Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

استاد الملك عبدالله

VIEWS: 30 PAGES: 11

									‫خليل السريييد‬
‫ملعة الملك عبداهلل في مدينو جده الجديد‬
                     ‫خليل السريييد‬
‫استاد الملك عبداهلل الرياضي في ؛ جدهـ ؛ حلم يصبح حقيقة‬
                        ‫خليل السريييد‬
‫خليل السريييد‬
‫خليل السريييد‬
    ‫وسيكون أستاد جدة مرشحا‬
‫ليكون أفضل أستاد رياضي في الشرق األوسط‬
 ‫وتبلغ طاقته االستيعابية نحو 07 ألف متفرج‬
   ‫وموقعه على شاطئ البحر األحمر‬                  ‫خليل السريييد‬
‫خليل السريييد‬
‫خليل السريييد‬
‫خليل السريييد‬
                 ‫الف مبرًك لكل اىل جده ًلكل السعٌديين ًالعرب‬
                    ‫ًتستاىل جدىـ عرًس البحر االحمر‬
                                ‫خليل السريييد‬
‫غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬  ‫جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــدىـ‬
‫خليل السريييد‬

								
To top