RPT PJK THN 4

Document Sample
RPT PJK THN 4 Powered By Docstoc
					       RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
                      TAHUN 4


MINGGU  TUNJANG, TAJUK           OBJEKTIF               KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN          CADANGAN PENILAIAN /
       & NILAI                                                         CATATAN
 1   PK. 1.Kesihatan diri  Diakhir proses p&p murid dapat :    1.1Kesihatan Diri                   Ujian bertulis
     dan keluarga.                         a) Pengenalan sistem pembiakan            Folio
                1.  Mengenal tubuh badan sendiri     i) lelaki                     Lembaran kerja
     Nilai Murni :
     U              dan memahami perubahan        ii) perempuan
     Menyayangi Diri       fizikal kanak-kanak lelaki dan
                   perempuan.              b) Seksualiti
                2.  Memahami cara menjaga          i) Akil baligh (Klasifikasi Remaja)
                   kesihatan diri.             ii) Perubahan fizikal
                3.  Menerangkan apa yang terjadi
                   pada makanan di setiap bahagian    Sistem pencernaan
                                      c)
                   pencernaan.              i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan
                                      ii) Fungsi sistem pencernaan
                                    Contoh Aktiviti :
                                    U
                                    - Melabel bahagian sistem pencernaan
                                    - Berlakon

 2   PJ. 1.Kecergasan    Diakhir proses p&p murid dapat :    1.Daya tahan kardiovaskular              Ujian Cooper
                                    a.Berjalan pantas selama 5 minit
     Nilai Murni :
     U       U    1 Meningkatkan daya tahan
     Keyakinan diri      kardiovaskular.           Contoh Aktiviti :
                                      U        U
                2. Mengira kadar denyutan nadi.    -Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara
                3. Menyatakan 3 otot besar yang    individu.
                  terlibat.

 3   PJ. 1.Kecergasan    Diakhir proses p&p murid dapat :     1.6 Daya Tahan Otot                 Gantung bengkok siku
                                    a. ketingting dalam jarak 10m
     Nilai murni :
     U     U      1.  Melompat ketingting dalam     b. melompat dua belah kaki sambil bergerak 10m
     Keyakinan diri       jarak 10m             c. ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30
                2.  Melompat dua belah kaki sambil    saat.
                   bergerak 10m .           Contoh Aktiviti :
                                      U        U
                3.  Ketingting dan melompat ke    - ketingting atas kaki kiri dan kanan
                   pelbagai arah 30 saat.      - melompat
                                     melepasi rintangan bangku gimnastik, kayu,
                                     gelung


                                                                           1
MINGGU  TUNJANG, TAJUK         OBJEKTIF              KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN        CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                    CATATAN
 4   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :    2.1 Permainan                   Perlakuan
                                  2.1.1 Bola sepak
     Nilai murni :
     U                             a) Melakukan kemahiran asas permainan bola
     Berdisiplin    1.  Melakukan tendangan leret dan   sepak
                tendangan tinggi dengan            i)   Menendang
                membezakan cara tendangan           ii)   Menahan dan mengawal
                tersebut.             Contoh Aktiviti:
                                  U
              2.  Menahan bola dengan bahagian    Tendangan Leret
                kaki, peha dan dada.         - menendang ditengah belakang bola
              3.  Merasa seronok , yakin dan      - menendang bola bahagian kekuda kaki
                riang beraktiviti.         Tendangan tinggi
                                   -tendangan bola bahagian kekuda kaki
                                   -tendangan di bahagian bawah bola
                                  ii) Menahan
                                  Kaki - menahan dan mengawal bola bahagian dalam
                                       kaki
                                  Dada - menahan dan mengawal bahagian dada
                                  Peha - mengawal dan menahan bola.

