Aralık Gunluk Plan by aybuke

VIEWS: 228 PAGES: 66

									  “
ARALIK 203
204
                                                GÜNLÜK PLAN
                                                                                       Tarih: 01.12.2011
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan            Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    Amaç 2.Duygularını fark       Amaç 16. Belli durum ve olaylarla  Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru       Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
gerektiren belirli bir hareketleri   edebilme.              ilgili neden –sonuç iliĢkisi     kullanabilme                Kazanımlar
yapabilme               Kazanımlar              kurabilme.              Kazanımlar                 K 3:Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen
Kazanımlar               K 1:Duygularını söyler.       Kazanımlar              K 1:Nefesini doğru kullanır.        gösterir.
K 9:Değişik malzemeler kullanarak   K 2:Duygularının nedenlerini     K 1:Bir olayın olası nedenlerini   Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
resim yapar.              açıklar               söyler                Kazanımlar
K 12:Çeşitli malzemeleri değişik    K 3:Duygularının sonuçlarını     K 2:Bir olayın olası sonuçlarını   K 1:Konuşmalarında söz dizimi kurallarını
şekillerde katlar.           açıklar.               söyler                doğru olarak kullanır.
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte  Amaç 5. BaĢkalarının duygularını   Amaç 18.Problem çözebilme      K 2:Konuşmalarında temel dil bilgisi
yapıştırır.              fark edebilme.            Kazanımlar              kurallarına uygun konuşur.
                    Kazanımlar              K 1:Problemi söyler         Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade
                    K 1:Başkalarının duygularını ifade  K 2:Probleme çeşitli çözüm yolları  edebilme
                    eder.                önerir.               Kazanımlar
                    K 2:Başkalarının duygularını     K 3:Probleme çeşitli çözüm yolları  K 7:Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı
                    paylaşır.              içinden en uygun olanları seçer.   yollarla açıklar.
                    Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini  K 5:En uygun çözüm yoluna karar   Amaç 6. Sözcük dağarcığını
                    yönetebilme.             verir.                geliĢtirebilme
                    Kazanımlar             K 6:Karar verdiği çözüm yolunun   Kazanımlar
                    K 6:Gerekli durumlarda nezaket    gerekçelerini açıklar.        K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
                    sözcüklerini kullanır
   EĞĠTĠM DURUMU                                              ÖĞRENME SÜRECĠ
   SERBEST ZAMAN           Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocuklara ―bugün sizi sevindiren, güldüren, üzen, kızdıran bir olay odlumu‖ denilerek kısa sohbetler yapılır.
    ÖBB A3 :K3           Çocuklara istedikleri köşelerde oynayabilecekleri söylenerek, köşelerde oynayan çocuklar gözlemlenir.
                    Serbest zaman bitiminde işbirliği içinde sınıf toplanır ve temizlik için lavaboya gidilir. Temizlikten gelen çocuklar kahvaltı sofrasına oturduklarında çocuklarla
                    sofra kuralları hakkında sohbet edilir.
                    —Ağzımızda lokma varken neden konuşmamalıyız?
                    —Yemek yerken nasıl davranmalıyız?
                    —Yemek yerken kaşık, çatal ve bıçak kullanmanın önemi vb.
                    Kahvaltı bitiminde yapılan temizliğin ardından etkinliklere geçilir.
TÜRKÇE ETKĠNLĠĞĠ-           Çocuklar yarım daire şeklinde sandalyelerine oturur. Türkçe dil etkinliğine tırtıl parmak oyunu ile başlanır.
DRAMA                 Tırtıl
SDA A2 :K1,K2,K3            Tırtılın bir gün canı sıkılmış,
  A5 :K1,K2             Başlamış ağaca tırmanmaya;
DA A3 :K1,K2             Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır.
  A6 :K5               Sonra tırtılın karnı acıkmış,
BA A16 :K1,K2             Oradan bir yaprak koparmış,
                    Başlamış yemeye;

                                                    205
         Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır...
         Sonra tırtıl bir müzik sesi duymuş,
         Başlamış oynamaya,
         Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır
           Parmak oyunu çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanır. Parmak oyunun ardından ―Minik Tavşan‖ isimli hikaye okunur.
         Minik TavĢan
          Güzel, güneşli bir gündü. Minik tavşan neşeyle evinden ayrıldı. Tek başına gezmeye çıktı. Çünkü çok yaramaz ve kimseyi beğenmediği için hiç arkadaşı yoktu.
         Fakat onun umurunda bile değildi.
         Güle oynaya kırda gezerken otların arasında ters dönmüş kaplumbağa kardeşi gördü. Kaplumbağa kardeş;
         —Ne olur yardım et, küçük bir çocuk beni ters çevirdi dedi. Minik tavşan ise onun bu haline katılarak güldü ve kaplumbağa kardeşe yardım etmeden oradan
         uzaklaştı.
          Zıplaya zıplaya, şarkılar söyleyerek giderken ayağına diken battı. Canı çok yandığı için ağlamaya başladı. Etrafına baktı hiç kimseyi göremedi.
          Uzun zaman sonra oradan kaplumbağa kardeş gidiyordu. Ağlama sesini duyunca arkasına baktı. Birde ne görsün bu bizim yaramaz tavşan değimli? Yanına
         gidip;
         —Neden ağlıyorsun? diye sordu.
         Minik tavşan başına gelenleri anlatınca kaplumbağa kardeş yaramaz tavşanın ayağındaki dikeni çıkardı. Bizim küçük yaramaz tavşan kaplumbağa kardeşe
         teşekkür etti ve yaptıklarından dolayı çok utandı.
         Kaplumbağa kardeş;
         —Ben şölene gidiyorum, sende gel. Dedi ve onu arkadaşlarının yanına götürdü.
          Ormandaki bütün hayvanlar neşe içinde eğleniyorlardı. Minik tavşanda onların arasına girdi. Hepsi birlikte ateşin etrafında dans ettiler. Yemekler yenildi,
         yarışmalar düzenlendi. Minik tavşan ilk defa böylesine güzel bir gün yaşadı. Artık onunda birçok arkadaşı olmuştu bunun için çok mutluydu.
          ―Minik Tavşan‖ hikâyesi okunduktan sonra çocuklara hikâye hakkında sorular sorulur.
         —Kaplumbağa minik tavşan ne yaptı?
         —Minik tavşan neden utandı?
         —Minik tavşan neden üzüldü?
         —Minik tavşan neden mutlu oldu?
          Alınan cevapların ardından çocuklara mutlu -üzgün yüz resimleri dağıtılarak drama çalışmasına geçilir.
          Çocuklara çeşitli olaylardan bahsedilir. Çocuklara bu olaylar karşısında nasıl hissettikleri sorulur.
         —Uzaktan bir yakınınız geldiğinde ne hissedersiniz?
         —Ailenizden biri hasta olduğunda ne hissedersiniz? Vb.
          Çocuklar sözel olarak değil, ellerindeki mutlu ve üzgün yüz resimlerini kaldırarak cevap verirler. Zaman zaman çocuklara bu duygularının nedenleri sorulur.
         Drama çalışması çocukların ilgisine göre devam ettirilir.
SANAT ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar sanat etkinliği için masaya geçerler. Masaya kare ve dikdörtgen şeklinde kâğıtlar, yapıştırıcı, gazlı kalemler, pamuk veya elyaf ve faaliyetlerini üzerine
PMA A2 :K12,K14  yapıştıracakları beyaz kâğıt konur. Çocuklara rehberlik edilerek katlama tavşan yapılıp beyaz kâğıt üzerine yapıştırılır.
SDA A6 :K6     Tamamlanan tavşanların üzerine pamuk veya elyaf yapıştırılarak tüyleri yapılır. Faaliyet sırasında çocukların materyal alışverişinde nezaket sözcükleri
         kullanmalarına özen göstermeleri teşvik edilir.
                                        206
  MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar minderlerine rahat bir şekilde oturur. Çocuklara ―uçan bir kuşun tüyü yukardan elinize düştü, siz bu tüyle bir oyun oynamak istiyorsunuz. Nasıl bir oyun
  DA A2 :K1        oynarsınız?‖ sorusu yöneltilir. Alınan cevapların ardından ―bu tüyü üfleyerek uçuralım‖ denilerek hayali olarak çocuklara tüyü üfleme çalışması yaptırılır. Bu
   A4 :K7        çalışmanın ardından bilinen şarkıların tekrarı yapılır.
              Çocuklar minderlerine rahat bir şekilde oturur.
OKUMA-YAZMAYA
HAZIRLIK           Çocuklar sandalyelerine yarımay şeklinde oturur. Çocukların görebileceği şekilde bir masanın üzerine içi eş nesnelerle doldurulmuş ve üzerine iki delik açıkmış
PMA A2 :K9         karton kutu konur. Çocuklara ―bunun bir hazine sandığı olduğu ve özelliğinin de içerisinde bulunan nesnelerden iki tane olmasıdır‖ denilir. ―Bakalım bu nesneleri
SDA A5 :K1         bulabilecek misiniz?‖ denilerek her çocuk sırayla deliklerden ellerini sokar ve nesnelere dokunarak eş olan nesneleri bulmaya çalışır. Bulunan nesneler sergilenir
BA  A2 :K1,K2       ve özellikleri hakkında (neden yapıldığı, bu nesnelere benzer nesnelerin sınıfta olup olmadığı vb.)konuşulur.
   A4 :K7,K9       Bu çalışmanın ardından kitabımızın mutlu üzgün çocuklar, civciv ve kediyi kurtaralım sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
   A5 :K6
   A18 :K1,K2,K3,K5,K6
 AĠLE KATILIMI       Çocuğunuza sizi çok mutlu eden bir olayı anlatalım. Çocuğunuzdan da onu mutlu eden bir olayı anlatmasını isteyelim.

              Program açısından; stajyer tarafından hazırlanan program uygulandı.
  DEĞERLENDĠRME

                                             ... / ... / ...
                                             Uygundur
                              İmza                               İmza
                             Adı Soyadı                            Adı Soyadı
                           Sınıf Öğretmeni                          Okul Müdürü
                                             207
                                                GÜNLÜK PLAN
                                                                                      Tarih: 02.12.2011
                                           AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan            Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon      Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan  Amaç 3. Dikkatini toplayabilme   Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme     Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
gerektiren belirli hareketleri     ürünler oluĢturabilme.        Kazanımlar             Kazanımlar                 Kazanımlar
yapabilme.               Kazanımlar              K 1:Dikkat edilmesi gereken     K 1:Konuşmalarında söz dizimi kurallarını  K 1:Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği
Kazanımlar               K 3:Görsel sanat etkinliklerinde   nesneyi durumu olayı fark eder.   doğru olarak kullanır.           seçer.
K 13:Araç kullanarak koordineli ve   ürün yapar.             K 2:Dikkatini nesne durum olay   K 2:Konuşmalarında temel dil bilgisi    Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark
ritmik hareketleri yapar.       K 4:Görsel sanat etkinliklerinde   üzerinde yoğunlaştırır.       kurallarına uygun konuşur.         edebilme.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    özgün ürün yapar.          K 3: Dikkat edilmesi gererken    Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade     Kazanımlar
gerektiren belirli bir hareketleri   K 5:Çeşitli materyaller kullanarak  nesneyi durumu olayı söyler.    edebilme                  K 1:Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
yapabilme               ritim oluşturur.           K 4: Nesneyi durumu olayı      Kazanımlar
Kazanımlar                                 ayrıntılarıyla açıklar.       K 1:Dinlerken / konuşurken göz teması
K 12:Çeşitli malzemeleri değişik                      Amaç 4. Algıladıklarını       kurar.
şekillerde katlar.                             hatırlayabilme           K 2:Sohbete katılır.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte                    Kazanlımlar             K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
keser.                                   K 2:Varlıkların rengini söyler.   K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte                    Amaç 10. Geometrik Ģekilleri    K 7:Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı
yapıştırır.                                 tanıyabilme             yollarla açıklar.
K 15:Nesneleri değişik                           Kazanımlar             K 8:Üstlendiği role uygun konuşur.
malzemelerle bağlar.                            K 2:Daire, üçgen, kare ve
                                      dikdörtgene benzeyen nesneleri
                                      gösterir.
                                      Amaç 12.Mekânda konum ile
                                      ilgili yönergeleri uygulayabilme
                                      Kazanımlar
                                      K 3:Yönergeye uygun olarak
                                      nesneyi doğru yere yerleştirir.


   EĞĠTĠM DURUMU                                              ÖĞRENME SÜRECĠ
  SERBEST ZAMAN           Çocuklar sınıfta ―günaydın‖ denilerek karşılanır. Çocuklarla yapılan kısa sohbetin ardından istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir. Çocuklar
  SDA A11 :K4            ilgi köşelerinde oynarken çocukların oyunlarına zaman zaman eşlik edilir.
  ÖBB A3 :K1              Sanat köşesine parmak boyası ve beyaz kâğıt konur. İstekli çocuklar bu köşeye yönlendirilir.
                     Serbest zaman bitiminde işbirliği içerisinde sınıf toplanır. Kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
                     Kahvaltı sırasında yiyecek ayrımı yapan çocuklar dikkate alınarak yiyecek ayrımı yapmanın sakıncalarından bahsedilir.

TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ          Çocuklar minderlerine rahat bir şekilde oturur. Çocuklarla göz teması kuracak şekilde karşılarına oturulur. Çocuklara ―havalar artık iyice soğudu hepimiz çok
DA A3 :K1,K2              üşüyen biri gibi davranalım‖ denilir. Soğuktan titreyen insan tiplemesinin ardından çocuklara;
  A4 :K1,K2,K3,K4          —Üşümemek için neler yaparız? Sorusu sorulur. Bu soruyla çocukların sohbet başlatmaları beklenir. Yapılan sohbetlerin ardından ―Üşüdüm‖ tekerlemesi
ÖBB A2 :K1               söylenir. Tekerleme çocuklarla tekrarlanır.

                                                    208
               ÜĢüdüm
             Üşüdüm, üşüdüm,
             Daldan elma düşürdüm.
             Elmamı yediler,
             Bana cüce dediler,
             Cücelikten çıktım,
             Ablama gittim,
             Ablam pilav pişirmiş,
             İçine fare düşürmüş,
             Bu fareyi ne yapmalı,
             Minareden atmalı,
             Minarede bir kuş var,
             Kanadında gümüş var,
             Eniştemin cebinde türlü türlü yemiş var.
              Söylenen tekerlemenin ardından çocukların kitaplıktan seçtiği bir hikâye kitabı resimleri gösterilerek çocuklara okunur. Hikâye sonrasında okunan hikâye
             hakkında çocuklara sorular sorulur.
              Hikâye sonrası okunan hikâye hakkında çocuklara sorular sorulur.

  SANAT ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar sanat etkinliği için masalara alınır. Masalara siyah fon kartonuna çizilmiş ördek maskesi kalıpları, turuncu gaga kalıpları, makas, yapıştırıcı,
PMA A2 :K12,K13,K14,K15  delgeç ve paket lastiği konur. Etkinliğe başlanmadan çocuklara ördek kafasının ne renk olacağı sorulur. Çocuklardan alınan cevabın ardından etkinliğe
SDA A11 :K3        geçilir. Siyah ördek maskeleri tamamlandıktan sonra çocukların maske ile bir süre oynamalarına fırsat verilir.
DA A4 :K7,K8
                                            209
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ(ORF  Çalışma için çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. El ele tutmaları ve daire olmaları çocuklardan istenir. Daire şeklini alan çocuklara yere oturmaları
ÇALIġMASI)-OYUN    söylenir. Yere oturan çocukların önlerine birer tane lego bırakılır. Çocuklardan Legoları sağ ellerine almaları ve sol ellerini ise arkalarına koymaları istenir.
ETKĠNLĠĞĠ       Çocuklara ―şimdi bir müzik açacağım müziğin sesini duyduğunuz anada sağ elinizdeki legoyu sağınızdaki arkadaşınızın önüne koyacaksınız. Sol elinizi asla
PMA A1 :K13      kullanmayacaksınız. Müziğin ritmi arttıkça sizde hızlanacaksınız‖ denilerek çalışma anlatılır. Bir kaç kez deneme yapıldıktan sonra Müzik açılır. (Seçilen
SDA A11 :K5      müziğin ritmi hafiften hızlıya doğru olmalıdır.) Belli bir süre sağ el kullanılarak oyun sürdürülür. Daha sonra aynı oyun sol elle devam ettirilir. Sol el ile lego
           sol tarafındaki arkadaşının önüne bırakma şeklinde.
            Çalışma tamamlandıktan sonra çocukların istedikleri hareketli bir oyun oynatılır
OKUMA-YAZMAYA      Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara fon kartonundan kesilerek hazırlanmış üçgen, kare, dikdörtgen, daire şekilleri karışık olarak dağıtılır. Her
HAZIRLIK       çocuğa ellerindeki şekillerin isimleri sorulur ve sınıfta ellerindeki şekle benzeyen nesneler bulmaları istenir. Bu çalışmanın ardından kitabımızın
BA A3 :K1,K2,K3,K4  kaplumbağanın sırtındaki desenler, boyanmamış yerleri boya ve sağ ele kalem çiz çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
  A4 :K2
  A10 :K2
  A12 :K3

AĠLE KATILIMI     Çocuğunuzla sağ eli-sol eli kavratmaya yönelik çalışmalar yapalım. (Sağını kullanan bir çocuk için kalem tuttuğun el, kaşık tutuğun el vb.)

DEĞERLENDĠRME     Program açısından; stajyer tarafından hazırlanan program uygulandı.

                                       ... / ... / ...
                      İmza               Uygundur                  İmza
                       Adı Soyadı                              Adı Soyadı
                      Sınıf Öğretmeni                           Okul Müdürü
                                            210
                                                   GÜNLÜK PLAN
                                                                                           Tarih: 05.12.2011
                                              AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan          BiliĢsel Alan             Dil Alanı                Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon      Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli      Amaç 3. Dikkatini toplayabilme    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme      Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
gerektiren belirli hareketleri     yollarla ifade edebilme         Kazanımlar              Kazanımlar                Kazanımlar
yapabilme.               Kazanımlar                K 2:Dikkatini nesne durum olay    K 1:Sesin kaynağını söyler.       K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
Kazanımlar               K 5:Dinlediklerini resim müzik      üzerinde yoğunlaştırır.        K 4:Verilen sese benzer sesler çıkarır  K 5:Giysilerini katlar
K 1:Sözel yönergelere uygun olarak   drama şiir öykü vb. yollarla sergiler.  K 4: Nesneyi durumu olayı                           K 6:Giysilerini asar
ısınma hareketlerini yapar.                           ayrıntılarıyla açıklar.
K 2:Değişik yönlere yuvarlanır.                         Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu                         Kazanımlar
gerektiren belirli bir hareketleri                       K 4:Gösterilen belli sayıdaki
yapabilme                                    nesneyi doğru olarak sayma
Kazanımlar                                   Amaç 11.Günlük yaĢamda
K 12:Çeşitli malzemeleri değişik                        kullanılan belli baĢlı sembolleri
şekillerde katlar.                               tanıyabilme.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte                      Kazanımlar
keser.                                     K 1:Gösterilen sembolün anlamını
                                        söyler
                                        K 2:Verilen açıklamaya uygun
                                        sembolü gösterir.
                                        K 3:10 içindeki rakamları okur.
                                        K 4:10 içindeki rakamları modele
                                        bakarak yazar.
                                        Amaç 18.Problem çözebilme
                                        Kazanımlar
                                        K 1:Problemi söyler
                                        K 2:Probleme çeşitli çözüm yolları
                                        önerir.
                                        K 3:Probleme çeşitli çözüm yolları
                                        içinden en uygun olanları seçer.
                                        K 4:Seçilen çözüm yollarını dener.
                                        K 5:En uygun çözüm yoluna karar
                                        verir.
                                        K 6:Karar verdiği çözüm yolunun
                                        gerekçelerini açıklar.
                                        Amaç 19.Nesne grafiği
                                        hazırlayabilme
                                        Kazanımlar
                                        K 1:Nesneleri kullanarak grafik
                                        oluşturur.
                                        K 2:Nesneleri sembollerle gösterir.


                                                       211
                               K 3:Hazırlanmış nesne grafiği
                               çerçevesinde sembolleri yerleştirir.
                               K 4:Grafikte yer alan nesneleri
                               sayar.
                               K 5:Grafiği inceleyerek sonuçları
                               söyler.
  EĞİTİM DURUMU                                        ÖĞRENME SÜRECĠ
  SERBEST ZAMAN      Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocukların giysilerini çıkarıp asmalarına, şapka ve atkılarını katlayıp vestiyere koymalarına, pandiflerini
  DA A1 :K1,K4      giymelerine rehberlik edilir. Çocuklara okula gelirken dikkatlerini çeken bir olayın olup olmadığı sorularak kısa bir sohbet edilir. Bu sohbetin ardından
  BA A3 :K2,K4      çocuklara istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir.
  ÖBB A2 :K2,K5,K6     Serbest zaman bitiminde ―hoplayalım zıplayalım sınıfımızı toplayalım‖ denilerek sınıf toparlanır. Sınıfın toparlanmasının ardından çocuklar çalışma
              masalarına alınır. Varlıkların seslerini çıkaralım ve 7 rakamı çizgi birleştirme sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
              Kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir. Kahvaltının ardından kahvaltı sonrası temizlik yapılır.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar sandalyelerine yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Sayılar‖ tekerlemesiyle başlanır.
BA A18 :K1,K2,K3,K4,K5    Sayılar
,K6            Bir, iki, üç, dört, beş,
  A19 :KK1,K2,K3,K4,K5  Altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
              Kırmızı balon.
              Git komşunun damına kon.
              Sarı limon.
               Tekerleme çocuklarla birkaç defa daha tekrarlanır. Bu tekerlemenin ardından çocuklara kitaplıktan seçilen üç hikâye kitabı gösterilir. Çocuklara bu
              kitaplardan hangisinin okumasını istersiniz diye sorulur. Çocuklar arasında kitap seçme karmaşası yaşanırken Çocuklara ―bir problemimiz var hangi kitabı
              nasıl seçeceğimize nasıl karar vereceğiz? Denilerek probleme çeşitli çözüm yolları önermeleri istenir. Uygun bir çözüm yolu çocuklar tarafından bulunması
              halinde çocukların bulduğu çözüm yolu uygulanır. Eğer çocuklar bu problemi çözemezlerse çocuklara ―bir grafik yapalım kitaplardan hangisi daha çok tercih
              edilirse o kitabı okuyalım‖ denilerek bir büyük boy karton alınarak uygun bir yere asılır. Kartonun alt kısmına, yan yana üç kitabı simgeleyen resimler yapılır.
              Üç kitap masanın ayrı bölümlerine konur. Çocuklara ―şimdi hangi hikâye kitabının okunmasını istiyorsanız o kitabın yanına gidin‖ denilerek çocuklar
              istedikleri kitabın yanına gönderilir. Karton üzerindeki kitap resimleri üzerine her çocuk için bir kare çizilir ve karelerin içerisine isimleri yazılır. Çocuklara
              ―birinci kitabı kaç kişi tercih etmiş? Kareleri sayarak söyleyelim denilerek birinci kitabı tercih edenlerin kareleri sayılır. Daha sonra ikinci ve üçüncü kitabı
              seçenlerin kareleri sayılarak kitapları simgeleyen resimlerin altına yazılır. Grafik tamamlandıktan sonra çocuklara grafik hakkında sorular sorulur.
              —En az hangi kitap tercih edildi?
              —En çok hangi kitap tercih edildi? Alınan cevapların ardından çocuklara ―çoğunluğun istediği kitabı okumamız gerektiği, buna demokrasi dendiği‖ gibi
              çocukların anlayacağı şekilde bir açıklama yapılarak en çok tercih edilen hikâye kitabı resimleri çocuklara gösterilerek okunur.
  OYUN ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ―Hava çok soğuk ve siz kalın da giydiğiniz halde üşüyorsunuz ne yaparsınız?‖ sorusu
  PMA A1 :K1,K12     yöneltilir. Çocuklardan alınan cevapların ardından ―o zaman biz de ısındırıcı hareketler yaparız denilerek çocuklara basit ısındırıcı hareketle yaptırılır.
              Bu çalışmanın ardından yere uzanmaları ve anlatılanları dinlemeleri istenir.
               ―Bir ormanda anne ve çocuktan oluşan bir aile varmış. Bu ormanda lambalarını yakacak, televizyonlarını çalıştıracak elektrik olmadığı için kendi
              elektriklerini kendileri üretiyorlarmış. Bir jeneratörleri varmış. Baba bir bisikletin tekerlerini çıkarmış ve jeneratöre bağlantı yapmış. Bisikleti sırayla
              çevirerek enerji üretiyorlar ve lambalarını yakıyorlar, televizyonlarını izliyorlarmış. Ama bu iş çok zormuş bizde onlara yardım edelim mi?‖ denilerek
              çocuklardan bisiklet pedalını çeviriyorlarmış gibi hareket etmeleri istenir.


