Docstoc

Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 1 2012

Document Sample
Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 1 2012 Powered By Docstoc
					   ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
     Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

                   RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
                      TINGKATAN 1 TAHUN 2012

MINGGU             TAJUK                    SKOP/ OBJEKTIF              RUJUKAN


      Orientasi Subjek Bahasa Melayu.                                   Sukatan Pelajaran dan
        1. Pendedahan format PMR            Format soalan objektif – tatabahasa dan     Huraian Sukatan
 1
        2. Kertas 1                  KOMSAS.                     Pelajaran.
4/1/12
        3. Kertas 2                  Format soalan subjektif
Hingga
                               Karangan berpandu, ringkasan,
6/1/12
                               pemahaman, karangan umum.
                               Novel.

      UNIT 1 :Hari Pertama Di Sekolah Menengah
  2
       1. Karangan Berpandu
09/1/12
       2. Interpersonal                Menulis karangan berdasarkan bahan.       Buku Teks m/s 1-8
Hingga
       3. KOMSAS                    Mendengar dan memberikan respon.         Antologi Kasut Kelopak
13/1/12
       4. Tatabahasa                  Memahami isi pantun dua kerat.          Jantung
                               Kata nama

      UNIT 2 :Berhemat Semasa Berbelanja
  3     1. Ringkasan karangan dan pemahaman
16/1/12    2. Ringkasan                  Meringkaskan teks dan menjawab kefahaman.    Ms 1 - 8
Hingga    3. Novel                    Menulis sinopsis novel.             Buku Teks B.Melayu
20/1/12    4. Estetik                   Menceritakan semula               Tkt.1
                                                        Novel Hikmah


      UNIT 2 :Berhemat Semasa Berbelanja
  4     1. Karangan Respon Terbuka.
23/1/12    2. Interpersonal                Penulisan – Mencari isi penting.         Ms 9 - 16
Hingga    3. KOMSAS                    Bersoal jawab dengan rakan            Buku Teks B.Melayu
27/1/12    4. Tatabahasa                  Pantun Empat Kerat                Tkt.1
                               Kata Ganti Nama Diri dan Simpulan Bahasa     Antologi Kasut Kelopak
                                                        Jantung


      UNIT 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah
  5
       1. Karangan Berpandu
30/1/12
       2. Ringkasan                  Menulis ringkasan dan    pemahaman yang    Ms 9 - 16
Hingga
       3. Estetik                   dipilih.                     Buku teks BM.TKt.1
3/2/12
       4. Tatabahasa                  Perkara yang menarik dalam karya         Antologi Kasut Kelopak
                               Kata Ganti Nama Diri               Jantung


      UNIT 4: Manisnya Senyumanmu
  6
       1. Ringkasan dan pemahaman
6/2/12
       2. Interpersonal                Penulisan- Menulis pendahuluan.         MS. 17 - 22
Hingga
       3. KOMSAS - Puisi - Syair            Memberikan Idea                 Buku teks BM.TKt.1
10/2/12
       4. Tatabahasa                  Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah        Antologi Kasut Kelopak
                               Golongan Kata Kerja               Jantung
 7
      UNIT 5 :Komputer Dalam Kehidupan
       1. Karangan Respons Terbuka           Menulis ringkasan dan menjawab pemahaman.    Ms 17 - 22
13/2/12
       2. Novel                    Tema dan persoalan
hingga
       3. Ringkasan                  Bentuk Kata Kerja                Buku Teks BM.Tktk.1
17/2/12
       4. Tatabahasa                                          Gambar Bersiri
                                                        Petikan
                                                        Novel Hikmah
 8


   Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                      diedit oleh: mimu803
   ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
     Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

      UNIT 5: Komputer Dalam Kehidupan
20/2/12  1. Karangan berpandu.               Penulisan- Menulis pendahuluan.         MS. 23 - 30
Hingga   2. Ringkasan dan pemahaman             Sinopsis                     Buku Teks BM.Tktk.1
24/2/12  3. KOMSAS - Prosa Tradisional           Sajak – Lebah dan Madu              Gambar Bersiri
      4. Tatabahasa                   Sinopsis                     Petikan
                               Golongan Kata Kerja               Kasut Kelopak Jantung


  9
27/2/12
Hingga                          UJIAN SELARAS 1
2/3/12


      UNIT 6 :Remaja Berwawasan
       1. Ringkasan dan pemahaman
 10
        2. Novel                    Penulisan – Mengembangkan isi pertama      MS. 23 - 30
5/3/12
        3. Peribahasa                 Watak dan perwatakan               Buku Teks BM.Tktk.1
Hingga
        4. Tatabahasa                 Kata Kerja                    Gambar Bersiri
9/3/12
                                                        Petikan
                                                        Kasut Kelopak Jantung