 5   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :    2.1.1  Bola sepak                Perlakuan

     Nilai murni :
     U         1.  Melakukan kemahiran asas        a) melakukan kemahiran asas permainan
     Bekerjasama      menanduk bola jarak dekat dan       bolasepak
                jauh.                 Contoh Aktiviti:
                                    U         U
              2.  Menyatakan langkah-langkah         iii)   menanduk
                keselamatan semasa menanduk         iv)    menangkap
                bola.                    v)    dekat, jauh ( tanduk bola
              3.  Melakukan kemahiran asas               bahagian dahi)
                menangkap bola leret dan tinggi.      vi)    menangkap tendangan leret
              4.  Merasa yakin, gembira dan
                seronok melakukan aktiviti
                menanduk dan menangkap bola.
                                                                   2
MINGGU  TUNJANG, TAJUK           OBJEKTIF                KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN         CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                        CATATAN
 6   PJ. 2.Kemahiran    Diakhir proses p&p murid dapat :    2.1.1    Bola sepak                Pemerhatian

     Nilai murni:
     U           1.  Melakukan kemahiran asas         a)  Melakukan kemahiran asas permainan bola  Ujian Amali
     Bekerjasama         melontar bola jarak dekat dan         sepak
                   jauh serta lontaran masuk.            vii)  melontar
                2.  Melakukan kemahiran asas             viii) mengelecek
                   mengelecek.
                3.  Berdisiplin dan bekerjasama.
 7   PK.1. Kesihatan diri  Diakhir proses p&p murid dapat :    1.2 Perasaan                      Folio
     dan keluarga.                         a.   Memahami Perasaan
                1.  mengenalpasti pelbagai perasaan  i.   Mengenalpasti pelbagai perasaan        Buku skrap
     Nilai murni:
     U                               ii.   Mengawal perasaan negatif
     Bersopan        2.  mengamalkan cara meluahkan
                   perasaan dengan sopan.        Contoh Aktiviti :
                                      U
                                       - melakukan mimik muka pelbagai perasaan
                                       - menulis karangan berkisahkan perasaan
 8   PJ. 1.Kecergasan    Diakhir proses p&p murid dapat :       1.7 Kekuatan                  Pemerhatian

     Nilai Murni :
     U           1. berinteraksi dan berkomunikasi   a. Tolak patung                    1.  Ujian lontar bola aras
     Bekerjasama        dengan rakan dalam suasana     b. Timbang garam                      dada
                  yang menyeronokkan.        c. Dukung belakang                   2.  Ujian lompat jauh
                                    Contoh Aktiviti :
                                    U                              berdiri.
                                    -kumpulan bertiga “grandfather’s clock” patung
                                    -menggolek bola ke hadapan, belakang dan sisi.
                                                                            3
MINGGU  TUNJANG, TAJUK           OBJEKTIF                KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN       CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                      CATATAN
 9   PJ. 1.Kecergasan   Diakhir proses p&p murid dapat :        1.2 Kelenturan               Pemerhatian

     Nilai murni :
     U                                  a.  Meregang otot-otot kaki – statik    Duduk dan jangkau
     Bertimbangrasa    1.mengilas badan ke kiri 10 kali dan
                 ke kanan 10 kali.              Contoh Aktiviti :
                                       U
                                   -    Mengilas badan ke kiri dan kanan

 10   PJ.1.Kesihatan diri  Diakhir proses p&p murid dapat :    1.3 Kekeluargaan                  Buku skrap
     dan keluarga.
                1.  Memahami peranan keluarga     a. Peranan keluarga
     Nilai murni :
     U             dalam memupuk kasih sayang    i.     Hubungan kekeluargaan
     Kasih sayang        dalam keluarga.          ii.    Menangani gejala sosial
                2.  Berinteraksi dan berkomunikasi   Contoh Aktiviti :
                                     U          U
                  dengan rakan dalam suasana      -menggumpul dan menampal keratan akhbar -
                  yang menyeronokkan.          tentang gejala sosial.
                                      Lakonan berkaitan suatu masalah keluaraga.

