KEMASUKAN 2011-NOVEMBER 2011 by dandanhuanghuang

VIEWS: 68 PAGES: 78

									Peluang pengajian tinggi
   Melalui upu
 Sesi akademik 2012/2013

 " Peneraju Perkhidmatan Berintegriti & Berkualiti "
  BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR
      JABATAN PENGAJIAN TINGGI
    KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

         NOVEMBER 2011
L A T A R      B E L A K A N G
 • UNIT PUSAT UNIVERSITI (UPU) DITUBUHKAN PADA
 TAHUN 1972. UPU MERUPAKAN SEBUAH UNIT DI
 BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN
 P E L A J A R A N M A L A Y S I A ( K P M ) .

 • MELALUI PENSTRUKTURAN SEMULA KPM PADA 1
 OKTOBER 1995 UPU PULA DIKENALI SEBAGAI BAHAGIAN
 PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR IPT (BPKP IPT),
 J A B A T A N P E N D I D I K A N T I N G G I .

 • MULAI 27 MAC 2004, DUA (2) KEMENTERIAN TELAH
 DIWUJUDKAN IAITU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 (KPM) DAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) DAN
 BAHAGIAN INI DINAMAKAN BAHAGIAN PENGURUSAN
 K E M A S U K A N      P E L A J A R .
                   FUNGSI
1. Fungsi utama BPKP JPT ialah merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan
  polisi kemasukan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

2. Mengurus dan menyelaras permohonan serta pemilihan kemasukan ke Institusi Pengajian
  Tinggi Awam (IPTA) tempatan meliputi program pengajian berikut :
      i. Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf
      ii. Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf (Ijazah Pertama)
      iii. Program Pengajian Diploma Pendidikan (Keperluan Guru KPM)
      v. Program Pengajian Sarjana Perubatan (Keperluan Pakar KKM)

3. Mengurus dan menyelaras permohonan serta pemilihan kemasukan ke Institusi
  Pendidikan Teknikal & Latihan Vokasional Dan Institusi Latihan Kemahiran Awam
    i.  Program Peringkat Sijil
    ii. Program Peringkat sijil Lanjutan
    iii. Program Peringkat Diploma
    iv. Program Peringkat Diploma Lanjutan

4. Menyelaras Penentuan Markah Kokurikulum 10 % dan Unjuran Keperluan Guru dengan
  Kementerian Pelajaran Malaysia.
5. Menyemak dasar-dasar dan syarat-syarat kemasukan ke IPTA.
6. Melaksanakan dasar-dasar bagi kemasukan pelajar asing ke Program Pengajian di IPTA
  (Ijazah Pertama).
7. Membangun, melaksana dan merealisasikan pengurusan kerajaan elektronik (Online
  Application).
8. Merancang, melaksana dan memantau perkhidmatan kaunseling, Program Outreach dan
  Karnival Pengajian Tinggi Negara untuk kemasukan ke IPTA.
  DASAR PERMOHONAN,
PEMPROSESAN DAN PEMILIHAN
      BAGI
KEMASUKAN PELAJAR KE IPTA,
 TEVT (POLITEKNIK) & ILKA
   PENYELARASAN DASAR PENDIDIKAN
BIL            PERNYATAAN

   40% KOHOT UMUR PELAJAR 17 – 23 TAHUN BERPELUANG
   MELANJUTKAN PENDIDIKAN TINGGI

1.  MENYEDIAKAN PELBAGAI LALUAN (AKSES) KEMASUKAN KE
   IPTA

2.  AMBILAN 60% BAGI ALIRAN SAINS DAN 40% BAGI ALIRAN
   SASTERA

3.  PENGAMBILAN PELAJAR BERASASKAN PRINSIP MERITOKRASI
   DENGAN MENGGUNA PAKAI 90% MARKAH AKADEMIK DAN 10%
   MARKAH KOKURIKULUM

4.  PERMOHONAN MELALUI APLIKASI DALAM TALIAN

5.  WAJIB LULUS UJIAN MALAYSIAN EDUCATORS SELECTION
   INVENTORY (MEdSI) DAN TEMU DUGA BAGI PROGRAM
   PENDIDIKAN
    DASAR PENGAMBILAN
 Dasar Mengemukakan Permohonan – WAJIB : Aplikasi Dalam
 Talian
  Dasar Pemilihan Program Pengajian
  Aplikasi Dalam Talian ( Wajib Mengisi Pilihan 1 hingga 4)
  Pemilihan Program Temu duga ( Pilihan 1 hingga 4 Sahaja)
  Program Pendidikan (Pilihan 1 dan 2 Sahaja)
 Takrif Bumiputera berdasarkan Perlembagaan Persekutuan
 Malaysia ( Perkara 160 (2), 161A (6)(a) dan 161A (6)(b) ) & Arahan
 Pentadbiran Jemaah Kabinet 6 November 2009.
 Surat Tawaran melalui Laman Web ( Calon perlu mengesahkan
 Setuju Terima dalam tempoh seminggu)
 Semakan Panggilan Temu Duga melalui laman web IPTA/TEVT &
 ILKA
 Kerahsiaan No. Unik ID dan Kata Laluan (Agen Pemungut : BSN)
  DASAR-DASAR BARU YANG AKAN
     DILAKSANAKAN
1. PERLUASAN PROGRAM DIPLOMA IPTA
2. AUTONOMI KEMASUKAN KE UNIVERSITI APEX
  (USM)

