shivukcourseppt by n4GqM6

VIEWS: 163 PAGES: 144

									‫קורס ניהול השיווק‬
  ‫ד"ר כלנית אפרת‬
‫ניהול השיווק - מבוא‬
              ‫• מושגים‬
            ‫• גישות בשיווק‬
       ‫• תהליך התכנון השיווקי‬


   ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬   ‫2‬
    ‫מושגי יסוד בשיווק‬

      ‫שיווק (‪)Marketing‬‬
  ‫תהליך חברתי וניהולי שבאמצעותו משיגים‬
‫יחידים וקבוצות את מה שהם צריכים ורוצים על‬
 ‫ידי יצירה, הצעה והמרה של מוצרים בעלי ערך‬
         ‫עם יחידים וקבוצות אחרים.‬        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫3‬
    ‫מושגי יסוד בשיווק‬
        ‫ביקוש‬
‫צרכים‬     ‫שיווק‬              ‫רצונות‬
        ‫תועלות‬
       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫4‬
‫מושגי יסוד בשיווק‬

                ‫• סוגי ביקושים:‬
                ‫ביקוש שלילי‬  ‫–‬
                 ‫ביקוש חבוי‬  ‫–‬
                 ‫ביקוש מלא‬  ‫–‬
                  ‫ביקוש יתר‬  ‫–‬
   ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫5‬
‫מושגי יסוד בשיווק‬

                 ‫• סוגי תועלות:‬
                    ‫צורה‬  ‫–‬
                     ‫זמן‬  ‫–‬
                    ‫מקום‬  ‫–‬
                   ‫בעלות‬  ‫–‬
                    ‫מידע‬  ‫–‬   ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫6‬
         ‫תרגיל כיתה‬
   ‫עם השנים ומתוך תהליכי המודרניזציה שעברו על‬
  ‫החברה הישראלית, החלו נשים לצאת לעבודה יותר‬
                       ‫ויותר.‬
         ‫תהליך היציאה לעבודה לווה לא פעם‬
  ‫בהתלבטות לגבי אופן גידול הילדים הרצוי ומתוך כך‬
    ‫צמחה הדילמה לגבי סוג המזון הרצוי לתינוקות.‬
‫חברת מטרנה זיהתה חלון הזדמנויות ופיתחה עבור שוק‬
        ‫חדש זה את תחליף מזון התינוקות שלה.‬

           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬   ‫7‬
  ‫מושגי יסוד בשיווק‬
      ‫מוצרים‬‫רעיונות‬  ‫שירותים‬            ‫סחורות‬
     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫8‬
    ‫מושגי יסוד בשיווק‬

‫ניהול השיווק (‪)Marketing Management‬‬
   ‫תהליך התכנון וההוצאה לפועל של פיתוח,‬
‫המחרה, קידום מכירות והפצת רעיונות, סחורות‬
   ‫ושירותים, ליצירת חליפין העונים על יעדים‬
              ‫פרטיים וארגוניים‬         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫9‬
‫מושגי יסוד בשיווק‬
      ‫גישות בשיווק‬
                         ‫גישת הייצור‬


           ‫מכוונות‬          ‫גישת המוצר‬
            ‫מוצר‬

                        ‫גישת המכירות‬
‫הגישה השיווקית המודרנית‬

                   ‫מכוונות‬
   ‫גישת הלקוח‬
                    ‫לקוח‬


‫הגישה השיווקית החברתית‬


        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫01‬
    ‫מושגי יסוד בשיווק‬

        ‫גישת הייצור‬
     ‫• צרכנים יעדיפו מוצרים זמינים וזולים‬
‫• מנהלים מתרכזים בהשגת יעילות ייצור גבוהה‬
          ‫והפצה רחבה של מוצרים‬
‫• משמשת בעיקר במדינות מתפתחות או כאשר‬
 ‫עלות המוצר גבוהה וניתן להורידה על מנת‬
                ‫להרחיב שוק‬


         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫11‬
    ‫מושגי יסוד בשיווק‬

        ‫גישת המוצר‬
‫• צרכנים יעדיפו מוצרים איכותיים, חדשניים או‬
  ‫ברמת ביצועים הגבוהה ביותר, ומסוגלים‬
              ‫להעריך איכות.‬
‫• המנהלים משקיעים בעיקר בשיפור המוצרים‬
              ‫ותהליכי הייצור.‬


        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫21‬
   ‫מושגי יסוד בשיווק‬

       ‫גישת המכירות‬
‫הצרכנים יעדיפו שלא לקנות כלל, או לקנות‬     ‫•‬
         ‫מעט מאוד ממוצרי הארגון.‬
‫הארגון נוקט באמצעים ומאמצים אגרסיביים‬      ‫•‬
           ‫לקידום מכירות מוצריו.‬
‫משמשת גם בתחומים שאינם לכוונות רווח.‬      ‫•‬
 ‫משמשת גם במקרים של כושר ייצור עודף.‬      ‫•‬


        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫31‬
     ‫מושגי יסוד בשיווק‬

      ‫הגישה השיווקית המודרנית‬
  ‫• המפתח להשגת יעדי הארגון הוא להיות יעיל‬
‫יותר מהמתחרים בשילוב פעילויות השיווק, תוך‬
  ‫זיהוי צרכים ורצונות של שווקי המטרה ומתן‬
                ‫מענה עליהם.‬
 ‫• נשענת על ארבעה יסודות – שוק מטרה, צרכי‬
         ‫לקוח, שיווק משולב, ורווחיות.‬


         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫41‬
  ‫מושגי יסוד בשיווק‬

  ‫הגישה השיווקית החברתית‬
‫• תפקיד הארגון הוא לזהות צרכים, רצונות‬
 ‫ואינטרסים של שוקי מטרה ולספקם תוך‬
    ‫שמירה על רווחת הצרכן והחברה.‬
  ‫• מתייחסת לשיקולים חברתיים ואתיים.‬
      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫51‬
   ‫מושגי יסוד בשיווק‬

       ‫גישת הלקוח‬
  ‫• פונה ללקוח בודד או קבוצה מצומצמת של‬
                ‫לקוחות.‬
‫• מתאימה את המוצר ותהליך השיווק בכללותו‬
     ‫לצרכים ולדרישות של אותו לקוח.‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫61‬
          ‫תרגיל כיתה‬
   ‫חברת נייקי החלה את דרכה בשנת 2791 כחברה לייצור נעלי ספורט‬
   ‫מקצועיות עבור אצנים אמריקאים. הנעליים יוצרו מחומרים איכותיים‬
    ‫בשיטות חדשניות. בהמשך זיהתה נייקי כי לקוחות אחרים העוסקים‬
  ‫בספורט כתחביב, מעוניינים גם הם לרכוש נעליים מתוצרתה וכך בעצם‬
   ‫פנתה לספק ביקוש של פלחי אוכלוסיה שונים העוסקים בענפי ספורט‬
   ‫שונים (כדורסל, גולף וכו'). עם השנים, עקב ביקורת קשה מצד גופים‬
‫ואנשים באוכלוסיה לגבי אופן התנהלותה במפעלי הייצור שלה באינדונזיה,‬
 ‫החלה החברה במהלכים הומניטריים שמטרתם לתמוך באוכלוסית האיזור‬
    ‫בו נמצאים מפעלי הייצור, תוך שימת דגש על תנאי העסקה הולמים,‬
‫תגמול מתאים ומתן אפשרויות לימודים לבני נוער העובדים במפעליה. כיום‬
   ‫כל אדם ברחבי העולם יכול להיכנס דרך אתר נייקי ולצפות בזמן אמת‬
 ‫בתנאי ההעסקה במפעלי החברה, כמו גם לקרוא על הפעילויות החברתיות‬
             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬ ‫71 אותן מבצעת החברה.‬
  ‫תהליך התכנון השיווקי‬

     ‫"יש חמישה סוגי חברות:‬
   ‫אלה הגורמות לדברים לקרות,‬
‫אלה החושבות שהן גורמות לדברים לקרות,‬
   ‫אלה שצופות בדברים הקורים,‬
     ‫אלה התוהות מה קרה,‬
  ‫ואלה שלא ידעו שמשהו התרחש"‬

        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫81‬
       ‫תהליך התכנון השיווקי‬
         ‫ניתוח סביבה‬             ‫ניתוח סביבה‬
          ‫פנימית‬                ‫חיצונית‬ ‫מחקר שיווקי‬
‫התנהגות צרכנים‬
                ‫ניתוח ‪SWOT‬‬


                 ‫מטרות ויעדים‬


                ‫אסטרטגיה שיווקית‬


                 ‫משוב ובקרה‬
                  ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫91‬
     ‫תהליך התכנון השיווקי‬
‫סביבה כלכלית‬                    ‫סביבה פוליטית‬


            ‫תמהיל‬


      ‫השוק‬     ‫לקוח‬           ‫סביבת‬

            ‫השיווק‬


‫סביבה חברתית‬                    ‫סביבה תרבותית‬          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫02‬
‫ניתוח סביבות‬

 ‫• סביבה חיצונית – ניתוח ‪PEST‬‬
            ‫סביבה פוליטית‬  ‫–‬
            ‫סביבה כלכלית‬  ‫–‬
            ‫סביבה חברתית‬   ‫–‬
           ‫סביבה טכנולוגית‬  ‫–‬
  ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫12‬
   ‫מודל ‪– PEST‬‬
‫ניתוח סביבה שיווקית רחוקה‬
       ‫סביבה פוליטית (‪)Political‬‬
            ‫‪ ‬הגבלים עסקיים‬
  ‫‪ ‬בעלות/פיקוח על עסקים (מונופולים)‬
             ‫‪ ‬הגנת הסביבה‬
               ‫‪ ‬סחר חוץ‬
            ‫‪ ‬יציבות שלטונית‬
           ‫‪ ‬קבוצות בעלי עניין‬
      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫22‬
   ‫מודל ‪– PEST‬‬
‫ניתוח סביבה שיווקית רחוקה‬
     ‫סביבה כלכלית (‪)Economic‬‬
           ‫‪ ‬תעסוקה בשוק‬
             ‫‪ ‬מבנה שוק‬
             ‫‪ ‬אינפלציה‬
      ‫‪ ‬משאבים טבעיים ואנושיים‬
             ‫‪ ‬רמת חיים‬
           ‫‪ ‬זמינות אשראי‬
      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫32‬
   ‫מודל ‪– PEST‬‬
‫ניתוח סביבה שיווקית רחוקה‬
       ‫סביבה חברתית (‪)Social‬‬
        ‫‪ ‬ערכי תרבות בסיסיים‬
    ‫‪ ‬תרבויות משנה (עדות, מגזרים)‬
            ‫‪ ‬מעמד חברתי‬
               ‫‪ ‬עמדות‬
             ‫‪ ‬אידיאולוגיה‬
         ‫‪ ‬עניין (השקפת חיים)‬
      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫42‬
   ‫מודל ‪– PEST‬‬
‫ניתוח סביבה שיווקית רחוקה‬
   ‫סביבה טכנולוגית (‪)Technology‬‬
       ‫‪ ‬קצב השינוי הטכנולוגי‬
              ‫‪ ‬חדשנות‬
            ‫‪ ‬מחקר ופיתוח‬
              ‫‪ ‬הון אנושי‬
         ‫‪ ‬יבוא ויצוא של ידע‬
          ‫‪ ‬תגליות, המצאות‬
      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫52‬
     ‫תרגיל כיתה‬
‫בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה בענף בתי‬
 ‫הקפה בישראל. תופעה זו הולכת המתחזקת‬
 ‫והרשתות השונות (ארומה, קפה ג'ו, ארקפה,‬
‫לחם ארז ואחרות), מודיעות על תוכניתן לפתוח‬
      ‫סניפים רבים נוספים ברחבי הארץ.‬

