taklimat_kemasukan_upu_2010

Document Sample
taklimat_kemasukan_upu_2010 Powered By Docstoc
					Permohonan kemasukan ke IPTA
  Sesi akademik 2010/2011
  BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR
      JABATAN PENGAJIAN TINGGI
    KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

       Disampaikan Semula Oleh :
     EN. ZURI BIN MAS HASSAN KB, PA (MAL)
         KAUNSELOR PELAJAR
         SMK BANDAR TUN RAZAK

 " Peneraju Perkhidmatan Berintegriti & Berkualiti "
  DASAR, PERMOHONAN,
  PEMPROSESAN DAN
    PEMILIHAN
KEMASUKAN PELAJAR KE IPTA
    DASAR PENDIDIKAN
•  MALAYSIA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

•  40% KOHOT UMUR PELAJAR 17 – 23 TAHUN BERPELUANG
  MELANJUTKAN PENGAJIAN TINGGI SEHINGGA TAHUN 2010

•  MENYEDIAKAN PELBAGAI LALUAN (AKSES) KEMASUKAN KE IPTA

•  AMBILAN 60% BAGI ALIRAN SAINS DAN 40% BAGI ALIRAN SASTERA

•  PENGAMBILAN PELAJAR BERASASKAN PRINSIP MERITOKRASI
  DENGAN MENGGUNA PAKAI 90% MARKAH AKADEMIK DAN 10%
  MARKAH KOKURIKULUM

•  PERMOHONAN MELALUI APLIKASI DALAM TALIAN

•  WAJIB LULUS UJIAN MALAYSIAN EDUCATORS SELECTION
  INVENTORY (MEdSI) DAN TEMU DUGA BAGI PROGRAM PENDIDIKAN
      DASAR PENGAMBILAN
          SESI AKADEMIK 2010/2011
  Dasar mengguna pakai 90 % markah akademik dan 10% markah
  kokurikulum

  Penilaian Markah Kokurikulum (10%) Diselaraskan oleh Kementerian
  Pelajaran Malaysia

  Dasar Mengemukakan Permohonan – WAJIB : Aplikasi Dalam Talian

  Permohonan Ke Universiti APEX-USM : Kemukakan terus ke USM
  (www.pohon.usm.my). Jika setuju terima tawaran APEX-USM,
  penyelarasan dilaksanakan oleh BPKP,JPT.

  Permohonan Lepasan SPM/Setaraf : 2 Fasa

  Dasar Pemilihan Program Pengajian
   • Aplikasi Dalam Talian ( Wajib Mengisi Pilihan 1 hingga 4)
   • Pemilihan Program Temu duga ( Pilihan 1 hingga 4 Sahaja)
   • Program Pendidikan (Pilihan 1 dan 2 Sahaja)
   • Program Pengajian di UPNM (Pilihan 1 Sahaja)
   • Program Diploma Awal Kanak-kanak UPSI(Pasaran Terbuka)-( Pilihan
    1 Sahaja)
• Takrif Bumiputera berdasarkan Perlembagaan Persekutuan
Malaysia ( Perkara 160 (2), 161A (6)(a) dan 161A (6)(b) )


• Surat Tawaran melalui Laman Web ( Calon perlu mengesahkan
Setuju Terima dalam tempoh seminggu)

• Semakan Panggilan Temu Duga melalui laman web IPTA
Semakan Panggilan Ujian MEdSI melalui www.mpm.gov.my
dan temu duga melalui Laman Web http://upu.mohe.gov.my

•Kerahsiaan No. Unik ID dan Kata Laluan (Agen
Pemungut : BSN)
DASAR PERKONGSIAN PINTAR DATA PELBAGAI AGENSI
 (Menjamin integriti dan kualiti data dan mesra pengguna )

                   JPN
                                 BMKPM / IPTA
    MPM          Pengesahan Maklumat      Pengesahan Keputusan
                Peribadi pemohon       Peperiksaan Matrikulasi /
Pengesahan Keputusan
 Peperiksaan STPM /                       Asasi dan Markah
 MUET /Ujian MEdSI                        Kokurikulum                                Bahagian Sukan,
               PANGKALAN DATA         Seni & Kokurikulum
    LPM                              KPM
                PERMOHONAN
Pengesahan Keputusan                      Pengesahan Markah
Peperiksaan SPM/STAM        UPU              Kokurikulum
                                SPM/STPM/STAM


       PTPTN
                                BSN
  Data Tawaran Calon Jaya
  untuk penyediaan waran              Menjana Nombor Unik ID
  wang pendahuluan pelajar             untuk Aplikasi Dalam Talian
      KRITERIA PEMILIHAN
Pencapaian Akademik yang baik;
Pencapaian Kokurikulum yang baik;
Kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan syarat khas
program pengajian ;
Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan;
Lulus temu duga /ujian kelayakan yang ditetapkan oleh pihak IPTA;
Pilihan program pengajian mengikut keutamaan ;
Bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA; dan
Mendapat Tahap 1 MUET (Bagi Ijazah Pertama )
     PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA
       LEPASAN SPM / SETARAF
• Jumlah Program Pengajian yang ditawarkan pada sesi
 akademik 2010/2011 :  169
• Kategori Program Pengajian :
   i. Program Persediaan – Asasi ( 36 )
   ii. Program Diploma ( 133 )


       LEPASAN STPM / SETARAF
• Jumlah Program Pengajian yang ditawarkan pada sesi
 akademik 2010/2011 :  816
    IPTA YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN (AMBILAN JULAI)

BIL        IPTA        LEPASAN  LEPASAN  LEPASAN  LEPASAN
                    SPM   STPM   MATRIK /  SETARAF
                              ASASI
1.  Universiti Malaya (UM)       *     *     *     *

