EA Vendeglatos SZVK by Q4xQa1Qf

VIEWS: 60 PAGES: 47

									    ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG
  VENDÉGLÁTÓS SZAKMÁK
      SZAKMAI ÉS
  VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
        Kivonat a
 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben
kiadott szakmai és vizsgakövetelményekből
Tartalomjegyzék:

Bevezető                            03

31 812 01 0000 00 00     Panziós, falusi vendéglátó    07
   Rész-szakképesítés:
   31 812 01 0100 21 01    Szállodai szobaasszony    12
   31 812 01 0100 31 01    Mezőgazdasági gazdaasszony  12

33 541 05 1000 00 00     Pék-cukrász            13
   Rész-szakképesítés:
   33 541 05 0100 21 02    Mézeskalács-készítő     16

33 811 01 0000 00 00     Cukrász              17

33 811 02 1000 00 00     Pincér              20
   Ráépülés:
   33 811 02 0001 33 01    Mixer            25

33 811 03 1000 00 00     Szakács              27
   Rész-szakképesítés:
   33 811 03 0100 21 01    Konyhai kisegítő       29
   33 811 03 0100 31 01    Gyorséttermi- és ételeladó  29
   Ráépülés:
   33 811 03 0001 33 01    Diétás szakács        30

52 811 01 0000 00 00     Élelmezésvezető          32
   Ráépülés:
   52 811 01 0001 54 01    Élelmezési menedzser     36

52 811 02 0000 00 00     Vendéglős             39
   Rész-szakképesítés:
   52 811 02 0100 31 01    Étkezdés           44
   52 811 02 0100 31 02    Vendéglátó eladó       44
   Ráépülés:
   52 811 02 0001 52 01    Vendéglátás szervező     45
                BEVEZETŐ


Az alábbi összefoglalót a vendéglátás-étkeztetés szakterület részére a szakmai
munka segítésére készítettem, mivel a kollégák többsége nem kerül napi
kapcsolatba az Országos Képzési Jegyzékkel illetve az egyes szakmák szakmai
és vizsga-követelményeivel.

A tartalomjegyzékben feltüntetett vendéglátós alapszakmák munkaterületének
rövid, jellemző leírását valamint az alapszakmák és a hozzájuk kapcsolódó rész-
és ráépülő- képzések szakmai követelménymodul tartalmából a feladatprofil
leírását és a szakmai ismeretek tartalmát és típusát (A-D) gyűjtöttem itt össze.
Véleményem szerint ezek alapján jól körvonalazható a szakmák tartalma.

Az alábbiakban összefoglalót olvashatnak az Országos Képzési Jegyzék
számozási rendszeréről, továbbá megtalálják itt a szövegben használt fogalmak
magyarázatát is. Felhívom figyelmüket a szakmai ismeretek típusaira, melyek
megmutatják, hogy az egyes ismereteket milyen szinten kell elsajátítani a képzés
során.

A megadott óraszámok maximális óraszámként értelmezendők, melyet
elsősorban az iskolarendszerű képzés igényei alapján állapítottak meg. A
gyakorlatban, különösen a nem iskolarendszerű felnőttképzésben a képző
intézmények a maximális óraszám felével, harmadával oldják meg a képzést.
Ezek az összes óraszámok kerülnek megbontásra az elmélet és gyakorlat %-ban.

Aki a szakmai és vizsgakövetelmények további részeire (szakmai készségek,
személyes kompetenciák, társas kompetenciák, módszerkompetenciák,
vizsgáztatási követelmények) is kíváncsi, az megtalálja a 15/2008 (VIII. 13.)
SZMM rendeletben.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu)
megtalálhatják az összes SZMM által kiadott vendéglátós szakmai és
vizsgakövetelményt. Ezen kívül megtalálható a honlapon több szakma
központilag elkészített képzési programja is.

Felhívom a figyelmet, hogy a rendeletben megjelent szakmai és vizsga-
követelmények betartása (figyelembe vétele) kötelező addig a központi képzési
programok csak a megoldás egy lehetséges útját mutatják meg, tehát inkább
ajánlásnak tekinthetők, betartásuk nem kötelező.
A vendéglátás szakterület képzési rendszere:
(15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről)
(1/2006 (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről)7 alapszakma:
  31 812 01 0000 00 00 a.sz., Panziós, falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés (1800 óra)
  33 541 05 1000 00 00 a.sz., Pék-cukrász megnevezésű szakképesítés (3000 óra)
  33 811 01 0000 00 00 a.sz., Cukrász megnevezésű szakképesítés (3000 óra)
  33 811 02 1000 00 00 a.sz., Pincér megnevezésű szakképesítés (3000 óra)
  33 811 03 1000 00 00 a.sz., Szakács megnevezésű szakképesítés (3000 óra)
  52 811 01 0000 00 00 a.sz., Élelmezésvezető megnevezésű szakképesítés (1200 óra)
  52 811 02 0000 00 00 a.sz., Vendéglős megnevezésű szakképesítés (1800 óra)
2 szakmai elágazás:
  55 812 01 0010 55 01 a.sz., Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás (1560 óra)
  55 812 01 0010 55 02 a.sz., Vendéglátó szakmenedzser megnevezésű elágazás (1560 óra)
7 alapszakmákon alapuló rész-szakképesítés:
  31 812 01 0100 31 01 a.sz., Mezőgazdasági gazdaasszony megnevezésű szakképesítés (500 óra)
  31 812 01 0100 21 01 a.sz., Szállodai szobaasszony megnevezésű szakképesítés (300 óra)
  33 811 03 0100 31 01 a.sz., Gyorséttermi- és ételeladó megnevezésű szakképesítés (500 óra)
  33 811 03 0100 21 01 a.sz., Konyhai kisegítő megnevezésű szakképesítés (200 óra)
  52 811 02 0100 31 01 a.sz., Étkezdés megnevezésű szakképesítés (500 óra)
  52 811 02 0100 31 02 a.sz., Vendéglátó eladó megnevezésű szakképesítés (500 óra)
  33 541 05 0100 21 01 a.sz., Mézeskalács-készítő megnevezésű szakképesítés (700 óra)
4 alapszakmákra ráépülő szakképesítés:
  33 811 02 0001 33 01 a.sz., Mixer megnevezésű szakképesítés (200 óra)
  33 811 03 0001 33 01 a.sz., Diétás szakács megnevezésű szakképesítés (600 óra)
  52 811 01 0001 54 01 a.sz., Élelmezési menedzser megnevezésű szakképesítés (1000 óra)
  52 811 02 0001 52 01 a.sz., Vendéglátás-szervező megnevezésű szakképesítés (800 óra)


Az OKJ szám 1-2. számjegye a szakképesítés szintje:
A szakképesítés szintjei a következők (a meghatározások után zárójelben a megfelelő ISCED
szintek találhatók):
 21 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító alapszintű szakképesítés, amely
   nem igényel befejezett iskolai végzettséget. (2CV)
 31 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a
   szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati
   tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfolyam
   elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. (3CV)
 33 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a
   szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra vagy a tizedik
   évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV)
 51 Jellemzően fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű
   szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
   kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy a középiskola befejező évfolyamának
   elvégzésére épül. (4CV)
 52 Fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű
  szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
  kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)
 54 Jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű
  szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
  kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)
 55 Érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítések. (5BCV)
 61 Felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések. (5ACV)


Az OKJ 3-5. számjegye a szakképesítés tanulmányi területe:
 8 Szolgáltatások
 811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
 812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
 5 Műszaki, ipari és építőipari képzések
 541 Élelmiszergyártás


Az OKJ 6-7. számjegye a szakképesítés sorszáma a csoporton belül


Az OKJ 8-11. számjegye szakképesítés körére vonatkozó azonosító szám
- 8. számjegy az alap-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem
- 9. számjegy a rész-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem
- 10. számjegy az elágazást jelzi:     1 = igen, 0 = nem
- 11. számjegy a ráépülést jelzi:      1 = igen, 0 = nem


Az OKJ 12-13. számjegye a rész-szakképesítés vagy az elágazás vagy a ráépülés szintje
Értéke = 21-61 (amennyiben a 9-11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.)


Az OKJ 14-15. számjegy az azonos szintű rész-szakképesítés, elágazás és ráépülés sorszáma
Értéke = 01 ... (amennyiben a 9-11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.)


Meghatározások:
Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel,
munkakör ellátására képesít.
Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít.
Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
modulokból épül fel, amely kötelezően választandó modullal/modulokkal együtt munkakör
ellátására képesít.
Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok / szakképesítés /
rész-szakképesítés / elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel,
újabb munkakör ellátására képesít.
          ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE


(a hatályos közoktatási törvény, a szakképzési törvény, és a 20/2007.(V. 21.) SZMM rendelet
értelmező rendelkezései, valamint a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. számú melléklete
alapján)

Szakmai készség fogalma
A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása
nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén
végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei
   5. szint
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek
magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a
munka eredményének önálló ellenőrzésére.
     4. szint
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői,
illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek
szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.
    3. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai
irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló,
gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.
    2. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a
munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok
önálló javítására.
    1. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott
segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek
megfelelő minőségű alkalmazására.
Szakmai ismeretek fogalma
A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a
műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és
forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka
közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés
feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi
szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy
az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.
    “A” típus (legmagasabb)
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a
munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre
tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan,
hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.
   “B” típus
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén
meghiúsul a munkatevékenység.
    “C” típus (középső)
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás,
közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett;
tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében,
illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő
ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű
megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős
anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők,
ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható,
hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.
   “D” típus
Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett
megfelelő ismeretalkalmazás.
    “E” típus (legalacsonyabb)
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a
feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre,
tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább
egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú
ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a
munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal;
összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek;
valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.
OKJ: 31 812 01 0000 00 00              Panziós, falusi vendéglátó
FEOR 5129 Egyéb vend.-ipari fogl.          1800 óra 40 – 60% (elm. –gyak.)
Rész-szakképesítések:
31 812 01 0100 21 01     Szállodai szobaasszony  300 óra       30 – 70% (elm. –gyak.)
31 812 01 0100 31 01     Mezőgazdasági gazdasszony 500 óra       30 – 70% (elm. –gyak.)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A turizmusban résztvevők számára szállást, étkezést, és ház körüli tevékenységben részvételi
lehetőséget nyújt. Információt nyújt a lokális nevezetességekről, népszokásokról.
Az ellátásban felhasználja a saját előállítású mezőgazdasági termékeit.


