SILIFKE IL�ESI PROTOKOL LISTESI by vjb56c7A

VIEWS: 330 PAGES: 8

									          SİLİFKE İLÇESİ RESMİ PROTOKOL DAVETİYE LİSTESİ
ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
KAYMAKAM           Fatih DAMATLAR

                          MİLLETVEKİLLERİ
ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
Adalet ve Kalkınma Partisi  Zafer ÇAĞLAYAN        kayao@dtm.gov.tr

"              Ahmet Tevfik UZUN      gulcankanmaz@yahoo.com

"              Çiğdem Münevver ÖKTEN    cmokten@hotmail.com

"              Nebi BOZKURT         gulunay_06@hotmail.com

Cumhuriyet Halk Partisi   Ali Rıza ÖZTÜRK

"              Prof.Dr.Aytuğ ATICI     aytug.atici@tbmm.gov.tr

"              Ġsa GÖK

"              Vahap SEÇER

Milliyetçi Hareket Partisi  Ali ÖZ

"              Mehmet ġANDIR

Bağımsız           Ertuğrul KÜRKÇÜ

                       KAMU VE ÖZEL İDARECİLER
ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
               Per. Yb.
Garnizon Komutanı
               Ġbrahim ALAN
Belediye BaĢkanı       Bayram Ali ÖNGEL

Cumhuriyet BaĢsavcısı    Vekil ÖZTÜRK

Adalet Kom.BaĢkanı      Ġbrahim ĠLHAN

Baro Temsilcisi       Av. Hüseyin Haluk ERTAġ
M.Ü.Uyg.Teknoloji      Doç. Dr.
ĠĢl.Yük.Okul Müd.      Levent SON
M.Ü.Silifke         Doç. Dr.
M.Y.O.Müd          Süphan KARAYTUĞ
S.Ü.TaĢucu          Prof. Dr.
M.Y.O.Müd          Halis OĞUZ
                        ESKİ PARLEMENTERLER
ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
               Dr.Ali SU

                        EMNİYET MENSUPLARI

ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
Ġlçe Jandarma        J. Yzb.
Komutanı           Hakan SAYILAN
Ġlçe Emniyet
               Volkan ĠMĠġÇĠ
Müdürü
Sahil Güvenlik TCSG305
               Yzb. Seçkin TEMUR
Komutanlığı
                              Sayfa 1
                         ADLİ YARGI MENSUPLARI

ÜNVANI              ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
C.BaĢsavcısı           Vekil ÖZTÜRK

C.Savcısı             Ramazan AKIN

“                 Mehmet Ġbrahim OBUT

“                 Yarcan MUTLU

“                 Aytaç CANAGĠR

“                 Ġbrahim GÜNDÜZ

"                 Barbaros DOĞAN

ACM. BaĢkanı           Ġbrahim ĠLHAN

ACM.Üyesi             Kubilay KURT

ACM.Üyesi             Kübra DOĞAN

1.AS.C Hakimi           Ahmet Erkan DEVECĠ

2.AS.C Hakimi           Tufan ARSLANTAġ

1.AH.Hakimi            Nurettin DALĞIÇ

2.AH.Hakimi

SC.Hakimi             Gökhan AKSUNGUR

SH Hakimi             Zeynep Ceren AHEN

Cezaevi Müdürü          Bayram BOZAN                             NOTER
ÜNVANI              ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

1. Noter             Mehmet DOĞAN

2. Noter             Ġbrahim UYAR

               T.B.M.M.GRUBU BULUNAN PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARI

ÜNVANI              ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
Adalet ve Kalkınma Partisi
                 Ġsmail Hakkı KÖROĞLU
Ġlçe BaĢkanı
Cumhuriyet Halk Partisi Ġlçe
                 Orhan DAL
BaĢkanı
Milliyetçi Hareket Partisi Ġlçe
                 Özer ÖZEL
BaĢkanı
BarıĢ ve Demokrasi Partisi
                 Kemal KANĠK
Ġlçe BaĢkanı

                               Sayfa 2
                  BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLIKLARI

ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Liman BaĢkanı        Mustafa YILMAZ


Ġlçe Müftüsü         Bekir KAPLAN


Gençlik Spor Ġlçe Müdürü   Kamil ACAR


Meteoroloji Müdürü      Mehmet SÖYLER


Kadastro


Tapu Müdürü         Ahmet ÖZBAY


Gümrük Müdürü        Ömer ÇOKPARLAMIġ


Gümrük Muh. Müd.