3. AUTONOMI KEMASUKAN KE UNIVERSITI
  PENYELIDIKAN (RU: UM,UKM,UPM & UTM)

4. PUSAT PENGAMBILAN SETEMPAT
  (INSTITUSI PENDIDIKANTEVT & ILKA)
   LALUAN KEMASUKAN KHAS

 ATLET
1
 (MEWAKILI NEGERI & NEGARA)
2 ORANG ASLI
3 ORANG KURANG UPAYA (OKU)
DASAR PERKONGSIAN PINTAR DATA PELBAGAI AGENSI
 (Menjamin integriti dan kualiti data dan mesra pengguna )

                 JPN
                             BMKPM / IPTA
    MPM        Pengesahan Maklumat   Pengesahan Keputusan
               Peribadi pemohon    Peperiksaan Matrikulasi /
Pengesahan Keputusan
 Peperiksaan STPM /                  Asasi dan Markah
 MUET /Ujian MEdSI                   Kokurikulum
                             Bahagian
    LPM
              PANGKALAN DATA        Kokurikulum &
              PERMOHONAN         Kesenian KPM
Pengesahan Keputusan
Peperiksaan SPM/STAM      UPU          Pengesahan Markah
                             Kokurikulum
                            SPM/STPM/STAM
    PTPTN       JABATAN PEMBANGUNAN
Data Tawaran Calon Jaya   KEMAHIRAN (JPK,KSM)
 untuk penyediaan waran                   BSN
               Pengesahan Markah
wang pendahuluan pelajar    Peperiksaan &    Menjana Nombor Unik ID
                Kokurikulum    untuk Aplikasi Dalam Talian
      PENAWARAN PROGRAM PENGAJIAN

        LEPASAN SPM/SETARAF
       IPTA          TEVT & ILKA
   Program     Program       350 Institusi
Persediaan (Asasi)  Diploma     Program Peringkat Sijil
                 Program Peringkat sijil Lanjutan
                Program Peringkat DiplomaProgram
                  Peringkat Diploma Lanjutan


    36       133          433
       LEPASAN STPM / SETARAF
      Peringkat Ijazah Pertama IPTA
             1113
 TEVT & ILKA Yang Menawarkan Program Sijil & Diploma

BIL   KEMENTERIAN              TEVT/ILKA
             Jabatan Tenaga Manusia
             Institut Latihan Perindustrian (ILP)
   Kementerian Sumber Institut Teknikal Jepun (JMTI)
1.            Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
   Manusia
               Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan
               (CIAST)

   Kementerian      Majlis Amanah Rakyat (MARA)
2.  Kemajuan Luar     Institut Kemahiran Mara (IKM)
   Bandar dan Wilayah   Kolej Kemahiran Tinggi Mara (KKTM)

   Kementerian Belia &  • Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
3.
   Sukan         • Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN)
   Kementerian
4.  Pertanian & Industri  Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC),
   Asas Tani Malaysia
   Kementerian        Jabatan Pengajian Politeknik (JPP)
5.
   Pengajian Tinggi      Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK),
                                         PERINGKAT PENGAJIAN
        INSTITUSI LATIHAN KEMAHIRAN AWAM
                (ILKA)                        SIJIL        DIPLOMA
                                     SIJIL        DIPLOMA
                                         LANJUTAN       LANJUTAN
1. Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia
a) Institut Kemahiran Belia Negara(IKBN)
                                     √     √     √       √
b) Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara(IKTBN)
  http://www.kbs.gov.my
2. Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia(ILJTM), Kementerian Sumber
  Manusia
a) Institut Latihan Perindustrian(ILP)                   √      √   √      √
b) Pusat Latihan Teknologi Tinggi(ADTEC)
c) Institut Teknikal Jepun Malaysia(JMTI)   http://www.jtm.gov.my
3. Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan(CIAST),Jabatan
  Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia            √                √
  http://www.ciast.gov.my
4. Jabatan Pengajian Politeknik(JPP), Kementerian Pengajian Tinggi
a. Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi                           √
  http://www.politeknik.edu.my
5. Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi
a. Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi              √
  http://www.jpkk.edu.my
7. Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan(NATC), Kementerian Pertanian
  dan Industri Asas Tani Malaysia
a.Institut Pertanian (Kuala Lipis)
b. Kolej Pertanian Malaysia, (Bukit Tangga dan
Alor Setar)
c.Institut Perikanan Malaysia , (Chendering)
d. Institut Vaterinar Malaysia(Kluang)
                                       √         √     √
e. MARDI, Serdang
f. Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Benih
Udang Kebangsaan(PPBUK), Pulau Sayak
g.Institut Latihan Peladang(ILP)(Sungai
Petani)Kedah
http://www.moa.gov.my
http://www.natc.gov.my
       PROGRAM PERSEDIAAN ASASI DI IPTA
                            TEMPOH
 IPTA      PROGRAM        STATUS           CATATAN
                           PENGAJIAN
                 TERBUKA KEPADA
     ASASI SAINS       SEMUA IPTA KECUALI
                 UIAM         2 Semester  BUMIPUTERA
 UM
     ASASI ALAM BINA
                 FEEDER KEPADA UM
     ASASI PENGAJIAN ISLAM            4 Semester  TERBUKA
                             2–4
 UIAM  ASASI          FEEDER KEPADA UIAM        BUMIPUTERA
                            Semester
                 TERBUKA KEPADA
                 SEMUA IPTA KECUALI  2 Semester  BUMIPUTERA
 UiTM  ASASI UIAM       UIAM

                 FEEDER KEPADA UPNM  2 Semester  TERBUKA
UPNM   ASASI PERTAHANAN
 UPM   ASASI SAINS PERTANIAN  FEEDER KEPADA UPM  3 Semester  TERBUKA
 USIM  TAMHIDI         FEEDER KEPADA USIM  2 Semester  TERBUKA
                 FEEDER KEPADA
UNIMAS  ASASI SAINS                 2 Semester  BUMIPUTERA
                 UNIMAS