                                              212
SANAT ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Çocuklara istedikleri renkte, üzerlerine daire şekli çizilmiş birer tane elişi kâğıdı ve makas verilir.
PMA A2 :K12,K13    Daireler kesilerek çıkarılır. Örnekteki çalışma gibi çocukların kâğıdı katlama ve kesme (krigami) çalışmalarına rehberlik edilir. Yapılan çalışmalar panoya
            asılarak sergilenir.
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar yarımay şeklinde sandalyelerine oturur. Çocuklara çeşitli müzik aletleri dağıtılır. Çocuklarla çeşitli ritim çalışmaları yapılır. Bu çalışmanın ardından
SDA A11 :K5,K6     ―Çaydanlık‖ şarkısı melodisiyle söylenir. Daha sonra şarkı çocuklarla tekrar edilir.
DA A5 :K5       Çaydanlık
            Ben bir küçük çaydanlığım         Burada kolum
            Yuvarlak karnım              Burada ağzım var
            Ben bir küçük çaydanlığım         Kaynayınca suyum
            Yuvarlak karnım              Çağırırım seni
                                 Eğersin bağını içersin çayını
OKUMA-YAZMAYA     Çocuklar Okuma yazmaya hazırlık için panoyu görebilecek şekilde oturur. Panoya 8 tane yıldız asılarak çocuklardan yıldızları saymaları istenir. Sekiz sayısı
HAZIRLIK        söylenince panoya 8 rakamı asılır. Çocuklara bu rakam sorulur. Rakamın yazılışı da panoda gösterildikten sonra çocuklar çalışma masalarına alınır.
BA A9 :K4       Çocuklarla 8 rakamı çizme çalışmaları havada ve masada yapılır. Daha sonra kitabımızın (4. kitabın 1- 2- 3. sayfaları) 8 rakamı çalışma sayfası ve grafik
  A11 :K1,K2,K3,K4  çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
  A19 :K4,K5
AĠLE KATILIMI     Çocuğunuzla insan hakları konusunda sohbet edelim.
DEĞERLENDĠRME     Program açısından; sanat etkinliğinde yapılan etkinlik biraz değiştirildi renkli fon kartonlarıyla yapıldı ve yapılan şekillerden kilim oluşturulup grup çalışması
            yapıldı. Kilimin kenarlarına ipler yapıştırılarak püskül oluşturuldu.okuma yazmaya hazırlık çalışması uzun sürdüğü için müzik etkinliği yapılmadı şarkı
            bilindiği için tekrar yapıldı.
            Çocuk açısından;sanat etkinliğinde oluşturulan şekiller öğretmen tarafından kesildi. Yerleştirmeler ve kilimi süslemeler grup çalışması olarak yapıldı.
            Öğretmen açısından: uygulamada zaman problemi yaşandı. Sınıf içi disiplin kurmada sıkıntı yaşanmadı.

                                           ... / ... / ...
                                          Uygundur
                           İmza                                 İmza
                          Adı Soyadı                             Adı Soyadı
                        Sınıf Öğretmeni                            Okul Müdürü
                                            213
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                       Tarih: 06/12/2011
                                           AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan            Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan  Amaç 2. Olay ya da varlıkların    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme       Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
gerektiren belirli bir hareketleri   ürünler oluĢturabilme.        çeĢitli özelliklerini        Kazanımlar                 Kazanımlar
yapabilme               Kazanımlar              gözlemleyebilme           K 1:Sesin kaynağını söyler.         K 1:Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği
Kazanımlar               K 2:Özgün şiir, öykü, şarkı vb    Kazanımlar              K 4:Verilen sese benzer sesler çıkarır.   seçer.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte  söyler.               K 1:Olay ya da varlıkların      Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru       K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
keser.                                   özellilerini söyler.         kullanabilme
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte                    Amaç 3. Dikkatini toplayabilme    Kazanımlar
yapıştırır.                                 Kazanımlar              K 1:Nefesini doğru kullanır.
                                      K 1:Dikkat edilmesi gereken     Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
                                      nesneyi durumu olayı fark eder.   ifade edebilme
                                      K 2:Dikkatini nesne durum olay    Kazanımlar
                                      üzerinde yoğunlaştırır.       K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
                                      K 3: Dikkat edilmesi gererken    öykü vb. yollarla sergiler.
                                      nesneyi durumu olayı söyler.     Amaç 6. Sözcük dağarcığını
                                      K 4: Nesneyi durumu olayı      geliĢtirebilme
                                      ayrıntılarıyla açıklar.       Kazanımlar
                                      Amaç 5. Varlıkları çeĢitli      K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir
                                      özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
                                      Kazanımlar
                                      K 7:Varlıkları kullanım amaçlarına
                                      göre eşleştirir.
   EĞĠTĠM DURUMU                                              ÖĞRENME SÜRECĠ
   SERBEST ZAMAN          Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocuklar giysilerini çıkarıp asarken rehberlik edilir ve kışlık giysilerimiz hakkında kısa bir sohbet edilir.
    ÖBB A2 :K1,K2          Çocuklara kışın nasıl kıyafetler seçtiğimiz, seçtiğimiz kıyafetlerin özellikleri neler, ince kıyafetlerle kışın dışarı çıktığımızda neler olur? Gibi sorulara
                    cevaplar aranır. Bu kısa sohbetin adından çocuklara istedikleri köşelerde oynayabilecekleri söylenir ve çocuklar köşelerde oynarken zaman zaman oyunlarına
                    eşlik edilir.
                    Serbest zaman bitiminde sınıf işbirliği içerisinde toplanır ve kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ-         Çocuklar yarımay şeklinde sandalyelerine oturur. Çocukların dikkati daha önce öğrenilen ―Bay Mikrop‖ parmak oyunu ile toplanır. İstekli olan çocuklara
OYUN ETKĠNLĠĞĠ             daha önce öğrenilen veya kendi uydurdukları parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece sorma fırsatı verilir. Bu çalışmaların ardından çocuklara ―Örümcek
SDA A11 :K2              Masalı (şiirsi masal)‖hareketler gösterilerek anlatılır.
DA A1 :K1,K4               Örümcek Masalı               Çıkayım biraz dışarı,            Biraz müzik dinlemiş,
BA A2 :K1                Bir varmış bir yokmuş            Karnımı doyurayım demiş.           Biraz kitap okumuş,
  A3 :K1                Evvel zaman içinde,             Yukarı tırmanmış,              Karnı doymuş mu?
                     Kalbur saman içinde,            Tıkırda tıkır tıkırda tıkır (2)       -Hayırrr….
                     Bir örümcek yaşarmış,            Açmış kapıyı,                Birde ne görmüş?
                     Eski bina içinde.              Birde ne görmüş?               Küçücük bir böcek,
                     Tembel mi tembel,              Rüzgâr esmiş püfür püfür,          Atlamış üzerine karnını doyurmuş.
                     Miskin mi miskinmiş.            Yağmur yağmış şakır şakır          Bu seferde keyfinden başlamış

                                                    214
           Bir gün karnı acıkmış,           Karlar yağmış gıcır gıcır.         oynamaya
           Açlıktan kanı çıkmış.           Hemen örtmüş kapıyı            Şıkırda şıkır,şıkırda şıkır (2)
           ―Örümcek Masalı‖ çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanabilir. Çocuklara Örümcek masalı hakkında sorular sorulur. Çocuklardan rüzgâr sesi, yağmur
           sesi ve kar sesini tekrar etmeleri istenir.
           Çocuklara şimdi bir oyun oynayalım denilerek ―yağmur, şimşek, kar ve dolu oyununun kuralları çocuklara anlatılır ve oyuna başlanır.
           Yağmur- ġimĢek- Rüzgâr- Dolu: Yağmur denince dize vurulur, şimşek denilince el çırpılır, rüzgâr denilince eller birbirine sürtülür ve ağızdan rüzgâr sesi
           çıkarılır, dolu denilince eller göğüs üzerine vurulur. Çocuklarlara karışık olarak yağmur, dolu, rüzgâr, şimşek yönergeleri verilir. Şaşıran çocuk oyundan
           çıkarılır. Oynanan bu oyunun ardından çocukların istedikleri bir oyun oynanır.
 SANAT ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Masalara makas, yapıştırıcı ve çalışma sayfası konur. Çocuklardan giysileri kesip mandallara gelecek
 PMA A2 :K13,K14  şekilde yapıştırmaları istenir.
 ÖBB A2 :K1
 MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklardan bir masanın etrafına toplanmaları istenir. Masanın üzerine bir pamuk ve bir bardak konur. Çocuklara ―şimdi pamuk üfleme oyunu oynayacağız
 DA A2 :K1     bakalım kim daha hızlı üflüyor‖ denilerek masadaki pamuk üflenerek masanın altında tutulan bardağa düşürmeye çalışılır. Çalışma çocuklar birkaç gruba
   A5 :K5     ayrılarak değişik masalarda sürdürülür. Yapılan çalışmanın ardından çocuklar minderlerine rahat bir şekilde oturur ve daha önce öğrenilen şarkıların tekrarı
           yapılır.
OKUMA-YAZMAYA
           Çocuklar çalışma masalarına oturur. Birisinin içi lego dolu diğeri boş 2 sepet masanın üzerine konur. Çocuklara bu iki sepet arasındaki fark sorulur.
HAZIRLIK
           Çocuklardan biri boş diğeri dolu cevabı alındıktan sonra çocuklardan sınıfımızda içi dolu nesneleri ve ardından içi boş olan nesneleri bulmaları istenir.
DA A6 :K5
           Yapılan çalışmanın ardından çocuklardan pencereden gökyüzüne bakmaları ve havanın nasıl olduğunu söylemeleri istenir. Çalışma masasına tekrar
BA A3 :K1,K2,K3,K4
           geçilerek kitabımızın (4. sayı 10- 11- 12. sayfalar) boş- dolu, ayakkabılar ve bugün hava nasıl sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
  A5 :K7
 AĠLE KATILIM

           Çocuğunuzla gönderilen çalışma sayfasını yönergesine uygun olarak tamamlayalım.           Program açısından; Sanat etkinliği değiştirildi, büyük kartonlardan elbise çorap etek pantolon şekilleri kesildi ve artık materyallerle süsleme yapıldı. Grup
  DEĞERLENDĠRME   çalışması tamamlanınca mandallarla ipe giysiler asıldı. Program uygulanmasında sorun yaşanmadı.
           Çocuk açısından; etkinliklerde çocuklarda aktif katılım gerçekleştirildi.
           Öğretmen açısından; uygulamada zaman sorunu yaşanmadı. Ailelere karışık etkinlikler verildi. Yarın kolntrol edilecek.
                     Sınıf Öğretmeni            …./…./…..             Okul Müdürü
                                          215
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                      Tarih: 07 / 11 / 2011
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan            Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
 Amaç 1.Bedensel koordinasyon     Amaç 5. BaĢkalarının duygularını   Amaç 2. Olay ya da varlıkların   Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade     Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
gerektiren belirli hareketleri     fark edebilme.            çeĢitli özelliklerini        edebilme                  Kazanımlar
yapabilme.               Kazanımlar              gözlemleyebilme           Kazanımlar                 K 1:Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
Kazanımlar               K 1:Başkalarının duygularını ifade  Kazanımlar             K 2:Sohbete katılır.            K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
K 4:Sözel yönergelere uygun olarak   eder.                K 1:Olay ya da varlıkların     K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.  K 3:Giysilerini yardımsız giyer.
yürür.                 K 2:Başkalarının duygularını     özellilerini söyler.        K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.  K 5:Giysilerini katlar
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    paylaşır.              K 2:Olay ya da varlıkların     Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla   K 6:Giysilerini asar.
gerektiren belirli bir hareketleri   Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan  özelliklerini karşılaştırır.    ifade edebilme
yapabilme               ürünler oluĢturabilme.        Amaç 3. Dikkatini toplayabilme   Kazanımlar
Kazanımlar               Kazanımlar              Kazanımlar             K 3:Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap
K 9:Değişik malzemeler kullanarak   K 3:Görsel sanat etkinliklerinde   K 1:Dikkat edilmesi gereken     verir.
resim yapar              ürün yapar.             nesneyi durumu olayı fark eder.   Amaç 6. Sözcük dağarcığını
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte                    K 2:Dikkatini nesne durum olay   geliĢtirebilme
keser.                                   üzerinde yoğunlaştırır.       Kazanımlar
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte                    K 4: Nesneyi durumu olayı      K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
yapıştırır.                                 ayrıntılarıyla açıklar.
                                      Amaç 6.Varlıkları çeĢitli
                                      özelliklerine göre gruplayabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 4:Varlıkları miktarlarına göre
                                      gruplar.
                                      Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 4:Gösterilen belli sayıdaki
                                      nesneyi doğru olarak sayma
                                      Amaç 11.Günlük yaĢamda
                                      kullanılan belli baĢlı sembolleri
                                      tanıyabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 1:Gösterilen sembolün anlamını
                                      söyler
                                      K 2:Verilen açıklamaya uygun
                                      sembolü gösterir.
                                      K 3:10 içindeki rakamları okur.
                                      K 4:10 içindeki rakamları modele
                                      bakarak yazar.
                                      Amaç 12.Mekânda konum ile
                                      ilgili yönergeleri uygulayabilme


                                                    216
                             Kazanımlar
                             K 1:Nesnenin mekândaki konumunu
                             söyleme
  EĞİTİM DURUMU                                        ÖĞRENME SÜRECĠ
 SERBEST ZAMAN
             Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocukların giysilerini çıkarıp asmalarına, şapka ve atkılarını katlayıp vestiyere koymalarına, pandiflerini
 PMA A2 :K9
            giymelerine rehberlik edilir. Çocuklara okula gelirken dikkatlerini çeken bir olayın olup olmadığı sorularak kısa bir sohbet edilir. Bu sohbetin ardından çocuklara
 BA A3 :K2,K4
            istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir.
 ÖBB A2 :K2,K3,K5,K6
             Sanat köşesine sınırlı boyama sayfaları ve pastel boyaları konur. İstekli olan çocuklar bu köşeye yönlendirilir.
             Serbest zaman bitiminde ―hoplayalım zıplayalım sınıfımızı toplayalım‖ denilerek sınıf toparlanır. Kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir. Kahvaltının
            ardından kahvaltı sonrası temizlik yapılır.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar sandalyelerine yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Üşüdüm‖ tekerlemesi söylenerek başlanır. Tekerleme çocuklarla birkaç defa tekrarlanır.
DA A4 :K2,K3,K4     ÜġÜDÜM
  A5 :K3       Üşüdüm üşüdüm,
BA A2 :K1,K2      A benim canım üşüdüm.
  A3 :K1,K2      Kürkünü giy,, kürkünü giy,
ÖBB A2 :K1       A benim canım kürkünü giy.
            Kürküm yok, kürküm yok,
            A benim canım kürküm yok.
            Alsana alsana,
            A benim canım alsana.
            Nereden nereden?
            A benim canım nereden?
            Saraydan saraydan,
            A benim canım saraydan.
            Saraydan gelirler giderler,
            En güzelini seçerler.
             Tekerlemenin ardından çocuklara; Hangi mevsimde olduğumuz?, Kış mevsiminin özellikleri nelerdir? Kışın nelere dikkat etmeliyiz? Kışın nasıl giyinmeliyiz? Vb
            sorular sorularak çocuklarla sohbet edilir. Bu sohbetin ardından ―Tobi’nin KıĢ Macerası‖ isimli hikâye çocuklara resimleri gösterilerek okunur.
 OYUN ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ―İçeri- dışarı‖ oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları çocuklara anlatılır. Gerekli
 PMA A1 :K4      hazırlık yapıldıktan sonra oyuna başlanır. Oyun çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanır.
 BA A3 :K1,K2      Oynanan bu oyunun ardından daha önce öğrenilen ve çocukların seçtiği sakin bir oyuna geçilir.
            Ġçeri- DıĢarı: Alana geniş bir daire çizilir. Çocuklara içeri dendiğinde dairenin içine, dışarı dendiğinde dairenin dışına çıkmaları gerektiği söylenir. Çocuklardan
            şaşıran oyundan çıkar. Sona kalan çocuk oyunun galibi olur.
                                           217
  SANAT ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar çalışma masalarına alınır. Masalara çalışma sayfası, makas, yapıştırıcı, delgeç ve ip konur. Çocuklardan şapkayı, eldivenleri ve daireleri keserek
  PMA A2 :K13,K14   çıkarmaları istenir. Kesilen dairelerle şapkanın boş olan kısımlarını süslemeleri istenir. Süslenen şapka ve eldivenler delgeçle delinerek iple birbirine bağlanarak
  SDA A11 :K3     mobil yapılır.
  ÖBB A2 :K1
  MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar minderlerine rahat bir şekilde oturur. Çocuklara ―Gelme Kış Gelme‖ şarkısı bir defa söylenir. Daha sonra çocuklarla şarkı birkaç defa tekrarlanır. İstekli
  SDA A5 :K1,K2    olan çocuklarla bireysel şarkı söyleme fırsatı verilir.
            Gelme KıĢ Gelme                        Odunun var mı yakacak
            Gelme kış gelme                        Evin var mı barınacak
            Yağma kar yağma                        Kış geldi kar yağacak
            Köylümü kentlimi                        Yoksullar ne yapacak
            Soğukta koyma

OKUMA-YAZMAYA
HAZIRLIK        Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocukların görebileceği şekilde masanın üzerine çeşitli sayılarda nesneler konur. Çocuklardan nesne gruplarını saymaları
DA A6 :K5       istenir. (3 kitap, 5 lego, 8 kalem gibi) Bu çalışmanın ardından çocuklara bugün oynadığımız oyunun adı sorulur. Alınan cevabın ardından kitabımızın 8 rakamı,
BA A6 :K4       sepetin içindeki toplar ve boş kavanozlar çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
  A9 :K4
  A11 :K1,K2,K3,K4
  A12 :K1
AĠLE KATILIMI     Çocuğunuzla bir bardak ve bir kibrit kutusu ile içeri dışarı oyunu oynayalım. (Bardak bir sehpa üzerine konur. Kibrit kutusu sehpanın kenarından başparmak ile
            fırlatılır. Amaç kibrit kutusunu bardağın içine atmaktır.)

            Program açısından;
  DEĞERLENDĠRME
            Çocuk açısından;
            Öğretmen açısından;
                                          ... / ... / ...
                                          Uygundur
                            İmza                                 İmza
                         Sınıf Öğretmeni                            Okul Müdürü                                           218
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                     Tarih: 08 / 11 / 2011
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan             Sosyal - Duygusal Alan      BiliĢsel Alan              Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu     Amaç 13.Çevreyi estetik      Amaç 2. Olay ya da varlıkların     Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru      Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli bir hareketleri    bakımdan düzenleyebilme.     çeĢitli özelliklerini          kullanabilme               Kazanımlar
yapabilme                Kazanımlar            gözlemleyebilme             Kazanımlar                K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Kazanımlar                K 3:Çevresini farklı biçimlerde  Kazanımlar               K 2:Kelimeleri doğru telaffuz eder.
K 7:El becerileri gerektiren bazı    düzenler.             K 1:Olay ya da varlıkların       Amaç 6. Sözcük dağarcığını
araçları kullanır.                             özellilerini söyler.          geliĢtirebilme
K 8:Nesneleri yeni şekiller                        K 2:Olay ya da varlıkların       Kazanımlar
oluşturacak şekilde bir araya getirir.                   özelliklerini karşılaştırır.      K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
K 10:Yönergeye uygun çizgiler                       Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
çizer.                                   Kazanımlar
K 11:Şekilleri değişik araçlar                       K 1:Dikkat edilmesi gereken
kullanarak çizer.                             nesneyi durumu olayı fark eder.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte                    K 2:Dikkatini nesne durum olay
keser.                                   üzerinde yoğunlaştırır.
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte                    K 3: Dikkat edilmesi gererken
yapıştırır.                                nesneyi durumu olayı söyler.
Amaç 5.Denge gerektiren belirli                      K 4: Nesneyi durumu olayı
hareketleri yapabilme.                           ayrıntılarıyla açıklar.
1Kazanımlar                                Amaç 4. Algıladıklarını
K 5:Tek/çift ayakla sıçrayarak                       hatırlayabilme
belirli bir mesafeyi dengeli bir                      Kazanlımlar
şekilde gider                               K 9:Nesne durum ya da olayı bir
                                      süre sonra yeniden ifade eder.
                                      Amaç 5. Varlıkları çeĢitli
                                      özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
                                      Kazanımlar
                                      K 9: Eş nesnelere örnek verir.
                                      K 10: Nesneleri ve nesne gruplarını
                                      uygun rakamla eşleştirir.
                                      Amaç 7.Nesne, durum ya da
                                      olayları çeĢitli özelliklerine göre
                                      sıralayabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 5:Nesneleri sayılarına göre sıralar
                                      Amaç 11.Günlük yaĢamda
                                      kullanılan belli baĢlı sembolleri
                                      tanıyabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 1:Gösterilen sembolün anlamını
                                      söyler

                                                     219
                             K 2:Verilen açıklamaya uygun
                             sembolü gösterir.
                             K 3:10 içindeki rakamları okur.
                             K 4:10 içindeki rakamları modele
                             bakarak yazar.
                             Amaç 12.Mekânda konum ile
                             ilgili yönergeleri uygulayabilme
                             Kazanımlar
                             K 1:Nesnenin mekândaki konumunu
                             söyleme
                             Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini
                             kavrayabilme
                             Kazanımlar
                             K 1:Bir bütünün parçalarını söyler
                             Amaç 18.Problem çözebilme
                             Kazanımlar
                             K 1:Problemi söyler
                             K 2:Probleme çeşitli çözüm yolları
                             önerir.
                             K 3:Probleme çeşitli çözüm yolları
                             içinden en uygun olanları seçer.
                             K 4:Seçilen çözüm yollarını dener.
                             K 5:En uygun çözüm yoluna karar
                             verir.
                             K 6:Karar verdiği çözüm yolunun
                             gerekçelerini açıklar.
  EĞİTİM DURUMU                                         ÖĞRENME SÜRECĠ
 SERBEST ZAMAN     Çocuklar sınıfta ―günaydın‖ denilerek karşılanır. Çocuklarla yapılan kısa sohbetin ardından çocuklara hangi köşelerde oynamak istedikleri sorulur. Çocuklar
 PMA A2 :K8      istekleri doğrultusunda oyunlarına başlar.
 SDA A13 :K3      Eğitici oyuncak köşesinde oynayan çocukların yanlarına gidilerek puzule yapanlara rehberlik edilir. Diğer çocuklar ise oyun oynarken gözlemlenir.
 BA  A14 :K1     Serbest zaman bitiminde çocuklara sınıfımızı toplarken yeni düzenlemeler yapabilecekleri söylenir ve çocukların yaptıkları düzenlemeler gözlemlenir. Sınıfın
 ÖBB A1 :K7      toplanma işlemi bitince kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ-  Çocuklar sandalyelerini alarak yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine kelimeleri doğru telaffuz etmeye yönelik küçük bir tekerlemeyle başlanır. Tekerleme
DRAMA          birkaç defa çocuklara söylenir. Daha sonra bütün çocuklarla tekerleme tekrarlanır.
DA A2 :K2        Götür küpü, dök küpü,
BA A2 :K1,K2      Getir küpü, dök küpü.
  A3 :K1,K2,K3,K4   Bu çalışmanın ardından çocuklara ―vücudumuzdaki çift olan organlar hangileri?‖ diye bir soru yöneltilir. Bu sorunun ardından ―sınıfımızda çift olan nesneler
  A4 :K9       bulalım‖ denilir ve sınıf içinden çift olan nesneler bulunur.Çift nesneleri bulma çalışmasının ardından şimdide başımızda tek olan organlarımızı bulalım denilir ve
  A5 :K9       ağız, burun demeleri çocuklardan beklenir.Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bir sepet içerisine tek ve çift konmuş resimler çocukların görebileceği şekilde
            masanın üzerine konur. Çocuklardan sırayla gelerek sepetten bir çift resim bulması istenir. Bulunan resimler uygun bir yere alt alta konularak sergilenir. Sepet
            içerisinde tek kalan resimlerde başka bir bölümde sergilenerek çocuklardan bu iki grup resim arasında ne gibi bir fark olduğu sorulur ve tek çift farkı olduğunu fark
            etmeleri beklenir.Çocuklara şimdi de pandif çiftleme oyunu oynayalım denilerek çocuklardan pandiflerini çıkarıp sınıfın geniş bölümünün tam ortasına koymaları


