Keemilised ohutegurid

Document Sample
Keemilised ohutegurid Powered By Docstoc
					Keemilised ohutegurid
   Mariken Ross
             Doos
• „Kõik ained on mürgid. Erinevus mürgi ja ravimi vahel
 seisneb õige doosi valimises.“
             Paracelsus 1493-1541

• Doos – s.o. aine kordselt manustatud hulk. Tavaliselt
 mõõdetakse doosi mg/kg (mg ainet organismi kehakaalu
 kg kohta).
• Väga toksiliste ainete puhul arvestatakse doosi
 mikrog/kg.
     Mürk ja inimorganism
• Aine mõju võib olla kiire või aeglane, süsteemne või
 lokaalne.
• Paljudel ainetel on nii lokaalne kui üldine kahjulik toime.
• Kohalik toime ilmneb kehaosal, millal on olnud kontakt
 ainega.
• Üldine toime ilmneb siis, kui aine on imendunud ja
 levinud alguspunktist teistesse kehaosadesse.
     Ained ja inimorganism
• Sünergism – ainete mõju vastastikune võimendumine.
 Näiteks alkohol võimendab peaaegu kõikide mürkide
 toimet.
• Antagonism on ühe mürkaine toime, mis teise mürgi
 toimet organismis kahandab või välistab.
• Kumulatsioon on aine kuhjumine mõnes elundis
 kroonilise mürgistuse korral.
        Kemikaalid
• Igal aastal tuleb turule umbes 1000 uut
 kemikaali.
• Kasutatakse umbes 100 000 keemilist ainet,
 mis esinevad puhtal kujul või segudes.
• Tööstusmaades tuntakse kuni 2 miljonit
 erinevat kemikaali.
     Kemikaali märgistamine
       Kemikaaliseadus, 1998, §18
• Kemikaali kaubanduslik nimetus,
 koostisosade loetelu.
• Valmistaja või importiva ettevõtte
 nimi, aadress.
• Ohutunnus.
• Riski kirjeldus.
• Ohutusnõuete kirjeldus
• Kemikaali kogus.
     Ohtlike kemikaalide klassifikatsioon

•  Tule- ja plahvatusohtlikud
•  Terviseohtlikud
•  Mürgised
•  Sööbivad
•  Ärritavad
•  Sensibiliseerivad
•  Kantserogeensed
•  Mutageensed
•  Teratogeensed
•  Keskkonnaohtlikud
   Terviseohtlike kemikaalide märgistus

• T – mürgine (toxic). Kui kemikaali sissehingamisel,
 allaneelamisel või naha kaudu imendumisel võib
 tekkida tõsine tervisekahjustus või järgneda surm.
• Xn – Kahjulik (harmful). Kemikaali sissehingamisel,
 allaneelamisel või naha kaudu imendumisel võib
 tekkida tervisekahjustus.
• Xi – ärritav (irritant). Kemikaal põhjustab naha või
 ülemiste hingamisteede ärritust.
• C – sööbiv (corrosive). Kahjustab eluskudet, millele
 satub. Mõned aine pritsmed nahal võivad
 põhjustada raskeid põletusi.
Keskkonnaohtlike kemikaalide märgistus


