Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Web Bean

VIEWS: 5 PAGES: 50

									   Web Bean

JBoss Seam - Apache Shale
       EJB architektúra
• Komponens architektúra
• Komponens alapú üzleti alkalmazások
 fejlesztése
• Programozási modell
• Tranzakciókat használó erőforrások elosztása
          Áttekintés
• Enterprise JavaBeans
 –  Stabil
 –  Skálázható
 –  Tranzakció menedzsment
 –  Sok-felhasználós
 –  Biztonságos
• EJB 3.0
 – Javított, egyszerűsített EJB modell
 – Könnyű használhatóság
 – Java annotációk!!!
         Hiányosságok
• Az EJB komponensek nem látják a webes réteg request,
 session és application kontextus állapotait, így nem is
 férnek hozzá azokhoz
• EJB komponenseket nem lehet általánosan használni a
 megjelenítési rétegben
• Nincs komponens vagy függvény szintű
 biztonságkezelés
• JSF-ben nincs integrálva tranzakcióban használt
 erőforrások elérése
• A servlet specifikáció – amit a JSF használ – nem elég
 gazdag komplex alkalmazásokban való használathoz
• JSF még nem használható annotációkkal
         Megoldás
• Web Beans
• JSR-299 specifikáció
• Egyesíti a JSF Managed Bean komponens modellt
 az EJB komponens modellel
• Egyszerűsített programozási modellt ad web
 alapú alkalmazások fejlesztéséhez
• Nincs szükség a Java EE környezet mély
 ismeretére
• Javított kontextus modell
         Web Beans céljai
• EJB komponensek JSF Bean-ekként való használatának
 támogatása
• Annotációk használata a kontextusok változóinak
 manipulálására
• Javított kontextus modell + két új kontextus:
  – Conversation
  – Business Process
•  Interfész munkafolyamat-motorok könnyű integrálásához
•  JPA integrálása
•  Annotációk biztosítása JSF metaadatok számára
•  JSR-227 támogatás biztosítása
 Adaptálás meglévő rendszerekhez
• Létező EJB3 session bean-ekből Web Bean-ek
 készítése annotációkkal
• Létező JSF managed bean-ekből Web Bean-ek
 készítése annotációkkal
• Új Web Bean komponensekbe meglevő EJB3
 session bean-ek injektálása annotációval vagy
 JNDI-ből
• Új EJB-ben létező Web Bean komponensek
 használata injektálással vagy interceptorral
      Web Beans újdonságai
• A Web Beans lényege a laza csatolás
  – Szerver és kliens oldal elválasztása jól definiált API-k és kötési
   típusok alkalmazásával
    • Az implementáció felüldefiniálható telepítési időben
  – Az együttműködő komponensek életciklusainak elkülönítése
    • Komponensek életciklusának automatikus menedzsmentje
    • Stateful komponensek szolgáltatásokként való használata
  – Ortogonális nézetek leválasztása a programkódtól
    • Interceptorok használata (logging, security, transactions)
  – Az üzenetek küldőinek és fogadóinak szétválasztása
    • Event-ke használata
• A Web Beans egyesíti a web réteget és az üzleti réteget
  – Egy komponens elérheti a request scope adatait és használhat
   tranzakciós erőforrást is egyben
       Mi egy Web Bean?
• Komponens típusai:      • Alap építőelemek:
 – Bármilyen Java osztály    –  Telepítési típusok
 – EJB session és singleton   –  API típusok
  bean-ek           –  Kötési típusok
 – Feloldó metódusok      –  Elnevezések
 – JMS komponensek       –  Implementálások
 – Távoli komponensek
Egy egyszerű példa: Komponens
               @Component egy
              beépített stereotípus


public
@Component
class Hello {
   public String hello(String name) {
      return "hello " + name;
   }
}
    Egy egyszerű példa: Kliens
                   @Current egy beépített
                     kötési típus


public
@Component
class Printer {
   @Current Hello hello;
   public void hello() {
      System.out.println(hello.hello("world"));
   }
}
   Egy egyszerű példa: Konstruktor
        injektálás
                 A konstruktorok paraméterei
                   default injektálódnak