 11
10/3/12
Hingga
                       CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
18/3/12


      UNIT 7 : Wira Bangsa
       1. Karangan berpandu              Melengkapkan perenggan              Ms 31 – 38
 12
       2. Interpersonal                Menyatakan hujah
19/3/12
       3. KOMSAS - Cerpen               Cerpen (Tempang)                 Buku Teks Tkt. 1
Hingga
       4. Tatabahasa                  Kata Adjektif                  Novel
23/3/12
                                                        Kasut Kelopak Jantung
                                                        Buku Teks


      UNIT 8  : Ibu Negara Malaysia
 13     1.   Maklumat                 Memilih perkataan                Ms 31 – 38
26/3/12    2.   Novel                  Latar Masa                    Buku teks Tkt. 1
Hingga    3.   Peribahasa                Menyambungkan isi - penanda wacana        Jadual
30/3/12    4.   Tatabahasa                Kata Adjektif                  Kasut Kelopak Jantung 14    UNIT 8: Ibu Negara Malaysia
2/4/12    1. Karangan Respons Terbuka
Hingga    2. Interpersonal                Latihan mengembangkan isi-isi.          Ms 39 - 46
6/4/12    3. KOMSAS- Prosa Tradisional          Menyatakan pendirian
       4. Tatabahasa                  Prosa Tradisional ( Taju’l Muluk )        Buku Teks Tkt. 1
                               Kata Adjektif                  Kasut Kelopak Jantung
                                                        Ms 39 – 46
 15
      UNIT 9 : Indahnya Bumi Kenyalang.         Penggunaan sinkof dan perulangan.
9/4/12
        1. Estetik                   Latar masyarakat                 Buku Teks Tkt. 1
Hingga
        2. Novel                    Menyaring maklumat                Peta/pelan
13/4/12
        3. Maklumat                  Kata Adjektif (Kata Penguat)           Novel Hikmah
        4. Tatabahasa
   Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                      diedit oleh: mimu803
    ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
     Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc      UNIT 10 : LIMA Langkawi
 16
                                Menulis ringkasan dan memahami teks.       Ms 47 - 56
16/4/12
         1.  Ringkasan dan pemahaman         Membezakan maklumat
Hingga
         2.  Interpersonal              Puisi tradisioanal - Syair            Buku teks Tkt. 1
20/4/12
         3.  KOMSAS - Antologi            Kata Hubung                   Kasut Kelopak Jantung
         4.  Tatabahasa

 17    UNIT 11 :Sukan Memanah

23/4/12     1.  Maklumat                 Menghuraikan maklumat secara logik        Ms 47 – 56
Hingga      2.  Estetik                 Membandingkan maklumat
27/4/12     3.  KOMSAS- Cerpen              Tukang lama                   Buku teks Tkt. 1
         4.  Tatabahasa                Kata Sendi Nama                 Kasut Kelopak Jantung
                                                        Buku Teks

 18-19
30/4/12
Hingga                  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
11/5/12

                                .
 20    UNIT 12 : Pahlawan Perkasa.
14/5/12    1. Karangan berpandu              Menulis karangan                 Ms 57 - 66
Hingga     2. Novel                    Latar tempat
18/5/12     3. Maklumat                  Membaca teks                   Buku Teks 1
        4. Tatabahasa                 Kata tanya                    Novel


      UNIT 12 : Pahlawan Perkasa             Mengesan kecondongan pendapat          Ms 57 - 66
 21
                                Mengenal pasti bentuk pantun           Buku Teks Tkt. 1
21/5/12
         1.  Interpersonal              Prosa Tradisional Hikayat Marakarma       Kasut Kelopak Jantung
Hingga
         2.  Estetik                 Kata Pascakata                  Buku Teks
25/5/12
         3.  KOMSAS
         4.  Tatabahasa

22--23
26/5/12
Hingga                       CUTI PENGGAL PERTAMA
10/6/12

*** 24   Bab 13: Internet Jaringan Maklumat                                 Ms 67 – 74
11/6/12                            Menulis surat tidak rasmi
Hingga      1. Karangan Respons Terbuka          Plot - binaan plot                Buku Teks Tkt. 1
15/6/12     2. Novel                   Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah           Kasut Kelopak Jantung
         3. KOMSAS - Syair               Kata Bantu                    Novel Hikmah
         4. Tatabahasa
      PKJR
      Unit 1 : Keselamatan Jalan Raya