‫אפיינו את השפעת הסביבות השונות במודל‬
     ‫‪ ,PEST‬על התופעה‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫62‬
     ‫ניתוח סביבות‬
  ‫סביבת הענף – ניתוח ‪Porter‬‬
         ‫מתחרים‬
      ‫חדשים (פוטנציאליים)‬
‫ספקים /‬      ‫עוצמת‬
 ‫מפיצים‬     ‫התחרות‬            ‫לקוחות‬
          ‫מוצרים‬
      ‫משלימים / תחליפיים‬        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫72‬
       ‫מודל ‪– Porter‬‬
     ‫ניתוח סביבה שיווקית קרובה‬
      ‫(מודל חמשת הכוחות)‬
               ‫עוצמת התחרות בענף:‬
                  ‫‪ ‬מבנה החברה‬
              ‫‪ ‬גישת החברה לעסקים‬
              ‫‪ ‬וותק וניסיון של החברה‬
          ‫‪ ‬טיב יחסי עובד-מעביד בחברה‬
            ‫‪ ‬יכולות כלכליות של החברה‬
‫‪ ‬הון אנושי ואמצעים טכנולוגיים העומדים לרשות החברה‬

          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫82‬
    ‫מודל ‪– Porter‬‬
 ‫ניתוח סביבה שיווקית קרובה‬
  ‫(מודל חמשת הכוחות)‬

             ‫מספר המתחרים‬     ‫•‬
   ‫נתח השוק של המתחרים המובילים /‬      ‫•‬
‫אופי התחרות (מונופול, אוליגופול, תחרות,‬    ‫•‬
          ‫תחרות מונופוליסטית)‬
    ‫רמת הבידול בין המתחרים השונים‬     ‫•‬


       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫92‬
    ‫מודל ‪– Porter‬‬
 ‫ניתוח סביבה שיווקית קרובה‬
  ‫(מודל חמשת הכוחות)‬

‫תחרות פוטנציאלית / מתחרים פוטנציאליים‬
          ‫• חסמי כניסה לענף‬
         ‫• חסמי יציאה מהענף‬

      ‫תחרות ישירה ותחרות עקיפה‬


      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫03‬
   ‫מודל ‪– Porter‬‬
‫ניתוח סביבה שיווקית קרובה‬
 ‫(מודל חמשת הכוחות)‬
              ‫ספקים:‬
 ‫‪ ‬מספר הספקים שהחברה עובדת אתם‬
  ‫‪ ‬התלות של החברה בספקים השונים‬
 ‫‪ ‬מערכות היחסים בין החברה לספקים‬
      ‫‪ ‬יכולות כלכליות של הספק‬
      ‫‪ ‬מידת התמחותו של הספק‬


      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫13‬
   ‫מודל ‪– Porter‬‬
‫ניתוח סביבה שיווקית קרובה‬
 ‫(מודל חמשת הכוחות)‬
              ‫מפיצים:‬
‫‪ ‬מספר המפיצים שהחברה עובדת אתם‬
 ‫‪ ‬התלות של החברה במפיצים השונים‬
 ‫‪ ‬מערכות היחסים בין החברה למפיצים‬
      ‫‪ ‬יכולות כלכליות של המפיץ‬
     ‫‪ ‬מידת התמחותו של המפיץ‬


     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫23‬
     ‫מודל ‪– Porter‬‬
  ‫ניתוח סביבה שיווקית קרובה‬
   ‫(מודל חמשת הכוחות)‬

                 ‫לקוחות:‬
             ‫‪ ‬מספר הלקוחות‬
    ‫‪ ‬עוצמת הלקוחות (חשיבותם לחברה)‬
‫‪ ‬סוג הלקוחות: לקוח פרטי, לקוח מוסדי, לקוח‬
  ‫תעשייתי, לקוח ממשלתי, לקוח בינלאומי‬
          ‫‪ ‬צורכי ודרישות הלקוחות‬

        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫33‬
‫תרגיל כיתה- חברת יוניליוור‬
 ‫"יוניליוור ישראל מחפשת את הדרך אל מקרר‬
   ‫החלב – בוחנת אפשרות לייצר בישראל‬
 ‫משקה פרו-אקטיב, המתחרה באקטימל של‬
           ‫דנונה" (דה מרקר 01/13)‬

‫חברת יוניליוור מייצרת ומשווקת מוצרים מתחום המזון ומתחום‬
  ‫הטיפוח האישי והביתי ביניהם: תלמה, קנור, קליק ועוד.‬           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫43‬
 ‫תרגיל כיתה- חברת יוניליוור‬
    ‫בישראל שולטת חברת שטראוס בשוק משקאות‬     ‫•‬
                    ‫הבריאות.‬
  ‫השוק נמצא בצמיחה והיקפו כ-82 מליון ₪ ברבעון.‬   ‫•‬
       ‫פרו-אקטיב פעיל בעולם (כ-02 מדינות).‬  ‫•‬
 ‫שוק נוסף אליו מכוון פרו-אקטיב הוא תחום משקאות‬   ‫•‬
 ‫היוגורט בטעמים (משקאות בוקר). בשוק זה שולטת‬
       ‫שטראוס וטרה מחזיקה כ-%13 ממנו).‬
‫טרה מחפשת שותף בינלאומי ותנובה מוצעת למכירה.‬    ‫•‬


          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫53‬
        ‫מודל ‪– Porter‬‬
    ‫ניתוח סביבה שיווקית קרובה‬

‫מערך הכוחות בין החברה (ספק) למפיץ‬

          ‫(+)יצרן(-)‬
        ‫(+) מותג (-)‬


 ‫(-)מפיץ(+)‬               ‫(+) צרכן (-)‬
         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫63‬
‫תהליך התכנון השיווקי‬
‫ניתוח סביבה‬             ‫ניתוח סביבה‬
 ‫פנימית‬                ‫חיצונית‬
        ‫ניתוח ‪SWOT‬‬


        ‫מטרות ויעדים‬


       ‫אסטרטגיה שיווקית‬


        ‫משוב ובקרה‬
          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫73‬
    ‫מחקר שיווקי‬
‫"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד‬
    ‫היא להמציא אותו"‬

                   ‫• מושגים‬
            ‫• תהליך המחקר השיווקי‬


      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫83‬
          ‫מושגים‬
       ‫מערכת מודיעין שיווקי‬
  ‫מערך תהליכים ומקורות המשמשים מנהלים‬
      ‫לצורך קבלת מידע יום-יומי‬
    ‫על התפתחויות בסביבה השיווקית‬


        ‫מערכת מחקר שיווקי‬
‫תכנון, איסוף, ניתוח ודיווח שיטתי של נתונים וממצאים‬
 ‫מתאימים למצב שיווקי ייחודי שלפניו ניצב הארגון‬            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫93‬
‫תהליך המחקר השיווקי‬
    ‫הגדרת הבעיה‬
    ‫ויעדי המחקר‬


    ‫פיתוח תוכנית‬
     ‫המחקר‬


    ‫איסוף המידע‬    ‫ניתוח המידע‬    ‫הצגת הממצאים‬

     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫04‬
  ‫תהליך המחקר השיווקי‬
    ‫הגדרת הבעיה ויעדי המחקר‬

           ‫שלב 1‬

     ‫הגדרת שאלת המחקר הכוללת –‬
‫הגדרה מדויקת עד כמה שניתן (לא צר מדי ולא רחב מדי)‬

            ‫שלב 2‬

        ‫הגדרת יעדי המחקר –‬
‫שאלות מחקר ממוקדות, השערות מחקר, גבולות המחקר‬

          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫14‬
  ‫תהליך המחקר השיווקי‬
   ‫הגדרת הבעיה ויעדי המחקר‬
        ‫דוגמא‬

               ‫שאלות מחקר‬
‫• "איסוף כל המידע על צרכי הנוסעים בטיסות"‬
 ‫• "כמה נוסעים בטיסות בואינג מוכנים לשלם‬
         ‫52$ עבור שיחת טלפון"‬


        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫24‬
  ‫תהליך המחקר השיווקי‬
   ‫הגדרת הבעיה ויעדי המחקר‬
        ‫דוגמא‬
               ‫שאלות ממוקדות‬    ‫•‬
   ‫"מה הסיבות לביצוע שיחות טלפון בטיסות?"‬   ‫•‬
‫"מה הם מאפייני הנוסעים שיבצעו שיחות טלפון?"‬   ‫•‬
‫"כמה נוסעים עשויים לבקש את השירות החדש?"‬     ‫•‬
         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫34‬
 ‫תהליך המחקר השיווקי‬
      ‫פיתוח תוכנית המחקר‬
   ‫שלב מקדים – הערכת עלות מול תועלת‬

             ‫שלב 1‬
          ‫בחירת מקור נתונים‬
        ‫מקורות חיצוניים:‬              ‫מקורות פנימיים:‬
‫‪ ‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬               ‫‪ ‬מנהלים בארגון‬
         ‫‪ ‬בנק ישראל‬        ‫‪ ‬מחלקת הנהלת חשבונות‬
            ‫‪ ‬בנקים‬         ‫‪ ‬מחלקת מחקר ובקרה‬
         ‫‪ ‬מכון הייצוא‬
                           ‫‪ ‬מחלקה משפטית‬
    ‫‪ ‬עיתונות מקומית וזרה‬
                          ‫‪ ‬מחלקה חשבונאית‬
      ‫‪ ‬עיתונות מקצועית‬
   ‫‪ ‬מאגרי מידע (ממוחשבים)‬               ‫‪ ‬מחלקת שיווק‬
        ‫‪ ‬מודיעין עסקי‬             ‫‪ ‬מחלקת מכירות‬
            ‫‪ ‬מחלקת יבוא-ייצוא ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬
            ‫‪ ‬מחקר‬                       ‫44‬
‫תהליך המחקר השיווקי‬
  ‫פיתוח תוכנית המחקר‬
      ‫שלב 2‬
   ‫בחירת הגישה המחקרית‬

               ‫גישות מחקריות:‬

    ‫מחקר‬       ‫•קבוצת מיקוד‬
    ‫גישוש‬      ‫•ראיון מומחים‬
             ‫•ראיונות עומק‬

    ‫מחקר‬           ‫•תצפיות‬
    ‫עומק‬            ‫•ניסוי‬
                  ‫•סקר‬
     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫54‬
‫תהליך המחקר השיווקי‬
  ‫פיתוח תוכנית המחקר‬
      ‫שלב 3‬
    ‫בחירת כלי המחקר‬

