATTai = T@               9.22  T K Rangachari
  nAda sudhA - Arabhi                   8.98  T K Rangachari
  nannu brOva - y = abhOgi             1  16.57  T K Rangachari
  nannu brOva - y = abhOgi             2   3.77  T K Rangachari
  nannu brOva - y = abhOgi             3  18.55  T K Rangachari
  nI pokaTa - y = varALi              1   6.43  T K Rangachari
  nI pokaTa - y = varALi              2   2.83  T K Rangachari
  parmatmudDu - vAgathISvari               12.47  T K Rangachari
  psritAna minci - bilahari                4.95  T K Rangachari
  SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi   1  14.65  T K Rangachari
  SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi   2  14.27  T K Rangachari
  SrImahA gaNapatin - gowLai               8.82  T K Rangachari
  tillAnA - x = suddha dhanyAsi              3.93  T K Rangachari
 1 varnam sami ninnne - x = Ananda bhairavi        7.07  T M Krishna
 2 kamalamba - MD@ = Ananda bhairavi           16.10  T M Krishna
 3 ettanai tan - x = Ananda bhairavi            5.85  T M Krishna
 4 O jagadAmbA - x = Ananda bhairavi           30.95  T M Krishna
 5 ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi          4.28  T M Krishna
01 vanajAkshi - Pallavi Gopalayyar = kalyANi        7.47  T M Krishna
02 sujana jeevana - T@ = khamAS              9.93  T M Krishna
03 paritAna meechitE - Patnam S I = bilahari        4.68  T M Krishna
04 ETi janmamu - T@ = varALi             1  15.20  T M Krishna
05 ETi janmamu - T@ = varALi             2   8.20  T M Krishna
06 ETi janmamu - T@ = varALi             3  10.42  T M Krishna
07 sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi            5.28  T M Krishna
08  sArasamukhi - HKMB = gaudamalhar             7.83 T M Krishna
09  SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai  1a 12.75 T M Krishna
##  SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai  1b 6.88 T M Krishna
##  SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai  2 28.75 T M Krishna
##  SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai  3a 5.82 T M Krishna
##  SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai  3  7.73 T M Krishna
##  teliyaleru rAma - Thygarajar = dhenukA          5.23 T M Krishna
##  RTP - x = kAmbhoji                  1 20.77 T M Krishna
##  RTP - x = kAmbhoji                  2  9.83 T M Krishna
##  RTP - x = kAmbhoji                  3 13.45 T M Krishna
##  slOkam - kara caraNa = rAgamAlikai          1a 6.68 T M Krishna
##  slOkam - kara caraNa = rAgamAlikai          1b 5.47 T M Krishna
##  irakkam varAmal - Gkb@ = behAg              4.85 T M Krishna
##  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi          5.97 T M Krishna
##  sakhi prANa - Dharmapuri Subbarayar = cencuruTTi     6.93 T M Krishna
##  mangalam                         1.37 T M Krishna
01  matsya - Muthuswami Dikshitar = binnapancamam       5.58 T M Krishna
02  kUrma - malai mugaDu = PeriyAzvAr - aTANA         8.22 T M Krishna
03  Adi varAha - Prandara Dasar = Sri            14.93 T M Krishna
04  narasimha - x = mOhanam                 24.18 T M Krishna
05  Ongi - ANDAL = Arabhi                   2.78 T M Krishna
06  parasurAmar - satyam = nArAyaNiyam - pUrvikalyANi     5.42 T M Krishna
07  E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri          1 10.80 T M Krishna
08  E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri          2  5.43 T M Krishna
09  E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri          3 22.80 T M Krishna
##  E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri          4 18.07 T M Krishna
##  balarAma - vEdAnta desikan = darbAri kAnaDA      1  1.75 T M Krishna
##  balarAma - vEdAnta desikan = hamIr kalyANi      2  1.45 T M Krishna
##  balarAma - vEdAnta desikan = kEdAragowLai       3  2.20 T M Krishna
##  gOvardhana - Naryana Tirthar = darbAri kAnaDA       4.27 T M Krishna
##  kalki - jayati = z - rEvati                4.80 T M Krishna
##  RTP - x = SanakarAbharaNam                20.80 T M Krishna
01  ninnujuci - x = sowrAshTram                7.97 T M Krishna
02  marivere gati - Sama Sastri = Ananda bhairavi      10.00 T M Krishna
03  viDajAl - Thygarajar = janaranjani            3.13 T M Krishna
04  gyAna mOsagarada - x = pUrvi kalyANi           9.18 T M Krishna
05  SrI krishnam - Muthuswami Dikshitar = todi        25.08 T M Krishna
06  irakkam varAmal - GKBh = behAg              5.45 T M Krishna
07  parulanamATTa - Dharmapuri Subbarayar = kApi       5.00 T M Krishna
08  krishNa kahO - x = madhukauns               4.38 T M Krishna
01  vAraNa mukha - Kotesvara Iyer = hamsadhvani        6.18 T M Krishna
02  manasAramati - Thanjavur Sankara Iyer = sAramati     4.10 T M Krishna
03  murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri       11.27 T M Krishna
04  tAmasamA - Papanasam Sivan= kuntALa varALi        3.50 T M Krishna
05  kanindaruLvAy - Papanasam Sivan= kalyANi       1  6.03 T M Krishna
06  kanindaruLvAy - Papanasam Sivan= kalyANi       2 14.70 T M Krishna
07  kanindaruLvAy - Papanasam Sivan= kalyANi       3  3.93 T M Krishna
08  karppUram nArumO - Arunagiri Nathar = khamAs       4.85 T M Krishna
09  pagivanuk karuLvAy - S Bharathi = rAgamAlikai       4.00 T M Krishna
##  Nilaiyadha SamudrAm - Arunagiri Nathar = cencurtti        3.00  T M Krishna
01  cala mEla - Rangaswami Nattuvanar = nATTa kurinji         4.13  T M Krishna
02  ninnE nEra - Thygarajar = pantuvarAli            1  5.62  T M Krishna
03  ninnE nEra - Thygarajar = pantuvarAli            2  10.28  T M Krishna
04  SrI matrubhUtam - Muthuswami Dikshitar= kannadA          8.58  T M Krishna
05  sEvikka veNDumaiya - Muthu Thandavar = ANDolika          3.37  T M Krishna
06  sarOja dala nEtri - SS@i = SankarAbharaNam          1  11.23  T M Krishna
07  sarOja dala nEtri - SS@i = SankarAbharaNam          2  21.37  T M Krishna
08  Sentamizh - S Bharathi = mohana kalyANi              2.13  T M Krishna
01  O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi              19.08  T M Krishna
02  O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi               8.80  T M Krishna
03  O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi              30.02  T M Krishna
04  O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi               8.10  T M Krishna
05  O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi              16.65  T M Krishna
01  teratiya garada - Thygarajar = gowLipantu             5.88  T M Krishna
02  dayAShTakam - Vedanta Desikar = tODi               22.97  T M Krishna
03  SrI venkateSam - Ramnad Srinivasa Iyengar = todi         5.58  T M Krishna
04  alarulu - Annamacharya = SankarAbharaNam             9.48  T M Krishna
05  pAsuram - viruttam                        10.27  T M Krishna
06  tirupati vEnkaTa ramaNA - Prandara Dasar = sindhu bhairavi    4.83  T M Krishna
07  mangaLam                             1.90  T M Krishna
01  viriboNi - Appaya Bh = bhairavi                  8.02  T M Krishna
02  rAmA nI vadu - x = z                       9.47  T M Krishna
03  vazi maraittirukkudE - x = z                   7.42  T M Krishna
04  rAmanatham - x = z                        9.93  T M Krishna
05  sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi                 4.13  T M Krishna
06  SAntAkAram+ gOvardhana giri                   25.27  T M Krishna
07  parulanamATTa - Dharmapuri Subbarayar = kApi           5.00  T M Krishna
01  inta cAlamu - Tiruvotriyur Kuppaiyer = bEgaDA           5.55  T M Krishna
02  buvini dAsulonE - Thygarajar = Sriranjani          1  12.90  T M Krishna
03  buvini dAsulonE - Thygarajar = Sriranjani          2  18.33  T M Krishna
04  nena runchinanu - Thygarajar = mAlavi               4.17  T M Krishna
05  kamalAmbAm bhajare - Muthuswami Dikshitar= kalyaNi      1  21.60  T M Krishna
06  kamalAmbAm bhajare - Muthuswami Dikshitar= kalyaNi      2  25.30  T M Krishna
07  kamalAmbAm bhajare - Muthuswami Dikshitar= kalyaNi      3  5.42  T M Krishna
08  ninnE nEra - Thygarajar = pantuvarALi               8.70  T M Krishna
09  amba kamaksHi - Sama Sastri = yadu kula kAmboji         13.40  T M Krishna
##  smarasundara - Dharmapri Subbarayar = paras            4.12  T M Krishna
##  nilayAda - Arunagiri N = cencuruTTi                3.00  T M Krishna
01  sarasUDa = sAvEri - Kottavasal Venkatarama I           5.32  T M Krishna
02  Ananda naTana prakAsam = kEdAram - MD              20.87  T M Krishna
03  seetAvara = dEvagandhari - Thygarajar              14.20  T M Krishna
04  bAlakrishNan = gOpikAvasantam - MD                3.68  T M Krishna
05  datsu kOvalEna = tODi - Thygarajar                21.80  T M Krishna
06  svAminata paripAlaya - MD@ = nATTai                4.23  T M Krishna
07  enduko harikhamboji                       38.12  T M Krishna
08  mAlaip pozudinil = RM - KLki                   8.02  T M Krishna
09  gOvindamihu = bAgEshvari - Narayana Tirthar            5.03  T M Krishna
##  tillana - Rangaswami Nattuvanar = shanakrAbharaNam        5.87  T M Krishna
01  kataiya kataiya - Narayana Tirtha = kalyANi       9.27  T M Krishna
02  vadasiya - Jayadevar = mukhAri           1   5.83  T M Krishna
03  vadasiya - Jayadevar = mukhAri           2   7.00  T M Krishna
04  jANarO jAvali - y = z                  7.93  T M Krishna
05  cara rAvadE mira - Thygarajar = rIti gowLai       7.57  T M Krishna
06  tavana janE - y = rAgamAlikai              15.30  T M Krishna
07  alivENi entu chaivan - SThygarajar = cencurutti     6.90  T M Krishna
01  ranga srirangA - y = a sAvEri              11.32  T M Krishna
02  amba kamaksHi - SS@ = yadu kula kAmbOji         19.55  T M Krishna
03  amba kamaksHi - y = bhairavi            01  6.60  T M Krishna
03  RTP - y = suruTTi                 20  15.33  T M Krishna
04  RTP - y = suruTTi                 30  35.87  T M Krishna
01  rAve himagiri - y = z                  6.66  T M Krishna
02  kArumugil, Badrinath - y = SrI ranjani          7.05  T M Krishna
03  amba kamaksHi - y = bhairavi            02  26.15  T M Krishna
03  tiruvaDi Sarisanam, Tirupati - y = dEva gandhAri    14.78  T M Krishna
04  saRRE tirumbum Tirunarayanapuram - y = kalyANi      5.82  T M Krishna
05  kaNDu kali,Tirumohur - y = kIravANi           6.73  T M Krishna
06  pArtasArati. Tiruvallikkkeni - y = khAmbodhi       1.06  T M Krishna
07  jagattinai, Varkalai - y = yaman kalyANi         6.53  T M Krishna
08  ayyan azagan, Azagarkoil - y = suruTTi          9.18  T M Krishna
01  entO prEma - y = suruTTi                 6.58  T N Seshagopalan
02  rAja gopalam - MD@ = mOhanam              12.03  T N Seshagopalan
03  gAna mUrtthE - y = z                   6.45  T N Seshagopalan
04  mAdhava mAmava - y = nIlAmbari              5.67  T N Seshagopalan
05  tuNai purindaruL - y = suddha hindOLam          9.65  T N Seshagopalan
06  pankaja lOcarE - y = kalyANi              20.17  T N Seshagopalan
   aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli         1   9.23  T N Seshagopalan
   aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli         2  13.27  T N Seshagopalan
   bAla gOpAla 1 - bhairavi                18.27  T N Seshagopalan
   bAla gOpAla 2 - bhairavi                 9.32  T N Seshagopalan
   dAsarati - tODi = T@                1   5.58  T N Seshagopalan
   dAsarati - tODi = T@                2   8.82  T N Seshagopalan
   dAsarati - tODi = T@                3   7.42  T N Seshagopalan
   entarANi - harikhAmbOji                 17.17  T N Seshagopalan
   giripriyam - katana kutuhUlam              5.62  T N Seshagopalan
   gOvardhana - meera                    6.80  T N Seshagopalan
   guruvAyUrappanE - rIti gauLai              4.73  T N Seshagopalan
   kaNNA vA - rAgamAlikai                  8.38  T N Seshagopalan
   kshEmam guru gOpAlA - mOhanam              7.28  T N Seshagopalan
   manamohana - mOhanam = HKMB               6.75  T N Seshagopalan
   nara janma - madhuvanti = PD               4.87  T N Seshagopalan
   nindati - darbAri kAnaDA = Jayadevar           7.17  T N Seshagopalan
   padmAvati - pantuvarALi                 13.23  T N Seshagopalan
   peRavA varAvAy                      1.38  T N Seshagopalan
   RTP - x = Simmendra madhyamam           1   7.60  T N Seshagopalan
   RTP - x = Simmendra madhyamam           2   5.85  T N Seshagopalan
   RTP - x = Simmendra madhyamam           3   8.22  T N Seshagopalan
   RTP - y = Arabhi Bindumalini            2  28.22  T N Seshagopalan
 RTP AB 1 - Arabhi Bindumalini           1  27.65  T N Seshagopalan
 sEshAcala 1 - varALi                 11.02  T N Seshagopalan
 sEshAcala 2 - varALi                 17.93  T N Seshagopalan
 SrI rAjagOpAla - sAvEri = MD           1  20.35  T N Seshagopalan
 SrI rAjagOpAla - sAvEri = MD           3  3.37  T N Seshagopalan
 tillAnA - y = z                    3.38  T N Seshagopalan
 vanajAkshi - kalyANi                 12.03  T N Seshagopalan
 yOcanA - darbAr = T@                  3.58  T N Seshagopalan
z z SrI rAmacandranukku                 3.47  T N Seshagopalan
 abhayavaradhe - x = hindOLam           1  11.95  T V Sankaranarayanan
 abhayavaradhe - x = hindOLam           2  8.05  T V Sankaranarayanan
 brOva bAramA - T@ = bahudAri           1  11.12  T V Sankaranarayanan
 brOva bAramA - T@ = bahudAri           2  15.23  T V Sankaranarayanan
 himadri sute - SS@ = kalyANi           1  11.52  T V Sankaranarayanan
 himadri sute - SS@ = kalyANi           2  13.18  T V Sankaranarayanan
 jaya jaya - Purandara Dasar = nATTai -         6.70  T V Sankaranarayanan
 kApi 1 - RTP                     10.35  T V Sankaranarayanan
 kApi 2 - RTP                      5.83  T V Sankaranarayanan
 kApi 3 - RTP                     11.90  T V Sankaranarayanan
 paripAlayamAm - Svati tirunal = rItigowLai       6.92  T V Sankaranarayanan
 raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli        1  8.90  T V Sankaranarayanan
 raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli        2  15.60  T V Sankaranarayanan
 siddhi vinAyakam - M Dixitar = shanmugapriyA      9.67  T V Sankaranarayanan
 smara janaka - Svati T@ = behAg            3.90  T V Sankaranarayanan
 SrI matru bhUtam - M Dixitar = kannadA        12.30  T V Sankaranarayanan
 sukhi evarO - T@ = kAnaDA             1  13.77  T V Sankaranarayanan
 sukhi evarO - T@ = kAnaDA             2  6.17  T V Sankaranarayanan
 AlApanai                     1  16.43  T V Sankaranarayanan
 anubhava - T@ = aTANA                 3.48  T V Sankaranarayanan
 bhajAmahE - Thulaseevanam = hamsadhvani        14.77  T V Sankaranarayanan
 janaranjani - pAhimAm SrI rAja = Ramaswamy S      7.93  T V Sankaranarayanan
 kalyANi - nambik keTTavarilayE = P Dasar       14.52  T V Sankaranarayanan
 kamalambA - MD = kalyANi             1  13.12  T V Sankaranarayanan
 kamalambA - MD = kalyANi             2  15.08  T V Sankaranarayanan
 kamalambA - MD = kalyANi             3  10.83  T V Sankaranarayanan
 mA kelarA - T@ = ravi candrikA             7.72  T V Sankaranarayanan
 mohana rAma - T@ = mOhanam            1  13.17  T V Sankaranarayanan
 mohana rAma - T@ = mOhanam            2  21.67  T V Sankaranarayanan
 nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I  1  12.35  T V Sankaranarayanan
 nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I  2  10.85  T V Sankaranarayanan
 nI - x = z                       3.08  T V Sankaranarayanan
 niravaDi sugadA - T@ = ravi candrikA          8.53  T V Sankaranarayanan
 RTP - x = kIrvANi                 1  13.75  T V Sankaranarayanan
 RTP - x = kIrvANi                 2  7.52  T V Sankaranarayanan
 RTP - x = kIrvANi                 3  6.35  T V Sankaranarayanan
 sAmaja - T@ = hindOLam              1  6.22  T V Sankaranarayanan
 sAmaja - T@ = hindOLam              2  8.03  T V Sankaranarayanan
 sogasu jUda - T@ = kannada gowlai           7.57  T V Sankaranarayanan
 SrI viSva natam bhajE - P Sivan            12.90  T V Sankaranarayanan
  utA muraLi - M Dixitar = Arabhi              17.20  T V Sankaranarayanan
1a panniru kai - viruttam                  28.40  T V Sankaranarayanan
1b bhajAmyakam                        22.85  T V Sankaranarayanan
  abhayavaradhe - x = hindOLam            1   5.88  T V Sankaranarayanan
  abhayavaradhe - x = hindOLam            2   6.55  T V Sankaranarayanan
  AlApanai                         16.82  T V Sankaranarayanan
  brOva bAramA - T@ = bahudAri               11.37  T V Sankaranarayanan
  brOva bAramA - T@ = bahudAri               14.63  T V Sankaranarayanan
  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           7.72  T V Sankaranarayanan
  mA kelarA - T@ = ravi candrikA               8.02  T V Sankaranarayanan
  ne yata rAadhA                       3.50  T V Sankaranarayanan
  pAhimAm - y - subha pantuvarALI           1   14.32  T V Sankaranarayanan
  pAhimAm - y - subha pantuvarALI           2   28.03  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = Br Saranga                1   8.20  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = Br Saranga                2   7.48  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = Br Saranga                3   22.05  T V Sankaranarayanan
  siddhi vinAayakam - shanmukhap              10.10  T V Sankaranarayanan
  SrI matrubhUtam - kannaDA = MD              12.67  T V Sankaranarayanan
  veLLait tAmarai - SB@ = Abheri               4.13  T V Sankaranarayanan
  vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri         1   12.42  T V Sankaranarayanan
  vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri         2   12.92  T V Sankaranarayanan
 y y nOTTu svaram                       2.63  T V Sankaranarayanan
 z z mangaLam                         0.75  T V Sankaranarayanan
  abhayavaradhe - x = hindOLam            1   11.95  T V Sankaranarayanan
  abhayavaradhe - x = hindOLam             2   8.05  T V Sankaranarayanan
  brOva bAramA - T@ = bahudAri            1   11.12  T V Sankaranarayanan
  brOva bAramA - T@ = bahudAri             2  15.23  T V Sankaranarayanan
  cakkani rAjA - T@ = kharaharapriyA         1   15.45  T V Sankaranarayanan
  cakkani rAjA - T@ = kharaharapriyA          2  32.10  T V Sankaranarayanan
  mohana rAma - T@ = mOhanam             1   13.17  T V Sankaranarayanan
  mohana rAma - T@ = mOhanam              2  21.67  T V Sankaranarayanan
  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli         1   8.90  T V Sankaranarayanan
  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli         2  15.60  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = kApi                   1   10.35  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = kApi                    2   5.83  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = kApi                    3  11.90  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = kIrvANi                  1   13.75  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = kIrvANi                  2   7.52  T V Sankaranarayanan
  RTP - x = kIrvANi                  3   6.35  T V Sankaranarayanan
  SrI vishvanatam - PS@ = bhairavi          1   9.27  T V Sankaranarayanan
  SrI vishvanatam - PS@ = bhairavi           2  13.23  T V Sankaranarayanan
  sukhi evarO - T@ = kAnaDA              1   13.77  T V Sankaranarayanan
  sukhi evarO - T@ = kAnaDA              2   6.18  T V Sankaranarayanan
00 janani - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 0001    00  13.90  TMKrishna
00 janani - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 0002    00  9.52  TMKrishna
00 nEranammi varnam - Poochi S Iyngr = kAnaDA ~ 0000  00  5.43  TMKrishna
00 rAmA nI vadu - Thyagarajar - kalyANI        0  13.60  TMKrishna
00 tillana - Patnam Subrmaniya I = khamAs - 0000    0   2.27  TMKrishna
  mALAvi - nena runchi nAnu - Thyagarajar       0   4.35  TMKrishna
   Paras - Smara sundara - Dharmapuri Subburaya I       0  3.57 TMKrishna
   sowrAshTram- ninnu joshi - Patnam Sub Iyyer        0  7.28 TMKrishna
00  Amma Ravamma - Thyagaraja ~ 0000              00 3.27 Unni
00  ammE nArAyanA- Unni ~ 0000                 00 3.50 Unni
00  Bantureeti - Thyagaraja ~ 0000               00 9.33 Unni
00  Bhaja bhaja manasa - Haridasar ~ 0000           00 4.35 Unni
00  guni tADO ~ 0000                      00 3.88 Unni
00  jAnaki ramaNA ~ 0000                    00 6.75 Unni
00  Jayathi Jayathi ~ 0000                   00 4.28 Unni
00  karuNA ~ 0000                       00 5.75 Unni
00  krishna nI bEgane - PD@ = yaman kalyANi ~ 2000       20 5.83 Unni
00  mA kElarA - T@ = ravicandrikA ~ 0000            00 5.65 Unni
00  mA mava sadA ~ 0000                    00 7.10 Unni
00  mAnasa - Sadasiva B = shAmA - 2000             0  5.75 Unni
00  Narada Gana Lola - Thyagaraja ~ 0000            00 9.02 Unni
00  padmanAbha ~ 0000                     00 10.08 Unni
00  ra rama inti daka - Thyagaraja ~ 2000           20 7.98 Unni
00  rAga sudhA ~ 0000                     00 7.03 Unni
00  Sankara Srigiri ~ 2000                   20 4.27 Unni
00  Var Leela Gana Lola ~ 0000                 00 4.40 Unni
00  Vihara Manasa - Swathi Thirunal ~ 0000           00 5.25 Unni
00  vishvEshvaru ~ 0000                    00 4.97 Unni
   chamundesvari - bilahari = Mysore Vasudevachar         26.73 Unnikrishnan
   karuna yela - T@ = varALi                   21.48 Unnikrishnan
   RTP - x = tAmarasa                     1 13.33 Unnikrishnan
   RTP - x = tAmarasa                     1a 15.40 Unnikrishnan
   RTP - x = tAmarasa                     1b 8.73 Unnikrishnan
   RTP - x = tAmarasa                     2  8.12 Unnikrishnan
   RTP - x = tAmarasa                     3 15.42 Unnikrishnan
   RTP - x = tAmarasa                     4 13.52 Unnikrishnan
01  Om namO nArAyanA - AK@ + Charumati = karNa ranjani       5.83 Unnikrishnan
02  dyAnamE - AK@ + S Ramanathan = amruta varsHini         6.30 Unnikrishnan
03  guruvAyurappanE - AK@ + T N Seshagopalan = rIti gowLai     5.22 Unnikrishnan
04  sollittAn - AK@ + Semmangudi = hamsAnandi            5.48 Unnikrishnan
05  nI pOy - AK@ + V V Sadagopan = kApi               5.87 Unnikrishnan
06  aravinda - AK@ + S Ramanathan = nItimati            5.47 Unnikrishnan
07  palikina mATTalu - AK@ + V V Sadagopan = SankarAbharaNam    20.63 Unnikrishnan
08  enna solli - AK@ + Semmangudi = kAnadA             4.95 Unnikrishnan
01  dEva deva - mAyAmALava gauLai = ST@              13.88 Unnikrishnan
02  bhajanasEya 1 rAdhA - dharmAvati = MV             14.00 Unnikrishnan
02  bhajanasEya 2 rAdhA - dharmAvati = MV             16.83 Unnikrishnan
03  SrI kumAra - aTANA = ST@                    15.03 Unnikrishnan
04  bhogIndra sAyinam - Svati T@ = kuntALa varALi          6.20 Unnikrishnan
05  koluva mArE 1 - tODi = T@                   27.92 Unnikrishnan
05  koluva mArE 1 - tODi = T@                   30.15 Unnikrishnan
05  koluva mArE 1 - tODi = T@                    8.57 Unnikrishnan
07  solloittAn - hamsAnandi = Ambujam Krishna            5.63 Unnikrishnan
08  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi             6.33 Unnikrishnan
09  jagajjanani - ratipati priyA = Ganam KrishNaiyar        3.58 Unnikrishnan
10  tIrAda - Bharati = rAga mAlikai                     4.07  Unnikrishnan
11  SrI vallabha - jOnpuri = Vayalar Ravi                  4.27  Unnikrishnan
12  Arumugam - kAvaDi cindu = Arunagiri Nadhar               1.98  Unnikrishnan
13  koNDal vaNNanai - x                          18.53  Unnikrishnan
14  mangalam                                0.77  Unnikrishnan
   oo                                   0.60  Unnikrishnan
1  varnam sarasi janAbha - Svati Tirunal = nATTai           0  8.30  Unnikrishnan
2  Sambho mahadeva - Thygarajar = pantuvarAli             0 15.13  Unnikrishnan
3  bAganayya - Thygarajar = candra jyoti                0 28.77  Unnikrishnan
4  kAkkai - S Bharathi = brindAvana sArangA              0  7.03  Unnikrishnan
 1  sarasu - x = sAvEri                           6.52  Unnikrishnan
 2  mahA gaNapaTim - MD@ = nATTai                     10.23  Unnikrishnan
 3  AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini            1  9.48  Unnikrishnan
 3  AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini             2 10.12  Unnikrishnan
 4  nagumOmu - T@ = AbEri                          9.08  Unnikrishnan
 5  bAlakrishnan pAdamalar - PS@ = dhanyAsi               1 10.92  Unnikrishnan
 5  bAlakrishnan pAdamalar - PS@ = dhanyAsi               2 5.93  Unnikrishnan
 6  dorakuNA - T@ = bilahari                      1 20.23  Unnikrishnan
 6  dorakuNA - T@ = bilahari                       2 12.07  Unnikrishnan
01  sri gaNa nata - x                            1.45  Various
02  siddhi - Shanmukhapriya                         7.93  Various
03  mUlAdhAra - SrI                             9.10  Various
04  SrI Ganapati nI - sowrashtram                      6.00  Various
05  gaNa rAjEna - Arabhi                          5.38  Various
06  vatApi - MD@ = hamsadhvani                       15.28  Various
07  gajAnana - jaganmohini                         5.27  Various
08  abhishTa varada - T@ = hamsadhvani                   8.72  Various
00  bhAgyanta lakshmi - y = Sri ~ 0000                 00 2.88  Vijay Siva
00  bhajana sEya - y = z ~ 0000                     00 10.68  Vijay Siva
00  koniyADina - y = khAmbhodi ~ 1                     8.93  Vijay Siva
00  koniyADina - y = khAmbhodi ~ 2                     24.40  Vijay Siva
00  koniyADina - y = khAmbhodi ~ 3                     5.22  Vijay Siva
00  koniyADina - y = khAmbhodi ~ 4                     10.47  Vijay Siva
   bilahari - tillAnA                         0  3.70  Vijay Siva
   buddha manOhari - samaya mItE                    0  6.50  Vijay Siva
   gowrimanOhari - gurulEkha                      0  6.32  Vijay Siva
   malayamArutam - dhanyu                       0  3.97  Vijay Siva
   maNirangu - iko namma                        0  5.72  Vijay Siva
   paras - smara sundarA                        0  4.03  Vijay Siva
01  sarasuDa - Kottavasal Venkatarama Iyer = sAveri             6.05  Vijayalakshmi Subramanian
02  mangalam                                0.78  Vijayalakshmi Subramanian
03  marugElarA - Thygarajar = jayantaSrI                  4.50  Vijayalakshmi Subramanian
04  raghu vara nannu - Thygarajar = pantuvarAli              19.95  Vijayalakshmi Subramanian
05  tyAgarAja yoga vaibhavam - Muthuswami Dikshitar = Ananda bhairavi   16.83  Vijayalakshmi Subramanian
06  gAna mutam - Kotesvara Iyer = SAlakam                  7.15  Vijayalakshmi Subramanian
07  kAna kaN koDi - P Sivan = khAmbodhi                  40.02  Vijayalakshmi Subramanian
08  kAy viriyum - Ponnaiya Pillai = ashTa rAga mAlikai           8.38  Vijayalakshmi Subramanian
09  bhajan - Surdas = mANDu                         5.53  Vijayalakshmi Subramanian
##  tillAnA - Svati Tirunal = dhanaSri                   4.20  Vijayalakshmi Subramanian
01  erAnApai - PaTnam S I = tODi        5.32  Vijayalakshmi Subramanian
02  yEnu dhanyAlO - PD = tODi          6.18  Vijayalakshmi Subramanian
03  tanigai vaLar - PD = tODi         11.73  Vijayalakshmi Subramanian
04  Emi jesitimi - T@ = tODi          6.00  Vijayalakshmi Subramanian
05  SrI krishnam - MD@ = tODi         24.10  Vijayalakshmi Subramanian
06  kOtaNDa rAmA - Bhadrachala Ramdas = tODi  4.63  Vijayalakshmi Subramanian
22         22  01 dEvi brOva - SS@ = cintAmaNi                  ###### 99

MP3CD Siva kritis  27  00 aparAdhamula - Thyagarajar = darbAr ~ 00             40    40
                                               Last ~
Alb         CD  F                                      Last C
CTU 99       16  01 mahA gaNapatim - mD@ = nATTai                 #VALUE!   99
CTU 99       16  02 endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI                #VALUE!   99
CTU 99       16  03 raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 1             35    35
CTU 99       16  03 raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 2             35    35
CTU 99       16  04 tulasammA - T@ = dEvagandhAri                 #VALUE!   99
CTU 99       16  05 kanna tandri - T@ = dEva manOhari               #VALUE!   99
CTU 99       16  06 pakkala 1 - T@ = khara harapriyA                #VALUE!   99
CTU 99       16  06 pakkala 2 - T@ = khara harapriyA                #VALUE!   99
CTU 99       16  07 eduta nilicite - T@ = SankarAbharaNam ~ 1            1     1
CTU 99       16  08 eduta nilicite - T@ = SankarAbharaNam ~ 2            1     1
CTU 99       16  08 eduta nilicite - T@ = SankarAbharaNam ~ 3            1     1
CTU 99       16  09 Ela nee daya - Dharmapuri Subbarayar = bhairavi        #VALUE!   99
CTU 99       16  10 vagalAdi - Tirupati Narayanaswami = behAg           #VALUE!   99
CTU 99       16  11 srinivAsa - PS@ = hamsAnandi                  #VALUE!   99
CTU 99       16  12 mangalam                            #VALUE!   99
04         4  00 aparAdhamula - Thyagarajar = darbAr ~ 0000 ~ 00         40    40
04         4  00 Elaradayena - Pattabhi Ramayya = jAvaLi Bhairavi ~ 0000 ~ 00   53    53
04         4  00 gyAnamu - AlApanai = pUrvikalyANi ~ 0000 ~ 00          38    38
04         4  00 gyAnamu - Thyagarajar = pUrvikalyANi ~ 0000 ~ 00         41    41
04         4  00 sari evarE - T V Narayyanaswami = z ~ 2000 ~ 20         40    40
04         4  00 shri kAmAkshi - Subbaraya Sastri = vasantA ~ 0000 ~ 00      47    47
04         4  00 sumasayaka - Swati TirunAL = karnATaks kApi ~ 0000 ~ 00     48    48
04         4  00 tillAnA - = hamsadhvani ~ 0000 ~ 00               28    28
04         4  00 vallabha nAyakasya - M Dikshitar = bEgaDA ~ 0000 ~ 00      46    46
16         16  01 rAma ne pai - x = kedArAm                   #VALUE!   99
16         16  02 enduku nee dayA - x = hari kAmbhoji              #VALUE!   99
16         16  03 amba para dEvatE - x = rudrapriyA               #VALUE!   99
16         16  04 dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi ~ 1          41    41
16         16  04 dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi ~ 2          41    41
16         16  05 enduku dayarAdura - T@ = tODi                 #VALUE!   99
16         16  05 enduku dayarAdura - T@ = tODi                 #VALUE!   99
16         16  05 enduku dayarAdura - T@ = tODi                 #VALUE!   99
16         16  06 entu nee veDali - x = darbAr                  #VALUE!   99
16         16  07 sAntamulEkha - x = SAMA                    #VALUE!   99
16         16  07 sAntamulEkha - x = SAMA                    #VALUE!   99
16         16  07 sAntamulEkha - x = SAMA                    #VALUE!   99
16         16  08 padavini - T@ = sALaga bhairavi                #VALUE!   99
16         16  09 shanmukkapriyA - RTP                      #VALUE!   99
16         16  09 shanmukkapriyA - RTP                      #VALUE!   99
16         16  09 shanmukkapriyA - RTP                      #VALUE!   99
16         16  10 paniuyu - aruNagiri natar = z                 #VALUE!   99
16         16  10 paniuyu - aruNagiri natar = z                 #VALUE!   99
16         16  11 mukti aLikkum - x = kurinji                  #VALUE!   99
16           16   12 ninna go - PD = z                   #VALUE!  99
16           16   13 candra SEkhara - x = sindhu bhairavi          #VALUE!  99
16           16   14 tillAnA - x = hindOlam                 #VALUE!  99
16           16   15 mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi            #VALUE!  99
16           16   15 mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi            #VALUE!  99
16           16   15 mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi            #VALUE!  99
Best of         07   01 Indachala - bEgaDA                   #VALUE!  99
Best of         07   02 endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI            #VALUE!  99
Best of         07   03 aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli           #VALUE!  99
Best of         07   04 Evarani - dEvAmruta varshini              #VALUE!  99
Best of         07   05 Marivere - Ananda bhairavi               #VALUE!  99
Best of         07   06 SrI Narada - kAnaDA                  #VALUE!  99
Best of         07   08 nidhiSAla - T@ = kalyANi                #VALUE!  99
Best of         07   09 mArubalga - SrIranjani                 #VALUE!  99
Best of         07   10 RTP - x = SankarAbaraNam. tODi, kalyANi, darbAr    #VALUE!  99
Best of         07   11 koluvai yunadE - T@ = dEva gandhAri          #VALUE!  99
Best of         07   12 Kaliyugadalli - cencuruTTi               #VALUE!  99
Best of         07   13 Haribajanthu - Sindhu Bhairavi             #VALUE!  99
03           3    00 dasaratha rAma - y = z ~ 00               27   27
03           3    00 himagiri tanayE - y = z ~ 00               28   28
03           3    00 IkO namma sAmi - y = z ~ 00               27   27
03           3    00 lalita lavanga - = z ~ 00                25   25
03           3    00 paNDaria savAsa - y = abhang ~ 00            33   33
03           3    00 swAgatam krishNa - y = z ~ 00              29   29
03           3    00 venkaTa ramaNana bArO - y = z ~ 00            34   34
Bangalore Concert    15   02 tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi ~ 1   48   48
Bangalore Concert    15   02 tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi ~ 2   48   48
Bangalore Concert    15   03 AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini      #VALUE!  99
Bangalore Concert    15   04 rAja gOpalam - mOhanam = MD@ ~ 1a            28   28
Bangalore Concert    15   04 rAja gOpalam - mOhanam = MD@ ~ 1b            28   28
Bangalore Concert    15   04 rAja gOpalam - mOhanam = MD@ ~ 2             28   28
Bangalore Concert    15   05 ADadellA - pUrvi kalyANi = PD             #VALUE!  99
Bangalore Concert    15   06 kanaka saila - punnAgavarAlI = SS@           #VALUE!  99
Bangalore Concert    15   06 venkaTa ramaNanE bArO - sAvEri = PD#          #VALUE!  99
Bangalore Concert    15   07 RTP - x = hEmAvati ~ 1                  18   18
Bangalore Concert    15   07 RTP - x = hEmAvati ~ 2                  18   18
Bangalore Concert    15   07 RTP - x = hEmAvati ~ 3a                 18   18
Bangalore Concert    15   07 RTP - x = hEmAvati ~ 3b                 18   18
Bangalore Concert    15   08 dalita kaNDita abhang - abhanga thekA = jJanaba    #VALUE!  99
Bangalore Concert    15   09 pillan goviya - mOhana kalyANi = PD#          #VALUE!  99
Bangalore Concert    15   gAna mUrthE - gAna mUrthE = T@              #VALUE!  99
Captivating melodies  15   01 Om Pranava - mAyA mALava gowLai = z          #VALUE!  99
Captivating melodies  15   02 amba sowrambA - Arabhi = Ponnia Pillai         #VALUE!  99
Captivating melodies  15   03 sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi           #VALUE!  99
Captivating melodies  15   04 enna kavi - nIlAmaNi = Madurai Somu          #VALUE!  99
Captivating melodies  15   05 nAda muraLi - hamir kalyANi = Uthukkadu VS@      #VALUE!  99
Captivating melodies  15   06 mAyammA - SS@ = Ahiri                 #VALUE!  99
Captivating melodies  15   07 abhang                         #VALUE!  99
Captivating melodies  15   08 bhAgya dA lakshmi - SrI = PD              #VALUE!  99
Captivating melodies  15   09 ayyE metta kaDinam - rAgamAlikai = GKB@        #VALUE!  99
Captivating melodies  15   10 mamiyam - bAgeSrI= Jayadeva              #VALUE!  99
CTU 2003       CTU 2003  01 Sri vighna rAjam - gambhIra nATTai - Uttukkadu V I   #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  02 duduku gala - gowLai - Thyagaraja              #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  03 nAdasudhA rasam - Arabhi - Thyagaraja            #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  04 EdayyA gati - chalanATTai - Kotesvara I           #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  05 vaNDinam - tODi - Thondaradipodi Azvar            #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  06 mOkshamu - T@ = sAramati                   #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  07 AnandAmrita - amritavarshini - Muthuswami D         #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  08 RangabArO - durgA - Priandara dasa              #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 01 Alapanai Vocal  #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 02 Alapanai Violin  #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 03          #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 04 tani       #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  10 ADatu asangatu - Uttukkadu V I = madhyamAvati        #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  11 Abhang - savarE sundar - hindOlam - Tukkaram         #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  12 madu meykkum kaNNE - folk song                #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  13 jagO tumi (Bengali) - pUrvi - H Kalyani - Chrks - 01     #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  13 jagO tumi (Bengali) - Sindhu Bhairavi - 02          #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  14 gOpi janambodhi - rEvati                   #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  15 bhAgyadhA - Sri - Prunadara Dasa               #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  16 viruttam - Brindavana Saranga                #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  17 kALinga nartana - gambhIra nATTai - Uttukkadu V I      #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  18 Managalam                          #VALUE!  99
Ekaika Subha pantuvarali17  1 SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 1        46   46
Ekaika Subha pantuvarali17  2 SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 2b        46   46
Ekaika Subha pantuvarali17  3 SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 2        46   46
HMV RPG 147821     08  01 manamE - bhimpalas                      #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  02 bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB            #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  03 vElai - yadukula kAmbhodi                  #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  04 madhura - aTANA                       #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  05 anatAratmA - kEdAra gowLAi                  #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  06 kANpateppOdu - bilahari                   #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  07 kAkkai - brindavana sArangA                 #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  08 cakkar rAkOji - meera bhajan                 #VALUE!  99
HMV RPG 147821     08  09 vaLLi - kAvaDi cindu                     #VALUE!  99
kANa vENDAmO      17  0 slOkam - x = hindOLam                     #VALUE!  99
kANa vENDAmO      17  1 sAmagAna - GNB = hindOLam ~ 2                  25   25
kANa vENDAmO      17  1 sAmagAna - GNB = hindOLam ~ 3                  25   25
kANa vENDAmO      17  2 ambA nilAmbari - Ponnia Pillai = nIlAmbari          #VALUE!  99
kANa vENDAmO      17  3 kANa vENDAmO - PS@ = SrI ranjani               #VALUE!  99
kANa vENDAmO      17  4 vAcamA gO - T@ = kaikavasiKV B - ~ 2              32   32
kANa vENDAmO      17  5 kAntamAm - Mayuram Vishvanathaiyer = sindhu bhairavi     #VALUE!  99
kANa vENDAmO      17  5 viruttam - Om murugA = z - sindhu bhairavi          #VALUE!  99
kANa vENDAmO      17  6 brindAvani vENu - Bhanudasa = abhang             #VALUE!  99
kANa vENDAmO      17  7 ninRanRa mayil - Utukkadu VS@ = Traditional          #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  01 shrI pArtha sAratya - y = rAgamAlikai            #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  02 vAca mago caruntini = aTANA                 #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  03 sundari saundari = rAgamAlikai                #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  04 sundari nI = kalyaNi                     #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  05 orumaiyuDan - tiruvaruTpA = rAgamAlikai           #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  06 nambik keTTavar = hindOLam                  #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  07 vaLakkai - Sambandar = rAgamAlikai              #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  08 kApAli - Papanasam Sivan= mOhanam              #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  09 kaiyAr - tEvAram = z                     #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri    21  10 nisanaranaDi - Arunagiri = z                 #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri   21  11 gangai - tEvAram = z                    #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri   21  12 maNNallai - tEvAram = z                  #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri   21  13 pADikkindROr - tirvaruTpA = aTANA             #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri   21  14 tirvotruiyUr - y = aTANA                  #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri   21  15 Az kaDal - tEvAram = khAmbhodi               #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri   21  16 marumalli - Arunagiri = subha pantuvaRALi         #VALUE!  99
kSEtrA Chennapuri   21  17 pAsuram - y = z                      #VALUE!  99
Kshetra SrIrangam   18  01 kadiravan - toNaraDipODi = z                #VALUE!  99
Kshetra SrIrangam   18  01 ranga pura - MD@ = brindAvana sArangA           #VALUE!  99
Kshetra SrIrangam   18  02 ranga natude - Ponnayya Pillai = sowrAshtrAm        #VALUE!  99
Kshetra SrIrangam   18  03 ranga nAyakam - MD@ = nAyaki                #VALUE!  99
Kshetra SrIrangam   18  04 kaNgaLi tyAdakO - SrI Pada Raya = sindhu bhairavi     #VALUE!  99
Kshetra SrIrangam   18  04 Ranaganata Astakam - Adi Sankara = Ragamalika ~ 1      45   45
Kshetra SrIrangam   18  05 En paLLi - Arunachala Kavi = rAgamAlikai          #VALUE!  99
Kshetra SrIrangam   18  05 tuppuDaiyArai - periyAzvAr = ~ 1               28   28
Kshetra SrIrangam   18  06 paccai Ma Malai - Tondaradippodi Alwar = z         #VALUE!  99
madusmriti      09  01 sabda - sada saranga = ranjani               #VALUE!  99
madusmriti      09  02 janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai          #VALUE!  99
madusmriti      09  03 kai - valaji                        #VALUE!  99
madusmriti      09  04 abhang                           #VALUE!  99
madusmriti      09  05 kAraNam - PK                        #VALUE!  99
madusmriti      09  06 mana mayakkm - Brindavana saranga             #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  01 kuvalayakshirO - kshEtrangar = gowLipantu         #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  02 enta nEva - Tirupanandal Pattabhiramayya = kEdAram     #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  03 inimEl avarukkum - Kavi Kunjara Bharathi = bhairavi    #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  04 sArAmaina - SvaTi Tirunal = behAg             #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  05 pAyarANi - Titupati Narayana Swami = kApi         #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  06 ittanai - Muthu Thandavar = dhanyAsi            #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  07 nI mATTa - Thirppanandal Pattabhiramayya = pUrvi kalyANi  #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  08 payyAdhA - kshEtrayya = nAda nAmakriyA           #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  09 aDi nIpai marulu - Dharmapuri Subbarayar = yaman kalyANi  #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  10 varaTTum - Kavi Kunjara Bharathi = sAvEri         #VALUE!  99
Padams & Javalis   17  11 sAmi raDAya kadE - x = Folk Melody             #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  02 murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri        #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  03 rArA rAjIva - mOhanam = Mysore V@             #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  04 mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra       #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  05 yamuna nadi - yaman kalyANi = Thiruvarur Ramamoorthy    #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  06 maragada maNi - Arabhi = Uthukkadu VS@           #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  07 rAgi tandirA - kalyANa vasantam = PD#           #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  08 gyAni yAntsa rAjA - abhang = Tukkaram           #VALUE!  99
Saregama S Manohari  15  enta veDukO - sarasvati manOhari = T@             #VALUE!  99
Season 00       21  01 vidulakku mrokkeda - Thygarajar = mAyA mALava gauLai    #VALUE!  99
Season 00       21  02 nee dayarAdha - Thygarajar = vasanta bhairavi       #VALUE!  99
Season 00       21  03 sOmasAyaka vidurAm - Svati Thygarajar = karNATaka kApi   #VALUE!  99
Season 00       21  04 duru sugA - SS@ = sAveri ~ 1                 25   25
Season 00       21  05 duru sugA - SS@ = sAveri ~ 2                 25   25
Season 00       21  06 janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai          #VALUE!  99
Season 00       21  07 vaNdinam - pasurAm = tOdi                 #VALUE!  99
Season 00       21  08 x - y = kAmbodhi                      #VALUE!  99
Season 01       23  01 amma Ananda - y = z                    #VALUE!  99
Season 01       23  02 nI daya rAdhA - Thygarajar = vasanta bhairavi       #VALUE!  99
Season 01       23  03 ekkalatilum - y = nATTa kurinji              #VALUE!  99
