MODUL TATABAHASA BM SPM by iftihaziqah3

VIEWS: 1,600 PAGES: 18

									              MODUL TATABAHASA
            PEPERIKSAAN SPM KOD 1103/2



                Kandungan modul:


1  Modul ini mengandungi lima aspek tatabahasa yang menyentuh bahagian
  morfologi, sintaksis, kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan, kesalahan
  penggunaan bahasa dan istilah serta peribahasa.




3  Selain itu, panduan ringkas diberikan kepada murid-murid tentang cara
  menjawab soalan tatabahasa



4  Satu set cadangan jawapan dalam latihan disertakan.



             Objektif penggunaan modul ini:


1  Murid-murid mengetahui item dan format soalan yang dkemukakan i dalam
  soalan tatabahasa Bahasa Melayu kertas 1103/2



2  Mendedahkan murid-murid dengan soalan-soalan peperiksaan Bahasa Melayu
  kertas 1103/2



3  Murid-murid memperoleh keyakinan diri untuk menjawab soalan tatabahasa
  dalam peperiksaan SPM dengan tepat




                                       1
            Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
                    (30 markah)
                  Jawab semua soalan

Bahagian (a)Morfologi (Menulis ayat)

Panduan menulis ayat:
   Kesalahan ejaan, jalan bahasa dan isi yang tidak jelas markah akan ditolak.
   Perkataan tidak boleh digunakan sebagai kata nama khas.
   Perkataan tidak boleh digunakan sebagi peribahasa.
   Jika menggunakan struktur cakap ajuk pastikan tanda baca dipatuhi dengan betul.
   Jika ayat dibina seperti satu ayat tetapi lebih, markah akan ditolak.

Latihan 1:
Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham
akan perbezaan maksud dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, serta
menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa atau nama khas.
i ahli
ii haus
iii habis        ]
                                     [6 markah)

Cadangan jawapan Latihan 1:

i  Semua ahli Persatuan Bahasa diwajibkan hadir dalam program Bulan Bahasa yang
   berlangsung di dewan sekolah.

   Bom yang ditemui oleh penduduk di kawasan paya Gelang Patah disahkan oleh ahli
   pemusnah bom sebagai bom yang ditinggalkan oleh tentera Jepun.

ii  Kamarul membeli sebungkus air kelapa di gerai itu kerana tekaknya terlalu haus.

   Walaupun tapak kasut Kumaran haus namun dia telah menjadi johan dalam perlumbaan
   jalan kaki 10km sempena Kempen Gaya Hidup Sihat.


iii Setelah majlis itu habis semua tetamu dijemput ke dewan makan asrama sekolah untuk
  meniknati jamuan ringan.

   Kereta ayah terhenti di pertengahan jalan kerana minyak kertanya habis




                                              2
Latihan 2:
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan
maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan,
serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i hias
ii berhias
iii menghiaskan
iv menghiasi
 v perhiasan
vi penghias
                                    [6 markah]

Latihan 3:
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan
maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan,
serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i bahu-membahu
ii kenal-mengenal
iii ejek-mengejek
iv karang-mengarang
v tembak-menembak
vi sayang-menyayang
                                     [6 markah]
 Latihan 4 :
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan
maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan,
serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
 i Insentif
ii Intensif
iii Aspirasi
iiv Inspirasi
v Interaksi
vi interpretasi
                                    [6 markah]

Latihan 5
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan
maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan,
serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i Keluh-kesah
ii Haru-biru
iii Punah-ranah
iv Desas-desus
v Cacat-cela
vi Lekak-lekuk
                                     [6 markah]




                                            3
Bahagian (b) : Sintaksis (analisis ayat)
Panduan menjawab
   Fahami kehendak soalan
   Terlebih dahulu murid seharusnya mengetahui pola-pola ayat, jenis-jenis ayat,
   subjek dan predikat dalam ayat, bentuk ayat dan ragam ayat
   Semak jawapan yang tulis sebelum berpindak ke bahagian seterusnya.



      Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki
      mengekalkan susunan isi dalam petikan.

Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda
yang dianjurkan oleh kerajaan. Mariam menyokong rancangan Sakinah itu. Seterusnya, Mariam
menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Sakinah
melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Mariam
menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam.
                                       [ 6 markah]


      Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa menguvah maksud asalnya.

  (i)    Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama.
  (ii)   Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan, tahap kebersihan di
  .     kawasan kediaman semakin meningkat
  (iii)   Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotong-royong.
                                      [6 markah]

      Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

  (i)   Adakah Encik Azman hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?.
  (ii)   Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan.
  (iii)  Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.

                                     [6 markah]


      Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud
      asalnya.

  (i)      Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun
       2000 hingga 2006.
  (ii)      Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah.
  (iii)     Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan.

                                     [6 markah ]




                                               4
     Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut.

    (i)   Ayat suruhan.

    (ii)  Ayat Silaan.

    (iii)  Ayat Permintaan.

                                   [6markah]


     Nyatakan pola bagi ayat-ayat dibawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa
     Nama+Frasa Nama (FN+FN), Frasa Nama+Frasa Kerja (FN+FK), Frasa
     Nama+Frasa Sendi (FN+FS), dan Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN+FA)

.(i)   Baju sutera ini untuk ibu.
(ii)     Kuda putih itu berlari pantas.
(iii)     Sekolah baru itu sangat cantik landskapnya.
(iv)     Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia.
(v)      Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini.
(vi)     Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni.
                                    [6 markah]


Latihan 1 :
Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud
asal ayat-ayat tersebut.

Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup. Mereka berhijrah ke kota. Mereka
meninggalkan kampong halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. Mereka
hidup melarat. Mereka mengharapkan belas kasihan orang ramai. Ada juga yang
mengharapkan kiriman wang dari kampung. Mereka sepatutnya tinggal di kampung. Mereka
boleh mengusahakan sawah dan bendang. Mereka tidak harus mengejar sesuatu yang tidak
pasti.
                                    [6 markah]


Cadangan jawapan latihan 1:

Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup apabila mereka berhijrah ke kota setelah
meningalkan kampung halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja, hidup melarat,
mengharapkan belas kasihan orang ramai malah ada yang mengharapkan kiriman dari kampung.
Mereka sepetutnya tinggal di kampung supaya mengusahakan sawah dan bendang daripada
mereka mengejar sesuatu yang tidak pasti.




                                              5
Latihan 2:
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat
pasif.
(i)  Pemandu pelancong itu membawa rombongan tersebut melawat ke beberapa tempat
    menarik di sekitar bandar Putrajaya.

(ii)  Akhbar itu melaporkan bahawa wabak selesema burung telah merebak di negeri
    Kelantan.

(iii)  Syarikat berasaskan produk herba itu akan mengusahakan penanaman herba di
    kawasan lereng bukit.
                                     [6 markah]

Latihan 3:
Tukarkan ayat-ayat dalam cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah.
(i)  “Saya ada perjumpaan kokurikulum pada pukul dua petang ini”, kata Sri Yamuna
   kepada Rina.

(ii)  “Lain kali berfikirlah dahulu sebelum berkata,”, kata Luqman, “Kata-kata awak itu
    telah menyinggung perasaan saya, Zabidi” sambungnya.

(iii)  “Sudahlah perkara yang lepas jangan dikenang,” nasihat Fazli kepada rakannya, “Saya
    beharap awak dapat mengubah sikap negative awak itu,” katanya lagi.

                                       [6 markah]
Latihan 4:
Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang.
(i)  Nadrah menangis sebab perutnya sakit.

(ii)  Jalan yang berlubang di Kampung Kundur akan diturap.

(iii)  Kertas surat khabar telah digunakan untuk membuat model kapal terbang.
                                      [6 markah]

Latihan 5:
Nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut
(i)  Pelayan kedai Pak Hamid rajin.

