Docstoc

Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 2 2012

Document Sample
Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 2 2012 Powered By Docstoc
					** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

                   RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
                        TINGKATAN 2 2012


Minggu         Tajuk                  Skop/Objektif                    Rujukan

  01       1.  Pendedahan format (2ms)      Sukatan Pelajaran                 Kertas soalan PMR
04/01/12        PMRKertas 1 (1ms)         Format soalan objektif (t/bhs, komsas)
  -       2.  Kertas 2 (1ms)           Format soalan/skema pemarkahan          Buku teks
06/01/12     3.  KOMSAS (2ms)            Karangan berpandu, ringkasan dan pemahaman,    Antologi Gema Sepi
         4.  Antologi – Pantun Dua Kerat    karangan umuml                  Gadis Genius
         5.  (Nasihat)             Aspek kajian pantun


  02    UNIT 1:PELAJAR CEMERLANG
09/01/12
  -       1.  Karangan Berpandu (2ms)      Memahami kehendak soalan             Gambar
13/01/12     2.  Ringkasan (2ms)          Mencari isi (senaraikan )
         3.  KOMSAS – Pantun Empat Kerat    Membaca dan memahami               Antologi GSGG
            (1ms) (Muhibah)          Aspek kajian pantun
         4.  Tatabahasa (1ms)         Kata nama                     Buku Teks


  03    UNIT 2: MERENTAS DESA
16/01/12
  -       1.  Karangan umum - Dimensi diri –   Mencari isi                    Buku Teks
20/01/12        Karangan pengalaman (2 ms)     Pendahuluan (latihan)
         2.  Novel – kajian bab 1 (2ms)     Kajian bab 1                   Novel
         3.  KOMSAS Cerpen- Anak        Kajian Umum Cerpen
            Penggunting Rambut (1ms)                               Antologi
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Ganti Nama


  04    UNIT 2: MERENTAS DESA
25/01/12
   -      1.  Karangan Berpandu (2ms)      Memahami bahan rangsangan & menulis        Jadual
 27/01/12                         karangan
         2.  KOMSAS – Drama Hemodialisis    Kajian Umum Drama                 Antologi GSGG
            (2ms)


                    CUTI TAHUN BARU CINA (23 & 24 / 01 /12 )

  05    UNIT 3: SAHABAT REMAJA
30/01/12    1. Ringkasan (1ms)            Memahami kehendak soalan dan menulis       Jadual
   -                          ringkasan
 03/02/12    2.  KOMSAS – Sajak Persahabatan    Kajian Umum Sajak                 Teks Komsas
            (2ms)


  06    UNIT 3: SAHABAT REMAJA
06/02/12
  -      1.  Karangan Umum – Dimensi Diri    Mencari isi
10/02/12        ( menulis surat) (2ms)       Menulis karangan/ Menghurai isi
         2.  Novel – Kajian Bab 2 (2ms)     Kajian Umum Bab 2                 Novel
         3.  Antologi – Cerpen Capa Rengat   Kajian Umum Cerpen                Antologi GSGG
            (1ms)                                        Buku Teks
         4.  Tatabahasa             Kata Kerja
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                        diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc
                         CUTI THAIPUSAM (07/02/12)

  07    UNIT 4: MAKANAN & KESIHATAN
13/02/12
  -      1. Karangan Umum – Dimensi        Mencari isi
17/02/12       Keluarga – Karangan         Menulis Penutup – latihan
           rencana/perbincangan (2ms)      Kajian Umum
         2. Novel –Kajian bab 3(2ms)       Novel Bab 3                    Novel
         3. Antologi – Prosa Tradisional Raja   Kajian Umum Prosa Tradisional           Antologi GSGG
           Muda(1ms)
         4. Tatabahasa (1ms)           Kata Kerja Tak transitif             Buku Teks


  08    UNIT 4: MAKANAN & KESIHATAN
20/02/12
  -      1. Karangan Berpandu (2ms)       Memahami kehendak soalan             Gambar
24/02/12     2. Ringkasan (2ms)           Mencari isi (senaraikan )             Petikan
         3. KOMSAS – Sajak Hari Guru       Kajian Umum Sajak                 Antologi GSGG
           (1ms)
         4. Tatabahasa (1ms)           Membina ayat                   Buku Teks


