Tekenen en symptomen van Kundalini

Document Sample
Tekenen en symptomen van Kundalini Powered By Docstoc
					Wat is Kundalini?
Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het
duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half
keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat. Deze
energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite
onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording.
Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate
altijd door ons lichaam. In haar grofste vorm is het sexuele
energie, maar na het opstijgen kan zij allerlei vormen
aannemen. Het aanspreken van het reservoir aan Kundalini-
energie en het opstijgen van de energie door de aanwezige
chakra's of zenuwknopen, kan het beste geleidelijk gebeuren,
omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan
wanneer blokkades doorbroken worden.

Ons medische symbool, de aesculaap, is oorspronkelijk
afgeleid van het symbool voor Kundalini-energie, de caduceus,
dat staat voor het zelf-helend mechanisme. Deze oorsprong is
nauwelijks nog bekend. De twee slangen van de caduceus symboliseren het opnemen van
prana (chi of ki) uit de ingeademde lucht, die vervolgens onderin de staf bij de Kundalini-
energie wordt gevoegd, die gewekt wordt en opstijgt. De vleugels bovenin de staf
symboliseren het ontwaakte bewustzijn, ofwel de reikwijdte van de geest, wanneer de
Kundalini-energie de goddelijke energie ontmoet. Kundalini is in essentie een zelf-helende
kracht.
De kosmische opstijgende kracht wordt in het Hindoeïsme ook wel Shakti genoemd of de
Godin, die zich op onze kruin verenigt met de God Shiva, die staat voor de kracht van het
bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. Dat het bij ons spirituele proces ook
gaat om deze beweging van boven naar beneden: het indalen van het bewustzijn door de
chakra's naar beneden toe, wordt nog wel eens vergeten. Het is juist de manifestatie van het
ontwaakte bewustzijn, waarvoor we hier op aarde zijn. Beide bewegingen, het opstijgen van
Kundalini, en het indalen van bewustzijn zijn dus even belangrijk.

Fysiek of psychisch trauma kan vaak de oorzaak zijn van een plotseling wakker worden van
de energie. Ook het verkeerd beoefenen van allerlei spirituele technieken, bijvoorbeeld in
korte tijd zonder voorbereiding, kan de Kundalini onvoorbereid doen opstijgen en voor grote
problemen zorgen zoals psychose. Een goede aarding is van levensbelang bij dit proces.
Daarnaast is het tegenhouden of onderdrukken van het proces, wanneer het eenmaal ontketend
is, nooit gezond en kan het zelfs gevaarlijk zijn.
Het is niet aan te raden om weinig voorbereid bewust de Kundalini-energie te gaan opwekken.
Beter is het om door middel van oefening en lichaamsgericht werk eerst voor een goede
aarding te zorgen. Is het proces echter toch ontketend met mogelijk psychische en/of
lichamelijke problemen tot gevolg, onthou dan dat het, hoe moeilijk ook, om een helend
proces gaat. Zoek daarbij de steun die je nodig hebt. Ik hoop dat je daarin iets aan deze
website zult hebben.
                                                1
Tekenen en symptomen van Kundalini
door El Collie


Veel mensen van wie de Kundalini-energie onverwacht is vrijgekomen weten niet wat er met
hen gebeurt, en de bestaande maatschappelijke onwetendheid over dit multidimensionale
transformatieve proces maakt het moeilijk om medische of alternatieve hulpverleners, of
geestelijke raadslieden te vinden die de symptomen herkennen, zeker wanneer ze sterk fysiek
zijn. Veel mensen weten dat de vrijgekomen Kundalini-energie de deuren kan openen naar
allerlei mystieke, paranormale en magische ervaringen, maar weinig mensen realiseren zich
dat het ook een dramatische impact op het lichaam kan hebben. Mensen die reageerden bij
Shared Transformation doen verslag van lange vreemde perioden van ziekte, maar ook
radicale geestelijke, emotionele, interpersoonlijke, psychische, spirituele veranderingen en
veranderingen van levenswijze. Steeds weer horen we verhalen van frustrerende, soms
wanhopige bezoeken aan artsen, healers, therapeuten etc. die het niet begrepen, noch konden
helpen bij de talloze pijnen en problemen die een razende Kundalini-energie ontketent

De volgende symptomen zijn veel voorkomende manifestaties van vrijgekomen
Kundalini-energie:

      Spiertrekkingen, krampen of spasmen.
      Sterke energiestromingen of immense electriciteit die door het lichaam circuleert.
      Jeukende, trillende, prikkende, tintelende, stekende of kriebelende sensaties.
      Intense hitte of koude.
      Onvrijwillige lichaamsbewegingen (komen vooral voor tijdens meditatie, rust of
       slaap): schokken, trillen, bibberen; het gevoel door een innerlijke kracht in
       houdingen te worden geduwd, of het lichaam op een ongebruikelijke manier
       bewegen. (kan verkeerd gediagnosticeerd worden als epilepsie, restless legs
       syndrome (RLS) or PLMD)
      Veranderingen in eet- en slaappatronen
      Episoden van extreme hyperactiviteit of juist overweldigende moeheid (sommige
       mensen met ME of het chronisch vermoeidheidssyndroom ervaren een Kundalini-
       ontwaken)
      Geïntensifeerde of verminderde sexuele lust.
      Hoofdpijnen, druk op de schedel.
      Versnelde hartslag, pijnen op de borst.
      Spijsverteringsproblemen.
      Gevoelloosheid of pijn in de ledematen (vooral linkervoet en -been)
      Pijnen en blokkades op wat voor plek dan ook; vaak in de rug en nek (veel gevallen
       van fybromyalgie zijn Kundalini-gerelateerd)
      Emotionele uitbarstingen; snelle stemmingswisselingen; buitenproportionele perioden
       van verdriet, angst, woede of depressie, schijnbaar zonder oorzaak.
      Spontane vocalisaties (inclusief lachen en huilen) - net zo onbedoeld en
       oncontroleerbaar als hikken.
      Het horen van een intern geluid of geluiden, meestal beschreven als een fluit, trommel,
       waterval, fluitende vogels, zoemende bijen; maar het kan ook klinken als bulderende,
       ruisende of donderende geluiden of als oorsuizingen.
      Geestelijke verwarring; moeite met concentreren.


                                                2
     Veranderde bewustzijnsstaten; verhoogd bewustzijn; spontane trancestaten; mystieke
     ervaringen (wanneer het geloofssysteem van de persoon teveel bedreigd wordt door
     deze ervaringen, kan dit leiden tot psychose en grootheidswaan)
     Hitte, vreemde aktiviteit en/of ervaringen van gelukzaligheid in het hoofd, vooral rond
     de kruin.
     Ecstase, gelukzaligheid en perioden van immense vreugde, liefde, vrede en compassie.
     Paranormale ervaringen: buitenzintuiglijke waarnemingen; lichaamsuittredingen;
     herinneringen aan vorige levens; astraal reizen; direkte bewustwording van aura's en
     chakra's; contact met spirituele gidsen d.m.v. innerlijke stemmen, dromen of
     visioenen; helende krachten.
     Toegenomen creativiteit: nieuwe interesse in zelfexpressie en spirituele communicatie
     d.m.v. muziek, kunst, poezie etc.
     Toegenomen begrip en gevoeligheid: inzicht in de eigen essentie; dieper begrip van
     spirituele waarheden; byzonder bewustzijn van de omgeving (inclusief "vibraties"
     van anderen)
     Verlichtingservaringen: een direkt weten van een grotere realiteit; transcendent
     bewustzijn.

Sommige mensen geven aan dat ze het concept "Kundalini" vreemd vinden, en liever praten
over een (spiritueel) ontwaken of bewustworden, en dat is prima. Maar voor velen die contact
opnemen biedt de verklaring van Kundalini-energie een belangrijk denkkader waarin zij hun
ervaringen kunnen accepteren en kunnen werken met hun ervaringen. We hebben allemaal
een unieke manier van interpreteren, honoreren en beschrijven van onze spirituele wijsheid. Ik
geloof niet dat er één juiste manier is om de waarheid te kennen en uit te drukken. Het is veel
belangrijker volgens mij om een open hart te hebben en trouw te blijven aan onze eigen weg,
waar die ook naartoe leidt.

Er wordt ook vaker gevraagd waarom we niet meer nadruk leggen op het goddelijke en de
realizatie van God, wat centraal staat in een spiritueel ontwaken. Omdat iedereen zijn
mystieke ervaringen verschillend ervaart en persoonlijk interpreteert, en het belangrijk is dat
niemand zich hierin buitengesloten voelt, spreken we alleen van bewustwording en
transcendente staten.

Bovendien komen diepere spirituele realisaties vaak pas later voor, soms maanden of jaren
nadat andere symptomen van het vrijkomen van Kundalini-energie zich hebben voorgedaan.
Mensen die duidelijk spirituele ervaringen hebben zijn meestal beter in staat te integreren en
profijt te trekken uit dit proces, onafhankelijk van hoe men het noemt. Maar diegenen die
ziekte of vreemde psychische verschijnselen ervaren zijn vaak erg gealarmeerd totdat zij
begrijpen dat ze niet ziek of gek zijn. En zelfs verlichtings- en andere prachtige ervaringen
kunnen zo sterk zijn dat mensen aan hun verstand gaan twijfelen. Om deze reden is het
belangrijk deze informatie te bieden en ervaringen op dit gebied met anderen te delen.
                                                 3
Spirituele Crisis
In het boek Spiritual Emergency, when Personal Transformation becomes a Crisis hebben
de amerikaanse psychiater Stanislav Grof en zijn vrouw Christina Grof artikelen
bijeengebracht van verschillende vooraanstaande psychiaters, psychologen en spiritueel
leraren. Stanislav Grof ontdekte tijdens zijn loopbaan het belang van veranderde
bewustzijnsstaten voor het begrip van de menselijke psyche en maakte van dit gebied
zijn levenswerk. Christina Grof, die zelf na de geboorte van haar kind een periode van
spirituele opening ondervond en vele crisisperioden doorstond voordat zij begreep dat
ze een Kundalini-ontwaken had ervaren, richtte SEN op, het Spiritual Emergence
Network, waar mensen met vragen rondom spirituele crisis en ontwaken terecht kunnen

Spirituele crises zijn geen toevallige uitingen van een slecht functionerend brein. Het zijn
manifestaties van de diepe reservoirs aan menselijke ervaring die normaal gesproken niet
toegankelijk zijn. Het doormaken van dergelijke crisisperioden kan enorm beangstigend zijn,
maar ook veel mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en genezing. Spirituele crisis kan
uitgelokt worden door ziekte, een ongeluk of operatie. Het kan ook ontstaan door een
krachtige sexuele ervaring, door fysieke uitputting of, bij vrouwen, door geboorte van een
kind, abortus of miskraam. Vaak ook is emotioneel trauma de "trigger". Maar natuurlijk kan
spirituele crisis ook optreden als gevolg van intensieve meditatie en andere spirituele oefening
die gericht is op het activeren van spirituele ervaring.

Met de opkomst van de industriële en wetenschappelijke revolutie werd rationaliteit de
maatstaf van alle dingen. Alles wat doet denken aan mysticisme werd gezien als overblijfsel
van de donkere middeleeuwen. Veranderde bewustzijnsstaten werden niet meer gezien als
belangrijke informatiebron over het zelf en de realiteit, maar als pathologische uitingen van
mentale activiteit. Psychiatrie onderdrukt deze uitingen in plaats van ze te ondersteunen.
Daarmee worden de concepten en praktijken van grote mystieke tradities, of ze nu
boeddhistisch, soefi, christelijk of hindoeïstisch zijn of anderszins, teniet gedaan.
Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat werkelijke spiritualiteit gebaseerd is op
persoonlijke ervaring en belangrijk is als onderdeel van het leven. Ongewone
bewustzijnsstaten zijn er in vele variaties, van puur spirituele ervaring tot pathologische
condities waarbij medische behandeling noodzakelijk is. Het spiritualiseren van een psychose
die mogelijk een organische oorzaak heeft is uiteindelijk net zo gevaarlijk als het
onderdrukken van werkelijk spirituele ervaringen.