A 31 812 01 0000 00 00 azonosító számú, Panziós, falusi vendéglátó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1452-06    Gazdálkodás
1453-06    Vendégfogadás
1454-06    Napi tevékenység végzése
1455-06    Higiéniás tevékenység végzése
1456-06    Állattartás, kertművelés
1457-06    Takarítás


1452-06 Gazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a helyi adottságoknak megfelelő turisztikai szolgáltatás lehetőségeit
Elindítja a vállalkozását
Üzleti tervet készít/készíttet
Elkészíti, elkészítteti a szükséges tervdokumentációkat, tanulmányokat
Megteremti a vállalkozás működéséhez szükséges alapvető anyagi, emberi, technológiai erőforrásokat
Megvalósítja a beruházást
Beszerzi a működéshez szükséges engedélyeket
Fejleszti a vállalkozását
Folyamatosan szépíti a környezetet
Szinten-tartó beruházást folytat
Modernizálja az ellátás színvonalát
Védi az épített és természeti környezetet
Ügyviteli munkát végez
Számlát/szállítólevelet készít nyomtatványon/számítógépes program segítségével
Levelezést folytat beszállítókkal/vevőkkel/szakhatóságokkal/szakmai szervezetekkel postai
úton és emailban
Telefont, faxot, számítógépet, szükség szerint pénztárgépet és egyéb ügyvitel-technikai
eszközöket kezel
A munkavégzéshez szükséges dokumentumokat biztosítja/biztosíttatja és vezeti
(munkaügyi, számviteli, pénzügyi, adózási, minőségbiztosítási)
Alapvető pénzügyi, számviteli műveleteket végez
Vendégforgalommal, beszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi műveleteket végez
Nyilvántartásokat kezel
Készpénzzel, vagy készpénzkímélő módon fizettet
Házipénztárt kezel
Banki, postai tranzakciókat végez
Marketing tevékenységet végez
Reklámozza vállalkozását
Piackutatást végez, kapcsolatot épít leendő vendégeivel
Részt vesz szakmai rendezvényeken, kiállításokon
Kezeli a reklamációt
Kapcsolatot tart más turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel
Szerződéseket köt szóban és írásban
Tárgyal, idegen nyelven alapfokon kommunikál
Egyedi árajánlatot készít
Munkaerő - fejlesztési tevékenységet végez
Folyamatosan képezi magát és munkatársait, lehetőség szerint tanulmányutakon vesz részt
Figyelemmel kíséri a jogi, pénzügyi, szakmai változásokat
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  A vállalkozás alapítása, működtetése
B  Gazdasági és vállalkozási alapismeretek
C  Vállalkozások indítása
C  Vállalkozásfejlesztés
C  Vállalkozások működtetése
B  Marketing tevékenység
B  Ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek
B  Nyomtatványok használata, kitöltése
B  Levelezés
B  Eszközkezelés
B  Dokumentumkészítés, kezelés
B  Pénzügyi műveletek, pénzkezelés
B  Számviteli műveletek, nyilvántartás
B  Pénzügyi tranzakciók
C  Az EU fogyasztóvédelmi politikája és a hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitűzések
C  Az EU-s fogyasztóvédelmi szabályok
C  Fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
C  A fogyasztóvédelmi intézményrendszer
C  A hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitűzések
C  A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi szabályok
C  A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
C  A fogyasztóvédelmi intézményrendszer
C  A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai
C  A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja

1453-06 Vendégfogadás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Recepciós feladatokat lát el
Fogadja és elhelyezi a vendégeket
Biztosítja a speciális igényű vendégek fogadásának feltételeit
Kérdezi a vendégeket az igényeikről
Tájékoztatja a vendégeket a szolgáltatásokról, program-lehetőségekről
Megszervezi a vendégek igény szerinti szabadidős tevékenységét, szállítását
Lehetőség és igény szerint gasztronómiai bemutatókat, programokat szervez
(disznóvágás, lekvárfőzés, stb.)
Gondoskodik a vendégek és vagyontárgyaik biztonságáról
Gyermekmegőrzést biztosít, speciális gyermekprogramokat szervez
Ismeri szűkebb, tágabb környezete hagyományait, sajátosságait
Műveli és tanítja a hagyományokat
Helyi hagyományokon alapuló tárgyakat árul
Termésekből, virágokból dekorációt, ajándékot készít
Kapcsolatot tart a vendégekkel
Kommunikál a vendégekkel
Méri a vendégek elégedettségét
Kölcsönözhető eszközöket biztosít
Betartja a kulturált viselkedés és vendégfogadás szabályait
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B   Speciális szakmai alapismeretek
B   Vendéglátás és idegenforgalom
B   Vendégfogadás
B   Programszervezés
C   Népművészet, népi kismesterségek, népszokások
B   Kommunikáció magyarul és idegen nyelven
B   Munka- és környezet-védelem, higiénia
A   Munkavédelem, elsősegélynyújtás
A   Higiénia
A   Környezetvédelem

1454-06 Napi tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzi az árut
Ételt készít és felszolgál
Az alapvető szabályok alkalmazásával, ízlésesen terít, felszolgál
Ismeri az egészséges étrend összeállításának szabályait
Hagyományos, tájjellegű ételeket főz
Vegetáriánus ételeket főz
Felkészül a speciális táplálkozási igényű vendégek ellátására (pl.: lisztérzékenyek)
Megtanítja a vendéget az étel elkészítésére
Biztosítja a megfelelő italválasztékot, felszolgálja azokat
Napi takarítást végez
Alapvető karbantartási munkákat végez
Betartja a tevékenységével kapcsolatos előírásokat
Baleset esetén elsősegélyt nyújt, intézkedik
Igény esetén teljes ellátást biztosít
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B   Speciális szakmai alapismeretek
A   Élelmiszerismeret, ételkészítés
A   Magyar konyhatechnológiai jellemzők, jellegzetes magyar ételek
A   Terítés, felszolgálás, italismeret
B   Kommunikáció magyarul és idegen nyelven
B  Munka- és környezetvédelem, higiénia
B  Munkavédelem
B  Elsősegélynyújtás
A  Higiénia
A  Környezetvédelem


1455-06 Higiéniás tevékenység végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzött helyről vásárol
Ellenőrzi, figyeli a szavatossági időket
Védekezik az ember életterét zavaró rovarok ellen
Betartja az élelmiszerek kezelésének, az ételek készítésének, a konyhai eszközök és gépek
használatának alapvető higiéniai követelményeit
Figyelemmel kíséri az alkalmazottak személyi higiéniáját és biztosítja a betartásához
szükséges feltételeket
Rendben tartja a játszóteret, a kijelölt dohányzóhelyet
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Munka- és környezetvédelem, higiénia
B  Munkavédelem, elsősegélynyújtás
B  Higiénia
A  Környezetvédelem
A  Háztartás energiatakarékossági, hulladékhasznosítási intézkedései, a szelektív
   hulladékgyűjtés módjai

1456-06 Állattartás, kertművelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Takarmányoz, megfelelő körülmények között tartja az állatokat
Felismeri a betegségek tüneteit
Gyümölcsöt és zöldséget termel
Ismeri a hagyományos, tájra jellemző recepteket
Lekvárt főz, befőttet, savanyúságot készít
Borászati tevékenységet folytat
Igény szerint bevonja a vendégeket a ház körüli munkákba
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Speciális szakmai alapismeretek
B  Kommunikáció magyarul és idegen nyelven
C  Mezőgazdasági alapismeretek, termékfeldolgozás
C  Gyümölcs-, zöldségtermesztés
C  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
C  Borkészítés alapjai
B  Állattartás és takarmányozás
B  Állati termékek előállítása
B  Állatvédelmi és állatjólléti ismeretek alkalmazása
B  Munka- és környezetvédelem, higiénia
B  Munkavédelem, elsősegélynyújtás
A  Higiénia
A  Környezetvédelem
1457-06 Takarítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Napi takarítást végez
Betartja a tevékenységével kapcsolatos előírásokat
Baleset esetén elsősegélyt nyújt, intézkedik
Védekezik az ember életterét zavaró rovarok ellen
Ágyneműt, törölközőt cserél
Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal
Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Munka- és környezet-védelem, higiénia
B  Munkavédelem, elsősegélynyújtás
A  Higiénia
A  Környezetvédelem


A 31 812 01 0100 21 01 azonosító számú, Szállodai szobaasszony
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1457-06    Takarítás

Valamennyi modul megegyezik a Panziós, falusi vendéglátó alapszakma
moduljaival!

A 31 812 01 0100 31 01 azonosító számú, Mezőgazdasági gazdaasszony
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1453-06    Vendégfogadás
1454-06    Napi tevékenység végzése
1455-06    Higiéniás tevékenység végzése
1456-06    Állattartás, kertművelés

Valamennyi modul megegyezik a Panziós, falusi vendéglátó alapszakma
moduljaival!
OKJ: 33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
FEOR 7216 Sütő-, tésztaipari munkás, pék          3000 óra    40 – 60% (elm. –gyak.)
Rész-szakképesítések:
33 541 05 0100 21 02     Mézeskalács-készítő      700 óra    30 – 70% (elm. –gyak.)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felkészül a munkára. Előkészíti a munkafolyamatokat. Alapméréseket végez.
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet. Befejező műveleteket végez.
Tésztát készít. Feldolgozza a tésztát. Tésztát keleszt. Tésztát süt. Tésztát szárít.
Tölteléket készít. Cukrászati késztermékeket gyárt.
Betartja a tevékenységére vonatkozó előírásokat. Adminisztrációs munkát végez.


