INFO drog by DMVZWuCQ

VIEWS: 31 PAGES: 36

									Training Manual
   Drogprevenció
  Dr. Polgár Patrícia
      2003.
Tartalom


Drog fogalma(i)
Lélektan:
Függőség, tolerancia, abúzus fogalma, Okai, Veszélyeztetett csoportok, Kialakulásának
folyamata, Fajtái
Drogcsoportok
Drogok osztályozása(i.), Farmakológia, Történet ,Ár, külalak, használati mód, Hatások:
azonnali/krónikus, Elvonási tünetek, Egyéb orvosi vonatkozások
Terápiák
Hova forduljunk?
Szakkifejezések magyarázata
Jogi kérdések
Irodalom
                      2
Drog?

„Boldog, ki nem próbálta még.”
/Villon/

Drog gyógyszertani fogalma
•  Gyógyszerként használt szárított növényi részek, ill. növényi vagy állati eredetű termékek


Drog addiktológiai fogalma
•  Kémiai anyag, amely megváltoztatja a központi idegrendszer működését
•  Fogyasztása pozitív ill. negatív megerősítést nyerhet kémiai mechanizmusokon keresztül
•  Rendszeres fogyasztása dependenciát ill. addikciót okoz
•  Az uralkodó társadalmi ill. gyógyászati normáktól eltérően, azaz abuzusszerüen
  fogyasztható
•  A természetes megerősítőket helyettesíti (ld. később)
•  Fogyasztása hosszú távon káros az egészségre


Drog jogi fogalma
•  Kábítószerek ill. pszichotrop anyagok: amelyek szerepelnek az 1961. New Yorki
  Kábítószer- ,ill. az 1971 bécsi pszichotrop anyagok listáján (természetesen a listák
  folyamatosan változnak)Magyarországon ennek megfelelően, büntetőjogi értelemben
  kábítószernek az 1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes rendelet 1-3. számú mellékletében
  felsorolt anyagok tekintendők. Kábítószeren a visszaélés szempontjából veszélyes
  pszichotrop anyagokat is érteni kell. Ez utóbbiakat a 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes
  rendelet sorolja fel.
                        3
Kis lélektan


Életünk tele van olyan eseményekkel, amelyek későbbi felidézése arra vezérel minket, hogy
újra és újra részesei legyünk az élménynek. Ezeket az élettevékenységeket természetes
megerősítőknek nevezzük. Ide tartozik a játék, a szex, az evés élvezete, a zene, testmozgás,
tisztálkodás, műélvezet, ill. az emberi kommunikáció különböző formái.
A megerősítőknek azonban van egy mesterséges csoportja is: ezek is képesek kellemes
élmények előhívására, de használatuk előbb-utóbb káros következményekhez vezet: ezek a
kémiai megerősítők. Vagyis a drogok 


Kétféle megerősítés létezik, negatív és pozitív.
Negatív megerősítés: ha egy kellemetlen állapotból semleges állapotba kerülhetünk a
cselekvés által. Ilyen pl., ha a drogot az elvonási tünetek enyhítése céljából lőjük be. Vagy
idegességünk elűzése céljából pl. meditálunk vagy relaxációs légzőgyakorlatokat végzünk.
Vagy ha hátfájásunkra fájdalomcsillapítót veszünk be.
Pozitív megerősítés: ha semleges állapotból egy sokkal jobba kerülünk a cselekvés által. Pl.
amikor először használom a kokaint, vagy egy nagyon élvezetes koncertet, izgalmas meccset
vagy lenyűgöző művészeti alkotást nézek meg.


A drogok nagyjából ugyanazokon az agyi struktúrákon hatnak, mint a természetes
megerősítők. Ezek az ún. jutalmazó, reward struktúrák, kb. a mesocortico-limbikus
dopaminerg rendszer. A különböző drogok persze különböző neurotranszmittereket (agyi
hírvivő anyagokat) szabadítanak fel itt-ott, de újabb kutatások szerint ez a rendszer minden
addikció esetében fontos szerepet játszik.


Addikció?
Megkülönböztetünk viselkedési és kémiai addikciókat. Viselkedési addikciók pl. a hajtépés,
körömrágás, játékszenvedély, tágabb értelemben a kényszerbetegségek, anorexia, bulimia,
szexuális aberrációk, szóval mindazok a betegségek, amikor a természetes megerősítőket
túlzottan vagy aberráns módon használom.
Kémiai addikciók a drogokhoz való addikció.
Addikció = magyarul hozzászokás. Drogok keresésének és fogyasztásának kényszeres
viselkedésmintája, amelyet a drogok iránti vágy, valamint a drogelvonást követő gyors                          4
visszaesés jellemez. Három fő jelenség utal addikció fennállására: dependencia, tolerancia és
szenzitizáció.


Dependencia?
Magyarul függőség. Két komponense a lelki, minek fő alkotója a sóvárgás adott dolog iránt,
illetve a testi, ami akkor áll fenn, ha a drog elvonására jellegzetes elvonási tünetek
jelentkeznek.


Tolerancia?
Ha emelni kell a drognak a dózisát ugyanannak a kívánt hatásnak az eléréséhez. Biokémiai és
viselkedési elemek is közrejátszanak a kialakulásában.


Szenzitizáció?
Ha a drog hatása intenzívebbé válik a rendszeres fogyasztás következtében. Fordított
toleranciának is nevezik. Szenzitizáció ill. tolerancia nem minden hatásra ill. nem minden
komponensre alakul ki, és nem is egyidejűleg.


Abúzus?
Visszaélést jelent, vagyis ha adott dolgot a jelen társadalmi illetve gyógyászati normáktól
eltérően használunk. Pl. az alkoholfogyasztás önmagában még nem abúzus, de a túlzott
alkoholfogyasztás már igen. Ny-Európai kultúrkörben a meszkalin fogyasztása abúzus, egyes
D-Amerikai indiánoknál társadalmilag elfogadott keretei is vannak. A morfin nem
gyógyászati célú felhasználása abúzus; a csónaklakk zacskóból való inhalálása abúzus.


Addikcióra való hajlam


Genetika
Az addikcióra való hajlam genetikailag meghatározott: a dopamin-2 receptor A1 típusának
jelenléte szignifikánsan gyakrabban fordul elő alkoholistáknál, drogfüggőknél és kóros
játékszenvedélyben szenvedőknél. Anatómiailag a frontobasalis kéreg, a ventrális tegmentális
area és a nucleus accumbens érintett. A kutatások szerint az innen kiinduló dopaminpálya-
rendszer veleszületett zavara felelős az ún. jutalomhiányos szindróma kialakulásáért. Vagyis
az ilyen embereknek a természetes megerősítők által nyújtott jutalom kevésnek tűnik.                        5
A drogok pont ezen a területen okoznak ált. dopaminfelszabadulást. A mechanizmus ennél
bonyolultabb, a dopaminon kívül a szerotonin, noradrenalin, opiátok, GABA is szerepet
játszanak. Az alkohol pl. a szerotonin szintet emeli a KIRben, és a szerotonin 5HT2
receptorokon keresztül emeli az említett területen a dopaminszintet. Ez oda vezet, hogy
akinek alkoholista apukája és kényszeres vásárlásban szenvedő nagyija van, az nem biztos,
hogy heroinfüggő lesz, de sokkal jobban oda kell figyelnie.


Szociális, kulturális, pszichológiai okok
Diákok körében készült felmérés szerint a követezőek a drogfogyasztás okai:
•  Megoldatlan problémák: iskolai problémák, biztos családi háttér hiánya, gazdasági
  problémák, lelki, érzelmi problémák stb. előli menekülés
•  Kíváncsiság, élménykeresés, vagyis a környezetük ingerszegénysége, kevés szórakozási
  lehetőség stb.
•  Barátok, társaság pressziója, negatív kortársnyomás.
•  Tudatlanság.
•  Az adott kultúra viszonyulása a különböző drogfajtákhoz, ld. alkohol/marihuana.


A kialakulás folyamata?
Különböző droghasználói típusokat különítünk el, akik az addikció felé haladás bizonyos
lépcsőfokain állnak. Lehet, hogy vki megáll egy szinten, de nagyobb a valószínűsége, hogy
továbbhalad.
•  Kísérletező: alkalomszerű kipróbálás
•  Szociális: társasági keretek között használja, pl. alkalmankénti alkoholfogyasztás, vagy
  néha egy-egy bulin XTC, a társaság kedvéért.
•  Szituatív: probléma vagy stresszhelyzetben droghasználat, a stressz elmúltával nem
  használja, de ha újabb probléma jön, akkor megint.
•  Rendszeres: bizonyos időközönként, szituációtól és lelkiállapottól függetlenül használja.
•  Kényszeres vagy addikt: ez már a függő.


Még egy fontos dolog: az első használat ált. kellemes, pozitív megerősítést jelent. Az addikció
kialakulásával a drog már csak a sóvárgás ill. az elvonási tünetek gyógyításának eszköze,
negatív megerősítő, azaz használatával kellemetlen állapotból kerülünk viszonylag
elfogadottabba.(bifázisos elmélet)                        6
Drogcsoportok
•  Legális és illegális drogok
•  Kemény és lágy drogok kategóriákat nem igazán javasolják. Régebben a lágy drog azokat
  a drogokat jelentette, amelyek csak lelki függést okoznak, a kemény drogok pedig testi +
  lelki függőséget is. Átmeneti kategória a party drogok.
•  Farmakológiai csoportosítás:
  1. Opiátok
  2. Pszichostimulánsok
  3. Hallucinogének
  4. Kenderszármazékok
  5. Depresszánsok
  6. Stimulánsok
  7. Oldószerek és egyebek
                        7
Opioidok


Opiátoknak nevezzük a máknövény alkaloidjait ill. ezek félszintetikus származékait.
Opioidoknak nevezzük a máknövény alkaloidjait, a félszintetikus és a teljesen szintetikus
vegyületeket együtt.


Ópium
Az ópium a máknövény tejnedve, amelyet az éretlen mákfejek bemetszésével nyernek.
Ez ugyanaz a Papaver somniferum (mák), ami a mákosrétes alapanyaga, de a
különbözőképpen nemesített mákoknak rendkívül különböző az ópiumtartalma.
A fehér színű, folyékony tejnedv a levegőn megszikkad és megbarnul. Ez a nyersópium.
Ebből finomítással készül a szívásra alkalmas ópium, ill. az ópium por és tinktúra.
Az ópium két fő alkaloidja a morfin és a kodein.
Ópiumot az ősi Egyiptomban, Mezopotámiában, az arab világban és Kínában is időtlen idők
óta használták gyógyszerként. Főleg a Közel-Keleten terjedt el később az abúzusszerű
használat, valószínűleg az iszlám alkoholtilalom miatt. Iránban ma kb. 700 tonna ópiumot
fogyasztanak el egy évben. Jelentős volt még az ópiumszívás a Távolkeleten az ún. Arany
háromszögben, de ma itt inkább heroint használnak.
Használat módja: főleg pipában szívják, de meg is lehet enni.


Morfin
1805-ben vonta ki az ópiumból és állította elő egy Sertürner nevű német gyógyszerész,
(magán kísérletezett vele és többször majdnem belehalt). Később több tucat további alkaloidot
is felfedeztek a mákban. 1925-ben Kabay János magyar gyógyszerész jött rá, hogyan lehet
már learatott, kicsépelt, száraz máknövényből morfint gyártani, gubóvagdosás helyett. Az
eljárásban ópium nem is keletkezik, és nagyon olcsó, ma is így csinálják a gyógyszergyárak.
Használat módja: illegális használata nem gyakori, inkább származékait haszn., intravénásan
vagy szájon át.