                                           220
             ve etrafında daire şeklinde el ele tutuşmaları istenir. Bir oklava yardımıyla çocuklara bir pandif yemeği pişirdiğimiz‖ söyleyerek pandifler karıştırılır. A
             yemeğimizden kötü kokular geliyor acaba bu pandifmi kokuyor‖ denilerek oklavanın ucuna bir pandif alınır ve sınıfın bir köşesine atılır. Daha sonra diğer
             pandiflerde ilk pandif gibi sınıfa dağıtılır. Çocuklara şimdi 10‘a kadar sayacağım bakalım kim daha çok pandif çiftleyecek denilerek yavaş yavaş 10‘a kadar sayılır
             ve çocukların pandif çiftlemeleri izlenir. En çok pandif çiftleyen çocuk alkışlanarak ödüllendirilir.
             Oyun çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlana bilinir.Oynana oyunun ardından Çocuklar çalışma masalarına alınır. Kitabımızın eksik tamamlama, tavuklar
             içeri ve tek-çift giysiler sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
  SANAT ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklara ―bu gün hangi kavramları öğrenmiştik?‖ denilerek tek ve çift kavramını çocukların ifade etmesi beklenir.‖Çocuklara ―bizde bir çift terlik yapalım şimdi‖
PMA A2 :K7,K11,K13,K14  denilerek çocuklara fon kartonları, makas, yapıştırıcı ve terliklerini süslemeleri için pul-boncuklar dağıtılır. Çocuklara ―terliğimizin kalıbını çizmemiz lazım ama
BA  A3 :K1,K2,K3,K4   nasıl çizebiliriz‖ denilerek bir problem olduğu söylenir. Çocukların bu probleme çözüm yolları üretmelerine fırsat verilir ve çocuklardan ―ayağımızın etrafından
   A4 :K9        çizerek kalıp yapabiliriz, pandiflerimizi kullanarak kenarlarından çizerek kalıp yapabiliriz‖ şeklinde cevaplar beklenir. Çocuklar bu cevapları bulmaları halinde
  A18:K1,K2,K3,K4,K5,K6 çocuklardan en hoşlarına giden yöntemi uygulamaları istenir ve her çocuk çizerek kendi terlik kalıbını çıkarır.Terliklerin kemer kısımları çocuklara çizilmiş şekilde
             dağıtılır ve bunları da kesip çıkarmaları, çıkardıkları terlik kalıplarının üzerine yapıştırmaları istenir. Verilen pul –boncuklarla da terlikler süslenir. Terlikler panoya
             asılarak sergilenir.
  OYUN ETKĠNLĠĞĠ        Çocuklar ―zıp zıp zıpla‖ oyunu için sınıfın geniş bölümüne alınır. Oyun kuralları çocuklara anlatılarak oyuna başlanır.
  PMA A5 :K4          Zıp Zıpla Oyunu: Çocuklar oyun alanında, aşağıdaki tekerlemeyi söyleyerek belirtilen devinimleri tekerlemeye uyarak yaparlar.
                 Zıp zıp zıpla  ( tek ayakla zıplanır )
                 Hop hop hopla ( iki ayakla hoplanır )
                 Top top topla  ( Son iki hecede yere çömelir )
OKUMA-YAZMAYA
HAZIRLIK             Çocuklar bir masanın etrafında toplanır. Sayı boncuklarıyla rakamların yazılı olduğu kartlar hazırlanır. Çocuklarla rakamları sayı gruplarıyla eşleştirme, sayıları
PMA A2 :K10            sıralamaları çalışmaları yapılır. Bu çalışmanın ardından çocuklar çalışma masalarına alınarak sağ elimde 5 parmak, 8 rakamı çizgi birleştirme çalışma sayfaları
BA  A5 :K10           yönergeler doğrultusunda yapılır.
   A7 :K5
   A11 :K1,K2,K3,K4
  AĠLE KATILIMI         Çocuğunuzdan, önceden eşlerini birbirinden ayırdığınız çorapları çiftlemesini isteyelim
                 Program açısından;
  DEĞERLENDĠRME         Çocuk açısından;
                 Öğretmen açısından;
                         Sınıf Öğretmeni                     …. / ….. / …….        Okul Müdürü
                                                221
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                            Tarih: 09 / 11 / 2011
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan           Sosyal - Duygusal Alan         BiliĢsel Alan             Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz          Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan   Amaç 3. Dikkatini toplayabilme     Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade    Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
koordinasyonu gerektiren      ürünler oluĢturabilme.         Kazanımlar              edebilme                  Kazanımlar
belirli bir hareketleri yapabilme  Kazanımlar               K 1: Dikkat edilmesi gereken     Kazanımlar                 K 1:Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma.
Kazanımlar             K 1:Estetik bedensel hareketlerle    nesneyi durumu olayı fark eder.    K 1:Dinlerken / konuşurken göz teması   K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
K 9:Değişik malzemeler       yürür ve dans eder.           K 2:Dikkatini nesne durum olay    kurar.                   Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
kullanarak resim yapar.       Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan    üzerinde yoğunlaştırır.        K 2:Sohbete katılır.            Kazanımlar
K 10:Yönergeye uygun çizgiler    düzenleyebilme.             K 3: Dikkat edilmesi gererken     K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.  K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
çizer.               Kazanımlar               nesneyi durumu olayı söyler.     K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.  K 3:Giysilerini yardımsız giyer.
                  K 1:Çevresinde gördüğü         K 4: Nesneyi durumu olayı       K 5:Söz almak için sırasını bekler.    K 4:Giysilerini doğru bir şekilde giyer
                  güzel/rahatsız edici durumları söyler  ayrıntılarıyla açıklar.                             K 5:Giysilerini katlar
                                      Amaç 5. Varlıkları çeĢitli                            K 6:Giysilerini asar.
                                      özelliklerine göre eĢleĢtirebilme                        Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
                                      Kazanımlar                                    Kazanımlar
                                      K 1:Varlıkları bire bir eşleştirir.                       K 1:Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır.
                                      Amaç 10. Geometrik Ģekilleri                           Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden
                                      tanıyabilme                                   koruyabilme
                                      Kazanımlar                                    Kazanımlar
                                      K 2:Daire, üçgen, kare ve                            K 1:Tehlikeli olan durumları söyler
                                      dikdörtgene benzeyen nesneleri
                                      gösterir.
                                      Amaç 11.Günlük yaĢamda
                                      kullanılan belli baĢlı sembolleri
                                      tanıyabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 1:Gösterilen sembolün anlamını
                                      söyler
                                      K 2:Verilen açıklamaya uygun
                                      sembolü gösterir.
                                      K 3:10 içindeki rakamları okur.
                                      K 4:10 içindeki rakamları modele
                                      bakarak yazar.
                                      Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi
                                      kavrayabilme
                                      Kazanımlar
                                      K 1:Modele bakarak nesnelerle
                                      öğeyi oluşturur.
                                      K 2:Bir örüntüde eksik bırakılan
                                      öğeyi tamamlar.


                                                     222
                                  K 3:En çok üç öğeden oluşan
                                  örüntüdeki kuralı söyler
                                  Amaç 16. Belli durum ve olaylarla
                                  ilgili neden –sonuç iliĢkisi
                                  kurabilme.
                                  Kazanımlar
                                  K 1:Bir olayın olası nedenlerini
                                  söyler
                                  K 2:Bir olayın olası sonuçlarını
                                  söyler.
  EĞĠTĠM DURUMU                                           ÖĞRENME SÜRECĠ
  SERBEST ZAMAN       Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocukların giyeceklerini çıkarıp asmasına, atkı ve eldivenlerini katlayıp vestiyere koymalarına ve pandiflerini
   PMA A2 :K9        giymelerine rehberlik edilir.
   SDA A13 :K1        Günlük olaylarla ilgili kısa sohbetin ardından çocuklara istedikleri köşelerde oynayabilecekleri söylenir. Çocukların oyunlarına zaman zaman eşlik edilir.
   ÖBB A1 :K7        Sanat köşesine suluboya, fırça, su ve beyaz kâğıtlar konur. İsteyen çocuklar sanat köşesinde serbest suluboya çalışması yapar.
A2 :K2,K3,K4,K5,K6       Serbest zaman bitiminde sanat köşesindeki kirliliğe çocukların dikkati çekilir. Çocuklara rehberlik edilerek masalar temizlenir. Diğer köşelerde işbirliği içerisinde
                toplanarak kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ Çocuklar sandalyelerini alarak yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine çocuklara sorulan bilmecelerle başlanır.
DA A4 :K1,K2,K3,K4,K5 Ayağımla basınca kırt kırt eder,       Kıştan kaçmaz, yaprağı uçmaz. (Çam    Duruşu ömür, gözleri kömür
BA A3 :K1,K2,K3,K4  Güneşi görünce eriyip gider. (Kar)      ağacı)                  Soğuk dondurur sıcak öldürür.
  A5 :K1                                                  (Kardan adam)
  A13 :K1,K2,K3   Şekere benzer tadı yok,           Ne kanı var ne canı,           Kışın yatar, yazın kalkar. (Soba)
  A16 :K1,K2    Gökte uçar kanadı yok. (Kar)         Beş tanedir parmağı. (Eldiven)
ÖBB A1 :K1,K7    Bilmeceler cevaplandıktan sonra çocuklara ―bazı davranışlar vardır insanları kızdırır, insanları rahatsız eder. Sizce bu davranışlar neler olabilir? Sorusu yöneltilerek
  A5 :K1      hatalı davranışlar hakkında sohbet başlatılır. Söz almak isteyenlere parmak kaldırmaları söylenerek sohbete devam edilir.
           —Çevreyi kirletmek,
           —İnsanları rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak,
           —İnsanların midesini bulandıracak hareketler yapmak, vb konular hakkında sohbet edilir.
           Yapılan sohbetin ardından çocuklar çalışma masalarına alınır. Kitabımızın hatalı davranışlar, kış öğeleriyle örüntü ve çiftlerini bul çalışma sayfaları yönergeler
           doğrultusunda yapılır.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ-MÜZĠK Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ―Eşini Bul‖ oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları çocuklara anlatılır ve oyuna başlanır.
ETKĠNLĠĞĠ      EĢini Bul: Çocuklardan ikili eş olmaları istenir. Halıya eş sayısından bir eksik minderler konur. Müzik açılır ve müzik eşliğinde çocuklar dans ederler. Müzik kesilip.
SDA A11 :K1     ―Eşini bul‖ komutu gelince, herkes eşini bulup, bir minderin üzerine çıkar. Her seferinde bir minder alındığı için bir eş ortada kalır. Oyun çocukların ilgisine göre 3-4
BA  A3 :K1,K2    kez oynanır. Oyun bitiminde de açılan müzik eşliğinde dans etmeleri istenir.
ÖBB A4 :K1      Oynanan oyunun ardından çocuklara ―çok yorulduk, yorgun olduğumuzda ne yaparız‖ denilir ve alınan cevapların ardından minderlerini alarak uygun bir yere
           oturmaları istenir. Çocuklara şimdi dinleniyoruz ama boş oturmaktan da canımız sıkılabilir. Bizde otururken yapabileceğimiz bir etkinlik yapalım ve güzel bir şarkı
           öğrenelim denilerek ―Köpek Uçmak İstemiş‖şarkısı çocuklara söylenir. İsteyen çocuklara bireysel şarkıyı söyleme fırsatı verilir.
            Köpek Uçmak ĠstemiĢ
           Bir gün köpek uçmak istemiş
           Bir gün kargaya gitmiş

                                                223
            Karga ona anlatmış
            Bizimki de inanmış
            Tırmanıp koşa koşa
            Balkonun kenarına
            Açmış ayaklarını
            Dikmiş kulaklarını
            Birkaç kere havlayıp
            Atmış kendini yere
            Köpek ölmüş. vah vah vah...
            Karga gülmüş. hah hah hah...
  SANAT ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Masalara süpürge çalışma sayfası, yapıştırıcı, kürdan, süpürge çöpü vs. konur. Süpürge yönerge
  PMA A2 :K9      doğrultusunda tamamlanır. Yapılan çalışmalar panoya asılarak sergilenir.
OKUMA-YAZMAYA      Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Zemin üzerine fon kartonundan kesilmiş kare, daire, dikdörtgen, üçgen ve daire şekilleri dağınık bir şekilde konur. Çocuklara
HAZIRLIK        Söylenilen şekle git oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları anlatılır.
PMA A2 :K10       Söylenilen ġekle Git: Çocuklara yönergeler verilir.‖Kareye git, daireye git vb.‖ önceleri yavaş söylenen yönergeler daha sonra daha hızlı söylenmeye başlar. Bu
BA  A10 :K2      çalışma sırasında şaşıran ve yanlış şekle giden çocuk oyundan çıkar. Oyun çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanır. Daha sonra çocuklar çalışma masalarına
   A11 :K1,K2,K3,K4  alınarak ay şekli, 8 rakamı çizgi çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
  AĠLE KATILIMI    Çorapları eşlerinden ayırıp çocuğunuzdan çorapları çiftlemesini isteyelim.
            Program açısından;
  DEĞERLENDĠRME
            Çocuk açısından;

            Öğretmen açısından;

                                           ... / ... / ...
                                           Uygundur
                              İmza                               İmza
                            Adı Soyadı                            Adı Soyadı
                           Sınıf Öğretmeni                           Okul Müdür                                            224
                                                  GÜNLÜK PLAN
                                                                                           Tarih: 12.11.2011
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan             Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan            Dil Alanı                    Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu     Amaç 9.YaĢamın            Amaç 9. Nesneleri sayabilme.    Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade       Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
gerektiren belirli bir hareketleri    iyileĢtirilmesinde ve        Kazanımlar             edebilme                    Kazanımlar
yapabilme                korunmasında sorumluluk       K 1:20 içinde ileriye doğru birer  Kazanımlar                   K 5:Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen
Kazanımlar                alabilme               birer ritmik sayar.         K 2:Sohbete katılır.              gösterir.
K 8:Nesneleri yeni şekiller       Kazanımlar                                K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
oluşturacak şekilde bir araya getirir.  K 1:Yaşanım sürdürülebilmesi için                    K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
K 10:Yönergeye uygun çizgiler      gerekli olan kaynakları verimli                     Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
çizer.                  kullanır.                                ifade edebilme
Amaç 5.Denge gerektiren belirli     Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl                     Kazanımlar
hareketleri yapabilme.          sürdüğünü kavrayabilme.                         K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
1Kazanımlar               Kazanımlar                                öykü vb. yollarla sergiler.
K 3:Tek ayak üzerinde belirli bir    K 3:Kendi kültürünün belli başlı                     Amaç 6. Sözcük dağarcığını
süre durur.               özelliklerini açıklar.                          geliĢtirebilme
                     Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan                    Kazanımlar
                     ürünler oluĢturabilme.                          K 1:Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri
                     Kazanımlar                                fark eder.
                     K 1:Estetik bedensel hareketlerle                    K 2:Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
                     yürür ve dans eder.                           K 3:Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
                                                         K 4:Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına
                                                         uygun olarak kullanır.
                                                         Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
                                                         Kazanımlar
                                                         K 1:Görsel materyalleri inceler.
                                                         K 2:Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.
                                                         K 3:Görsel materyallerle ilgili sorulara
                                                         cevap verir.
                                                         K 4:Görsel materyalleri açıklar.
   EĞİTİM DURUMU                                               ÖĞRENME SÜRECĠ
   SERBEST ZAMAN           Çocuklar sınıfa gelmeden önce Legolar masalara dökülür. Çocuklar sınıfa gelince ―günaydın‖ denilerek karşılanır. Çocukların dikkati masa üzerindeki Legolara
    PMA A2 :K8            çekilir. İsteyenlerin legolarla oynayabilecekleri söylenir. Legolarla oynayan çocukların yanlarına gidilerek legolarla değişik şekiller yapılır. Diğer köşelerde
    ÖBB A3 :K5            oynayan çocuklarda gözlemlenir.
                      Serbest zaman bitiminde ―tik tak‖ şarkısı eşliğinde işbirliği içerisinde toplanır.
                      Kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir. Kahvaltı sırasında yiyecekleri hızlı yemenin ve çok yavaş yemenin zararlarından bahsedilir. Kahvaltı sonrası
                     temizlik için lavaboya gidilir.
                                                      225
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar yarımay şeklinde sandalyelerine oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Kumbara‖ isimli şiirle başlanır. Şiir çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanır.
  SDA A9 :K1      KUMBARA
    A10 :K3     Kumbara, kumbara, güzel kumbara,
  DA A4 :K2,K3,K4    Atarım içine her gün ben para.
    A5 :K5      Dağıtmam elime geçen parayı,
    A6 :K1,K2,K3,K4  Parayla doldururum bu kumbarayı.
    A8 :K1,K2,K3,K4  Birike birike her gün çok olur,
             Başım sıkılınca ön ayak olur.
             En büyük bir dosttur bana kumbara,
             Kumbaram var iken hiç düşmem dara.

             Okunan şiirin ardından çocuklara bu haftanın ―Yerli Malı ve Tutumluluk Haftası‖ olduğu söylenerek; bu kelimelerin ―yerli malı‖ ―tutumlu‖ anlamları sorulur.
             Çocuklardan alınan cevapların ardından çocuklara , ― tutumlu olmak demek elimizde olanı ihtiyacımız kadarını harcamak demektir. Paramızı, suyumuzu,
             elektriğimizi vb. eğer ihtiyacımdan fazla harcarsak bir gün gelir biterler ve biz başka insanlara muhtaç oluruz. Yerli malı demek ülkemizde üretilen
             babalarımızın, amcalarımızın, annelerimizin kısacası ülkemizde yaşayan insanların ürettiği nesnelere denir. Örneğin çarşıdan bir kazak alacağız. Önce bu
             kazağın nerde yapıldığına bakmalıyız. Eğer kazak üzerinde Türk Malı yazıyorsa onu almalıyız. Birde barkot var. Barkot üzerinde rakamlar 869 ile başlıyorsa bu
             ürünlerde Türk Malı olduğunu gösterir‖ denilerek daha önceden hazırlanmış, barkotları 869 ile başlayan ürünler ve ithal bir ürün masaya konur. Çocukların
             ürünlerdeki barkotları incelemelerine fırsat verilir.
             Çocukların farklı barkotla başlayan ürünü fark etmeleri beklenir. Bu çalışmanın ardından kitabımızın (4.sayı 4–5–6. sayfaları) barkot çalışma sayfaları ve kar
             şekilleri çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
 OYUN ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara çürük yumurta oyunun oynanacağı söylenerek oyunun kuralları anlatılır. Sayışmaca ile
 PMA A5 :K5       bir ebe seçilerek oyuna başlanır.
             Çürük Yumurta: Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Öteki çocuklar halka olup çömelirler, ellerini dizleri önünde kenetlerler. Oyun başlayınca ebe, halkanın
             ortasında dolaşır. " Bu yumurta sağlam mı? Çürük mü? "der ve bir arkadaşının başına, önden hafifçe iterek dokunur. Dokunulan çocuğun, düşmeden ve çömelir
             durumda dengede kalması gerekir. Dengesi bozulup geriye ( ya da denge sağlayayım derken ileriye ) düşen ya da kenetli elleri çözülen çocuk yanmış olur, oyun
             dışı kalır. Sona kalan bir kaç çocuk alkışlanır. İstenirse oyun yinelenir.
SANAT ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar çalışma masalarına alınır. Masaya makas, yapıştırıcı, kumbara çalışma sayfası konur. Kumbara ve paralar kesilerek çıkarılır. Kesilen paralar
PMA A2 :K13,K14     kumbaranın ağız kısmın yapıştırılır. Tamamlanan etkinlikler panoda sergilenir.
SDA A9 :K1
 MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. CD den ―Olur mu Hiç Çalışmamak‖ isimli şarkı açılır. Çocuklarla müziğin ritmine göre dans edilir ve şarkıya sözleri
 SDA A11 :K1      söylenerek eşlik edilir.
             OLURMU HĠÇ ÇALIġMAMAK                    Sabahları erken erken.
                                            Tarlalarda gün doğarken.

                                            226
          Kurulunca üşenmeden.                       Uyanır hep çoluk çocuk.
          Dinlenmeden mırıldanır.                     Onu izler çabuk çabuk
          Duyarsın işte dinlesen.
                                          *Tirik tırak, tirik tırak.
          Takırtılar lakırtılar.                      Olur mu hiç çalışmamak -4*
          *Tirik tırak, tirik tırak.
          Olur mu hiç çalışmamak -4*
OKUMA-YAZMAYA   Çocuklar çalışma masalarına alınır.1 den 20 ye kadar ritmik sayma çalışması yapılır ve sonra kardan adam, paraşütçüler ve balina su fışkırtıyor çizgi çalışmaları
HAZIRLIK     yönergeler doğrultusunda yapılır.
PMA A2 :K10    Ders bitiminde çocukların giysilerini doğru bir şekilde giymelerine rehberlik edilir.
BA  A9 :K1
 AĠLE KATILIMI
         Çocuğunuzla evdeki nesnelerin barkotlarını inceleyelim. 869 ile başlayanları gruplayalım
         Program açısından;
 DEĞERLENDĠRME
         Çocuk açısından;

         Öğretmen açısından;

                                        ... / ... / ...
                                        Uygundur
                         İmza                               İmza
                        Adı Soyadı                            Adı Soyadı
                      Sınıf Öğretmeni                          Okul Müdürü
                                        227
                                                GÜNLÜK PLAN
                                                                                           Tarih: 13.12.2011
                                           AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan           Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan           Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu   Amaç 9.YaĢamın            Amaç 4. Algıladıklarını      Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade     Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
gerektiren belirli bir hareketleri  iyileĢtirilmesinde ve        hatırlayabilme           edebilme                  Kazanımlar
yapabilme              korunmasında sorumluluk       Kazanlımlar            Kazanımlar                 K 1:Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
Kazanımlar              alabilme               K 7:Nesnelerin neden yapıldığını  K 1:Dinlerken / konuşurken göz teması   K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
K 10:Yönergeye uygun çizgiler    Kazanımlar              söyler.              kurar.                   K 3:Giysilerini yardımsız giyer.
çizer.                K 1:Yaşanım sürdürülebilmesi için                    K 2:Sohbete katılır.            K 4:Giysilerini doğru bir şekilde giyer
Amaç 4.Küçük kaslarını        gerekli olan kaynakları verimli                     K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.  Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
kullanarak güç gerektiren      kullanır.                                                     Kazanımlar
hareketleri yapabilme.        Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl                                          K 5:Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen
Kazanımlar              sürdüğünü kavrayabilme.                                              gösterir.
K 2:Nesneleri sıkar.         Kazanımlar                                                     Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden
K 4:Malzemelere elleriyle şekil   K 3:Kendi kültürünün belli başlı                                          koruyabilme
verir.                özelliklerini açıklar.                                               Kazanımlar
                   Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan                                         K 1:Tehlikeli olan durumları söyler
                   ürünler oluĢturabilme.                                               K 2:Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
                   Kazanımlar
                   K 1:Estetik bedensel hareketlerle
                   yürür ve dans eder.
   EĞĠTĠM DURUMU                                             ÖĞRENME SÜRECĠ
   SERBEST ZAMAN         Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocuklarla yapılan kısa sohbetin ardından çocuklara istedikleri köşelerde oynayabilecekleri söylenir.
    PMA A2 :K10          Çocuklar köşelerde oynarken gözlemlenir ve zaman zaman yanlarına gidilerek oyunlarına eşlik edilir.
    ÖBB A3 :K5           Sanat köşesine noktaları birleştirerek tamamlanan sınırlı bayama sayfaları ve pastel boyalar konur. İstekli olan çocuklar bu köşede noktaları birleştirerek
                   resimleri tamamlarlar.
                    Serbest zaman bitiminde ―aferim de aferim ........aferim" sınıfı toplayan çocukların isimlerini melodili bir şekilde söylenerek sınıf toplanır ve kahvaltıya hazırlık
                   için sırayla lavaboya gidilir.
                    Kahvaltı sırasında yiyeceklerini çok yavaş yiyen çocukları biraz hızlandırmak için yanlarına oturulur ve arkadaşlarıyla aynı sürede bitirmelerine destek verilir.
                    Kahvaltı sonrası temizliğin ardından etkinliklere geçilir.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ-         Çocuklar sandalyelerine yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine bilmeceler sorularak başlanır. Bilmecelerin ardından ―Yerli Malı Kullanalım‖ isimli şiir
DRAMA                çocuklara okunur. Okunan şiir çocuklarla birkaç defa tekrarlanır.
SDA A9 :K1               Yeraltında kırmızı pancar.      Yerin altında kırmızı minare    Yeşil mantolu,Kırmızı entarili, Siyah düğmeli.
  A10 :K3                       (Turp)               (Havuç)          (Karpuz )
DA A4 :K1,K2,K3            Ak saray içinde sarı sultan     Alçacık dalı, yemesi ballı     Alçacık boyları. Kadife donlu.
                            (Yumurta)                (Çilek)             (Patlıcan)
                                                   228
            Yerli Malı Kullanalım           Kaysıyı Malatya‘dan
            Taze et, pastırma, sucuk         Elmaları Amasya‘dan,
            Domates, turp, marul, cacık,       Koparalım dalından
            Hanım kız, akıllı çocuk          Yerli malı kullanalım.
            Yerli malı kullanalım.               Ġ.Malatya
           Okunan şiirin ardından çocuklar ―bir ürünün Türk malı olduğunu nerden anlıyorduk?‖ sorusu sorularak barkot ve Türk Malı kavramları pekiştirilir. Alınan
           cevapların ardından çocuklara ―kışın kar yağdığında nelere dikkat etmeliyiz?‖ sorusu sorulur ve kışın giysilerimize özellikle karlı havalarda ayağımızın kayıp
           düşmememiz için altı düz olmayan ayakkabılar giymeliyiz cevapları çocuklar tarafından söylene kadar çocuklara ipuçları verilir.‖Kışın oluşabilecek kazalar
           nelerdir?‖ sorusu da çocuklara sorulur. Isıtıcılardan oluşabilecek yangın tehlikeleri ve ısıtıcılardan oluşan yanıklar konusu çocuklarla konuşulur. Yapılan
           sohbetlerin ardından çocuklarla karlı ve buzlu zeminde nasıl yürürüz draması yaptırılır.
           Drama için çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ―şimdi çok kar yağdı her taraf karla kaplı ve sizde bu karların içinde yürüyorsunuz‖ denilerek
           çocukların karda yürümesi canlandırılır.‖Şimdide buzda yürüyorsunuz hava çok soğuk yerler ışıl ışıl parlıyor buzdan, bastığımız yer çok sertleşmiş ve
           ayakkabılarınız da kayıyor‖ denilir. Buz üzerinde yürüme canlandırılır.‖Buz üzerinde yürürken ellerimiz cebimize koyduğumuzda dengemizi sağlayamayız ve
           düşeriz‖ denilerek buz üzerinde yürürken ellerimizi cebimizden mutlaka çıkarmamız gerektiği çocuklara hatırlatılır.
 OYUN ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar oyun etkinliği için çalışma masalarının etrafında ayakta bekler. Çocuklar beklerken çocuklara ―bugün ben satıcı oldum. Sizin mantolarınızı,
 SDA A11 :K1    şapkalarınızı ve eldivenlerinizi size satacağım‖ denilerek çocukların mantoları, şapkaları ve eldivenleri masanın üzerine konur. Çocuklara kıyafetleri belli bir
 ÖBB A2 :K2,K3,K4  para söylenerek satılıyormuş gibi dağıtılır. Giysiler dağıtıldıktan sonra çocuklara ―hazır giysileriniz elinizde bir oyun oynayalım‖ denilerek ―Kim önce giyecek‖
           oyunun kuralları anlatılır.
           Kim Önce Giyecek: Çocuklara mantoları, şapkaları ve eldivenleri dağıtılır. Hareketli bir müzik eşliğinde çocuklardan giysilerini yardımsız ve doğru bir şekilde
           giymeleri istenir. Giysisini yardımsız ve doğru şekilde giyen çocuk oyunun galibi olur. Oyun kim önce giysilerini çıkaracak ve giysilerini kim önce asacak
           şeklinde devam ettirilir.
 SANAT ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocukların görebileceği bir noktaya oyun hamuru için gerekli olan malzemeler konur. (Kitabımızın oyun hamuru tarifinden
 BA A4 :K7     faydalanılarak malzemeler hazırlanır.) Üç ayrı kap içerisine kitabımızın oyun hamuru tarifine göre malzemeler konur. Kapların birinin içerisine kırmızı, birine
 ÖBB A4 :K2,K4   sarı ve diğer kaba mavi renkli gıda boyası konur. Çocuklardan sırayla hamurları yoğurmaları istenir. Hamurlar hazırlanınca Çeşitli kalıplar verilerek çocukların
           hazırladıkları oyun hamuruyla oynamalarına fırsat verilir.
OKUMA-YAZMAYA     Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara ―bir gün sabah uyandınız ve etraf bembeyaz karlarla kaplanmış ve sabah okula gideceksiniz. Karda kayıp
HAZIRLIK       düşmemek için ne gibi önlemler alırsınız? Sorusu sorulur. Çocuklardan alınan cevapların ardından araba kullanan şoförler nasıl bir önlem alır? Sorusu yöneltilir.
PMA A2 :K10
           Yapılan sohbetin ardından kitabımızın ( 4. sayı 8- 9- 10. sayfalar) giysi giydirme ve kışın güvenlik çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
ÖBB A2 :K1
   A5 :K1,K2
 AĠLE KATILIMI   Çocuğunuzla fermuar çekme ve düğme ilikleme çalışmaları yapalım.
           Program açısından;
 DEĞERLENDĠRME   Çocuk açısından;
           Öğretmen açısından;
                                        ... / ... / ...
                                        Uygundur
                           İmza                               İmza
                         Adı Soyadı                            Adı Soyadı
                        Sınıf Öğretmeni                           Okul Müdürü