Season 01       23  04 narasimha - Svati Tirunal = Arabhi ~ 01           39   39
Season 01  23  05 narasimha - Svati Tirunal = Arabhi ~ 02                  39  39
Season 01  23  06 nannu brova - y = z                          #VALUE! 99
Season 01  23  07 kIz vAnam - y = z                           #VALUE! 99
Season 01  23  08 RTP - y = shanmugapriyA ~ 11                        28  28
Season 01  23  09 RTP - y = shanmugapriyA ~ 12                        28  28
Season 01  23  10 RTP - y = shanmugapriyA ~ 20                        28  28
Season 01  23  11 RTP - y = shanmugapriyA ~ 30                        28  28
Season 01  23  12 RTP - y = shanmugapriyA ~ 40                        28  28
Season 01  23  13 yenaguvAlE - y = z                           #VALUE! 99
Season 01  23  14 krisHnA nI bEganE - Purandara Das = yaman kalyANi           #VALUE! 99
Season 01  23  15 venkata rAmaNane bAro - Purandara Das = sAveri             #VALUE! 99
Season 01  23  16 tIrta vittala - Namdev = abhang                    #VALUE! 99
Season 01  23  17 mADu mEykkum - y = z                          #VALUE! 99
Season 01  23  18 brindAvana - abhang = z                        #VALUE! 99
Season 01  23  19 enna kavi - Madurai Somu = nIlAmaNi                  #VALUE! 99
Season 01  23  20 vaLLik kaNavan - S Bharathi = q                    #VALUE! 99
Season 01  23  21 manamayakkum viruttam - y = z                     #VALUE! 99
Season 01  23  22 tillAnA - Utthukkadu VS@ = gambhIra nATTai               #VALUE! 99
Season 01  23  23 mangalam - y - z                            #VALUE! 99
Season 02  18  01 sAmi nI - PS@ = SrIranjani                       #VALUE! 99
Season 02  18  02 bhAgya nayya - T@ = candra jOti                    #VALUE! 99
Season 02  18  03 mA rAmanan - PS@ = hindOLam ~ 1                      27  27
Season 02  18  03 mA rAmanan - PS@ = hindOLam ~ 2a                      27  27
Season 02  18  03 mA rAmanan - PS@ = hindOLam ~ 2b                      27  27
Season 02  18  04 kanaka Saila - SS@ = punnAga varALi                  #VALUE! 99
Season 02  18  05 kanaka Sabapati - GkB@ = dhanyAsi                   #VALUE! 99
Season 02  18                                         dvg 78
         06 karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, 78 ~ 1
Season 02  18                                         dvg 78
         06 karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, 78 ~ 2
Season 02  18                                         dvg 78
         06 karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, 78 ~ 3
Season 02  18  07 brindAvana nilaiyE - Utukkadu VS@ = rITi gowLai            #VALUE! 99
Season 02  18  08 rAmace bhajana - Samartha Ramdas = abhang               #VALUE! 99
Season 02  18  09 pazani - kAvaDic cindu = z                       #VALUE! 99
Season 02  18  10 virutam - Ramalinga aDigaL = rAgamAlikai                #VALUE! 99
Season 02  18  11 cittam eppaDiyO - Veda Nayakm Pillai = nAda nAmakriyA         #VALUE! 99
Season 02  18  12 tillAnA - Utthukkadu VS@ = gambhIra nATTai               #VALUE! 99
Season 03  18  01 varnam - Kottavasal Venkatarama I = sAvEri               #VALUE! 99
Season 03  18  02 Adiya pAdam - GkB@ = darbAr                      #VALUE! 99
Season 03  18  03 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 1                       25  25
Season 03  18  03 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 2                       25  25
Season 03  18  04 SrI mahAdEeva - Thanjavur Sankara I = rEvaTi              #VALUE! 99
Season 03  18  05 rAma namamu - T@ = aTANA                        #VALUE! 99
Season 03  18  06 nannu pAlimpa - T@ = mOhanam ~ 1                      28  28
Season 03  18  06 nannu pAlimpa - T@ = mOhanam ~ 2                      28  28
Season 03  18  06 nannu pAlimpa - T@ = mOhanam ~ 3                      28  28
Season 03  18  07 bAjE mrudanga - abhang = z                       #VALUE! 99
Season 03  18  08 gandhamu poyyaruga - T@ = punnAgavarAlI                #VALUE! 99
Season 03  18  09 pAsuram                                #VALUE! 99
Season 03  18  10 kuRai onRum - Rajaji = rAgamAlikai                   #VALUE! 99
Swar Utsav  08  01 varnam amma - gambhira nattai                     #VALUE! 99
Swar Utsav  08  02 mOkshamu - T@ = sAramati                        #VALUE! 99
Swar Utsav  08  03 AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini              #VALUE! 99
Swar Utsav  08  04 marugElarA - jayantashri                        #VALUE! 99
Swar Utsav  08  05 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi                 #VALUE! 99
Swar Utsav  08  06 kannan varugiRAn - kAvaDi cindu            #VALUE!  99
Swar Utsav  08  07 paNDari - mAND                     #VALUE!  99
Swar Utsav  08  08 tillAnA - y = z                    #VALUE!  99
Swar Utsav  08  09 mangalam                        #VALUE!  99
Swar Utsav  08  10 tODi - RTP = ~ 1                     12   12
Swar Utsav  08  10 tODi - RTP = ~ 2                     12   12
Swar Utsav  08  10 tODi - RTP = ~ 3                     12   12
Swar Utsav  08  10 tODi - RTP = ~ 4                     12   12
Swar Utsav  08  10 tODi - RTP = ~ 5                     12   12
TTK     27  1 upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 01          35   35
TTK     27  2 upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 02          35   35
TTK     27  3 upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 03          35   35
TTK     27  4 maragata maNi - Utthukkadu = Arabhi           #VALUE!  99
08      08  nAdu pai                         #VALUE!  99
08      08  nI verA kulu - ~ 1                     14   14
08      08  nI verA kulu - ~ 2                     14   14
08      08  rAma nee vatu koNDO - x = y ~ 1               27   27
08      08  rAma nee vatu koNDO - x = y ~ 2               27   27
08      08  rAma nee vatu koNDO - x = y ~ 3               27   27
08      08  shri mahA gaNapati                    #VALUE!  99
08      08  teliyaleru rAma - T@ = dhenukA              #VALUE!  99
02      2  00 bhavanuta - T@ = mOhanam ~ 2000 ~ 20           29   29
02      2  00 Ila loka - GarimlA Narasimha = bhairavi - 2000     #VALUE!  99
02      2  00 kuvalada - T@ = nATTakurinji - 2000          #VALUE!  99
02      2  00 nAga gAndhAri - nAga gAndhAri - MDixitar ~ 2000 ~ 20   45   45
02      2  00 nAnamu sAgara - T@ = pUrvikalyANi ~ 0 ~ 0        38   38
02      2  00 nIvanti - T@ = tOdi ~ 2000 ~ 20             24   24
02      2  00 pari dAna - Patnam S Iyer 2 = bilahari ~ 2002 ~ 20    43   43
02      2  00 sogasuda - T@ = Sriranjani - 2000           #VALUE!  99
02      2  00 srI - karunajuDu - SyamaS ~ 2000 ~ 20          30   30
02      2  00 svariNi - dEhimam - B Prasad ~ 2000 ~ 20         33   33
02      2  00 vasantA - sItamma - Thy ~ 2000 ~ 20           28   28
03      3  00 bhajare Sriramam                    #VALUE!  99
03      3  00 Charanamule Nammithi - Bh Ramdas            #VALUE!  99
03      3  00 Ea ThIruga - Bh Ramdas                 #VALUE!  99
03      3  00 Etu pothivorama = Anandabhairavi            #VALUE!  99
03      3  00 Idhigo bhadradri                    #VALUE!  99
03      3  00 Ikshvakukula Thilaka                  #VALUE!  99
03      3  00 Intha Kann = Unknown - 2000              #VALUE!  99
03      3  00 KshIrasagara = Anandabhairavi             #VALUE!  99
03      3  00 nagumOmu galaAVANi - T@ = madhyamAvati ~ 2000 ~ 20    43   43
03      3  00 nArAyanathe Namo Namo                 #VALUE!  99
03      3  00 pahi Rama prabho                    #VALUE!  99
03      3  00 pAhimam Srirama                    #VALUE!  99
03      3  00 paluke bangaramayena                  #VALUE!  99
03      3  00 Rama SrIrama- y = SankarAbharaNam           #VALUE!  99
03      3  00 Ramachandraya                     #VALUE!  99
03      3  00 RAmachandrAya (mangaLam)                #VALUE!  99
03      3  00 Ramachandrulu Na pai                  #VALUE!  99
03      3  00 Ramajogi Mandukonare                  #VALUE!  99
03      3  00 sItha Ramaswamy                    #VALUE!  99
03      3  00 sri kamalAmbA                     #VALUE!  99
03      3  00 tillana                        #VALUE!  99
03  3  00 yOcanA - y                     #VALUE!  99
05  05  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli ~ 1          33   33
05  05  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli ~ 2          33   33
05  05  melukO dayAnidhi - T@ = saurAshTram          #VALUE!  99
05  05  melukO vayya - T@ = bauLi               #VALUE!  99
05  05  nagumOmu galavANi                   #VALUE!  99
05  05  nApAli                        #VALUE!  99
05  05  nijagA - Jayadevar                  #VALUE!  99
05  05  padam - kshEtrajnar = Ananda bhairavi         #VALUE!  99
05  05  rA tE - Jayadevar                   #VALUE!  99
05  05  rAdhikA - Jayadevar                  #VALUE!  99
05  05  rAma nee Eda - Bhadrachala Ramdas = kharahara priya  #VALUE!  99
05  05  rAma rAma SrIlAli - x                 #VALUE!  99
05  05  ramatE - Jayadevar                  #VALUE!  99
05  05  ravisharAdE - Jayadevar                #VALUE!  99
05  05  sakhi yA - Jayadevar                 #VALUE!  99
05  05  SaraguNa pAlim                    #VALUE!  99
05  05  simha rUpa 1 - Puradara Dasar = khAmbOdhi       #VALUE!  99
05  05  simha rUpa 2 - PuradaraDasar = khAmbOdhi       #VALUE!  99
05  05  simha rUpa 3 - Puradara Dasar = khAmbOdhi       #VALUE!  99
05  05  sitA kalyANa                     #VALUE!  99
05  05  SrI sakala kalA 1 - Arabhi              #VALUE!  99
05  05  SrI sakala kalA 2 - Arabhi              #VALUE!  99
05  05  srita kamalA - Jayadevar               #VALUE!  99
05  05  ta va virayE vanamAli - Jayadevar           #VALUE!  99
05  05  tillAnA - Balamurali = ahir bhairavi         #VALUE!  99
05  05  uyyAla lUga - T@ = neelAmbari             #VALUE!  99
12  12  ADamODi                        #VALUE!  99
12  12  Emi sEti                       #VALUE!  99
12  12  endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI            #VALUE!  99
12  12  ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi         #VALUE!  99
12  12  mahAdEva sutam                    #VALUE!  99
12  12  mahEsvari - matangi                  #VALUE!  99
12  12  manasAsi rAmacandra                  #VALUE!  99
12  12  nannu pAlimpa - T@ = mOhanam             #VALUE!  99
12  12  nanu gallu                      #VALUE!  99
12  12  njAla                         #VALUE!  99
12  12  OmkAra                        #VALUE!  99
12  12  pibarE rAma rasam                   #VALUE!  99
12  12  sadA Siva - shanmukhapriyA = B            #VALUE!  99
12  12  sadA tava pAda sannidhi                #VALUE!  99
12  12  sadguru svAmikku                   #VALUE!  99
12  12  satyavantari                     #VALUE!  99
12  12  SrI abhAyAmbA                     #VALUE!  99
12  12  svara rAga sudhA ~ 1                  16   16
12  12  svara rAga sudhA ~ 2                  16   16
12  12  tara guNa                       #VALUE!  99
12  12  tillAnA - x = karahara priyA             #VALUE!  99
12  12  tillAnA - y = z                    #VALUE!  99
12  12  tillAnA - y = z ~ 2                   15   15
12  12  x1 - RTP                       #VALUE!  99
12  12  x2 - RTP                       #VALUE!  99
12  12  z z mangaLam                     #VALUE!  99
13          13  01 E natha - nATTai = BMK              #VALUE!  99
13          13  02 vatApi - MD@ = hamsadhvani            #VALUE!  99
13          13  03 bhAgAya - candra jOti = T@            #VALUE!  99
13          13  04 oRRumai 1 - mOhanam = tEvAr           #VALUE!  99
13          13  04 oRRumai 2 - mOhanam = tEvAr           #VALUE!  99
13          13  05 nagumOmu - T@ = AbhEri ~ 1             1    1
13          13  05 nagumOmu - T@ = AbhEri ~ 2             1    1
13          13  05 nagumOmu - T@ = AbhEri ~ 3             1    1
13          13  06 pibarE rAma rasam                #VALUE!  99
13          13  07 lElaDi mama                   #VALUE!  99
13          13  08 anugAlA - PD                   #VALUE!  99
13          13  10 yAmikE                      #VALUE!  99
13          13  11 paluKe - Bhadrachala Ramdas = Ananda bhairavi  #VALUE!  99
13          13  12 kaNNane kANAda                  #VALUE!  99
13          13  13 oru nAL                     #VALUE!  99
13          13  14 tillAnA - x = brindAvani             #VALUE!  99
13          13  15 rAma rAma ena                  #VALUE!  99
13          13  16 nagumOmu galavANi - madhyam           #VALUE!  99
13          13  17 mangalam                     #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  Eti rugana - mAyA mALava gowLa           #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  itigO bhadrAdri - varALi              #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  mangaLam - kurinji                 #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  nanu brOva                     #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  pAhi rAma                      #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  paluKe - Bhadrachala Ramdas = Ananda bhairavi    #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  rAmachandruni - a sAveri              #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  taku vEni - sUryakAntam               #VALUE!  99
Bhadrachala Ramdas  11  tAraka mantrmu - dhanyAsi              #VALUE!  99
BR 2         11  brahma kaTikina                   #VALUE!  99
BR 2         11  endarikkE                      #VALUE!  99
BR 2         11  evai tagavu                     #VALUE!  99
BR 2         11  evvAru                       #VALUE!  99
BR 2         11  hari ratnamu                    #VALUE!  99
BR 2         11  komma                        #VALUE!  99
BR 2         11  nArAyaNa tE                     #VALUE!  99
BR 2         11  solli                        #VALUE!  99
Maestro's Choice   15  01 Needaya Rada - Purvikalyani           #VALUE!  99
Maestro's Choice   15  02 Vegamaya - Abhogi                #VALUE!  99
Maestro's Choice   15  03 Brihadiswara - Kanada              #VALUE!  99
Maestro's Choice   15  04 Omkara - Lavangi                 #VALUE!  99
Maestro's Choice   15  05 tillAna - x = Behag               #VALUE!  99
pibarE        11  cEtaka srIrAmam                   #VALUE!  99
pibarE        11  gAyatii vanamAlI                  #VALUE!  99
pibarE        11  mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra    #VALUE!  99
pibarE        11  nagumOmu - T@ = AbhEri ~ 1              22   22
pibarE        11  nagumOmu - T@ = AbhEri ~ 2              22   22
pibarE        11  nE pogaDa kuntE                   #VALUE!  99
pibarE        11  pibarE rAmarasam                  #VALUE!  99
pibarE        11  raguvIra raNadheera                 #VALUE!  99
pibarE        11  sitA kalyANa                    #VALUE!  99
pibarE        11  smavAram vAram                   #VALUE!  99
pibarE        11  stiratA nahi nahi rE                #VALUE!  99
pibarE        11  tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani  #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  0 Invocation                           #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  1 venkaTa ramaNanE bArO - sAvEri = PD#              #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  10 kaNDE kaNDE - madhyamAvati                  #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  2 rangA bArO - Suddha sAvEri                   #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  3 alli nODu - natTTak kurinji                  #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  4 smarananE - sArangA                      #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  5 duru mADu - aTANA                       #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  6 nAnEke - behAg                         #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  7 dharmakkE - mukhAri                      #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  8 nArAyaNa enna - bilahari                    #VALUE!  99
Purandara Dasar     11  9 heNDatti - kAmavardhini                    #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  01 melukO dayAnidhi - T@ = saurAshTram              #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  02 hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji              #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  03 ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi             #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  04 SiTa kalyana - T@ = shankarAbharaNam             #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  05 SObhAnE - T@ = kAmavardhini                  #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  06 melukO vayya - T@ = bauLi                   #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  07 rAmA SreerAmA - T@ = shankarAbharaNam             #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  08 uyyAla lUga - T@ = neelAmbari                 #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  09 nA pAli - T@ = SankarAbharaNam                #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  10 poola pAlku - T@ = Ahiri                   #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  11 nagumOmu - T@ = madhyamAvati                 #VALUE!  99
26           26  1 Sri maha Ganapati - Mysore v@ = aTANA             #VALUE!  99
26           26  10 mariverihe - y = kalyANi                   #VALUE!  99
26           26  2 Sri rAma pAdama - T@ = amruta varshini             #VALUE!  99
26           26  3 evarura - T@ = mOhanam                     #VALUE!  99
26           26  4 kaliyuga varadan - Periaswami Thooran = brindAvana SArangA   #VALUE!  99
26           26  5 nindati candana - Jaya Devar = navarasa kAnaDA         #VALUE!  99
26           26  6 Sankari nIvE - Subbaraya Sastri = BegadA            #VALUE!  99
26           26  7 nanda nandana = Narayana Tirta = rAgamAlikai          #VALUE!  99
26           26  8 engu nAn selvEn - Periyaswami Thooran = dvijAvanti       #VALUE!  99
26           26  9 tillana - T K Govinda Rao = hindOLam              #VALUE!  99
Brahmasvarupini     17  brahma swarupini - G SrInivasan = hamsadhvani          #VALUE!  99
Brahmasvarupini     17  ellAm un mahimai - G SrInivasan = simhEndra madhyamam      #VALUE!  99
Brahmasvarupini     17  nIyE gati 1 - G SrInivasan = bhairavi              #VALUE!  99
Brahmasvarupini     17  nIyE gati 2 - G SrInivasan = bhairavi              #VALUE!  99
Brahmasvarupini     17  nIyum ennai - G SrInivasan = bilahari              #VALUE!  99
Brahmasvarupini     17  ulaga gyAnam - G SrInivasan = khamAS               #VALUE!  99
Brahmasvarupini     17  vEru yAru - G SrInivasan = mOhanam                #VALUE!  99
Brahmaswarupini     27  1 Brahmaswarupini - Brahmaswarupini = hamsadhvani        #VALUE!  99
Brahmaswarupini     27  2 ellam un mahimai - Brahmaswarupini = simhEndra madhyamam ~ 1   58   58
Brahmaswarupini     27  3 ellam un mahimai - Brahmaswarupini = simhEndra madhyamam ~ 2   58   58
Brahmaswarupini     27  4 vERu yAru - Brahmaswarupini = mOhanam             #VALUE!  99
Brahmaswarupini     27  5 nIyum ennai - Brahmaswarupini = bilahari ~ 1           42   42
Brahmaswarupini     27  6 nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi ~ 1            40   40
Brahmaswarupini     27  7 nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi ~ 2            40   40
Brahmaswarupini     27  8 nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi ~ 3            40   40
Brahmaswarupini     27  9 ulaga jnAnam - Brahmaswarupini = khamAs            #VALUE!  99
04           4  00 bhAvayAmi gopAla - Annamacharya = yaman kalyANi ~ 2000 ~ 20   52   52
04           4  00 mA tE - x = y ~ 0000 ~ 00                    18   18
04           4  00 mAtE - HKMB = khamAs - 0000                  #VALUE!  99
04           4  00 mElukO - Annamacharya = khara harapriyaa ~ 0000 ~ 00      45   45
04           4  00 nI mATA - y = pUrvikalyANi ~ 0 ~ 0               31   31
04        4    00 nItimati - mOhana kara - Kotesvara I          #VALUE!  99
04        4    00 Sri viSvanAtam - x = rAgamAlikai ~ 1 ~          37   37
04        4    00 Sri viSvanAtam - x = rAgamAlikai ~ 2 ~          37   37
04        4    00 vallabha nAyaka - T@ = y ~ 0000 ~ 00           29   29
04        4    aTANA - bala kanaka - Thyagarajar             #VALUE!  99
04        4    Bhairavi - RTP 1F                     #VALUE!  99
04        4    BrindAvana sAranga - kAgali - Ranga Vittalaru       #VALUE!  99
04        4    dora kuNA 1 AlApanai                   #VALUE!  99
04        4    dora kuNA 2 Song                     #VALUE!  99
04        4    dora kuNA 3 tani                     #VALUE!  99
04        4    kalyANi - sandEha - Thyagarajar              #VALUE!  99
04        4    karNa ranjani - vAnca tONu - Mysore V           #VALUE!  99
04        4    nIla mEgha - tillana -                  #VALUE!  99
04        4    sAvEri - Sri rAjagOpAla - M Dikshitar           #VALUE!  99
04        4    SudhA mayI                        #VALUE!  99
04        4    tillAnA                          #VALUE!  99
2        27   1 RTP - y = bhairavi ~ 1                  20   20
2        27   2 RTP - y = bhairavi ~ 2                  20   20
2        27   3 RTP - y = bhairavi ~ 3                  20   20
2        27   4 RTP - y = Hamsadhvani ~ 1                 23   23
2        27   5 RTP - y = Hamsadhvani ~ 2                 23   23
2        27   6 RTP - y = Hamsadhvani ~ 3                 23   23
CTU 99      06   01 varNam - kIravANi = Charumathi             #VALUE!  99
CTU 99      06   02 guruvaRiyum - AbhOgi = T@               #VALUE!  99
CTU 99      06   03 paripUrNa - pUrvu kalyANi = T@             #VALUE!  99
CTU 99      06   04 vinata - jayantashrI = T@ ~ 1              25   25
CTU 99      06   04 vinata - jayantashrI = T@ ~ 2              25   25
CTU 99      06   05 anupama - aTANA = T@                  #VALUE!  99
CTU 99      06   07 varanArada - x = z                   #VALUE!  99
CTU 99      06   08 RTP - x = sahAnA ~ 1                   16   16
CTU 99      06   08 RTP - x = sahAnA ~ 2                   16   16
CTU 99      06   08 RTP - x = sahAnA ~ 3                   16   16
CTU 99      06   09 Om namO - karNa ranjini = Ambujam K          #VALUE!  99
CTU 99      06   10 muddhu gArE - kurinji = AnnamAcharyA          #VALUE!  99
CTU 99      06   11 venkATA cala nilayam - sindhu bhairavi = Papanasam S  #VALUE!  99
CTU 99      06   enduko - T@ = kalyANi ~ 1a                 21   21
CTU 99      06   enduko - T@ = kalyANi ~ 1b                 21   21
CTU 99      06   enduko - T@ = kalyANi ~ 2a                 21   21
CTU 99      06   enduko - T@ = kalyANi ~ 2b                 21   21
Sri Ranjani   24   01 varnam - y = pantuvarALi                #VALUE!  99
Sri Ranjani   24   02 SrI kAmAkshi - y = vasantA               #VALUE!  99
Sri Ranjani   24   03 nI satti - y = SrI ranjani ~ 01             31   31
Sri Ranjani   24   04 nI satti - y = SrI ranjani ~ 02             31   31
Sri Ranjani   24   05 ekAmbrESa - y = suddha sAveri             #VALUE!  99
Sri Ranjani   24   06 SrI mahA - y = SraNutamallar ~ 01            33   33
Sri Ranjani   24   07 SrI maHA - y = SraNutamallar ~ 02            33   33
CTU 2003   CTU 2003  01 Slokam - saptaswaram                  #VALUE!  99
CTU 2003   CTU 2003  02 sObillu - jaganmohini - Thygaraja           #VALUE!  99
CTU 2003   CTU 2003  03 nAda tanumanisam - cittaranjani - Thygaraja      #VALUE!  99
CTU 2003   CTU 2003  04 nI cittamu - dhanyasi - Thygaraja           #VALUE!  99
CTU 2003   CTU 2003  05 nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 1 alapanai     #VALUE!  99
CTU 2003   CTU 2003  06 nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 2          #VALUE!  99
CTU 2003   CTU 2003  06 nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 3 tani       #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  07 xx                                 #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  08 RTP - dhEnukA                           #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  08 RTP - dhEnukA - 2 tAnam                      #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  08 RTP - dhEnukA - 3 pallavi                     #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  10 rAdhA samEta - miSra yaman - Jaya deva               #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  11 bhO sambho - revati - Dayananda Saraswathi             #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  12 nanmaiyum - viruttam - kApi - Kamban                #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  13 rAmajayam - kApi                          #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  14 Balakrishna dEvam - yaman kalyani - Meenakshi Suta         #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  15 kAvadi chindu - behAg                       #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  16 tamburi meTTu - sindhu bhairavi - Purandara Dasar         #VALUE!  99
CTU 2003      CTU 2003  17 mangalam - madhyamavati                      #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  01 hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji                 #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  02 melukO vayya - T@ = bauLi                     #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  03 kshIrasagara - T@ = dEvagandhAri                  #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  04 shObanE - T@ = pantuvarAli                     #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  05 SiTa kalyana - T@ = kurinji                    #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  06 lAli yugavE - T@ = nIlAmbari                    #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  07 pUla pAlku - T@ = Ahiri                      #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  08 jO jO - T@ = rITi gowLai                      #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  09 patiki Arati - T@ = suruTTi                    #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  10 jaya mangalam - T@ = nAda nAmakriyA                #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  11 jAnaki nAyaka - T@ = dhanyAsi                   #VALUE!  99
utsava sampradAya kritis18  12 nagumOmu galavANi - T@ = madhyamAvati               #VALUE!  99
02           2   00 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000 ~ 20            38   38
02           2   00 kanugOnu sowkhyamu - T@ = nAyaki - 0000              #VALUE!  99
02           2   00 marugElarA - T@ = jayantashrI ~ 0000 ~ 00              34   34
02           2   00 ninnE bhajana - Thyagaraja = nATTai ~ 0 ~ 0             40   40
02           2   00 rAma rAma - P Dasar = tilang - 2000                #VALUE!  99
02           2   00 rAmachandra - Thyagaraja = jayantashrI ~ 0000 ~ 00          43   43
02           2   00 sAramaina - Svati Tirunal = behAg - 2000              #VALUE!  99
02           2   00 tunga teera viraajam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi ~ 0000 ~ 00   57   57
02           2   00 yArE rangaNA - P Dasar = hindOLam - 2000              #VALUE!  99
02           2   shri - cinna nAde nA -Thyagarajar                   #VALUE!  99
B2           06  01 varNam - bEgaDA = Veenai Kuppier                  #VALUE!  99
B2           06  dUrgA - dharma sravan = Purandara Dasr                #VALUE!  99
B2           06  Emi jesitimi - T@ = tODi ~ 1                      24   24
B2           06  Emi jesitimi - T@ = tODi ~ 2                      24   24
B2           06  Emi jesitimi - T@ = tODi ~ 3                      24   24
B2           06  sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi                   #VALUE!  99
B2           06  simha vAhini - nenarunchara = T@                   #VALUE!  99
B2           06  teliyaleru rAma - T@ = dhenukA ~ 1                   30   30
B2           06  teliyaleru rAma - T@ = dhenukA ~ 2                   30   30
B2           06  teliyaleru rAma - T@ = dhenukA ~ 3                   30   30
B2           06  z z madhyamavati - mangalam = z                    #VALUE!  99
MP3CD plus       23  01 varnam - VInai Kuppier = bEgaDA                  #VALUE!  99
MP3CD plus       23  02 sabApatikku - GKBh = Abhogi                    #VALUE!  99
MP3CD plus       23  03 nennE rucirA - Thygarajar = simha vAhini              #VALUE!  99
MP3CD plus       23  04 emi jesitimi - Thygarajar = tOdi ~ 01                37   37
MP3CD plus       23  05 emi jesitimi - Thygarajar = tOdi ~ 02                37   37
MP3CD plus       23  06 dharma sravaNa - PD = durgA                    #VALUE!  99
MP3CD plus       23  07 slOkam - y = madhyamAvati                     #VALUE!  99
MP3CD plus       23  08 nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi ~ 11              41   41
MP3CD plus       23  09 nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi ~ 12              41   41
MP3CD plus       23  10 nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi ~ 20              41   41
MP3CD plus       23  11 RTP - y = kalyaNi ~ 01                        22   22
MP3CD plus       23  12 RTP - y = kalyaNi ~ 02                        22   22
MP3CD plus       23  13 RTP - y = kalyaNi ~ 03                        22   22
MP3CD plus       23  14 RTP - y = kalyaNi ~ 04                        22   22
            27
Live at Music Academy 1987  1 Mangalam Bhagavan Vishnu - Slokam = z                #VALUE!  99
            27
Live at Music Academy 1987  2 Gopala Gopala - Krishna Bhajan = Kalyani              #VALUE!  99
            27
Live at Music Academy 1987  3 Nadha tanu manisam - y = cittaranjani                #VALUE!  99
            27
Live at Music Academy 1987  4 Ragam - Balamurali and Jasraj = Hamsanandi Sohini          #VALUE!  99
            27
Live at Music Academy 1987  5 Pibrae Ramarasam - y = Chakravakkam                 #VALUE!  99
01           1   00 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000 ~ 20            38   38
01           1   00 bhaja mAnasa ~ 0000 ~ 00                       17   17
01           1   00 calamu sEva - y = valaj - 0000                   #VALUE!  99
01           1   00 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2001 ~ 20               33   33
01           1   00 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2002 ~ 20               33   33
01           1   00 entani vina - Seshu Iyer = UrmikA ~ 0000 ~ 00            38   38
01           1   00 gauri manOhara = PS@ = gauri manOhari - 0000            #VALUE!  99
01           1   00 govardhana gireesham - MD@ = hindOLam - 2000            #VALUE!  99
01           1   00 hE carika - T@ = yadukula khAmbOdi ~ 2000 ~ 20            39   39
01           1   00 jAnaki rAmaNa - Vanamamalai jiyar = kApi - 0000          #VALUE!  99
01           1   00 nanda nandana - Lalitadasa = dEsh ~ 0000 ~ 00            38   38
01           1   00 nI bhajana gAna - T@ = nAyaki - 0000                #VALUE!  99
01           1   00 sakala graha - PD@ = aTANA - 0000                 #VALUE!  99
01           1   00 santAna gOpAla - MD@ = khamAs - 0000                #VALUE!  99
01           1   00 shambo mahAdEvA - T@ = pUrvikalyANi ~ 0 ~ 0             40   40
01           1   00 shrI jagadISvari - Lalgudi = ahirbhairavi ~ 2000 ~ 20        46   46
01           1   00 shrI mahA gaNapati - MD@ = gauLai - 2000              #VALUE!  99
01           1   00 shrI pArtasArati - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2000 ~ 20         45   45
01           1   00 siddhi vinAyakam - MD@ = shanmukha priyA ~ 2000 ~ 20         45   45
01           1   00 smaraNa ondE - P Dasar - malaya mArutam ~ 0000 ~ 00         44   44
01           1   00 tillAnA - Lalgudi - rAkESri ~ 0000 ~ 00               32   32
01           1   00 uyyAla - Rajeshvara Rao = yaman kalyANi ~ 0000 ~ 00         44   44
01           1   00 vijayAmbike - HkMBh - vijaya nAgiri ~ 0000 ~ 00           40   40
01           1   01 gajavadanA beduvE - PD@ = hamsadhvani ~ 2000 ~ 20          42   42
02           2   00 inta sowkya - T@ = kApi                      #VALUE!  99
02           2   00 jaya jaya - N Tirthar = nATTai ~ 0 ~ 0                35   35
02           2   00 mundu venuka - T@ = darbAr ~ 0000 ~ 00                31   31
02           2   00 pakkala - T@ = khara harapriyaa - 2000               #VALUE!  99
02           2   00 rangaNAyakam - MD@ = nAyaki - 0000                 #VALUE!  99
02           2   00 sarvam - S Brahmendra = darbAri kAnaDA ~ 0000 ~ 00          43   43
02           2   00 Sri venkaTa giri - MD@ = suruTTi ~ 2000 ~ 20             37   37
02           2   00 subrahmaNyEna - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2001 ~ 20          42   42
02           2   00 subrahmaNyEna - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2002 ~ 20          42   42
02           2   00 tunga teera viraajam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi ~ 0000 ~ 00   57   57
02           2   sAramati - mOkshamu galadhA - Thyagarajar               #VALUE!  99
03           3   00 nI vAsudA - T@- = sahAnA - 0001                  #VALUE!  99
03           3   00 nI vAsudA - T@- = sahAnA - 0002                  #VALUE!  99
03           3   00 ninnE nammi - x- tODi ~ 1 ~                     26   26
03           3   00 ninnE nammi - x- tODi ~ 2 ~                     26   26
03           3   00 ninnE nammi - x- tODi ~ 3 ~                     26   26
03           3   00 palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2001 ~ 20          42   42
03           3   00 palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2002 ~ 20          42   42
03           3  00 palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2003 ~ 20   42   42
03           3  00 rArA rAjIva - Mysore V@ = mOhanam ~ 2001 ~ 20     38   38
03           3  00 rArA rAjIva - Mysore V@ = mOhanam ~ 2002 ~ 20     38   38
03           3  00 shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 1 ~         36   36
03           3  00 shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 2 ~         36   36
03           3  00 shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 3 ~         36   36
03           3  00 SrI bAlasubhramaNya -MD@ = bilahari ~ 2000 ~ 20    40   40
03           3  00 SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 1         #VALUE!  99
03           3  00 SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 2         #VALUE!  99
03           3  00 SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 3         #VALUE!  99
03           3  00 yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0001 ~ 00   42   42
03           3  00 yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0002 ~ 00   42   42
03           3  00 yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0003 ~ 00   42   42
11           11  jaya jaya swamin - Narayana Tirta = nATTai       #VALUE!  99
11           11  pAhimAm pArvati ~ 1                    15   15
11           11  pAhimAm pArvati ~ 2                    15   15
11           11  sambho mahAdEva - x= z                 #VALUE!  99
11           11  SrI raghu vara ~ 1                    16   16
11           11  SrI raghu vara ~ 2                    16   16
11           11  SrI vaidyanatam                     #VALUE!  99
11           11  SubhramaNyam ~ 1                     12   12
11           11  SubhramaNyam ~ 2                     12   12
11           11  uyyAla lUga - T@ = neelAmbari              #VALUE!  99
anubhavam       18  01 tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani  #VALUE!  99
anubhavam       18  02 gOpAla gOkula - Tulsidas = jayashri         #VALUE!  99
anubhavam       18  03 O raghvIrA - Bh Ram = desh              #VALUE!  99
anubhavam       18  04 azagA - Ambujam Krishna = suddha dhanyAsi      #VALUE!  99
anubhavam       18  05 bhAvayAmi gopAla - Annamacharya = yaman kalyANi   #VALUE!  99
anubhavam       18  06 SrIman nArAyaNa - Annamacharya = bowLi        #VALUE!  99
anubhavam       18  07 bhaja bhaja mAnasa - Svati T@ = sindhu bhairavi   #VALUE!  99
anubhavam       18  08 pazani nindra - Periyaswami Thooran = kApi      #VALUE!  99
anubhavam       18  09 sumanasa vandita - Traditional = rEvati       #VALUE!  99
anubhavam       18  10 toTTu toTTu - Periyaswami Thooran = behAg      #VALUE!  99
anubhavam       18  11 innu daya bhAratE - PD = kalyANa vasantam      #VALUE!  99
anubhavam       18  12 Vande Mataram - Ragamalikai             #VALUE!  99
Asha          17  1 Saraseeruhasana = nATTai               #VALUE!  99
Asha          17  2 tillAnA - x = dEsh                  #VALUE!  99
Asha          17  3 veLLait tAmarai - SB@ = Abheri            #VALUE!  99
Asha          17  4 dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi       #VALUE!  99
Asha          17  5 Kandena Govindana - Chandakauns = Adi         #VALUE!  99
Asha          17  6 murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri     #VALUE!  99
Asha          17  7 Ninnu Jeppa - Mandari = Adi              #VALUE!  99
Asha          17  8 Sankari Neeve - Begada = Roopakam           #VALUE!  99
Asha          17  9 SrI jagadISvari - Lalgudi = ahir bhairavi       #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  01 Sri Saraswati = = Arabhi               #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  02 Oh jagadAmbA = = Ananda bhairavi           #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  03 Rama Ika Nannu = = sahAnA              #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  04 rAmanukku manam = Arunachala Kavi = hindoLam     #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  05 bhajare re chite = Muthuswami Dikshitar= kalyANi   #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  06 colla vallAayO = = rAgamAlikai            #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  07 yAramitA = = amir kalyANi              #VALUE!  99
Chiselled Aesthetics  19  08 pAhi pAhi = = nAdanAmakriyA             #VALUE!  99
Cleveland 1996     19  01 enduku peddala - Thygarajar = shankarAbharaNam ~ 2   46   46
Cleveland 1996     19  02 enduku peddala - Thygarajar = shankarAbharaNam ~ 3        46   46
Cleveland 1996     19  03 eppAdi manam - Arunachala Kavi = husEeni            #VALUE!  99
Cleveland 1996     19  04 gOpAla gOvind - x =                      #VALUE!  99
Cleveland 1996     19  05 kaNDEn seetaiyai - Arunachala Kavi = bAgesHvari        #VALUE!  99
Cleveland 1996     19  06 RTP = = kalyANA vasantam ~ 1                   24   24
Cleveland 1996     19  07 RTP = = kalyANA vasantam ~ 2                   24   24
Cleveland 1996     19  08 RTP = = kalyANA vasantam ~ 3a                  24   24
Cleveland 1996     19  09 RTP = = kalyANA vasantam ~ 3b                  24   24
Cleveland 1996     19  10 SrI jagadISvari - Lalgudi = ahir bhairavi           #VALUE!  99
Cleveland 1996     19  11 tillAnA inc                          #VALUE!  99
HMV 863011       19  01 tatvamariya = Papanasam Sivan= rIti gowLai           #VALUE!  99
HMV 863011       19  02 brOva bAramA = Thygarajar = bahudAri              #VALUE!  99
HMV 863011       19  03 parama puruSam = Svati Thygarajar = lalita pancamam      #VALUE!  99
HMV 863011       19  04 viDajAl = Thygarajar = janaranjani               #VALUE!  99
HMV 863011       19  05 himAdri sute = Ss@ = kalyANi ~ 1                 28   28
HMV 863011       19  06 himAdri sute = Ss@ = kalyANi ~ 2                 28   28
HMV 863011       19  07 viruttam - en tAyum = Kandar anubooti             #VALUE!  99
HMV 863011       19  08 manadiR kugandadu = Thanjavur Sankara I = sindhu bhairavi   #VALUE!  99
ksetra kashi      15  01 vishvanatha ashtakam                      #VALUE!  99
ksetra kashi      15  02 ehi annapurne                         #VALUE!  99
ksetra kashi      15  03 kalbhairava ashtakam                      #VALUE!  99
ksetra kashi      15  04 gange mamapahi                         #VALUE!  99
ksetra kashi      15  05 vishvesvar darshan                       #VALUE!  99
ksetra kashi      15  06 parisevo                            #VALUE!  99
Listener's Choice   19  01 SrI ganesHA charanam - P Sivan = tilang            #VALUE!  99
Listener's Choice   19  02 kaNDEn seetaiyai - Arunachala Kavi = bAgesHvari        #VALUE!  99
Listener's Choice   19  03 tunga teera virAjam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi      #VALUE!  99
Listener's Choice   19  04 koovi azhaikka - P Sivan = sindhu bhairavi           #VALUE!  99
Listener's Choice   19  05 nanda nandana - Lalitadasa = desH               #VALUE!  99
Listener's Choice   19  06 muraLidhara - N S Chidhambaram = mandu             #VALUE!  99
Listener's Choice   19  07 enna solli azhaitAl - Ambujam Krishna = kAnadA         #VALUE!  99
Listener's Choice   19  08 koovi azhaittAl - Vali = valAji                #VALUE!  99
Listener's Choice   19  09 jAnaki rAmana - Vanamamalai jiyar = kApi            #VALUE!  99
Listener's Choice   19  10 SrInivAsa - P Sivan = hamsAnandi                #VALUE!  99
Listener's Choice   19  11 kaliyuga varadan - Periyaswami Thooran = brindAvana shArangA  #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  1 SrI vatApi - PS@ = sahAnA                    #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  2 mA rAmanan - PS@ = hindoLam                   #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  3 pArvati - PS@ = z                        #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  4 cOdanai - PS@ = z                        #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  5 kArtikeyA - PS@ = todi                     #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  6 matA yennum - PS@ = z                      #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  7 mAdhava - PS@ = z                        #VALUE!  99
nekkurugi irangalAdA  18  8 tarunamidaiyyA - PS@ = z                    #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  01 unnaDiyE - x = bahudAri                    #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  02 nee irangAyenil - Papanasam Sivan= atANA            #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  03 ranjani niranjani - x = ranjani                #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  04 tAye tripurasunadari - Periyaswami Thooran = suddha sAveri   #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  05 kanca dalAya dAksHi - Muthuswami Dikshitar= kamala manOhari  #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  06 annapoorNe - Muthuswami Dikshitar= shAmA            #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  07 nee samAna - x = subha pantuvarALi               #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  08 amba vani - HKMB = keeravaNi                  #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  09 sudhA mayee - x = amruta varsHini               #VALUE!  99
Popular Devi Krithis  19  10 asHTa lakshmi stOtram - x = z                 #VALUE!  99
Radha madhavam    11   1 nArAyanA - PD = suddha dhanyAsi               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   10 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           #VALUE!  99
Radha madhavam    11   2 mAdhavamE - kApi = Narayana Ti               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   3 karuNa sAgaranE - janasa mOhin               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   4 kaN enna - jonpuri = Suddhanan               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   5 AyE giridhar - P dhanusri = Sv               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   6 mrugauada rAdhA - behAg = Nara               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   7 pozudu migavAccudE - rEvati = z               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   8 mAdhava - nIlAmbari = Narayana               #VALUE!  99
Radha madhavam    11   9 caliyE - brindAvani = Svati Ti               #VALUE!  99
Sangeetha 301    19   01 jaya jaya swamin - Narayana Tirta = nATTai         #VALUE!  99
Sangeetha 301    19   02 SrI vadyanatam - Muthuswami Dikshitar= aTANA        #VALUE!  99
Sangeetha 301    19   03 pAhimAm pArvati - Muthuswami Dikshitar= mOhanam ~ 1     47   47
Sangeetha 301    19   04 pAhimAm pArvati - Muthuswami Dikshitar= mOhanam ~ 2     47   47
Sangeetha 301    19   05 maNavyalakim - Thygarajar = naLina kAnti          #VALUE!  99
Sangeetha 301    19   06 ninne nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 1      45   45
Sangeetha 301    19   07 ninne nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam - ~ 2     47   47
Sangeetha 301    19   08 kaNDE kaNDE - Purandara Das = bilakshaNa tODi       #VALUE!  99
Sangeetha 301    19   09 nanda nandana - Mira Bai = subha pantuvarALi        #VALUE!  99
           18
Shravanam Namasankirtanam  1 sadA bAla (Slokam)                     #VALUE!  99
           18
Shravanam Namasankirtanam  2 bhajeham bhajeham                      #VALUE!  99
           18
Shravanam Namasankirtanam  3 Keshvaya Namaha                       #VALUE!  99
           18
Shravanam Namasankirtanam  4 Kalimaheshwari                       #VALUE!  99
           18
Shravanam Namasankirtanam  5 Raghavam                          #VALUE!  99
vatsalyam      18   1 mannu pugaz - Kulasekara Azvar = z             #VALUE!  99
vatsalyam      18   2 jasoda hari - Surdas = z                  #VALUE!  99
