kajian tempatan tahun 5 by KenMad1

VIEWS: 569 PAGES: 14

									          RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5
MINGGU          TOPIK / SUB TOPIK                  OBJEKTIF           UNSUR PATRIOTISME

 1   5. MENGENAL NEGARA KITA
     5.1 LOKASI
     a. Di Asia Tenggara                    1. Mengenal lokasi Malaysia di Bersyukur dan berbangga dengan
                                    Asia Tenggara        lokasi negara kita yang strategik.
     i) Kedudukan Malaysia berpandukan arah mata angin.

     ii) Kedudukan Malaysia dengan negara-negara jiran di 2. Menyatakan lokasi Malaysia Menyedari    kepentingan  negara
       Asia Tenggara.                   di dunia.         sendiri dari segi kedudukan geografi.

     b. Di dunia

     i) Kedudukan Malaysia di Benua Asia dan di dunia.

 2   5.2 Negeri-negeri dalam Malaysia

     a. Nama negeri, ibu negeri dan bandar utama.        1. Mengenali   negeri-negeri Berbangga  dengan   kepesatan
                                    dalam Malaysia.       pembangunan  bandar-bandar  di
     i)   Negeri-negeri di Malaysia.                             negara kita.
     ii)  Ibu-ibu negeri di Malaysia.
     iii)  Bandar utama dari segi pentadbiran, perindustrian
        dan pelabuhan.

 3   b. Lagu, bendera, jata dan lambang-lambang negeri.     1.  Mengenali  negeri-negeri Berbangga dengan lagu, bendera, jata
                                     dalam Malaysia.      dan lambang negeri-negeri sendiri.
     i)   Setiap negeri di Malaysia mempunyai lagu, bendera
        lambang lain.                   2.   Mengetahui identiti negara Menghormati lagu, bendera dan jata
                                     untuk  menyemai   dan dan lambang-lambang negeri lain.
     ii)  Penggunaan simbol tumbuhan, haiwan, gunung,       memupuk semangat cinta
        bulan, bintang, alat kebesaran dan mercu tanda      akan tanahair.
        pada lambang-lambang negeri.

 4   c. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri.    1. Mengetahui identiti negara Menghormati dan mentaati Ketua
                               untuk   menyemai   dan Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri.
     i) Negeri Beraja                  memupuk semangat cinta
      • Ketua Negeri bergelar Sultan, Raja dan Yang  akan tanahair.
        diPertuan Besar.
     •  Ketua Kerajaan bergelar Menteri Besar.

  ii) Negeri Tidak Beraja
    • Ketua Negeri bergelar Yang diPertua Negeri.
    • Ketua Kerajaan bergelar Ketua Menteri.

5  5.3 Identiti Negara                      1. Mengetahui identiti negara Menghormati dan menghayati Lagu
                                   untuk   menyemai   dan Kebangsaan.
  a. Lagu, bendera, jata, mercu dan lambang lain.         memupuk semangat cinta
                                   akan tanahair.       Menghormati bendera dan jata
  i) Lagu Kebangsaan                                     negara.
    • Lirik lagu
    • Cara menyanyi.                                    Berbangga dengan lambang-lambang
                                                dan mercu tanda negara.
  ii) Jalur Gemilang
    • Maksud jalur, warna dan lambang.

  iii) Jata
     • Maksud setiap lambang.

  iv)    Lambang negeri lain seperti bunga raya, wau bulan
       dan keris.
  v)    Mercu tanda negara seperti Menara Berkembar
       Petronas dan Tugu Kebangsaan.