                                          229
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                    Tarih: 14 / 12 / 2011
                                              AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan         BiliĢsel Alan            Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon      Amaç 2.Duygularını fark        Amaç 3. Dikkatini toplayabilme   Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme       Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli hareketleri     edebilme.               Kazanımlar             Kazanımlar                 Kazanımlar
yapabilme.               Kazanımlar               K 1: Dikkat edilmesi gereken    K 3:Sesin özelliğini söyler.        K 4:Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
Kazanımlar               K 4:Duygularını müzik, dans, drama   nesneyi durumu olayı fark eder.   K 4:Verilen sese benzer sesler çıkarır.   K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
K 2:Değişik yönlere yuvarlanır.    vb yollarla ifade eder.        K 2:Dikkatini nesne durum olay   Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade
K 3:Değişik yönlere doğru uzanır.   Amaç 5. BaĢkalarının duygularını    üzerinde yoğunlaştırır.       edebilme
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    fark edebilme.             K 3: Dikkat edilmesi gererken    Kazanımlar
gerektiren belirli bir hareketleri   Kazanımlar               nesneyi durumu olayı söyler.    K 2:Sohbete katılır.
yapabilme               K 1:Başkalarının duygularını ifade   K 4: Nesneyi durumu olayı      K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
Kazanımlar               eder.                 ayrıntılarıyla açıklar.       K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
K 7:El becerileri gerektiren bazı   Amaç 8.Farklılıklarını saygı      Amaç 16. Belli durum ve olaylarla  K 6:Duygu düşünce ve hayallerini söyler.
araçları kullanır.           gösterebilme.             ilgili neden –sonuç iliĢkisi    K 7:Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte  Kazanımlar               kurabilme.             yollarla açıklar.
yapıştırır.              K 1:Kendisinin farklı özelliklerin   Kazanımlar
                    kabul eder.              K 1:Bir olayın olası nedenlerini
                    K 2:Başkalarının farklı özeliklerini  söyler
                    kabul eder.              K 2:Bir olayın olası sonuçlarını
                    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan   söyler
                    ürünler oluĢturabilme.
                    Kazanımlar
                    K 1:Estetik bedensel hareketlerle
                    yürür ve dans eder.
                    Amaç 12.Çevredeki güzellikleri
                    koruyabilme
                    Kazanımlar
                    K 1:Çevredeki güzelliklerin
                    korunma nedenlerini söyler
                    K 2:Çevredeki güzellikleri korumak
                    için yapılması gerekenleri açıklar
                    K 3:Çevredeki güzellikleri
                    korumada sorumluluk alır.
                    Amaç 13.Çevreyi estetik
                    bakımdan düzenleyebilme.
                    Kazanımlar
                    K 1:Çevresinde gördüğü
                    güzel/rahatsız edici durumları
                    söyler.
                    K 2:Çevre sorunları ile ilgili kendi

                                                     230
             yapabileceklerine örnek verir.
  EĞĠTĠM DURUMU                                         ÖĞRENME SÜRECĠ
  SERBEST ZAMAN     Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Kısa bir sohbetin ardından çocuklara istedikleri köşelerde oynayabilecekleri söylenir. Çocuklar köşelerde oynarken
  SDA A13 :K1,K2    zaman zaman yanlarına gidilerek oyunlarına katıp çocuklar yakından gözlemlenir.
   BA A16 :K1,K2     Serbest zaman bitiminde çocuklar sınıfın bir köşesine toplanır ve sınıfa bakmaları istenir. Çocuklara ―sınıfımız nasıl görünüyor‖ sorusu sorulur. Alınan cevapların
   ÖBB A1 :K4     ardından ―şimdi köşelerimizi kendi zevkinize göre düzenlemenizi istiyorum‖ denilerek çocukların sınıfı düzenlemeleri gözlemlenir.
              Sınıf düzlenmesinden sonra temizlik için lavaboya gidilir.
              Kahvaltı öncesi çocuklarla sohbet edilerek;
             —Yiyeceklerimizi ve içeceklerimizi, yiyip içmeden önce nelere dikkat etmeliyiz?
             —Yiyecek ve içeceklerimizin temizliği niçin önemli?
             —Meyveleri ve sebzeleri yemeden önce ne yaparız?
             —Yiyecek ve içecekleri içine koyduğumuz kapları nasıl temizliyoruz? Gibi sorular sorulur.

DRAMA-TÜRKÇE DĠL     Çocuklar sınıfın geniş bir bölümüne alınarak rahat bir şekilde yere uzanmaları istenir. Yere uzanan çocuklara 1‘er tane naylon poşet verilir. Çocuklara kendilerinin
ETKĠNLĠĞĠ         yere atılmış birer poşet olduklarını rüzgârın etkisiyle sağa sola kıpırdadıklarını hayal etmeleri istenir. Kısa bir süre sonra rüzgârın şiddetini artırdığı ve poşetlerin
PMA A1 :K2,K3       rüzgârın etkisiyle yuvarlandıkları söylenerek çocuklardan rüzgârın etkisiyle sağa sola yuvarlanan poşet gibi yuvarlanmaları istenir.
SDA A2 :K4         Çocuklar belli bir süre yuvarlandıktan sonra rüzgârın durduğu söylenerek çocukların hareketsiz durmaları beklenir. Hareketsiz duran çocuklardan ellerindeki
   A5 :K1        poşetlerle ayağa kalkmaları istenir. Çocuklara ―kulakları işitmeyen bir kişi müziği duymadığı gibi ellerinizdeki poşetleri kullanarak dans etmenizi istiyorum‖ denilir
   A8 :K1,K2      ve müziksiz çocukların poşetleri kullanarak dans etmeleri gözlemlenir. Daha sonra müzik açılarak çocuklardan müzik eşliğinde ellerindeki poşetlerle dans etmeleri
   A11 :K1       istenir ve çocukların dansları gözlemlenir.
   A12 :K1,K2,K3     Çocuklar belli bir süre dans ettikten sonra müzik kapatılır ve çocuklardan poşetleri yere bırakmaları istenir.
DA  A4 :K2,K3,K4,K6,K7   Çocuklar sınıfın bir köşesine toplanarak sınıfın yerdeki poşetlerle nasıl göründüğü sorulur. Çok dağınık ve kirli göründüğü çocuklar tarafından söylenince
BA  A3 :K1,K2,K3,K4   çocuklardan bir poşet içerisine yerdeki poşetleri toplayıp doldurmaları istenir. Sınıf toparlandıktan sonra çocuklardan minderlerine rahat bir şekilde oturmaları
   A16 :K1,K2      istenir.
ÖBB A1 :K7         Çocuklara yapılan drama hakkında sorular sorulur.
             —Yere atılan poşet olduğunuzda ne hissettiniz?
             —Müzikli mi yoksa müziksiz mi dans etmekten hoşlandınız? Neden?
             —İnsanlar ellerine geçen poşetleri, çöpleri sokaklara attığı zaman ne olur?
             —Çevremizi korumak için neler yapmalıyız? Soruları cevaplandıktan sonra ―Pasaklı Kasaba‖ hikâye kitabı resimleri çocuklara gösterilerek okunur.
              Hikâye sonrasında okunan hikâye hakkında sorular sorulur. İstekli çocuklara hikâye kitabının resimlerini inceleme fırsatı verilir.
                                             231
SANAT ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Çocuklara daha önce drama çalışmasında kullanılan poşetler gösterilerek bu poşetleri değerlendirip sevimli
PMA A2 :K7,K14    hayvanlar yapalım denilerek poşetten kaplumbağa ve tavşan yapmak için çocuklara gerekli malzemeler (pamuk, sınıfta faaliyetlerden artmış kâğıt parçaları, paket
SDA A12 :K3     lastiği, yapıştırıcı, makas, tel zımba)dağıtılır. Çocukların poşetten tavşan ve kaplumbağa yapmalarına rehberlik edilir.
           Yapılışları: Poşetlerin içerisine pamuk ve kâğıt artıkları doldurulur. Tavşan için paket lastiği ile baş ve gövde kısmına bir boğum yapılır. Poşetin kulpları kulakları
           olacak şekilde ayarlanır. Baş kısma göz ve ağız yapılarak etkinlik tamamlanır.
 OYUN ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ―İpliğe Boncuk Dizme‖ oyunu oynanacağı söylenerek çocuklar ikişerli gruplara ayrılır. Her gruba eşit sayıda
 PMA A2 :K1,K6   renkli boncuklar ve uzun bir ip verir. Çocuklarla verilen boncuklar beraber sayılır. Ardından ―Çocuklar hepinizde eşit sayıda boncuk var. Şimdi hangi grup,
 SDA A6 :K2,K3,K4  boncukları ipe önce dizerse o grup, yarışmanın birincisi olacak.‖ denir ve oyuna başlatır. Boncukları ilk dizip bitiren grup oyunun birincisi olur. Oyun çocukların
 BA  A9 :K4    ilgisine göre birkaç defa tekrar edilir.
           Oynanan boncuk dizme oyunun ardından çocukların istedikleri hareketli bir oyun oynanır.

OKUMA-YAZMAYA     Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara çeşitli varlıkların sesleri çıkarılır.(Yılan tıslaması, köpek havlaması, kalın sesli bir konuşma, ince sesli bir konuşma
HAZIRLIK       vb.) Çocukların sesler arasındaki farkı fark etmeleri beklenir. Sesleri fark etmemeleri durumunda çeşitli ipuçları verilerek ince ses-kalın sesi bulmaları sağlanır.
SDA A12 :K1,K2,K3  Bu çalışmanın ardından kitabımızın (4.sayı 22- 23–24. sayfalar) ince ses-kalın ses, hava kirliliği ve çevre kirliliği çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda
   A13 :K1,K2   yapılır.
DA  A1 :K3,K4
AĠLE KATILIMI    Çocuğunuzdan bugünün akşam yemeğini planlamasını isteyelim.

           Program açısından;
  DEĞERLENDĠRME
           Çocuk açısından;

           Öğretmen açısından;

                                          ... / ... / ...
                                          Uygundur
                           İmza                                 İmza
                         Adı Soyadı                               Adı Soyadı
                       Sınıf Öğretmeni                              Okul Müdürü


                                          232
                                                GÜNLÜK PLAN
                                                                                     Tarih: 15 / 12 / 2011
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan           Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan            Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon     Amaç 2.Duygularını fark        Amaç 3. Dikkatini toplayabilme   Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade      Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
gerektiren belirli hareketleri    edebilme.               Kazanımlar             edebilme                  Kazanımlar
yapabilme.              Kazanımlar              K 1:Dikkat edilmesi gereken     Kazanımlar                 K 3:Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen
Kazanımlar              K 1:Duygularını söyler.        nesneyi durumu olayı fark eder.   K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.  gösterir.
K 2.Değişik yönlere yuvarlanır.   K 2:Duygularının nedenlerini     K 2:Dikkatini nesne durum olay   K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
K 4:Sözel yönergelere uygun olarak  açıklar                üzerinde yoğunlaştırır.       K 6:Duygu düşünce ve hayallerini söyler.
yürür.                K 3:Duygularının sonuçlarını     K 3: Dikkat edilmesi gererken    K 7:Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı
K 6:Belirli bir mesafeyi sürünerek  açıklar.               nesneyi durumu olayı söyler.    yollarla açıklar.
gider.                K 4:Duygularını müzik, dans, drama  K 4: Nesneyi durumu olayı      Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
                   vb yollarla ifade eder.        ayrıntılarıyla açıklar.       ifade edebilme
                   Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini   Amaç 16. Belli durum ve olaylarla  Kazanımlar
                   yönetebilme.             ilgili neden –sonuç iliĢkisi    K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
                   Kazanımlar              kurabilme.             öykü vb. yollarla sergiler.
                   K 5:Kendisinin ve başkasının     Kazanımlar             Amaç 6. Sözcük dağarcığını
                   haklarına saygı gösterir.       K 1:Bir olayın olası nedenlerini  geliĢtirebilme
                   K 6:Gerekli durumlarda nezaket    söyler               Kazanımlar
                   sözcüklerini kullanır.        K 2:Bir olayın olası sonuçlarını  K 1:Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri
                   Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.     söyler               fark eder.
                   Kazanımlar                                K 2:Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
                   K 1.Hata yapabileceğini kabul eder.                    K 3:Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
                   K 2:Kendi hatalarını söyler.                       K 4:Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına
                                                        uygun olarak kullanır
   EĞİTİM DURUMU                                              ÖĞRENME SÜRECĠ
   SERBEST ZAMAN          Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocuklarla yapılan günlük sohbetin ardından çocuklara istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir.
   SDA A6 :K5,K6          Kitaplık köşesine dünyamız ve uzay resimleri olan kaynak kitaplar konur.
     A7 :K1,K2          Çocukların oyunları sırasında oyuncak paylaşımındaki olumlu davranışlar, kullandıkları nezaket sözcüklerinde çocuklar ―aferin‖ denilerek ödüllendirilir. Olumsuz
                   davranışlarda ise her iki tarafta dinlendikten sonra çocuklara kendi hatalarını bulmalarına yönelik yargılayıcı olmadan sorular sorulur.
                   Serbest zaman bitiminde sınıf işbirliği içerisinde toplanır ve kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
                   Kahvaltı sırasında sofrada görgü kuralları hakkında sohbet edilir.
                                                   233
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ-  Çocuklar sandalyelerini alarak yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Dünya‖ adlı parmak oyunu ile başlanır.
DRAMA
PMA A1 :K2,K6      DÜNYA
SDA A2 :K1,K2,K3,K4   Gökyüzünde bir gezegen, (Parmakla gökyüzü gösterilir.)
   A3 :K1       Bulutlarla çevrili Dünya`mız, (İki el önde daire yapılır, birleştirilir.)
DA  A4 :K3,K4,K6,K7  Vadilerle, dağlarla kaplı, (Sağ el ile yılan gibi kıvrılma hareketi yapılır.)
   A6 :K1,K2,K3,K4  Denizleri de unutmamalı. (İşaret parmağıyla ikaz işareti yapılır.)
BA A3 :K1,K2      Güneş görünce gündüz, (Ellerle baş üzerinde güneş doğma öykünmesi yapılır.)
            Görmeyince gece olur. (İki el birleştirilip yanağa yaslanıp uyuma hareketi yapılır.)
            Geceleri gökyüzünü yıldızlar süsler. (Sağ el önde tohum atma hareketi yapılır.)
             Çocuklara dünya hakkında sorular sorulur;
            —Dünyamızın şekli nasıl?
            —Dünyamızda insanların dışında hangi canlılar yaşar? Vb sorularla çocuklarla sohbet edilir.(Sohbet sırasında çocuklara sorulan sorularla ilgili resimler ve dünya
            küresi gösterilir.) Bu sohbetin ardından çocuklara;
             —Dünyada neler görüyoruz? (dağlar, denizler, akarsular, göller, adalar vb.)cevaplar çocuklarla bulunmaya çalışılır.‖Ada‖ kelimesi söylenir söylenmez çocuklara
            ―ada nedir? Biliyor musunuz? Sorusu ile adanın her tarafı denizle kaplı kara parçası olduğu söylenir ve çocuklara ―ada ile ilgili bir oyun geldi aklıma beraber
            oynayalım‖ denilerek çocuklar drama etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ; ―bir kaza oldu gemiyle yolculuk ederken bir ıssız adanın kenarında
            gemimiz battı ve biz adaya yüzerek çıktık, şimdi adaya yüzerek bir çıkalım‖ denilerek sınıfın bir bölümü ada olarak gösterilir. Çocuklar yerde yüzme hareketiyle
            çıkmaları istenir. ―Adaya çıktınız adaya şöyle bir bakın neler görüyorsunuz?‖ Adada hangi hayvanlar var? Hangi ağaçlar var? Adada ilk yapmanız gereken iş ne
            olmalı? Yanınızda nelerin olmasını isterdiniz? Adada tehlikeli ne olabilir?‖ gibi sorular sorulur. Daha sonra çocuklardan doğaçlama adada yapmaları gereken şeyleri
            canlandırmaları ―barınak yapma, yiyecek bulma, adadan nasıl kurtulacakları vb.‖ beklenir.
             Drama çalışmasının üçüncü aşamasında çocuklar rahat bir şekilde minderlerine oturur. Yapılan drama çalışması hakkında duygu ve düşünceleri alınır. ―Adada
            neler hissettiniz? Yanınızda arkadaşlarınız olmasaydı tek başına ne yapabilirdiniz? Birbirinize nasıl yardım ettiniz?‖
 OYUN ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ―Güneş ve Ay‖ oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları çocuklara anlatılır. Gerekli
 PMA A1 :K4      hazırlık yapıldıktan sonra oyuna başlanır. Oyun çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanır.
 BA  A3 :K1,K2     Oynana bu oyunun ardından daha önce öğrenilen ve çocukların seçtiği sakin bir oyuna geçilir.

            GüneĢ ve Ay: Yere büyükçe bir daire, dairenin içine de hilal şeklinde bir ay çizilir. Önce çocuklar dairenin çevresinde halka olurlar. Öğretmen ―güneş‖ dediğinde,
            dairenin içine dağılırlar. ‖Ay‖ dediğinde, sıkışarak hilâl şeklinin içine sığmaya çalışırlar. Yanılan, çizgilere basan oyundan çıkar. Yanılmadan ve çizgilere basmadan
            oyunu tamamlayanlar kazanmış sayılırlar.
 FEN VE DOĞA      Sınıfa bir dünya küresi getirilir. Çocuklara dünya küresi gösterilerek dünyamızın şekli hakkında sohbet edilir. Çocuklara dünyamızın güneşin etrafında ve kendi
 BA A3 :K1,K2,K3,K4  etrafında döndüğünden bahsedilerek dünyamızın kendi etrafında dönmesinden gece gündüz, güneş etrafında dönmesinden ise bir yılın oluştuğu küreyi bir ışık
   A16 :K1,K2    kaynağının etrafında döndürülürken anlatılır. Çocukların küreyi incelemelerine ve ışık kaynağının etrafında döndürmelerine fırsat verilir. Bu çalışmanın ardından
            çocuklar çalışma masalarına alınır. Kitabımızın karın oluşumu ve bir yılın oluşumu çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
 MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar rahat bir şekilde minderlerine oturur. Çocuklara yeni bir şarkı öğreneceğimiz söylenerek ―Kardan Adam Yapalım‖ şarkısı söylenir. Daha sonra
 DA A5 :K5       çocuklarla şarkı birkaç defa tekrarlanır.
              KARDAN ADAM YAPALIM
            Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım
            Üşüyor bu havada, boynuna atkı saralım
            Atkıyı ver atkıyı al, süpürge nerde, süpürge burda

                                           234
        Atkıyı sar boynuna koy süpürgeyi koluna
        Kardan adam yapalım
        Üşüyor bu havada şapkayı giydir başına
        Şapka nerde, şapka burda, kömür nerde kömür burda
        Kömürü tak gözüne, şapkayı giydir başına
        Kardan adam gülüyor öğretmenimiz geliyor
        Bitti artık işimiz, çok güzel oldu bahçemiz
AĠLE KATILIMI  Çocuğunuzla çeşitli kaynaklardan karın oluşumunu ve kar şekillerini araştıralım
        Program açısından;
DEĞERLENDĠRME  Çocuk açısından;
        Öğretmen açısından;

                                     ... / ... / ..
             Sınıf Öğretmeni                             Okul Müdürü
                                       235
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                    Tarih: 16 / 12 / 2011
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan             Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon      Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.     Amaç 3. Dikkatini toplayabilme     Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla   Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
gerektiren belirli hareketleri     Kazanımlar              Kazanımlar               ifade edebilme                Kazanımlar
yapabilme.               K 3:Kendisini başkalarının yerine  K 1:Dikkat edilmesi gereken      Kazanımlar                  K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
Kazanımlar               koyarak duygularını açıklar.     nesneyi durumu olayı fark eder.    K 3: Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap  K 5.Giysilerini katlar
K 3:Değişik yönlere doğru uzanır.   Amaç 9.YaĢamın            K 2:Dikkatini nesne durum olay     verir.                    K 6:Giysilerini asar.
K 5:Sözel yönergelere uygun olarak   iyileĢtirilmesinde ve        üzerinde yoğunlaştırır.        K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
koşar.                 korunmasında sorumluluk       K 3: Dikkat edilmesi gererken     öykü vb. yollarla sergiler.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    alabilme               nesneyi durumu olayı söyler.
gerektiren belirli bir hareketleri   Kazanımlar              K 4: Nesneyi durumu olayı
yapabilme               K 2:Günlük yaşamdaki kurallara    ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanımlar               uyar.                Amaç 4. Algıladıklarını
K 9.Değişik malzemeler kullanarak   Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan  hatırlayabilme
resim yapar.              ürünler oluĢturabilme.        Kazanlımlar
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte  Kazanımlar              K 2:Varlıkların rengini söyler.
keser.                 K 3:Görsel sanat etkinliklerinde   Amaç 5. Varlıkları çeĢitli
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte  ürün yapar.             özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
yapıştırır.                                 Kazanımlar
                                      K 1: Varlıkları bire bir eşleştirir.
                                      Amaç 6.Varlıkları çeĢitli
                                      özelliklerine göre gruplayabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 1:Varlıkları renklerine göre
                                      gruplar.
                                      Amaç 10. Geometrik Ģekilleri
                                      tanıyabilme
                                      Kazanımlar
                                      K 2:Daire, üçgen, kare ve
                                      dikdörtgene benzeyen nesneleri
                                      gösterir.
                                      Amaç 16. Belli durum ve olaylarla
                                      ilgili neden –sonuç iliĢkisi
                                      kurabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 1:Bir olayın olası nedenlerini
                                      söyler
                                      K 2:Bir olayın olası sonuçlarını
                                      söyler
   EĞĠTĠM DURUMU                                                 ÖĞRENME SÜRECĠ


                                                     236
  SERBEST ZAMAN     Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocukların giysilerini çıkarıp asmalarına, şapka ve atkılarını katlayıp vestiyere koymalarına, pandiflerini
   PMA A2 :K9     giymelerine rehberlik edilir. Çocuklara okula gelirken dikkatlerini çeken bir olayın olup olmadığı sorularak kısa bir sohbet edilir. Bu sohbetin ardından çocuklara
  BA A3 :K2,K4    istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir.
  ÖBB A2 :K2,K5,K6    Sanat köşesine sınırlı boyama sayfaları ve pastel boyaları konur. İstekli olan çocuklar bu köşeye yönlendirilir.
             Serbest zaman bitiminde ―hoplayalım zıplayalım sınıfımızı toplayalım‖ denilerek sınıf toparlanır. Kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir. Kahvaltının
            ardından kahvaltı sonrası temizlik yapılır.
 TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar sandalyelerine yarım daire şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Annem Bana Dedi ki‖ şiiriyle başlanır. Okunan şiir çocukların ilgisine göre birkaç
SDA A7 :K3       defa tekrarlanır.
  A9 :K2       Annem Bana Dedi ki
DA A5 :K3,K5      Annem bana dedi ki
BA A5 :K1       Çıkma sakın dışarı
  A16 :K1,K2     Hava soğuk üşürsün
            Sonra hasta olursun
            Çıktım gittim dışarı
            Gördüm soğuk havayı
            Aksırdım tıksırdım
            Ben hastalıktan bıktım
             Okunan şiirin ardından çocuklara ―kışın hastalanmamak için neler yapmalıyız?‖ sorusu çocuklara sorulur ve alınan cevapların ardından çocuklara ―geçenlerde
            hasta olan bir yakınımı hastaneye götürmüştüm. O da kışın kendisini koruyamamış ve üşütüp hasta olmuş. Yalnız çocuklar hastanede beni üzen bir olayla
            karşılaştım. Sizin yaşlarınızda iki tane çocuk, hastane koridorunda bir aşağı bir yukarı koşuyorlar, bağırıyorlar oradaki insanların çoğu hastaydı ve bu çocukların
            gürültüsünden çok rahatsız oluyorlardı. Sizce nerelerde bağırılıp çağrılmaz, oyun oynanmaz?‖ sorusu yöneltilir. Çocuklardan alınan cevapların ardından;
            —Hastane, lokanta, kütüphane, alışveriş yerlerinde, taşıtlarda yolculuk ederken, tiyatro ve sinemalarda kısacası insanların gürültüden rahatsız olabileceği her yerde
            koşup oynanamamalıyız, bağırmamalıyız denilerek konu toparlanır. Daha sonra çocuklar çalışma masalarına alınır. Kitabımızın baştaki resmin aynısını bul, hangi
            çocuklar hastalanır? Ve hatalı davranışlar çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ      Çocuklar müzik etkinliği için minderlerine rahat bir şekilde oturur. Çocuklara çeşitli ritim aletleri dağıtılarak çeşitli ritim çalışmaları yapılır. Daha sonra ―sizinle
DA A5 :K5        yeni bir şarkı öğrenelim‖ denilerek ―Öksürük‖ şarkısı çocuklara söylenir. Şarkı çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanır.
BA A16 :K1,K2        Öksürük                            Ateşim otuz sekiz
             Bahçede top oynarken                       Neşemden kalmadı iz
             Üşütmüşüm kendimi                        Ciğerim sanki körük
             Ciğerim sanki körük                       Oldum birden öksürük
             Oldum birden öksürük                       Öhö öhö öhö
             Öhö öhö öhö
 SANAT ETKĠNLĠĞĠ
 PMA A2 :K13,K14    Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara ―sağlık çantası yapacağımız‖ söylenerek çocuklara sağlık çantasının neden gerekli olduğu sorulur. Alınan cevapların
 SDA A11 :K3      ardından masalara çalışma sayfaları, makas ve yapıştırıcı konur. Sağlık çantası yönergeler doğrultusunda yapılır.
 BA  A3 :K1,K3,K4
                                            237
 OYUN ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara ―Benimle Gel‖ oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları çocuklara anlatılır. Oyun tüm
 PMA A1 :K3,K5  çocukların ebe olmasına kadar sürdürülür.
          Benimle Gel: Bütün çocuklar bir halka üzerinde yüzleri içe dönük olarak dururlar. Bir kişi dairenin dışındadır. Dışarıdaki oyuncu halkanın etrafında koşmaya
          başlayınca oyun başlar. Koşan oyuncu bir arkadaşının sırtına hafifçe dokunarak " Benimle gel." der. Dairenin etrafında bir kere koşu, arkadaşının yerini almaya
          çalışır. Vurulan oyuncu, arkadaşı kendi yerine gelinceye kadar dokunmaya çalışır. Bunda başarısız olursa ebe olur ve başka birisini koşturur. Eğer arkadaşına yerine
          gelmeden önce dokunursa kendi yine yerine geçer. Arkadaşı ikinci defa ebe olur.