vatsalyam      18   3 OmaNat tingaL - Iraiyaman Thampi = z            #VALUE!  99
vatsalyam      18   4 ghumEr bUdi - x = Tagore                  #VALUE!  99
vatsalyam      18   5 jo jo rAmA - T@ = rIti gowLai                #VALUE!  99
vatsalyam      18   6 lAli SrI hayavadanA - Vadiraja Swami = z          #VALUE!  99
vatsalyam      18   7 kaNNE kaNmaNiyE - y = z                   #VALUE!  99
09          09   KarunAjaladhi                         #VALUE!  99
09          09   Mahaganapathim                        #VALUE!  99
09          09   nagumOmu - T@ = AbEri                     #VALUE!  99
09          09   Raghuvamsapathe Paripalayamam                 #VALUE!  99
16          16   01 viribONi - Appaya Bh = bhairavi              #VALUE!  99
16          16   02 ennErAmum - GkB@ = dEvagandhAri              #VALUE!  99
16          16   03 tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi      #VALUE!  99
16          16   04 brochevarevare - T@ = SrI ranjani             #VALUE!  99
16          16   05 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           #VALUE!  99
16          16   06 endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI              #VALUE!  99
16          16   07 etula brOtavu - T@ = cakravAham              #VALUE!  99
16          16   08 amba naradevate - Krishnaswami Iyer = rudrapriyA      #VALUE!  99
16          16   09 Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli           #VALUE!  99
16          16   09 Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli           #VALUE!  99
16          16   10 samaya mide rA (jAvali) - PaTnam S I = behAg        #VALUE!  99
01          1   00 alivENi - y = SankarAbharaNam - 0000            #VALUE!  99
01          1   00 ennako manasuku - y = nIlAmbhari ~ 0000 ~ 00         37   37
01          1   00 inta cAla - y = bEgaDA - 0000               #VALUE!  99
01          1   00 jagadOdhAraNA - P Dasar = miSra kApi - 0000        #VALUE!  99
01          1   00 karuNai nyAn - x = dvijAvanti ~ 2000 ~ 20          34   34
01          1   00 krishna nI bEgane - PD@ = yaman kalyANi ~ 2000 ~ 20     44   44
01          1   00 marivere gati - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 2001 ~ 20   49   49
01  1  00 marivere gati - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 2002 ~ 20   49   49
01  1  00 parama pAvana - x = pUrvi kalyANi 1            #VALUE!  99
01  1  00 parama pAvana - x = pUrvi kalyANi 2            #VALUE!  99
01  1  00 sri patE - = nAgasvarALi ~ 0000 ~ 00             29   29
01  1  00 Sri sArasvati ~ 0000 ~ 00                  18   18
01  1  01 nannu brova 1                       #VALUE!  99
01  1  02 nannu brova 2                       #VALUE!  99
01  1  Lalita pancam - Parama purusham - Svati T.MP3         #VALUE!  99
01  1  PUrNa candrikA - Ramachandra - Svati T.MP3          #VALUE!  99
01  1  Useni - Pahimam - Svati T.MP3                 #VALUE!  99
05  05  ANDOLikA                           #VALUE!  99
05  05  gOpalaka - Svati T = rEvagupti                #VALUE!  99
05  05  kalyANi - nItu caraNamula ~ 1                  25   25
05  05  kalyANi - nItu caraNamula ~ 2                  25   25
05  05  kalyANi - nItu caraNamula ~ 3                  27   27
05  05  mAru - Ramnad S Iyengar = khamas               #VALUE!  99
05  05  pAhimAam brihan nAyaki                    #VALUE!  99
05  05  pali mati                           #VALUE!  99
05  05  parama purusham                        #VALUE!  99
05  05  pUrvi - ni ri ni ri = Tirukkogarnam              #VALUE!  99
05  05  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli              #VALUE!  99
05  05  rAmachandra pAhi                       #VALUE!  99
05  05  RTP - x = ~ 1                          10   10
05  05  RTP - x = ~ 2                          10   10
05  05  RTP - x = ~ 3                          10   10
05  05  thyAgarAja yOga - 1 = Ananda bhairavi             #VALUE!  99
05  05  thyAgarAja yOga - 2 = Ananda bhairavi             #VALUE!  99
15  15  bhajarE raghuvIram                      #VALUE!  99
15  15  ciRRam ciru - malayamArutam = ANDAL              #VALUE!  99
15  15  harihara ninnanu - PD = sindhu bhairavi            #VALUE!  99
15  15  mAlE - kuntAla varALi = ANDAL                 #VALUE!  99
15  15  neelAmbho ruha - Ananda bhairavi = Svati T          #VALUE!  99
15  15  rAjIvAksha bArO - SankarAbharaNam = Svati T          #VALUE!  99
15  15  sarasi janAbha - saurAshTram                 #VALUE!  99
15  15  SrI venkaTEsam 1 - tODi = Ramnad SrInivasa Iyngr       #VALUE!  99
15  15  SrI venkaTEsam 2 - tODi = Ramnad SrInivasa Iyngr       #VALUE!  99
15  15  vangak - suruTi = ANDAL                    #VALUE!  99
15  15  venkaTa - amir kalyANi = Subramanya Sastri          #VALUE!  99
15  15  venkaTEsA 1 - madhyamAvati = T@                #VALUE!  99
15  15  venkaTEsA 2 - madhyamAvati = T@                #VALUE!  99
22  22  01 dEvi brOva - SS@ = cintAmaNi                #VALUE!  99
22  22  01 varnam - y = SrI                      #VALUE!  99
22  22  02 devipAvanE RTP - Svati T = sAveri ~ 01            38   38
22  22  02 devipAvanE RTP - Svati T = sAveri ~ 02            38   38
22  22  02 devipAvanE RTP - Svati T = sAveri ~ 03            38   38
22  22  02 nI nIndu veda - T@ = Karn dEva gandhAri          #VALUE!  99
22  22  03 ali vENi - y = kurinji                   #VALUE!  99
22  22  04 amba brova - y = tOdi                   #VALUE!  99
22  22  05 entarani - y = harikhAmboji                #VALUE!  99
22  22  06 entaro - T@ = shrI                     #VALUE!  99
22  22  07 evarini - y = kharaharapriyA                #VALUE!  99
22  22  08 jagado dhAranA - PD = mishra kApi             #VALUE!  99
22  22  09 mAruluko - Ramnad Srinivasa Igr = khAmAs          #VALUE!  99
22        22  10 neranam - Ramnad Srinivasa Igr = kAnaDA          #VALUE!  99
22        22  11 ongi ulagalanda - ANDAL = rAgamAlikai           #VALUE!  99
22        22  12 pAyaluki jhankar - y = jOnpuri              #VALUE!  99
22        22  13 tillAnA - y = janaranjani                 #VALUE!  99
Live in Co I II  22  01 nera nammi - Ramnad Srinivasa Igr = kAnadA        #VALUE!  99
Live in Co I II  22  02 sAkEta nagaraNata - Mysore Sadasiva Rao = hari kAmbhoji  #VALUE!  99
Live in Co I II  22  03 rAmanatam bhajEham - y = pantuvarAli           #VALUE!  99
Live in Co I II  22  04 manasa guru guha - y = Ananda bhairavi          #VALUE!  99
Live in Co I II  22  05 nAdOpAsana - y = begadA                  #VALUE!  99
Live in Co I II  22  06 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 11     50   50
Live in Co I II  22  07 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 12     50   50
Live in Co I II  22  08 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 20     50   50
Live in Co I II  22  09 murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri       #VALUE!  99
Live in Co I II  22  10 gItArttamu - T@ = suruTTi                 #VALUE!  99
Live in Co I II  22  11 viruttam - y = rAgamAlikai                #VALUE!  99
Live in Co I II  22  12 karpagamE - PS@ = madhyamAvati              #VALUE!  99
R3        12  ali vENi - y = kurinji                    #VALUE!  99
R3        12  bAlakrishNan - dhanyAsi = PS                 #VALUE!  99
R3        12  cittam eppaDiyO - nAdanAmakriyA               #VALUE!  99
R3        12  dAsarati - tODi = T@                     #VALUE!  99
R3        12  gOpalaka - Svati T = rEvagupti                #VALUE!  99
R3        12  jagado dhAranA - PD = mishra kApi              #VALUE!  99
R3        12  marulukO - khamas = Ramnas S Igr               #VALUE!  99
R3        12  nI kEla nA - pUrNa candrikA                 #VALUE!  99
R3        12  ninuvina - pUrvikalyANi                   #VALUE!  99
R3        12  pada 1 - kharaharapriyA                   #VALUE!  99
R3        12  pada 2 - kharaharapriyA                   #VALUE!  99
R3        12  pada 3 - kharaharapriyA                   #VALUE!  99
R3        12  pOgatilO 1 - SankarAbharaNam                 #VALUE!  99
R3        12  pOgatilO 2 - SankarAbharaNam                 #VALUE!  99
R3        12  RTP - y = dhanyAsi ~ 1                     20   20
R3        12  RTP - y = dhanyAsi ~ 2                     20   20
R3        12  RTP - y = dhanyAsi ~ 3                     20   20
R3        12  RTP - y = dhanyAsi ~ 4                     20   20
R3        12  sEshAcala - varALi = MD                   #VALUE!  99
R3        12  sivakAmasundari - mukhAri                  #VALUE!  99
R3        12  SrI 1 subrammaNyAya - khAmbOji = MD             #VALUE!  99
R3        12  SrI 2 subrammaNyAya - khAmbOji = MD             #VALUE!  99
R3        12  tillAnA - x = janaranjani                  #VALUE!  99
Season 01     22  01 varnam gaNanAyaka - y = sunAda vinOdini          #VALUE!  99
Season 01     22  02 svAminata paripAlaya - MD@ = nATTai            #VALUE!  99
Season 01     22  03 Oh jagadAmbA - y = Ananda bhairavi            #VALUE!  99
Season 01     22  04 nItu caraNamulE - y = kalyANi               #VALUE!  99
Season 01     22  05 inta saukya - T@ = kApi ~ 01                28   28
Season 01     22  06 inta saukya - T@ = kApi ~ 02                28   28
Season 01     22  06 inta saukya - T@ = kApi ~ 03                28   28
Season 01     22  07 varugalAamO - y = mukhAri                 #VALUE!  99
Season 01     22  08 kaNDu dhanya - y = behAg                 #VALUE!  99
Season 01     22  09 harihara ninnanu - PD = sindhu bhairavi          #VALUE!  99
Season 01     22  10 niri niri - y = pUrvi                   #VALUE!  99
MP3CD       24  01 himagiri tanayE - y = suddha dhanyAsi           #VALUE!  99
MP3CD       24  02 SrI rAma Sarasvati - MD@ = nAsika bhusHaNi        #VALUE!  99
MP3CD       24  03 mAmava sadA - Svati Tirunal = kAnadA           #VALUE!  99
MP3CD        24  04 pUrNa candra bimba - y = z              #VALUE!  99
MP3CD        24  05 nitya kalyANi - y = kalyANi             #VALUE!  99
MP3CD        24  06 nirAmayE - y = z                   #VALUE!  99
MP3CD        24  07 AnandAmruta karsHini - MD@ = amruta varsHini     #VALUE!  99
MP3CD        24  08 amba mAmava - y = z                 #VALUE!  99
09         09  bhajorey bhayya                     #VALUE!  99
09         09  bhavayami gopala balam Panch              #VALUE!  99
09         09  hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji           #VALUE!  99
09         09  jagadodharana                      #VALUE!  99
09         09  Jo Achyuthanada Jo Jo - Panch              #VALUE!  99
09         09  maithreem                        #VALUE!  99
09         09  naTa nala                        #VALUE!  99
09         09  Natanala Bharamayaku - Panch              #VALUE!  99
09         09  raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam    #VALUE!  99
09         09  tillAnA                         #VALUE!  99
09         09  vasO mOre - mIrA = MSS                 #VALUE!  99
19         19  01 vandE vAsudEvam = Sri =               #VALUE!  99
19         19  02 tAz caDaiyum = = pAsuram -              #VALUE!  99
19         19  03 Entamatramu = rAgamAlikai = Annamacharya       #VALUE!  99
19         19  04 toli yunnu = nIlAmbari = Annamacharya        #VALUE!  99
19         19  05 bhAvayAmi gOpAlakam = yaman kalyANi = Annamacharya  #VALUE!  99
19         19  06 Natanala = Lalitha = Annamacharya          #VALUE!  99
19         19  07 okkapari = kharaharapriyA = Annamacharya       #VALUE!  99
19         19  08 kuRai onRum - Rajaji = rAgamAlikai          #VALUE!  99
Annamacharya    09  bhavana lona - Annamacharya               #VALUE!  99
Annamacharya    09  dEva dEvam - Annamacharya                #VALUE!  99
Annamacharya    09  dholayam - Annamacharya                 #VALUE!  99
Annamacharya    09  Ksheerabhi Kanyakaku - Annamacharya = rAgamAlikai    #VALUE!  99
Annamacharya    09  manujudaiputti - Annamacharya              #VALUE!  99
Annamacharya    09  rA rA cinnanna - jhInjhuti = Annamacharya        #VALUE!  99
Annamacharya    09  tODi - sadA ThyyAgarajam                #VALUE!  99
Meera        09  badha guru - mIrA                    #VALUE!  99
Meera        09  hari Avan - mIrA                    #VALUE!  99
Meera        09  jalata bina - mIrA                   #VALUE!  99
Meera        09  mA hari - mIrA                     #VALUE!  99
Meera        09  mOrE tu giridhara - mIrA                #VALUE!  99
Meera        09  pyrE - mIrA                       #VALUE!  99
Meera        09  sriman narayna - Annamacharya              #VALUE!  99
10         10  Ilalo - T@ = aTANA                   #VALUE!  99
10         10  mruthyunjaya                      #VALUE!  99
10         10  nee parakramamu                     #VALUE!  99
10         10  neelakaNTa                       #VALUE!  99
10         10  odavanesha                       #VALUE!  99
10         10  ragasudha rasa                     #VALUE!  99
10         10  sadamadin                        #VALUE!  99
10         10  Siva aparadhamu                     #VALUE!  99
10         10  vedapureesha                      #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  1 sadamadin - y = z                   #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  2 oda vanesha - y = z                  #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  3 nilakanta - y = z                   #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  4 veda purisha - y = z                 #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  5 I la lo - y = z                    #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  6 mrutyunjayaya - y = z                 #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  7 ni parakramamu - y = z              #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  8 siva aparadhamu - y = z              #VALUE!  99
MP#CD Siva kritis  27  9 ragasudha rasa - y = z              #VALUE!  99
Ft Wayne      26  1 varNam - y = z                  #VALUE!  99
Ft Wayne      26  10 Aru talai - y = z                #VALUE!  99
Ft Wayne      26  11 eppAdi en manam - Arunachala Kavi = husIni    #VALUE!  99
Ft Wayne      26  12 viruttam en tAyum - y = rAgamAlikai       #VALUE!  99
Ft Wayne      26  13 uruvAy - Arunagiri Nathar = Z          #VALUE!  99
Ft Wayne      26  2 varaNamukha - y = z                #VALUE!  99
Ft Wayne      26  3 O Jagadamba - y = z                #VALUE!  99
Ft Wayne      26  4 balasubrAmaniya - MD@ = bilahari ~ 1        38   38
Ft Wayne      26  5 balasubrAmaniya - MD@ = bilahari ~ 2        38   38
Ft Wayne      26  6 cindanai ceyyadi - y = z             #VALUE!  99
Ft Wayne      26  7 karthikeya - y = z                #VALUE!  99
Ft Wayne      26  8 mAL maruga and RTP - y = z            #VALUE!  99
Ft Wayne      26  9 sAmi mayura - y = z                #VALUE!  99
07         07  evare ramayya                    #VALUE!  99
07         07  joothamu rare                    #VALUE!  99
07         07  karuNai purindira                  #VALUE!  99
07         07  parandAma vathi                   #VALUE!  99
07         07  rara phanisaya                   #VALUE!  99
07         07  vachama gochara                   #VALUE!  99
07         07  visAlakshi                     #VALUE!  99
ICMS+        12  ammE nArAyaNO                    #VALUE!  99
ICMS+        12  anumanai                      #VALUE!  99
ICMS+        12  bhaja bhaja                     #VALUE!  99
ICMS+        12  enduko - T@ = kalyANi ~ 1               21   21
ICMS+        12  enduko - T@ = kalyANi ~ 2               21   21
ICMS+        12  enduko - T@ = kalyANi ~ 3               21   21
ICMS+        12  jANarO jAvali - y = z                #VALUE!  99
ICMS+        12  kAnaDA - samala                   #VALUE!  99
ICMS+        12  Ksheerabhi Kanyakaku - Annamacharya = rAgamAlikai  #VALUE!  99
ICMS+        12  kuni tADO                      #VALUE!  99
ICMS+        12  naLina kAnti                    #VALUE!  99
ICMS+        12  nannu - rIti gowLai = T@              #VALUE!  99
ICMS+        12  nArAyanA - PD = suddha dhanyAsi           #VALUE!  99
ICMS+        12  nidhiSAla - T@ = kalyANi ~ 1             1    1
ICMS+        12  nidhiSAla - T@ = kalyANi ~ 2             1    1
ICMS+        12  rAghavEndra                     #VALUE!  99
ICMS+        12  RTP - x = ~ 1                     10   10
ICMS+        12  RTP - x = ~ 2                     10   10
ICMS+        12  RTP - x = ~ 31                    10   10
ICMS+        12  RTP - x = ~ 32                    10   10
ICMS+        12  RTP - x = ~ 4                     10   10
ICMS+        12  sankara - x = gowLai                #VALUE!  99
ICMS+        12  svAmi - nAgasvarALi = K Kunjar           #VALUE!  99
ICMS+        12  svAmi nata - nATTai                 #VALUE!  99
ICMS+        12  tani                        #VALUE!  99
ICMS+        12  u u viLaiyADa                    #VALUE!  99
ICMS+        12  v v suTTum                     #VALUE!  99
ICMS+        12  w w sAgara - bhAgEsvari = MDR            #VALUE!  99
ICMS+        12  x x tillAnA - M Sivaranjani             #VALUE!  99
ICMS+        12  y y sambhO                     #VALUE!  99
ICMS+  12  y y viruttam                #VALUE!  99
ICMS+  12  z z mangaLam                #VALUE!  99
ICMS+  12  z z Sp                   #VALUE!  99
15   15  ekamrisha 1 - cAmaram = MD         #VALUE!  99
15   15  ekamrisha 2 - cAmaram = MD         #VALUE!  99
15   15  gOpikA manoharam - ~ 1            18   18
15   15  gOpikA manoharam - ~ 2            18   18
15   15  ore juppuju - kannaDa gowLai = T@      #VALUE!  99
15   15  pAhi pAhi                  #VALUE!  99
15   15  vEl vEl                   #VALUE!  99
09   09  brocE - khamas = Mysore Vasudevachar    #VALUE!  99
09   09  Eni tOva - sArangA             #VALUE!  99
09   09  evaru - bAlahams              #VALUE!  99
09   09  Ilalo - T@ = aTANA             #VALUE!  99
09   09  jagadanandakA - nATTai = T@ ~ 1        27   27
09   09  jagadanandakA - nATTai = T@ ~ 2        27   27
09   09  kanaka - varALi               #VALUE!  99
09   09  kshENamai - mukhAri = T@          #VALUE!  99
09   09  mArubalga - SrIranjani           #VALUE!  99
09   09  orE juppu - kannaDa gowLai = T@       #VALUE!  99
09   09  RTP - x =                  #VALUE!  99
09   09  sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 1          23   23
09   09  sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 2          23   23
09   09  Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli   #VALUE!  99
09   09  vande mahaganapathim            #VALUE!  99
10   10  01 jagadanandakA - nATTai = T@       #VALUE!  99
10   10  02 kanakarucirA 1 - varALi         #VALUE!  99
10   10  02 kanakarucirA 2 - varALi         #VALUE!  99
10   10  03 tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani  #VALUE!  99
10   10  04 RTP - x = Ragamalikai ~ 1         21   21
10   10  04 RTP - x = Ragamalikai ~ 2         21   21
10   10  04 RTP - x = Ragamalikai ~ 3         21   21
10   10  04 RTP - x = Ragamalikai ~ 4         21   21
10   10  05 zz                    #VALUE!  99
10   10  06 nIraja - Maund              #VALUE!  99
10   10  07 Viruttham - ragamalikai         #VALUE!  99
10   10  08 Arumugane ~ 2               9    9
10   10  09 atini pai - yamankalyani         #VALUE!  99
10   10  10 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi  #VALUE!  99
10   10  11 tillAnA - x = cenjuruTTi         #VALUE!  99
10   10  12 vinAya kuni - madhyamAvati        #VALUE!  99
10   10  13 sAdincanE - T@ = Arabhi ~ 1        23   23
10   10  13 sAdincanE - T@ = Arabhi ~ 2        23   23
10   10  14 yOcanA - darbAr = T@ ~ 1          20   20
10   10  14 yOcanA - darbAr = T@ ~ 2          20   20
10   10  15 KalikunDE - kIravANi           #VALUE!  99
10   10  16 evarurA - mOhanam ~ 1           17   17
10   10  16 evarurA - mOhanam ~ 2           17   17
10   10  17 marivArati 1 - Shanmukapriy       #VALUE!  99
10   10  17 marivArati 2 - Shanmukapriy       #VALUE!  99
SVR   17  brOcEvArevarurA - Mysore v@ = khamAS ~ 1   36   36
SVR   17  brOcEvArevarurA - Mysore v@ = khamAS ~ 2   36   36
SVR   17  Ilalo - T@ = aTANA ~ 1            18   18
SVR         17   Ilalo - T@ = aTANA ~ 2                           18   18
SVR         17   sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 1                         23   23
SVR         17   sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 2                         23   23
SVR         17   Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli                  #VALUE!  99
Amutham 19     3    01 ceraravademira - T@ = rItigauLai - 0000                #VALUE!  99
Amutham 19     3    02 kAshi visAlaAkshi - MD@ = pUrvikalyANi ~ 0 ~ 0              43   43
Amutham 19     3    03 avadharu - Annamachaya = khamAs - 0000                 #VALUE!  99
Amutham 19     3    04 etulaina - Thyagarajar = sAmA                     #VALUE!  99
Amutham 19     3    05 ninnADa - T@ = kannadA ~ 2000 ~ 20                    27   27
Amutham 19     3    06 thanayuni - T@ = bhairavi - 2001                    #VALUE!  99
Amutham 19     3    06 thanayuni - T@ = bhairavi - 2002                    #VALUE!  99
Amutham 19     3    06 thanayuni - T@ = bhairavi - 2003                    #VALUE!  99
Annamacharya    3    01 vandeham - Annamacharya                        #VALUE!  99
Annamacharya    3    02 vade venkaTAdri - Annamacharya                     #VALUE!  99
Annamacharya    3    03 parusamu - Annamacharya                        #VALUE!  99
Annamacharya    3    04 yedi nijambani - Annamacharya                     #VALUE!  99
Annamacharya    3    05 rAmA indi - Annamacharya                        #VALUE!  99
Annamacharya    3    06 itara devatA - Annamacharya                      #VALUE!  99
Annamacharya    3    07 alarulu - Annamacharya = SankarAbharaNam ~ 2000 ~ 20           45   45
Annamacharya    3    08 antaryAmi - Annamacharya = z ~ 0000 ~ 00                 33   33
Annamacharya    3    09 nArAyaNA - Anamacharya                         #VALUE!  99
Annamacharya    3    10 inta kaNTE - Annamacharya                       #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   01 sakalasAanti - bahudAri = Annamacharya                 #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   02 dEvadEvam - hindOLam = Annamacharya                  #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   03 rAmabhadra - Ananda bhairavi = Annamacharya              #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   04 ghummaniyEDi - pUrvi kalyANi = Annamacharya              #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   05 sadAnandamu - kharaharapriyA = Annamacharya              #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   06 konarO - mOhanam = Annamacharya                    #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   07 mAyA mohamu - chalanATTai = Annamacharya                #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   08 rAmacandrau - dvijAvanti = Annamacharya                #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   09 kandarpa - kalAvanti = Annamacharya                  #VALUE!  99
Annamaya gAnAmrutam 07   10 nandakadhara - rAgESvari = Annamacharya                #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  01 chalamela - nATTAkurinji - Rangaswami Nattuvanar            #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  02 rAma ninnu nambhina - mOhanam - Thygaraja               #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  03 suguNa mulE - chakravAham - Thygaraja                 #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  04 ninnu vinA - pUrvikalyANi - Shyama Sastri - 01 AlApanai        #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  04 ninnu vinA - pUrvikalyANi - Shyama Sastri - 02             #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  05 padavini - sAlaka bhairavi - Thyagaraja                #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  06 enta muddhO - bindumAlaini - Thyagaraja                #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  07 koluva mArE 1 - tODi = T@                       #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  07 koluva mArE 1 - tODi = T@                       #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  07 koluva mArE 1 - tODi = T@ ~ 1                      1    1
CTU 2003     CTU 2003  07 koluva mArE 1 - tODi = T@ ~ 3                      1    1
CTU 2003     CTU 2003  08 nAn oru viLayATTu - navarasa kAnadA - Papanasam Sivan.         #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  09 smarasE - hamIr kalyANi - Priandara Dasar.               #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  10 SlOkam - SayankAlE - K GowLai - k dEvagandHari - valaji - behAg - 01  #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  11 parama purusha - behAg - Narayana Tirtha                #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  12 pAyarANi(jAvaLi) - kApi - Malladi Br.                 #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  13 prativaram - pahadi - Sadhasiva Brahmendra.              #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  14 Srirama - yadukula khambOdhi - Thyagaraja - Malladi Br.        #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  15 tillana - khamas - Patnam Subrmaniya I.                #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  16 marali marali - nadhyamavati - Annamacharya - Malladi Br.       #VALUE!  99
Manoharam      07   01 varasakti - supra dIpam                        #VALUE!  99
Manoharam     07  02 kotinADulu - tODi                   #VALUE!  99
Manoharam     07  03 nIlOptpalam                      #VALUE!  99
Manoharam     07  04 citra ratna - kharaharapriyA              #VALUE!  99
Manoharam     07  05 shringAra - nIlAmbari                 #VALUE!  99
Manoharam     07  06 nitya pUja - dvijA vanti                #VALUE!  99
Manoharam     07  07 kaNDEna - mAND                     #VALUE!  99
Manoharam     07  08 jaya jAnaki - bAgESvari                #VALUE!  99
Manoharam     07  09 bhaja - rAgamAlikai                  #VALUE!  99
Manoharam     07  10 jaya jaya durgA - durga                #VALUE!  99
Manoharam     07  11 pratu varam - pahaDi                  #VALUE!  99
Manoharam     07  12 rAma Eva - balahamsa                  #VALUE!  99
Manoharam     07  13 akaTi vElala - rEvati                 #VALUE!  99
Manoharam     07  14 rAm rAm - maruva behAg                 #VALUE!  99
MS 2000      4  00 bhaja bhaja mAnasa - y = tilang = tilang ~ 0000 ~ 00   45   45
MS 2000      4  1 khAmbOji - vallabha nAyakasya              #VALUE!  99
MS 2000      4  2 rEvagupti - purushOttama - Annamacharya         #VALUE!  99
MS 2000      4  3 dEvagAndhAri - vinaradana - Thyagarajar         #VALUE!  99
MS 2000      4  4 kIrvANi - varamulO sakhi 1 - Patnam Subramaya I     #VALUE!  99
MS 2000      4  4 kIrvANi - varamulO sakhi 2 - Patnam Subramaya I     #VALUE!  99
MS 2000      4  5 hamir kalyANi - vEnkaTa saila 1 - Subbaraya Sastri   #VALUE!  99
MS 2000      4  6 hamir kalyANi - vEnkaTa saila 2 - Subbaraya Sastri   #VALUE!  99
MS 2000      4  7 AbhEri - pancAshat - M Dixitar             #VALUE!  99
MS 2000      4  8 nATTA kurinji 1 - RTP - AlApanai            #VALUE!  99
MS 2000      4  8 nATTA kurinji 2 - RTP - tAnam              #VALUE!  99
MS 2000      4  8 nATTA kurinji 3 - RTP - pallavi             #VALUE!  99
MS 2000      4  8 nATTA kurinji 4 - RTP - tani              #VALUE!  99
Narayana Teertha  4  01 jaya jaya - Narayana T = naaTTai            #VALUE!  99
Narayana Teertha  4  02 ehimudan - NarayanA Tirtha = Ananda bhairavi 0000   #VALUE!  99
Narayana Teertha  4  03 gOvinda miha - NarayanA TIRTHA = tOdi ~ 2000 ~ 20    42   42
Narayana Teertha  4  04 pAhi pAhi - NarayanA T = jOnpuri - 0000        #VALUE!  99
Narayana Teertha  4  05 gOvinda gadaya - NarayanA T = khAmbOdhi - 0000     #VALUE!  99
Narayana Teertha  4  06 pUraya mama - Narayana T = bilahari ~ 2000 ~ 20     40   40
Narayana Teertha  4  07 parama purusha - Narayana T = behAg - 2000       #VALUE!  99
Narayana Teertha  4  08 mAdhava- Narayana T = nIlAmbhari ~ 0000 ~ 00       37   37
Narayana Teertha  4  09 suddha sArang - govardhana - Narayana T        #VALUE!  99
Narayana Teertha  4  10 dEva dEva - Narayana T = sindhubhairavi - 2000     #VALUE!  99
Ragas of S India  2  01 sadA calEsvaram - y = bhUpALam             #VALUE!  99
Ragas of S India  2  02 nI vErakuladhAnamu - y = bEgaDA - 0000         #VALUE!  99
Ragas of S India  2  03 teliyalEru - y = dhenukA                #VALUE!  99
Ragas of S India  3  04 avadharu - Annamachaya = khamAs - 0000         #VALUE!  99
Ragas of S India  2  05 gOvardhana - y = suddha sArangi            #VALUE!  99
Ragas of S India  2  06 satatam - y = khara harapriyaa - 2001         #VALUE!  99
Ragas of S India  2  06 satatam - y = khara harapriyaa - 2002         #VALUE!  99
Ragas of S India  2  07 bhaja bhaja mAnasa - y = tilang ~ 2000 ~ 20       36   36
Ragas of S India  2  08 nara hari = madhuvanti                 #VALUE!  99
Ragas of S India  2  09 tillAnA - y = pUrNa candrikA              #VALUE!  99
Sukhanubhav    2  01 nA morala kimapavE - y = dEva gAndhAri         #VALUE!  99
Sukhanubhav    2  02 sandEhamunu - y = rAmapriyA              #VALUE!  99
Sukhanubhav    2  03 mATi mATikki - y = mOhanam ~ 2000 ~ 20          31   31
Sukhanubhav    2  04 prArabdha mitlu - y = svarAvaLi            #VALUE!  99
Sukhanubhav    2  05 muripemu gatigE - y = mukhAri ~ 1           #VALUE!  99
Sukhanubhav    2  05 muripemu gatigE - y = mukhAri ~ 2           #VALUE!  99
Sukhanubhav    2  06 vadana jyuti - y = pantuvarALi ~ 2000 ~ 20        35   35
09         09  bhajAmyaham - hamsadhvani                 #VALUE!  99
09         09  bhajare - bEgaDA                     #VALUE!  99
09         09  bhAvayAmi - bhairavi                   #VALUE!  99
09         09  bhuvana sundari - kannada gowlai             #VALUE!  99
09         09  caraNa kamala - shankarAbharaNam             #VALUE!  99
09         09  cArukEsi - gOpikA                     #VALUE!  99
09         09  mahAlakshmi - maNirangu                  #VALUE!  99
09         09  nigamani - kharaharapriya                 #VALUE!  99
09         09  parvatarAja - Ananda bhairavi               #VALUE!  99
09         09  rAgamAlikai - bhuvana                   #VALUE!  99
09         09  ranjani - ranjani charayama                #VALUE!  99
09         09  SAradAmba - rIti gowLai                  #VALUE!  99
09         09  shri Ramanuja - sAmA                   #VALUE!  99
09         09  smara dinakara - behAg                  #VALUE!  99
09         09  SundarEsvara - khAmbOji                  #VALUE!  99
09         09  tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani          #VALUE!  99
03         3  00 sArasAksha - Svati Tirunal = pantuvarALi ~ 0000 ~ 00   45   45
03         3  00 venta ninnE - y = khamAs - 0000            #VALUE!  99
03         3  00 venta ninne - y = mukhAri ~ 1 ~             30   30
03         3  00 venta ninne - y = mukhAri ~ 2 ~             30   30
15         15  02 vandEham - hamsadhvani = z               #VALUE!  99
15         15  03 okka pari - khara harapriyA = Annamacharya       #VALUE!  99
15         15  04 Sankari Sankuru - x = sAvEri ~ 1             29   29
15         15  04 Sankari Sankuru - x = sAvEri ~ 2a            29   29
15         15  04 Sankari Sankuru - x = sAvEri ~ 2b            29   29
15         15  05 annapURNE - MD@ = SAmA                 #VALUE!  99
15         15  06 mApala velasi - a sAveri = T@             #VALUE!  99
15         15  07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 1              26   26
15         15  07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 2a             26   26
15         15  07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 2b             26   26
15         15  07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 3              26   26
15         15  08 muNDEti rAmuDu - Harikamboji = T@           #VALUE!  99
15         15  09 palukutE - Suddha dhanyAsi = z             #VALUE!  99
15         15  10 Ela rAdha - bhairavi = z                #VALUE!  99
15         15  11 tillAnA - x = khamAs                  #VALUE!  99
15         15  12 mangalam                        #VALUE!  99
15         15  Ana veTTina - Khamboji = Bhadrachala Ramdas        #VALUE!  99
15         15  anta rAmA - Varali = Bhadrachala Ramdas          #VALUE!  99
15         15  dasaratha rAma - mukhAri = Bhadrachala Ramdas       #VALUE!  99
15         15  Emayya rAma - kambOji = Bhadrachala Ramdas        #VALUE!  99
15         15  Emira rAma - nada nAmakriyA = Bhadrachala Ramdas     #VALUE!  99
15         15  gajAnana yudham - Chakravaham = z             #VALUE!  99
15         15  Hari Hari rAma - KanadA = Bhadrachala Ramdas       #VALUE!  99
15         15  itaramu - shankArAbharaNam = Bhadrachala Ramdas      #VALUE!  99
15         15  O Raghu - SAMA = Bhadrachala Ramdas            #VALUE!  99
15         15  pAhimAm - yadu kula kAmbOji = Bhadrachala Ramdas     #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  01 vanajAksHi - Pallavi Gopalayyar = kalyANi       #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  02 GananAyakam - y = Rudrapriya              #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  03 vandeham jagat - Annamacharya = hamsadhvani      #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  04 kanTa jUdumi - T@ = vachaspati ~ 01           35   35
Live in Co 1 2 3  24  05 kanTa jUdumi - T@ = vachaspati ~ 02           35   35
Live in Co 1 2 3  24  06 bhAvamu lona - Annamacharya = suddha dhanyAsi     #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  07 emayya rAma - Bhadrachala Ramdas = kAmbodhi      #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  08 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 11         40   40
Live in Co 1 2 3  24  09 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 12         40   40
Live in Co 1 2 3  24  10 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 20         40   40
Live in Co 1 2 3  24  11 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 30         40   40
Live in Co 1 2 3  24  12 koluvai yunadE - T@ = dEva gandhAri          #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  13 nAn oru viLaiyattu - PS@ = navarasa kAnadA       #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  14 rAma mantra - PD = jOnpuri               #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  15 emani vegintunE - T@ = Huseni             #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  16 saravaNa bhava - PS@ = sHanmukha priyA         #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  17 mudu gArE yasOdha - Annamacharya = kurinji       #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  18 mODi jeSavElara - Pattabhiramayya = khamAs       #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  19 nAnATi baDuku - Annamacharya = revati         #VALUE!  99
Live in Co 1 2 3  24  20 tillAnA - Lalgudi = rAkesHri              #VALUE!  99
26         26  01 Ninne nambi nAno - Sama Sastri = tODi ~ 1 ~ 1      39   39
26         26  02 Ninne nambi nAno - Sama Sastri = tODi ~ 2 ~ 2      39   39
26         26  03 parAmatmudu velige - T@ = vAghadIsvari ~ 1 ~ 1      40   40
26         26  04 parAmatmudu velige - T@ = vAghadIsvari ~ 2 ~ 2      40   40
26         26  05 rAmacandra - y = pUrNa candrikA            #VALUE!  99
26         26  06 SmarAmyakam - y = rAmapriyA              #VALUE!  99
26         26  07 toli janma muna - T@ = bilahari            #VALUE!  99
26         26  08 vinAyaka - Veenai Kuppier = hamsadhvani        #VALUE!  99
05         05  akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti             #VALUE!  99
05         05  annapURNE - MD@ = SAmA                  #VALUE!  99
05         05  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli             #VALUE!  99
05         05  candra chUDa                       #VALUE!  99
05         05  endUkU 1 - shanakArabharaNam               #VALUE!  99
05         05  endUkU 2 - shanakArabharaNam               #VALUE!  99
05         05  kArttikEyA                        #VALUE!  99
05         05  maNa vyALAkim                       #VALUE!  99
05         05  nirupamAna                        #VALUE!  99
05         05  raghu vara ninnu                     #VALUE!  99
05         05  rAmabhadra                        #VALUE!  99
05         05  Sankari                          #VALUE!  99
05         05  sarasjuda - sAveri                    #VALUE!  99
05         05  shuddha bangalA - rAma bhakti = T@            #VALUE!  99
05         05  teliyaleru rAma - T@ = dhenukA              #VALUE!  99
05         05  vAcaspati - brOva bArama                 #VALUE!  99
05         05  viribONi - Appaya Bh = bhairavi              #VALUE!  99
05         05  z mangalam                        #VALUE!  99
16         16  01 SrI mahA gaNapati - Mayuram Vishvanathaiyer = nATTai  #VALUE!  99
16         16  02 gOpAlaka - Svati Tirunal = rEva gupTi         #VALUE!  99
16         16  03 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti           #VALUE!  99
16         16  04 sObillu - T@ = jaganmOhini               #VALUE!  99
16         16  05 annapURNE - MD@ = SAmA ~ 1                22   22
16         16  06 annapURNE - MD@ = SAmA ~ 2                22   22
16         16  07 maru gelarA - T@ = jayantasri             #VALUE!  99
16         16  08 inta sowkya - T@ = kApi                #VALUE!  99
16         16  09 raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam    #VALUE!  99
16         16  10 murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri      #VALUE!  99
16         16  11 unnaiyallAl - PS@ = kalyANi              #VALUE!  99
16         16  12 pAlinchu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati         #VALUE!  99
16         16  13 bhogIndra sAyinam - Svati T@ = kuntALa varALi     #VALUE!  99
Season 03     24  01 varnam - Tiruvottiyur Thyagayyar = sahAnA       #VALUE!  99
Season 03  24  02 mahA gaNapatim - MD@ = nATTai                #VALUE!  99
Season 03  24  03 gauri manOhari - PS@ = gauri manOhari            #VALUE!  99
Season 03  24  04 deva deva kalaya nIte - Svati Tirunal = mAyA mALava gowLai  #VALUE!  99
Season 03  24  05 dwaitamu - T@ = rIti gowLai ~ 01                32   32
Season 03  24  06 dwaitamu - T@ = rIti gowLai ~ 02                32   32
Season 03  24  07 vijayAmbike - HKMBh = vijaya nAgiri             #VALUE!  99
Season 03  24  08 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 11       50   50
Season 03  24  09 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 12       50   50
Season 03  24  10 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 20       50   50
Season 03  24  11 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 30       50   50
Season 03  24  12 E kAdum abhang - Tukkaram = cArukEsi             #VALUE!  99
Season 03  24  13 tillAnA - Veena Seshanna = cencurtti             #VALUE!  99
MP3CD HKMB  23  01 bhuvanESvara - Harikesanallur M Bh = z            #VALUE!  99
MP3CD HKMB  23  02 amba vani - Harikesanallur M Bh = kIravaNi          #VALUE!  99
MP3CD HKMB  23  03 samayamidE - Harikesanallur M Bh = z             #VALUE!  99
MP3CD HKMB  23  04 vijayAmbike - Harikesanallur M Bh = vijaya nAgiri      #VALUE!  99
MP3CD HKMB  23  05 kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z ~ 01          44   44
MP3CD HKMB  23  06 kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z ~ 02          44   44
MP3CD HKMB  23  07 sundaranga temmAngu - y = z                 #VALUE!  99
MP3CD HKMB  23  08 mangaLa rUpiNiyE - y = z                   #VALUE!  99
MP3CD PS   23  01 sendil ANDavanE - Papanasam Sivan= z             #VALUE!  99
MP3CD PS   23  02 kA vA vA - Papanasam Sivan= z                #VALUE!  99
MP3CD PS   23  03 rAmanai bhajital - Papanasam Sivan= mANDu          #VALUE!  99
MP3CD PS   23  04 codanai cumai - Papanasam Sivan= z              #VALUE!  99
MP3CD PS   23  05 Siva perumAn krupai - Papanasam Sivan= z           #VALUE!  99
Season 02  23  01 svAmi nAn - y = z                      #VALUE!  99
Season 02  23  02 erAmuni nammi - y = z                    #VALUE!  99
Season 02  23  03 sabApatikku - GKBh = AbhOgi ~ 01                32   32
Season 02  23  04 sabApatikku - GKBh = AbhOgi ~ 02                32   32
Season 02  23  05 guruguhAya - y = z                      #VALUE!  99
Season 02  23  06 vara nArada - Thygarajar = vijayaSrI             #VALUE!  99
Season 02  23  07 SrI raghuvara - y = kambOji ~ 11                32   32
Season 02  23  08 SrI raghuvara - y = kambOji ~ 12                32   32
Season 02  23  09 SrI raghuvara - y = kambOji                 #VALUE!  99
Season 02  23  10 RTP - y = subha pantuvarALi ~ 01                32   32
Season 02  23  11 RTP - y = subha pantuvarALi ~ 02                32   32
Season 02  23  12 RTP - y = subha pantuvarALi ~ 03                32   32
Season 02  23  13 rAgattil ciRanda - y = rAgamAlikai              #VALUE!  99
Season 02  23  14 kAkkai - S Bharathi = z                   #VALUE!  99
07      07  Adi kAkka                            #VALUE!  99
07      07  amba vani - HKMB = keeravaNi                  #VALUE!  99
07      07  bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB              #VALUE!  99
07      07  kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z ~ 1            31   31
07      07  kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z ~ 2            31   31
07      07  Mangala Rupini - Hk Muthiah Bh                 #VALUE!  99
07      07  nara janma pantAka                       #VALUE!  99
07      07  Samayamide - Hk Muthiah Bh                   #VALUE!  99
07      07  vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri               #VALUE!  99
CTU 1990     14  01 erAnApai - tODi                  #VALUE!  99
CTU 1990     14  02 sObillu - jagan mOhini              #VALUE!  99
CTU 1990     14  03 brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 1          28   28
CTU 1990     14  03 brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 2          28   28
CTU 1990     14  04 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 1a          28   28
CTU 1990     14  04 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 1b          28   28
CTU 1990     14  04 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2          28   28
CTU 1990     14  05 enadu manam - khamas               #VALUE!  99
CTU 1990     14  06 subrahmaNyEna - suddha dhanyAsi          #VALUE!  99
CTU 1990     14  07 lalitE sri prAvrutE - bhairavi ~ 1         30   30
CTU 1990     14  07 lalitE sri prAvrutE - bhairavi ~ 2         30   30
CTU 1990     14  08 ltatva mariya - garuDadhvani           #VALUE!  99
CTU 1990     14  09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 1             23   23
CTU 1990     14  09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 2             23   23
CTU 1990     14  09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 3a            23   23
CTU 1990     14  09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 3a            23   23
CTU 1990     14  10 nambik keTTavarillA - kalyANi           #VALUE!  99
CTU 1990     14  11 bhajarE yadunatham - Hind kApi          #VALUE!  99
CTU 1990     14  12 marubAri - khamAs                 #VALUE!  99
CTU 1990     14  13 tillAnA - x = brindAvani             #VALUE!  99
CTU 1990     14  14 geetArttamu - T@ = suruTTi            #VALUE!  99
CTU 1990     14  15 mangalam                     #VALUE!  99
CTU 1990     14  oo                          #VALUE!  99
CTU 1999     09  01 ViribhONi - Pachimaram Adiyappa = Bhairavi    #VALUE!  99
CTU 1999     09  02 gurulEkha - Gauri Manohari = Thygaraja      #VALUE!  99
CTU 1999     09  03 bAgAyanayyA 1 - Chandra Jyoti = Thygaraja     #VALUE!  99
CTU 1999     09  03 bAgAyanayyA 2 - Chandra Jyoti = Thygaraja     #VALUE!  99
CTU 1999     09  04 KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan ~ 1a      36   36
CTU 1999     09  04 KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan ~ 1b      36   36
CTU 1999     09  04 KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan ~ 2      36   36
CTU 1999     09  05 Kalyana rAmA - hamsanAdham = Uththukkadu V S   #VALUE!  99
CTU 1999     09  06 marugElarA - Jayantashri = Thyagaraja       #VALUE!  99
CTU 1999     09  07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 1a    39   39
CTU 1999     09  07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 1b    39   39
CTU 1999     09  07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 2     39   39
CTU 1999     09  07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 3     39   39
CTU 1999     09  08 nALE nalla - kApi = Vedanayakam Pillai      #VALUE!  99
CTU 1999     09  09 mumuju - behAg = Annamacharya           #VALUE!  99
CTU 1999     09  10 tEruvadeppO - khamas = Neelakanta Sivan      #VALUE!  99
CTU 1999     09  toliyannu Panch                   #VALUE!  99
10        10  amrutavarshaini - sarasiruga = z           #VALUE!  99
10        10  krupayAm pAlaya - x = cArukEsi ~ 1           30   30
10        10  krupayAm pAlaya - x = cArukEsi ~ 2           30   30
10        10  maru veri - PaTnam S I = latAngi           #VALUE!  99
10        10  upacAramu 1 - T@ = bhairavi             #VALUE!  99
10        10  upacAramu 2 - T@ = bhairavi             #VALUE!  99
Popular Kritis  27  01 SrI ganesHA charanam - Papanasam Sivan= tilang  #VALUE!  99