 11   PJ. 1.Kecergasan   Diakhir proses p&p murid dapat :    1.3 Koordinasi                   Ujian Nelson

     Nilai Murni:
     U           1.  Golek dan tangkap bola      a. golek dan tangkap bola berpasangan
     Keyakinan         berpasangan tanpa bola jatuh ke  b. baling dan pukul bola berpasangan
                  tanah.              c. golek dan kawal gelung rotan.
                2.  Lambung dan pukul bola kecil 8  Contoh Aktiviti :
                                   U          U
                  dari 10.             - golek bola ke depan, belakang, sisi
                3.  Golek dan kawal gelung rotan   - guna bat rounders
                  sejauh 10 m.           - golek dan kawal bola dengan sebelah dan dua
                                      belah tangan

 12   PJ.1.Kecergasan    Diakhir proses p&p murid dapat :    1.4 Imbangan                    Ujian Dirian Bangau
                                                             (Stork Standing)
                1.  Melakukan aktiviti mengimbang   a. mengimbang skala ke depan di atas bangku
     Nilai murni:
     U             skala di atas bangku gimnastik    gimnastik
     Bertimbangrasa       selama 10 saat          b. mengimbang di hujung kaki dan bergerak di atas
                2.  mengimbang di hujung kaki dan    bangku gimnastik.
                  bergerak di atas bangku
                  gimnastik sejauh 1 meter.
                                                                        4
MINGGU  TUNJANG, TAJUK         OBJEKTIF             KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN        CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                  CATATAN
 13   PJ. 2. Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.1 Permaianan                 Pemerhatian

     Nilai murni :
     U         1. Melakukan kemahiran asas      2.1.3  Bola Jaring
     Bekerjasama      dalam permainan bola jaring    a) Melakukan kemahiran asas bola jaring
                dengan teknik yang betul.     i)   hantaran
              2. Menggunakan kemahiran dalam    Contoh Aktiviti:
                                 U
                situasi permainan dan       Hantaran aras bahu, dada, atas kepala, bawah
                pertandingan.           pinggang, lantun.

 14   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.1 Permainan                  Pemerhatian
                                 2.1.3 Bola Jaring
              1.  Melakukan kemahiran asas
     Nilai murni :
     U            dalam permainan bola jaring   a)Melakukan kemahiran asas bola jaring
     Bekerjasama       dengan teknik yang betul.          ii)menerima
              2.  Menggunakan kemahiran dalam         iii)gerak kaki
                 situasi permainan dan            iv)menjaring
                 pertandingan.          Contoh Aktiviti:
                                 U        U
              3.  Memahami dan mengamalkan     Menerima
                 sikap positif dalam sukan yang  -dari hadapan , sisi, bawah, atas,
                 diceburi.
                                 Gerak kaki
                                 -mendarat sebelah kaki
                                 -mendarat dua belah kaki

                                 Menjaring
                                 -menjaring dengan sebelah dan kedua-dua belah
                                 tangan.
 15   PJ. 2. Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.1 Permainan                  Pemerhatian

     Nilai murni :
     U      U   1.  Melakukan kemahiran asas     2.1.2 Hoki
     Bertolenrasi      dalam permainan hoki dengan   a)Melakukan kemahiran asas hoki
                 teknik yang betul.             i) memegang kayu hoki
              2.  Memahami kemahiran-             ii)mengelecek
                 kemahiran permainan hoki.    Aktiviti:
              3.  Berinteraksi dan berkomunikasi  Memegang kayu hoki
                 dengan rakan dalam suasana    -pukulan kanan
                 yang menyeronokkan.       -mengelecek bola
                                 -dua belah tangan (berlari)
                                 Mengelecek
                                 -hadapan ,kanan dan kiri.
                                                                 5
MINGGU  TUNJANG, TAJUK          OBJEKTIF             KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN           CADANGAN PENILAIAN /
       & NILAI                                                       CATATAN
 16   PK.3.Kebersihan   Diakhir proses p&p murid dapat :    3.1 Keselamatan                    Buku skrap
     dan Keselamatan                      a) Keselamatan di jalan raya
     Persekitaran.    1.  Memahami dan mematuhi       i)    Tanda keselamatan jalan raya
                 arahan serta peraturan,      ii)   Mematuhi peraturan – peraturan jalan raya.
     Nilai murni :
     U            keselamatan di rumah, tempat   Contoh aktiviti :
                                  U
     Bertanggungjawab     permainan dan semasa       -perbincangan mengenai keselamatan di jalan raya.
                 perjalanan bagi menjaga      -menyenaraikan punca- punca kemalangan.
                 keselamatan diri.         -menyenaraikan langkah-langkah keselamatan perlu
               2.  Mengaplikasikan pengetahuan    diambil.
                 dan kemahiran kesihatan dalam
                 kehidupan.