                    ‫שאלונים‬
              ‫•שאלות פתוחות‬
              ‫•שאלות סגורות‬

                     ‫ציוד ממוכן‬
     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫64‬
‫תהליך המחקר השיווקי‬
   ‫פיתוח תוכנית המחקר‬
         ‫שלב 4‬
       ‫תוכנית הדגימה‬

       ‫יחידת הדגימה – מי ייכלל במדגם?‬
    ‫גודל המדגם – כמה נדגמים ייכללו במדגם?‬
  ‫תהליך הדגימה – כיצד יש לבחור את הנדגמים?‬ ‫•נוחות‬    ‫מדגם‬                ‫•פשוט‬
                   ‫מדגם‬
 ‫•שיפוט‬     ‫לא‬
                  ‫הסתברותי‬
                         ‫•שכבות‬
 ‫•מכסה‬    ‫הסתברותי‬             ‫•אשכולות‬

        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫74‬
‫תהליך המחקר השיווקי‬
      ‫תרגיל כיתה –‬
‫פוטנציאל השיווק לשירות אינטרנט בטיסות‬             ‫•מה היא שאלת המחקר?‬
             ‫•השערות / שאלות נגזרות?‬
                  ‫• מקורות המידע‬
              ‫• מחקר גישוש / עומק?‬
                 ‫• תוכנית הדגימה?‬
       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬     ‫84‬
     ‫התנהגות צרכנים‬
‫"כדי להיות לוחם שוורים עליך תחילה ללמוד להיות שור"‬


        ‫מודלים ותיאוריות בהתנהגות צרכנים‬
      ‫– גורמים המשפיעים על התנהגות הצרכנים‬
           ‫– תהליך הקניה ומאפייני הקניה‬
             ‫– השפעת גירויים שיווקיים‬
          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫94‬
        ‫התנהגות צרכנים‬
     ‫גורמים המשפיעים על התנהגות הצרכנים‬

         ‫מודל התנהגות הצרכן‬
 ‫תגובת‬       ‫קופסה‬
                              ‫גירויים‬
 ‫הצרכן‬       ‫שחורה‬

         ‫תהליך‬
 ‫בחירת מוצר‬   ‫ההחלטה‬     ‫מאפייני‬      ‫גירויים‬      ‫גירויים‬
 ‫בחירת מותג‬     ‫של‬      ‫הקונה‬      ‫שיווקיים:‬     ‫חיצוניים:‬
 ‫בחירת סוחר‬    ‫הצרכן‬
‫תזמון הרכישה‬                     ‫מוצר‬     ‫פוליטיים‬
‫היקף הרכישה‬                     ‫מחיר‬     ‫כלכליים‬
                           ‫מקום‬     ‫תרבותיים‬
                          ‫מסחור‬     ‫טכנולוגיים‬
             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬              ‫05‬
     ‫התנהגות צרכנים‬
    ‫גורמים המשפיעים על התנהגות הצרכנים‬

                                  ‫תרבותיים:‬
                           ‫חברתיים:‬
                ‫אישיים:‬
      ‫פסיכולוגיים:‬   ‫‪‬קבוצות התייחסות ‪‬גיל ושלב‬
         ‫במחזור החיים ‪‬הנעה‬
                ‫‪‬עיסוק‬                ‫‪‬תרבות‬
‫קונה‬      ‫‪‬תפיסה‬
              ‫‪‬מצב כלכלי‬
                        ‫‪‬משפחה‬
        ‫‪‬למידה‬   ‫‪‬תפקידים ומעמד ‪‬סגנון חיים‬      ‫‪‬תרבות משנה‬
    ‫‪‬אישיות ותפיסה ‪‬אמונות ועמדות‬
                  ‫עצמית‬             ‫‪‬מעמד חברתי‬             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫15‬
  ‫התנהגות צרכנים‬
‫גורמים המשפיעים על התנהגות הצרכנים‬

       ‫מודל מאסלו‬


      ‫צורכי מימוש‬
        ‫עצמי‬
      ‫צורכי הערכה‬
      ‫צרכים חברתיים‬
      ‫צורכי ביטחון‬
      ‫צרכים בסיסיים‬

       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫25‬
   ‫התנהגות צרכנים‬
  ‫גורמים המשפיעים על התנהגות הצרכנים‬

         ‫מודל מאסלו‬        ‫שלוש שאלות ליישום המודל בשיווק:‬

         ‫•איזה צורך הצרכן מבקש לספק?‬
         ‫•כמה חשוב לצרכן לספק צורך זה?‬
‫•כמה מוכן יהיה הצרכן לשלם על מנת לספק את הצורך?‬         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫35‬
‫התנהגות צרכנים‬
‫תהליך הקניה ומאפייני הקניה‬

      ‫זיהוי הבעיה‬


      ‫חיפוש מידע‬


     ‫הערכת חלופות‬


      ‫החלטת קניה‬


       ‫התנהגות‬
      ‫לאחר קניה‬

     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫45‬
     ‫התנהגות צרכנים‬
      ‫תהליך הקניה ומאפייני הקניה‬

‫תמהיל השיווק במוצרים של מעורבות נמוכה / גבוהה‬

 ‫מעורבות גבוהה‬   ‫מעורבות נמוכה‬          ‫תמהילי השיווק‬
  ‫השקעה במוצר‬    ‫השקעה באריזה‬              ‫מוצר‬
 ‫מחירים גבוהים‬    ‫מחירים נמוכים‬             ‫מחיר‬
  ‫הפצה בלעדית‬      ‫הפצה רחבה‬              ‫הפצה‬
  ‫-פרסום תדמיתי‬   ‫-פרסום המונים‬             ‫מסחור‬
‫-מתן תקופת ניסיון‬  ‫-דוגמיות, פרסים‬

           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫55‬
       ‫התנהגות צרכנים‬
        ‫תהליך הקניה ומאפייני הקניה‬

 ‫• צרכן סופי (‪ - )final consumer‬רוכש מוצרים לשימושו האישי או לצורכי בני‬
                                 ‫ביתו‬

‫• צרכן מוסדי (‪ -)organizational consumer‬חברות תעשייתיות, או מסחריות,‬
                   ‫ממשלתיות ומוסדות ללא כוונת רווח‬

         ‫• היחידה הצרכנית המחליטה (‪:)decision-making unit‬‬
               ‫‪‬יוזם הקנייה: ילד יוזם קניית מחשב ביתי‬
           ‫‪‬המשפיע: חבר מומחה עשוי לייעץ למשפחת הילד‬
        ‫‪‬המחליט: הורי הילד יקבלו את ההחלטה הסופית במשותף‬
                ‫‪‬הקונה בפועל: האבא יבצע את הקנייה‬
        ‫‪‬המשתמש: הילדים המבוגרים יהיו המשתמשים העיקריים‬
              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫65‬
‫התנהגות צרכנים‬
‫תהליך הקניה ומאפייני הקניה‬


   ‫מודל תפיסת הסיכון – שישה סיכונים:‬

        ‫1. סיכון בטיחותי / בריאותי‬
          ‫2. סיכון של ביצוע ירוד‬
               ‫3. סיכון כלכלי‬
             ‫4. משך מחוייבות‬
              ‫5. סיכון חברתי‬
             ‫6. סיכון פסיכולוגי‬


     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫75‬
         ‫התנהגות צרכנים‬
            ‫השפעת גירויים שיווקיים‬
  ‫המאמצים המקדימים‬


           ‫הרוב המקדים‬          ‫הרוב המאחר‬‫החדשנים‬               ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫המאמצים המאחרים‬
                                         ‫85‬
       ‫התנהגות צרכנים‬
         ‫השפעת גירויים שיווקיים‬

  ‫אופן השיווק‬      ‫מאפיינים‬            ‫קבוצת הצרכנים‬
  ‫דיוור ישיר, עיתונות‬    ‫הרפתקנים,‬            ‫חדשניים (%5.2)‬
  ‫מקצועית, הזמנות‬       ‫'פריקים'‬
 ‫לאירועים, תערוכות,‬
       ‫אינטרנט‬
‫מנהיגי דעה, אנשי פרסום תדמיתי הזמנות‬            ‫מסגלים מקדימים‬
    ‫לאירועי השקה‬   ‫'סגנון החיים'‬              ‫(%5.31)‬
     ‫פרסום המוני‬        ‫שקולים‬         ‫רוב מקדים (%43)‬
   ‫פרסום בטלוויזיה‬        ‫ספקנים‬          ‫רוב מאחר (%43)‬
      ‫דיוור ישיר‬      ‫שמרנים‬
             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫מאחרים (%61)‬
                                     ‫95‬
    ‫התנהגות צרכנים‬
     ‫השפעת גירויים שיווקיים‬
    ‫תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי‬
  ‫לאחר קנייה‬   ‫בזמן קנייה‬        ‫לפני קנייה‬
‫קונסוננס דיסוננס‬

 ‫מוצרים בעלי‬  ‫מוצרים בעלי‬           ‫שלבי תהליך‬
‫מעורבות נמוכה מעורבות גבוהה‬             ‫הקנייה‬
  ‫חשיבות רבה‬   ‫חשיבות פחותה‬           ‫לפני קנייה‬
  ‫חשיבות רבה‬     ‫חשיבות רבה‬          ‫בזמן קנייה‬
 ‫חשיבות מכרעת‬         ‫חשיבות‬
          ‫ניהול השיווק - ד"ר פחותה‬
          ‫כלנית אפרת‬
                         ‫לאחר קנייה‬   ‫06‬
 ‫התנהגות צרכנים‬


    ‫נתחו את ההבדלים בין מסך פלאזמה‬
‫לבין חבילת דפי צילום, על פי המודלים הבאים:‬

                ‫• רמת המעורבות‬
    ‫• היחידה הצרכנית המחליטה (מודל אדיג'ס)‬
              ‫• מודל תפיסת הסיכון‬
       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫16‬
‫אסטרטגיה שיווקית‬


 ‫מודלים אסטרטגיים – ‪SWOT, BCG‬‬      ‫•‬
  ‫זיהוי פלחי מטרה – פילוח שוק‬     ‫•‬
           ‫כיסוי שוק‬     ‫•‬
          ‫בידול ומיצוב‬     ‫•‬

    ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫26‬
‫אסטרטגיה שיווקית‬
      ‫מודל ‪SWOT‬‬

                        ‫נקודות חוזק‬
 ‫מגדירות את החברה, נמצאות‬
‫בשליטתה ומהוות בסיס ליצירת‬
    ‫יתרון תחרותי‬
                        ‫נקודות חולשה‬                         ‫הזדמנויות‬
  ‫נובעות מסביבת החברה,‬
 ‫משפיעות על כלל המתחרים,‬
  ‫אינם בשליטת החברה‬
                          ‫איומים‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫36‬
   ‫מודל ‪ - SWOT‬יישום‬
   ‫• השפעת כניסת מפעיל סלולארי נוסף לשוק‬
   ‫הישראלי, על חברות הסלולאר ועל חברות‬
              ‫התקשורת בכלל.‬
‫• איחוד שלוש חברות הכבלים המקוריות לחברה‬
      ‫אחת – ‪ ,HOT‬וכניסת חברת ‪YES‬‬
  ‫• הגידול בביקוש למכשירי סלולאר מתקדמים‬
‫המותאמים לסגנון חיים ופיתוח ‪ MODU‬על ידי‬
          ‫סנדיסק (‪)M-SYSTEMS‬‬