(ii)  Langit kemerah-merahan pada waktu senja.

(iii)  Asam pedas masakan asli masyarakat Melayu di Johor.
                                    [6 markah]




                                                6
Bahagian ( c ) : Kesalahan ejaan dan imbuhan
Panduan menjawab;
   Fahami arahan soalan
   Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang
   mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat
   Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan
   imbuhannya
   Garisi jawapan yang diberi

     Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan
     imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis
     ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

  (i)   Nawi selalu menasihatkan kawan-kwannnya agar tabah dalam menghadapi
       cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat
       menanggongnya.

  (ii)   Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di
       pesisiran pantai Malaysia.

  (iii) Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya
     hubungan antara kaum dapat dipereratkan.
                                     [6 markah]


  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal
  pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa
  mengubah struktur an maksud asalnya.

   (i)   Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan
       sumber alam semula jadi.

   (ii)   Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen
       sebagai pakar bedah.

   (iii) Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenahkan moto yang berteraskan
      perpaduan belia semalaysia.
                                      [6 markah]




                                              7
    Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.
    Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu
    semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.

      (i)  Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan
         sebuah stesen jana kuasa kecil di situ.

      (ii)  Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai
         mesej dalam beberapa minit sahaja.

      (iii) Kempen anti-adadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan
         mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat.
                                     [6 markah]




Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan
 penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu
semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

 (i)   Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha
     kemasyarakatan bahasa Melayu.

 (ii)   Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra
     alam dan tidak memudaratkan penduduk di sekitarnya.

 (iii) Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak
    tujuh puluh peratus dalam jangka masa setahun.

                                   [6 markah]


Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan
penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu
semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

 (i)   Kerajaan telah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai
     penguatkuasa menahan individu yang tidak bermoral.

 (ii)   Kenaikkan harga beberapa barangan di pasaran sentiasa dipantau supaya tidak
     membebankan gulungan berpendapatan rendah.

 (iii) Ketua sendikit pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam
    penyerbuan semalam.
                                  [6 markah]




                                            8
  Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan
  imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-keslahan itu. Anda tidak boleh
  menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan
  imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

   Sebagai masyarakat yang menyintai keamanan dan kemakmuran, rakyat Malaysia
   sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat negara yang di landa bencana. Kita kasihan
   akan rakyat yang hidup tersiksa dan diancam kebuluran. Kita perlulah menghulur
   bantuan kewangan dan mengembleng tenaga dalam memperjuangkan keamanan
   sejagat.
                                  [6 markah]


Latihan 1:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur
dan maksud cahaya.

  (i)  Pemerhatian serius serta sikap perihatin masyarakat berhubung dengan masalah
      keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak terus merebak.

  (ii)  Kerajaan telah mengkhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat
      beristirehat.

  (iii) Golongan remaja mungkin mempamirkan tingkah laku yang negatif untuk
     menunjukkan kepada orang-orang dewasa tidak puas hati mereka.
                                    [6 markah]

Cadangan jawapan latihan 1:


  (i)  Perhatian serius serta sikap prihatin masyarakat berhubung dengan masalah
      keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak puas terus merebak.

  (ii)  Kerajaan telah mengekhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat
      beristirahat.

  (iii) Golongan remaja mungkin mempamerkan tingkah laku yang negatif untuk
     menunjukkan kepada orang-orang dewasa ketidakpuasan hati mereka.


                                   [6 markah]




                                               9
Latihan 2:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur
dan maksud cahaya.

  (i)  Pelbagai jenis alatulis dijual dengan harga yang rendah semasa berlangsungnya
      pameran buku dianjur Gabungan Persatuan Penulis Remaja Malaysia di Kangar
      baru-baru ini.

  (ii)  Bekalan elektrik diputuskan sebaik-baik sahaja rancangan sukan itu hendak
      disiarkan oleh stesyen televisyen itu.

