Borang derma by NfACwFT8

VIEWS: 24 PAGES: 1

									       B O R A N G           D E R M A
Kepada:

Pengerusi,

RUMAH ILHAM
YAYASAN ANAK-ANAK YATIM PTTDI
No. 2, Jalan 5/71B, Pinggir Taman Tun Dr. Ismail
60000 Kuala Lumpur
Tel: 03-7725 8592, 7722 5307, 7724 1437 Faks: 03-7725 6652
Email: ytmpttdi@tm.net.my

Bersama-sama ini disertakan MO/PO/CEK BERPALANG di atas nama
YAYASAN ANAK-ANAK YATIM PTTDI, yang berjumlah RM…………………..
(Ringgit Malaysia: …………………………………………………………………..…………………)


ATAU


Telah dimasukkan sumbangan/derma tersebut ke dalam akaun YAYASAN
ANAK-ANAK YATIM PTTDI, No. AC 564801000065 di MBB CPI Taman Tun
Dr Ismail, Kuala Lumpur berjumlah RM……………………………………………………….
(Ringgit Malaysia:………………………………………………………………………………………)

Sila hantar resit resmi kepada alamat tersebut di bawah.

Saya yang ikhlas,

Tandatangan :………………………………………………………………………

Nama     : …….………………………………………………………………..

Alamat    : ………………………………………………………………………
        ……………………………………………………………………….
        ……………………………………………………………………….

Telefon/Hp : ………………………………………………………………………


  “ANAK-ANAK YATIM ADALAH TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA”

Semua sumbangan / derma secara tunai / cek akan dikeluarkan resit pengecualian
cukai pendapatan. Pengecualian ini telah diluluskan oleh Lembaga Hasil Dalam
Negeri rujukan LHDN 01/35/42/51/179-6.4931, bertarikh 7 November 2000

								
To top