         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫46‬
  ‫מודל ‪ - SWOT‬יישום‬
 ‫• השפעת משבר השוק האמריקאי על חברות‬
        ‫ישראליות (ירידת ערך ה-$)‬
  ‫• העליה במודעות להנעלה "בריאה" וכניסת‬
          ‫חיקויים לנעלי "קרוקס"‬
‫• הצעת הרכש של חברת מיקרוסופט את חברת‬
                   ‫יאהו‬


        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫56‬
     ‫אסטרטגיה שיווקית‬

  ‫מודל ‪)Boston Consulting Group( BCG‬‬
  ‫מודל תיק המוצרים (‪)Product Portfolio‬‬
                              ‫מטרת המודל:‬
    ‫מודל זה מספק כלים למשווק לטובת הקצאת משאבים נכונה בין‬
                 ‫כל המוצרים של פירמה מסוימת.‬

                            ‫אופן ניתוח המודל:‬
        ‫זיהוי מיקומם של המוצרים השונים על פני המודל‬       ‫1.‬
  ‫איתור הבעיות השיווקיות של המוצרים בהתאם למיקומם במודל‬       ‫2.‬
‫בניית אסטרטגיה שיווקית מתאימה לכל מוצר ומוצר בהתאם למקומו‬       ‫3.‬
                          ‫במודל‬


            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫66‬
            ‫אסטרטגיה שיווקית‬

         ‫מודל ‪)Boston Consulting Group( BCG‬‬
         ‫מודל תיק המוצרים (‪)Product Portfolio‬‬


     ‫גבוה‬      ‫כוכבים‬              ‫סימני שאלה‬
          ‫4‬   ‫(‪)Stars‬‬         ‫2‬   ‫(‪)Question Marks‬‬
                   ‫3‬
    ‫שיעור‬                                 ‫1‬
   ‫צמיחת‬
    ‫השוק‬    ‫פרות חולבות 5‬          ‫7‬      ‫כלבים‬
     ‫נמוך‬      ‫)‪(Cash Cow‬‬               ‫)‪(Dogs‬‬
          ‫6‬            ‫8‬                ‫9‬
‫(צרכן = ביקוש)‬
             ‫גבוה‬    ‫נתח שוק יחסי‬         ‫נמוך‬
                     ‫(יצרן = היצע)‬
                     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫76‬
      ‫אסטרטגיה שיווקית‬
    ‫מודל ‪)Boston Consulting Group( BCG‬‬
    ‫מודל תיק המוצרים (‪)Product Portfolio‬‬
 ‫אסטרטגיה שיווקית‬      ‫בעיה שיווקית‬           ‫מאפייני המיקום‬  ‫מיקום‬
‫הקצאת משאבים לטובת‬   ‫דורש השקעה רבה כדי‬     ‫מוצרים הפועלים בשווקים‬    ‫סימני‬
 ‫הפצה ומסחור נאותים‬    ‫להביאו לשלב הבא‬     ‫עתירי צמיחה ובעלי נתח‬    ‫שאלה‬
                               ‫שוק יחסי נמוך‬
‫הקצאת משאבים לטובת‬     ‫מחייב הוצאה של‬      ‫מוצרים המובילים בשוק‬   ‫כוכבים‬
    ‫הפיכתו למותג‬  ‫סכומים גדולים במיוחד‬          ‫עתיר צמיחה‬
              ‫כדי לבססו בשוק‬
 ‫אסטרטגיית הרחבת קו‬  ‫מחייב שמירת מעמדו‬      ‫מוצרים בעלי שיעור גידול‬    ‫פרות‬
    ‫של המותג כמותג מוביל והרחבת מותג‬      ‫נמוך ובעלי נתח שוק גדול‬
                                        ‫חולבות‬
                  ‫בשוק‬
 ‫הקטנת הפעילות של‬   ‫נדרש לאזן את הפסדיו‬      ‫מוצרים בעלי נתח שוק‬    ‫כלבים‬
‫המותג או חיסול המותג‬    ‫של המותג הכושל‬     ‫נמוך בשווקים דלי צמיחה‬
               ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬           ‫86‬
  ‫אסטרטגיה שיווקית‬
   ‫אסטרטגיה שיווקית מגדירה ששה‬
            ‫משתנים:‬
     ‫1. קהל מטרה (‪)Target Market‬‬
                 ‫2. מוצר (‪)Product‬‬
                    ‫3. מחיר (‪)Price‬‬
                    ‫4. מקום (‪)Place‬‬
             ‫5. מסחור (‪)Promotion‬‬
‫6. תדמית/זהות חברה (‪)Corporate Identity‬‬
       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬     ‫96‬
         ‫אסטרטגיה שיווקית‬

   ‫מיצוב בשוק‬          ‫כיסוי שוק‬              ‫פילוח שוק‬
  ‫5. זיהוי תפיסות מיצוב‬
   ‫אפשריות לכל פלח‬
              ‫3. הערכת האטרקטיביות‬         ‫1. זיהוי משתנים לפילוח‬
        ‫מטרה‬
                   ‫של כל פלח‬              ‫ופילוח השוק‬
    ‫6 . בחירה, פיתוח‬
                  ‫4. בחירת פלח/י‬           ‫2. פיתוח דיוקנאות‬
‫ותקשור תפיסת המיצוב‬
                     ‫מטרה‬                ‫הפלחים‬
       ‫שנבחרה‬
                 ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬            ‫07‬
   ‫אסטרטגיה שיווקית‬
       ‫פילוח שוק‬
     ‫דרישות לפילוח יעיל‬

‫על מנת שהפילוח יהיה יעיל, פלח השוק צריך‬
  ‫להיות מדיד, גדול, נגיש וניתן לבידול‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫17‬
     ‫אסטרטגיה שיווקית‬
           ‫פילוח שוק‬

         ‫מאפייני פילוח:‬               ‫בסיסי‬
                              ‫פילוח:‬
 ‫גבולות פוליטיים, אזורי סחר, צורת התיישבות, אזורי‬     ‫גיאוגרפי‬
           ‫אקלים‬
       ‫צרכני, תעשייתי, מוסדי‬            ‫סוג לקוח‬
‫גיל, מין, השכלה, מקצוע, דת, שלב במחזור החיים של‬      ‫דמוגרפי‬
          ‫הפרט‬
    ‫אישיות, ערכים, עמדות, עניין, פעולות‬        ‫פסיכוגרפי‬
‫הרגלי רכישה, הרגלי השימוש במוצר, נאמנות למותגים‬      ‫התנהגותי‬
    ‫תועלת מעשית, פסיכולוגית וחברתית‬           ‫תועלתי‬
             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫27‬
‫אסטרטגיה שיווקית‬
    ‫כיסוי שוק‬
‫שלוש אסטרטגיות כיסוי שוק‬
          ‫‪ ‬כיסוי שוק אחיד‬
         ‫‪ ‬כיסוי שוק מרוכז‬
         ‫‪ ‬כיסוי שוק מבודל‬
       ‫‪‬פניה זהה לכל הפלחים‬
‫‪‬התאמת תמהיל השיווק לפלחים השונים‬


     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫37‬
     ‫אסטרטגיה שיווקית‬
       ‫כיסוי שוק‬


‫שיווק‬       ‫שיווק‬             ‫שיווק אחיד‬
‫מרוכז‬       ‫מבודל‬

         ‫1‬
 ‫1‬
                ‫3‬
   ‫2‬       ‫2‬         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫47‬
  ‫אסטרטגיה שיווקית‬
      ‫כיסוי שוק‬
‫גישות ליישום שיווק מבודל‬    ‫3‬                       ‫3‬
‫1‬                       ‫1‬


  ‫2‬                       ‫2‬        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫57‬
    ‫אסטרטגיה שיווקית‬
         ‫בידול ומיצוב‬


 ‫בידול – הוא הפעולה של תכנון מערך של הבדלים משמעותיים‬
‫המייחדים את הצעת החברה ומבדילים בינה לבין הצעות המתחרים‬   ‫מיצוב – הוא עיצוב הצעת החברה ותדמיתה כך שיתפסו‬
  ‫עמדה תחרותית משמעותית וברורה בתודעת צרכני המטרה‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫67‬
        ‫אסטרטגיה שיווקית‬
            ‫בידול ומיצוב‬
‫במפה תפיסתית נדרש:‬       ‫איכות‬
                              ‫‪T‬‬
   ‫1. למקם את כל‬
  ‫המותגים המתחרים‬                   ‫1‪X‬‬
  ‫2. למקם את מיצובו‬               ‫0‪X‬‬
                    ‫‪Z‬‬
‫הנוכחי של המותג (0‪)x‬‬         ‫‪Y‬‬            ‫מחיר‬
  ‫3. למקם את מיצובו‬
‫העתידי של המותג (1‪)x‬‬
              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬       ‫77‬
  ‫תמהיל השיווק‬
     ‫‪4P’S‬‬
  ‫"כל אחד יכול לראות את הטקטיקות‬
    ‫שבאמצעותן אני מנצח,‬
‫אבל איש אינו יכול לראות את האסטרטגיה‬
     ‫המביאה לניצחון"‬

            ‫מדיניות מוצרים‬    ‫•‬
            ‫מדיניות מחירים‬    ‫•‬
             ‫מדיניות הפצה‬    ‫•‬
    ‫מדיניות מסחור (תקשורת שיווקית)‬    ‫•‬
       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫87‬
     ‫אסטרטגיה שיווקית‬
        ‫ארבעת ה-‪ P‬בתמהיל השיווק‬
   ‫מקום‬                         ‫מוצר‬
 ‫ערוצי הפצה‬                     ‫מגוון מוצרים‬
   ‫מיקום‬                         ‫איכות‬
    ‫מלאי‬                     ‫עיצוב ואריזה‬
   ‫שינוע‬                         ‫מיתוג‬
                             ‫שירותים‬
          ‫תמהיל השיווק‬
         ‫(‪)Marketing Mix‬‬
   ‫מסחור‬                         ‫מחיר‬
   ‫פרסום‬                      ‫מחיר מחירון‬
‫קידום מכירות‬                        ‫הנחות‬
 ‫יחסי ציבור‬                      ‫תנאי אשראי‬
‫מכירה אישית‬                     ‫תקופת תשלום‬

           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫97‬
    ‫מדיניות מוצרים‬

‫מוצר – כל דבר שאפשר להציע לשוק כדי לספק‬
        ‫רצון או צורך‬
                           ‫סוגי מוצרים:‬

       ‫•סחורות פיזיות – מכוניות, בגדים, ספרים‬
          ‫•שירותים – מספרה, תוכנות מחשב‬
   ‫•בני אדם – בריטני ספירס, סטיבן הוקינג, אל גור‬
         ‫•מקומות – ים המלח, הוואי, איי סיישל‬
         ‫•ארגונים – האגודה למלחמה בסרטן‬
              ‫•רעיונות – המגמה הירוקה‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫08‬
 ‫מדיניות מוצרים‬
  ‫שלושת ממדי מוצרי צריכה‬