A 33 541 05 1000 00 00 azonosító számú, Pék-cukrász
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
0509-06    A munkakezdés feladatai
0510-06    Gyártás el_készítése és befejezése
0511-06    Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
0532-06    Tésztafeldolgozás
0533-06    Kelesztés
0534-06    Sütés
0535-06    Tésztakészítés, tésztaszárítás
0536-06    Cukrászati termékkészítés


0509-06 A munkakezdés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B  Védőeszközök
B  Munkaterület jellemzői
B  Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A  Biztonságos munka feltételei
A  Higiéniai követelmények
B  Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
B  Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
B  Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C  Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Szakmai számítások
B  Nyersanyag-átvételi eljárások
B  A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
B  Gépkezelés
C  A gépek, berendezések karbantartása
C  Kéziszerszámok, eszközök
B  Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B  A raktározás alapelvei
B  Hűtő- és tároló raktározás
B  Hulladékkezelési eljárások
D  Melléktermékek hasznosítása

0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
C Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B Mintavétel
B Alapanyag-minősítés
B Késztermék-minősítés
B Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
C Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C Dokumentumok, naplók vezetése
C Gazdálkodási alapismeretek
C Vállalkozási alapismeretek
C Kereskedelmi és marketing alapismeretek
0532-06 Tésztafeldolgozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felosztja a tésztát méretre, tömegre
Formázza a tésztát
Tölti a tésztát
Elrakja a tésztát
Kezeli a tészta felületét
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B   A tésztafeldolgozás műveletei
C   Csészeürítő gépek
C   Osztógépek
C   Gömbölyítők
B   Formázógépek
B   Nyújtógépek

0533-06 Kelesztés
Feladatprofil:
A kelesztő paramétereit beállítja
Elhelyezi a terméket a kelesztőben
Ellenőrzi a kelesztési folyamatot
Sütés előtt kezeli a tészta felületét
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
C  Mikrobiológiai folyamatok kelesztésnél
B  A kelesztés folyamata
C  Tésztapihentetők
C  Kelesztő eszközök
B  Kelesztő kamrák
C  Gépi kelesztők

0534-06 Sütés
Feladatprofil:
Beállítja a sütési paramétereket
A megkelt terméket a kemencébe helyezi
Sütési folyamatot ellenőriz
Süti a formázott tésztákat
Kezeli a termék felületét
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B   Sütés szakaszai, sütés közben lejátszódó folyamatok
C   Épített kemencék
C   Szerelt fémszerkezetű kemencék
C   Vető szerkezetek

0535-06 Tésztakészítés, tésztaszárítás
Feladatprofil:
Kovászol
Dagaszt
Gyúr
Kever, tömörít
Kenyérfélék gyártásához közvetett tésztát készít és szárít
Péksütemények gyártásához vizes tésztát készít és szárít
Péksütemények gyártásához tejes tésztát készít és szárít
Péksütemények gyártásához dúsított tésztát készít és szárít
Péksütemények gyártásához tojással dúsított tésztát készít és szárít
Omlós tésztát készít és szárít
Leveles tésztát készít, hajtogatja, hűti és szárítja
Diabetikus és egyéb tésztát készít és szárít
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Alapanyagok fajtái, tulajdonságai
B  Segédanyagok fajtái, tulajdonságai
B  Járulékos anyagok fajtái, tulajdonságai
B  Nyersanyagok fizikai jellemzői
B  Nyersanyagok kémiai összetevői
B  Nyersanyagok biológiai jellemzői
B  Nyersanyagok mikrobiológiai jellemzői
B  Nyersanyagok előkészítése
B  Kenyérfélék
B  Vizes tésztából készült sütőipari termékek
B  Tejes tésztából készült sütőipari termékek
B  Dúsított tésztából készült sütőipari termékek
B  Tojással dúsított tésztából készült sütőipari termékek
B  Omlós tésztából készült sütőipari termékek
B  Leveles tésztából készült sütőipari termékek
B  Diétát kiegészítő termékek
B  Tészta készítése
C  Mikrobiológiai folyamatok a kovászérésnél
B  Mikrobiológiai folyamatok a tésztaérésnél
C  Kolloidális folyamatok kovászkészítésnél
C  Kolloidális folyamatok tésztakészítésnél
B  Enzimes folyamatok: keményítő- fehérje-és zsírbontás
C  Liszttárolás eszközei
C  Lisztszállítás eszközei
C  Nyersanyag előkészítő berendezések
B  Dagasztógépek, csészék
C  Keverő és habverő gép

0536-06 Cukrászati termékkészítés
Lásd: Cukrász szakképesítés

A 33 541 05 0100 21 02 azonosító számú, Mézeskalács-készítő
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
0509-06    A munkakezdés feladatai
0510-06    Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06    Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
0532-06    Tésztafeldolgozás
0533-06    Kelesztés
0534-06    Sütés

Valamennyi modul megegyezik a Pék-cukrász alapszakma moduljaival!
OKJ: 33 811 01 0000 00 00 Cukrász
FEOR 5122 Cukrász                  3000 óra 30 – 70% (elm. –gyak.)
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása a korszerű
táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése, figyelemmel azok ízbeli
változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelői igényekre

A 33 811 01 0000 00 00 azonosító számú, Cukrász
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
0536-06    Cukrászati termékkészítés
1424-06    Cukrászati előkészítés
1425-06    Cukrászati termelési feladatok 1.
1426-06    Cukrászati termelési feladatok 2.
1427-06    Cukrászati adminisztrálás

0536-06 Cukrászati termékkészítés
Feladatprofil:
Cukrászati félkész terméket készít
Tartós gyümölcskészítményeket készít
Cukrászati késztermékeket készít
Befejező műveleteket, egyszerű díszítéseket végez
Fagylaltot főz, fagyaszt, fagylaltkelyhet készít
Parfékat készít
Pohárkrémeket készít
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Cukorkészítmények, töltelékek, bevonó anyagok
B  Tészták
B  Sütési eljárással készült félkész-termékek előállítása
B  Gyümölcskészítmények
B  Torták, szeletek, tekercsek
B  Mignonok, desszertek, csemegék
B  Krémes és tejszínes készítmények
B  Édes és sós teasütemények
B  Fagylaltok
B  Parfék, pohárkrémek
C  Előkészítő gépek
C  Krémfőzők
C  Csokoládémelegítők, csokoládétemperálók
C  Habfúvók
C  Fondant gépek
C  Emulgeátorok
C  Tésztanyújtó
C  Hengergépek
C  Fagylaltgépek
C  Univerzális konyhagépek
C  Hűtőberendezések
C  Sütő és főzőberendezések
1424-06 Cukrászati előkészítés
Feladatprofil:
Megismeri az elvégzendő feladatokat
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Átveszi és előkészíti a technológiához szükséges anyagokat
Munkakezdés előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket
Az előírásoknak megfelelően mintát vesz
Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz
Ellenőrzi a szavatossági időket
Korszerű táplálkozás tudományi ismereteket bővíti
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Cukrászszakma személyi feltételei
A  Cukrászszakma higiéniai alapkövetelményei
A  Cukrászat nyersanyagai
B  Nyersanyagok tárolásának követelményei
B  Cukrászat nyersanyagainak, gépeinek, eszközeinek, berendezéseinek előkészítése
B  Élelmiszerek tápértékének megőrzése
C  Táplálkozástudomány
C  Mikrobiológia
C  Élelmiszerek minőségét biztosító törvények, előírások
B  Élelmiszerek vizsgálata

1425-06 Cukrászati termelési feladatok 1.
Feladatprofil:
Uzsonnasüteményeket készít
Diabetikus süteményeket készít
Beállítja a sütés paramétereit
A sütés folyamatát ellenőrzi
Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat
Munkaszervezési feladatokat végez
Betartja a higiéniai, élelmiszerbiztonsági előírásokat
Betartja a vendéglátó-ipari hulladékgyűjtés szabályait
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B   Nyersanyagok, berendezések, gépek előkészítő művelete
C   Előkészítő gépek
B   Tésztakészítés
B   Töltelékkészítés
C   Dagaszógépek
C   Nyújtógépek
C   Sütő berendezések
C   Kelesztő berendezések
B   Uzsonnasütemények
B   Diabetikus sütemények
B   Sütés
B   A cukrászat munkavédelmi és tűzvédelmi előírásai
B   A cukrász szakma higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírásai
B   A hulladékkezelés vendéglátó-ipari előírásai
B   Munkaszervezés
1426-06 Cukrászati termelési feladatok 2.
Feladatprofil:
Tányérdesszerteket készít, tálal
Csokoládét temperál
Bonbonokat készít
Befejező, kikészítő műveleteket alkalmaz
Hagyományőrző magyar cukrászati termékeket készít
Díszít
Alkalmi dísztortákat készít
Cukrászati készítményeket tárol
Cukrászati termékek minőségét ellenőrzi
Rendeléseket vesz fel, termékeket ajánl
Cukrászati termékeket csomagol
Szakmai idegen nyelvet alkalmaz
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Tányérdesszertek készítése
B  Bonbonok készítése
B  Befejező, kikészítő műveletek alkalmazása
B  Hagyományőrző magyar cukrászati termékek
B  Díszítés
B  Szakmai esztétika, szakrajz
B  Tárolási ismeretek
B  Cukrászati termékek minőségi követelményei
B  Hagyományőrző magyar cukrászati termékek
C  Szakmai idegen nyelv használata
B  Cukrászdai eladói alapismeretek

1427-06 Cukrászati adminisztrálás
Feladatprofil:
Árut rendel, árumozgást figyelemmel kísér
Bizonylatokat állít ki, igazol
Figyelemmel követi a cukrászati rendeléseket
Adatokat rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Alkalmazza a szakmai szoftvereket
Elkészíti a cukrászati készítmények kalkulációját, gyártmánylapját
Leltárt készít
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B   Árugazdálkodás
B   Cukrászati termékek anyaghányad, veszteségszámítás
B   Cukrászati félkész és késztermék kalkuláció készítése
B   Cukrászati termékek tápanyagtartalom számítása, gyártmánylap készítés
B   Raktárkészlet ellenőrzése, leltározás
B   Informatika, szakmai informatika
C   A hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitűzések
C   A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi szabályok
C   A fogyasztóvédelmi szabályok és jogorvoslati lehetőségek
C   A fogyasztóvédelmi intézményrendszer
C   A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai
C   A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja
OKJ: 33 811 02 1000 00 00 Pincér
FEOR 5123 Pincér                   3000 óra 30 – 70% (elm. –gyak.)
Ráépülés:
33 811 02 0001 33 01     Mixer             200 óra     30 – 70% (elm. –gyak.)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati
egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az
ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint.


