Cara Membuat Pantun by dryohanita1

VIEWS: 980 PAGES: 3

More Info
									Cara Membuat Pantun

Mengenal pantun:
Pantun merupakan salah satu sastra lisan yang banyak dikenal di Nusantara. Misalnya, di
Sumatra di kenal pantun, di Jawa terkenal sebagai Parikan, di Sunda dikenal sebagai
Paparikan.
Pantun biasa digunakan untuk saling menghibur, sindir menyindir, mengungkapkan perasaan
hati, menasehati, dan lain sebagainya.

Komponen pantun:
Pantun terdiri dari 4 baris kalimat. dua baris pertama di sebut sampiran, dua baris selanjutnya
adalah isi (pesan yang akan disampaikan).
Sampiran berfungsi untuk membuat irama pantun. Kalimat pertama memberi irama untuk
irama kalimat ke-3, kalimat ke 2 memberi irama ke kalimat ke-4.

Aturan membuat pantun:

Pantun adalah jenis puisi Melayu Lama yang satu baitnya terdiri atas empat lyrik dan
bersajak a – b – a – b. Tiap baris terdiri atas 8 -12 kata. Lyrik pertama dan kedua berupa
sampiran, sedangkan lyrik ketiga dan keempat berupa isi. Sampiran tidak mempunyai
maksud, hanya diambil rima persajakannya. Jadi, jika kita hendak membuat pantun,
sebaiknya membuat dahulu isinya, kemudian menyusul sampirannya.

Di akhir kata setiap kalimat pantun harus memiliki pola ABAB, tetapi ada kala orang
membuatnya dengan polaA AA A. pola resminya adalah ABAB. contoh:
berakit rakit ke hulu –> u=(A)
berenang renang ke tepian –> n=(B)
bersakit sakit dahulu –> u=(A)
bersenang senang kemudian –> n=(B)

Membuat pantun:

Kamu buat dulu dua baris isi pantunnya,
seperti:

Nenek uring uring siang dan malam
Mendengar kakek ingin poligami

Sekarang kamu tinggal menambahkan sampirannya. biasanya sampiran itu berupa peristiwa
sehari-hari.

Contoh:

Dagang berisi buah mempelam
Tolonglah beli barang segoni

Pantun jadinya seperti ini:
Dagang berisi buah mempelam
Tolonglah beli barang segoni
Nenek uring uring siang dan malam
Mendengar kakek ingin poligami

Jenis-jenis Pantun
   Pantun Adat
    Menanam kelapa di pulau Bukum Tinggi
    Sedepa sudah berbuah
    Adat bermula dengan hukum
    Hukum bersandar di Kitabullah
    Pantun Agama
    Banyak bulan perkara bulan
    Tidak semulia bulan puasa
    Banyak tuhan perkara tuhan
    Tidak semulia Tuhan Yang Esa
    Pantun Budi
    Bunga cina di atas batu
    Daunnya lepas kedalam ruang
    Adat budaya tidak berlaku
    Sebabnya emas budi terbuang
    Pantun Jenaka, Pantun Jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang
    yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam
    suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan
    dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh:
    Di mana kuang hendak bertelur
    Di atas lata dirongga batu
    Di mana tuan hendak tidur
    Di atas dada dirongga susu
    Pantun Kepahlawanan, Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan
    dengan semangat kepahlawanan
    Adakah perisai bertali rambut
    Rambut dipintal akan cemara
    Adakah misai tahu takut
    Kamipun muda lagi perkasa
  Pantun Kias
  Ayam sabung jangan dipaut
  Jika ditambat kalah laganya
  Asam digunung ikan dilaut
  Dalam belanga bertemu juga
  Pantun Nasihat
  Kayu cendana di atas batu
  Sudah diikat dibawa pulang
  Adat dunia memang begitu
  Benda yang buruk memang terbuang
  Pantun Percintaan
  Coba-coba menanam mumbang
  Moga-moga tumbuh kelapa
  Coba-coba bertanam sayang
  Moga-moga menjadi cinta
  Pantun Peribahasa
  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ke tepian
  Bersakit-sakit dahulu
  Bersenang-senang kemudian
  Pantun Perpisahan
  Pucuk pauh delima batu
  Anak sembilang ditapak tangan
  Biar jauh dinegeri satu
  Hilang dimata dihati jangan
  Pantun Teka-teki
  Kalau tuan bawa keladi
  Bawakan juga si pucuk rebung
  Kalau tuan bijak bestari
  Binatang apa tanduk dihidung ?

								
To top