Docstoc

Kali Maa Aarti

Document Sample
Kali Maa Aarti Powered By Docstoc
					              Kali Maa Arti in Hindi

Prema Sahitha nita karun aarthi,
Maha kali maiya ki,
Arid ala daranii, mangala bharani,
Dukh hrini, sukhadaiyaa ki. 1

Tumahi aagama bhava bharne vali,
Tumahi jagatha laya karne vali,
Thumahe kashta lagee bhatana para.
Aakara turata sahaiyya ki. 2

Tumhin prabala ho hari ki Shakthi,
Rudra bhava shankara ki bhakthi,
Thumhin janani patavaraa bani,
Ika sevaka Sundara naiyaa kii. 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:151
posted:1/6/2012
language:
pages:1