รายการอาหารตามสั่ง by bank2010

VIEWS: 27,604 PAGES: 1

									รายการอาหารตามสั่ง
1.ผัดกะเพรา((หมู,หมึก,กุ้ง,ไก่,เนื้อ,หมูกรอบ.เครื่องในไก่,รวมมิตร) Fried basil leave with (pork, squid, shrim, chicken, meat, crisp pork, chicken
innards, combination) on rice.

2.ข้าวผัด Fried rice 3.ข้าวผัดแหนม Fermented port fried rice 4.ผัดคะน้า Fried kale vegetable 5.หมูกระเทียมพริกไทย Fried pork with garlic and pepper 6.ผัดพริกแกง Fried chilly paste with pork, meat etc 7.ผัดพริกหยวก Fried sweet peper with pork, meat etc 8.ผัดผักบุ้ง Fried morning glory 9.ราดหน้า Fried noodle with pork and kale soaked in gravy 10.ผัดซีอิ๊ว Fried noodle with soya sauce and pork, meat etc 11.ผัดฉ่า Fried herbal vegetables with fish, squid etc 12.ผัดน้้ามันหอย Fried pork/meat with vegetable in oyster sauce 13.ผัดเปรี้ยวหวาน Fried sweet and sour sauce 14.ผัดผักรวมมิตร Fried vegetable combination 15.ข้าวต้ม Rice soup 16.ไข่เจียวหมูสับ Minced pork in omlette 17.ไข่ดาว Fried egg 18.ข้าวเปล่า Plain rice 19.ผัดไทยกุ้งสด Phat Thai with fresh shrimp 20.สุกี้น้า/สุกี้แห้ง Suki in broth or without broth 21.กระเพาะปลาน้้า/กระเพาะปลาแห้ง Fish stomach in broth or without broth 22. หมูมะนาว Pork with lemon 23.ย้ารวมมิตร Combination yam 24.ย้าวุ้นเส้น Vermicelli yam 25.ย้ามาม่า Instant noodle yam 26.ย้าไข่ดาว Fried egg yam 27.แกงเขียวหวาน Green curry 28.แกงป่า Herbal curry 29.แกงส้ม Sour curry 30.ต้มจีดวุ้นเส้น Vermicelli soup with pork and vegetable 31.ต้มจืดเต้าหู Tofu soup 32.ไข่ยัดไส้ Stuffed egg 33.ไข่น้า Egg in broth


								
To top