                ‫1. תכונות:‬
‫מבנה, הרכב, עיצוב, ממדים, תפעול, אריזה‬

                ‫2. תועלות:‬
‫תפעוליות, פסיכולוגיות, כלכליות, חברתיות‬

            ‫3. מערכת תומכת:‬
  ‫מידע, פרסום, חלפים, אחריות, תיקונים‬
      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫18‬
‫מדיניות מוצרים‬
  ‫חמש רמות המוצר‬


    ‫מוצר בכוח‬
   ‫מוצר מועשר‬
    ‫מוצר צפוי‬
    ‫מוצר בסיסי‬
    ‫תועלת‬
    ‫מרכזית‬
    ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫28‬
  ‫מדיניות מוצרים‬
      ‫סיווגי מוצרים‬

           ‫מוצרים‬


‫שירותים‬      ‫מוצרי צריכה‬           ‫מוצרי תעשיה‬


 ‫מוצרי ייחוד‬   ‫מוצרי חיפוש‬          ‫מוצרי נוחות‬        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫38‬
       ‫מדיניות מוצרים‬
  ‫מוצרי תעשיה – מוצרים הנרכשים בידי יחידים וארגונים, לצורך‬
              ‫עיבוד נוסף או לשימוש בניהול העסק.‬
                 ‫נחלקים לשלושה סוגים עיקריים:‬
                          ‫– חומרים וחלקים‬
                              ‫– רכוש‬
                     ‫– מצרכים ושירותים עסקיים‬

    ‫שירותים – אינם מוחשיים, אינם ניתנים להפרדה, משתנים‬
‫ומתכלים. לכן מחייבים בדרך כלל , יותר בקרת איכות, אמינות ספק,‬
                          ‫והסתגלות‬
                          ‫מורכבות ניהול השירות:‬
         ‫‪ ‬עמידה בלחצים המופעלים מצד גורמים שונים (זמני המתנה)‬
                     ‫‪ ‬ידע ומקצועיות של נותני השירות‬
                           ‫‪ ‬אדיבות ויחס אנושי‬
              ‫‪ ‬יכולות הטמעה של ערכים קיימים ובעיקר חדשים‬
              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫48‬
         ‫מדיניות מוצרים‬

 ‫מוצרי ייחוד‬      ‫מוצרי חיפוש‬        ‫מוצרי נוחות‬       ‫מוצרי‬
 ‫( ‪Specialized‬‬    ‫(‪)Shopping Goods‬‬      ‫( ‪Convenience‬‬      ‫צריכה:‬
  ‫‪)Goods‬‬                      ‫‪)Goods‬‬
   ‫• בעלי הזדהות‬    ‫• מחייב השוואה‬    ‫• תדירות רכישה‬      ‫מאפיינים‬
   ‫מותג מיוחדת‬     ‫בין המוצרים על‬         ‫גבוהה‬
  ‫• מחייב השקעת‬     ‫פי תכונותיהם‬ ‫• השקעת מאמץ מזערי‬
 ‫מאמץ מיוחד כדי‬             ‫בהשוואתם ובקנייתם‬
     ‫לרוכשם‬
‫מכוניות יוקרה, פריטי‬    ‫בגדים, רהיטים,‬   ‫עיתון, משחת שיניים,‬    ‫דוגמאות‬
  ‫אספנות, מטוסים,‬      ‫מוצרי חשמל,‬     ‫לחם, סוללות, בירה‬
       ‫יאכטות‬     ‫מכוניות, דירות‬
 ‫• מחיר גבוה ביותר‬      ‫• מחיר גבוה‬         ‫• מחיר נמוך‬  ‫אסטרטגיה‬
      ‫• הפצה‬    ‫• הפצה סלקטיבית‬     ‫• הפצה רחבה ביותר‬     ‫שיווקית‬
    ‫אקסקלוסיבית‬    ‫• פרסום תדמיתי‬        ‫• פרסום המוני‬
   ‫• פרסום יוקרתי‬
     ‫מצומצם‬         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬           ‫58‬
        ‫מדיניות מוצרים‬
              ‫תמהיל מוצרים‬
                   ‫חברת נביעות‬


      ‫בר מעוצב‬      ‫כד 91 ל'‬        ‫בקבוק 5.0 ל'‬

     ‫בר קומפקטי‬     ‫כד 01 ל'‬        ‫בקבוק 5.1 ל'‬
 ‫קו‬
‫מוצרים‬  ‫נביעות ארט בר‬
                          ‫בקבוק 57.0 ל'‬     ‫עומק‬
     ‫נביעות בר עגול‬                       ‫תפוח – 5.1,5.0‬
                                  ‫אפרסק – 5.1,5.0‬
                          ‫נביעות בטעמים‬  ‫ענבים – 5.1,5.0‬
     ‫נביעות בר קרמי‬                       ‫לימון – 5.1,5.0‬


                ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫68‬
             ‫רוחב התמהיל = סך הקווים‬
      ‫מדיניות מוצרים‬
‫מודל מחזור חיי המוצר – ‪Product Life Cycle - PLC‬‬


‫מכירות‬
     ‫הצגה‬   ‫בגרות צמיחה‬            ‫דעיכה‬
            ‫זמן‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫78‬
        ‫מחזור חיי מוצר –‬
    ‫שלב ההצגה (‪)Introduction Stage‬‬

            ‫מאפיינים:‬
‫תחרות‬    ‫לקוחות‬    ‫רווחים‬        ‫עלויות‬  ‫מכירות‬
‫מצומצמת‬  ‫חדשניים‬   ‫שלילי/קטן‬       ‫גבוהות‬   ‫נמוכות‬

        ‫מטרות אסטרטגיית השיווק:‬
                   ‫יצירת מודעות מוצר וניסוי ראשוני‬

          ‫אסטרטגיה שיווקית:‬
      ‫עיצוב דגם לא סופי, שכלול המוצר‬          ‫1. מוצר‬
         ‫מחירים גבוהים על פי רוב‬         ‫2. מחיר‬
            ‫סלקטיבית (בררנית)‬          ‫3. הפצה‬
     ‫פרסום מיידע וקידום מכירות מסיבי‬         ‫4. מסחור‬
            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬       ‫88‬
       ‫מחזור חיי מוצר –‬
    ‫(‪)Growth Stage‬‬   ‫שלב הצמיחה‬
             ‫מאפיינים:‬
‫תחרות‬    ‫לקוחות‬     ‫רווחים‬  ‫עלויות‬        ‫מכירות‬
‫בעליה‬    ‫מסגלים‬     ‫בשיאם‬     ‫גדלות במהירות ממוצעות‬
      ‫מקדימים‬

        ‫מטרות אסטרטגיית השיווק:‬
                       ‫הבטחת נתח שוק מקסימלי‬

           ‫אסטרטגיה שיווקית:‬
  ‫הוספת דגמים, שיפור המערכת התומכת‬             ‫1. מוצר‬
            ‫מחירים גבוהים‬             ‫2. מחיר‬
              ‫אינטנסיבית‬            ‫3. הפצה‬
            ‫פרסום משכנע‬             ‫4. מסחור‬
             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬       ‫98‬
        ‫מחזור חיי מוצר –‬
     ‫שלב הבגרות (‪)Maturity Stage‬‬
                ‫מאפיינים:‬
‫תחרות‬     ‫לקוחות‬         ‫רווחים‬      ‫עלויות‬  ‫מכירות‬
‫בירידה‬   ‫הרוב המקדים‬       ‫גבוהים אך‬      ‫נמוכות‬  ‫מתייצבות‬
       ‫והמאחר‬         ‫בירידה‬
          ‫מטרות אסטרטגיית השיווק:‬

         ‫הבטחת רווחים מקסימליים תוך שמירה על נתח שוק‬


             ‫אסטרטגיה שיווקית:‬
  ‫עיצוב מותג סופי ויישום אסטרטגיית הרחבת‬            ‫1. מוצר‬
                    ‫קו/מותג‬
                ‫מחירי תחרות‬            ‫2. מחיר‬
   ‫אינטנסיבית תוך תמיכה מיוחדת במפיצים‬             ‫3. הפצה‬
            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬
                ‫פרסום מאזכר‬            ‫09 4. מסחור‬
       ‫מחזור חיי מוצר –‬
    ‫שלב הדעיכה (‪)Decline Stage‬‬
             ‫מאפיינים:‬
‫תחרות‬    ‫לקוחות‬        ‫רווחים‬        ‫עלויות‬  ‫מכירות‬
‫נמוכה‬   ‫המאחרים‬        ‫נמוכים‬        ‫נמוכות‬  ‫בירידה‬


        ‫מטרות אסטרטגיית השיווק:‬
                    ‫צמצום בהוצאות וחליבת המותג‬

           ‫אסטרטגיה שיווקית:‬
         ‫צמצום הדגמים החלשים‬                ‫1. מוצר‬
              ‫מחירים נמוכים‬              ‫2. מחיר‬
               ‫מוגבלת מאד‬              ‫3. הפצה‬
       ‫פרסום הפונה ללקוחות נאמנים‬              ‫4. מסחור‬
            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬           ‫19‬
  ‫מדיניות מוצרים – מחזור חיי מוצר‬
    ‫(‪)Product Life Cycle‬‬‫צמיחה לאורך זמן‬  ‫"שגעון חולף"‬           ‫עונתי‬
          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫29‬
‫מדיניות מוצרים – מחזור חיי מוצר‬
  ‫(‪)Product Life Cycle‬‬                        ‫מוצר (רכב)‬


                       ‫תת-מוצר (4‪)4X‬‬


                        ‫מותג (ג'יפ)‬


       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫39‬
   ‫מדיניות מוצרים – מיתוג‬
        ‫(‪)Branding‬‬
                      ‫מהו מותג?‬
  ‫מותג הוא שם, מונח, סמל או עיצוב, או צירוף שלהם,‬
 ‫המיועד לזהות את הסחורות או את השירותים של מוכר‬
   ‫אחד או של קבוצת מוכרים ולבדל אותם מאלה של‬
                      ‫המתחרים.‬
                ‫היבטים נחוצים במותג:‬
   ‫• שם מותג (‪" :)Brand Name‬לואי ויטון", "פנינה‬
                     ‫רוזנבלום"‬
‫• סמל מותג (‪' :)Brand Mark‬יגואר', 'תינוק של במבה'‬
         ‫• סימן מותג (‪® , ™ :)Trade Mark‬‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫49‬
     ‫מדיניות מוצרים – מיתוג‬
           ‫(‪)Branding‬‬
          ‫אסטרטגיות מיתוג:‬
                  ‫1. אסטרטגיות פטרון המותג:‬
           ‫1.1 מותג יצרן: "קלוגס", "סוני", "י.ב.מ."‬
   ‫2.1 מותג מפיץ: "לייף" של 'סופרפארם', "מרקס אנד ספנסר"‬
   ‫3.1 מותג מעורב: "סנו" – הן מותגים תחת שמה והן מותגים‬
                         ‫ל'קלאבמרקט'‬

                     ‫אסטרטגיות שם המותג:‬    ‫2.‬
‫1.2 שם מותג אינדיבידואלי: פרוקטר וגמבל" – 'טייד', 'בולד', 'סולו'‬
  ‫2.2 שם מותג משפחתי: "פנינה רוזנבלום", "סוני", "ראלף לורן"‬
     ‫3.2 שם מותג מעורב: "סנו זאוול", "סנו מקסימה", "סנו בון"‬

