Docstoc

Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 4 2012

Document Sample
Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 4 2012 Powered By Docstoc
					  ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
   Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

               PEMETAAN RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
                      TINGKATAN 4 2012

MINGGU            TAJUK                 SKOP/ OBJEKTIF                Rujukan Teks
      Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM      Aspek Penyoalan dalam peperiksaan.      Kertas soalan SPM terkini
  01      1. BM Kertas 1                 1. Bentuk soalan             Buku teks BM Tingkatan 4
04/01/12    2. BM Kertas 2                 2. Skema pemarkahan           Antologi Harga Remaja
06/01/12       - Rumusan                 3. Bahan rujukan             Novel Azfa Hanani
           - Pemahaman Teks (Komsas)
           -Tatabahasa
           - Kajian Novel
       Unit:1 Senario Masyarakat Kita
        1. Karangan Jenis karangan         - Jenis-jenis pendahuluan karangan dan
        2. Rumusan-                  cara menulis pendahuluan
  02                           - Teknik Merumus - Pendahuluan/ Isi     Buku Teks m/s 6-7
09/01/12    3. Tatabahasa - Golongan Kata nama-      tersurat/ Isi Tersirat/ Penutup
13/01/12                          - Jenis kata nama
        4. Komsas – Puisi tradisional-       - Bentuk/ maksud/persoalan / nilai
          - Pantun Empat Kerat Budi         Pengajaran.
          - Pantun Empat Kerat Jenaka                             Antologi Harga Remaja
       Unit:1 Senario Masyarakat Kita
  3      1. Karangan Rangsangan (A)-         - Gambar Tunggal
16/01/12    2. Rumusan-                 - Menulis pendahuluan rumusan.
20/01/12    3. Tatabahasa- Pembentukan Kata Nama    - Kata nama tunggal dan akronim       Buku Teks m/s 14
        4. Komsas – Prosa Tradisional-                              Antologi Harga Remaja
         - Pelayaran Penuh Peristiwa.
        Unit: 2 Ambang Remaja
  4      1. Karangan Umum - Karangan Fakta   - Mengembangkan isi karangan
23/01/12    2. Rumusan (1ms)            - Menyenarai isi tersurat dan tersirat
27/01/12    3. Tatabahasa- Pembentukan kata nama  - Kata Nama Terbitan, kesalahan ejaan    Buku Teks m/s 40
        4. Komsas – Cerpen (2ms)         dan imbuhan.
           - Ibu dan Ceper          - Sinopsis/tema /persoalan/watak       Antologi Harga Remaja
                             Perwatakan / nilai & pengajaran
                        CUTI TAHUN BARU CINA       (23/01/12-24/01/12)
      Unit: 2 Ambang Remaja
  5      1. Karangan (A)              -  Gambar rajah
30/01/12    2. Rumusan                 -  Menulis perenggan penutup rumusan.
03/02/12    3. Tatabahasa-Pembentukan Kata Nama    -  Kata Nama Majmuk & kata Ganda      Buku Teks m/s 41
        4. Komsas -Kajian Novel Azfa Hanani    -  Sinopsis Bab 1- 4            Novel Azfa Hanani
      Unit : 3 Dunia Semakin Canggih
  6      1. Karangan (B)              - Laporan
06/02/12    2. Rumusan                - Persediaan Menulis
10/02/12    3. Tatabahasa- Kata Kerja         - Latihan merumus
        4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani    - Kata Kerja- kata kerja tak transitif    Buku Teks m/s 56-57
                             - Sinopsis – Bab 5- 9             Novel Azfa Hanani
                           CUTI HARI THAIPUSAM       (07/02/12)
      Unit : 3 Dunia Semakin Canggih
  7      1. Karangan (A)              -  Gambar
13/02/12    2. Rumusan                 -  Latihan Merumus
17/02/12    3. Tatabahasa               -  Kata Kerja Transitif           Buku Teks m/s 64-66
        4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani    -  Sinopsis Novel- Bab 10-14        Novel Azfa Hanani
      Unit : 4 Keranamu Malaysia
  8      1. Karangan (B)- Karangan fakta      - Perbincangan
20/02/12    2. Rumusan                 - Latihan Merumus
24/02/12    3. Tatabahasa- Pembentukan Kata Kerja   - KK Tunggal & KK Berimbuhan         Buku Teks m/s 84
        4. Novel                  - Tema dan persoalan            Novel Azfa Hanani
      Unit : 4 Keranamu Malaysia
 9       1. Karangan (A)              -  Gambar tunggal/foto
27/02/12     2. Rumusan                -  Latihan Merumus
02/03/12     3. Tatabahasa- Pembentukan Kata Kerja   -  KK Ganda & KK Majmuk           Buku Teks m/s 91-93
         4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani    -  Sinopsis Novel- Bab 15-19        Novel Azfa Hanani

