Bakt�rie

Document Sample
Bakt�rie Powered By Docstoc
					BAKTÉRIE
  Autor: MVDr.Viera Košická
          Baktérie
• Obývajú všetky typy    Jej významnými priekopníkmi sú:
 životného prostredia,
 žijú vo vode, v pôde,
 vo vzduchu, na               L. Pasteur
 povrchu tiel i vo vnútri
 tiel živých
 organizmov.
• Vedný odbor, ktorý
 študuje ich stavbu sa
               R. Koch
 nazýva
 bakteriológia.
  Baktérie -             jednobunkové
                 organizmy
Sú veľmi malé, voľným okom neviditeľné.
Môžeme ich pozorovať len mikroskopom,
preto ich nazývame mikroorganizmy. Majú
       rozličné tvary:
                                      špirálovité                                guľovité

  www.ict-science-to-society.org.
                               tyčinkovitéhttp://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bacteria_shape.png
Rôzne tvary baktérii
sustainabledesignupdate.com/?p=409
      Rozmnožovanie
Priečnym delením
          Získavajú živiny - organické
          látky z tiel živých organizmov
          alebo rozkladom odumretých
          organizmov.

          Baktériepôdne a hnilobné   parazitické  mliečne a kvasné
              


                    
  Pôdne a hnilobné baktérie
• Rozkladajú organickú      •   filmarum.bf.jcu.cz/nahnizde/kompost.php


 hmotu odumretých zvyškov
 organizmov - návrat
 minerálnych látok do pôdy.

• Činnosťou pôdnych baktérii
 sa v komposte uvoľňuje
 energia vo forme tepla,
 vzniká bioplyn. Bioplyn je
 zmes metánu, oxidu
 uhličitého a ďalších plynov.

                   www.brokerimmobilien.cz/index.php?goto=sW2BFS...
   Choroboplodné baktérie
Potravinové  Najčastejšie sú:
nákazy –    • Salmonelóza
pôvodcami sú
patogénne
baktérie v
potravinách.  • Listerióza
                 Listéria


        • Botulizmus
     Parazitické baktérie

              Antrax


• Získavajú živiny zo
 živých organizmov,
 spôsobujú nákazlivé
 ochorenia.
            bacillus_anthracis
Patogénne baktérie
  Iné nebezpečné ochorenia
• Tetanus
• Tuberkulóza
   Liečba antibiotikami:
                         www.nationalreviewofmedicine.com/issue/2007/0...
www.washtwpmorris.org/.../mrsa/antibiotics.html


    Niektoré baktérie sa stanú rezistentnými.
   Mliečne a kvasné baktérie

• Získavajú živiny
 rozkladom
 organických látok,
 niektoré využívame
 v potravinárstve
 ( výroba syrov,
 jogurtov, octu, chleba  Mliečna baktéria
              Bifidobacterium
 a pod.).
      Hľuzkové baktérie
• Spolunažívajú na
 koreňoch bôbovitých
 rastlín(fazuľa, hrach,
 šošovica)
• Baktérie viažu
 vzdušný dusík,
 obohacujú pôdu
 dusíkom(zelené
 hnojenie)
      Huby
 Plesne - získavajú živiny z
  odumretých organizmov.
• pleseň hlavičkatá - žije na
  nesprávne uskladnených
  /zahnívajúcich/ potravinách –
  vlhký chlieb, zelenina,
  marmeláda.

• papleseň štetkovitá obmedzuje
 rast baktérií - využíva sa pri
 príprave lieku penicilín.


                  Penicillium
     Ako plesne škodia ?
•      Okrem toho, že plesne poškodzujú
  byt a zariadenie bytu, môžu vážne ohroziť
  ľudské zdravie. Spóry, uvoľňované
  z nárastov plesní do ovzdušia, vyvolávajú
  u vnímavých jedincov precitlivenosť
  (alergiu), ktorá sa prejavuje najčastejšie
  ako priedušková astma alebo alergická
  nádcha. Konzumácia zaplesnených
  potravín prináša riziko otravy plesňovými
  jedmi (mykotoxínmi).
          http://www.ruvzto.sk/AKTUAL/PLESNE.HTM
            Kvasinky
• využívajú sa pri kvasných
 biotechnológiách
 v potravinárstve,
 poľnohospodárstve
 a krmovinárstve;
 Kvasinka pivná - využíva sa
 na:
 - skvasovanie sladu pri výrobe  Pekárenské
 piva;              kvasnice -
 - na výrobu pekárenských
 kvasníc – lisované kvasinky   droždie
 s hladkou múkou;

Kvasinka vínna
• - nachádza sa voľne v prírode
 na bobuliach hrozna.
       Obrázky - zdroje:
• Pozadie: www.ict-science-to-society.org/.../Bacteria.htm
• www.bio.miami.edu/dana/106/106F05_2.html
• micro.digitalproteus.com/history1.php
• www.antibiotika.sk
• www.observatory.cz
• exp.gen.free.fr/.../pages/infect_va_htes.htm
• stiintasifictiune.scienceline.ro/MICROROBOTI_.
• forum.lesarnaques.com/divers-coups-gueule/per...
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binary_fission_an
 im.gif
• www.vscht.cz/kch/galerie/kvasinky.htm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:203
posted:1/4/2012
language:Slovak
pages:20