  09    UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN         Mencari isi                    Buku teks
27/02/12    1. Karangan umum - Dimensi diri –     Memahami kehendak soalan
  -      1. dialog/ perbualan (2 ms)        Menulis karangan                 Teks Komsas
02/03/12    2. Novel Kajian bab 4(2ms)        Kajian Umum Novel bab 4
        3. Antologi Pantun 4 kerat (Agama)    Kajian Umum Pantun                Bahan rangsangan
        4. (1ms)                 Kata Adjektif
        5. 4. Tatabahasa (1ms)


  10
05/03/12
  -                       Ujian Selaras Satu
09/03/12


  11
10/03/12
  -
18/03/12
                    Cuti Pertengahan Penggal
  12    UNIT 6: KASIH SAYANG
19/03/12
  -      1.  Karangan Cerpen (2ms)        Memahami kehendak soalan
23/03/12     2.  Ringkasan (2ms)           Bahan rangsangan
         3.  Komsas Antologi – Cerpen      Kajian Umum Cerpen                Antologi GSGG
           Dendam (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Tugas( Kata Penyambung Ayat)         Buku teks


  13    UNIT 7: INDUSTRI SUKAN DI
26/03/12   MALAYSIA
  -
30/03/12     1.  Karangan Umum – Berita (2ms)    Menulis Pendahuluan dan perenggan isi       Buku Teks
         2.  Novel kajian bab 5 (2ms)      Kajian Umum Novel bab 5              Novel
         3.  Antologi KOMSAS – Prosa       Kajian Umum prosa tradisional           Antologi GSGG
           Tradisional Hikayat Opu Daeng

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                        diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

            Menambun(1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Praklausa                  Buku Teks


  14    UNIT 8: TANPA VEKTOR HIDUP
02/04/12   SIHAT
  -
06/04/12     1.  Karangan Berpandu (2ms)      Memahami kehendak soalan             Gambar
         2.  Ringkasan (2ms)          Mencari isi (senaraikan )             Petikan teks
         3.  KOMSAS – Sajak Burung-burung    Membaca dan memahami &              Antologi GSGG
            Pagi (1ms)             Kajian Umum sajak
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata prafrsa                   Buku Teks


  15    UNIT 9 :KEUNIKAN SENI WARISAN
09/04/12
  -      1. Karangan umum - Dimens diri –     Mencari isi & Menulis karangan
13/04/12       Fakta (2 ms)
         2. Novel Kajian bab 6 (2ms)        Kajian Umum novel bab 6              Novel
         3. Antologi KOMSAS Drama         Kajian Umum drama                 Antologi GSGG
           Inflakasta (1ms)
         4. Tatabahasa (1ms)            Pembentukan Kata kerja


       UNIT 10: MENGERATKAN
       PERSAUDARAN
  16
16/04/12     1.  Karangan Berpandu (2ms)       Memahami kehendak soalan             Jadual
  -      2.  Ringkasan (1ms)           Memahami Petikan                 Petikan
24/04/12     3.  Novel – Kajian bab 7 (2ms)     Kajian Umum novel bab 7              Novel
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Sendi Nama                  Buku teks


                  CUTI KEPUTERAAN SULTAN PERAK ( 19/04/12 )

  17    UNIT 11: PERISTIWA BERSEJARAH
23/04/12
  -      1.  Karangan Umum            Menulis huraian isi dan penutup – latihan     Bahan Rangsangan
27/04/12     2.  Novel – Kajian Bab 8 (2ms)     Kajian Umum novel bab 7
         3.  Ringkasan dan pemahaman (1ms)    Bahan-petikan                   Novel
         4.  Tatabahasa (1ms)          Analisis ayat                   Buku Teks


  18    UNIT 11: PERISTIWA BERSEJARAH
30/04/12
  -      1.  Karangan Berpandu (2ms)       Menulis karangan berpandu lengkap         Novel
04/05/12     2.  Novel – Kajian Umum bab 8(2 ms)   Kajian umum novel bab 8
         3.  Ringkasan dan pemahaman(1ms)    Menulis ringkasan dan menjawab soalan
         4.  Tatabahasa (1ms)          pemahaman petikan                 Modul Tatabahasa
                              Pembentukan Kata nama