• E – plahvatusohtlik (explosive). Kemikaal võib
 plahvatada kokkupuutes tulega või hõõrdumise
 tagajärjel.
• F – väga tuleohtlik (highly flammable). Kemikaal
 võib süttida kokkupuutes toatemperatuuril õhuga.
 Tahke aine, mis võib kergesti süttida kokkupuutel
 süüteallikaga ja jätkab põlemist ka peale süüteallika
 eemaldamist.
• O – oksüdeeriv (oxidizing).
• N – keskkonnale ohtlik (dangerous for the
 environment). Kahjustab väliskeskkonda.
           Lahustid
• Vedelad orgaanilised ained, mida kasutatakse nende
 omaduse tõttu lahustada rasvu ja määrdeaineid.
• Enamik lahusteid aurustub kergesti, sageli on lahustid
 tuleohtlikud ja võivad süttida.
• Lahustid satuvad inimese organismi tavaliselt
 hingamisteede kaudu, mõned lahustid võivad imenduda
 ka läbi terve naha.
            Lahustid
• Toime inimesele oleneb lahusti aurustumiskiirusest ja
 lahustuvusest vees, kokkupuuteajast ja
 kontsentratsioonist.
• Paljudel lahustitel on narkootiline toime, nad
 põhjustavad peapööritust, peavalu, väsimust.
• Võivad ärritada silmi ja hingamisteid, samuti ka nahka.
• Mõned lahustid on ohtlikud ka maksale, neerudele ja
 luuüdile.
          Benseen
• Eriti ohtlik lahusti
• Värvuseta, tuleohtlik, meeldiva lõhnaga vedelik.
• Jõuab organismi hingamisteede kaudu, tungib ka
 läbi naha.
• Nahale sattudes võib põhjustada väsimust,
 peapööritust, kõhuvalu.
• Korduv mürgistus kahjustab luuüdi, põhjustades
 aplastilist aneemiat ja leukeemiat.
• Benseen on tõestatud kantserogeense toimega.
            Benseen
• Välisõhk sisaldab teatud koguses benseeni, mis jõuab õhku
 suitsetamisest, põlemisgaaside koostises,
 bensiinijaamadest, kütuseleketest, heitgaasina ja
 tööstusliku jääkproduktina. Benseeni lendub ka liimidest,
 värvidest, mööblivahast ja puhastusvahenditest, mille
 tootmisel on kasutatud benseeni või selle ühendeid.
 Bensiinijaamade lähistel on õhu benseenisisaldus kõrgem
 kui mujal.
• Väikses koguses benseeni sisaldavad paljud karastusjoogid
 ning mõningad toiduained.
• 2006 aasta märtsis korraldas Food Standards Agency
 Inglismaal 150 karastusjoogi hindamise. 43 joogis leiti
 benseeni, 4 jooki sisaldasid benseeni üle lubatud normide.
       Glükooleetrid
• Etüleeni, dietüleeni, trietüleeni ning
 propüleenglükooli alküüleeterderivaadid.
• Kasutatakse väga laialdaselt.
• Värvides, lakkides, emailides, tintides,
 vedelseepides, klaasipuhastusvahendites,
 pindaktiivsetes ainetes, fiksaatorites.
• Organismi satuvad sissehingamisel või nahaga
 kokkupuutel.
       Glükooleetrid
• Raske mürgituse korral võivad põhjustada
 entsefalopaatiat
• Kerematel juhtudel isiksusehäireid,
 mäluhäireid, uimasust, peavalu, treemorit,
 söömishäireid.
• Võivad kahjustada ka luuüdi, põhjustades
 pantsütopeeniat.
• Reproduktiivtervise häired
        Formaldehüüd
• Formaldehüüd on tugeva lõhnaga värvitu gaas, mida
 kasutatakse ehitus- ja viimistlusmaterjalide tootmisel,
 mööbli valmistamisel. Peamine formaldehüüdi allikas
 kodus on puitlaastplaatidest viimistlus(paneelid) ning
 mööbel.
• Ka happe mõjul kõvenevad lakid, värvid,
 pinnatöötlemisvahendid, tekstiilid ja
 põrandakattevaibad võivad sisaldada formaldehüüde,
 kust see eraldub siseõhku.
• Formaldehüüd pärineb ka tubakasuitsust, põletamise
 gaasidest ja desinfektsioonivahenditest.
        Formaldehüüd
• Formaldehüüd on madalal kontsentratsioonil
 olemas nii välis- kui ka siseõhus.
• Kui formaldehüüdi kontsentratsioon tõuseb,
 täheldatakse silmade ja hingamisteede limaskestade
 ärritust (konjunktiviit, köha).
• Formaldehüüd on tugev allergeen ning võib
 põhjustada allergilist nohu, hingamisteede haigusi
 (allergilist bronhiiti või bronhiaalastmat).
• Rahvusvaheline vähiuuringute agentuur
 klassifitseerib formaldehüüdi kui kindlalt inimestele
 kantserogeenne, on seotud
 nasofarüngeaalpiirkonna kasvajatega, võimalik, et ka
 leukeemiaga
       Formaldehüüd
• USA FEMA varustas USA ranniku elanikke peale
 orkaan Katrina ja orkaan Rita lammutustöidd 2006
 aastal treilerite ja automajadega. Mõni aeg peale
 sissekolimist hakkasid mitmed elanikud kurtma
 hingamisraskuste, ninaverejooksude ning püsivate
 peavalude üle. Majade ja treilerite tootmises oli
 kasutatud formaldehüüd-katalüseeritud vaike.
• CDC testis elamutes õhku formaldehüüdi suhtes.
 14.02.2008 avalikustas CDC, et paljudes treilerites
 ja autoelamutes leiti formaldehüüdi tervisele
 kahjulikus kontsentratsioonis.
        Formaldehüüd
• Keskmiseks formaldehüüdi kontsentratsiooniks oli 77
 ppb ning seda 2 või rohkem aastat peale tootmist.
• Pikaajaline nii kõrge formaldehüüdi doosiga
 kokkupuutumine on seotud kõrgenenud vähiriskiga
 ning hingamisteede haigustega.
• Keskmine formaldehüüdi kontsentratsioon
 ruumiõhus on 10-20 ppb, kusjuures CDC poolt
 sätestatud minimaalse riski piiriks on 8ppb.
 Treilerites ning autoelamutes mõõdetud väärtused
 olid vahemikus 3 - 590 ppb.
     Formaldehüüd toidus
• 2005 aasta Jakarta toiduskandaalis leidis Indoneesia
 valitsus, et 60% pealinnas asuvatest nuudlipoodidest
 müüsid nuudleid, mis sisaldasid formaldehüüdi.
• 2007 aastal leiti formaldehüüdi Vietnami nuudlites.
 Samuti on olulises koguses formaldehüüdi leitud ka
 tofust ning soolakalast.
• Formaldehüüdiga saastatud toit on olnud
 probleemiks ka Tais, kus formaldehüüdi leiti
 väidetavalt ka kanatoitudest.
        Radoon
• Loodusliku tekkega gaas, nähtamatu,
 maitsetu, lõhnatu.
• Ei põhjusta silmade ja nina
 ärritusnähte, ei ole allergeenne
• USA-s klassifitseeritud klass A
 kartsinogeeniks – see tähendab, et
 radoon on ka ainufaktorina võimaline
 algatama vähi teket, soodustama selle
 kasvu ja levikut organismis
          Radoon
• Suitsetamise järel teine kopsuvähi riskitegur,
 Eestis 100-120 surmajuhtu aastas.
• Maailma kopsuvähi juhtudest umbes 15% on
 radoonitekkesed
• Tekib looduses peamiselt uraani lagunemise
 tagajärjel
• Radioaktiivne, annab ligi pool aastasest
 kiirgusdoosist, s.o 1,2 mSv aastas.
         Radoon
• Radooni lagunemisel vallandub radioaktiivne
 kiirgus ja tekivad nn. radooni tütred – elektriliselt
 laetud raskemetalli (plii, polooniumi, vismuti)
 osakesed.
• Radooni osakesed kogunevad kopsudesse,
 peamiselt kopsude sisepinda katvasse epiteeli.
• Kopsukahjustus tekib osaliselt otsesest
 mehhaanilisest kahjustusest.
• Suuremaks probleemiks on radooni võime
 muundada kopsurakkude geneetilist materjali,
 põhjustades vähirakkude teket.
          Radoon
Keskmine radooni  Kopsuvähi risk elu
kontsentratsioon  jooksul /inimese kohta

