H I S T O R I A

Document Sample
H I S T O R I A Powered By Docstoc
					               HISTORIA – NAUCZANIE
                  KSIĄŻKI

1. A TO HISTORIA
  A to historia ! : program nauczania przedmiotu historia i spoleczeństwo w klasach Iv-VI
  szkoły podstawowej. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 1999. – 20, [1] s. ; 30
  cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 395

2. A to
  A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 4 semestr 1 : wskazówki
  dla nauczycieli / Alicja Pacewicz [et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Europejskiej :
  „Nowa Era", 1999. – 54 s. ; 30 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: W B 6 135

3. A to
  A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 4 semestr 1 : wskazówki
  dla nauczycieli. – Warszawa : Centrum Edukacji Europejskiej : „Nowa Era", 1999. – 54 s. ;
  30 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: Cz 89 989

4. A to
  A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 5 część 1 : wskazówki dla
  nauczycieli. – Warszawa : Centrum Edukacji Europejskiej : „Nowa Era", 2000. – 40 s. ; 30
  cm
 1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: Cz B 6 134

5. ANDRZEJEWSKA Barbara, CHORĄŻY Ewa
  Historia : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum
  ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : nowa matura 2005 / Barbara
  Andrzejewska, Ewa Chorąży. – Gdynia : Operon, 2005. – 148 s. ; 29 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – sprawdziany i testy 2. Matura
 Sygn: W 94 165

6. BARTKOWSKI Edward, BLEJA Barbara
  Historia IV - przewodnik dydaktyczny / Edward Bartkowski, Barbara Bleja. – Toruń :
  Wydaw. Bea, 1995. – 80 s. : mapy ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie – metody
 Sygn: W 95 051

7. BĄKOWSKI Dariusz, RYCKOWSKA-_BRYL Maria
  Historia 2 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Dariusz Bąkowski, Maria
  Ryckowska-Bryl. – Gdynia : „Operon", 2003. – 64 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – gimnazja
 Sygn: Cz 93 395

8. BĄKOWSKI Dariusz, RYCKOWSKA-_BRYL Maria
  Historia 3 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Dariusz Bąkowski, Maria
  Ryckowska-Bryl. – Gdynia : Operon, 2004. – 44 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – gimnazja
 Sygn: Cz 94 170
9. BĄKOWSKI Dariusz, RYCKOWSKA-_BRYL Maria
  Historia : program nauczania historii w klasach I-III gimnazjum / Dariusz Bąkowski, Maria
  Ryckowska-Bryl. – Rumia : „Operon", 2002. – 31, [1] s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 7 326

10. BENCZKOWSKA Katarzyna, KRZESICKI Piotr
 Moje miejsce na Ziemi : szkoła podstawowa 4 : poradnik dla nauczyciela : blok
 humanistyczny / Katarzyna Benczkowska, Piotr Krzesicki. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2001. – 165, [3] s. ; 24 cm
 1. Język polski – nauczanie 2. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 91 281

11. BENCZKOWSKA Katarzyna, KRZESICKI Piotr
 Moje miejsce na Ziemi : szkoła podstawowa 5 : poradnik dla nauczyciela : blok
 humanistyczny / Katarzyna Benczkowska, Piotr Krzesicki. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2002. – 143, [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Język polski – nauczanie
 Sygn: Cz 92 176

12. BIENIEK Irena, PAWLUKOWICZ Joanna
 Historia i społeczeństwo : dla klasy V szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela /
 Irena Bieniek, Joanna Pawlukowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2002. –
 134, [1] s. ; 21 cm. – (Podróże w Czasie)
 1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe 2. Wychowanie obywatelskie – szkoły podstawowe
 Sygn: W 96 498

13. BIENIEK Maria, ŁAZAR Adam
 Przez tysiąclecia i wieki : scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, krzyżówki : kl. 1 /
 Maria Bieniek, Adam Łazar. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 192 s.
 ; 30 cm
 1. Historia – nauczanie – gimnazja
 Sygn: Cz 94 615

14. BIENIEK Maria, MILCAREK Paweł, ROBAK Marek
 Przez tysiącecia i wieki : poradnik dla nauczyciela, program nauczania w gimnazjum /
 Maria Bieniek, Paweł Milcarek, Marek Robak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2002. – 111, [1] s. ; 24 cm
 Na okł.: Gimnazjum. Historia
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 182

15. BLEJA-_SOSNA Barbara, MULKOWSKI Piotr
 Historia : gimnazjum I-III : testy do badania wiedzy i umiejętności uczniów / Barbara
 Bleja-Sosna, Piotr Mulkowski. – Toruń : „Bea-Bleja", 2000. – 169 s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Testy – stosowanie – nauczanie
 Sygn: Cz 92 037

16. BŁACHOWSKA Katarzyna
 Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego : kształcenie w
 zakresie rozszerzonym. Cz. 3 / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2003. – 162 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 93 097
17. BŁACHOWSKA Katarzyna
 Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum
 profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym.Cz. 2 / Katarzyna
 Błachowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 128 s. ; 24
 cm. – (Akademia WSiP)
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
 Sygn: Cz 93 709

18. BŁACHOWSKA Katarzyna
 Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum
 profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz.4, Czasy nowe i
 najnowsze (XIX i XX wiek) / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw.Szkolne i
 Pedagogiczne, 2004. – 175 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
 Sygn: Cz 93 496

19. BŁACHOWSKA Katarzyna
 Poznajemy dzieje cywilizacji : historia i społeczeństwo : scenariusze lekcji, karty pracy,
 sprawdziany : klasa piąta / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2005. – 96 s. ; 30 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe
 Sygn: Cz 94 612

20. BŁACHOWSKA Katarzyna
 Poznajemy historię ojczystą : historia i społeczeństwo : scenariusze lekcji, karty pracy,
 sprawdziany : klasa czwarta / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2005. – 96 s. ; 30 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe
 Sygn: Cz 94 604

21. BŁACHOWSKA Katarzyna
 Poznajemy świat wokół nas : historia i społeczeństwo : poradnik dla nauczyciela klasy
 szóstej szkoły podstawowej / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2004. – 92 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe 2. Wychowanie obywatelskie – szkoły podstawowe
 Sygn: Cz 93 275

22. BŁACHOWSKA-_KRUPA Katarzyna
 Uczę historii w klasie trzeciej gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / Katarzyna
 Błachowska-Krupa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 144, [1] s. ; 24
 cm
 1. Historia – 19-20 w. – nauczanie 2. Polska – historia – 19-20 w. – nauczanie
 Sygn: Cz 90 775

23. BONECKI Jarosław, SMUTEK Zbigniew, TELICKA-_BONECKA Antonina
 Historia i wiedza o społeczeństwie : przewodnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły
 zawodowej / Jarosław Bonecki, Zbigniew Smutek, Antonina Telicka-Bonecka. – Gdynia :
 „Operon", 2003. – 80 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – szkoły zawodowe 2. Wychowanie obywatelskie – szkoły zawodowe
 Sygn: Cz 93 373

24. CHEN-_WINCŁAWSKA Małgorzata, POLACKA Krystyna, RULKA Janusz
 Historia : program nauczania w klasach I-III gimnazjum / Malgorzata Chen-Winclawska,
 Krystyna Polacka, Janusz Rulka. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 1999. – 59,
 [1] s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 386
25. CHOIŃSKA-_MIKA Jolanta, JĘDRUSIK Maciej
 Historia i wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla
 zasadniczych szkół zawodowych / Jolanta Choińska-Mika, Maciej Jędrusik. – Warszawa :
 Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 78, [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Historia – nauczanie – program 3. Wychowanie obywatelskie – metody 4. Wychowanie obywatelskie –
 program
 Sygn: Cz 93 105

26. CHOIŃSKA-_MIKA Jolanta, ZIELIŃSKA Katarzyna
 Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : scenariusze lekcji : kształcenie w zakresie
 podstawowym. Cz. 1 i 2 / Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska. – Warszawa :
 Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 248 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć
 Sygn: Cz 94 379

27. Człowiek
 Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum
 ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1. – Warszawa : Wydaw.
 Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 191, [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 201

28. Człowiek
 Człowiek i jego cywilizacja : program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI
 szkoły podstawowej / oprac. Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa,
 Grzegorz Wojciechowski. – Poznań : Arka, 1999. – 119,[1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 393

29. Dlaczego
 Dlaczego należy uczyć o Holokauście? / red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Leszek Hońdo.
 – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2005. – 151, [1] s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Holocaust 3. Żydzi – Europa – 1939-1945 r.
 Sygn: Cz 94 488, W 94 489

30. DZIEDZIC Anna, KOZŁOWSKA Wiesława Elżbieta
 Drama na lekcjach historii / Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska. – Warszawa :
 Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 315, [1] s. : il., fot., 1 portr. ; 21 cm
 1. Drama (pedagog.) 2. Historia – nauczanie – metody
 Sygn: W 87 793

31. Edukacja
 Edukacja historyczna w reformowanej szkole : propozycje rozwiązań praktycznych / pod
 red. Alojzego Zieleckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000. – 133, [1] s. ; 21 cm. –
 (Nowoczesna Szkoła ; 2)
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 90 277

32. Edukacja
 Edukacja historyczna w reformowanej szkole : założenia metodyczne / pod red. Alojzego
 Zieleckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000. – 155, [1] s. ; 21 cm. – (Nowoczesna
 Szkoła ; 1)
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 90 276
33. Historia
 Historia dla każdego : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy /
 zakres rozszerzony. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 33, [1] s. ; 25 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: W B 6 732

34. Historia
 Historia dla każdego : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy /
 zakres rozszerzony. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 33, [1] s. ; 25 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 676

35. Historia
 Historia dla klas 1-3 : program nauczania : gimnazjum. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 1999. – 49, [1] s. ; 24 cm. – (Reforma)
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 554

36. Historia
 Historia 1 : zakresy podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum
 ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum. – Rumia : „Operon", 2002. – 151 s.
 ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
 Sygn: Cz 93 403

37. Historia
 Historia 2 : czasy nowożytne : zakres podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla
 nauczyciela liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum. – Gdynia :
 „Operon", 2003. – 120 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
 Sygn: Cz 93 414

38. Historia
 Historia : program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego,
 liceum profilowanego i technikum. – Kielce : Mac Edukacja, 2002. – 48 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 923

39. Historia
 Historia  :  program  nauczania  w   zakresie  podstawowym   dla  liceum
 ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum. – Gdynia : „Operon", 2003. – 47 s.
 ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 7 360

40. Historia
 Historia : program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego. –
 Gdynia : „Operon", 2003. – 55 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 7 359
41. Holokaust
 Holokaust : lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka
 Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii
 Pedagogicznej, 2004. – 340, [1] s. ; 24 cm
 Mater. z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli nt.: Dzieje Żydów w Polsce w edukacji
 szkolnej. Jak uczyć o Holokauście?
 1. Historia – nauczanie – materiały konferencyjne 2. Holocaust – materiały konferencyjne
 Sygn: Cz 93 800

42. Holokaust
 Holokaust : lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka
 Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii
 Pedagogicznej, 2004. – 340, [1] s. : tab. ; 24 cm
 Mater. z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli nt.: Dzieje Żydów w Polsce w edukacji
 szkolnej. Jak uczyć o Holokauście?
 1. Historia – nauczanie – materiały konferencyjne 2. Holocaust – materiały konferencyjne
 Sygn: W 97 847

43. JULKOWSKA Violetta, KONIECZNA-_ŚLIWIŃSKA Danuta, SKÓRZYŃSKA
 Izabela
 Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotu historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły
 podstawowej) wraz z programem nauczania dla II etapu edukacyjnego / Violetta
 Julkowska, Danuta Konieczna-Śliwińska, Izabela Skórzyńska. – Poznań : Oficyna Wydaw.
 Graf Punkt, [2000]. – 120 s. ; 21 cm. – (Seria Autorska UAM)
 1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: Cz 89 842

44. KŁONCZYŃSKI Arnold
 Historia : książka dla nauczyciela : dla klasy IV szkoły podstawowej / Arnold Kłonczyński.
 – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999. – 110, [1] s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły podstawowe
 Sygn: W 96 499

45. KUSTRA Krzysztof
 Historia : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i
 technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Krzysztof Kustra. – Warszawa :
 „Agmen", 2002. – 39, [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 614, W B 6 615

46. LANDAU-_CZAJKA Anna, PIEŃKOWSKA-_KOŹMIŃSKA Małgorzata
 Historia i wiedza o społeczeństwie : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania /
 Anna Landau-Czajka, Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne
 PWN, 2003. – 20 s. ; 25 cm. – (Seria na Czasie)
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 864

47. LANDAU-_CZAJKA Anna, PIEŃKOWSKA-_KOŹMIŃSKA Małgorzata
 Historia i wiedza o społeczeństwie : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania ,
 przewodnik metodyczny / Anna Landau-Czajka, Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska. –
 Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – 85, [1] s. ; 25 cm. – (Seria na Czasie)
 Na okł.: plan dydaktyczny,scenariusze,sprawdziany
 1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: Cz 92 942
48. LEJA -_DYMEK Aleksandra, SOBAŚ Magdalena
 Ludzie i epoki : program nauczania historii / Aleksandra Leja - Dymek, Magdalena Sobaś.
 – Kraków : „Znak", 2002. – 33, [1] s. ; 23 cm. – ("Znak" dla Szkoły) (Z Pegazem)
 Obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 licem profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
 ogólnokształcącym i liceum profilowanym
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 797

49. LENARD Stanisław
 Historia dla każdego : przewodnik metodyczny do tomu I : szkoły ponadgimnazjalne -
 zakres podstawowy / Stanisław Lenard. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 126,
 [2] s. ; 25 cm
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: W 92 297

50. LENARD Stanisław
 Historia dla każdego : przewodnik metodyczny do tomu I : szkoły ponadgimnazjalne -
 zakres podstawowy / Stanisław Lenard. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 126,
 [2] s. ; 25 cm
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 218

51. ŁĄCZYŃSKA Ewa, ADAMCZAK Maciej
 Historia 1 : dzieje państwa i prawa : poradnik metodyczny : liceum ogólnokształcące,
 liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Ewa
 Łączyńska, Maciej Adamczak. – Warszawa : „Nowa Era", 2002. – 119 s. : il., mapy ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
 Sygn: W 96 501

52. MAJ Henryka, GRZĘDA Krzysztof, ZADKA Waldemar
 Program nauczania historii dla gimnazjum / Henryka Maj, Krzysztof Grzęda, Waldemar
 Zadka. – Goleszów : „Innowacje", 1999. – 38 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 392

