รายการอาหาร2

Document Sample
รายการอาหาร2 Powered By Docstoc
					ครัวคุณชาย
Food Center d

รานขาวแกง-อาหารตามสั่ง..

ชั้น 3 แหลมทอง

ตามสั่ง –ผัดกระเพรา ไก ,หมู, กุง, หมึก, ทูนา.

ครัวคุณชาย
Food Center

รานขาวแกง-อาหารตามสั่ง..

ชั้น 3 แหลมทอง

อาหารเหนือ..ขอแนะนําครับ

จานดวน - ขนมน้้ําเงี้ยว น้้ําพริกออง

ครัวคุณชาย
Food Center

รานขาวแกง-อาหารตามสั่ง..

ชั้น 3 แหลมทอง

ตามสั่ง –ผัดพริกแกง

ไก ,หมู, ทะเล, กุง, หมึก.ฯลฯ

ครัวคุณชาย
Food Center

รานขาวแกง-อาหารตามสั่ง..

ชั้น 3 แหลมทอง

ตามสั่ง ที่คุณเลือกได ไ

เชน..มามาผัด , ไขเจียว, คะนาหมูกรอบฯลฯ


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1010
posted:9/10/2009
language:Thai
pages:4