                                                             1
  Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4                     diedit oleh: mimu803
  ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
   Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

  10
05/03/12                            UJIAN SELARAS 2
02/03/11
  11
12/03/12                       CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16/03/12
      Unit : 5 Melestarikan Alam Sekitar
  12      1.  Karangan (A)            - Gambar Ilustrasi Kartun
19/03/12    2.  Rumusan               - Rumusan dan pemahaman
23/03/12    3.  Tatabahasa – Kata adjektif     - Kata Adjektif                Buku Teks m/s 106-107
        4.  Komsas- Puisi moden         - maksud/persoalan / nilai & pengajaran    Antologi Harga Remaja
           - Sajak Harga Remaja
           - Sajak Perpustakaan
      Unit : 5 Melestarikan Alam Sekitar
  13      1. Karangan (B)              - Laporan
26/03/12    2. Rumusan                - Latihan Rumusan.
30/04/12    3. Tatabahasa-Pembentukan kata      - KA tunggal, KA terbitan, KA ganda &
           adjektif               KA majmuk.                 Buku Teks m/s 116
        4. Komsas- Prosa Moden          - Sinopsis/ tema / persoalan/ watak      Antologi Harga Remaja
           - Cerpen Israq            Perwatakan / nilai & pengajaran
      Unit : 6 Riadah
  14      1. Karangan (A)             - Iklan (m/s 128)
02/04/12     2. Rumusan                - Latihan Merumus
06/04/12     3. Tatabahasa- kata tugas        - Jenis kata tugas              Buku teks m/s 128
         4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani   - Watak dan perwatakan            Antologi Harga Remaja
 15    Unit : 6 Riadah
        1. Karangan (B)- Perbincangan       - Keistimewaan Taman Tema           Buku Teks m/s 131
09/04/12    2. Rumusan                - Latihan Merumus
13/04/12    3. Tatabahasa- Kata Penghubung ayat    - Kata hubung gabungan & /pancangan      Buku Teks 133-136
        4. Komsas – Prosa tradisional       - Sinopsis/ tema / persoalan / watak
           - Merah Silu             Perwatakan / nilai & pengajaran       Antologi Harga Remaja
      Unit : 6 Riadah
  16      1. Karangan (B)- Cerpen          - Penulisan cerpen/cereka
16/04/12    2. Rumusan                - Latihan Merumus
20/04/12    3. Tatabahasa- Kata Tugas         - Kata prakalusa, kata prafrasa & kata    Buku Teks m/s137
        4. Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani     pascakata                  Novel Azfa Hanani
                             - Plot dan Binaan Plot
      Unit: 7 Generasi Kita
  17      1. Karangan (A)              - Gafik –ciri-ciri generasi berwawasan
23/04/12    2. Rumusan                - Latihan Merumus
27/04/11    3. Tatabahasa- Frasa nama         - Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
        4. Komsas – Prosa Moden          - Binaan Frasa Nama              Buku Teks m/s 158
          - Drama Gelanggang Tuk Wali      - sinopsis/tema/persoalan/ watak       Antologi Harga Remaja
                              perwatakan/nilai & pengajaran
      Unit: 7 Generasi Kita
  18      1. Karangan (B)- karangan berformat    - Wawancara
30/04/12    2. Rumusan                - Latihan Merumus
04/05/12    3. Tatabahasa               - Frasa Kerja                 Buku Teks m/s 172-176
        4. Komsas- Puisi Tradisional       - maksud /persoalan / nilai & pengajaran   Antologi Harga Remaja
          - Syair Definisi Orang Berakal
      Unit : 8 Gaya Hidup Sihat
  19      1. Karangan (A)              - Gambar
07/05/12    2. Rumusan                - Latihan Merumus
11/05/12    3. Tatabahasa – Frasa Adjektif      - Binaan FA,Kenal pasti FA, membina
        4. Komsas – Prosa Moden           ayat daripada FA/KA             Buku teks m/s 183-184
           - Drama Forum Remaja 2020      - Sinopsis/tema/persoalan/ watak       Antologi Harga Remaja
                               perwatakan / nilai & pengajaran
 20                            PEPERIKSAAN
14/05/12                         PERTENGAHAN TAHUN
18/05/12                                                             2
  Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4                     diedit oleh: mimu803
  ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
   Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