53. MAJDA Iwona, OBAJTEK Lucjan
 Ludzie i epoki : scenariusze lekcji klasa I / Iwona Majda, Lucjan Obajtek. – Kraków :
 „Znak", 2002. – 141, [1] s. ; 24 cm. – (Z Pegazem) ("Znak" dla Szkoły)
 U góry okł.: Historia : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 697

54. MALEC Ireneusz
 Drama w szkolnej edukacji historycznej : opis metody i technik nauczania oraz
 przykładowe scenariusze lekcji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie
 edukacji historycznej / Ireneusz Malec. – Toruń : „Bea-Bleja", 2002. – 145 s. ; 21 cm
 1. Drama(pedagog.) 2. Historia – nauczanie – metody
 Sygn: W 92 033

55. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek
 Podróże w czasie : program nauczania bloku przedmiotowego historia i społeczeństwo dla
 drugiego etapu edukacyjnego (klas IV-VI szkoły podstawowej) / Tomasz Małkowski, Jacek
 Rześniowiecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999. – 31,[1]s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 391
56. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek
 Podróże w czasie : program nauczania bloku przedmiotowego historia i społeczeństwo dla
 klas IV-VI szkoły podstawowej : program nauczania historii dla klas I-III gimnazjum /
 Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999.
 – 64 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 394

57. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek
 Podróże w czasie : program nauczania historii dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III
 gimnazjum) / Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw.
 Oświatowe, 1999. – 32, [1]s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 390

58. MARCINIAK Ewa
 Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 5 : poradnik dla nauczyciela / Ewa
 Marciniak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 44 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: Cz 90 388

59. MARCINIAK Ewa
 Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 6 : poradnik dla nauczyciela / Ewa
 Marciniak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 48 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: Cz 90 778

60. MARCINIAK Ewa, MIERZEJEWSKA-_ORZECHOWSKA Krystyna
 Historia i społeczeństwo dla klas 4-6 : program nauczania : szkoła podstawowa / Ewa
 Marciniak, Krystyna Mierzejewska-Orzechowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 1999. – 31, [1] s. ; 24 cm. – (Reforma)
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 552

61. MARESZ Teresa, TARNOWSKA Barbara
 Podróż przez wieki : program nauczania historii w gimnazjum / Teresa Maresz, Barbara
 Tarnowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. – 30, [2] s. ; 24 cm. –
 (Biblioteczka Programów Szkolnych PWN)
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 677

62. MATUSIAK Barbara, WOŁODŹKO Anna
 Polonista i historyk w nowej szkole : scenariusze lekcji zintegrowanych : sprawdziany
 korelacyjne / Barbara Matusiak, Anna Wołodźko. – Warszawa : Stentor, 2002. – 149, [1] s.
 Możliwości współpracy polonisty i historyka w gimnazjum i liceum
 1. Historia – nauczanie – scenariusze zajęć 2. Język polski – nauczanie – scenariusze zajęć 3. Ścieżki edukacyjne
 Sygn: Cz 92 864

63. MAZUR Janina, MAZUR Wojciech
 Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : scenariusze lekcji : kształcenie w zakresie
 podstawowym. Cz. 3 / Janina Mazur, Wojciech Mazur. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i
 Pedagogiczne, 2005. – 227, [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć
 Sygn: Cz 94 380
64. MAZUR Janina
 Poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum :
 kształcenie w zakresie podstawowym. Część 3 / Janina Mazur. – Warszawa : Wydaw.
 Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 151, [1] s. ; 24 cm. – (Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje)
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 93 099

65. MAZUR Janina
 Uczę historii w klasie 1 gimnazjum : poradnik dla nauczyciela : gimnazjum / Janina Mazur.
 – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 138, [1] s. ; 24 cm. – (Reforma)
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 89 954

66. MULKOWSKI Piotr
 Historia i społeczeństwo : program nauczania : szkoła podstawowa - klasy IV-VI / Piotr
 Mulkowski. – [b.m.w.] : [b.w], 1999. – 20 s. ; 21 cm
 1. historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 387

67. NASZE DZIEDZICTWO
 Nasze dziedzictwo : szczegółowy program humanistycznego bloku tematycznego dla
 gimnazjum. – WArszawa : „Agmen", 1999. – 80 s. ; 30 cm
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 420, W B 5 562

68. OKŁA Grażyna
 Odnaleźć przeszłość : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum
 profilowane, technikum : kształcenie w zakresie podstawowym.2 / Grażyna Okła. –
 Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. – 99 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: W 93 100

69. OKŁA Grażyna, WRÓBEL Jan
 Odnaleźć przeszłość : poradnik dla nauczyciela, program nauczania : liceum
 ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresie podstawowym.1
 / Grażyna Okła, Jan Wróbel. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 110,
 [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: W 92 180

70. OLSZANIEC Szymon
 Historia i wiedza o społeczeństwie : program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej /
 Szymon Olszaniec. – Gdynia : „Operon", 2003. – 16 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 7 325

71. PACHOLSKA Maria, POŻNIKIEWICZ Renata
 Historia : gimnazjum 1 : poradnik dla nauczyciela / Maria Pacholska, Reanta Poźnikiewicz.
 – Poznań : „Arka", 2000. – 181 s. ; 24 cm. – (Razem przez Wieki)
 1. Historia – nauczanie 2. Polska – historia – nauczanie
 Sygn: Cz 89 843

72. PARYSEK Jerzy J., WENDT jan
 Historia i społeczeństwo : program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI
 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) / Jerzy J. Parysek, Jan Wendt. – Gdańsk : Wydaw.
 M. Rożak, 1999. – 56 s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 385
73. Podstawa
 Podstawa programowa z komentarzami. T.4,edukacja historyczna i obywatelska w szkole
 podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o
 społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia
 w rodzinie, etyka, filozofia. – [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009]. –
 166, [1] s. ; 23 cm
 1. Edukacja ekonomiczna – program 2. Etyka – nauczanie – program 3. Filozofia – nauczanie – program 4. Historia – nauczanie –
 program 5. Przysposobienie do życia w rodzinie – program 6. Wychowanie obywatelskie – program
 Sygn: Cz B 8 147

74. Poradnik
 Poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum
 profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. Część 1 i 2. –
 Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 135, [1] s. ; 24 cm. – (Ludzie,
 społeczeństwa, cywilizacje)
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 207

75. Poznajemy
 Poznajemy historię ojczystą : poradnik dla nauczyciela i program nauczania. – Warszawa :
 Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 95, [1] s. ; 24 cm
 Szkoła podstawowa - kl.4
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 183

76. PRZYBYSZ Kazimierz, JAKUBOWSKI Wojciech J., WŁODARCZYK Mariusz
 Historia dla gimnazjalistów : program nauczania / Kazimierz Przybysz, Wojciech J.
 Jakubowski, Mariusz Włodarczyk. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro,
 2000. – 52 s. ; 25 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 440

77. PUCHALSKI Zbigniew
 Historia : rozkłady materiału nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej / Zbigniew
 Puchalski. – Płock : „Korepetytor", 1997. – 184 s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz 86 274

78. PUCHOWSKI Kazimierz
 Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773 / Kazimierz
 Puchowski. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. – 325, [3] s. : faks.,
 mapy, 3 portr. ; 21 cm
 1. Jezuici – szkolnictwo – historia – Polska – 16-18 w. 2. Historia – nauczanie – historia – Polska – 16-18 w.
 Sygn: Cz 87 627

79. PUSTUŁA Edyta
 Historia 2 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy sprawdzające dla liceum
 ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Edyta Pustuła. – Gdynia : Operon,
 2004. – 87, [1] s. ; 29 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – sprawdziany i testy
 Sygn: W B 7 536
80. PUSTUŁA Edyta, TULIN Cezary
 Historia i wiedza o społeczeństwie : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela zasadniczej
 szkoły zawodowej / Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia : „Operon", 2004. – 64 s. ; 24
 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – szkoły zawodowe – scenariusze zajęć 2. Wychowanie obywatelskie – szkoły zawodowe – scenariusze zajęć
 Sygn: Cz 93 388

81. PUSTUŁA Edyta, TULIN Cezary
 Historia 1 : od dziejów najdawniejszych do schyłku średniowiecza : wybrane scenariusze
 lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres
 podstawowy i rozszerzony / Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia : „Operon", 2003. – 95
 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – scenariusze zajęć
 Sygn: Cz 93 412

82. PUSTUŁA Edyta, TULIN Cezary
 Historia 2 : czasy nowożytne : zakresy podstawowy i rozszerzony : wybrane scenariusze
 lekcji dla liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum / Edyta Pustuła,
 Cezary Tulin. – Gdynia : „Operon", 2004. – 55 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć
 Sygn: Cz 93 413

83. PUTKIEWICZ Witold Maciej
 Zmora czy magistra vitae? : [o sztuce uczenia się historii] / Witold Maciej Putkiewicz. –
 Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1977. – 110, [2] s. ; 20 cm
 1. Historia – nauczanie – metody – poradnik 2. Samokształcene – metody – poradnik 3. Uczenie się – metody – poradnik
 Sygn: W 88 773

84. RYCKOWSKA-_BRYL Maria, BĄKOWSKI Dariusz
 Historia 1 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Maria Ryckowska-Bryl, Dariusz
 Bąkowski. – Rumia : „Operon", 2003. – 64 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
 1. Historia – nauczanie – gimnazja
 Sygn: Cz 93 389, W 93 390

85. SAWICKA Teresa
 Ku wartościom : język polski, historia i społeczeństwo : rozkłady materiału : szkoła
 podstawowa IV : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Teresa Sawicka. – Toruń : „Bea-
 Bleja", [1999]. – 44, [2] s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Język polski – nauczanie 3. Wychowanie obywatelskie – nauczanie
 Sygn: Cz B 6 505

86. SAWICKA Teresa
 Ku wartościom : program autorski przeznaczony do nauczania przedmiotów - jezyk polski,
 historia i społeczeństwo - w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej / Teresa Sawicka. –
 Toruń : „Bea-Bleja", [1999]. – 32 s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie – program 2. Język polski – nauczanie – program 3. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 504

87. Scenariusze
 Scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy I gimnazjum „Świat starożytny" / pod red.
 Marii Topczewskiej. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000. – 86, [2] s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Język polski – Nauczanie
 Sygn: Cz 90 565
88. Scenariusze
 Scenariusze lekcji do podręcznika Ewy Wipszyckiej „Cywilizacja starożytna" / pod red.
 Haliny Wesołowskiej i Krystyny Zaufal. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000. – 56
 s. ; 21 cm
 1. Historia – nauczanie 2. Historia – zagadnienia – do 7 w.
 Sygn: Cz 89 976

89. SCHNEIDER Karl- Hermann, SCHNEIDER Renate
 Sms do Kleopatry : nauczanie historii przez zabawy aktywizujące / Karl-Hermann
 Schneider, Renate Schneider. – Kielce : Jedność, 2006. – 96 s. ; 21 cm
 1. Gry edukacyjne 2. Historia – nauczanie – metody aktywizujące
 Sygn: W 95 108

90. SERWA Zofia
 Historia : testy dla uczniów gimnazjum. Cz.2, XV-XVIII wiek / Zofia Serwa. – Warszawa :
 Juka, 2002. – 135 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – gimnazja – sprawdziany i testy
 Sygn: W B 7 864

91. SOBAŃSKA-_BONDARUK Melania, LENARD Stanisław B.
 Uczę historii w klasie drugiej gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczyciela / Melania
 Sobańska-Bondaruk, Stanisław B. Lenard. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,
 2000. – 124, [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – 15-19 w. – nauczanie 2. Polska – historia – 15-19 w. – nauczanie
 Sygn: Cz 90 377

92. Społeczeństwo
 Społeczeństwo wczoraj i dziś : program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej. –
 Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 40, [2] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 312

93. STACHURSKA-_MAJ Teresa
 Uczymy historii, klasa 6 : poradnik / Teresa Stachurska-Maj. – Warszawa : Wydaw.
 Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 159, [1] s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie
 Sygn: W 90 037

94. Starożytność
 Starożytność : konspekty i scenariusze dla nauczycieli gimnazjum / pod red. Krystyny
 Dyby. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 123, [1] s. : il., mapy ; 21 cm. –
 (Lekcje ze Źródłami)
 1. Historia – nauczanie 2. Historia – zagadnienia
 Sygn: Cz 90 559

95. SZYMANOWSKI Grzegorz
 Vademecum dla nauczyciela : klasa I : scenariusze każdej lekcji / Grzegorz Szymanowski.
 – Kraków : „Znak", 2000. – 127, [1] s. ; 30 cm. – ("Znak" Dla Szkoły)
 1. Historia – nauczanie 2. Polska – historia – nauczanie
 Sygn: Cz 91 119

96. SZYMANOWSKI Grzegorz
 Vademecum dla nauczyciela : klasa II : scenariusze wszystkich lekcji / Grzegorz
 Szymanowski. – Kraków : „Znak", 2001. – 128 s. ; 30 cm. – ("Znak" Dla Szkoły)
 1. Historia – nauczanie 2. Polska – historia – nauczanie
 Sygn: Cz 91 120
97. SZYMANOWSKI Grzegorz
 Vademecum dla nauczyciela : klasa III : scenariusze wszystkich lekcji / Grzegorz
 Szymanowski. – Kraków : „Znak", 2001. – 99, [1] s. ; 30 cm. – ("Znak" Dla Szkoły)
 1. Historia – nauczanie 2. Polska – historia – nauczanie
 Sygn: Cz 91 310

98. Średniowiecze
 Średniowiecze / pod red. Stanisława Zająca. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
 – 116, [2] s. : il., mapy ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami)
 1. Historia – nauczanie 2. Historia – zagadnienia – do 15 w.
 Sygn: Cz 90 000

99. Średniowiecze
 Średniowiecze : konspekty i scenariusze dla nauczycieli gimnazjum / pod red. Stanisława
 Zająca. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 116, [2] s. : il., mapy ; 21 cm. –
 (Lekcje ze Źródłami)
 1. Historia – nauczanie 2. Historia – zagadnienia – do 15 w.
 Sygn: W 90 561

100. Świat
 Świat człowieka : program bloku humanistycznego dla gimnazjum. – Warszawa : Wydaw.
 Szkolne PWN, 1999. – 70, [2] s. ; 24 cm. – (Reforma)
 1. Historia – nauczanie – program 2. Język polski – nauczanie – program 3. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 415, W B 5 493

