Napredna izrada web-stranica

Document Sample
Napredna izrada web-stranica Powered By Docstoc
					SysPrint
      WINDOWS 7 U NASTAVI
        iskustva i zamke        Predavač: Vinkoslav Galešev
         vgalesev@enter.bug.hr
                              SysPrint
       WINDOWS 7 INAČICE

         Windows  Osnovna   XP  Višejezično
         Aero   grupa   mod   sučelje
Starter
Home Basic
Home Premium    +    +
Professional    +    +     +
Enterprise     +    +     +    +
Ultimate      +    +     +    +

Kod nas se prodaju samo OEM verzije.
                           SysPrint
      INSTALACIJA - ZAHTJEVI
32-bit        deklarirano  stvarno

procesor       1 GHz
RAM          1 GB     > 800 MB
slobodno na HD    16 GB     > 8 GB

64-bit
procesor       1 GHz
RAM          2 GB
slobodno na HD    20 GB

Dodatni zahtjevi za pojedine mogućnosti (npr. za XP
mod +1 GB RAM-a, +15 GB slobodno na HD).
                           SysPrint
         NADOGRADNJA

Sa XP – nije moguće.

Sa Viste – moguće uz preduvjete:
 ista bitna arhitektura (32  32, 64  64)
 isti jezični paket
 ista ili jača verzija

Migracija postavki:
Windows Easy Transfer – za jedno računalo (dio W7)
User State Migration Tool – za više računala, dio
 Windows Automated Installation Kit-a (WAIK)
                            SysPrint
        POČETNI PROBLEMI


Greška u Microsoft Composite Battery – W7 javi da je
 baterija prazna (i kod desktop računala!) te da se
 računalo mora isključiti (što i učini).
 rješenje: u Critical Battery Action postaviti “Do
 Nothing”.

Neki generički driveri za (starije) uređaje ne rade
 dobro, a neki driveri za Vistu ne rade očekivano.
                              SysPrint
           HARDVER

Uređaji i pisači (Device Storage) – vjerna slika uređaja
                         SysPrint
       ADMINISTRATORSKI RAČUN

Po defaultu, nema sve administratorske ovlasti.
a) obični prompt
b) admin. prompt
Elevated Command
Prompt
                         SysPrint
   AKTIVIRANJE ADMIN. PROMPTA


1. U Start > Pretraživanje upisati CMD ( Enter)
2. Desni klik na CMD
3. Odabrati Pokreni kao
  administrator
ili
1. Upisati CMD
2. pritisnuti
  CTRL+SHIFT+ENTER
                           SysPrint
   UAC – USER ACCOUNT CONTROL
Fino podešavanje UAC-a:
Upravljačka ploča > Korisnički računi i obiteljska
 sigurnost > Korisnički računi > Promjena postavki
 kontrole korisničkog računa.
                  SysPrint
            PROGRAMI 1
1. Nedostaju neki programi
 1.  Outlook Express
 2.  Photo Gallery
 3.  Messenger
 4.  (Movie Maker)
   Online preuzimanje paketa
    Windows Live Essential

2. Neki programi su izmijenjeni
 1. Bojanje (Paint) 
 2. Kalkulator 
 3. WordPad 
 4. Snimač zvuka 
                               SysPrint
            PROGRAMI 2
3. Dodani novi programi

  Alat za izrezivanje (Snipping Tool)
  Ljepljive bilješke (Sticky Notes)
  Problem Steps Recorder
  Ploča za unos matematičkih izraza (Math Input Panel)
  Poveži s projektorom (Connect to a Projector)
  Povezivanje s mrežnim projektorom (Connect to a Network
   Projector)
  Uređivač korisničkih znakova (Private Character Editor)
  Internet Explorer (bez dodataka) (No Add-ons)
                          SysPrint
         PROGRAMI 3

Poveži s projektorom – za prezentacije (Win + P)
 više nije potrebno tražiti na notebooku
 zaboravljenu kombinaciju Fn + nešto


Novi format hrv. datuma: dd.mm.gggg.
                          SysPrint
       OSNOVNA GRUPA


Omogućava dijeljenje (multimedijskih) podataka i
 pisača između kućnih korisnika te strujanje
 (streaming) medijskih sadržaja.