 UMS   ASASI SAINS       FEEDER KEPADA UMS  2 Semester  BUMIPUTERA

 UKM   ASASIpintar       FEEDER KEPADA UKM  2 Semester  TERBUKA
 PERBANDINGAN PROGRAM ASASI IPTA
        &
   PROGRAM MATRIKULASI KPM
 PROGRAM MATRIKULASI KPM DILAKSANAKAN DI 14 BUAH
 KOLEJ MATRIKULASI DI SELURUH NEGARA

 TEMPOH PENGAJIAN PROGRAM MATRIKULASI KPM IALAH
 2 SEMESTER DAN 4 SEMESTER

 STATUS PENGAMBILAN ADALAH LEPASAN SPM TAHUN SEMASA
 MERANGKUMI 90% BUMIPUTERA DAN 10 % BUKAN BUMIPUTERA

 LALUAN PENGAJIAN : LEPASAN PROGRAM MATRIKULASI KPM
 AKAN MENGEMUKAKAN PERMOHONAN KEPADA BPKP UNTUK
 MENGIKUTI IJAZAH PERTAMA DI IPTA

 JUMLAH AMBILAN : 25,000 PELAJAR
P E R B A N D I N G A N P R O G R A M A S A S I D I I P TA v s
      P R O G R A M M AT R I K U L A S I K P M

   ISU   PROGRAM ASASI IPTA        PROGRAM
          KPT           MATRIKULASI KPM
STATUS    MENGIKUT PUNCA KUASA :   90% BUMIPUTERA & 10%
AMBILAN    BUMIPUTERA & BUKAN     BUKAN BUMIPUTERA
       BUMIPUTERA
TEMPOH    MENGIKUT PROGRAM :     2 SEMESTER & 4 SEMESTER
PENGAJIAN   2 HINGGA 4 SEMESTER
KOS PENGAJIAN DITANGGUNG SEPENUHNYA    DITANGGUNG SEPENUHNYA
       OLEH KERAJAAN        OLEH KERAJAAN
JUMLAH    • TERBUKA : 3,000 PELAJAR  27,000 PELAJAR
AMBILAN    • FEEDER : 7,000 PELAJAR
STATUS    • TERBUKA : ( UM & UiTM)  MEMOHON MELALUI UPU
OUTPUT     MEMOHON KE 18 IPTA LAIN  UNTUK IJAZAH PERTAMA DI
       • FEEDER : IPTA YANG    18 IPTA
        BERKAITAN SAHAJA
KRITERIA PEMILIHAN
Pencapaian Akademik yang baik;
Pencapaian Kokurikulum yang baik;
Kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan syarat khas
program pengajian ;
Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan;
Lulus temu duga /ujian kelayakan yang ditetapkan oleh
pihak IPTA;
Pilihan program pengajian mengikut keutamaan ;
Bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA; dan
Mendapat Tahap 1 MUET (Bagi Ijazah Pertama )
STRATEGI MEMBUAT PILIHAN KURSUS


Tentukan aliran anda;

Memenuhi syarat minimum;

Susunan 8 pilihan mengikut keutamaan;

Pilihan program pengajian diperluaskan; dan

Pilihan bilangan IPTA juga diperluaskan.
• Pencapaian akademik dan kokurikulum
• Cita-cita (Kerjaya)
• Minat
• Keinginan ibu bapa
• Pengaruh rakan sebaya
• Pilihan Program Pengajian
• Pilihan IPTA
 MAKLUMAT PERMOHONAN
KEMASUKAN PELAJAR KE IPTA,
 TEVT (POLITEKNIK) & ILKA
KATEGORI PERMOHONAN IPTA
LEPASAN SPM/SETARAF   LEPASAN STPM/SETARAF

   KATEGORI A         STPM
 SPM TAHUN SEMASA     TAHUN SEMASA
   KATEGORI B      MATRIKULASI/ASASI
SPM 2 TAHUN SEBELUM     TAHUN SEMASA
   KATEGORI C
SPM 3 TAHUN SEBELUM /      STAM
  PEMEGANG SIJIL
              DIPLOMA/SETARAF
   KATEGORI D
             STPM/MATRIKULASI
  PATCHING SIJIL
             BUKAN TAHUN SEMASA
   SYARAT PERMOHONAN
Syarat Khas Program Pengajian
 Sila rujuk e-Panduan yang disediakan


 Laman Web Rasmi Kemasukan Ke IPTA
  http://upu.mohe.gov.my
     SYARAT PERMOHONAN
    LEPASAN SPM/SETARAF

SYARAT AM UNIVERSITI

1. Warganegara Malaysia

2. Memiliki kelayakan SPM/Setaraf dengan
  mendapat sekurang-kurangnya lima(5)
  kepujian termasuk Bahasa Melayu.
        SYARAT PERMOHONAN
       LEPASAN STPM/MATRIKULASI
SYARAT AM UNIVERSITI

