HALOKARBON GAZLI (HCFC)

Document Sample
HALOKARBON GAZLI (HCFC) Powered By Docstoc
					                HALOKARBON GAZLI (HCFC)
               YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
                DOLUM ŞARTNAMESİDİR


   …………………. birimlerine ait Halokarbon Gazlı Yangın Söndürme tüplerinin
dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1-Dolum yapılacak cihazlar firma tarafından basınç testine tabi tutulacaktır.
2-Dolumu yapılacak olan cihazlardan boyası dökülmüş olanlar yeniden boyanacaktır.
3-Dolumu yapılan cihazlara basınç testi ve dolum anında gerekecek yedek parça ve malzeme
  ücretleri firma tarafından karşılanacak ve ücret talep edilmeyecektir.
4-DIN-14270’e göre el söndürücü aletlerinde portatif söndürücülerde, yangına karşı koruma
tertibatında kullanılan bir gaz olacaktır.
5-ABCE yangınların tamamında kullanılacaktır.
6-Elektrik ve Elektronik sistemlerde çıkacak yangınlarda kirliliğe neden olmadan elektriği
kesinlikle iletmeden elektronik cihazları tahrip etmeden söndürme özelliğine sahip olacaktır.
7-Yangın Söndürme cihazı 1000 volt’a kadar elektrik iletmeyecek.
8-İnsan sağlığına zarar vermeyecek renksiz ve kokusuz olacaktır.
9-Tetikleme tertibatına bir defa basılıp bırakıldığında tüpün içerisinde kalan HCFC gazı yine
kullanılacak. Gaz kendiliğinden boşalmayacak.
10-Yüklenici firma tarafından yangın söndürme altı ayda bir yerinde kontrol edilmek kaydıyla
2 yıl garantili olacaktır.
11-Yangın deneyi sırasında kullanılan yangın söndürme cihazları yüklenici tarafından ücretsiz
olarak doldurulacaktır.
12-Firma cihazların periyodik kontrollerini dolum tarihinden itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz
olarak altı ayda bir yapacaktır. Muayene sırasında eksilen kimyasal maddeler tamamlanır,
bozulmuşsa değiştirilir. Boya ve yazılarda dökülme ve silinme varsa tarafından yenilenir.
 13- Tüpün hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik
   özelliklerini belirten etiket olmalıdır.
14-………………………..birimlerindeki tüpler firma tarafından alınacak dolumu ve bakımı
yapıldıktan sonra aldıkları yerlere (birimlere) teslimlerini yapacak ve eğer isteniyorsa
gösterilen yerlere asacaklardır.
15-Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip
imzalayacaklar. Kabul etmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
16-İdare söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğunu istediği kuruma ve kuruluşa test
ettirebilecek, teste kullanılan cihazlar ile test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak,
boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak
doldurulacaktır.
17-Firma teklif sırasında, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi idareye
  teslim etmelidir.(Teklif veren firmanın kendi şirketi adına)
18-Firma teklif sırasında, TSE den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik belgesini idareye teslim
etmeli.
19-Firma teklif sırasında, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından alınmış olan en son tarihli belgeleri
 (Yangın söndürücüler dolum bakım ve hidrostatik test belgesi-kuru tozlu karbondioksitli,
  basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney ve bakım yeterlilik belgesi) idareye teslim
  etmeli.
20-Teklif veren firmalarda İSO 9001 : 2000 Kalite Belgesi ve CE (Avrupa Standartlarına
Uygunluk Belgesi) Sertifikaları aranacaktır

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:245
posted:1/6/2012
language:Turkish
pages:2