              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬     ‫59‬
    ‫מדיניות מחירים‬
           ‫שיקולי המחרה‬
‫מחירים ממוצעים-‬    ‫מחירים נמוכים-‬          ‫שיקולי המחרה‬
   ‫גבוהים‬        ‫ממוצעים‬
 ‫שוק במצב סוציו-‬     ‫שוק במצב סוציו-‬          ‫מאפייני השוק‬
   ‫אקונומי גבוה‬      ‫אקונומי נמוך‬

  ‫חברה מובילה‬        ‫חברה מובלת‬       ‫מעמדה של החברה‬
                                ‫בשוק‬
‫מונופול, אוליגופול,‬    ‫תחרות חופשית‬      ‫מבנה הענף מבחינה‬
       ‫קרטל‬                     ‫תחרותית‬
 ‫תמהיל לא עקבי‬        ‫תמהיל עקבי‬       ‫תמהיל המוצרים של‬
                                ‫החברה‬
 ‫ההצגה, הצמיחה,‬            ‫השלב על עקומת חיי דעיכה‬
     ‫הבגרות‬                      ‫המוצר‬
       ‫ארוך‬            ‫קצר‬     ‫אורך צינור השיווק‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬            ‫69‬
‫מדיניות מחירים‬
      ‫כלל יסוד להמחרה‬

            ‫מחיר מקסימלי‬


               ‫טווח‬
              ‫המחירים‬
               ‫בענף‬


             ‫מחיר עלות‬
   ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬   ‫79‬
‫מדיניות מחירים‬
 ‫תהליך ההמחרה‬

  ‫אוריינטציות‬
   ‫המחרה‬

   ‫שיטות‬
   ‫המחרה‬

   ‫מדיניות‬
   ‫המחרה‬

   ‫טקטיקות‬
   ‫המחרה‬
  ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫89‬
         ‫מדיניות מחירים‬
           ‫אוריינטציות המחרה‬
 ‫אוריינטצית‬    ‫אוריינטצית‬      ‫אוריינטצית‬       ‫אוריינטציות‬
 ‫ההישרדות‬      ‫המכירות‬        ‫הרווחים‬           ‫מאפיינים‬

      ‫קצר‬       ‫בינוני‬             ‫ארוך‬    ‫טווח זמן‬
      ‫קטן‬       ‫בינוני‬             ‫ענק‬   ‫גודל פירמה‬
 ‫חברה מובלת‬       ‫אוליגופול‬    ‫מונופול/דואופול‬     ‫תחרות בענף‬
‫להימנע מתחרות‬   ‫להשיג שטחי מדף‬    ‫לבסס את המותג‬          ‫מטרה‬
    ‫עתידית‬   ‫במטרה להחדיר‬       ‫שלך כמוביל‬
 ‫ומתנודות שוק‬   ‫בעתיד מוצרים‬    ‫בקטגוריית המוצר‬
              ‫אחרים‬

‫מחירים הגיוניים‬      ‫מחירים‬    ‫מחירים מותאמי‬          ‫מחיר‬
           ‫אטרקטיביים‬          ‫שוק‬

              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬             ‫99‬
   ‫מדיניות מחירים‬
      ‫שיטות המחרה‬

‫1. המחרה על בסיס עלויות ( ‪cost-oriented‬‬
                  ‫‪)pricing‬‬
 ‫מחשבים את שיעור הרווח הנדרש ליחידת מוצר‬
  ‫אחת (מוסיפים אחוז מסוים על עלות המוצר)‬


       ‫חסרונות:‬             ‫יתרונות:‬

‫- ניתן לדרוש מחיר גבוה‬        ‫-שיטה מהירה‬
    ‫מדי או נמוך מדי‬      ‫-מתאים לכל חברה‬       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬       ‫001‬
       ‫מדיניות מחירים‬
         ‫שיטות המחרה‬


‫2. המחרה על בסיס ניתוח הביקוש ( ‪demand-oriented‬‬
                     ‫‪)pricing‬‬
  ‫מחשבים את המחיר הריאלי למוצר (מחשבים את נקודת‬
 ‫האיזון בין המחיר של המוצר למספר הצרכנים שעשוי לשלם‬
                      ‫בעבורו)‬
       ‫חסרונות:‬               ‫יתרונות:‬

      ‫-שיטה יקרה‬           ‫-שיטה בטוחה‬
   ‫-שיטה הדורשת זמן‬        ‫-מתאים לחברות ענק‬
          ‫רב‬             ‫ותאגידים‬

          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬       ‫101‬
    ‫מדיניות מחירים‬
       ‫שיטות המחרה‬


      ‫3. המחרת חיקוי (‪)imitative pricing‬‬
‫מחשבים את המחיר המקובל בשוק מצד המתחרים של‬
                    ‫החברה‬

     ‫חסרונות:‬               ‫יתרונות:‬
    ‫-החברה עשויה‬  ‫-שיטה זולה לחישוב‬
‫-מאפשרת תגובה מהירה להיתפס כחסרת ייחוד‬
          ‫-מתאים לחברות קטנות‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬       ‫201‬
    ‫מדיניות מחירים‬
      ‫מדיניות המחרה‬

    ‫‪ ‬מדיניות של מחיר אחיד/מחיר משתנה:‬

 ‫- מחיר גיאוגרפי: מדיניות של מחירים משתנים‬
               ‫לאזורים שונים‬

‫- הנחות ומחירי מבצע: הנחות מזומנים, הנחות‬
            ‫כמות, הנחות עונתיות‬

‫- אפליית מחירים: מחירים שונים לשווקים שונים‬
  ‫תוך ניצול הבדלי הביקוש שבין השווקים הללו‬
  ‫(שוק מגדלי הפרחים לעומת צרכנים פרטיים)‬
       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫301‬
    ‫מדיניות מחירים‬
      ‫מדיניות המחרה‬          ‫‪ ‬מדיניות המחרת קו מוצרים:‬
‫מדיניות המחרה זו הנה פונקציה של גודל המוצר‬
       ‫ומושפעת מעלויות המוצר לפירמה:‬
        ‫- קביעת מחיר על פי עלות המוצר‬
   ‫- קביעת מחיר על פי כמות המוצר או גודלו‬
       ‫- מיקסום רווחים מקו המוצרים כולו‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫401‬
  ‫מדיניות מחירים‬
   ‫טקטיקות המחרה‬
               ‫‪ ‬המחרה פסיכולוגית:‬
            ‫א. המחרה כביטוי לאיכות‬
         ‫ב. המחרה במספרים לא מעוגלים‬

             ‫‪ ‬המחרת קידום מכירות:‬
  ‫א. המחרת מנהיג – במטרה להיפטר מהמלאי‬
‫ב. המחרת פיתיון - במטרה לרכוש מותגים אחרים‬

               ‫‪ ‬המחרת טור מחירים:‬
  ‫מחירי המוצרים של קו מוצרים או של תמהיל‬
 ‫מוצרים נקבעים בלי קשר לעלותם אלא כדי לתת‬
           ‫לצרכן "אשליית מבחר"‬
     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫501‬
  ‫מדיניות מחירים‬
   ‫המחרת מוצר חדש‬

                 ‫המחרת גריפה‬
‫קביעת מחיר גבוה למוצר מעל למקובל בשוק תוך‬
    ‫הקצאת משאבים לקידום מכירות במטרה‬
    ‫להבטיח כניסה מהירה של המוצר לשוק‬

                  ‫יתרונות:‬
  ‫• אסטרטגיה לטווח ארוך – בעתיד ניתן יהיה‬
        ‫להוריד את המחיר של המוצר‬

                       ‫חסרונות:‬
               ‫תחרות‬          ‫•‬
     ‫601 גריפה מזמינה ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬
‫מדיניות מחירים‬
 ‫המחרת מוצר חדש‬

                ‫המחרת חדירה‬
‫קביעת מחיר נמוך מן המקובל בענף במטרה‬
  ‫להבטיח לפירמה להגיע לשוק רחב ככל‬
‫האפשר כבר בשלבים המוקדמים של המוצר‬

                ‫יתרונות:‬
      ‫• השגת מדפים מצד הקמעונאים‬

                     ‫חסרונות:‬
‫• אסטרטגיה לטווח קצר – בעתיד יקשה על‬
            ‫מחירים‬
   ‫701 פירמה להעלות ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬
‫מדיניות מחירים – הקשר בין מוצר‬
      ‫למחיר‬
   ‫מחיר (‪)Price‬‬          ‫מוצר (‪)Product‬‬

     ‫חדירה‬                  ‫נוחות‬


     ‫חדירה‬          ‫הומוגני‬
                         ‫חיפוש‬
     ‫גריפה‬          ‫הטרוגני‬     ‫גריפה‬                  ‫ייחוד‬

         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫801‬
    ‫מדיניות הפצה‬
  ‫מהו צינור הפצה (‪?)marketing channel‬‬
 ‫מערכת המורכבת מגורמי הפצה כגון: סיטונאים, קמעונאים‬
‫וסוכנים הקשורים זה בזה בקשרי מסחר, ותפקידם לגשר על‬
          ‫פערים הקיימים בין היצרנים והצרכנים.‬

                         ‫פערי תיווך:‬
                ‫פער גיאוגרפי (מקום)‬    ‫1.‬
                      ‫פער זמן‬    ‫2.‬
                     ‫פער מידע‬    ‫3.‬
                     ‫פער מגוון‬    ‫4.‬
         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬     ‫901‬
   ‫מדיניות הפצה‬

‫הגורמים המשפיעים על מבנה נתיב ההפצה‬
       ‫כמות ממוצעת בכל רכישה‬      ‫‪‬‬
              ‫זמן המתנה‬      ‫‪‬‬
            ‫נוחות / נגישות‬     ‫‪‬‬
                 ‫מגוון‬    ‫‪‬‬
             ‫תמיכת שירות‬      ‫‪‬‬


       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫011‬
        ‫מדיניות הפצה‬
    ‫מהות גורמי הביניים – חיסכון בעלויות‬


‫יצרן‬   ‫יצרן‬  ‫יצרן‬              ‫יצרן‬   ‫יצרן‬  ‫יצרן‬


    ‫מפיץ‬


‫צרכן‬   ‫צרכן‬  ‫צרכן‬              ‫צרכן‬   ‫צרכן‬  ‫צרכן‬

    ‫מספר קשרים = 6‬                  ‫מספר קשרים = 9‬

            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫111‬
   ‫מדיניות הפצה‬
      :‫סוגי נתיבי הפצה‬
 )direct-marketing channel( ‫1. נתיב הפצה ישיר‬

:)indirect-marketing channel( ‫2. נתיב הפצה עקיף‬
       )one-level channel( ‫1.2 חד-שלבי‬
        )two-level channel( ‫2.2 דו-שלבי‬
     )three-level channel( ‫3.2 תלת-שלבי‬

     )backward channel( ‫3. נתיב הפצה הפוך‬

  )multichannel marketing( ‫4. נתיב הפצה מקביל‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  112
    ‫מדיניות הפצה‬
     ‫נתיב הפצה ישיר‬