      Bab 14: Taman Negara Gunung Mulu
         1. Karangan Berpandu             Melengkapkan teks                Ms 75 - 82
 *25
         2. Maklumat                  Menentukan kesesuaian maklumat
18/6/12
         3. KOMSAS - Sajak               Diari Lama                    Buku teks Tkt. 1
Hingga
         4. Tatabahasa                 Kata Bantu                    Kasut Kelopak Jantung
22/6/12
      PKJR
      Unit 2 : Perlakuan Berisiko


 26    Bab 15: Belia Harapan Negara            Menulis surat rasmi               Ms 83 - 90
25/6/12     1. Karangan Respon Terbuka          Plot - teknik plot                Buku Teks Tkt. 1

    Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                      diedit oleh: mimu803
   ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
     Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

hingga     2.  Novel                  Cerpen ( Yuran )                 Novel Hikmah
29/6/12     3.  KOMSAS                  Kata sendi nama                 Kasut Kelopak Jantung
        4.  Tatabahasa


      Bab 16: Penggembaraan Misteri
        1. Karangan berpandu             Menulis karangan berdasarkan gambar tunggal.   Ms 91 - 98
 *27
        2. Interpersonal               MeMemujuk rakan
2/7/12
        3. KOMSAS – Drama               Mendung Hitam Beralih Jua            Buku Teks Tkt. 1
Hingga
        4. Tatabahasa                 Kata arah                    Kasut Kelopak Jantung
6/7/12
      PKJR
      Unit 3: Pegaruh Rakan Sebaya


      Bab 17: Pulau Percutian
 28
        1. Karangan respons terbuka          Menulis wawancara                Ms 96 - 106
9/7/12
        2. Novel                   Nilai
Hingga
        3. KOMSA- Prosa Tradisional          Budi Seorang Bapa Angkat             Buku Teks Tkt. 1
13/7/12
        4. Tatabahasa                 Kata pascakata                  Novel Hikmah
                                                        Kasut Kelopak Jantung

      Bab 18 : Alam Warisan Kita             Menulis karangan berpandukan gambar       Ms 107 - 114
        1. Karangan Berpandu             Membuat aduan
 *29
        2. Maklumat                  Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman        Buku Teks Tkt. 1
16/7/12
        3. KOMSAS                   Kata bantu                    Kasut Kelopak Jantung
Hingga
        4. Tatabahasa
20/7/12
      PKJR
      Unit 4: Bertindak Tegas

                                                        Ms 115 – 122
 30    Bab 19 :Belian Kayu Bernilai            Meringkaskan karangan
23/7/12    1. Ringkasan dan pemahaman           Pengajaran                    Buku Teks Tkt. 1
Hingga     2. Novel                   Sajak - Asap                   Novel
27/7/12     3. KOMSAS – Puisi               Kata ganda                    Kasut Kelopak Jantung
        4. Tatabahasa                                         Buku Teks

 31
30/7/12
Hingga                          UJIAN SELARAS 2
3/8/12

      Bab 20 : Jelapang Padi Kita                                     Ms 131 -138
        1. Karangan berpandu             Menulis karangan
 *32
        2. Novel                   Gaya bahasa                   Buku Teks Tkt. 1
6/8/12
        3. KOMSAS                   Prosa tradisional                Novel Hikmah
Hingga
        4. Tatabahasa                 Imbuhan pinjaman                 Kasut Kelopak Jantung
10/8/12
      PKJR
      Unit 5 : MeningkatkanKEselamatan Pengguna
      Jalan Raya
 33
      Bab 21 :Sumber Mineral                                       Ms 139 - 144
13/8/12
        1. Karangan respons terbuka          Menulis karangan                 Gambar Bersiri
Hingga
        2. Maklumat                  Menyatakan maksud tersurat dan tersirat     petikan
17/8/12
        3. KOMSAS                   Trauma Embah                   Kasut Kelopak Jantung
        4. Tatabahasa                 Kata terbitan                  Buku teks
 34
18/8/12
Hingga                  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA
26/8/12
   Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                      diedit oleh: mimu803
     ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
       Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

