PR prijava potrebe za radnikom

Document Sample
PR prijava potrebe za radnikom Powered By Docstoc
					 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE                              Obrazac PR
 Vaša kontakt osoba u HZZ- u ____________________________
 Telefon: ______________________________
 E-mail: _______________________________

POPUNJAVA HZZ
                   Datum zaprimanja    
Registarski broj PR-a                 
Način zaprimanja PR-a: osobno telefonom faxom e-mailom drugo_____________________

               PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM - PR

1. PODACI O POSLODAVCU                 4. UVJETI RADNOG MJESTA
Naziv poslodavca:*____________________________     na jednom mjestu     terenski rad
Adresa:*_____________________________________      Mogućnost odabira kandidata izvan mjesta rada DA/NE
Kontakt osoba:*_______________________________     S područja __________________________________
E-mail*______________________________________
Web stranica: ________________________________     SMJEŠTAJ         NAKNADA ZA PRIJEVOZ
Telefon:*__________Mobitel*____________         nema smještaja      bez naknade
Matični broj/OIB*                    grupni smještaj     djelomična naknada
Djelatnost:*______________________           samački smještaj     cijela naknada
                            obiteljski stan
2. PODACI O RADNOM MJESTU
Naziv RM*_________________________________       PREDVIĐENA PLAĆA __________ KN (netto)
Opis poslova: (npr. vođenje knjigovodstva)*       RADNO VRIJEME*
____________________________________________      puno radno vrijeme
____________________________________________      nepuno radno vrijeme - sati tjedno _______
Potrebna zvanja_______________________________     RAD U SMJENAMA
____________________________________________      prijepodne poslijepodne dvokratno
Razina obrazovanja*                   noćni rad  2 smjene     3 smjene
____________________________________          rad vikendom i praznikom
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
                             Mogućnost korištenja vlastitog vozila
Strani jezici___________________________________
razumijevanje  govor  pisanje 
                            5. UVJETI NATJEČAJA*
Razina (A1, A2, B1,B2, C1, C2)
Informatička znanja                   Natječaj vrijedi* od _________ do_______
________________________________________        Broj traženih radnika*_________________
Stručni ispit i druga znanja              Mjesto rada*_____________________
____________________________________________      KONTAK KANDIDATA S POSLODAVCIMA*
Vozački ispit                      osobni dolazak _________________________(naziv adrese)
kategorija      
       A B C D E F                telefonski _____________________________(broj telefona)
Druga znanja i vještine                 pisana zamolba ____________________________(adresa)
                            e – mail ________________________________________
____________________________________________
RADNO ISKUSTVO*
                            ODABIR KANDIDATA*
mjeseci        nije važno           stručni odabir savjetnika za zapošljavanje
godina         bez radnog iskustva       broj kandidata za uži izbor_____
                            psihologijska selekcija kandidata
3. VRSTA ZAPOSLENJA*                  osobni odabir poslodavca
neodređeno
upražnjeni poslovi
novootvoreni poslovi                  6. USLUGE HZZ-a KOJE ŽELITE
                            objava natječaja na web stranici HZZ-a
određeno
                                 s podacima o poslodavcu
      
sezonski  mjeseci                       bez podatak o poslodavcu
      
zamjena  mjeseci                    objava natječaja u biltenu HZZ-a
            
povećan opseg posla  mjeseci              objava natječaja na web stranicama izvan HZZ-a
            
novootvoreni poslovi  mjeseci
pripravnik  stručno osposobljavanje za rad      NAPOMENE:_______________________________________
ugovor o djelu                     ___________________________________________________
                            __________________________________________________
MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA OSOBE S
INVALIDITETOM (ukoliko udovoljava uvjetima
natječaja)                                     M.P.
 DA NE
                            Potpis poslodavca:_________________________
*obavezno polje unosa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:527
posted:1/14/2012
language:Bosnian
pages:1