  19    UNIT 12: YANG INDAH ITU BAHASA
07/05/12
  -      1.  Karangan Umum - (2ms)        Menulis karangan lengkap             Novel
11/05/12     2.  Novel – Kajian tema dan persoalan  Kajian tema dan persoalan dan contoh peristiwa
            (2 ms)               Latihan tatabahasa                Set latih tubi
         3.  Tatabahasa (2 ms)
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                         diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc


  20    UNIT 12: YANG INDAH ITU BAHASA        Menulis karangan berpandu lengkap         Novel
14/05/12                         Kajian umum (Sinopsis)
  -      1.  Karangan Berpandu (2ms)      Menulis ringkasan dan menjawab soalan       Modul Tatabahasa
18/05/12     2   Novel – Kajian Umum (2 ms)     pemahaman petikan Latihan tatabahasa.
         3   Ringkasan dan pemahaman(1ms)
         4   Tatabahasa (1ms)

 21
21/05/12
   -              Peperiksaan Pertengahan Tahun
 25/05/12

 22&23
26/05/12                   Cuti Pertengahan Tahun
  -
10/06/12

  24    UNIT 13:ANGKATAN TENTERA
11/06/12   MALAYSIA DI PERSADA
  -    ANTARABANGSA
15/06/12
         1.  Karangan Berformat Wawancara    Memahami format penulisan karangan        Buku Teks BM-
            (2ms)               wawancara.                    m/s124
         2.  Ringkasan (2ms)          Memahami kehendak soalan             Petikan
         3.  KOMSAS – Puisi – Syair Nasihat   Mencari isi (senaraikan ) dan menulis ringkasan  Antalogi GSGG
            (1ms)               Memahami puisi mengkaji teks           (m/s 9)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Nama Ganda                  Golongan kata
                                                      ganda (Buku Teks
                                                      BM m/s129)
  25    UNIT 13:ANGKATAN TENTERA
18/06/12   MALAYSIA DI PERSADA
  -    ANTARABANGSA
22/06/12
         1.  Karangan Berpandukan Bahan     Mencari isi dan menulis karangan.         gambar tunggal
            Rangsangan (2 ms)
         2.  Novel-Latar (2ms)         Kajian Novel - Latar (mengikut bab)        Buku Antalogi
         3.  KOMSAS Cerpen – Maaf Kupinta    Cerpen                      GSGG
            (1ms)                                        Buku Teks BM
         4.  Peribahasa (1ms)          Perbilangan( peribahasa)


  26    UNIT 14: INDAHNYA NEGARAKU
25/06/12
  -       1.  Karangan Berformat Laporan     Memahami kehendak soalan             Buku teks BM
29/06/12        (2ms)               Menulis karangan laporan lawatan.         m/s32
         2.  Ringkasan (2ms)          Menulis ringkasan                 -
         3.  KOMSAS – Drama Di sini Bakti    Drama                       Antalogi GSGG
            Bersemadi (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Tugas- kata penegas & kata pemeri      Buku Teks BM
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                        diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc


  27    UNIT 14: INDAHNYA NEGARAKU
02/07/12
  -       1.  Karangan Berpandu (2ms)      Mencari isi & menulis karangan            Dialog
06/07/12     2.  Novel – Plot dan Binaan Plot    Plot & Binaan Plot,                  Novel
            (2ms)
         3.  KOMSAS – Prosa Tradisional –    Prosa Tradisional                   Antologi GSGG
            Hikayat Inderaputera(1ms)     Sinopsis cerita dan Tema
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Tugas-kata nafi & kata arah           Buku Teks BM
                                                        m/s139


  28    UNIT 15:SARAWAK BUMI
09/07/12       KENYALANG
  -
13/07/12     1.  Karangan Berpandu (2ms)      Menulis karangan tentang keistewaan negeri      Buku Teks Bm
                             Sarawak                        Gambar-m/s142
         2.  Ringkasan dan pemahaman (2ms)   Mencari isi (senaraikan )               Petikan
                             Membaca dan memahami serta menjawab soalan
         3.  KOMSAS – Puisi-Sajak        pemahaman.                      Antalogi GSGG
            Ketenangan (1ms)          Memahami puisi mengkaji teks
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Adjektif                     Buku Teks m/s 148