  21
21/05/12                    PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
25/05/12
  22
28/05/12                    CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
01/06/12
  23
04/06/12                    CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
08/06/12

      Unit : 8 Gaya HIdup Sihat
  24      1. Karangan (A)               - Petikan/catatan
11/06/12    2. Rumusan                 - Latihan Merumus
15/06/12    3. Tatabahasa- Frasa Sendi Nama       - Binaan Frasa Sendi Nama / latihan       Buku Teks m/s   196
                               kenal pasti kesalahan Frasa dalam ayat.
        4.   Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani   - Latar Tempat, masa dan masyarakat       Novel Azfa Hanani
      Unit : 9  Kerjaya
  25      1.   Karangan (B)- Karangan Berformat   - Menulis Syarahan
18/06/12    2.   Rumusan               - Latihan Merumus
22/06/12    3.   Tatabahasa - Struktur Binaan Ayat/  - Ayat tunggal,ayat dasar, ayat terbitan    Buku Teks m/s 207,208,209, 215
                 - Perihal ayat        ayat majmuk.
                              - Latihan – Bina ayat/ jenis ayat        Buku Teks m/s 216
         4.  Komsas- Prosa Moden          -Sinopsis/tema/persoalan/ watak
           - Cerpen Memori Seorang Tua       perwatakan/nilai & pengajaran         Antologi Harga Remaja
      Unit : 9 Kerjaya
  26      1. Karangan (A)               - Iklan
25/06/12    2. Rumusan                 - Latihan Merumus
29/06/12    3. Tatabahasa- ayat aktif & ayat pasif   - Bina ayat/ kenal pasti perkataan.       Buku teks m/s 217
        4. Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani     - Nilai dan Pengajaran             Novel Azfa Hanani
      Unit : 10 Warisan Bangsa
  27      1. Karangan (B)- Karangan berformat     - Perbahasan
02/07/12     2. Rumusan                 - Latihan merumus
06/07/12    4. Tatabahasa- Perihal ayat         - Binaan Ayat Tunggal / Latihan
        5. Komsas- Puisi Tradisional         meyambung ayat.                Buku teks m/s 229
          -Gurindam 12 fasal yang Keenam     - Maksud/tema/persoalan/gaya          Antologi Harga Remaja
          - Seloka Emak Si Randang         bahasa/nilai dan pengajaran
      Unit : 10 Warisan Bangsa
  28      1. Karangan(A)               - Ilustrasi kartun
09/07/12    2. Rumusan                 - Latihan merumus
13/07/12    3. Tatabahasa- Perihal ayat         - Kesalahan Imbuhan
        4. Komsas- Prosa Moden           - Ayat Majmuk/ bina ayat dan latihan
           - Cerpen Pemain Catur          cerakin/memisahkan ayat.           Buku teks m/s 236-237
                              - sinopsis/tema/persoalan/ watak        Antologi Harga Remaja
                               perwatakan/nilai & pengajaran
      Unit : 11 Industri Pelancongan Malaysia
  29      1. Karangan (B)               - Ilustrasi kartun
16/07/12    2. Rumusan                 - Latihan merumus
20/07/12    3. Tatabahasa - Proses penyusunan      - Ayat aktif, ayat pasif,ayat songsang     Buku teks m/s 264-265
           ayat.                 -Sinopsis/tema/persoalan / watak
        4. Komsas –Prosa Moden            perwatakan / nilai & pengajaran        Antologi Harga Remaja
           - Cerpen Mellisa
      Unit : 11 Industri Pelancongan Malaysia
  30         Karangan (A)             - Pelan
23/07/12    1. Rumusan                 - Latihan Merumus
27/07/12    2. Tatabahasa                - Menggabung/menyambungkan ayat
        3. Komsas- Prosa Tradisional        - Proses Penyusunan semula ayat         Buku teks m/s 266
           - Hikayat Indera Nata         - Sinopsis/tema/persoalan / watak
                               perwatakan/nilai & pengajaran.        Antologi Harga Remaja
  31
30/07/12                             UJIAN SELARAS 2
03/08/12


                                                               3
  Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4                       diedit oleh: mimu803
  ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
   Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