Heroin
A kutatások célja az volt, hogy a morfin molekula módosításával olyan fájdalomcsillapítókat
állítsanak elő, amik nem vezetnek függőséghez. 1898-ban felfedezték a diacetil-morfint
(heroin), és azt hitték, ez lesz az. Többen belehaltak, mire évtizedek múlva kivonták a                        8
forgalomból, ma már mindenütt illegális drognak számít. Külsőre fehér ill. barnás por. Az
utcai heroin kb. 5% heroint tartalmaz, a többi kinin, procain, tejcukor, mannit, ilyesmi.
Ilyen töménységben intravénásan lehet csak élvezni, ezért a heroin droggá minősülésének
idején kezdődött az injekciós tű ilyen célú használata is.
Ma a legtöbb heroint a Távol-Keleten (főleg Hong-Kong), az USÁban és a volt SZU-ban
fogyasztják. Az USÁban kb. 800000 heroinfüggő van.
Használat módja: intravénás, ritkábban sárkányeregetés (inhalálás) ill. per os, ehhez
töményebb heroin kell. Egy adag kb. 25 mg, kb. 10,000 Ft.
Nagyon jelentős a tolerancia: 10 nap alatt fel lehet jutni napi 50 mg-rol 500 mg-ra.


A heroin hatásai
Azonnali hatás
Hatása kb. 3-5 órán át tart, a használat módjától függően.
Intravénás használat esetén azonnal nagy koncentrációt ér el az agyban: általános melegérzet
és a szexuális orgazmushoz hasonló érzés. Ez kb. 45 másodpercig tart. („rush”) Más
bejuttatási mód esetén ez a rész kimarad.
Ezután pár óra álmosság, nyugalom, béke, eufória, gondtalanság…ezenkívül székrekedést és
pupillaszűkületet okoz.
Túladagolás
Kóma, légzésszám-csökkenés, tűhegy pupilla. Ellenszer a naloxon (Narcanti), ami azonnal
felfüggeszti a hatást, sőt mindjárt elvonási tüneteket is okozhat.
Krónikus használat hatása
Fogyás, sebgyógyulás zavara, székrekedés, és főleg súlyos függőség.
Elvonási tünetek
Az utolsó adag után 8-12 órával. Ritkán jelent valódi életveszélyt.
Szorongás, depresszió, alvászavar, hányás, könnyezés, orrfolyás, libabőr, izzadás,
pupillatágulat, hasi görcsök, csontfájdalmak, szívdobogásérzés, székrekedés, sóvárgás. 7-10
nap alatt elmúlik.
Orvosi felhasználás: a morfint ill. származékait fájdalomcsillapításra, másokat köhögéscsill.,
ill. hasmenés ellen. A heroinnak nincs orvosi indikációja.
                        9
Pszichostimulánsok


Közös tulajdonságuk, hogy centrálisan hatva a központi idegrendszer szimpatikus izgalmát
okozzák. Ide tartoznak kokain, khat, amfetamin.


Kokain
A kokacserje az Andokban őshonos, leveleit kb. 1200 éve rágják az indiánok. (Steve) A
növényt 1580-ban importálták először Európába, 1860-ban izolálták belőle a kokaint. A Coca
Cola sokáig tartalmazta. Freud is használta stimuláns hatása miatt. Szemész kollégája fedezte
fel a helyi érzéstelenítő hatást. Ma kb. 2 millió amerikai használ kokaint (nem helyi
érzéstelenítésre)
A kokainport a növényből vonják ki, ami csak D-Amerikai hegyekben nő, ezért elég drága.
Kokalevél – kokapaszta – kokainpor. (Kinézetre fehér por.)
Használata: lehet iv is, de inkább orrba szippantva terjedt el, mert az iv használat során
nagyon könnyű túladagolni. Heroinnal együtt iv. beadva = speedball. A leveleket lehet rágni,
ami nem okoz függőséget, és el lehet szívni a pasztát, de ez már okoz.
A kokainsóból víz és szódabikarbóna hozzáadásával készül a crack, ami a kokain bázisa. Kis
kemény rögök formájában kapható, pipából inhalálják, hatása hasonló, de gyorsabb és
intenzívebb és röviebb. A legdrágább kábítószer, egy adag 15-20,000 Ft.
Azonnali hatás
Fokozott éberség, emelkedett hangulat, boldogság, éhség csökken, fáradtság csökken,
szomjúság csökken, teljesítmény fokozódik, önbizalom nagyon nagyon nő, szexuális
teljesítmény nő. A kokainról mutatták ki először, hogy stimulálja a dopaminerg önjutalmazó
rendszert, mivel a dopamin transzporteren kokain kötőhelyet fedeztek fel. Iv. használat esetén
intenzívebben, de rövidebb ideig hat (15 perc). A szerhatás vége felé mindig fellép szorongás,
depresszó, nyugtalanság, ami a szer további bevételére indít.
Túladagolás
Infarktus, agyvérzés korábban egészséges emberben, ritmuszavarok, hőguta, tüdőödéma,
görcsök,  pszichosis,  paranoia,  halálfélelem.  Agresszivitást  jelentősen  fokozza.
Méhlepényleválás, vetélés. Kezelése tüneti. Gyakran halálos.
                       10
Hosszú távú hatások
Irritabilitás, depresszió, fejfájás, fáradtság, orron át szippantás esetén orrvérzés, az
orrnyálkahártya elvékonyodása, az orrsövény átlyukadása.
Elvonási tünetek
Szorongás, paranoia, az önbizalom a végsőkig csökken, súlyos depresszió, fáradtság, tapintási
hallucinációk lehetnek, irritabilitás, sóvárgás. Nem életveszélyes, kivéve az öngyilkosságot.
Néhány napig tart.
Orvosi felhasználás: ma már csak helyi érzéstelenítéshez, kisebb műtéteknél, pl. fül-orr-
gégészetben.


Amfetaminszármazékok


A következő vegyületek tartoznak ide: amfetamin és izomerjei (izomer: az alapmolekulával
azonos  összetételű,  de  eltérő  térbeli  szrkezetű  molekula)  (pl.  dexamfetamin),
amfetaminszármazékok (pl. metamfetamin), amfetaminhoz hasonló hatású rokon vegyületek
(pl. metilfenidát).
Az első amfetaminmolekulát 1912-ben szintetizálták. 1932-ben került forgalomba Benzedrin
néven, antidepresszánsnak és fogyasztószernek használták. Származékai közül a 3,4-metilén-
dioxi-metamfetamin (MDMA, extasy) vált népszerűvé, pszichoanalízis során használták az
asszociációk megkönnyítésére. A hatvanas évekig tartott, mire rájöttek, hogy az
amfetaminszármazékok terápiás jelentőségét kissé túlértékelték, valamint mellékhatásaik is
vannak. Ennek ellenére sokféle betegségben kipróbálták terápiás hatásukat, pl. az MDMA
párterápia során egy 1983-as közlemény szerint nagyon hasznosan elősegíti a kommunikációt.
Ezenkívül használták a II. vh-tól kezdve több háborúban teljesítményfokozásra, (a vietnami
háborúban az USA hadserege 20 millió tabletta/év amfetamint vásárolt, szabályozták, hogy
melyik haderő mennyit kap, a legtöbbet a légierő használta) narcolepszia, figyelemhiányos
szindróma, elhízás, depresszió kezelésére valamint doppingszerként. Az amfetamin a
hatvanas években, az MDMA a nyolcvanas években került kábítószerlistára.
Az MDMA-t sokan a hallucinogének közé sorolják, mert hatása hasonlóbb azokéhoz.
                         11
Speed
Tiszta amfetamin. Kinézetre leggyakrabban fehér por, egyes országokban tabletta.
Használat módja: szájon át vagy szippantva, ritkábban iv. A tablettaszedés kevésbé vezet
függőséghez, célja lehet alkalmankénti teljesítményfokozás (vizsgaidőszak), az iv. használat
vitán felül abúzus. 3-5 ezer Ft grammja.
Azonnali hatás
Intravénás. használat esetén a hatás kb. 2 óra hosszat tart, 100-300 mg amfetamint lőnek be.
Az állapot neve „run”. Igazi függő pár napig injekciózza magát, aztán végképp kimerül és 20
óra alvás következik.
Szájon át ill. szippantott használata esetén hatása a kokainéhoz hasonló, teljesítményfokozó,
4-6 órán át tart. Éhség, szomjúság, fáradtságérzés csökken, pulzus szapora, testhőmérséklet
emelkedik, légzésszám nő, koncentrálóképesség nő. A legtöbb drog esetében a
bűncselekményeket nem a drog hatása alatt, hanem a drog megszerzésének érdekében követik
el, az amfetamin-származékok viszont növelik az agresszivitást, a használók gyakran
követnek el erőszakos bűncselekményeket a droghatás alatt (emberölés, súlyos testi sértés,
nemi erőszak stb.)
Túladagolás
Gyorsult szívverés, ritmuszavarok, szívinfarktus, agyvérzés, extrém verejtékezés, hőguta,
kiszáradás, ionegyensúly felborulása, ájulás, pszichosis. Kezelés nélkül halálos lehet.
Kezelése tüneti: folyadékpótlás, hűtés, értágítók, ritmusszabályzó szerek.
Krónikus hatások
Kutatások szerint magas amfetamdózisok rendszeres használata közepes erősségű testi
függőséghez vezet. Krónikus használata irritábilitáshoz, fokozott agresszióhoz vezet. Ez nem
csak az amfetaminra, hanem származékaira is igaz.
Elvonási tünetek
Jellemző az amfetaminhatás utáni hosszú alvás, az elvonási tünetek pedig az ébredés után
kezdődnek: súlyos depresszió, fáradtság, szorongás, fejfájás, szívritmus lassulás. A testi
tünetek átlag 4 napig tartanak, nem életveszélyesek.
Orvosi felhasználás: dexamfetamin: narcolepszia, metilfenidát: figyelemhiányos szindróma.
A metilfenidát (Ritalin) gyermekpszichiátriai használatát sokan ellenzik, mivel vitatott, hogy
okoz-e függőséget, kialakít-e toleranciát, illetve egyesek szerint rendkívül növeli a későbbi
agresszív cselekmények gyakoriságát. Egy másik származékot, a pemolint is kipróbálták
ebben a betegségben, de kiderült, hogy májtoxikus, az USAban 6 gyerek meghalt és 2-nek                       12
májat kellet transzplantálni a kipróbálás során. Néha felbukkannak amfetaminszármazék
tartalmú fogyasztószerek, de ma Magyarországon egy sincs forgalomban.