101. Uczyń
 Uczyń przeszłość nauką dla przyszłości : program nauczania historii w klasach 1-3
 gimnazjum. – Kielce : „Mac Edukacja", 2001. – 64 s. ; 24 cm
 1. Historia – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 6 915

102. W rodzinie,
 W rodzinie, w Polsce, w Europie : program przedmiotu historia i społeczeństwo dla klas
 IV-VI szkoły podstawowej. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. – 20, [2] s. ; 24
 cm. – (Reforma)
 1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
 Sygn: Cz B 5 389

103. Wartości
 Wartości w edukacji historycznej / red. Janusz Rulka. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane
 WSP, 1999. – 350, [2] s. ; 24 cm
 Materiały z konferencji, Bydgoszcz, 15-16 września 1997 r
 1. Historia – nauczanie – materiały konferencyjne 2. Wartość – materiały konferencyjne
 Sygn: Cz 90 424

104. Wiek
 Wiek XIX / pod red. Teresy Puchalskiej - Klejment. – Warszawa : Wydaw. Naukowe
 PWN, 2002. – 121, [1] s. ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami : konspekty i scenariusze dla
 nauczycieli gimnazjum)
 1. Historia – nauczanie 2. Polska – historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 279

105. Wiek
 Wiek XVI-XVIII / pod red. Teresy Stachurskiej-Maj. – Warszawa : Wydaw. Naukowe
 PWN, 2002. – 87, [1] s. : il., mapy ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami : konspekty i scenariusze
 dla nauczycieli gimnazjum)
 1. Historia – nauczanie 2. Polska – historia – nauczanie
 Sygn: Cz 92 167
106. Wiek
 Wiek XX / pod red. Włodzimierza Chybowskiego. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,
 2002. – 78, [2] s. ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami : konspekty i scenariusze dla nauczycieli
 gimnazjum)
  1. Historia – nauczanie 2. Polska – historia – nauczanie
  Sygn: Cz 92 280

107. WŁODARCZYK Mariusz
 Historia dla gimnazjalistów : poradnik metodyczny / Mariusz Włodarczyk. – Warszawa :
 Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. – 116 s. ; 24 cm
  1. Historia – nauczanie
  Sygn: Cz 92 924

108. WOŁOSIK Anna
 Historia i społeczeństwo : program nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6 / Anna
 Wołosik. – Warszawa : „Żak" Wydaw. Edukacyjne, 1999. – 56 s. ; 21 cm
  1. Historia – nauczanie – program 2. Wychowanie obywatelskie – nauczanie – program
  Sygn: Cz B 5 388

109. Wybór
 Wybór lekcji historii metodą dramy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. – Toruń :
 „Bea-Bleja", 1998. – 59 s. ; 21 cm
  1. Drama (pedagog.) 2. Historia – nauczanie – metody 3. Teatr dziecięcy i młodzieżowy – stosowanie
  Sygn: Cz B 6 401

                             CZASOPISMA
1    Konstytucja 3 maja : scenariusz zajęć.Hasło bloku: Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny
   / Jolanta Tadra
    // Życie Szk. .- 2002 nr 5 s.275-281
     Zawiera wiele ciekawych informacji o Konstytucji 3 maja,temat bloku: Świętujemy
     rocznicę Konstytucji 3 maja

2     Matura Międzynarodowa : program nauczania historii w ramach międzynarodowego
     systemu wymagań (International Baccalaureate)
   / Krystyna Szelągowska
    // Wiad.Hist. .- 2004 nr 3 s.13-19
     Zasady ogólne,treści nauczania,system oceniania,charakterystyka egzaminu

3    Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii
    / Melania Sobańska-Bondaruk, Radosław Lolo
    // Wiad.Hist. .- 2004 nr 1 s.42-51

4    Europejska edukacja historyczna XXI wieku
    / Jerzy Centkowski
    // Wiad.Hist. .- 2004 nr 4 s.14-21
     Europejski kanon wiedzy historycznej,nauczanie                     historii  w  rozszerzonej
     Europie,politycy o nauczaniu historii
5   Wychowawcza rola edukacji historycznej
   / Tomasz Tokarz
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 1 s.33-36

6   Sąsiedztwo państw i narodów w edukacji historycznej młodzieży
   / Elżbieta Cesarz-Maternicka, Jerzy Maternicki
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 2 s.17-23

7   Europejski wymiar polskiej edukacji historycznej
   / Maria Kujawska, Violetta Julkowska
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 3 s.24-34
    Prace nad konceptualizacją wymiaru europejskiego, problemy z realizacją,
    fundamentalne elementy wymiaru europejskiego, podstawa programowa i praktyka
    szkolna, nasycanie edukacji historycznej wymiarem europejskim

8   Hospitacja diagnozująca na lekcji historii w szkole podstawowej
   / Anna Gorlewska
   // Wszystko dla Szk. .- 2005 nr 9 s. 8-11

9   Nauczanie historii w programie Matury Międzynarodowej
   / Arnald Kłonczyński
   // Wiad. Hist .- 2007 nr 2 s. 5-12
    Zasady ogólne, treści nauczania, system oceniania, charakterystyka egzaminu

10   Historia i WOS na maturze, czyli pedagoga szkiełko i oko
   / Marek Białokur, Joanna Piłat, Krystyna Stecka
   // Wiad. Hist .- 2007 nr 2 s. 13-24
    Numer zawiera 3 artykuły na temat nowej matury z historii

11   Czy nauczać o pogromie Żydów w Kielcach (4 lipca 1946 r.)?
   / Edyta Majcher
   // Wiad. Hist. .- 2008 nr 2 s. 38-41

12   Zwyciężyliśmy!
   / Jan Fazlagić
   // Eduk. i Dialog .- 2009  nr 1  s. 28-31

13   Rola czasopism popularnonaukowych w edukacji historycznej
   / Małgorzata Strzelecka
   // Wiad. Hist .- 2008 nr 4 s.54-56

14    Ku historii prywatnej : o przydatności prywatnych świadectw przeszłości na lekcjach
     historii
   / Violetta Julkowska
   // Wiad. Hist .- 2008 nr 5 s.25-29
    Autor artykułu namawia nauczycieli historii, aby przy okazji zajęć prowadzonych z
     historii rodziny sięgali najpierw do opublikowanych materiałów z obszaru historii
     prywatnej, zwłaszcza rodzin związanych z danym regionem oraz do ożywiania tej
     historii podczas wycieczek historycznych do miejsc związanych z życiem i pracą osób,
     o których była mowa na lekcjach

15   Edukacja historyczna a kształtowanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy
   / Zbigniew Osiński
   // Wiad.Hist. .- 2009 nr. 5 s.5-7

16   Dysfunkcje a nauczanie historii
   / Joanna Wojdon
   // Wiad. Hist .- 2009 nr 5 s. 17-22 (wkł.met.s. 23-31)
17   Czy można uczyć historii w Przedszkolu?
   / Ewa Knap
   // Wychow.w Przedszk .- 2009 nr 11 s.46-47

18   Polubić historię czyli na tropach Adasia Cisowskiego
   / Anna Dubis, Elżbieta Rzepecka-Roszak
   // Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 10 s. 9-10
    Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas IV-VI, dotyczącej sympatii lub
    antypatii do historii jako szkolnego przedmiotu nauczania

19   Informator - sullabus z historii na egzamin maturalny w roku 2002
   / Maria Klawe-Mazurowa
   // Wiad. Hist .- 2000 nr 5 s.264-265
    Syllabusy publikowane z wyprzedzeniem 2 lat. Szczegółowe opisy wymagań z danego
    przedmiotu, dostarczające czytelnej i dostępnej dla wszystkich zainteresowanych
    informacji co i jak będzie oceniane na maturze

20    Za rok inna matura : kilka refleksji
   / Bożena Anusiewicz-Działak
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 3 s. 36-41
    Refleksje nad nową maturą z historii w 2005 r.

21    Matura 2005 z historii : perspektywy i zagrożenia
   / Anna Sokół
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 4 s.32-36

22   Sukces zaczyna się od informacji
   / Bożena Anusiewicz-Działak
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 4 s.37-40
    Jakich informacji potrzebuje uczeń, aby odnieść sukces na egzaminie maturalnym?

23   Odzyskać historię!
   / Paweł Juśko
   // Eduk. i Dialog .- 2006  nr 4  s. 10-16

24   Czytanie ze zrozumieniem jako podstawowy warunek poprawnej analizy źródeł
   / Ewa Chorąży
   // Wiad. Hist. .- 2008 nr 1 s. 35-40

25    Jak przygotować ucznia do matury rozszerzonej z historii, czyli trudna sztuka pisania
    eseju
   / Maria Jadczak
   // Wiad. Hist. .- 2008 nr 1 s. 41-47

26    Trzy lata po reformie : jak zdać maturę z historii
   / Andrzej Brzozowski, Wojciech Kalwat
   // Mówią Wieki .- 2008 nr 4 dod. s. I-VIII

27   Święta Jadwiga- królowa Polski: konkurs dla szkoły podstawowej
   / Sabina Zaporowska
   // Wszystko dla Szk. .- 2003 nr 7/ 8 s. 8
    Zawiera odpowiedzi

28   Mitologia bez tajemnic: konkurs dla gimnazjalistów
   / Wiesława Lasota
   // Wszystko dla Szk. .- 2003 nr 7/ 8 s. 9- 11
    Konkurs III etapowy
29   Gimnazjalny konkurs wiedzy o Królowej Jadwidze
   / Zenon Rosłon
   // Wszystko dla Szk. .- 2005 nr 7-8 s. 27-28

30    Walka Polaków o Rzeczpospolitą : (konkurs historyczny)
   / Anna Gorlewska
   // Wszystko dla Szk. .- 2007 nr 10 s.3-6

31      Symbole bliskie sercu Polaka : (konkurs historyczny dla uczniów szkół
     podstawowych)
   / Anna Gorlewska
   // Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 6 s. 11-12

32    Zagadkus : konkurs interdyscyplinarny
   / Ewa Gobis, Małgorzata Masłowska
   // Bibl. w Szk. .- 2008 nr 9 s. 20-22
    Zadania konkursowe obejmują wiedzę z różnych przedmiotów: biologii, chemii,
     geografii, historii, języka angielskiego. Materiał jest przeznaczony dla uczniów klasy
     VI szkoły podstawowej i gimnazjum

33     Wokół hymnu narodowego : propozycja lekcji języka polskiego skorelowana z
     historią, plastyką i muzyką
   / Marta Choroszczyńska
   // Jęz. Pol. w Szk .- 2000/2001 nr 2 s.47-49

34   Przykład wykorzystania zbiorów muzeum szkolnego w edukacji historycznej
   / Maria Szostak
   // Wiad. Hist .- 2000 nr 5 wkł. s.51-54
    Temat zajęć edukacyjnych: Dzieje praw szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im
    Bolesława Chrobrego w Pszczynie i ich znaczenie dla oblicza szkoły i jej społeczności

35    Wiek XX, czyli kronika najważniejszych wydarzeń poprzedniego stulecia : konspekt
     zajęć w klasie VI integrujących treści edukacji czytelniczej i medialnej oraz historii i
     społeczeństwa
   / Maria Miłek
   // Bibl. w Szk .- 2001 nr 2 s.10-11

36    Skutki rozbicia dzielnicowego w Polsce - utrwalenie wiadomości : propozycja lekcji
   / Katarzyna Dorosz
   // Wszystko dla Szk .- 2001 nr 6 s.16
    Celem lekcji jest kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami : testament,
     statut, rozbicie dzielnicowe, senior,seniorat, państwo zakonne, dynastia, suwerenność

37   Przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII - propozycja lekcji powtórzeniowej
   / Katarzyna Dorosz
   // Wszystko dla Szk .- 2001 nr 6 s.17
    Celem lekcji jest przypomnienie, utrwalenie, uporządkowanie najważniejszych faktów

38     Dawno, dawno temu... : Anna Sójka - „O orlim gnieździe" : propozycja lekcji w
     klasie V (2 godziny)
   / Agnieszka Rosińska, Monika Stolarska
   // Insp. Polonist .- 2000 nr 19-20 s.53-55
    Propozycja lekcji w klasie V (2 godziny) na podstawie legendy Anny Sójki „O orlim
     gnieździe". Lekcja została opracowana na podstawie programu i podręcznika „Ja i
     świat"
39   Scenariusz gry terenowej
   // Eduk. dla Bezp. .- 2002 nr 1 s. 22-28
    Zawiera opis gry tereowej szlakiem walk BCH na Ziemi Krasnostawskiej,wzór karty
    uczestnictwa w grze terenowej

40   Ustrój republiki rzymskiej
   / Anna Prokop
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1 s. 41-43
    konspekt lekcji historii w klasie I licealnej

41   Konspekt lekcji powtórzeniowej w gimnazjum „ Korzenie cywilizacji europejskiej „
   / Piotr Kardyś
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1 s.43-46
    Zawiera treści ze ścieżki „Edukacja europejska" kl I-III

42   Powstanie Spartakusa
   / Elżbieta Rewizorska
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1 s.47-50
    scenariusz lekcji w klasie I gimnazjum

43   Legiony Polskie we Włoszech
   / Genowefa Dąbrowska
   // Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 1 s.2-3
    numer zawiera inne konspekty lekcji z historii

44    Życie codzienne w dolinie Nilu w starożytnym Egipcie : lekcja historii dla klasy V
   / Genowefa Dąbrowska
   // Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 1 s.3-4

45    Jak powstały mity ? : Jostein Gaardner „Świat Zofii"
   / Danuta Borowska
   // Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 1 s.10

46     Utrwalamy wiadomości o najwybitniejszych przedstawicielach stanu rycerskiego :
     scenariusz lekcji powtórzeniowej dla klasy V
   / Barbara Mida
   // Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 1 s.20-21

47   Polacy i Niemcy obok siebie
   / Alina Rzepecka
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 2 s.79- 82
    Scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum

48   Propozycja wykorzystania metody analizy przypadków w klasie I gimnazjum
   / Elżbieta Rewizorska
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 2 s.112- 114
    We wstępie omówiono metodę analizy przypadków

49   Sukces czy porażka? Hołd pruski z 1525 r.
   / Marek Białokur
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 3 s.176- 183
    Konspekt lekcji historii w liceum