‫יצרן‬      ‫מהות: יצרן המוכר ישירות ללקוח הסופי‬

    ‫דוגמאות: מכירות מדלת לדלת, הזמנות בדואר,‬
       ‫מכירה טלפונית, ערוצי הקניות בטלוויזיה,‬
     ‫חנויות מפעל בבעלות היצרן, אנשי מכירות של‬
                    ‫מוצרי תעשייה‬

                    ‫מוצרי תעשייה:‬
       ‫1. מוצר – מורכב, טכנולוגי, דורש מיומנות‬
                  ‫2. מחיר – יקר מאד‬
‫צרכן‬                ‫3. הפצה – ישירה‬
              ‫4. מסחור – מכירה אישית‬
        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫311‬
      ‫מדיניות הפצה‬
       ‫נתיב הפצה עקיף‬
‫תלת-שלבי‬      ‫דו-שלבי‬     ‫חד-שלבי‬
 ‫יצרן‬       ‫יצרן‬        ‫יצרן‬
 ‫מפיץ‬
 ‫סיטונאי‬      ‫סיטונאי‬

 ‫קמעונאי‬      ‫קמעונאי‬      ‫קמעונאי‬

 ‫צרכן‬       ‫צרכן‬        ‫צרכן‬

‫דוגמאות: אופנה דוגמאות: מזון ולא- דוגמאות: ייצוא‬
            ‫מזון‬
          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫411‬
    ‫מדיניות הפצה‬
       ‫נתיב הפצה הפוך‬
‫יצרן‬
                      ‫מהות:‬
    ‫תנועה לאחור של מוצרים (זרימה מהצרכן ליצרן)‬

                    ‫דוגמאות:‬
     ‫חברות המבקשות לבצע תהליך מחזור, חברות‬
    ‫המבקשות לעודד ‪ ,trade-in‬חברות המבקשות‬
    ‫לקבל מידע חשוב מלקוחותיהן, חברות המספקות‬
             ‫שירותים, חברות תעשייתיות‬
‫צרכן‬


        ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫511‬
        ‫מדיניות הפצה‬
   ‫נתיב הפצה מקביל (י.ב.מ. – מחשבים אישיים)‬

               ‫י.ב.מ‬


                             ‫מפיצים‬

‫חנויות מחשבים‬  ‫חנויות מחשבים‬
  ‫גדולות‬     ‫קטנות‬


  ‫צרכן‬      ‫צרכן‬          ‫צרכן –‬      ‫צרכן –‬
  ‫פרטי‬      ‫פרטי‬         ‫קניין מוסדי‬   ‫קניין מוסדי‬

             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫611‬
 ‫מדיניות הפצה‬
  ‫סיטונאות (‪)wholesaling‬‬
‫סיטונאות היא כל הפעילויות הכרוכות במכירת‬
 ‫סחורות או שירותים למי שקונים אותם לצורך‬
    ‫מכירה מחדש או לשימושים עסקיים.‬

                ‫תפקידם של הסיטונאים:‬
                ‫• מכירה וקידום מכירות‬
                 ‫• קניינות ובניית מבחר‬
                         ‫• אחסון‬
                         ‫• הובלה‬
                          ‫• מימון‬
                      ‫• מידע שיווקי‬
                             ‫•‬
                  ‫711 שירותי ניהול וייעוץ‬
     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬
         ‫מדיניות הפצה‬
               ‫סוגי סיטונאים:‬
   ‫סיטונאי‬      ‫ברוקרים וסוכנים‬             ‫סיטונאי‬
  ‫בבעלות היצרן‬                          ‫סוחר‬
  ‫הפעילות הסיטונאית‬    ‫הברוקר מפגיש בין‬        ‫עסקים בבעלות‬   ‫הגדרה‬
‫מתנהלת בידי המוכרים‬   ‫קונים למוכרים, ומסייע‬      ‫עצמאית, המקבלים‬
  ‫והקונים בעצמם ולא‬    ‫בניהול המשא ומתן‬        ‫קניין על הסחורה‬
‫בידי סיטונאים עצמאיים‬                   ‫העוברת תחת ידם‬
  ‫מאפיין חברות ענק,‬   ‫אינם מחזיקים מלאי,‬        ‫מאפייני בעלי צי משאיות,‬
      ‫מונופולים‬  ‫אינם מעורבים במימון‬         ‫מחסנים גדולים,‬    ‫ם‬
               ‫ואינם נוטלים סיכון‬        ‫מערכת הפצה‬
                             ‫ממוחשבת, הון רב‬
   ‫"תנובה", "עלית",‬  ‫משרדי תיווך, סוכנויות‬      ‫"גורי", "שסטוביץ",‬  ‫דוגמא‬
        ‫"אסם"‬           ‫ביטוח‬     ‫"נטו", "ליימן שליסל"‬


                 ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫811‬
      ‫מדיניות הפצה‬
       ‫קמעונאות (‪)retailing‬‬

‫קמעונאות היא כל הפעילויות הכרוכות במכירת סחורות ושירותים‬
  ‫ישירות לצרכנים הסופיים לשימושים אישיים שאינם עסקיים.‬

                ‫מהו קמעונאי (‪?)retailer‬‬
‫קמעונאי או חנות קמעונאית הם כל עסק שעיקר מכירותיו מתרכז‬
                     ‫בסחר קמעונאי.‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫911‬
        ‫מדיניות הפצה‬
            ‫סוגי קמעונאים:‬

 ‫קמעונאות שלא בחנות‬                   ‫קמעונאות חנות‬
‫(‪)nonstore retailing‬‬                 ‫(‪)store retailing‬‬

     ‫מכירה אישית‬                    ‫חנויות מתמחות‬
   ‫שיווק רב-שכבתי‬                     ‫חנויות כל-בו‬
      ‫שיווק ישיר‬                    ‫סופרמרקטים‬
   ‫מכונות אוטומטיות‬                       ‫מכולות‬
   ‫מכירה אחד לאחד‬                    ‫רשתות הוזלה‬
                               ‫חנויות מפעל‬
                                 ‫קניונים‬

             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬           ‫021‬
        ‫מדיניות הפצה‬
                   ‫זכיינות (‪)freanchise‬‬
‫קשר חוזי בין המזכה (‪ )franchisor‬לזכיין (‪ ,)franchisee‬שלפיו‬
   ‫מציע המזכה או מתחייב לקיים התעניינות נמשכת בעסקו של‬
                           ‫הזכיין.‬

                     ‫מה מקבל המזכה:‬
       ‫- פריסה גיאוגרפית רחבה (בינלאומית, גלובלית)‬
                        ‫- דמי זיכיון‬
                      ‫- אחוז מהפדיון‬
       ‫- התחייבות הזכיין לרכוש סחורה מהמזכה בלבד‬

                           ‫מה מקבל הזכיין:‬
                ‫- שם/מוניטין שמבטיח לקוחות‬
                               ‫- הדרכה‬
             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫- פרסום‬  ‫121‬
    ‫מדיניות הפצה‬
       ‫אסטרטגיות היקף הפצה‬
‫סוגי מוצרים‬    ‫מהות האסטרטגיה‬          ‫סוג אסטרטגיית‬
                             ‫ההפצה‬
 ‫מוצרי נוחות‬    ‫היצרן מציב את המוצרים‬         ‫הפצה מרבית‬
         ‫בנקודות מכירה רבות ככל‬         ‫( ‪intensive‬‬
                 ‫האפשר‬         ‫‪)distribution‬‬
 ‫מוצרי חיפוש‬  ‫היצרן בוחר להפיץ את מוצריו‬        ‫הפצה בררנית‬
          ‫באמצעות מספר מוגבל של‬         ‫( ‪selective‬‬
        ‫מפיצים המתחייבים להפיץ על‬        ‫‪)distribution‬‬
            ‫פי סטנדרטים ברורים‬
                 ‫ומוסכמים‬
 ‫היצרן מציב את מוצריו במספר מותגי ייחוד‬        ‫הפצה בלעדית‬
         ‫מצומצם ביותר של מפיצים‬          ‫( ‪exclusive‬‬
                            ‫‪)distribution‬‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫221‬
      ‫מדיניות הפצה‬
 ‫אסטרטגיית דחיפה לעומת אסטרטגיית משיכה‬

‫אסטרטגיית משיכה‬               ‫אסטרטגיית דחיפה‬
   ‫יצרן‬                     ‫יצרן‬

  ‫סיטונאי‬                    ‫סיטונאי‬

  ‫קמעונאי‬                    ‫קמעונאי‬

   ‫צרכן‬                     ‫צרכן‬

         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫321‬
 ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
              ‫פרסום‬
           ‫(‪)advertising‬‬
 ‫מכירה אישית‬       ‫תמהיל‬             ‫קידום מכירות‬
             ‫תקשורת‬
‫(‪)personal selling‬‬    ‫שיווקית‬          ‫(‪)sales promotion‬‬
            ‫יחסי ציבור‬
           ‫(‪)public relations‬‬

            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬          ‫421‬
    ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
               ‫פרסום‬

            ‫תהליך התקשורת‬
                ‫מסר‬
‫מקבל‬      ‫פענוח‬                 ‫הצפנה‬     ‫שולח‬
               ‫ערוץ‬
               ‫תקשורת‬

                ‫רעש‬
    ‫תגובה‬                         ‫משוב‬
              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫521‬
‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
       ‫פרסום‬


    ‫מצבי נכונות הקונה‬

‫אהדה‬        ‫ידע‬           ‫מודעות‬
‫רכישה‬       ‫שכנוע‬          ‫העדפה‬
      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫621‬
  ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
             ‫פרסום‬
                            ‫מהו פרסום?‬
‫פרסום (‪ ,)advertising‬הוא כל צורה של הצגה וקידום לא אישיים‬
  ‫של רעיונות, סחורות או שירותים שמממן מוגדר משלם עבורה.‬
     ‫מגבלות הפרסום:‬            ‫יתרונות הפרסום:‬
       ‫• עלות גבוהה‬             ‫• יוצר מודעות‬
        ‫• אי אמינות‬            ‫• מבטיח חשיפה‬
                             ‫רחבה‬
    ‫• רעשים תקשורתיים‬
       ‫• אי-מוחשיות‬
            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫721‬
‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
        ‫פרסום‬
  ‫כיצד בונים קמפיין פרסומי?‬


   ‫הגדרת מטרות הקמפיין הפרסומי‬       ‫שלב 1:‬


   ‫בנייה ועיצוב המסר הפרסומי‬       ‫שלב 2:‬


     ‫קביעת ערוצי המדיה‬          ‫שלב 3:‬       ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫821‬
 ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
          ‫פרסום‬

‫שלב 1 - הגדרת מטרות הקמפיין הפרסומי‬
     ‫שלב המוצר‬                 ‫מטרת הפרסום‬


       ‫ההצגה‬                ‫ליידע (מסר מיידע)‬

       ‫הצמיחה‬               ‫לשכנע (מסר משכנע)‬

       ‫הבגרות‬               ‫להזכיר (מסר מאזכר)‬

    ‫ההצגה והצמיחה‬         ‫ליצור תדמית (מסר תדמיתי)‬         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬             ‫921‬
‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
‫שלב 2 - בנייה ועיצוב המסר הפרסומי‬