A 33 811 02 1000 00 00 azonosító számú, Pincér
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1470-06    Vendéglátási tevékenységek gyakorlása
1471-06    Nyitással, üzemeléssel, zárással kapcsolatos feladatok végzése
1472-06    Vendég fogadása, felszolgálás
1473-06    Rendezvény és szobai felszolgálás
1474-06    Adminisztráció és speciális feladatok


1470 06 Vendéglátási tevékenységek gyakorlása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Itallapot tervez és állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Alkalmazza az egészséges táplálkozás előírásait
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Napi ajánlatot, árlapot készít
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Munkaterületet nyitásra előkészít
Vendégteret nyitásra előkészít
Előkészíti a szükséges eszközöket
Kávét, reggeli italokat készít
Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel
Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat
Kiszolgál, csomagol
Kezeli a vendég észrevételeit
Számlát, nyugtát készít
Fizettet
Kezeli a konfliktusokat
Elvégzi a rá háruló használt, szennyes eszközök eltisztítását
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után
Leltározási feladatokat végez
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Fejleszti személyiségét és szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakmai utánpótlás nevelését, képzését
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Pincérismeret
A   Vendéglátó értékesítés
A   Terítés
A   Felszolgálás
A   Rendezvény lebonyolítás
A   Étrend
A   Étkezési szokások
A   Irányítási szabályok
A   Műszaki
A   Vendégköri
B   Élelmiszer
A   Ital
A   Italkészítés és tárolás
A   Ételkészítés
A   Tálalás
B   Táplálkozástan
A   Gazdálkodás
A   Gazdasági számítás
A   Vendéglátó számítás
A   Kommunikáció
A   Szakmai idegen nyelv
A   Általános kommunikáció
A   Vendég kommunikáció
A   Etikett protokoll
A   Számítástechnika
A   Formaismeret

1471-06 Nyitással, üzemeléssel, zárással kapcsolatos feladatok végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a napi feladatokról
Tanulmányozza a rendezvénykönyvet
Ellenőrzi a pénztárgép / pincérpénztárca tartalmát
Ellenőrzi a műszaki berendezések működőképességét
Szükség esetén üzembe helyezi azokat
Ellenőrzi a takarítást
Szellőztet
Ellenőrzi a növények és egyéb dekorációs elemek állapotát
Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását
Gondoskodik az árukészlet megfelelő megjelenítéséről
Korrigálja a kínálatváltozásokat
Ellenőrzi a beosztást
Jelzi feletteseinek az esetlegesen fellépő munkaerő-problémákat
Árut minőségben és mennyiségben átvesz
Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerű dokumentálását
Szakszerűen raktároz
Tájékozódik a terítés jellegéről
Elvégzi a terítési műveleteket
Beállítja az asztalokat
Felrakja a terítőt és a megfelelő eszközöket
Helyére igazítja a székeket
Felkészíti a szervizasztalt
Folyamatosan biztosítja az anyag és eszközutánpótlást
Elvégzi az egyéni előkészületeit
Informálódik a napi hírekről és eseményekről
Zárás után minden helyiségben ellenőrzi, hogy távozott-e az összes vendég
Gondoskodik a hordozható figyelemfelkeltő, tájékoztató és reklámeszközök behozásáról
Ellenőrzi a nyílászárókat
Üzemen kívül helyezi a szükséges gépeket
Információval látja el a következő napon dolgozó munkatársakat
Előírásoknak megfelelően kezeli a szennyes textíliát és a szemetet
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Terítés
A   Étkezési szokások
A   Irányítás
A   Műszaki
A   Vendégkör
A   Tálalás
A   Menü
A   Általános kommunikáció
A   Szakmai kommunikáció
A   Etikett protokoll
A   Vizuáliseszköz-készítés
A   Kompozíciós alapismeretek
A   Tértagolás
A   Térépítési

1472-06 Vendég fogadása, felszolgálás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fogadja a vendéget és kezeli az érkezéssel kapcsolatos feladatokat
Felméri a vendég igényeit
A megfelelő helyre ülteti a vendéget
Ismerteti a választékot
Ételt, italt ajánl a vendégnek
Tapintatosan szem előtt tartja az üzlet gazdasági érdekeit
Felveszi a rendelést
Továbbítja a rendelést
Számítógépet kezel
Megszervezi a saját munkáját
Terítéket készít, módosítja a terítéket a rendelés szerint
Előkészíti a felszolgáláshoz szükséges eszközöket
Figyelemmel kíséri a felszolgálandó étel, ital minőségét
A rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez
A vendég asztalánál munkát végez
Tálal a vendég asztalánál
Ételt, italt készít a vendég asztalánál
Figyelemmel kíséri a vendég fogyasztását
Figyelemmel kíséri a kollegái munkáját
Szükség szerint kínál, utántölt
Rendben tartja az asztalt
Leszedi a használt eszközöket
Minden fogás után leinformálja az ételek, italok minőségét
Szükség szerint csomagol
Újrateríti az asztalt
Bizonylatolja a rendelést
Leinformálja a fizetés módját
Nyugtát / készpénzfizetési / átutalási számlát állít ki
Pénztárgépet kezel
Készpénzt kezel
Készpénzt helyettesítő eszközt kezel
Leinformálja a vendég megelégedettségét
Kezeli a vendég észrevételeit
Miután kellőképpen meggyőződött a vendég megelégedettségéről, a helyzetnek megfelelően
köszön el a vendégtől
Az információkat továbbítja a feletteseinek
Újra teríti az asztalt és rendezi a környezetét
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Szakmai elmélet
A   Pincérismeret
A   Vendéglátó értékesítés
A   Terítés
A   Felszolgálás
A   Étrend
A   Étkezési szokások
A   Vendégkör
A   Élelmiszerek
A   Italismeretek
A   Ételkészítés
A   Tálalás
A   Menü
A   Vendéglátó számítás
A   Kommunikáció
A   Szakmai idegen nyelv
A   Általános kommunikáció
A   Szakmai kommunikáció
A   Szövegértés
A   Vendég kommunikáció
A   Etikett protokoll

1473-06 Rendezvény és szobai felszolgálás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a rendezvény jellegéről
Kitelepülés esetén terepszemlét tart
Meghatározza a szükséges eszközöket
Előkészíti az eszközöket
Eszközlistát használ / készít
Szállításkor szakszerűen csomagolja az eszközöket, gépeket, berendezéseket
Berendezi a helyszínt
Felkészíti a rendezvényasztalokat
Törekszik a harmóniára, és lehetőség szerint érvényesíti az esztétikai szempontokat
Felkészíti az italasztal választékát
Segít a vendégeknek a rendezvényasztalnál
Tálcáról kínálja a vendégeket
Folyamatosan rendben tartja a rendezvényasztalokat
Folyamatosan utántölti az ételeket és italokat, pótolja a hiányzó eszközöket
Leszedi a használt eszközöket
Szakszerűen összepakol
Folyamatos telefonügyeletet tart
Rendelést vesz fel
Gondoskodik a pontos és szakszerű rögzítésről
Visszaigazolja a rendelést
Előkészül a szobaszervizhez
Elkészíti a rendelést
Összeállítja a rendelést
Felszolgálja a rendelést
Elviszi a használt eszközöket
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Vendéglátó értékesítés
A   Terítés
A   Felszolgálás
A   Rendezvény lebonyolítás
A   Étrend
A   Étkezési szokások
A   Élelmiszerek
A   Vendégkör
A   Italismeretek
A   Ételkészítés
A   Tálalás
A   Menü
A   Kommunikáció
A   Szakmai idegen nyelv

1474-06 Adminisztráció és speciális feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jelenléti ívet vezet
Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára
Betartja a munkakörre vonatkozó HACCP szabályokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Ügyel a vagyonbiztonságra
Betartja és betartatja a dohányzásra vonatkozó előírásokat
A munkavégzésével kapcsolatos berendezéseket és gépeket óvja, és rendeltetésszerűen használja
Óvja egészségét
Nyelvi továbbképzéseken vesz részt
Szakmai folyóiratokat olvas
Kiállításokat, vásárokat, versenyeket látogat
Figyelmesen követi a hazai és külföldi változásokat, trendeket
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Vendéglátó-gazdálkodás és vállalkozás
A   A gazdálkodáshoz kapcsolódó alapismeretek
C   Vállalkozás-alapítás
C   Vállalkozás-működtetés
B   Gazdasági számítás
B   Vendéglátó számítás
A   Számviteli, adózási, pénzügyi szabályok
C   Jog
C   Marketing
A   Kommunikáció
A   Szakmai idegen nyelv
C   Számítástechnika
C   Irányítási gyakorlat
A   Árukezelési és -készítési gyakorlat
A   Rendelési és elszámoltatási rendszer kezelő gyakorlat
C   A hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitűzések
C   A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi szabályok
C   A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
C   A fogyasztóvédelmi intézményrendszer
C   A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai
C   A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja


A 33 811 02 0001 33 01 azonosító számú, Mixer
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1475-06    Mixer-tevékenységek végzése