50   Konspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum
   / Grażyna Żak
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 4 s. 231- 233
    Temat lekcji: Rewolucja amerykańska- powstanie USA, lekcja przed hospitacją
    diagnozującą
51   ZSRR w pierwszych latach powojennych
   / Galina W. Kłokowa
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 5 s.32-35

52    Starożytny Rzym : scenariusz lekcji powtórzeniowej
   / Henryka Kwiatkowska
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 5 s.35-36
    Lekcja powtórzeniowa w gimnazjum

53   Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki
   / Anna Szymaniuk
   // Wszystko dla Szk. .- 2004 nr 4 s.5-6
    Konspekt lekcji dla klasy II gimnazjum

54   Igrzyska olimpijskie dawniej,dziś i jutro
   / Barbara Hamerla
   // Wszystko dla Szk. .- 2004 nr 5 s.12-13
    Scenariusz lekcji historii dla klasy V

55   Bilans PRL-u
   / Maria Jadczak
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 5 s.35-41
    Między innymi konspekt lekcji i materiały dotyczące mitologizacji okresu PRL-u

56   Kształcenie umiejętności historycznych i ponadprzedmiotowych
   / Krystyna Zaufal, Halina Wesołowska
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 5 s.42-47
    Konspekty dwu lekcji na temat:Świat starożytny - co o nim wiem/pamiętam,co
    chcę/powinnam   przekazać   innym.   Wiek  oświecenia, czyli próby
    zastąpienia"ciemności" „światłem" rozumu

57   PRL w krzywym zwierciadle
   / Ireneusz Komorowski
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 1 s.31-32
    Scenariusz lekcji powtórzeniowej w kl.II gimnazjum

58   Od tradycji do kultury i z powrotem
   / Marta Bolińska
   // Jęz. Pol. w Szk. .- 2004/2005 nr 4   s. 21-30

59     „Polak potrafi" czyli nasz wkład w dzieło zjednoczonej Europy : scenariusz lekcji
     historii dla kl. III gimnazjum
   / Małgorzata Wojnarowska
   // Wiad. hist. .- 2005 nr 6 s.43-47
    Scenariusz przeznaczony do realizacji na lekcji historii w końcu II semestru klasy III
     gimnazjum

60     Igrzyska olimpijskie w starożytności i współcześnie : konspekt lekcji historii dla
     klasy V
   / Ireneusz Olszewski
   // Wszystko dla Szk. .- 2005 nr 11 s.14
61   Marzyciele i idealiści wobec rzeczywistości - ku nowym lądom
   / Agnieszka Harasimik
   // Forum Nauczycieli-Szkoła Podstawowa(klasy IV-VI)(Edukacja humanistyczna) .-
    2004 nr 5 s.23-30
    Tematy zajęć: Ameryka - „dzieło" przypadku; Ląd na horyzoncie; Kolumb i jego
    następcy; Perspektywa w malarstwie i nie tylko; Do czego może doprowadzić żądza
    władzy i pieniędzy

62   Co łączy historię z matematyką
   / Marzena Pawlik, Anna Wodecka
   // Forum Nauczycieli-Szkoła Podstawowa(klasy IV-VI)(Edukacja humanistyczna)       .-
    2004 nr 5 s.19-22
    Klasa VI

63    Droga do wolności : scenariusz lekcji z okazji 25. rocznicy NSZZ „Solidarność" dla
     uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
   / Beata Walczak
   // Por. Bibl. .- 2005 nr 11 s. 34-36
    Celem lekcji jest zapoznanie się z historią powstania NSZZ „Solidarność" oraz
     zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji o najnowszej historii Polski w oparciu
     o zbiory biblioteczne

64   Powstanie Kościuszkowskie w obrazach - lekcja historii w pracowni komputerowej
   / Urszula Szymańska-Kujawa
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 2 s.42-97

65   Walory poznawcze i wychowawcze listu intencyjnego w nauczaniu historii
   / Ewa Grodecka
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 3 s.53-55
    Scenariusz lekcji w klasie I : Redagujemy listy intencyjne w imieniu...,celu...

66    Mity greckie : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów dla klas I szkoły
     ponadgimnazjalnej
   / Maria Leśniak
   // Bibl. w Szk. .- 2006 nr 5 s. 15-17

67   Odkrywamy Prawo Humanitarne
   / Izabela Podsiadło-Dacewicz, Boris Poleganow
   // Wszystko dla Szk. .- 2006 nr 7-8 s. 15-28
    Program Odkrywamy Prawo Humanitarne jest adresowany do młodzieży szkół
    ponadgimnazjalnych. Może być realizowany na lekcjach: języka polskiego, historii,
    wychowania obywatelskiego, przysposobienia wojskowego. Art. zawiera konspekty

68   Lekcja interdyscyplinarna z języka francuskiego i historii
   / Maria Feja
   // Jęz. Obce Szk. .- 2006 nr 3 s.123-128
    Konspekt dla klasy II liceum ogólnokształcącego z historii i języka francuskiego

69    Europa i świat w okresie „zimnej wojny" : (scenariusz lekcji historii w klasie VI)
   / Maria Florczak
   // Wszystko dla Szk. .- 2007 nr 2 s. 22-23

70    Dzieje i symbolika sztandaru : scenariusz lekcji
   / Bożena Gołębiowska
   // Wychowawca .- 2006 nr 11 s. 29-30
71    Jak żyli ludzie na wsi kujawskiej? : (scenariusz lekcji muzealnej w klasie IV)
   / Anna Gorlewska
   // Wszystko dla Szk. .- 2007 nr 5 s. 5-6

72     Wizerunek zbrodni - tragiczny wrzesień 1939 roku w Bydgoszczy : (scenariusz
     wycieczki edukacyjnej w klasie VI)
   / Anna Gorlewska
   // Wszystko dla Szk. .- 2007 nr 5 s.8-9

73     Jak kompetentnie „widzieć i rozumieć" uczniów ze specyficznymi trudnościami w
     uczeniu się podczas lekcji historii : wybrany przykład z doświadczeń Toruńskiej
     Szkoły Terapeutycznej
   / Jadwiga Jastrząb
   // Wychow. na co Dzień .- 2007 nr 4-5 dod.s.I-X

74    Z wizytą w redakcji gazety : (plan metodyczny lekcji historii w klasie V)
   / Konrad Abramowski
   // Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 1 s. 21

75   Konspekt lekcji historii Pogrom ludności żydowskiej w Kielcach 4 lipca 1946 r.
   // Wiad. Hist. .- 2008 nr 2 s. 42-45

76   Mikołaj Kopernik - genialny astronom
   / Genowefa Dąbrowska
   // Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 9 s. 18-19

77   Bambrzy - niemieccy mieszkańcy poznańskich wsi (scenariusz lekcji)
   / Bogdan Araszkiewicz, Wiesława Araszkiewicz
   // Wiad. Hist .- 2008 nr 5 s.59-64

78    Świadkowie historii - Powstanie Wielkopolskie w relacjach uczestników : scenariusz
     lekcji
   / Marek Jekel
   // Wiad. Hist. .- 2009 nr 3 s.32-43
    Scenariusz lekcji dla poziomu szkoły ponadgimnazjalnej

79    Holocaust - masowa zagłada Żydów i Romów dokonana przez nazistów w czasie II
     wojny światowej : rola KL Auschwitz w hitlerowskich planach eksterminacyjnych :
     konspekt lekcji historii i lekcji muzealnej dla klas licealnych
   / Piotr Świątczak
   // Wiad. Hist. .- 2010 nr 2 s.23-31

80   Warsztaty heraldyczne w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
   / Łukasz Walas
   // Wiad. Hist. .- 2010 nr 2 s.32-34

81   Europa za progiem naszych domów, czyli edukacja regionalna
   / Joanna Angiel
   // Nowa Era w Szk .- 2000 nr 2 s.27-28
    Zawiera scenariusze lekcji: „Mój region to Europa. Dokąd pójdziesz, turysto, czyli
    cudze chwalicie, swego nie znacie?". „Kształtowanie obszaru w najbliższym otoczeniu
    szkoły".
82    Czy przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznej dla
     klasy trzeciej gimnazjum
   / Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska
   // Jęz. Pol. w Gim. .- 2006/2007 nr 1 s.89-101
    Proponowany scenariusz przedstawia współracę historyka i polonisty na zajęciach
     poświęconych dacie 17 IX 1939 roku. Analiza wiersza Zbigniewa Herberta „17 IX"

83    Słowianie we wczesnym średniowieczu : konspekt lekcji w kl.I gimnazjum
   / Stanisław Zając
   // Wiad. Hist .- 2000 nr 5 s.275-277

84    Wojny o Ziemię Świętą w średniowieczu : konspekt lekcji w kl.I gimnazjum
   / Lech F.Moryksiewicz
   // Wiad. Hist .- 2000 nr 5 s.278-280

85    Polityka władz radzieckich wobec Polaków : schematyczny konspekt zajęć historii w
     klasie I gimnazjum
   / Justyna Marciniak
   // Wszystko dla Szk .- 2000 nr 11 s.11
    W trakcie zajęć uczniowie będą kształcić umiejętność wydobywania wiedzy
     historycznej z różnych żródeł, dokumentów, wspomnień dotyczących losu Polaków, na
     jaki skazała ich polityka Stalina i NKWD. Uczniowie poznają miejsca łagrów

86    Poznajemy wydarzenia z dziejów PRL-u : Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum
   / Małgorzata Jurewicz
   // Wiad. Hist. .- 2008 nr 1 s. 48-53

87    Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : scenariusz wycieczki historycznej
     uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym
   / Renata Cudziło
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 4 s.31-34

88       Problemy systemu wyborczego    :  scenariusz zajęć z historii w liceum
     ogólnokształcącym
   / Stanisław Zając
   // Wiad. Hist .- 2009 nr 2 s.3-6

89      Propozycja bloku tematycznego dla kl. VI : j.polski,historia, sztuka, godzina
     wychowawcza
   / Anna Łuczewska
   // Jęz. Pol. w Szk .- 2000/2001 nr 2 s.50-53
    Tematyka zajęć na godzinie wychowawczej:"Jak Cię widzą tak Cię piszą","Jesteśmy
     niewolnikami mody?". Tematyka zajęć na lekcji historii: „ Historyczna rewia mody.Jak
     ubierali się królowie i ich poddani". Tematyka zajęć na lekcji plastyki: „Moja
     Balladyna - portret postaci literackiej wykonany techniką dowolną". Temat na lekcji
     muzyki: „Portret dźwiękiem malowany". Scenariusz lekcji języka polskiego:
     „Ubieramy Balladynę...w słowa i stroje. Próba charakterystyki bohaterki dramatu
     J.Słowackiego (przy pomocy projektów strojów)

90   Prawa człowieka w Polsce i na świecie
   / Genowefa Dąbrowska
   // Wszystko dla Szk. .- 2010 nr 1 s. 7-8

91   Jak rozbudzać zainteresowania historią regionalną?
   / Anna Gorlewska
   // Eduk. i Dialog .- 2001 nr 2 s.52-54
    Opis konkursu dotyczącego historii i kultury regionu
92     Dziś bogowie nas witają, do konkursu zapraszają : konkurs mitologiczny dla klasy
     piątej
   / Renata Komornicka, Grażyna Wyłupek
    // Wszystko dla Szk .- 2001 nr 7-8 s.17-18

93    Równość, wolność, niepodległość - 1863 : historyczny teatr faktu
   / Andrzej Zwoliński
    // Wychowawca .- 2001 nr 1 s.7-8
     Powstanie styczniowe 1863

94    Zbrodnie bez kary?
   / Zbigniew Wasserman
    // Wychowawca .- 2001 nr 1 s.10-13
     Zbrodnie komunistyczne w Polsce po II wojnie światowej

95    Zbrodnie bez kary?
   / Zbigniw Wasserman
    // Wychowawca .- 2001 nr 2 s.7-11
     Zbrodnie komunistyczne w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Polsce

96    „Jezus, Maryja" konfederacja Barska 1768
   / Andrzej Zwoliński
   // Wychowawca .- 2001 nr 2 s.12-14

97    Żądamy prawdy - marzec 1968
   / Andrzej Zwoliński
   // Wychowawca .- 2001 nr 3 s.26-27
    Wydarzenia marcowe w Polsce w 1968 roku

98    Polskie ochotniczki : obrona Lwowa w latach 1918-1920
   / Franciszek Ciężarek
    // Wychowawca .- 2001 nr 3 s.28
     Ochotnicz Legia Kobiet walcząca w obronie Lwowa w 1918-1920 z wojskami
     ukraińskimi

99    Obrona Krzyża - 1960
   / Andrzej Zwoliński
   // Wychowawca .- 2001 nr 4 s.12-13
    Historia krzyża i budowy pierwszego kościoła w Nowej Hucie

100    Vivat Konstytucja! Vivat maj! Trzeci maj!
   / Andrzej Zwoliński
   // Wychowawca .- 2001 nr 5 s.22-23

101    Poznański czerwiec 1956
   / Andrzej Zwoliński
   // Wychowawca .- 2001 nr 6    s.14-15

102    Ogniem i mieczem a prawda historyczna
   / Teresa Chynczewska-Hennel
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1 s.3-11

103    Na filozoficznej ścieżce
   / Stanisław Zając
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1   s.15-21
104    Dziesięć wieków historiografii polskiej : Dzieje do 1939 r.
   / Jerzy Maternicki
    // Wiad.HIst. .- 2002 nr 1 s.22-33
     Cz.1

105    Wspomnienia o Władysławie Abrahamie (1860-1941)
   / Anna Oleśkiewicz
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1 s.6-16 (wkładka)

106    Jak połączyć naukę z zabawą w edukacji historycznej ?
   / Anna Gorlewska
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1 s.52-56
    Biesiada „Tajemnice starych ksiąg „

107    Internet na lekcjach historii
   / Joanna Wojdon
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 2 s.77-79
    Artykuł o podobnej treści znajduje się w Wiad.Hist. 2001, nr 4,s.212-219

108    Dziesięć wieków historiografii polskiej : ostatnie 60 lat
   / Jerzy Maternicki
    // Wiad.Hist. .- 2002 nr 2 s.85- 98
     Cz.2.Zawiera ogólną charakterystykę III Rzeczpospolitej

109    Retoryka jako narzędzie analizy narracji w szkolnych podręcznikach historii
   / Danuta Konieczka-Śliwińska
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 2 s.98- 106
    Dydaktyczny model analizy warstwy retorycznej narracji podręcznikowej

110    Jak można realizować ścieżkę regionalną
   / Mariola Koralewska
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 2 s.107- 108
    Propozycje realizacji ścieżki regionalnej na lekcjach historii i geografii

111    Internet w nauczaniu i uczeniu się historii
   / Joanna Wojdon
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 4 s.203- 207
    Inny art.o podobnej tematyce znajduje się na s.207

112    U źródeł kariery Jana Sobieskiego
   / Paweł Sasanka
   // Wiad.Hist .- 2003 nr 1 s. 4- 18

113    Wartości i symbole w licealnej edukacji historycznej
   / Janusz Rulka
   // Wiad.Hist. .- 2003 nr 1 s. 19- 23
    Symbole i symbolika

114    Odpowiedzialność za przyszłość młodej generacji
   / Karl Pellens
   // Wiad.Hist. .- 2003 nr 1 . 24- 27
    Dydaktyka historii na drodze do wspólnej Europy. Numer zawiera jeszcze inne art. na
     ten temat.