Bq/kuupmeetris   Mittesuitsetajad     Suitsejad

740        14/1000         12/100

296        7/1000          6/100

148        3,5/1000         3/100
           Radoon
• Tabel on arvestatud ühe eluea kohta – 75 aastat. Risk
 ühe eluaasta kohta võrdub 1/75 tabelis märgitust.
 Tabelis on arvestatud inimese keskmiseks
 toasviibimise ajaks 70 % päevast.
• Endiste suitsetajate jaoks jääb risk kahe tabelis
 näidatud klassi vahele
• Välisõhus kontsentratsioon väike, kuid koguneb
 majadesse, kus kontsentratsioon oluliselt kõrgem.
    Radoon maapealsetes
    töökohtades Eestis

Suurimad radoonisisaldused ühes ruumis:
• kontor Sillamäel - 3829 Bq/m³
• mõishoone, Vihula vald - 2426 Bq/m³
• vallamaja, Vaivara vald - 1901 Bq/m³
Radoon
   Radooni vähendamine
• Ruumi õhuvõtt peaks olema viidud maapinnast
 võimalikult kõrgele.
• Võimalus ümber maja paigutada nn.
 Radoonikaevud. Lisaks kasutatakse majaaluse
 vundamendi ventilatsiooni.
• Radooni mõõtja mõõdab pidevalt radooni taset
 ruumis, arvutab kokku keskmise väärtuse. Kui
 radooni tase on pikemat aega üle normi ja tekib
 oht tervisele, annab mõõtja sellisel juhul
 helisignaaliga märku.
  PCB – polüklooritud bifenüülid
• Värvuseta, viskoossed, head isolaatorid. Ei juhi elektrit,
 ei põle, ei allu pH muutustele.
• Hakati kasutama 1920 aastatel tulekustutites ja
 vedelate isolaatoritena. Lisandina on PCB kasutatud ka
 tintides, värvides, õlides, kopeerpaberites.
• PCB ei lagune ning jääb atmosfääri. Organismi
 sattununa jäävad PCB organismi praktiliselt kogu eluks.
 Samas tekivad kudedes kiiresti bioloogiliselt reaktiivsed
 protsessid, mis on tervistkahjustavad. Tekivad
 maksakahjustused, neuroloogilised häired, nõrkus,
 kaalukaotus.
  PCB – polüklooritud bifenüülid
• PCB on olemas kõikjal õhus, erinevates
 kontsetratsioonides. Nagu kõigi POP ainete puhul, on
 ka PCB kontsentratsioon ülikõrge teatud kalaliikides.
• PCB leketega seotud reostusi on esinenud kogu
 maailmas, Eestile lähimad on Tsehhi ja Iirimaa.
• 2008 aastal selgus et Iiri sealiha testimisel leiti
 erakordselt kõrgeid PCB väärtusi, mis ületasid EU
 lubatud piiri 80 – 200 korda.
• Võrreldes maailmas aset leidnud juhtumitega on see
 kontsentratsioon siiski väike, näiteks 1979 aastal
 Taiwanis leiti kontamineeritud riisiõlist 300 000 korda
 kõrgemaid väärtusi.
     Metallid ja nende ühendid
• Tungivad organismi tolmu ja auru kujul või läbi naha.
• Ohtlikud on paljud nii orgaanilised kui anorgaanilised
 metalliühendid.
• Levinumad tervisekahjustusi põhjustavad metallid on
 elavhõbe, plii, nikkel, kroomiühendid ja
 arseeniühendid.
• Paljud metalliühendid on terato- või
 kantserogeensed.
             Plii
• Plii on üks vanimaid tuntud ning dokumenteeritud
 tervisekahjustust põhjustavaid aineid. Pliimürgistust
 on dokumenteeritud nii iidses Roomas, Kreekas kui
 iidses Hiinas.
• Siiski on plii ning selle ühendid laialdaselt kasutusel,
 tänu oma nõutud omadustele teatud tööstusharudes
• Peamiselt kasutatakse pliid tänapäeval akude
 valmistamisel, kuid pliiühendeid kasutatakse ka
 erinevate plastikute valmistamisel ning
 elektrijuhtmete isolatsioonimaterjalides.
               Plii
• Pliiühendeid leidub keraamikalakkides, kuna plii annab
 keraamikale iseloomuliku sära ja tugevuse.
• Pliid leidub seniajani ka mõningates värvides ja kriitides
 ning samuti on plii vastutav paljude loodustoodete
 kontaminatsiooni eest. Pliid sisaldavad ka mõningad
 kosmeetikatooted ning ehted.
• Suurtes kogustes pliid kasutatakse ka radioaktiivset
 kiirgust kasutavate seadmete isolatsiooniks.
• Pliivabaks bensiiniks loetakse bensiini, mille pliisisaldus
 on maksimaalselt 0,013 g/dm³
        Kokkupuude pliiga
• Plii ja pliiühendid mõjutavad organismi nii sissehingamisel,
 seedimisel kui nahakontaktil. Enamik kokkupuuteid on
 sissesöömisel või hingamisel. Kokkupuuted nahaga on
 oluliselt vähenenud peale pliivabale kütusele üleminekut.
• Kui jätta kõrvale plii kaevandamise ja töötlemisega
 tegelevad tööstusharud, siis on kõige tõenäolisem
 kokkupuude ehitustöölistel või renoveerijatel, kes
 kõrvaldavad pindadelt vana värvi. Sellisel juhul siseneb plii
 organismi sissehindamisel nii tolmuosakstena kui gaasiliste
 ühenditena.
• Igapäevaselt puutume me pliiga kokku ka heitgaasides,
 keraamikatoodetes jne. Pliiga on sage saasteaine ka puu- ja
 juurviljade ning loodusravimite osas.
        Oht tervisele
• Kõik pliiühendid on mürgised.
• Automagistraalide läheduses kasvanud marjade
 pliisisaldus võib olla piisavalt kõrge, põhjustamaks
 raskekujulist pliimürgistust.
• Inimorganismis koguneb plii peamiselt maksa ja
 luukoesse, kus seda salvestatakse nagu kaltsiumi.
• Plii väljutamine organismist võib võtta aastaid.
• Plii põhjustab aneemiat, kesknärvisüsteemi ning
 perifeersete närvide kahjustust, neerukahjustust,
 maksapõletikku, nägemise nõrgenemist.
          Plii ja lapsed
• Laste jaoks ei ole olemas ohutut pliikogust. Ka
 üliminimaalne pliisisaldus organismis võib põhjustada
 vaimse arengu häirumist.
• USAs on hinnanguliselt 300 000 last vanuses 1-5 eluaastat,
 kelle vere pliisisaldus on üle 10µg/dl. USA CDC soovituse
 kohaselt peaks lapsed näiduga 20µg/dl kuuluma
 haiglaravile (kelatsioon)
• Viimased uuringud on näidanud, et praktiliselt 100% lastest
 Aafrikas ja Ladina-Ameerikas ületab vere pliisisaldus
 10µg/dl.