Er zijn verschillende vormen van spiritueel ontwaken die in Spiritual Emergency allemaal
beschreven worden, waaronder het ontwaken van de Kundalini-energie. Steeds meer mensen
ervaren juist deze vorm van spiritueel ontwaken. Andere vormen zijn onder andere de
sjamanistische inwijding, bijna-doodervaringen, en eenheidservaringen of piekervaringen.

Lee Sannella is een amerikaans psychiater die met name de Kundalini ervaring bestudeerde.
Hij heeft een uitgebreide kennis op het gebied van de holistische geneeskunde en
verschillende spirituele richtingen. Hij schreef onder andere The Kundalini Experience:
Psychosis or Transcendence.
                                               4
Hierin suggereert hij dat vele emotionele en fysieke verschijnselen die nu door de medisch
wetenschap worden afgedaan als geestesziekte of somatische aandoeningen, mogelijk
verschijnselen kunnen zijn van de spirituele transformatie die een Kundalini-ontwaken op
gang brengt. In zijn artikel in Spiritual Emergence gaat hij in op het verschil tussen psychose
en spirituele crisis. Het proces van Kundalini-ontwaken is een zuiveringsproces. Het is
mogelijk dat wanneer een plotseling ontwaken plaatsvindt, iemand een psychotische reactie
ontwikkelt. Door sociale druk, negatieve reacties of de eigen conditionering ten opzichte van
spirituele ervaring kan dit uitgelokt worden. Iemand die een Kundalini-ontwaken ervaart is
over het algemeen objectiever over zijn of haar ervaringen, en wil ze graag delen en er zicht
op krijgen terwijl mensen die meer naar de psychose neigen, vaak blijven hangen in één
bepaald aspect van hun ervaring en er mogelijk geheimzinnig over doen.
Wanneer men weerstand vertoont tegen het proces verergert dit over het algemeen de
negatieve symptomen. Het is het beste zich helemaal aan het proces over te geven.
Uiteindelijk is het nodig dat er een verandering van houding in onze maatschappij ontstaat,
zodat het zuiverende Kundalini proces gezien wordt als een zegening. Mensen die het
ondergaan ontvangen een therapie van binnenuit, die veel effectiever is als de therapie die we
van buitenaf ontvangen.

Het onderzoek naar psychospirituele processen is pas begonnen. Het is belangrijk dat er
welwillende luisteraars zijn die de ervaringen van mensen die dit proces doorlopen kunnen
bevestigen en erkennen. Uiteindelijk leidt een proces van spiritueel ontwaken naar een
veranderde staat van bewustzijn, een nieuwe vorm van zijn in de wereld. Een staat waarin het
individu de eenheid van alle dingen gaat ervaren, iedere levensvorm op deze aarde gaat
waarderen en toleranter ten opzichte van zijn medemens komt te staan. Een staat van zijn die
we met onze rationele intelligentie niet kunnen ervaren.

Adviezen voor het omgaan met spirituele crisis

  -  Accepteer de fase waar je nu in zit, wat die ook moge zijn. Hoewel je je het nu
    misschien moeilijk kunt voorstellen: het gaat voorbij. Probeer niet in paniek te raken,
    paniek brengt je altijd verder van huis.

  -  Geloof in jezelf. Elk mens heeft alles in huis om alles te hanteren, je kunt er echter
    niet altijd direct bij. Blijf vertrouwen dat je, hoe dan ook, je weg zult vinden.

  -  Stel geen onmogelijke eisen aan jezelf zoals: dan en dan moet het echt voorbij zijn.
    Wees lief voor jezelf, en geef jezelf de ruimte om met vallen en opstaan hier mee om
    te gaan.

  -  Zoek ontspanning via muziek, ga daarbij op je bed liggen of op de vloer, met een
    slaapzak o.i.d. over je heen. Het is vaak heel goed gebleken om daarbij te luisteren
    naar lichte klassieke muziek. (fluit, harp, viool, kamermuziek, renaissance of barok,
    Mozart, Vivaldi, Bach e.d.)

  -  Let in deze fase extra op je dromen. Zijn er thema‟s die steeds terugkomen? Maak een
    soort droomdagboek – een schrift met een pen naast je bed – of ga eventueel in een
    droomgroep.
                                                 5
-  Artistieke expressie: schrijven, schilderen, muziek maken is erg helend voor de ziel.
  Het gaat er niet om te streven naar een kwalitatief hoog nivo. Het gaat erom dat je een
  kanaal vindt voor wat je doormaakt naar de concrete materie toe. Dit geeft je
  handvaten.

-  Doe eventueel een gerichte meditatie, bijvoorbeeld actieve imaginatie, maar alleen in
  overleg met een spiritueel leraar die de spirituele crisis (her)kent.

-  Ontwikkel simpele persoonlijke rituelen zoals bijvoorbeeld:
   o Alles wat jou nu belast loslaten door het op te schrijven en vervolgens te
     verbranden, of in het water te gooien om een steen gebonden. Het werkt goed
     als daar een getuige bij is die je erg vertrouwt.
   o Onder de douche je voorstellen dat alles wat je nu hindert om je te ontspannen,
     mee wegloopt in het afvoerputje.
   o Je voorstellen dat je omgeven wordt door wit of diepblauw licht dat je als een
     schild beschermt tegen invloeden van onwelkome elementen.

-  Het kan goed zijn om een tijdje niet bezig te zijn met actief innerlijk onderzoek. Zeker
  als je in therapie gaat is het misschien beter om tijdelijk meer de dagelijkse problemen
  te bespreken, dan een uitgebreide psycho-analyse of een heftig regressief proces in te
  gaan, totdat de crisisverschijnselen over zijn.

-  Doe tijdelijk geen spirituele oefeningen. Verschillende heilige werkvormen zijn
  ontstaan vanuit het verlangen om de spirituele energie te doen ontwaken en ervaringen
  op te wekken in mensen. Zoals: intensief gebed, meditatie, chanting, yoga, tai chi of
  andere bewegende meditatievormen. Het is beter om in periodes van overgevoeligheid
  hiervoor door spirituele doorbraak of crisis, hier helemaal mee te stoppen tot de
  heftige verschijnselen voorbij zijn. Zelfs allerlei spirituele of esoterische literatuur is
  niet aan te bevelen. Het is juist belangrijk om elke activiteit die gericht is op
  diepgaande introspectie te staken. Als alles weer tot rust gekomen is van binnen zal je
  vanzelf, intuïtief aanvoelen wat goed voor je is om (weer) op te pakken.

-  Verander tijdelijk je dieet. Vegetarisch, veganistisch, suikervrij, ayurvedisch,
  macrobiotisch eten e.d. zijn voedingssystemen die de energie omhoog voeren,
  spiritueel ondersteunend. Het is heel goed om in een periode waarbij de spirituele
  energie nog ongecontroleerd in je rondcirkelt, toe te geven aan het verlangen naar
  dierlijk eiwit, suiker en chocola (de twee laatsten niet bij insuline problemen of
  hypoglycemie!) Dierlijk eiwit brengt ons namelijk razendsnel terug naar de
  gemiddelde energie-kompactheid die we in het normale dagelijkse verkeer gewend
  zijn. (geen varkensvlees). Peulvruchten, noten en zaden hebben dat effect ook wel,
  maar veel trager. Bovendien is daar naar verhouding veel meer van nodig dan een
  menselijke maag kan verdragen om hetzelfde gewenste effect te bereiken. De natuur
  heeft ons gebouwd als omnivoren. Onze motor draait het lekkerst op drie keer per
  week een biefstuk van 100 gram! Goede alternatieven voor de biefstuk zijn: 200 gr.
  kwark, biogarde of ander gezuurd melkproduct, 2 plakken kaas, kippebouillon, 100 gr.
  Kippenvlees, 100 gr.witte vis. Kies er elke dag twee uit deze rij. Als je van nature de
  neiging hebt om wat hoog in je energie te zitten moet je over het algemeen wat
  zwaarder eten, of afwisselen om in balans te blijven. Helemaal suikervrij, vegetarisch
  of veganistisch is dan niet goed voor je. Het is wel goed om het gebruik van chemisch
  gekleurd of anderszins bewerkt voedsel te minimaliseren.


                                               6
  -
  -  Wees zeer voorzichtig met tabak, alcohol en koffie. Drink liever een goede
    kalmerende kruidenthee met hop, melisse en valeriaan. Verder: elk chakra reageert op
    voedsel van dezelfde kleur. Wanneer je meer wilt aarden, eet dan voedsel voor chakra
    1: rood, bruin en donkergroen. (Dit voedsel is meestal erg mineraalrijk: bietjes, rode
    kool, allerlei soorten bessen, rood vlees, spinazie e.d.)

  -  Zoek simpele, kalmerende aktiviteiten. De spirituele crisis kan zulke sterke
    verschijnselen hebben, dat je concentratie vermindert. Daardoor wordt het moeilijk om
    te lezen, handwerken, schilderen, schrijven e.d. Ook films of televisie kijken kan
    moeilijk worden, evenals autorijden of drukke gesprekken voeren. De vuistregel is:
    breng stress-oproepende betrokkenheid met je omgeving terug naar kleine, behapbare
    proporties. Wat meestal wel goed gaat is: in de tuin werken, afwassen, huishouden,
    hout hakken of ieder ander eenvoudig werk waar je niet bij hoeft na te denken en veel
    met je handen moet werken.

  -  Zorg goed voor je lichaam. Joggen, wandelen, fietsen, dansen en zwemmen is goed
    om te doen. Laat je af en toe eens masseren.

  -  Zoek de juiste omgeving op voor jou. Misschien heb je tijdelijk behoefte aan
    verandering van omgeving. Zoek mensen op die je vooral kunnen laten zijn zoals je
    bent, ook als dat betekent dat je bijvoorbeeld tijdelijk afstand moet nemen van je
    partner of familie. Als je thuis kunt zijn met begeleiding van een vertrouwde vriend of
    familielid is dat wel aan te bevelen. Als één van je verschijnselen is dat je alles weet
    en aanvoelt van mensen in je omgeving, is het zeker goed jezelf een tijdje terug te
    trekken uit het sociale verkeer tot je weer meer in evenwicht bent. Zoek lotgenoten,
    een lotgenotengroep of helpers die de verschijnselen kennen.

Tips voor hulpverleners

Twee eerste hulpmethoden voor acute toestanden die wijzen in de richting van op psychose of
uittreding lijkende tijdelijke toestanden, in het kader van de spirituele crisis:

  -  Koperzalf van Weleda of Wala (Cuprum Metallicum preaparatum 0,4% a.f.p., 30 ml.
    Unguentum/Weleda/ Den Haag, te bestellen zonder recept bij iedere apotheek)
    Inmasseren onder de voetzolen en rond de stuit. Dit geeft een snelle doorbloeding en
    (tijdelijke) opening van voet- en stuitchakra‟s.

  -  De helper van de betrokken persoon laat diegene op de grond liggen op een zachte
    ondergrond. De helper trekt in een snelle beweging de (gestrekte) benen aan de hielen
    tegelijk omhoog tot de benen een rechte hoek maken met het bekken. De helper slaat
    met korte droge klappen met de vlakke hand onder de voetzolen van de betrokken
    persoon tot die “terugkomt”. Daarna is een korte “bonding” wel aan te bevelen,
    vanwege meestal een grote koude-ervaring. Betrokkene beeft vaak hevig achteraf. De
    bonding slechts uitvoeren in aanwezigheid van veilige derden zoals familie, partner of
    vrienden. (“bonding” is vasthouden alsof je een baby troost)
                                               7
Homeopathische ondersteuningsmiddelen:
  - Nux Vomica D6 (zwaarmoedigheid vooral bij mannen)
  - Ignatia D6 (zwaarmoedigheid vooral bij vrouwen)
  - Avena Sativa oertinctuur (bij geestelijke uitputting, gebrek aan eetlust, slapeloosheid
   en alle nerasthenische toestanden), 3 maal daags 10 druppels in warm water
  - Passiflora incarnata D2 (bij angst en krampen: maakt slaperig, kalmeert en sterkt de
   zenuwen)
  - Zincum Valerianum D3 (kalmeringsmiddel bij slapeloosheid)
Homeopathische middelen uitsluitend gebruiken in overleg met een goede klassiek
homeopathische arts, antroposofisch arts of natuurgenezer die aangesloten is bij de VNG.