MDMA
Metilén-dioxi-metamfetamin. Utcai neve extasy (XTC), amely tabletta formában kapható. Az
extasy tabletta azonban sose tiszta MDMA, mivel a gyártás során különböző mértékben
keletkeznek egyéb származékok (MDA, MDEA, MBDB, CB..), ezenkívül direkt is
szennyezhetik, hogy több haszon legyen rajta. Használat módja szájon át, 4-6 óra. Ritkábban
előfordul az MDMA inhalációs ill. iv használata is. Egy tabletta 2-4000 Ft.
Azonnali hatása
Eredeti, teljesítménynövelő amfetaminhatása is megvan. Ezen kívül azonban az XTC inkább
hallucinogénnek számít. Ált. nem valódi hallucinációkat okoz, hanem       felerősíti és
összemossa a hallást, tapintást, látást, propriocepciót. Pszichés hatásai: empátia nő, érzelmi
közelség érzése, mindenkit szeretek, mindenki szeret, personalis határok elmosódása, gátlások
csökkenése, „minden rendben a világgal” érzés. Ezt a hatást használták ki párterápiák során,
de mellékhatásai miatt nem használják erre a célra.
Szívfrekvenciát és vérnyomást emeli, de a frekvencianöveléssel párhuzamosan a szívizom
teljesítményét nem növeli. Szájzárat okozhat.
Túladagolás
Halálos dózisa LD50=22 mg/kg. Tünetek gyorsult szívverés, szívritmus-zavarok, izzadás,
hőguta, extrém magas vérnyomás.. A túladagoláson kívül viszont van egy másik veszélye, az
ún. adverz reakciók. Ezek kevésbé megjósolhatók, mivel nem szorosan függenek össze a
dózissal, inkább a tablettában lévő egyéb származékoktól ill. az egyéni érzékenységtől
függenek. Ilyenek: toxikus májkárosodás, izomszövet-elhalás, hőguta, agyvérzés, tüdőödéma,
tüdő átlyukadás, akut veseelégtelenség, zavart elmeállapot. Az irodalomban több haláleset is
szerepel egyetlen XTC tabletta bevétele után, addig egészséges emberben. New Yorkban
évente kb. 20 halálesetet ismernek fel. A túladagolás ill. az adverz reakciók kezelése tüneti.
Ujabb kutatások szerint a szerotonin uptake inhibitor citalopram (egy, az agyi
szerotoninanyagcserére ható, eredetileg depresszióellenes szerként használatos gyógyszer) a
pszichés tüneteket jól csökkenti.
Krónikus használat
Az MDMA állatkísérletekben régóta ismert módon neurotoxikus, a szerotoninerg neuronok
irreverzibilis pusztulásához vezet. Emberben a krónikus XTC használat csökkenti a kognitív
funkciókat, növeli a reakciós időt, rontja a munkamemóriát. Gyakori, nagy adagok paranoid


                        13
és kényszeres kórképeket okoznak, ennek oka az agy szerotoninszintjének csökkenése, vagyis
az MDMA valószínűleg emberben is ugyanúgy neurotoxikus, mint állatban. PET vizsgálatok
szerint főleg a frontális kéregről van szó. Bizonyítottan növeli az agresszív válaszreakciók
gyakoriságát. Ritkán fordul elő halláskárosító hatása, amikor is idegi eredetű halláscsökkenés
alakul ki. Terhesség alatti szedése szív és musculosceletalis fejl. rendellenességekhez vezet.


Khat
Khat az arab neve a Catha edulis cserje friss leveleinek, melyeket Etiópiában, Kelet
Afrikában és Jemenben évszázadok óta rágcsál a helyi lakosság. A levelekből teát is
készítenek. A növényt az arab orvosok a 13. Sz-tól kezdve depresszió kezelésére használták.
A növényből Szendrei Károly izolálta a katinon nevű alkaloidot, amely pszichostimuláns,
teljesítményfokozó hatású, gyakorlatilag megegyezik az amfetaminéval. Fogyasztása az előbb
említett országokban gyakori. Mivel rendkívül bomlékony, nehéz exportálni, ennek ellenére
fagyasztott khat növény néha Ny-Eu-ban is felbukkan.


Hallucinogének


Nagyon sok anyag tartozik ide, a leglényegesebbek: LSD, pszilocibin, phencyclidin,
meszkalin, DMT. Egyesek idesorolják az extasy-t is (MDMA) illetve a marihuanát, mivel
mindkettő megváltoztatja az érzékelést. További tagjai a csoportnak azok az egyébként
mérgező növények, ahol az enyhe mérgezés egyik tünete hallucináció: csattanó maszlag,
beléndek, légyölő galóca, anyarozs, mandragóra.
Illúzió: ha létező tárgyat, hangot stb. másnak érzékelünk, pl. a bokorra azt hiszem, hogy
Hasfelmetsző Jack áll ott.
Hallucináció: mindenféle inger nélkül érzékelünk valamit, ami nincs. Lehet hanghallás,
vizuális, tapintási, szaglási, megváltozhat az idő és a térérzékelés, ill. saját magunk
érzékelése.
Általánosságban a hallucinogénekről annyit kell elmondanunk, hogy általában nem okoznak
testi függőséget. A lelki függőség kialakulása erősen emberfüggő, egyeseknél nagyon gyorsan
kialakul, mások inkább averzióval válaszolnak. A hallucinogének aktuális hatása jelentős
mértékben függ a használat körülményeitől, vagyis a használó pillanatnyi lelkiállapotától
(„set”) és a környezettől („setting”).
                        14
Anyarozs
Az anyarozs a rozskalászon élősködő gombafaj. A középkorban tömeges mérgezéseket
okozott, mivel a fertőzött rozsból sütött kenyér is tartalmazza. A mérgezés hallucinációkkal
járt, általában azt gondolták, hogy a beteget démon szállta meg vagy boszorkány. Híres
anyarozsmérgezés a salemi boszorkányok esete: 1692-ben az amerikai Salem városában
tizenkilenc helyi lakost (nők és férfiak is) végeztek ki boszorkányság vádjával, egy vádlott nő
pedig a kínvallatás során meghalt. Sok jel szerint a kivégzetteknek talán egyike sem volt
boszorkány, a per egyik főszereplője, Martha Corey a város egyik legistenfélőbb,
legbecsületesebb tagja volt, akinek az ártatlanságában még férje sem hitt. A történet a
következő: a salemi lelkipásztor 9 éves lányán furcsa tünetek jelentkeztek. Mivel senki nem
tudta mire vélni a dolgot, úgy gondolták, valószínűleg boszorkányság áldozata lett. A falu
fiatal lányai ettől kezdve furcsa látomásokat láttak, hangokat hallottak, illetve általában
Martha Corey szellemét vélték látni. Az első vádat egyre több követte, míg végül már
mintegy 200 személy került     a gyanúsítottak listájára. A kilenc hónapig tartó
tárgyalássorozatot egyre növekvő tömeghisztéria is kísérte, végül megkegyelmeztek azoknak,
akik bevallották a boszorkányságot, és csak azokat végezték ki, akik továbbra is kitartottak
ártatlanságuk mellett. Az utólagos feltevések szerint a tömeghisztérián kívül az eset
hátterében anyarozsmérgezés állhatott, ez okozta az érintettek körében a furcsa tüneteket,
hallucinációkat. A tárgyalást követő években egyébként a résztvevők közül sokan nyilvánosan
bocsánatot kértek, 1957-ben pedig Massachusetts állam hivatalos nyilatkozatban mentette fel
mindazokat, akiket a per során elítéltek. Ma Salemben turistacsalogató „boszorkánykultusz”
virágzik, boszorkányos pólókat stb lehet kapni…Arthur Miller híres színdarabot írt az esetről,
valamint amerikai film is készült Winona Ryder főszereplésével.
Ma az anyarozs egyik alkaloidját, az ergotamint használjuk gyógyászati célra, méhösszehúzó
és migrénellenes hatása van.


LSD
Lizergsav-dietilamid, „bélyeg”. Az lsd félszintetikus anyag, először 1938-ban Albert
Hoffmann svájci gyógyszerész szintetizálta anyarozsból, de más növényekből is lehet
szintetizálni. 1943-ban véletlenül ki is próbálta, híres jelenet, amikor Hoffmann LSD hatása
alatt biciklizik munkából hazafelé: a felfedezés 50. évfordulójára bicikliző Hoffmannt
ábrázoló bélyeget „adtak ki.” Kezdetben a szert alkoholisták ill. schizofrének kezelésére
használták, de hamar rájöttek, hogy hatása túl kiszámíthatatlan. A CIA is foglalkozott az
anyaggal, mint lehetséges igazságszérummal. 1960-ban Timothy Leary, a Harvard egyetem


                       15
professzora  kezdett  kísérletezni  vele:  az  LSD  "tudattágító"  hatását  megpróbálta
személyiségjobbító céllal felhasználni, 1963-ban kirúgták a Harvardról. A szert a
hippimozgalom népszerűsítette tovább, a hatvanas években tiltották be.
Használata: eredetileg folyadék, amit pl. kockacukorra cseppentve fogyasztottak, a 60as
években főleg a tabletta terjedt el, ma pedig a bélyeg: LSD-vel átitatott papír, amelyből az
árus kisebb kockákat vág le. Nyálkahártyára (száj, szem, végbél stb.) helyezve gyorsan
felszívódik, kisebb mértékben bőrön át is felszívódhat, főleg ha az meleg, nedves. A „korong”
filcszerű anyagból készült kör alakú lapocska, ami a felhasználóktól szerzett info szerint
meszkalint tartalmaz, de a rendőrség eddig még csak LSD-t izolált belőle. Egy bélyeg ára kb.
3000-4000 Ft.
Azonnali hatása:
az adagtól függően 4-12 óra hosszat tart. Vizuális hallucinációk, színek, alakzatok
erőteljesebbé válása, mozgó tárgyak, térélmény módosul, különböző személyeket láthat, ill.
saját magát kívülről (deperszonalizáció). Akusztikus hallucinációk: zenét ill. mindenféle
hangokat hallhat, gondolat-felhangosodás. Eltorzulhat a tapintásérzés, átnyúlhatnak egyes
tárgyakon, az idő mintha felgyorsulna vagy lelassulna. Megváltozik a testérzékelés,
súlytalanná válok vagy tudok repülni. Az érzékszervek összemosódnak : szinesztézia: a
hangoknak illata van stb. A szinesztézia irodalmi szakkifejezés, a szimbolista költők
alkalmazták először, akik nem vetették meg a hallucinogén anyagokat. A szer hatása függ a
körülményektől, a használó idegrendszerétől, ill. hogy mit vár a szertől. Általánosságban
megkülönböztetünk good trip-et, bad trip-et ill. horror trip-et. A bad tripet a szleng
parának, a szakirodalom akut adverz reakciónak nevezi, lényeg a félelem, pánikroham,
horrorisztikus hallucinációk, megőrüléstől, haláltól való félelem, üldöztetéses téveszme,
rettegés.
Az LSD csak extrém nagy adagokban okozhatna halálos mérgezést, a használat veszélye a
balesetek, erőszakos cselekmények, öngyilkosság. Néhány éve Magyarországon fordult elő
egy gyilkosság, amikor a használó a saját haverját sátánnak látta és késsel megszúrta, az pedig
elvérzett.
Jellegzetes hatása a flashback: a szer használata után napokkal vagy hetekkel, újabb
szerhasználat nélkül fellépő hallucináció. Veszélye, hogy rémisztő lehet a helyzet
kontrollálhatatlansága, ill. felléphet pl. autóvezetés közben.
Rendszeres LSD használat személyiségmódosuláshoz vezet, rendszeres hallucinációk,
pszichotikus rohamok, schizofrenia, depresszió léphet fel, illetve egyfajta elidegenedés a
valóságtól, ami miatt az illető nem illeszkedik vissza a társadalomba.