 17   PJ. 1.Kecergasan  Diakhir proses p&p murid dapat :    1.5 Ketangkasan                    Ujian Ketangkasan Illionas.

     Nilai Murni:
     U          1.  Melakukan aktiviti ketangkasan  a. Lari zig-zag mengikut tanda skital
     Bertoleransi       dengan riang dan yakin.      b. Lari ulang alik 10m
               2.  Menyatakan perasaan sebelum,   Contoh Aktiviti :
                                  U
                 semasa dan selepas mengadakan   -lari sambil mengutip objek atau alat
                 aktiviti.             -lari sambil mengutip dan meletak objek atau alat.

 18   PJ. 1.Kecergasan  Diakhir proses p&p murid dapat :    1.8 Masa Tindak balas                 Ujian Nelson

     Nilai murni :
     U          1.  Melakukan aktiviti dalam     a. Pukul berapa Tok Harimau ?             Choice-Response-Movement.
     Keyakinan        jangkamasa yang ditetapkan    b. Belalang belatuk
                 setelah menerima arahan.     c. Sebut nombor (berlari apabila nombor disebut)
               2.  Memahami aktiviti-aktiviti yang  Contoh Aktiviti :
                                  U        U
                 dapat meningkatkan tahap     -baling pundi kacang, tepuk tangan dan
                 tindakbalas kendiri.       menangkapnya.
                                  -permainan dalam bulatan.
 19   PJ. 3.Kesukanan   Diakhir proses p&p murid dapat :    3.2 Pengurusan                    Folio
                                                             Ujian bertulis
     Nilai murni :
     U          1. Mengetahui jenis-jenis makanan   a) Pengurusan Diri
     Bersyukur        yang membekalkan tenaga.         i)Amalan pemakanan untuk tenaga.
               2. Menyatakan pentingnya makanan    b) Pengurusan alatan permainan dan sukan
                 seimbang.                 i)Penjagaan alatan sukan dan permainan
              3. Merasa syukur kerana badan      Contoh Aktiviti :
                                  U        U
                 sihat.               -melabel
                                  -melukis poster
                                  -mengelaskan jenis makanan dan fungsinya

                                                                         6
MINGGU  TUNJANG, TAJUK        OBJEKTIF             KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN            CADANGAN PENILAIAN /
       & NILAI                                                      CATATAN
 20   PJ.3.Kesukanan  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.1 Keselamatan                     Ujian bertulis

     Nilai murni:
     U         1.  Memahami dan mematuhi      a)  Keselamatan semasa beraktiviti           Buku skrap
     Bersopan        arahan serta peraturan,     i)    Alatan (padang,gelanggang, dewan)
                keselamatan di tempat
                permainan bagi menjaga     Contoh Aktiviti :
                                U        U
                keselamatan diri.        -menamakan kawasan permainan di tempat tinggal
              2.  Mengaplikasikan pengetahuan   murid.
                dan kemahiran kesihatan dalam  -menamakan alat-alat permainan yang biasa
                kehidupan.           dimainkan.
                                -melukis simbol-simbol keselamatan.
 21   PK.3.Kebersihan  Diakhir proses p&p murid dapat :   1.3 Pertolongan Cemas                  Simulasi
     dan keselamatan
     persekitaran.   1.  Mengetahui dan memahami     a. maksud                        Folio
                kaedah asas pertolongan cemas  b. rawatan awal(kecederaan ringan)
     Nilai murni :
     U           dan fungsi Perkhidmatan     c. perkhidmatan kesihatan
     Bertolenrasi      Kesihatan Sekolah.       Contoh Aktiviti :
                                U        U
                                 -ceramah, melawat pusat kesihatan.