  29.    UNIT 15:SARAWAK BUMI
16/07/12       KENYALANG
  -
20/07/12     1.  Karangan Rencana (2 ms)      Mengembangkan isi karangan              Buku Teks m/s146
         2.  Novel – Teknik Penceritaan (2ms)  Menyenarai contoh peristiwa setiap teknik.
                             ( keseluruhan novel)
         3.  KOMSAS- Cerpen Gema Sepi      Kajian Cerpen 1 (mengikut tingkatan)         Antalogi GSGG
            Gadis Genius (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Adjektif                     Buku teks m/s148


  30.    UNIT 16: TEKNOLOGI BINAAN
23/07/12
  -       1.  Karangan Berpandu (2ms)      Menulis karangan berdasarkan gambar tunggal      Buku Teks BM m/s
27/07/12     2.  Ringkasan (2ms)          Meringkaskan teks – m/s 157              152
         3.  KOMSAS – Puisi- Sajak Warkah    Kajian puisi (mengikut tingkatan)           Antalogi GSGG
            daripada Ibu. (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Pembentukan kata                   Buku teks (ms 159)


  31.    UNIT 16: TEKNOLOGI BINAAN
30/07/12
  -      1.  Karangan Umum –           Menulis karangan.                   Novel Erti sebuah
03/08/12       (Perbincangan) (2ms)                                    Pengorbanan
         2. Novel – Nilai (2ms)         Perbincangan nilai serta contoh daripada teks
         3. KOMSAS – Prosa Tradisional      Prosa Tradisional 1 (mengikut ting)          Antalogi GSGG
           Hikayat anggun Cik Tunggal     Sinopsis cerita dan Tema
           (1ms)
         4. Tatabahasa (1ms)           Kesalahan pemilihan kata dan mencari makna      Buku Teks(m/s156)
                             perkataan.

                       CUTI NUZUL Al-QURAN (06/08/12)

  32    UNIT 17: ZAMAN KEGEMILANGAN
06/08/12      MELAKA
  -
10/08/12     1.  Karangan Umum- Cerita (2ms)    Menulis cerita.                    Gambar


Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                          diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

         2.  Ringkasan (2ms)          Mencari isi dan menulis ringkasan         Petikan
         3.  KOMSAS – Syair Perang saudara   Memahami puisi mengkaji teks           Antalogi GSGG
            di Pahang (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Jenis-jenis frasa                 Buku Teks m/s167)


  33
13/08/12
  -                        Ujian Selaras 2
17/08/12


  34
18/08/12             Cuti Pertengahan Penggal Kedua
  -
26/08/12

  35    UNIT 18:HERBA MALAYSIA
27/08/12
  -       1.  Karangan umum - (2 ms)       Mencari isi &Pendahuluan (latihan)
31/08/12     2.  Novel – Pengajaran (2ms)      Pengajaran (keseluruhan teks)           Novel
         3.  KOMSAS- Syair Mendapat       Puisi Tradisional 6 (mengikut tingkatan)     Antalogi GSGG
            Gembala Naga (1ms)                                  Buku teks M/s 178
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata dasar- membina ayat                     CUTI HARI KEMERDEKAAN ( 31/08/12 )

  36    UNIT 19: SUNGAI KHAZANAH
03/09/12      BERHARGA
  -
07/09/12     1.  Karangan Berpandu (2ms)      Menulis karangan                 Gambar
         2.  Ringkasan (2ms)          Petikan
         3.  KOMSAS – Sajak Ketenangan     Sajak 4 (mengikut tingkatan)           Antologi GSGG
            (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Ayat tunggal- membina ayat            Buku teks (ms 48)


  37    UNIT 20: INDUSTRI PEMBUATAN
10/09/12       BOT DAN PERAHU
  -
14/09/12     1. Karangan Umum –            Mencari isi – (peta minda)            Buku Teks(m/s200)
          Dimensi Keluarga                                    Gambar
          (Perbincangan) (2ms)
         2. Novel – Gaya Bahasa(1ms)       Kajian gaya bahasa
         3. KOMSAS – Sajak Laut (2ms)       Puisi moden –sajak 5 (mengikut ting)
         4. Tatabahasa (1ms)           Kata Ayat pasif