OKUMA-YAZMAYA    Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklardan el ele tutuşarak daire olmaları istenir. Dairenin ortasına Legolar boşaltılır. Çocuklardan Legoları renklerine
HAZIRLIK      göre gruplamaları istenir. Renklerine göre gruplanan Legolarla çocuklardan kırmızı Legoları kullanarak zemin üzerine üçgen, sarı Legolarla daire, yeĢillerle kare,
          mavilerle dikdörtgen çizmeleri istenir.
BA A4 :K2
          Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra çocuklar iki gruba ayrılır ve her gruba iki sepet verilir. Birinci grup sarı ve kırmızı Legoları, ikinci grup mavi ve yeşil Legoları
  A6 :K1     hareketli müzik eşliğinde toplar. Legoları en hızlı toplayan grup birinci olur.
  A10 :K2
AĠLE KATILIMI   Çocuğunuzdan okulda öğrendiği şarkıyı söylemesini isteyiniz.

          Program açısından;
 DEĞERLENDĠRME
          Çocuk açısından;

          Öğretmen açısından;
                                        ... / ... / ...
                                        Uygundur
                           İmza                                İmza
                         Adı Soyadı                             Adı Soyadı
                        Sınıf Öğretmeni                            Okul Müdürü


                                         238
                                                   GÜNLÜK PLAN
                                                                                          Tarih: 19 / 12 / 2011
                                                AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan          BiliĢsel Alan             Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini    Amaç 2. Olay ya da varlıkların     Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade     Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
gerektiren belirli bir hareketleri   yönetebilme.               çeĢitli özelliklerini         edebilme                  Kazanımlar
yapabilme                Kazanımlar               gözlemleyebilme            Kazanımlar                 K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
Kazanımlar               K 9:Etkinliklerinin süresine ilişkin   Kazanımlar               K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.  K 5:Giysilerini katlar
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte  yönergeye uyar.             K 1:Olay ya da varlıkların       K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.  K 6:Giysilerini asar.
yapıştırır.              K 10:Grup etkinliklerinin        özellilerini söyler.          Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
K 10:Yönergeye uygun çizgiler     kurallarına uyar.            K 2:Olay ya da varlıkların       ifade edebilme
çizer.                 Amaç 9.YaĢamın              özelliklerini karşılaştırır.      Kazanımlar
                    iyileĢtirilmesinde ve          Amaç 4. Algıladıklarını        K 2:Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
                    korunmasında sorumluluk         hatırlayabilme             K 3:Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap
                    alabilme                 Kazanlımlar              verir.
                    Kazanımlar                K 1:Olay ya da varlıkları söyler.   K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
                    K 5.Yaşamda diğer canlılarla       Amaç 5. Varlıkları çeĢitli       öykü vb. yollarla sergiler.
                    paylaştıklarını açıklar.         özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
                    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan    Kazanımlar
                    ürünler oluĢturabilme.          K 1: Varlıkları bire bir eşleştirir.
                    Kazanımlar                K 7:Varlıkları kullanım amaçlarına
                    K 3:Görsel sanat etkinliklerinde     göre eşleştirir.
                    ürün yapar.               Amaç 7.Nesne, durum ya da
                    K 5:Çeşitli materyaller kullanarak    olayları çeĢitli özelliklerine göre
                    ritim oluşturur.             sıralayabilme.
                    K 6:Çeşitli materyalleri kullanarak   Kazanımlar
                    müzik oluşturur.             K 6:Varlıkları büyüme aşamaları
                    K 7:Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  göre sıralar.
  EĞİTİM DURUMU                                                ÖĞRENME SÜRECĠ
SERBEST ZAMAN             Çocuklar sınıfta selamlanılarak karşılanır. Çocukların giysilerini çıkartıp asmalarına, bere ve atkılarını katlayıp vestiyere koymalarına ve pandiflerini giymelerine
ÖBB A2 :K2,K5,K6            rehberlik edilir.
                    Günlük olaylarla ilgili yapılan kısa sohbetin ardından çocuklara istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir.
                    Serbest zaman bitiminde sınıf işbirliği içerisinde toplanır ve kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ          Çocuklar Türkçe dil etkinliği için sandalyelerini alarak yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Kış Uykusuna Yatan Hayvanlar‖ parmak oyunu ile başlanır.
SDA A9 K5               KıĢ Uykusuna Yatan Hayvanlar
DA A5 :K2,K3,K5            Havalar soğumaya başladı bırrr,(Eller göğüste çapraz yapılarak titrenir.)
BA A7 :K6               Bazı hayvanların da uykusu geldi.(Esneme hareketi yapılır.)
                    Ayıcık uyumak için sallana sallana mağarasına gidiyor, (Kollar açılarak sallanır.)
                    Köstebek uyumak için kendisine yuva kazıyor, (Ellerle kazma hareketi yapılır.)
                    Yılancık girmiş yuvasına, kıvrılmış uyuyor.(Bir kol kıvrılarak baş yaslanır.)


                                                       239
            Solucan da kazmış toprağı, yatmış yuvasına,(İki el birleştirilip uyuma hareketi yapılır.)
            Uyudular kış boyunca.(Uyuma hareketi yapılır.)
            Günler geçti, ilkbahar geldi, havalar ısındı.(Eller yanlara sallanır.)
            Kış uykusuna yatan hayvanların hepsi bir bir uyandı(Kollar yanlara açılarak uyanma hareketi
            yapılır.)
            Parmak oyunu çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrarlanır. Çocuklara parmak oyununda kış uykusuna yatan hayvanların isimleri sorulur ve çocuklara ―kışın
            bazı hayvanlar kış uykusuna yatar bunun sebebi kışın hayvanlar soğuğa dayanamazlar yiyecek bulamazlar bu nedenle bazı hayvanlar kış uykusuna yatar‖ şeklinde
            açıklama yapılır. Bu açıklamanın ardından ―Büyüyorum-Büyüyorsun Büyüyor‖ isimli hikâye çocuklara resimleri gösterilerek okunur.
            Hikâye sonrasında çocuklara okunan hikâye hakkında sorular sorulur.
 OYUN ETKĠNLĠĞĠ
 SDA A6 :K9,K10    Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara kışın oynanabilecek oyunlar sorulur. ―Kardan adam yapma, kartopu oynama, kızak kayma‖
            cevapları alındıktan sonra (eğer hava şartları uygun ve dışarıda kar varsa dışarı çıkılarak kış oyunları oynanır) peki içerde hangi oyunu oynamaktan hoşlandıkları
 DA A4 :K3,K4
            sorulur. Çocukların seçtiği hareketli bir oyun sınıf içinde oynanır.
 BA A2 :K1,K2
            Oynanan oyunun ardından çocuklar çalışma masalarına alınır. Kitabımızın kış uykusuna yatan hayvanlar, çocukların oyunları, Erhan‘ın giysileri çalışma sayfaları
   A5 :K7
            yönergeler doğrultusunda yapılır.
   A4 :K1
 SANAT ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Çocuklara ―Kirpi‖ şiiri okunur ve çocuklara ―sizce sanat etkinliğinde ne yapacağız? Sorusu sorularak
 PMA A2 :K14     çocuklardan kirpi cevabı alındıktan sonra masalara çalışma sayfaları, ayçiçeği çekirdeği ve yapıştırıcı konur. Kirpi çalışması yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
 SDA A11 :K3      Kirpi                              Yuvada saklanır gündüz
 DA  A5 :K5      Bir tehlike gördüğünde                      Gece çıkar dışarı
            Tortop olur yumulur                       Dünyaya fiyaka satar
            Sırtındaki dikenlerle                      Soğuklar başlayınca
            Kirpi kendini savunur                      Kış uykusuna yatar
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ(ORFF  Çocuklar müzik etkinliği için zemine rahat bir şekilde oturur. Çocuklara ―bir çalışma yapacağız. Bir defa elimizi birbirine vurup(alkış) daha sonra ellerimizi
ÇALIġMASI)       zemine vuracağız‖ denilerek çalışma denemedi yapılır. Bir alkış bir zemin, bir alkış bir zemine vur. Bu çalışma bir dakika kadar yapıldıktan sonra 2 alkış bir zemin
SDA A11 :K5,K6,K7   2 alkış bir zemine vur. Şekline dönüştürülür. Çalışma vurma sayıları değiştirilerek bir süre yapılır. Daha sonra bir müzik açılır ve müziğin ritmine göre çalışma
DA  A5 :K5      müzik eşliğinde yapılır.
            Bu çalışmanın ardından ―Kardan Adam Yapalım‖ şarkısı tekrar edilir. İstekli çocuklara bireysel şarkı söyleme fırsatı verilir.

OKUMA-YAZMAYA
HAZIRLIK        Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara bir sepet içerisindeki resimli kartlar gösterilerek ―bu sepette her kartın bir eşi var. Birazdan bu sepetteki kartları


                                           240
PMA A2 :K10    sınıfın ortasına dağıtacağım. Sizden kartların eşlerini bulmanızı istiyorum. Bir müzik açacağım. Müzik bitiminde en çok kim kartın eşini bulursa bu oyunun birincisi
BA A5 :K1    olacak‖ denilir ve müzik açılarak kartlar yere saçılır. Müzik bitimine kadar çocukların kartları eşleştirmeleri beklenir. Müziğin bitmesiyle çocukların elinde ki
         eşleştirilmiş kart çiftleri sayılır. En çok kart çiftleyen çocuk oyunun galibi olur. Bu çalışmanın ardından çocuklar çalışma masalarına alınır. Hayvan yuvası ve
         kedicik balık tutuyor çizgi çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
 AĠLE KATILIMI  Çocuğunuzla çocuğunuzun dolabını düzenleyelim. Çocuğunuzun küçülmüş giysilerini beraber seçelim
 DEĞERLENDĠRME  Program açısından;
         Çocuk açısından;
         Öğretmen açısından;
         Sınıf Öğretmeni                    ……/…../……                         Okul Müdürü
                                        241
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                        Tarih : 20 / 12 / 2011
                                          AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan           Sosyal - Duygusal Alan       BiliĢsel Alan               Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon     Amaç 3. Duygularını kontrol     Amaç 2. Olay ya da varlıkların       Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru       Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli hareketleri    edebilme.              çeĢitli özelliklerini           kullanabilme                Kazanımlar
yapabilme.              Kazanımlar             gözlemleyebilme              Kazanımlar                 K 4:Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
Kazanımlar              K 2:Yetişkin denetiminin olmadığı  Kazanımlar                 K 2:Kelimeleri doğru telaffuz eder.     Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
K 11:Belirli bir engel üzerinden   durumlarda da gerektiği gibi    K 1:Olay ya da varlıkların         Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme     Kazanımlar
sıçrayarak atlar.          davranır.              özellilerini söyler.            Kazanımlar                 K 2:Giysilerini yardımsız çıkarır.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu   Amaç 6. BaĢkalarıyla iliĢkilerini  K2:Olay    ya   da   varlıkların  K 1:Konuşmalarında söz dizimi kurallarını
gerektiren belirli bir hareketleri  yönetebilme.            özelliklerini karşılaştırır.        doğru olarak kullanır.
yapabilme               Kazanımlar             Amaç 3. Dikkatini toplayabilme      K 2:Konuşmalarında temel dil bilgisi
Kazanımlar              K 5:Kendisinin ve başkasının    Kazanımlar                 kurallarına uygun konuşur.
K 9:Değişik malzemeler kullanarak  haklarına saygı g          K 1: Dikkat edilmesi gereken        Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
resim yapar.                               nesneyi durumu olayı fark eder.      ifade edebilme
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                    K 3: Dikkat edilmesi gererken       Kazanımlar
                                     nesneyi durumu olayı söyler.        K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
                                     K 4.:Nesneyi durumu olayı         öykü vb. yollarla sergiler.
                                     ayrıntılarıyla açıklar.          Amaç 6. Sözcük dağarcığını
                                     Amaç 4. Algıladıklarını          geliĢtirebilme
                                     hatırlayabilme               Kazanımlar
                                     Kazanlımlar                K 4:Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına
                                     K 1:Olay ya da varlıkları söyler.     uygun olarak kullanır.
                                     K 2:Varlıkların rengini söyler.      K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
                                     Amaç 16. Belli durum ve olaylarla
                                     ilgili neden –sonuç iliĢkisi
                                     kurabilme.
                                     Kazanımlar
                                     K 3:Yarım bırakılan olayı, durumu,
                                     şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir
                                     şekilde tamamlar.


   EĞĠTĠM DURUMU                                               ÖĞRENME SÜRECĠ
  SERBEST ZAMAN          Çocuklar selamlanılarak sınıfta karşılanır. Çocukların giysilerini çıkarmalarına rehberlik edilir. Çocuklarla günlük hayatla ilgili yapılan kısa sohbetin
  SDA A3 :K2            ardından çocuklara istedikleri köşelerde oynayabilecekleri söylenir. Çocuklar ilgi köşelerinde oynarken gözlemlenir. Oyunları sırasında çıkan tartışmaları
     A6 :K5           kendilerinin çözümlemeleri beklenir. Olay büyümedikçe müdahale edilmez.
  ÖBB A1 :K4            Serbest zaman bitiminde çocuklar sınıfın bir köşesine toplanarak ―sınıfımızın haline bir bakın çocuklar nasıl görünüyor? Bu sınıfı bu hale kim getirmiş
     A2 :K2           olabilir?‖denilerek oyun oynarken sınıfı ne kadar dağıttıklarına dikkat çekilir. ―Şimdi çalışkan ve düzenli çocuk olarak sınıfımızı toparlayalım ve
                   oyuncaklarımızı yerlerine koyalım‖ denilerek sınıfın toplanması sağlanır.
                   Sınıf toplandıktan sonra kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir. Kahvaltı sırasında çocuklarla yiyecek ve içeceklerin temizliği hakkında sohbet

                                                     242
            edilir.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklara hangi mevsimde olduğumuz sorulur. Çocuklara bir hikâye anlatacağımız yalnız bu hikâyenin bazı boşluklarını kendilerinin tamamlaması gerektiği
DA A2 :K2       söylenir. Hikâyeye başlanır.(Boşlukları doldurmada çocukların zorlandıkları yerlerde ipuçları verilir.)
  A3 :K1,K2      Sonbaharda Hazırlık
  A6 :K4       Yapraklar sararmış ,leylekler göç etmiş ve yağmurlu havalar başlamıştı.Mevsimlerden …………………dı.Erenin ‘in
BA A4 :K1       annesi evde bazı hazırlıklar yapmaya ………………dı.Kışlık yiyecekler hazırladı .Pazardan aldığı sebzelerle ………………………………………………
            yaptı. Havalar soğuduğu için yazlık giysileri kaldırıp …………………………………….. giysileri çıkardı.Eren‘in babası da evde sobada yakmak için
            ……………………………. aldı.Eren de okula başlamıştı ve havalar soğuduğu için artık dışarıda fazla………………….. du.
            Eren sadece evlerinde değil dışarıda da değişiklikler gözlemliyordu.Alışveriş için manava gittiklerinde bazı meyve ve sebzelerinde değiştiğini
            gördü.Manavda uzun süredir görmediği, …………………………………………………….
            Meyveleri,……………………………………………………sebzeleri görüyordu.Yine giysi satan mağazalarında vitrinlerinde değişiklikler olmuş yazlık
            giysiler kaldırılmış artık vitrinlere ………………………… gibi giysiler konmuştu.
            Eren en çok kış mevsiminin yaklaştığına seviniyordu.Çünkü kar yağınca ……………………….. yapmayı hayal ediyordu.
            Çocuklarla bu hikâye tamamlandıktan sonra Çocuklara sonbaharda kendi gözlemledikleri sorularak sohbete başlanır.
            —Sonbaharda çevremizde ne gibi değişiklikler oluyor?
            —Evimizde ne gibi hazırlıklar yapılıyor?
            —Giysilerimizde ne gibi değişiklikler oldu? Gibi sorular çocuklara yöneltilir. Bu sohbetin ardından Türkçe dil etkinliği sona erer.

 SANAT ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar çalışma masalarına alınır. Masalara içerisine bir miktar ince kum katılmış(pütürlü olması için) kırmızı parmak boyası ile pütürsüz sade sarı parmak
 PMA A2 :K9      boyaları ve beyaz kâğıt konur. Çocukların parmak boyalarının kırmızı olanın pütürlü, sarı olanın pütürsüz olduğunun fark etmelerinin ardından çocuklardan
 DA A6 :K5      parmak boyalarını kullanarak resim yapmaları istenir. Karışan renklerden turuncu rengi çocukların fark etmeleri beklenir. Çocukların turuncu rengi fark
 BA A2 :K1,K2    etmeleri ile çocuklara ―demek ki kırmızı ve sarı rengin karışımından turuncu renk oluyormuş‖ açıklaması yapılır.(Altta parmak boyası tarifi verilmiştir)
   A3 :K1,K3,K4   Bu çalışmanın ardınsan gerekli temizliklere yapılır.
   A4 :K2      Malzemeler
            -1 fincan nişasta
            -1,5 fincan su
            -Sabun tozu
            -Gıda boyası
            HazırlanıĢı: Eski bir kap içersinde nişasta ve suyu karıştırın. Karıştırarak pişirmeye başlayın. Suyunu çekmeye başlayıp çok katılaşmadan ocaktan alın.
            Kayganlık için bir tutam )sabun tozu (sabun rendesi) atılarak karıştırmaya devam edin. Sabun eriyince soğutup kavanoza doldurun. Kullanacağınız zaman,
            ayrı kaplara alarak içine istenen renkleri karıştırın. Renklendirmeden sonra boya kullanıma hazırdır. Aynı karışımı, biraz daha sulandırarak sulu boya olarak
            da kullanabilirsiniz.

MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar müzik etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. ―Elma Kurdu‖ şarkısı hareketler çocuklara söylenir. Çocuklarla şarkı hareketleri yapılarak birkaç
DA A5 :K5       kere tekrar edilir.
            Elma Kurdu                           Dalda duran elmayım
            Ben bir elma kuruyum                      Olgunlaştım sormayın
            Kıvrıla kıvrıla gezerim                     Başıma neler geldi
            Nerde bir elma görsem                      Kurtlar içimi yedi
            Dayanamam üzerim

                                          243
                                         Kırt kırt kırt kırt nari niri nom
         Kırt kırt kırt kırt nari niri nom                Kırt kırt kırt kırt nari niri nom
         Kırt kırt kırt kırt nari niri nom


OYUN ETKĠNLĠĞĠ
PMA A1 :K11   Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Oyun hazırlıkları yapılarak çocuklara ―hendek atlama‖ oyunu anlatılır. Oyun çocukların ilgisine
         göre devam ettirilir.
         Hendek Atlama: Birbirine paralel olmayan iki çizgi çizilir. Bir ucun açıklığı 50 cm, diğerinin ise 2 metre kadardır. Öğrenciler tek sıralı derin kolda dizilir.
         Çocuklar önce dar yerden atlamaya başlarlar. Atlayanlar sona kadar devam ederler. Atlayamayanlar yeniden kendilerini denerler.


DEĞERLENDĠRME

         Program açısından;

         Çocuk açısından;


         Öğretmen açısından;
                                            .../..../...
                                       Uygundur
                         İmza                               İmza
                       Adı Soyadı                            Adı Soyadı
                       Sınıf Öğretmeni                          Okul Müdürü
                                       244
                                                    GÜNLÜK PLAN
                                                                                         Tarih: 21 / 12 / 2011
                                                AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan          BiliĢsel Alan             Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Temizlik kurallarını      Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini    Amaç 2. Olay ya da varlıkların     Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme     Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
uygulayabilme             yönetebilme.               çeĢitli özelliklerini         Kazanımlar                 K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Kazanımlar               Kazanımlar               gözlemleyebilme            K 1:Konuşmalarında söz dizimi kurallarını
K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz   K 7:Gerektiğinde lideri izler.      Kazanımlar               doğru olarak kullanır.
tutar.                 K 8:Gerektiğinde liderliği üstlenir.   K 1:Olay ya da varlıkların       Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan    özellilerini söyler.          ifade edebilme
gerektiren belirli bir hareketleri   ürünler oluĢturabilme.          K 2:Olay ya da varlıkların       Kazanımlar
yapabilme               Kazanımlar                özelliklerini karşılaştırır.      K 2:Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
Kazanımlar               K 3:Görsel sanat etkinliklerinde     Amaç 3. Dikkatini toplayabilme     K 3:Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap
K 12.Çeşitli malzemeleri değişik    ürün yapar.               Kazanımlar               verir.
şekillerde katlar.           K 7:Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  K 1:Dikkat edilmesi gereken      K 4:Dinlediklerini özetler.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte                      nesneyi durumu olayı fark eder.    K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
keser.                                     K 2:Dikkatini nesne durum olay     öykü vb. yollarla sergiler.
K14:Malzemeleri istenilen nitelikte                       üzerinde yoğunlaştırır.        Amaç 6. Sözcük dağarcığını
yapıştırır.                                   K 3: Dikkat edilmesi gererken     geliĢtirebilme
                                        nesneyi durumu olayı söyler.      Kazanımlar
                                        K 4: Nesneyi durumu olayı       K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
.                                        ayrıntılarıyla açıklar.
                                        Amaç 4. Algıladıklarını
                                        hatırlayabilme
                                        Kazanlımlar
                                        K 9:Nesne durum ya da olayı bir
                                        süre sonra yeniden ifade eder.
                                        Amaç 10. Geometrik Ģekilleri
                                        tanıyabilme
                                        Kazanımlar
                                        K 1:Her nesnenin bir şekil olduğunu
                                        söyler
                                        K 2:Daire, üçgen, kare ve
                                        dikdörtgene benzeyen nesneleri
                                        gösterir.

                                        Amaç 19.Nesne grafiği
                                        hazırlayabilme
                                        Kazanımlar
                                        K 2:Nesneleri sembollerle gösterir.
                                        K 3:Hazırlanmış nesne grafiği
                                        çerçevesinde sembolleri yerleştirir.