                        16
Hajlamos egyéneknél (kb. 1/100 ember) már egyetlen LSD használat is a schizofreniához
hasonló krónikus állapotot eredményez, „rajta marad a szeren” amely ugyan kezelhető, de
nem gyógyítható. Az LSD használat utáni szerhasználat nélküli észlelési zavarok összefoglaló
neve hallucinogen persisting perception disorder (HPPD).
Orvosi felhasználása nincsen.


Meszkalin
A Peyotl kaktusz (Lophophora williamsii) alkaloidja, D-Amerikában nő. A kaktusz tetején
lévő kis kalapfélét kell levágni, megszárítani, és megenni vagy elfüstölni. Indiánok évezredek
óta használták szertartásaikban, sőt egyes népek istentiszteleteken még ma is élnek vele
Magát a peyotl-t nem nagyon használják abúzusszerűen, hanem inkább a meszkalint, ami
szintetikus úton, kaktusz nélkül is előállítható.


Pszilocibin
A 16. Szban írta le először egy szerzetes, hogy az indiánok hallucinációk előidézésére kis
gombákat fogyasztottak. A pszilocibin tartalmú gombákat összefoglaló néven teonanacatl-nek
hívták: az istenek húsa. Hatóanyagukat szintén Hoffmann izolálta, ezek a pszilocibin és a
pszilocin. A gombákat általában elfogyasztják.


Légyölő galóca
A szibériai illetve a magyar sámánok használták rendszeresen a transzállapot elérésére. Főleg
rituális célokat szolgált, de Szibériában már a 18. században drogként fogyasztották.
Ismeretlen oknál fogva Franciaországban egy 13. századi kápolna freskóján a Tudás Fája egy
nagy légyölő galóca. Hatóanyaga a muszkalin. Hatása reszketés, izgalom, vidámság és
hallucinációk. Nagy dózisban halálos mérgezést okozhat. A gomba hatóanyagtartalma függ a
méretétől, napfénytől, talajviszonyoktól, időjárástól, úgyhogy nehezen megjósolható.


Phencyclidin
PCP, angyalpor. Eredetileg érzéstelenítőnek szánták, de ma már csak az állatgyógyászatban
van szerepe, innen ered utcai neve: hog=sertés. Az agyban a glutamát nevű hírvivő anyag
kötőhelyeihez kötődik, ezért a glutamátot a saját helyeiről leszorítja. Okoz hallucinációkat, de
nem olyan színeseket. Gyakori a testen kívüliség érzése. Növeli az agressziót, mind egyszeri
használat során, mind krónikus hatásként. Mivel blokkolja a fájdalomérzést, gyakori az
önkárosító agresszív viselkedés is.   Túladagolása izomgörcsöket, kómát, ritmuszavarokat


                        17
okozhat. Használata: oldat vagy tabletta formában vehető be, de inkább kisebb adagban
szokták használni füves cigibe keverve.


DMT
Dimetil triptamin. Eredetileg az ayahuasca nevű hallucinogén délamerikai növény
hatóanyaga, indiánok szertartásaikban használták. Szintetikus formája ritkán felbukkan,
hatása az LSDhez hasonló csak rövidebb.


Kenderszármazékok
Ide tartoznak a cannabis sativa nevű növény származékai. Ez az indiai kender, és ne tévesszük
össze vadkenderrel, ami egy másik növény. A hatóanyag neve THC: delta 9 tetra hidro
cannabinol. Nemrégiben az emberi agyban cannabinoid receptorokat fedeztek fel., de még
nem tudjuk, mi a szerepük. A növény az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye, eredetileg
Közép Ázsiában és Kínában honos. A kendertermesztés alapozta meg a kínai textilipart és
papírgyártást, mivel magas a cellulóztartalma. Hérodotosz i. e. 450-ben leírta, hogy a szkíta
harcosok kábulat előidézésére kendert füstöltek egy-egy jól sikerült csata után. A hindu
mitológia szintén tele van fűvel, a Közel-Keleten a hasist használták inkább. Napóleon idején
már Franciaországban is szívtak elvétve hasist. Az USAban a gyarmati időkben
papírgyártásra, hajókötél gyártásra és élvezeti célokra is használták. Itt a növény betiltásához
hozzájárult a fakitermelők lobbija, akik azt szerették volna elérni, hogy fából gyártsák a
papírt. A rostkender és az indiai kender ugyanaz a Cannabis sativa, de a Cannabis sativa
indica a nemesítés miatt több THC-t tartalmaz, a rostkender pedig szinte semennyit sem. A
hatvanas évek jointja kb. 0,5 %-os THC tartalmú volt, ma egy átlagos füves cigi 5% THC-t
tartalmaz, de kinemesítettek már 15-20 % THC tartalmú fajtákat is.
Felhasználás módjai:
•  Marihuánás cigaretta, joint, spangli, trombita…stb.. A nőnemű növény virágja
  közelében lévő leveleket megszárítják, cigarettába sodorva elszívják.
•  Hasisgyanta, a növény virágja körül termelődő gyanta, THC tartalma 15-20 %,
  vízipipában elszívják vagy sütibe sütik („spacecake”).
•  Hasisolaj folyékony koncentrátum, préseléssel nyerik, akár 70 % THC tartalmú.
  Cigarettára csepegtetik vagy ételbe keverik.
Azonnali hatás
A hallucinogénekhez hasonlóan nagy a szerepe a set-nek és a settingnek. Általában
feldobottság, nevetés, enyhébb hallucinációk, szájszárazság, zsibbadás, vörös szem, békesség


                       18
érzés, elernyedés, élesebb hallás, lelassult időérzék, tachycardia, tág pupillák, memóriazavar,
szexuális gátlások oldódása. Reflexek lassulnak: fiatal autóvezetők között, akik meghaltak
balesetben, egy kaliforniai felmérés szerint 70 % vérében alkoholt, 37 % vérében marihuánát
találtak. A kognitív folyamatokat erősen rontja, ezt patkánnyal végzett elektrodás kísérletek
is bizonyítják. Pilóták szimulátorokban nyújtott teljesítményét vizsgálva megállapították,
hogy egy joint elszívását követően még 24 óra múlva is kimutatható a figyelem csökkenése,
bár ebből a páciens semmit sem érez.
Adagtól ill. egyéni érzékenységtől függően para (pánikroham) ill. hányás. Halálos
túladagolást még nem írtak le.
Hosszú távú hatások
A legtöbb ezirányú kísérlet szerint a rendszeres marihuána használat rontja a rövid távú
memóriát, kognitív funkciókat, tanulási képességet. Terhesség ill. szoptatás alatt fogyasztott
fű bizonyítottan lassabb mozgásfejlődést és verbális memóriazavart okoz a gyerekben.
Libidócsökkenés ill. impotencia. A cigaretta kátránytartalma miatt a dohányzás káros hatásai
is fellépnek: emphysaema, tüdőrák. Legújabban felfedezett hatása az amotivációs szindróma,
vagyis az illető egyszerűen elveszti hosszútávú céljait és már semmi sem motiválja. Komoly
lelki függőséget okozhat, testit nem. Kapudrog lehet. Ez azt jelenti, hogy a
marihuánahasználó a szer vásárlása, használata folyamán kapcsolatba kerül az illegális
drogokat fogyasztó és árusító körökkel. Innen már csak egy lépés, hogy a drogárus, akitől a
marihuánát veszi, megkínálja valamilyen erősebb szerrel. Vannak ugyan, akik soha nem
próbálnak ki más drogot, de rengetegen kezdenek el kísérletezni veszélyesebb szerekkel (pl.
hallucinogének, amfetaminok, heroin)
Orvosi   felhasználása:  egyes  országokban  daganatellenes   szerek  okozta  hányinger
csökkentésére; szemnyomás csökkentésére zöldhályogban; kipróbálás alatt, hogy hátha
sclerosis multiplexben is jó valamire. Magyarországon nincs THC tartalmú gyógyszer.
Mivel a THC zsíroldékony anyag, ez a legtovább kimutatható: egyszeri használat után 7-10
napig, rendszeres használat esetén az enterohepatikus körforgás miatt akár egy hónapig. A
zsírszövetben raktározódik, hirtelen fogyás hatására újra kimutatható lehet.


Depresszánsok
Alkohol,   barbiturátok  és  benzodiazepinek  tartoznak  ide.  Közöttük  jellegzetes  a
kereszttolerancia (ld. Alapfogalmak) fennállása, valamint az additív hatás. Az alkoholt itt nem
részletezem.                       19
Az említett gyógyszerek közül a barbiturátokat ma már kevésbé használjuk a túladagolás és a
függőség veszélye miatt. Két nagyobb felhasználói csoport a középkorú ill. idős betegek, akik
orvosi tanácsra kezdtek el nyugtatót szedni, és a fiatalok, akiknél már az első használat is
visszaélés. Utóbbiak keverik inkább alkohollal, ami az additív légzésdepressziós hatás miatt
veszélyes. A BZD származékok tabletta formájában szedhetők, de iv is lehet adni.
Azonnali hatások: szorongásoldás, nagyobb adagban bódultság, álmosság.
Túladagolás: légzésszám csökkenés, ritmuszavarok, görcsök, vérnyomásesés, kóma, halál. A
BZD csoportnak van ellenszere: a flumazenil nevű gyógyszer. A barbiturátmérgezés
jellegzetes tünete még a bőrön kialakuló bullák, hiperpirexia. Gyakran öngyilkossági céllal
adagolják túl.
Krónikus hatások: abbahagyáskor ún. rebound tünetek jelentkezhetnek. Általában az okozza a
nehézséget, hogy a beteg abbahagyja és újra szorongani kezd, az orvos nem tudja eldönteni,
vajon ez rebound tünet, vagy az alapbetegség tünete, és tovább adagolja a betegnek a
nyugtatót. A különböző barbiturát ill. BZD származékok különböző mértékben okoznak
függőséget. Mindkét gyógyszercsoport hosszú távú szedése csökkenti a memóriát és a
tanulási képességet. Terhesség alatt való alkalmazás okozza az ún. floppy baby szindrómát:
alacsony vérnyomású, izomgyenge, oxigénhiányos, elégtelen reflexekkel rendelkező
csecsemő.
Elvonási tünetek: izgatottság, szorongás, esetleg görcsök, álmatlanság, tremor.
Orvosi alkalmazás: a BZD-t alkalmazzuk szorongásos kórképekben, egyes depressziók,
alkoholmegvonásos delírium, epilepsziás roham, alvászavarok kezelésére a pszichiátriában,
ezenkívül intravénás érzéstelenítés során műtéteknél. Ide tartozó gyógyszerek pl. Seduxen,
Xanax, Dormicum, Elenium.
A barbiturátszármazékok közül néhányat iv narkotikumként alkalmaznak, pl. tiopentál,
methohexitál. Egyéb nyugtató pl. a gluthetimid (Noxyron), aminek szintén elég nagy az
abúzuspotenciálja, altatóként való használata ma már ellenjavallt.


Stimulánsok
Nikotin, koffein, tein, teobromin, guarana. Mindegyik legális.


Koffein, tein, teobromin
A kávé, tea, ill. kakaócserje hatóanyagai, mindegyik metilxantin származék. Származási helye
Közép s Dél- Amerika, illetve Ázsia. Felhasználási módja szájon át. Koffein manapság a
kávéban, kólában és energiaitalokban fordul elő.