Hoe verder met de Kundalini
door Peter Kampschuur


Deze pagina van de website Kundalini en spirituele crisis werd verzorgd door psycholoog en
ademtherapeut Peter Kampschuur, en omvat de volgende onderwerpen: het doel van de
Kundalini; misverstanden over (omgaan met) de Kundalini; Kundalini en psychosen; hoe
verder na een psychose; Kundalini en depressies; de les van de Kundalini; zinvolle
benaderingen voor genezing en verdere ontwikkeling; waar het uiteindelijk om gaat.

Het doel van de Kundalini
(Figuur 1) Als de Kundalini vanuit het bekken is verbonden met de aardse en de hemelse pool, stralen - na de nodige zuivering
– energieën door de wervelkolom en om het lichaam heen in twee richtingen. Van bovenaf straalt licht vanuit een andere,
spirituele dimensie binnen door energieveld en lichaam naar de aarde.
Het doel van de Kundalini, de scheppende oerkracht in onszelf, is de eenwording van de mens
en de verdere evolutie van ons bewustzijn door creatieve zelfverwerkelijking.                                                              8
Daartoe hebben we bij onze geboorte een sterk geconcentreerde hoeveelheid Kundalini-
energie meegekregen. In het ontwikkelingsproces dat we vervolgens doormaken is de hele
mens betrokken, van top tot teen en daaromheen, met lichaam, ziel en geest. Dit betekent dat
onze energie op harmonieuze wijze moet stromen door het hele lichaam heen, en ook door de
energielagen rondom het lichaam. Zo is er een optimale verbinding mogelijk tussen „hemel‟
en „aarde‟ door ons heen, en zijn we open voor inspiratie vanuit ons wezen, ons hogere Zelf.
Ons lichaam met de energiehuishouding daarin en –omheen is eigenlijk een soort antenne die
kan worden afgestemd op subtiele maar ook krachtige, helende energieën die ons helpen om
hier en nu, in het dagelijks leven, werkelijk onszelf te zijn en de juiste creatieve bijdrage te
leveren. Het eerste wat er nodig is om hiervoor open te zijn, is een doorstroming van energie
in de lengterichting naar beneden, heel letterlijk tot in de aarde onder onze voeten. Zo laten
we ook los, wat er anders aan overtollige energie, emoties en spanningen in ons blijft hangen.
Alleen door het continu loslaten naar beneden is er de nodige ruimte in ons lichaam om van
bovenaf licht en inspiratie door ons heen te ontvangen, zoals de bedoeling is. Als de
Kundalini die al in het lichaam is zich verbindt met de grote kosmische energie wijd om ons
heen, de Mahakundalini, gaan we de eenheid van „binnen‟ en „buiten‟ (zelf en wereld)
ervaren. Doorgaans gebruiken we ons lichaam – onze antenne – echter nogal verkeerd. Door
de nadruk op denken wordt er teveel energie naar het hoofd getrokken en zit het hoofd te vol;
we houden emoties vast in de borstkas, maag-zonnevlechtgebied en de rest van het lichaam;
en we laten onze liefde niet stromen. Zo ontstaat innerlijke verdeeldheid en verkeren we in
diverse misverstanden omtrent onszelf en de juiste manier om met onze energie om te gaan.
(Figuur 2) Bij een psychose stuwt de energie vanuit de bekkenbron ongeremd naar boven en vervliegt boven de schedel:
verhoogd bewustzijn raakt verward met wanen.
Misverstand 1: ‘alleen maar naar boven’
Een veel voorkomend misverstand is dat de Kundalini alleen maar omhoog zou moeten gaan.
Dit is een verkeerde interpetatie van de „reis omhoog door de chakra‟s‟ uit de Indiase yoga-
benadering. De Kundalini uit de bron in het bekken is een warme energie, die vanzelf stijgt
als er onderweg geen blokkades zijn. Maar het energieverkeer door de wervelkolom, tussen de
onderste en bovenste chakra‟s, moet in twee richtingen plaatsvinden: wat opstijgt, moet ook
weer afdalen.                                                            9
De energie moet niet van één plaats naar een andere maar circuleren; een deel van wat aan de
achterzijde omhoog stroomt, moet bijvoorbeeld door de voorkant weer terug omlaag naar de
basis in het bekken, die verbonden is – of kan zijn - met de aarde. Dit is alleen mogelijk als er
ook een doorstroming is vanuit het bekken naar beneden, door de voeten heen zelfs.
Het lichaam is met zijn energiehuishouding als een magneet met twee polen, één boven het
hoofd en één onder de voeten. Als de verbinding met de onderste pool (in de aarde, als we
staan) niet wordt onderhouden, kan de warme energie vanuit het bekken te krachtig omhoog
gaan stuwen en worden hoger gelegen energiecentra te krachtig, te plotseling en/of te sterk
geprikkeld, zodat we zweverig en ontregeld raken door ervaringen die we niet in ons dagelijks
leven kunnen integreren. Ook organen kunnen dan gaan disfunctioneren.

Misverstand 2: ‘Kundalini is een heel aparte energie’
(Figuur3) Het netwerk van meridianen in de acupunctuur, zeer behulpzaam om onze energiehuishouding te ordenen
Het tweede misverstand is dat de Kundalini een heel aparte energie zou zijn. Dit stemt niet
overeen met de noodzaak van algehele circulatie. De Kundalini in de bekkenbron is een latent
aspect van prana (chi of ki), de universele levenskracht. De energieën van de chakra‟s, die
van de nadi‟s (energiebanen of meridianen) en de kosmische energieën waarmee de Kundalini
zich wil verbinden, zijn in essentie één en dezelfde energie. Deze energie wordt - als alles in
harmonie is - telkens omgevormd in specifieke energieën die nodig zijn in bepaalde organen
en andere delen van het lichaam. In zekere zin is dus alles Kundalini: er straalt Kundalini uit
onze ogen en datgene waarnaar we kijken, straalt Kundalini terug - alles wat we waarnemen is
samengesteld uit Kundalini. Als onze energiehuishouding op de juiste wijze is geordend en
verbonden met de kosmische energieën, straalt er Kundalini met een zachte, liefdevolle
kwaliteit uit ons mystieke hart en rondom door de huid heen.
Wanneer de energie uit de bekkenbron krachtiger gaat circuleren, worden ook onze zintuigen
sterker tot werking geprikkeld en alle gewaarwordingen intenser, of ze nu van binnen of van
buiten het lichaam komen, en of het nu neutrale, plezierige dan wel onprettige ervaringen zijn
– dat maakt de Kundalini in principe niet uit: voor ons wezen is alles interessant als onderdeel
van de weg naar bewust één zijn.                                                        10
Ons bewustzijn is eigenlijk ingesteld op het voelen van alles wat er te voelen valt, en het
loslaten van alles wat ons hindert in onze ontwikkeling. Bewustzijnsverruiming is in de eerste
plaats een kwestie van voelen, direct gewaarzijn. Een verhoogd lichaamsbewustzijn is dan
ook de eerste stap op de innerlijke weg, het pad van inwijding.
(Figuur 4) Kringloop van energie vanuit de bekkenbodem door benen en voeten, en vanuit de bekkenbodem door de
wervelkolom naar boven, langs het schedeldak en midden door de voorzijde van het lichaam terug naar de bekkenbodem; een
van de manieren om door acupunctuur of oefening een excessieve hoeveelheid Kundalini-energie in het hoofd te voorkomen.
Misverstand 3: ‘je kunt er toch niets aan doen’
Het derde misverstand is dat de Kundalini, omdat zij een genezende kracht is, alles vanzelf
wel weer in orde zou maken. We kunnen bewust of onbewust op diverse manieren verkeerd
met onze energie omgaan, zodat we de gerichtheid op eenwording met al-wat-is dwarszitten
en onze innerlijke verdeeldheid instand houden of verergeren. Ook als er meer energie uit de
bekkenbron vrijkomt, kunnen we nog lang in die manieren volharden. Maar omgekeerd
kunnen we ook met de energiestromen meewerken, in de eerste plaats door ons diep in te
stellen op loslaten - met name het loslaten van emoties, verkrampingen en blokkades maar
ook van ongezonde denk- en gedragspatronen. Hiervoor is het nodig, ons bewust te worden
van deze belemmeringen – ze te voelen in plaats van eraan voorbij te leven - en „aan onszelf
te werken‟.
Je moet dan natuurlijk wel weten wat je doet. Er zijn helaas óók erg verkeerde manieren om
yoga, meditatie of therapie toe te passen. Als je bijvoorbeeld te lang mediteert, het opstijgen
van de Kundalini forceert, je niet deskundig laat begeleiden of je niet aan de „regelen der
kunst‟ houdt, maak je het jezelf c.q. de Kundalini onnodig moeilijk. Therapie of training is
bijvoorbeeld erg riskant als die is gericht op catharsis, d.w.z. krachtige en plotselinge
ontlading van emoties, spanning of overtollige energie; of als een benadering vrij direct is
gericht op het dóórbreken van toestanden van veranderd c.q. verruimd bewustzijn.
Het is goed om eenmaal opgewekte energie om te zetten in gedrag, maar te heftige emotionele
uitingen kunnen je aura verscheuren en je in conflict met anderen brengen. Uit angst voor dat
laatste kunnen we ook te geremd raken, maar dit leidt dan tot stagnatie van energiestromen en
een verhoogde interne druk die uiteindelijk toch tot uitbarstingen kan leiden. Wat nodig is, is
loslaten op een rustige, evenwichtige manier.
                                                           11
Misverstand 4: ‘het doet er niet toe, hoe je ademt’
(Figuur 5) Het bekken van bovenaf gezien. Door meditatieve visualisatie-oefeningen kan de ‘heilige driehoek’ van de onderste
staartwervel en de beide zitbeentjes het wortel- of basischakra verbinden met het sacraalchakra, en vindt de Kundalini een
betere doorgang door benen en voeten en door de ruimte daartussen naar de aardse pool onder je voeten.
Een heel fundamenteel maar vaak onbewust misverstand is het idee dat je energiehuishouding
in harmonie te brengen zou zijn zònder op de juiste manier te ademen. Van oudsher is wel
bekend dat de circulatie van energieën en de daaruit voortvloeiende ervaringen nauw
samenhangen met de ademhaling. In de yoga wordt hiervan gebruik gemaakt bij
ademhalingsoefeningen („pranayama‟) maar ook in verschillende vormen van therapie of
bewustzijnstraining richt men zich nogal eens op het forceren van bewustzijnsverandering
door specifieke, min of meer onnatuurlijke manieren om te ademen. Hierdoor kan, net zoals
door shockerende gebeurtenissen, je energie voortijdig, te snel en te krachtig opstuwen naar
centra die hoger in het lichaam liggen, met alle moeilijkheden van dien.
Als je inademt vanuit een te hoge plek in het lichaam, bouw je spanning op; onmiddellijk
stuwt er energie opwaarts en allerlei kanten uit, maar vaak zonder dat overtollige energie het
lichaam kan verlaten. Een verkeerde manier van ademen houdt de huid afgesloten zodat je
niet door de huid heen naar buiten kunt loslaten. Door niet helemaal uit te ademen hou je de
spanning vast, met nog ergere stuwingen als gevolg – de energie kan nergens heen maar hoopt
zich daar op, waar ze intern nog een beetje ruimte kan vinden. Hierdoor kun je niet alleen op
energetisch niveau maar in allerlei organen, zoals de hersenen, tot in elke cel van je fysieke
lichaam ontregeld raken, zodat er bijzonder lastige stoornissen ontstaan. Soms zoekt het
teveel aan energie zich welhaast gewelddadig een weg naar buiten, zoals door de kruin (zie de
passage over psychosen).Wat je vervolgens ook maar onderneemt om iets aan ontregelingen
te doen, het effect zal beperkt blijven zolang je verkeerd ademt.
                                                              12
(Figuur 6) Door het ademen en visualiserend oefenen vanuit het chi-punt of ‘kosmisch oog’ in het heiligbeen verenigt kosmische
energie zich met de Kundalini in het bekken en stralen zij samen door benen en voeten naar de aardse pool, die op haar beurt
terugstraalt naar het bekken.
Misverstand 5: ‘ik vind het zelf wel uit’
Een vrij populair misverstand is dat je (Kundalini-)energieproblemen - en eventuele
psychofysieke kwalen die daarmee samenhangen - zou kunnen oplossen met een paar
technische maatregelen of therapeutische handigheidjes. Wie dat denkt, rekent buiten de
waard. Kundaliniproblemen wijzen op de noodzaak tot het aangaan van een proces van diep
loslaten, bewustwording en psychofysieke c.q. spirituele transformatie. Dit proces raakt de
essentie van ons leven, onze bestemming, onze eenwording. We komen er niet met een paar
aanpassingen terwijl we onze oude – en meestal te eigenzinnige – manier van leven in stand
houden.
Bovendien gaat het om sacrale krachten, waarmee we dan ook respectvol moeten omgaan in
plaats van met (slange)vuur te spelen. Experimenteren op eigen houtje is uiterst riskant omdat
vrijwel iedereen blinde vlekken heeft als het zichzelf betreft. En we kunnen evenmin als een
scharrelkip overal in therapieland een graantje mee pikken; dit is vaak een heimelijke strategie
van het ego om het transformatieproces te beperken tot wat dat ego van pas komt, vanuit
verzet tegen de overgave en eenwording waar het de Kundalini om gaat.
Als we alle energie konden aannemen zoals ze komt en ook weer loslaten, zouden we geen
psychische c.q. energetische problemen hebben maar heel en één blijven, dwars door de
onvermijdelijke moeilijkheden van het leven heen. Met dit simpele feit hebben de meeste
mensen veel moeite, en ook daarom is er in bepaalde fasen van ons proces gerichte
therapeutische hulp nodig. Niemand kan de hele weg zonder enige hulp volbrengen – als dat
wel kon, bleef het proces een egoprojekt. Laat je dus deskundig begeleiden, bij voorkeur door
iemand die je energie kan voelen en/of zien.
                                                              13
Kundalini en psychosen
Psychosen ontstaan als de opwaartse tendens van de energiestroom door de wervelkolom niet
in evenwicht wordt gehouden door de afdalende tendens. De energie kan dan zo krachtig
omhoog gaan stuwen dat niets haar nog kan tegenhouden, zodat ze de kruin en eventueel het
kroonchakra uitvliegt en boven het hoofd alleen maar verspreid raakt, in plaats van zich te
verbinden met kosmische energie en samen terug te stralen door de wervelkolom en ook om
het lichaam heen, tot in de aarde onder je voeten. Het ongeremd opstuwen kan het gevolg zijn
van shockerende gebeurtenissen, druggebruik (bijv. cannabis), uitputting en van een
verkeerde beoefening van yoga, meditatie of therapie, waarbij de aardse pool onder je voeten
veronachtzaamd is.
Bij uitputting van onze normale reserves doet het lichaam bij wijze van noodsprong een direct
beroep op de sterk geconcentreerde Kundalinivoorraad in het bekken. Omdat deze warme
energie de neiging heeft om op te stijgen, is er bij te sterke opwekking het risico dat ze niet
óók naar beneden stroomt. We beginnen dan te „excarneren‟, en bij een psychose zitten we al
gauw niet meer „lekker in ons vel‟ maar meer daarbuiten, met name boven ons hoofd.
Onderweg activeert de energie hoger gelegen energiecentra in het lichaam - en vervolgens
ook energielagen om het lichaam heen – waardoor zich allerlei ervaringen voordoen waarop
men niet is voorbereid. Ook al zijn sommige van die ervaringen aangenaam, accurate
waarnemingen en eigen projecties kunnen met elkaar verward raken.
Door psychofarmaca kan het uitwaaieren door de schedel worden afgestopt, en soms is een
psychiatrische opname onvermijdelijk. Dit geldt vooral wanneer men niet of te weinig slaapt,
ook bij gebruik van een kalmerings- of slaapmiddel. De uitputting neemt dan nog verder toe.
Nachten achtereen niet slapen kan zowel een psychose inluiden als er het gevolg van zijn.
Herstel van de doorstroming vanuit het bekken door benen en voeten is noodzakelijk, maar
hiertoe reikt de psychiatrie vanuit een gebrek aan kennis van onze energiehuishouding
doorgaans te weinig aan.