• 2006 ja 2007 aastatel korjasid suured mänguasjade tootjad
 turult ära mitmeid Hiinas toodetud laste mänge, sest need
 sisaldasid pliid (olid värvitud pliil baseeruvate värvidega).
        Elavhõbe
• Esineb keskkonnas mitme erivormina,
 muundudes looduslike protsesside ja
 mikroorganismide toimel kergesti ühest ühendist
 teise.
• Metalliline elavhõbe on vedel, hõbevalge
 värvusega metall, mis toatemperatuuril kergesti
 aurustub
• Anorgaanilised elavhõbeda ühendid on
 elavhõbeda reageerimisel kloori, väävli või
 hapnikuga tekkivad soolad.
• Teiste metallidega reageerides moodustab
 elavhõbe amalgaame.
     Elavhõbeda kasutamine
• Keemia- ja metallitööstuses
• Elektrivarustuse tootmisel (lülitid, halogeenlambid,
 patareid)
• Elavhõbe tekib jääkproduktina mitmetes tööstusharudes,
 nt söeelektrijaamad, kullakaevandamine jne
• Farmaatsiatööstuses (diureetikumid, kõhulahtistid,
 silmatilgad, ninatilgad, nahakreemid, vaktsiinid)
• Meditsiinis (kraadiklaasid, des.vahendid)
• Hambaravis
• Värvides
• Kosmeetikas
• Tätoveeringute värvainetes
   Elavhõbeda toime tervisele
Äge mürgitus
• Toksiline toime neerudele
• Mittespetsiifilised kesknärvisüsteemi
 sümptomid - paresteesia, tuimus,
 neelamishäired, artikulatsioonihäired,
 nõrkus, väsimus, nägemishäired, treemor.
    Elavhõbeda toime tervisele
Krooniline toime
• Elavhõbeda aurud – põhiline on toime
  kesknärvisüsteemile (isiksusehäired,
  mälulangus, erutuvus, depressioon,
  hallutsinatsioonid). Lisaks treemor,
  tahhükardia, türeotoksikoos, igemepõletik
• Anorgaanilised ühendid –
  immuunkompleksidega neerukahjustus
• Orgaanilised ühendid – ajuturse, ajuatroofia
Elavhõbe on teratogeenne!
Minamata katastroof
      Minamata katastroof
• Esimene Chisso Corporation´i keemiatehas avati Minamatas
 1908a. Algselt tootis tehas väetist, kuid peagi tegevust
 laiendati, ning tehas hakkas tootma ka atsetüleeni,
 vinüülkloriidi, oktanooli jne.
• Minamata tehasest sai Jaapani eesrindlikum tehas.
• Tehasest pärinevad jääkained ja kõrvalproduktid saadeti koos
 tehase heitveega Minamata Lahte.
• Atseetaldehüüdi tootmist alustas Minamata tehas 1932 aastal,
 kui aastatoodanguks jäi 210 tonni. 1951aastaks oli tootmine
 tõusnud 6000 tonnini aastas – see oli üle 50% Jaapani
 kogutoodangust.
       Minamata katastroof
• Atseetaldehüüdi tootmiseks kasutati katalüsaatorina
 elavhõbedasulfaati. Tootmise kõrvalproduktina tekib väike kogus
 metüülelavhõbedat, mis koos heitveega Minamata Lahte saadeti.
• 1956 aasta aprillis tuli Minamata haiglasse uuringutele 5 aastane
 tüdruk, kelle sümptomid hämmastasid arste. Tüdrukul oli raskusi
 kõndimisega, rääkimisega ninga tal olid krambihood.
• Kaks päeva hiljem tekkisid samas sümptomid tema nooremal õel,
 kes samuti hospitaliseeriti. Tüdrukute ema teatas arstile, et ka
 naabrite lapsel on samad sümptomid.
• Majast majja käimisel avastati veel 8 haiget, kes hospitaliseeriti.
 Esimesel mail teatas haigla direktor “tundmatu kesknärvisüsteemi
 haiguse epideemiast” – sellega muutes Minamata haiguse
 ametlikuks.
      Minamata katastroof
• Kumamoto Ülikooli teadlased jätkasid uuringuid ning
 avastasid, et haiged olid pärit rannakülakestest, kus
 kalastamine on peamine eluala.
• Samuti oli perekondade peamiseks toiduks kala ja
 karbid, mis pärinesid Minamata Lahest. Kohalikud
 kassid olid surnud samasse haigusesse – see veenis
 uurijaid, et tegu võiks olla mingit sorti
 toidumürgitusega.
• 04.11.1956 teatas uurijate grupp, et “Minamata
 haigust põhjustab tõenäoliselt mõne raskemetalli
 mürgistus, mis siseneb organismi kala ja rannakarpide
 söömisel”
     Minamata katastroof
• 19.12.1959 paigaldas tehas heitvete
 puhastamiseks Cyclator puhastussüsteemi.
• Tegelikkuses ei teinud Cyclator süsteem midagi,
 et elavhõbedat heitveest eemaldada ning
 süsteemi paigaldamise hetkel oli tehase juhtkond
 sellest teadlik.
• Hilisemal kohtuprotsessil tunnistati, et Chisso
 juhtkond teadis, et Cyclator on täiesti
 ebaefektiive ning et puhastussüsteem paigaldati
 kui sotsiaalne lahendus.
      Minamata katastroof
• Aastal 1968 teatas valitsus lõpuks ametliku otsuse
 Minamata haiguse kohta:
• “Minamata haiguse korral on tegu kesknärvisüsteemi
 kahjustusega, mida põhjustab pikaajaline mürgistus
 Minamata Lahe kalade ja rannakarpidega. Kahjustavaks
 aineks on metüülelavhõbe. Minamata haiguse viimased
 patsiendid registeeriti aastal 1960 ning selle põhjuseks on
 tõenäoliselt 1957 aastal lahest pärinevate toodete
 söömiskeeld ning tehase uus heitvete puhastussüsteem”
• Valitsuse teadaandes oli mitmeid faktivigu, kuid sellest
 hoolimata tõi see kergendust ja lootust paljudele haigetele
 ja nende peredele. Lootusetu ja pikaajaline võitlus tehasega
 oli peredele raske koorem ning valitsusepoolne sotsiaalne
 haiguse tunnistamine oli mitmetele rõõmuks.
      Minamata katastroof
• Hoolimata kõikidest haiguse registreerimisega seotud
 raskustest on tänaseks komitee poole pöördunud üle 17
 000 inimese, kellel on Minamata haiguse sümptomid.
• Minamata haigus, Niigata Minamata haigus, Yokkaichi
 astma ja Itai-itai haigus moodustavad Jaapani 4
 keskkonnareostuse katastroofi, mille ohvreid on kokku
 kümneid tuhandeid.
• Sarnased juhtumid on tuntud üle maailma: Ontario
 Minamata haigus, Ok Tedi katastroof Paapua Uus
 Guineas , Iraagi Minamata haigus jne.
            Asbest

