Docstoc

PROGRAM HORKÉ VANY ŘÍJEN 2011

Document Sample
PROGRAM HORKÉ VANY ŘÍJEN 2011 Powered By Docstoc
					                     PROGRAM HORKÉ VANY ŘÍJEN 2011

4.10. 19.00 HLAD (HUNGER) - promítání dokumentárního filmu o problémech současného
světa. Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a
poptávka po surovinách. Svět počátku 21. století se dramaticky mění a s touto změnou se v
chudých zemích nadále zhoršuje ţivotní úroveň. Zatímco v USA je největším problémem
společnosti obezita, o pár tisíc kilometrŧ dál na jih, na Haiti, jsou lidé tak chudí, ţe musí
prodávat vlastní děti do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta…
 Následuje diskuse a malé hudební vystoupení.
Vstup volný


6.10. 18.00 Café Rendez Vous CAFÉ RENDEZ VOUS – divadelní představení LDO ZUŠ
Piaristické náměstí. Kavárenský kaleidoskop o úzkostech, snech a štěstí, o umění být sám
sebou, o lásce a přátelství – o obyčejných neobyčejnostech kaţdého z nás. 60 min.

Vstupné dobrovolné

7.10. 19.00 ŢAMBOŠI - písničkářský šanson ze Vsetína , koncert drţitelŧ cen Anděl 2006
za album To se to hraje… a 2009, za album Přituhuje. Ţamboši jsou jedinou českou
skupinou, která získala cenu Anděl za všechna svá alba! Vstupné 90/110Kč


11.10. 19.00 LUKÁŠ SOMMER – POR CAMINOS DE SANGUNTO
Kytarový koncert hudebního skladatele Lukáše Sommera. Zazní hudba inspirovaná
literaturou, přírodními ţivly i výtvarným uměním, hudba současného Japonska, Španělska a
Latinské Ameriky. Zaposlouchejte se do unikátního nástroje ze vzácných dřev Palisandr
Violeta a Cukrový Javor z dílny českého kytaráře Richarda Hruše
http://www.youtube.com/watch?v=ofkggeOurXU&feature=related
Vstupné 50 / 70 Kč

13.10. 19.30 KINÉMA - autorský projekt studentŧ Dílny č. 6, katedry střihové skladby
FAMU
Divadelní inscenace se světelnými obrazy a loutkami, dramatizace textŧ a kontextŧ českého
avantgardního filmového myšlení od prehistorie aţ do nástupu komunismu. V představení se
objeví mezi jinými i postavy fyziologa a filmového proroka Jan Evangelisty Purkyně; Václav
Tille - autor nejstarší teoretické stati o filmu nazvané Kinéma; Alexandr Hackenschmied –
autor prvního čs. avantgardního filmu Bezúčelná procházka; básníci S. K. Neumann a
Vítězslav Nezval a mnoho dalších.
Vstupné dobrovolné

14.10. 19.30 ARTE DELLA TLAMPAČ – HOVĚZÍ POLUCE 2
Legendární, exkluzivní a stoprocentně pánské divadlo uvádí své tradiční šílené pásmo
šílených scének. Humor z vrcholu potravního řetězce. Vše je dovoleno a opět to odskáčou
nebozí Litevci. Láska je tu s námi, zvláště pokud jste ovce. A samozřejmě překvapení!!!
Vstupné 50 / 70 Kč
18.10. 19.00 VIETNAMSKÝ VEČER
Pojďte s námi objevit tuto nádhernou zemi formou prezentace fotografií, ochutnávky
místních pokrmŧ, malého hudebního vystoupení i setkáním se s rodilými Vietnamci. Akci
pořádá Centrum na podporu integrace cizincŧ Jihočeského kraje, které jiţ takto úspěšně
odprezentovalo Mongolsko a Čínu.
Vstup volný

19.10. 18.30 BEZ VYTÁČEK O KŘESŤANSTVÍ – Tradiční přednáškový cyklus dotýkající
se otázek podstaty křesťanství, diskuzí provází Josef Prokeš, jako host vystoupí Spirituál
Biskupského gymnázia.
Vstup volný

20.10. 18.00 LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER - pořádá sdruţení HUKOT

18:00 - 20:00 - komponovaný hudebně literární blok - svou poezii vám představí začínající
básníci, nejenom z řad budějovického studenstva, v přestávkách hra na klasickou kytaru
(Pavel Kříha) - více informací o jednotlivých poetech na: http://buskersfest-basnici.blog.cz/

20.00 – 22.00 - Vladimír Veit - otec českého folku - představení nové desky ,, Písničkář,,
Veit je výborný exilový písničkář, poetický a melodický, neprávem zŧstal navţdy ve stínu
Kryla, Třešňáka, Hutky a Merty, kolegŧ z písničkářského sdruţení Šafrán. V letech 1967-68
zpíval ve dvojici s Hutkou písně Dylana, Donovana i své vlastní.

22.00 Rocky Horror Picture Show - Komedie / Horor / Muzikál / Sci-Fi
Kuriózní parodie na béčkové horrory s trochou sci-fi a rockové muziky, která vznikla podle
jiţ 25 let úspěšného britského muzikálu. Film i muzikál se záhy po uvedení staly kultovním
hitem.

22.10 10.15 SOBOTNÍ POHÁDKA Víťa Marčík - Šípková Rŧţenka
Nejznámější jihočeský divadelník opět potěší naše srdce pohádkou, která potěší děti i rodiče.
Vstupné 60 Kč

22.10. 19.30 BETTY LEE & COSMIC PEOPLE– Jazzové dny 2011 - modern vocal jazz
Více neţ dobře zahraný a skvěle zazpívaný moderní vocal jazz ovlivněný rockem a dalšími
soudobými hudebními trendy včetně elektroniky. Nyní v čele s talentovanou zpěvačkou Betty
Lee burcují publikum multiţánrovým programem. Více na www.sbjf.cz,
www.myspace.com/alzbetabettylee
Vstupné 60 / 100 Kč

23.10. 19.30 DAVID DORŦŢKA TRIO - Jazzové dny 2011 - modern jazz
David Dorŧţka – kytara, Rasťo Uhrík – kontrabas, Martin Novák - bicí, perkuse
Trio jazzového kytaristy a skladatele, jehoţ jméno jiţ dávno přesáhlo hranice České
Republiky. Více na www.sbjf.cz, www.daviddoruzka.com
 Vstupné 60 / 100 Kč

25.10. 19.30 FOLKOVÁNÍ – ART&FACT , RYBNÍKÁŘI - večer folkových písní
 Vstupné 60/80 Kč

29.10. 19.30 OLDŘICH JANOTA - ORA PRO NOBIS
Vokální alternativa současné duchovní hudby. Tři ţenské a dva muţské hlasy,
kytara, klarinet, housle. Obsazení: Tereza Podobská, Romana Šilhavá, Lubica
Christophoryová, Oldřich Janota, Sebastián Janota.
Vstupné 100 / 200 Kč

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:1/16/2012
language:
pages:3