                       20
Azonnali hatás: koncentrálóképesség nő, kognitív (figyelmi) funkciók javulnak, vérnyomás-
emelkedés, gyorsult szívverés. Vizeletelválasztás nő. A koffein hatása gyorsabb, a teiné
lassúbb, kisebb és elnyújtottabb.
Túladagolás: gyorsult szívverés, fejfájás, izzadás, tremor, vérnyomás-emelkedés.
Elvonási tünetek: fáradtság, idegesség, alvászavar, nyugtalanság, szorongás.
Orvosi alkalmazás: létezik koffeintabletta, amit szoktak alacsony vérnyomásra adni, de nem
túl jó ötlet, mert a hatás rövid, és utána leesik a vérnyomás. Ezenkívül egyes fejfájás-
csillapítókban is van koffein.


Guarana
Ez is egy Dél-Amerikai cserje, hatása hasonló a koffeinhoz, de hosszabb és elnyújtottabb.
Energiaitalokban találhatjuk meg.


Oldószerek és egyéb inhalált drogok


Szerves oldószerek
Ide tartoznak a legálisan kapható oldószerek, mint hígító, csavarlazító, körömlakklemosó,
csónaklakk, technokol. A leggyakoribb fogyasztási mód a zacskóból történő inhalálás =
szipuzás. Előnyük, hogy olcsók és könnyen beszerezhetők, csak be kell menni a boltba.
Azonnali hatás:
Bódultság, szédülés, enyhe hallucinációk, részegséghez hasonló relaxált állapot. Kísérheti
vegetatív rosszullét, fejfájás, ritmuszavarok, légzésdepresszió. Veszélye a fulladásos halál.
Krónikus hatás:
Rendszeres inhalálás komoly szervi károsodásokhoz vezet, vegyi üzemekben dolgozó
munkásoknál gyakori az agy-, máj-, és vesekárosodás, illetve ezek kísérőjelenségei:
izomgyengeség, kimerültség, hányinger, alhasi fájdalmak, ataxia, remegés, idegbénulás,
depresszió, szorongás, esetleg csontvelő-károsodás. Intelligencia csökken.


Nirogénoxidul
Kéjgáz, nevetőgáz, N2O. 1776-ban fedezték fel, és még ebben az évben szintetizálta egy
Davy nevű angol vegyész. Kipróbálta magán, majd az ismerősein, és később rendszeres N2O
partykat tartott. Érzéstelenítő hatását csak 1845-ben fedezték fel. Ma érzéstelenítőnek
használják, ill. narkózis bevezetésénél. Ezenkívül a tejszínhab patronban van.
Alkalmazás: habpatront is használnak üres szifonba tekerve, vagy lufiból inhalálják a gázt.


                        21
Azonnali hatás: a belégzést követő 30 másodpercen belül jelentkezik, néhány percig tart.
Hirtelen feldobottság, jókedv, kábulat. Esetenként eszméletvesztést okozhat.
Krónikus hatás: egyenlőre nem ismert. Toleranciát nem alakít ki. Lelki függést okozhat.
Manapság igazi veszélye, hogy a discokban kapható nevetőgázas lufi elég jó „kapudrog”,
fennáll a veszélye, hogy az ember legközelebb ugyanattól az árustól már extasít vásárol.
Poppers
Alifás nitritek (alkilnitritek) tartoznak ide. Az amilnitrit ampullát angina kezelésére
használják, az ampullát feltörve kell belélegezni, az ampulla roppanásáról nevezték el ezeket
poppernek. Utcai formáik többnyire amilnitritet, propilnitritet, izobutilnitritet, butilnitritet
tartalmaznak. Szexshopokban és a neten lehet hozzájutni.
Azonnali hatás: vasodilatáció, hipotenzió, hirtelen pulzusszaporulat, szédülés, agyi
oxigénhiány. 5-15 másodpercig tart. Többnyire a nemi vágy ill. az orgazmus fokozására
használják.  Nagy   mennyiségben    fejfájást,  szédülést,  eszméletvesztést   és
methemoglobinaemiát okozhat.
Krónikus hatása: gyorsan kialakul a tolerancia, elvonási tünetek nem ismertek. Rendszeres
használata károsítja az immunrendszert és légzészavarokat okozhat.
                       22
Terápiák
Egyes drogok esetén speciális leszoktató illetve ártalomcsökkentő módszerek léteznek.
Opiátok
•  Tűcsere programok
Becslések szerint 50-80 ezer intravénás kábítószerhasználó van Magyarországon, és 20-30 %-
uk kap el hepatitis C (fertőző májgyulladás) fertőzést a közös fecskendőhasználat miatt. A
WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai szerint a világ összes HIV-fertőzésének 5-10 %-
át okozza a közös tűhasználat. A tűcsereprogramok célja az ártalomcsökkentés, vagyis a
közös tűhasználat megakadályozása, és ennek révén annak a megakadályozása, hogy e fent
említett betegségek járványos méreteket öltsenek. A járványok társadalmi problémák, nem
csak a drogosokat, hanem az egész társadalmat érintik, hiszen egy hepatits C pozitív vagy
HIV pozitív intravénás droghasználó beteg akár szexuális úton, akár anyáról a magzatra
terjedéssel is tovább fertőzhet. Másrészt mindkét betegség gyógyíthatatlan, előfordul, hogy
csak akkor derül rájuk fény, amikor az illető már leszokott a heroinról, és rendes tagja
szeretne lenni a társadalomnak. Világszerte régóta léteznek tűcsere programok (Hollandiában
15 éve), a WHO adatai szerint a tűcsere programmal rendelkező településeken kevesebb a
HIV-fertőzések száma. A fertőzöttek számának csökkenése anyagilag is nagy terhet vesz le a
társadalom válláról, hiszen a HIV kezelése személyenként több százezer, míg egy fecskendő
csak néhány száz forint.
A tűcserének különböző változatai léteznek: egyes esetekben a drogos önsegítő szervezetek
kapják meg és osztják el a tűket, máskor civil szervezetek székhelyein vagy drogambulancián
cserélheti le a beteg a használt tűt, ilyen pl. Magyarországon a Drogbusz (a diákszigeten
találkozhattunk vele) vagy Budapesten a Hollán Ernő utcai drogprevenciós központ. A
harmadik változat pedig a tűcsere-automaták. Magyarországon egyelőre egy ilyen létezik
Budapesten a Nyírő Gyula kórház előtt, és terveznek egyet a Péterfy Sándor utcai Kórház elé.
A tűcsereautomaták másik előnye, hogy a használt fecskendőt, tűt be kell dobni az
automatába, így azt talán kevesebbszer dobják el az utcán, és nem kerül illetéktelen kezekbe.
Ellenkező esetben ugyanis a „lövés” után a drogbetegek sokszor dobják el a tűt a tetthelyen,
félve az esetleges motozástól.
•  Methadon program: a heroint az elnyújtottabb hatású és szájon át szedhető Methadonnal
  helyettesítjük. A Methadont szedő így nem kényszerül bűnözésre és visszailleszkedhet a
  társadalomba. Ezenkívül más opiátszármazékokkal is történnek próbálkozások.                       23
•  Hollandiában próbálkozások történnek arra, hogy a függőknek ellenőrzött körülmények
  között tiszta heroint adjanak. Magyarországon nem alkalmazzák.
•  UROD: ultrarapid opioid detoxikáció: narkózisban vonják el a szervezetből az anyagot,
  addig, amíg már nem jelentkeznek elvonási tünetek. A hátránya, hogy az illető nem
  szenved az elvonástól, így nagyobb az esélye a visszaesésre. Magyarországon nem
  alkalmazzák.


Intézmények
•  Addiktológia osztályok: hátrány a viszonylag kevés bent töltött idő, és hogy hazamenetel
  után az illető valószínűleg az eredeti környezetbe kerül vissza.
•  Drogambulanciák: előnyük a rendszeres kontroll, sajnos kevés van belőlük.
•  Drogrehabilitációs központok: ált. egy-egy alapítvány vagy egyház működteti őket,
  Magyaro.-n 9 ilyen van, vidéken. A beteg beköltözik és hónapokig vagy tovább, szigorú
  szabályok között él és dolgozik a központban.
•  Egyebek: különféle kezdeményezések léteznek mint pl. leszokott drogosokból összejött
  önsegítő csoportok, vallási közösségek, alapítványok.


Általánosságban elmondhatjuk, hogy a szenvedélybetegségeket nagyon nehéz gyógyítani, és
kevés az erre irányuló intézmény is. Az egészségügy pláne keveset tehet. A leszokottak között
is nagyon sok a visszaeső. A legjobb esély akkor van, ha a beteg motivált, van egy támogató
családja, el tud szakadni az addigi környezetétől, és talál „valami mást” a drog helyett.
Motiválatlan beteget erőszakkal le lehet ugyan szoktatni, de szinte biztosan visszaesik.
                        24
Hova forduljunk?
A teljesség igénye nélkül felsoroljuk néhány szenvedélybetegeket segítő egészségügyi
intézmény illetve civil szervezet elérhetőségét.

Drogambulanciák
Az Egészségügyi Minisztérium 1986-ban vezette be a DROGAMBULANCIA modellt, mely
a kezelés mellett tanácsadást, szociális és jogi támogatást is nyújthat. Az orvosi kezelés
drogmentességet célzó intenzív ambuláns ellátást jelent (azaz a szükséges méregtelenítés után,
ha kell, gyógyszeres segítséget, csoportos pszichoterápiát, viselkedéskorrekciót és egyéb
foglalkozást ad). 1993–97 között az Országos Alkohológiai Intézet támogatásával 79
TÁMASZ ambulancia nyílt meg, közülük 1996-ban már 36 látott el az alkoholbetegeken
kívül kábítószerfüggőket is.
Addiktológiai Szakgondozó, Székesfehérvár
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Szent György Kórház. Közvetlen
telefon: 22-340-062.
Akupunktúrás Detoxikáló Központ, Alkohol és Drogambulancia, Körösladány
Békés megye, 5516 Körösladány, Garibaldi tér 3. Tel.: Körösladány, 14 (a távhívásba nincs
bekapcsolva).
Alkohol-drogsegély Ambulancia, Veszprém
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem út 19. Tel.: 88-321-857 (üzenetrögzítő).
Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház, Drogambulancia, Pécs
Baranya megye, 7621 Pécs, Dr. Majorossy Imre út 10. Tel.: 72-31-5083, Fax: 72-33-2600,
zöld telefon: 06-80-332-600 (ingyenes a megye területén).
Bugát Pál Kórház, Támasz Szakgondozó, Gyöngyös
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Erzsébet királyné út 10. Tel.: 37-312-491/402-es mellék.
Drogambulancia, Semmelweis Kórház, Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11. Tel.: 46-431-310 (ingyenes
telefonvonal).
Drogambulancia, Zalaegerszeg
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. Tel.: 92-314-826
Drogmegelőzési Módszertani Központ és Ambulancia, Budapest
1113 Budapest, Karolina út 19– 21. Tel.: 1850-383, 2093-926 Fax: 1666-627. Hétfő– péntek:
10– 18.
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog-Centrum, Szeged
Csongrád megye, 6726 Szeged, Fésű út 4. Tel.: 62-436-353, Fax: 62-436-355. Önkormányzati
egészségügyi intézmény.
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház, Drogambulancia, Debrecen
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Varga út 1. Tel.: 52-315-088.
Heim Pál Kórház Gyermek és Ifjúsági Mentalhygiénés Intézet, Budapest
1074 Budapest, Rottenbiller út 26. Tel.: 1382-888.                        25
Kék Pont Drogkonzultációs Központ, Budapest
1094 Budapest, Bokréta út 3. Tel./Fax: 2154-922
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 12– 18-ig.
Magyar Karitász, Rév Ambulancia, Budapest
1115 Budapest, Bartók Béla út 96. Tel.: 1664-455.
Nyírő Gyula Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai Rendelése és Drogambulanciája,
Budapest
1135 Budapest, Jász utca 84-88. Tel.: 2704-221, 2704-222, 2704-223, 2704-224/114-es vagy
120-as mellék, közvetlen: 2704-227.
Az egész ország területéről korra és nemre való tekintet nélkül fogadnak drogbetegeket.
RÉV Ambulancia, Szombathely
Vas megye, 9700 Szombathely, Wesselényi út 24. Tel.: 94-336-946.
TÁMASZ GONDOZÓ Budapest, X. kerület
1102 Budapest, Liget utca 10. Tel.: 2625-465. Ambuláns egészségügyi intézmény, az
Országos Alkohológiai és Addiktológiai Intézet egyik szakrendelője. Kábítószereseket is
fogad beutalóval vagy anélkül.
TÁMASZ GONDOZÓ. Budapest, XV. kerület
1151 Budapest, Fő út 71. Tel.: 1893-736. Ambuláns egészségügyi intézmény.
TÁMASZ Krízis és Drogambulancia, Győr
Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Szigethy Attila út 109. Tel.: 96-411807.