1475-06 Mixer-tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a gépek működését
Szükség szerint beüzemeli őket
Tanulmányozza a bárpulthoz tartozó foglalásokat, előrejelzéseket
Ellenőrzi a kínálatot
Szükség szerint vételez
Elvégzi a szükséges áruféleségek behűtését
Letisztítja a bárpultot és a munkafelületet
Ápolószerrel kezeli a bárpultot
Előkészíti a munkavégzéshez szükséges eszközöket
Előkészíti a báreszközöket, kéziszerszámokat
Előkészíti a bárpatikát (ízesítőszereket)
Előkészíti a báritallapot és étlapot
Beállítja a bárszékeket
Elhelyezi, beüzemeli a reklámeszközöket
Italokat készít
Felveszi a rendelést, felméri a vendég igényeit
Italt ajánl a vendégnek
Előkészíti a megfelelő poharakat, alátéteket és egyéb felszolgálási eszközöket
Alapanyagokat szakszerűen választ ki, és készít elő
Alapanyagokat szakszerűen mér
Szakszerűen és az italfajtának megfelelően használja az italkeverés eszközeit
Szakszerűen díszíti az italokat
Elvégzi az italok (ételek) felszolgálását
Lehetőség és igény szerint kommunikál a vendégekkel
Folyamatosan ellenőrzi és szükség esetén cseréli a hamutartókat
Folyamatosan rendben tartja a bárpultot és a hozzá tartozó asztalokat
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Vendéglátó értékesítés
A   Felszolgálás
B   Rendezvény lebonyolítás
A   Étkezési szokások
C   Irányítás
B   Műszaki
A   Vendégkör
A   Italszármazás és összetétel
A   Italkészítés és tárolás
A   Italvizsgálat
A   Előkészítés
B   Ételkészítés
D   Tálalás
A   Szakmai idegen nyelv
A   Általános kommunikáció
A   Szakmai kommunikáció
A   Szövegértés
A   Kommunikációs eszköz
A   Vendég kommunikáció
A   Etikett protokoll
A   Természetes formák
A   Mesterséges formák
A   Természeti törvények (ritmus, szimmetria, asszimetria, aranymetszés)
A   Alapszínek
A   Kevert színek
A   Színkontrasztok
A   Vendéglátó értékesítési gyakorlat
B   Felszolgálási gyakorlat
A   Rendezvény lebonyolítási gyakorlat
C   Irányítási gyakorlat
A   Áru- kezelési és készítési gyakorlat
OKJ: 33 811 03 1000 00 00 Szakács
FEOR 5124 Vendéglátó, Vendéglős           3000 óra 30 – 70% (elm. –gyak.)
Rész-szakképesítések:
33 811 03 0100 21 01     Konyhai kisegítő       200 óra    20 – 80% (elm. –gyak.)
33 811 03 0100 31 01     Gyorséttermi- és ételeladó  500 óra    30 – 70% (elm. –gyak.)
Ráépülés:
33 811 03 0001 33 01     Diétás szakács        600 óra    30 – 70% (elm. –gyak.)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő
feladatok ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és
elkészítése. Az ételeknek, a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon történő
tálalása a fogyasztók és a vendégek számára


A 33 811 03 1000 00 00 azonosító számú, Szakács
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1428-06    Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
1429-06    Ügyviteli tevékenységek végzése
1464-06    Előkészítés
1465-06    Ételkészítés


1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
Lásd: Élelmezésvezető szakképesítés

1429-06 Ügyviteli tevékenységek végzése
Lásd: Élelmezésvezető szakképesítés

1464-06 Előkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a működési szabályokat
A személyzet számára kijelölt helyiségeket használja
Munka- és védőruhát használ, gondoz
Műszak közben és műszak után takarít
Szükség szerint mosogat
Karbantartja, tisztítja, ápolja a berendezéseket
Hiba esetén intézkedik
Óvja a saját és mások testi épségét, egészségét
Elsősegélyt nyújt
Tájékozódik a napi feladatairól
Tájékozódik a rendkívüli feladatokról
Célokat fogalmaz meg önmaga számára
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Ételek tálalásának tervezése
A technológiai előírásoknak megfelelően előkészíti a gépeket és eszközöket
Szakszerűen kezeli a gépeket, eszközöket
Beosztottjait kioktatja a használatról, kezelésről
Az áru súlyával kapcsolatos számításokat készít
Gazdálkodási tevékenységet végez
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárakból
Gondoskodik a szakosított tárolásról
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Tűzvédelem, balesetvédelem
A  Munkahelyi-, és személyi higiénia
A  Élelmiszerek jellemzői
A  Technikai ismeret
A  Gazdálkodás
A  Áruszükségleti terv, -árufedezet, beszerzési formák
A  Az áruátvétel szabályai, folyamata
A  Raktározás és készletgazdálkodás
B  Anyagfelhasználás mérése

1465-06 Ételkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feltölti és kezeli a kéziraktárat
Ételek tálalásának tervezése
Elkészíti az ételeket
Adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helyben-fogyasztásra vagy elvitelre
Kiszolgál, csomagol
Meghatározza a napi nyersanyag igényt, árut vételez és szerez be
Javaslatot tesz az árubeszerzésre
Gondoskodik a napi maradvány tárolásáról
Kiegészítő műveleteket végez: szűr, sűrít, dúsít, aprít stb.
Szükség szerint ételmintát tesz el
Az étel jellegének megfelelően készen tart
Munka- és védőruhát használ, gondoz
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Ételkészítési alapműveletek
A   Levesek készítése
A   Főzelékek, köretek készítése
A   Saláták, öntetek készítése
A   Mártások készítése
A   Halakból készíthető ételek készítése
A   Vágóállatok húsrészeiből készíthető ételek készítése
A   Vadakból készíthető ételek készítése
A   Hideg és meleg előételek készítése
A   Éttermi tészták készítése
A   Menü ajánlása és elkészítése
A   Korszerű technikai eszközök használata
A   Formák, színek harmóniája, térbeli elhelyezésük
A   Anyaghányad, -kalkuláció, -árképzés
A 33 811 03 0100 21 01 azonosító számú, Konyhai kisegítő
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1466-06    Konyhai kisegítés


1466-06 Konyhai kisegítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gondoskodik a napi maradvány tárolásáról
Előkészítő műveleteket végez
Húst készít elő
Előkészíti a zöldségeket
Kiegészítő műveleteket végez: szűr, sűrít, dúsít, aprít stb.
Szükség szerint ételmintát tesz el
Az étel jellegének megfelelően készen tart

Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Élelmiszer
A  Alapvető technológia
A  HACCP
A  Húsbontás


A 33 811 03 0100 31 01 azonosító számú, Gyorséttermi- és ételeladó
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1428-06    Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
1464-06    Előkészítés
1467-06    Marketing tevékenységek végzése


1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
Lásd: Élelmezésvezető szakképesítés

1464-06 Előkészítés
Lásd: Szakács szakképesítés

1467-06 Marketing tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Ápolja a gasztronómiai hagyományokat
Követi és gyakorolja az új szakmai trendeket
Szakmai versenyeken, bemutatókon vesz részt
Segíti munkatársai ambícióinak megvalósulását
Figyelemmel kíséri a szakmai utánpótlás nevelését, képzését
Külföldi tanulmányutakon vesz részt
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Szakma-specifikus kommunikáció magyar és idegen nyelven
A  Üzletvitel-, üzemeltetés (Üzleti marketing)
A  Üzleti kommunikáció feladata, gyakorlata
B  Szakmatörténet
A  Tanulóképzés, - önképzés, - karrier-építés
A  Innováció


A 33 811 03 0001 33 01 azonosító számú, Diétás szakács
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1468-06    Diétás ételkészítés


1468-06 Diétás ételkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza az ellátottak energia és tápanyag szükségletét
Meghatározza az ételkészítés során felhasznált alapanyagok tápanyagértékét
Figyelembe veszi az ételek elkészítése során a tápanyagveszteséget
Megtervezi a különböző korcsoportok részére előírt tápanyagszükségletet
Alkalmazza a kímélő hőbehatási eljárásokat
Alkalmazza az egészséges táplálkozás és a jelzett diéták ételkészítési technológiáit a
különböző étrendi típusokban
Összehangolja a napi étkezések számát, az étrendek változatosságát, időszerűségét és
megítélését táplálkozás-élettani szempontból
Alkalmazza az egészséges táplálkozás előírásait
Megismeri az emberi szervezet emésztőrendszerének szerepét
Az élelmiszerek összetételének ismeretében választja ki az alapanyagokat
A vendégek állapotának és betegségének megfelelően állítja össze az ételeket
A vendég igénye szerint készíti az ételeket
Fogyókúrás étrendeket állít össze, és készíti el
Vegetáriánus ételeket készít
Cukorbetegek étrendjét állítja össze, és készíti el
Epebetegek étrendjét állítja össze, és készíti el
Májbetegek étrendjét állítja össze, és készíti el
Gyomorbetegek étrendjét állítja össze és készíti el
Bélbetegek étrendjét állítja össze és készíti el
Szív és keringési betegek étrendjét állítja össze és készíti el
Pajzsmirigy betegek étrendjét állítja össze és készíti el
Daganatos betegek étrendjét állítja össze és készíti el
Mozgásszervi betegek étrendjét állítja össze és készíti el
Savanyító és lúgosító étrendet állít össze és készíti el
Nyersétrendet állít össze és készíti el
Csecsemők, kisgyermekek, serdülők étrendjét állítja össze és készíti el
Szájüreg és nyelőcső betegek étrendjét állítja össze és készíti el
Liszt érzékenyek étrendjét állítja össze, és készíti el
Magas vérnyomásban szenvedők étrendjét készíti
Infarktusos betegek étrendjét összeállítja és készíti
Ételeket ajánl és készít érelmeszesedéses betegeknek
Étrendet tervez és készít vesebetegeknek
Ételeket ajánl és készít köszvényes betegeknek
Székrekedésben szenvedőknek étrendmintát állít össze és készít el
Étrendet állít össze és készít vérszegényeknek
Étrendet állít össze, és készít lázas betegeknek
Étrendajánlatot állít össze, és készít el, terhes- és szoptatós anyáknak
Időskorúak számára ajánl és készít ételeket

Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Táplálkozásiam alapismeretek
A  Diétás ételek készítése
A  Nyersanyagok kiválasztásának szempontjai
A  Cukorbetegeknek ajánlott ételek
A  Szájüreg és nyelőcső betegek diétája
A  Gyomorbetegek diétája
A  Szív- és keringési betegek diétája (különösen a szívizominfarktuson átesett beteg esetén)
A  Pajzsmirigy betegek diétája
A  Daganatos betegek diétája
A  Mozgásszervi betegek diétája
A  Savanyító és lúgosító étrend
A  Vallási előírások a táplálkozásban
A  Az alternatív étrendek megítélése
A  Máj-, és epebetegek ételei
A  Bélbetegségekben szenvedők diétája
A  Vesebetegek diétája
A  Csökkentett kalóriatartalmú ételek
A  Időskorúak ételajánlatai
A  Tápanyagszámítás, nyilvántartás
A  Különleges (extrém) fogyasztási igények kielégítése
A  Különleges ételkészítési technikák, módszerek
A  Konyhatechnikai eljárások szerepe a gyógyélelmezésben
B  Fogyasztóvédelmi szabályok
OKJ: 52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető
FEOR 5129 Élelmezésvezető             1200 óra 50 – 50% (elm. –gyak.)