Hoe verder na een psychose?
Ook als men medicatie gebruikt, is het mogelijk om te werken aan aarden en ontspannen.
Geschikte noodmaatregelen zijn: veel stevige wandelingen en praktisch handwerk,
voetreflexzônemassage, acupunctuur, acupressuur en shiatsu. Deze therapeutische
benaderingen werken het meest direct op energieniveau en zijn sterk gericht op herstel van
evenwicht en circulatie door het hele lichaam. Tijdens een psychose kan het onmogelijk zijn
om deze benaderingen zinvol toe te passen. Meditatie is tijdens een psychose en de eerste tijd
erna af te raden, tenzij het gaat om een vorm van lichaamsgerichte meditatieve oefeningen
met veel aandacht voor aarding. Ook yoga kan beter een poos achterwege blijven, met dien
verstande dat eigenlijk alle vormen van Indiase yoga de doorstroming van de Kundalini naar
boven teveel benadrukken en dus tekort schieten als het om aarden gaat. Net als sommige
andere benaderingen bevorderen deze vormen van yoga het „ontwaken‟ van de Kundalini
maar hebben ze te weinig in huis voor stadia na dat ontwaken, zéker als dit onverwacht en
heftig verloopt.
Na een psychose kunnen ook orthomanuele geneeskunde (correctie van de wervelkolom) en
cranio-sacraaltherapie behulpzaam zijn. Psychotherapie kan nodig zijn om te leren inzien,
waardoor men vatbaar is voor psychosen.
                                              14
De energieprocessen in- en om het lichaam hebben alles van doen met onze emoties, angsten,
verlangens, weerstanden en andere motieven; kortom, met de mate waarin we ons leven op
aarde zoals het nu is, wel of niet accepteren.
Naast het waarborgen van voldoende nachtrust is prioriteit nr 1 de doorstroming vanuit het
bekken naar beneden, resulterend in het vermogen om de voeten altijd, onder alle
omstandigheden, van binnenuit op eigen kracht warm te houden, en open naar de aarde toe.
Dit is in de praktijk alleen mogelijk door op de juiste wijze te ademen, diep in het bekken.
Ademtherapie die hierop is gericht, kan het ook mogelijk maken om de draad van je spirituele
ontwikkeling weer op te vatten (zie hieronder: Zinvolle benaderingen voor genezing en
verdere ontwikkeling).

Kundalini en depressies
Manische psychosen maken niet noodzakelijkerwijs deel uit van een bipolaire stoornis
(manisch-depressief patroon), net zoals er ook depressies voorkomen zonder manische
episoden. Als depressiviteit samengaat met uitputting, is de kans op een psychose wel groter
(zie de passage hierboven over psychosen). Door uitputting kun je ook vastlopen en – terecht
of ten onrechte – het gevoel krijgen dat je tot niets in staat bent. De moed opgeven is echter
niet hetzelfde als je overgeven aan het leven zoals het komt; stagnatie van je
energiehuishouding gaat altijd gepaard met innerlijke weerstand en verzet.
Een depressie na een psychose kan berusten op een uitgeputte, door innerlijke verdeeldheid
verzwakte energiehuishouding, en daarnaast op een psychiatrische behandeling die de
doorstroming van je energie te zeer dempt, terwijl een opname in de psychiatrie bovendien je
zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kan verminderen.
In het algemeen komen depressieve gevoelens voort uit een energiehuishouding die
geblokkeerd is doordat men te weinig (vooral negatieve) emoties en gedachten loslaat, zoals
onmiddellijk het geval is wanneer men niet goed uitademt. Wanneer je energie niet genoeg
stroomt, neemt je vitaliteit af. Het gevoel dat je in een toestand van stagnatie verzandt, kan
ook een gevolg zijn van een sluimerend besef dat je niet leeft op de voor jou juiste wijze,
bijvoorbeeld doordat je meent vast te zitten in een ongunstig relatiepatroon, sterk geremd bent
in expressief gedrag of doordat je werk doet waarbij je je talenten onvoldoende benut, zodat je
niet beantwoordt aan je bestemming, je opdracht in dit leven. Dit alles heeft een directe relatie
met het wel of niet stromen van je energie en de daarmee verbonden ontvankelijkheid voor
licht en inspiratie van boven.

De les van de Kundalini
De les die we uit Kundalini-problemen kunnen leren, is dat je je lichaam moet betrekken in je
proces van heel- en eenwording. Het gaat om eenwording met al-wat-is, inclusief je lichaam
als je aardse thuis. Als we naar ons lichaam luisteren door van moment tot moment goed te
voelen waar het behoefte aan heeft en daaraan tegemoet komen, kunnen we ons veel onnodig
leed besparen. Wanneer we ons bewustworden van de energiestromen in onszelf, kunnen we
steeds heel direct voelen wat hier en nu nodig is, wat het juiste is om nu te doen. Zo kunnen
we ook de vaak voorkomende herhaling van psychosen en andere aandoeningen voorkomen.
Je kunt leren voelen wanneer je aarding vermindert, al vèr voordat je aankoerst op een
psychose of andere crisis, en er dan meteen iets aan doen. Op deze manier is het ook
mogelijk, tot verantwoorde afbouw van eventuele medicatie te komen.
Psychosen (of depressies en andere ontsporingen) hoeven niet te betekenen dat we het
spitituele pad niet meer kunnen gaan. Maar daarbij moet het centeren in het lichaam, aarden
en loslaten voorop staan. Het lichaam is in dit verband een grote hulp en gids - als wij ons niet
langer gedragen als zijn tegenstander.                                               15
Daartoe is het essentieel dat we niet één van de polen (de „aardse‟ en de „hemelse‟ pool)
veronachtzamen, zolang we in de fysieke werkelijkheid leven. Als je een bepaalde benadering
volgt om jouw innerlijke weg te gaan, verzeker je er dan van dat die benadering is gericht op
integratie van „hemel‟ en „aarde‟ in jezelf. Is dat niet zo – reikt men eenzijdig uit naar boven
en is er te weinig aandacht voor het lichaam, met name het onderlichaam - kies dan een
andere benadering. Pas ook op voor benaderingen die te mentaal gericht zijn en daardoor het
accent van je bewustzijn verplaatsen naar energie- en bewustzijnsniveaus buiten je lichaam.
Het lichaam is eens te meer aandacht waard omdat ontregelingen van onze lichamelijke
energiehuishouding – zoals verkrampingen en blokkades - erop wijzen dat we nog iets
vasthouden, eventueel onbewust. Als we daar aandacht aan geven, kunnen we verdrongen
bewustzijnsinhoud op het spoor komen en dit „donker‟ in onszelf (ook letterlijk donkere
plekken in onze energiehuishouding) transformeren in licht. Dat is precies, waar de Kundalini
op uit is. Zo gaan we open voor de helende krachten van aarde en hemel en komen we thuis in
ons Zelf.