Kredi Yurt.Kur.Müd.     Mustafa Kemal KARATAġ

                        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
Nüfus Müdürü         Ali ZĠHNĠ

Özel Ġdare Müd.       Erkan ARICI

Yazı ĠĢleri Müd.       Osman OKUR

Özel Büro          Nimet ERTOPRAK

                        MALİYE BAKANLIĞI

ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Mal Müdürü          Dursun DENĠZ

Vergi Dairesi Müdürü     ġevket ġENGÜL

                      MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÜNVANI            ADI VE SOYADI                    İMZA

Millî Eğitim Müdürü     Musa AYDIN

                        SAĞLIK BAKANLIĞI

ÜNVANI            ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
 Toplum Sağlığı Mrk. BĢk.
               Dr. Yüksel EREN
Sr. Tbb.

 Devlet Hast.BaĢ Tbb.    Op.Dr. Gökhan GÜL

Sahil Sağlık Denetle. Tbb.  Salih DOĞAN

Verem SavaĢ Disp.Tbb.


                             Sayfa 3
                    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (K.İ.T.’LER)

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Türk Telekom Md.        Ergün UYSALOĞLU


Ptt.Merkez Müdürü        Erdal KAYA


Seka Akdeniz Md.        Cumali MELEKOĞLU


Karayolları 51 ġb.       Mustafa ERSÖZ

                      TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Ġlçe Tarım Müd.         Yusuf GÜN

Atatürk Koop.ve El San.Eğit
                Mevlüt GÖKSU
Mrk.Md.

                  TARIM VE KÖYİŞLERİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Ziraat Od.Mec.BĢk.       Durhasan AKARCA                  TBMM


Ziraat Od.Yön.Krl.BĢk.     Mahire CAN


                SOSYAL GÜVENLİK BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Sosyal Güvenlik Kurumu     Nihat KURġUN


                SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Tic.ve San.Od.Meclis BaĢkanı Nurettin KAYNAR


Tic.ve San Od.Yön.Krl.BĢk.   Ali DOĞAN


Tic.ve San.Od.Gen.Sek.     Yıldırım BAYDAR


Esnaf Kef.Kredi Kop.BĢk.    Uçal MAVĠLĠ


Esnaf ve San.Od.BĢk.      Uçal MAVĠLĠ


Bakkallar ve Bayiler Od.BĢk.  Zahide DOĞAN


ġöförler Od.BĢk.        Ayhan KOÇAK                              Sayfa 4
              ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ÜNVANI         ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

TEDAġ Mü.Md.      Mahmut TECE

                  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ÜNVANI         ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Müze Müdürü      Ġlhame ÖZTÜRK


Kütüphane Müd.     Mustafa FAHLĠOĞULLARI


Ġlçe Turizm ġefliği.

                   ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÜNVANI         ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Orm. ĠĢl. Md.     Mustafa ASLAN


Özel Çev.Kr.Md.    Ġbrahim KARACA


Dsi. 62 ġb.Md.     A.Selcan ATAY

                     RESMİ BANKALAR

ÜNVANI         ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Ziraat Bankası     Maksut DEMĠR


Vakıf Bank       Kuddusi ġEN


Halk Bankası      Mehmet Cemal ÖZDENER

                     ÖZEL BANKALAR

ÜNVANI         ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Ak Bank        Emrah POLAT


ĠĢ Bankası       Fırat ALTUNDĠġ


Yapı Kredi Bnk.    Süleyman KARACA


Deniz Bank       Ahmet KOÇ


Garanti Bankası    Mustafa DÖLEK


ġekerbank       Suat AKDOĞAN


HSBC Bank       Onur ALTINLI


TaĢucu ĠĢ Bankası   Hülya ÖZTÜRK


                         Sayfa 5
              T.B.M.M. GRUBU BLUNMAYAN SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
Bağımsız Türkiye Partisi
                Lütfi EFE
(BTP)