• Kiuliste silikaatide rühma kuuluv mineraal.
• Tule- ja ilmastikukindel, halva soojus-, elektri- ja
 mürajuhtivusega, elastne, vastupidav alustele ja
 enamikule hapetest.
• Asbest on vastupidav keemilisele töötlusele,
 kuumusele, asbest ei aurustu ega lahustu vees,
 on keskkonnas väga stabiilne
• Praeguseks on asbesti kasutamine Euroopa Liidus
 praktiliselt keelatud.
      Asbesti leidumine
• seintes (näiteks      • soojusisolatsiooniga
 vaheseinte isolatsiooni-   boilerites;
 plaatides);        • teraskarkasside
• isoleerimine:        isolatsioonides;
 laeisolatsioon;      • terasplaadid;
• Katuseisolatsiooni-    • ventilatsioonišahtides;
 materjalid;        • lagedes (näiteks
• soojusisolatsioon;      laetühimikes asuvates
• tekstuurpinnakatetes;    tuletõketes);
• põrandaplaatides;     • küttesüsteemides
• aluspõrand          (torude, kütte-seadmete
 (linoleumkatte all);     ja katelde
                soojusisolatsioon);
      Asbesti leidumine
• katustes (eriti     • elektripaigaldised
 eterniittoodetes);     (kaablitorud);
• katusekivides;      • vannitoaplaatide liim;
• hoonete fassaadides,   • katelde, torude anumate
 kaasa arvatud rennid,   ning kanalite isoleerimine;
 tuulekastid ja
 välisvooder;       • värvimine (fassaadi värvid);
• kanalisatsioonitorud   • seinakattematerjalid
• tualetipaakides,      (erinevad asbestkrohvid,
 lillekastides, asbest-   akustiline krohv);
 pabervooderduses;    • katusepapp, asbestpapp;
• asbesttsementplaadid;  • tüüblid, pahtel ja
• asfaldi- ja        vuukimismassid;
 bituumentooted;
    Asbesti mõju tervisele