1.  Memiliki kelayakan SPM/Setaraf.
2.  Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di
   peringkat SPM/Setaraf.
3.  Lulus Peperiksaan STPM sekurang-kurangnya :
    i. Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am
                  Dan
    ii. Gred C (NGMP 2.00) dua(2) mata pelajaran yang lain
                  ATAU
4. Lulus Sijil Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang- kurangnya PNGK
  2.00
                  Dan
   Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 dalam peperiksaan MUET
      SYARAT PERMOHONAN
        LEPASAN STAM
SYARAT AM UNIVERSITI
1. Memiliki kelayakan SPM/Setaraf.
2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa
  Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf.
3. Lulus Peperiksaan STAM dengan mendapat
  sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;
            Dan
4. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 dalam
  peperiksaan MUET
     SYARAT PERMOHONAN
 LEPASAN STPM / SETARAF DIPLOMA /
      GCE A LEVEL DLL
 Pemilihan  bagi kategori Diploma/Setaraf adalah
 berasaskan dasar `over & above’ memberi laluan akses
 ke Ijazah Pertama.
 Pemilihan adalah berasingan dengan Lepasan STPM/
 Matrikulasi/Asasi serta berasaskan pemindahan kredit.
 Pemindahan kredit di Ijazah Pertama bagi Lepasan
 Diploma sahaja dengan prestasi tinggi mengikut bidang
 pengajian yang setaraf dengan program pengajian ijazah
 pertama.
 Kelayakan-kelayakan lain seperti GCE A-Level, Diploma
 IB atau kelayakan lain di luar negara adalah berasaskan
 perakuan kelayakan oleh Kerajaan dan Senat Universiti.
      SYARAT PERMOHONAN
 LEPASAN SPM/SETARAF KE PROGRAM SIJIL &
      DIPLOMA TEVT &ILKA
1. Warganegara Malaysia
2. Boleh membaca, menulis dan mengira.
3. Memenuhi Syarat Khas Kursus yang
 ditetapkan
*** Dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip
 meritokrasi dengan mengguna pakai 75
 markah    akademik   10%   markah
 kokurikulum dan 15% pendapatan, tempat
 tinggal, dan tanggungan (SES).
  PROSES PEMILIHAN
KEMASUKAN PELAJAR KE IPTA
P R O S E S       P E M I L I H A N
Penentuan Aliran;

Pengiraan Merit - Markah Akademik (90%) ;

Pemadanan Markah Kokurikulum (10%) ;

Pemeringkatan (Ranking);

Menyemak syarat am universiti ;

Menyemak syarat khas program pengajian;

Pemilihan program pengajian mengikut keutamaan; dan

Program Pengajian yang ada temu duga.
                 LEPASAN STPM / SETARAF
KAEDAH PENYEDIAAN MERIT STPM
  Ranking   disediakan  berdasarkan  Markah
  Akademik untuk   empat (4)  mata pelajaran
  terbaik   sahaja;
   Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan
   pencapaian PNGK;
   Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan
   pencapaian purata gred-gred kertas (NGMP);
   Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan
   pencapaian markah kokurikulum; dan
   Jika masih ‘tie’ ranking disusun mengikut
   pencapaian 5 mata pelajaran utama mengikut aliran
   di peringkat SPM
             LEPASAN STPM / SETARAF
    Contoh Pengiraan PNGK STPM


    Mata pelajaran     Gred
  Pengajian Am        B+
  Fizik            C
  Kimia           B+
  Biologi           A

Jumlah Mata Nilai= 3.33+2.00+3.33+4.00
         =12.66
           4
         =3.17
           LEPASAN STPM / SETARAF

Pengiraan Merit STPM

 Markah Akademik  :
      3.17/4 x 90 = 71.78
 Markah Kokurikulum = 9.5

 Markah Merit :
     71.78 + 9.50 = 81.28
                    LEPASAN SPM / SETARAF

KAEDAH    PENYEDIAAN          MERIT      SPM
  Ranking disediakan berdasarkan Markah Akademik dan
  Markah Kokurikulum ;
  Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut jumlah markah
  akademik;
  Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut jumlah markah
  kokurikulum ;
  Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut jumlah gred A+ yang
  diperoleh pemohon ;
  Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut jumlah gred A (A+,
  A dan A-) yang diperoleh pemohon dan
  Jika masih ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan pencapaian
  mata pelajaran :-
  Aliran Sains : Matematik Tambahan, Fizik, Kimia
  Aliran Sastera : Matematik, B. Inggeris, B. Melayu
                   LEPASAN SPM / SETARAF
 i.  Nilai Gred;
    Calon : Lepasan SPM Tahun 2009

    A+     18     C+     8

     A     16     C      6

     A-     14     D      4

    B+     12     E      2

     B     10     G      0


ii. Pengiraan Markah Akademik;
  Pertimbangan terhadap lapan (8) mata pelajaran sahaja.
  Lima (5) mata pelajaran utama 90 markah.
  Tiga (3) mata pelajaran terbaik lain 30 markah.
  Markah penuh 120 markah.
                  LEPASAN SPM / SETARAF
 5 mata pelajaran Utama Aliran Sains;
1.  Matematik Tambahan
2.  Matematik
3.  Fizik
4.  Kimia dan
5.  Biologi atau salah satu mata pelajaran berikut:-
   Pengajian Kejuruteraan Awam/Pengajian Kejuruteraan
   Elektrik dan Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan
   Mekanikal/ Rekacipta/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi
   Kejuruteraan/ Sains Pertanian/ Pengajian Agro
   Pertanian /Pengetahuan Sains Sukan / Ekonomi Rumah
   Tangga/ Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi Asas
   /Teknologi Maklumat / Pengurusan Pengajian Makanan


.
                    LEPASAN SPM / SETARAF
 5 mata pelajaran utama Aliran Sastera;

1.  Bahasa Melayu
2.  Matematik
3.  Sejarah
4.  Sains
5.  Pendidikan Islam /Pengajian Moral/ Pendidikan Al-Quran
   dan As-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiah.

*Nota :    Penentuan Aliran berdasarkan 4 daripada 5
       mata pelajaran utama aliran
                  LEPASAN SPM / SETARAF
Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.  Calon mengambil 9 mata pelajaran.