public
@Component
class Printer {
   private Hello hello;
   public Printer(Hello hello) {this.hello=hello;}
   public void hello() {
      System.out.println(hello.hello("world"));
   }
}
    Egy egyszerű példa: Initializer
         használata
                 Példányosítás utáni callback a
                  paraméterek injektálására


public
@Component
class Printer {
    private Hello hello;
    @Initializer
    void initPrinter(Hello hello) {this.hello=hello;}
    public void hello() {
       System.out.println(hello.hello("world"));
    }
}
    Komponensek nevei
          Alapértelmezetten a komponensek nem
          elérhetőek EL kifejezésekben. Ha nem
           adunk meg nevet, egy default név
               rendelődik hozzá

public
@Component
@Named("hello")
class Hello {
   public String hello(String name) {
      return "hello " + name;
   }
}
       JSF oldalak

              Web Bean metódus
              hívása EL kifejezéssel
<h:commandButton
   value="Say Hello"
   action="#{hello.hello}"
/>
       Kötési típusok
• A kötési típus egy annotáció, amely lehetővé
 teszi a kliens számára, hogy több
 implementáció közül választhasson egy API-
 ból futási időben
 – String alapú nevek használata feloldásnál
 – @Current az alapértelmezett kötési típus
 Kötési típus definiálása és használata
public
@BindingType                   A @Casual kötési típus
@Retention(RUNTIME)
                            specifikálása
@Target({TYPE,METHOD,FIELD,PARAMETER})
@interface Casual {}

               public
               @Casual
               @Component
   A Hello komponens
               class Hi extends Hello {
  injektálása és a @Casual      public String hello(String name){
  implementáció elkérése          return "hi " + name;
                   }
               }

public
@Component
class Printer {
    @Casual Hello hello;
    public void hello(){
        System.out.println( hello.hello("JBoss Compass") );
    }
}
       Telepítési típusok
• A telepítési típus egy annotáció, amely Web
 Bean-ként azonosít egy osztályt
 – Telepítési típusok engedélyezhetőek és tilthatóak,
  ezzel biztosítva komponensek egész csoportjainak
  engedélyezését és tiltását telepítési időben
 – Van egy precedencia sorrendje a telepítési típusoknak,
  így segítve a futtatási környezetet, hogy különböző
  implementációk között választhasson egy API-ból
 – A telepítési típusok lecserélik az XML alapú
  konfigurációkat
• Az alapértelmezett telepítési típus: Production
 Telepítési típus definiálása, használata
public
@DeploymentType
@Retention(RUNTIME)                   Ugyanaz az API,
@Target({TYPE,METHOD})               különböző implementáció
@interface Espanol {}

                 public
                 @Espanol
   A felsorolás sorrendje   @Component
 fontos! Csak az itt felsorol  class Hola extends Hello {
  telepítési típusok lesznek      public String hello(String name){
 elérhetőek az alkalmazásban          return "hola " + name;
                    }
                 }