Kórházi ellátás
A területileg illetékes pszichiátriai osztályok orvosi beutalóval fogadják a kórházi ellátást
igénylő kábítószer-fogyasztókat, különös tekintettel a kettős (drog-pszichiátriai) diagnózisú
esetekre. Emellett ma már az országban számos ún. pszichiátriai-addiktológiai részleg, illetve
önálló addiktológiai osztály is működik.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház II. Ideg-Toxicológiai Osztály
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Pf.: 188. Tel.: 46-321-211/1369
Drogproblémával kapcsolatosan 14 éves kor feletti, kizárólag az akut mérgezéses, illetve
túladagolásos esetek toxikológiai kórházi fekvőbeteg ellátását vállalják. Felvételük
folyamatos, ügyeleti időben is.
Erzsébet Kórház, Baleseti Belgyógyászat, Budapest
1077 Budapest, Alsóerdősor út 7. Tel.: 3215-215, 3223-450
Önkormányzati egészségügyi intézmény. Éjjel-nappal fogad betegeket, bentlakásos, kórházi
fekvőbeteg ellátást biztosítva. Drog-túladagolás esetében akut toxikológiai ellátást nyújtanak,
alkohol intoxikációban a 14– 18 évesek ellátását vállalják.
Erzsébet Kórház, Krízisintervenciós Osztály, Budapest
1077 Budapest, Alsóerdősor út 7. Tel.: 3215-215, 3223-450/294 mellék
Önkormányzati egészségügyi intézmény. Éjjel-nappal fogadnak ambuláns beteget, befeküdni
orvosi beutalóval, előjegyzés alapján lehet. Kezelésük detoxikációból, krízisintervencióból,
valamint a rehabilitáció előkészítéséből áll.
Jósa András Kórház, Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62. Tel.: 42-403-266/283


                        26
mellék
Intoxikált állapotban lévő drogost azonnal felvesznek. Mindig a beteg állapota szabja meg a
teendőket, a beavatkozás módját, alapvetően fekvőbeteg-elvonási feladatokat lát el.
Markhót Ferenc Kórház-rendelőintézet, I. Pszichiátriai és Addiktológiai Osztály, Eger
Heves megye, 3300 Eger, Baktai út 38. Tel.: 36-411-963, Fax: 410-816 Önkormányzati
egészségügyi intézmény. Heves megye egész területéről vesznek fel beteget, serdülőket vagy
idősebbeket, azokat, akik presszió nélkül vállalják az együttműködést. Narkomán betegek
detoxikálását, bent fekvést igénylők ellátását végzik elsősorban. A gyógyszeres kezelés
mellett pszichoterápiát is alkalmaznak, és ha a beteg igényli, továbbküldik tartós kezelést
(minimum 1 év) biztosító intézetbe.
Nyírő Gyula Kórház, Addiktológiai Osztály, Budapest
1135 Budapest, Lehel út 59. Tel.: 2700-711, 1297-908, Fax: 1494-364 Önkormányzati
egészségügyi intézmény, folyamatosan vesznek fel drogbetegeket osztályos bent fekvő
kezelésre. A kórházi kezelést követően elkezdik a rehabilitációt, szükség szerint a
továbbhelyezést is megoldják drogmentes csoportba, szanatóriumba. Az osztályon egyébként
mindenféle addikció elvonását végzik, főleg alkohol-, heroin- és ópiát-, illetve nyugtatószer-
elvonást.
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Addiktológiai Osztály, Budapest
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. Tel.: 1760-922, Fax: 2002-460
Minisztériumi egészségügyi intézmény, amely osztályos bent fekvést, illetve nappali kórházi
ellátást biztosít. 18 év feletti férfi és nő, drog-, alkohol-, polytoxikomán- és egyéb, például
játékszenvedély-betegségekben szenvedőket egyaránt fogad, lehetőség szerint szakorvosi
beutalóval. A kezelés célja a méregtelenítésen és a krízisintervención túl a káros
szenvedélytől való szabadulás motivációjának a támogatása, a gyógyulási szándék
megszilárdítása. A gyógyszeres kezelésen túl számos egyéni és csoport-pszichoterápiás
módszert alkalmaznak az én-erő, valamint a feszültség- és kudarctűrő képesség erősítésére, az
adaptációt és örömképességet segítő szocioterápiák mellett. Támogatják a betegközösség
önsegítő, életforma-alakító kezdeményezéseit. Számítanak a családtagok aktív
együttműködésére. Az intézeti kezelésen túl hétvégi családi életmódtáborokat szerveznek a
szenvedélybetegek, hozzátartozóik és hivatásos segítőik együttes részvételi lehetőségével.
Petz Aladár Megyei Kórház, III. Pszichiátriai és Mentálhigiénés Osztály, Győr
Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Zrínyi út 13. Tel: 96-418-244/1300 Önkormányzati
egészségügyi intézmény, előzetes időpont-megjelöléssel, valamely szakambulancia
beutalásával fogad szenvedélybetegeket. Szolgáltatásai: 4– 5 hetes detoxikálás, majd azt
követő szociális modellű tanulási fázis, amely előkészületül szolgál a kliensek számára
valamely rehabilitációs rendszerbe történő bekapcsolódáshoz.
Semmelweis Kórház Pszichiátriai Osztály, Miskolc
3529 Miskolc, Csabai kapu 9. Tel.: 46-363-333/152, 153
Önkormányzati egészségügyi intézmény. Hétfőtől péntekig fogad betegeket, telefonon
egyeztetett időpontban. Területi felvételt nyújtó általános pszichiátriai osztály, amely speciális
drog-részleggel vagy ambulanciával nem rendelkezik, csak önként jelentkezőket vagy az
elvonásra kötelezetteket fogadja.
Szent Imre Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest
1223 Budapest, Jókai út 27. Tel.: 2268-433. Önkormányzati egészségügyi intézmény. Az
osztály nappali kórházas részleggel is rendelkezik. A gyógyszeres kezelés mellett egyéni és
csoportos pszicho- és szocioterápiákat alkalmaznak.


                        27
Rehabilitációs otthonok
1997 második félévétől kezdve, bizonyos alapkövetelmények teljesítése esetén (ÁNTSZ
engedély, felülvizsgálati rendszer, a pszichiátriai és egyéb orvosi ellátás biztosítása mellett)
ezeknek az otthonoknak is lehetővé vált az OEP-finanszírozás, amely az eddigi fejkvótánál
magasabb pénzügyi támogatást jelent.
Minden rehabilitációs intézménynek más az arculata, illetve a programja. Mindegyik más
lehetőségeket kínál az alapvető célként meghatározott gyógyulás mellett. Valamennyi
rehabilitációs otthonban alapkövetelmény az anyagmentesség és a pozitív hozzáállás.
Az Emberbarát Alapítvány Rehabilitációs Intézete és Mentálhigiénés Központja
1105 Budapest, Cserkesz út 7– 9. Tel.: 2616-746, 2620-293.
Mentálhigiénés, prevenciós, rehabilitációs alapítványi intézmény, amely hétfőtől péntekig
fogad betegeket telefonon egyeztetett időpontban. Mentáhigiénés Központja a X. kerület
Gyöngyike út 4. szám alatt működik. Tel.: 2618-457.
Ambuláns gondozást is végez, ugyanitt a Sion általános iskola, asztalosműhely, ingyenes
ifjúsági fogászat működik, prevenciós programmal. Tinédzser Klubja X. kerületi lakosok
részére utcai szociális munkát is végez, sportprogramokat, videofilm-vetítéseket, nyári
táborokat szervez.
Rehabilitációs Intézet: 1,5– 2 éves bentlakásos ellátást nyújt alkoholisták és kábítószeresek
részére. 14– 50 éves korig fogad férfi betegeket.
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog-Centrum, Szeged
Csongrád megye, 6726 Szeged, Fésű út 4. Tel.: 62-436-353, Fax: 62-436-355
Önkormányzati egészségügyi intézmény.
Hajnalcsillag Terápiás Közösség, Dunaharaszti
Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 17– 19. Tel.: 30-450-713
Bentlakásos egyházi intézmény, nőket és gyermekes anyákat is fogad, gyermekkel együtt is.
12 felnőtt, 5– 6 gyermek részére tudnak helyet biztosítani.
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány Rehabilitációs Otthona, Zsibrik
Baranya megye, 7696 Hidas, Kossuth út 62. Tel.: 74-409-375
Alapítványi bentlakásos rehabilitációs intézmény. Szenvedélybeteg férfiak jelentkezhetnek
részletes önéletrajzzal. Az intézmény kb. 8 hónapos időtartamú rehabilitációs programot
kínál.
Leo Amici Alapítvány, Komló
Baranya megye, 7300 Komló, Bajcsy Zs. út 30. Tel.: 72-482-903. Fax: 72-215-336
Bentlakásos alapítványi intézmény. Koedukált, 12 férfi és 4 női férőhellyel rendelkeznek.
18– 45 év közötti drogozó vagy alkoholizáló életmóddal küszködök jelentkezését várják.
Magyarországi Református Egyház, Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri
Rehabilitációs Otthona
Fejér megye, 2465 Ráckeresztúr, Dózsa út 4. Tel.: 25-455-830
Egyházi bentlakásos intézmény. Felvételi alkalom: szerdán 10– 12-ig Budapest, X. kerület
Bihari út 9/A. sz. alatt. 10 férőhelyes intézmény.
Narkomán Fiatalokat Foglalkoztató Munkaterápiás Otthon, Keszű
Baranya megye, 7668 Keszű, Petőfi S. út 36. Tel.: 72-461-078, Fax: 72-332-600.
A Baranya megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórházhoz tartozó 12 férőhelyes
rehabilitációs (bentlakásos) intézmény. 18–35 év közötti fiataloknak (férfiaknak és nőknek)                        28
nyújt lehetőséget a drog- és alkoholmentes életre, a társadalomba való visszatérésre
gyógyulásuk után.