         Mata pelajaran      Gred
    B. Melayu              A+
    B. Inggeris             A
    Pendidikan Moral           A
    Sejarah               B+
    Matematik              A+
    Matematik Tambahan         A+
    Fizik                A+
    Kimia                A+
    Biologi               A+
                  LEPASAN SPM / SETARAF

 Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i. Calon mengambil 9 mata pelajaran.
  Mata pelajaran   Gred
               (i)  Markah 5 mata pelajaran
  B. Melayu     A+      utama;
  B. Inggeris     A
  Pendidikan Moral  A
  Sejarah      B+
  Matematik     A+
  Mate. Tambahan   A+
  Fizik       A+
  Kimia       A+
  Biologi      A+
                  LEPASAN SPM / SETARAF

Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.   Calon mengambil 9 mata pelajaran.
 Mata pelajaran   Gred
              (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
 B. Melayu     A+
 B. Inggeris     A
                   90 x 90
                       = 90
 Pendidikan Moral  A         90
 Sejarah      B+
 Matematik     A+
 Mate. Tambahan   A+
 Fizik       A+
 Kimia       A+
 Biologi      A+
                   LEPASAN SPM / SETARAF
Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.   Calon mengambil 9 mata pelajaran.


Mata pelajaran    Gred
              (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
B. Melayu      A+
B. Inggeris      A         90 x 90
                        = 90
Pendidikan Moral   A         90
Sejarah       B+
Matematik      A+   (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik;
Mate. Tambahan    A+
Fizik        A+
Kimia        A+
Biologi       A+
                   LEPASAN SPM / SETARAF

Contoh Pengiraan Markah Akademik;
  i.   Calon mengambil 9 mata pelajaran.
Mata pelajaran   Gred
              (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
B. Melayu      A+
B. Inggeris     A
                    90 x 90
                        = 90
PendidikanMoral   A         90
Sejarah       B+
Matematik      A+   (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik;
Mate. Tambahan   A+        50 x 30
                       = 27.77
Fizik        A+
                    54

Kimia        A+
Biologi       A+
                   LEPASAN SPM / SETARAF

Contoh Pengiraan Markah Akademik;
 i.   Calon mengambil 9 mata pelajaran.

Mata pelajaran   Gred
              (i) Markah 5 mata pelajaran utama;
B. Melayu      A+
B. Inggeris     A         90 x 90
                        = 90
Pendidikan Islam   A         90
Sejarah       B+
Matematik      A+  (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik;
Mate. Tambahan    A+        50 x 30
                       = 27.77
Fizik        A+        54
Kimia        A+   Markah akademik = 90 + 27.77
Biologi       A+           = 117.77
              LEPASAN SPM / SETARAF

 Pengiraan Merit

 Markah Akademik :
      (117.77 / 120) x 90 = 88.33
 Markah Kokurikulum      = 9.50


 Markah Merit : 87.67 + 9.50 = 97.83
Apabila pemohon telah disenaraikan mengikut merit masing-masing,
sistem akan membaca pilihan pemohon                 PROSES PRAJAYA


                     KES : 1

 Merit        Pilihan Pemohon                   Prajaya

00005  PIL 1  PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8  PIL
                                      1
 Syarat : 
 Bil. Tempat : 
               PROSES PRAJAYA


                   KES : 2


Merit       Pilihan Pemohon
                                     Prajaya
 00100  PIL 1  PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8
                                      PIL
                                       2
Syarat : X     Syarat : 
Bil. Tempat :   Bil. Tempat : 
                PROSES PRAJAYA                    KES : 3

   Merit      Pilihan Pemohon
                                       Prajaya
  02005   PIL 1  PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8

                                        PIL
                                        7
Syarat : X    Syarat :        Syarat : X   Syarat : 
Bil. Tempat :   Bil. Tempat : X    Bil. Tempat : X Bil. Tempat : 
                   PROSES PRAJAYA


                       KES : 4

                  Pilihan Pemohon              Prajaya
 Merit
 20005  PIL 1   PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8
 Syarat : X          Syarat :           Syarat : X
 Bil. Tempat :    @    Bil. Tempat : X    @    Bil. Tempat : X


Nota : Proses konsolidasi dilaksanakan berdasarkan
    Pernyataan Setuju Terima Selain 8 Pilihan
      HEBAHAN MAKLUMAT
Sebarang pertanyaan dan maklumat mengenai permohonan
kemasukan ke IPTA boleh diperoleh melalui saluran berikut :
i. Talian Am      : 03-8870 6755
             03-8870 6766
ii. Helpline      : 03-8870 6777
iii. Hotline      : 03-8870 6767
iv. Faks        : 03-8870 6864
v. e-mel        : upu@mohe.gov.my
vi. Short Messaging Service (SMS) : 15888
vii. Laman Web
            http://upu.mohe.gov.my
            http://www.mohe.gov.my
            http://www.jpt.uum.edu.my
            http://www.jpt.utm.my
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar
    Jabatan Pengajian Tinggi
  Kementerian Pengajian Tinggi
    emel : upu@mohe.gov.my
  Telefon : 03-8870 6755/6766
    Faks : 03-8870 6864
LAMPIRAN
 PERBANDINGAN PILIHAN
  CALON & IMPLIKASI
 DALAM PROSES PEMILIHAN
KEMASUKAN PELAJAR KE IPTA
     PERBANDINGAN PROSES PEMILIHAN BAGI PROGRAM
        PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF

    MARKAH              PILIHAN

CALON                                   TAWAR

    MERIT   1   2   3   4   5   6   7   8 A    97   MM00  MD00  MF00  MM01  MK03  MS23  ML00  ME02  MK03 B    97   MM00  DM00  KM00  PM00  HM00  WM00  EM00  MM00  EM00 C    97   MM00  DM00  KM00  MD00  ED00  KD00  MF00  EF00  KD00