Popular Kritis  27  02 kanda vandaruL - Papanasam Sivan= nata bhairavi  #VALUE!  99
Popular Kritis  27  03 nI irangAyenil - Papanasam Sivan= aTANA         #VALUE!  99
Popular Kritis  27  04 singAra vElavan - Papanasam Sivan= Ananda bhairavi   #VALUE!  99
Popular Kritis  27  05 sAma gAna lOla - Papanasam Sivan= hindoLam       #VALUE!  99
Popular Kritis  27  06 cittam irangAdA - Papanasam Sivan= sahAn        #VALUE!  99
Popular Kritis  27  07 enadhu manam - Papanasam Sivan= khamAS         #VALUE!  99
Popular Kritis  27  08 kA vA vA - Papanasam Sivan= varALi           #VALUE!  99
Popular Kritis  27  09 saranam ayyappa - Papanasam Sivan= mukhAri       #VALUE!  99
Popular Kritis  27  10 nIyE caraNam - Papanasam Sivan= khAmbodhi        #VALUE!  99
Popular Kritis  27  10 venkatesa ninnu - t@ = madhyamavati           #VALUE!  99
Popular Kritis  27  11 karuNAnidhayE - Papanasam Sivan= bauLi         #VALUE!  99
Popular Kritis  27  12 kArtikeyA - Papanasam Sivan= tODi            #VALUE!  99
Popular Kritis  27  13 bhuvaneSvari - Papanasam Sivan= begadA         #VALUE!  99
Popular Kritis  27  14 guruvAyurappA - Papanasam Sivan= cakravAham       #VALUE!  99
Popular Kritis  27  15 tuNai purindaruL - Papanasam Sivan= varamu       #VALUE!  99
Popular Kritis  27  16 nAn oru viLaiyattu - Papanasam Sivan= navarasa kAnadA  #VALUE!  99
Popular Kritis  27  17 mAdhava - Papanasam Sivan= hamsAnandi          #VALUE!  99
Popular Kritis  27  18 kannanai paNi - Papanasam Sivan= sHanmukha priyA    #VALUE!  99
Popular Kritis  27  19 IsanE - Papanasam Sivan= cakravAham           #VALUE!  99
Popular Kritis  27  20 karpagamE - Papanasam Sivan= madhyamAvati        #VALUE!  99
Annamacharya   08  amrita varshini                      #VALUE!  99
Annamacharya   08  behAg                           #VALUE!  99
Annamacharya   08  bhairavi                          #VALUE!  99
Annamacharya   08  brindAvana sArangi                     #VALUE!  99
Annamacharya   08  gurjari tOdi                        #VALUE!  99
Annamacharya   08  hindOlam                          #VALUE!  99
Annamacharya   08  malayamArutam                       #VALUE!  99
Annamacharya   08  navrOj                           #VALUE!  99
Annamacharya   08  rAgesri                          #VALUE!  99
Annamacharya   08  sAveri                           #VALUE!  99
Annamacharya   08  sindhu bhairavi                      #VALUE!  99
Annamacharya   08  SrI                            #VALUE!  99
27        27  01 anta kanu - PD = bagesvari               #VALUE!  99
27        27  02 bantu riti - t@ = hamsa nadham             #VALUE!  99
27        27  03 gana murtthe - y = z                  #VALUE!  99
27        27  04 intu tarasa mulu - y = z                #VALUE!  99
27        27  05 marivere gati - sama sastri = ananda bhairavi      #VALUE!  99
27        27  06 mundu velau - t@ = z                  #VALUE!  99
27        27  07 santana ramaswami - md@ = hindolavasnatam        #VALUE!  99
27        27  08 sitamma - t@ = vasanta                 #VALUE!  99
27        27  09 sri kantimati - md@ = hemavati             #VALUE!  99
05        05  akshaya - SankArAbharaNam                 #VALUE!  99
05        05  baNTu rIti - T@ = hamsanAdham               #VALUE!  99
05        05  brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 1               28   28
05        05  brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 2               28   28
05        05  EkAmbara natam - x = pUrvi kalyANi ~ 1            34   34
05        05  EkAmbara natam - x = pUrvi kalyANi ~ 2            34   34
05        05  jaya manOhari - nI bhakti bhAgya sudhA           #VALUE!  99
05        05  mAyamALava gowlai - mEru samAna = T@            #VALUE!  99
05        05  mODi                            #VALUE!  99
05         05   nAyaki - kanukona                        #VALUE!  99
05         05   ninnADa - kannaDA = T@                      #VALUE!  99
LP1         10   abhmAnamen - bEgaDA = T@ ~ 1                    24   24
LP1         10   abhmAnamen - bEgaDA = T@ ~ 2                    24   24
LP1         10   govardhana - kAnaDA = Naryana                  #VALUE!  99
LP1         10   ninnADa - kannaDA = T@                      #VALUE!  99
LP1         10   Palicu kAmAkshi 1 - madhyamAva                  #VALUE!  99
LP1         10   Palicu kAmAkshi 2 - madhyamAva                  #VALUE!  99
LP1         10   RTP - x = bhairavi ~ 1                       18   18
LP1         10   RTP - x = bhairavi ~ 2                       18   18
LP1         10   RTP - x = bhairavi ~ 3                       18   18
LP1         10   RTP - x = bhairavi ~ 4                       18   18
CTU 2003     CTU 2003  01 sarasUDa - varNam - sAveri - K Venkatarama I         #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  02 vallabha nAyakasya - bEgaDA - Muthuswamy D          #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  03 kAmAkshi - varALi - Syama Sastri               #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 01 Alapanai Vocal  #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 02 Alapanai Violin  #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 03          #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 04 tani       #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  05 paTTi viDu - manjari - Thyagaraja               #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  06 RTP - kalyaNi - 01 Alapanai                  #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  06 RTP - kalyaNi - 02 tAnam                   #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  06 RTP - kalyaNi - 03 pallavi                  #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  07 nADiya poruL - kIravANi - Averi - dEsh - Kamban        #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  08 rAma nAma - dEsh - Thanjavur Sankara I            #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  09 nArAyaNa - shuddha dhanyAsi - Purandara Das          #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  10 bhoota mATa - chandrakauns - tUkkaram             #VALUE!  99
CTU 2003     CTU 2003  11 tillAnA - paras - Ramnad Srinivasa Igar            #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   01 saravaNa bhava - Muthuswami Dikshitar = rEvagupti       #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   02 saravaNa bhava - Thanjavur Sankara Iyer = sahAnA       #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   03 saravaNa bhava - P Sivan = kannadA              #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   04 taNigai malai - P Sivan = tODi                #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   05 saravaNa bhava - Harikesanallur M Bh = pasupatipriya     #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   06 saravaNa bhava - madhyamAvati = kannadA            #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   07 saravaNa bhava - P Sivan = shanmukha priyA          #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   08 saravaNa bhava - Muthuswami Dikshitar = dEvakriyA       #VALUE!  99
SaravaNa bhava   20   09 saravaNa bhava - Arunagiri Nathar = rAgamalikai        #VALUE!  99
Season 00      20   01 evari bota - x = Abhogi                    #VALUE!  99
Season 00      20   02 nee kela dhAya - x = dEvamanOhari ~ 1              33   33
Season 00      20   03 nee kela dhAya - x = dEvamanOhari ~ 2              33   33
Season 00      20   04 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 1                  33   33
Season 00      20   05 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 2                  33   33
Season 00      20   06 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 3                  33   33
Season 00      20   07 iti gyAyamA - Thygarajar = mALavi               #VALUE!  99
Season 00      20   08 vallabha - Muthuswami Dikshitar = begadA           #VALUE!  99
Season 00      20   09 kApali - P Sivan = mOhanam ~ 1                 26   26
Season 00      20   10 kApali - P Sivan = mOhanam ~ 2a                 26   26
Season 00      20   11 kApali - P Sivan = mOhanam ~ 2b                 26   26
Season 00      20   12 kApali - P Sivan = mOhanam ~ 3                 26   26
Season 00    20  13 varuvAro - x = SAmA                 #VALUE!  99
Season 00    20  14 viruttam - tAyiR ciRanda =              #VALUE!  99
Season 00    20  15 barsi - Meera = megh malhar             #VALUE!  99
Season 01    2  01 evari bota - x = Abhogi ~ 2000 ~ 20          28   28
Season 01    2  02 vallabha - MD@ = bEgaDA - 1             #VALUE!  99
Season 01    2  02 vallabha - MD@ = bEgaDA - 2             #VALUE!  99
Season 01    2  03 nIkEla - y = dEva manOhari              #VALUE!  99
Season 01    2  04 ETi janmamu - T@ = Unknown ~ 0001 ~ 00         31   31
Season 01    2  05 ETi janmamu - T@ = Unknown ~ 0002 ~ 00         31   31
Season 01    2  06 iti nyAyamA - y = mALavi               #VALUE!  99
Season 01    2  07 kApali - PS@ = mOhanam ~ 2011 ~ 20           27   27
Season 01    2  07 kApali - PS@ = mOhanam ~ 2012 ~ 20           27   27
Season 01    2  07 kApali - PS@ = mOhanam ~ 2020 ~ 20           27   27
Season 01    2  07 kApali - PS@ = mOhanam ~ 2030 ~ 20           27   27
Season 01    2  09 mEgh malhar - barisu badariyA -           #VALUE!  99
02        2  00 angArakam - y = suruTTi ~ 2000 ~ 20          28   28
02        2  00 brhaspatE - y = aTANA - 0000             #VALUE!  99
02        2  00 budham - y = nATTakurinji - 2000           #VALUE!  99
02        2  00 divAkaram - y = yadukula khAmbOdhi - 0000      #VALUE!  99
02        2  00 mahAsuram - x = shanmukhapriyA ~ 2000 ~ 20       35   35
02        2  00 nIlAmbari = nIlAmbhari ~ 0000 ~ 00           27   27
02        2  00 sogusudA - y = Unknown - 1              #VALUE!  99
02        2  00 sogusudA - y = Unknown - 2              #VALUE!  99
02        2  AsAvEri - candram                    #VALUE!  99
02        2  Bhava Priye Bhavani                   #VALUE!  99
02        2  nannu brOva lalitA                   #VALUE!  99
02        2  paras - sukra                      #VALUE!  99
02        2  rAmapriyA - smaramyaham                 #VALUE!  99
02        2  saurAshTram - sUrya murtE                #VALUE!  99
02        2  SmaryAta                        #VALUE!  99
tunga tarange  24  01 tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani  #VALUE!  99
tunga tarange  24  02 kari kalAbha mukham - y = sAveri           #VALUE!  99
tunga tarange  24  03 gAyati vanamAli - y = z ~ 01              28   28
tunga tarange  24  04 gAyati vanamAli - y = z ~ 02              28   28
tunga tarange  24  05 SrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 01          35   35
tunga tarange  24  06 SrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 02          35   35
tunga tarange  24  07 virutam - Y = Z                   #VALUE!  99
tunga tarange  24  08 tunga tIra virAjam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi  #VALUE!  99
tunga tarange  24  09 Mangalam - Y = Z                   #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  01 himagiri - shuddha dhanyAsi             #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  02 ranjani - ranjani                  #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  03 janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai       #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  04 SrI cakra rAja - y = rAgamAlikai           #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  05 annapURNE - MD@ = SAmA                #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  06 mAmavatu - x = hindoLam               #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  07 sarasijanAbha - nAga gandhAri            #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  08 sAma gAna - Ananda bhairavi             #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  09 karuNai teyvamE - sindhu bhairavi          #VALUE!  99
deyvadarisanam  07  10 pAhimAm - janaranjani                #VALUE!  99
Ashwaththa     24  01 vanjAksha varNam - y = z                 #VALUE!  99
Ashwaththa     24  02 sAkEta nagaraNata - Mysore Sadasiva Rao = hari kAmbhoji  #VALUE!  99
Ashwaththa     24  03 ninuvina - Sama Sastri = pUrvi kalyANi          #VALUE!  99
Ashwaththa     24  04 svAmiki sari - y = z ~ 01                  25   25
Ashwaththa     24  05 svAmiki sari - y = z ~ 02                  25   25
Ashwaththa     24  06 samaya mide rA (jAvali) - Patnam Sub Iyer = behAg     #VALUE!  99
Ashwaththa     24  07 tillAnA - y =z                      #VALUE!  99
Ashwaththa     24  08 gurumangalashtakam - y = z                #VALUE!  99
Blissful Harmony  25  01 upacAramu - T@ = bhairavi                 #VALUE!  99
Blissful Harmony  25  02 Needhaya - y = Yadukula Kambodhi             #VALUE!  99
Blissful Harmony  25  03 gAna mUrtthE - y = z ~ 01                  25   25
Blissful Harmony  25  04 gAna mUrtthE - y = z ~ 02                  25   25
Blissful Harmony  25  05 bhajare - y = kalyANi ~ 03                 26   26
Blissful Harmony  25  06 bhajare - y = kalyANi ~ 01                 26   26
Blissful Harmony  25  07 bhajare - y = kalyANi ~ 02                 26   26
Blissful Harmony  25  08 viruttam - y = rAgamAlikai                #VALUE!  99
Blissful Harmony  25  09 ADiya pAdattai - y = suruTTi               #VALUE!  99
Carnatic Vocal   25  01 varNam nera nammi - Ramnad Srinivasa Igr = kAnadA     #VALUE!  99
Carnatic Vocal   25  02 sobillu - T@ = jaganmohini                #VALUE!  99
Carnatic Vocal   25  03 SItapate - T@ = khamas ~ 01                 27   27
Carnatic Vocal   25  04 SItapate - T@ = khamas ~ 02                 27   27
Carnatic Vocal   25  05 mAyammA - Sama Sastri = Ahiri               #VALUE!  99
Carnatic Vocal   25  06 SrI daksHinamoorte - y = SankarAbharaNam ~ 01        45   45
Carnatic Vocal   25  07 SrI daksHinamoorte - y = SankarAbharaNam ~ 02        45   45
Carnatic Vocal   25  08 SrI daksHinamoorte - y = SankarAbharaNam ~ 03        45   45
Carnatic Vocal   25  09 aravinda pada malar - y = kApi              #VALUE!  99
Chakravaham    26  01 RTP - y = cakravAham ~ 1                  22   22
Chakravaham    26  02 RTP - y = cakravAham ~ 2                  22   22
Chakravaham    26  03 RTP - y = cakravAham ~ 3                  22   22
Classical Moods  24  01 varnam - y = sAveri                    #VALUE!  99
Classical Moods  24  02 o rajivaksHa - T@ = Arabhi                #VALUE!  99
Classical Moods  24  03 rAmanatam bhajEham - y = pantuvarAli ~ 01          41   41
Classical Moods  24  04 rAmanatam bhajEham - y = pantuvarAli ~ 02          41   41
Classical Moods  24  05 EdayyA gati - y = calanATTai               #VALUE!  99
Classical Moods  24  06 buvini dAsulonE - T@ = Sriranjani ~ 01           38   38
Classical Moods  24  07 buvini dAsulonE - T@ = Sriranjani ~ 02           38   38
Classical Moods  24  08 tyagaraja Namaste - MD@ = begadA ~ 01            37   37
Classical Moods  24  09 tyagaraja Namaste - MD@ = begadA ~ 02            37   37
CTU 1998      21  01 shrI gaNapati nI - y = SaurAshTram            #VALUE!  99
CTU 1998      21  02 shiva shiva - Thygarajar = pantuvrALi           #VALUE!  99
CTU 1998      21  03 sItA patE - Thygarajar = khAmas ~ 1             32   32
CTU 1998      21  04 sItA patE - Thygarajar = khAmas ~ 2             32   32
CTU 1998      21  05 upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 11           34   34
CTU 1998      21  06 upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 12           34   34
CTU 1998      21  07 upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 21           34   34
CTU 1998      21  08 manasu svAdhinamai - Thygarajar = shankarAbharaNam ~ 1   51   51
CTU 1998      21  09 manasu svAdhinamai - Thygarajar = shankarAbharaNam ~ 2   51   51
CTU 1998      21  10 manasu svAdhinamai - Thygarajar = shankarAbharaNam ~ 3   51   51
CTU 1998      21  11 mAlE - ANDAL = kuntAlavarALi               #VALUE!  99
CTU 1998         21   12 RTP - y = sahAnA ~ 10                  17   17
CTU 1998         21   13 RTP - y = sahAnA ~ 20                  17   17
CTU 1998         21   14 RTP - y = sahAnA ~ 30                  17   17
CTU 1998         21   15 venkaTA cala - Prandara Dasar= sindhubhairavi     #VALUE!  99
CTU 1998         21   16 viruttam - vizikkut tuNai = rAgamAlikai        #VALUE!  99
CTU 1998         21   17 ArumO - Kannan Iyengar = mAND             #VALUE!  99
CTU 1998         21   18 tillAnA - Veenai Seshanna = cencuruTTi        #VALUE!  99
CTU 1998         21   19 mangalam - y = SaurAshTram              #VALUE!  99
Dvayam          24   01 janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai ~ 01      44   44
Dvayam          24   02 janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai ~ 02      44   44
Dvayam          24   03 sikkal mEviya - y = z ~ 01               26   26
Dvayam          24   04 sikkal mEviya - y = z ~ 02               26   26
Ganamrutham       26   01 varnam vanajAkshi - Poocchi Srinivasa Igr = kalyANi  #VALUE!  99
Ganamrutham       26   02 Sankari - SS@ = sAveri                #VALUE!  99
Ganamrutham       26   03 rAma nAma - PD = Ananda bhairavi ~ 1 ~ 1        34   34
Ganamrutham       26   04 rAma nAma - PD = Ananda bhairavi ~ 2 ~ 2        34   34
Ganamrutham       26   05 brochE vArevare - T@ = AbhOgi             #VALUE!  99
Ganamrutham       26   06 ADum deyvam - PS@ = kambOji ~ 1 ~ 1           29   29
Ganamrutham       26   07 ADum deyvam - PS@ = kambOji ~ 2 ~ 2           29   29
Ganamrutham       26   08 cinnam ciRu kiLiye - S Bharathi = rAgamAlikai     #VALUE!  99
kalyani         23   01 karuNaik kaDalE - y = kalyANi             #VALUE!  99
kalyani         23   02 matim dEhi - y = kalyANi               #VALUE!  99
kalyani         23   03 lambOdhara sOdhara - y = kalyANi           #VALUE!  99
kalyani         23   04 pArengum - y = kalyANi                #VALUE!  99
kalyani         23   05 kAnti mati - y = kalyANi ~ 01              29   29
kalyani         23   05 kAnti mati - y = kalyANi ~ 02              29   29
kalyani         23   06 entaTi kulukE - y = kalyANi              #VALUE!  99
Kutcheri         25   01 vanajAksHi - Pallavi Gopalayyar = kalyANi       #VALUE!  99
Kutcheri         25   02 nI bhakti bhAgya - T@ = jayamohini          #VALUE!  99
Kutcheri         25   03 kanca dalAya dAksHi - MD@ = kamala manOhari      #VALUE!  99
Kutcheri         25   04 sendil ANDavan - y = z                #VALUE!  99
Kutcheri         25   05 Gana amudha banam - y = jyotiswarupini ~ 1       43   43
Kutcheri         25   06 Gana amudha banam - y = jyotiswarupini ~ 2       43   43
Kutcheri         25   07 sivakAma sundari - MD@ = kalyANi           #VALUE!  99
             Perf
Kutcheri Experience Live 24   01 minalochana brOva - y = dhanyAsi           #VALUE!  99
             Perf
Kutcheri Experience Live 24   02 SankarAcaryam - y = SankarAbharaNam ~ 1         40   40
             Perf
Kutcheri Experience Live 24   03 SankarAcaryam - y = SankarAbharaNam ~ 2         40   40
             Perf
Kutcheri Experience Live 24   04 SankarAcaryam - y = SankarAbharaNam ~ 3         40   40
Mystic Moods       25   01 kadanu varikai - y = tODi ~ 01             30   30
Mystic Moods       25   02 kadanu varikai - y = tODi ~ 02             30   30
Mystic Moods       25   03 kadanu varikai - y = tODi ~ 03             30   30
Mystic Moods       25   04 uyyAla lUga - T@ = nIlAmbari             #VALUE!  99
Mystic Moods       25   05 mAsil ayottiyil - y = rAgamAlikai           #VALUE!  99
Mystic Moods       25   06 hE gOvinda - y = madhuvanti              #VALUE!  99
Mystic Moods       25   07 sapAshya - y = madhuvanti               #VALUE!  99
Mystic Moods       25   08 tillAnA - y = kAnadA                 #VALUE!  99
Mystic Moods       25   09 cita panjil - Arunagiri Nathar = Huseni        #VALUE!  99
Nataraja Temple     26   01 sloKam - y = z                    #VALUE!  99
Nataraja Temple     26   02 Ananda naTana - MD@ = kEdAram             #VALUE!  99
Nataraja Temple  26  03 daristtaLavil - Mutthu Tandavar = latAngi       #VALUE!  99
Nataraja Temple  26  04 gOvindA rAjEna - MD@ = mEca bauLi           #VALUE!  99
Nataraja Temple  26  05 kANa veNdAmo - PS@ = SrI ranjani            #VALUE!  99
Nataraja Temple  26  06 ennerAmum oru - Marimtta Pillai = tODi ~ 1        40   40
Nataraja Temple  26  07 ennerAmum oru - Marimtta Pillai = tODi ~ 2        40   40
Nataraja Temple  26  08 viruttam Natarja pATTu - y = z             #VALUE!  99
Nataraja Temple  26  09 tillai stalam - GKBh = SAmA              #VALUE!  99
Rasanubhavam   26  01 tulasi dala - T@ = mAyA mALava gowLai         #VALUE!  99
Rasanubhavam   26  02 parama pavani - Annasvami Sastri = aTANA        #VALUE!  99
Rasanubhavam   26  03 amma rAvamma - T@ = kalyANi ~ 1             29   29
Rasanubhavam   26  04 amma rAvamma - T@ = kalyANi ~ 2             29   29
Rasanubhavam   26  05 gAnAmruta bANam - Kotesvara I = jyOti svarUpiNi    #VALUE!  99
Rasanubhavam   26  06 SaraguNa - Poochi Srinivasa Ingr = kEdAra gowLai ~ 1   50   50
Rasanubhavam   26  07 SaraguNa - Poochi Srinivasa Ingr = kEdAra gowLai ~ 2   50   50
Rasanubhavam   26  08 SaraguNa - Poochi Srinivasa Ingr = kEdAra gowLai ~ 3   50   50
Rasanubhavam   26  09 tillAnA - Patnam Sub Iyer = khamAs           #VALUE!  99
Rasanubhavam   26  10 nADit tEDi - Arunagiri Nathar = bAgESvari       #VALUE!  99
Season 01     23  01 calili mi kori - y = z                 #VALUE!  99
Season 01     23  02 samayamidE - Harikesanallur M Bh = z          #VALUE!  99
Season 01     23  03 jayajaya padmanabha - y = z ~ 01             32   32
Season 01     23  04 jayajaya padmanabha - y = z ~ 02             32   32
Season 01     23  05 tanigai valar - Papanasam Sivan= tODi         #VALUE!  99
Season 01     23  06 gAnAmuda pAnam - y = z                 #VALUE!  99
Season 01     23  07 mundu veNuga - y = z ~ 01                25   25
Season 01     23  08 mundu veNuga - y = z ~ 02                25   25
Season 01     23  09 mundu veNuga - y = z ~ 03                25   25
Season 01     23  10 mOhana rAma - Thygarajar = mOhanam ~ 01         39   39
Season 01     23  11 mOhana rAma - Thygarajar = mOhanam ~ 02         39   39
Season 01     23  12 mOhana rAma - Thygarajar = mOhanam ~ 03         39   39
Season 01     23  12 mOhana rAma = Thygarajar - mOhanam ~ 04         39   39
Season 01     23  13 orutti - ANDAL = beHAg                 #VALUE!  99
Season 01     23  14 arar asai padar - y = z                #VALUE!  99
Season 01     23  15 petra tAy tanai - y = rAgamAlikai           #VALUE!  99
Season 02     08  01 sAmi ninnE - ShrI = Karur Devudu Iyer         #VALUE!  99
Season 02     08  02 abhimAnamen - bEgaDA = Patnam Subramania I       #VALUE!  99
Season 02     08  03 jaya jaya PadmanAbha - maNirangu = Svwati Tirunal   #VALUE!  99
Season 02     08  04 ennALu rAkE - shubha pantuvarALI = Thygaraja ~ 1     44   44
Season 02     08  05 ennALu rAkE - shubha pantuvarALI = Thygaraja ~ 2     44   44
Season 02     08  06 mAyammA - SS@ = Ahiri                 #VALUE!  99
Season 02     08  07 kAnaDA - RTP                      #VALUE!  99
Season 02     08  08 mATADa - khamas = SrIhari Dasa             #VALUE!  99
Season 02     08  09 nADi tEdi - Arunagiri Nathar              #VALUE!  99
Season 03     25  01 varNam nera nammi - Poocchi Srinivasa Igr = kAnadA   #VALUE!  99
Season 03     25  02 vallabha nAyakasya - MD@ = begadA           #VALUE!  99
Season 03     25  03 manasu nilpa - T@ = AbhOgi ~ 01             31   31
Season 03     25  04 manasu nilpa - T@ = AbhOgi ~ 02             31   31
Season 03     25  05 koti nadulu dhanusHkoti - T@ = tODi ~ 01         40   40
Season 03     25  06 koti nadulu dhanusHkoti - T@ = tODi ~ 02         40   40
Season 03     25  07 kamala padamalar - y = hari kAmbhoji ~ 11        41   41
Season 03       25  08 kamala padamalar - y = hari kAmbhoji ~ 12          41   41
Season 03       25  09 kamala padamalar - y = hari kAmbhoji ~ 20          41   41
Season 03       25  10 kamala padamalar - y = hari kAmbhoji ~ 30          41   41
Season 03       25  11 bhOgIndra sAyinam - Svati Tirunal = kuntALa varALi    #VALUE!  99
Season 03       25  12 RTP - y = Arabhi ~ 01                    21   21
Season 03       25  13 RTP - y = Arabhi ~ 02                    21   21
Season 03       25  14 RTP - y = Arabhi ~ 03                    21   21
Season 03       25  15 vaNNa mADangaL - y = z                  #VALUE!  99
Season 03       25  16 mAvalla kadama - y = z                  #VALUE!  99
Season 03       25  17 mAlAsai - Arunagiri Nathar = z              #VALUE!  99
Season 03       25  18 Mangalam - z = z                     #VALUE!  99
The Magic of Trinity  24  01 gIti cakra - MD@ = kannaDA ~ 01               31   31
The Magic of Trinity  24  02 gIti cakra - MD@ = kannaDA ~ 02               31   31
The Magic of Trinity  24  03 manasa yadulo - T@ = malayamarutam            #VALUE!  99
The Magic of Trinity  24  04 pAlinchu kAmAksHi - SS@ = madhyamAvati ~ 01         43   43
The Magic of Trinity  24  05 pAlinchu kAmAksHi - SS@ = madhyamAvati ~ 02         43   43
Thillai        08  01 vAzhi maraittirukkudE - nATTak kurinji          #VALUE!  99
Thillai        08  02 Siva lOka nAdanai - mAya mAya gowlai           #VALUE!  99
Thillai        08  03 tillai ambalattu - behAg                 #VALUE!  99
Thillai        08  04 ADum Chidambaram - behAg                 #VALUE!  99
Thillai        08  05 iduvO tillai - sindhu bhairavi              #VALUE!  99
B2           26  01 kAppA mukundA - y = z                   #VALUE!  99
B2           26  02 tillAnA - Santanam = basant bahAr             #VALUE!  99
B2           26  03 Samudra - y = z                      #VALUE!  99
B2           26  04 gOvindA ninna - Purandara Das = janasamohini       #VALUE!  99
B2           26  05 SrI cakra rAja - y = rAgamAlikai             #VALUE!  99
B2           26  06 suttum vizhichudar - S Bharathi = rAgamAlikai       #VALUE!  99
B2           26  07 erumayileri - Arunagiri Nathar = rAgamAlikai       #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  01 enna tavam - PS@ = kApi                  #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  02 nagumOmu - T@ = AbEri                   #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  03 raghu vamsa sudhA - Patnam Sub Iyer = kadhana kutuhalam  #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  04 rAma nannu brova - y = z                 #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  05 sAramEgha - y = z                     #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  06 saravaNa bhava guhanE - y = z               #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  07 SrI gaNapati nI - T@ = sowrAsHTram            #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  08 yocAnA - T@ = darbAr                   #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  09 En paLLi - Arunachala Kavi = rAgamAlikai         #VALUE!  99
Vani 088 WMA      25  10 tillAnA - Lalgudi = brindAvana sArangi          #VALUE!  99
01           1  00 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000 ~ 20        38   38
01           1  00 Bho Sambho - Dayananda Sarasvati ~ 0000 ~ 00        37   37
01           1  00 krishna nI bEgane - PD@ = yaman kalyANi ~ 2000 ~ 20     44   44
01           1  00 Ksheerasagara - ~ 0000 ~ 00                 20   20
01           1  00 mA jAnaki - T@ = khAmbOdhi - 1              #VALUE!  99
01           1  00 mA jAnaki - T@ = khAmbOdhi - 2              #VALUE!  99
01           1  00 mahA gaNapatim - MD@ = nATTai ~ 0 ~ 0            34   34
01           1  00 nArAyANA - PD@ = suddha dhanyAsi ~ 0000 ~ 00        37   37
01           1  00 nAsika bhushaNi - shri ramA - MDikshitar ~ 0000 ~ 00    45   45
01           1  00 panchamathanga - ~ 0000 ~ 00                21   21
01           1  00 sambho mahAdeva - T@ = pantuvarALi ~ 0000 ~ 00       39   39
01     1  00 Seetha Kalyana - ~ 0000 ~ 00                  21   21
01     1  00 sharanu siddhi vinayaka ~ 0000 ~ 00              28   28
01     1  00 shrI maturApuri - MD@ = bilahari ~ 2001 ~ 20          37   37
01     1  00 shrI maturApuri - MD@ = bilahari ~ 2002 ~ 20          37   37
01     1  00 Sri mahA gaNapati - Mayuram Vishvanatha I = nATTai ~ 0 ~ 0   55   55
01     1  00 Sri rAma = sarasvati - ~ 0000 ~ 00               27   27
01     1  00 Sri Saraswati - ~ 0000 ~ 00                  20   20
01     1  00 tllAna - Santhanam = misra sivaranjani - 0000        #VALUE!  99
01     1  01 vAtApi - MD@ = hamsadhvani ~ 2000 ~ 20             31   31
11     11  apArAda 1 mula manabhinA - darbAr = T@             #VALUE!  99
11     11  apArAda 1 mula manabhinA - darbAr = T@             #VALUE!  99
11     11  apArAda mula 1 - latAngi = Patnam S Iyer            #VALUE!  99
11     11  apArAda mula 2 - latAngi = Patnam S Iyer            #VALUE!  99
11     11  bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB ~ 1             37   37
11     11  bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB ~ 2             37   37
11     11  nArAyanA 1 - PD = suddha dhanyAsi                #VALUE!  99
11     11  nArAyanA 2 - PD = suddha dhanyAsi                #VALUE!  99
11     11  paripUrNa - pUrvu kalyANi = T@ ~ 1                30   30
11     11  paripUrNa - pUrvu kalyANi = T@ ~ 2                30   30
11     11  SrI hari vallabhE - suddha dhanyasi = Mysore Vasudevachar ~ 1   59   59
11     11  SrI hari vallabhE - suddha dhanyasi = Mysore Vasudevachar ~ 2   59   59
11     11  SrI mahA gaNapati - gowLai = MD                 #VALUE!  99
22     22  01 RTP - y = suruTTi ~ 11                     22   22
22     22  02 RTP - y = suruTTi ~ 12                     22   22
22     22  03 nAadalOluDai - T@ = kalyANa vasantam ~ 01           41   41
22     22  04 nAadalOluDai - T@ = kalyANa vasantam ~ 02           41   41
22     22  05 nidhiSAla - T@ = kalyANi ~ 01                 29   29
22     22  06 nidhiSAla - T@ = kalyANi ~ 02                 29   29
22     22  07 nidhiSAla - T@ = kalyANi ~ 03                 29   29
22     22  08 viLaiyADa itu neramA - T N Balu = shanmukha priyA      #VALUE!  99
22     22  09 SrI candrasEkhara - y = SankarAbharaNam           #VALUE!  99
B1     22  01 abhishTa varada - T@ = hamsadhvani              #VALUE!  99
B1     22  02 dinamaNi vamsa - MD@ = hari kAmbhOji             #VALUE!  99
B1     22  03 rA rA raghuvira - T@ = aTANA                 #VALUE!  99
B1     22  04 sAmaja vara gamanA - T@ = hindoLam ~ 01            39   39
B1     22  05 sAmaja vara gamanA - T@ = hindoLam ~ 02            39   39
B1     22  06 nalina kAntimati - y = rAgamAlikai              #VALUE!  99
B1     22  07 unnaiyallAl - PS@ = kalyANi ~ 01                32   32
B1     22  08 unnaiyallAl - PS@ = kalyANi ~ 02                32   32
B1     22  09 slOkam - y = z                        #VALUE!  99
CD 40808  08  01 raguvIra - Thyagrajar = usEni                #VALUE!  99
CD 40808  08  02 brugadAmbikayE - vasantA = M Dikshitar            #VALUE!  99
CD 40808  08  03 mohana rAma - T@ = mOhanam                  #VALUE!  99
CD 40808  08  03 mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 1                 1    1
CD 40808  08  03 mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 2                 1    1
CD 40808  08  03 mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 3                 1    1
CD 40808  08  04 pariyachakama - vanaspati = Thyagrajar            #VALUE!  99
CD 40808  08  05 suruNirunda - rAgamAlikai = AzvAr              #VALUE!  99
CD 40808  08  06 tillAnA - Santhanam = miSra Sivaranjani           #VALUE!  99
CD 40808        08   07 mangalam                     #VALUE!  99
Dikshitar       08   01 ganapatE - MD = kalyANi             #VALUE!  99
Dikshitar       08   02 svAminatanE - brindAvana sArangi         #VALUE!  99
Dikshitar       08   03 SrI maturApuri - bilahari            #VALUE!  99
Dikshitar       08   04 nAga gandhAri - nAga gandhAri          #VALUE!  99
Dikshitar       08   05 purahara - hamir kalyANi             #VALUE!  99
Dikshitar       08   06 kAyarOhanEsam - karn. devagandhAri        #VALUE!  99
Dikshitar       08   07 gOpikA - mOhanam                 #VALUE!  99
Dikshitar       08   08 pannaga syana - madhyamAvati           #VALUE!  99
            18
Golden 1 Music Golden Years  1 sarasu - x = sAvEri                #VALUE!  99
            18
Golden 1 Music Golden Years  2 tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani      #VALUE!  99
            18
Golden 1 Music Golden Years  3 abhishTa varada - T@ = hamsadhvani        #VALUE!  99
            18
Golden 1 Music Golden Years  5 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 2     39   39
            18
Golden 1 Music Golden Years  6 candra SEkhara - Santanam = hindoLam       #VALUE!  99
            18
Golden 1 Music Golden Years  7 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 1     39   39
NY 89         11   ADatu asangatu - Uttukkadu V I = madhyamAvati    #VALUE!  99
NY 89         11   centamiz - mohanakalyANi = Bha           #VALUE!  99
NY 89         11   guruvAyurappanE - rItigauLai = z          #VALUE!  99
NY 89         11   Ksheerabhi Kanyakaku - Annamacharya = rAgamAlikai  #VALUE!  99
NY 89         11   muruga - brindavana saranga = z           #VALUE!  99
NY 89         11   naDamADum - sAramati                #VALUE!  99
NY 89         11   nI bhajana gAna - nAyaki = T@            #VALUE!  99
NY 89         11   nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 1      39   39
NY 89         11   nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 2      39   39
NY 89         11   nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 3      39   39
NY 89         11   nIraja dhala - mANDu                #VALUE!  99
NY 89         11   raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam  #VALUE!  99
NY 89         11   RTP - x = sAvEri ~ 1                 16   16
NY 89         11   RTP - x = sAvEri ~ 2                 16   16
NY 89         11   RTP - x = sAvEri ~ 3                 16   16
NY 89         11   sAmaja - T@ = hindOLam ~ 1              22   22
NY 89         11   sAmaja - T@ = hindOLam ~ 1              22   22
NY 89         11   tillAnA - Santhanam = miSra Sivaranjani       #VALUE!  99
Q2           11   annapURNE - MD@ = SAmA               #VALUE!  99
Q2           11   barsE - brindAvani                 #VALUE!  99
Q2           11   candra 1b sEkhara - hindOLam = z          #VALUE!  99
Q2           11   candra 2 sEkhara - hindOLam = z           #VALUE!  99
Q2           11   candra 3 tani sEkhara - hindOL           #VALUE!  99
Q2           11   gOvindA - janasamOhini = PD             #VALUE!  99
Q2           11   mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra    #VALUE!  99
Q2           11   mangalam                      #VALUE!  99
Q2           11   naLina kAnti - X = rAgamAlikai           #VALUE!  99
Q2           11   SrIcakra                      #VALUE!  99
Q2           11   tillAnA - Santhanam = miSra Sivaranjani       #VALUE!  99
Q2           11   tiraNDezu - viruttam                #VALUE!  99
tuLasivanam      12   hari hara - bEgaDA                 #VALUE!  99
tuLasivanam      12   hindustAni kApi - sakalESam             #VALUE!  99
tuLasivanam      12   kara hara priyA - sabarISvaram           #VALUE!  99
tuLasivanam      12   kuru - SAmA                     #VALUE!  99
tuLasivanam    12  mOhana kalyANi 1 - SrIdharma                 #VALUE!  99
tuLasivanam    12  mOhana kalyANi 2 - SrIdharma                 #VALUE!  99
tuLasivanam    12  pUrvi kalyANi - mahishI                   #VALUE!  99
tuLasivanam    12  sabarISvara - kEdAra gowLai                 #VALUE!  99
tuLasivanam    12  sAstAram - amir kalyANi                   #VALUE!  99
tuLasivanam    12  SrIsabari - Ananda bhairavi                 #VALUE!  99
tuLasivanam    12  SrIsabari - x = ranjani                   #VALUE!  99
tuLasivanam    12  SrIsabarISvara - madhyamAvati                #VALUE!  99
tuLasivanam    12  tODi - SrIsabarIsvara ~ 1                   23   23
tuLasivanam    12  tODi - SrIsabarIsvara ~ 2                   23   23
tuLasivanam    12  vansantA - sabarISvara                    #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  ganapatE - MD = kalyANi                   #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  gaNEsha kumAra - cencuruTTi = z               #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  panca mA - Malahari MD                    #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  sadASivan - hamsadhvani = M Sa                #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  sharaNu - saurAshTram = PD                  #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  SrI gaNEshA SaraNam - tilang = z               #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  SrI mahA gaNapatE - AbhOgi = N                #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  SrI mahA gaNapati ravE - gowLai               #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  SrI mahA gaNapatim - aTANA = Mysore Maharaja         #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  SrI vatApi - PS@ = sahAnA                  #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  uccishTa - RM = Sundaresa Sarm                #VALUE!  99
Vinayakar Songs  11  vallabha - bEgaDA = MD                    #VALUE!  99
CD 1988      09  01 SrImatrubUtam - kannaDA                  #VALUE!  99
CD 1988      09  02 paTTi viDu - manjari                   #VALUE!  99
CD 1988      09  03 amba nIladayAkshi - nIlAmbhari              #VALUE!  99
CD 1988      09  04 nenarunjinAnu - mALavi                  #VALUE!  99
CD 1988      09  05 pankaja - kalyANi                     #VALUE!  99
CD 1988      09  06 karuNa samudra - dEvagandhAri               #VALUE!  99
CD 1988      09  07 RTP - x = bhairavi ~ 1                   18   18
CD 1988      09  07 RTP - x = bhairavi ~ 2                   18   18
CD 1988      09  07 RTP - x = bhairavi ~ 2                   18   18
CD 1988      09  07 RTP - x = bhairavi ~ 3                   18   18
CD 1988      09  09 mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra       #VALUE!  99
CD 1988      09  10 solla vallAyO - rAgamAlikai = Bharathi          #VALUE!  99
CD 1988      09  11 nAdupai - madhyamAvati = Thyagaraja            #VALUE!  99
CD 1988      09  11 tillAnA - y = z                      #VALUE!  99
P2        25  01 vatApi - MD@ = hamsadhvani                #VALUE!  99
P2        25  02 dinamaNi vamsa - MD@ = hari kAmbhoji           #VALUE!  99
P2        25  03 Ananda natamadum - Ramaswami Sivan = pUrvi kalyANi ~ 01   55   55
P2        25  04 Ananda natamadum - Ramaswami Sivan = pUrvi kalyANi ~ 02   55   55
P2        25  05 akhilANdeSvari - MD@ = dvijAvanti ~ 11           38   38
P2        25  06 akhilANdeSvari - MD@ = dvijAvanti ~ 12           38   38
P2        25  07 amba kamaksHi - y = bhairavi ~ 01              33   33
P2        25  08 amba kamaksHi - y = bhairavi ~ 02              33   33
P2        25  09 RTP - y = shanmuga priyA ~ 01                29   29
P2        25  10 RTP - y = shanmuga priyA ~ 02                29   29
P2        25  11 RTP - y = shanmuga priyA ~ 03                29   29
P2        25  12 saravaNa bhava ennum - PS@ = kannadA           #VALUE!  99
P2      25  13 nava bhakti - y = paras                    #VALUE!  99
P2      25  14 parulanamATTa - Dharmapuri Subbarayar = kApi          #VALUE!  99
R3      14  ambA ~ 1                              4    4
R3      14  ambA ~ 2                              4    4
R3      14  bhAvayAmi 1 raghurAmam                      #VALUE!  99
R3      14  bhAvayAmi 2 raghurAmam                      #VALUE!  99
R3      14  brOcEvarevaru patE                        #VALUE!  99
R3      14  divAkaram                             #VALUE!  99
R3      14  oruva                               #VALUE!  99
R3      14  rAmA cOki                             #VALUE!  99
R3      14  RTP - x = ~ 1                            10   10
R3      14  RTP - x = ~ 2                            10   10
R3      14  RTP - x = ~ 3                            10   10
R3      14  RTP - x = ~ 4                            10   10
R3      14  sApatya                              #VALUE!  99
R3      14  saravaNa bhava ~ 1                         14   14
R3      14  saravaNa bhava ~ 2                         14   14
R3      14  srinivAsa - PS@ = hamsAnandi                   #VALUE!  99
R3      14  tani                               #VALUE!  99
R3      14  vEgi                               #VALUE!  99
03      3  00 ETi janmamu - T@ = vaRALi ~ 2000 ~ 20              30   30
03      3  00 evarani - T@ = amrutavarshaNi ~ 2000 ~ 20            34   34
03      3  00 girirajasudha - Thyagaraja = bhangala ~ 0000 ~ 00        42   42
03      3  00 gItArtamu, mangalam - Thyagaraja = z ~ 0000 ~ 00         41   41
03      3  00 gurulekha - Thyagaraja = gauri manOhari - 0000         #VALUE!  99
03      3  00 kannu kontini - Thyagaraja = bilahari ~ 2000 ~ 20        42   42
03      3  00 manasu nilpa - T@ = Abhogi ~ 2000 ~ 20              31   31
03      3  00 nAdupai - T@ = madhyamAvati ~ 2000 ~ 20             32   32
03      3  00 sadguru swamiki - P Srinivasa Iyengar = rItigauLai - 0000   #VALUE!  99
03      3  00 viruttam pashyati - Jayadevar = shankarAbharaNam ~ 0000 ~ 00   53   53
Ganapatyam  25  01 SrI gaNanata - PD = malahari                  #VALUE!  99
Ganapatyam  25  02 giri rAja - T@ = bangaLA                    #VALUE!  99
Ganapatyam  25  03 gaNanAyakam - MD@ = rudrapriyA                 #VALUE!  99
Ganapatyam  25  04 gaNapatE - Ambi Dikshitar = kalyaNi              #VALUE!  99
Ganapatyam  25  05 SrI vatApi - PS@ = sahAnA                   #VALUE!  99
Ganapatyam  25  06 mahA ganapatim - MD@ = z ~ 20                  29   29
Ganapatyam  25  07 mahA ganapatim - MD@ = z ~ 20                  29   29
Ganapatyam  25  08 praNAmya - nAradar = rAgamAlikai                #VALUE!  99
Ganapatyam  25  09 prabhO - Agastiyar = tilang                  #VALUE!  99
Ganapatyam  25  10 mudAkarata - Shankaracharya = z                #VALUE!  99
06      06  enturuva - tODi = T@                       #VALUE!  99
06      06  mahA gaNapati - gOpikA tilakam                  #VALUE!  99
06      06  mahA gaNEsham - x = z                       #VALUE!  99
06      06  ninu vinA - x = z                         #VALUE!  99
06      06  O O rAmani - x = z                        #VALUE!  99
06      06  pAlincu sarvam 1 - khAmbOji = z                  #VALUE!  99
06      06  pAlincu sarvam 2 - khAmbOji = z                  #VALUE!  99
06      06  rAja rAjEshvari - x = z                      #VALUE!  99
06      06  rAma namamu - T@ = aTANA                     #VALUE!  99
kAvaDic cindu      26  01 tiruvuRRilagu - Annamalai R = z ~ 0000 ~         33   33
kAvaDic cindu      26  02 sIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000 ~           28   28
kAvaDic cindu      26  03 pAdi rattirisIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000 ~     40   40
kAvaDic cindu      26  04 senni kuLasIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000 ~      38   38
kAvaDic cindu      26  05 manju nigarsIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000 ~      39   39
kAvaDic cindu      26  06 azagu teyvam - Periasamy Thooran = z ~ 0000 ~      38   38
kAvaDic cindu      26  07 kAlamAn - Bharathy = z ~ 0000 ~             24   24
kAvaDic cindu      26  08 sandu varai sIrvalam - Annamalai R = z ~ 0000 ~     40   40
kAvaDic cindu      26  09 cendamiz - Bharathy = z ~ 0000 ~             25   25
kAvaDic cindu      26  10 pUmi meccciDum - Annamalai R = z ~ 0000 ~        34   34
kAvaDic cindu      26  11 ponnulavu - Annamalai R = z ~ 0000 ~           29   29
kAvaDic cindu      26  12 vannat thiNai mAvai - Annamalai R = z ~ 0000 ~      39   39
kAvaDic cindu      26  13 ennaDi nAn - Annamalai R = z ~ 0000 ~          30   30
kAvaDic cindu      26  14 engaL tAy - Bharathy = z ~ 0000 ~            26   26
kAvaDic cindu      26  15 tEDi unnai - Bharathy = z ~ 0000 ~            27   27
kAvaDic cindu      26  16 villinai otta - Annamalai R = z ~ 0000 ~         33   33
kAvaDic cindu      26  17 cekkac civanda - Annamalai R = z ~ 0000 ~        34   34
02           2  00 bhajarE bhaja mAnasa - y = z ~ 0000 ~ 00         33   33
02           2  00 bhajarE mAnsam - Mysore V@ = AbhEri ~ 2000 ~ 20     40   40
02           2  00 inta sowkya - T@ = kApi                #VALUE!  99
02           2  00 rAma mantra - y = darbAri kAnaDA ~ 0000 ~ 00       37   37
02           2  00 sAmaja - T@ = hindOLam - 0000             #VALUE!  99
02           2  00 Sri rAmani nAmam - ~ 0000 ~ 00              23   23
02           2  00 sukhi evarO - T@ = kAnaDA ~ 0000 ~ 00          30   30
02           2  bhajanE saya rAdhA -                   #VALUE!  99
02           2  mInAkshi - 02 AlApani violin               #VALUE!  99
02           2  mInAkshi - 03                       #VALUE!  99
02           2  mInAkshi - 04 - tani                   #VALUE!  99
02           2  nainanu me -                       #VALUE!  99
02           2  nI bhajana gAna                      #VALUE!  99
02           2  nI bhajanE seyu -                     #VALUE!  99
02           2  pAyOji - - 03                       #VALUE!  99
02           2  rAma nAma bhajarE                     #VALUE!  99
02           2  rAma rAma                         #VALUE!  99
02           2  RTP - 1 AlApanai                     #VALUE!  99