        Bab 22: Tukang Emas
 *35
          1. Ringkasan dan pemahaman                                   Ms 145 – 152
27/8/12
          2. Novel                   Meringkaskan teks dan soalan kefahaman.
Hingga
          3. KOMSAS                   Gaya bahasa                   Buku Teks Tkt. 1
30/8/12
          4. Tatabahasa                 Cerpen                      Novel Hikmah
        PKJR- Unit 6 : Laju Dan Memecut          Ayat tunggal                   Kasut Kelopak Jantung
 *36      Bab 23 :Sastera Tradisional Warisan Bangsa
3/9/12       1. Karangan respons terbuka          Menulis laporan                 Ms 153 - 158
Hingga       2. Maklumat                  Menyaring maklumat
7/9/12       3. KOMSAS                   Drama                      Buku Teks Tkt. 1
          4. Tatabahasa                 Ayat Tanya                    Kasut Kelopak Jantung
        PKJR - Unit 7 :Adakah Pemanduan Susah?
 37      Bab 24:Jasamu Dalam Ingatan
10/9/12       1. Karangan berpandu             Menulis karangan berpandukan carta        Ms 159 - 164
Hingga       2. Estetik                  Menganalisis karya
14/9/12       3. KOMSAS                   Cerpen                      Buku Teks Tkt. 1
          4. Tatabahasa                 Ayat seruan                   Kasut Kelopak Jantung
        Bab 25 : Parlimen Negara Kita
 *38        1. Ringkasan dan pemahaman                                   Ms 165 - 174
17/9/12       2. KOMSAS                   Meringkas dan menjawab kefahaman         Buku teks
Hingga       3. Interpersonal               Drama                      Kasut Kelopak Jantung
21/9/12       3.Tatabahasa                 Menyatakan perasaan
        PKJRUnit 8 : Menggunakan Jalan Raya        Susunan ayat tunggal
        Dengan Selamat dan Bertanggungjawab
        Bab 26 :Angkasa Lepas
 39
          1. Karangan respons terbuka          Menulis karangan - Syarahan           Ms 175 - 180
24/9/12
          2. KOMSAS                   Drama                      Buku Teks Tkt. 1
Hingga
          3. Interpersonal               Mengenal pasti isi penting            Kasut Kelopak Jantung
28/9/12
          4. Tatabahasa                 Ayat aktif
        Bab 27: Cuti Akhir Tahun                                      Ms 181 - 186
  40        1. Ringkasan dan pemahaman          Meringkaskan teks dan memahami teks.
1/10/12
Hingga
          2. Maklumat                  Membuat infrens                 Buku Teks Tkt. 1
5/10/12      3. KOMSAS                   Drama                      Kasut Kelopak Jantung
          4. Tatabahasa                 Ayat pasif                    Petikan rencana
  41
8/10/12
 Hingga                        PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
19/10/12

  42       1. Ringkasan dan kefahaman           Meringkaskan teks dan memahami teks       Ms 205 - 209
22/10/12      2. Interpersonal                Mengemukakan pandangan
HINGGA       3. KOMSAS                   Cerpen                      Buku Teks Tkt. 1
26/10/12      4. Tatabahasa                 Ayat komplemen                  Kasut Kelopak Jantung
  43     Latihan Pengukuhan dan Pengayaan
29/10/12      1.. Karangan berpandu             Kesan banjir                   Pengayaan.
HINGGA       2.. Karangan respons terbuka         Latar tempat                   Kertas Soalan PMR Tahun
 2/11/12      3. Novel                                            2010
 44
5/11/12    Latihan Pengukuhan dan Pengayaan          Petikan rencana dalam kertas soalan.       Pengayaan.
hingga       1. Ringkasan dan pemahaman          Soalan 1 hingga soalan 30.            Kertas Soalan PMR Tahun
9/11/12       2. Tatabahasa                 Soalan 31 hingga soalan 40            2011.
          3. KOMSAS
10/11/12
 Hingga
01/01/13
                              CUTI AKHIR TAHUN

        *** Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya- akan dilaksanakan mengikut surat pekeliling
        Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia.( sehingga dimaklumkan)
     Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                      diedit oleh: mimu803
  ** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
    Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

                    HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS)

 Penggunaan                Hasil pembelajaran Utama                Hasil Pembelajaran Khusus
  Bahasa
           1.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan      1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
              mesra.
           2.0 – Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam        2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
             Perbincangan
INTERPERSONAL     3.0 - Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan      3.1, 3.2, 3.3, 3.4
              kata sepakat
          4.0- Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan             4.1, 4.2

          5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan        5.1, 5.2, 5.3
             Sesuatu
          6.0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan      6.1, 6.2, 6.3
             dan perkhidmatan
          7.0 - Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,      7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7
             dibaca dan ditonton
 MAKLUMAT     8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu             8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

          9.0 - Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu             9.1, 9.2, 9.3

          10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya        10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
             Sastera
  ESTETIK      11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan       11.1, 11.2, 11.3
             kreatif dan bukan kreatif
          12.0- Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif          12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6

  Aras 1     i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
  Aras 2     i, ii, iii
  Aras 3     I, ii, iii

  Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci.
  Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran.
        2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid.

  RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH.
  Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                      diedit oleh: mimu803

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Bahasa, Melayu, Ting
Stats:
views:1501
posted:1/6/2012
language:
pages:6
Description: Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 1 2012. Untuk kegunaan guru Bahasa Melayu 2012