NOTA KOD :   MM00
        M –IPTA (UM)
        M – PERUBATAN & 00 SUB BIDANG KOD
      PILIHAN CALON BERASASKAN IPTA


                     PILIHAN
CALON  MERIT                              TAWAR

         1   2   3   4    5   6   7   8 A    97  MM00  MD00  MF00  MM01  MK03  MS23  ML00  ME02  MK03
NOTA : Calon hanya memilih IPTA iaitu UM tanpa melihat kepada program
    pengajian yang kebarangkalian ditawarkan.
   PILIHAN CALON BERASASKAN BIDANG


                     PILIHAN
CALON  MERIT                               TAWAR
         1   2   3   4     5   6   7   8 B   97   MM00  DM00  KM00  EM00   HM00  WM00  PM00  MM00  PM00
NOTA : Calon memohon mengikut bidang yang spesifik tanpa mengira IPTA .
   PILIHAN CALON BERASASKAN KLUSTER BIDANG


                     PILIHAN
CALON  MERIT                               TAWAR

         1   2   3   4     5   6   7   8 C   97   MM00  DM00  KM00  MD00   ED00  KD00  MF00  EF00  KD00


NOTA : Calon memohon mengikut kluster bidang tanpa mengira IPTA . Misalnya
    kluster perubatan & Sains Kesihatan Bersekutu ( Perubatan, Pergigian
    dan Farmasi)
                    LEPASAN SPM / SETARAF
       PERBANDINGAN PENGIRAAN MARKAH MERIT
      BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF
CALON X
Mata pelajaran    Gred

B. Melayu       A+   (i) Markah 5 mata pelajaran utama
B. Inggeris      A+      ialah 36
               (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik
Pendidikan Islam   A+      ialah 30
               (iii) Markah Akademik ialah 66.
Sejarah        A+
Matematik       C
Mate. Tambahan     C
Fizik         C-
Kimia         C
Biologi        C-
      PERBANDINGAN PENGIRAAN MARKAH MERIT
     BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF

CALON Y
               (i) Markah 5 mata pelajaran utama
Mata pelajaran   Gred
                  ialah 52
B. Melayu      A-    (i) Markah 3 mata pelajaran terbaik
                  ialah 24.44
B. Inggeris     C+    (ii) Markah Akademik ialah 76.44.
Pendidikan Islam   A-
Sejarah       A-
Matematik      B+
Mate. Tambahan    C+
Fizik        B-
Kimia        B+
Biologi        B
   CADANGAN PERATUSAN AMBILAN KE IPTA BAGI
      PROGRAM IJAZAH PERTAMA
    BIDANG PENGAJIAN       % AMBILAN

1.SASTERA               40%
1.1.EKONOMI & PERNIAGAAN        22%
1.2.UNDANG-UNDANG           3%
1.3.SASTERA & KEMANUSIAAN       15%
2.SAINS                35%
2.1.PERUBATAN & PERGIGIAN       5%
2.2.PERTANIAN & SAINS BERKAITAN    3%
2.3.SAINS TULEN            7%
LAIN-LAIN (KOMPUTER DLL.)       20%
3.TEKNIKAL               25%
3.1.KEJURUTERAAN            21%
3.2.SENIBINA & PERANCANGAN BANDAR   2%
3.3.UKUR                1%
3.4.LAIN-LAIN             1%
LALUAN KE PROGRAM IJAZAH PERTAMA

KELAYAKAN                              SISTEM PENGAJIAN DI IPTA
 MINIMUM

              STPM                       SEPENUH MASA

              STAM
                                      MELALUI BPKP JPT
                                       (AMBILAN JULAI)
          MATRIKULASI / ASASI
                                       SEMESTER KEDUA
 SPM /          PROGRAM            IJAZAH       (AMBILAN DISEMBER)
           PERSEDIAAN ( LUAR        PERTAMA
SETARAF
           NEGARA- TAJAAN)                    SALURAN KEDUA

              DIPLOMA                      SALURAN KHAS
           ( IPTA / POLITEKNIK /                  KOKURIKULUM
             IPTS / UPIM )
                                       SEPARUH MASA /
            PERGURUAN                        SAMBILAN

               5 TAHUN
          KERJA   PENGALAMAN                   PENDIDIKAN JARAK
                                         JAUH

     CATATAN : Bagi ambilan Semester Kedua ( Februari), Saluran Kedua, Saluran Khas
          Kokurikulum dan PJJ diuruskan oleh IPTA berkenaan
KAEDAH PENYEDIAAN MERIT

  Kaedah dalam penyediaan merit
akan mengguna pakai pencapaian
akademik   (90%) dan   markah
kokurikulum (10%).
PROSEDUR PERMOHONAN KE IPTA MELALUI
A P L I K A S I D A L A M T A L I A N
  Pembelian NOMBOR UNIK ID – Kaunter BSN.
  Kemukakan Kad Pengenalan/MyKad
  Elemen untuk mengemukakan permohonan kali pertama :
    i. No. Kad Pengenalan / MyKad
   ii. Nombor Unik ID (6 digit)
  iii. Kata Laluan (6-8 aksara /alphanumeric)
  iv . Nama Ibu
   v. Kod Imej
  Proses Pengemaskinian dan Semakan:
    i. No. KP/MyKad dan Nama Ibu ; ATAU
    ii. No. KP/MyKad dan Kata Laluan
  Pemohon dibenarkan mengemukakan 1 kali permohonan
  dan 3 kali pengemaskinian sehingga tarikh tutup
  permohonan
SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR
LEPASAN STPM / SETARAF & SPM/SETARAF