6  b. Struktur Pentadbiran Negara            1. Mengetahui identiti negara Berbangga dengan corak pentadbiran
                               untuk   menyemai   dan negara yang sistematik.
  i) Peringkat Persekutuan.                memupuk semangat cinta
    • Duli Yang Maha Mulia Yang diPertuan Agong,     akan tanhair.       Menghargai struktur pentadbiran
      Kabinet,  Jabatan  Perdana  Menteri  dan                negara kita.
      Kementerian-kementerian lain.
    • Jabatan-jabatan dan perbadanan awam.
    • Jabatan dan perbandaran awam di peringkat negeri
      dan daerah.

  ii) Peringkat Negeri
    • Semenanjung
    - Sultan, Raja, Yang Di Peruan Negeri, Majlis
      Mesyuarat Negeri, Majlis Meyuarat Kerajaan
      Negeri dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.
    -  Pejabat Daerah dan Tanah
    -  Pejabat Penghulu
    -  Ketua Kampung

    •  Sabah
    -  Tuan Yang Terutama (T.Y.T) Yang diPertua
      Negeri, Kabinet Negeri, Pejabat Setiausaha Negeri.
    -  Pejabat Daerah.
    -  Kampung

    •  Sarawak.
    -  Tuan Ynag Terutama (T.Y.T), Yang diPertua
      Negeri, Majlis  Tertinggi, Pejabat Setiausaha
      Negeri.
    -  Bahagian.
    -  Pejabat Daerah
    -  Pejabat Daerah Kecil
    -  Kampung

7  c. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan.       1. Mengetahui identiti negara Menghormati dan setia kepada Raja
                                  untuk   menyemai   dan sebagai Ketua Negara.
  i) Duli Yang Maha Mulia Yang diPertuan Agong          memupuk   cinta  akan
    • Perlantikan Yang diPertuan Agong             tanahair.         Menghormati   Perdana  Menteri
    • Perlantikan secara bergilir-gilir                          sebagai pemimpin kerajaan.

  ii) Perdana Menteri
    • Ketua parti yang memenangi pilihanraya
    • Dilantik oleh Yang diPertuan Agong

8  6. Keindahan Negara Kita                 1. Menjelaskan ciri-ciri fizikal Berbangga dengan ciri-ciri fizikal
                                istimewa yang terdapat di istimewa di Malaysia.
  6.1 Ciri-ciri fizikal yang istimewa             negara kita.
                                               Mensyukuri nikmat Tuhan.
  a. Bentuk Muka Bumi Malaysia               2. Memupuk semangat cinta
                                akan negara dan seterusnya Menghargai keindahan bentuk muka
  i) Keistimewaan tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut,  berusaha mengekalkan alam bumi.
    tasik, gua, sungai dan pulau.              semulajadi yang terdapat di
    • Keindahan                       negara kita.
    • Ciri-ciri fizikal
    • Kepentingan
9  ii) Flora dan fauna                    1. Menjelaskan ciri-ciri fizikal Menyayangi tumbuhan dan hidupan
     • Malar hijau                      yang istimewa yang terdapat lain yang terdapat di persekitaran
     • Pelbagai sepsis                    di negara kita.        kita.
     • Habitat
                                2. Memupuk semangat cinta     Menyedari kepentingan flora dan
   iii) Iklim                          negara   dan  seterusnya   fauna.
     • Panas dan sekata lembab sepanjang tahun        berusaha mengekalkan alam
     • Julat suhu yang kecil                 semulajadi yang terdapat di   Menyedari dan berbangga dengan
                                 negara kita.          iklim di negara kita.

                                3. Mengetahui     keindahan
                                 tempat   peranginan  dan
                                 rekreasi di negara kita.

10  i) Rumah ibadat                      1. Mengetahui dan menghargai Berbangga dengan keindahan dan
    • Struktur dan ukiran serta pengaruh seni bina.      bangunan dan bahan di keistimewaan seni bina yang terdapat
    • Bahan seperti kayu, kaca, marmar dan jubin.       negara kita        di Malaysia.

   ii) Bangunan bersejarah                                   Bertanggungjawab    mengekalkan
     • Bahan                                         keindahan seni bina sesebuah negara.
     • Pengaruh binaan seperti Islam, Portugis, Belanda,
      Inggeris dan tempatan.
     • Ciri-ciri yang tersendiri

    i – Sebab :                    1. Mengenali   perkembangan     Menginsafi penderitaan hidup di
    • Portugis menindas penduduk tempatan.        sejarah negara dari zaman      bawah penjajah.
                               penjajah.
    • Belanda mengenakan syarat-syarat perdagangan
                                                 Menanamkan semangat    kekitaan
      yang ketat dan tidak adil.
                                                 serta perpaduan.
    • Inggeris campur tangan dalam adat istiadat orang
      Melayu dan agama Islam.
    • Inggeris merampas hak memungut cukai daripada
      pembesar tempatan.
    • Jepun bertindak zalim terhadap rakyat tempatan.