Telefonszolgálatok - Lelki Elsősegély
A drogsegély telefonszolgálatok a társadalom legszélesebb rétegeit érik el. A szolgálatok
elsődleges célja az anonimitást igénylő kábítószer-fogyasztók és hozzátartozóik részére a
tanácsadás, lelkisegély-nyújtás. Ártalomcsökkentő mentálhigiénés feladatot töltenek be, a
veszélyeztetett és krízishelyzetbe került egyénekre hatva, mind többüket érintve,
egészségesebb alternatívák felé terelnek. A drogsegély-telefonszolgálat gyakran elsőként
találkozik a kábítószer-fogyasztóval, a segítséget kérő emberrel, aki anonimitásában is
bizalmon alapuló, megértő, együttérző, támogató légkörre vágyik.
Baranya megyei Szertelefon, Pécs
Tel.: 06-80-332-600 (zöldvonal, a megye területén ingyenesen hívható). Drogtelefon-szolgálat
a személyes megjelenést nem vállaló fiatalok és hozzátartozóik számára.
Budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
1024 Budapest, Fillér út 11. Tel.: 2121-027
Megelőző, támogató jellegű alapítványi intézmény. Non-stop működéssel, anonim módon
fogadja a hívásokat.
Budapesti Rendőr-főkapitányság Megelőzési Osztály, Drogmegelőzési Szolgálat, Budapest
1046 Budapest, Thököly út 68.
Drogsegély telefon: 2523-736.
Drog Stop Budapest Egyesület
1325 Budapest, Újpest I. Pf. 223.
Telefon segélyvonal 0– 24 óráig: 2673-344.
Drogambulancia, Debrecen
Drogsegély-telefon, munkanapokon hívható 8– 16 óra között: 52-315-088
Szervesoldószertől, alkoholtól, cigarettától, kábítószertől függő vagy játékszenvedéllyel
küszködő emberek kereshetik őket.
Drogfree Alapítvány, Budapest
1092 Budapest, Kinizsi utca 11. II. em. 16. Telefonügyelet 12– 24 óra között
Elsősorban ópiátfüggők jelentkezését várják.
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarján
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Fő tér 19. (Pf.: 193).
Lelkisegély minden nap 18– 06 óra között: 32-311-600. E-mail: siti@nograd.hungary.net
Kék Vonal Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat
1364 Budapest, Pf. 125. Lelki segélyvonal: 2103-349
A telefonszolgálatot a Fővárosi Önkormányzat tartja fenn.
Városi Mentálhigiénés Műhely, Szekszárd
Tolna megye, 7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
Megyei SOS telefonszolgálat, naponta 18– 06 óráig: 74-315-100.
Névtelen Anyagosok (Narcotics Anonymous)
Budapest, VII., Rottenbiller utca 10. „ Sziget” kedd: 19 óra
Budapest, IX., Bokréta utca 3. „ Kék Pont” csütörtök: 18 óra


                       29
Telefon: 2154-922 (csütörtökönként 10– 18 óra, Pityu)
A Névtelen Anyagosok olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással
tapasztalataikat, erejüket és azon reményüket, hogy megoldhassák közös problémájukat,
valamint segíthessenek másoknak a kábítószer-függőségből a gyógyulás útjára lépni. A
közösséghez való tartozásnak egyetlen feltétele a kábítószer-fogyasztással való felhagyás
szándéka. A tagok saját hozzájárulásaikból tartják fent magukat. Az N.A. nem szövetkezik
semmiféle szektával, felekezettel vagy intézménnyel, nem kíván semmiféle vitába
bonyolódni, nem hagy jóvá és nem ellenez semmilyen külső állásfoglalást. Elsődleges céljuk
józannak, drogmentesnek maradni, és más kábítószer-fogyasztókat is a drogmentességhez
segíteni.
                      30
Szószedet
A szövegben előforduló pszichiátriai fogalmak magyarázata.

Depresszió
A depresszió lehangoltsággal, az örömképesség elvesztésével, étvágytalansággal,
alvászavarral, teljesítménycsökkenéssel járó betegség, súlyos esetben öngyilkossági
szándékhoz is vezet. A depresszióra való hajlam örökletes, de depressziót okozhatnak
élethelyzeti krízisek, egyes testi betegségek, és egyes kábítószerek valamint azok elvonása is.
A gyógyítás pszichoterápiávan és/vagy gyógyszerrel történik.

Hallucináció
A hallucinációk az emberi érzékelőrendszer működészavarai. Azt jelenti, hogy valami olyan
dolgot érzékelünk, ami valójában nincsen ott. Ezek lehetnek látási hallucinációk,
hanghallások, tapintási hallucinációk (pl. kokainelvonásnál a beteg a bőrén bogarak
mászkálását érzi) vagy szaglási hallucinációk. Hallucinációk egyes pszichiátriai kórképekben,
valamint egyes mérgek és drogok hatására lépnek fel.

Kényszerbetegség
Kényszercselekvésnek nevezzük, amikor a beteg egy bizonyos rituálét, cselekedetet
kényszeresen, többször, mindig ugyanúgy végrehajt, és nem nyugszik meg addig, amíg ezt
meg nem tette. Ilyen pl. ha valaki felöltözés előtt 42-szer fel- és lehúzza a zokniját, a járdán
nem lép a kőkockák közötti csíkokra, vagy minden tárgy érintése után kétszer kezet mos. A
kényszerbetegségek közé tartoznak a kényszergondolatok is, ha a beteg úgy érzi, hogy fogva
tartja egy gondolat, nem tud másra gondolni, pl. istentiszteleten trágár szavak jutnak az
eszébe. A kényszerbetegségek gyógyszerrel és esetenként pszichoterápiával kezelhetők.

Paranoia
A paranoia szó tágabb értelemben téveszmét jelent, vagyis a betegnek olyan, hibás
meggyőződése van, aminek az ellenkezőjéről lehetetlen meggyőzni. Legközismertebb
téveszme az üldözési mánia.

Pszichózis
Nem betegség, hanem egy tünetegyüttes, egy elmeállapot, amikor a beteg valósággal való
kapcsolata meglazul, hallucinációk és téveszmék kerítik hatalmába, zavartan viselkedik. Ilyen
állapot felléphet drogok hatása alatt (főleg hallucinogének, extasy), de pszichiátriai
betegségekben is.

Pszichoterápia
Olyan pszichiátriai kezelést jelent, ahol a terapeuta (pszichiáter vagy pszichológus) a
beszélgetés, a nyelv eszközeivel gyógyít. Sokféle pszichoterápiás technika létezik, vagyis a
pszichoterápia nem hasonlít egy köznapi beszélgetésre. Alkalmazzák depresszió, szorongás,
vagy szenvedélybetegségek gyógyítására.

Schizofrénia
Olyan pszichiátriai kórkép, illetve inkább betegségcsoport, amelynek a tünetei időszakosan
jelentkező hallucinációk, téveszmék, és felléphet pszichotikus állapot is. A betegségre a
hajlam öröklődik; pontos okait ma sem tudjuk. A lappangó hajlam esetenként valamilyen drog
hatására válik manifeszt betegséggé. A schizofrénia gyógyszeresen kezelhető, a tünetek
csökkennek, de teljesen nem gyógyítható meg.


                       31
Jogi vonatkozások:
Visszaélés kábítószerrel

A Büntető törvénykönyv1 megalkotása, azaz 1978 óta ismeri a drogokkal2 való visszaélés
büntetendőségét. Visszaélésnek minősül tulajdonképpen a drogok mindennemű illegális
felhasználása3. A legtöbb kábítószer esetén minden vele kapcsolatos cselekedet (fogyasztás,
birtoklás, kínálás, terjesztés) illegális felhasználásnak minősül. Néhány anyag esetén az orvosi
felhasználás törvényileg megengedett, a használatot csak akkor büntetik, ha ez az orvosi
felhasználás keretein kívül történik (pl. morfium, methadon) A Btk. visszaélés kábítószerrel
elnevezésű törvényi tényállásait nevezi a köznyelv "drogtörvénynek" - ez persze annyiban
pontatlan, hogy nincs "lopástörvény", vagy "verekedés-törvény" sem. A bűncselekmények
miatt alkalmazható jogkövetkezményeket szintén a Btk. tartalmazza. Leegyszerűsítve a Btk. a
magyar állampolgárokra akkor is vonatkozik, ha egy bűncselekményt külföldön követnek el
(ez a törvény ún. személyi hatálya), illetve a Magyarországon tartózkodó külföldi
állampolgárokra is vonatkozik (ún. területi hatály). Ha a cselekmény elkövetéskor és
elbírálásakor két különböző büntető törvény volt hatályban, akkor az elkövetőre nézve
kedvezőbbet kell alkalmazni (időbeli hatály).

A 2003. március elsejétől hatályos törvény sokat megőriz szigorúbb elődje4
alapkoncepciójából. E fejezetben alapvetően a Btk. idevágó passzusait mutatjuk be, de fontos
azt is tudni, hogy a Btk-t mindig egy büntetőeljárásban alkalmazzák, és a büntetőeljárásra
külön törvény vonatkozik. Ott találhatjuk meg azokat a rendelkezéseket, melyek szabályozzák
például, hogy milyen jogai vannak egy gyanúsítottnak, mi a rendőrség, az ügyészség és a
bíróság szerepe és feladata, milyen feltételek mellett lehet egy házkutatást, egy motozást
lefolytatni, miként függeszthető fel egy büntetőeljárás, mikor lehet előzetes letartóztatást
elrendelni...stb. A drogos bűncselekmények esetében egyes jogintézményeknek különösen
nagy fontossága van, ezt azonban terjedelmi okok miatt nem tudjuk ismertetni, legfeljebb a
megfelelő helyen, jelzésképpen utalunk rájuk.

1. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a magyar büntetőjog a visszaélés szempontjából soha
nem tett különbséget az egyes kábítószer-fajták között. Tehát nincs különbség például az
orvosilag még tolerálható kockázatot jelentő marihuána, illetve az ennél nagyságrendekkel
veszélyesebb heroinnal való visszaélési formák között. Ez a magyar szabályozás legnagyobb,
a laikusok számára is feltűnő hiányossága, pedig a nyugat európai jogrendszerekben ezzel
ellentétes példa nem egy akad5.

2. A törvény két nagy magatartáscsoportot tekint visszaélésnek. Megkülönböztet ún.
fogyasztói és terjesztői típusú magatartásokat. Az egyes magatartási fajtákat e csoportokon
1
  1978: évi IV. törvény, másképp Btk. A jogszabályban 2003. március 1-től szorosan véve öt paragrafus
foglalkozik e bűncselekménnyel - nyugodtan kijelenthetjük, hogy ma ez a Btk. legkomplikáltabb
bűncselekmény-leírása (a büntetőjogi terminológiában ún. különös részi tényállása). Ettől elkülönült
bűncselekményt jelent pl. a járművezetés ittas, vagy bódult állapotban. Egyébként a bűncselekmények
elkövetésekor a drogos befolyásoltság általában súlyosító körülmény, bár a szerhasználat súlyos esetei a
beszámítási képességet tartósan is károsíthatják.
2
 A jogi terminológiában ezek - orvosilag tehát némileg pontatlanul - kábítószerek, illetve kábítószerek minősülő
pszichotrop anyagok.
3
 Vagyis, a törvény megfogalmazását használva, a bűncselekményt a "hatósági előírások megszegésével" kell
véghez vinni. Természetesen egy betegének drogtartalmú gyógyszert adó orvos nem követ el bűncselekményt,
ha a megfelelő szakmai protokollt betartja.
4
 Jelen írásnak nem feladata ezt kritizálni, vagy akár csak a két koncepciót összehasonlítani.
5
 Németország, az Egyesült Királyság, a Hollandia, Svájc, Spanyolország…stb., a lista hosszú. A tengerentúlról
említhetjük Kanadát, vagy Ausztráliát is.