 22   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.3 Pendidikan Pergerakan                Perlakuan
                                a. Gimnastik Irama
     Nilai murni:
     U         1.  Melakukan kemahiran asas    i) imbangan
     Bertimbangrasa     dalam gimnastik dengan teknik  ii)melentik
                yang betul.           Contoh Aktiviti :
                                U        U
              2.  Menyatakan aktiviti gimnastik  Imbangan
                irama dapat meningkatkan    -imbangan dengan sebelah kaki
                kecergasan.           -berdiri tegak
                                -berdiri dengan kaki kiri dan angkat kaki kanan ke
                                paras lutut.
                                -berdiri atas bebola kaki, kekalkan kedudukan selama
                                3 saat.
                                -turun kaki kanan dan langkah ke depan dengan kaki
                                sama.

                                Melentik
                                -melutut, melentik ke belakang
                                -melutut, badan bersudut tegak dengan kaki
                                -lunjur lengan ke atas dan melentik badan ke belakang
                                -kembali ke kedudukan asal.

                                                                    7
MINGGU  TUNJANG, TAJUK         OBJEKTIF               KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN         CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                     CATATAN
 23   PJ. 2. Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.3 Pendidikan Pergerakan               Perlakuan
                                 iii) Meringkuk dan melunjur
     Nilai murni:
     U         1.  Melakukan kemahiran asas
     Bertolenrasi      menggunakan alatan gimnastik   Contoh Aktiviti :
                                 U          U
                 dengan teknik yang betul.    -berlari, meringkuk dan melunjur
              2.  Menyenaraikan peralatan yang   -berdiri tegak, kaki rapat
                 sesuai digunakan dalam      -bengkokkan lutut sedikit sambil membulatkan badan,
                 gimnastik irama.         kuncupkan otot-otot abdomen.
              3.  Yakin dan riang beraktiviti.   -tunduk kepala dan condong sedikit ke depan
                                 -luruskan badan sambil hayunkan tangan ke
 24   PJ. 1.Kecergasan  Diakhir proses p&p murid dapat :   1.2 Kelenturan                    Ujian lompatan kuardan

     Nilai murni :
     U         1. Melakukan aktiviti kelenturan   a.   meregang otot-otot kaki
     Tolong –menolong    untuk meningkatkan tahap     b.   mengilas badan ke kiri dan ke kanan.
                kecergasan.
              2. Mengetahui cara melakukan
                aktiviti kelenturan.
 25   PJ. 2.Kemahiran   Diakhir proses p&p murid dapat :   2.1 Permainan                     Perlakuan

     Nialai murni :
     U         1.  Melakukan kemahiran asas     2.1.2    Hoki
     Bekerjasama       dalam permainan hoki dengan
                 teknik yang betul        a) Melakukan kemahiran asas hoki
              2.  Berinteraksi dan berkomunikasi  iii) membuat hantaran
                 dengan rakan dalam suasana
                 yang menyeronokkan.        Contoh Aktiviti :
                                   U          U
              3.  Menyatakan peralatan dan     Hantaran
                 fungsinya            -tolakan semasa bola bergerak
                                 -hantaran jauh
                                 -tolakan kayu terbalik (tolak hadapan)
                                                                         8
MINGGU  TUNJANG, TAJUK         OBJEKTIF              KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN        CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                    CATATAN
 26   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.1 Permainan                   Perlakuan

     Nilai murni :
     U         2.  Melakukan kemahiran asas     2.1.2    Hoki
     Bertimbang rasa     dalam permainan hoki dengan
                 teknik yang betul        a)   Melakukan kemahiran asas hoki
              3.  Berinteraksi dan berkomunikasi      iv) menjaringkan gol
                 dengan rakan dalam suasana
                 yang menyeronokkan.       Contoh Aktiviti :
                                 U         U
              4.  Menyatakan peralatan dan     -menjaringkan gol menerusi pukulan, tolakan dan
                 fungsinya.            pukulan penalti
                                 -pergerakan semasa membuat jaringan.

 27   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.1Permainan                    Perlakuan

     Nilai murni:
     U         1.  Melakukan kemahiran asas     2.1.2   Hoki
     Berkeyakinan      dalam permainan hoki dengan
                 teknik yang betul.        a) melakukan kemahiran asas hoki
              2.  Berinteraksi dan berkomunikasi      v) menjaga gol
                 dengan rakan dalam suasana    Contoh Aktiviti :
                                   U         U
                 yang menyeronokkan.       -menampan bola denan pad dan kickers.
              3.  Menyatakan peralatan dan     -menggunakan kaki dan kickers untuk menolak bola
                 fungsinya.            -menendang untuk menyelamatkan bola.