11  iii) Mercu Tanda                     1. Mengetahui dan menghargai Betanggungjawab   mengekalkan
     • Lokasi                        bangunan dan binaan di keindahan senibina sesebuah binaan.
     • Teknologi                       negara kita
     • Keunikan
     • Pemandangan
   iv) Istana                        2. Memupuk semangat cintakan Berbangga dengan kieindahan dan
     • Reka bentuk                      negara   dan  seterusnya keistimewaan senibina yang terdapat
     • Ukiran bermotifkan tumbuhan dan haiwan         berusaha mengekalkan alam di Malaysia.
     • Fungsi pelbagai ruang                 semulajadi yang terdapat di
     • Keunikan buatan                    negara kita.

12  7. SEJARAH NEGARA KITA

   7.1 Kesultanan Melayu Melaka

   a. Pengasasan Melaka                   2. Mengenali   perkembangan Berbangga  dengan    kewujudan
                                 sejarah negara dari zaman struktur  pentadbiran    Kerajaan
   i) Kedatangan Parameswara                  Kesuntanan Melayu Melaka. Melayu Melaka.
    • Latar belakang Parameswara

   ii) Asal-usul nama Melaka
     • Peristiwa pelanduk menendang anjing.

13  b. Kegemilangan Melaka

   i) Pentadbiran                      1. Mengetahui dan menghargai Berbangga    dengan   kewujudan
    • Raja dan Orang Besar Empat iaitu Bnedahara,       warisan sejarah negara kita. struktur pentadbiran negara kita
      Laksamana, Temenggung dan Penghulu Bendahari                    berasaskan Kerajaan Melayu Melaka.
    • Kuasa Raja dan tugas Bnedahara, Lkasamana,
      Temenggung dan Penghulu Bendahari

   ii) Susun lapis masyarakat
     • Golongan pemerintah terdiri daripada Sultan, kaum
      kerabatnya, pembesar-pembesar seperti Bendahara,
      Laksamana, Temenggung dan Penghulu Bnedahari.
     • Golongan rakyat terdiri daripada orang merdeka
      termasuklah pedagang dan buruh mahir.
     • Golongan hamba termasuklah orang yang gagal
      membayar hutang.

14  iii) Peraturan dan Undang-undang             1. Mengetahui dan menghargai Berbangga dengan Bahasa Melayu
     • Pelaksanaan                      warisan sejarah negara kita. yang  pernah  menjadi bahasa
                                                perantaraan di Nusantara.
   iv) Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan.
    •  Penggunaan Bahasa Melayu dalam urusan       2. Memupuk perasaan bangga
      perdagangan, pentadbiran, komunikasi dakwah dan   sebagai rakyat Malaysia
      ilmiah.                       dengan  mengenal  dan
                                 menghayati warisan negara
                                 kita.

15  v) Tokoh-tokoh                      1. Mengetahui dan menghargai Berbangga     dengan   sistem
    • Parameswara                      jasa-jasa serta pengorbana pentadbiran negara kita.
    • Sultan Muzaffar Shah                  ibu bapa di negara kita.
    • Sultan Mansur Shah
    • Sultan Alauddin Riayat Shah
    • Sultan Mahmud Shah
    • Tun Perak
    • Hang Tuah
    • Tun Fatimah

16  vi) Pusat Perdagangan                  1. Mengetahui dan menghargai Berbangga dengan Melaka sebagai
     • Lokasi                        jasa-jasa serta pengorbanan pusat penyebaran agama Islam.
     • Ktiviti perniagaan yang dijalankan          tokoh-tokoh di negara kita.