                            32
belül ún. elkövetési magatartásoknak nevezzük6. A terjesztői típusú magatartások szigorúbb
büntetőjogi megítélés alá esnek. Bizonyos súlyosító körülmények (pl. üzletszerűen, vagy
fegyveresen, esetleg bűnszövetségben való elkövetés) megléte esetén a büntetési tétel
nagyobb az egyes kategóriákon belül.

Ami a fogyasztói típusú magatartásokat illeti, a törvény a következőket sorolja fel: termesztés,
megszerzés, előállítás, tartás, ország területére behozatal, onnan való kivitel, vagy ide tartozik
a drog az ország területén való átvitele is. Különösebb magyarázatra legfeljebb a megszerzés
szorul - ez a birtokba-jutást jelenti, akármilyen rövid időre. Ezen elkövetési magatartás
segítségével lehet a fogyasztást büntetni, hiszen akinek a szervezetében drog mutatható ki, az
korábban meg is szerezte azt.

A terjesztői típusú magatartásokat csoportjában pedig az alábbiakkal találkozhatunk: kínálás,
átadás, forgalomba hozatal, kereskedés.
A kínálás sikertelen átadást jelent, az átadás birtokba juttatást, ami megvalósul már egyetlen
szál marihuánás cigaretta egyetlen alkalommal történő, akár csak egy slukk erejéig történő
átadásával, a forgalomba hozatal és a kereskedés közötti pedig csak árnyalatnyi különbség
van, egyébként magáért beszél.

Csekély mennyiségű kábítószer és fogyasztói       0-2 évig terjedő szabadságvesztés, vagy
típusú magatartás                    pénzbüntetés, megrovás, elterelés, ld ott.
Csekély mennyiségű kábítószert kínál, átad        2 évig terjedő szabadságvesztés
Csekély mennyiségnél több kábítószer és         5 évig terjedő szabadságvesztés
fogyasztói típusú magatartás
Csekély mennyiségnél több kábítószert kínál,       2-8 évig terjedő szabadságvesztés
átad
Jelentős mennyiségű kábítószer, terjesztői        10-15   vagy       életfogytig  terjedő
típusú magatartás                    szabadságvesztés


3. Mennyiségi kérdések. Az elkövetési magatartások értékelésénél döntő fontosságú lehet,
hogy a bűncselekményt milyen mennyiségű drogra követik el. Ebből a szempontból a drog
tiszta hatóanyag-tartalma számít. Nem csupán annyi történik tehát, hogy az esetleg lefoglalt
anyagokat mérlegen lemérik - ezt igazságügyi vegyészszakértői vizsgálatnak kell követnie.
Abban az esetben, ha az elkövető különféle elkövetési magatartásokat valósít meg - vagyis
például drogot ad át ingyen, de emellett azzal kereskedik is - akkor a drogok mennyiségét
összegezni kell, és természetesen összegezni kell a különféle drogokat is. A fogyasztás
szempontjából más a helyzet. 2003. március 1. előtt hatályos szabályozás egyik előnye az
volt, hogy teljesen egyértelművé tette: az elfogyasztott drogok mennyiségét nem kell
összegezni. Az új rendelkezések ebből a szempontból kevésbé mondhatók szerencsésnek, bár
alapvetően a helyzet ma is ez.


A büntetőjog három mennyiségi kategóriát ismer. Egy külön jogszabály rendelkezik arról,
hogy az adott drogok esetén mi minősül még ún. csekély mennyiségnek7. Például a morfin
esetén a csekély mennyiség felső határa 0.9 gramm, az MDA, MDMA esetén 1 gramm, a
heroin esetén 0.6 gramm, a kokain esetén 2 gramm. A THC-ra külön rendelkezés vonatkozik -
ennek többféle oka van - itt csekély mennyiség felső határa 1 gramm. A csekély mennyiség
6
  Az egyes elkövetési magatartásokat például a törvény indokolása is magyarázza.
7
  Az 1979. évi V. törvényerejű rendelet, annak is a 23.§-a.


                            33
felső határának 20-szorosát meghaladó mennyisét a jogszabály jelentős mennyiségnek nevezi.
Ami a kettő között van, azt a joggyakorlat ún. alapeseti mennyiségként tartja számon, bár ez a
kifejezés nincs külön nevesítve.

DROG          Hatóanyagtartalom  Csekély mennyiség     Csekély mennyiség
                       törvényben 100 %     utcán
                       tisztaság esetén
Amfetamin        5-45 %        0.5 g           1-10 g
Extasy    (MDA,   45-110      mg 1 g            10-20 db tabletta
MDMA stb)        tablettánként
Heroin     utcai  10-50 %        0.6 g          1-6 g
forgalomban
Heroin szállítóknál   40-80 %                    0,5-1.5 g
nagy tételben
Kokain     utcai  25-60 %        2g           3-8 g
forgalomban
Kokain szállítóknál   60-80 %                    2-3,5 g
nagy tételben
LSD           0.06-0.17     mg 1 mg           5-15 db
            bélyegenként
Metadon         5 mg/tabletta     1g           200 db
Marihuána        1-8 %         1g           12-100 g
Hasis          3-15 %                     30-100 g
Kendernövény                              5 dbA mennyiségi kérdés nagyon sokszor igen problematikus. Gyakran fordul az elő, hogy nincs
konkrétan lefoglalt anyag, ám valaki azt állítja, hogy bizonyos időszakon beleül, vagy akár
csak pár alkalommal drogot vásárolt, vagy kapott...stb. XY-tól Ebben az esetben a
vegyészszakértő ún. elvi véleményt ad a feltételezhető mennyiségi kategóriáról, figyelembe
véve a vallomásokat, és az akkor forgalomban lévő anyagok tisztaságát. Világos, hogy a
bizonyítás ilyen esetekben igen bonyolult lehet.

4. Alapvető fontosságú, hogy a bűncselekményt elkövető személy kábítószerfüggőnek
minősül-e, avagy sem. Ennek eldöntése a büntetési tételek szempontjából kiemelkedő
fontosságú. Az ügyben, a szükséges, igazságügyi elmeorvos szakértőket rendelnek ki a
függőség megállapítására. Sajnos azt korántsem lehet mondani, hogy a szakértői gyakorlat
töretlenül egységes a dependencia kritériumait illetően: többször is előfordult már, hogy több
mint két évtizede ópiátokat használó személyeket találtak alkalmi fogyasztóknak, dacára az
addiktológus kezelőorvos(ok) véleményének. Még az is előfordult, hogy a vizsgálat
időpontjában nagyjából két éves, igazolt Methadon szubsztitúció sem volt elegendő a
függőség megállapításához.
A kábítószerfüggők fogyasztói magatartás és csekély mennyiség átadása esetén 1 évig terjedő
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntethetők, VAGY
választhatják az elvonókúrát.

5. A 2003. március 1 után hatályos törvény relatíve széles körben lehetővé teszi a büntető
útról való elterelést. Az elterelés (diverzió) lényege, hogy bizonyos elkövetési formák esetén
a törvény lehetővé teszi, hogy a büntetőeljárást megszüntessék, további jogkövetkezmények


                       34
alkalmazása nélkül. Ilyen például a csekély mennyiségű drog saját használatra történő
birtoklása és megszerzése (tulajdonképpen ide értendő a fogyasztás is) akár nem függőkről
legyen is szó; közös fogyasztás alkalmával történő, csekély mennyiségű drog átadása, vagy
kínálása…stb. Az elterelés nem alkalmazható azzal szemben, aki kábítószert kínál/átad, és
előzőleg már ítélték el kábítószerrel való visszaélésért. Az elterelésben „részesülőknek” egy
hat hónapos megelőző-felvilágosító tréningen kell részt venniük.

6. A bírói gyakorlatban tipikusan alkalmazott jogkövetkezmények jellemzése egyáltalán
nem egyszerű feladat. Nagyon általánosan: megkülönböztetünk büntetőjogi intézkedéseket
(megrovás, próbára bocsátás/vádemelés elhalasztása) illetve büntetéseket (pénzbüntetés,
közérdekű munka) Egy adott ügy megítélése nagyban függ az eset körülményeitől és az
elkövető személyétől is. Azért általában elmondható, hogy illegális drog fogyasztásért senkit
nem ítéltek letöltendő szabadságvesztés büntetésre. Természetesen előfordulhat, hogy
fogdában vagy előzetes letartóztatásban kell eltöltenie néhány napot. Amennyiben fiatalkorú
jut a bűncselekmény elkövetése révén droghoz, akkor a bíróságok általában elég szigorúak.
Jelentős mennyiségű kábítószerrel való visszaélés esetén, ha az elkövető nem függő, akár
életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

7. Néhány tipikus tévhit a drogos bűncselekményekkel kapcsolatban
... a drog fogyasztása csak 1999. és 2003. volt bűncselekmény. Nem igaz, mindig is az volt,
még akkor is, ha tény, hogy a Btk. csak ebben az időszakban nevesítette ilyen formában. Még
tehát abban az esetben is bűncselekményről kell beszélnünk, vagyis büntetőeljárást indítanak:
kihallgatásokat folytatnak, ujjlenyomatot vesznek és fényképet készítenek, házkutatást
tarthatnak, megkeresik a fiatalkorú iskoláját…stb., ha az elterelés miatt az eljárást később
adott esetben meg is kell szüntetni.

... a tanárnak, orvosnak, mentősnek feljelentési kötelezettsége van, ha droggal kapcsolatos
bűncselekményt észlel. Nem igaz. Ha valaki nem hivatalos személy (mondjuk rendőr), akkor
csak nagyon kevés bűncselekményt kell jelentenie.8 Ilyen például az államellenes
bűncselekmények egy része, az emberrablás...stb. - ezeket. Az egyes jogszabályok az
egészségügyi dolgozóknak konkrétan előírják, hogy mely eseteket kell jelenteniük a
hatóságok felé (tömeges mérgezés, bűncselekmény elkövetéséből származó, 8 napon túl
gyógyuló sérülés...stb.), azonban a droghasználat egyértelműen kívül esik ezen a körön.
Továbbá az orvos megszegi titoktartási kötelezettségét, ha hivatalos, konkrét megkeresés,
vagy a beteg írásbeli hozzájárulása nélkül adatot szolgáltat ki pácienséről, és ennek
következményei is lehetnek.
... ha drogot találok, jelentenem kell. Nem, ez nem kötelező, ám nem is tilos, és a drog
engedély nélküli birtoklása bűncselekmény.
8
 A hivatalos személyeknek viszont minden tudomásukra jutott, ún. közvádas bűncselekményt (ez a
bűncselekmények kb. 95%-át jelenti, kivétel pl. a becsületsértés, magánlaksértés…stb.) jelezniük kell az illetékes
hatóságnak.


                            35
Irodalom
Fürst Zsuzsa (szerk): Gyógyszertan, Medicina Kiadó Budapest, 2000.
Réz András (szerk): Drogenciklopédia, EPC Kft. Budapest, 1998.
Tringer L.: A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, 1999.
A drogok történelme
TASZ Drogjog tájékoztató kiadványok
                      36

								
To top