02           2  RTP - 2 tAnam                       #VALUE!  99
02           2  Slokam - rAmar                      #VALUE!  99
02           2  taratiya kara rAdhA                    #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  01 varNam erAnApai - Patnam Sub Iyer = tODi        #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  02 manasa yadulo - Thygarajar = malayamarutam       #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  03 Ananda mayamanEvE - Walajapet V Bh. = jyotisvarUpiNi  #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  04 kripaya palaya - Svati Tirunal = cArukIsi       #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  05 himAcala tanya - Sama Sastri = Ananda bhairavi     #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  06 aparAdha mUla - Patnam Sub Iyer = latAngi       #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  07 rAma katA sute - Thygarajar = madhyamAvati ~ 1      44   44
             1
AVM Classical Vocal 125027  08 rAma katA sute - Thygarajar = madhyamAvati ~ 2      44   44
             1
AVM Classical Vocal 125027  09 SaraNara sura - Kamalesa Dasa = behAg         #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  10 caliyE - Svati Tirunal = brindAvana sArangi      #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  11 E purANamulu - Annamacharya = bAgeSvari        #VALUE!  99
             1
AVM Classical Vocal 125027  12 karunA jaladE - Thygarajar = nAdanAmakriya         #VALUE!  99
CTU 95         14  01 erA nApai - tODi = Kothavasal Venkatarama Iyer       #VALUE!  99
CTU 95         14  02 sObillu - jaganmOhini = T@                 #VALUE!  99
CTU 95         14  03 nI irangAyenil - aTANA = PS                 #VALUE!  99
CTU 95         14  04 nimma 1 bhAgya - bEgaDA = Purandara Dasar          #VALUE!  99
CTU 95         14  04 nimma 2 bhAgya - bEgaDA = Purandara Dasar          #VALUE!  99
CTU 95         14  05 rAmacandram - vasantA = Muthuswami Dikshitar        #VALUE!  99
CTU 95         14  06 pasupatIsvaram - subha pantuvarALi = Muthuswami Dikshitar  #VALUE!  99
CTU 95         14  07 mAmava paTTAbhirAmA - maNirangu = Muthuswami Dikshitar   #VALUE!  99
CTU 95         14  08 mInAkshi 1a - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar     #VALUE!  99
CTU 95         14  08 mInAkshi 1b - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar     #VALUE!  99
CTU 95         14  08 mInAkshi 2 - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar      #VALUE!  99
CTU 95         14  08 mInAkshi 3 - pUrvi kalyANi = Muthuswami Dikshitar      #VALUE!  99
CTU 95         14  09 tera tIyAga - gauLipantu = T@                #VALUE!  99
CTU 95         14  10 pAlincu 1 kAmAkshi RTP - madhyamAvati = SyAmA Sastri    #VALUE!  99
CTU 95         14  10 pAlincu 2 kAmAkshi RTP - madhyamAvati = SyAmA Sastri    #VALUE!  99
CTU 95         14  10 pAlincu 3 kAmAkshi RTP - madhyamAvati = SyAmA Sastri    #VALUE!  99
CTU 95         14  11 kAdalenum - khamas = Bharati                #VALUE!  99
CTU 95         14  12 vA vElavA - sivaranjani = S Ramanthan            #VALUE!  99
CTU 95         14  13 lAli - nIlambhari = T@                   #VALUE!  99
CTU 95         14  14 E muddukrishNanu - DurgA = Vadhiraja            #VALUE!  99
CTU 95         14  15 pAyOjI - misra pahaDi = Meera Bhai             #VALUE!  99
CTU 95         14  16 Usu vandu - kAvaDi cindu = Annamalai Reddiar        #VALUE!  99
CTU 95         14  17 dI tadunikku - dhanaSrI = Svati TirunAL           #VALUE!  99
CTU 95         14  18 mangalam                          #VALUE!  99
CTU 95         14  oo                               #VALUE!  99
01           1  00 abhang - Namdev = marubehAg ~ 0000 ~ 00            32   32
01           1  00 anupama - T@ = aTANA ~ 2000 ~ 20               25   25
01           1  00 brochevarevara - y = Sriranjani - 0000           #VALUE!  99
01           1  00 gajavadanA - Vijaya Vittala D = bEgaDA - 0000        #VALUE!  99
01           1  00 harismaraNE - Purandaradasr = yaman kalyANi ~ 0000 ~ 00    48   48
01           1  00 jyantashrI - srIdhara pAhi - MysoreV ~ 0000 ~ 00       41   41
01           1  00 matangi sri raja rajeswari ~ 0000 ~ 00            31   31
01           1  00 namo namo rAghavA - T@ = shankarAbharaNam ~ 0000 ~ 00     46   46
01           1  00 nee daya rAdhA - GNB = ANDOlikA ~ 0000 ~ 00          36   36
01           1  00 nI bhajana gAna - T@ = nAyaki - 0000            #VALUE!  99
01           1  00 pAhimAm pArvati - MD@ = mOhanam ~ 2001 ~ 20          36   36
01           1  00 sAdincanE - Thyyagarajar- = Arabhi ~ 0000 ~ 00        39   39
01           1  00 sAmaja - T@ = hindOLam - 0000                #VALUE!  99
01           1  00 tillAnA - Balamurali = brindAvani ~ 0000 ~ 00         38   38
01           1  00 varnam - GNB = ranjani ~ 0000 ~ 00              27   27
01           1  00 viriboNi - Appaya Bh = bhairavi - 2000           #VALUE!  99
01           1  gowLai - pranamAmyaham                     #VALUE!  99
01           1  jayantashrI - marugelarA - Thyagarajar - CTU99         #VALUE!  99
01           1  lalita - nannu brova lalita - SyamaS              #VALUE!  99
01           1  latAngi - mari vere - PatnamSI                 #VALUE!  99
01           1  sencuruTTi (Khamboji) - varagalaya - Thyagarajar        #VALUE!  99
01           1  Sudha - siddhi vinAyakam - HKMB                #VALUE!  99
04           4  00 raghu vara nannu - T@ = pantuvarALi ~ 1 ~           40   40
04  4  00 raghu vara nannu - T@ = pantuvarALi ~ 2 ~        40   40
04  4  00 sadA pAlaya - GNB = mOhanam ~ 2000 ~ 20         32   32
04  4  00 samAna rahitE - GNB = sAranga tarangiNi ~ 0000 ~ 00   44   44
04  4  00 Sri chakra rAja - GNB = siva sakthi ~ 00        40   40
04  4  00 sridhara pAhi ~ 0000 ~ 00                18   18
04  4  01 varavallabha - GNB = hamsadhvani ~ 2000 ~ 20      37   37
04  4  ANDOlikA - nO daya rAdhA                 #VALUE!  99
04  4  bowLi - tandanA                     #VALUE!  99
04  4  hamsAnandi - saccAmara ramAvANi 1 AlApanai        #VALUE!  99
04  4  hamsAnandi - saccAmara ramAvANi 2            #VALUE!  99
04  4  hamsAnandi - saccAmara ramAvANi 3            #VALUE!  99
04  4  janaranjani - vidajAladura                #VALUE!  99
04  4  kAmavardhini - sivAnanda - GNB 1 AlApanai        #VALUE!  99
04  4  kAmavardhini - sivAnanda - GNB 2             #VALUE!  99
04  4  kIravANi - nI charaNAmbhuja - GNB            #VALUE!  99
04  4  lalitA - nannu brova                   #VALUE!  99
04  4  mAND - jitE jAtO                     #VALUE!  99
04  4  mOhana kalyANi - siddhi vinAyakam            #VALUE!  99
04  4  niratamukha - udaya ravichandrikA - GNB - 03       #VALUE!  99
04  4  pUrNa chandrikA - varada nipuNa - GNB          #VALUE!  99
04  4  rAga mAlikai - yadava                  #VALUE!  99
04  4  Sri Jaendra - y                     #VALUE!  99
04  4  Sudha - Neerathasa Nila - UttukkATu           #VALUE!  99
05  05  baNTu rIti - T@ = hamsanAdham              #VALUE!  99
05  05  brahma mukaTE - bowli = Annamacharya           #VALUE!  99
05  05  karahara priyA - SrInivasa = Papanasam S ~ 1        42   42
05  05  karahara priyA - SrInivasa = Papanasam S ~ 2        42   42
05  05  namO namO rAghavAya - T@ = dEsiya tODi          #VALUE!  99
05  05  rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam ~ 2    47   47
05  05  rAma rAma sItA - P Dasar = tiiang            #VALUE!  99
05  05  sahAnA - vandanamu = T@                 #VALUE!  99
05  05  sAra mEgha - T@ = pantuvarALi              #VALUE!  99
05  05  sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani ~ 1a          37   37
05  05  sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani ~ 1b          37   37
05  05  sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani ~ 3          37   37
05  05  SrI- bhAgyadA = P Dasar                 #VALUE!  99
05  05  svararAga - T@ = SankarAbharaNam ~ 1a           32   32
05  05  svararAga - T@ = SankarAbharaNam ~ 1b           32   32
05  05  svararAga - T@ = SankarAbharaNam ~ 2            32   32
05  05  svararAga - T@ = SankarAbharaNam ~ 3            32   32
05  05  tillana - Balmurali Krishna = brindAvani         #VALUE!  99
05  05  tillana - x = hamIr kalyANi               #VALUE!  99
10  10  Ela nI - T@ = aTANA                   #VALUE!  99
10  10  gambhIra nATTai - jaya jaya = z             #VALUE!  99
10  10  harismaraNE - x = yaman kalyani             #VALUE!  99
10  10  marugElarA - T@ = jayantashrI              #VALUE!  99
10  10  mOhanam 1 - rA rA rAjiva = Mys              #VALUE!  99
10  10  mOhanam 1b - rA rA rAjiva = My              #VALUE!  99
10  10  mOhanam 2 - rA rA rAjiva = Mys              #VALUE!  99
10       10  pavanaja st - shankArabharaNam               #VALUE!  99
10       10  raghuvarA - tul = ahIr bhairav               #VALUE!  99
10       10  rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam ~ 1      47   47
10       10  rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam ~ 2      47   47
10       10  rAma rAma - Svati Tirunal = simhEndra madhyamam ~ 3      47   47
10       10  sAdincanE - T@ = Arabhi                   #VALUE!  99
10       10  sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani ~ 1            37   37
10       10  sogasuga mridanga - T@ = SrIranjani ~ 2            37   37
10       10  sumanasa vandita - Traditional = rEvati           #VALUE!  99
10       10  viribONi - Appaya Bh = bhairavi               #VALUE!  99
27       27  1 SrI jalantarAm - Mysore Maharaja = gambhira nattai    #VALUE!  99
27       27  2 rAmanatham - y = z                    #VALUE!  99
27       27  3 svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam ~ 1a        43   43
27       27  4 svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam ~ 1b        43   43
27       27  5 svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam ~ 2        43   43
27       27  6 svara rAga- Thygarajar = SankarAbharaNam ~ 3        43   43
Classic AVM 3  17  1 matE - IrayamAn tampi = khamAS              #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  2 pAhi nikhila janani - x = z                #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  3 mamamavaTu sri - Mysore v@ = kAnaDA            #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  4 mAmava sadA - Svati T@ = kAnaDA              #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  5 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti             #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  6 annapURNE - MD@ = SAmA                  #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  7 vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri            #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  8 sArasamukhi - HkMB = gaudamalhar             #VALUE!  99
Classic AVM 3  17  9 sumanasa vandita - Traditional = rEvati          #VALUE!  99
NJ 92      06  01 erA nA pai - tODi = Patnam Subramania I         #VALUE!  99
NJ 92      06  02 vandhi sUdhAdi - nATTAi = Purandara dasar - z ~ 1     43   43
NJ 92      06  03 rAka sasi - TakkA = T@                  #VALUE!  99
NJ 92      06  04 visAlAkshi - pantuvarALi = Muthuswami D         #VALUE!  99
NJ 92      06  05 SrI cakra - MD@ = sivasakti               #VALUE!  99
NJ 92      06  05 SrI cakra - MD@ = sivasakti               #VALUE!  99
NJ 92      06  05 SrI cakra - MD@ = sivasakti ~ 20              40   40
NJ 92      06  06 jagadIsvari - mOhanam = Tiruvarur Ramaswami Pillai ~ 1   50   50
NJ 92      06  06 jagadIsvari - mOhanam = Tiruvarur Ramaswami Pillai ~ 2   50   50
NJ 92      06  07 Om namO nArAyaNa - karNa ranjani = Ambujam Krishna    #VALUE!  99
NJ 92      06  08 rAma rAma - Purandara Das = vasantA           #VALUE!  99
NJ 92      06  09 RTP - x = ShanmukhapriyA ~ 1a               24   24
NJ 92      06  09 RTP - x = ShanmukhapriyA ~ 1b               24   24
NJ 92      06  09 RTP - x = ShanmukhapriyA ~ 2                24   24
NJ 92      06  09 RTP - x = ShanmukhapriyA ~ 3                24   24
NJ 92      06  09 RTP - x = ShanmukhapriyA ~ 4                24   24
NJ 92      06  09 RTP - x = ShanmukhapriyA ~ 5                24   24
NJ 92      06  10 kaNNanai - rAgamAlikai                  #VALUE!  99
NJ 92      06  11 koovi azhaittAl - Vali = valAji             #VALUE!  99
NJ 92      06  12 brahma mukaTE - bowli = Annamacharya           #VALUE!  99
NJ 92      06  13 yAkE nirdhayA - rAgamAlikai = Purandara Dasar      #VALUE!  99
NJ 92      06  14 tillana - Lalgudi Jayaraman = khamAs           #VALUE!  99
NJ 92      06  15 mangalam                      #VALUE!  99
08        08  Aa - 1 AlApanai                    #VALUE!  99
08        08  Ilalo - T@ = aTANA ~ 1                 18   18
08        08  Ilalo - T@ = aTANA ~ 2                 18   18
08        08  mA kelarA - T@ = ravi candrikA            #VALUE!  99
08        08  mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 1             25   25
08        08  mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 2             25   25
08        08  nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I ~ 1   47   47
08        08  nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I ~ 2   47   47
08        08  nI - x = z                      #VALUE!  99
08        08  niravaDi sugadA - T@ = ravi candrikA         #VALUE!  99
08        08  RTP - x = kIrvANi ~ 2                  18   18
08        08  RTP - x = kIrvANi ~ 3                  18   18
08        08  SrI- entarO = T@ ~ 3                  18   18
08        08  SrI viSva natam bhajE - P Sivan            #VALUE!  99
08        08  vANDarA deyvamu - T@ = pantuvAaLi ~ 1          33   33
08        08  vANDarA deyvamu - T@ = pantuvAaLi ~ 2          33   33
10        10  Ananda sAgara - garuDadhvani             #VALUE!  99
10        10  birANA brOva - x = kalyANi ~ 1             26   26
10        10  birANA brOva - x = kalyANi ~ 2             26   26
10        10  birANA brOva - x = kalyANi ~ 22             26   26
10        10  ikanaina 1 - pushpatilaka               #VALUE!  99
10        10  ikanaina 2 - pushpatilaka               #VALUE!  99
10        10  jagadanandakA - nATTai = T@              #VALUE!  99
10        10  nAda sudhA - Arabhi                  #VALUE!  99
10        10  nannu brOva - y = abhOgi ~ 1              1    1
10        10  nannu brOva - y = abhOgi ~ 2              1    1
10        10  nannu brOva - y = abhOgi ~ 3              1    1
10        10  nI pokaTa - y = varALi ~ 1               1    1
10        10  nI pokaTa - y = varALi ~ 2               1    1
10        10  parmatmudDu - vAgathISvari              #VALUE!  99
10        10  psritAna minci - bilahari               #VALUE!  99
10        10  SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 1    46   46
10        10  SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 2    46   46
10        10  SrImahA gaNapatin - gowLai              #VALUE!  99
10        10  tillAnA - x = suddha dhanyAsi             #VALUE!  99
Anandabhairavi  17  1 varnam sami ninnne - x = Ananda bhairavi      #VALUE!  99
Anandabhairavi  17  2 kamalamba - MD@ = Ananda bhairavi          #VALUE!  99
Anandabhairavi  17  3 ettanai tan - x = Ananda bhairavi          #VALUE!  99
Anandabhairavi  17  4 O jagadAmbA - x = Ananda bhairavi          #VALUE!  99
Anandabhairavi  17  5 ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi        #VALUE!  99
CTU 99      19  01 vanajAkshi - Pallavi Gopalayyar = kalyANi     #VALUE!  99
CTU 99      19  02 sujana jeevana - T@ = khamAS            #VALUE!  99
CTU 99      19  03 paritAna meechitE - Patnam S I = bilahari     #VALUE!  99
CTU 99      19  04 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 1            33   33
CTU 99      19  05 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 2            33   33
CTU 99      19  06 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 3            33   33
CTU 99      19  07 sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi         #VALUE!  99
CTU 99    19  08 sArasamukhi - HKMB = gaudamalhar              #VALUE!  99
CTU 99    19  09 SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai ~ 1a   51   51
CTU 99    19  10 SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai ~ 1b   51   51
CTU 99    19  11 SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai ~ 2   51   51
CTU 99    19  12 SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai ~ 3a   51   51
CTU 99    19  13 SaraguNa - Poochi Srinivasa Iyengar = kEdAra gowLai ~ 3   51   51
CTU 99    19  14 teliyaleru rAma - Thygarajar = dhenukA           #VALUE!  99
CTU 99    19  15 RTP - x = kAmbhoji ~ 1                    18   18
CTU 99    19  16 RTP - x = kAmbhoji ~ 2                    18   18
CTU 99    19  17 RTP - x = kAmbhoji ~ 3                    18   18
CTU 99    19  18 slOkam - kara caraNa = rAgamAlikai ~ 1a           34   34
CTU 99    19  19 slOkam - kara caraNa = rAgamAlikai ~ 1b           34   34
CTU 99    19  20 irakkam varAmal - Gkb@ = behAg               #VALUE!  99
CTU 99    19  21 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           #VALUE!  99
CTU 99    19  22 sakhi prANa - Dharmapuri Subbarayar = cencuruTTi      #VALUE!  99
CTU 99    19  23 mangalam                          #VALUE!  99
dasAvatAram  20  01 matsya - Muthuswami Dikshitar = binnapancamam       #VALUE!  99
dasAvatAram  20  02 kUrma - malai mugaDu = PeriyAzvAr - aTANA         #VALUE!  99
dasAvatAram  20  03 Adi varAha - Prandara Dasar = Sri             #VALUE!  99
dasAvatAram  20  04 narasimha - x = mOhanam                  #VALUE!  99
dasAvatAram  20  05 Ongi - ANDAL = Arabhi                   #VALUE!  99
dasAvatAram  20  06 parasurAmar - satyam = nArAyaNiyam - pUrvikalyANi     #VALUE!  99
dasAvatAram  20  07 E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri ~ 1            34   34
dasAvatAram  20  08 E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri ~ 2            34   34
dasAvatAram  20  09 E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri ~ 3            34   34
dasAvatAram  20  10 E lAva tAra - Thygarajar = mukhAri ~ 4            34   34
dasAvatAram  20  11 balarAma - vEdAnta desikan = darbAri kAnaDA ~ 1       43   43
dasAvatAram  20  12 balarAma - vEdAnta desikan = hamIr kalyANi ~ 2        42   42
dasAvatAram  20  13 balarAma - vEdAnta desikan = kEdAragowLai ~ 3        41   41
dasAvatAram  20  14 gOvardhana - Naryana Tirthar = darbAri kAnaDA       #VALUE!  99
dasAvatAram  20  15 kalki - jayati = z - rEvati                #VALUE!  99
dasAvatAram  20  16 RTP - x = SanakarAbharaNam                 #VALUE!  99
Experience  20  01 ninnujuci - x = sowrAshTram                #VALUE!  99
Experience  20  02 marivere gati - Sama Sastri = Ananda bhairavi       #VALUE!  99
Experience  20  03 viDajAl - Thygarajar = janaranjani             #VALUE!  99
Experience  20  04 gyAna mOsagarada - x = pUrvi kalyANi            #VALUE!  99
Experience  20  05 SrI krishnam - Muthuswami Dikshitar = todi         #VALUE!  99
Experience  20  06 irakkam varAmal - GKBh = behAg               #VALUE!  99
Experience  20  07 parulanamATTa - Dharmapuri Subbarayar = kApi        #VALUE!  99
Experience  20  08 krishNa kahO - x = madhukauns               #VALUE!  99
Isaiamudam  21  01 vAraNa mukha - Kotesvara Iyer = hamsadhvani        #VALUE!  99
Isaiamudam  21  02 manasAramati - Thanjavur Sankara Iyer = sAramati      #VALUE!  99
Isaiamudam  21  03 murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri        #VALUE!  99
Isaiamudam  21  04 tAmasamA - Papanasam Sivan= kuntALa varALi         #VALUE!  99
Isaiamudam  21  05 kanindaruLvAy - Papanasam Sivan= kalyANi ~ 1         41   41
Isaiamudam  21  06 kanindaruLvAy - Papanasam Sivan= kalyANi ~ 2         41   41
Isaiamudam  21  07 kanindaruLvAy - Papanasam Sivan= kalyANi ~ 3         41   41
Isaiamudam  21  08 karppUram nArumO - Arunagiri Nathar = khamAs        #VALUE!  99
Isaiamudam  21  09 pagivanuk karuLvAy - S Bharathi = rAgamAlikai       #VALUE!  99
Isaiamudam     21  10 Nilaiyadha SamudrAm - Arunagiri Nathar = cencurtti      #VALUE!  99
Kar Vcl Inreco   21  01 cala mEla - Rangaswami Nattuvanar = nATTa kurinji      #VALUE!  99
Kar Vcl Inreco   21  02 ninnE nEra - Thygarajar = pantuvarAli ~ 1           38   38
Kar Vcl Inreco   21  03 ninnE nEra - Thygarajar = pantuvarAli ~ 2           38   38
Kar Vcl Inreco   21  04 SrI matrubhUtam - Muthuswami Dikshitar= kannadA       #VALUE!  99
Kar Vcl Inreco   21  05 sEvikka veNDumaiya - Muthu Thandavar = ANDolika       #VALUE!  99
Kar Vcl Inreco   21  06 sarOja dala nEtri - SS@i = SankarAbharaNam ~ 1         43   43
Kar Vcl Inreco   21  07 sarOja dala nEtri - SS@i = SankarAbharaNam ~ 2         43   43
Kar Vcl Inreco   21  08 Sentamizh - S Bharathi = mohana kalyANi           #VALUE!  99
khAmbjoji      20  01 O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi            #VALUE!  99
khAmbjoji      20  02 O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi            #VALUE!  99
khAmbjoji      20  03 O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi            #VALUE!  99
khAmbjoji      20  04 O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi            #VALUE!  99
khAmbjoji      20  05 O ranga sAyI - Thygarajar = khAmbodhi            #VALUE!  99
Ksetra - Tirupati  20  01 teratiya garada - Thygarajar = gowLipantu          #VALUE!  99
Ksetra - Tirupati  20  02 dayAShTakam - Vedanta Desikar = tODi             #VALUE!  99
Ksetra - Tirupati  20  03 SrI venkateSam - Ramnad Srinivasa Iyengar = todi       #VALUE!  99
Ksetra - Tirupati  20  04 alarulu - Annamacharya = SankarAbharaNam           #VALUE!  99
Ksetra - Tirupati  20  05 pAsuram - viruttam                      #VALUE!  99
Ksetra - Tirupati  20  06 tirupati vEnkaTa ramaNA - Prandara Dasar = sindhu bhairavi  #VALUE!  99
Ksetra - Tirupati  20  07 mangaLam                           #VALUE!  99
Kutcheri      20  01 viriboNi - Appaya Bh = bhairavi               #VALUE!  99
Kutcheri      20  02 rAmA nI vadu - x = z                     #VALUE!  99
Kutcheri      20  03 vazi maraittirukkudE - x = z                 #VALUE!  99
Kutcheri      20  04 rAmanatham - x = z                      #VALUE!  99
Kutcheri      20  05 sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi              #VALUE!  99
Kutcheri      20  06 SAntAkAram+ gOvardhana giri                 #VALUE!  99
Kutcheri      20  07 parulanamATTa - Dharmapuri Subbarayar = kApi         #VALUE!  99
MA 98        21  01 inta cAlamu - Tiruvotriyur Kuppaiyer = bEgaDA        #VALUE!  99
MA 98        21  02 buvini dAsulonE - Thygarajar = Sriranjani ~ 1         42   42
MA 98        21  03 buvini dAsulonE - Thygarajar = Sriranjani ~ 2         42   42
MA 98        21  04 nena runchinanu - Thygarajar = mAlavi            #VALUE!  99
MA 98        21  05 kamalAmbAm bhajare - Muthuswami Dikshitar= kalyaNi ~ 1     51   51
MA 98        21  06 kamalAmbAm bhajare - Muthuswami Dikshitar= kalyaNi ~ 2     51   51
MA 98        21  07 kamalAmbAm bhajare - Muthuswami Dikshitar= kalyaNi ~ 3     51   51
MA 98        21  08 ninnE nEra - Thygarajar = pantuvarALi            #VALUE!  99
MA 98        21  09 amba kamaksHi - Sama Sastri = yadu kula kAmboji       #VALUE!  99
MA 98        21  10 smarasundara - Dharmapri Subbarayar = paras         #VALUE!  99
MA 98        21  11 nilayAda - Arunagiri N = cencuruTTi             #VALUE!  99
Season 05      19  01 sarasUDa = sAvEri - Kottavasal Venkatarama I         #VALUE!  99
Season 05      19  02 Ananda naTana prakAsam = kEdAram - MD            #VALUE!  99
Season 05      19  03 seetAvara = dEvagandhari - Thygarajar            #VALUE!  99
Season 05      19  04 bAlakrishNan = gOpikAvasantam - MD              #VALUE!  99
Season 05      19  05 datsu kOvalEna = tODi - Thygarajar              #VALUE!  99
Season 05      19  06 svAminata paripAlaya - MD@ = nATTai             #VALUE!  99
Season 05      19  07 enduko harikhamboji                     #VALUE!  99
Season 05      19  08 mAlaip pozudinil = RM - KLki                 #VALUE!  99
Season 05      19  09 gOvindamihu = bAgEshvari - Narayana Tirthar         #VALUE!  99
Season 05      19  10 tillana - Rangaswami Nattuvanar = shanakrAbharaNam      #VALUE!  99
ShringArA      21  01 kataiya kataiya - Narayana Tirtha = kalyANi    #VALUE!  99
ShringArA      21  02 vadasiya - Jayadevar = mukhAri ~ 1          31   31
ShringArA      21  03 vadasiya - Jayadevar = mukhAri ~ 2          31   31
ShringArA      21  04 jANarO jAvali - y = z               #VALUE!  99
ShringArA      21  05 cara rAvadE mira - Thygarajar = rIti gowLai    #VALUE!  99
ShringArA      21  06 tavana janE - y = rAgamAlikai           #VALUE!  99
ShringArA      21  07 alivENi entu chaivan - SThygarajar = cencurutti  #VALUE!  99
Surutti       22  01 ranga srirangA - y = a sAvEri           #VALUE!  99
Surutti       22  02 amba kamaksHi - SS@ = yadu kula kAmbOji      #VALUE!  99
Surutti       22  03 amba kamaksHi - y = bhairavi ~ 01          33   33
Surutti       22  03 RTP - y = suruTTi ~ 20                22   22
Surutti       22  04 RTP - y = suruTTi ~ 30                22   22
Swarajati      22  01 rAve himagiri - y = z               #VALUE!  99
Swarajati      22  02 kArumugil, Badrinath - y = SrI ranjani       #VALUE!  99
Swarajati      22  03 amba kamaksHi - y = bhairavi ~ 02          33   33
Vaishnava kshetra  22  03 tiruvaDi Sarisanam, Tirupati - y = dEva gandhAri  #VALUE!  99
Vaishnava kshetra  22  04 saRRE tirumbum Tirunarayanapuram - y = kalyANi   #VALUE!  99
Vaishnava kshetra  22  05 kaNDu kali,Tirumohur - y = kIravANi        #VALUE!  99
Vaishnava kshetra  22  06 pArtasArati. Tiruvallikkkeni - y = khAmbodhi    #VALUE!  99
Vaishnava kshetra  22  07 jagattinai, Varkalai - y = yaman kalyANi      #VALUE!  99
Vaishnava kshetra  22  08 ayyan azagan, Azagarkoil - y = suruTTi       #VALUE!  99
Krishna nAmAmrutam  26  01 entO prEma - y = suruTTi              #VALUE!  99
Krishna nAmAmrutam  26  02 rAja gopalam - MD@ = mOhanam            #VALUE!  99
Krishna nAmAmrutam  26  03 gAna mUrtthE - y = z                #VALUE!  99
Krishna nAmAmrutam  26  04 mAdhava mAmava - y = nIlAmbari           #VALUE!  99
Krishna nAmAmrutam  26  05 tuNai purindaruL - y = suddha hindOLam       #VALUE!  99
Krishna nAmAmrutam  26  06 pankaja lOcarE - y = kalyANi            #VALUE!  99
13          13  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli ~ 1          33   33
13          13  aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli ~ 2          33   33
13          13  bAla gOpAla 1 - bhairavi               #VALUE!  99
13          13  bAla gOpAla 2 - bhairavi               #VALUE!  99
13          13  dAsarati - tODi = T@ ~ 1                20   20
13          13  dAsarati - tODi = T@ ~ 2                20   20
13          13  dAsarati - tODi = T@ ~ 3                20   20
13          13  entarANi - harikhAmbOji                #VALUE!  99
13          13  giripriyam - katana kutuhUlam             #VALUE!  99
13          13  gOvardhana - meera                  #VALUE!  99
13          13  guruvAyUrappanE - rIti gauLai             #VALUE!  99
13          13  kaNNA vA - rAgamAlikai                #VALUE!  99
13          13  kshEmam guru gOpAlA - mOhanam             #VALUE!  99
13          13  manamohana - mOhanam = HKMB              #VALUE!  99
13          13  nara janma - madhuvanti = PD             #VALUE!  99
13          13  nindati - darbAri kAnaDA = Jayadevar         #VALUE!  99
13          13  padmAvati - pantuvarALi                #VALUE!  99
13          13  peRavA varAvAy                    #VALUE!  99
13          13  RTP - x = Simmendra madhyamam ~ 1            29   29
13          13  RTP - x = Simmendra madhyamam ~ 2            29   29
13          13  RTP - x = Simmendra madhyamam ~ 3            29   29
13          13  RTP - y = Arabhi Bindumalini ~ 2            1    1
13  13  RTP AB 1 - Arabhi Bindumalini ~ 1            29   29
13  13  sEshAcala 1 - varALi                 #VALUE!  99
13  13  sEshAcala 2 - varALi                 #VALUE!  99
13  13  SrI rAjagOpAla - sAvEri = MD ~ 1            30   30
13  13  SrI rAjagOpAla - sAvEri = MD ~ 3            30   30
13  13  tillAnA - y = z                    #VALUE!  99
13  13  vanajAkshi - kalyANi                 #VALUE!  99
13  13  yOcanA - darbAr = T@                 #VALUE!  99
13  13  z z SrI rAmacandranukku                #VALUE!  99
06  06  abhayavaradhe - x = hindOLam ~ 1            28   28
06  06  abhayavaradhe - x = hindOLam ~ 2            28   28
06  06  brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 1            28   28
06  06  brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 2            1    1
06  06  himadri sute - SS@ = kalyANi ~ 1            1    1
06  06  himadri sute - SS@ = kalyANi ~ 2            1    1
06  06  jaya jaya - Purandara Dasar = nATTai -        #VALUE!  99
06  06  kApi 1 - RTP                     #VALUE!  99
06  06  kApi 2 - RTP                     #VALUE!  99
06  06  kApi 3 - RTP                     #VALUE!  99
06  06  paripAlayamAm - Svati tirunal = rItigowLai      #VALUE!  99
06  06  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 1         35   35
06  06  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 2         35   35
06  06  siddhi vinAyakam - M Dixitar = shanmugapriyA     #VALUE!  99
06  06  smara janaka - Svati T@ = behAg            #VALUE!  99
06  06  SrI matru bhUtam - M Dixitar = kannadA        #VALUE!  99
06  06  sukhi evarO - T@ = kAnaDA ~ 1              1    1
06  06  sukhi evarO - T@ = kAnaDA ~ 2              1    1
07  07  AlApanai ~ 1                      8    8
07  07  anubhava - T@ = aTANA                 #VALUE!  99
07  07  bhajAmahE - Thulaseevanam = hamsadhvani        #VALUE!  99
07  07  janaranjani - pAhimAm SrI rAja = Ramaswamy S     #VALUE!  99
07  07  kalyANi - nambik keTTavarilayE = P Dasar       #VALUE!  99
07  07  kamalambA - MD = kalyANi ~ 1              24   24
07  07  kamalambA - MD = kalyANi ~ 2              24   24
07  07  kamalambA - MD = kalyANi ~ 3              24   24
07  07  mA kelarA - T@ = ravi candrikA            #VALUE!  99
07  07  mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 1             25   25
07  07  mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 2             25   25
07  07  nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I ~ 1   47   47
07  07  nATAka priyA - gIta vAdya = Thanjavur Sankara I ~ 2   47   47
07  07  nI - x = z                      #VALUE!  99
07  07  niravaDi sugadA - T@ = ravi candrikA         #VALUE!  99
07  07  RTP - x = kIrvANi ~ 1                  18   18
07  07  RTP - x = kIrvANi ~ 2                  18   18
07  07  RTP - x = kIrvANi ~ 3                  18   18
07  07  sAmaja - T@ = hindOLam ~ 1               22   22
07  07  sAmaja - T@ = hindOLam ~ 2               22   22
07  07  sogasu jUda - T@ = kannada gowlai           #VALUE!  99
07  07  SrI viSva natam bhajE - P Sivan            #VALUE!  99
07  07  utA muraLi - M Dixitar = Arabhi               #VALUE!  99
13  13  1a panniru kai - viruttam                  #VALUE!  99
13  13  1b bhajAmyakam                       #VALUE!  99
13  13  abhayavaradhe - x = hindOLam ~ 1               28   28
13  13  abhayavaradhe - x = hindOLam ~ 2               28   28
13  13  AlApanai                          #VALUE!  99
13  13  brOva bAramA - T@ = bahudAri                #VALUE!  99
13  13  brOva bAramA - T@ = bahudAri                #VALUE!  99
13  13  krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           #VALUE!  99
13  13  mA kelarA - T@ = ravi candrikA               #VALUE!  99
13  13  ne yata rAadhA                       #VALUE!  99
13  13  pAhimAm - y - subha pantuvarALI ~ 1              1    1
13  13  pAhimAm - y - subha pantuvarALI ~ 2              1    1
13  13  RTP - x = Br Saranga ~ 1                   20   20
13  13  RTP - x = Br Saranga ~ 2                   20   20
13  13  RTP - x = Br Saranga ~ 3                   20   20
13  13  siddhi vinAayakam - shanmukhap               #VALUE!  99
13  13  SrI matrubhUtam - kannaDA = MD               #VALUE!  99
13  13  veLLait tAmarai - SB@ = Abheri               #VALUE!  99
13  13  vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri ~ 1            34   34
13  13  vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri ~ 2            34   34
13  13  y y nOTTu svaram                      #VALUE!  99
13  13  z z mangaLam                        #VALUE!  99
16  16  abhayavaradhe - x = hindOLam ~ 1               28   28
16  16  abhayavaradhe - x = hindOLam ~ 2               28   28
16  16  brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 1               28   28
16  16  brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 2               28   28
16  16  cakkani rAjA - T@ = kharaharapriyA ~ 1            34   34
16  16  cakkani rAjA - T@ = kharaharapriyA ~ 2            34   34
16  16  mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 1                26   26
16  16  mohana rAma - T@ = mOhanam ~ 2                26   26
16  16  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 1            35   35
16  16  raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 2            35   35
16  16  RTP - x = kApi ~ 1                      14   14
16  16  RTP - x = kApi ~ 2                      14   14
16  16  RTP - x = kApi ~ 3                      14   14
16  16  RTP - x = kIrvANi ~ 1                     18   18
16  16  RTP - x = kIrvANi ~ 2                     18   18
16  16  RTP - x = kIrvANi ~ 3                     18   18
16  16  SrI vishvanatam - PS@ = bhairavi ~ 1             34   34
16  16  SrI vishvanatam - PS@ = bhairavi ~ 2             34   34
16  16  sukhi evarO - T@ = kAnaDA ~ 1                 25   25
16  16  sukhi evarO - T@ = kAnaDA ~ 2                 25   25
03  3  00 janani - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 0001 ~ 00     42   42
03  3  00 janani - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 0002 ~ 00     42   42
03  3  00 nEranammi varnam - Poochi S Iyngr = kAnaDA ~ 0000 ~ 00   47   47
03  3  00 rAmA nI vadu - Thyagarajar - kalyANI           #VALUE!  99
03  3  00 tillana - Patnam Subrmaniya I = khamAs - 0000      #VALUE!  99
03  3  mALAvi - nena runchi nAnu - Thyagarajar           #VALUE!  99
03        3  Paras - Smara sundara - Dharmapuri Subburaya I        #VALUE!  99
03        3  sowrAshTram- ninnu joshi - Patnam Sub Iyyer          #VALUE!  99
01        1  00 Amma Ravamma - Thyagaraja ~ 0000 ~ 00            30   30
01        1  00 ammE nArAyanA- Unni ~ 0000 ~ 00               24   24
01        1  00 Bantureeti - Thyagaraja ~ 0000 ~ 00             28   28
01        1  00 Bhaja bhaja manasa - Haridasar ~ 0000 ~ 00          35   35
01        1  00 guni tADO ~ 0000 ~ 00                    14   14
01        1  00 jAnaki ramaNA ~ 0000 ~ 00                  18   18
01        1  00 Jayathi Jayathi ~ 0000 ~ 00                 20   20
01        1  00 karuNA ~ 0000 ~ 00                      11   11
01        1  00 krishna nI bEgane - PD@ = yaman kalyANi ~ 2000 ~ 20     44   44
01        1  00 mA kElarA - T@ = ravicandrikA ~ 0000 ~ 00          34   34
01        1  00 mA mava sadA ~ 0000 ~ 00                   17   17
01        1  00 mAnasa - Sadasiva B = shAmA - 2000             #VALUE!  99
01        1  00 Narada Gana Lola - Thyagaraja ~ 0000 ~ 00          34   34
01        1  00 padmanAbha ~ 0000 ~ 00                    15   15
01        1  00 ra rama inti daka - Thyagaraja ~ 2000 ~ 20          35   35
01        1  00 rAga sudhA ~ 0000 ~ 00                    15   15
01        1  00 Sankara Srigiri ~ 2000 ~ 20                 20   20
01        1  00 Var Leela Gana Lola ~ 0000 ~ 00               24   24
01        1  00 Vihara Manasa - Swathi Thirunal ~ 0000 ~ 00         36   36
01        1  00 vishvEshvaru ~ 0000 ~ 00                   17   17
17        17  chamundesvari - bilahari = Mysore Vasudevachar        #VALUE!  99
17        17  karuna yela - T@ = varALi                   #VALUE!  99
17        17  RTP - x = tAmarasa ~ 1                     18   18
17        17  RTP - x = tAmarasa ~ 1a                     18   18
17        17  RTP - x = tAmarasa ~ 1b                     18   18
17        17  RTP - x = tAmarasa ~ 2                     18   18
17        17  RTP - x = tAmarasa ~ 3                     18   18
17        17  RTP - x = tAmarasa ~ 4                     18   18
Ambujam Krishna  21  01 Om namO nArAyanA - AK@ + Charumati = karNa ranjani     #VALUE!  99
Ambujam Krishna  21  02 dyAnamE - AK@ + S Ramanathan = amruta varsHini       #VALUE!  99
Ambujam Krishna  21  03 guruvAyurappanE - AK@ + T N Seshagopalan = rIti gowLai   #VALUE!  99
Ambujam Krishna  21  04 sollittAn - AK@ + Semmangudi = hamsAnandi         #VALUE!  99
Ambujam Krishna  21  05 nI pOy - AK@ + V V Sadagopan = kApi            #VALUE!  99
Ambujam Krishna  21  06 aravinda - AK@ + S Ramanathan = nItimati          #VALUE!  99
Ambujam Krishna  21  07 palikina mATTalu - AK@ + V V Sadagopan = SankarAbharaNam  #VALUE!  99
Ambujam Krishna  21  08 enna solli - AK@ + Semmangudi = kAnadA           #VALUE!  99
CTU 98      14  01 dEva deva - mAyAmALava gauLai = ST@            #VALUE!  99
CTU 98      14  02 bhajanasEya 1 rAdhA - dharmAvati = MV           #VALUE!  99
CTU 98      14  02 bhajanasEya 2 rAdhA - dharmAvati = MV           #VALUE!  99
CTU 98      14  03 SrI kumAra - aTANA = ST@                  #VALUE!  99
CTU 98      14  04 bhogIndra sAyinam - Svati T@ = kuntALa varALi       #VALUE!  99
CTU 98      14  05 koluva mArE 1 - tODi = T@                 #VALUE!  99
CTU 98      14  05 koluva mArE 1 - tODi = T@                 #VALUE!  99
CTU 98      14  05 koluva mArE 1 - tODi = T@                 #VALUE!  99
CTU 98      14  07 solloittAn - hamsAnandi = Ambujam Krishna         #VALUE!  99
CTU 98      14  08 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi           #VALUE!  99
CTU 98      14  09 jagajjanani - ratipati priyA = Ganam KrishNaiyar      #VALUE!  99
CTU 98     14  10 tIrAda - Bharati = rAga mAlikai                   #VALUE!  99
CTU 98     14  11 SrI vallabha - jOnpuri = Vayalar Ravi                #VALUE!  99
CTU 98     14  12 Arumugam - kAvaDi cindu = Arunagiri Nadhar             #VALUE!  99
CTU 98     14  13 koNDal vaNNanai - x                         #VALUE!  99
CTU 98     14  14 mangalam                              #VALUE!  99
CTU 98     14  oo                                   #VALUE!  99
Mudhra AIR   27  1 varnam sarasi janAbha - Svati Tirunal = nATTai            #VALUE!  99
Mudhra AIR   27  2 Sambho mahadeva - Thygarajar = pantuvarAli              #VALUE!  99
Mudhra AIR   27  3 bAganayya - Thygarajar = candra jyoti                #VALUE!  99
Mudhra AIR   27  4 kAkkai - S Bharathi = brindAvana sArangA               #VALUE!  99
Q1 9504     17  1 sarasu - x = sAvEri                         #VALUE!  99
Q1 9504     17  2 mahA gaNapaTim - MD@ = nATTai                    #VALUE!  99
Q1 9504     17  3 AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini ~ 1            44   44
Q1 9504     17  3 AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini ~ 2            44   44
Q1 9504     17  4 nagumOmu - T@ = AbEri                        #VALUE!  99
Q1 9504     17  5 bAlakrishnan pAdamalar - PS@ = dhanyAsi ~ 1              39   39
Q1 9504     17  5 bAlakrishnan pAdamalar - PS@ = dhanyAsi ~ 2              39   39
Q1 9504     17  6 dorakuNA - T@ = bilahari ~ 1                      24   24
Q1 9504     17  6 dorakuNA - T@ = bilahari ~ 2                      24   24
SrI Ganeshaya  08  01 sri gaNa nata - x                          #VALUE!  99
SrI Ganeshaya  08  02 siddhi - Shanmukhapriya                       #VALUE!  99
SrI Ganeshaya  08  03 mUlAdhAra - SrI                           #VALUE!  99
SrI Ganeshaya  08  04 SrI Ganapati nI - sowrashtram                    #VALUE!  99
SrI Ganeshaya  08  05 gaNa rAjEna - Arabhi                        #VALUE!  99
SrI Ganeshaya  08  06 vatApi - MD@ = hamsadhvani                     #VALUE!  99
SrI Ganeshaya  08  07 gajAnana - jaganmohini                       #VALUE!  99
SrI Ganeshaya  08  08 abhishTa varada - T@ = hamsadhvani                 #VALUE!  99
04       4  00 bhAgyanta lakshmi - y = Sri ~ 0000 ~ 00                32   32
04       4  00 bhajana sEya - y = z ~ 0000 ~ 00                   25   25
04       4  00 koniyADina - y = khAmbhodi ~ 1 ~                   31   31
04       4  00 koniyADina - y = khAmbhodi ~ 2 ~                   31   31
04       4  00 koniyADina - y = khAmbhodi ~ 3 ~                   31   31
04       4  00 koniyADina - y = khAmbhodi ~ 4 ~                   31   31
04       4  bilahari - tillAnA                           #VALUE!  99
04       4  buddha manOhari - samaya mItE                     #VALUE!  99
04       4  gowrimanOhari - gurulEkha                       #VALUE!  99
04       4  malayamArutam - dhanyu                         #VALUE!  99
04       4  maNirangu - iko namma                         #VALUE!  99
04       4  paras - smara sundarA                         #VALUE!  99
Season 05    20  01 sarasuDa - Kottavasal Venkatarama Iyer = sAveri           #VALUE!  99
Season 05    20  02 mangalam                              #VALUE!  99
Season 05    20  03 marugElarA - Thygarajar = jayantaSrI                #VALUE!  99
Season 05    20  04 raghu vara nannu - Thygarajar = pantuvarAli             #VALUE!  99
Season 05    20  05 tyAgarAja yoga vaibhavam - Muthuswami Dikshitar = Ananda bhairavi  #VALUE!  99
Season 05    20  06 gAna mutam - Kotesvara Iyer = SAlakam                #VALUE!  99
Season 05    20  07 kAna kaN koDi - P Sivan = khAmbodhi                 #VALUE!  99
Season 05    20  08 kAy viriyum - Ponnaiya Pillai = ashTa rAga mAlikai         #VALUE!  99
Season 05    20  09 bhajan - Surdas = mANDu                       #VALUE!  99
Season 05    20  10 tillAnA - Svati Tirunal = dhanaSri                 #VALUE!  99
tODi  17  01 erAnApai - PaTnam S I = tODi        #VALUE!  99
tODi  17  02 yEnu dhanyAlO - PD = tODi         #VALUE!  99
tODi  17  03 tanigai vaLar - PD = tODi         #VALUE!  99
tODi  17  04 Emi jesitimi - T@ = tODi          #VALUE!  99
tODi  17  05 SrI krishnam - MD@ = tODi         #VALUE!  99
tODi  17  06 kOtaNDa rAmA - Bhadrachala Ramdas = tODi  #VALUE!  99
KVN - 22         22

Aruna - TTK     27  2AA         CD AA Enter
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Abhishek - CTU 99  16  16
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alamelu Mani - 04  4  Alamelu Mani
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16    16  16
Alathur - 16            16   16
Alathur - 16            16   16
Alathur - 16            16   16
Alathur - 16            16   16
Alathur - 16            16   16
Alathur - 16            16   16
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Ariyakkudi - Best of        07   07
Aruna Sairam - 03         3   Aruna S
Aruna Sairam - 03         3   Aruna S
Aruna Sairam - 03         3   Aruna S
Aruna Sairam - 03         3   Aruna S
Aruna Sairam - 03         3   Aruna S
Aruna Sairam - 03         3   Aruna S
Aruna Sairam - 03         3   Aruna S
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Bangalore Concert 15    15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - Captivating melodies15   15
Aruna Sairam - CTU 2003          CTU
                  CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
Aruna Sairam - CTU 2003         CTU
                 CTU 2003 2003
                 17
Aruna Sairam - Ekaika Subha pantuvarali 17
                 17
Aruna Sairam - Ekaika Subha pantuvarali 17
                 17
Aruna Sairam - Ekaika Subha pantuvarali 17
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - HMV RPG 147821 08     08
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kANa vENDAmO    17   17
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21   21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21  21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21  21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21  21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21  21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21  21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21  21
Aruna Sairam - kSEtrA Chennapuri 21  21
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - Kshetra SrIrangam 18  18
Aruna Sairam - madusmriti    09  09
Aruna Sairam - madusmriti    09  09
Aruna Sairam - madusmriti    09  09
Aruna Sairam - madusmriti    09  09
Aruna Sairam - madusmriti    09  09
Aruna Sairam - madusmriti    09  09
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
Aruna Sairam - Padams & Javalis 17  17
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
                 15
Aruna Sairam - Saregama S Manohari  15
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 00     21  21
Aruna Sairam - Season 01     23  23
Aruna Sairam - Season 01     23  23
Aruna Sairam - Season 01     23  23
Aruna Sairam - Season 01     23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 01  23  23
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 02  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Season 03  18  18
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - Swar Utsav  08  08
Aruna Sairam - TTK     27  27
Aruna Sairam - TTK     27  27
Aruna Sairam - TTK     27  27
Aruna Sairam - TTK     27  27
Balaji Shankar - 08     08  08
Balaji Shankar - 08     08  08
Balaji Shankar - 08     08  08
Balaji Shankar - 08     08  08
Balaji Shankar - 08     08  08
Balaji Shankar - 08     08  08
Balaji Shankar - 08     08  08
Balaji Shankar - 08     08  08
