Komi Zyrian Bible - Luke 2 by ProphecyFactory

VIEWS: 12 PAGES: 2

									Исус Кристосл н чужан

1 Сій кад Римын ыджыдалысь Авгус ксы тш ктіс гижавны-
артавны ас му пасьталасьыс й зс нимъяснаныс. 2 Сириаын
Кыреней ыджыдалан кад татш м гижал мыс медводдза в л ма. 3
Та могысь ставныс мунісны гижасьны, быд н ас чужан карас. 4-5
  сип в лі Давид чужанвужйысь. Та в сна сій муніс Галилей
мувыв Назарет карысь Юдей му , Бетлем нима Давид кар
гижсьыны. сипк д в лі н басьысь, сык д кикут ма Маръя. 6
Бетлем воисны. Буретш Маръя с чужтан кадыс суис. 7 Сій
чужтіс пис , ассьыс медводдза кагас . Рузум сій с гарт м н
пуктіс лясни , туйморт керкаысь налы оланіныс абу сюр ма да. 8
Матіг г рас пем с видзысьяс войнас в л м йирсь д ны
ыжъясныс видз вылын. 9 На водз т длыт г сувтіс Ыджыдл н
андел, Ыджыдсянь юг рыс югд діс матіг г рс . Пем с видзысьяс
повзь м н-повзисны. 10 Андел шуис налы: «Эн пол й! Ме тіянлы
ыджыд нимкодьтор ю рта, став войтырлы нимкодь таысь. 11 Талун
Давид карын чужис тіян с Мездысь — Кристос ЬІджыдным. 12
Тіянлы сета пас: лясниысь ті аддзанныд рузум гартышт м кага с».
13 Т длыт г пем с видзысьяс аддзисны енэжысь андел г г р уна
котыра тышка вын. Най ошкисны Енм с, шуалісны: 14 «Ошкам
Енм с, вылынсьыс-вылын олысъ с! Му вылын л ня ол м, й з
костын бур к сй м!» 15 Та б рын анделъяс б р кайисны енэж .
Пем с видзысьяс м да-м дыслы шуалісны: «Ветлам Бетлем карас,
видз длам Ыджыднымсянь миянлы ю рт мторс ». 16 Дзик пыр
най сэтч мунісны, Маръяс , сипс , лясниысь куйлысь кагас
аддзисны. 17 Аддз м б раныс ю ртісны налы кага йывсьыс
кывл мторс . 18 Быд кывзысь с шензь діс пем с видзысьясл н
висьтал мыс. 19 Тай ю рт мысь быд кыв Маръялы сь л мас
йиджис. Сій пыр кутіс тай кывъясс т д вылас. 20 Кывл м-
аддзыл мысь Енм с ошк м н пем с видзысьяс б р мунісны.
Быдтор артм ма андел висьтал м ног.

								
To top