         ‫תוכן המסר‬


        ‫פניית המסר‬


        ‫מבנה המסר‬

      ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫031‬
‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
          ‫פרסום‬

        ‫תוכן המסר‬

           ‫מסר ישיר – מסר קל ומהיר להבנה‬
             ‫"זה טוב זה אסם"‬
   ‫מתאים למוצרי נוחות וחיפוש הומוגניים‬

             ‫מסר עקיף – מסר בעייתי להבנה‬
     ‫"רכב לאנשים עם דם כחול" ('רובר')‬
 ‫מתאים למוצרי חיפוש הטרוגניים ומוצרי ייחוד‬         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫131‬
 ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
           ‫פרסום‬

         ‫פניית המסר‬
     ‫גישה חד-צדדית – הצגת יתרונות המוצר בלבד‬

     ‫הצגת חולשות המוצר כיתרון‬       ‫גישה דו-צדדית –‬

‫הצגת תכונות המוצר בהשוואה לתכונות‬          ‫גישה משווה –‬
             ‫המתחרים‬

           ‫- מסר מפחיד‬           ‫גישת הרגש:‬
         ‫- מסר הומוריסטי‬
            ‫- מסר מיני‬
           ‫- מסר חברתי‬
          ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬         ‫231‬
    ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
               ‫פרסום‬

            ‫מבנה המסר‬
    ‫מסר בעל רעש רב, צבע רב, צפיפות‬           ‫מסר עמוס –‬
            ‫פרסומות לבני נוער‬
   ‫מתאים למוצרי נוחות וחיפוש הומוגניים‬

          ‫מסר נטול צפיפות כל שהיא‬          ‫מסר דל –‬
             ‫פרסומות תדמיתיות‬
‫מתאים למוצרי חיפוש הטרוגניים ומוצרי ייחוד‬              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫331‬
‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
    ‫3. קביעת ערוצי המדיה‬
 ‫פרסומות משודרות ומודפסות: רדיו, טלוויזיה‬
                          ‫ועיתונות‬
                           ‫אריזות‬
          ‫פתקי פרסום בתוך האריזות‬
                         ‫דיוור ישיר‬
                          ‫קטלוגים‬
                           ‫קולנוע‬
             ‫תקופונים חוזרים ועלונים‬
                           ‫כרזות‬
                    ‫מדריכים מסווגים‬
                        ‫שילוט חוצות‬
                        ‫שלטי תצוגה‬
              ‫פרסום בנקודת המכירה‬
                        ‫קלטות וידאו‬
                    ‫סמלים וסיסמאות‬
         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫431‬
‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
     ‫קידום מכירות – קד"מ‬

               ‫מהו קידום מכירות?‬
   ‫קידום מכירות (‪ )sales promotion‬הוא מכלול‬
   ‫שיטות, המיועד להציע הצעה מפתה ללקוחות‬
               ‫במסגרת זמן קצרה.‬
         ‫הוא מעין תמריץ – "קנה עכשיו".‬
 ‫במקרים רבים מלווה תהליך קידום המכירות במסע‬
         ‫פרסומי ובפעילות של יחסי ציבור.‬
         ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫531‬
   ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
         ‫קידום מכירות – קד"מ‬
            ‫כלים עיקריים לקידום מכירות לצרכנים:‬
     ‫- דוגמיות (‪ – )samples‬בעיקר בעת השקת מוצר חדש‬
     ‫- תלושים (‪ – )coupons‬יעיל בגירוי מכירות מוצר בוגר‬
‫- זיכוי (‪ – )cash refund offers‬שליחת כסף לבית הלקוח בתם‬
                              ‫קנייה‬
  ‫- אריזות מחיר (‪ – )price packs‬אריזה במחיר מוזל או צמד‬
                           ‫מוצרים ארוז‬
 ‫- מתנות (‪ – )premiums‬מתנה צמודה לאריזה, מתנה לבחירה‬
                  ‫- התנסות חינם – נסיעת מבחן‬
 ‫- תצוגות והדגמות בנקודת המכירה (‪ – )POP displays‬טעימות‬
                            ‫בסופרים‬
          ‫- אחריות למוצר – "פגו": אחריות ל-4 שנים‬
            ‫631 פרסים - תחרויות, הגרלותד,"רמשחקים‬
             ‫כלנית אפרת‬  ‫ניהול השיווק -‬       ‫-‬
   ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
         ‫קידום מכירות – קד"מ‬
 ‫טכניקות, אמצעים ושיטות‬       ‫מטרות ויעדים‬
‫מעמדים ופרסום בנקודות המכירה,‬     ‫לשמור על ערנות הלקוח ולהגביר‬
  ‫קישוט חלונות ראווה, דוגמיות,‬          ‫את הידע על המוצר‬
             ‫טעימות‬
   ‫שוברי קנייה, הנחות, מתנות,‬              ‫הגדלת נפח קניות‬
            ‫תשלומים‬
     ‫הנחות, דוגמיות, טעימות‬       ‫להביא לידי התנסות ראשונית‬
                                 ‫גבוהה‬
‫שוברי קנייה, מבצעי הנחות, מתנות‬             ‫להיפטר מהמלאי‬
   ‫בולי זהב, משחק בהמשכים‬             ‫להביא לידי קנייה חוזרת‬
        ‫משחק בהמשכים‬               ‫ליצור נאמנות למוצר‬
             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫731‬
  ‫פרסים ושוברי קנייה למרואיינים‬              ‫כלי מחקרי שיווקי‬
   ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
          ‫יחסי ציבור – יח"צ‬
                      ‫מהם יחסי ציבור?‬
‫יחסי ציבור (‪ )public relations - PR‬הם מכלול פעילויות תקשורת,‬
    ‫המיועדות לשפר את תדמיתה של הפירמה או של מוצריה.‬

                       ‫מטרות יחסי ציבור:‬
                        ‫בניית מודעות‬  ‫•‬
                        ‫בניית אמינות‬  ‫•‬
                ‫גירוי אנשי המכירות והסוכנים‬  ‫•‬
                     ‫צמצום עלויות קידום‬  ‫•‬


            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬    ‫831‬
 ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
        ‫יחסי ציבור – יח"צ‬

         ‫פעילויות של מחלקת יחסי ציבור:‬
‫1. קשרי עיתונות: הצגת חדשות ומידע על החברה ומוצריה‬
                   ‫באור חיובי‬
‫2. קידום למוצר: מתן חסות לאירועים שונים לפרסום מוצרי‬
                     ‫החברה‬
  ‫3. תקשורת ארגונית: קידום תדמית החברה באמצעות‬
            ‫תקשורת פנימית וחיצונית‬
  ‫4. שתדלנות: טיפוח קשרים עם מחוקקים ואנשי מפתח‬
                ‫בעלי כוח פוליטי‬
 ‫5. ייעוץ: להבטיח תגובות הולמות בעת משברים ותקלות‬
           ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬   ‫931‬
   ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
           ‫יחסי ציבור – יח"צ‬
                    ‫כלים עיקריים ליחסי ציבור:‬
   ‫‪ ‬פרסומים: דוח שנתי, חוברות, מאמרים, ביטאונים וכתבי עת‬
‫‪ ‬אירועים: מסיבות עיתונאים, ימי עיון, טיולים, תערוכות, תחרויות,‬
       ‫ימי שנה, חסויות לאירועים תרבותיים וספורטיביים‬
 ‫‪ ‬חדשות: הוצאת סיפורים חיוביים על החברה ומוצריה לתקשורת‬
   ‫‪ ‬נאומים: דוברי החברה ונציגיה מבטאים את הלך הרוח של‬
                            ‫החברה‬
  ‫‪ ‬פעילויות לשירות הציבור: תרומת כסף וזמן למטרות חיוביות‬
‫‪ ‬בניית זהות תאגידית: שינוי הלוגו, המתקנים, המשאיות, הניירת‬
                            ‫והלבוש‬

              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬   ‫041‬
  ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
           ‫מכירה אישית‬

                    ‫מהי מכירה אישית?‬
‫מכירה אישית (‪ )personal selling‬הנה צורת תקשורת המבוססת‬
   ‫על מגע אישי "פנים-אל-פנים" בין נציגי החברה ללקוחותיה.‬

               ‫מיהו איש מכירות (מוכרן)?‬
 ‫איש מכירות (‪ ,)salesman‬הוא אדם הפועל בשם החברה ומבצע‬
  ‫אחת, או יותר, מן הפעילויות המבטיחות תקשורת אישית עם‬
                       ‫הלקוחות.‬            ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬  ‫141‬
‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
    ‫מכירה אישית‬

     ‫פעילויות/מטלות של אנשי המכירות:‬
           ‫- מכירת המוצר/שירות‬
          ‫- איתור לקוחות חדשים‬
        ‫- שמירה על לקוחות קיימים‬
                 ‫- הדרכה‬
                 ‫- גבייה‬
               ‫- מתן שירות‬
               ‫- איסוף מידע‬
                ‫- תיקשור‬

     ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬   ‫241‬
 ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
            ‫מכירה אישית‬
      ‫אסטרטגיות מכירה אישית:‬
                         ‫1. גישת המומחיות:‬
         ‫מהות הגישה: איתור צרכים קיימים וניסיון למלאם‬
‫אופן המכירה: מסירת מידע על מוצרים חדשים או על ביצועים חדשים‬
       ‫סוג מוצר: מוצרים טכנולוגיים, מורכבים טכנית, יקרים‬


                         ‫2. גישת האמפתיה:‬
        ‫מהות הגישה: הדגשת הדמיון בין המוכרן לבין הלקוח‬
‫אופן המכירה: שינויים בתפיסת הלקוח לגבי היחסים בינו לבין המוכרן‬
        ‫סוג מוצר: מוצרים אישיים (ביגוד, בשמים, תכשיטים)‬


             ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬      ‫341‬
     ‫מדיניות תקשורת שיווקית‬
 ‫תגמול‬    ‫גודל‬   ‫מבנה‬      ‫אסט'‬       ‫יעדי‬     ‫תכנון‬
 ‫סגל‬    ‫סגל‬    ‫סגל‬       ‫סגל‬       ‫סגל‬      ‫סגל‬
‫המכירות‬  ‫המכירות‬  ‫המכירות‬    ‫המכירות‬      ‫המכירות‬   ‫המכירות‬ ‫הערכת‬   ‫הנעת‬   ‫פיקוח על‬    ‫הכשרת‬      ‫גיוס ומיון‬   ‫ניהול‬
 ‫אנשי‬    ‫אנשי‬   ‫אנשי‬      ‫אנשי‬       ‫אנשי‬      ‫סגל‬
‫המכירות‬  ‫המכירות‬  ‫המכירות‬    ‫המכירות‬      ‫המכירות‬   ‫המכירות‬           ‫מיומנויות‬   ‫מיומנויות‬      ‫הדרכה‬    ‫שיפור‬
           ‫בבניית‬     ‫בניהול‬      ‫בטכניקות‬   ‫יעילות‬
           ‫יחסים‬     ‫מו"מ‬       ‫מכירה‬      ‫סגל‬
                                 ‫המכירות‬
              ‫ניהול השיווק - ד"ר כלנית אפרת‬        ‫441‬

								
To top