• Asbest kumuleerub organismis
• Asbest on tugeva sidekoestava ja
 kantserogeense toimega.
• Kopsualveoolide ummistumist asbestikiududega
 nimetatakse asbestoosiks.
• Pikaajaline ekspositsioon võib põhjustada
 kopsuvähki, mesotelioome, samuti
 seedeelundite, neeru- ja ajukasvajaid.
• Haigus areneb edasi ka peale seda, kui asbestiga
 enam kokku ei puututa
    Asbesti mõju tervisele

• Suurbritannias sureb igal aastal ligikaudu 3 000 inimest
 haigustesse, mis on põhjustatud kunagisest
 kokkupuutest asbestiga, ja see arv kasvab 2010. aastaks
 eeldatavasti peaaegu 10 000-ni. Neist 3 000 inimesest
 on 25% töötanud kunagi ehituses või hoolduse alal;
• Rootsis sureb asbestiga kokkupuutumise hiliste mõjude
 (pleuramesotelioomi) tõttu rohkem inimesi, kui on
 kokku surmaga lõppevaid tööõnnetusi.
• Soomes, kus asbesti kasutamine keelustati 1994. aastal,
 leitakse igal aastal üle 100 asbestist tingitud vähijuhu ja
 umbes 500 muud asbesti põhjustatud
 kopsuhaigusejuhtu
     Ohustatud kutsealad
•  Torulukksepad
•  Soojustehnikud
•  Elektrikud
•  Põrandakatete paigaldajad
•  Sisekujundajad
•  Hooldustöötajad, majahoidjad
•  Katusepaigaldajad
•  Koristajad
•  Muud kutsealad, mille puhul on vajalik pääseda
  katusetühimike ja alusplaatide ning muude
  “varjatud” piirkondade juurde
        Asbest töökohal