 28   PK.3. Kebersihan  Diakhir proses p&p murid dapat :   3.1 Keselamatan                  Buku skrap
     dan Keselamatan
     Persekitaran.                      b. Keselamatan di air               Folio
              1.  Memahami dan mematuhi      i.   Pengangkutan air
     Nilai murni :
     U            arahan serta peraturan,     ii.  Banjir                   Ujian Bertulis
     Kebersihan       keselamatan di jalanraya,
                 keselamatan api dan air.     c. Keselamatan api
              2.  Mengaplikan pengetahuan dan   i.    Punca kebakaran
                 menjaga keselamatan dalam    Contoh Aktiviti :
                                 U         U
                 kehidupan.            -melukis simbol-simbol keselamatan di air.
                                 -perbincangan punca-punca kebakaran
                                 -perbincangan langkah-langkah keselamatan
                                 penggunaan kenderaan di air.
                                 -perbincangan langkah-langkah keselamatan ketika
                                 banjir.

                                                                   9
MINGGU  TUNJANG, TAJUK          OBJEKTIF             KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN          CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                     CATATAN
 29   PJ. 1.Kecergasan  Diakhir proses p&p murid dapat :    1.8 Masa Bertindakbalas               Ujian Nelson

     Nilai murni:
     U          1.  Melakukan aktiviti dalam     a. Pukul berapa Tok Harimau ?            Choice- Response-
     Bekerjasama       jangkamasa yang ditetapkan    b. Belalang belantuk.                Movement.
                 setelah menerima arahan.     c. Sebut nombor ( Berlari apabila nombor disebut)
               2.  Merasa yakin, riang dan seronok  Contoh Aktiviti :
                                  U        U
                 beraktiviti.           -baling pundi kacang, tepuk tangan dan tangkap
                                  -kejar mengejar
                                  -permainan dalam bulatan.

 30   PK.2. Gaya Hidup  Diakhir proses p&p murid dapat :    2.1 Pemakanan                    Folio
     Sihat Dan Selamat
               1.  Mengenalpasti kumpulan      a. Makanan mengikut piramid makanan         Buku skrap
     Nilai murni :
     U            makanan dan fungsinya.      i.    bijirin – karbohidrat
     Menyayangi diri   2.  Melakar dan melukis jenis-jenis  ii.   buah dan sayur-sayuran – vitamin      Lembaran kerja
                 makanan mengikut kumpulan     iii.   ikan, daging dan kekacang – protin
                 makanan dan fungsinya.      iv.   susu dan hasil tenusu – lemak
               3.  Menyayangi tubuh sendiri dan   Contoh Aktiviti :
                                  U        U
                 menjaga kesihatan.        -melabel
                                  -melukis poster
                                  -mengelaskan jenis-jenis makanan dan fungsinya
                                  -mengumpul dan menampal gambar di buku skrap.

 31   PJ. 1.Kecergasan  Diakhir proses p&p murid dapat :    1.1 Daya Tahan Kardiovaskular            Ujian Cooper

     Nilai murni:
     U          1. Melakukan aktiviti berjalan     a. berjalan pantas – 5 minit
     Tolong-menolong    pantas, pikul beban dan       b. senamrobik – senaman ritma 5 minit
                senamrobik bagi meningkatkan     Contoh Aktiviti :
                                    U        U
                keupayaan kecergasan fizikal    - lurus 20m/30m
                dengan riang dan yakin.       - bengkang-bengkok 20m / 30m
               2. Berinteraksi dan ber -komunikasi  - berulang-alik
                dengan rakan dalam suasana     - lari setempat
                yang menyeronokkan.         - lompat silang.
                                                                      10
MINGGU  TUNJANG, TAJUK         OBJEKTIF             KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN       CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                 CATATAN
 32   PJ. 3.Kesukanan  Diakhir proses p&p murid dapat :   3.3 Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan   Lembaran kerja