Zinvolle benaderingen voor genezing en verdere ontwikkeling
(Figuur 7) Opengaan voor het witte hemelse licht; v.l.n.r. (1) ademend vanuit de zonnevlecht of hoger; (2) ademend vanuit het
hara-punt; (3) ademend vanuit het chi-punt of ‘kosmisch oog’.
Uit de les van de Kundalini volgt dat - na welke ontregeling dan ook - alleen die benaderingen
voor genezing en innerlijke ontwikkeling geschikt zijn, die leiden tot een harmonieuze
ordening van lichaam, energiehuishouding en geest („mind‟ en „spirit‟) als één geheel. Dit is
ook een voorwaarde is voor de eenwording van binnen en buiten („zelf‟ en „niet-zelf‟) en het
opengaan voor andere lagen van ons multidimensionele wezen (de verscheidene lichamen,
energielagen, aura‟s of bewustzijnsniveaus van de volledige mens).
Een crisis vraagt in eerste instantie om de nodige maatregelen, meestal in de vorm van een
behandeling of andere hulp door anderen, die nodig kan zijn omdat we te uitgeput waren of
ons geen raad meer wisten (zie ook hierboven de passage Hoe verder na een psychose?).
In tweede instantie zouden we voor onze verdere ontwikkeling een benadering moeten kiezen
die op z‟n minst lichaamsvriendelijk is, en waarbij we kunnen leren loslaten, wat er niet in
ons persoonlijke geheel thuishoort. Zachte vormen van lichaamswerk, sport, dans, Tai Chi,
massage en haptotherapie kunnen behulpzaam zijn om weer terug te komen in je lijf. Alles
wat neerkomt op forceren is riskant.                                                              16
Met het oog op het voortzetten van je innerlijke ontwikkeling is het vervolgens beter om je te
laten begeleiden op een beproefde inwijdingsweg door iemand die je hierop een paar stapjes
vooruit is. Zoek je je heil bij een grote goeroe, dan heb je kans dat je jezelf klein houdt.
Bij wie je precies aan het juiste adres bent, valt hier niet te zeggen. Dat hangt van diverse
factoren af - bijvoorbeeld van je persoonlijke ingesteldheid en voorkeuren, en van de vraag,
hoe diep je bereid bent te gaan. Maar we kunnen hier wel enkele benaderingen noemen die in
aanmerking komen.
Een lichaamsvriendelijke benadering is Kum Nye, oorspronkelijk uit Tibet, naar het Westen
gebracht door Tarthang Tulku en ook in Nederland toegepast (zie onder „tips en links‟ op deze
site). In de taoïstische yoga en Chi Kung – ook gespeld als Qi Gong - (bijvoorbeeld van
Mantak Chia) heeft men veel kennis van de energiebanen in de acupunctuur en besteedt men
veel zorg aan lichaam en energiehuishouding (zie de website van „Healing Tao Holland‟). Bij
deze benadering is het wel nodig, er goed op te letten dat je e.e.a. niet doet vanuit je wil
(egoverlangens).
Een benadering waarin Oosterse en Westerse esoterische tradities op evenwichtige en veilige
wijze worden verenigd, is de lichaamsgerichte, genezende vorm van ademmeditatie die is
geïntroduceerd door de Nederlandse leraar Hetty Draayer. Het ademen vanuit het bekken en
verwortelen in de aarde is in haar benadering het uitgangspunt. Door het ademen vanuit het
„chi-punt‟ of „kosmisch oog‟ in het heiligbeen – dieper dan het meer bekende „hara-punt‟ -
verenigen Kundalini en kosmische energie zich in het bekken zèlf, in plaats van pas bij het
kroonchakra, zodat je vanuit die verbinding kunt voortgaan op je weg. Met behulp van adem-
en visualisatieoefeningen gaan de met elkaar verbonden energieën samen stralen door benen
en voeten naar de aarde, als begin van het nodige transformatieproces dat leidt tot bewust één-
zijn in vrijheid en zelfstandigheid. Door het ademen vanuit deze diepte van het bekken kom je
letterlijk en figuurlijk onder de zonnevlecht uit - onder de overheersing door dit
energiecentrum, dat bij de meeste Westerse mensen overbelast is en ons, zolang we daar het
accent van ons bewustzijn en onze ademhaling hebben, in de greep van denken, emoties en
willen houdt.
Er is (nog) geen website over deze benadering. Meer informatie vind je in de boeken van
Hetty Draayer, zoals Aura’s, chakra’s, energieën (1983), Naar nieuwe ruimten van bewustzijn
(1991) en Meditatie, energie en bewustzijn (2001), verschenen bij uitg. Mirananda-Synthese,
Den Haag. Informatie over persoonlijke begeleiding en cursussen van hulpverleners die door
Hetty Draayer zijn opgeleid, is verkrijgbaar bij Peter Kampschuur, email-adres:
peter.kamp@wanadoo.nl

Waar het uiteindelijk om gaat
Hoe je ook in aanraking bent gekomen met de kracht van de Kundalini, op welke wijze je ook
maar in moeilijkheden bent geraakt, besef dat alles komt en gaat, zoals de in- en de
uitademing, terwijl je zelf datgene bent wat is en blijft: scheppend, waarnemend bewustzijn.
De Kundalini is de kracht van de Ene in onszelf. Als persoon op aarde, als mens tussen de
mensen met deze goddelijke vonk in ons, kunnen we een brandpunt zijn waardoor de Ene zich
in deze wereld uitdrukt. De oplossing van alle moeilijkheden op energetisch niveau tot en met
de fysieke ongemakken en kwalen waarin die energiestoornissen zich uitdrukken, ligt in het
aannemen van wat de kosmos je aanreikt, er van binnenuit de juiste respons op geven en het ‟t
volgende moment weer loslaten. Kortom: in „meebewegen met het vloeiende heden‟.
De kosmos is er onophoudelijk op uit, je aan te reiken wat je nodig hebt. Het is niet nodig en
evenmin wenselijk om te volharden in een moeizame en eenzame worsteling. Zo‟n gevecht
met jezelf draait al te vaak uit op verzet tegen de Eenheid waarin we ons ongemerkt toch al
bevinden.


                                              17
Als je zoekt, laat je dan assisteren; als je vindt dat je niet moet zoeken, laat dan ècht diep los.
Vlucht niet van de aarde af - als je bijvoorbeeld meditatieve visualisatie-oefeningen doet,
visualiseer dan nooit alleen maar iets boven je hoofd maar altijd óók – en bij voorkeur éérst -
iets onder je voeten.
Streef niet naar boven maar laat los naar beneden, met de uitademing mee. Dan zal daar
achteraan, in één vloeiende beweging, inspiratie, licht en zegen van bovenaf neerdalen, door
en om je heen, als een mantel van liefde.
Persoonlijke ervaringen
door José


Na de afronding van mijn studie ging ik op reis, en op zoek, ook al wist ik niet waarnaar. Na
ruim twee jaar reizen volgde ik een tiendaagse meditatieretraite in India in 1992. Tegen het
einde van de retraite begon ik een enorme energie te voelen die tussen mijn stuitje en mijn
kruin heen en weer raasde. Mijn lichaam was zo warm geworden dat ik de winterkou
gemakkelijk met blote voeten kon weerstaan. Mijn darmen waren in de war. Ik vroeg om hulp
bij de meditatieleiding voor de razende energie in mijn lichaam en vertelde dat de gedachte in
me opgekomen was dat ik verlicht was, hoewel ik me schaamde die gedachte te uiten. Ik viel
op de grond, maar werd stevig op mijn voeten gezet, terwijl ik schokte en trilde over mijn hele
lichaam. De energie leek me via mijn kruin te verlaten, ik werd rustiger en werd op een stoel
gezet, waar ik iets te drinken kreeg. De drank smaakte naar zoete nektar - maar bleek toen ik
er goed naar keek gewoon water te zijn.
Ik verkeerde in een staat van gelukzaligheid, maar wist niet meer hoe ik verder moest. Vanaf
dat moment voelde ik voor het eerst contact met een andere wereld, en dacht: er bestaat toch
zoiets als een god. (ik ben atheïstisch opgevoed en geloofde niet in God.) Drie nachten sliep
ik niet, waarin ik het grote Niets ervoer, de doodsangst toenam, maar ik mezelf overdag ook
ervoer als een soort teruggekeerde boeddha. Ik had veel gedachten over het redden van de
wereld, licht en duisternis, en zag vele verbanden die ik nooit eerder gezien had. Maar ik had
ook het gevoel mijn normale zelf te zijn verloren. Ik werd teruggebracht vanuit de retraite
naar de plaats waar ik tijdelijk woonde in India, zwierf daar nog enige dagen in verwarring
rond totdat lieve vrienden mij opvingen. Na tien dagen stond ik weer op de grond, in totale
verwarring over wat er gebeurd was.
                                                 18
In de twee jaren daarna ontwikkelde zich, eenmaal weer in Nederland, tenslotte een zware
psychose die nog steeds voortbouwde op de onbegrepen ervaringen in de retraite. Dit keer
ervoer ik vooral angst, waandenkbeelden en dwingende opdrachten tot zelfmoord, die de
ervaringen van een hoger bewustzijn, een eenheid met alles en het contact met een meer
spirituele werkelijkheid volledig overschaduwden. Ik werd opgenomen, de diagnose manisch
depressiviteit, oftewel bipolaire stoornis werd gesteld, en ik werd ingesteld op het medicijn
lithium naar huis gestuurd met een beperkte nazorg.
In de eerste jaren daarna wilde ik me uit desillusie niet meer met meditatie bezighouden en
richtte ik me op de acceptatie van mijn ziekte en kwetsbaarheid. Wel begon ik me intensief
met beweging en lichaamswerk bezig te houden, een interesse die ik altijd al had, waarin ik
ontdekte dat ik een achterstand had aan emotionele ontwikkeling. Langzaamaan begon ik die
ontwikkeling in te halen, voor zover dat mogelijk is. Veel therapie met mijn lichaam als basis,
een innerlijk hard werken, gaven me tenslotte het gevoel dat ik rond mijn 35e eindelijk pas in
mijn lichaam geïncarneerd was, eindelijk op eigen benen stond, me wel bewust van het zware
trauma in mijn prenatale periode, de spanningen in mijn vroege jeugd en de enorme
verwachtingen die er als kind op mij rustten.

Tijdens dat proces begon ik rond 1997 opnieuw spirituele ervaringen te krijgen, nu ook buiten
manische episoden om. Ik had het gevoel in het filmdoek te stappen, naar een nieuwe extra
dimensie. Ik benoemde het als de vierde dimensie, maar begon waarschijnlijk voor het eerst
werkelijk te leven in de derde. De versluierde visie van waaruit ik de wereld bekeek
verdween, de wereld werd glashelder. De verbinding met een meer spirituele werkelijkheid,
die ik in India voor het eerst ervoer, keerde terug.
Vreemde lichamelijke gewaarwordingen, soms angstaanjagend, traden op: het gevoel dat mijn
tong in mijn mond wegsmolt; energie die uit mijn centrale, derde, chakra werd weggezogen
en me uitgeblust achterliet, maar ook weer werd aangevuld in het contact met sommige
anderen; mijn lichaam totaal ervarend als een ééncellig wezen vol met water; het gevoel uit
elkaar te worden getrokken; het gevoel onthoofd te worden; een branden over mijn hele
lichaam. Op een nacht zag ik de hele nacht lichtflitsen in mijn hoofd, als een compleet
lichtorgel. In één periode was ik in voortdurend contact met een hogere intelligentie, die
aangaf van Sirius afkomstig te zijn. Ikzelf wist niet eens dat dat een ster was, kende de naam
alleen van het schip van Greenpeace! Ik was me bewust van een ontzagwekkende
aanwezigheid die voor mijn gevoel sleutelde aan mijn chakrasysteem om mij met wezenlijke
blokkades te helpen. Ik kreeg de indruk dat er iets goed "fout" had gezeten bij mijn derde
chakra. Ik begon vele beelden uit vroegere tijden te ontvangen, die even scherp waren als de
herinneringen aan je jeugd die je soms ineens krijgt wanneer je iets ruikt. Ik ervoer ze als
beelden van mijzelf in verschillende gedaanten in vorige levens. Meestal was er een direkt
verband met de persoon waar ik me bij bevond, of situatie waarin ik verkeerde en leek het
beeld daarover iets te kunnen zeggen. Eénmaal verscheen er een vrouw aan me, dwars door
mijn eigen spiegelbeeld heen, die haar eigen verhaal aan me vertelde en om hulp vroeg. Ze
leek de gedaante te zijn van mezelf in een ander leven, lijdend aan anorexia of iets wat er op
leek. Ik had geen idee hoe ik haar zou kunnen helpen.