LAMAN Utama
LAMAN Login
LAMAN A : Maklumat Peribadi
LAMAN B : Maklumat Pekerjaan & Keluarga
LAMAN C : Maklumat Akademik
LAMAN D : Maklumat Kokurikulum
LAMAN E : Maklumat Pilihan Program
LAMAN F : Lain-lain Maklumat Tambahan
Paparan Keseluruhan Segmen & Pengesahan Sistem
(Sah & Hantar)
MAKLUMAT PENTING DALAM
SISTEM PERMOHONAN PELAJAR
BIL   PERKARA            KETERANGAN
 1  Pilihan Program  Wajib mengisi sekurang-kurangnya Pilihan 1
            hingga Pilihan 4
 2           Tidak dibenarkan membuat pilihan program
            pengajian yang sama bagi Pilihan 1 hingga 4.
 3  Pilihan Program  Wajib mengisi sekurang-kurangnya Pilihan 1
   Ke RU       dan Pilihan 2
            Pilihan Program : Pilihan 1 hingga Pilihan 4
 4  Program Temu   Wajib membuat pilihan program di antara
   duga       Pilihan 1 hingga 4 sahaja bagi yang berminat
            untuk mengikuti program pengajian yang ada
            temu duga di IPTA.
BIL    PERKARA              KETERANGAN

 1  Program Pendidikan Wajib membuat pilihan di antara Pilihan 1 hingga
             Pilihan 2 bagi memilih Program Pendidikan


 2  Medan Wajib     Medan maklumat permohonan yang bertanda (*)
              adalah maklumat yang wajib diisi dan dilengkapkan
              oleh pemohon. Contoh :-
              Tahap MUET : Pemohon wajib mengisi Tahap MUET 3  Sah dan Hantar    Klik butang “Sah & Hantar” bagi memastikan
              maklumat telah selamat diterima oleh sistem.

 4  Cetakan       Sila CETAK “JAWAPAN PENERIMAAN
              PERMOHONAN” sebagai bukti bahawa
              permohonan telah berjaya dikemukakan.
      PERINGATAN PENTING KEPADA PEMOHON
  Kata Laluan dan Nombor Unik ID WAJIB dirahsiakan dari
  pengetahuan umum dan perlu sentiasa diingati.No. Unik ID dan
  Kata Laluan ini juga perlu diingati kerana ianya diperlukan
  semasa      proses      rayuan      dibuka.

  Nombor Unik ID sama dengan rakan lain – TIADA MASALAH
  kerana sistem menggunakan 3 elemen untuk membolehkan
  borang dicapai.
  Sila pastikan :-
  No. KP/MyKad (No. Unik ID) = No. KP/MyKad (Pendaftaran
  Peperiksaan)
  Jika tidak, anda tidak boleh memasuki borang permohonan
  melalui Aplikasi Dalam Talian
 Program pengajian yang ada temu duga boleh dikenal pasti dengan
 adanya  tanda   (#)  di  bahagian  akhir  nama  program.
     DASAR PROGRAM PENDIDIKAN
(KEPERLUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA)
 Berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 13 Julai 2006, latihan
 perguruan bagi guru-guru sekolah rendah akan dikendalikan oleh
 KPM di Institut Pendidikan Guru (IPG) manakala latihan bagi guru-
 guru yang akan ditempatkan di sekolah menengah, Kolej
 Matrikulasi, Politeknik dan Kolej Komuniti akan dikendalikan oleh
 KPT di IPTA.

 Mulai sesi akademik 2007/2008 bagi melahirkan Guru Standard
 Malaysia, seseorang calon yang ingin menceburi profesion
 perguruan dikehendaki menduduki dan lulus Ujian Malaysian
 Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga bagi
 melayakkan mereka mengikuti program pendidikan di peringkat
 diploma dan ijazah pertama.

 Komponen Ujian MEdSI merangkumi elemen personaliti, minat,
 integriti dan kecerdasan emosi.
      KOD IPTA
BIL KOD  IPTA  BIL  KOD  IPTA
 1.  A  UPSI  2.  B   UTHM
 3.  C  UTeM  4.  D   UniSZA
 5.  E  UiTM  6.  G    UMT
 7.  H  UMS   8.  J    UMP
 9.  K  UKM  10.  L   UMK
11.  M  UM  12.  P    UPM
13.  Q  USIM  14.  R   UniMAP
15.  S  USM  16.  T    UTM
17.  U  UUM  18.  W   UNIMAS
19.  Y  UIAM  20.  Z   UPNM
     KOD PROGRAM PENGAJIAN

BIL KOD  PROGRAM    BIL KOD  PROGRAM
1.  A   SASTERA   2.  B   BAHASA
3.  C   KOMPUTER   4.  D  PERGIGIAN
5.  E   EKONOMI   6.  F   FARMASI
       SAINS
7.  G         8.  H   SENIBINA
       GUNAAN
      PENGAJIAN
9.  I         10.  K  KEJURUTERAAN
       ISLAM
       UNDANG-
11.  L         12.  M  PERUBATAN
       UNDANG
13.  P  PENGURUSAN  14.  S   SAINS
15.  T   PENDIDIKAN  16.  Y  TEKNOLOGI
    KOD PROGRAM PENGAJIAN
   KOD    KOD
BIL              KOD SUB BIDANG
   IPTA   PROGRAM
1.   A      T         35
   UPSI   PENDIDIKAN   PENDIDIKAN ISLAM
2.   M      M         00
       PERUBATAN &
   UM             PERUBATAN
       SAINS KESIHATAN
3.   K      L         00
         UNDANG-
   UKM           UNDANG-UNDANG
         UNDANG
4.   E      E         02
        EKONOMI &
   UiTM            PERAKAUNAN
       PERAKAUNAN
  PENGURUSAN TEKNIKAL
   BAGI PERMOHONAN
KEMASUKAN PELAJAR KE IPTA
                 PERSEDIAAN
    LPM             DATA
    MPM
    BMKPM                             Markah
   Asasi UM                           Kokurikulum
   Asasi UiTM