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balakrishna Prasad - 02   2  Balakrishna Prasad
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03       3  Balamurali 1
Balamurali - 03  3  Balamurali 1
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 05  05  05
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 12  12  12
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - 13          13  13
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - Bhadrachala Ramdas  11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - BR 2         11  11
Balamurali - Maestro's Choice   15  15
Balamurali - Maestro's Choice   15  15
Balamurali - Maestro's Choice   15  15
Balamurali - Maestro's Choice   15  15
Balamurali - Maestro's Choice   15  15
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - pibarE        11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
Balamurali - Purandara Dasar    11  11
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
                  18
Balamurali - utsava sampradAya kritis  18
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - 26        26  26
Bombay Sisters - Brahmasvarupini 17   17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini 17   17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini 17   17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini 17   17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini 17   17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini 17   17
Bombay Sisters - Brahmasvarupini 17   17
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Bombay Sisters - Brahmaswarupini 27   27
Charumathi - 04          4  Charumathi 1
Charumathi - 04          4  Charumathi 1
Charumathi - 04          4  Charumathi 1
Charumathi - 04          4  Charumathi 1
Charumathi - 04          4  Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 04        4   Charumathi 1
Charumathi - 2        27   27
Charumathi - 2        27   27
Charumathi - 2        27   27
Charumathi - 2        27   27
Charumathi - 2        27   27
Charumathi - 2        27   27
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
Charumathi - CTU 99      06   06
D K Jayaraman - Sri Ranjani  24   24
D K Jayaraman - Sri Ranjani  24   24
D K Jayaraman - Sri Ranjani  24   24
D K Jayaraman - Sri Ranjani  24   24
D K Jayaraman - Sri Ranjani  24   24
D K Jayaraman - Sri Ranjani  24   24
D K Jayaraman - Sri Ranjani  24   24
Ganesh Kumaresh - CTU 2003      CTU
               CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003      CTU
               CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003      CTU
               CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003      CTU
               CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003      CTU
               CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003      CTU
               CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003      CTU
               CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
Ganesh Kumaresh - CTU 2003        CTU
                 CTU 2003 2003
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
                 18
Geetha Raja - utsava sampradAya kritis  18
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - 02      2   Hyd Bros
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - B2      06   06
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23    23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23   23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23   23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23   23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23   23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23   23
Hyderabad Brothers - MP3CD plus 23   23
Jasraj - Live at Music Academy 198727  27
Jasraj - Live at Music Academy 198727  27
Jasraj - Live at Music Academy 198727  27
Jasraj - Live at Music Academy 198727  27
Jasraj - Live at Music Academy 198727  27
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 01           1  Jayashri 1
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 02           2  Jayashri 02
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 03           3  Jayashri 3
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - 11           11  11
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - anubhavam       18  18
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Asha          17  17
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Chiselled Aesthetics  19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - Cleveland 1996     19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - HMV 863011       19  19
Jayashri - ksetra kashi      15  15
Jayashri - ksetra kashi      15  15
Jayashri - ksetra kashi      15  15
Jayashri - ksetra kashi      15  15
Jayashri - ksetra kashi      15  15
Jayashri - ksetra kashi      15  15
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - Listener's Choice   19  19
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - nekkurugi irangalAdA  18  18
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Popular Devi Krithis  19  19
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Radha madhavam    11  11
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
Jayashri - Sangeetha 301     19  19
                 18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
                 18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
                 18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
                 18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
                 18
Jayashri - Shravanam Namasankirtanam  18
Jayashri - vatsalyam       18  18
Jayashri - vatsalyam       18  18
Jayashri - vatsalyam       18  18
Jayashri - vatsalyam       18  18
Jayashri - vatsalyam       18  18
Jayashri - vatsalyam       18  18
Jayashri - vatsalyam       18  18
Jesudas - 09           09  09
Jesudas - 09           09  09
Jesudas - 09           09  09
Jesudas - 09           09  09
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
Jon Higgins - 16         16  16
KVN - 01             1   KVN 01
KVN - 01             1   KVN 01
KVN - 01             1   KVN 01
KVN - 01             1   KVN 01
KVN - 01             1   KVN 01
KVN - 01             1   KVN 01
KVN - 01             1   KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 01  1  KVN 01
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 05  05  05
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 15  15  15
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22  22  22
KVN - 22         22  22
KVN - 22         22  22
KVN - 22         22  22
KVN - 22         22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - Live in Co I II  22  22
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - R3         12  12
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
KVN - Season 01     22  22
Lakshmi Murthy - MP3CD  24  24
Lakshmi Murthy - MP3CD  24  24
Lakshmi Murthy - MP3CD  24  24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24  24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24  24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24  24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24  24
Lakshmi Murthy - MP3CD      24  24
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 09       09  09
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - 19       19  19
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  09
M S Subbulakshmi - Annamacharya  09  09
M S Subbulakshmi - Meera     09  09
M S Subbulakshmi - Meera     09  09
M S Subbulakshmi - Meera     09  09
M S Subbulakshmi - Meera     09  09
M S Subbulakshmi - Meera     09  09
M S Subbulakshmi - Meera     09  09
M S Subbulakshmi - Meera     09  09
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madhu Mohan - 10         10  10
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madu Mohan - MP#CD Siva kritis  27  27
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Madurai Sundar - Ft Wayne    26  26
Maha Nagarajan - 07       07  07
Maha Nagarajan - 07       07  07
Maha Nagarajan - 07       07  07
Maha Nagarajan - 07       07  07
Maha Nagarajan - 07       07  07
Maha Nagarajan - 07       07  07
Maha Nagarajan - 07       07  07
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+    12  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12  12
Maha Ramachandran - ICMS+  12  12
Maha Sreenivasan - 15    15  15
Maha Sreenivasan - 15    15  15
Maha Sreenivasan - 15    15  15
Maha Sreenivasan - 15    15  15
Maha Sreenivasan - 15    15  15
Maha Sreenivasan - 15    15  15
Maha Sreenivasan - 15    15  15
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 09     09  09
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - 10     10  10
Maha Vish Iyer - SVR    17  17
Maha Vish Iyer - SVR    17  17
Maha Vish Iyer - SVR    17  17
Maha Vish Iyer - SVR       17   17
Maha Vish Iyer - SVR       17   17
Maha Vish Iyer - SVR       17   17
Maha Vish Iyer - SVR       17   17
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Amutham 19  3   Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
Malladi Brothers - Annamacharya 3    Malladi 2
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
                 07
Malladi Brothers - Annamaya gAnAmrutam 07
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Malladi Brothers - Manoharam   07   07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - Manoharam    07  07
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - MS 2000     4  Malladi MS 2000
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Narayana Teertha4   Malladi - Narayana Teertha
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 3  Malladi 2
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Ragas of S India 2  Malladi 1
Malladi Brothers - Sukhanubhav   2  Malladi 1
Malladi Brothers - Sukhanubhav   2  Malladi 1
Malladi Brothers - Sukhanubhav   2  Malladi 1
Malladi Brothers - Sukhanubhav   2  Malladi 1
Malladi Brothers - Sukhanubhav   2  Malladi 1
Malladi Brothers - Sukhanubhav   2  Malladi 1
Malladi Brothers - Sukhanubhav   2  Malladi 1
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Minakshi Suta - 09      09  09
Musiri - 03          3  Musiri
Musiri - 03          3  Musiri
Musiri - 03          3  Musiri
Musiri - 03          3  Musiri
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - 15         15  15
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Neduneri - Live in Co 1 2 3  24  24
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Nellai Krishnamurthy - 26   26  26
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyveli Santhanagopalan - 05  05  05
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Neyyatinkara Vasudevan - 16  16  16
Nisha Rajagpal - Season 03   24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nisha Rajagpal - Season 03  24  24
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD HKMB   23  23
Nithyashri - MP3CD PS    23  23
Nithyashri - MP3CD PS    23  23
Nithyashri - MP3CD PS    23  23
Nithyashri - MP3CD PS    23  23
Nithyashri - MP3CD PS    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyashri - Season 02    23  23
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
Nithyasri - 07        07  07
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1990     14  14
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
O S Thyagarajan - CTU 1999     09  09
Palai C K Ramachandran - 10    10  10
Palai C K Ramachandran - 10    10  10
Palai C K Ramachandran - 10    10  10
Palai C K Ramachandran - 10    10  10
Palai C K Ramachandran - 10    10  10
Palai C K Ramachandran - 10    10  10
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Papanasam Sivan - Popular Kritis  27  27
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Priya Sisters - Annamacharya    08  08
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Radha Jayalakshmi - 27       27  27
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05        05  05
Ramnad Krishnan - 05       05   05
Ramnad Krishnan - 05       05   05
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ramnad Krishnan - LP1       10   10
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - CTU 2003       CTU
                 CTU 2003 2003
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - SaravaNa bhava20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00   20   20
Ranjani & Gayatri - Season 00  20  20
Ranjani & Gayatri - Season 00  20  20
Ranjani & Gayatri - Season 00  20  20
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
Ranjani & Gayatri - Season 01  2  Ranjani Gayatri S 2001
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
S Ramanathan - 02        2  S Ramanathan
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S - tunga tarange   24  24
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sangeeta S. - deyvadarisanam  07  07
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Ashwaththa     24  24
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Blissful Harmony  25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Carnatic Vocal   25  25
Sanjay  - Chakravaham    26  26
Sanjay  - Chakravaham    26  26
Sanjay  - Chakravaham    26  26
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - Classical Moods  24  24
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998      21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - CTU 1998         21  21
Sanjay  - Dvayam          24  24
Sanjay  - Dvayam          24  24
Sanjay  - Dvayam          24  24
Sanjay  - Dvayam          24  24
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - Ganamrutham        26  26
Sanjay  - kalyani          23  23
Sanjay  - kalyani          23  23
Sanjay  - kalyani          23  23
Sanjay  - kalyani          23  23
Sanjay  - kalyani          23  23
Sanjay  - kalyani          23  23
Sanjay  - kalyani          23  23
Sanjay  - Kutcheri         25  25
Sanjay  - Kutcheri         25  25
Sanjay  - Kutcheri         25  25
Sanjay  - Kutcheri         25  25
Sanjay  - Kutcheri         25  25
Sanjay  - Kutcheri         25  25
Sanjay  - Kutcheri         25  25
Sanjay                24
     - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay                24
     - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay                24
     - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay                24
     - Kutcheri Experience Live Perf  24
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Mystic Moods       25  25
Sanjay  - Nataraja Temple      26  26
Sanjay  - Nataraja Temple      26  26
Sanjay  - Nataraja Temple  26  26
Sanjay  - Nataraja Temple  26  26
Sanjay  - Nataraja Temple  26  26
Sanjay  - Nataraja Temple  26  26
Sanjay  - Nataraja Temple  26  26
Sanjay  - Nataraja Temple  26  26
Sanjay  - Nataraja Temple  26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Rasanubhavam   26  26
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 01     23  23
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 02     08  08
Sanjay  - Season 03     25  25
Sanjay  - Season 03     25  25
Sanjay  - Season 03     25  25
Sanjay  - Season 03     25  25
Sanjay  - Season 03     25  25
Sanjay  - Season 03     25  25
Sanjay  - Season 03     25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - Season 03       25  25
Sanjay - The Magic of Trinity  24  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24  24
Sanjay - The Magic of Trinity  24  24
Sanjay - Thillai        08  08
Sanjay - Thillai        08  08
Sanjay - Thillai        08  08
Sanjay - Thillai        08  08
Sanjay - Thillai        08  08
Santhanam - B2         26  26
Santhanam - B2         26  26
Santhanam - B2         26  26
Santhanam - B2         26  26
Santhanam - B2         26  26
Santhanam - B2         26  26
Santhanam - B2         26  26
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - Vani 088 WMA    25  25
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01         1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 01     1  Santhanam 1
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 11     11  11
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - 22     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - B1     22  22
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808  08  08
Santhanam - CD 40808       08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
Santhanam - Dikshitar      08    08
                 Years
Santhanam - Golden 1 Music Golden18    18
                 Years
Santhanam - Golden 1 Music Golden18    18
                 Years
Santhanam - Golden 1 Music Golden18    18
                 Years
Santhanam - Golden 1 Music Golden18    18
                 Years
Santhanam - Golden 1 Music Golden18    18
                 Years
Santhanam - Golden 1 Music Golden18    18
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - NY 89        11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - Q2          11    11
Santhanam - tuLasivanam     12    12
Santhanam - tuLasivanam     12    12
Santhanam - tuLasivanam     12    12
Santhanam - tuLasivanam     12    12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - tuLasivanam    12  12
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Santhanam - Vinayakar Songs  11  11
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - CD 1988     09  09
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2        25  25
Semmangudi - P2         25  25
Semmangudi - P2         25  25
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Semmangudi - R3         14  14
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Seshagopalan - 03        3  Seshagopalan 1
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Sikkil Gurucharan - Ganapatyam  25  25
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Somu - 06            06  06
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - kAvaDic cindu      26  26
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
Sowmya - 02            2  Sowmya NT1
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
                 1
Sowmya - AVM Classical Vocal 1250 27  27
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sowmya - CTU 95          14  14
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 01      1  Sudha 1
Sudha Raghunathan - 04      4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 04  4  Sudha 2
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 05  05  05
Sudha Raghunathan - 10  10  10
Sudha Raghunathan - 10  10  10
Sudha Raghunathan - 10  10  10
Sudha Raghunathan - 10  10  10
Sudha Raghunathan - 10  10  10
Sudha Raghunathan - 10  10  10
Sudha Raghunathan - 10  10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 10      10  10
Sudha Raghunathan - 27      27  27
Sudha Raghunathan - 27      27  27
Sudha Raghunathan - 27      27  27
Sudha Raghunathan - 27      27  27
Sudha Raghunathan - 27      27  27
Sudha Raghunathan - 27      27  27
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - Classic AVM 317  17
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92    06  06
Sudha Raghunathan - NJ 92   06  06
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 08      08  08
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T K Rangachari - 10      10  10
T M Krishna - Anandabhairavi  17  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17  17
T M Krishna - Anandabhairavi  17  17
T M Krishna - CTU 99      19  19
T M Krishna - CTU 99      19  19
T M Krishna - CTU 99      19  19
T M Krishna - CTU 99      19  19
T M Krishna - CTU 99      19  19
T M Krishna - CTU 99      19  19
T M Krishna - CTU 99      19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - CTU 99    19  19
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - dasAvatAram  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Experience  20  20
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam  21  21
T M Krishna - Isaiamudam     21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - Kar Vcl Inreco   21  21
T M Krishna - khAmbjoji      20  20
T M Krishna - khAmbjoji      20  20
T M Krishna - khAmbjoji      20  20
T M Krishna - khAmbjoji      20  20
T M Krishna - khAmbjoji      20  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20  20
T M Krishna - Ksetra - Tirupati  20  20
T M Krishna - Kutcheri      20  20
T M Krishna - Kutcheri      20  20
T M Krishna - Kutcheri      20  20
T M Krishna - Kutcheri      20  20
T M Krishna - Kutcheri      20  20
T M Krishna - Kutcheri      20  20
T M Krishna - Kutcheri      20  20
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - MA 98        21  21
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - Season 05      19  19
T M Krishna - ShringArA     21   21
T M Krishna - ShringArA     21   21
T M Krishna - ShringArA     21   21
T M Krishna - ShringArA     21   21
T M Krishna - ShringArA     21   21
T M Krishna - ShringArA     21   21
T M Krishna - ShringArA     21   21
T M Krishna - Surutti      22   22
T M Krishna - Surutti      22   22
T M Krishna - Surutti      22   22
T M Krishna - Surutti      22   22
T M Krishna - Surutti      22   22
T M Krishna - Swarajati     22   22
T M Krishna - Swarajati     22   22
T M Krishna - Swarajati     22   22
T M Krishna - Vaishnava kshetra 22   22
T M Krishna - Vaishnava kshetra 22   22
T M Krishna - Vaishnava kshetra 22   22
T M Krishna - Vaishnava kshetra 22   22
T M Krishna - Vaishnava kshetra 22   22
T M Krishna - Vaishnava kshetra 22   22
                26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam  26
                26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam  26
                26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam  26
                26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam  26
                26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam  26
                26
T N Seshagopalan - Krishna nAmAmrutam  26
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13      13   13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T N Seshagopalan - 13    13  13
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 06  06  06
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 07  07  07
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 13  13  13
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
T V Sankaranarayanan - 16  16  16
TMKrishna - 03       3  TMKrishna
TMKrishna - 03       3  TMKrishna
TMKrishna - 03       3  TMKrishna
TMKrishna - 03       3  TMKrishna
TMKrishna - 03       3  TMKrishna
TMKrishna - 03       3  TMKrishna
TMKrishna - 03          3  TMKrishna
TMKrishna - 03          3  TMKrishna
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unni - 01            1  Unni 1
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - 17        17  17
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - Ambujam Krishna  21  21
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98      14  14
Unnikrishnan - CTU 98       14  14
Unnikrishnan - CTU 98       14  14
Unnikrishnan - CTU 98       14  14
Unnikrishnan - CTU 98       14  14
Unnikrishnan - CTU 98       14  14
Unnikrishnan - CTU 98       14  14
Unnikrishnan - Mudhra AIR     27  27
Unnikrishnan - Mudhra AIR     27  27
Unnikrishnan - Mudhra AIR     27  27
Unnikrishnan - Mudhra AIR     27  27
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Unnikrishnan - Q1 9504      17  17
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Various - SrI Ganeshaya      08  08
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
Vijay Siva - 04          4   Vijay Siva 1
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
                  05
Vijayalakshmi Subramanian - Season20  20
Vijayalakshmi Subramanian - tODi  17  17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi  17  17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi  17  17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi  17  17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi  17  17
Vijayalakshmi Subramanian - tODi  17  17
01 dEvi brOva - SS@ = cintAmaNi               11:47

00 aparAdhamula - Thyagarajar = darbAr ~ 0000             20.07
                               Time
Enter                                     CD
01 mahA gaNapatim - mD@ = nATTai               CTU 99        CTU 99
02 endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI              CTU 99        CTU 99
03 raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 1          CTU 99        CTU 99
03 raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli ~ 2          CTU 99        CTU 99
04 tulasammA - T@ = dEvagandhAri               CTU 99        CTU 99
05 kanna tandri - T@ = dEva manOhari             CTU 99        CTU 99
06 pakkala 1 - T@ = khara harapriyA             CTU 99        CTU 99
06 pakkala 2 - T@ = khara harapriyA             CTU 99        CTU 99
07 eduta 1 nilicite - T@ = SankarAbharaNam          CTU 99        CTU 99
08 eduta 2 nilicite - T@ = SankarAbharaNam          CTU 99        CTU 99
08 eduta 3 nilicite - T@ = SankarAbharaNam          CTU 99        CTU 99
09 Ela nee daya - Dharmapuri Subbarayar = bhairavi      CTU 99        CTU 99
10 vagalAdi - Tirupati Narayanaswami = behAg         CTU 99        CTU 99
11 srinivAsa - PS@ = hamsAnandi               CTU 99        CTU 99
12 mangalam                         CTU 99        CTU 99
00 aparAdhamula - Thyagarajar = darbAr ~ 0000        5:07       4  5.12
00 Elaradayena - Pattabhi Ramayya = jAvaLi Bhairavi ~ 0000  2:33       4  2.55
00 gyAnamu - AlApanai = pUrvikalyANi ~ 0000         6:38       4  6.63
00 gyAnamu - Thyagarajar = pUrvikalyANi ~ 0000        11:42      4  11.70
00 sari evarE - T V Narayyanaswami = z ~ 2000        6:31       4  6.52
00 shri kAmAkshi - Subbaraya Sastri = vasantA ~ 0000     7:46       4  7.77
00 sumasayaka - Swati TirunAL = karnATaks kApi ~ 0000    10:12      4  10.20
00 tillAnA - = hamsadhvani ~ 0000              2:24       4  2.40
00 vallabha nAyakasya - M Dikshitar = bEgaDA ~ 0000     6:26       4  6.43
01 rAma ne pai - x = kedArAm                 16          16
02 enduku nee dayA - x = hari kAmbhoji            16          16
03 amba para dEvatE - x = rudrapriyA             16          16
04 dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi ~ 1       16          16
04 dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi ~ 2       16          16
05 enduku dayarAdura - T@ = tODi               16          16
05 enduku dayarAdura - T@ = tODi               16          16
05 enduku dayarAdura - T@ = tODi               16          16
06 entu nee veDali - x = darbAr               16          16
07 sAntamulEkha - x = SAMA                  16          16
07 sAntamulEkha - x = SAMA                  16          16
07 sAntamulEkha - x = SAMA                  16          16
08 padavini - T@ = sALaga bhairavi              16          16
09 shanmukkapriyA - RTP                   16          16
09 shanmukkapriyA - RTP                   16          16
09 shanmukkapriyA - RTP                   16          16
10 paniuyu - aruNagiri natar = z               16          16
10 paniuyu - aruNagiri natar = z               16          16
11 mukti aLikkum - x = kurinji                16          16
12 ninna go - PD = z                   16         16
13 candra SEkhara - x = sindhu bhairavi          16         16
14 tillAnA - x = hindOlam                 16         16
15 mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi            16         16
15 mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi            16         16
15 mari mari ninne - T@ = kAmbOdhi            16         16
01 Indachala - bEgaDA                   Best of      Best of
02 endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI            Best of      Best of
03 aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli           Best of      Best of
04 Evarani - dEvAmruta varshini              Best of      Best of
05 Marivere - Ananda bhairavi               Best of      Best of
06 SrI Narada - kAnaDA                  Best of      Best of
08 Nidhi Chala - kayANi                  Best of      Best of
09 mArubalga - SrIranjani                 Best of      Best of
10 RTP - x = SankarAbaraNam. tODi, kalyANi, darbAr    Best of      Best of
11 Koluvai Unnaday                    Best of      Best of
12 Kaliyugadalli - cencuruTTi               Best of      Best of
13 Haribajanthu - Sindhu Bhairavi             Best of      Best of
00 dasaratha rAma - y = z ~ 0000.MP3           6:05      3 6.08
00 himagiru tanayE - y = z ~ 0000             4:04      3 4.07
00 IkO namma sAmi - y = z ~ 0000.MP3           5:40      3 5.67
00 lalita lavanga - = z ~ 0000.MP3            8:28      3 8.47
00 paNDaria savAsa - y = abhang ~ 0000          7:55      3 7.92
00 swAgatam krishNa - y = z ~ 0000            4:22      3 4.37
00 venkaTa ramaNana bArO - y = z ~ 0000.MP3        3:26      3 3.43
02 tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi ~ 1  Bangalore Concert Bangalore Concert
02 tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi ~ 2  Bangalore Concert Bangalore Concert
03 AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini      Bangalore Concert Bangalore Concert
04 rAja gOpalam - mOhanam = MD@ ~ 1a           Bangalore Concert Bangalore Concert
04 rAja gOpalam - mOhanam = MD@ ~ 1b           Bangalore Concert Bangalore Concert
04 rAja gOpalam - mOhanam = MD@ ~ 2            Bangalore Concert Bangalore Concert
05 ADadellA - pUrvi kalyANi = PD             Bangalore Concert Bangalore Concert
06 kanaka saila - punnAgavarAlI = SS@           Bangalore Concert Bangalore Concert
06 venkaTa ramaNanE bArO - sAvEri = PD#          Bangalore Concert Bangalore Concert
07 RTP - x = hEmAvati ~ 1                 Bangalore Concert Bangalore Concert
07 RTP - x = hEmAvati ~ 2                 Bangalore Concert Bangalore Concert
07 RTP - x = hEmAvati ~ 3a                Bangalore Concert Bangalore Concert
07 RTP - x = hEmAvati ~ 3b                Bangalore Concert Bangalore Concert
08 dalita kaNDita abhang - abhanga thekA = jJanaba    Bangalore Concert Bangalore Concert
09 pillan goviya - mOhana kalyANi = PD#          Bangalore Concert Bangalore Concert
gAna mUrthE - gAna mUrthE = T@              Bangalore Concert Bangalore Concert
01 Om Pranava - mAyA mALava gowLai = z                    C
                             Captivating melodies aptivating melodies
02 amba sowrambA - Arabhi = Ponnia Pillai                  C
                             Captivating melodies aptivating melodies
03 sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi                     C
                             Captivating melodies aptivating melodies
04 enna kavi - nIlAmaNi = Madurai Somu                    C
                             Captivating melodies aptivating melodies
05 nAda muraLi - hamir kalyANi = Uthukkadu VS@                C
                             Captivating melodies aptivating melodies
06 mAyammA - SS@ = Ahiri                           C
                             Captivating melodies aptivating melodies
07 abhang                                  C
                             Captivating melodies aptivating melodies
08 bhAgya dA lakshmi - SrI = PD                       C
                             Captivating melodies aptivating melodies
09 ayyE metta kaDinam - rAgamAlikai = GKB@                  C
                             Captivating melodies aptivating melodies
10 mamiyam - bAgeSrI= Jayadeva                        C
                             Captivating melodies aptivating melodies
01 Sri vighna rAjam - gambhIra nATTai - Uttukkadu V I   CTU 2003      CTU 2003
02 duduku gala - gowLai - Thyagaraja              CTU 2003     CTU 2003
03 nAdasudhA rasam - Arabhi - Thyagaraja            CTU 2003     CTU 2003
04 EdayyA gati - chalanATTai - Kotesvara I           CTU 2003     CTU 2003
05 vaNDinam - tODi - Thondaradipodi Azvar            CTU 2003     CTU 2003
06 mOkshamu - sAramati - Thyagaraja               CTU 2003     CTU 2003
07 AnandAmrita - amritavarshini - Muthuswami D         CTU 2003     CTU 2003
08 RangabArO - durgA - Priandara dasa              CTU 2003     CTU 2003
09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 01 Alapanai Vocal  CTU 2003     CTU 2003
09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 02 Alapanai Violin  CTU 2003     CTU 2003
09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 03          CTU 2003     CTU 2003
09 pakkala - kharaharapriyA - Thyagaraja - 04 tani       CTU 2003     CTU 2003
10 Adatu - madhayamAvati - Uttukkadu V I            CTU 2003     CTU 2003
11 Abhang - savarE sundar - hindOlam - Tukkaram         CTU 2003     CTU 2003
12 madu meykkum kaNNE - folk song                CTU 2003     CTU 2003
13 jagO tumi (Bengali) - pUrvi - H Kalyani - Chrks - 01     CTU 2003     CTU 2003
13 jagO tumi (Bengali) - Sindhu Bhairavi - 02          CTU 2003     CTU 2003
14 gOpi janambodhi - rEvati                   CTU 2003     CTU 2003
15 bhAgyadhA - Sri - Prunadara Dasa               CTU 2003     CTU 2003
16 viruttam - Brindavana Saranga                CTU 2003     CTU 2003
17 kALinga nartana - gambhIra nATTai - Uttukkadu V I      CTU 2003     CTU 2003
18 Managalam                          CTU 2003     CTU 2003
1 SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 1                Ekaika
                                Ekaika Subha pantuvarali Subha pantuvarali
2 SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 2b                Ekaika
                                Ekaika Subha pantuvarali Subha pantuvarali
3 SrI satya nArAyanam - T@ = Subha pantuvarALi ~ 2                Ekaika
                                Ekaika Subha pantuvarali Subha pantuvarali
01 manamE - bhimpalas                      HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
02 bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB            HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
03 vElai - yadukula kAmbhodi                  HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
04 madhura - aTANA                       HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
05 anatAratmA - kEdAra gowLAi                  HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
06 kANpateppOdu - bilahari                   HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
07 kAkkai - brindavana sArangA                 HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
08 cakkar rAkOji - meera bhajan                 HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
09 vaLLi - kAvaDi cindu                     HMV RPG 147821 HMV RPG 147821
0 slOkam - x = hindOLam                     kANa vENDAmO kANa vENDAmO
1 sAmagAna - GNB = hindOLam ~ 2                 kANa vENDAmO kANa vENDAmO
1 sAmagAna - GNB = hindOLam ~ 3                 kANa vENDAmO kANa vENDAmO
2 ambA nilAmbari - Ponnia Pillai = nIlAmbari          kANa vENDAmO kANa vENDAmO
3 kANa vENDAmO - PS@ = SrI ranjani               kANa vENDAmO kANa vENDAmO
4 vAcamA gO - T@ = kaikavasiKV B - ~ 2             kANa vENDAmO kANa vENDAmO
5 kAntamAm - Mayuram Vishvanathaiyer = sindhu bhairavi     kANa vENDAmO kANa vENDAmO
5 viruttam - Om murugA = z - sindhu bhairavi          kANa vENDAmO kANa vENDAmO
6 brindAvani vENu - Bhanudasa = abhang             kANa vENDAmO kANa vENDAmO
7 ninRanRa mayil - Utukkadu VS@ = Traditional          kANa vENDAmO kANa vENDAmO
01 shrI pArtha sAratya - y = rAgamAlikai            kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
02 vAca mago caruntini = aTANA                 kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
03 sundari saundari = rAgamAlikai                kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
04 sundari nI = kalyaNi                     kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
05 orumaiyuDan - tiruvaruTpA = rAgamAlikai           kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
06 nambik keTTavar = hindOLam                  kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
07 vaLakkai - Sambandar = rAgamAlikai              kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
08 kApAli - Papanasam Sivan= mOhanam              kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
09 kaiyAr - tEvAram = z                     kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
10 nisanaranaDi - Arunagiri = z                 kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
11 gangai - tEvAram = z                    kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
12 maNNallai - tEvAram = z                  kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
13 pADikkindROr - tirvaruTpA = aTANA             kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
14 tirvotruiyUr - y = aTANA                  kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
15 Az kaDal - tEvAram = khAmbhodi               kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
16 marumalli - Arunagiri = subha pantuvaRALi         kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
17 pAsuram - y = z                      kSEtrA Chennapuri kSEtrA Chennapuri
01 kadiravan - toNaraDipODi = z                Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
01 ranga pura - MD@ = brindAvana sArangA           Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
02 ranga natude - Ponnayya Pillai = sowrAshtrAm        Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
03 ranga nAyakam - MD@ = nAyaki                Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
04 kaNgaLi tyAdakO - SrI Pada Raya = sindhu bhairavi     Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
04 Ranaganata Astakam - Adi Sankara = Ragamalika ~ 1     Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
05 En paLLi - Arunachala Kavi = rAgamAlikai          Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
05 tuppuDaiyArai - periyAzvAr = ~ 1              Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
06 paccai Ma Malai - Tondaradippodi Alwar = z         Kshetra SrIrangam Kshetra SrIrangam
01 sabda - sada saranga = ranjani               madusmriti    madusmriti
02 janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai          madusmriti    madusmriti
03 kai - valaji                        madusmriti    madusmriti
04 abhang                           madusmriti    madusmriti
05 kAraNam - PK                        madusmriti    madusmriti
06 mana mayakkm - Brindavana saranga             madusmriti    madusmriti
01 kuvalayakshirO - kshEtrangar = gowLipantu         Padams & Javalis Padams & Javalis
02 enta nEva - Tirupanandal Pattabhiramayya = kEdAram     Padams & Javalis Padams & Javalis
03 inimEl avarukkum - Kavi Kunjara Bharathi = bhairavi    Padams & Javalis Padams & Javalis
04 sArAmaina - SvaTi Tirunal = behAg             Padams & Javalis Padams & Javalis
05 pAyarANi - Titupati Narayana Swami = kApi         Padams & Javalis Padams & Javalis
06 ittanai - Muthu Thandavar = dhanyAsi            Padams & Javalis Padams & Javalis
07 nI mATTa - Thirppanandal Pattabhiramayya = pUrvi kalyANi  Padams & Javalis Padams & Javalis
08 payyAdhA - kshEtrayya = nAda nAmakriyA           Padams & Javalis Padams & Javalis
09 aDi nIpai marulu - Dharmapuri Subbarayar = yaman kalyANi  Padams & Javalis Padams & Javalis
10 varaTTum - Kavi Kunjara Bharathi = sAvEri         Padams & Javalis Padams & Javalis
11 sAmi raDAya kadE - x = Folk Melody             Padams & Javalis Padams & Javalis
02 murugA murugA - Saveri = Periaswami Thooran                 Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
03 rArA rAjIva - mOhanam = Mysore V@                      Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
04 mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra                Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
05 yamuna nadi - yaman kalyANi = Thiruvarur Ramamoorthy             Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
06 maragada maNi - Arabhi = Uthukkadu VS@                    Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
07 rAgi tandirA - kalyANa vasantam = PD#                    Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
08 gyAni yAntsa rAjA - abhang = Tukkaram                    Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
enta veDukO - sarasvati manOhari = T@                      Saregama S Manohari
                               Saregama S Manohari
01 vidulakku mrokkeda - Thygarajar = mAyA mALava gauLai    Season 00     Season 00
02 nee dayarAdha - Thygarajar = vasanta bhairavi       Season 00     Season 00
03 sOmasAyaka vidurAm - Svati Thygarajar = karNATaka kApi   Season 00     Season 00
04 duru sugA - SS@ = sAveri ~ 1                Season 00     Season 00
05 duru sugA - SS@ = sAveri ~ 2                Season 00     Season 00
06 janani - Subbaraya Sastri = rIti gowLai          Season 00     Season 00
07 vaNdinam - pasurAm = tOdi                 Season 00     Season 00
08 x - y = kAmbodhi                      Season 00     Season 00
01 amma Ananda - y = z                    Season 01     Season 01
02 nI daya rAdhA - Thygarajar = vasanta bhairavi       Season 01     Season 01
03 ekkalatilum - y = nATTa kurinji              Season 01     Season 01
04 narasimha - Svati Tirunal = Arabhi ~ 01          Season 01     Season 01
05 narasimha - Svati Tirunal = Arabhi ~ 02             Season 01      Season 01
06 nannu brova - y = z                       Season 01      Season 01
07 kIz vAnam - y = z                        Season 01      Season 01
08 RTP - y = shanmugapriyA ~ 11                   Season 01      Season 01
09 RTP - y = shanmugapriyA ~ 12                   Season 01      Season 01
10 RTP - y = shanmugapriyA ~ 20                   Season 01      Season 01
11 RTP - y = shanmugapriyA ~ 30                   Season 01      Season 01
12 RTP - y = shanmugapriyA ~ 40                   Season 01      Season 01
13 yenaguvAlE - y = z                        Season 01      Season 01
14 krisHnA nI bEganE - Purandara Das = yaman kalyANi        Season 01      Season 01
15 venkata rAmaNane bAro - Purandara Das = sAveri          Season 01      Season 01
16 tIrta vittala - Namdev = abhang                 Season 01      Season 01
17 mADu mEykkum - y = z                       Season 01      Season 01
18 brindAvana - abhang = z                     Season 01      Season 01
19 enna kavi - Madurai Somu = nIlAmaNi               Season 01      Season 01
20 vaLLik kaNavan - S Bharathi = q                 Season 01      Season 01
21 manamayakkum viruttam - y = z                  Season 01      Season 01
22 tillAnA - Utthukkadu VS@ = gambhIra nATTai            Season 01      Season 01
23 mangalam - y - z                         Season 01      Season 01
01 sAmi nI - PS@ = SrIranjani                    Season 02      Season 02
02 bhAgya nayya - T@ = candra jOti                 Season 02      Season 02
03 mA rAmanan - PS@ = hindOLam ~ 1                 Season 02      Season 02
03 mA rAmanan - PS@ = hindOLam ~ 2a                 Season 02      Season 02
03 mA rAmanan - PS@ = hindOLam ~ 2b                 Season 02      Season 02
04 kanaka Saila - SS@ = punnAga varALi               Season 02      Season 02
05 kanaka Sabapati - GkB@ = dhanyAsi                Season 02      Season 02
                                  Season 02
06 karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, dvg ~ 1  Season 02
                                  Season 02
06 karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, dvg ~ 2  Season 02
                                  Season 02
06 karuNai madi - S Kalyanaraman = jaganM, ABh, sunVm, kvNi, klNi, nyk, rnjn, dvg ~ 3  Season 02
07 brindAvana nilaiyE - Utukkadu VS@ = rITi gowLai         Season 02      Season 02
08 rAmace bhajana - Samartha Ramdas = abhang            Season 02      Season 02
09 pazani - kAvaDic cindu = z                    Season 02      Season 02
10 virutam - Ramalinga aDigaL = rAgamAlikai             Season 02      Season 02
11 cittam eppaDiyO - Veda Nayakm Pillai = nAda nAmakriyA      Season 02      Season 02
12 tillAnA - Utthukkadu VS@ = gambhIra nATTai            Season 02      Season 02
01 varnam - Kottavasal Venkatarama I = sAvEri            Season 03      Season 03
02 Adiya pAdam - GkB@ = darbAr                   Season 03      Season 03
03 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 1                  Season 03      Season 03
03 ETi janmamu - T@ = varALi ~ 2                  Season 03      Season 03
04 SrI mahAdEeva - Thanjavur Sankara I = rEvaTi           Season 03      Season 03
05 rAma namamu - T@ = aTANA                     Season 03      Season 03
06 nannu pAlimpa - T@ = mOhanam ~ 1                 Season 03      Season 03
06 nannu pAlimpa - T@ = mOhanam ~ 2                 Season 03      Season 03
06 nannu pAlimpa - T@ = mOhanam ~ 3                 Season 03      Season 03
07 bAjE mrudanga - abhang = z                    Season 03      Season 03
08 gandhamu poyyaruga - T@ = punnAgavarAlI             Season 03      Season 03
09 pAsuram                             Season 03      Season 03
10 kuRai onRum - Rajaji = rAgamAlikai                Season 03      Season 03
01 varnam amma - gambhira nattai                  Swar Utsav     Swar Utsav
02 mOkshamu - sAramathi                       Swar Utsav     Swar Utsav
03 AnandAmruta karshini - MD@ = amruta varshini           Swar Utsav     Swar Utsav
04 marugElarA - jayantashri                     Swar Utsav     Swar Utsav
05 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi              Swar Utsav     Swar Utsav