2.  Universiti Sains Malaysia          *     *     *
   (USM)
3.  Universiti Kebangsaan            *     *     *
   Malaysia (UKM)
4.  Universiti Putra Malaysia     *     *     *     *
   (UPM)
5.  Universiti Teknologi Malaysia   *     *     *     *
   (UTM)
6.  Universiti Islam Antarabangsa   *     *          *
   Malaysia (UIAM)
7.  Universiti Utara Malaysia          *     *     *
   (UUM)
8.  Universiti Malaysia Sarawak         *     *     *
   (UNIMAS)
9.  Universiti Malaysia Sabah          *     *     *
   (UMS)
BIL         IPTA          LEPASAN  LEPASAN  LEPASAN  LEPASAN
                       SPM   STPM   MATRIK /  SETARAF
                                ASASI
10.  Universiti Pendidikan Sultan Idris
   (UPSI)                      *     *     *
                       *
11.  Universiti Teknologi MARA
   (UiTM)                      *     *     *
                       *
12.  Universiti Malaysia Terengganu
   (UMT)                       *     *     *
                       *
13.  Universiti Sains Islam Malaysia     *
   (USIM)                      *     *     *
14.  Universiti Tun Hussein Onn
   Malaysia (UTHM)                  *     *     *
                       *
15.  Universiti Teknikal Malaysia
   Melaka (UTeM)                   *     *     *
                       *
16.  Universiti Malaysia Perlis
   (UNIMAP)                     *     *     *
                       *
BIL         IPTA        LEPASAN  LEPASAN  LEPASAN  LEPASAN
                     SPM   STPM   MATRIK/  SETARAF
                               ASASI


17.  Universiti Malaysia Pahang           *     *     *
                      *
   (UMP)
18.  Universiti Sultan Zainal Abidin   *     *     *     *
   (UnisZa)
19.  Universiti Malaysia Kelantan          *     *     *
   (UMK)
20.  Universiti Pertahanan Nasional    *     *     *
   Malaysia (UPNM)
SYARAT AM UNIVERSITI
     &
SYARAT KHAS PROGRAM
     SYARAT PERMOHONAN
     LEPASAN SPM/SETARAF


SYARAT AM UNIVERSITI

1. Warganegara Malaysia

2. Memiliki kelayakan SPM/Setaraf dengan
  mendapat sekurang-kurangnya lima(5)
  kepujian termasuk Bahasa Melayu.
      PROGRAM PERSEDIAAN ASASI DI IPTA
                           TEMPOH
IPTA      PROGRAM        STATUS            CATATAN
                          PENGAJIAN
                TERBUKA KEPADA
    ASASI SAINS       SEMUA IPTA KECUALI
                UIAM         2 Semester  BUMIPUTERA
UM
    ASASI ALAM BINA
                FEEDER KEPADA UM
    ASASI PENGAJIAN ISLAM            4 Semester  TERBUKA
                            2–4
UIAM  ASASI          FEEDER KEPADA UIAM        BUMIPUTERA
                           Semester
    ASASI SAINS
    ASASI TESL       TERBUKA KEPADA
UiTM              SEMUA IPTA KECUALI  2 Semester  BUMIPUTERA
    ASASI KEJURUTERAAN   UIAM
    ASASI UNDANG-UNDANG
    ASASI KEJURUTERAAN
UPNM  ASASI PERTAHANAN    FEEDER KEPADA UPNM  2 Semester  TERBUKA
    ASASI PENGURUSAN
UPM  ASASI SAINS PERTANIAN  FEEDER KEPADA UPM  3 Semester  TERBUKA
USIM  TAMHIDI         FEEDER KEPADA USIM  2 Semester  TERBUKA
    PERBANDINGAN PROGRAM ASASI IPTA
     & PROGRAM MATRIKULASI KPM
  PROGRAM MATRIKULASI KPM DILAKSANAKAN DI 12 BUAH
  KOLEJ MATRIKULASI DI SELURUH NEGARA

  TEMPOH PENGAJIAN PROGRAM MATRIKULASI KPM IALAH
  2 SEMESTER DAN 4 SEMESTER

  DASAR PENGAMBILAN ADALAH LEPASAN SPM TAHUN SEMASA
  MERANGKUMI 90% BUMIPUTERA DAN 10 % BUKAN BUMIPUTERA

  LALUAN PENGAJIAN : LEPASAN PROGRAM MATRIKULASI KPM
  AKAN MENGEMUKAKAN PERMOHONAN KEPADA BPKP, JPT
  UNTUK MENGIKUTI IJAZAH PERTAMA DI IPTA

  JUMLAH AMBILAN : 25,000 PELAJAR
   SYARAT PERMOHONAN
  Syarat Khas Program Pengajian
  Sila rujuk e-Panduan yang disediakan

  Laman Web Rasmi Kemasukan Ke IPTA
  http://upu.mohe.gov.my
KATEGORI PERMOHONAN
 KEMASUKAN KE IPTA
    KATEGORI PERMOHONAN
   LEPASAN      LEPASAN STPM/SETARAF
  SPM/SETARAF
   KATEGORI A         STPM
 SPM TAHUN SEMASA     TAHUN SEMASA
   KATEGORI B      MATRIKULASI/ASASI
SPM 2 TAHUN SEBELUM     TAHUN SEMASA
   KATEGORI C        STAM
SPM 3 TAHUN SEBELUM /
  PEMEGANG SIJIL
   KATEGORI D      DIPLOMA/SETARAF
  PATCHING SIJIL   STPM/MATRIKULASI BUKAN
               TAHUN SEMASA
STRATEGI PERMOHONAN
 KEMASUKAN KE IPTA
•Pencapaian akademik dan kokurikulum pelajar
•Cita-cita (Kerjaya)
•Minat
•Keinginan ibu bapa
•Pengaruh rakan sebaya
•Pilihan Program Pengajian
•Pilihan IPTA
STRATEGI MEMBUAT PILIHAN KURSUS