• Kui kasutate või majandate mõnda hoonet, peate
  teadma, kas selles on asbesti. Selle
  kindlaksmääramiseks võite:
 - Vaadata hoone projekti
 - Tutvuda varasemate tööde dokumentatsiooniga.
 - Konsulteerida teiste erialade esindajatega, kes
  võivad anda lähemat teavet.
 - Tellida pädevalt isikult territooriumi ülevaatuse.
 - Proove tohivad võtta ainult väljaõppe saanud
  isikud.
           Pestitsiidid
• “Pestitsiid – iga aine või ainete segu, mida kasutatakse
 kahjurite tõrjeks, hävitamiseks, ennetamiseks või
 nõrgestamiseks.” – U.S EPA (Keskkonnakaitse agentuur)
• Pestitsiid võib olla keemiline aine või bioloogiline agens
 (nagu näiteks viirus või bakter), mida kasutatakse kahjurite
 vastu.
• Kahjurite hulka võivad kuuluda putukad,umbrohud,
 taimekahjurid, linnud, imetajad, kalad, ümarussid ja
 mikroobid, mis võistlevad inimesega toidu pärast,
 kahjustavad inimeste vara või levitavad haigusi.
• Enamasti, kuid mitte alati on pestitsiidid inimesele
 kahjulikud.
         Pestitsiidid

• Kasutusel juba alates aastast 500 e.Kr
• Esimene tuntud pestitsiid oli väävel, hiljem hakati
 kasutama ka arseeni ja elavhõbedat. 17. sajandil
 kasutati tubakalehtedest saadavat nikotiinsulfaati.
• Keemiliste taimekaitsevahendite ulatuslik kasutamine
 Eestis algas 1950-ndatel aastatel
• Taimekaitsevahendite kasutamine hoogustus 70-ndate
 teisel poolel ning püsis kõrgtasemel 80-ndate lõpuni.
 See oli aeg, mil Nõukogude Liidus püüti
 põllumajandustoodangut tõsta.
• Eesti iseseisvumise alguses oli põllumajanduse
 madalseis, hilisem areng on uuesti pestitsiidid
 päevakorda toonud.
 Pestitsiidide jaotus toime järgi

• Kontaktsed ehk puutepreparaadid – mõjuvad ainult
 kahjustajaga vahetult kokku puutudes
• Süsteemsed preparaadid – tungivad taime kas juurte või
 maapealsete osade kaudu, kanduvad taimes laiali ning kas
 muudavad taime teatud ajaks kahjuritele ja haigustekitajatele
 mürgiseks või, herbitsiitide puhul, põhjustavad umbrohu
 hukkumise
  – Söötmürgid – kahjur peab mürgi koos toiduga ära sööma
  – Valiva toimega – preparaadid hävitavad ainult teatud kahjurid,
   jättes teised kahjustamata
  – Üldhävitava toimega – preparaadid hävitavad kogu kasvava
   taimestiku või putukad
      DDT- diklorodifenüültrikloroetaan
• Kõige rohkem tuntud pestitsiid maailmas on DDT.
• Esmakordselt sünteesiti aastal 1874. Aastal 1939 avastas
 keemik Paul Muller DDT () omadused insektitsiidina.
• Sellele pandi suuri lootusi ja peeti väga lootusandvaks
 vahendiks võitluses kahjuritega.
• DDT avastaja sai selle “imepestitsiidi” eest ka 1944 aastal
 Nobeli preemia.
               DDT
DDT lai kasutuselevõtt tulenes sellest, et:
• Tal oli väga lai toimespekter ja ei paistnud avaldavat toimet
 imetajatele
• Oli väga kindel - ei lagunenud kergesti, seetõttu ei pidanud
 seda kasutama tihti
• Oli veeslahustumatu, seega ei olnud vihmal võimalik seda
 maha pesta
• See oli odav ja lihtne kasutada.