115    Europa wobec powstania styczniowego
   / Igor Kąkolewski
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 4 s. 12- 16
    Stanowisko Prus wobec powstania styczniowego
116    Powstanie w święto Pesach
   / Barbara Engelking
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 4 s. 24- 29
    Przygotowanie do powstania, Psalm na święto Pesach, ostatni żywi

117    Aktywno- refleksyjny model kształcenia historycznego
   / Jerzy Maternicki
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 2 s. 82- 92
    Autor omawia nowatorski model kształcenia , zakładający otwarty charakter wiedzy
     historycznej będącej pewną propozycją narracyjną

118    Teksty kultury w edukacji historycznej cz. 1.
   / Melania Sobańska-Bondaruk
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 2 s. 107- 120
    Autorka podejmuje ważny temat wykorzystania tekstów literackich w nauczaniu
     historii. Prezentuje analizę zagadnienia i przedstawia konkretne propozycje

119    Rola warsztatów muzealnych w edukacji historycznej
   / Anna Prokop
   // Wiad.Hist. .- 2003 nr 2 dod. s. 23- 25
    Zasadniczym celem zorganizowania warsztatów muzealnych było pogłębienie i
     poszerzenie wiedzy o źródłach historycznych , kształtowanie aktywnych postaw
     poznawczych i rozwijanie myślenia historycznego

120       Wizerunek Polski i Polaków w latach 1948- 1955 : w świetle brytyjskich
     dokumentów dyplomatycznych
   / Dariusz Jarosz
    // Wiad. Hist. .- 2003 nr 3 s. 131- 143
     Problemy ekonomiczne i materialne warunki życia, organizacja pracy, przemiany na
     wsi, kościół katolicki i religijność

121    Teksty kultury w edukacji historycznej cz. 2
   / Melania Sobańska-Bondaruk
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 3 s. 162- 176
    Literatura popularnonaukowa na lekcjach historii, tworzenie własnego tekstu,
     paraliterackie formy wypowiedzi: opis, opowiadanie, charakterystyka, wywiad,
     reportaż, rozprawka, recenzja i in.

122      Muzeum a realizacja ścieżki „Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w
     regionie"
   / Wioletta Gołygowska
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 3 dod. s. 44- 48
    Młodzież uczestnicząc w lekcjach muzealnych umocni swoją świadomość narodową i
     utrwali postawy patriotyczne

123    Śladami Traugutta po Ziemi Brzeskiej
   / Joanna Rusin
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 8 s. 6- 7

124    Gorzki owoc zwycięstwa
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 9   s. 8- 13
    Wiktoria wiedeńska 1683 r

125    Co Turcy wiedzieli o Rzeczpospolitej ?
   / Dariusz Kołodziejczyk
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 9 s. 14- 19
    Art. dot. walk polsko- tureckich
126    Na odsiecz Wiedniowi
   / Mirosław Nagielski
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 9 s. 20- 26
    Batalia wiedeńska z 1683 r, Sobieski- wódz naczelny,

127    Z dala od nieprzyjaciela
   / Konrad Bobiatyński
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 9 s. 27- 31
    Armia litewska w wojnie z Turcją w 1683. Numer zawiera wiele ciekawych art.
     dot.kampanii wiedeńskiej

128    Wyprawy mołdawskie Sobieskiego
   / Witold Wasilewski
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 9 s. 36- 41
    Wielkie plany i pierwsze niepowodzenia , wielka wyprawa Sobieskiego do Mołdawii,
     bilans wypraw

129    Królewskim traktem do Europy
   / Anna Kwiatkowska
   // Mówią Wieki .- 2003 nr 9 s. 52- 55
    Wystawa „ Królewskie karety Jana III" zostanie otwarta w Muzeum Pałacu w
     Wilanowie

130    Początki Rzymu w historiografii i podręcznikach szkolnych
   / Lesław Morawiecki
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 4 s. 195- 208
    Artykuł interesująco, naświetla utrzymujące się w nauce niejasności na temat najstarszej
     historii Rzymu

131         Strategie aktywizujące ucznia w nauczaniu historii w szkolnictwie
     ponadgimnazjalnym
   / Elżbieta Biesiadecka
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 4 s. 220- 223
    Artykuł omawia ogół poczynań dydaktyczno- wychowawczych umożliwiających
     zwiększenie aktywności ucznia w trakcie nauczania, uczenia się i wychowania

132    O cyklu podręczników „Ludzie - społeczeństwa - cywilizacje"
   / Maria Jadczak
   // Wiad. Hist. .- 2003 nr 5 s.44-47

133    Unia Lubelska : czyli co uczeń wiedzieć powinien jako obywatel Unii Europejskiej
   / Przemysław Kozłowski
    // Wiad. Hist. .- 2004 nr 3 s. 47-49

134    Władysław Jagiełło i jego czasy : projekt integracji międzyprzedmiotowej
   / Bożena Czembrowska, Tamara Potasiak
    // Wszystko dla Szk. .- 2004 nr 5 s.5-7
     Dla uczniów gimnazjum

135      Zastosowanie pierwiastka biograficznego w zakresie ścieżki filozoficznej i w
     nauczaniu historii
   / Maria Jadczak
   // Wiad.Hist. .- 2004 nr 2 s.31-36
136       Translatio studii czyli o średniowiecznej koncepcji przemieszczania się
     wiedzy,kultury i uczoności ze Wschodu na Zachód
   / Jerzy Strzelczyk
   // Wiad.Hist. .- 2004 nr 4 s.3-13

137    Punkt zwrotny dekady Gierka
   / Paweł Sasanka
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 5 3-19
    Historia dojścia do władzy edwarda Gierka i okres jego rządów

138    Obraz Polski w podręcznikach historii Republiki Weimarskiej
   / Franek Meier
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 5 s.20-26
    Analiza podręczników do historii PRL dotyczące mniejszości narodowych i
     podręczników Republiki Weimarskiej dotyczących historii Polski

139    Historiografia pragmatyczna a edukacja
   / Andrzej Radomski
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 5 s.27-34

140    Dwustronne komisje podręcznikowe
   / Piotr M. Unger
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 5 s.55-58
    Międzynarodowe komisje dwustronne do spraw podręczników historii

141    Z dziejów tajnego nauczania
   / Krzysztof Majkowski
   // Wiad. Hist. .- 2004 nr 5 dod. s.3-7
    Organizacja tajnego nauczania w byłym powiecie jarosławskim

142    Ze Świątnik na Wawel
   / Dorota Bień, Adriana Spanialska-Dziuba, Witold Szczygieł
   // Nowa Polszcz. .- 2004 nr 3-4 s.13-17
    Tematem rozważań jest związek: Wyspiański - Wawel - Świątniki Górne. Temat ten
     obejmuje cykl lekcji polonistyczno-historycznych , których zadaniem będzie
     przybliżenie młodzieży historii własnego regionu, jego kultury, zwrócenie uwagi na
     wkład lokalnej społeczności w ogólnopolską kulturę

143    Pierwsza taka matura
   / Wojciech Kalwat
   // Mówią Wieki .- 2005 nr 4 s. 32-35
    Nowa matura z historii w 2005 r. Przykładowe zadania z rozwiązaniami

144    Dlaczego dzieci nie lubią historii? : obraz dawnej Polski w podręcznikach szkolnych
     do historii po reformie edukacji
   / Małgorzata Żaryn
    // Wychowawca .- 2005 nr 4 s. 10-11

145      Tradycje opozycji demokratycznej w Małopolsce w edukacji obywatelskiej :
     inspiracje dla nauczycieli historii
   / Tomasz Gąsowski
    // Wychowawca .- 2005 nr 4 s. 21
146    Niemiecka edukacja historyczna XIX wieku
   / Joachim Rohlfes
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 4 s.12-19
    Zawiera: Uwarunkowania polityczno-państwowe. System egzaminacyjny. Nauczyciele.
     Lekceważenie pedagogiki. Kadry szkół powszechnych. Gimnazja. Szkoły ludowe.
     Kształt  nauki  historycznej. Impulsy peagogiki.  Uczenie  pamięciowe.
     Podręczniki.Metodyka Herberta

147    Obóz Auschwitz-Birkenau w zagranicznych podręcznikach historii
   / Adam Suchoński
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 4 s.20-31
    Obraz obozu Auschwitz-Birkenau w podręcznikach szkolnych we Włoszech,
     Niemczech, Francji, Izraelu

148    Upadek Józefa Światły w propagandzie PRL
   / Mariusz Mazur
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 4 s.195-203
    MB

149    Pożyteczne foliogramy
   / Wit Górczyński
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 4 s.51-56
    Prezentacja nowatorskiej publikacji wspomagajacej proces nauczania - uczenia się
     historii w szkołach ponadgimnazjalnych

150    Historia instytucji powiatowych w Polsce
   / Jacek Petryszyn
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 5 s.3-11
    Artykuł naswietla w zwięzłym ujęciu genezę oraz historię stopniowego kształcenia się
     instytucji najbardziej charakterystycznych dla powiatów

151    Historia bliska : uczyć - uczyć się w terenie
   / Krystyna Zaufal
    // Wiad. Hist. .- 2005 nr 5 s.31-37
     Celem artykułu jest podzielenie się doświadczeniami nauczycieli szwajcarskich w celu
     wzmocnienia motywacji uczniów do pełniejszego poznania „dziedzictwa bliskiego"

152    Korfinium - niedoszła stolica Italii
   / Małgorzata Członkowska-Naumiuk
   // Mówią Wieki .- 2005 nr 7 s. 16-20

153       Przeszłość najbliższej okolicy : wycieczka rowerowa szlakiem dworków
     szlacheckich
   / Ewa Kubiak, Małgorzata Pęgowska
    // Matematyka w Szk. [podst.] .- 2005 nr 29 s.16-19
     Dla szkół podstawowych i gimnazjów. Opis matematyczno- historycznej wycieczki
     rowerowej, podczas której zwiedzano dworki szlacheckie

154    Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce
   / Grażyna Okła, Jerzy Centkowski
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 1 s.20-29
    Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji dydaktyków historii. Zawiera :
     Obraz dziejów. W II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej. Czas transformacji
     ustrojowej. Edukacja historyczna „pomiędzy". Mniejszości narodowe i etniczne w
     podstawie programowej. Mniejszości narodowe i etniczne w programach nauczania
155    Refleksje o historii i patriotyzmie : ojczyzna, globalizacja - przewartościowania XXI
     w.
   / Hanna Wójcik-Łagan
    // Wiad. Hist. .- 2006 nr 2 s.2-9

156    Legenda rzymskich katakumb...
   / Beata Pawłowska
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 2 s.10-19

157    Empatia w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie Holocaustu
   / Adam Suchoński
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 2 s.20-23

158    Pojęcie kultury źródłoznawczej nauczyciela historii
   / Maciej Janik
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 2 s.27-34

159    Teoria i praktyka „sztuki wyboru"
   / Krystyna Budzianowska
   // Wiad. Hist. .- 200 nr 2 s.35-39

160    Standardy egzaminacyjne a metody aktywne
   / Małgorzata Smoła
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 2 s.87-41
    Standardy edukacyjne w gimnazjum, temat: Konstytucja Królestwa Polskiego

161    Wolność - obsesja ludzi średniowiecza
   / Piotr Kardyś
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 3 s.22-29

162    Uczyć się dla Napoleona
   / Andrzej Nieuważny
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 4 s.11-16
    Szkolnictwo w czasach Napoleona

163    Drogi do wolności, czyli historii równouprawnienia kobiet
   / Aneta Niewęgłowska
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 4 s.16-22

164    Ruch jakobicki w latach 1688-1788
   / Harry T.Dickinson
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 6 s.5-11

165    Jak objaśniać zawiłości konfliktu izraelsko-arabskiego uczniom szkół średnich
   / Alison Stephen
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 6 s.23-29

166    Edycje źródeł historycznych na CD - przegląd elektronicznych zasobów źródłowych
     w Polsce
   / Wiesław Nowosad
   // Wiad. Hist. .- 2007 nr 1 s.36-41

167    Multimedia w nauczaniu historii - o wybranych wydawnictwach słów kilka
   / Radosław Biskup
   // Wiad. Hist. .- 2007 nr 1 s.48-52
168    Krótki poradnik maturalny : jak zdać maturę z historii
   / Andrzej Brzozowski, Wojciech Kalwat
    // Mówią Wieki .- 2007 nr 4 s. 31-36
     Zawiera: porady teoretyczne, przykłady zadań maturalnych

169    Pedagogiczne treści wiedzy przedmiotowej nauczyciela historii
   / Ireneusz Kawecki
   // Nowa Szk. .- 2007 nr 6 s.14-20

170    Sztuka sarmatyzmu
   / Urszula Król
   // Wiad. Hist .- 2008 nr 3   s.2-8

171      Scenariusz warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : bilet w jedną
     stronę. Marzec 1968
   / Bożena Sucharska
    // Wiad. Hist. .- 2009 nr 3 s.20-31
     Propozycja warsztatów poswięconych wydarzeniom Marca 1968 skierowana zarówno
     dla nauczycieli historii, jak i innych przedmiotów humanistycznych

172     Kamieniec Podolski - ślad potęgi dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz
     miejsce literackich inspiracji Henryka Sienkiewicza : dzieje i współczesność
   / Aleksander Smoliński
    // Wiad. Hist. .- 2009 nr 3 s.51-65

173      Peron, czyli kształtowanie się nowego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim :
     projekt edukacyjny
   / Małgorzata Machałek
    // Wiad. Hist. .- 2009 nr 6 s.36-39

