sinema by farukpara

VIEWS: 2 PAGES: 2

More Info
									SİNEMA, DİZİ, REKLAM OYUNCULUK ATÖLYESİ
17 Ocak 2009 - 5 Nisan 2009

  Usta oyuncu Ayla ALGAN hem sahne ve beyazperde tecrübesini, hem de güçlü bir eğitimci olarak birikimini,
      PLATO FİLM OKULU çatısı altında yeni oyuncu adaylarıyla paylaşmaya devam ediyor…

                  17 Ocak – 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak “ oyunculuk atölyesi” , Alper
                  YAKICI ve Mehmet Selçuk BİLGE'nin de eğitmen olarak katıldığı toplam 108
                  saatlik bir ders programıyla, öncelikli olarak sinema - televizyon oyunculuğuna
                  yönelik bir eğitim vermeyi amaçlıyor.

                  Karakter ve tip yaratma yöntemlerinden yaratıcı drama çalışmalarına,
                  sinemada dublaj amaçlı diksiyon-fonetik ve oyuncu yönetimi derslerine
                  uzanacak atölye çalışmaları Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak derslerle
                  on iki haftalık bir program sunuyor.

Misafir eğitmenimiz Sevi ALGAN ile sinemada beden dili ve hareket dersleri görülecektir.
 PROGRAM

                 Eğitim Dönemi: 17 Ocak – 5 Nisan 2009
                        Süre: 12 hafta
              Ders Saatleri: Cumartesi 12:00-18:00 Pazar 13:00 – 16:00
SĠNEMA, DĠZĠ, REKLAM OYUNCULUĞU

Ayla ALGAN

Kişilik İncelemesi: Kendi hayatını senaryolaştırmak.
Zihinsel Katmanın Bedenle olan ilişkisinde verileri tanımak, tekrarını sağlayabilmek için tekniklerini öğrenmek.
Edebiyat ve Tiyatro textlerinden alıntılarla çekim senaryosuna hazırlık Reklam, Dizi, Sinema oyunculuğunda tip ve
karakter arasındaki farklılıkları öğrenmek.
Yakın plan ve detay çekimlerde duyu üretmek ve film grameri
Sinema da görsel ve yazımsal okumayı öğrenmek. Nesneleri duygusal sözcük haline getirmek.
Yarattığımız karakterin tipini senaryolaştırmak. Girdiğimiz tipin, karakterin (rol empati) kişilik incelemesini
çıkarmak.
Sessel ve bedensel ilişki kurma teknikleri.
Senaryo okuma devamlılığı ve oyun devamlılığı.
İlişkili beden kullanımı ve doğaçlamalar.
Kısa film senaryoları ile kamera önü çalışmaları.
Kısa film senaryoları ile kamera önü çalışmaları.

SES ve KONUġMA - DUBLAJ

Alper YAKICI

Gevşeme, ısınma, solunum ve nefes denetimi

Diyafram kullanımı ve geliştirme egzersizi
Diyafram kullanımı ile ses-nefes ilişkisinin sağlanması

Sesin oluşumu, söyleniş biçimleri, boğumlanma ve konuşma sesinin özellikleri

Konuşma sesinde duraklar ve ton

Ses-kişilik ilişkisi, ses-mekan ilişkisi, retorik, proksemik

Vurgu-anlam ilişkisi, ulama ve benzeşmeler, sesin bükümleri

Tasvirler, portreler ve öyküler üzerinde alıştırmalar yaparak imge yeteneğinin geliştirilmesi

Dublaj stüdyosunda uygulamalı çalışma

Dublaj stüdyosunda uygulamalı çalışma

Dublaj stüdyosunda uygulamalı çalışma

Dublaj stüdyosunda uygulamalı çalışma

OYUNCU YÖNETĠMĠ

M. Selçuk BĠLGE

Uygulamalı olarak işlenecek olan derslerde oyuncunun sahnede, reklam, tv dizisi ya da sinema filmi örnek
çalışmalarında doğru reji ile yönetilmeleri sağlanmaktadır. Oyunculuk gelişiminin ve oyuncu yönetimi pratiklerinin
yanı sıra çeşitli alıştırmalarla kişilik gelişimi ve sosyalleşme de egzersizlerle sağlanmaktadır.

•  Kendini ifade edebilme ve kamera önündeki oyuncu ile iletişim kurabilme
•  Zaman – mekan ve uzam kavramları üzerinden oyun içinde oyuncunun kendini var etmesini sağlama
•  Doğaçlama oyun verme ve oyun devamlılığı sağlayabilme
•  Sinemada karakter yaratma ve oyuncunun karakteri algılama düzeyi
•  Dizi filmlerde karakter yaratma ve oyuncunun karakteri algılama düzeyi
•  Çekim senaryosu ile oyuncu yönetimi
•  Oyuncunun çekim senaryosu üzerinden oyun devamlılığını sağlamak
•  Yakın plan ve uzak plan çekimlerde oyuncu yönetimi

Oyuncu yönetimi sinema, dizi ya da reklam yapımı ve yönetimi aşamasında oyuncuyu doğru yönlendirme ve
doğru karakteri yaratma, beden dilini ve diksiyonu düzgün kullandırma yetisini keşfetme imkanı sağlamaktadır.
1 öğrenci katılım yapabilir

								
To top