karmel by g5o6047Y

VIEWS: 19 PAGES: 14

									       OCDS
Seculiere Orde van de Ongeschoeide Karmel
In de stilte van de Karmel
klinkt de stem van God
   De Seculiere Orde van de
Ongeschoeide Karmel (OCDS) is een
  wereldwijde gemeenschap van
katholieken die een leven willen leiden
 in navolging van Christus, binnen de
   spiritualiteit van de Karmel.
  Onder bescherming van Onze-Lieve-Vrouw van
de Berg Karmel zijn de leden van de OCDS
geroepen om in afhankelijkheid van Jezus Christus
te leven, in vriendschap met Hem door wie wij ons
bemind weten, en de Kerk te dienen.
Zij laten zich hierbij inspireren door
H. Teresa van Jezus, H. Johannes van het
Kruis en andere karmelheiligen.
  De rijke karmelitaanse
traditie van gebed en inkeer
biedt volop mogelijkheden
om hier op een persoonlijke
manier invulling aan te
geven en een gelukkig leven
‘in Christus’ te leiden.
De karmelieten zijn van oorsprong kluizenaars die zich in
de dertiende eeuw in het Karmelgebergte in het huidige
Israël ophielden. Zij leefden in de Bijbelse traditie van de
profeet Elia, de profeet aan wie de Karmel haar wapen-
spreuk ontleent: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet
voor de HEER, de God van de hemelse machten’

(1Kon.19,10).
  Rond 1209 kregen de eerste karmelieten een leefregel,
de Regel van Albertus. Hierdoor werden zij formeel een
religieuze orde. Na een relatief korte periode werden de
karmelieten van de Berg Karmel verdreven en vestigden zij
zich in Europa. De Orde van de Karmel is inmiddels
verspreid over de hele wereld.
In de zestiende eeuw zag
Teresa van Avila dat in haar
klooster niet meer de
oorspronkelijke geest van de
orde heerste. Een geest die zich
kenmerkt door stilzwijgen,
eenzaamheid en voortdurend
gebed. Als Teresa van Jezus
zette zij zich met kracht in om
karmelietessenkloosters te
stichten volgens de
oorspronkelijke regel.
Vanaf het moment van oprichting van het
eerste hervormde klooster gaat de Karmel
verder in twee richtingen: de Karmel van de
geschoeiden (O.Carm.) en de Orde van de
Ongeschoeide Karmel (OCD). De OCD wordt
ook wel de Teresiaanse of hervormde Karmel
genoemd. De OCDS (Ordo Carmelitarum
Discalceatorum Saecularis) maakt deel uit van
deze laatste.
 Door hun bijzondere verering van de Heilige
Maagd Maria werden de karmelieten van het eerste
uur ook wel de broeders van Onze-Lieve-Vrouw
van de Berg Karmel genoemd. Als teken van deze
innige relatie met de Moeder van God draagt ieder
lid van de OCDS het Heilige Scapulier.
Eens in de maand komen de seculiere karmelieten bij elkaar
voor gebed, geestelijke vorming en gezellig samenzijn. Als u
op basis van het voorgaande belangstelling voor de Karmel
hebt gekregen, neemt u dan gerust contact met ons op. U
bent van harte welkom.
Provinciaal secretariaat OCDS
Julianalaan 72, 5342 GV OSS
Tel. (0412)64 84 87 of (0418) 54 00 15
e-mail: secretariaat@ocds.nl
Voor informatie over lokale OCDS-gemeenschappen in Nederland:
Arnhem    Dhr.  Kees Steur                 0299-364955
               keeskarmel@hetnet.nl
Bloemendaal  Dhr.  Jan Bijvoet                072-5110845
               bijvoet.pax@kpnplanet.nl
Breda     Dhr.  André Kruijver               076-5611565
               a.kruijver@casema.nl
Den Haag   Mw.  Bernadette Reefman             070-3636227
               bma.reefman.ocds@willibrordushuis.nl
Oirschot   Dhr.  Louis van Ham               0497-591419
               d.vanham@chello.nl
Rotterdam   Mw.  Marijke Ettema               010-7855380
               mh.ettema@tiscali.nl
Sittard    Mw.  Ria van den Elzen             0499-472937
               jlcvandenelzen@versatel.nl
Utrecht    Mw.  Paula Maria Tassel             030-6377017
               pm.tassel.ocds@orange.nl
Waterland   Dhr.  Kees Steur                 0299-364955
               spescarmeli-keessteur@hetnet.nl

								
To top