                                                       245
                             K 4:Grafikte yer alan nesneleri
                             sayar.
                             K 5:Grafiği inceleyerek sonuçları
                             söyler.
  EĞİTİM SÜRECİ                                         ÖĞRENME SÜRECĠ
  SERBEST ZAMAN    Çocuklar sınıfta karşılanır, her biri teker teker selamlanır. Çocukların birbiriyle selamlaşmaları yönünde rehberlik edilir. Köşelerde oynamaları için serbest bırakılır.
   ÖBB A1 :K7    Çocuklar oynarken zaman zaman yanlarına gidilerek oyunlarına eşlik edilir.
             Serbest zaman bitimi ―çocuklar haydi hepimiz çalışkan karıncalar olup sessizce sınıfımızı düzenleyelim ― denilerek sınıf işbirliği içerisinde düzenlenir. Kahvaltıya
            hazırlık için lavaboya gidilir.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar sandalyelerini alarak yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine birkaç bilmece sorularak başlanır. Sorulan bilmecelerin cevapları alındıktan sonra
DA A3 :K1       ―Ay-Güneş‖ tekerlemesi çocuklara söylenir. Söylenen tekerleme çocuklarla birkaç defa tekrarlanır.
  A5 :K2,K4      Gökte durur paslanmaz,            Gökte duran tepsidir,           Bir çuval cevizim var,
BA A4 :K9        Suya düşer uslanmaz(GüneĢ)          Kartopuna pek benzer,           Sayarım tükenmez.(Yıldız)
                                   Bilin neyin nesidir?(Ay)
            AY-GÜNEġ
            Güneş çıkmış yukarıya
            Ay dede inmiş aşağıya
            Güneş çıkmış gün doğmuş
            Ay çıkmış gece olmuş
             Çocuklara yaşadığımız gezegenin adı sorulur. ―Dünya‖ cevabından sonra çocuklara kaynak kitaplardan resimler gösterilerek, güneşin etrafında dönen başka
            gezegenler olduğu fakat güneşe yakın olan gezegenlerin çok sıcak, güneşe uzak gezegenlerin ise çok soğuk olduğu, bu gezegenlerde su olmadığı için orada
            canlıların yaşayamadığı söylenir. Ayrıca canlıların yaşaması için gerekli havanın da olmaması canlıların olmamasına bir neden olduğu da söylenir. Dünyamızda
            hava ve suyun olması, sıcaklığında canlıların yaşayacağı derecede olması gezegenimizi çok özel yapıyor. Bizlerde dünyamızı korumalıyız. Çöplerimizi atmamalıyız,
            sularımızı kirletmemeliyiz, temiz hava için bolca ağaç dikmeliyiz denilerek çocuklara dünyamız ve diğer gezegenler hakkında çocuklara bilgi verilir.
             Bu açıklamaların ardından çocuklardan bu bilgileri kısaca kendilerinin tekrarlamaları(özetlemeleri) ve dinlediklerinde akıllarına takılan konularda soru sormaları
            istenir.
  OYUN ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır ve çocuklara ―Uykucu Horoz‖ oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları çocuklara anlatılır.
  SDA A6 :K7,K8   Uykucu Horoz: Tüm çocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur gibidirler ve gözlerini açmazlar. Çocukların tek tek başlarına dokunulur. Başına dokunulan
            çocuk, sessizce kalkar ve öğretmenin peşinden gelir. Son çocuk kalana kadar, çocukların başlarına dokunarak kaldırılır. Sona kalan çocuğun etrafında sessizce halka
            olunur. Ve birden, ―uykucu horoz, uykucu horoz kalk artık!‖ diye bağırırlar. Uykucu horoz arkadaşlarını yakalamaya çalışır.
  MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar müzik etkinliği için minderlerine rahat bir şekilde oturur. Çocuklara okul Yolu şarkısı melodisiyle söylenir. Daha sonra çocuklarla bölüm bölüm tekrar
   DA A5 :K5     edilir.
            Okul Yolu                            Okul yolu taş olur
            Okul yolu düz gider                       Çalışkanlar baş olur
            Çocuklar bayram eder                       Tembel tembel gezenin
            Öğretmenler olmasa                        İki gözü yaş olur
            Emekler boşa gider
                                            246
OKUMA-YAZMAYA     Çocuklar çalışma masalarına oturur. Çocuklarla daha önce öğrenilen daire, kare ve üçgen şekilleri gösterilir. Sınıfta bu şekillere örnek olabilecek nesneler
HAZIRLIK        göstermeleri çocuklardan istenir. Daha sonra çocuklara dikdörtgen şekli gösterilerek bu şeklin hangisi olduğu sorulur. Cevap alınamazsa bu şeklin dikdörtgen
DA A5 :K3       olduğu söylenir. Çocuklara dikdörtgen şeklinin özelliklerini bulmalarına yönelik sorular sorulur.
  A6 :K3       —Dikdörtgen şeklinin kaç köşesi var?
BA A2 :K1,K2      –Dikdörtgen şeklinin kaç kenarı var?
  A3 :K1,K2,K3,K4   –Dikdörtgen şekli öğrendiğimiz hangi şekle benziyor?
  A10 :K1,K2      —Dikdörtgen şeklinin kareden farkı nedir?
  A18 :K2,K3,K4,K5   —Sınıfımızda dikdörtgene benzeyen nesneler var mı? Gösterelim denilerek sınıftaki nesnelerden dikdörtgene benzeyen şekiller bulunur.
             Bu çalışmanın ardından Kitabımızın dikdörtgen, ağaç boyları ve ayakkabı tamircileri çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
SANAT ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Masalara çam kozalakları tavus kuşu başları çizilmiş karton, kuyruğunu süslemek için artık materyaller
PMA A2 :K12,K13,K14  (fıstık kabukları, pul vb.), yapıştırıcı ve dikdörtgen şeklinde elişi kâğıtları konur. Çocuklara bu malzemeleri kullanarak tavus kuşu yapacağımız söylenerek önce
SDA A11 :K3,K7     tavus kuşunun başı kesilerek çıkarılır ve kozalağın üzerine yapıştırılır. Daha sonra çocuklardan elişi kâğıtlarını almaları istenir. Elişi kâğıdının şekli çocuklara
            sorulur. Dikdörtgen cevabı alındıktan sonra çocuklardan elişi kâğıtlarını bir ileri bir geri katlamaları istenir.(Yelpaze şeklinde) Katlanan elişi kâğıtları ortadan ikiye
            katlanarak ortadan yapıştırılır ve yelpaze şekline getirilir. Hazırlanan yelpazenin üzeri artık materyallerle süslenerek hazırlanan kozalak üzerine resimdeki gibi
            yapıştırılır. Hazırlanan faaliyetler uygun bir köşede sergilenir.
AĠLE KATILIMI     Çocuğunuzla evdeki dikdörtgen şekilli eşyaları bulalım.
            Program açısından;
  DEĞERLENDĠRME
            Çocuk açısından;

            Öğretmen açısından;

                                             ... / ... / ...
                                              Uygundur
                               İmza                             İmza
                             Adı Soyadı                          Adı Soyadı
                            Sınıf Öğretmeni                        Okul Müdürü


                                           247
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                       Tarih: 22 / 12 / 2011
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan             Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini   Amaç 3. Dikkatini toplayabilme     Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme      Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
gerektiren belirli bir hareketleri   yönetebilme.             Kazanımlar               Kazanımlar                 Kazanımlar
yapabilme                Kazanımlar              K 1:Dikkat edilmesi gereken      K 1:Konuşmalarında söz dizimi kurallarını  K 1:Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir
Kazanımlar               K 5:Kendisinin ve başkasının     nesneyi durumu olayı fark eder.    doğru olarak kullanır.           etkinliğe katılır.
K 7:El becerileri gerektiren bazı   haklarına saygı gösterir.       K 2:Dikkatini nesne durum olay     K 2:Konuşmalarında temel dil bilgisi    K 2:Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı
araçları kullanır.           K 6:Gerekli durumlarda nezaket    üzerinde yoğunlaştırır.        kurallarına uygun konuşur.         yapar.
K 9:Değişik malzemeler kullanarak   sözcüklerini kullanır.        K 3: Dikkat edilmesi gererken     Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla   K 3:Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte
resim yapar.              Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.     nesneyi durumu olayı söyler.      ifade edebilme               yatağına gider.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte  Kazanımlar              K 4: Nesneyi durumu olayı       Kazanımlar
keser.                 K 1:Hata yapabileceğini kabul eder.  ayrıntılarıyla açıklar.        K 1:Dinlediklerini başkalarına anlatır.
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte  K 2:Kendi hatalarını söyler.     Amaç 5. Varlıkları çeĢitli       K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
yapıştırır.              Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan  özelliklerine göre eĢleĢtirebilme   öykü vb. yollarla sergiler.
                    ürünler oluĢturabilme.        Kazanımlar               Amaç 6. Sözcük dağarcığını
.                   Kazanımlar              K 1: Varlıkları bire bir eşleştirir.  geliĢtirebilme
                    K 1:Estetik bedensel hareketlerle   Amaç 10. Geometrik Ģekilleri      Kazanımlar
                    yürür ve dans eder.          tanıyabilme              K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir
                    K 4:Görsel sanat etkinliklerinde   Kazanımlar
                    özgün ürün yapar.           K 2:Daire, üçgen, kare ve
                                       dikdörtgene benzeyen nesneleri
                                       gösterir.
                                       Amaç 12.Mekânda konum ile
                                       ilgili yönergeleri uygulayabilme
                                       Kazanımlar
                                       K 1:Nesnenin mekândaki konumunu
                                       söyleme
   EĞĠTĠM DURUMU                                               ÖĞRENME SÜRECĠ
  SERBEST ZAMAN           Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocuklarla yapılan günlük sohbetin ardından çocuklara istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri
  SDA A6 :K5,K6           söylenir.
    A7 :K1,K2            Çocukların oyunları sırasında oyuncak paylaşımındaki olumlu davranışlar, kullandıkları nezaket sözcüklerinde çocuklar ―aferin‖ denilerek ödüllendirilir.
                    Olumsuz davranışlarda ise her iki tarafta dinlendikten sonra çocuklara kendi hatalarını bulmalarına yönelik yargılayıcı olmadan sorular sorulur.
                    Serbest zaman bitiminde sınıf işbirliği içerisinde toplanır ve kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
                                                     248
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar sandalyelerine yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Yedi Keçi‖ parmak oyunu ile başlanır. Oynanan parmak oyunu çocukların ilgisine
DA A3 :K1,K2      göre birkaç defa tekrarlanır.
  A5 :K1,K5      Yedi Küçük Keçi
  A6 :K5       Yedi küçük keçi yavrusu bu evde yaşıyor.
ÖBB A4 :K2,K3     Birinci keçi, ikinci keçi, üçüncü keçi, dördüncü keçi, beşinci keçi,
            Altıncı keçi, yedinci keçi... Annesi, babası, teyzesi de gelince
            10 kişi oluyorlar, masaya oturup yemeklerini yiyorlar.
            Saat 9'da ellerini yıkayıp yatağa giriyorlar.(Sözlere göre hareketler yapılır.)
             Parmak oyununu ardından çocuklara yatmadan önce neler yaptıkları sorularak çocukların yatmadan önce yaptıkları hazırlıkları anlatmaları istenir.
             Yapılan bu sohbetin ardından çocuklara ―Yedi Keçi Yavrusu ve Hain Kurt‖ hikâyesini duyup duymadıkları sorulur. Hikâyeyi bilen çocuk varsa ondan
            hikâyeyi arkadaşlarına anlatması istenir. Daha sonra hikâye çocuklara anlatılır.
             Hikâye sonrası anlatılan hikâye hakkında çeşitli sorular sorulduktan sonra çocuklardan okunan hikâyeyi canlandırmaları istenir ve istekli olan çocuklara rol
            dağılımı yapılarak ―Yedi Keçi Yavrusu ve Hain Kurt‖ hikâyesi dramatize edilir.
            Yedi Keçi Yavrusu ve Hain Kurt
            Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlardan birinde yedi yavrusu ile birlikte çok mutlu bir anne keçi yaşarmış.
            Günlerden bir gün, anne keçi evdeki erzaklar azaldığı için, alışverişe gitmeye karar vermiş. Yedi yavrusunu da etrafına toplayıp, sıkı sıkı tembihlemiş:
            ‗Benim canım yavrularım, ben evimize erzak almak için alışverişe gidiyorum. Ben yokken sakın ama sakın kapıyı kimselere açmayın. Kurt benim
            olmadığımı anlarsa, mutlaka sizi kandırmaya çalışacaktır. Döndüğümde benim olduğumu anlamanız için ayağımı kapının altından gösteririm. ‗ demiş. Anne
            keçi uzaklaşırken en küçük yavru sormuş: ‗Anneciğim, kurt olduğunu nasıl anlayacağız?‘ Anne keçi cevap vermiş: ‗Kurdun sesi çok kalın, ayakları da
            kahverengidir.‘ Anne keçi yavrularına sıkı sıkı tembihlediği için, içi rahat bir şekilde, kolunda alışveriş sepeti ile yola koyulmuş.
             Keçi yavruları oyun oynamaya başlamışlar. İyiden iyiye oyuna daldıkları bir sırada kapı çalınmış. ‗Kim o?‘ diye hep bir ağızdan sormuşlar. ‗Ben
            annenizim. Açın kapıyı.‘ diye cevap vermiş, kalın bir ses. ‗Bizi kandırmaya çalışma, senin kurt oluğunu biliyoruz.‘ demiş yavrular. Kötü kurt hırsla oradan
            uzaklaşmış. ‗Şu keçi yavrularını kandırmak için ne yapsam acaba?‘ diye düşünmeye başlamış. Sesini inceltmek için gidip bir sürü yumurta almış ve hepsini
            içmiş. Tekrar keçi yavrularının evine gidip, kapıyı çalmış ve incelmiş sesiyle ‗Açın kapıp yavrularım, ben sizin annenizim‘ demiş. Yavrular ince sese inanıp,
            tam kapıyı açacaklarmış ki, büyük keçi yavrusu annesinin öğüdünü hatırlamış ve sormuş ‗Bize ayağını da göster.‘ Kurt kahverengi ayağını kapının altından
            uzatınca, yavrular hep bir ağızdan ‗Sen bizim annemiz değilsin, ayakların kapkara, git buradan kötü kurt‘ diye bağırmışlar.
             Kurt keçi yavrularının bu kadar akıllı olmalarına çok bozulmuş. Hemen gidip, ayaklarını fırıncının unlarına bulamış; ayaklarındaki tüyler unlanınca
            bembeyaz olmuşlar. ‗İşte şimdi sizi kandırabilirim‘ diye düşünmüş kötü kurt. Keçi yavrularının evinin yolunu tutmuş ve kapıyı çalarak ince sesiyle tekrar
            Yavrularım, ben geldim, çok yoruldum, elimde alışveriş torbalarım var, açın haydi kapıyı‘ diye seslenmiş. Yavrular ince sesi duyduktan sonra hemen
            ayaklarını görmek istemişler. Kurt da undan bembeyaz olmuş ayaklarını kapının altından uzatmış. Yavrular incecik sese ve bembeyaz ayaklara kanıp, kurdu
            anneleri sanarak, kapıyı hemen açmışlar. Kötü kurt içeri girer girmez tüm yavruları teker teker karnına indirmiş. Sadece en küçük yavru saatin içine
            saklanmış ve kurt onu bulamamış.
            Çok geçmeden anne keçi alışverişten dönmüş. Kapıyı ardına kadar açık ve evi de darmadağın görünce hain kurdun evlerine girdiğini anlamış. Ağlayarak evin
            içinde yavrularına seslenmeye başlamış. Saatin içine saklanmış olan minik yavru annesinin sesini duyunca saklandığı yerden çıkmış ve annesine sarılarak
            tüm olan biteni anlatmış. Anne keçi hemen kurdu bulmaya karar vermiş; mutfaktan yanına büyük bir bıçak alarak minik yavrusu ile birlikte ormanın yolunu
            tutmuş. Ormana geldiklerinde, az ilerdeki büyük bir ağacın gölgesinde horul horul uyumakta olan kurdu görmüşler. Karnı kocamanmış. Anne keçi hemen
            sessizce kurdun yanına gelmiş, elindeki bıçakla kurdun karnını açmış ve içinden tüm yavrularını teker teker çıkarmış. Yavrularının hepsini çıkardıktan sonra
            ise, kurt uyandığında farkına varmasın diye, yerdeki bütün taşları karnına doldurup, tekrar kurdun karnını kapatmış. Az ilerdeki çalıların arkasına saklanıp,
            hep beraber beklemeye başlamışlar.
               Az sonra kurt derin uykusundan uyanmış ve çok susadığını fark etmiş. Hemen az ilerdeki nehrin kıyısına giderek su içmek için eğilmiş, ama karnındaki

                                          249
              taşlar dengesini bozmuş ve kurt suyun içine düşmüş. Bir daha da kötü kurdu gören olmamış. Anne keçi ve yavruları da mutlu bir hayat sürmüşler.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ-MÜZĠK
             Oyun etkinliği için çocuklar sınıfın uygun bir bölümüne alınır. Gerekli olan iğne- iplik hazırlanır ve çocuklara iğne iplik oyunu oynanacağı söylenerek
ETKĠNLĠĞĠ
            oyunun kuralları anlatılır. Oynanan oyunun ardından hareketli müzik eşliğinde çocukların dans etmesi istenir. Çocuklar yorulunca çocuklara ―hepimiz çok
PMA A2 :K7
            yorulduk biraz dinlenelim. Dinlenirken de daha önce öğrendiğimiz şarkıları söyleyelim‖ denilerek daha önce öğrenilen şarkıların tekrarı yapılır.
SDA A11 :K1
            Ġğne-Ġplik Oyunu :"İğne-İplik Oyunu", eşit sayıda oyuncudan oluşan iki grupla oynanır. Her gruba bir dikiş iğnesi (ucu küt) ve iplik verilir. "Başla!"
ÖBB A4 :K1
            uyarısıyla birlikte, her iki grubun ilk oyuncuları ipliği iğneye geçirir. İkinciler çıkarır, üçüncüler geçirir, böylece sonuncu oyuncuya kadar oyun sürer. Önce
            bitiren grup oyunu kazanır.
  SANAT ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara sınıftaki bazı nesnelerin renkleri ve şekilleri sorulur. Bu çalışmanın ardından çocuklara çalışma sayfaları,
  PMA A2 :K9,K13,K14  makas, yapıştırıcı ve boyaları dağıtılır. Çocuklardan önce çam apacını boyamaları ve sonra şekilleri keserek çam ağacının üzerine yapıştırmaları istenir.
  SDA A11 :K4     Yapılan çalışmalar panoya asılarak sergilenir.
  BA A10 :K2
OKUMA –YAZMAYA     Çocuklar çalışma masalarına alınır. Masaların üzerine çocukların sağ taraflarına boya kalemleri sol taraflarına ise birer tane silgi konur. Çocuklardan konulan
HAZIRLIK        nesnelerin yerlerinin değiştirilmemesi rica edilir. Tüm çocuklara kalem ve silgiler dağıtıldıktan sonra çocuklara kalemlerin hangi taraflarında, silgilerin hangi
BA A3 :K1,K2,K3,K4   taraflarında olduğu sorulur. ―Sağımızda kalemler, Solumuzda silgi var‖ cevabı alındıktan sonra çocuklardan sınıfımızda birbirinin aynı olan nesneleri
  A5 :K1       bulmaları istenir. Bu çalışmanın ardından kitabımızın(5. sayı 10- 11 12. sayfalar) çocuğun sağında-solunda, beş farkı bul ve aynı- farklı varlıklar çalışma
  A12 :K1       sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır
 AĠLE KATILIMI     Çocuğunuzdan bugün dinlediği hikâyeyi size anlatmasını isteyelim
            Program açısından;
  DEĞERLENDĠRME    Çocuk açısından;
            Öğretmen açısından;
                                          ... / ... / ...
                      Sınıf Öğretmeni             Uygundur            Okul Müdür
                                           250
                                                GÜNLÜK PLAN
                                                                                    Tarih: 23 / 12 / 2011
                                            AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan           Sosyal - Duygusal Alan         BiliĢsel Alan             Dil Alanı                 Özbakım Becerileri
Amaç 5.Denge gerektiren belirli   Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini   Amaç 2. Olay ya da varlıkların    Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla  Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
hareketleri yapabilme.       yönetebilme.              çeĢitli özelliklerini         ifade edebilme               Kazanımlar
1Kazanımlar             Kazanımlar              gözlemleyebilme            Kazanımlar                 2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde
K 4:Tek/çift ayak üzerinde olduğu  K 9:Etkinliklerinin süresine ilişkin  Kazanımlar              2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.  yıkar.
yerde zıplar.            yönergeye uyar.            K 1.Olay ya da varlıkların      3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap
K 6:Çift ayakla iler/geri sıçrar.                     özellilerini söyler.         verir.
                                      K 2:Olay ya da varlıkların      5. Dinlediklerini resim müzik drama şiir
                                      özelliklerini karşılaştırır.     öykü vb. yollarla sergiler.
                                      Amaç 4. Algıladıklarını        Amaç 6. Sözcük dağarcığını
                                      hatırlayabilme            geliĢtirebilme
                                      Kazanlımlar              Kazanımlar
                                      K 7: Nesnelerin neden yapıldığını   5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir
                                      söyler.
                                      Amaç 7.Nesne, durum ya da
                                      olayları çeĢitli özelliklerine göre
                                      sıralayabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 7:Olayları oluş sırasına göre
                                      sıralar.
                                      Amaç 8.Nesneleri ölçebilme.
                                      Kazanımlar.
                                      K 1:Ölçme sonucuna tahmin eder.
                                      Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 1:20 içinde ileriye doğru birer
                                      birer ritmik sayar.
                                      Amaç 16. Belli durum ve olaylarla
                                      ilgili neden –sonuç iliĢkisi
                                      kurabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 1:Bir olayın olası nedenlerini
                                      söyler
                                      K 2:Bir olayın olası sonuçlarını
                                      söyler
                                      Amaç 17.Zamanla ilgili
                                      kavramlar arasında iliĢki
                                      kurabilme
                                      Kazanımlar.
                                      K 1:Olayları oluş sırasına göre
                                      söyler


                                                    251
                             Amaç 18.Problem çözebilme
                             Kazanımlar
                             K 1:Problemi söyler
                             K 2:Probleme çeşitli çözüm yolları
                             önerir.
                             K 3:Probleme çeşitli çözüm yolları
                             içinden en uygun olanları seçer.
                             K 4:Seçilen çözüm yollarını dener.
                             K 5:En uygun çözüm yoluna karar verir.
                             K 6:Karar verdiği çözüm yolunun
                             gerekçelerini açıklar.
   EĞĠTĠM DURUMU                                        ÖĞRENME SÜRECĠ
SERBEST ZAMAN     Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocuklarla yapılan günlük sohbetin ardından çocuklara istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir.
SDA A6 :K9       Çocuklar gözlemlenerek, bir problem olduğunda, problemi çözmek için çözüm yolları bulup önermeleri, en uygun olanını seçmeleri, denemeleri ve geçerli-
DA A6 :K5       geçersiz yanlarını söylemeleri, problemi çözebilmeleri yönünde destek verip rehberlik edilir.
BA A18         Serbest zaman bitiminde çocuklara ―sizinle bir oyun oynayalım. Ben çalışkan dediğim zaman çalışkan çocuk olun ve sınıfımızı hızlıca toplayalım, ben tembel
:K1,K2,K3,K4,K5,K6   dediğim zaman tembel çocuk gibi davranalım ve sınıfımızı yavaş toplayalım‖ denilir.
ÖBB A1 :K2       Sınıfın toplanmasının ardından temizlik için lavaboya gidilir.
FEN VE DOĞA      Çocuklar çalışma masasının etrafına toplanır. Önceden paket süt, ısıölçer, bir kaşık yoğurt ve yoğurdu mayaladıktan sonra saracak örtü masaya hazırlanır.
DA A5 :K2,K3      Çocuklara bu malzemelerle ne yapacağımız sorulur ve çocukların yoğurt yapacağımızı tahmin etmeleri beklenir. Alınan yoğurt cevabı ile yoğurt yapımına
BA A4 :K7       geçilir.Önceden ısıtılan paket süt kapağı olan bir tencereye boşaltılır. Çocuklara yoğurt yapımında dikkat edeceğimiz en önemli konun sütün sıcaklığı olduğu
   A8 :K1      söylenerek ısıölçerle sütün sıcaklığı ölçülür. Sütün sıcaklığı 40–45 derece ise yoğurdumuzu mayalayabiliriz denir. Maya olarak kullanacağımız yoğurt su ile biraz
   A17 :K1      inceltilir ve ılık olan sütün içine karıştırılır. İçine maya konan sütün ağzı kapatılır ve mayalanması için hazırlanan örtüye sarılır. Çocuklara yoğurdumuz 2,5–3 saat
            örtü altında kalması gerektiği söylenerek hazırlanan yoğurt kaldırılır. Çocuklar sandalyelerine alınır. Yoğurdun yapım aşamalarını çocuklara sorulur. Çocukların
            yoğurt yapımıyla ilgili soruları cevaplandırılır.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar sandalyelerine yarım daire şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Dünyamız‖ parmak oyunu ile başlanır. Oynanan parmak oyunu çocukların ilgisine
DA A5 :K2,K5      göre birkaç defa tekrarlanır.
BA A16 :K1,K2     Dünyamız
            Gökyüzünde bir gezegen,(Parmakla gökyüzü gösterilir.)
            Bulutlarla çevrili Dünya‘mız,(İki el önde daire yapılır, birleştirilir.)
            Vadilerle, dağlarla kaplı,(Sağ el ile yılan gibi kıvrılma hareketi yapılır.)
            Denizleri de unutmamalı.(İşaret parmağıyla ikaz işareti yapılır.)
            Güneş görünce gündüz, (Ellerle baş üzerinde güneş doğma öykünmesi yapılır.)
            Görmeyince gece olur.(İki el birleştirilip yanağa yaslanıp uyuma hareketi yapılır.)
            Geceleri gökyüzünü yıldızlar süsler.(Sağ el önde tohum atma hareketi yapılır.)Parmak oyununun ardından çocuklara ―dünyamızın güneş gören tarafı nasıldır?‖ ve
            ―güneş görmeyen tarafı nasıldır soruları yöneltilir. Çocuklardan ―aydınlık-karanlık cevabı‖ alındıktan sonra ―biz ortalığın aydınlık veya karanlık olduğunu hangi
            organımızla algılarız?‖ sorusu yöneltilir. Gözlerimiz cevabı beklenir. ―Gözlerimiz bizim dünyaya açılan pencerelerimizdir, göz sağlığımızı korumak için neler
            yapmalıyız?‖ sorusu sorulur.
            —Televizyonu yakından izlememeliyiz,
            —Bilgisayar ekranına uzun süre bakmamalıyız,
            —Gözlerimizin temizliğine dikkat etmeliyi (ellerimiz kirli iken gözlerimize elimizle dokunmamalıyız)
            —Güneşli havalarda fazla dolaşmamalıyız, vb cevaplar ipuçları çocuklara verilerek bulunur.Yapılan sohbetin ardından ―TaĢan Bondi Gözlük Takıyor‖ isimli

                                             252
          hikâye kitabı resimleri çocuklara gösterilerek okunur.Hikâye sonrasında hikâye hakkında sorular sorulur

 MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar minderlerine rahat bir şekilde oturur. Çalışkan arı şarkı ―Vız vız Arı‖ önce CD ‗den dinlenir daha sonra melodisiyle çocuklara söylenir Daha sonra
 DA A5 :K5     çocuklarla şarkı bölüm bölüm söylenir.
           ÇalıĢkan Arı                 Pilot gibi uçuyor,             İğnesinden korkarım,
           Vız vız vız vız vız arı,           Dere tepe geziyor,             Hep uzaktan bakarım,
           Yapar petek petek balı,            Söylemeye gerek yok,            Beni sakın sokma ha,
           Vız vız arı uçuyor.              Görevini biliyor biliyor.         Canım acır ağlarım,
           Çiçeklere konuyor,              Çalışkan arı, balı ne tatlı.        Canım acır ağlarım.
           Topladığı balları,                                    Canım acır ağlarım.
           Kovanına taşıyor.               Vız vız vız arı,              Pilot gibi uçuyor,
           Kovanına taşıyor.               Hızlı kanatlı kanatlı.           Dere tepe geziyor,
           Minik arı her zaman,             Vız vız arı uçuyor.            Söylemeye gerek yok,
           Mimarlıkta çok yaman.             Çiçeklere konuyor,             Görevini biliyor biliyor.
           Bende olmak isterim,             Topladığı balları,             Çalışkan arı, balı ne tatlı.
           Onun gibi çalışkan.              Kovanına taşıyor.             Vız vız vız arı,
           Onun gibi çalışkan.              Kovanına taşıyor.             Hızlı kanatlı kanatlı
OYUN ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara müzikle zıplama oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları çocuklara anlatılır. Oyun
PMA A5 :K4     çocukların ilgisine göre devam ettirilir.
          Müzikle Zıplama Oyunu: Oyuncular müzik çalarken zıplarlar. Müzik durduğunda yere oturup bağdaş kurarlar. Bağdaş kurmada sona kalan oyuncu oyundan
          çıkar.
OKUMA-YAZMAYA
HAZIRLIK
PMA A5 :K6     Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklarla 1 den 20‘ye kadar ritmik sayma çalışması yapılır. İstekli çocuklara bireysel sayma çalışması yaptırılır. Bu
DA  A6 :K5     çalışmanın ardından kitabımızın (5. sayı 13- 14- 15. sayfalar) çalışkan tavşan, oyun parkı çalışma sayfaları yapılır. Yoğurdun yapılışı ile ilgili sayfa incelenir ve
BA  A2 :K1,K2   aşamalar gözden geçirilir. Hazırlanan yoğurt üzeri açılarak sütün mayalanıp mayalanmadığı kontrol edilir. Yoğurt dinlendirilmek üzere serin bir yere kaldırılır.
  A4 :K7
  A7 :K7
  A9 :K1
  AĠLE KATILIMI  Çocuğunuzla içerisinde yoğurt kullanılan bir yiyecek hazırlayalım.
DEĞERLENDĠRME    Program açısından;
          Çocuk açısından;
          Öğretmen açısından;

                                         ... / ... / ...
                                         Uygundur
                           İmza                                 İmza
                      Sınıf Öğretmeni                                Okul Müdür


                                          253
                                                    GÜNLÜK PLAN
                                                                                                Tarih: 26 / 12 / 2011
                                               AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan          BiliĢsel Alan               Dil Alanı                     Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon      Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan    Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli   Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme    Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli hareketleri     ürünler oluĢturabilme.          özelliklerini gözlemleyebilme       Kazanımlar                     Kazanımlar
yapabilme.               Kazanımlar                Kazanımlar                 K 1:Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.    K 1:Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
Kazanımlar               K 4:Görsel sanat etkinliklerinde özgün  K 1:Olay ya da varlıkların özellilerini  K 2:Sohbete katılır.                K 2:El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
K 1:Sözel yönergelere uygun olarak   ürün yapar.               söyler.                  K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.      Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
ısınma hareketlerini yapar.                           K 2:Olay ya da varlıkların özelliklerini  K 4: Belli bir konuda konuşmayı başlatır.     Kazanımlar
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu                         karşılaştırır.               K 8:Üstlendiği role uygun konuşur.         K 1:Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
gerektiren belirli bir hareketleri                       Amaç 3. Dikkatini toplayabilme       Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade   K 2:Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
yapabilme                                    Kazanımlar                 edebilme
Kazanımlar                                   K 1:Dikkat edilmesi gereken nesneyi    Kazanımlar
K 12:Çeşitli malzemeleri değişik                        durumu olayı fark eder.          K 1:Dinlediklerini başkalarına anlatır.
şekillerde katlar.                               K 2:Dikkatini nesne durum olay       K 2:Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte                      üzerinde yoğunlaştırır.          K 3:Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
keser.                                     K 3: Dikkat edilmesi gererken nesneyi   K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte                      durumu olayı söyler.            vb. yollarla sergiler.
yapıştırır.                                   K 4: Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla  Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
K 15:Nesneleri değişik malzemelerle                       açıklar.                  Kazanımlar
bağlar.                                     Amaç 16. Belli durum ve olaylarla     K 3:Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
                                        ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.  K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
                                        Kazanımlar
                                        K 1:Bir olayın olası nedenlerini söyler
                                        K 2:Bir olayın olası sonuçlarını söyler
   EĞĠTĠM DURUMU                                               ÖĞRENME SÜRECĠ
   SERBEST ZAMAN            Çocuklar sınıfta ―günaydın‖ denilerek karşılanır. Çocuklarla yapılan kısa sohbetin ardından istedikleri ilgi köşelerinde oynayabilecekleri söylenir. Çocuklar ilgi
   SDA A11 :K4            köşelerinde oynarken çocukların oyunlarına zaman zaman eşlik edilir.
   ÖBB A3 :K1             Sanat köşesine parmak boyası ve beyaz kâğıt konur. İstekli çocuklar bu köşeye yönlendirilir.
                     Serbest zaman bitiminde işbirliği içerisinde sınıf toplanır. Kahvaltıya hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
                     Kahvaltı sırasında yiyecek ayrımı yapan çocuklar dikkate alınarak yiyecek ayrımı yapmanın sakıncalarından bahsedilir.
TÜRKÇE DĠL ETKĠLĠĞĠ-          Çocuklar sandalyelerini alarak yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine ―Meyveler‖ isimli şiir okunarak başlanır. Şiir çocukların ilgisine göre birkaç defa
DRAMA                 tekrarlanır. Daha sonra çocuklara dengeli beslenmek denince ne anlıyorsunuz? Sorusu sorularak sohbet edilir. Dengeli beslenmenin bütün yiyeceklerden yeterince
DA A4 :K1,K2,K3,K4,K8         yenmesi olduğu çocuklara açıklandıktan sonra dengeli beslenme dramasına geçilir.
  A5 :K3                  Meyveler                 Şeftali sulu sulu ,              Bağlarda salkım üzüm,
  A6 :K3                Armut dalda sallanır ,            Yemezmiyiz biz onu.              Yer misin iki gözüm?
BA A3 :K1,K2,K3,K4            Sallandıkça ballanır.            Hem yer hem çok severiz,            Yemezsen çok üzülür,
ÖBB A3 :K1,K2              Armut yiyen çocukların,           Kikir kikir güleriz.              Süzüm süzüm süzülür.
                     Yanakları allanır.
                    Dengeli Beslenme
                    * Çocuklara en sevdiği yemekler sorulur ve söylenen yemekler sıralanır.
                    *Kahvaltıda süt içenler, akşam yemeğinde balık yiyenler, sabah reçel yiyenler gibi ayrımla gruplar oluşturulur. Sabah kahvaltıda neler yedikleri sorulur ve her
                    çocuk söylenenlerden biri olur. İlk çıkan''ben peynirim'',diğeri''ben zeytinim''vb...

                                                         254
            *Aynı çalışma öğle yemeği içinde yapılır.
            *''Meyve sepeti''oyunu yalnızca kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde yediklerimiz olarak dönüştürülür ve oynanır. Örnek: çocuklar kahvaltıda yenen
            peynir, ekmek vb. yiyecekleri seçerler. Bir kişi ebe olur. İki yiyecek ismi söyler, onlar yerlerini değiştirirken ebe de kendine bir yer yapmaya çalışır.''Kahvaltı
            masası''denilince herkes yer değiştirir, açıkta kalan ebe olur.
            *Bir lokanta canlandırması yapılır.Lokantada görev alan aşçı,garson,müşteri vb..roller dağıtılır.Doğaçlama yapılır.Eve dönülür.Çocuklar akşam evde sütlerini içip
            uyurlar.
  SANAT ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Masalara fon kartonuna çizilmiş meyve resimleri, makas, yapıştırıcı, ip ve mobil askısı konur.
            Çocuklardan her meyveden dörder tane kesmeleri istenir. Kesilen meyveler ikiye katlanarak birbirine yapıştırılır. Üç boyutlu meyveler elde edilir. Meyveler
PMA A2 :K12,K13,K14,K15 tepelerinden ipe bağlanarak mobil askısına bağlanır.
   SDA A4 :K1
FEN VE DOĞA ETKĠNLĠĞĠ
                Çocuklara ―Çocuklar ellerimizi neden yıkarız?‖ sorusunu yöneltir, çocukların cevaplarını alır. ―Şimdi bir deney yapacağız. Bu deneyle ellerimizi neden
DA A4 :K2,K3,K4
                yıkamamız gerektiğini daha iyi anlayacağız.‖ denilerek ―Patateste bıraktığımız izler‖ konulu deney yapılır. İki patates alınıp yıkanarak kabukları soyulur.
  A5 :K3,K5
                Patateslerden biri kirli ellerle tutulup kavanoza konulur. Sonra eller sabunla yıkanır ve temiz ellerle diğer patatese dokunulur, o da bir kavanoza konulur.
  A6 :K5
                Kavanozlara etiket yapıştırılır. Kavanozların ağzı kapatılarak, loş ve sıcak bir yere konulur. Bir kaç gün sonra kavanoz kapakları açılarak patatesler incelenir. İki
BA A2 :K1,K2
                patates arasındaki farklar konuşulur.
  A3 :K1,K2,K3,K4
                 Yapılan deney kavanozları kaldırıldıktan sonra çocuklar çalışma masasına alınır. Kitabımızın (5. sayı 16- 17- 18 sayfalar) kirli-temiz, doğa bilmeceleri ve
  A16 :K1,K2
                sağlıklı-sağlıksız çocuk çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
ÖBB A1 :K1,K2
  OYUN ETKĠNLĠĞĠ        Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır.‖Deve-cüce‖ oyunu oynanacağı söylenerek oyun kuralları çocuklara anlatılır ve oyuna başlanır. Oyun
  PMA A1 :K1          çocukların ilgisine göre devam ettirilir. Oynanan bu oyunun ardından çocukların istedikleri hareketli bir oyun oynanır.
  BA  A3 :K1,K2        DEVE CÜCE: Çocuklar deve denildiğinde, ayağa kalkar. Cüce denildiğinde oturulur. Şaşıran oyundan çıkar.
                 Bu oyunun ardından çocuklara ―oynamaktan çok hoşlandığınız bir oyunu oynayalım‖ denilerek çocukların istedikleri bir oyun oynanır.
  AĠLE KATILIMI        Çocuğunuza çeşitli bilmeceler soralım.
DEĞERLENDĠRME          Program açısından;
                Çocuk açısından;
                Öğretmen açısından;
                      Sınıf Öğretmeni                … / …. /…..                 Okul Müdürü
                                                255
                                                   GÜNLÜK PLAN
                                                                                         Tarih: 27 / 12 / 2011
                                               AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan         BiliĢsel Alan              Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon      Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini   Amaç 2. Olay ya da varlıkların      Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade     Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli hareketleri     yönetebilme.              çeĢitli özelliklerini          edebilme                  K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar
yapabilme.               Kazanımlar              gözlemleyebilme             Kazanımlar
Kazanımlar               K 9:Etkinliklerinin süresine ilişkin  Kazanımlar                K 7:Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı
K 3:Değişik yönlere doğru uzanır.   yönergeye uyar.            K 1:Olay ya da varlıkların        yollarla açıklar.
K 5:Sözel yönergelere uygun olarak   K 10:Grup etkinliklerinin       özellilerini söyler.           K 8: Üstlendiği role uygun konuşur.
koşar.                 kurallarına uyar.           K 2:Olay ya da varlıkların        Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    K 11:Gerekli durumlarda kararlılık   özelliklerini karşılaştırır.       ifade edebilme
gerektiren belirli bir hareketleri   gösterir.               Amaç 4. Algıladıklarını         Kazanımlar
yapabilme               Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.      hatırlayabilme              K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
Kazanımlar               Kazanımlar               Kazanlımlar               öykü vb. yollarla sergiler
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte  K 1:Hata yapabileceğini kabul eder.  K 4:Varlıkların şeklini söyler.
keser.                 K 2:Kendi hatalarını söyler.      Amaç 6.Varlıkları çeĢitli
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte  K 4:Başkalarının hatalarını uygun   özelliklerine göre gruplayabilme.
yapıştırır.              yollarla ifade eder.          Kazanımlar
                    K 5:Başkalarının hata         K 2:Varlıkları şekilleri göre gruplar.
                    yapabileceğini kabul eder       Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
                                       Kazanımlar
                                       K 1:20 içinde ileriye doğru birer
                                       birer ritmik sayar.
                                       Amaç 10. Geometrik Ģekilleri
                                       tanıyabilme
                                       Kazanımlar
                                       K 1:Her nesnenin bir şekil olduğunu
                                       söyler
                                       K 2:Daire, üçgen, kare ve
                                       dikdörtgene benzeyen nesneleri
                                       gösterir.
                                       Amaç 17.Zamanla ilgili
                                       kavramlar arasında iliĢki
                                       kurabilme
                                       Kazanımlar.
                                       K 3:Zaman bildiren araçların
                                       işlevini açıklar
   EĞİTİM DURUMU                                                   ÖĞRENME SÜRECĠ
                                                       256
SERBEST ZAMAN      Çocuklar selamlanılarak sınıfta karşılanır. Çocuklarla günlük hayatla ilgili yapılan kısa sohbetin ardından çocuklara istedikleri köşelerde oynayabilecekleri söylenir.
SDA A7 :K1,K2,K4,K5   Çocuklar ilgi köşelerinde oynarken gözlemlenir. Oyunları sırasında çıkan tartışmaları kendilerinin çözümlemeleri beklenir. Olay büyümedikçe müdahale edilmez.
BA A2 :K1,K2      Sanat köşesine pastel boyalar ve resim kâğıtları konur. İstekli olan çocukların serbest resim yapmalarına rehberlik edilir.
   A7 :K3       Fen ve doğa köşesine değişik takvimler konur.(masa takvimi duvar takvimi ve yaprak takvim)
ÖBB A1 :K7        Serbest zaman bitiminde daha önce öğrenilen minik tekerlemeyle ―Yağmur yağıyor, Her yer ıslanıyor, Oyuncakları toplayalım, Islanmaktan kurtaralım‖ sınıf
            toplanır. Kahvaltıya hazırlık için lavaboya gidilir
 TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Türkçe dil etkinliğine ―Yeni Yıl” adlı şiiri okunarak başlanır. Eski yılın bitip yeni bir yıla gireceğimiz, yılımızın eski adı-
  DA A4 :K7,K8    yeni adı ve bir yaş daha büyüyeceğimizle ilgili sohbet edilir. Bu sohbetin ardından masalcı teyze kuklası ile ―Yılbaşı Masalı‖ anlatır.
  BA A2 :K1,K2    Yeni Yıl
            Takvimde sayfa bitti
            Eski yılın zamanı geçti
            Yeni yıl geldi işte
            Bir yaş daha büyüdük biz de
            YılbaĢı Masalı
            Çok çok eskiden, değil sizler daha anneniz, anneanneniz bile doğmadan, büyük bir kentte, evlerden birinin bacasında İsli adında bir peri yaşarmış. Çevredeki
            kuşların hepsi onu çok ama çok severmiş. Neden derseniz, yeni doğmuş kuş yavrularına uçmayı öğreten, tehlikelerden koruyup göz kulak olan hep bu bizim
            İsliymiş de ondan. Ta ki, kış gelip de yağmur ve sisten göz gözü görmez oluncaya kadar bütün bir yıl boyu İsli‘nin başını kaşıyacak vakti olmazmış. Şehirde yılbaşı
            hazırlıklarının iyiden iyiye hızlandığı günlerden birinde Pisi Mırmır, bizim İsli‘yi bacalardan birinin dibinde somurtuk bir yüzle otururken görmüş. ―Yılbaşı için
            hem yararlı olacak, hem de coşku uyandıracak bir şeyler yapmak istiyorum‖ demiş İsli. ―Öyleyse neden gidip Noel Babayı görmüyorsun?‖ diye sormuş Pisi Mırmır.
            Pisi‘nin bu düşüncesini pek parlak ve yerinde bulan İsli, hiç zaman kaybetmeden Noel Babanın oturduğu karlı dağlara doğru uçup gitmiş. Oyuncak torbasını bir an
            önce doldurmaya çalışan Noel Baba, İsli‘nin niçin geldiğini öğrenince pek sevinmiş. ―Önce hangi evlerde çocuk olduğunu öğren ve her birinin bacasına bir yıldız
            as‖ demiş. ―Sonra bacaların içini de iyice temizlemelisin ki girip çıkarken üstüm kirlenmesin.‖ Noel Baba‘dan yıldızları doldurmak için bir torba, bir de baca
            süpürgesi alan İsli, bütün gece Pisi Mırmır ile birlikte bacaların içini temizlemek ve baca külahlarına birer yıldız oturtmak için çalışmış durmuş. Yıldızlı bacaları
            gören Noel Baba, böylece hangi evde çocuklar olduğunu kolayca anlayabilecekmiş. İsli işini bitirdiği zaman şehirde herkes birbirine ―Bu gece yıldızlar yeryüzüne
            ne kadar yakın‖ deyip durmuş. Fakat Noel Baba‘nın çıngıraklı kızağına binip de gökyüzünden kayarak geldiğini İsli‘den ve Pisi Mırmır‘dan başka gören olmamış;
            ikisi de öyle yorgunmuş ki, Noel Baba‘nın İsli için bıraktığı oyuncak dolu süslü çoraba ve Pisi Mırmır için bıraktığı koca balığa teşekkür bile edememişler.
            Geceleyin minicik çoraplarını ağaçlara asan serçecikler de yılbaşı sabahı uyandıklarında çoraplarını ekmek kırıntılarıyla dolu bulmuşlar. Böylece İsli, ömrünün en
            güzel, en mutlu yılbaşını kutlamış.
  OYUN ETKĠNLĠĞĠ    Çocuklar oyun etkinliği için sandalyelerine yarım daire şeklinde oturur. Çocuklara ―Üç Kuzu‖ oyunu oynanacağı söylenerek oyunu kuralları çocuklara anlatılır.
  PMA A1 :K3,K5    Oyun çocukların ilgisine göre devam ettirilir.
  SDA A6 :K9,K10,K11  Üç Küçük Kuzu: Bir çocuk ( Büyük Kurt ) çocukların önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt, çocukların arasında dolaşır. Üç küçük kuzunun
            ellerine vurur ve yine çocukların önüne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu
            kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun böylece devam eder.
  SANAT ETKĠNLĠĞĠ
  PMA A2 :K13,K14   Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Masalara önceden hazırlanmış 2012 yılı takvimi fotokopi ile çoğaltılıp her çocuk için sıralanarak zımbalanır.
  BA A17 :K3     Fon kartonuna daha önceden çizilmiş tavuk şekilleri, makas, yapıştırıcı, ibik ve gagayı boyamak için boya kalemleri ve takvim yaprakları masalara konur. Çocuklara
            takvim yapımında rehberlik edilir.
             Tamamlanan takvimler gün sonunda evlere göndermek için kaldırılır.
                                            257
 MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar müzik etkinliği için minderlerine rahat bir şekilde oturur. Çocuklara ritim aletleri dağıtılır. Çocuklarla kısa bir süre ritim çalışması yapıldıktan sonra ―Yeni
 DA A5 :K5     Yıl‖ şarkısı CD‘den dinlenir. Daha sonra şarkı çocuklarla tekrar edilirken şarkıya ritim aletleriyle eşlik edilir.
               YENĠ YIL YENĠ YAġ
               Yeni yılın, yeni yaşın
               Kutlu olsun, kutlu olsun (2 kez)
               Çok uyu, çok yemek ye
               Çok çalış, çok çalış...
               Büyü, büyü, büyü, büyü,
               Büyü, büyü, büyü, büyü,
               Yeni yılın, yeni yaşın,
               Kutlu olsun, kutlu olsun. (2 kez)
OKUMA-YAZMAYA    Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara fon kartonundan kesilmiş altıgen şekli gösterilerek bu şeklin ne olduğu sorulur. Çocuklardan altıgen cevabı
HAZIRLIK      alınamazsa çocuklarsa bu şeklin kenarlarını saymaları istenir. Şeklimizin kaç kenarı var? Kaç köşesi var? Bu sorulara alınan cevapların ardından şeklin altıgen
BA A4 :K4      olduğu söylenir ve altıgen şekli panoya asılır. Bu çalışmanın ardından kitabımızın tırtıl üzerindeki şekiller, takvim ve altıgen çalışma sayfaları yönergeler
  A6 :K2      doğrultusunda yapılır
  A9 :K1
  A10 :K1,K2
 AĠLE KATILIMI
          Çocuğunuzla bir duvar takvimi inceleyelim. 1 yılda kaç ay ve kaç mevsim var çocuğunuzla konuşalım.

          Program açısından;
 DEĞERLENDĠRME
          Çocuk açısından;
          Öğretmen açısından;
                                         ... / ... / ...
                                         Uygundur
                              İmza                            İmza
                           Sınıf Öğretmeni                        Okul Müdürü
                                          258
                                                 GÜNLÜK PLAN
                                                                                            Tarih: 28 / 12 / 2011
                                              AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan             Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu    Amaç 2.Duygularını fark       Amaç 2. Olay ya da varlıkların     Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla   Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli bir hareketleri   edebilme.              çeĢitli özelliklerini         ifade edebilme                Kazanımlar
yapabilme               Kazanımlar              gözlemleyebilme            Kazanımlar                  K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Kazanımlar               K 1:Duygularını söyler.       Kazanımlar               K 3: Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap
K 9:Değişik malzemeler kullanarak   K 2:Duygularının nedenlerini     K 1:Olay ya da varlıkların       verir.
resim yapar.              açıklar               özellilerini söyler.          K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte  Amaç 5. BaĢkalarının duygularını   K 2:Olay ya da varlıkların       öykü vb. yollarla sergiler.
keser.                 fark edebilme.            özelliklerini karşılaştırır.      Amaç 6. Sözcük dağarcığını
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte  Kazanımlar              Amaç 3. Dikkatini toplayabilme     geliĢtirebilme
yapıştırır.              K 1:Başkalarının duygularını ifade  Kazanımlar               Kazanımlar
                    eder.                K 1:Dikkat edilmesi gereken      K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
                    K 2:Başkalarının duygularını     nesneyi durumu olayı fark eder.
                    paylaşır.              K 2:Dikkatini nesne durum olay
                    Amaç 9.YaĢamın            üzerinde yoğunlaştırır.
                    iyileĢtirilmesinde ve        K 3: Dikkat edilmesi gererken
                    korunmasında sorumluluk       nesneyi durumu olayı söyler.
                    alabilme               K 4: Nesneyi durumu olayı
                    Kazanımlar              ayrıntılarıyla açıklar.
                    K 1:Yaşanım sürdürülebilmesi için  Amaç 4. Algıladıklarını
                    gerekli olan kaynakları verimli   hatırlayabilme
                    kullanır.              Kazanlımlar
                    Amaç 13.Çevreyi estetik       K 5:Varlıkların sayısını söyler.
                    bakımdan düzenleyebilme.       Amaç 5. Varlıkları çeĢitli
                    Kazanımlar              özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
                    K 3:Çevresini farklı biçimlerde   Kazanımlar
                    düzenler.              K 1: Varlıkları bire bir eşleştirir.
                                      Amaç 6.Varlıkları çeĢitli
                                      özelliklerine göre gruplayabilme.
                                      Kazanımlar
                                      K 5:Varlıkları kullanım amaçlarına
                                      göre gruplar.
                                      Amaç 10. Geometrik Ģekilleri
                                      tanıyabilme
                                      Kazanımlar
                                      K 2:Daire, üçgen, kare ve
                                      dikdörtgene benzeyen nesneleri
                                      gösterir.
   EĞİTİM DURUMU                                                 ÖĞRENME SÜRECĠ


                                                     259
SERBEST ZAMAN      Çocuklar sınıfta selamlanılarak karşılanır. Çocuklarla günlük hayatla ilgili yapılan kısa sohbetin ardından çocuklar ilgi köşelerine yönlendirilir.
PMA A2 :K9        Sanat köşesine yeni yıl konulu sınırlı boyama resimleri konur. İstekli çocuklardan pastel boya ile sınırlı boyama sayfalarını boyamaları istenir.
SDA A13 :K3        Diğer köşelerde oynayan çocuklar gözlemlenir.
ÖBB A1 :K7        Serbest zaman bitiminde çocukların dikkati dağılan sınıfa çekilerek sınıfı arzu ettikleri şekilde düzenlemeleri istenir ve sınıfın düzenlemesinin ardından kahvaltıya
            hazırlık için sırayla lavaboya gidilir.
 TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar yarımay şeklinde sandalyelerine oturur. Türkçe dil etkinliğine çeşitli bilmeceler sorularak başlanır.
SDA A2 :K1,K2       Ezdim, büzdüm,               Tek başına kartal oturur,          Kat kat oldum, katmerlendim.
  A5 :K1,K2       Soba başına dizdim             365 yumurta getirir             Eski yılı şeker ettim.
  A9 :K1             (kıĢ)               (yeni yıl)                  Ocak ayında yenilendim.
DA A5 :K3,K5                                                    O gece ben çok eğlendim
BA A3 :K1,K2,K3,K4                                                 (yılbaĢı)
            Sorulan bilmecelerin cevapları alındıktan sonra ―Yeni Yıl‖ isimli şiir çocuklara okunur. Okunan şiir çocuklarla birkaç defa tekrarlanır.
            Yeni Yıl
            Aralık ayı bitip
            Ocak ayı başlayınca
            Eski yılı uğurlar
            Gireriz yeni yıla
            Özlemlerle yazarız
            Göndeririz tebrikler
            Yeni yılı kutlarız,
            Dileriz esenlikler
            On iki ay boyunca,
            Dört mevsimi yaşarız,
            Elli ikide hafta ,
            Nice yeni yıllara
             Okunan şiirin ardından çocuklara ―Kibritçi Kız‖masalı çocuklara okunur. Masal bitiminde çocuklara okunan masal hakkında çeşitli sorular sorulur ve son olarak
            çocuklara ―bu masalı dinlerken neler hissettikleri‖ sorularak çocukların duyguları öğrenilir.
            Kibritçi Kız
            Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı.
            Kimi evine geç kalmış, acele ediyor, kimi bir eğlence yerine gidiyordu.
            Çocuklar koşuyorlar, birbirlerine kartopu atıyorlardı. Gecenin zevkini en çok onlar çıkarıyorlardı. Kahkahalarla gülüyorlar, sevinçle haykırıyorlardı.
            Yalnız bir çocuk vardı ki gelip geçenler onun farkında değillerdi. Ufak bir kız çocuğu. Başı açık, elbisesi yama içinde, yoksul bir kızcağız. Bir kapının önüne
            büzülmüş, çıplak ayaklarını altına almıştı. Soğuktan morarmış tir tir titriyordu. Üzerinde oturduğu taş basamakta buz gibiydi.
            Yavrucağız da sanki donmuş, bir buz parçası kesilmişti.
            Geniş bir mukavva kutunun içine sıralanmış kibrit kutularına bakarken gözleri yaşarıyordu.
            Evet, bu bir kibritçi kızdı. O gün bir tek kutu kibrit bile satamamıştı. Satsa, bir kaç kuruş para kazansa, kalkıp evine gider, annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase
            sıcak çorba içerdi. Gidemiyordu, çünkü o gün hiç kibrit satamadığını annesine söylemekten çekiniyordu. Soğuktan, üzüntüsünden titreyen kısık,incecik sesiyle
            "Kibrit var, kibrit" diye bağırıyordu. Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmıyordu...
            Ah hiç olmazsa ayaklarında terlikleri olsaydı! Biraz önce, sokak sokak dolaşırken, hızla geçen bir arabanın önünden kaçmış, kaçarken terlikleri ayağından fırlamıştı.