06 kannan varugiRAn - kAvaDi cindu          Swar Utsav    Swar Utsav
07 paNDari - mAND                  Swar Utsav    Swar Utsav
08 tillAnA - x = z                  Swar Utsav    Swar Utsav
09 mangalam                     Swar Utsav    Swar Utsav
10 tODi - RTP = ~ 1                 Swar Utsav    Swar Utsav
10 tODi - RTP = ~ 2                 Swar Utsav    Swar Utsav
10 tODi - RTP = ~ 3                 Swar Utsav    Swar Utsav
10 tODi - RTP = ~ 4                 Swar Utsav    Swar Utsav
10 tODi - RTP = ~ 5                 Swar Utsav    Swar Utsav
upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 01           20.07   TTK
upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 02           18.85   TTK
upacAramu - Thygarajar = bhairavi ~ 03           13.08   TTK
maragata maNi - Utthukkadu = Arabhi             4.93   TTK
nAdu pai                       08        08
nI verA kulu - ~ 1                  08        08
nI verA kulu - ~ 2                  08        08
rAma nee vatu koNDO - x = y ~ 1           08        08
rAma nee vatu koNDO - x = y ~ 2           08        08
rAma nee vatu koNDO - x = y ~ 3           08        08
shri mahA gaNapati                  08        08
teliyaleru rAma - T@ = dhenukA            08        08
00 bhavanuta - T@ = mOhanam ~ 2000          8:57     2  8.95
00 Ila loka - GarimlA Narasimha = bhairavi - 2000  4:02     2  4.03
00 kuvalada - T@ = nATTakurinji - 2000        3:32     2  3.53
00 nAga gAndhAri - nAga gAndhAri - MDixitar ~ 2000  3:56     2  3.93
00 nAnamu sAgara - T@ = pUrvikalyANi ~ 0       4:09     2  4.15
00 nIvanti - T@ = tOdi ~ 2000            15:57     2  15.95
00 pari dAna - Patnam S Iyer 2 = bilahari ~ 2002   3:12     2  3.20
00 sogasuda - T@ = Sriranjani - 2000         5:37     2  5.62
00 srI - karunajuDu - SyamaS ~ 2000         2:25     2  2.42
00 svariNi - dEhimam - B Prasad ~ 2000        4:05     2  4.08
00 vasantA - sItamma - Thy ~ 2000          3:42     2  3.70
00 bhajare Sriramam                 5:38     3  5.63
00 Charanamule Nammithi - Bh Ramdas         6:46     3  6.77
00 Ea ThIruga - Bh Ramdas              6:15     3  6.25
00 Etu pothivorama = Anandabhairavi         5:11     3  5.18
00 Idhigo bhadradri                 2:43     3  2.72
00 Ikshvakukula Thilaka               7:12     3  7.20
00 Intha Kann = Unknown - 2000            5:22     3  5.37
00 KshIrasagara = Anandabhairavi                  3  #VALUE!
00 nagumOmu galaAVANi - T@ = madhyamAvati ~ 2000   3:56     3  3.93
00 nArAyanathe Namo Namo               6:40     3  6.67
00 pahi Rama prabho                 5:10     3  5.17
00 pAhimam Srirama                  7:02     3  7.03
00 paluke bangaramayena               4:13     3  4.22
00 Rama SrIrama- y = SankarAbharaNam         4:25     3  4.42
00 Ramachandraya                   1:54     3  1.90
00 RAmachandrAya (mangaLam)             1:51     3  1.85
00 Ramachandrulu Na pai               4:50     3  4.83
00 Ramajogi Mandukonare               3:13     3  3.22
00 sItha Ramaswamy                  9:55     3  9.92
00 sri kamalAmbA                   1/1/1900 3:55 3  27.92
00 tillana                      9:53     3  9.88
00 yOcanA - y                     4:15  3 4.25
aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli ~ 1         05    05
aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli ~ 2         05    05
melukO dayAnidhi - T@ = saurAshTram          05    05
mElukO vaiyya - T@ = bhUpALam             05    05
nagumOmu galavANi                   05    05
nApAli                        05    05
nijagA - Jayadevar                  05    05
padam - kshEtrajnar = Ananda bhairavi         05    05
rA tE - Jayadevar                   05    05
rAdhikA - Jayadevar                  05    05
rAma nee Eda - Bhadrachala Ramdas = kharahara priya  05    05
rAma rAma SrIlAli - x                 05    05
ramatE - Jayadevar                  05    05
ravisharAdE - Jayadevar                05    05
sakhi yA - Jayadevar                 05    05
SaraguNa pAlim                    05    05
simha rUpa 1 - Puradara Dasar = khAmbOdhi       05    05
simha rUpa 2 - PuradaraDasar = khAmbOdhi       05    05
simha rUpa 3 - Puradara Dasar = khAmbOdhi       05    05
sitA kalyANa                     05    05
SrI sakala kalA 1 - Arabhi              05    05
SrI sakala kalA 2 - Arabhi              05    05
srita kamalA - Jayadevar               05    05
ta va virayE vanamAli - Jayadevar           05    05
tillAnA - Balamurali = ahir bhairavi         05    05
uyyAla lUga - T@ = neelAmbari             05    05
ADamODi                        12    12
Emi sEti                       12    12
endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI            12    12
ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi         12    12
mahAdEva sutam                    12    12
mahEsvari - matangi                  12    12
manasAsi rAmacandra                  12    12
nannu pAlimpa - T@ = mOhanam             12    12
nanu gallu                      12    12
njAla                         12    12
OmkAra                        12    12
pibarE rAma rasam                   12    12
sadA Siva - shanmukhapriyA = B            12    12
sadA tava pAda sannidhi                12    12
sadguru svAmikku                   12    12
satyavantari                     12    12
SrI abhAyAmbA                     12    12
svara rAga sudhA ~ 1                 12    12
svara rAga sudhA ~ 2                 12    12
tara guNa                       12    12
tillAnA - x = karahara priyA             12    12
tillAnA - x = z                    12    12
tillAnA - x = z ~ 2                  12    12
x1 - RTP                       12    12
x2 - RTP                       12    12
z z mangaLam                     12    12
01 E natha - nATTai = BMK              13        13
02 vatApi - MD@ = hamsadhvani            13        13
03 bhAgAya - candra jOti = T@            13        13
04 oRRumai 1 - mOhanam = tEvAr           13        13
04 oRRumai 2 - mOhanam = tEvAr           13        13
05 nagumOmu 1 - Abheri = T@             13        13
05 nagumOmu 2 - Abheri = T@             13        13
05 nagumOmu 3 - Abheri = T@             13        13
06 pibarE rAma rasam                13        13
07 lElaDi mama                   13        13
08 anugAlA - PD                   13        13
10 yAmikE                      13        13
11 paluKe - Bhadrachala Ramdas = Ananda bhairavi  13        13
12 kaNNane kANAda                  13        13
13 oru nAL                     13        13
14 tillAnA - x = brindAvani             13        13
15 rAma rAma ena                  13        13
16 nagumOmu galavANi - madhyam           13        13
17 mangalam                     13        13
Eti rugana - mAyA mALava gowLa                    Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
itigO bhadrAdri - varALi                       Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
mangaLam - kurinji                          Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
nanu brOva                              Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
pAhi rAma                              Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
paluKe - Bhadrachala Ramdas = Ananda bhairavi            Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
rAmachandruni - a sAveri                       Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
taku vEni - sUryakAntam                       Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
tAraka mantrmu - dhanyAsi                      Bhadrachala Ramdas
                          Bhadrachala Ramdas
brahma kaTikina                   BR 2       BR 2
endarikkE                      BR 2       BR 2
evai tagavu                     BR 2       BR 2
evvAru                       BR 2       BR 2
hari ratnamu                    BR 2       BR 2
komma                        BR 2       BR 2
nArAyaNa tE                     BR 2       BR 2
solli                        BR 2       BR 2
01 Needaya Rada - Purvikalyani           Maestro's Choice Maestro's Choice
02 Vegamaya - Abhogi                Maestro's Choice Maestro's Choice
03 Brihadiswara - Kanada              Maestro's Choice Maestro's Choice
04 Omkara - Lavangi                 Maestro's Choice Maestro's Choice
05 tillAna - x = Behag               Maestro's Choice Maestro's Choice
cEtaka srIrAmam                   pibarE      pibarE
gAyatii vanamAlI                  pibarE      pibarE
mAnasa sancararE - sAMA = Sadasiva Brahmendra    pibarE      pibarE
nagumomo - AbhEri = T@ ~ 1             pibarE      pibarE
nagumomo - AbhEri = T@ ~ 2             pibarE      pibarE
nE pogaDa kuntE                   pibarE      pibarE
pibarE rAmarasam                  pibarE      pibarE
raguvIra raNadheera                 pibarE      pibarE
sitA kalyANa                    pibarE      pibarE
smavAram vAram                   pibarE      pibarE
stiratA nahi nahi rE                pibarE      pibarE
tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani  pibarE      pibarE
Invocation                           Purandara Dasar Purandara Dasar
venkaTa ramaNanE bArO - sAvEri = PD#              Purandara Dasar Purandara Dasar
kaNDE kaNDE - madhyamAvati                   Purandara Dasar Purandara Dasar
rangA bArO - Suddha sAvEri                   Purandara Dasar Purandara Dasar
alli nODu - natTTak kurinji                  Purandara Dasar Purandara Dasar
smarananE - sArangA                      Purandara Dasar Purandara Dasar
duru mADu - aTANA                       Purandara Dasar Purandara Dasar
nAnEke - behAg                         Purandara Dasar Purandara Dasar
dharmakkE - mukhAri                      Purandara Dasar Purandara Dasar
nArAyaNa enna - bilahari                    Purandara Dasar Purandara Dasar
heNDatti - kAmavardhini                    Purandara Dasar Purandara Dasar
01 melukO dayAnidhi - T@ = saurAshTram                      kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
02 hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji                      kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
03 ksheera sAgara - T@ = Ananda bhairavi                     kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
04 SiTa kalyana - T@ = shankarAbharaNam                     kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
05 SObhAnE - T@ = kAmavardhini                          kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
06 melukO vayya - T@ = bauLi                           kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
07 rAmA SreerAmA - T@ = shankarAbharaNam                     kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
08 uyyAla lUga - T@ = neelAmbari                         kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
09 nA pAli - T@ = SankarAbharaNam                        kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
10 poola pAlku - T@ = Ahiri                           kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
11 nagumOmu - T@ = madhyamAvati                         kritis
                                utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
Sri maha Ganapati - Mysore v@ = aTANA             26        26
mariverihe - y = kalyANi                    26        26
Sri rAma pAdama - T@ = amruta varshini             26        26
evarura - T@ = mOhanam                     26        26
kaliyuga varadan - Periaswami Thooran = brindAvana SArangA   26        26
nindati candana - Jaya Devar = navarasa kAnaDA         26        26
Sankari nIvE - Subbaraya Sastri = BegadA            26        26
nanda nandana = Narayana Tirta = rAgamAlikai          26        26
engu nAn selvEn - Periyaswami Thooran = dvijAvanti       26        26
tillana - T K Govinda Rao = hindOLam              26        26
brahma swarupini - G SrInivasan = hamsadhvani         Brahmasvarupini Brahmasvarupini
ellAm un mahimai - G SrInivasan = simhEndra madhyamam     Brahmasvarupini Brahmasvarupini
nIyE gati 1 - G SrInivasan = bhairavi             Brahmasvarupini Brahmasvarupini
nIyE gati 2 - G SrInivasan = bhairavi             Brahmasvarupini Brahmasvarupini
nIyum ennai - G SrInivasan = bilahari             Brahmasvarupini Brahmasvarupini
ulaga gyAnam - G SrInivasan = khamAS              Brahmasvarupini Brahmasvarupini
vEru yAru - G SrInivasan = mOhanam               Brahmasvarupini Brahmasvarupini
Brahmaswarupini - Brahmaswarupini = hamsadhvani             7.22  Brahmaswarupini
ellam un mahimai - Brahmaswarupini = simhEndra madhyamam ~ 1      7.12  Brahmaswarupini
ellam un mahimai - Brahmaswarupini = simhEndra madhyamam ~ 2      6.22  Brahmaswarupini
vERu yAru - Brahmaswarupini = mOhanam                 10.25  Brahmaswarupini
nIyum ennai - Brahmaswarupini = bilahari ~ 1              4.52  Brahmaswarupini
nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi ~ 1               7.58  Brahmaswarupini
nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi ~ 2               9.28  Brahmaswarupini
nIyE gati - Brahmaswarupini = bhairavi ~ 3               6.87  Brahmaswarupini
ulaga jnAnam - Brahmaswarupini = khamAs                 2.87  Brahmaswarupini
00 bhAvayAmi gopAla - Annamacharya = yaman kalyANi ~ 2000   6:16     4 6.27
00 mA tE - x = y ~ 0000                    7:10     4 7.17
00 mAtE - HKMB = khamAs - 0000                 5:47     4 5.78
00 mElukO - Annamacharya = khara harapriyaa ~ 0000       5:53     4 5.88
00 nI mATA - y = pUrvikalyANi ~ 0               3:55     4 3.92
00 nItimati - mOhana kara - Kotesvara I          4:08      4  4.13
00 Sri viSvanAtam - x = rAgamAlikai ~ 1          11:01      4  11.02
00 Sri viSvanAtam - x = rAgamAlikai ~ 2          10:51      4  10.85
00 vallabha nAyaka - T@ = y ~ 0000            10:49      4  10.82
aTANA - bala kanaka - Thyagarajar             4:26      4  4.43
Bhairavi - RTP 1F                     3:52      4  3.87
BrindAvana sAranga - kAgali - Ranga Vittalaru       7:26      4  7.43
dora kuNA 1 AlApanai                   12:40      4  12.67
dora kuNA 2 Song                     13:32      4  13.53
dora kuNA 3 tani                     11:57      4  11.95
kalyANi - sandEha - Thyagarajar              20:10      4  20.17
karNa ranjani - vAnca tONu - Mysore V           6:09      4  6.15
nIla mEgha - tillana -                  5:05      4  5.08
sAvEri - Sri rAjagOpAla - M Dikshitar           7:02      4  7.03
SudhA mayI                        3:24      4  3.40
tillAnA                          4:12      4  4.20
RTP - y = bhairavi ~ 1                      16.47    2
RTP - y = bhairavi ~ 2                       7.30    2
RTP - y = bhairavi ~ 3                      20.02    2
RTP - y = Hamsadhvani ~ 1                     14.52    2
RTP - y = Hamsadhvani ~ 2                     6.10    2
RTP - y = Hamsadhvani ~ 3                     17.82    2
01 varNam - kIravANi = Charumathi             CTU 99       CTU 99
02 guruvaRiyum - AbhOgi = T@               CTU 99       CTU 99
03 paripUrNa - pUrvu kalyANi = T@             CTU 99       CTU 99
04 vinata - jayantashrI = T@ ~ 1             CTU 99       CTU 99
04 vinata - jayantashrI = T@ ~ 2             CTU 99       CTU 99
05 anupama - aTANA = T@                  CTU 99       CTU 99
07 varanArada - x = z                   CTU 99       CTU 99
08 RTP - x = sahAnA ~ 1                  CTU 99       CTU 99
08 RTP - x = sahAnA ~ 2                  CTU 99       CTU 99
08 RTP - x = sahAnA ~ 3                  CTU 99       CTU 99
09 Om namO - karNa ranjini = Ambujam K          CTU 99       CTU 99
10 muddhu gArE - kurinji = AnnamAcharyA          CTU 99       CTU 99
11 venkATA cala nilayam - sindhu bhairavi = Papanasam S  CTU 99       CTU 99
enduko - T@ = kalyANi ~ 1a                CTU 99       CTU 99
enduko - T@ = kalyANi ~ 1b                CTU 99       CTU 99
enduko - T@ = kalyANi ~ 2a                CTU 99       CTU 99
enduko - T@ = kalyANi ~ 2b                CTU 99       CTU 99
01 varnam - y = pantuvarALi                5:28        Sri Ranjani
02 SrI kAmAkshi - y = vasantA               6:09        Sri Ranjani
03 nI satti - y = SrI ranjani ~ 01            9:55        Sri Ranjani
04 nI satti - y = SrI ranjani ~ 02            8:35        Sri Ranjani
05 ekAmbrESa - y = suddha sAveri             9:01        Sri Ranjani
06 SrI mahA - y = SraNutamallar ~ 01           7:19        Sri Ranjani
07 SrI maHA - y = SraNutamallar ~ 02           12:07        Sri Ranjani
01 Slokam - saptaswaram                  CTU 2003      CTU 2003
02 sObillu - jaganmohini - Thygaraja           CTU 2003      CTU 2003
03 nAda tanumanisam - cittaranjani - Thygaraja      CTU 2003      CTU 2003
04 nI cittamu - dhanyasi - Thygaraja           CTU 2003      CTU 2003
05 nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 1 alapanai     CTU 2003      CTU 2003
06 nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 2          CTU 2003      CTU 2003
06 nadopAsana - bEgaDa - Thyagaraja - 3 tani       CTU 2003      CTU 2003
07 xx                              CTU 2003     CTU 2003
08 RTP - dhEnukA                         CTU 2003     CTU 2003
08 RTP - dhEnukA - 2 tAnam                    CTU 2003     CTU 2003
08 RTP - dhEnukA - 3 pallavi                   CTU 2003     CTU 2003
10 rAdhA samEta - miSra yaman - Jaya deva            CTU 2003     CTU 2003
11 bhO sambho - revati - Dayananda Saraswathi          CTU 2003     CTU 2003
12 nanmaiyum - viruttam - kApi - Kamban             CTU 2003     CTU 2003
13 rAmajayam - kApi                       CTU 2003     CTU 2003
14 Balakrishna dEvam - yaman kalyani - Meenakshi Suta      CTU 2003     CTU 2003
15 kAvadi chindu - behAg                     CTU 2003     CTU 2003
16 tamburi meTTu - sindhu bhairavi - Purandara Dasar       CTU 2003     CTU 2003
17 mangalam - madhyamavati                    CTU 2003     CTU 2003
01 hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji                       kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
02 melukO vayya - T@ = bauLi                            kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
03 kshIrasagara - T@ = dEvagandhAri                        kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
04 shObanE - T@ = pantuvarAli                           kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
05 SiTa kalyana - T@ = kurinji                           kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
06 lAli yugavE - T@ = nIlAmbari                          kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
07 pUla pAlku - T@ = Ahiri                             kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
08 jO jO - T@ = rITi gowLai                            kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
09 patiki Arati - T@ = suruTTi                           kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
10 jaya mangalam - T@ = nAda nAmakriyA                       kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
11 jAnaki nAyaka - T@ = dhanyAsi                          kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
12 nagumOmu galavANi - T@ = madhyamAvati                      kritis
                                 utsava sampradAyautsava sampradAya kritis
00 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000           6:01     2 6.02
00 kanugOnu sowkhyamu - T@ = nAyaki - 0000            7:19     2 7.32
00 marugElarA - T@ = jayantashrI ~ 0000             5:25     2 5.42
00 ninnE bhajana - Thyagaraja = nATTai ~ 0            12:06     2 12.10
00 rAma rAma - P Dasar = tilang - 2000              5:51     2 5.85
00 rAmachandra - Thyagaraja = jayantashrI ~ 0000         6:41     2 6.68
00 sAramaina - Svati Tirunal = behAg - 2000           6:07     2 6.12
00 tunga teera viraajam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi ~ 0000  9:16     2 9.27
00 yArE rangaNA - P Dasar = hindOLam - 2000           4:18     2 4.30
shri - cinna nAde nA -Thyagarajar                3:47     2 3.78
01 varNam - bEgaDA = Veenai Kuppier               B2        B2
dUrgA - dharma sravan = Purandara Dasr              B2        B2
Emi jesitimi - T@ = tODi ~ 1                   B2        B2
Emi jesitimi - T@ = tODi ~ 2                   B2        B2
Emi jesitimi - T@ = tODi ~ 3                   B2        B2
sabapatikku - GK Bharati = AbhOgi                B2        B2
simha vAhini - nenarunchara = T@                 B2        B2
teliyaleru rAma - T@ = dhenukA ~ 1                B2        B2
teliyaleru rAma - T@ = dhenukA ~ 2                B2        B2
teliyaleru rAma - T@ = dhenukA ~ 3                B2        B2
z z madhyamavati - mangalam = z                 B2        B2
01 varnam - VInai Kuppier = bEgaDA                MP3CD plus    MP3CD plus
02 sabApatikku - GKBh = Abhogi                  MP3CD plus    MP3CD plus
03 nennE rucirA - Thygarajar = simha vAhini           MP3CD plus    MP3CD plus
04 emi jesitimi - Thygarajar = tOdi ~ 01             MP3CD plus    MP3CD plus
05 emi jesitimi - Thygarajar = tOdi ~ 02             MP3CD plus    MP3CD plus
06 dharma sravaNa - PD = durgA                  MP3CD plus    MP3CD plus
07 slOkam - y = madhyamAvati                   MP3CD plus    MP3CD plus
08 nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi ~ 11           MP3CD plus    MP3CD plus
09 nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi ~ 12           MP3CD plus     MP3CD plus
10 nAda sudA rasa - Thygarajar = Arabhi ~ 20           MP3CD plus     MP3CD plus
11 RTP - y = kalyaNi ~ 01                    MP3CD plus     MP3CD plus
12 RTP - y = kalyaNi ~ 02                    MP3CD plus     MP3CD plus
13 RTP - y = kalyaNi ~ 03                    MP3CD plus     MP3CD plus
14 RTP - y = kalyaNi ~ 04                    MP3CD plus     MP3CD plus
Mangalam Bhagavan Vishnu - Slokam = z                  1.65    Live at Music Academy 1987
Gopala Gopala - Krishna Bhajan = Kalyani                11.68    Live at Music Academy 1987
Nadha tanu manisam - y = cittaranjani                  7.28    Live at Music Academy 1987
Ragam - Balamurali and Jasraj = Hamsanandi Sohini                  Live at Music Academy 1987
Pibrae Ramarasam - y = Chakravakkam                   7.28    Live at Music Academy 1987
00 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti ~ 2000           6:08      1  6.13
00 bhaja mAnasa ~ 0000                      5:47      1  5.78
00 calamu sEva - y = valaj - 0000                6:25      1  6.42
00 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2001              6:37      1  6.62
00 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2002              6:14      1  6.23
00 entani vina - Seshu Iyer = UrmikA ~ 0000           5:25      1  5.42
00 gauri manOhara = PS@ = gauri manOhari - 0000         4:49      1  4.82
00 govardhana gireesham - MD@ = hindOLam - 2000         3:19      1  3.32
00 hE carika - T@ = yadukula khAmbOdi ~ 2000           6:12      1  6.20
00 jAnaki rAmaNa - Vanamamalai jiyar = kApi - 0000        5:09      1  5.15
00 nanda nandana - Lalitadasa = dEsh ~ 0000           6:41      1  6.68
00 nI bhajana gAna - T@ = nAyaki - 0000             4:46      1  4.77
00 sakala graha - PD@ = aTANA - 0000               5:45      1  5.75
00 santAna gOpAla - MD@ = khamAs - 0000             7:06      1  7.10
00 shambo mahAdEvA - T@ = pUrvikalyANi ~ 0            5:01      1  5.02
00 shrI jagadISvari - Lalgudi = ahirbhairavi ~ 2000       6:51      1  6.85
00 shrI mahA gaNapati - MD@ = gauLai - 2000           6:10      1  6.17
00 shrI pArtasArati - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2000        3:04      1  3.07
00 siddhi vinAyakam - MD@ = shanmukha priyA ~ 2000        6:05      1  6.08
00 smaraNa ondE - P Dasar - malaya mArutam ~ 0000        3:50      1  3.83
00 tillAnA - Lalgudi - rAkESri ~ 0000              6:33      1  6.55
00 uyyAla - Rajeshvara Rao = yaman kalyANi ~ 0000        4:03      1  4.05
00 vijayAmbike - HkMBh - vijaya nAgiri ~ 0000          5:47      1  5.78
01 gajavadanA beduvE - PD@ = hamsadhvani ~ 2000         5:30      1  5.50
00 inta sowkya - T@ = kApi                    6:06      2  6.10
00 jaya jaya - N Tirthar = nATTai ~ 0              7:24      2  7.40
00 mundu venuka - T@ = darbAr ~ 0000               10:03     2  10.05
00 pakkala - T@ = khara harapriyaa - 2000            11:18     2  11.30
00 rangaNAyakam - MD@ = nAyaki - 0000              9:35      2  9.58
00 sarvam - S Brahmendra = darbAri kAnaDA ~ 0000         7:33      2  7.55
00 Sri venkaTa giri - MD@ = suruTTi ~ 2000            8:24      2  8.40
00 subrahmaNyEna - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2001         5:20      2  5.33
00 subrahmaNyEna - MD@ = Suddha dhanyAsi ~ 2002         6:56      2  6.93
00 tunga teera viraajam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi ~ 0000  6:42      2  6.70
sAramati - mOkshamu galadhA - Thyagarajar            8:21      2  8.35
00 nI vAsudA - T@- = sahAnA - 0001                8:43      3  8.72
00 nI vAsudA - T@- = sahAnA - 0002                6:35      3  6.58
00 ninnE nammi - x- tODi ~ 1                   5:59      3  5.98
00 ninnE nammi - x- tODi ~ 2                   8:49      3  8.82
00 ninnE nammi - x- tODi ~ 3                   6:48      3  6.80
00 palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2001         3:23      3  3.38
00 palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2002         11:24     3  11.40
00 palincu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati ~ 2003    5:35      3 5.58
00 rArA rAjIva - Mysore V@ = mOhanam ~ 2001      6:41      3 6.68
00 rArA rAjIva - Mysore V@ = mOhanam ~ 2002      10:24      3 10.40
00 shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 1         11:55      3 11.92
00 shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 2         11:43      3 11.72
00 shrI kAntimati - MD@ = Hemavati ~ 3         5:04      3 5.07
00 SrI bAlasubhramaNya -MD@ = bilahari ~ 2000     18:54      3 18.90
00 SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 1         7:20      3 7.33
00 SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 2         8:10      3 8.17
00 SrI raghu vara - T@ = khAmbOdhi - 3         5:42      3 5.70
00 yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0001    14:08      3 14.13
00 yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0002    5:39      3 5.65
00 yentuko pEdala - x = shankarAbharaNam ~ 0003    9:01      3 9.02
jaya jaya svAmin                    11         11
pAhimAm pArvati ~ 1                  11         11
pAhimAm pArvati ~ 2                  11         11
sambho mahAdEva - x= z                 11         11
SrI raghu vara ~ 1                   11         11
SrI raghu vara ~ 2                   11         11
SrI vaidyanatam                    11         11
SubhramaNyam ~ 1                    11         11
SubhramaNyam ~ 2                    11         11
uyyAla lUga - T@ = neelAmbari             11         11
01 tunga tarangE - Sadasiva Brahmendra = hamsadhvani  anubhavam      anubhavam
02 gOpAla gOkula - Tulsidas = jayashri         anubhavam      anubhavam
03 O raghvIrA - Bh Ram = desh             anubhavam      anubhavam
04 azagA - Ambujam Krishna = suddha dhanyAsi      anubhavam      anubhavam
05 bhAvayAmi gopAla - Annamacharya = yaman kalyANi   anubhavam      anubhavam
06 SrIman nArAyaNa - Annamacharya = bowLi       anubhavam      anubhavam
07 bhaja bhaja mAnasa - Svati T@ = sindhu bhairavi   anubhavam      anubhavam
08 pazani nindra - Periyaswami Thooran = kApi     anubhavam      anubhavam
09 sumanasa vandita - Traditional = rEvati       anubhavam      anubhavam
10 toTTu toTTu - Periyaswami Thooran = behAg      anubhavam      anubhavam
11 innu daya bhAratE - PD = kalyANa vasantam      anubhavam      anubhavam
12 Vande Mataram - Ragamalikai             anubhavam      anubhavam
1 Saraseeruhasana - Nata = Adi             Asha        Asha
9 tillAnA - x = dEsh                  Asha        Asha
2 veLLait tAmarai - SB@ = Abheri            Asha        Asha
3 dEva dEva - Svati Tirunal = pUrvi kalyANi      Asha        Asha
4 Kandena Govindana - Chandakauns = Adi        Asha        Asha
5 murugA murugA - Saveri = Periaswami Thooran     Asha        Asha
6 Ninnu Jeppa - Mandari = Adi             Asha        Asha
7 Sankari Neeve - Begada = Roopakam          Asha        Asha
8 SrI Jagadeeswari - Ahirr Bhairavi = Adi       Asha        Asha
01 Sri Saraswati = = Arabhi              Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
02 Oh jagadAmbA = = Ananda bhairavi          Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
03 Rama Ika Nannu = = sahAnA              Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
04 rAmanukku manam = Arunachala Kavi = hindoLam    Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
05 bhajare re chite = Muthuswami Dikshitar= kalyANi  Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
06 colla vallAayO = = rAgamAlikai           Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
07 yAramitA = = amir kalyANi              Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
08 pAhi pAhi = = nAdanAmakriyA             Chiselled AestheticsChiselled Aesthetics
01 enduku peddala - Thygarajar = shankarAbharaNam   Cleveland 1996   Cleveland 1996
02 enduku peddala - Thygarajar = shankarAbharaNam         Cleveland 1996   Cleveland 1996
03 eppAdi manam - Arunachala Kavi = husEeni            Cleveland 1996   Cleveland 1996
04 gOpAla gOvind - x =                      Cleveland 1996   Cleveland 1996
05 kaNDEn seetaiyai - Arunachala Kavi = bAgesHvari        Cleveland 1996   Cleveland 1996
06 RTP = = kalyANA vasantam                    Cleveland 1996   Cleveland 1996
07 RTP = = kalyANA vasantam                    Cleveland 1996   Cleveland 1996
08 RTP = = kalyANA vasantam                    Cleveland 1996   Cleveland 1996
09 RTP = = kalyANA vasantam                    Cleveland 1996   Cleveland 1996
10 SrI jagadISvari - Lalgudi = ahir bhairavi           Cleveland 1996   Cleveland 1996
11 tillAnA inc                          Cleveland 1996   Cleveland 1996
01 tatvamariya = Papanasam Sivan= rIti gowLai           HMV 863011     HMV 863011
02 brOva bAramA = Thygarajar = bahudAri              HMV 863011     HMV 863011
03 parama puruSam = Svati Thygarajar = lalita pancamam      HMV 863011     HMV 863011
04 viDajAl = Thygarajar = janaranjani               HMV 863011     HMV 863011
05 himAdri sute = Ss@ = kalyANi                  HMV 863011     HMV 863011
06 himAdri sute = Ss@ = kalyANi                  HMV 863011     HMV 863011
07 viruttam - en tAyum = Kandar anubooti             HMV 863011     HMV 863011
08 manadiR kugandadu = Thanjavur Sankara I = sindhu bhairavi   HMV 863011     HMV 863011
01 vishvanatha ashtakam                      ksetra kashi    ksetra kashi
02 ehi annapurne                         ksetra kashi    ksetra kashi
03 kalbhairava ashtakam                      ksetra kashi    ksetra kashi
04 gange mamapahi                         ksetra kashi    ksetra kashi
05 vishvesvar darshan                       ksetra kashi    ksetra kashi
06 parisevo                            ksetra kashi    ksetra kashi
01 SrI ganesHA charanam - P Sivan = tilang            Listener's Choice Listener's Choice
02 kaNDEn seetaiyai - Arunachala Kavi = bAgesHvari        Listener's Choice Listener's Choice
03 tunga teera virAjam - Kamalesa Dasa = yaman kalyANi      Listener's Choice Listener's Choice
04 koovi azhaikka - P Sivan = sindhu bhairavi           Listener's Choice Listener's Choice
05 nanda nandana - Lalitadasa = desH               Listener's Choice Listener's Choice
06 muraLidhara - N S Chidhambaram = mandu             Listener's Choice Listener's Choice
07 enna solli azhaitAl - Ambujam Krishna = kAnadA         Listener's Choice Listener's Choice
08 koovi azhaittAl - Vali = valAji                Listener's Choice Listener's Choice
09 jAnaki rAmana - Vanamamalai jiyar = kApi            Listener's Choice Listener's Choice
10 SrInivAsa - P Sivan = hamsAnandi                Listener's Choice Listener's Choice
11 kaliyuga varadan - Periyaswami Thooran = brindAvana shArangA  Listener's Choice Listener's Choice
1 SrI vatApi - PS@ = sahAnA                    nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
2 mA rAmanan - PS@ = hindoLam                   nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
3 pArvati - PS@ = z                        nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
4 cOdanai - PS@ = z                        nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
5 kArtikeyA - PS@ = todi                     nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
6 matA yennum - PS@ = z                      nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
7 mAdhava - PS@ = z                        nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
8 tarunamidaiyyA - PS@ = z                    nekkurugi irangalAdAnekkurugi irangalAdA
01 unnaDiyE - x = bahudAri                    Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
02 nee irangAyenil - Papanasam Sivan= atANA            Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
03 ranjani niranjani - x = ranjani                Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
04 tAye tripurasunadari - Periyaswami Thooran = suddha sAveri   Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
05 kanca dalAya dAksHi - Muthuswami Dikshitar= kamala manOhari  Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
06 annapoorNe - Muthuswami Dikshitar= shAmA            Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
07 nee samAna - x = subha pantuvarALi               Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
08 amba vani - HKMB = keeravaNi                  Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
09 sudhA mayee - x = amruta varsHini               Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
10 asHTa lakshmi stOtram - x = z                 Popular Devi KrithisPopular Devi Krithis
nArAyanA - PD = suddha dhanyAsi             Radha madhavam Radha madhavam
krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi          Radha madhavam Radha madhavam
mAdhavamE - kApi = Narayana Ti              Radha madhavam Radha madhavam
karuNa sAgaranE - janasa mOhin              Radha madhavam Radha madhavam
kaN enna - jonpuri = Suddhanan              Radha madhavam Radha madhavam
AyE giridhar - P dhanusri = Sv              Radha madhavam Radha madhavam
mrugauada rAdhA - behAg = Nara              Radha madhavam Radha madhavam
pozudu migavAccudE - rEvati = z             Radha madhavam Radha madhavam
mAdhava - nIlAmbari = Narayana              Radha madhavam Radha madhavam
caliyE - brindAvani = Svati Ti              Radha madhavam Radha madhavam
01 jaya jaya swamin - Narayana Tirta = nATTai      Sangeetha 301  Sangeetha 301
02 SrI vadyanatam - Muthuswami Dikshitar= aTANA     Sangeetha 301  Sangeetha 301
03 pAhimAm pArvati - Muthuswami Dikshitar= mOhanam    Sangeetha 301  Sangeetha 301
04 pAhimAm pArvati - Muthuswami Dikshitar= mOhanam    Sangeetha 301  Sangeetha 301
05 maNavyalakim - Thygarajar = naLina kAnti       Sangeetha 301  Sangeetha 301
06 ninne nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam     Sangeetha 301  Sangeetha 301
07 ninne nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam -    Sangeetha 301  Sangeetha 301
08 kaNDE kaNDE - Purandara Das = bilakshaNa tODi     Sangeetha 301  Sangeetha 301
09 nanda nandana - Mira Bai = subha pantuvarALi     Sangeetha 301  Sangeetha 301
1 sadA bAla (Slokam)                           Shravanam
                             Shravanam Namasankirtanam Namasankirtanam
2 bhajeham bhajeham                           Shravanam
                             Shravanam Namasankirtanam Namasankirtanam
3 Keshvaya Namaha                            Shravanam
                             Shravanam Namasankirtanam Namasankirtanam
4 Kalimaheshwari                             Shravanam
                             Shravanam Namasankirtanam Namasankirtanam
5 Raghavam                                Shravanam
                             Shravanam Namasankirtanam Namasankirtanam
1 mannu pugaz - Kulasekara Azvar = z           vatsalyam    vatsalyam
2 jasoda hari - Surdas = z                vatsalyam    vatsalyam
3 OmaNat tingaL - Iraiyaman Thampi = z          vatsalyam    vatsalyam
4 ghumEr bUdi - x = Tagore                vatsalyam    vatsalyam
5 jo jo rAmA - T@ = rIti gowLai             vatsalyam    vatsalyam
6 lAli SrI hayavadanA - Vadiraja Swami = z        vatsalyam    vatsalyam
7 kaNNE kaNmaNiyE - x = z                vatsalyam    vatsalyam
KarunAjaladhi                      09       09
Mahaganapathim                      09       09
nagumOmo                         09       09
Raghuvamsapathe Paripalayamam              09       09
01 viribONi - Appaya Bh = bhairavi            16       16
02 ennErAmum - GkB@ = dEvagandhAri            16       16
03 tyAgarAja yOga vaibhavam - MD@ = Ananda bhairavi   16       16
04 brochevarevare - T@ = SrI ranjani           16       16
05 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi        16       16
06 endarO mahAnubhAvulu - T@ = srI            16       16
07 etula brOtavu - T@ = cakravAham            16       16
08 amba naradevate - Krishnaswami Iyer = rudrapriyA   16       16
09 Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli        16       16
09 Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli        16       16
10 samaya mide rA (jAvali) - PaTnam S I = behAg     16       16
00 alivENi - y = SankarAbharaNam - 0000         8:29     1 8.48
00 ennako manasuku - y = nIlAmbhari ~ 0000        4:36     1 4.60
00 inta cAla - y = bEgaDA - 0000             4:53     1 4.88
00 jagadOdhAraNA - P Dasar = miSra kApi - 0000      8:11     1 8.18
00 karuNai nyAn - x = dvijAvanti ~ 2000         2:59     1 2.98
00 krishna nI bEgane - PD@ = yaman kalyANi ~ 2000    6:29     1 6.48
00 marivere gati - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 2001  5:25     1 5.42
00 marivere gati - Sama Sastri = Anandabhairavi ~ 2002  8:58  1  8.97
00 parama pAvana - x = pUrvi kalyANi 1          4:08  1  4.13
00 parama pAvana - x = pUrvi kalyANi 2          13:49  1  13.82
00 sri patE - = nAgasvarALi ~ 0000            4:49  1  4.82
00 Sri sArasvati ~ 0000                 6:05  1  6.08
01 nannu brova 1                     11:21  1  11.35
02 nannu brova 2                     3:34  1  3.57
Lalita pancam - Parama purusham - Svati T.MP3      4:31  1  4.52
PUrNa candrikA - Ramachandra - Svati T.MP3        10:10  1  10.17
Useni - Pahimam - Svati T.MP3              8:15  1  8.25
ANDOLikA                         05     05
gOpalaka - Svati T = rEvagupti              05     05
kalyANi - nItu caraNamula ~ 1              05     05
kalyANi - nItu caraNamula ~ 2              05     05
kalyANi - nItu caraNamula ~ 3              05     05
mAru - Ramnad S Iyengar = khamas             05     05
pAhimAam brihan nAyaki                  05     05
pali mati                        05     05
parama purusham                     05     05