                            3
                                    BK&K
  Terima Data                      Input
                                   BMKPM
  Dari Agensi                KOKO          Asasi UM
  Peperiksaan                      Output  Asasi UiTM
           2
1             Penyediaan Data       4
              Untuk Padanan
    FIN                        Input   Jabatan
                                  Pendaftaran
                        JPN          Negara
                              Output
  Penyediaan Data    5
   Untuk Sistem
    Tertutup
                      Aplikasi      Nama Pemohon
                                Kaum (Bapa, Ibu,
Sistem Tertutup – Hanya pemohon yang
                       Dalam        Pemohon)
berdaftar menduduki peperiksaan sahaja    Talian      Kewarganegaraan
     yang boleh memohon         (ADT)         Jantina
                                  Agama
              APLIKASI
             DALAM TALIAN
               (ADT)

 Semua Aplikasi Dalam Talian Permohonan Kemasukan ke IPTA
di’host’kan di web hosting berbayar


    Beli No. Unik   Permohonan  Semak Data         Aplikasi
     ID di BSN                         Dalam
    Pukal                            Talian
    Kaunter
    Mesin ATM
                                  (ADT)
                                         Kemaskini
              Sah &     Isi
                                    Semakan
    SMS Banking
              Hantar   Maklumat

       Cetak Slip           Peribadi
       Jawapan    Cetak Slip    Keluarga
                      Pilihan Program Pengajian
      Penerimaan   Jawapan     Akademik
             Penerimaan    Kokurikulum
      Sah & Hantar

       Kemaskini   Kemaskini    Cetak          Semakan
       Maklumat   Permohonan   Maklumat         Permohonan
                    Permohonan
             PADANAN
              DATA


                       3
 Aplikasi
  Dalam          LPM
                     Terima Data
Talian (ADT)        MPM
                     Dari Agensi
              BMKPM
                    Peperiksaan &
             Asasi UM
                       IPTA
1  Dihantar ke MPM   Asasi UiTM
                          AKTIF/
  MUET               FIK    GAGAL IPTA
        2

  KOKO     Proses           4
        Padanan Data
        Dengan Data
        Permohonan
                             PADAN
  JPN
                    5
          PRA
        PEMPROSESAN
     Penentuan
      Taraf
PADAN  Warganegara    Penentuan    Isihan &
     Taraf     Beri Merit      PRA
    Bumiputera              PROSES


     Penentuan   Pengiraan
      Aliran    Markah

            Markah Akademik
            Markah Kokurikulum
            Markah Merit
              SEMAK
              SYARAT


                         IPTA semak dan
     Senarai Output      Pre     sah syarat yang
     Mengikut IPTA     Council 1   diprogramkan
     dikeluarkan
             Ya
     Proses Semak      Pindaan
 PRA   Syarat Layak
      Kursus
PROSES  (AM & Khas)         Tidak     Ujian
                          MEdSI


                 PRE
                COUNCIL
                 1       Data Temu Duga
                       (Bukan Pendidikan)
                          ke IPTA
                  PRA
                PEMILIHAN           Temu Duga      Ujian
           Pendidikan     MEdSI

                  1

 PRE
                               Pre
COUNCIL      Proses       Senarai                 6
                              Council 2
  1       Prajaya       Output
                 Mengikut IPTA
            4     dikeluarkan   5           Ya
UNJURAN                           Pindaan
       3
                    SMPB             Tidak
Data Temu Duga       2      IPTA
  (Bukan
             Data
                           7
 Pendidikan) ke
   IPTA        Prajaya
                     IPTA bekalkan data prajaya
           Temu Duga
                     temu duga bukan pendidikan
    PEMILIHAN KEMASUKAN KE IPTA
 Setelah pra pemilihan dilaksanakan, data disimpan dalam Sistem
Mesyuarat Pemilihan Bersama IPTA (SMPB IPTA), untuk dibentangkan dalam
Mesyuarat Pemilihan Bersama IPTA.

          Data Dimuat
          Turun ke    Kerja Rumah     Data Homework
  SMPB      Notebook    (Homework)      Dimuat Naik ke
  IPTA       IPTA                  Server
                       Ya

                   Tambah         Proses
                  Konsolidasi      Konsolidasi


    Tidak                Tidak

  Semak    Gugur/Tambah                Internet
                   Mesyuarat
  & Sah

                                SMS
      Ya  Pengeluaran
         Data Ke IPTA      HEBAHAN       Telefon
MAKLUMAT TERKINI UPU
 Apabila pemohon telah disenaraikan mengikut merit masing-masing,
 sistem akan membaca pilihan pemohon

            PROSES PRAJAYA
                                         Prajaya
  Merit        Pilihan Pemohon
                                          PIL
  00005  PIL 1  PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8

         Syarat : 
         Bil. Tempat :                           1


                                          PIL
  00100  PIL 1  PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8


                                           2
  Syarat : X        Syarat : 
  Bil. Tempat :      Bil. Tempat : 


                                          PIL
  02005  PIL 1  PIL 2  PIL 3  PIL 4  PIL 5  PIL 6  PIL 7  PIL 8


                                           7
Syarat : X      Syarat :        Syarat : X        Syarat : 
Bil. Tempat :    Bil. Tempat : X     Bil. Tempat : X     Bil. Tempat : 

								
To top