         1.  Karangan (B)            - Minit Mesyuarat
  32      2.  Rumusan               - Latihan merumus
06/08/12     3.  Tatabahasa             - Kesalahan Istilah/Pemilihan kata
10/08/12     4.  Komsas- Puisi Moden         - maksud /tema/persoalan/gaya       Antologi Harga Remaja
           - Sajak Mengintai Ruang Insaf     bahasa/nilai dan pengajaran
           - Sajak Adat Sezaman
         1.  Karangan (A)            - Jadual
  33      2.  Rumusan               - Latihan Merumus
13/08/12     3.  tatabahasa             - Kesalahan Istilah dan Pemilihan Kata
17/08/12     4.  Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani   - Teknik plot/ teknik penceritaan     Antologi Harga Remaja
  34
20/08/12                        CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24/08/12
         1.  Karangan (A)            - Carta / Peta Minda
  35      2.  Rumusan              - Latihan Merumus
27/08/12     3.  Tatabahasa             - Kesalahan bahasa dalam Ayat
31/08/12     4.  Komsas- Puisi tradisional     - Maksud /tema/persoalan / gaya
            - Syair Siti Sianah         bahasa/nilai dan pengajaran.       Antologi Harga Remaja m/s 9
         1.  Karangan (B)            - Perbincangan
  36      2.  Rumusan              - Latihan Merumus
03/09/12     3.  Tatabahasa             - Kesalahan Frasa dan Ayat
07/09/12     4.  Komsas- Prosa Tradisional     - Sinopsis/tema/persoalan / watak     Antologi Harga Remaja
            - Hikayat Khoja Maimun        perwatakan/nilai & pengajaran
         1.  Karangan (A)            - Catatan
  37      2.  Rumusan               - Latihan Merumus
10/09/12     3.  Tatabahasa             - Kesalahan Frasa dan Ayat
14/09/12     4.  Komsas- Prosa Moden         - Sinopsis/tema/persoalan / watak
           - Cerpen Biarkan Samudera       perwatakan/nilai & pengajaran      Antologi Harga Remaja
         1.  Karangan (B)-Fakta         - Perbincangan
  38      2.  Rumusan              - Latihan merumus
17/09/12     3.  Tatabahasa             - menyatakan maksud peribahasa
21/09/11     4.  Komsas- Prosa Moden        - Sinopsis/tema/persoalan / watak
            - Drama Cempaka Berdarah       perwatakan/nilai & pengajaran .     Antologi Harga Remaja
         1.  Karangan (A)            - Carta aliran
  39      2.  Rumusan              - Latihan Merumus
24/09/12     3.  Tatabahasa             - Peribahasa (Bina Ayat)
28/09/12     4.  Komsas – Puisi Moden        - Maksud /tema/persoalan/gaya
            - Sajak Mahsuri           bahasa/nilai dan pengajaran.       Antologi Harga Remaja
         1.  Karangan (B)- karangan fakta.   - Perbincangan
  40      2.  Rumusan              - Latihan merumus
01/10/12     3.  Tatabahasa             - membina ayat menggunakan
05/10/12     4.  Komsas- Puisi Moden         Peribahasa
            - Tiba Waktunya          - Maksud /tema/persoalan/gaya bahasa /   Antologi Harga Remaja
                              nilai dan pengajaran
  41
08/10/12                         PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
12/10/12
  42
15/10/12                         PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
19/10/12
  43
22/10/12                        PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN
26/10/12                        KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
  44
29/10/12                        PENGAJARAN TOPIK TINGKATAN 5 2013
02/11/12
  45
05/11/12                        PENGAJARAN TOPIK TINGKATAN 5 2013
09/11/12
  46
12/11/12                            CUTI AKHIR TAHUN
31/12/12                                                             4
  Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4                   diedit oleh: mimu803
  ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
    Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc     HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS)

 Penggunaan                Hasil pembelajaran Utama                 Hasil Pembelajaran Khusus
  Bahasa
           1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan         1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
           mesra.
           2.0 – Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam          2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
           perbincangan
INTERPERSONAL    3.0 - Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata      3.1, 3.2, 3.3, 3.4
           sepakat
           4.0 - Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan              4.1, 4.2
           5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan         5.1, 5.2, 5.3
           sesuatu
           6.0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan      6.1, 6.2, 6.3
           perkhidmatan
           7.0 - Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,       7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7
           dibaca dan ditonton
MAKLUMAT       8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu              8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
           9.0 - Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu              9.1, 9.2, 9.3
           10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya         10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
           sastera
ESTETIK       11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan         11.1, 11.2, 11.3
           kreatif dan bukan kreatif
           12.0- Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif            12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6
Aras 1        i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
Aras 2        i, ii, iii
Aras 3        I, ii, iii


     Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci.
     Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran.
          2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid.

     RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH
                                                             5
  Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4                   diedit oleh: mimu803

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Bahasa, Melayu, Ting
Stats:
views:2553
posted:1/6/2012
language:
pages:5
Description: Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 4 2012. Untuk kegunaan guru Bahasa Melayu 2012