     Nilai murni :
     U         1. Mengenalpasti kesan        a. Pengambilan Ubat              Buku skrap.
     Berdisiplin      pengambilan ubat dalam       Contoh Aktiviti :
                                 U        U
                kehidupan seharian.        -kesan dan nilai
              2. Menyatakan kesan dan        -melukis poster
                keburukan akibat          -menyenaraikan akibat penyalah gunaan dadah
                penyalahgunaan bahan.
 33   PJ. 2. Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.2 Olahraga                 Perlakuan
                                 a. Balapan
     Nilai murni:
     U                            i)    teknik asas larian
     Berdisiplin    1.  Melakukan permulaan lari pecut  ii)    teknik asas permulaan larian
                 dengan teknik yang betul.    Contoh Aktiviti :
                                 U        U
              2.  Menyatakan isyarat yang     - kegarisan
                 digunakan semasa fasa      - sedia
                 permulaan dengan betul.     - berlepas
                                 - fasa berlepas

 34   PJ. 2. Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.2  Olahraga                Perlakuan

     Nilai murni:
     U         1.  Melakukan aksi fasa larian dan  a. Balapan
     Bekerjasama       fasa penamat dengan betul.    iii)  teknik asas menamatkan larian
              2.  Menerangkan aksi fasa larian   iv)  lari berganti-ganti
                 dan fasa penamat dengan betul.
              3.  Melakukan pertukaran baton    Contoh Aktiviti :
                                 U        U
                 dengan mengenalpasti zon     - fasa penamat
                 pertukaran baton.        - menghantar dan menerima baton.
                                                                11
MINGGU  TUNJANG, TAJUK         OBJEKTIF              KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN            CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                       CATATAN
 35   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :    2.3 Pendidikan Pergerakan                Perlakuan

     Nilai murni :
     U         1.  Melakukan tiga aktiviti utama   b. Gimnastik Artistik
     Menghormati      gimnastik artistik.        iii)   pendaratan
              2.  Menamakan enam pola        iv)    statik
                pergerakan dalam gimnastik    Contoh Aktiviti :
                                 U         U
                artistik.             Pendaratan
              3.  Merasa yakin, riang dan seronok  -lari melonjak dari papan anjal , mendakap lutut dan
                melakukan pergerakan gimnastik  mendarat dengan dua belah kaki.
                artistik.             -berdiri kaki rapat dan tangan disisi.
                                 -lari 5 hingga 7 langkah laju melonjak ke depan
                                 dengan dua belah kaki rapat atas papan anjal.
                                 -semasa di udara luruskan badan dan pusing 360
                                 darjah.
                                 -mendarat dengan bengkokkan lutut sedikit.

                                 Statik
                                 -imbangan ‘L’
                                 -duduk di atas peti lombol
                                 -tapak tangan disisi badan dan hala ke depan
                                 -luruskan kaki dan naikkan punggung dan kedudukan
                                 kaki selari dengan lantai selama 3 saat.

 36   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :    2.1 Permainan                      Perlakuan

     Nilai murni :
     U         1.  Melakukan kemahiran asas     2.1.4 Bola baling
     Bertolenrasi      dalam permainan dengan teknik
                yang betul.            a) Melakukan kemahiran asas permainan bola baling
              2.  Berinteraksi dan berkomunikasi  i)    hantaran
                dengan rakan dalam suasana    ii)   menerima
                yang menyeronokkan.        Contoh Aktiviti :
                                 U         U
              3.  Menyatakan peralatan dan     Hantaran
                fungsinya.            -aras bahu, dada, atas kepala, bawah pinggang, lantun.