Preduvjeti i ograničenja:
 Lokalna mreža definirana kao kućna
 Računala sa instaliranim Windows 7
 U Home Basic moguće je pridruživanje osnovnoj
 grupi, ali ne i njeno kreiranje
                          SysPrint
          XP MODE

Puna integracija XP resursa unutar Windows 7.
 Odnosi se na instalirane programe, mape i
 priključene uređaje.
Preduvjeti i ograničenja:
 instaliran Windows Virtual PC (nije isto što i
 Microsoft Virtual PC)
 procesor koji podržava virtualizaciju
 integracija ne obuhvaća lozinke programa. Npr.
 pokretanje integriranog Outlook Expressa svaki
 put zahtijeva upisivanje lozinke za mail račun.
                         SysPrint
      ORGANIZACIJA PODATAKA 1

Četiri (pet) glavne mape: Favoriti, Biblioteke,
 Računalo, Mreža (+ Osnovna grupa)

            
                            SysPrint
     ORGANIZACIJA PODATAKA 2


Favoriti (Favorites) – mapa sustava u kojoj se pamte
 nedavno otvarane mape, preuzimanja s
 interneta i mape po želji korisnika.

Biblioteka (Library) – virtualna korisnička mapa koja
 objedinjuje srodne datoteke s različitih mjesta na
 računalu.
                            SysPrint
            SUČELJE


- Aero mogućnosti: Pogled (AeroPeak), Potresanje
 (AeroShake), Poravnavanje (AeroSnap)
- tri veličine ikona
- pribadanje (Pinning) programa u Start izbornik ili
 na programsku traku
- nema Sidebara ( Gadgeti bilo gdje na desktopu)
- ikone sustava nemaju plavu boju (kao u Visti)
- prozirnost smanjuje čitljivost naslovne trake
- preveliki leading između redaka
                   SysPrint
       IZBORNIK START 1


Pribadanje ikona  stalni programi
                   SysPrint
         IZBORNIK START 2

Izbor nedavnih datoteka
Izbor čestih linkova
                   SysPrint
         IZBORNIK START 3

Pretraživanje pretražuje:
 resurse sustava
 dokumente
 mailove
 multimedijske datoteke
 …


Opseg (kvaliteta) pretraživanja
ovisi o indeksiranju.
                          SysPrint
      PROGRAMSKA TRAKA 1
- promjena veličine ikona ( visina trake)
- pribadanje (Pinning) programa
- skočni popis (Jump list) za standardne programe
- otvaranje nove instance programa: SHIFT+ikona
  lako otvaranje više Office dokumenata u
   zasebnim prozorima (ne i Power Point!)
- nema alatne trake za brzo pokretanje programa
 (Quick Launch)
- korisničke alatne trake ne mogu se postaviti na
 radnu površinu
                  SysPrint
        PROGRAMSKA TRAKA 2

Pretpregled minijatura
 (Thumbnail Preview):Prebaci 3D
 (Flip 3D):
                        SysPrint
     PROGRAMSKA TRAKA 3


Područje obavijesti (Notification Area):
- uključivanje/isključivanje ikona sustava
- određivanje načina prikazivanja obavijesti
- Izbornik skrivenih ikona - novo
- Pokaži radnu površinu - novo
- Akcijski centar – izmijenjeno
                           SysPrint
       WINDOWS EXPLORER
 vizualni efekti koji pomažu tijekom rada s
  datotekama/mapama
  preimenovanje zahvaća samo ime datoteke
  Okno pretpregleda prikazuje (uvećano) razne
  vrste datoteka, ne samo slike
  ponekad ne osvježi popis datoteka (npr. kod
  kreiranja nove datoteke, nakon downloada,
  nakon raspakiranja zip datoteke)
  u navigacijskom oknu ne rade kursorske tipke
  automatski sortira kopirane datoteke (  /  )
               SysPrint
SIGURNOST – AKCIJSKI CENTAR
           SysPrint
SIGURNOST – UPDATE
                             SysPrint
       SIGURNOST – BACKUP
Sigurnosno kopiranje mapa i čitavih particija.
Format: VHD datoteka  portabilni image koji se
 može otvoriti na drugom računalu ili virtualnom
 stroju.
VHD format ima lošu, tj. malu kompresiju.

Obrisane datoteke ili prijašnje verzije mogu se vratiti
 naredbom Vrati prethodne verzije.
 Radi samo nakon kreirane točke vraćanja i ako je
 uključena opcija Vrati postavke sustava i prethodne
 verzije datoteka.
                      SysPrint
      SIGURNOST – APPLOCKER
1. Aktivirati servis Application Identity
2. Group Policy Editor (gpedit.msc )
              SysPrint
  (PRE)VELIKI LEADING


Windows XP   Windows 7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:1/13/2012
language:
pages:29