Tentukan aliran anda;

Memenuhi syarat minimum;

Susunan 8 pilihan mengikut keutamaan;

Pilihan program pengajian diperluaskan; dan

Pilihan bilangan IPTA juga diperluaskan.
      PROSES PEMILIHAN
Penentuan Aliran;

Pengiraan Merit - Markah Akademik (90%) ;

Pemadanan Markah Kokurikulum (10%) ;

Pemeringkatan (Ranking);

Menyemak syarat am universiti ;

Menyemak syarat khas program pengajian;

Pemilihan program pengajian mengikut keutamaan; dan

Program Pengajian yang ada temu duga.
 PENYEDIAAN MERIT
 KEMASUKAN KE IPTA
LEPASAN STPM/SETARAF
               LEPASAN STPM / SETARAF
  KAEDAH PENYEDIAAN MERIT STPM
Ranking   disediakan   berdasarkan    Markah
Akademik untuk  empat (4) mata pelajaran terbaik
sahaja;
Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan
pencapaian PNGK;
Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan
pencapaian purata gred-gred kertas (NGMP);
Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan
pencapaian markah kokurikulum; dan
Jika  masih  ‘tie’  ranking  disusun  mengikut
pencapaian 5 mata pelajaran utama mengikut aliran di
peringkat SPM
 PENYEDIAAN MERIT
 KEMASUKAN KE IPTA
LEPASAN SPM/SETARAF
                      LEPASAN SPM / SETARAF
  Markah Akademik SPM;(Perubahan akan
  dibuat berdasarkan Sistem Pengredan Baru
  SPM 2009 oleh KPM)
  i.  Nilai Gred;

       1A     18     6C     8

       2A     16     7D     6

       3B     14     8E     4

       4B     12     9G     0

       5C     10

  ii.  Pengiraan Markah Akademik;
     Pertimbangan terhadap lapan (8) mata pelajaran
     sahaja.
     Lima (5) mata pelajaran utama 90 markah.
     Tiga (3) mata pelajaran terbaik lain 30 markah.
     Markah penuh 120 markah.
                  LEPASAN SPM / SETARAF
  5 mata pelajaran utama Aliran Sains;
1.  Matematik Tambahan
2.  Matematik
3.  Fizik
4.  Kimia dan
5.  Biologi atau salah satu mata pelajaran berikut:-
   Pengajian Kejuruteraan Awam/Pengajian
   Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Pengajian
   Kejuruteraan Mekanikal/ Rekacipta/ Lukisan
   Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Sains
   Pertanian/ Pengajian Agro Pertanian
   /Pengetahuan Sains Sukan / Ekonomi Rumah
   Tangga/ Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi
   Asas /Teknologi Maklumat
                 LEPASAN SPM / SETARAF
  5 mata pelajaran utama Aliran Sastera;

1.  Bahasa Melayu
2.  Matematik
3.  Sejarah
4.  Sains
5.  Pendidikan Islam /Pengajian Moral/ Pendidikan Al-
   Quran dan As-Sunnah/ Pendidikan Syariah
   Islamiah.

*Nota : Penentuan Aliran berdasarkan 4 daripada 5
    mata pelajaran utama aliran
                 LEPASAN SPM / SETARAF
Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.  Calon mengambil 9 mata pelajaran.

   Bil  Mata Pelajaran     Gred

   1.  Bahasa Melayu      A+
   2.  Bahasa Inggeris     A+
   3.  Pendidikan Islam    A+
   4.  Sejarah         A+
   5.  Matematik        A+
   6.  Matematik Tambahan    A
   7.  Fizik          A-
   8.  Kimia          A
   9.  Biologi         A-
                     LEPASAN SPM / SETARAF

  Contoh Pengiraan Markah Akademik;
  i.  Calon mengambil 9 mata pelajaran.
   Mata pelajaran   Gred
   B. Melayu     18   (i) Markah 5 mata pelajaran utama;

   B. Inggeris    18
   Pendidikan Islam  18
   Sejarah      18
   Matematik     18
   Mate. Tambahan   16
   Fizik       14
   Kimia       16
   Biologi      14
                  LEPASAN SPM / SETARAF

Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.   Calon mengambil 9 mata pelajaran.
 Mata pelajaran   Gred
 B. Melayu     18   (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
 B. Inggeris    18
 Pendidikan Islam  18        90 x 90
                       = 90
 Sejarah      18         90
 Matematik     18
 Mate. Tambahan   16
 Fizik       14
 Kimia       16
 Biologi      14
                   LEPASAN SPM / SETARAF
Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.    Calon mengambil 9 mata pelajaran.
Mata pelajaran    Gred
B. Melayu      18
B. Inggeris     18   (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
Pendidikan Islam   18
                    90 x 90
Sejarah       18             = 90
                     90
Matematik      18
Mate. Tambahan    16
              (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik;
Fizik        14
Kimia        16
Biologi       14
                   LEPASAN SPM / SETARAF

Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.   Calon mengambil 9 mata pelajaran.
 Mata pelajaran   Gred
 B. Melayu     18   (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
 B. Inggeris    18
 Pendidikan Islam  18         90 x 90
                        = 90
 Sejarah      18         90
 Matematik     18
 Mate. Tambahan   16   (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik;
 Fizik       14        50 x 30
                       = 27.77
 Kimia       16         54
 Biologi      14
                   LEPASAN SPM / SETARAF

Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.   Calon mengambil 9 mata pelajaran.
 Mata pelajaran   Gred
 B. Melayu     18   (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
 B. Inggeris    18
 Pendidikan Islam  18         78 x 90
                        = 78
 Sejarah      18         90
 Matematik     18
 Mate. Tambahan   16   (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik;
 Fizik       14        54 x 30
                       = 30
 Kimia       16         54
 Biologi      14
              Markah akademik = 78 + 30
                      = 108
                 LEPASAN SPM / SETARAF