174    Rola rodu Bałżyńskich dla zespolenia Prus z Polską
   / Tadeusz Peter
   // Nowa Szk. .- 2009 nr 9 s. 47-53

175    Historia społeczno-naturalna jako odpowiedź na wyzwania naszych czasów
   / Edward S. Kulpin
   // Wiad. Hist. .- 2010 nr 1 s.5-11

176    Podwójne obrazy w szkolnej edukacji historycznej
   / Adam Suchoński
   // Eduk. Medialna .- 2000 nr 4 s.44-46

177    Wykorzystanie inscenizacji do stworzenia sytuacji problemowej na lekcji historii
   / Grzegorz Wierzchowski
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 1 s.56-58
    Scenka uchwalenia Konstytucji 3 Maja

178    Multimedia w edukacji historycznej i społecznej
   / Barbara Tarnowska
   / Teresa Maresz
   // Wiad. Hist. .- 2002 nr 1 s.59-60

179    Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
   / Anna Skworzec
   // Wiad.Hist. .- 2002 nr 2 s.109- 111
    Drzewko decyzyjne, debata za i przeciw, analiza SWOT, projekt, burza mózgów,
     technika „kuli śniegowej", metaplan, drama, portfolio, technika grupy nominalnej
     (TGN)
180    Wykorzystanie mnemotechniki w edukacji szkolnej
   / Jacek Gancarz
   // Wychow. na co Dzień .- 2003 nr 4/ 5 dod. s. 7- 10
    Tecznika „Słowa- haki"," Łańcuch skojarzeń", „Alfabet cyfrowy"

181    Metoda dyskusji w nauczaniu historii
   / Jerzy Romanowicz
   // Wiad.Hist. .- 2004 nr 3 s.41-46
    Stosowanie metody dyskusji i jej odmian w nauczaniu historii

182    Programy komputerowe w nauczaniu historii
   / Joanna Wojdon
   // Wiad.Hist. .- 2004 nr 2 s.42-51
    Programy użytkowe (z pominięciem aplikacji typowo internetowych)

183    Drama sprecyzowana
   / Wioletta Gołygowska
   // Wiad.Hist. .- 2004 nr 4   s.52-56

184    Archeologia z wysoka
   / Wioletta Julkowska, Włodzimierz Rączkowski
   // Wiad.Hist. .- 2004 nr 4 s.32-43
    Wykorzystanie zdjęć lotniczych w edukacji historycznej

185    Nowatorska działalność szkolnego koła historycznego dla niesłyszących
   / Piotr Jezierski
   // Szk. Spec. .- 2004 nr 5 s. 371-373

186    Kongres Wiedeński : gra symulacyjna
   / Łukasz Kusiak
    // Wiad.Hist. .- 2005 nr 2 s.42-45
     Fakultet z historii-liceum ogólnokształcące

187    Znaczenie środków audiowizualnych w nauczaniu i uczeniu się historii
   / Agnieszka Kłęk
   // Wiad. hist. .- 2005 nr 6 s.37-42

188    Przyjazne muzeum
   / Anna Ziemlewska
   // Mówią Wieki .- 2006 nr 2 s. 30-33
    Zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu. Organizowanie w muzeum lekcji muzealnych
     przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów a także słuchaczy
     Uniwersytetu III Wieku i członków klubu seniora

189    Muzeum opowiadaczy historii : nowa forma muzeum etnograficznego
   . Michał Malinowski
    // Wszystko dla Szk. .- 2006 nr 6 s. 11-18

190    Kto robi notatki...ten ma zeszyt w kratki
   / Joanna Wojdon
   // Wiad. Hist. .- 2006 nr 5 s.6-17
    Sztuka sporzadzania notatek. Metody sporządzania notatek: „rybi szkielet", metaplan,
     „procedura U", „SWOT", drzewo decyzyjne, metoda trójkąta, tort decyzyjny, karta
     pracy
191     Innowacja, inspiracja i urozmaicenie : nowe podejście do historii w trzecim etapie
     nauczania
   / Jerome Freeman, Jane Weake
    // Wiad. Hist. .- 2006 nr 6 s.30-34
     Metody uczenia historii w Wielkiej Brytani

192    Edukacja historyczna w Internecie - mrzonki czy realne możliwości?
   / Zbigniew Osiński
   // Wiad. Hist. .- 2007 nr 1 s.5-11

193    Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w
     tym zakresie
   / Małgorzata Kowalska
   // Wiad. Hist. .- 2007 nr 1 s.13-23

194    MUltimedia w nauczaniu i uczeniu się historii
   / Adam Suchoński
   // Wiad. Hist. .- 2007 nr 1 s.24-27

195    Źródła ikonograficzne w edukacji historycznej
   / Marian Giermakowski
   // Wiad. Hist .- 2007 nr 5 s. 38-43

196    Edukacja historyczna w Internecie i bibliotece
   / Adrian Uljasz
   // Por. Bibl. .- 2009 nr 4 s. 29-31

197      Jak uczyć o Grunwaldzie? : gra historyczna „Henryka von Plauena obrona
     Malborka" na zamku w Malborku
   / Jolanta Justa
    // Wiad. Hist. .- 2010 nr 3 s.49-52

198    Historia i nowoczesność
   / Michał Komuda
   // Meritum .- 2009 nr 4 s.59-61

199    Test dla uczniów gimnazjum z zakresu historii muzyki
   / Joanna Piątek
   // Wychow.Muzycz.Szk. .- 2009 nr 4 s.47-50

200    Unowocześnianie podręczników wspierających problemowe nauczanie historii
   / Czesław Nowarski
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 5 s.24-30
    Kryteria jakie powinien spełniać nowoczesny podręcznik do nauczania historii

201    Szkolna edukacja historyczna w Polsce w latach 1939- 2000 : szkic syntetyczny
   / Jerzy Maternicki
    // Wiad.Hist. .- 2002 nr 3 s. 159- 171
     Okres II wojny światowej, czasy stalinowskie, przełom lat 1980-1981, III
     Rzeczpospolita, stan aktualny

202    Nowe tendencje w szkolnej edukacji historycznej
   / Anna Zacharz
   // Wiad. hist. .- 2005 nr 5 s.50-54

203    Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych
   / Adam Suchoński, Marek Białokur
   // Wiad. Hist .- 2007 nr 3 s. 17-40
204     O marginalizacji procesu kształcenia historycznego w związku z wprowadzeniem
     nowej podstawy programowej
   / Czesław Wróbel
    // Eduk. i Dialog .- 2009 nr 5 s. 38-45

205     O marginalizacji procesu kształcenia historycznego w związku z wprowadzeniem
     nowej podstawy programowej
   / Czesław Wróbel
    // Eduk. i Dialog .- 2009 nr 6 s. 36-45

206    Cele nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1970
   / Zbigniew Osiński
   // Wiad. Hist .- 2007 nr 5 s. 27-37

207       Historia w szkołach ponadgimnazjalnych    :  uwagi krytyczne o projekcie
     Ministerstwa Edukacji Narodowej
   / Jerzy Maternicki
    // Wiad.Hist .- 2000 nr 5 s.254-263

208    Witajcie w krainie Posejdona : scenariusz biesiady historycznej
   / Anna Gorlewska
    // Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 1 s.5-6

209    Edukacja filozoficzna w gimnazjum : propozycja realizacji ścieżki filozoficznej
   / Barbara Zaborowska
    // Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 1 s.8-10

210    Historia w nowych liceach i technikach : podstawy programowe i programy
   / Jerzy Maternicki
    // Wiad.Hist. .- 2002 nr 4 s. 214- 230
     Niższe szczeble kształcenia historycznego, cele i treści kształcenia historycznego w
     zakresie podstawowym i rozszerzonym

211    Wczoraj a dziś : w podręcznikach historii starożytnej
   / Anna Sokół
    // Wiad. Hist. .- 2003 nr 3 s. 152- 161
     Program nauczania i podręczniki szkolne z przełomu XiX/ XX wieku, budowa i szata
     graficzna podręczników

212    Historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej
   / Dorota Jelińska
   // Wiad. Hist. .- 2005 nr 4 s.46-50
    Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba utworzeniaautorskiej propozycji programu.
     Zakres tematyczny propozycji obejmuje układ chronologicznywszystkich ważniejszych
     wydarzen historycznych od wieku XIX po czasy współczesne

213      Obchody rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego : (program dla klas
     gimnazjalnych)
   / Zofia Baniewska
    // Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 6 s. 4-5

214    Ewolucja koncepcji edukacji historycznej - w kierunku efektywności kształcenia
   / Grażyna Okła
   // Wiad. Hist. .- 2009 nr 3 s.16-19
    Niniejszym artykułem rozpoczyna się cykl art. merytorycznych pisanych przez autorów
     reformy programowej, które przybliżą jej cele i założenia
215    Edukacja regionalna
   / Andrzej Niedojadło
   // Rocz. Tar. .- 2001/2002 s.259-265
    Temat Tarnowa w programie edukacji regionalnej

216    Symbole narodowe : projekt edukacyjny (badawczy)
   / Renata Wesołowska, Aneta Gintrowska
    // Wszystko dla Szk. .- 2005 nr 9 s. 19

217    Reforma szkolna (uwagi historyka)
   / Zofia Kozłowska
   // Wiad. Hist. .- 2002 nr 3 s. 132-158

218    Reforma edukacji historycznej po pięciu latach realizacji
   / Edmund Maliński
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 1 s.25-30
    Co chciano osiągnąć, „stara" a „nowa" szkoła, przełomu nie było, zagrożenia

219    Historia powróci do zdrowia, czyli nie reformujmy reformy
   / Grzegorz Chomicki
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 1 s.47-54

220    Reforma nauczania historii w świetle pięcioletnich doświadczeń
   // Wiad.Hist. .- 2005 nr 2 s.49-59
    Pokłosie dyskusji panelowej przeprowadzonej na XVII Powszechnym Zjeździe
     Historyków Polskich

221    Historia powróci do zdrowia czyli nie reformujmy reformy
   / Grzegorz Chomicki
   // Wychowawca .- 2005 nr 4 s. 12-14

222    Kontrowersje wokół europejskiego podręcznika do nauczania historii
   / Adam Suchoński
   // Wiad. Hist .- 2007 nr 4 s. 31-34
    W numerze szereg głosów dotyczących europejskiego podręcznika historii

223    Czy historii można uczyć inaczej?
   / Paweł Hanczewski
   // Wiad. Hist. .- 2008 nr 2 s. 5-10

224    Kobiety w edukacji historycznej : komentarz do podręczników
   / Mariola Hoszowska
    // Wiad. Hist. .- 2006 nr 4 s.23-30
          ZBIORY MULTIMEDIALNE

1  CD 185 CD 186 ; 2 dyski optyczne CD-ROM
  Historia - eduROM : strfa G3 : multimedialny program do nauki historii dla klasy 3
    gimnazjum . [Dokument elektroniczny]
  Gdańsk : Young Digital Poland , 2001
  2 dyski optyczne CD-ROM : dźw., kolor ; 12 cm + podręcznik użytkownika
  ISBN 83-87199-99-0
   pol
   Multimedia interakcyjne
   „EduROM strefa G3"
   Tematy poruszane w strefie G3: dysk 1: lata 1900-1918, lata 1918-1939, lata 1939-1945;
    dysk 2: lata 1945-1989, lata 1989-2000.
   Treść multimedialnych podręczników, stworzona przez doświadczonych autorów i
    dydaktyków, jest zgodna z podstawą programową i zatwierdzonymi przez MEN
    programami nauczania. Seria eduROM została wpisana na listę środków
    dydaktycznych zatwierdzonych przez MEN do użytku szkolnego.
  WYMAG‗SYST PC z procesorem Pentium 166 MHz , 32 MB pamięci operacyjnej, 30
    MB wolnego miejsca na dysku , Microsoft Windows 95/98/2000 , napęd CD-ROM
    , karta dźwiękowa, mikrofon, modem (w przypadku korzystania z portalu eduNET).
  Historia - ćwiczenia i zadania dla gimnazjów dokument elektroniczny

2  CD 382 ; 1 dysk optyczny
  Historia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia . [Dokument
    elektroniczny]
  Poznań : SuperMemo , 2002
  1 dysk optyczny CD-ROM : dźwięk, kolor ; 12 cm
  polski
   Multimedia interakcyjne
   SuperMemo
   Historia - ćwiczenia i zadania dla szkół średnich dokument elektroniczny
  Matura