Ráépülés:
52 811 01 0001 54 01     Élelmezési menedzser     1000 óra    50 – 50% (elm. –gyak.)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az élelmezésvezető "rendeletileg szabályozott" feladata: a HACCP rendszer bevezetése és
működésének irányítása és ellenőrzése az élelmezés területén. Irányítja és ellenőrzi az
élelmezési üzem munkáját.
Alkalmazza a külön jogszabályban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve
élelmiszer-felhasználási ajánlásokat. Étlapot tervez, figyelembe véve a napi étkezések számát,
a tárgyi és személyi feltételeket, a rendelkezésre álló pénzkeretet, a változatosságot és az
idényszerűséget
Elvégzi az előírt ügyviteli adminisztrációs feladatokat. Árurendelést végez, raktári készletet
kezel, utalványoz, élelmezési költségelszámolást végez.
Kezeli a dokumentációt és a dolgozók egészségügyi igazolásait.
Az Élelmezési menedzser a hazai élelmezés, táplálkozás és HACCP rendszer követelményeit
érvényre juttatja.
Szakszerűen tervez és megvalósít: minőségbiztosítást, technológiát, eszközrendszert,
működést, irányítást, ellenőrzést.
Biztosítja az életkoroknak, kórállapotnak megfelelő étrendet, diétát. Szervezési, vezetési,
menedzseri, humán-és marketing feladatait felkészülten, szakszerűen végzi. A munkajogi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi követelményeket
érvényesíti. Elégedettség vizsgálatokat végez. Ellenőrzi a gépek, eszközök, használatát,
áruforgalmat, leltárt, ellátmányt. Pénzügyi, számviteli, ügyviteli előírásokat betartja és
betartatja.


Az 52 811 01 0000 00 00 azonosító számú, Élelmezésvezető
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1428-06    Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
1429-06    Ügyviteli tevékenységek végzése
1430-06    Élelmezéstervezés
1431-06    Ügyviteli feladatok végzése
1432-06    Humánerőforrás-gazdálkodási feladatok gyakorlása
1433-06    Üzemszervezési tevékenységek végzése


1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiépíti és betartja a HACCP előírásait.
Betartja és betartatja a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat.
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat.
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket. Ügyel a vagyonbiztonságra.
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon.
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  HACCP rendszer ismerete és működtetése
A  HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
B  Kritikus szabályozási pontok és határértékek meghatározása
C  Helyesbítő tevékenységek és igazolási eljárások meghatározása

1429-06 Ügyviteli tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Étlapot tervez, állít össze
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Veszteségszámításokat végez
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Bizonylatokat állít ki, igazol
Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát
Leltározási feladatokat végez
Tervezi és szervezi a termelést
Étrendjavaslatot állít össze
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Élelmiszer- és áruismeret
A   Az élelmiszerek energiatartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A   Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei
B   Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
A   Ételkészítési alapfogalmak
A   Ételkészítési m_veletek és csoportosításuk
A   Üzemszervezés
A   Gazdálkodás és ügyvitel
B   Raktári készletek kezelése
B   Költségelszámolás
C   A hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitűzések
C   A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi szabályok
C   A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
C   A fogyasztóvédelmi intézményrendszer
C   A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének
   szabályai
C   A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja

1430-06 Élelmezéstervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tervezi és szervezi a beszerzést
A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállítja az ellátottak napi energia és tápanyag
bevitelét
Megtervezi a közétkeztetés számára megadott különböző korcsoportok részére előírt
tápanyagszükségletet
Alkalmazza az egészséges táplálkozás és tápanyagtartalom szerinti, illetőleg az ételkészítés
szerinti diéták ételkészítési technológiáit a különböző étrendi típusokban.
Összehangolja- az étlaptervezés során- az élelmezést igénybe vevők és az üzem által
biztosítottakat
Összehangolja a napi étkezések számát, megoszlását a tárgyi, személyi feltételeket, a
rendelkezésre álló pénzkeretet az étrendek változatosságát, időszerűségét és megítélését
táplálkozás-élettani szempontból
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Az egészséges táplálkozás és dietetikai alapjai a közétkeztetésben
A   Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
A   Normál ételkészítési technológia
A   A közétkeztetés célja, feladata, területei
B   Az élelmezési üzemek szervezeti felépítése, munkakörei
A   Táplálkozás-élettani alapismeretek
A   Élelmiszer és áruismeret
A   Dietetika
A   Az egészséges táplálkozás és a dietetika alapjai - életkoronként – a közétkeztetésben
A   Tápanyagtartalom szerinti diéták (gyógyintézeti alapétrend, energia és – fehérje bő
   étrend, energiaszegény étrend, fehérjeszegény étrend, zsírszegény étrend, cukorbeteg
   étrendje, konyhasó, illetőleg nátriumszegény étrend) ételkészítési technológiája
A   Ételkészítés szerinti diéták (étrend folyékony változata, étrend pépes változata, étrend
   rost és – fűszer-szegény változata, étrend könnyű, vegyes változata, étrend élelmi
   rostban gazdag változata) technológiája.
A   Enzimzavarok következtében alkalmazott diéták technológiája

1431-06 Ügyviteli feladatok végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellátja az ügyviteli és adminisztrációs feladatokat
Elkészíti az élelmezési üzem munkatervét étlap alapján
Meghatározza a napi nyersanyag – felhasználást
Személyes kapcsolatot tart a beszállítókkal
Árut rendel
Nyersanyagkészletet tart nyilván, élelmezési költséget elszámol
Fogadja és együttműködik a hatóság embereivel
Utalványoz
Beszedi az élelmezést fizetendő díjakat
Működteti az étkeztetés információs rendszerét
Üzleti levelezést folytat
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
D   Gazdálkodás és ügyvitel
A   Vagyonvédelem, leltárkezelés, anyagi felelősség
A   Árurendelés, napi nyersanyag-felhasználás meghatározása
A   Utalványozás, raktári készletek kezelése
A   Költségelszámolás
B   Élelmezési nyersanyagok nyilvántartási rendszere, számítógépes irányítási és
   információs rendszer

1432-06 Humánerőforrás-gazdálkodási feladatok gyakorlása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli a dolgozók problémáit
Javaslatot tesz/dönt a bérezés mértékére
Javaslatot tesz/dönt a dolgozók premizálására és egyéb juttatásaira
Tervezi a szabadságolást
Szervezi és vezeti a dolgozók továbbképzését
Elkészíti a foglalkoztatási tervet
Részt vesz a munkaerő felvételében, munkatársak kiválasztásában, munkaköri követelmények
meghatározásában
Segíti az új alkalmazott beilleszkedését
Részt vesz a dolgozók teljesítmény-értékelésében
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
D   A szükséges létszám és a munkakörök meghatározásának szempontjai
D   A munkaidő-alap meghatározása
B   A munkabeosztás elkészítésének módjai, szempontjai
A   A bér összetevői
A   A foglalkoztatásra és bérezésre vonatkozó jogszabályok
B   Munkatárs felvételének előkészítése
B   Információs beszélgetés lefolytatása
B   Dolgozó szakmai bevezetése és beillesztése a munkahelyen
B   Ösztönzés, teljesítmény értékelése

1433-06 Üzemszervezési tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzési, tárolási, raktározási, szállítási előkészítő, elkészítő, befejező tevékenységet végez
Az étrendek ételkészítési technológiáit a gyakorlatban alkalmazza és felügyeli
Ellenőrzi az anyagfelhasználást, az árukiadási és elszámolási munkát
Betartja a – külön jogszabályban meghatározott – bizonylati fegyelmet
Elkészíti és betartja az ellenőrzési tervet
Jogszabályokat és hatósági előírások betartását ellenőrzi
Felelős az élelmezési tevékenység gazdaságos, költséghatékony ellátásáért
Közreműködik az élelmezési üzem készletgazdálkodásában
Elkészíti, betartja/betartatja a takarítási rendet
Megteremti a termelési feltételek és az élelmezési ellátás hatékonyságának összhangját
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Az élelmezési ellátás folyamatának részei
B   Élelmezési nyersanyagok beszerzésének, raktározásának szervezése
A   A termelési feltételek összhangjának biztosítása
A   Az élelmezési ellátás hatékonyságát befolyásoló tényez_k
A   Árurendelés, napi nyersanyag-felhasználás meghatározása
A   Utalványozás, raktári készletek kezelése
A   Költségelszámolás
A   Élelmezési nyersanyagok nyilvántartási rendszere, számítógépes irányítási és
   információs rendszer
A   Az élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi, balesetvédelmi-,
   tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások
A   Készletgazdálkodás
A   Élelmezési tevékenység gazdasági elemzése
A 52 811 01 0001 54 01 azonosító számú, Élelmezési menedzser
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1518-08    Menedzseri feladatok végzése
1519-08    Táplálkozástudomány- és minőségbiztosítás
1520-08    Vezetés, szervezés