       Pengiraan Merit
Markah Akademik :
Jumlah Markah Akademik =

Markah MP Utama Aliran + Markah MP Terbaik x 90
             120
= (78 + 30) x 90 = 81
    120
  (108 / 120) x 90      = 81
  Markah Kokurikulum     = 9.50
  Markah Merit : 81 + 9.50 = 90.50
                 LEPASAN SPM / SETARAF

   KAEDAH PENYEDIAAN MERIT SPM
Ranking disediakan berdasarkan Markah Akademik
dan Markah Kokurikulum ;
Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut jumlah
markah akademik;
Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut jumlah
markah kokurikulum ;
Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut jumlah gred
A yang diperoleh pemohon ; dan
Jika masih ‘tie’ ranking disusun mengikut sususan
pencapaian mata pelajaran :-
Aliran Sains : Matematik Tambahan, Fizik, Kimia
Aliran Sastera : Matematik, B. Inggeris, B. Melayu
PROSES PEMILIHAN
KEMASUKAN KE IPTA
 PROSES PRAJAYA


Merit               Pilihan Pemohon                  Prajaya
 00005  PIL 1   PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8
                                            PIL
         Syarat : 
         Bil. Tempat :                             1

 00100  PIL 1   PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8
                                            PIL
              Syarat : 
              Bil. Tempat : 
                                            2
Syarat : X
Bil. Tempat : 

 02005  PIL 1   PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8
                                            PIL
                                  Syarat :      7
                                  Bil. Tempat : 
Syarat : X      Syarat :    Syarat : X
Bil. Tempat :    Bil. Tempat : X Bil. Tempat : X
  PROSES PRAJAYA


 Merit               Pilihan Pemohon              Prajaya
 20005  PIL 1   PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8
 Syarat : X
 Bil. Tempat :    @
                Syarat : 
                Bil. Tempat : X    @
                               Syarat : X
                               Bil. Tempat : X
                                        X
Nota : Proses konsolidasi dilaksanakan berdasarkan
    Pernyataan Setuju Terima Selain 8 Pilihan
        HEBAHAN MAKLUMAT
Sebarang pertanyaan dan maklumat mengenai permohonan kemasukan
     ke IPTA boleh diperoleh melalui saluran berikut :
   i. Talian Am : 03-8883 5802
   ii. Helpline     : 03-8883 5848
   iii. Hotline     : 03-8883 5858
   iv. Faks       : 03-8889 4260
   v. e-mel       : upu@mohe.gov.my
   vi. Short Messaging Service (SMS) : 15888
   vii. Laman Web
             http://upu.mohe.gov.my
             http://www.mohe.gov.my
             http://www.jpt.uum.edu.my
             http://www.jpt.utm.my
                 CABARAN
1. Terlalu ramai mencapai keputusan cemerlang berbanding dengan tempat
  pengajian yang disediakan.
2. Tumpuan permohonan kepada
  Program Pengajian Kompetitif sahaja - tempat terhad
3. Memperkasa Program Pendidikan KPT Bersama Rakyat
4. Aplikasi Dalam Talian (Online Application)
      Pengisian Maklumat tidak mengikut etika penggunaan internet
      Pemalsuan Maklumat ( Pengesahan maklumat oleh pihak BPKP dan
      IPTA)
      Suka mengemukakan permohonan pada saat akhir
5. Penyelarasan Bersepadu Pelbagai Agensi / Pangkalan Data Berpusat
6. Unjuran ambilan Program Pendidikan dari KPM – UPSI/Fakulti Pendidikan IPTA
7. Pool pelajar Aliran Sains Bumiputera tidak mencukupi
8. Dasar mengguna pakai Markah Kokurikulum Berasaskan Sekolah oleh KPM
  DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN

  KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN
  DIPLOMA DI INSTITUSI
  PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN
  VOKASIONAL DAN LATIHAN
  KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011
DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
(TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil  Dasar     Pernyataan
1   PENYELARASAN  BPKP, JPT akan memproses permohonan dan
   PENGAMBILAN  pemilihan kemasukan ke Program Sijil dan
   PELAJAR    Diploma ke di Institusi Pendidikan Teknikal &
           Latihan Vokasional (TEVT) dan Latihan
           Kemahiran (ILK).

           Pemilihan kemasukan pelajar untuk Program
           Sijil dan Diploma di Institusi Pendidikan Teknikal
           & Latihan Vokasional (TEVT) dan Latihan
           Kemahiran (ILK) akan dibuat dalam Mesyuarat
           Jawatankuasa Pemilihan Bersama.

           Mulai tahun 2011 BPKP JPT hanya memproses
           data sekali dan penyelarasan bagi dua (2)
           pengambilan iaitu Ambilan Julai 2011 dan
           Januari 2012 sahaja.
DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
(TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar     Pernyataan
2  KAEDAH   Pemohon Lepasan SPM/Setaraf, Lepasan SKM dan
  PERMOHONAN lepasan sekolah menengah diwajibkan
        mengemukakan permohonan kemasukan ke ILKA
        melalui Aplikasi Dalam Talian/ADT (Online
        Application) sahaja.

         Permohonan kemasukan dibahagikan kepada dua (2)
         kelayakan seperti berikut :

         Kelayakan Lepasan SPM/Setaraf
         Mengikuti program Sijil & Diploma Kemahiran,
         Diploma Politeknik serta Sijil Kolej Komuniti

         Kelayakan Lepasan SKM/ Sekolah Menengah
         Mengikuti program Sijil & Diploma Kemahiran
DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
(TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar     Pernyataan
2  KAEDAH   Permohonan bagi Kelayakan Lepasan SPM/Setaraf
  PERMOHONAN dibuka kepada dua (2) fasa seperti berikut :

         · Fasa 1
          01 November 2010 hingga 31 Disember 2010

         · Fasa 2
          10 Januari hingga 04 April 2011

         Manakala bagi Kelayakan Kemahiran Lepasan
         SKM/Sekolah Menengah dibuka mulai 10 Januari
         hingga 04 April 2011.