   vii) Pusat Penyebaran Islam
     • Pemerintah memeluk agama Islam
     • Penerimaan agam Islam
     • Aktiviti pedagang-pedagang Islam

17  7.2 Sejarah Awal Sabah

   a. Asal-usul nama Sabah

   b. Pentadbiran Sabah                   1. Mengenali   perkembangan Menyedari   bahawa  penguasaan
                                 sejarah awal Sabah     ketua-ketua tempatan adalah lebih
   i) Kawasan Pantai Timur                                 baik daripada penjajah.
    • Kawasan dibahagi kepada beberapa bahagian.     2. Memupuk perasaan bangga
    • Jajahan ditadbir oleh pembesar Sulu dan dibantu    sebagai rakyat Malaysia Berbangga dengan sejarah negara
     oleh Ketua-ketua Tempatan.               dengan   mengenal   dan sendiri.
                                 menghayati warisan Negara
   ii) Kawasan Pantai Barat                  kita.            Menyedari   bahawa  penguasaan
     • Kawasan ini diperintah oleh wakil Sultan Brunei.                 Ketua-ketua Tempatan adalah lebih
                                               baik daripada penjajah.
    •  Kawasan dibahagi kepada beberapa bahagian.
    •  Jajahan ditadbir oleh pembesar tempatan dan
      dibantu oleh Ketua Suku Kaum dan Ketua
      Petempatan Sungai

   iii) Kawasan pedalaman dan muara sungai.
     • Ditadbir oleh ketua-ketua yang terdiri daripada
       ketua rumah panjang.18  c. Cara Hidup

   i) Kawasan Pantai Timur                  1. Memupuk perasaan bangga Mengetahui sejarah negara kita
    • Pekerjaan utama ialah memungut hasil hutan,       sebagai rakyat Malaysia
      mengutip mutiara, dan menangkap ikan.          dengan  mengenal  dan Berbangga dengan ciri-ciri budaya
    • Kebanyakan suku kaum Bajau dan Suluk beragama      menghayati warisan negara hidup tradisional yang positif
      Islam serta mengamalkan budaya bercirikan Islam.    kita.
                                               Berbangga dengan kepelbagaian
   ii) Kawasan Pantai Barat.                                budaya dan adat resam.
     • Mengamalkan tanaman sara diri, menangkap ikan,
      memburu dan memungut hasil hutan.
     • Kebanyakan suku kaum Melayu dan Murut
      beragama Islam.
     • Masyarakat tempatan dipengaruhi adat resam
      Brunei.

   iii) Kawasan Pedalaman dan Muara Sungai.
     • Menanam padi, bercucuk tanam, memungut hasil
      hutan, memburu dan mencxari hasil laut.
     • Kebanyakan masyarakat mengamalkan kepercayaan
      dan adat resam yang tersendiri dan berpegang kuat
      kepada peraturan dan adat.

19  7.3 Sejarah Awal Sarawak

   a. Asal-usul nama Sarawak
                                1. Mengenali perkembangan  Berbangga dengan sejarah negara
   b. Pentadbiran Sarawak                    sejarah awal Sarawak.   sendiri.
   i) Kawasan Pesisiran Pantai dikuasai oleh Pangeran    2. Mengetahui dan menghargai
     Mahkota dibantu oleh tiga orang pembesar tempatan    warisan sejarah negara kita.
     yang bergelar Datu Patinggi, Datu Temenggung dan
     Datu Bandar
   ii) Kawasan pedalaman serta nuara sungai dikuasai oleh
     pemimpin tempatan.