  (iii) Pelajar hendaklah mempunyai daya pimpinan yang tinggi dan ketrampilan dalam
     pergaulan seharian.
                                     [6 markah]

Latihan 3:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur
dan maksud cahaya.

  (i)  Abu tidak mengindahkan nasihat bapanya agar tidak melibat diri dalam
      perlumbaan haram.

  (ii)  Baju kebaya berwarnakan merah jambu iu memang cucuk dengan Fatimah.

  (iii) Kawasan yang disyaki menjadi tempat bersembunyi kuncu-kuncu pemberontak itu
     sedang diawasi oleh pihak tentera.
                                     [6 markah]


Latihan 4:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur
dan maksud cahaya.

  (i)  Karya-karya sastra sama ada Melayu atau Inggeris ialah hasil cetusan fikiran yang
      lahir daripada peninggian daya kreativiti.

  (ii)  Dalam kehidupan moden, ibubapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak,
      terutamanya apabila mereka dimasukkan sekolah menengah.

  (iii) Penuturan Mek Zainab dalam dialek Terengganu itu amat ketara walaupun dia
     sudah tinggal di Johor melebihi dua puluh tahun.


                                    [6 markah]



                                                10
Latihan 5:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur
dan maksud asalnya.

  (i)   Kempen anti-dadah peringkat daerah telah dilancarkan oleh Menteri Besar kerana
       masalah penyalahgunaan dadah dijejaskan imej negara.

  (ii)   Menurut membanci, kanak-kanak yang tingal berhampiran stesyen minyak lebih
       empat kali berpotensi untuk mendapat penyakit leukemia berbanding kanak-kanak
       di kawasan lain.

  (iii) Pada zaman modern ini, masyarakat Malaysia perlu bersedia menghadapi ledakkan
     teknologi yang semakin mencabar.
                                  [6 markah]

Bahagian (d) kesalahan bahasa
   Fahami arahan soalan
   Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan kata dan satu perkataan yang
   mengandungi kesalahan istilah dalam setiap ayat
   Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan
   imbuhannya
   Garisi jawapan yang diberi

   Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa.
   Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu
   tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

   (i)   Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas
       sebab-sebab keselamatan.

   (ii0  Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah
       menggegarkan masyarakat dunia.

   (iii) Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat
      peranginan itu yang dikendalikan oleh pemidato yang tersohor.
                                   [6 markah]

   Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa.
   Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu
   tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

   (i)   Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan
       mengisytiharkan kempen Cintailah Sungai Kita peringkat daerah ini.

   (ii)  “Wahai generasi muda, berbaktilah kepada negara yang tercinta ini,” wasiat
       pemimpin itu ketika berucap dalam perhimpunan belia.

   (iii) Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian
      pelancong.                       [6 markah]
                                               11
   Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa.
   Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu
   tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)    Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik
     mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan
     pekerjaan.

(iii)   Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan
     konsep layan sendiri.

(iii)   Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah
     menambahkan martabat mereka.
                                 [6 markah]


 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa.
 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu
 tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)    Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari
     pekerja syarikat tersebut

(iii)   Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong-royong apabila
     tiba musim membajak padi.

iii)   Selepas pilihan raya umum, biasanya terdapat setengah pihak yang membuat
     spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri.
                                       [6 markah]

   Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa.
   Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu
   tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

 (i)   Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas, ayah sering pulang lewat.

      Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di
 (ii)   pentas legar pusat beli-belah itu.

    Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk
 (iii) memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang.
                                   [6 markah]

 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan
 satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi
 setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan
 kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
 semula.
                                               12
   (i)   Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa
       dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu
       bapanya.

   (ii)  Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan
       bakinya disimpan di dalam bank.

   (iii)  Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur
       Semananjung Malaysia mendung, manakala di lain-lain kawasan cuacanya
       cerah.
                                  [6 markah]

Latihan 1:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.