<web-beans>
     <component-types>
         <component-type>javax.webbeans.Standard</component-type>
         <component-type>javax.webbeans.Production</component-type>
         <component-type>org.jboss.i18n.Espanol</component-type>
     </component-types>
</web-beans>
    Hatókörök és kontextusok
• A hatókörök meghatározzák egy Web Bean
 példányainak életciklusát
• Összekapcsolják a klienst, és az adott klienshez
 tartozó példányokat
• Bővíthető kontextus modell, új annotációk
 készítésével
• Beépített hatókörök:
  –  @RequestScoped
  –  @SessionScoped
  –  @ApplicationScoped
  –  @ConversationScoped
     A conversation hatókör
• Hasonló a session hatókörhöz, állapotokat tart és
 rendel felhasználókhoz a rendszerben több request-en
 keresztül a következő két különbséggel:
  – A életciklusának határait az alkalmazás kezeli
  – Az állapotot egy adott böngészőhöz rendeli
• Egy conversation egy feladatot reprezentál a
 felhasználó szemszögéből, több feladat esetén több
 conversation keletkezik
• A conversation hatókör minden JSF request esetén
 aktív és legtöbb esetben a request végén véget is ér.
 Több requesten keresztül tartó conversation-t hosszú
 futású (long-running) conversation-nek nevezzük.
      Függő pseudo-scope
• A négy beépített hatókör mellett a Web Bean specifikál
 egy default hatókört: @Dependent
• Minden Web Bean, amely nem definiálja a hatókörét,
 ebbe a hatókörbe sorolandó
• Egy függő Web Bean-re való hivatkozás (injektálás)
 esetén mindig létrejön egy példány a függő bean-ből,
 valahányszor az injektáló példányosítva van
• A függő Web Bean-ek példányai sosem lesznek
 megosztva komponensek között, egy ilyen példány a
 példányosító Web Bean-től „függ”
• Az életciklusa is tőle függ, akkor lesz megszüntetve,
 amikor a példányosító megszűnik
     Producer metódusok
• A Producer metódusok segítenek a
 komponensek példányosításának kezelésében:
 – Polimorfizmus futási időben
 – Példányosítás kezelése
 – Injektálás kezelése nem Web Bean
  komponensekre vonatkozóan
        Interceptor-ok
• Az EJB 3.0 interceptor arhitektúra felhasználása a
 következőkkel kibővítve:
  – Minden Web Bean-nek lehet interceptora, nem csak
   session bean-eknek
  – Kifinomultabb létrehozása a kötéseknek a Web Bean-
   ek és az interceptorok között annotációkkal
• Két típusa van:
  – Függvényhíváshoz rendelt interceptorok
  – Komponensek életciklusaihoz rendelt interceptorok
       Sztereotípusok
• Gyakran visszatérő, használandó arhitektúra
 minták, amelyek úgynevezett Web Bean
 szerepköröket definiálnak
• Magába foglalja a következőket vagy azok
 kombinációit:
 – alapértelmezett telepítési típus
 – alapértelmezett hatókör
 – megszorítások a hatókörre
 – követlemények, amiket a Web Bean-nek meg kell
  valósítania
 – Interceptorok megadása
         Események
• Teljes elkülönül az eseményt generáló
 („producer”) és eseményt feldolgozó („observer”)
• Observer/observable minta felhasználása a
 következő különbségekkel:
 – Nem csak a producer van leválasztva az observer-től,
  hanem fordítva is függetlenek egymástól
 – Az observer-ek meghatározhatják az események egy
  jóldefiniált halmazát, amelyet kezelnek
 – Observer-ek azonnal feldolgozhatják az eseményt,
  vagy késleltethetik az épp aktív tranzakció végéig
JBoss Seam
        JBoss Seam
• Alkalmazás keretrendszer, amely összeköti az
 EJB3-at és a JSF-et
• További technológiák integrálása:
 – Ajax
 – BPM
 – PDF és MS Excel
 –…
• Egyszerűsített web alkalmazás fejlesztés
• Beépített komponensek
        JBoss háttér
• JBoss fejlesztés (Gavin King)
• Minden más JBoss termékkel jól együtt tud
 működni (jBPM, Drools, stb.)
• Nem csak JBoss alkalmazás szerveren fut ->
 beépített EJB konténert tartalmaz
• Jelenleg folyik a standardizálása: a Web Beans
 specifikáció alapja
• JBoss OS (LGPL)
J2EE container
               Futtatási környezetek                  Java EE container
                                     Web container
         • Use embedded            • All Seam             • Use embedded
          EJB3                 features              EJB3
                             available
          Or                  • Security             Or
                             • Pageflow
         • sacrifice EJB             • Exception           • sacrifice EJB
          support                 handling             support
                             • Enhanced JSF
                              Expression
                              Language
                              (JSF-EL)
Arhitektúra
          Tulajdonságai
•  Alapja POJO osztályok annotációkkal
•  Facelet-ekre épül
•  Nincsen szükség JSF managed bean-ekre
•  Nem szeparálja teljesen külön a rétegeket
•  EJB metódusok hívása Ajax segítségével
•  Beépített munkafolyamat motor (jBMP)
•  Interceptorok és Események kezelése
•  Injection, Outjection
•  Kód és Projekt generálás
•  Két új kontextus: conversation, business process
        JSF vs. Seam
     JSF       POJO             Session
    Page       Facade              EJB

JSF
             POJO             Entity
    JSF
             Facade             EJB
    Page
            Managed Bean     JSF                      Session
    Page                       EJB
SEAM
    JSF                       Entity
    Page                        EJB
        Automatically wrapped in Managed Bean
JSF életciklus
Seam életciklus
         Példa: Entity Bean
EJB Entity Bean                 Seam komponens


