Docstoc

Borang IKBN Miri

Document Sample
Borang IKBN Miri Powered By Docstoc
					                  INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA MIRI SARAWAK
                       The National Youth Skill Institutes
                         (Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia)
                        Jalan Permyjaya Utama, Bandar Baru Permyjaya,
                               98000 Miri, Sarawak
                           Tel : 085 660714   Fax : 085659546

                          BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN

PERINGATAN
  Sila isi borang ini dengan lengkap.
  Sertakan salinan Kad Pengenalan, Sijil Berhenti Sekolah Tamat Tingkatan 5, Sijil SPM atau yang setaraf
  dengannya.
  Hantarkan borang permohonan anda ke IKBN Miri seperti alamat diatas.
  Permohonan juga boleh dibuat secara ONLINE di alamat www.ikbnmr.gov.my

                           BAHAGIAN A - BUTIRAN PERIBADI

1. Nama Penuh : (mengikut ejaan dalam kad pengenalan)2. No Kad Pengenalan                       3. Tarikh Lahir            4. Umur            5. Jantina
               -      -                 /      /                tahun      (L/P)
6. Tempat Lahir :
7. Alamat Surat
  menyurat :
  Bandar :                                                   Poskod :
  Negeri :
  No. Tel :                       (Rumah)                          (Tel. Bimbit)

8. Taraf Perkahwinan :      Kahwin    /  Bujang  (*potong mana-mana yang tidak berkenaan)

9. Agama :                          10. Bangsa :                      (sila nyatakan)

11. Penyakit kronik : (jika menghadapi masalah kesihatan)              12. Kecacatan Fizikal :


13. Pernah mengikuti program CITRA IKBN           Ya      Tidak   Bilangan/Tahun:
  (Khas untuk bekas peserta Prorgam Citra IKBN Miri sahaja)            (Program Citra yang pernah diikuti)

                          BAHAGIAN B - KELAYAKAN AKADEMIK

  SPM       SPMV - kejuruteraan : ____________________             STPM       Lain-lain
Tahun peperiksaan
Keputusan peperiksaan :
     Mata pelajaran        Gred                  Mata pelajaran      Gred
  a Bahasa Melayu                          f  Lukisan Teknik
  b Bahasa Inggeris                         g  Kimia
  c Matematik                            h  Fizik
  d Matematik Tambahan                        i  Sains
  e Agama/ Moral
Sijil kemahiran yang dimiliki (jika ada) :
                       Sijil SKM                   Tahap
    1.
    2.
                                                                    ahby/ver.2/08
                   BAHAGIAN C - PILIHAN KURSUS KEMAHIRAN

  Sila tandakan   bagi setiap pilihan kursus mengikut keutamaan pemohon. Calon hanya dibenarkan memilih
  HANYA satu (1) bagi setiap pilihan (Pilihan 1, Pilihan 2 & Pilihan 3) kursus pada ruangan yang telah disediakan.

                                 Tahap 1 & Tahap 2
                          Kod                      Tahap 3**
                              Pilihan 1  Pilihan 2  Pilihan 3         Kelayakan :
A. Teknologi Kejuruteraan Automotif                                        a. Tamat tingkatan 5.
  1. Penyenggaraan Kereta            SAK 03                             b. Warganagara Malaysia.
  2. Penyenggaraan Jentera Berat        SAJ 02                             c. Berumur 17-30 tahun.
  3. Penyenggaraan Kenderaan Perdagangan    SAP 03                             d. Belum berkahwin.
  4. Semburan Cat                SAC 03                             e. Sihat tubuh badan.
B. Teknologi Kejuruteraan Mekanikal                                        f. Tidak rabun warna.
  1. Penyenggaraan Industri           SMU 03                             g. Tidak pernah terlibat.
  2. Pemesinan Am                SML 03                               dengan penyalah
  3. Pembuat Alatan dan Acuan          SMA 03                               gunaan dadah.
C. Hospitaliti                                                  h. Sanggup menjalani
  1. Penyediaan Makanan             SHF 03                               latihan sepanjang
  2. Penyeliaan Makanan dan Minuman       SHB 03                               tempoh latihan
  3. Penyediaan Pastri             SHP 03                               dijalankan
  4. Terapi Kecantikan             SPT 01
  5. Perekaan Gaya Rambut            SPG 01Petunjuk;
** Khas untuk calon yang memiliki sijil SKM sahaja
** Lulus Tahap 1 dan Tahap 2 bagi setiap kursus yang dipohon

                     BAHAGIAN D - PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan diatas adalah benar. Saya juga faham bahawa pihak
IKBN Miri, Sarawak berhak untuk menolak permohonan, memberhenti atau menamatkan kursus saya jika maklumat
yang dinyatakan adalah palsu ataupun tidak lengkap.Tandatangan Pemohon :                               Tarikh :                   BAHAGIAN E - UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


Permohonan DITERIMA / TIDAK DITERIMA untuk kemasukan sesi                   /


Catatan :
Disahkan Oleh :                                  Tarikh :
                ( Nama dan Jawatan)                                                               ahby/ver.2/08

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:309
posted:1/21/2012
language:
pages:2
Description: Borang IKBN Miri untuk pendaftaran