   (i)   Pengajian yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya mengeluarkan
       baka pokok yang bermutu tinggi.

   (ii)  Peragawati yang bertugas di dalam pesawat tersebut mengisytiharkan semua
       penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar.

   (iii)  Persembahan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh
       beberapa kelompok kesenian yang terkenal di negara ini

Cadangan jawapan latihan 1:

   (i)   Penyelidikan yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya menghasilkan
       baka pokok yang bermutu tinggi.

   (ii)  Pramugrari yang bertugas dalam pesawat tersebut mengarahkan semua
       penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar.

   (iii)  Pertunjukkan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh
       beberapa persatuan kesenian yang terkenal di negara ini

                                       [6 markah]




                                              13
Latihan 2:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.

   (i)   Oleh sebab terlalu terlalu marah, Sultan Melaka telah mengenakan hukuman
       bunuh terhadap Hang Tuah.

   (ii)  Bangunan menjulang tinggi yang terletak di tengah-tengh bandar itu paling
       kerap sekali dikunjungi pelawat pada setiap hujung minggu.

   (iii)  Senarai nama peserta-peserta yang akan turut serta dalam sektradsisi berkayak
       diarahkan kepada urus setia program.               [6 markah]


Latihan 3:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.

   (i)   Ratusan penduduk-penduduk bandar-bandar tersebut telah terkorban dalam
       kejadian banjir yang berlaku.

   (ii)  Selain dariapada itu, Cikgu Badrul mengadakan kuiz untuk mengkaji
       pemahaman murid-muridnya.

   (iii)  Para pekerja berbondong-bondong membina bangunan itu dari pagi hingga ke
       petang.

                                       [6 markah

Latihan 4:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya

   (i)   Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke sekolah
       khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi.

   (ii)  Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya
       pencairan ais pada kawasan kutub.

   (iii)  Walaupun sibuk, Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu
       yang belum dia kuasai.

                                        [6 markah]




                                               14
Latihan 5:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti
kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa
mengubah struktur dan maksud asalnya.

   (i)   Kami menaiki mini bas pergi ke kompleks membeli-belah.


   (ii)  Walaupun padi itu sudah menguning, namun belum sempat saya tuan kerana
       telah ditenggelami air banjir.

   (iii)  Dahlan menceritakan kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami kawasan-
       kawasan pendalaman
                                      [6 markah]

Bahagian (e): Peribahasa
Panduan menjawab
   Murid seharusnya sudah mengetahui semua peribahasa yang terkandung dalam
   buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
   Murid seharusnya sudah mengetahui maksud peribahasa tersebut
   Dalam bahagian ini murid sama ada dikehendaki memberi peribahasa yang sesuai
   berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam petikan, memberi maksud peribahasa,
   memadankan peribahasa yang ssuai atau membina ayat berdasarkan peribahasa
   yang diberi.

   Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang
   menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan.

   Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka saling
   membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap
   negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. Sekiranya hal ini
   wujud, maka tiada sesiapa yang untung. Sebaliknya, mereka akan kehilangan segala-
   galanya.
                                      [6 markah]

    Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai
    dengan ayat-ayat tersebut.

   (i)   Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira, tetapi
       dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi.

   (ii)  Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia
       tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja
       lain.

   (iii)  Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita
       berbelanja berlebih-lebihan.
                                       [6 markah]

                                                15
  Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata
  hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong.

Amir :   Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa
      berkomunikasi.

Sofea :  Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan
      bahasa yang betul

Amir :   Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada
      setiap masa dan keadaan kerana (i)…….

Sofea :  Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam
      mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata perpatah
      (ii)…….

Amir :   Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea
      dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii)…….
                                    [6 markah]

  Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan
  maksud ayat tersebut.

  (i)  Orang yang lupa akan asal usulnya.

  (ii)  Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan.

  (iii) Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian
     hari.
                                  [6 markah]

  Berikan maksud peribahasa di bawah.