DDT muutus väga populaarseks ja levis kiiresti
kõikjale üle maailma.
             DDT
• Hilisemad andmed kinnitasid DDT suurt toksilisust
 ümbritsevale keskkonnale.
• Ühes uurimuses leiti näiteks pärast DDT-ga pritsimist surnult
 umbes 20 lindu hektarilt. Tuntakse juhtumit, mil viie aasta
 jooksul tehtud "kahjuritõrje" ohvriteks olid (lisaks
 metsloomadele) 90% ümberkaudsetest kassidest, suur hulk
 koeri, lehmi ja lambaid.
• Metsakahjurite vastu suunatud DDT-kampaanias suri kolme
 nädala jooksul 63-91% piirkonna jõgedes elanud lõhedest,
 seejuures 90% alla ühe aasta vanustest noorloomadest.
• DDT keelustamise järel võttis populatsiooni taastumine aega
 umbes kolm aastat.
      Dioksiinid ja furaanid
• Dioksiin on üks kõige toksilisemaid tuntud substantse,
 mille otsene kahjulik toime avaldub juba
 pikogrammides.
• Dioksiine kasutati laialdaselt herbitsiididena.
• Tuntuim on Vietnami sõja ajal kasutatud “Oranz agent”
• Lisaks lendub dioksiini põletusahjudest,
 elektrijaamadest, paberitehastest, heitgaasidest.
 Üliväikestes kogustes leidub dioksiini kõikides ainetes,
 mille tootmisel on kasutatud plastmassi, vaiku või
 pleegitajaid. Ka kodune prügipõletamine on dioksiinide
 allikas.
          Dioksiinid
• On seotud lugematu arvu terviseprobleemidega, alates
 hormonaalsetest muutustest, lõpetades erinevate
 kasvajatega.
• Peale 1976 aastal toimunud keemiatehase plahvatust
 Itaalias on tookordselt eksponeeritud elanike hulgas
 oluliselt suurenenud hematoloogiliste kasvajate,
 sarkoomi, non-Hodgkin lümfoomi ja rinnavähi
 esinemissagedus.
• Dioksiin on seotud ka diabeedi ja
 kardiovaskulaarhaigustega, põhjustab ka erinevaid
 rasedusaegseid ja sünnijärgseid muutusi.
        Mõju tervisele
• Pestitsiidi ekspositsiooni tõsidus sõltub
 mitmetest faktoritest:
• doosist
• organismi sattumise teest
• pestitsiidi tüübist
• pestitsiidi imendumisvõimest
• inimese eelnevast tervisest
         Toime tervisele

• Pestitsiidide kohene toksiline toime võib ilmneda erinevate
  sümptomitena.
 - Kõhuvalu
 - Uimasus
 - Peavalu
 - Iiveldus
 - Allergianähud
• Pikema ekspositsiooniaja korral võivad pestitsiidid põhjustada
 - Mäluhäireid
 - Nahakahjustust
 - Kasvajaid
 - Neuroloogilisi häireid
• Enamik pestitsiide on teratogeensed.
      Pestitsiidid ja vähk
• On leitud, et mitmed pestitsiidid kas ise põhjustavad või
 siis soodustavad vähi, leukeemia, lümfoomide teket.
• Inimesed on oma elu jooksul eksponeeritud paljude
 erinevatele ohtlikele mõjutustele. Seega on väga raske
 siduda kindel kasvaja ainult pestitsiitidega.
• Täiskasvanutel esinevate kasvajate seast on pestitsiididel
 leitud seoseid Non-Hodgkin lümfoomiga, naha- ja
 huulevähi, ajukasvajate, hingamiselundite kasvajate,
 rinnavähi ning paljude teistega.
• Lapseeas on on diagnoositud kõige rohkem leukeemiaid
 ja ajukasvajaid
    Pestitsiidid ja närvisüsteem
• On olemas tõendid, et pestitsiidid mõjutavad kogu
 närvisüsteemi.
• Seoseid on näiteks leitud Parkinsoni tõve ja ka
 krampide korral.
• Paljud pestitsiidid on võimelised läbima
 hematoentsefaalbarjääri. Teised aga mõjutavad aju
 varustatust hapniku, toitainete, hormoonide ja
 neurotransmitteritega.
• Kõige sagedasemad pestitsiitide poolt kahjustatud
 piirkonnad on limbiline süsteem, hipokampus, väikeaju
 ja basaalganglionid.
       Pestitsiidide ohuklassid
Ohuklass     Oraalne    Oraalne  Dermaalne Dermaalne
         LD50 mg/kg  LD50 mg/kg LD50 mg/kg LD50 mg/kg
         Tahke aine  Vedelik  Tahke aine  Vedelik
I a klass    5 või vähem  20 või   10 või    40 või vähem
ülimürgine           vähem   vähem
I b klass väga 5-50      20-200   10-100    40-400
mürgine
II klass     50-500    200-2000  100-1000   400-4000
mõõdukalt
mürgine
III klass vähe  Üle 500    Üle 2000  Üle 1000   Üle 4000
mürgine
    Kodused pestitsiidid
• Kõik putukatõrjevahendid, kaasa arvatud
 sääsetõrjevahendid.
• Rotimürgid
• Prussakatõrjevahendid
• Lemmikloomade kirbutõrjevahendid (seebid,
 kaelarihmad, pulbrid).
• Kõik köögi, tualeti ja vannitoa puhastusvahendid,
 mis puhastavad ja desinfitseerivad.
• Kõik umbrohutõrjevahendid

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:1/14/2012
language:Estonian
pages:68