Ik begon de Kundalini-energie nu sterk te ervaren, die regelmatig, als een orgasmische
energie langs mijn ruggegraat omhoogschoot. Bij tijden ontketend door muziek, dans en een
geheel nieuw ervaren sexualiteit. Soms zeer aktief in mijn lichaam, soms sluimerend
aanwezig. De behoefte me weer met meditatie en yoga bezig te houden kwam terug. Ik
realiseerde me dat deze energie destijds totaal onverwacht en onvoorbereid bij mij ontwaakt
is, door mijn eigen zoeken.                                              19
Vanuit een vernauwd bewustzijn en grote emotionele achterstand ben ik in één keer
doorgestoten naar een spirituele werkelijkheid - een werkelijkheid die ik op geen enkele
manier kon dragen of verwerken op dat moment - maar die me diep van binnen toch ook niet
meer losliet nu ik haar eenmaal ervaren had, en van waaruit de bipolaire stoornis zich heeft
kunnen ontwikkelen.

De laatste jaren is het proces allemaal wat rustiger geworden en meer gericht op mijn bestaan
in de buitenwereld, mede dankzij mijn gezin, mijn twee kinderen die me als ware spiritueel
leraren vaak een spiegel voorhouden. Ik zet me verder in voor datgene dat op mijn pad komt,
op dit moment het werk voor mensen met een bipolaire stoornis en steun en advies aan hen
die een Kundalini-ontwaken hebben meegemaakt.

Persoonlijke ervaringen


door Jill

Bij mij is de Kundalini opgestegen tijdens een diepe crisis. In 2001 was ik tot over m'n oren
verliefd, op de man die ik tot voor kort nog steeds zeer sterk als de man van m'n leven ervoer,
maar die een halve wereld verder leefde. Tijdens mijn bezoek aldaar was het stukgelopen, en
ik was zowiezo al in een levenszincrisis beland. Van mijn chakras bleef niets over. Toen mijn
beste vriend mijn foto las (die lag ondersteboven, en hij wist niet dat ik er op stond) dacht hij
dat het een foto was van een dode, want er was enkel een hoger bewustzijn over. In een soort
manie nam ik 2 dagen na mijn thuiskomst loopbaanonderbreking die twee maanden na mijn
aanvraag zou beginnen. Ik daar eigenlijk geen geld voor, maar had het idee om een jaar in het
buitenland te gaan werken. Ik werd vegetariër en stopte ook even met roken. Ik rook nu wiet
in plaats daarvan. Ik was enorm kwaad, maar op wat? Ik geloofde niet, ik was een atheist.
Maar ik was enorm kwaad op het leven. Ik had een houding van "je hebt mij dit aangedaan, ik
ga in levensstaking en ruim nu de boel maar op."
Ik ben nooit helemaal weggeraakt (ook niet in het rampzalige september 2001). En misschien
maar goed ook. De eerste maand van mijn loopbaanonderbreking heb ik nog bijgeklust in een
circus, maar daarna zat ik dag in dag uit thuis, en langzamerhand sloeg de manie (wat ik de
vlucht van de pijn noem) om in een depressie. Mijn hele slaappatroon zat op z'n kop. Ik kon
nooit langer dan 2 uur slapen. Ik had een hels ritme van 2 uur slaap, 4 uur wakker, 2 uur slaap,
4 uur wakker, enz. Hoe vaak heb ik niet naar de wekker gekeken bij het ontwaken in de hoop
dat ik nu toch eens langer dan 2 uur had geslapen. Ik was aan het eind van mijn latijn, het
einde van het willen om nog verder te leven met mijn constante pijn (die zich ook fysiek
manifesteerde). Ik was moe van het gevecht tussen wat mijn hart en mijn verstand zei. Ik heb
om hulp geschreeuwd naar het niets, huilend op mijn bed. Ik kon niet meer. Ik wou geen dag
meer verder met die pijn.

Het is die nacht gekomen. In een trance visioen zag ik een jongeman die zich Daniel noemde,
en die nam mij op zijn schoot zoals een kind, knuffelde me en troostte me, en vertelde de
vreemdste dingen. Hij was een profeet geweest, en ik zijn volgelinge en vrouw. Na zijn dood
was hij toegewezen aan mij in mijn verdere levens als mijn hoofd bewaarder engel. Daarvoor
hadden anderen het merendeel van het directe werk gedaan, maar die konden niets voor me
doen. Hij moest nu aan me verschijnen.


                                               20
Hij betreurde wat er was gebeurd, hij had het niet zo gewild, maar een ander (Gabriel) wou er
niets van horen. Geen van hen had ooit gedacht dat ik in levensstaking zou gaan. En toen had
hij me lief, en er gebeurde iets vreemds. Vanuit mijn stuit rees een brandende energie op, en
tegelijkertijd daalde er een energie neer vanuit mijn kruin, langs mijn ruggengraat. En toen de
twee elkaar raakten in mijn solar plexus (het enige punt dat ik voor die tijd kende als
energiepunt) leek het alsof ik verteerd werd door vuur, maar wel een zaligmakend gevoel. Ik
heb zo gelegen, opgaand in die energie, voor een uur of zo.
En daarna? Twee weken lang sliep ik nog amper, en toch had ik een reserve aan energie.
Daniel bezocht me vaak, was eigenlijk constant bij mij. Als iemand me iets in mijn handen
legde, of mensen tegenover me zaten dan kon ik Daniel van alles horen influisteren en ik
flapte het er dan uit. Mijn beste vriend had gelukkig reeds ervaring met Kundalini, en toen ik
hem over mijn ervaring vertelde, legde hij me uit wat er gebeurd was. Hij legde me uit wat
Kundalini was, en hij vertelde me over de chakras. Ik kon hem ook alles over Daniel
vertellen. Zelfs mijn moeder, die supernuchter is, had er een open oor voor. Geen van hen
dachten dat ik gek was. Voor enkele weken leek het alsof ik een bres had geslagen naar mijn
rechterhersenhelft, naar een bepaald intuitief denken waar je niet via redeneren toegang tot
kunt krijgen, door het gewoon te accepteren en te laten spreken. Na die eerste twee weken
leek het alsof ik uit de put geklommen was, en terug met mijn beide voeten op de aarde stond.
Ik was er nog niet uit wat ik van Daniel moest denken of hoe ik het moest plaatsen. Mijn
atheistisch wereldbeeld had er moeite mee om zomaar zijn bestaan te accepteren. Maar ik wist
wel dat hij me hielp, en dat accepteerde ik. Ik heb het er met hem over gehad, en hij stelde me
gerust dat mijn geloof of gebrek eraan er niet toe deed. Ik heb hem ook gevraagd of hij dan
die Daniel van de leeuwenkuil was. Hij zei van niet. Een maand na de ontwaking had ik een
zeer imposante droom, die me symbolisch van alles liet zien over de relatie met de man die
met me gebroken had op een luchthaven: de ontmoeting was een soort kidnapping die was
toegestaan door mijn "guardians" (ik droom meestal in het Engels). Een veel te korte reis, en
een schokkend afscheid waarbij hij me op het volgende vliegtuig zette... wij waren maar een
transit ervaring. En in die droom zat ook mijn beslissing. Mijn hart won het van mijn
verstand. Ik heb toen gekozen voor onvoorwaardelijke liefde. Hij hoefde niet eens van mij te
houden, maar ik zou hoe dan ook van hem blijven houden. Enkel dan kon ik verder gaan. Bij
het ontwaken wist ik dat ik snel van iemand belangrijk nieuws zou krijgen. Dit heb ik ook
verteld aan mijn moeder en beste vriend. Twee dagen later was het zover: na vier maanden
stilte nadat hij had gezworen nooit meer iets met mij te maken willen hebben (na een korte
ruzie per mail) schreef hij me (niet zo verwonderlijk met Kerstmis achteraf gezien). Niet eens
lang daarna vroeg hij mij vergiffenis voor wat hij had gedaan. We zijn nooit meer een koppel
geweest, maar wel de intiemste vrienden die elkaar zeer graag zien.

Niet lang na die droom, anderhalve maand na het Kundalini ontwaken startte ik samen met
mijn beste vriend met een bepaalde groepsmeditatie techniek (bundelen genaamd). Daarbij
behandelden we tweewekelijks een chakra en de andere week deden we vrij bundelen om aan
de dingen te werken die zich spontaan aandienden. Gaandeweg heb ik mezelf geheeld, de
junk buitengegooid. Beetje bij beetje - mijn sacrale chakra was een gevaarlijke droomwereld,
ik rushte door mijn solar plexus heen, en ik zat opgesloten in mijn hart. In die tijd schreef ik
ook bijna dagelijks. Ik heb de tarot leren gebruiken om mensen minder nerveus te maken,
wanneer ik iets zeg over hen dat ik gewoon weet door mijn mond open te doen. Zo zorgde ik
ervoor dat ik enkel dingen zeg als mensen er expliciet naar vragen. Ik doe hetzelfde met
droom interpretatie. Het contact met Daniel minderde, hoewel hij er steeds was als ik hem bij
me wilde hebben.


                                               21
Maar uiteindelijk heb ik hem laten gaan, of beter gezegd ik heb hem opgenomen in mezelf, en
afscheid genomen van hem als aparte persoon. Ik had dat jaar nog enkele malen een
Kundalini ervaring. Maar die zijn geminderd nadat er een diepere kennis kwam op andere
niveaus.

Ik ben een half jaar na het Kundalini ontwaken toch naar een psychiater gegaan, omdat ik me
toen realiseerde dat ik misschien wel manisch depressieve verschijnselen had gehad (ik heb
haar niets verteld over Daniel, alleen het verhaal van mijn ex en mijn levenszin crisis, en een
verlichtingsmoment). Ik had bij deze psychiater ooit groepstherapie gevolgd voor een
identiteitscrisis (van 24-26), waar ze mij goed bij had geholpen (mijn valkuil is dissociatie).
Maar ze zei dat ze niets voor me kon doen qua diagnose. Ik was te geaard, te gegrond. De
crisis was over, en ze kon enkel een diagnose stellen, zei ze, als ik in de crisis zat. Als ik ooit
nog eens in moeilijkheden terecht kwam dan kon ik meteen naar haar toe komen. Dat is tot nu
toe nog niet nodig geweest.
Ik bundel nog steeds elke week, heb nog steeds contact met mijn ex, en ben ondanks wat er
gebeurd is nog steeds atheist. Veel van wat ik zo plotseling weet volgt uit onbewust
opgenomen hints gegeven door anderen (elke keer als ik erna de feiten nog eens na ga dan kan
ik de signalen ervoor aanwijzen), en ik zie Daniel als een alter-ego, een projectie van een deel
van mezelf. Mezelf knuffelen had niet geholpen. Het moest onder een vorm gebeuren die me
het gevoel gaf dat ik niet alleen was, dat iemand mij door en door begreep. Ik heb hem nooit
fysiek gezien. Anderen hebben hem gevoeld, of in een visioen gezien tijdens bundelingen,
maar ook daar was te veel suggestie voorafgaande aanwezig om uit te sluiten dat mensen niet
voortgingen op wat ze van hem wisten via mij. Het doet er nog steeds niet toe. Ik heb
vertrouwen in het leven, in het hier en nu zonder geloof in een god of engelen. Maar ik
accepteer hun (voor mij) symbolisch nut. Ik ben er stukken sterker uitgekomen en heb mijn
levenszin gevonden (vorming geven, reisbegeleiding en leerkracht).
Bij mij lijkt het omgekeerde gebeurd te zijn van een spirituele crisis na Kundalini. Ik zat reeds
in een crisis, en de doorbraak, de heling ervan is gekomen via de Kundalini.