         Pemohon wajib membeli Nombor Unik ID di BSN
         untuk
         mengemukakan permohonan kemasukan ke TEVT &
         ILK melalui Aplikasi Dalam Talian.
DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
(TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar     Pernyataan
3  SYARAT   Kewarganegaraan
  PERMOHONAN Hanya Warganegara Malaysia sahaja yang layak
        mengemukakan permohonan

         Kelayakan Am
         Boleh membaca, menulis dan mengira
DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
(TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar    Pernyataan
4  PENAWARAN  Semua kursus yang ditawarkan oleh Institusi Latihan
  DAN     Kemahiran Awam:
  KURSUS
  KEMAHIRAN  Terbuka kepada pemohon Bumiputera dan Bukan
         Bumiputera.

         · Kementerian Belia dan Sukan (IKBN, IKTBN);
         · Jabatan Tenaga Manusia (ILP, JMTI, ADTEC),
          Kementerian Sumber Manusia;
         · Pusat Latihan Pengajar Dah Kemahiran
          Lanjutan(CIAST), Kementerian Sumber Manusia;
         · Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK),
          Kementerian Pengajian Tinggi;
         · Jabatan Pengajian Politeknik(JPP), Kementerian
          Pengajian Tinggi; dan
         · Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC),
          Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.
         DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
      KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
  DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
   (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar      Pernyataan
5   KATEGORI  5.1 Lepasan SPM/Setaraf
   PERMOHONAN
         5.2 Lepasan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

          a) Kategori 1
            Telah mempunyai Sijil SKM Tahap 1

          b) Kategori 2
            Telah mempunyai Sijil SKM Tahap 2
         DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
      KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
  DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
   (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar      Pernyataan
5   KATEGORI  5.1 Lepasan SPM/Setaraf
   PERMOHONAN
         5.2 Lepasan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

          a) Kategori 1
            Telah mempunyai Sijil SKM Tahap 1

          b) Kategori 2
            Telah mempunyai Sijil SKM Tahap 2
         DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
      KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
  DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
   (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar     Pernyataan
6   SYARAT
   PEMILIHAN  Setiap pemohon dibenarkan
   KURSUS
          memilih lima (5) pilihan
          kursus
          dan wajib memilih kursus
          pada Pilihan 1 hingga 3.
         DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
      KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
  DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
   (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar      Pernyataan
7   KURSUS YANG Temu duga / ujian kelayakan dibenarkan hanya untuk
   ADA     kursus tertentu yang berasaskan kebolehan atau
   TEMUDUGA  bakat atau kemahiran tertentu.

           Panggilan untuk temu duga adalah bagi pilihan
           1 sahaja.

           Surat panggilan temu duga secara online akan
           diuruskan oleh Institusi/Agensi berkaitan melalui
           laman web institusi atau SMS.
         DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
      KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
  DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
   (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar     Pernyataan
8   KRITERIA  - Pencapaian akademik dalam Peperiksaan
   PEMILIHAN   SPM/Setaraf; atau Sijil Kemahiran Malaysia (SKM);
         - Pencapaian dalam aktiviti kokurikulum;
         - Kombinasi mata pelajaran yang dimiliki bersesuaian
          dengan kursus dipohon;
         - Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan;
         - Lulus temu duga / ujian kelayakan yang ditetapkan
          oleh institusi / agensi bagi kursus yang
          memerlukan;
         - Kursus pilihan pemohon mengikut keutamaan;
         - Memenuhi syarat khas kursus seperti yang ditetapkan
          oleh institusi / agensi;
         - Bilangan tempat yang disediakan di institusi/agensi;
          dan
         - Tanggungan, pendapatan dan tempat tinggal.
         DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
      KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
  DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
   (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar    Pernyataan
9   KOD    Senarai kod kursus yang diguna pakai adalah seperti
   KURSUS   berikut:

         9.1 Kursus yang diakreditasikan oleh Jabatan
           Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber
           Manusia berdasarkan National Ocupational Skill
           Standard (NOSS)

         9.2 Semua kursus yang diluluskan oleh Institusi
           berkaitan seperti berikut:

           a. Jabatan Pengajian Politeknik; dan
           b. Jabatan Pengajian Kolej Komuniti.
       DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
    KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
 DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
  (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar       Pernyataan
10  PERMOHONAN YANG  Tidak mengemukakan permohonan Aplikasi
   TIDAK       Dalam Talian (ADT) melalui BPKP JPT.
   DIPERTIMBANGKAN
            10.2 Tidak memenuhi Syarat-syarat Am dan
              Khas kursus.

            10.3 Pemalsuan maklumat atau dokumen
              semasa mengemukakan permohonan.

            10.4 Permohonan yang tidak lengkap.

            10.5 Pelajar yang diberhentikan kerana
              tindakan tatatertib/jenayah.
       DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
    KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
 DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
  (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar    Pernyataan11  DASAR
   PEMILIHAN  Dasar pemilihan adalah
         berasaskan prinsip meritokrasi
         dengan mengguna pakai 75%
         markah akademik 10% markah
         kokurikulum dan 15%
         pendapatan, tempat tinggal,
         dan tanggungan (SES).
       DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
    KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
 DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
  (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Bil Dasar     Pernyataan12  DASAR    Program Pengajian Kemahiran Lepasan
   MARKAH KO-  SPM/Setaraf (LK-SPM)
   KURIKULUM
         · Markah kokurikulum 10% calon sekolah di
          bawah seliaan Kementerian Pelajaran
          Malaysia (KPM) akan diselaraskan oleh KPM
       DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
    KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
 DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
  (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011

Bil Dasar     Pernyataan

12  DASAR    Program Pengajian Kemahiran Lepasan SKM/
   MARKAH KO-  Sekolah Menengah
   KURIKULUM
         · Semua calon akan mengisi maklumat
          kokurikulum dalam borang permohonan
          kemasukan ke ILK.