1518-08 Menedzseri feladatok végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az élelmezéstervezést (munkatervek, üzleti tervek, stb.) ellátja, megvalósítást szervezi,
tervezi, irányítja
Szakmai kérdéseket véleményez, problémákat old meg
Bekapcsolódik a döntési folyamatokba, azok végrehajtásába
Irányítja a szakmai tevékenységet
Biztosítja magas szinten a korszerű táplálkozás követelményeinek a megvalósítását
Alkalmas az élelmezési előállítási folyamat technológiai, eszközbeli tervezésére,
működtetésére, irányítására, ellenőrzésére
Ismeri a minőségbiztosítás alapjait, feladatait, módszereit, szervezeti megoldásait - team
munka, brainstorming, SPC (statisztikai folyamatszabályozás)
Bekapcsolódik a munkahely teljesítményének értékelési folyamatába
Elemezni képes szakmai aspektusból, környezetét szakszerű módszertani felkészültséggel,
feltáró és feldolgozó módszerek segítségével (adatokat feldolgoz statisztikai módszerekkel,
elektronikus úton, internet felhasználásával)
Ellenőrzi az eszközök, gépek biztonságos használatát
Járatos az áruforgalom tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése (beszerzés, készletezés,
értékesítés) területén
A gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi és számviteli előírásokat betartja és betartatja
Piacelemzést, szakmai számításokat végez, piaci helyzethez való alkalmazkodást elősegíti
Ismeri és alkalmazza a marketing mix eszközeit, marketing stratégiák kidolgozására képes a
fogyasztói szokások, elvárások figyelembevételével
Szakmai érdekérvényesítést képvisel
Elősegíti az egészséges táplálkozás gyakorlatát
Ügyviteli feladatokat, ügyiratkezelést lát el
Humánmenedzsment feladatokat végez, partnerekkel, munkatársakkal eredményes
szakmai kapcsolatot ápol, jártas az emberekkel való bánásmódban, befolyásolásban,
meggyőzésben, partneri kapcsolatok kiépítésében, megtartásában, kiválasztás, beilleszkedés,
beválás
Képes a verbális és nonverbális eszközrendszer hatékony alkalmazására
Aktívan részt vesz a szakmai információ-áramlásban, azok eszközeit, eljárásait alkotó módon
alkalmazza (elektronikus szövegszerkesztés, e-mail levelezés, telekommunikációs eszközök
üzemeltetése)
A jogi folyamatokat figyelemmel kíséri, a munkajog alapjait ismeri, alkalmazza
Beosztásának megfelelően ismeretekkel rendelkezik EÜ-s ügyekben
Pályázatok írásába részfeladatok ellátásával képes bekapcsolódni
Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat betartja és betartatja, saját és munkatársai
biztonságát megóvja
A munkahelye speciális eszközeit ismeri balesetvédelmi szempontból is
Elsősegély-nyújtásban járatos
Tűzvédelmi- és környezetvédelmi szabványokat érvényesíti
A környezetre veszélyes anyagokat kezeli a szabályzatokat, alkalmazza
A hulladékkezelés folyamatának elírásait betartatja
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B  Szervezés és vezetéselmélet
B  Humánerőforrás
A  Marketingmenedzsment
C  Gazdasági ügyvitel
B  Szakfeladatok ellátását segítő informatika és logisztika
A  Munkavédelem, tűzvédelem, elsősegélynyújtás

1519-08 Táplálkozástudomány- és minőségbiztosítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A hazai élelmezés-és táplálkozástudomány fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri, és
közreadja
Élelmezés minőségügyi rendszerének főbb összetevőit ismeri és alkalmazza (stratégia,
szervezet minőségi követelményei, dokumentációk, emberi erőforrás, auditálás)
Ismerteti a táplálkozás és betegségek összefüggéseit és az egészséges táplálkozást,
népszerűsíti
A krónikus betegségek, megelőzését elősegíti
Az egészséges táplálást a gyakorlatban érvényre juttatja
Élelmiszerbiztonságot szavatolja (Élelmiszertörvény, Magyar Élelmiszerkönyv)
Ismeri és alkalmazza az élelmiszerek előállításával és forgalmazásával kapcsolatos
jogszabályokat, szabályozókat
Ismeri az egyes kórállapotoknak megfelelő speciális étrendek, diéták, illetve hagyományostól
eltérő étrendek összeállításának szabályozóit
Elősegíti és biztosítja az életkoroknak megfelelő kiegyensúlyozott táplálkozást
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Minőségirányítási alapfogalmak, a minőség fogalma
C   Minőségfejlesztés megvalósítása a közétkeztetésben
C   Az élelmezés minőségirányítási rendszerének főbb összetevői
C   Teljes körű minőségbiztosítás (TQM)
B   Közétkeztetésben szükséges kockázatelemzés módszerének ismerete
B   Az E-számok jelentőségének ismerete, értékelése
A   A hazai népegészségügyi program
B   A különleges táplálkozási igényt kielégítő és diétás élelmiszerek ismerete
B   Magyar Élelmiszerkönyv főbb fejezeteinek ismerete
A   Az élelmiszerek előállításával kapcsolatos főbb rendelkezések ismerete

1520-08 Vezetés, szervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Helyzetelemzés készítése
Munkatervkészítés
Elektronikus étlaptervezés
HCCP részprogram tervezés
Élelmezési folyamat tervezése
Szakmai ellenőrzés tervezése
Munkavédelmi, érintésvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások
ellenőrzése
Vezetői program készítése
Kommunikációs képesség fejlesztése
Módszertani megoldások a személyes vezetés során szimulált helyzetben
Munkakör kialakítás, munkakörelemzés, munkaköri leírás készítése
Munkaerő felvétel szimulált helyzetben
Elemzések
Marketingstratégia tervezés
Étel elkészítés és készétel ellenőrzése
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
B   Tervezés, szervezés alapelemei
B   Menedzsment technológiák
C   Intézményvezetés funkciói: tervezés, szervezés, személyes vezetés módszertana
C   Irányítás, ellenőrzés, értékelés eljárásai
C   Vezetési stílus, szervezeti struktúra alkalmazásának feltételei
B   Kommunikáció technikái
C   Döntés, stresszkezelés, konfliktuskezelés módszertana
B   Munkakörtervezés, munkaköri leírás, munkaerő felvétel, ösztönzés, motiválás eljárásai
B   Beválás, beilleszkedés eljárásai
A   Marketing lehetőségek, piac, fogyasztói magatartás hatékony eszközei
B   Ellenőrzési eljárások
OKJ: 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős
FEOR 5121 Vendéglátó, Vendéglős           1800 óra 40 – 60% (elm. –gyak.)
Rész-szakképesítések:
52 811 02 0100 31 01     Étkezdés           500 óra    30 – 70% (elm. –gyak.)
52 811 02 0100 31 02     Vendéglátó eladó       500 óra    30 – 70% (elm. –gyak.)
Ráépülés:
52 811 02 0001 52 01     Vendéglátás szervező     800 óra    50 – 50% (elm. –gyak.)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet
végzi, irányítja. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és
vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megszervezi az
egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka és tulajdonvédelmi előírások
betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról, teljes körű leltár- és anyagi
felelősséggel tartozik az egységben a készletekért.


Az 52 811 02 0000 00 00 azonosító számú, Vendéglős
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1428-06    Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
1429-06    Ügyviteli tevékenységek végzése
1464-06    Előkészítés
1470-06    Vendéglátási tevékenységek gyakorlása
1494-06    Ellenőrzés
1495-06    Marketing és PR ismeret
1496-06    Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
1497-06    Étkezdés szakmai ismeretek
1498-06    Vendéglátó eladó szakmai ismeret


1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
Lásd: Élelmezésvezető szakképesítés

1429-06 Ügyviteli tevékenységek végzése
Lásd: Élelmezésvezető szakképesítés

1464-06 Előkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a működési szabályokat
A személyzet számára kijelölt helyiségeket használja
Munka- és védőruhát használ, gondoz
Műszak közben és műszak után takarít
Szükség szerint mosogat
Karbantartja, tisztítja, ápolja a berendezéseket
Hiba esetén intézkedik
Óvja a saját és mások testi épségét, egészségét
Elsősegélyt nyújt
Tájékozódik a napi feladatairól
Tájékozódik a rendkívüli feladatokról
Célokat fogalmaz meg önmaga számára
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Ételek tálalásának tervezése
A technológiai előírásoknak megfelelően előkészíti a gépeket és eszközöket
Szakszerűen kezeli a gépeket, eszközöket
Beosztottjait kioktatja a használatról, kezelésről
Az áru súlyával kapcsolatos számításokat készít
Gazdálkodási tevékenységet végez
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárakból
Gondoskodik a szakosított tárolásról
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Munkahelyi-, és személyi higiénia
A  Élelmiszerek jellemzői
A  Technikai ismeret
A  Gazdálkodás
A  Áruszükségleti terv,-árufedezet, beszerzési formák
A  Az áruátvétel szabályai, folyamata
A  Raktározás és készletgazdálkodás
B  Anyagfelhasználás mérése

1470-06 Vendéglátási tevékenységek gyakorlása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Itallapot tervez és állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Alkalmazza az egészséges táplálkozás előírásait
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Napi ajánlatot, árlapot készít
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Munkaterületet nyitásra előkészít
Vendégteret nyitásra előkészít
Előkészíti a szükséges eszközöket
Kávét, reggeli italokat készít
Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel
Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat
Kiszolgál, csomagol
Kezeli a vendég észrevételeit
Számlát, nyugtát készít
Fizettet
Kezeli a konfliktusokat
Elvégzi a rá háruló használt, szennyes eszközök eltisztítását
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után
Leltározási feladatokat végez
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Fejleszti személyiségét és szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakmai utánpótlás nevelését, képzését
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Pincérismeret
A   Vendéglátó értékesítés
A   Terítés
A   Felszolgálás
A   Rendezvény lebonyolítás
A   Étrend
A   Étkezési szokások
A   Irányítási szabályok
A   Műszaki
A   Vendégköri
B   Élelmiszer
A   Ital
A   Italkészítés és tárolás
A   Ételkészítés
A   Tálalás
B   Táplálkozástan
A   Gazdálkodás
A   Gazdasági számítás
A   Vendéglátó számítás
A   Kommunikáció
A   Szakmai idegen nyelv
A   Általános kommunikáció
A   Vendég kommunikáció
A   Etikett protokoll
A   Számítástechnika
A   Formaismeret

1494-06 Ellenőrzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi az éttermi söntés vételezését, a termelő helységek anyagfelhasználását, árukiadási,
standolási és elszámolási munkáját
Ellenőrzi a számlázásokat (formailag és szakmailag)
Ellenőrzi a bizonylati fegyelem betartását
Ellenőrzi a vendégekkel szemben tanúsított viselkedést
Ellenőrzi a dolgozók pontos munkavégzését és ápolt megjelenését
Ellenőrzi az irányítása alatt álló terület tisztaságát, rendjét
Kivizsgálja és intézkedik a vásárlók könyvébe történt bejegyzésekkel kapcsolatban
Elkészíti/elkészítteti és betartja/betartatja a napi-heti-havi-éves ellenőrzési tervet
Közvetlenül ellenőrzi a munkafolyamatok összehangolását és a szakszerű munkavégzést
Figyelemmel kíséri az egység költségfelhasználását
Jogszabályi és hatósági előírások betartását ellenőrzi
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Jog
A  Üzemszervezés
A  Gazdálkodás és ügyvitel
A  Költségelszámolás
A  Készletgazdálkodás
A  Elszámoltatás
A  Higiénia