Persoonlijke ervaringen
door André


Hallo ik ben André Wierenga en ben nu 44 jaar. Op mijn 34e kreeg ik de Kundalini slang te
zien die zijn vuur naar mij uitstortte. De ervaring:
S'nachts werd ik wakker in mijn bed en zag aan het voeteneind van mijn bed een wit achtige
schijf, met wat vage kleuren hierin omhoog komen de lucht in tot op zo'n twee meter hoogte.
De schijf was ongeveer 30 tot 40 cm in doorsnede en toen ik beter keek zag ik dat deze schijf
snel ronddraaide net als een karrewiel die snel ronddraait waarbij het lijkt dat het draaiende
wiel een schijf wordt. Ik keek er naar en begon te beseffen dat dit geen schijf was maar een
trechter, net zoals een oude grammofoon met zo'n hoorn eraan als luidspreker. Ik wist niet wat
te doen en liet het maar gebeuren en was benieuwd hoe dit verder zou gaan. Zo reageer ik
vaak in het leven. Uit deze trechter kwam uit de diepte iets klein zwarts kruipen. Naarmate dit
zwarte uit de trechter naar boven en naar buiten begon te kruipen zag ik dat dit zwarte
schepsel een worm of een slangetje moest zijn.Het werd steeds groter. Het was een slang.
Toen de slang aan de oppervlakte begon te komen ging deze zich omhoog richten de lucht in
en uit de trechter. De slang voelde zich bevrijdt uit deze smalle trechter en strekte zich uit in
zijn volle gedaante.


                                                22
Daar hing hij in de lucht boven mij. Wat een agressie straalde deze cobra uit, dit met zijn
verschijning maar ook zeker met zijn felle vurige ogen. Hij was ongeveer 1 a 1,5 meter groot
met een hals van ongeveer 10 cm doorsnede. De kop en manen zo'n 15 tot 20 cm. De kleuren
van de cobra waren licht grijs met allerlei vage kleuren . Ook had deze cobra een aura van
zo'n meter doorsnede met allerlei kleuren die in beweging waren. Een moment van stilte en
geen beweging en daarna boog hij zich pijlsnel voor over en spuwde met al zijn energie vuur
naar mij uit tot op zo'n 50 cm afstand. Na een aantal secondes loste het beeld van de cobra op
in het niets. Alsof er niets was gebeurd. Je kunt wel nagaan dat je hier enorm van schrikt. Ik
had het gevoel alsof mijn hart wel een meter boven mij uitsteeg. Mijn hart bonsde als een
bezetene. Wat een ervaring. Eerst moest ik bij komen en wou mijn vrouw wakker maken om
te delen. Een stem in mij vertelde dat ik dit niet moest doen. Ik deed dit niet en lag na te
denken over wat er wel niet allemaal was gebeurd.Viel daarna langzaam in slaap. Ik was moe.
Vanaf dit moment was ik helderziend geworden en lag er een nieuwe weg voor mij klaar.
Terug naar huis waar dat ook moge wezen.

Vanuit een diep dal in mijn leven kwam zo'n ervaring. Vanaf mijn 19e ben ik vanuit diepe
eenzaamheid gaan zoeken naar waarden in het leven waar ik op kon bouwen.(Mijn hele leven
was ik erg onzeker en angstig). Verloor het vertrouwen in de denkbeelden van mijn ouders.
Begon afstand te nemen van de opvoeding van mijn ouders en op mijn 26e begon ik
verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. Op zoek naar leven zonder geweld. Meldde
mij aan bij de loge van Groningen van de Theosofische Vereniging in Nederland. Een mooie
tijd waar ik veel warmte heb mogen voelen. Werd vegetarier, niet veel later veganist en nog
later koppelde ik er de macrobiotiek aan vast. Was diep geinspireerd door zen en begon Yoga
oefeningen te doen vanuit een boek van Andre van Liesebeth.(Yoga docent) Personen als
Krisnamurti, Ghandi, Marthin luther King en Bhagwan hebben mijn levensinzichten doen
bijschaven. Kreeg problemen op mijn werk (kok)door mijn vernieuwde inzichten die ik wou
leven. Nam ontslag en doolde maar wat rond. Probeerde daarna terug te keren in een andere
baan maar dat ging niet zo eenvoudig. Ik kon mij moeilijk geloofwaardig over laten komen
met mijn visies. Wat ik ook probeerde. Uiteindelijk kreeg ik weer een baan waar ik het 6 jaar
volgehouden heb van mooie tijden en moeilijke tijden. Op mijn 33 e jaar vroeg mijn vrouw of
ik niet op kamers wilde gaan wonen. Ze voelde zich verstikt onder mijn idealistische leef
ideeen. Uiteindelijk deed ik dat en het gevolg was een scheiding. Ik smachte naar vrouwelijke
intimiteit en sexualiteit. Uiteindelijk dus een scheiding. Alles kwijt, mijn huwelijk, mijn huis,
mijn werk en het aangezicht naar de wereld. Ik voelde me als in de hel en voelde me als
mislukt. 33 jaar, wat deed ik op deze aarde. Ik voelde liefde voor de schoonheid van de natuur
en zag hoe dat door ons mensen kapot gemaakt werd. Mijn idealen hielden mij op de been en
wou dat ook leven als kluizenaar in een boerenschuur.In het diepste dal van mijn bestaan
Vandaar uit dus deze cobra ervaring. Wel de meest bijzondere ervaring in mijn leven. Later
hoorde ik van paragnosten die op het spirituele pad zitten dat dit een logisch begrip is. Het is
dezelfde energie als de heilige geest van de aarde, De Godin van transformatie, mijn eigen
vrouwelijke energie heb ik mogen aanschouwen in vol ornaat.Op mijn 34 e jaar kwam ik in
contact met paranormaal begaafde mensen die mij verder hielpen mijn weg te vinden. Ik was
erg onzeker en vroeg om een echte leraar die van wanten wist en waar ik op kon bouwen.
Die kreeg ik en hij heeft mij 5 jaar begeleid naar mijn nieuwe werk;Ik run een praktijk voor
bewustwording en geestelijke groei en daarnaast om alleen met mezelf te zijn schilder ik
spirituele schilderijen. Met deze twee onderwerpen ben ik nu volop mee bezig en geeft mij het
gevoel van zinvol bezig te zijn. Ik voel mij in evenwicht met mijzelf.Dit na een leven van
zoeken in onzekerheid. Heerlijk. Ik geniet ervan om mijn angsten aan tegaan en mijn vrijheid
te voelen.


                                               23
Persoonlijke ervaringen
door Arend

In mijn jeugd heb ik me als opgroeiende jongen steeds heel vervreemd gevoeld ten aanzien
van mijn leven hier in de westerse samenleving. Ik was een gesloten, introverte en zeer
gevoelige jongen. Ik werd op de lagere school veel gepest en voelde me daardoor heel anders
dan mijn mannelijke leeftijdsgenoten. Ik leed aan een sterk minderwaardigheidscomplex en
een totaal gebrek aan zelfvertrouwen. De relatie met het vrouwelijke geslacht verliep uiterst
moeizaam, daar ik vol zat met allerlei sociale remmingen. Dit geheel verergerde na mijn
verhuizen naar Amsterdam vanuit een klein dorpje in Zuid Oost Drenthe, om aldaar te gaan
studeren. De handicap van slechthorendheid plaatste me, naast de eerder genoemde
karaktertrekken, in een totaal isolement en ik vereenzaamde. Om dit geheel te doorbreken en
inzicht te verkrijgen in mijn eigen psycho-emotionele functioneren liet ik me voor tien
maanden opnemen in een pyschiatrisch dagcentrum in Amsterdam.


                                              24
Daar begon ik voor het eerst een mogelijkheid te ontwikkelen tot zelfreflectie. Tijdens mijn
verblijf in dat centrum werd ik, na een korte vakantie in Israël, volledig gegrepen door het
reizen en het ervaren van andere culturele invloeden. Aan het eind van mijn verblijf in het
centrum voelde ik de intuïtieve impuls om naar India te gaan. Mijn therapeuten ontraadden
me dat ten sterkste. Ik bleef echter trouw aan mijn eigen intuïtie en vertrok oktober 1981 naar
India, in eerste instantie met een vriend. Aankomen in India voelde voor mij alsof ik
thuiskwam. De daar volop aanwezige mystiek en het bezig zijn met zingeving waren voor mij
een verademing. Ik voelde niet de behoefte om naar een ashram te gaan of een guru te zoeken,
maar wilde het ware India en haar erfenis op een eigen wijze ervaren. Na een paar dagen had
ik mijn eerste spirituele ervaring. Na het doen van een concentratie oefening ervoer ik voor
het eerst stille momenten tussen de gedachten, die daarvoor ongecontroleerd in mijn hoofd
ronddwarrelden. Kort daarna, na het doen van een ademhalingsoefening, voelde ik een intense
energiestroom door mijn voorhoofd gaan en was het alsof zich daar iets opende. Na drie
maanden samen gereisd te hebben besloten de vriend en ik om gescheiden verder te gaan. Van
toen af ontmoette ik vele mensen die mijn denkwereld enorm verruimden. De eerdere
spirituele ervaringen gaven me de mogelijkheid om mijn denken te observeren en me steeds
minder door dat denken te laten bepalen. Tijdens het lezen van een krantenartikel in een
restaurantje aan de zuidkust van Kerala, had ik een volgende openbarende ervaring. Het was
eind 1981 en in het krantenartikel werd een bijzondere samenstand van een aantal planeten
benoemd, die in het voorjaar van 1982 zou plaatsvinden. Het ging in het artikel met name om
de invloed die deze samenstand op de aarde zou kunnen hebben. Er werd een doemscenario
met vele rampen aan gekoppeld. De voorspellende waarde van dit artikel had voor mij op dat
moment geen betekenis. Het lezen van het artikel had voor mij echter een geheel andere
waarde. Ik bemerkte bij mezelf tijdens het lezen een toenemende helderheid, een soort van
innerlijk ontwaken, hetgeen mij het besef gaf dat ik als mens deel uitmaak van een zingevend
groter geheel. Het gaf me het gevoel een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan dat geheel
door hetgeen ik doe of laat. Mijn zware gevoelens van eenzaamheid en isolement werden
hierdoor plotseling getransformeerd, hetgeen een emotionerende uitwerking op mij had. Na
deze ervaringen bemerkte ik in mijn innerlijk een toenemende verstilling en een daarmee
samenhangende rust. Ik voelde daardoor de lichtere kanten van mijn wezen meer naar
buiten komen. Ik heb toen nog een aantal maanden rondgereisd en vele interessante dingen
meegemaakt, steeds in relatie tot de mensen die ik ontmoette. Het leven zelf werd mijn
inwijdingsweg. Wegens het opraken van mijn geld moest ik terug naar Nederland, maar met
een gevoel nog niet klaar te zijn en zo snel mogelijk terug te willen voor een vervolg. Als
een herboren persoonlijkheid kwam ik terug in Nederland en ik had veel van mijn angsten en
remmingen afgelegd.