         · Maklumat Kokurikulum yang perlu diisi
          oleh calon adalah seperti berikut :
          a) Sukan
          b) Kelab/Persatuan
          c) Unit Beruniform
          d) PLKN
          e) Aktiviti JPK

         · Markah Kokurikulum akan dikira berdasarkan purata
          2 daripada 5 komponen di atas yang terbaik.
       DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
    KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
 DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
  (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011

Bil Dasar     Pernyataan


12  DASAR    Markah Akademik
   MARKAH KO-  Nilai gred mata pelajaran bagi tujuan pengiraan
   KURIKULUM  markah adalah seperti berikut:

              GRED   MARKAH
               A+     10
                A     9
               A-     8
               B+     7
                B     6
               C+     5
                C     4
               D     3
                E     2
               G     1
       DASAR DAN PROSEDUR PEMILIHAN
    KEMASUKAN KE PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA
DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL & LATIHAN VOKASIONAL
 (TEVT) DAN LATIHAN KEMAHIRAN (ILK) BAGI TAHUN 2011


Kaedah Pengiraan Markah Akademik

14.2.1 Mengambil kira 5 mata pelajaran di peringkat
    SPM seperti berikut :

   · Bahasa Melayu
   · Matematik/ Matematik Tambahan dan
   · Markah bagi 1 mata pelajaran SPM terbaik
    dari kumpulan Sains / Vokasional / Teknologi
    dan
   · 2 Subjek Terbaik selain dari subjek di atas
Kaedah Penyediaan Merit
Kaedah pengiraan merit yang diputuskan adalah seperti berikut :-
Kaedah Penyediaan Merit
Kaedah pengiraan merit yang diputuskan adalah seperti berikut :-

 Markah penuh Merit calon ialah 100%.

 Senarai Merit calon disusun mengikut markah tertinggi
 (ranking) 100% hingga ke bawah serta mengikut kategori.

 Penyediaan Susunan Merit

 - Markah Akademik (75%), Markah Kokurikulum (10%)
  dan SES (15%) .

 - Jika masih „tie‟ jumlah Gred A yang diperolehi di ambil kira;

 - Jika masih „tie‟ jumlah markah akademik diambil kira.

 - Jika masih „tie‟ jumlah markah kokurikulum diambil kira.

 - Jika masih tie markah pendapatan diambil kira.
HEBAHAN KEPUTUSAN Hebahan keputusan permohonan
PERMOHONAN    adalah pada 22 Mei 2011.
SURAT TAWARAN    Surat tawaran kepada calon yang berjaya
           melalui Laman
           Web Institusi/ Agensi mulai 26 Mei 2011.
TARIKH PENDAFTARAN  Pendaftaran Pelajar Baru Program Sijil dan
           Diploma di
           Institusi Pendidikan Teknikal & Latihan
           Vokasional
           (TEVT) dan Latihan Kemahiran (ILK) ialah
           pada Jun / Julai
           2011.
                 PENAJAAN
Program Sijil
Pemohon yang berjaya ke Program Sijil layak mendapat pembiayaan dari Perbadanan
Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) atau agensi
berkaitan.

Program Diploma dan Diploma Lanjutan
Pemohon yang berjaya ke Program Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Program
Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) layak memohon pembiayaan melalui
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) atau PTPTN (Diploma Politeknik)

Program CIAST (Program NITP) layak mendapat elaun RM400 sebulan sepanjang
pengajian.

KBS. Elaun bulanan bagi Sijil RM100.00 dan Diploma RM200.00 (makan dan tempat
tinggal dibiayai sepenuhnya)

JTM. Elaun bulanan bagi Sijil RM100.00 (makan dan tempat tinggal dibiayai
sepenuhnya)

NATC. Elaun sara diri sebanyak RM30.00 sehari.

Pelajar OKU layak mendapat elaun bulanan RM300.00
dan yuran pengajian percuma.
DASAR    Dasar Jabatan Pengajian Tinggi tidak membenarkan
PERTUKARAN  sebarang pertukaran kursus di dalam Institusi atau di
KURSUS    antara Institusi

       Semua urusan pertukaran kursus antara institusi
       adalah diuruskan sendiri oleh pemohon dengan
       institusi pilihan dan tertakluk kepada pertimbangan
       dan budi bicara institusi berkaitan.
DASAR    Hanya calon gagal mendapat tawaran Institusi sahaja
RAYUAN    yang boleh membuat rayuan yang diselaraskan terus
       oleh institusi berkaitan.

       Proses pemilihan rayuan adalah untuk mengisi
       kekosongan tempat selepas pendaftaran pelajar baru
       di Institusi berkaitan.
          VERIFIKASI MAKLUMAT

Verifikasi kesahihan maklumat dibuat semasa pemohon mendaftar dan
institusi/agensi berkenaan berkuasa menolak tawaran yang telah
dihantar kepada pemohon jika terdapat bukti pemalsuan dokumen
maklumat oleh pemohon berkenaan.

BPKP JPT akan menyemak status keturunan dan kewarganegaraan
pemohon semasa pemprosesan borang permohonan dengan data
JPN.

Kesahihan markah kokurikulum akan disemak dan disahkan oleh
Bahagian Kokurikulum dan Kesenian KPM bagi Sijil Kemahiran Lepasan
SPM (LK SPM).