20  c. Cara hidup

   i) Kawasan Pesisiran Pantai               1. Mengetahui dan menghargai   Berbangga dengan sejarah negara
     • Bercucuk tanam, mencari hasil laut dan berniaga.   warisan sejarah negara kita.  sendiri
     • Mengamalkan kepercayaan dan adat resam yang
      tersendiri.                    2. Memupuk perasaan bangga
     • Orang Melayu yang beragama Islam mengamalkan     sebagai rakyat Malaysia
      budaya bercirikan budaya Islam            dengan   mengenal    dan
                                 menghayati warisan negara
   ii) Kawasan pedalaman dan muara sungai.           kita.
     • Bercucuk tanam, memungut hasil hutan, memburu
      dan mencari hasil laut.
     • Penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum seperti
      kaum Bidayuh, Iban, Kenyah, Kelabit dan Penan
      yang mengamalkan adat resam dan kepercayaan
      yang tersendiri.

21  7.4 Zaman Penjajahan

   a. Kedatangan penjajah                  1. Mengetahui dan menghargai Menyedari bahawa apa juga bentuk
                                 warisan sejarah negara kita. penjajahan  pastinya   membawa
   i) Kuasa-kuasa yang pernah menjajah kita.                        keburukan.
    • Portugis                      2. Mengenali   perkembangan
    • Belanda                        sejarah negara pada zaman Menginsafi     akan    kealpaan
    • Inggeris                        penjajahan.         mempertahankan negara pastinya
    • Jepun                                        menyebabkan kita dijajah.

   ii) Tujuan penjajahan
     • Perdagangan
     • Perluasan wilayah
     • Penyebaran Agama
     • Keperluan bahan mentah
22  c. Kesan penjajah

   i) Binaan tinggalan                   1. Mengetahui dan menghargai   Menyedari  bahawa   penjajahan
    • Kota dan kubu seperti A Famosa, Kota Belanda dan    warisan sejarah negara kita  membangkitkan semangat nasionalis
      Kota Margherita
    • Bangunan seperti Stadhuys, Penang Free School                    Menyedari  bahawa  penjajahan
      dan Maktab Perguruan Sultan Idris                          memberi kesan buruk kepada sosio
    • Jalan keretapi seperti dari Taiping ke Port Weld (                  budaya
      Kuala Sepetang) dan Beaufort ke Jesselton (Kota
      Kinabalu)
    • Jalanraya seperti dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan
      Klang ( Port Swettenhem), dari Johor Bahru ke Prai
      dan dari Singapura k Padang Besar.

   ii) Sosial
     • Masyarakat berbilang kaum
     • Bahasa dan tulisan
     • Semangat naionalis

23  c. Penentangan masyarakat tempatan

   d. Undang-undang dan peraturan

   i) Tujuan penggubalan undang-undang                            Menyedari  perlunya  mematuhi
    • Hak individu dan hak semua kaum.                           undang-undang dan peraturan yang
    • Keharmonian dan ketenteraman masyarakat.                       ditetapkan.
    • Disiplin dan tatasusila
                                                Mengamalkan perlakuan yang sopan
                                                dan bertatasusila.

                                                Menyedari   bahawa   perpaduan
                                                menjamin kesejahteraan hidup.

24  iii) Tokoh                      1. Mengetahui dan menghargai     Menghargai jasa mereka    yang
     • Golongan istana seperti Sultan Mahmud      jasa-jasa serta pengorbanan    menentang penjajah.
     • Golongan pembesar seperti Datuk Maharajalela,  tokoh-tokoh di negara kita.
      Sharif Masahor atau Datuk Dol Said.                        Meyedari semua lapisan masyarakat
     • Kalangan pemimpin tempatan seperti Rentap, 2. Menerangkan Parameswara       bersatu menetang penjajah.
      Banting atau Mat Salleh.             sebagai pengasas Melaka.
    •  Kalangan ulama seperti Tok Janggut dan Haji
      Abdul Rahman Limbong.

25  7.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia

   a. Semangat Kebangsaan                  1. Mengenali   perkembangan Menanamkan semangat kebangsaan.
                                 sejarah negara pada zaman
   i) Peristiwa-peristiwa                   penjajahan.
    • Pemerintahan Jepun
    • Cadangan Penubuhan Malayan Union          2. Mengetahui dan menghargai Menghargai peranan dan sumbangan
    • Keganasan Bintang Tiga                 jasa-jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh  persuratan  dan
                                 tokoh-tokoh di negara kita. penerbitan.
   ii) Penubuhan Umno
     • Diasaskan oleh Dato’ Onn Jaafar pada 11 Mei 1946
      di Istana Besar Johor Bahru
     • Menyatupadukan orang Melayu menentang
      Malayan Union.