Een half jaar later ging ik voor de tweede maal naar India, eerst weer naar het zuiden om een
aantal plaatsen te bezoeken waar ik op mijn eerste reis was geweest. Op één van die plaatsen
had ik toen een absolute piekervaring, waar ik een zin, kracht en richting aan kon ontlenen
voor de rest van mijn leven. Vanuit het dorpje Kumili in Kerala maakte ik een enkele uren
durende wandeling naar een bergtop met daarop een ruïne van een oude tempel, genaamd
Manglah Devi. Deze top ligt precies op de grens tussen de staten Kerala en Tamil Nadu.
Gedurende de wandeling er naar toe had ik me al volledig over kunnen geven aan de
schoonheid van de omringende natuur. Aangekomen op de bergtop liep ik naar de half
verscholen ruïne en wilde er in stappen. Gevoelsmatig hield iets me echter tegen en ik zag er
daarom van af. Ik liep toen terug naar de plek vanwaar men een schitterend uitzicht heeft op
het diepe en steile Tamil Nadudal.                                              25
Aldaar werd ik me ineens bewust van de overweldigende stilte, die ik nog niet eerder had
ervaren. Aanvankelijk was die stilte beangstigend, daar die mij confronteerde met de luidheid
van mijn eigen gedachten. Allengs kon ik me overgeven aan de stilte buiten mij en werd het
in mij ook steeds stiller. Naarmate de stilte in mijn innerlijk toenam, begon de scheiding
tussen mijn binnenwereld en het mij omringende landschap te vervagen. Ik voelde mij meer
en meer één worden met het mij omringende landschap. Mijn waarneming werd daardoor heel
zuiver. Iets van de krachtenwerking van het landschap sprak zich toen in mijn innerlijk uit. Ik
nam waar dat ik op de grens stond van een duidelijke tegenstelling, die zich aan mij kenbaar
maakte als de oerpolariteit, het meest fundamentele paar van tegenstellingen. Namelijk de
tegenstelling van het mannelijke en vrouwelijke als basis van het scheppend beginsel, dat ten
grondslag ligt aan al het geschapene. Diep beneden me, in het Tamil Nadudal met zijn rechte
vormen en rode, dorre en weinig vruchtbare grond, herkende ik een mannelijke
krachtenwerking. Daarboven hing een dreigende wolkenlucht en er kwam een gure wind
vanuit het dal omhoog. Toen ik me omdraaide zag ik de ronde glooiingen van de groene
vruchtbare heuvels van Kerala, met daarboven een heldere blauwe hemel en een stralende
zon. In dit landschap herkende ik iets van een vrouwelijke krachtenwerking. Me negentig
graden omdraaiend nam ik in de lucht een adelaar waar, die een tijdlang roerloos bleef
zweven precies boven de grens van beide landschappen.

Op het moment dat ik dit geheel buiten mij in een kort tijdsbestek waarnam, nam ik in mezelf
de betekenis waar. Deze kwam woordeloos tot mij als een intuïtief direct weten. Ik besefte dat
die oerpolariteit ook in mij als krachtenwerking aanwezig is. Ik heb, hoewel levend in een
mannelijk lichaam, ook het vrouwelijke in mij. Ik werd me er van bewust dat hetgeen
ik daarvoor steeds in de buitenwereld wilde ervaren en wat tot vele relationele worstelingen
leidde, ik op een veel bevredigender manier in mijzelf kan ervaren. Het beeld van de adelaar
bracht me een besef van een hoger Zelf, waarin alle tegenstellingen samenkomen en waar
eenheid, heelheid en vrede heersen. Het liet me zien dat de tegenstellingen die mijn op de
buitenwereld gerichte ego nodig heeft om zichzelf in leven te houden, overstegen kunnen
worden. Als besluit van de ervaring zag ik de adelaar na verloop van tijd het steile dal
induiken en uit zicht verdwijnen. Hierdoor realiseerde ik me dat ik meer mijn mannelijke
kracht moest ontwikkelen en tot dan toe te zeer op een vrouwelijke manier in het leven had
gestaan. De ervaringen die ik na terugkomst van mijn reis heb opgedaan, gaven me de
mogelijkheid om me ook daadwerkelijk te gaan richten op het vormgeven van mezelf in de
wereld, dus meer mijn mannelijke kant aan te spreken. Om daarmee mezelf te helen en als een
eenheid te gaan ervaren.

Deze ervaring gaf me achteraf bezien mogelijkheid, door het bezig zijn met het centrale thema
in mijn leven van de verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke in mijzelf, om vele
inzichten te ontvangen en die inzichten ook toe te kunnen passen op de wereld om mij heen.
Beide werelden, de innerlijke en uiterlijke, zijn immers reflecties van elkaar. Dit herkende
ik in de inzichten van de kwantummechnica. Na toch nog vele relationele worstelingen te
moeten hebben doormaken, om mij emotioneel te rijpen, heb ik de vruchten van dit proces
neer kunnen leggen in een boek. Het schrijven er van was een therapie op zich en heeft me het
zien van vele samenhangen gebracht en veel herkenning in inzichten van anderen op velerlei
niveaus. Daarnaast voelde ik twaalf jaar geleden de behoefte om met de vele vragen die ik had
ten aanzien van mijn mannelijke identiteit hierover van gedachten te wisselen met andere
mannen. Ik besloot daarom een mannengespreksgroep te starten, die nu in een andere
samenstelling nog steeds bestaat en waar ik heel veel aan gehad heb.
                                              26
Na bovenstaande piekervaring in India ben ik naar het noorden van het land vertrokken met
de intentie een boeddhistische pelgrimage te willen doen. Het voert te ver om al mijn
ervaringen weer te geven. Het belangrijkste echter was dat ik na een tijdje iemand ontmoette
die mij in de gelegenheid stelde om nog dieper door te dringen in mijn psycho-emtionele
functioneren. De boven beschreven piekervaring had mij op een diep niveau in contact
gebracht met mijn meest wezenlijke behoefte aan het ervaren van heelheid en eenheid. Om
dat werkelijk te gaan ervaren voelde ik de noodzaak ervaringen op te doen waarbij ik
werkelijk alle uiterlijke schijnzekerheden los zou laten. Het deed mij uiteindelijk besluiten als
een bedelmonnik, een sadhu, rond te gaan reizen. Ik besloot op grond daarvan alles dat mij
nog aan westerse overlevingswaarden en normen bond, op te geven. Dus gaf ik al mijn geld
weg, verkocht mijn ticket en reisde acht maanden verder als een bezittingsloze monnik. Het
heeft me een fundamenteel vertrouwen in de goedheid van de schepping gegeven, daar ik
steeds mensen en omstandigheden ontmoette die mij datgene gaven dat ik nodig had. Daar
mijn lichaam echter onder die omstandigheden tekort kwam heb ik er uiteindelijk toch voor
gekozen terug te gaan naar Nederland.

Aldaar heeft het zoeken naar mijn beroepsmatige kwaliteiten me uiteindelijk als agogisch
werker in de geestelijke gezondheidszorg doen belanden. Daar hoop ik de vruchten van mijn
eigen transformatie te kunnen delen met de kwetsbaren in onze samenleving die, zoals ik ook
gemerkt heb, vele onbegrepen ervaringen hebben.
Persoonlijke ervaringen
door Emmy


In de afgelopen jaren heb ik de volgende fysieke/emotionele/mentale/spirituele klachten
gehad/ontwikkeld die geen van alle medische oorzaken hebben:

     Nekwervels die verschuiven en behoorlijk veel kraakgeluid veroorzaken, er wordt niet
      naar gekeken, er wordt mij verteld dat ik spanning in mijn spieren heb, maar zij
      raken die plaats nooit aan, want als zij dat zouden doen zouden ze ontdekken dat er
      geen over-spierspanning aanwezig is!
     Pijn in de botten van mijn grote tenen, vooral in mijn linkervoet.
     Oedeemvorming sinds mei vorig jaar in mijn linkerbeen, het begint met een pijnpunt
      onder mijn grote teen aan de bovenkant van mijn voet en onder mijn kleine teen
      daarna verschuift het tot net voor mijn enkel aan de binnenzijde van mijn voet en
      vandaar uit trekt het langzaam omhoog naar boven.
     Enorme warmte gewaarwording met overal miniscule speldenprikjes-achtige energie
      gewaarwording
     Soms extreme koude aanvallen.
     Intense trilling vanuit mijn stuit die steeds verder over mijn ruggegraat omhaag gaat,
      soms trilt heel mijn lichaam, op een voor andere niet waarneembare manier.
     Rondom mijn hoofd kan ik prikkels voelen op mijn zenuwuiteinden


                                                27
     Neem op veel plaatsen miniscule energiewervelingen waar
     Soms is er een fontein van energie boven mijn hoofd die vanuit mij omhoog sproeit
     Een continue stromen vanuit mijn handen
     Het gewaar zijn van geometrische vormen van energie als: een band om mijn hoofd
     met daarop geplaatst een driehoek, een omhoog en/of omlaag geplaatste trechter, en
     buis die zo breed is als mijn hoofd
     Een geluid dat regelmatig mijn linkeroor zoekt maar zo snel gaat dat het mijn hoofd de
     andere kant op doet zwaaien, soms op mijn rechteroor.
     Kriebels op mijn hoofd
     Extreme dorst
     Weinig eetlust
     Explosies van energie tot extreme lusteloosheid.
     Slaapstoornissen, zomaar in slaap vallen bij tv of pc, vroeg naar bed willen en direct
     slapen om steeds ergens op een vast tijdstip wakker te worden en niet meer kunnen
     slapen.
     Enorm heftige huilbuien, gevolgd door periodes van niet kunnen huilen, terwijl ik wel
     heel veel voel en ervaar
     Een heel enkele keer een gigantisch gevoel van woede, kan het goed beheersen en
     werk het dan op mijzelf uit!
     Hartkloppingen, benauwdheid, allergie ( allemaal uitgesloten)
     Niet naar buiten gaan, instorten van alle sociale contacten behalve op mijn werk.(Iets
     wat al meerder malen in mijn leven heeft plaats gevonden) De kracht weer proberen
     te ontwikkelen om een nieuw netwerk om mij heen op te zetten ontbreekt mij op dit
     moment enorm terwijl ik enorm hunker naar de ander, naar contact, naar
     uitwisseling, naar warmte en gelijkwaardigheid, naar vertrouwen en veiligheid en
     geborgenheid.
     Kan een groene kleur ontwaren rondom mijn voeten die soms voor of achteruit springt
     van links naar rechts enz. Soms is er paars
     Als ik op mijn rug lig met mijn ogen dicht zie ik kleuren als blauw, paars, wit, het
     pulseert begint klein en verdringt dan de duisternis.
     Een enkele keer zag ik zomaar ergens een kleur, die waren geel, rood en oranje.
     Krijg soms schrijf inspiratie terwijl ik met iemand @ en de laatste tijd stuur ik het
     weer op, en wacht dan af wat de reactie van de ander zal zijn, klaar om de herhaalde
     afwijzing te ontvangen, gelukkig valt dat in mijn werkkring reuze mee.
     Sterke behoefte aan filosoferen, uitwisselen.
     Zich een steeds verder uitbreidende huidirritatie op mijn zonnevlecht, het brand soms
     enorm.
     Sterk slapende seksueel leven, de afgelopen twee - drie jaar onregelmatige cyclus die
     zich sedert enige maanden weer keurig aan het herstellen is.
     Work a holic

Al jaren ben ik bezig om mij bewust te worden van wie ik nu werkelijk ben, momenteel werk
ik een omgeving die mij het meest de boodschap geeft zoals ik mijn innerlijke-zelf altijd heb
ervaren en er naar heb verlangd dat de ander dat in mij (h)erkent. Het doet mij goed, het
maakt mij blij en verlegen, en ik probeer hier langzaam mijn intuitie weer open te zetten, en er
vorm aan te geven. Maar weet dat zij het (h)erkennen omdat ze zelf ook zo zijn! Dit is de
bevestiging waar ik het moet zoeken.
                                               28
Ik was nog maar klein en ik was mij van Spiritualiteit bijna continue bewust - ik moest
hardleers ontdekken dat vele andere dat bewustzijn niet open hadden/hebben staan en als het
open is daar nog enorme verschillen in zijn.
                                             29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:1/4/2012
language:Dutch
pages:29