Kesahihan markah Penilaian Sijil Kemahiran Malaysia, Diploma
Kemahiran Malaysia dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dari
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Agensi berkaitan.
Senarai kursus terkini sila rujuk di Laman Web
          Rasmi
  Kemasukan http://upu.mohe.gov.my

     mulai 10 Januari 2011.

Anda boleh mendaftar maklumat diri anda
 (Fasa 1) melalui http://upu.mohe.gov.my

     Mulai 1 NOVEMBER 2010
  Unit Bimbingan dan Kaunseling
    SMK Bandar Tun Razak
  26900 Bandar Tun Razak, Pahang
Laman web : www.smkbantura.edunet.my
    Telefon : 09-4456551
     Faks : 09-4455649
Ke mana ANDA ??
LAMPIRAN
        PERBANDINGAN PROSES PEMILIHAN BAGI PROGRAM
           PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF


    MARKAH              PILIHAN

CALON  MERIT   1   2   3   4   5   6   7   8   TAWAR


 A    97   MM00  MD00  MF00  MM01  MK03  MS23  ML00  ME02  MK03


 B    97   MM00  DM00  KM00  PM00  HM00  WM00  EM00  MM00  EM00

 C    97   MM00  DM00  KM00  MD00  SD00  KD00  MF00  SF00  KD00
                      LEPASAN SPM / SETARAF
        PERBANDINGAN PENGIRAAN MARKAH MERIT
       BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF


CALON X
Mata pelajaran      Gred
B. Melayu         1    (i) Markah 5 mata pelajaran utama
B. Inggeris        1       ialah 36
                  (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik
Pendidikan Islam      1       ialah 30
Sejarah          1    (iii) Markah Akademik ialah 66.
Matematik         6
Mate. Tambahan       6
Fizik           7
Kimia           6
Biologi          7
      PERBANDINGAN PENGIRAAN MARKAH MERIT
     BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF


                (i) Markah 5 mata pelajaran utama
CALON Y               ialah 52
Mata pelajaran     Gred  (i) Markah 3 mata pelajaran terbaik
B. Melayu        3     ialah 24.44
                (ii) Markah Akademik ialah 76.44.
B. Inggeris       6
Pendidikan Islam     3
Sejarah         3
Matematik        4
Mate. Tambahan      6
Fizik          5
Kimia          4
Biologi         5
   CADANGAN PERATUSAN AMBILAN KE IPTA BAGI
      PROGRAM IJAZAH PERTAMA
    BIDANG PENGAJIAN       % AMBILAN

1.SASTERA               40%
1.1.EKONOMI & PERNIAGAAN        22%
1.2.UNDANG-UNDANG           3%
1.3.SASTERA & KEMANUSIAAN       15%
2.SAINS                35%
2.1.PERUBATAN & PERGIGIAN       5%
2.2.PERTANIAN & SAINS BERKAITAN    3%
2.3.SAINS TULEN            7%
LAIN-LAIN (KOMPUTER DLL.)       20%
3.TEKNIKAL               25%
3.1.KEJURUTERAAN            21%
3.2.SENIBINA & PERANCANGAN BANDAR   2%
3.3.UKUR                1%
3.4.LAIN-LAIN             1%
LALUAN KE PROGRAM IJAZAH PERTAMA

KELAYAKAN                              SISTEM PENGAJIAN DI IPTA
 MINIMUM

              STPM                       SEPENUH MASA

              STAM
                                      MELALUI BPKP JPT
                                      (AMBILAN JULAI)
          MATRIKULASI / ASASI
                                      SEMESTER KEDUA
 SPM /          PROGRAM           IJAZAH       (AMBILAN DISEMBER)
           PERSEDIAAN ( LUAR        PERTAMA
SETARAF
           NEGARA- TAJAAN)                    SALURAN KEDUA

              DIPLOMA                     SALURAN KHAS
           ( IPTA / POLITEKNIK /                  KOKURIKULUM
             IPTS / UPIM )
                                      SEPARUH MASA /
            PERGURUAN                       SAMBILAN

               5 TAHUN
          KERJA   PENGALAMAN                  PENDIDIKAN JARAK
                                         JAUH

     CATATAN : Bagi ambilan Semester Kedua ( Disember), Saluran Kedua, Saluran Khas
          Kokurikulum dan PJJ diuruskan oleh IPTA berkenaan
  KAEDAH PENYEDIAAN MERIT

  Kaedah dalam penyediaan merit
akan mengguna pakai pencapaian
akademik   (90%) dan   markah
kokurikulum (10%).
   PROSEDUR PERMOHONAN KE IPTA
   MELALUI APLIKASI DALAM TALIAN
  Pembelian NOMBOR UNIK ID – Kaunter
  BSN/Pemegang Akaun Giro : ATM & SMS Banking
  Kemukakan Kad Pengenalan/MyKad
  Elemen untuk mengemukakan permohonan kali
  pertama :
    i. No. Kad Pengenalan / MyKad
   ii. Nombor Unik ID (6 digit)
   iii. Nama Ibu
   iv. Kata Laluan (6-8 aksara /alphanumeric)
   v. Kod Imej
  Proses Pengemaskinian dan Semakan:
     i. No. KP/MyKad dan Nama Ibu ; ATAU
     ii. No. KP/MyKad dan Kata Laluan
  Pemohon dibenarkan mengemukakan 1 kali
  permohonan dan 3 kali pengemaskinian sehingga
  tarikh tutup permohonan
Permohonan menggunakan kaedah modul pemeringkatan iaitu:

LAMAN 1 : Login
LAMAN 2 : Maklumat Peribadi
LAMAN 3 : Maklumat Pekerjaan & Keluarga
LAMAN 4 : Maklumat Akademik (Umum)
LAMAN 5 : Maklumat Akademik (Khusus)(Tidak melibatkan
     Lepasan SPM)
LAMAN 6 : Maklumat Kokurikulum
LAMAN 7 : Maklumat Pilihan Program
LAMAN 8 : Paparan Semua Maklumat
LAMAN 9 : Pengesahan Sistem
  Sistem akan mengawal :-
  • Wajib mengisi sekurang-kurangnya Pilihan 1 hingga
   Pilihan 4
  • Tidak dibenarkan membuat pilihan program
   pengajian yang sama bagi Pilihan 1 hingga 4.
  • Wajib membuat pilihan program di antara Pilihan 1
   hingga 4 sahaja bagi yang berminat untuk mengikuti
   program pengajian yang ada temu duga di IPTA.
  • Wajib membuat pilihan di antara Pilihan 1 hingga
   Pilihan 2 bagi memilih Program Pendidikan
  • Medan maklumat permohonan yang bertanda (*)
   adalah maklumat yang wajib diisi dan dilengkapkan
   oleh pemohon. Contoh :-
     Tahap MUET : Pemohon wajib mengisi Tahap MUET
  Anda perlu pastikan :-
  • Klik butang “Sah & Hantar” bagi memastikan maklumat telah
   selamat diterima oleh sistem.
  • Maklumat yang diCETAK sebelum klik butang “Sah & Hantar”
   tidak boleh dijadikan sebagai bukti bahawa anda telah berjaya
   mengemukakan permohonan.
  • Setelah klik butang “Sah & Hantar”, penyataan “Selesai”
   akan tercatat dengan maklumat seperti berikut :-
      Nama
      Nombor Kad Pengenalan/ MyKad,
      Tarikh dan Masa permohonan,
      8 pilihan program pengajian.

  • Sila CETAK “JAWAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN”
   sebagai bukti bahawa permohonan telah berjaya dikemukakan.
  • Maklumat lengkap permohonan boleh dicetak melalui pautan
   “SEMAKAN”. Sekiranya anda berjaya mengemukakan
   permohonan, laman ini akan memaparkan maklumat
   keseluruhan permohonan.
  Peringatan :-
  • Kata Laluan dan Nombor Unik ID WAJIB dirahsiakan
   dari pengetahuan umum dan perlu sentiasa
   diingati.No. Unik ID dan Kata Laluan ini juga perlu
   diingati kerana ianya diperlukan semasa proses
   rayuan dibuka.
  • Nombor Unik ID sama dengan rakan lain – TIADA
   MASALAH kerana sistem menggunakan 3 elemen
   untuk membolehkan borang dicapai.
  • Sila pastikan :-
   No. KP/MyKad (No. Unik ID) = No. KP/MyKad
   (Pendaftaran Peperiksaan)
   Jika tidak, anda tidak boleh memasuki borang
   permohonan melalui Aplikasi Dalam Talian
    • Program pengajian yang ada temu duga boleh
   dikenal pasti dengan adanya tanda (#) di bahagian
   akhir nama program. Contoh adalah seperti berikut:-
      DASAR PROGRAM PENDIDIKAN
  (KEPERLUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA)
  Berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 12 Julai 2006, latihan
   perguruan bagi guru-guru sekolah rendah akan dikendalikan oleh
   KPM di Institut Pendidikan Guru (IPG) manakala latihan bagi guru-
   guru yang akan ditempatkan di sekolah menengah, Kolej Matrikulasi,
   Politeknik dan Kolej Komuniti akan dikendalikan oleh KPT di IPTA.

  Mulai sesi akademik 2007/2008 bagi melahirkan Guru Standard
   Malaysia, seseorang calon yang ingin menceburi profesion
   perguruan dikehendaki menduduki dan lulus Ujian Malaysian
   Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga bagi
   melayakkan mereka mengikuti program pendidikan di peringkat
   diploma dan ijazah pertama.

  Komponen Ujian MEdSI merangkumi elemen personaliti, minat,
   integriti dan kecerdasan emosi.
  Takrif Bumiputera yang diguna pakai dalam proses pemilihan
  pelajar ke IPTA berdasarkan Perlembagaan Persekutuan
  Malaysia Perkara 160 (2), 161A (6)(a) dan 161A (6)(b).

  Takrif Bumiputera (Bagi Semenanjung) :

" Jika salah seorang ibu atau bapa calon adalah seorang Melayu yang
beragama Islam / Orang Asli seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara
160 (2) Perlembagaan Persekutuan; maka anaknya dianggap seorang
Bumiputera “

  Takrif Bumiputera (Bagi Sabah):

"Jika bapa calon adalah seorang Melayu yang beragama Islam / Peribumi
Sabah seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara 161 A (6) (b)
Perlembagaan Persekutuan; maka anaknya dianggap seorang Bumiputera
"

  Takrif Bumiputera (Bagi Sarawak)

"Jika bapa dan ibu calon adalah seorang Peribumi Sarawak seperti mana
yang ditakrifkan dalam Perkara 161 A (6)(a) Perlembagaan Persekutuan ;
maka anaknya dianggap seorang Bumiputera “
Pemohon Lepasan SPM dikehendaki mengemukakan permohonan
Aplikasi Dalam Talian melalui dua (2) Fasa:

   Fasa 1   :  Pendaftaran Maklumat Permohonan
          (Calon dikehendaki mengisi maklumat
          peribadi dan maklumat lain tanpa mengisi
          pilihan program pengajian)

   Fasa 2   :  Pengesahan Permohonan Dan Pilihan
               ProgramPengajian
       (Calon yang berminat mengemukakan
       permohonan dan mempunyai kelayakan minimum
       dan kriteria yang ditetapkan perlu menggunakan
       Nombor Unik ID yang dibeli melalui pesanan Pukal
       di Sekolah atau di Kaunter Bank Simpanan Nasional
       (BSN).

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:1/9/2012
language:Malay
pages:97