Aud Formula by boh21282

VIEWS: 0 PAGES: 7

More Info
									FORMULA CHIMICA

 SCRIEREA FORMULELOR
  CHIMICE PE BAZA
    VALENTEI
 Formula chimica este notatia prescurtata
a moleculei uneisubstante cu ajutorul
simbolurilor chimice.
 Indicele este cifra care se scrie in
dreapta jos a simbolului si ne arata
numarul de atomi din molecula.
 Coeficientul este numarul care se scrie
inaintea simbolurilor sau formulelor si care
exprima numarul acestora.
 Exemple:5CO2 –reprezinta cinci molecule
 de dioxid de carbon ,5 este coeficient ;
 Linga simbolul oxigenului in dreapta jos
 este indicele 2 care ne arata ca in
 molecula sint doi atomi de oxigen.
 Indicele sau coeficientul 1 nu se scrie .
 Exemplu:un atom de aluminiu se scrie Al
 sau o molecula de apa se scrie H2O.
 Semnificatia formulei chimice:
 -calitativa: ne indica felul atomilor componenti
 sau substanta chimica.
 -cantitativa: a) la scara atomo- moleculara
 reprezinta o molecula de substanta si indica
 numarul atomilor componenti;
  b)la nivel macroscopic, in grame reprezinta
 un mol din substanta respectiva care contine un
 numar NA=6,023x1023 molecule
  STABILIREA FORMULELOR
  CHIMICE PE BAZA VALENTEI
 Numarul atomilor si radicalilor din compozitia
 unei molecule este determinat de valenta
 acestora.
 In formula chimica a unei substante
 compuse,produsul dintre indicele si valenta unui
 element sau radical este egal cu produsul dintre
 valenta si indicele celuilalt element.
 In cazul combinatiilor formate din doua parti
 dstincte (elemente sau radicali),valenta fiecarei
 parti devine indice pentru cealalta
 Etape de scriere a formulei:
 -scriem simbolurile sau formulele
 radicalilor care se aud in denumirea
 substantei dar in ordinea inversa;
 Valenta fiecarei parti componente
 (element sau radical) se scrie ca indice
 pentru cealalta parte.
 Daca e cazul intre indici se poate opera
 simplificarea.
  Radicalii chimici:
  Amoniu NH4 valenta I
  Azotit NO2 valenta I
  Azotat NO3 valenta I
  Carbonat CO3 valenta II
  Sulfit SO3 valenta II
  Sulfat SO4 valenta II
  Fosfit PO3 valenta III
  Fosfat PO4 valenta III
  Hidroxil OH valenta I

								
To top