  (i)  Bahasa Jiwa Banga.

  (ii)  Bagai dakwat dengan pen.

  (iii) Seperti air dalam kolam.
                                      [6 markah]

  Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkkan
  maksud dan penggunaannya.

  (i)  Bagai menantang minyak yang penuh.

  (ii)  Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.

  (iii) Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah.
                                      [6 markah]



                                             16
Latihan 1:
Baca ayat di baah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi
yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

   (i)  Walaupun kebanyakan penduduk kampung tersebut pada mulanya hidup dalam
       kesusahan, mereka tekun bekerja dan sanggup bersusah payah mencari rezeki
       dan hari ini mereka mula mengecap kesenangan.

   (ii)  Kini segala-galanya telah terlambat dan harapannya hancur setelah menegtahui
       anak kesayangannya terlibat dengan dadah.

   (iii) Sikap gemar membaca perlu disemai di peringkat kanak-kanak lagi sekiranya
      kita ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang gemar membaca.
                                       [6 markah]
Cadangan jawapan latihan 1:
   (i) Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu,
      bersenang-senang kemudian.

   (ii)  Nasi sudah menjadi bubur.

   (iii) Melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Latihan 2:
Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan
situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

   (i)  Encik Salim mengenakan faedah yang inggi terhadap pinjaman yang
       diberikannya kepada penduduk kampung.

   (ii)  Sejak akhir-aakhir ini, Encik Chong kelihatan gelisah kerana perniagaannya
       merosot dan dia juga mengalami masalah kewangan.

   (iii) Projek gotong-royong itu telah dirancang oleh penduduk Kampung Wawasan
      tetapi ketua kampung tersebut yang telah mendapat nama.
                                     [6 markah]

Latihan 3:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang
menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan.

    Kita amat digalakkkan melakukan sesuatu pekerjaan itu secara beransur-ansur. Kita boleh
memulakannya secara sedikit demi sedikit sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Kita
mestilah berusaha tanpa jemu dan tidak boleh mengharapkan sesuatu kejayaan itu datang dengan
sendirinya. Sebaliknya, perasaan berputus asa pula tidak seharusnya menguasai diri apabila
kegagalan menjelma kerana setiap masalah yang membelengu itu tentu ada jalan
penyelesaiannya. Sebaik-baiknya biarlah usaha yang kita lakukan itu berterusan sehinggalah
kejayaan yang dimpikan menjadi kenyataan.
                                      [6 markah]

                                              17
Latihan 4:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang
menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan.

    Komitmen kerajaan Rusia dalam usaha melatih angkasawan dari Malaysia merupakan
satu peluang yang dinanti-nantikan. Jika dahulu orang mengatakan bahawa usaha ini hanya
mimpi, namun kini apa-apa yang kita idamkan bakal menjadi realiti. Pada Oktober nanti
angkasawan sulung dari negara kita akan melepasi orbit dan mncul di angkasa lepas. Hal ini
merupakan satu kejayaan besar kepada negara. Program ini menjadikan Malaysia setanding
dengan negara-negera maju di dunia. Untuk mencapai matlamat tersebut, kerajaan telah berusaha
bersungguh-sungguh dengan menyediakan kursus yang berkaitan aeroangkasa di universiti
tempatan.
                                     [6 markah]

Latihan 5:
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama
atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal.

   (i)   Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh, tetapi akhirnya mereka berbaik-
       baik semula. Benarlah kata orang, carik-carik bulu ayam, lama-lama
       bercantum juga.

   (ii)  Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. Tepatlah kata
       peribahasa, bagaimana tepuk, begitulah tarinya.

   (iii)  Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing, akhirnya dia pulang ke
       tempat asalnya, bak kata peribahasa setinggi-tinggi terbang bangau,
       akhirnya hinggap di belakang kerbau jua.

                                       [6 markah]

                     -Tamat-




                                              18

								
To top