1495-06 Marketing és PR ismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot
Irányítja a PR tevékenységet
Szervezi/végzi a marketing és reklám tevékenységet (üzleti)
Szerkeszti a bemutató könyvet
Piac-szegmentációt végez
Információt gyűjt a konkurenciáról
Tervezi és szervezi a VIP vendégek fogadását és ellátását
Javaslatot tesz az üzlet fejlesztésére
Részt vesz a szakmai rendezvényeken
A potenciális vevőkörrel felveszi és tartja a kapcsolatot
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A    Marketing fogalma és eszközei
B    Piackutatás, konkurencia vizsgálat
A    Reklám célja, eszközei és hatása
A    Etikett és protokoll
A    Üzleti kommunikáció
B    PR alapfogalmai, eszközei

1496-06 Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Személyes kapcsolatot tart a (törzs) vendégekkel
Folyamatosan fejleszti önmagát
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Tervezi és szervezi a beszerzést
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Betartja/betartatja az Etikai Kódex szabályait
Betartja a számlázási előírásokat
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
Figyelembe veszi az egészséges táplálkozás szempontjait kínálatának ajánlásakor
Biztosítja a HACCP feltételeit és az ÁNTSZ előírásainak betartását
Felkészül a termelésre és az értékesítésre
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Részt vesz a napi ajánlat összeállításában, kiírja a napi árlapot
Előkészítő műveleteket (pénztárgép, tálaló eszközök, stb.) végez
Fogadja a vendégeket, rendelést vesz fel
Kiszolgál (ételeket, italokat), csomagol
Számlát, nyugtát készít
Vevőpanaszokat kezel
A fogyasztásra alkalmas ételeket szakszerűen tárolja
Munkaterületét előírás szerint rendezi (gépeket üzemen kívül helyezi, takarít)
Elszámolási feladatokat lát el
Elszámol a napi bevétellel
Közreműködik a leltározásban, selejtezésben
Folyamatosan rendben és tisztán tartja a pultot, és az asztalokat
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Tűzvédelem, balesetvédelem
A   Munkahelyi-, és személyi higiénia
A   Élelmi anyagok jellemzői, táplálkozásélettani jelentőségük
A   Technika
A   Gazdálkodás
A   Áruszükségleti terv, -árufedezet, beszerzési formák
A   Az áruátvétel szabályai, folyamata
A   Raktározás és készletgazdálkodás
B   Készletgazdálkodás mérése
B   Anyagfelhasználás mérése
A   Kereskedelem
A   Szakmai számítások
A   Higiénia
A   Gépek használata, kezelése
B   Kommunikáció

1497-06 Étkezdés szakmai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Étrendjavaslatot állít össze
Ismeri a konyhatechnológiákat
Ismeri és használja az új technológiákat és anyagokat
Ápolja a gasztronómiai hagyományokat
Előkészítő műveleteket (tisztít, darabol, stb.) végez
Meleg ételeket készít (süt, főz, grillez, párol)
Hidegkonyhai készítményeket állít elő
Adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helyben fogyasztásra, vagy elvitelre
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Élelmianyag-ismeret
A   Az élelmiszerek energia- és tápanyagtartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A   Étlaptervezés fogalma, formái, jelentősége, alapelvei
B   Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
A   Ételkészítési alapfogalmak
A   Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
A   Üzemszervezés
A   Gazdálkodás és ügyvitel
B   Raktári készletek kezelése
B   Költségelszámolás
1498-06 Vendéglátó eladó szakmai ismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Cukrász készítmények befejező műveleteit végzi
Hidegkonyhai készítmények befejező műveleteit végzi
Adagolja, tálalja, díszíti a készítményeket helyben-fogyasztásra, vagy elvitelre
Szakszerűen kezeli a gépeket
Kávét, reggeli italokat készít
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A   Magyar cukrászipari termékek
A   Cukrász gyakorlatok
A   Hidegkonyhai termékek
A   Hidegkonyhai gyakorlat
A   Gépek, berendezések használata
B   Vendéglátásra érvényes környezet
A   Áru minőségének meghatározása
A   A termékek minőségének megőrzése
A   A gasztronómia fogalma, jelentősége
A   Élelmianyag-ismeret
A   Italismeret


Az 52 811 02 0100 31 01 azonosító számú, Étkezdés
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1496-06    Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
1497-06    Étkezdés szakmai ismeretek


1496-06 Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
Lásd: Vendéglős szakképesítés

1497-06 Étkezdés szakmai ismeretek
Lásd: Vendéglős szakképesítés


Az 52 811 02 0100 31 02 azonosító számú, Vendéglátó eladó
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1496-06    Étkezdés- vendéglátó eladó szakmai ismeret
1498-06    Vendéglátó eladó szakmai ismeret


1496-06 Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
Lásd: Vendéglős szakképesítés

1498-06 Vendéglátó eladó szakmai ismeret
Lásd: Vendéglős szakképesítés
Az 52 811 02 0001 52 01 azonosító számú, Vendéglátás-szervező
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése:
1499-06    Vendéglátás gazdálkodása, tervezése és szervezése
1500-06    Vendéglátás marketing menedzsment
2360-06    Üzleti menedzsment
2389-06    Vendéglátás szervezése és irányítása


1499-06 Vendéglátás gazdálkodása, tervezése és szervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vállalkozást hoz létre
Megszervezi és működteti a vendéglátó vállalkozást
Biztosítja a működés feltételrendszerét
Üzleti tervet készít, kialakítja az üzletpolitikát
Stratégiai döntéseket készít elő
Elvégzi a vállalkozás eredményességének komplex vizsgálatát
Dönt a vállalkozás finanszírozásának és a hitelek felvételének módjáról
Biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, gondoskodik annak hatékony
felhasználásáról
Beszámolókat, jelentéseket készít a vállalkozásról

Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Jogi
A  Üzemszervezés
A  Gazdálkodás és ügyvitel
A  Statisztikai elemzés, hatékonysági számítások
A  Vállalkozási szabályok
A  Kereskedelem
A  Marketing- és PR
A  Pénzügyi


1500-06 Vendéglátás marketing menedzsment
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kidolgozza/kidolgoztatja a marketing tervet
Kialakítja a marketingstratégiát, és az üzlet arculatát
Piackutatást és konkurenciaelemzést végez/végeztet
Elemzi a piac és a környezet változásait
Bemutatja és reklámozza a vállalkozás szolgáltatásait
Reklám és propaganda tevékenységet végez hatékony módszerekkel
PR tevékenységet végez
Minőségirányítási rendszert dolgoz ki és működtet
Kapcsolatot tart fenn az ügyfelekkel, szállítókkal, hatóságokkal
Ápolja a kapcsolatot más üzletekkel, és a vendégekkel
Foglalkozik a panaszkezeléssel
Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Marketingstratégia
A  Marketingkommunikáció
A  Reklámeszközök hatékony alkalmazása
B  Etikett és protokoll
A  Piackutatás, elemzés, ösztönzés
B  PR alapfogalmai, eszközei


2360-06 Üzleti menedzsment
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja/biztosíttatja az üzemeltetés személyi feltételeit
Előkészíti/előkészítteti a munkaköri leírásokat és meghatározásukat
Előkészíti/előkészítteti a munkaszerződéseket
Gyakorolja a munkáltatói jogkört kompetencia szintjének megfelelően
Javaslatot tesz/dönt a bérezés mértékére
Javaslatot tesz/dönt a dolgozók premizálására és egyéb juttatásaira
Elkészíti a foglalkoztatási tervet
Tervezi a szabadságolást
Szervezi és vezeti a dolgozók továbbképzését szakmai és idegen nyelvi területen
Figyelemmel kíséri és szervezi a tanulók gyakorlati munkáját
Kezeli a konfliktusokat
Folyamatosan fejleszti önmagát
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást, igazolja a jelenléteket
Közvetlenül irányítja (operatívan) a munkafolyamatokat
Figyelemmel kíséri az üzlet gazdálkodását
Irányítja/végzi az üzleti árképzést
Kialakítja és betartatja a bizonylati és elszámolási rendet
Előkészíti/megköti a szállítói szerződéseket
Szervezi/végzi az elszámoltatást
Elkészíti/elkészítteti az ügyviteli előírásoknak megfelelő dokumentációt
Biztosítja/biztosíttatja az üzemeltetés tárgyi feltételeit
Gondoskodik az üzlet gépeinek, berendezéseinek műszaki állagának megóvásáról
Gondoskodik az üzleti vagyon védelméről

Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Jogi
B  Humánerőforrás gazdálkodás
A  Üzemszervezés, irányítás, ellenőrzés
A  Gazdálkodás és ügyvitel
A  Hatékonysági elemzések
A  Költségelszámolás
A  Üzletszervezés
A  Pénzügyi
2389-06 Vendéglátás szervezése és irányítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A munkaerő-foglalkoztatás jogi és pénzügyi szabályait betartja
A bérezés ösztönző formáit alkalmazza
Munkavállalók tevékenységét összehangolja
Irányítja a közvetlen beosztottjai munkáját
Ellenőrzi és értékeli a közvetlen beosztottjai munkáját
Irányítási és ellenőrzési jogköröket ad át
Tervezi, támogatja és ellenőrzi a teljes munkafolyamatot
Megkeresi az optimális beszerzési forrásokat
Szállítási szerződéseket köt, megrendeléseket készít
Korrekt üzleti kapcsolatot tart fenn a szállítókkal
Elvégzi/elvégezteti a beszerzett áruk minőségellenőrzését
Készlethatékonysági elemzéseket végez
Összehangolja és ellenőrzi a rendezvények szervezését
Ösztönzi a termelés és értékesítés volumenét és minőségét
Minőségirányítási rendszert működtet

Szakmai ismeretek a típus megjelölésével:
A  Jogi
B  Humánerőforrás gazdálkodás
A  Üzemszervezés, irányítás, ellenőrzés
A  Gazdálkodás és ügyvitel
A  Hatékonysági elemzések
A  Költségelszámolás
A  Üzletszervezés
A  Pénzügyi
A  Rendezvényszervezés
A  Készletgazdálkodás

								
To top