pUrvi - ni ri ni ri = Tirukkogarnam           05     05
raghu vara nannu - T@ = pantuvarAli           05     05
rAmachandra pAhi                     05     05
RTP - x = ~ 1                      05     05
RTP - x = ~ 2                      05     05
RTP - x = ~ 3                      05     05
thyAgarAja yOga - 1 = Ananda bhairavi          05     05
thyAgarAja yOga - 2 = Ananda bhairavi          05     05
bhajarE raghuvIram                    15     15
ciRRam ciru - malayamArutam = ANDAL           15     15
hari hara - sindhu bhairavi = PD             15     15
mAlE - kuntAla varALi = ANDAL              15     15
neelAmbho ruha - Ananda bhairavi = Svati T        15     15
rAjIvAksha bArO - SankarAbharaNam = Svati T       15     15
sarasi janAbha - saurAshTram               15     15
SrI venkaTEsam 1 - tODi = Ramnad SrInivasa Iyngr     15     15
SrI venkaTEsam 2 - tODi = Ramnad SrInivasa Iyngr     15     15
vangak - suruTi = ANDAL                 15     15
venkaTa - amir kalyANi = Subramanya Sastri        15     15
venkaTEsA 1 - madhyamAvati = T@             15     15
venkaTEsA 2 - madhyamAvati = T@             15     15
01 dEvi brOva - SS@ = cintAmaNi             22     22
01 varnam - y = SrI                   22     22
02 devipAvanE RTP - Svati T = sAveri ~ 01        22     22
02 devipAvanE RTP - Svati T = sAveri ~ 02        22     22
02 devipAvanE RTP - Svati T = sAveri ~ 03        22     22
02 nI nIndu veda - T@ = Karn dEva gandhAri        22     22
03 ali vENi - y = kurinji                22     22
04 amba brova - y = tOdi                 22     22
05 entarani - y = harikhAmboji              22     22
06 entaro - T@ = shrI                  22     22
07 evarini - y = kharaharapriyA             22     22
08 jagado dhAranA - PD = mishra kApi           22     22
09 mAruluko - Ramnad Srinivasa Igr = khAmAs       22     22
10 neranam - Ramnad Srinivasa Igr = kAnaDA          22        22
11 ongi ulagalanda - ANDAL = rAgamAlikai           22        22
12 pAyaluki jhankar - y = jOnpuri              22        22
13 tillAnA - y = janaranjani                 22        22
01 nera nammi - Ramnad Srinivasa Igr = kAnadA        Live in Co I II  Live in Co I II
02 sAkEta nagaraNata - Mysore Sadasiva Rao = hari kAmbhoji  Live in Co I II  Live in Co I II
03 rAmanatam bhajEham - y = pantuvarAli           Live in Co I II  Live in Co I II
04 manasa guru guha - y = Ananda bhairavi          Live in Co I II  Live in Co I II
05 nAdOpAsana - y = begadA                  Live in Co I II  Live in Co I II
06 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 11    Live in Co I II  Live in Co I II
07 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 12    Live in Co I II  Live in Co I II
08 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 20    Live in Co I II  Live in Co I II
09 murugA murugA - Periyaswami Thooran = sAveri       Live in Co I II  Live in Co I II
10 gItArttamu - T@ = suruTTi                 Live in Co I II  Live in Co I II
11 viruttam - y = rAgamAlikai                Live in Co I II  Live in Co I II
12 karpagamE - PS@ = madhyamAvati              Live in Co I II  Live in Co I II
alivENi - kurinji                      R3        R3
bAlakrishNan - dhanyAsi = PS                 R3        R3
cittam eppaDiyO - nAdanAmakriyA               R3        R3
dAsarati - tODi = T@                     R3        R3
gOpAlaka - Svati Tirunal = rEva gupTi            R3        R3
jagadO - miSra kApi                     R3        R3
marulukO - khamas = Ramnas S Igr               R3        R3
nI kEla nA - pUrNa candrikA                 R3        R3
ninuvina - pUrvikalyANi                   R3        R3
pada 1 - kharaharapriyA                   R3        R3
pada 2 - kharaharapriyA                   R3        R3
pada 3 - kharaharapriyA                   R3        R3
pOgatilO 1 - SankarAbharaNam                 R3        R3
pOgatilO 2 - SankarAbharaNam                 R3        R3
RTP - y = dhanyAsi ~ 1                    R3        R3
RTP - y = dhanyAsi ~ 2                    R3        R3
RTP - y = dhanyAsi ~ 3                    R3        R3
RTP - y = dhanyAsi ~ 4                    R3        R3
sEshAcala - varALi = MD                   R3        R3
sivakAmasundari - mukhAri                  R3        R3
SrI 1 subrammaNyAya - khAmbOji = MD             R3        R3
SrI 2 subrammaNyAya - khAmbOji = MD             R3        R3
tillAnA - x = janaranjani                  R3        R3
01 varnam gaNanAyaka - y = sunAda vinOdini          Season 01     Season 01
02 svAminata paripAlaya - MD@ = nATTai            Season 01     Season 01
03 Oh jagadAmbA - y = Ananda bhairavi            Season 01     Season 01
04 nItu caraNamulE - y = kalyANi               Season 01     Season 01
05 inta saukya - T@ = kApi ~ 01               Season 01     Season 01
06 inta saukya - T@ = kApi ~ 02               Season 01     Season 01
06 inta saukya - T@ = kApi ~ 03               Season 01     Season 01
07 varugalAamO - y = mukhAri                 Season 01     Season 01
08 kaNDu dhanya - y = behAg                 Season 01     Season 01
09 harihara ninnanu - PD = sindhu bhairavi          Season 01     Season 01
10 niri niri - y = pUrvi                   Season 01     Season 01
01 himagiri tanayE - y = suddha dhanyAsi           4:44       MP3CD
02 SrI rAma Sarasvati - MD@ = nAsika bhusHaNi        7:01       MP3CD
03 mAmava sadA - Svati Tirunal = kAnadA           12:54       MP3CD
04 pUrNa candra bimba - y = z              4:08      MP3CD
05 nitya kalyANi - y = kalyANi             11:49     MP3CD
06 nirAmayE - y = z                   4:25      MP3CD
07 AnandAmruta karsHini - MD@ = amruta varsHini     9:34      MP3CD
08 amba mAmava - y = z                 3:40      MP3CD
bhajorey bhayya                     09       09
bhavayami gopala balam Panch              09       09
hE carika - T@ = yadu kula kAmbOji           09       09
jagadodharana                      09       09
Jo Achyuthanada Jo Jo - Panch              09       09
maithreem                        09       09
naTa nala                        09       09
Natanala Bharamayaku - Panch              09       09
raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam    09       09
thilana                         09       09
vasO mOre - mIrA = MSS                 09       09
01 vandE vAsudEvam = Sri =               19       19
02 tAz caDaiyum = = pAsuram -              19       19
03 Entamatramu = rAgamAlikai = Annamacharya       19       19
04 toli yunnu = nIlAmbari = Annamacharya        19       19
05 bhAvayAmi gOpAlakam = yaman kalyANi = Annamacharya  19       19
06 Natanala = Lalitha = Annamacharya          19       19
07 okkapari = kharaharapriyA = Annamacharya       19       19
08 kuRai onRum = rAgamAlikai =             19       19
bhavana lona - Annamacharya               Annamacharya  Annamacharya
dEva dEvam - Annamacharya                Annamacharya  Annamacharya
dholayam - Annamacharya                 Annamacharya  Annamacharya
Ksheerabhi Kanyakaku - Annamacharya           Annamacharya  Annamacharya
manujudaiputti - Annamacharya              Annamacharya  Annamacharya
rA rA cinnanna - jhInjhuti = Annamacharya        Annamacharya  Annamacharya
tODi - sadA ThyyAgarajam                Annamacharya  Annamacharya
badha guru - mIrA                    Meera     Meera
hari Avan - mIrA                    Meera     Meera
jalata bina - mIrA                   Meera     Meera
mA hari - mIrA                     Meera     Meera
mOrE tu giridhara - mIrA                Meera     Meera
pyrE - mIrA                       Meera     Meera
sriman narayna - Annamacharya              Meera     Meera
illalO                         10       10
mruthyunjaya                      10       10
nee parakramamu                     10       10
neelakaNTa                       10       10
odavanesha                       10       10
ragasudha rasa                     10       10
sadamadin                        10       10
Siva aparadhamu                     10       10
vedapureesha                      10       10
sadamadin - y = z                       6.20  MP#CD Siva kritis
oda vanesha - y = z                      4.53  MP#CD Siva kritis
nilakanta - y = z                       5.35  MP#CD Siva kritis
veda purisha - y = z                      4.78  MP#CD Siva kritis
i la lo - y = z                        4.98  MP#CD Siva kritis
mrutyunjayaya - y = z                     4.05  MP#CD Siva kritis
ni parakramamu - y = z               19.45  MP#CD Siva kritis
siva aparadhamu - y = z               4.27  MP#CD Siva kritis
ragasudha rasa - y = z                5.72  MP#CD Siva kritis
varNam - y = z                Ft Wayne    Ft Wayne
Aru talai - y = z              Ft Wayne    Ft Wayne
eppAdi en manam - Arunachala Kavi = husIni  Ft Wayne    Ft Wayne
viruttam en tAyum - y = rAgamAlikai     Ft Wayne    Ft Wayne
uruvAy - Arunagiri Nathar = Z        Ft Wayne    Ft Wayne
varaNamukha - y = z             Ft Wayne    Ft Wayne
O Jagadamba - y = z             Ft Wayne    Ft Wayne
SrI balasubrAmaniya - MD@ = bilahari ~ 1   Ft Wayne    Ft Wayne
SrI balasubrAmaniya - MD@ = bilahari ~ 2   Ft Wayne    Ft Wayne
cindanai ceyyadi - y = z           Ft Wayne    Ft Wayne
karthikeya - y = z              Ft Wayne    Ft Wayne
mAL maruga and RTP - y = z          Ft Wayne    Ft Wayne
sAmi mayura - y = z             Ft Wayne    Ft Wayne
evare ramayya                07       07
joothamu rare                07       07
karuNai purindira              07       07
parandAma vathi               07       07
rara phanisaya                07       07
vachama gochara               07       07
visAlakshi                  07       07
ammE nArAyaNO                ICMS+     ICMS+
anumanai                   ICMS+     ICMS+
bhaja bhaja                 ICMS+     ICMS+
enduko - T@ = kalyANi ~ 1          ICMS+     ICMS+
enduko - T@ = kalyANi ~ 2          ICMS+     ICMS+
enduko - T@ = kalyANi ~ 3          ICMS+     ICMS+
jANarO                    ICMS+     ICMS+
kAnaDA - samala               ICMS+     ICMS+
ksheerAbdi - rAgamAlikai           ICMS+     ICMS+
kuni tADO                  ICMS+     ICMS+
naLina kAnti                 ICMS+     ICMS+
nannu - rIti gowLai = T@           ICMS+     ICMS+
nArAyanA - PD = suddha dhanyAsi       ICMS+     ICMS+
nidhi sAla 1 - kalyANi = T@         ICMS+     ICMS+
nidhi sAla 2 - kalyANi = T@         ICMS+     ICMS+
rAghavEndra                 ICMS+     ICMS+
RTP - x = ~ 1                ICMS+     ICMS+
RTP - x = ~ 2                ICMS+     ICMS+
RTP - x = ~ 31                ICMS+     ICMS+
RTP - x = ~ 32                ICMS+     ICMS+
RTP - x = ~ 4                ICMS+     ICMS+
sankara - x = gowLai             ICMS+     ICMS+
svAmi - nAgasvarALi = K Kunjar        ICMS+     ICMS+
svAmi nata - nATTai             ICMS+     ICMS+
tani                     ICMS+     ICMS+
u u viLaiyADa                ICMS+     ICMS+
v v suTTum                  ICMS+     ICMS+
w w sAgara - bhAgEsvari = MDR        ICMS+     ICMS+
x x tillAnA - M Sivaranjani         ICMS+     ICMS+
y y sambhO                  ICMS+     ICMS+
y y viruttam                ICMS+  ICMS+
z z mangaLam                ICMS+  ICMS+
z z Sp                   ICMS+  ICMS+
ekamrisha 1 - cAmaram = MD         15   15
ekamrisha 2 - cAmaram = MD         15   15
gOpikA manoharam - ~ 1           15   15
gOpikA manoharam - ~ 2           15   15
ore juppuju - kannaDa gowLai = T@      15   15
pAhi pAhi                  15   15
vEl vEl                   15   15
brocE - khamas = Mysore Vasudevachar    09   09
Eni tOva - sArangA             09   09
evaru - bAlahams              09   09
illallO - aTANA               09   09
jagadanandakA - nATTai = T@ ~ 1       09   09
jagadanandakA - nATTai = T@ ~ 2       09   09
kanaka - varALi               09   09
kshENamai - mukhAri = T@          09   09
mArubalga - SrIranjani           09   09
orE juppu - kannaDa gowLai = T@       09   09
RTP - x =                  09   09
sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 1         09   09
sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 2         09   09
Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli   09   09
vande mahaganapathim            09   09
01 jagadanandakA - nATTai = T@       10   10
02 kanakarucirA 1 - varALi         10   10
02 kanakarucirA 2 - varALi         10   10
03 tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani  10   10
04 RTP - x = Ragamalikai ~ 1        10   10
04 RTP - x = Ragamalikai ~ 2        10   10
04 RTP - x = Ragamalikai ~ 3        10   10
04 RTP - x = Ragamalikai ~ 4        10   10
05 zz                    10   10
06 nIraja - Maund              10   10
07 Viruttham - ragamalikai         10   10
08 Arumugane ~ 2              10   10
09 atini pai - yamankalyani         10   10
10 krishNA nI - VyAsArAyA = yaman kalyANi  10   10
11 tillAnA - x = cenjuruTTi         10   10
12 vinAya kuni - madhyamAvati        10   10
13 sAdincanE - T@ = Arabhi ~ 1       10   10
13 sAdincanE - T@ = Arabhi ~ 2       10   10
14 yOcanA - darbAr = T@ ~ 1         10   10
14 yOcanA - darbAr = T@ ~ 2         10   10
15 KalikunDE - kIravANi           10   10
16 evarurA - mOhanam ~ 1          10   10
16 evarurA - mOhanam ~ 2          10   10
17 marivArati 1 - Shanmukapriy       10   10
17 marivArati 2 - Shanmukapriy       10   10
brOcEvArevarurA - Mysore v@ = khamAS ~ 1  SVR   SVR
brOcEvArevarurA - Mysore v@ = khamAS ~ 2  SVR   SVR
Ilalo - T@ = aTANA ~ 1           SVR   SVR
Ilalo - T@ = aTANA ~ 2                        SVR      SVR
sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 1                     SVR      SVR
sAlagalla - T@ = Arabhi ~ 2                     SVR      SVR
Siva Siva ena radha - T@ = panTuvarAli                SVR      SVR
00 ceraravademira - T@ = rItigauLai - 0000              8:37     3 8.62
00 kAshi visAlaAkshi - MD@ = pUrvikalyANi ~ 0            10:47    3 10.78
00 avadharu - Annamachaya = khamAs - 0000              4:19     3 4.32
sAmA - etulaina - Thyagarajar                    6:31     3 6.52
00 ninnADa - T@ = kannadA ~ 2000                   4:05     3 4.08
00 thanayuni - T@ = bhairavi - 2001                 7:40     3 7.67
00 thanayuni - T@ = bhairavi - 2002                 13:58    3 13.97
00 thanayuni - T@ = bhairavi - 2003                 4:29     3 4.48
vandeham - Annamacharya                       6:15     3 6.25
vade venkaTAdri - Annamacharya                    4:24     3 4.40
parusamu - Annamacharya                       5:02     3 5.03
yedi nijambani - Annamacharya                    9:48     3 9.80
rAmA indi - Annamacharya                       5:51     3 5.85
itara devatA - Annamacharya                     5:49     3 5.82
00 alarulu - Annamacharya = SankarAbharaNam ~ 2000          9:20     3 9.33
00 antaryAmi - Annamacharya = z ~ 0000                5:39     3 5.65
nArAyaNA - Anamacharya                        5:39     3 5.65
inta kaNTE - Annamacharya                      3:58     3 3.97
01 sakalasAanti - bahudAri = Annamacharya                      Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
02 dEvadEvam - hindOLam = Annamacharya                       Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
03 rAmabhadra - Ananda bhairavi = Annamacharya                   Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
04 ghummaniyEDi - pUrvi kalyANi = Annamacharya                   Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
05 sadAnandamu - kharaharapriyA = Annamacharya                   Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
06 konarO - mOhanam = Annamacharya                         Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
07 mAyA mohamu - chalanATTai = Annamacharya                     Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
08 rAmacandrau - dvijAvanti = Annamacharya                     Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
09 kandarpa - kalAvanti = Annamacharya                       Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
10 nandakadhara - rAgESvari = Annamacharya                     Annamaya gAnAmrutam
                                   Annamaya gAnAmrutam
01 chalamela - nATTAkurinji - Rangaswami Nattuvanar         CTU 2003    CTU 2003
02 rAma ninnu nambhina - mOhanam - Thygaraja             CTU 2003    CTU 2003
03 suguNa mulE - chakravAham - Thygaraja               CTU 2003    CTU 2003
04 ninnu vinA - pUrvikalyANi - Shyama Sastri - 01 AlApanai      CTU 2003    CTU 2003
04 ninnu vinA - pUrvikalyANi - Shyama Sastri - 02          CTU 2003    CTU 2003
05 padavini - sAlaka bhairavi - Thyagaraja              CTU 2003    CTU 2003
06 enta muddhO - bindumAlaini - Thyagaraja              CTU 2003    CTU 2003
07 koluva mArE - thODi - Thyagaraja - 2 -              CTU 2003    CTU 2003
07 koluva mArE - thODi - Thyagaraja - 2 2              CTU 2003    CTU 2003
07 koluva mArE - thODi - Thyagaraja - 1 Alapanai           CTU 2003    CTU 2003
07 koluva mArE - thODi - Thyagaraja - 3 tani             CTU 2003    CTU 2003
08 nAn oru viLayATTu - navarasa kAnadA - Papanasam Sivan.      CTU 2003    CTU 2003
09 smarasE - hamIr kalyANi - Priandara Dasar.            CTU 2003    CTU 2003
                                   CTU
10 SlOkam - SayankAlE - K GowLai - k dEvagandHari - valaji - behAg - 01 2003    CTU 2003
11 parama purusha - behAg - Narayana Tirtha             CTU 2003    CTU 2003
12 pAyarANi(jAvaLi) - kApi - Malladi Br.               CTU 2003    CTU 2003
13 prativaram - pahadi - Sadhasiva Brahmendra.            CTU 2003    CTU 2003
14 Srirama - yadukula khambOdhi - Thyagaraja - Malladi Br.      CTU 2003    CTU 2003
15 tillana - khamas - Patnam Subrmaniya I.              CTU 2003    CTU 2003
16 marali marali - nadhyamavati - Annamacharya - Malladi Br.     CTU 2003    CTU 2003
01 varasakti - supra dIpam                      Manoharam   Manoharam
02 kotinADulu - tODi                  Manoharam    Manoharam
03 nIlOptpalam                     Manoharam    Manoharam
04 citra ratna - kharaharapriyA            Manoharam    Manoharam
05 shringAra - nIlAmbari                Manoharam    Manoharam
06 nitya pUja - dvijA vanti              Manoharam    Manoharam
07 kaNDEna - mAND                   Manoharam    Manoharam
08 jaya jAnaki - bAgESvari               Manoharam    Manoharam
09 bhaja - rAgamAlikai                 Manoharam    Manoharam
10 jaya jaya durgA - durga               Manoharam    Manoharam
11 pratu varam - pahaDi                Manoharam    Manoharam
12 rAma Eva - balahamsa                Manoharam    Manoharam
13 akaTi vElala - rEvati                Manoharam    Manoharam
14 rAm rAm - maruva behAg               Manoharam    Manoharam
00 bhaja bhaja mAnasa - y = tilang = tilang ~ 0000   3:45    4  3.75
1 khAmbOji - vallabha nAyakasya            9:38    4  9.63
2 rEvagupti - purushOttama - Annamacharya       10:51    4  10.85
3 dEvagAndhAri - vinaradana - Thyagarajar       9:22    4  9.37
4 kIrvANi - varamulO sakhi 1 - Patnam Subramaya I   13:02    4  13.03
4 kIrvANi - varamulO sakhi 2 - Patnam Subramaya I   11:34    4  11.57
5 hamir kalyANi - vEnkaTa saila 1 - Subbaraya Sastri  14:27    4  14.45
6 hamir kalyANi - vEnkaTa saila 2 - Subbaraya Sastri  15:29    4  15.48
7 AbhEri - pancAshat - M Dixitar            5:28    4  5.47
8 nATTA kurinji 1 - RTP - AlApanai           13:40    4  13.67
8 nATTA kurinji 2 - RTP - tAnam            7:18    4  7.30
8 nATTA kurinji 3 - RTP - pallavi           16:23    4  16.38
8 nATTA kurinji 4 - RTP - tani             12:33    4  12.55
naaTTai - jaya jaya - Narayana T            7:22    4  7.37
00 ehimudan - NarayanA Tirtha = Ananda bhairavi 0000  5:29    4  5.48
00 gOvinda miha - NarayanA TIRTHA = tOdi ~ 2000    6:05    4  6.08
00 pAhi pAhi - NarayanA T = jOnpuri - 0000       5:25    4  5.42
00 gOvinda gadaya - NarayanA T = khAmbOdhi - 0000   6:18    4  6.30
00 pUraya mama - Narayana T = bilahari ~ 2000     4:41    4  4.68
00 parama purusha - Narayana T = behAg - 2000     5:45    4  5.75
00 mAdhava- Narayana T = nIlAmbhari ~ 0000       5:58    4  5.97
suddha sArang - govardhana - Narayana T        6:55    4  6.92
00 dEva dEva - Narayana T = sindhubhairavi - 2000   6:11    4  6.18
bhUpALam - saA calEsvaram               6:42    2  6.70
00 nI vErakuladhAnamu - y = bEgaDA - 0000       11:09    2  11.15
dhenukA - teliyalEru                  4:13    2  4.22
00 avadharu - Annamachaya = khamAs - 0000       4:19    3  4.32
suddha sArangi - gOvardhana              4:31    2  4.52
00 satatam - y = khara harapriyaa - 2001        7:28    2  7.47
00 satatam - y = khara harapriyaa - 2002        13:21    2  13.35
00 bhaja bhaja mAnasa - y = tilang ~ 2000       3:32    2  3.53
madhuvanti - nara hari                 3:33    2  3.55
pUrNa candrikA - tillAnA                1:59    2  1.98
dEva gAndhAri - nA morala kimapavE           7:18    2  7.30
rAmapriyA - sandEhamunu                14:52    2  14.87
00 mATi mATikki - y = mOhanam ~ 2000          7:28    2  7.47
svarAvaLi - prArabdha mitlu              3:48    2  3.80
mukhAri - muripemu gatigE 1              18:13    2  18.22
mukhAri - muripemu gatigE 2 tani            4:54    2  4.90
00 vadana jyuti - y = pantuvarALi ~ 2000        4:11    2  4.18
bhajAmyaham - hamsadhvani              09     09
bhajare - bEgaDA                   09     09
bhAvayAmi - bhairavi                 09     09
bhuvana sundari - kannada gowlai           09     09
caraNa kamala - shankarAbharaNam           09     09
cArukEsi - gOpikA                  09     09
mahAlakshmi - maNirangu               09     09
nigamani - kharaharapriya              09     09
parvatarAja - Ananda bhairavi            09     09
rAgamAlikai - bhuvana                09     09
ranjani - ranjani charayama             09     09
SAradAmba - rIti gowLai               09     09
shri Ramanuja - sAmA                 09     09
smara dinakara - behAg                09     09
SundarEsvara - khAmbOji               09     09
tatva meruga tarAm - T@ = Garudadhvani        09     09
00 sArasAksha - Svati Tirunal = pantuvarALi ~ 0000  12:10  3  12.17
00 venta ninnE - y = khamAs - 0000          10:02  3  10.03
00 venta ninne - y = mukhAri ~ 1           13:34  3  13.57
00 venta ninne - y = mukhAri ~ 2           6:10  3  6.17
02 vandEham - hamsadhvani = z            15     15
03 okka pari - khara harapriyA = Annamacharya    15     15
04 Sankari Sankuru - x = sAvEri ~ 1         15     15
04 Sankari Sankuru - x = sAvEri ~ 2a         15     15
04 Sankari Sankuru - x = sAvEri ~ 2b         15     15
05 annapURNE - MD@ = SAmA              15     15
06 mApala velasi - a sAveri = T@           15     15
07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 1          15     15
07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 2a          15     15
07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 2b          15     15
07 geetArttamu - T@ = suruTTi ~ 3          15     15
08 muNDEti rAmuDu - Harikamboji = T@         15     15
09 palukutE - Suddha dhanyAsi = z          15     15
10 Ela rAdha - bhairavi = z             15     15
11 tillAnA - x = khamAs               15     15
12 mangalam                     15     15
Ana veTTina - Khamboji = Bhadrachala Ramdas     15     15
anta rAmA - Varali = Bhadrachala Ramdas       15     15
dasaratha rAma - mukhAri = Bhadrachala Ramdas    15     15
Emayya rAma - kambOji = Bhadrachala Ramdas      15     15
Emira rAma - nada nAmakriyA = Bhadrachala Ramdas   15     15
gajAnana yudham - Chakravaham = z          15     15
Hari Hari rAma - KanadA = Bhadrachala Ramdas     15     15
itaramu - shankArAbharaNam = Bhadrachala Ramdas   15     15
O O Raghu - SAMA = Bhadrachala Ramdas        15     15
pAhimAm - yadu kula kAmbOji = Bhadrachala Ramdas   15     15
01 vanajAksHi - Pallavi Gopalayyar = kalyANi     7:55    Live in Co 1 2 3
02 GananAyakam - y = Rudrapriya           4:03    Live in Co 1 2 3
03 vandeham jagat - Annamacharya = hamsadhvani    12:42    Live in Co 1 2 3
04 kanTa jUdumi - T@ = vachaspati ~ 01        12:36    Live in Co 1 2 3
05 kanTa jUdumi - T@ = vachaspati ~ 02        13:31    Live in Co 1 2 3
06 bhAvamu lona - Annamacharya = suddha dhanyAsi   6:35    Live in Co 1 2 3
07 emayya rAma - Bhadrachala Ramdas = kAmbodhi    7:52    Live in Co 1 2 3
08 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 11        15:02      Live in Co 1 2 3
09 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 12        7:06      Live in Co 1 2 3
10 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 20        1/1/1900 2:52  Live in Co 1 2 3
11 cakkani rAjA - T@ = khara harapriyA ~ 30        10:49      Live in Co 1 2 3
12 koluvai yunadE - T@ = dEva gandhAri          3:44      Live in Co 1 2 3
13 nAn oru viLaiyattu - PS@ = navarasa kAnadA       5:25      Live in Co 1 2 3
14 rAma mantra - PD = jOnpuri               4:33      Live in Co 1 2 3
15 emani vegintunE - T@ = Huseni             3:56      Live in Co 1 2 3
16 saravaNa bhava - PS@ = sHanmukha priyA         4:23      Live in Co 1 2 3
17 mudu gArE yasOdha - Annamacharya = kurinji       5:54      Live in Co 1 2 3
18 mODi jeSavElara - Pattabhiramayya = khamAs       2:53      Live in Co 1 2 3
19 nAnATi baDuku - Annamacharya = revati         6:32      Live in Co 1 2 3
20 tillAnA - Lalgudi = rAkesHri              7:30      Live in Co 1 2 3
Ninne nambi nAno - Sama Sastri = tODi ~ 1         26       26
Ninne nambi nAno - Sama Sastri = tODi ~ 2         26       26
parAmatmudu velige - T@ = vAghadIsvari ~ 1        26       26
parAmatmudu velige - T@ = vAghadIsvari ~ 2        26       26
rAmachandra - y = pUrNa candrikA             26       26
SmarAmyakam - y = rAmapriyA                26       26
toli janma muna - T@ = bilahari              26       26
vinAyaka - Veenai Kuppier = hamsadhvani          26       26
akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti             05       05
annapURNE - MD@ = SAmA                  05       05
aparAma bhakti - T@ = pantuvarAli             05       05
candra chUDa                       05       05
endUkU 1 - shanakArabharaNam               05       05
endUkU 2 - shanakArabharaNam               05       05
kArttikEyA                        05       05
maNa vyALAkim                       05       05
nirupamAna                        05       05
raghu vara ninnu                     05       05
rAmabhadra                        05       05
Sankari                          05       05
sarasjuda - sAveri                    05       05
shuddha bangalA - rAma bhakti = T@            05       05
teliyaleru rAma - T@ = dhenukA              05       05
vAcaspati - brOva bArama                 05       05
viribONi - Appaya Bh = bhairavi              05       05
z mangalam                        05       05
01 SrI mahA gaNapati - Mayuram Vishvanathaiyer = nATTai  16       16
02 gOpAlaka - Svati Tirunal = rEva gupTi         16       16
03 akhilANDESvari - MD@ = dvijAvanti           16       16
04 sObillu - T@ = jaganmOhini               16       16
05 annapURNE - MD@ = SAmA ~ 1               16       16
06 annapURNE - MD@ = SAmA ~ 2               16       16
07 maru gelarA - T@ = jayantasri             16       16
08 inta sowkya - T@ = kApi                16       16
09 raghuvamsa sudhA - PaTnam S I = kadhanakutuhalam    16       16
10 murugA murugA - Saveri = Periaswami Thooran      16       16
11 unnaiyallAl - PS@ = kalyANi              16       16
12 pAlinchu kAmAkshi - SS@ = madhyamAvati         16       16
13 bhogIndra sAyinam - Svati T@ = kuntALa varALi     16       16
01 varnam - Tiruvottiyur Thyagayyar = sahAnA       4:27      Season 03
02 mahA gaNapatim - MD@ = nATTai                4:16     Season 03
03 gauri manOhari - PS@ = gauri manOhari            4:41     Season 03
04 deva deva kalaya nIte - Svati Tirunal = mAyA mALava gowLai  10:42    Season 03
05 dwaitamu - T@ = rIti gowLai ~ 01               11:18    Season 03
06 dwaitamu - T@ = rIti gowLai ~ 02               6:32     Season 03
07 vijayAmbike - HKMBh = vijaya nAgiri             4:45     Season 03
08 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 11      9:11     Season 03
09 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 12      4:55     Season 03
10 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 20      17:20    Season 03
11 ninnE nammi - Mysore V@ = simhendra madhyamam ~ 30      7:01     Season 03
12 E kAdum abhang - Tukkaram = cArukEsi             9:21     Season 03
13 tillAnA - Veena Seshanna = cencurtti             4:22     Season 03
     01 bhuvanESvara - Harikesanallur M Bh = z       MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
     02 amba vani - Harikesanallur M Bh = kIravaNi     MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
     03 samayamidE - Harikesanallur M Bh = z        MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
     04 vijayAmbike - Harikesanallur M Bh = vijaya nAgiri  MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
     05 kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z ~ 01    MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
     06 kritti vAsasE - Harikesanallur M Bh = z ~ 02    MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
     07 sundaranga temmAngu - y = z             MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
     08 mangaLa rUpiNiyE - y = z              MP3CD HKMB  MP3CD HKMB
01 sendil ANDavanE - Papanasam Sivan= z             MP3CD PS   MP3CD PS
02 kA vA vA - Papanasam Sivan= z                MP3CD PS   MP3CD PS
03 rAmanai bhajital - Papanasam Sivan= mANDu          MP3CD PS   MP3CD PS
04 codanai cumai - Papanasam Sivan= z              MP3CD PS   MP3CD PS
05 Siva perumAn krupai - Papanasam Sivan= z           MP3CD PS   MP3CD PS
01 svAmi nAn - y = z                      Season 02  Season 02
02 erAmuni nammi - y = z                    Season 02  Season 02
03 sabApatikku - GKBh = AbhOgi ~ 01               Season 02  Season 02
04 sabApatikku - GKBh = AbhOgi ~ 02               Season 02  Season 02
05 guruguhAya - y = z                      Season 02  Season 02
06 vara nArada - Thygarajar = vijayaSrI             Season 02  Season 02
07 SrI raghuvara - y = kambOji ~ 11               Season 02  Season 02
08 SrI raghuvara - y = kambOji ~ 12               Season 02  Season 02
09 SrI raghuvara - y = kambOji                 Season 02  Season 02
10 RTP - y = subha pantuvarALi ~ 01               Season 02  Season 02
11 RTP - y = subha pantuvarALi ~ 02               Season 02  Season 02
12 RTP - y = subha pantuvarALi ~ 03               Season 02  Season 02
13 rAgattil ciRanda - y = rAgamAlikai              Season 02  Season 02
14 kAkkai - S Bharathi = z                   Season 02  Season 02
Adi kAkka                            07      07
amba vani - HKMB = keeravaNi                  07      07
bhuvaneshvariya - mohankalyANi = HKMB              07      07
krithi vasase - Hk Muthiah Bh = ~ 1               07      07
krithi vasase - Hk Muthiah Bh = ~ 2               07      07
Mangala Rupini - Hk Muthiah Bh                 07      07
nara janma pantAka                       07      07
Samayamide - Hk Muthiah Bh                   07      07
vijayAmbikE - HkMB = vijaya nAgiri               07      07
01 erAnApai - tODi                CTU 1990    CTU 1990
02 sObillu - jagan mOhini             CTU 1990    CTU 1990
03 brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 1        CTU 1990    CTU 1990
03 brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 2        CTU 1990    CTU 1990
04 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 1a       CTU 1990    CTU 1990
04 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 1b       CTU 1990    CTU 1990
04 durmArga carA - T@ = ranjani ~ 2        CTU 1990    CTU 1990
05 enadu manam - khamas              CTU 1990    CTU 1990
06 subrahmaNyEna - suddha dhanyAsi        CTU 1990    CTU 1990
07 lalitE sri prAvrutE - bhairavi ~ 1       CTU 1990    CTU 1990
07 lalitE sri prAvrutE - bhairavi ~ 2       CTU 1990    CTU 1990
08 ltatva mariya - garuDadhvani          CTU 1990    CTU 1990
09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 1          CTU 1990    CTU 1990
09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 2          CTU 1990    CTU 1990
09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 3a          CTU 1990    CTU 1990
09 RTP - x = hamir kalyANi ~ 3a          CTU 1990    CTU 1990
10 nambik keTTavarillA - kalyANi         CTU 1990    CTU 1990
11 bhajarE yadunatham - Hind kApi         CTU 1990    CTU 1990
12 marubAri - khamAs               CTU 1990    CTU 1990
13 tillAnA - x = brindAvani            CTU 1990    CTU 1990
14 geetArttamu - T@ = suruTTi           CTU 1990    CTU 1990
15 mangalam                    CTU 1990    CTU 1990
oo                        CTU 1990    CTU 1990
01 ViribhONi - Pachimaram Adiyappa = Bhairavi   CTU 1999    CTU 1999
02 gurulEkha - Gauri Manohari = Thygaraja     CTU 1999    CTU 1999
03 bAgAyanayyA 1 - Chandra Jyoti = Thygaraja   CTU 1999    CTU 1999
03 bAgAyanayyA 2 - Chandra Jyoti = Thygaraja   CTU 1999    CTU 1999
04 KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan ~ 1a   CTU 1999    CTU 1999
04 KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan ~ 1b   CTU 1999    CTU 1999
04 KadaikkaN - bEgaDA = Ramaswamy Sivan ~ 2    CTU 1999    CTU 1999
05 Kalyana rAmA - hamsanAdham = Uththukkadu V S  CTU 1999    CTU 1999
06 marugElarA - Jayantashri = Thyagaraja     CTU 1999    CTU 1999
07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 1a  CTU 1999    CTU 1999
07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 1b  CTU 1999    CTU 1999
07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 2  CTU 1999    CTU 1999
07 nija dAsa varada - Patnam S I = kalyANi ~ 3  CTU 1999    CTU 1999
08 nALE nalla - kApi = Vedanayakam Pillai     CTU 1999    CTU 1999
09 mumuju - behAg = Annamacharya         CTU 1999    CTU 1999
10 tEruvadeppO - khamas = Neelakanta Sivan    CTU 1999    CTU 1999
toliyannu Panch                  CTU 1999    CTU 1999
amrutavarshaini - sarasiruga = z         10       10
krupayAm pAlaya - x = cArukEsi ~ 1        10       10
krupayAm pAlaya - x = cArukEsi ~ 2        10       10
maru veri - PaTnam S I = latAngi         10       10
upacAramu 1 - T@ = bhairavi            10       10
upacAramu 2 - T@ = bhairavi            10       10
SrI ganesHA charanam - Papanasam Sivan= tilang      5.07  Popular Kritis
kanda vandaruL - Papanasam Sivan= nata bhairavi      5.58  Popular Kritis
nI irangAyenil - Papanasam Sivan= aTANA            6.08  Popular Kritis
singAra vElavan - Papanasam Sivan= Ananda bhairavi           Popular Kritis
sAma gAna lOla - Papanasam Sivan= hindoLam           7.43  Popular Kritis
cittam irangAdA - Papanasam Sivan= sahAn            5.82  Popular Kritis
enadhu manam - Papanasam Sivan= khamAS             4.93  Popular Kritis
kA vA vA - Papanasam Sivan= varALi              13.72  Popular Kritis
saranam ayyappa - Papanasam Sivan= mukhAri           3.78  Popular Kritis
nIyE caraNam - Papanasam Sivan= khAmbodhi           4.82  Popular Kritis
venkatesa ninnu - t@ = madhyamavati              8.93  Popular Kritis
karuNAnidhayE - Papanasam Sivan= bauLi             5.83  Popular Kritis
kArtikeyA - Papanasam Sivan= tODi               9.88  Popular Kritis
bhuvaneSvari - Papanasam Sivan= begadA             3.53  Popular Kritis
guruvAyurappA - Papanasam Sivan= cakravAham          4.20  Popular Kritis
tuNai purindaruL - Papanasam Sivan= varamu           5.55  Popular Kritis
nAn oru viLaiyattu - Papanasam Sivan= navarasa kAnadA         Popular Kritis
mAdhava - Papanasam Sivan= hamsAnandi             5.13  Popular Kritis
kannanai paNi - Papanasam Sivan= sHanmukha priyA        4.55  Popular Kritis
IsanE - Papanasam Sivan= cakravAham              5.68  Popular Kritis
karpagamE - Papanasam Sivan= madhyamAvati           3.28  Popular Kritis
amrita varshini                     Annamacharya  Annamacharya
behAg                          Annamacharya  Annamacharya
bhairavi                        Annamacharya  Annamacharya
brindAvana sArangi                   Annamacharya  Annamacharya
gurjari tOdi                      Annamacharya  Annamacharya
hindOlam                        Annamacharya  Annamacharya
malayamArutam                      Annamacharya  Annamacharya
navrOj                         Annamacharya  Annamacharya
rAgesri                         Annamacharya  Annamacharya
sAveri                         Annamacharya  Annamacharya
sindhu bhairavi                     Annamacharya  Annamacharya
SrI                           Annamacharya  Annamacharya
anta kanu - PD = bagesvari                   3.95  27
bantu riti - t@ = hamsa nadham                10.17  27
gana murtthe - y = z                      5.35  27
intu tarasa mulu - y = z                    3.50  27
marivere gati - sama sastri = ananda bhairavi         12.08  27
mundu velau - t@ = z                      5.45  27
santana ramaswami - md@ = hindolavasnatam           3.90  27
sitamma - t@ = vasanta                     3.67  27
sri kantimati - md@ = hemavati                 4.37  27
akshaya - SankArAbharaNam                05       05
baNTu rIti - T@ = hamsanAdham              05       05
brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 1            05       05
brOva bAramA - T@ = bahudAri ~ 2            05       05
EkAmbara natam - x = pUrvi kalyANi ~ 1         05       05
EkAmbara natam - x = pUrvi kalyANi ~ 2         05       05
jaya manOhari - nI bhakti bhAgya sudhA         05       05
mAyamALava gowlai - mEru samAna = T@          05       05
mODi                          05       05
nAyaki - kanukona                        05        05
ninnADa - kannaDA = T@                      05        05
abhmAnamen - bEgaDA = T@ ~ 1                   LP1       LP1
abhmAnamen - bEgaDA = T@ ~ 2                   LP1       LP1
govardhana - kAnaDA = Naryana                  LP1       LP1
ninnADa - kannaDA = T@                      LP1       LP1
Palicu kAmAkshi 1 - madhyamAva                  LP1       LP1
Palicu kAmAkshi 2 - madhyamAva                  LP1       LP1
RTP - x = bhairavi ~ 1                      LP1       LP1
RTP - x = bhairavi ~ 2                      LP1       LP1
RTP - x = bhairavi ~ 3                      LP1       LP1
RTP - x = bhairavi ~ 4                      LP1       LP1
01 sarasUDa - varNam - sAveri - K Venkatarama I         CTU 2003     CTU 2003
02 vallabha nAyakasya - bEgaDA - Muthuswamy D          CTU 2003     CTU 2003
03 kAmAkshi - varALi - Syama Sastri               CTU 2003     CTU 2003
04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 01 Alapanai Vocal  CTU 2003     CTU 2003
04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 02 Alapanai Violin  CTU 2003     CTU 2003
04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 03          CTU 2003     CTU 2003
04 tiruvaDi - kAmbhodhi - Gopalakrishna B - 04 tani       CTU 2003     CTU 2003
05 paTTi viDu - manjari - Thyagaraja               CTU 2003     CTU 2003
06 RTP - kalyaNi - 01 Alapanai                  CTU 2003     CTU 2003
06 RTP - kalyaNi - 02 tAnam                   CTU 2003     CTU 2003
06 RTP - kalyaNi - 03 pallavi                  CTU 20