Idraetteniennystorkommune by gegeshandong

VIEWS: 1 PAGES: 24

									Idrætten i en ny storkommune
Kommunens idrætspolitiske målsætninger
Tilskudsordninger
Haller og anlæg
Brugerindflydelse i fremtiden
Strukturen i en ny kommune
Fremtidige udfordringer til idrætsforeningerne.
Eliteidræt – hvorfor og hvordan?
    Kommunens idrætspolitiske
      målsætninger
  At få befolkningen til at være fysisk aktive.
  At få så mange som muligt til at deltage i
  idrætsforeningernes aktiviteter.
  At foreningslivet bidrager til personlig udvikling,
  fællesskabsfølelse og aktiv medleven i
  lokalsamfundet.
  Børn og unge er den vigtigste målgruppe.
  At anerkende og støtte de frivillige ledere
  At skabe et godt samspil mellem kommunen og
  de frivillige foreninger med respekt for
  foreningernes selvstændighed og forskellighed.
   Hvorfor kommunalreform
 Opgaveflytning mellem stat, amt  og
 kommuner
 Øget faglighed og kvalitet i offentlig
 service
 Rationalisering i kraft af større enheder.


 Kommunerne får  økonomisk interesse i
 forebyggelse !
     Tilskudsordninger
 Overblik over de nuværende ordninger.
 Forlag til ny model
 Børn og unge
 Uddannelse
 Keep it simple stupid.
      Haller og anlæg
 Offentlige – selvejende ?
 Halleje – synkronisering af takster
 Driftstilskud og serviceniveau
 Overgangsordninger
     Bruger indflydelse
 Folkeoplysningsudvalg.
 Idrætsråd.
 ”Borgerforeninger”
    KOMMUNALSTRUKTUR
 Ny kommuneplan
 Hovedby, centerbyer, lokalbyer
 Skoledistrikter
 Facilitetsstruktur
 ”Landfornyelse” hvad er bæredygtigt i
 fremtiden ?
By - forstad - landdistrikt
   Fremtidens udfordringer
 Samspil mellem kommune og  frivillige
 Rekruttering og uddannelse af frivillige
 ledere og instruktører
 Mere idræt i børns hverdag
 Foreningskultur contra ungdomskultur
 Fleksibel motion for voksne
 Idræt for ældre
      Start fra bunden
 Kommunale projekter
 Tilskud tilsærlige opgaver
 Prioritering af lokaler
 Debat
 Holdninger, så man er klar til at bakke op
 når ideer formuleres.
    Samspil mellem kommune og
        frivillige
  Frivillige: Opgaven skal føles konkret nærværende
  og nødvendig. Reagerer positivt på muligheder og
  negativt på bebrejdelser.

  Politikere: Tendens til at generalisere og
  problematisere

  Oversæt problemer og opgaver og til mennesker
  og muligheder.
        Rekruttering af ledere og
           instruktører
            <20 år  20-39 år  40-59 år  59 år <
Bestyrelses-medlemmer  2%    39%    49%    9%
Udvalgsmed-lemmer    4%    42%    47%    8%
Ledere i alt       3%    40%    48%    9%Ledere i alt (1985)   9%    60%    28%    2%
        Rekruttering af ledere og
           instruktører
               Absolut tal  Gns.
Bestyrelses-medlemmer      85.670   5,8Udvalgsmed-lemmer        73.884   5,0
Ledere i alt          148.951   10,0


Ledere i alt (1985)        -    7,6
  Mere idræt i børns hverdag
 Sikre skoleveje
 Daglig idrætstime
 Lange ude frikvarterer
 Idrætsbørnehaver og SFO´er med
 gæsteinstruktører fra foreningslivet
 Foreningernes idrætsskole
 Fleksibel adgang til faciliteter.
    Foreningskultur contra
      ungdomskultur
 Aldersgruppen 15  til 19 årige er den
 eneste aldersgruppe hvor
 idrætsdeltagelsesn er faldet fra 1998 til
 2002.
 Faldet er større i foreningsregi end i andre
 organisationsformer
 DGI sætter forsknings- og
 udviklingsprojekt i gang i de store
 idrætsgrene.
  Fleksibel motion for voksne
 Et helt nyt idrætsbillede på vej
 Motion og sundhed
 Fleksibilitet er nøgleordet
 Bruger gerne forskellige idrætsgrene
 Vil gerne dyrke idræt i foreningen hvis
 mulighederne er der
 Nybegyndere i alle aldersgrupper
  Befolkningens idræts- og foreningsdeltagelse
         1964 – 2002 i %
% af bef.
Kilde: SFI 60
     50
     40
     30
     20                  Organiseret
     10                  Aktive
      0
        1964 1975 1987 1993 1998 2002
Andelen af den voksne befolkning over 15 år, der dyrker sport
    eller motion fordelt efter alder (1964 og 2002)

     80
     70
     60
     50
  %
     40
     30                      1964
     20                      2002
     10
      0
        16- 20- 30- 40- 50- 60- 70+
        19 29 39 49 59 69          Alder
       Udviklingen i de mest udbredte idræts- og
       motionsaktiviteter i Danmark fra 1975 til 2002
20
          2002
18
16
14
12
10       1975
 8
 6
 4
 2
 0
                     .v
                                      v.
         ng
                                n
                                                 r
                          ld
                    tik
     g
                   ,m
                                                te                                                     is
                                          lf
                                o


                                      m
   gin
                         o
                                         Go
        ni
                                                    nn
                              int
                                               øj
                  as
                        db
                  ng
                                    ic,
        øm
                                              sk
  g
                             dm
                 mn
                                                   Te
                       Fo
Jo
                 ni
                                    b
                                            lle
                                   ro
       Sv               Gy


               træ
                            Ba
                                          Ru
                                  Ae
             gt
            Væ
  Fleksibel motion for voksne
 Brugerundersøgelser
 Medtænke muligheder for selvorganiseret
 idræt i fysisk planlægning
 Clip´nfit
 Døgnåbne faciliteter - netbooking
 Halinspektør - fra vagthund til igangsætter
 Foreningsbaserede træningscentre
 www.traenlokalt.dk
       Idræt for ældre
       dagtimerne
 Faciliteter i
 Signaler fra starten, at de ældre selv skal
 tage over
 Præsenter konkrete muligheder og
 eksempler.
     Eliteidræt - hvorfor
 Elite skaber ikke bredde  – påvirker hvor
 den er !
 Elite kan have afskrækkende virkning på
 folks lyst til at dyrke idræt i foreningen.
 Desportificering !
 Underholdnings og PR værdi
 Skelne mellem professionel og amatørelite
 Åbenhed om både direkte og indirekte
 støtte

								
To top