  38    UNIT 21: BINTANG DI LAUTAN
17/09/12
  -       1.Karangan Berpandu (2ms)        Memahami kehendak soalan             Gambar
21/09/12      2. Ringkasan (2ms)           Mencari isi
         3.KOMSAS – Sajak Warkah         Memahami puisi mengkaji teks           Antologi GSGG
          Kepada Generasi (1ms)
         4.Tatabahasa (1ms)           Ayat seruan                    Buku Teks m/s210


  39    UNIT 22: MENITI ALAF SIBER


Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                        diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

24/09/12
  -       1.  Ringkasan & Pemahaman       Menulis karangan                 Gambar
28/09/12     2.  Novel – ulang kaji & latih tubi  Novel keseluruhan teks
            (2ms)                                        Antologi GSGG
         3.  KOMSAS Cerpen – Latih tubi
            (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata penegas.                   Buku Teks m/s210


  40    UNIT 23: ANGKASA RAYA
01/10/12
  -       1.  Karangan Berpandu (2ms)      Memahami kehendak soalan
05/10/12     2.  Ringkasan (2ms)          Petikan
         3.  KOMSAS – Latih tubi Berfokus    Drama 1 ,2,3 (mengikut tingkatan)
            Drama (1ms)
         4.  Tatabahasa (1ms)          Kata Kerja


  41    UNIT 24: SALAM PERPISAHAN
08/10/12
  -       1. Karangan Umum –           Mencari isi – (peta minda)            Buku Teks (m/s68)
12/10/12       Dimensi Keluarga           Menulis Penutup – latihan
           (Perbincangan) (2ms)
         2. Novel – Latih tubi-keseluruhan    Sinopsis
           novel (2ms)
         3. KOMSAS – Latih Tubi Berfokus     Prosa Tradisional 1,2,3 (mengikut ting)
           Prosa Tradisional (1ms)
         4. Tatabahasa (1ms)           Kata Tugas

  42
15/10/12
  -                   Peperiksaan Akhir Tahun
19/10/12

  43    Perbincangan Skema Kertas Peperiksaan Akhir Tahun.
22/10/12
25/10/12     1. Kertas 1- Soalan 1-30 ( Tatabahasa). (2ms)
         2. Kertas 1- soalan 31-40 - ( Petikan komsas ). (2ms)
         3. Ringkasan & Pemahaman Petikan (1ms)
         4. Karangan Bahagian B – (1ms)

                      CUTI HARI RAYA HAJI (24/10/12)

  44    Perbincangan Skema Kertas Peperiksaan Akhir Tahun.:
29/10/12     1. Karangan Bahagian C-Soalan 1 & 2. ( 2ms)
  -       2. Karangan Bahagian C-Soalan 3 dan 4.(2ms)
02/11/12     3. Karangan Bahagian C-soalan 5 (1ms)
         4. Soalan D: Kajian Novel (1ms)

  45
05/11/12                 AKTIVITI MEMPERKASA BAHASA
  -
09/11/12

  46
10/11/12
  -                        Cuti Akhir Tahun
31/12/12
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                        diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.ccHASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS)

 Penggunaan                  Hasil pembelajaran Utama                 Hasil Pembelajaran
  Bahasa                                                    Khusus
           1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra.       1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
           2.0 – Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam            2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
           perbincangan
INTERPERSONAL     3.0 - Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata        3.1, 3.2, 3.3, 3.4
           sepakat
           4.0 - Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan                4.1, 4.2
           5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu       5.1, 5.2, 5.3
           6.0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan        6.1, 6.2, 6.3
           perkhidmatan
           7.0 - Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,         7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6,
           dibaca dan ditonton                               7.7
MAKLUMAT       8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu                8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,
                                                    8.7, 8.8
           9.0 - Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu                9.1, 9.2, 9.3
           10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera       10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
                                                    10.5, 10.6
ESTETIK        11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif       11.1, 11.2, 11.3
           dan bukan kreatif
           12.0- Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif              12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
                                                    12.5, 12.6
Aras 1        i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
Aras 2        i, ii, iii
Aras 3        I, ii, iii

Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci.
Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran.
     2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid.

RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2                        diedit oleh: mimu803

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Bahasa, Melayu, Ting
Stats:
views:1070
posted:1/6/2012
language:
pages:8
Description: Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 2 2012. Untuk Kegunaan guru Bahasa Melayu 2012