3  CD 53 ; 1 dysk optyczny CD-ROM
  Historia + Gimnazjum . [Dokument elektroniczny]
  Koszalin : UHO Software , 2000
  1 dysk optyczny CD-ROM : dźwiek, kolor ; 12 cm + Instrukcja obsługi.
  pol
   Multimedia interakcyjne
   Seria Edukacyjna
   Historia + Gimnazjum to nowoczesny multimedialny program wspomagający efektywnie
    i przyjemnie naukę historii.
   Program zawiera ponad tysiąc starannie dobranych pytań testowych obejmujących cały
    zakres programu gimnazjalnego.Dodatkowo program zawiera obszerne, interaktywne
    kalendarium pozwalające liniowo spojrzeć na historię ludzkości. Umieszczenie na osi
    czasu równolegle występujacych faktów o zupełnie odmiennym charakterze pozwala
    spojrzeć na historię w sposób szerszy i głębszy. Pomocną funkcją programu jest
    KLASÓWKA, dzięki której po wybraniu odpowiedniej klasy gimnazjalnej oraz
    semestru można zmierzyć się z losowo dobranym materiałem aktualnie przerabianym
    w szkole.
  WYMAG‗SYST Komputer Pentium lub wyższy , Windows 95 lub wyższy , czytnik
    CD , karta grafiki: rozdzielczość minimum 88x600, 24bit, zalecana karta dźwiękowa.
  Historia - materiały pomocnicze dla gimnazjów dokument elektroniczny
4  CD 74 CD 75 ; 2 dyski optyczne CD-ROM
  Historia - eduROM : strefa G 1 . [Dokument elektroniczny] / Young Digital Poland.
  Gdańsk : Young Digital Poland S.A. , 2000
  2 dyski optyczne CD-ROM : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik użytkownika.
  pol
   Multimedia interakcyjne
   EduROM Strefa G1
   Tematy poruszane w strefie G1, dysk 1: prehistoria, starożytność, dysk 2: średniowiecze,
    Europa i świat w okresie nowożytnym.
  WYMAG‗SYST Komputer PC z procesorem Pentium 166 MHz , 32 MB pamięci
    operacyjnej, 30 MB wolnego miejsca na dysku, , Microsoft Windows 95/98/2000 ,
    napęd CD-ROM , karta dżwiękowa, karta graficzna pracująca w rozdzielczości
    800x600 i tysiącami kolorów, mikrofon, modem (w przypadku korzystania z portalu
    eduNet).
  Historia - materiały pomocnicze dla gimnazjów dokument elektroniczny5  CD 140 CD 141 ; 2 dyski optyczne CD-ROM
  Historia i społeczeństwo - eduROM : strefa P4 : multimedialny program do nauki
    historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej . [Dokument
    elektroniczny]
  Gdańsk : Young Digital Poland , 2000
  2 dyski optyczne CD-ROM : dźw., kolor ; 12 cm + + podręcznik użytkownika
  ISBN 83-87199-94-X
   pol
   Multimedia interakcyjne
   EduRom Strefa P4
   Tematy poruszane w strefie P4: dysk 1: ja i moja rodzina, ja i szkoła, najbliższa okolica.
    Dysk 2: Rzym, moja ojczyzna, Polska i świat dawniej i dziś.
   Treść wszystkich podręczników, stworzona przez doświadczonych autorów i
    dydaktyków, jest zgodna z podstawą programową i zatwierdzonymi przez MEN
    programami nauczania. Seria eduROM została wpisana na listę środków
    dydaktycznych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku
    szkolnego.
  WYMAG‗SYST PC z procesorem Pentium (r) 166 MHz , 32 MB pamięci operacyjnej,
    30 MB wolnego miejsca na dysku , Microsoft (r) Windows 95/98/2000 , napęd CD-
    ROM , karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800x600 i tysiącami kolorów, karta
    dźwiękowa, mikrofon, modem (w przypadku korzystania z portalu eduNET).
  Historia - materiały pomocnicze dla szkół podstawowych dokument elektroniczny
  Wychowanie obywatelskie    -  materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
    dokument elektoniczny
6  CD 150 CD 151 CD 152 ; 3 dyski optyczne CD-ROM
  Historia i społeczeństwo eduROM : strefa P5 : multimedialny program do nauki historii
    i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej . [Dokument elektroniczny]
  Gdańsk : Young Digital Poland , 2001
  3 dyski optyczne CD-ROM : dźw., kolor ; 12 cm + podręcznik użytkownika
  ISBN 83-87-199-95-8
   pol
   Multimedia interakcyjne
   „EduROM strefa P5"
   Tematy poruszane w strefie P5: dysk 1: społeczeństwo europejskie na początku nowej
    ery, złoty wiek XVI, krwawy wiek XVII, dysk 2: trudny wiek XVIII, świat w XVII i
    XVIII w., czasy Napoleona, dysk 3: rewolucyjny wiek XIX, powstania na ziemiach
    polskich, kultura i społeczeństwo w wieku XIX, początek XX wieku.
   Treść podręcznika stworzona przez doświadczonych autorów i dydaktyków, jest zgodna
    z podstawą programową i zatwierdzonymi przez MEN programami nauczania. Seria
    eduROM została wpisana na listę środków dydaktycznych zatwierdzonych przez MEN
    do użytku szkolnego.
  WYMAG‗SYST Komputer PC z procesorem Pentium 166 MHz , 32 MB pamięci
    operacyjnej, 30 MB wolnego miejsca na dysku , Microsoft Windows 95/98/2000 ,
    napęd CD-ROM , karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800x600 i tysiącami
    kolorów, karta dźwiękowa, mikrofon, modem (w przypadku korzystania z portalu
    eduNET).
  Historia - materiały pomocnicze dla szkół podstawowych dokument elektroniczny
  Wychowanie obywatelskie     -  materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
    dokument elektroniczny

7  CD 160 CD 161 CD 162 ; 3 dyski optyczne CD-ROM
  Historia i społeczeństwo - eduROM : strefa P6 : multimedialny program do nauki
    historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej . [Dokument
    elektroniczny]
  Gdańsk : Young Digital Poland , 2001
  3 dyski optyczne CD-ROM : dźw., kolor ; 12 cm + podręcznik użytkownika
  ISBN 83-87199-96-6
   pol
   „EduROM"
   Tematy poruszane w strefie P6: dysk 1: 1. Początek XX wieku, 2. Europa i świat w
    latach 1918-1939, 3. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym, 4. Druga wojna
    światowa w Polsce, 5. Druga wojna światowa w Europie i na świecie; dysk 2: 6. Zimna
    wojna w Europie i na świecie, 7. Przemiany społeczne, kulturalne i gospodarcze na
    świecie; dysk 3: Polska w latach 1944 - 2000.
   Treść podręcznika elektronicznego, stworzona przez doświadczonych autorów i
    dydaktyków, jest zgodna z podstawą programową i zatwierdzonymi przez MEN
    programami nauczania. Seria eduROM została wpisana na listę środków
    dydaktycznych zatwierdzonych przez MEN do użytku szkolnego.
  WYMAG‗SYST Komputer PC z procesorem Pentium 166 MHz , 32 MB RAM, 30
    MB wolnego miejsca na dysku , Microsoft Windows 95/98/2000 , czytnik CD-ROM
    , karta dźwiękowa, mikrofon, modem (w przypadku korzystania z portalu eduNET).
  Historia - materiały pomocnicze dla szkół podstawowych dokument elektroniczny
  Wychowanie obywatelskie     -  materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
    dokument elektroniczny
8  CD 686 ; 1 płyta CD
   Historia 4 : człowiek i jego cywilizacja . [Dokument elektroniczny]
   Warszawa : Nowa Era , 2005
   1 płyta CD : dźw. ; 12 cm + druk towarzyszący B 8 080
   pol.
   Płyta zawiera materiały do samodzielnej pracy ucznia, filmy, ciekawe ćwiczenia i
    atrakcyjne gry pomagające utrwalić nowe wiadomości, a także testy sprawdzające.
   WYMAG‗SYST Komputer PC, Pentium 166 MHz MMX , 64 MB RAM, 200 MB
    HDD , Windows 95 PL, 98 PL, ME PL, 2000 PL, XP PL , czytnik CD-ROM , karta
    graficzna SVGA 1 MB, 800x600, 65 tys. kolorów, karta dźwiękowa.
   Historia - materiały pomocnicze dla szkół podstawowych dokument elektroniczny

9  CD 108 ; 1 dysk optyczny CD-ROM
   J. angielski, j. francuski, historia i wos, geografia . [Dokument elektroniczny]
   Warszawa : Edgard Multimedia , 2001
   1 dysk optyczny Cd-ROM : dźw. kolor ; 12 cm
   pol
   Multimedia interakcyjne
   Licealista
   4 programy multimedialne: jęz. angielski, jęz. francuski, historia i wos, geografia.
   Program pomaga w szybkim opanowaniu potrzebnych wiadomości z zakresu szkoły
    średniej oraz w skutecznym przygotowaniu się do matury i egzaminów wstępnych. W
    programie dostępny jest bogaty zbiór opracowanych tematów egzaminacyjnych (j.
    angielski, j. francuski, historia), pytania maturalne z poprzednich lat, zestawy testów
    sprawdzających. Słownik pojęć geograficznych pomaga opanować najważniejsze
    terminy i definicje. Symulacja matury z jęz. angielskiego pozwala na wypróbowanie
    swoich sił. Dołaczone syllabusy 2002 to pomoc dla uczniów przygotowujących się do
    nowej matury.
   WYMAG‗SYST Wymagania sprzętowe: Komputer z procesorem Pentium 133 lub
    lepszym , pamięć operacyjna RAM 16 MB (zalecane 32 MB), ok. 20 MB wolnego
    miejsca na dysku twardym , system operacyjny Windows 95, 98, Me, NT, 2000 PL ,
    napęd CD-ROM x 8 , karta dźwiękowa, karta graficzna TrueColor (800 x 600).
   Geografia - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych           dokument
    elektroniczny
   Historia - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych            dokument
    elektroniczny
   Język angielski - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych - dokument
    elektroniczny
   Język francuski - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych        dokument
    elektroniczny
   Wychowanie obywatelskie - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
    dokument elektroniczny

10  CD 341 ; 1 dysk optyczny CD-ROM
   Historia : ludzie, społeczeństwa, cywilizacje . [Dokument elektroniczny]
   Warszawa : WSiP , 2005
   1 dysk optyczny CD-ROM : dźw. ; 12 cm + Choińska-Mikra J., Ludzie,
    społeczeństwa, cywilizacje. 248.; 24 cm - Sygn. 94 379
   pol.
   Zawiera: testy diagnozujące po gimnazjum, zadania i testy maturalne.
   Wersja 1.0. Kształcenie w zakresie podstawowym.
   WYMAG‗SYST napęd CD
   Historia - nauczanie dokument elektroniczny
11  TV 196 TV 197 ; 2 kasety video VHS
   Puszczewicz, Barbara
   Wokanda historii : pakiet multimedialny . [Kasety video] VHS / Barbara Puszczewicz
   Warszawa : Telewizja Polska S.A., MEN , 1995
   2 kasety video VHS : dź., kolor + + poradnik
   pol
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   5 inscenizowanych procesów kontrowersyjnych postaci historycznych, wokół których
    narosło wiele sprzecznych opinii: Maurycy Mochnacki, Wielki Książę Konstanty,
    Książę Ksawery Drucki-Lubecki, Wincenty Krasiński, Aleksander Wielopolski.
   Czas odtwarzania: 140 i 90 min.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
   Nockowska, Maria . scenariusz
   Bieńkowski, Marek . reżyseria
   Zielińska, Katarzyna . tekst poradnika

12  TV 462 ; 1 kaseta video VHS
   Proces : historia najnowsza . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : „Nauka" S.A. , b.r.
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Film może być przeznaczony jako pomoc naukowa do wykorzystania w kl. IV liceum
    ogólnokształcącego przy realizacji tematu pt. „Okres stalinowski w Polsce". Film
    przedstawia zbrodniczą działalność wymiaru sprawiedliwości PRL, na przykładzie
    procesu ge. Tatara i jego grupy w 1951 r.
   Czas trwania: 96 min.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
   Komar Michał . scenariusz
   Lang Krzysztof . scenariusz i realizacja
   Pakulski Krzysztof . zdjęcia

13  TV 463 ; 1 kaseta video VHS
   Wiek absolutyzmu . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2000
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor + materiały pomocnicze dla nauczycieli
   ISBN 83-01-13328-7
   pol
   „Dzieje Cywilizacji"
   Film poświęcony państwu absolutnemu XVII i XVIII stulecia, ze szczególnym
    uwzględnieniem Francji.Oglądamy kryzys form ustrojowych i religijnych, który
    pozwolił władzy świeckiej odnieść zwycięstwo nad Kościołem i światem feudalnym.
   Czas trwania: 28 min.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
   Manikowski Adam . konsultacja
14  TV 476 ; 1 kaseta video VHS
   Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. , 1999
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor + materiały pomocnicze dla nauczycieli
   ISBN 83-01-13077-6
   pol
   „Dzieje Cywilizacji"
   Utrzymany na wysokim poziomie merytorycznym program stanowi filmowe
    kompendium wiedzy na temat I wojny światowej i okresu międzywojennego. W
    syntetyczny, przystępny i atrakcyjny sposób przedstawia skutki jednego z
    najważniejszych wydarzeń w historii nowożytnej.
   Czas trwania: 28 min.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
   Roszkowski Wojciech . konsultacja

15  TV 151 ; 1 kaseta video VHS
   Historia : cz. IV. . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : „Nauka" S.A. , 1995
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Spis filmów: 1. Z dziejów nauki polskiej cz.I, 2. Z dziejów nauki polskiej cz.II, 3. Maria
    Skłodowska-Curie, 4. Z tradycji przyjaźni polsko-rosyjskiej. Dekabryści i Polskie
    Towarzystwo Demokratyczne, 5. Noc listopadowa, 6. Powstanie Styczniowe, 7.
    Uzbrojona wolność, 8. Września jest w Wielkopolsce.
   Historia - wideokaseta edukacyjna

16  TV 138 ; 1 kaseta video VHS
   Chemia 4 : właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych . [Kaseta
    video] VHS
   Warszawa : „Nauka" S.A. , 1994
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor + poradnik metodyczny
   pol
   Spis wideoprogramów: rozdzielanie roztworów poprzez destylację, rozdzielanie
    mieszanin poprzez sączenie, badanie rozpuszczalności substancji, właściwości fizyczne
    pierwiastków, zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w
    układzie okresowym, główne tendencje zmian w układzie okresowym, historia odkryć
    pierwiastków, krystalizacja, fizykochemiczne właściwości wody, metody rozróżniania
    i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
   Burewicz Andrzej . oprac.