26  iii) Tokoh parti-parti politik daripada UMNO, MCA, dan 1. Mengetahui dan menghargai Menghargai jasa tokoh-tokoh negara
     MIC                         jasa-jasa serta pengorbanan yang terlibat dalam kemerdekaan
                                tokoh-tokoh di negara kita. Malaysia.
   iv) Peranan persuratan dan penerbitan.


27  b. Peristiwa                       1. Mengenali   perkembangan Menyedari  peristiwa ke  arah
                                 sejarah negara pada zaman kemerdekaan     menyemarakkan
   i) Kemerdekaan                       penjajahan sehingga kepada semangat kebangsaan.
    • Darurat                        kemerdekaan.
    • Penubuhan parti Perikatan
    • Pilihanraya.                    2. Memupuk perasaan bangga
    • Perundingan dengan British.              sebagai rakyat Malaysia
                                 dengan  mengenal   den
                                 menghayati warisan negara.

28  ii) Pengisytiharan kemerdekaan           1. Mengenali   perkembangan Menyedari peristiwa ke  arah
     • Pengumuman    tentang tarikh kemerdekaan  sejarah negara pada zaman kemerdekaan    menyemarakkan
      Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul   penjajahan sehingga kepada semangat.
      Rahman di Banda Hilir.             zaman kemerdekaan dan
                              seterusnya    penubuhan
                              Malaysia.
    •  Menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan 2. Memupuk perasaan bangga
      bendera Persekutuan Tanah Melayu pada 12.00   sebagai rakyat Malaysia
      tengah malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab    dengan  mengenal  dan
      Selangor.                    menghayati warisan negara
    •  Perhimpunan raksasa di Stadium Merdeka dan    kita.
      upacara penyerahan perisytiharan kemerdekaan
      oleh Pesuruhjaya British di Tanah Melayu pada 31
      Ogos 1957.

29  c. Pembentukan Malaysia

   i) Keanggotaan                     1. Mengetahui dan menghargai Menghargai kegigihan tokoh-tokoh
    • Persekutuan Tanah Melayu               jasa-jasa serta pengorbanan negara  berusaha menubuhkan
    • Singapura                      tokoh-tokoh di negara kita. Malaysia.
    • Sabah
    • Sarawak

   ii) Tujuan
     • Menyekat pengaruh komunis
     • Melepaskan Sabah dan Sarawak daripada
      penjajahan Inggeris.
     • Keseimbangan penduduk Melayu Bumiputera
      dengan kaum-kaum lain.
     • Usaha pembangunan secara kerjasama.

   iii) Tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.
     • Tunku Abdul Rahman
     • Tun Fuad Stephans
     • Temenggung Jugah
     • Lee Kuan Yew

30  7.6 Warisan Sejarah

   a. Pemeliharaan dan Pemuliharaan

   i) Jenis                       1. Mengetahui dan menghargai   Berbangga dengan kekayaan warisan
    • Tempat, bangunan, senjata dan pakaian.       warisan sejarah negara kita.  sejarah negara kita.
    • Bahan bersejarah seperti dokumen, batu bersurat
      dan artifak.                                   Menilai  keberkesanan   langkah
    • Kesenian seperti mempertahankan diri, seni tari,                  pemeliharaan dan pemuliharaan.
      seni muzik, seni ukir dan kraf tangan.
    •  Adat resam seperti pertabalan dan perkahwinan.

   ii) Cara
     • Pewartaan
     • Baik pulih
     • Kawalan
     • Kajian yang berterusan
     • Kesedaran dan tindakan masyarakat