    @Name("ProductCatalog")
    @Scope(ScopeType.SESSION)
    @Entity
    @Table(name="catalog")
    public class ProductCatalogBean {

         @Id @NotNull
         private long id;

         private String name;

         @DataModel(value="choiceProducts")
         private List<ProductBean> products;
    ...
Példa: Felhasználói felületek csatolásai
                      @Datamodel

 ...
 Pricelist #{ProductCatalog.name}

 <h:dataTable var="current" value="#{choiceProducts}">
 <h:column>
 <s:link
 action="#{ShopController.selectProduct(current)}"
 value="#{current.name}" />
 </h:column>
 </h:dataTable>
 ...


                   Metódus hívása
                    paraméterrel
       Példa: Session Bean
Seam komponens               Injektálás
@Name("ShopController")
@Scope(ScopeType.SESSION)
public class ShopController {

    @In(create=true)
    private ShoppingCart shoppingCart;

    public String selectProduct(ProductBean prod){
       shoppingCart.setProduct(prod);
       return "success";
    }
...
         Példa: Navigáció
   faces-config.xml vagy   pageflow
      pages.xml

• Navigációs szabályok
• Init akciók használata
 navigálás előtt
• Request paraméterek
 kezelése
• EL kifejezések használata
        JBoss Seam jövője
• Seam 3 a Web Beans-re fog épülni teljesen
 – Web Beans szolgáltatásai:
   • Összefüggő programozási modell és Esemény Bus
   • JSF és EJB3 integrációja
   • JPA, tranzakciók és validációk integrálása
 – Seam feladatai:
   •  Biztonság
   •  BPM és Rule integráció (munkafolyamatok)
   •  PDF és levelezés JSF könyvtárak
   •  Minden mást…
Apache Shale
        Apache Shale
•  Modern web alkalmazás keretrendszer
•  Alapja a Java Server Faces
•  Lazán csatolt szolgáltatáscsomag
•  Szabadon kombinálható elemek
•  Hatékony eseménykezelés
•  Új megjelenítési technológia: Clay
•  Annotációk használata
•  Több integrációs pontot biztosít
  – Spring
  – jMock
  –…
        View Controller
• Felhasználói felületek és a megjelenő adatok
 összerendelése, kezelése
• Backing Bean-ek alapján
• Implementálni kell a ViewController interfészt
 –  Postback property
 –  Setter Injection
 –  Init()
 –  Preprocess()
 –  Prerender()
 –  Destroy()
       Dialog Manager
• Navigációs szabályok, folyamatok definiálása
 magas szinten
 – Action – metódus hívása
 – Exit – folyamat vége
 – Subdialog – beágyazott folyamat
 – View – JSF oldal megjelenítése
• Felületek újrafelhasználhatósága célja
     Application Manager
• Request-ek kezelése
• JSF PhaseListener mintájára
• Elő és utófeldolgozás
 – AbstractReqExpFilter
• JSF életciklus menedzsmentje
 – ShaleApplicationFilter
           Validáció
• Apache Commons Validator
• Kliens és szerver oldali validáció
• Beépített típusok:
  –  Dátum
  –  E-mail
  –  URL
  –  ...
• 3 JSP tag a validáláshoz:
  – val:commonsValidator
  – val:validatorVar
  – val:validatorScript
        Remoting
• Javascript és Bean metódusok URL-re kötése
           Clay
• JSF esetén szerveroldalon fa alapú a
 felhasználói felület felépítése és tárolása
• Ezt kiegészíti a Clay, hogy teljes részfákat
 lehessen mozgatni, beszúrni, törölni a
 felületből, így három lehetőséget biztosítva
 – HTML Views
 – Meta-data öröklődés
 – Szimbólumok
         Tesztelés
• JUnit tesztkeretrendszer
• Hogyan lehet tesztelni egy konténerfüggő
 alkalmazást, mint amilyen minden EE
 alkalmazás függetlenül?
• Mock object API-khoz, így kiküszöbölve a
 függőségeket:
 – Shale
 – Servlet
 – JSF
VÉGE

								
To top