17  TV 140 ; 1 kaseta video VHS
   Historia 7 . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : „Nauka" S.A. , 1994
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Spis filmów: 1. Legenda pamięci Józefa Piłsudskiego, 2. Listopad 1918, 3. Polska na
    morzu 1919-1939, 4. Wielki kryzys, 5. Polski Październik cz.I, 6. Polski Październik
    cz.II.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
18  TV 139 ; 1 kaseta video VHS
   Historia 6 . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : „Nauka" S.A. , 1994
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Spis filmów: 1. Bracia Polscy, 2. Pergamin Konfederacji Warszawskiej, 3. Sejm
    Czteroletni, 4. Dzieło Sejmu Wielkiego, 5. Ignacy Daszyński 1866-1918, 6. Ignacy
    Daszyński 1919-1936.
   Historia - wideokaseta edukacyjna

19  TV 79 ; 1 kaseta video VHS
   Historia : cz. III . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : „Nauka" S.A. , 1992
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   „Wideoteka Ministerstwa Edukacji Narodowej"
   Spis filmów: 1. Gotyk - architektura, 2. Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło
    artystyczne, 3. Świątynia Mariacka w Krakowie, 4. Skarby Katedry Gnieźnieńskiej,
    Jak dawniej książki oprawiano, 6. Z dziejów drukarstwa w Polsce, 7. Reformacja w
    Polsce, 8. Mecenat króla Jana, 9. Architektura klasycystyczna w polsce, 10. Szkoła
    Rycerska, 11. Tadeusz kościuszko, 12. Jeszcze Polska nie umarła.
   Filmy zatwierdzone do użytku szkolnego przez Komisję Ocen pomocy Naukowych
    Ministerstwa Edukacji Narodowej.
   Historia - wideokaseta edukacyjna

20  TV 77 ; 1 kaseta video VHS
   Historia : cz.I . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : „Nauka" S.A. , 1992
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   „Wideoteka Ministerstwa Edukacji Narodowej"
   Spis filmów: 1. Grody i osady piastowskie. Z pradziejów ziem polskich, 2. Prastary
    skarb, 3. Rycerska kultura średniowiecza, 4. W średniowiecznym krakowie, 5.
    Opowieśc o Zamku Wawelskim, 6. Zamek Królewski w Warszawie.
   Filmy zatwierdzone do użytku szkolnego przez Komisję Ocen Pomocy Naukowych
    Ministerstwa Edukacji Narodowej.
   Historia - wideokaseta edukacyjna

21  TV 505 TV 506 ; 2 kasety video VHS
   Puszczewicz Barbara
   „...swego nie znacie..." : katalog zabytków . [Kaseta video] VHS / Barbara
     Puszczewicz
   Warszawa : MENiS , 2004
   2 kasety video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tytuły audycji telewizyjnych: Chotyniec, Dębno Podhalańskie, Gidle Kościół św.
     Magdaleny, Gosprzydowa, Grębień koło Wielunia, grywałd, Haczów, Harklowa,
     Kadłub koło Wielunia, Kampinos, Krempina, Przydonica, Łaszew koło Wielunia,
     Łopuszna, Mogiła Kościół św. Bartłomieja, Mogiła Opactwo Cystersów, Mnichów,
     Koniecpol, Popowice koło Wielunia, Posada Rybotycka, Pińczów Kościół Paulinów,
     Radruż, Pińczów Kościół Reformatów, Sękowa, Szalowa, Rzeszów Kościół Pijarów,
     Ulucz, Wielgomłyny, Gidle Kościół Dominikanów, Biecz Fara, Blizne koło Brzozowa,
     Świdnik dwór, Wiśnicz Nowy Fara, Wierzbie koło Wielunia, Wieluń Kościół
     Bernardynek, Gaszyn koło Wielunia.
   Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
     (185 min. + 160 min.). Filmy o charakterze dokumentalnym umożliwiają poznanie
     bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziedzinach sztuki, architekturze i urbanistyce.
22  TV 503 TV 504 ; 2 kasety video VHS
   Puszczewicz Barbara
   Wielka historia małych miast . [Kasety video] VHS / Barbara Puszczewicz
   Warszawa : MENiS , 2004
   2 kasety video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tytuły audycji telewizyjnych: Władysławowo, puck, Chęciny, Frombork, Pszczyna,
    Nowy Targ, Brodnica, Łowicz, Cieszyn, Niemcza.
   Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w
    regionie. Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół
    ponadgimnazjalnych (125 min.).
   Historia - wideokaseta edukacyjna

23  TV 512 ; 1 kaseta video VHS
   www.media.spoko : Historia. Wiedza o społeczeństwie. Edukacja czytelnicza i medialna
    . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : MENiS , 2004
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tytuły audycji telewizyjnych: 1. Gadał dziad do obrazu, 2. Człowiek pogryzł psa, 3. Zrób
    to sam, 4. Dobra wiadomość to zła wiadomość, 5. Wielka sztuka na małym ekranie, 6.
    Jeśli wiesz co chcę powiedzieć, 7. Prawda czasu, prawda ekranu, 8. Co w sieci piszczy.
   Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych (160 min.)
   Historia - wideokaseta edukacyjna

24  TV 517 ; 1 kaseta video VHS
   Wieści ze świata : lata 35 mln - 112 p.n.e. . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : MENiS , 2004
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tematy audycji telewizyjnych: 1. Historia ludzkości w latach 35 mln - 4000 p.n.e., 2.
    Rewolucja neolityczna na różnych kontynentach w latach 4000 - 3000 p.n.e., 3. Dzieje
    najstarszych cywilizacji w latach 3762 - 2082 p.n.e., 4. Dzieje pierwszych cywilizacji
    na wszystkich kontynentach w latach 1950 - 1210 p.n.e., 5. Dzieje cywilizacji
    antycznej w latach 1150 - 586 p.n.e., 6. Dzieje cywilizacji antycznej w latach 559 - 112
    p.n.e.
   Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (160 min.). Historia.
    Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna. 6 widowisk telewizyjnych o
    charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elamentami edukacji przez
    zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny.
   Historia - wideokaseta edukacyjna

25  TV 518 ; 1 kaseta video VHS
   Wieści ze świata : lata 80 p.n.e. – 675 n.e. . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : MENiS , 2004
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tematy audycji telewizyjnych: 1. Dzieje cywilizacji antycznej w latach 80 - 33 p.n.e., 2.
    Dzieje cywilizacji antycznej w latach 34 p.n.e - 166 n.e., 3. Dzieje świata i cywilizacji
    w latach 184 - 303 n.e., 4. Dzieje świata w latach 304 -404 n.e., 5. Dzieje świata w
    latach 428 - 535 n.e., 6. Dzieje świata w latach 535 - 675 n.e.
   Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych (150 min.). Historia.
    Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
26  TV 519 ; 1 kaseta video VHS
   Wieści ze świata : lata 700 - 1054 . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : MENiS , 2004
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tematy audycji telewizyjnych: 1. Dzieje świata w latach 700 - 767 n.e., 2. Dzieje świata
    w latach 765 - 886 n.e., 3. Dzieje świata w latach 887 - 987 n.e., 4. dzieje świata w
    latach 988 - 1054 n.e.
   Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (100 min.). Historia.
    Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
   Historia - wideokaseta edukacyjna

27  TV 520 ; 1 kaseta video VHS
   Wieści ze świata : lata 1054 - 1452 . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : MENiS , 2004
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tematy audycji telewizyjnych: 1. Dzieje świata w latach 1054 - 1150, 2. Dzieje świata w
    latach 1150 - 1250, 3. Dzieje świata w latach 1250 - 1350, 4. Dzieje świata w latach
    1350 - 1452.
   Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (100 min.) Historia.
    wiedza o kulturze. edukacja czytelnicza i medialna.
   Historia - wideokaseta edukacyjna

28  TV 523 TV 524 ; 2 kasety video VHS
   Dzieje kultury polskiej : Historia. Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna .
    [Kaseta video] VHS
   Warszawa : MENiS , 2004
   2 kasety video VHS : dźw., kolor
   pol.
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Tematy audycji telewizyjnych: kaseta 1: 1. Sny o potędze (wiek XV), 2. Złoty wiek
    (wiek XVI), 3. Sarmacja, czyli Polska (wiek XVII); kaseta 2: 1. Edukacja i upadek
    (wiek XVIII), 2. Blaski i cienie (wiek XIX).
   Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (160 min. + 105 min.)
   Historia - wideokaseta edukacyjna

29  TV 542 ; 1 kaseta video VHS
   Po zwycięstwie 1989-1995 : film o narodzinach polskiej demokracji . [Kaseta video]
    VHS
   Warszawa : PWN , 1995
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor + druk
   pol
   „Po zwycięstwie 1989-1995" to zapis pierwszych sześciu lat polskiej demokracji. Film
    opowiada o konfrontacji nadziei z czerwca 1989 z codzienną rzeczywistością. Ukazuje
    powolny rozpad obozu, który był inicjatorem przemian. Jest świadectwem wielu
    dramatycznych chwil, aż po pełne napięcia oczekiwanie na wynik wyborów
    prezydenckich w listopadzie 1995.
   Film dla tych, którzy poznają historię ostatnich lat z podręczników, dokument ten to
    cenne uzupełnienie, pozwalajace przybliżyć takie pojęcia jak plan Balcerowicza czy
    lista Maciarewicza. Zalecany dla uczniów szkół średnich.
   Historia - wideokaseta edukacyjna
   Łoziński Marcel . reżyseria
30  TV 300 ; 1 kaseta video VHS
   Gębski, Józef
   AK : armia podziemna . [Kaseta video] VHS / Józef Gębski
   Warszawa : Wytwórnia Filmowa AK , 1998
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Film jest próbą syntetycznego a zarazem popularnego przedstawienia historii działającej
    w okresie II wojny światowej, największej armii podziemnej Europy.
   Czas trwania: 60 min.
   Historia - wideokaseta - II wojna światowa - Polska

31  TV 365 ; 1 kaseta video VHS
   Druga wojna światowa . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN , 1999
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor + druk
   ISBN 83-01-13076-8
   pol
   Dzieje Cywilizacji
   Film omawia koncepcję wojny totalnej, realizowanej przez Niemcy hitlerowskie i
    państwa Osi, mającej na celu wyniszczenie podbitych narodów, ich gospodarki i
    kultury. Zagadnienia poruszane w filmie: przyczyny II wojny światowej, początkowa
    faza wojny, atak niemiecki na Związek Radziecki, wojna na dalekim wschodzie,
    ofensywa aliantów w europie i upadek III rzeszy, ideologia Adolfa Hitlera, holocaust,
    polityka niemiecka na ziemiach okupowanych, stalinizm, skutki II wojny światowej.
   Film adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej powyżej 12 roku życia.
    W procesie dydaktycznym może być wykorzystany zarówno przez uczniów
    gimnazjum, jak i liceum. Treśc filmu zainteresuje również wszystkich miłośników
    historii najnowszej.
   Historia - wideokaseta - II wojna światowa - świat
   Wawer, Zbigniew . konsultacja

32  TV 363 ; 1 kaseta video VHS
   Starożytna Grecja . [Kaseta video] VHS
   Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 1999
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor + druk
   ISBN 83-01-12857-7
   pol
   Dzieje Cywilizacji
   Zagadnienia poruszane w filmie: Iliada i Odyseja Homera, rola igrzysk olimpijskich,
    cechy religii greckiej, mentalnośc ludzi tej epoki, przyczyny powstawania miast-
    państw (polis), charakterystyka systemów politycznych starożytnej Grecji, znaczenie
    wojen grecko-perskich w V w. p.n.e., sztuka starożytnej grecji, Ateny czasów
    peryklesa.
   Film adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej powyżej 12 roku życia.
    W procesie dydaktycznym może być wykorzystywany zarówno przez uczniów
    gimnazjum, jak i liceum. Treśc filmu zainteresuje również wszystkich miłośników
    historii starożytnej.
   Historia - wideokaseta - starożytność - Grecja
   Wipszycka, Ewa . konsultacja
33  TV 313 TV 314 TV 315 ; 3 kasety video VHS
   Sensacje XX wieku : kasety: 1, 2, 3 . [Kasety video] VHS
   Warszawa : TVP , 1998
   3 kasety video VHS : dźw., kolor + poradnik
   ISBN 83-86925-78-7
   pol
   „Powszechna Wideoteka Edukacyjna"
   Kaseta 1: Dzień. który wstrząsnął światem, Lenin i terror, Sprawa sawinkowa, Jak
    umierali bogowie (cz. 1, 2 i 3), Pięciu wspaniałych, No passaran... Kaseta 2: Tajemnica
    Barbarossy (cz. 1 i 2), Jego wysokość książę, Najlepszy żołnierz Hitlera, Największa
    tajemnica XX wieku (cz. 1 i 2), Kaseta 3: Śmiertelny pojedynek, Suez 56, Ambasador
    Andropow informuje..., Wyrok wykonano (cz. 1 i 2), Afganistan (cz. 1 i 2).
   22 programy telewizyjne Bogusława Wołoszańskiego przedstawiają historię nieznaną z
    podręczników. poradnik przedstawia propozycje metodyczne przeznaczone dla
    nauczycieli historii i przedmiotów z nią zintagrowanych, także bloków tematycznych
    omawianych w starszych klasach szkoły podstawowej a przede wszystkim w
    gimnazjum i liceum.
   Historia - wideokaseta - XX w.
   Wołoszański Bogusław . scenariusz
   Garmuszewski Henryk . recenzent wideofilmów
   Mierzwa Edward . recenzent wideofilmów

34  TV 404 TV 405 ; 1 kaseta video VHS
   Solidarność : Jak zerwaliśmy żelazną kurtynę . [Kaseta video] VHS
   b.m. : b.wyd. , b.r.
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Film zawiera historię Polski od 1979 roku.
   Historia - XX w. - Polska

35  TV 397 TV 398 TV 399 TV 400 ; 1 kaseta video VHS
   Domiak, Andrzej
   Polskie drogi do niepodległości : Solidarność . [Kaseta video] VHS / Andrzej
    Domiak
   Warszawa : MEN , 2001
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor + + druk
   pol
   Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
    oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych
    do kształcenia ogólnego: do nauczania historii i społeczeństwa na poziomie szkoły
    podstawowej, do nauczania historii na poziomie gimnazjum i szkoły
    ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców: dra hab. Jerzego
    Centkowskiego, dra Andrzeja Leszka Szcześniaka. Numer zlecenia 1146/2001.
   Czas odtwarzania: 40 min.
   Historia - XX w. - Polski
   Mydlarska, Anna Maria . współpraca
   Gorgol, Barbara . współpraca
36  TV 402 ; 1 kaseta video VHS
   Dorniak, Andrzej
   Mydlarska, Anna Maria
   Polskie drogi do niepodległości. Część 1 : notacja historyczna . [Kaseta video] VHS /
    Andrzej Dorniak / Anna Maria Mydlarska
   Gdańsk : Studio Gdańsk Video , 2001
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Cz.I -Lata 1945-1970 (czas: 11`), cz.II - Grudzień `70 (czas: 29`), cz.III - Powstanie
    opozycji demokratycznej (czas: 45`), cz.IV - Jan Paweł II a „Solidarność" (czas: 28`),
    cz.V - Sierpień `80 (czas: 70`).
   Produkcja Studio Gdańsk Video na zlecenie Stowarzyszenia Instytut Promocji
    nauczycieli „Solidarność".
   Historia - XX w. - Polski

37  TV 403 ; 1 kaseta video VHS
   Dorniak, Andrzej
   Mydlarska, Anna Maria
   Polskie drogi do niepodległości. Część 2 : notacja historyczna . [Kaseta video] VHS /
    Andrzej Dorniak / Anna Maria Mydlarska
   Gdańsk : Studio Gdańsk Video , 2001
   1 kaseta video VHS : dźw., kolor
   pol
   Cz.VI - Karnawał „Solidarności" (czas: 28`), cz. VII - Stan wojenny (czas: 74`), cz.VIII -
    Wolna Polska (czas: 64`).
   Produkcja Studio Gdańsk Video na zlecenie Stowarzyszenia Instytut Promocji
    Nauczycieli „Solidarność".
   Historiw - XX w. - Polska

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:691
posted:1/3/2012
language:Polish
pages:46