31  8. MASYARAKAT MALAYSIA

   8.1 Penduduk

   a. Komposisi dan taburan

   i) Kepelbagaian kaum                  1. Mengenali    masyarakat   Berbangga dengan keharmonian
    • Penduduk Semenanjung Malaysia terdiri daripada    Malaysia  yang   terdiri  masyarakat berbilang kaum.
      Melayu, Cina, India dan keturunan lain.       daripada pelbagai kaum,
    • Penduduk Sabah terdiri daripada Kadazan, Bajau,    agama dan kepercayaan.
      Murut, Melayu, Cina, India dan kaum lain.
    • Penduduk di Sarawak terdiri daripada Iban, 2. Memahami          taburan   Berbanggan dan bersyukur kerana
      Melanau, Bidayuh, Kayan, Melayu, Cina, India atau  penduduk dan faktor-faktor   kita  dilahirkan  dan menjadi
      kaum lain.                      yang menpengaruhinya.      warganegara Malaysia.

   ii) Kepadatan Penduduk
     • Padat
     • Sederhana padat
     • Jarang

32  b. Faktor yang menpengaruhi perubahan penduduk

   i) Kelahiran dan kematian                1. Memupuk perasaan bangga Bersyukur dengan peningkatan hidup
                                 sebagai rakyat Malaysia yang berkualiti.
   ii) Penghijrahan                      dengan  mengenal  dan
     • Pekerjaan                       menghayati warisan negara
     • Pendidikan                      kita.
     • Perkahwinan
   iii) Dasar Kerajaan
      • Pembukaan kawasan baru
      • Penempatan semula

33  8.2 Agama dan kepercayaan

   a. Kepelbagaian agama dan kepercayaan

   i) Amalan dan kepercayaan              1. Memupuk perasaan bangga     Hormat-menghormati antara satu
                               sebagai rakyat Malaysia     sama lain tanpa mengira agama dan
   ii) Tempat beribadat                  dengan  mengenal  dan    kepercayaan.
                               menghargai warisan negara
   iii) Hari kebesaran dan perayaan            kita.              Menghormati  cara  masyarakat
                                                menyambut pelbagai hari kebesaran
                                                dan perayaan.

                                                Mengamalkan semangat muhibbah
                                                dan harmoni semasa menyambut hari
                                                kebesaran dan perayaan.

34  8.3 Kebudayaan dan Kesenian

   a. Cara hidup                    1. Mengetahui dan menghargai    Berbangga menjadi rakyat Malaysia
    i. Permainan                     kesenian  negara   seperti  yang dapat hidup bersama melalui
    ii. Pakaian                      permainan     tradisional,  aktiviti rekreasi, sukan  dan
   iii. Makanan                      pakaian tradisional, makanan   kebudayaan.
   iv. Muzik dan tarian                  tradisional   dan    seni
    v. Seni mempertahankan diri              mempertahankan diri.

35  8.4 Perpaduan

   a. Kegiatan sosial dan kebajikan

    i. Kegitan gotong-royong melibatkan pelbagai kaum.   1. Memupuk sikap hormat- Menyedari aktiviti rekreasi memupuk
   ii. Kunjung-mengunjung di kalangan pelbagai kaum      menghormati dan semangat perpaduan.
   iii. Sumbangan masyarakat ke arah perpaduan         kerjasama antara satu sama
      masyarakat                       lain ke arah pembentukan
                                 masyarakat yang harmoni.
   b. Penyertaan  pelbagai  kaum   dalam   aktiviti
     permainan, kesenian dan rekreasi
    i. Sukan rakyat
   ii. Tarian
   iii. Kembara

36  c. Sistem Perpaduan
   i. Peluang belajar yang sama untuk semua kaum.   1. Memupuk sikap hormat-    Bersyukur dan berbangga dengan
   ii. Ciri-ciri pendidikan di Negara kita yang memupuk  menghormati dan semangat   sistem pendidikan negara yang
      perpaduan melaui kurikulum, ko-kurikulum yang   kerjasama antara satu sama  mengutamakan  perpaduan dan
      sama dan pakaian seragam sekolah.         lain ke arah pembentukan   pembangunan.
                               masyarakat yang harmoni.

								
To top