                                 Menerima
                                 -dari hadapan , atas , sisi, bawah
                                                                     12
MINGGU  TUNJANG, TAJUK          OBJEKTIF                KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN        CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                      CATATAN
 37   PJ. 2.Kemahiran   Diakhir proses p&p murid dapat :    1.1 Permainan                     Perlakuan

     Nilai Murni :
     U          1.  Melakukan kemahiran asas     2.1.4    Bola baling
     Bekerjasama       dalam permainan dengan teknik
                 yang betul.                a)Melakukan kemahiran asas permainan bola
               2.  Berinteraksi dan berkomunikasi       baling
                 dengan rakan dalam suasana    ii)  Menerima
                 yang menyeronokkan.        iii)  Mengelecek
                                  Contoh Aktiviti :
                                  U          U
                                  - menerima dari hadapan, atas, sisi, bawah.
                                  - Mengelecek – setempat dan bergerak
 38   PJ. 2.Kemahiran   Diakhir proses p&p murid dapat :    2.1 Permainan
                                                             Perlakuan
     Nilai Murni :
     U        U  1.  Melakukan kemahiran asas     2.1.4    Bola baling
     Berdisiplin       dalam permainan dengan teknik
                 yang betul.            a)    Melakukan kemahiran asas permainan bola
               2.  Berinteraksi dan berkomunikasi       baling
                 dengan rakan dalam suasana    iv)   menjaring
                 yang menyeronokkan.        v)    mengawal gol
               3.  Menyatakan peralatan dan     Contoh Aktiviti :
                                  U          U
                 fungsinya.            -menjaring terus / lantun
                                  -mengawal dengan tangan
                                  -mengawal dan menahan bola dengan kaki
 39   PK.2.Gaya Hidup   Diakhir proses p&p murid dapat :    2.2 Penyalahgunaan bahan               Lembaran kerja
     Sihat Dan Selamat
               1.  Mengenalpasti jenis-jenis bahan  a. Perbezaan dadah, ubat dan racun.          Folio
     Nilai Murni :
     U            yang mengandungi dadah dalam   Contoh Aktiviti :
                                  U          U
     Bertanggungjawab     kehidupan seharian.        i)   melukis poster
               2.  Menyatakan perbezaan dadah,    ii)  senaraikan akibat penyalahgunaan dadah
                 ubat dan racun.

 40   PJ. 2.Kemahiran   Diakhir proses p&p murid dapat :    2.2 Olahraga                     Perlakuan
                                  b. Padang
     Nilai Murni :
     U          1.  melakukan teknik lompat jauh   i.    Lompat jauh – gaya layar, gantung, tendang
     Bekerjasama       yang betul.                kayuh.
               2.  Menunjukkan fasa-fasa       Contoh Aktiviti :
                                  U          U
                 lompatan yang telah dipelajari.  -mendarat dengan betul
                                  -lompat melepasi halangan
                                  -lompat anak sungai

                                                                      13
MINGGU  TUNJANG, TAJUK        OBJEKTIF              KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN         CADANGAN PENILAIAN /
        & NILAI                                                    CATATAN
 41   PJ. 3.Kesukanan  Diakhir proses p&p murid dapat :    3.4 Etika dalam sukan.               Lembaran kerja

     Nilai Murni :
     U         1. memahami kepentingan        a.  semangat kesukanan               Ujian bertulis.
     Berdisiplin      semangat kesukanan dan       i)    kesungguhan
                kesungguhan dalam sukan.      b.  disiplin dalam sukan dan permainan
              2. Mengetahui dan mengamalkan
                sikap positif dalam bidang sukan  Contoh Aktiviti :
                                 U        U
                yang diceburi seperti       -perbincangan menanamkan semangat kesukanan di
                bersungguh-sungguh, tidak     kalangan ahli sukan
                berputus asa, berdisiplin.     -tayangan video
 42   PJ. 2.Kemahiran  Diakhir proses p&p murid dapat :   2.4 Rekreasi                    Folio

     Nilai Murni :
     U         1. Mengetahui masa yang sesuai     a. Kraf perkhemahan                 Ujian bertulis
     Bertoleransi     untuk berekreasi.          Contoh Aktiviti :
                                 U        U
              2. Menyatakan peralatan dan bahan   -mengumpul dan menampal gambar
               yang penting semasa         -melukis pelan lokasi susun atur kraf perkhemahan
               perkhemahan.            -berbincang untuk merancang aktiviti perkhemahan.
              3. Menyatakan perasaan apabila
               melibatkan diri dalam
               perkhemahan.
                                                                    14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:102
posted:1/2/2012
language:
pages:14
Description: RPT PJK