Büyük Birlik Partisi      Sinan ÇOBAN


Demokrat Parti         Nazif TOL


Demokratik Sol Parti      Özgür KORKUTAN


Genç Parti


Halk ve EĢitlik Partisi    Celal ERKAL


ĠĢçi Partisi          Ali Ġhsan AKKAYA


Liberal Demokrat Parti (LDP) Mustafa LEVENT


Millet Partisi         Hasan TÜRER


Özgür Toplum Partsi      Abdullah GÜNDOĞAR

Özgürlük ve DayanıĢma
                Halil Serdar AFACAN
Partisi

Saadet Partisi         Ömer Faruk DEMĠRCĠ


Türkiye Müdafai Hukuk Partsi Hüseyin ARI
                       İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Ġl Genel Mec.Üyesi       Mustafa GÖKTAġ


“               Yahya YILMAZ


“               Ali TOKMAR


“               Çağatay AKYÜREK


“               Hasan ÇALIKOĞLU


                              Sayfa 6
                         YEREL BASIN

ÜNVANI           ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Haber Gazetesi       Sadık YÜKSEL


Sesimiz Gazetesi      Sadık CĠVELEK


Silifke Gazetesi      Erol OKUR


Yeni Göksu Gazetesi     Zeki KEKEÇOĞLU


Göksu FM          M.Duran SIRALI


Ses FM           Hatice KORKUT


Silifke Ġnternet Haber   Atike KUTBAY


Silifke FM         Halil Ġbrahim BAKLA


Silifke Life        Mustafa YILMAZ


                         ULUSAL BASIN
ÜNVANI           ADI VE SOYADI           TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Anadolu Ajansı Temsilcisi  Hüseyin HASKAN


Cihan Haber Ajansı ve Zaman
              Cevdet ÇAYLI
Gazetesi Muhabiri

Cumhuriyet Gazetesi
              YaĢar ÖZTÜRK
Muhabiri

Doğan Haber Ajansı- Hürriyet-
               Mehmet OKUR
Radikal-Posta-Gözcü


Ġhlas Haber Ajansı     Murat ġENGĠ


Sabah Gazetesi Muhabiri   Esma OKUR


TRT Temsilcisi       Atike KUTBAY


Yeni Asya Gazetesi Muhabiri Fatih Mehmet ONĞUN


Ajans Haber Türk      Murat PANCAR


                             Sayfa 7
                    KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER
ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

Atatürkçü DüĢünce Derneği    Yüksel BÜTÜN

ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme
                Ecz. Vesalet RAVANOĞLU
Derneği

TaĢeli Kültür ve Eğitim Vakfı  Rıfat KARADUMAN


Türk Hava Kurumu BaĢkanı    Mustafa ARICAN

Türkiye Kızılay Derneği
                Mustafa BECEREN
BaĢkanı

Göksu Vakfı BaĢkanı       Yüksel BÜTÜN


SYDV Müdürü           Asuman KAYA

Alevi Kültür Dernekleri Silifke
                Celal Necati ÜÇYILDIZ
ġubesi

                       BELDE BELEDİYE BAŞKANLARI

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA

TaĢucu Belediye BaĢkanı     YaĢar AÇIKBAġ

Akdere Belediye BaĢkanı     ġahin AKIġ

Arkum Belediye BaĢkanı     Mehmet DURMUġLU

Atayurt Belediye BaĢkanı    Sedat YEĞĠNER

Atakent Belediye BaĢkan     Hasan USLU

Narlıkuyu Belediye BaĢkan    Ali OKUR

Uzuncaburç Beld.BĢk.      Muzaffer MEMĠLĠ

YeĢilovacık Beld.BĢk.      Ġhsan KÜPÜK

                         SENDİKA BAŞKANLARI

ÜNVANI             ADI VE SOYADI          TESLİM ALAN KİŞİ  İMZA
Eğitim Birsen          Adem KOġTUR

Eğitim ĠĢ Sen.         Ali Kemal ÖZKAN

Eğitim Sen           Mehmet DOĞAN

Tar.Orman Sen.         Ġsmail KESER

T.Em.As.Der.          Mustafa ÖZGÜR

Türk Eğitim Sen.        Emin Ali GEZER

Teç-Sen             Bülent USLUER
                      Güncelleme Tarihi: 28.12.2011

                              Sayfa 8

								
To top