                                           260
         Karşı kaldırıma geçtikten sonra, dönüp bakmış hınzır bir çocuğun terlikleri kapıp kaçtığını görmüştü. Arkasından seslenmişti ama çocuk alaylı alaylı seslenerek
         koşa koşa uzaklaşmıştı.
         Kibritçi kız bunun üzerine bir kapının girintisine sığınmış, oracığa kıvrılıp oturmuştu.
         Parmakları donmuş, sızlamaya başlamıştı. Kızcağız bu acıya dayanamadı, kutulardan birini açıp bir kibrit çıkardı. Parmakları uyuşmuştu, kibrit çöpünü elinde
         güçlükle tutuyordu. Eli titreye titreye çöpü duvara sürttü. Kibrit birden alev aldı; tatlı, yumuşacık, turuncu bir alev.
         Zavallı kız, kibriti bir elinden öbür eline geçirerek, parmaklarını ısıttı. İçi de ısınmıştı. Sanki gürül gürül yanan bir ocağın karşısındaydı. Gözleri aleve dikilmiş,
         düşlere dalmıştı: Güzel bir odada, büyük bir ocağın karşısında oturuyordu. Arkasında kalın bir yünlü hırka, ayaklarında kürklü terlikler vardı.
         Isınmış, terlemeye bile başlamıştı... Derken kibrit sönüverdi. Kibritin sönmesiyle, o tatlı düşlerde sona ermişti. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya, sızlamaya
         başlamıştı.
         Bir kibrit daha yaktı. Bu sırada soğuk bir rüzgâr esti. Kız kibrit sönmesin diye, duvardan yana döndü. Öbür elini aleve siper etti. Aleve bakarken, karşısındaki duvar
         sanki eridi, birden açıldı, içerisi göründü. İçeride geniş bir oda vardı. Kar gibi bembeyaz örtü yayılmış bir masanın üzerine tabak tabak yiyecekler dizilmişti. Sofrada
         gümüş şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Kızcağız'ın gözleri sofranın ortasında, büyük bir tabağa konulmuş, nar gibi kıpkırmızı kaz
         kızartmasına dikilmişti. Ağzı sulandı. Elini oraya doğru uzattı. Kibrit yana yana sonuna gelmişti, parmağını yakıyordu. Kızcağız çöpü yere atıverdi. Atmasıyla
         birlikte, yılbaşı sofrası siliniverdi, gözlerinin önüne taş duvar yeniden dikildi.
         Üçüncü kibrit daha fazla düşler yarattı: Bir yaz gecesi... Kibritçi Kız kırda bir ağacın altına oturmuş, yıldızlara bakıyor. Gece olduğu halde hava sıcak. Altındaki
         toprak, gündüz güneşten ısınmış, fırın gibi yanıyor... Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyordu. Uzaktan uzağa gece kuşları ötüyor, kurbağalar bağrışıyordu.
         Derken bir yıldız kaydı, gökyüzüne geniş bir yay çizerek uzaklaştı, söndü. Kızcağız: 'işte, biri daha öldü' diye mırıldandı. Bir gün, ninesi söylemişti: Her yıldız
         düştükçe yeryüzünden biri ölürmüş... Ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha çaktı. Soğuktan kaskatı kesilmiş, beyni durmuştu. O şimdi sokak ortasında
         olduğunu unutmuş, düşler dünyasına dalmıştı. Kibritin alevinde yine ninesini görüyor, onun sesini işitir gibi oluyordu. İşte ninesi geliyordu. Lapa lapa yağan
         karların arasından bir melek gibi iniyordu... Geldi, geldi... Kollarını açtı, torununu kucakladı, aldı göklere doğru götürdü...
         Ertesi sabah, yoldan geçenler, bir evin basamağında donmuş kalmış kızcağızın ölüsünü buldular. Yanı başında bir sürü boş kibrit kutusu vardı.
         —Zavallı kız ısınmak için bütün kibritlerini yakmış dediler... Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü bilemezlerdi ki.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ   Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklar el ele tutuşarak daire şeklini alırlar. Tam bu dairenin ortasına bir masa örtüsü serilir. Serilen masa örtüsünün
DA A6 :K5     üzerine iki sepet yerleştirilir. Çocuklara yeni paketten çıkarılmış ve daha önceden kullanılmış boya kalemleri gösterilerek ―şimdi bu kalemleri bu örtünün üzerine
BA A6 :K5     boşaltacağım sizden yeni ve eski kalemleri ayırmanızı istiyorum. Yeni kalemleri mavi sepete, eski kalemleri beyaz sepete koymanızı istiyorum‖ denilerek yeni ve
         eski kalemler örtünün üzerine boşaltılır. Yeni ve eski kalemler çocuklar tarafından ayrılır.(bu oyun değişik materyallerle de oynana bilinir.)
SANAT ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Masalara makas, yapıştırıcı, üzerine altıgen çizilmiş sarı fon kartonları, delgeç, ip ve arı çalışma sayfası
PMA A2 :K13,K14  konur. Çocuklardan önce altıgen şekli almaları ve keserek çıkarmaları istenir. Altıgen şeklinin kenar ve köşeleri tekrar sayıldıktan sonra çocuklara arı çalışması için
BA A10 :K2    neden altıgen şeklini seçtiğimiz sorulur. Bal peteğinin şeklide altıgendir cevabı çocuklardan alınamazsa açıklama yapılarak çocuklardan arı yapımına geçmeleri
         istenir.
          Tamamlanan arılar tepelerinden delinerek altıgenlerin uçlarına iple bağlanır. Tüm çocuklar etkinliklerini tamamlayınca çalışmaların tamamı daire şeklindeki bir
         kasnağın etrafına bağlanarak mobil yapılır ve sınıfın uygun bir bölümüne asılır.
                                        261
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ  Çocuklar müzik etkinliği için minderlerine rahat bir şekilde oturur. Etkinliğe Yeni Yıl Yeni Yaş şarkısının tekrarıyla başlanır. İstekli çocuklara bireysel şarkı
DA A6 :K5     söyleme fırsatı verilir.
OKUMA-YAZMAYA        Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara ―Cırcır Böceği Ve Karınca‖ şiiri okunarak etkinliğe başlanır. Şiir çocukların ilgisine göre birkaç defa
HAZIRLIK      okunduktan sonra kitabımızın tembel- çalışkan, eski-yeni, arılar ve bal peteği çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
DA A6 :K5     Cırcır Böceği Ve Karınca
BA A2 :K1,K2        Cırcır böceği çaldı saz, tembel tembel bütün yaz
  A4 :K5         Derken kış gelip çatınca, cırcır düşündü biraz.
  A5 :K1         Baktı ki yok hiç yiyecek, ne bir sinek ne bir böcek,
              Kalktı karıncaya gitti, yandı yakındı ah etti.
              —Üç-beş buğday ver bana, yaz gelsin öderim sana
              İşin kötüsü karınca alışmamıştı borca,
              Bu ricanın karşısında bakalım ne dedi cırcıra
              —Ne yaptın sen bütün yaz, tembel tembel çaldın saz
              —Yazı sazla geçirdiysen şimdi de oyna sen biraz
AĠLE KATILIMI   Çocuğunuzla evdeki yeni ve eski eşyaları bulma çalışması yapalım.
          Program açısından;
  DEĞERLENDĠRME
          Çocuk açısından;

          Öğretmen açısından;
                                         ... / ... / ...
                                        Uygundur
                             İmza                            İmza
                          Sınıf Öğretmeni                        Okul Müdürü
                                         262
                                                      GÜNLÜK PLAN
                                                                                               Tarih: 29 / 12 / 2011
                                                  AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan             Sosyal - Duygusal Alan          BiliĢsel Alan               Dil Alanı                    Özbakım Becerileri
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu     Amaç 2.Duygularını fark edebilme.     Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli   Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme   Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli bir hareketleri    Kazanımlar                özelliklerini gözlemleyebilme       Kazanımlar                    Kazanımlar
yapabilme                K 1:Duygularını söyler.          Kazanımlar                 K 2:Sohbete katılır.               K 7:İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Kazanımlar                Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan    K 1:Olay ya da varlıkların özellilerini  K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
K 12:Çeşitli malzemeleri değişik     ürünler oluĢturabilme.          söyler.                  K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
şekillerde katlar.            Kazanımlar                K 2:Olay ya da varlıkların özelliklerini  K 5:Söz almak için sırasını bekler.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte   K 1:Estetik bedensel hareketlerle yürür  karşılaştırır.               K 6:Duygu düşünce ve hayallerini söyler.
keser.                  ve dans eder.               Amaç 3. Dikkatini toplayabilme       K 7:Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte   K 4:Görsel sanat etkinliklerinde özgün  Kazanımlar                 yollarla açıklar.
yapıştırır.               ürün yapar.                K 2:Dikkatini nesne durum olay       Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak    K 7:Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.  üzerinde yoğunlaştırır.          edebilme
güç gerektiren hareketleri yapabilme.  K 8:Sunularında hayali/gerçek nesneleri  Amaç 9. Nesneleri sayabilme.        Kazanımlar
Kazanımlar                kullanır.                 Kazanımlar                 K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir öykü
K 2:Nesneleri sıkar.                                K 3:Söylenilen sayı kadar nesneyi     vb. yollarla sergiler.
K 4:Malzemelere elleriyle şekil verir.                       gösterir.                 Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
K 5:Malzemelere araç kullanarak şekil                       K 4:Gösterilen belli sayıdaki nesneyi   Kazanımlar
verir                                       doğru olarak sayma             K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
                                          K 6:Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki
                                          nesnelerin sayısını söyler
   EĞİTİM DURUMU                                               ÖĞRENME SÜRECĠ
   SERBEST ZAMAN            Çocuklar sınıfta ―günaydın‖ denilerek karşılanır. Çocuklarla günlük olaylarla ilgili yapılan kısa sohbetin ardından çocuklar ilgi köşelerine yönlendirilir.
   PMA A4 :K2,K4,K5           Sanat köşesine oyun hamuru ve çeşitli artık materyaller (çeşitli boncuklar, kürdan, fındık, fıstık kabukları vb) konur. İstekli çocuklara bu köşede oyun hamuru ve
   SDA A11 :K4,K7,K8          artık materyalleri kullanarak özgün çalışmalar yaptırılır. Diğer çocukların oyunları gözlemlenir.
   ÖBB A1 :K7              Serbest zaman bitiminde sanat köşesinde hazırlanan faaliyetler sergilenmek üzere sınıfın uygun bir bölümüne konur. Sınıf işbirliği içerisinde toplanarak kahvaltı
                     hazırlığı yapılarak kahvaltıya geçilir
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ            Çocuklar yarımay şeklinde sandalyelerine oturur. Çocuklara ―yeni bir yılın yaklaştığı söylenerek yeni yılda neler olmasını dilerdiniz?‖ sorusu yöneltilir. Çocukların yeni yılda
SDA A2 :K1                istedikleri, beklentileri ve yeni yıl için duygu ve düşünceleri dinlenir.
DA A4 :K2,K3,K4,K5,K6,K7          Bu sohbetin ardından ―Yeni Yıl‖ şiiri çocuklara okunur. Okunan şiir çocuklarla birkaç defa tekrarlanır.
  A5 :K5                 Yeni Yıl                     Koca bir yıl devrildi            Yeni yıl kutlu olsun,
                      Bir yaş daha büyüdük               Takvim başa çevrildi             İnsanlar mutlu olsun,
                      Girdik yeni yıllara                Hoş geldi, safa geldi.            Günler umutlu olsun,
                      On iki ay yürüdük                 Erdik yeni yıla...              Dedik yeni yıllara.
                      Vardık yeni yıllara
                     Okunan şiirin ardından çocuklara
                     —Yeni yıl –eski yıl denince ne anlıyorsunuz?
                     —Yeni yıllın ilk gecesinde kimler yanınızda olsun istersiniz?
                     —Yeni yılda neler olmasını istiyorsunuz? Vb. sorular sorularak sohbet edilir.
                      Yapılan sohbetin ardından çocuklara ―Yaramaz Rüzgâr‖ isimli hikâye kitabı okunur.
                      Hikâye sonrasında çocuklara okunan hikâye kitabı hakkında sorular sorulur.                                                          263
  SANAT ETKĠNLĠĞĠ     Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Çocuklara ―ailelerimizin yeni yılını kutlamak için bir kart hazırlayalım‖ denilerek fon kartonu ikiye
  PMA A2 :K12,K13,K14  katlanarak tek katına çizilmiş tebrik kartı fonu, çiçek yapmak için kullanılacak değişik renkteki daire şekilleri, varsa ağzı şekilli kesen makas, yapıştırıcı ve kartımızı
             süslemek için çeşitli artık materyaller çalışma masalarına konur.
             Tebrik kartı iki kat olarak fon kartonundan kesilerek çıkarılır. Diğer taraftan daire şekilleri de kesilerek çıkarılır ve şekildeki gibi katlanarak çiçekler hazırlanır ve
             hazırlanan çiçekler şekildeki gibi kart üzerine yapıştırılır. Artık materyallerle de süslenen kart ertesi gün ailelere gönderilmek üzere içleri yazılarak kaldırılır.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ       Çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara sandalye kapmaca oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları anlatılır. Oyun çocukların ilgisine göre devam ettirilir.
SDA A11 :K1        Sandalye Kapmaca: Sandalyeler halka oluşturacak biçimde sırt sırta dizilir. Sandalyelerin sayısı oyuncuların sayısından her zaman bir eksiktir. Oyuncular müzik çalarken
BA A3 :K2        sandalyelerin çevresinde müziğin ritmine uyarak yürürler. Müzik durunca en yakın sandalyeye otururlar. Açıkta kalan oyundan çıkar ve her duruştan sonra da bir sandalye eksiltilir.
             Böylece sonunda bir sandalyenin çevresinde dönen iki oyuncu kalır. Sandalyeyi kapan kazanır.
  MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ
  DA A5 :K5       Çocuklar müzik etkinliği için sandalyelerine oturur. Çocuklara yaklaşan yeni yıl için yeni bir şarkı öğreneceğimiz söylenerek ―Yeni Yıl‖ şarkısı melodisiyle
             söylenir. Şarkı çocukların ilgisine göre birkaç defa tekrar edilir.
              YENĠ YIL             Eski yıl sona erdi
              Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl,  Yepyeni bir yıl geldi
              yeni yıl             Bu yıl olsun mutlu bir yıl
              Sizlere kutlu olsun       Bu yıl olsun hey hey!
              Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl,
              yeni yıl
              Bizlere kutlu olsun
OKUMA-YAZMAYA        Çocuklar panoyu rahat görebilecekleri bir şekilde oturur. Panoya 9 tane nesne resmi asılır. Çocuklardan nesneleri saymaları istenir. Daha sonra çocuklara dokuz
HAZIRLIK         rakamı gösterilerek ―bu rakam sizce kaç olabilir? Sorusu yöneltilir. Çocukların bu rakamın 9 olduğunu tahmin etmeleri beklenir. Daha sonra çocuklara 9 rakamının
DA A4 :K7 A6 :K5     yazılışı gösterilir.
BA A2 :K1,K2 A9      Bu çalışmanın ardından kitabımızın 9 rakamı çalışma sayfası, bulutların şekilleri, eski ve yeni ev çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
:K3,K4,K6 A11 :K1,K3,K4
AĠLE KATILIMI       Bulutlu bir günde çocuğunuzla gökyüzündeki bulutları inceleyelim. Bulutların şekilleri hangi nesnelere benziyor? Çocuğunuzla konuşalım.
DEĞERLENDĠRME       Program açısından;
             Çocuk açısından;
             Öğretmen açısından;
                                          ... / ... / ...

                          Sınıf Öğretmeni                                   Okul Müdürü                                               264
                                                GÜNLÜK PLAN
                                                                                   Tarih: 30 / 12 / 2011
                                             AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
Psikomotor Alan            Sosyal - Duygusal Alan        BiliĢsel Alan           Dil Alanı                  Özbakım Becerileri
Amaç 1.Bedensel koordinasyon      Amaç 2.Duygularını fark       Amaç 3. Dikkatini toplayabilme  Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru       Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
gerektiren belirli hareketleri     edebilme.              Kazanımlar            kullanabilme                Kazanımlar
yapabilme.               Kazanımlar              K 1:Dikkat edilmesi gereken    Kazanımlar                 K 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Kazanımlar               K 1:Duygularını söyler.       nesneyi durumu olayı fark eder.  K 1:Nefesini doğru kullanır.
K 4:Sözel yönergelere uygun olarak   K 2:Duygularının nedenlerini     K 2:Dikkatini nesne durum olay  Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla
yürür.                 açıklar               üzerinde yoğunlaştırır.      ifade edebilme
K 5:Sözel yönergelere uygun olarak   K 3:Duygularının sonuçlarını                      Kazanımlar
koşar.                 açıklar.                                K 5:Dinlediklerini resim müzik drama şiir
K 6:Belirli bir mesafeyi sürünerek   K 4:Duygularını müzik, dans, drama                   öykü vb. yollarla sergiler
gider.                 vb yollarla ifade eder.
K 7:Belirli bir yüksekliğe çıkar.   Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan
K 8:Belirli bir yüksekliğe tırmanır.  ürünler oluĢturabilme.
K 9:Tırmanılan yükseklikten uygun   Kazanımlar
şekilde iner.             K 1:Estetik bedensel hareketlerle
K 10.Belirli yükseklikten atlar.    yürür ve dans eder.
K 11:Belirli bir engel üzerinden    K 3:Görsel sanat etkinliklerinde
sıçrayarak atlar.           ürün yapar.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu
gerektiren belirli bir hareketleri
yapabilme
Kazanımlar
K 9:Değişik malzemeler kullanarak
resim yapar.
K 10:Yönergeye uygun çizgiler
çizer.
K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte
keser.
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte
yapıştırır.
   EĞİTİM DURUMU                                       ÖĞRENME SÜRECĠ
SERBEST ZAMAN-TÜRKÇE
DĠL ETKĠNLĠĞĠ-YENĠ YIL
KUTLAMA PARTĠSĠ
            Çocuklar ―günaydın‖ denilerek sınıfta karşılanır. Çocuklarla günlük hayatla ilgili yapılan kısa sohbetlerin ardından çocukların dikkatleri sanat köşesine konan fon
PMA
            kartonuna çizilmiş maske kalıplarına çekilir. Çocuklara ―yeni yıl partimiz için isterlerse kendilerine maske hazırlayabilecekleri‖ söylenir. Sanat köşesine ayrıca
A1:K6,K7,K8,K9,K10,K11
            maskeleri süslemek için pul ve simlerde konur.
A2 :K13,K14
SDA A2 :K1,K2,K3,K4
DA A5 :K5

                                                    265
ÖBB A1 :K7
             Çocukların hazırladığı maskeler yeni yıl partisinde kullanılmak üzere kaldırılır.
            Çocuklara ―partimiz için sınıfımızı da hazırlayalım‖ denilerek sınıftaki dağınıklar toplanır ve çocuklara verilen balonlar çocuklar tarafından şişirilir, ağızları
            bağlanarak sınıfın her tarafına dağıtılır. Yeni yıl süsleri de sınıfın değişik bölümlerine asılır. Sınıf süsleme işi bitince partiye başlamadan temizlik için sırayla
            lavaboya gidilir. Temizliğin ardından ―Zor Gidilen Balo‖ draması çocuklarla canlandırılır. Çocuklara ―sizinle bir yeni yıl balosuna davet edildik ve hep beraber bu
            baloya gideceğiz ve çok eğleneceğiz yalnız baloya gitmemiz için yolumuza çıkan bazı engelleri aşmamız gerekiyor‖ denilerek sınıfın değişik bölümlerine çeşitli
            engeller konur, çizgiler çizilir. Çocuklardan bu engelleri aşmaları ve engelleri aşarken engellerin adlarını kendilerinin koymaları istenir. Örneğin konulan küçük bir
            masanın üzerinden geçerken ―bir köprünün üzerinden geçiyoruz‖ gibi.
             Sınıf içerisinde hazırlanmış engeller (belli bir yüksekliğe çıkma, inme, belli yükseklikten atlama, sürünme, çizgi üzerinden yürüme, engel üzerinden sıçrayarak
            atlama, bazı ağırlıktaki nesneleri itme ve çekme davranışlarını kapsayacak şekilde hazırlanır)çocuklarla teker teker aşılarak yeni yıl balosuna varılır. Çocuklara
            müzik açılarak baloda dans edip eğlenmeleri söylenir. Ayrıca çocuklara çeşitli yiyecek ve içeceklerde ikram edilir. Baloda dans edip yorulan çocuklara şimdide eve
            dönme zamanı geldi yine engelleri aşarak eve dönelim denilerek tekrar engeller aşılarak drama etkinliği sona erer.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ-MÜZĠK  Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. Çocuklara daha önce öğrenilen sandalye kapmaca oyunu oynanacağı söylenerek gerekli hazırlıklar yapılır
ETKĠNLĠĞĠ       ve hareketli bir müzik eşliğinde oyuna başlanır.
PMA A1 :K4,K5      Sandalye kapmaca oyunun ardından çocuklara yeni bir oyun oynayalım denilerek ―Kar Taneleri‖ oyunu çocuklara anlatılır ve oyuna geçilir. Oyun bitiminde müzik
DA  A2 :K1      etkinliği için çocuklar minderlerini sınıfın uygun bir bölümüne alınır.
SDA A11 :K1      KAR TANELERĠ:4–5 öğrenci rüzgâr olur. Diğerleri kar taneleridirler. Rüzgâr grubu kol kola girerek kar tanelerine doğru üfler. Kar taneleri rüzgârın estiği yöne
            doğru savrulurlar.
             Çocuklara ―bugün gece yeni bir yıla gireceğiz, bu güne özel bir şarkı öğrenelim‖ denilerek ―Yeni Yıl‖ şarkısı melodisiyle söylenir. Şarkı çocukların ilgisine göre
            birkaç defa tekrarlanır. İstekli çocuklara bireysel şarkı söyleme fırsatı verilir.
             Yeni Yıl             Eski yıl sona erdi        Kardeşiz biz hepimiz       Mutlu olsun insanlar
             Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl,   Yepyeni bir yıl geldi       Bitmesin hiç sevgimiz       Mutlu olsun tüm evren
             yeni yıl             Bu yıl olsun mutlu bir yıl    Aramızda dargınlık yok      Yeni yılda hep birlikte
             Bizlere kutlu olsun        Bu yıl olsun hey hey       Aramızda hey hey         Yeni yılda hey hey
             Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl,
             yeni yıl
             Sizlere mutlu olsun
                                          266
OKUMA-YAZMAYA   Çocuklar çalışma masalarına alınır. Çocuklara sınıfımızdaki saati göstermeleri istenir. Daha sonra;
HAZIRLIK     — Saatin ne işe yarıyor?
PMA A2 :K9,K10  —Saat olmasaydı ne olurdu?
SDA A11 :K3   —Çevremizde hangi çeşit saatler var? (Kol saati, duvar saati, masa saati vb.)
BA A3 :K1,K2  — Biz okula saat kaçta geliyoruz) Vb sorular çocuklara sorulduktan sonra kitabımızın resmi boyayalım, saat kulesine giden yol ve yeni yıl pastasını çizgilerini
         birleştirerek tamamlayalım çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
AĠLE KATILIMI  Bir yeni yıl anınızı çocuğunuza anlatalım
DEĞERLENDĠRME  Program açısından;
         Çocuk açısından;
         Öğretmen açısından;
                                       ... / ... / ...
                         İmza                                İmza
                        Adı Soyadı                             Adı Soyadı
                     Sınıf Öğretmeni                               Okul Müdürü
                                       267
268

								
To top