firm6600v5

Document Sample
firm6600v5 Powered By Docstoc
					Firmware van de DVX-6600 Yamada (MT1389DE based) ontleed.Inleiding ..................................................................................................................................... 2
Structuur van de firmware .......................................................................................................... 2
8032 blok .................................................................................................................................... 3
  Versie blok ............................................................................................................................. 3
ARM blok ................................................................................................................................... 5
  ARM bootstrap code .............................................................................................................. 5
  Eerste ingepakte ARM blok ................................................................................................... 6
  Tweede ingepakte ARM blok ................................................................................................ 7
DSP blok ................................................................................................................................... 9
DATA index blok ..................................................................................................................... 12
  Data blok 1 - OSD blok ........................................................................................................ 13
   Header .............................................................................................................................. 13
   OSD blok 1 ....................................................................................................................... 13
   Een Graphic blok .............................................................................................................. 14
   Een FON blok................................................................................................................... 15
   Uitleg 2 kleuren font (=type 0) ......................................................................................... 16
   Uitleg 4 kleuren font (=type 1) ......................................................................................... 17
   OSD blok 2 ....................................................................................................................... 22
  Data blok 2 - MPEG blok ..................................................................................................... 24
   Header .............................................................................................................................. 24
   MPEG plaatje ................................................................................................................... 24
  Data blok 3 - Data blok ........................................................................................................ 25
  Data blok 4 - Sound blok...................................................................................................... 25
  Data blok 5 - Kodak blok ..................................................................................................... 25
Checksum ................................................................................................................................. 26
Display aan de voorkant van de speler ..................................................................................... 27
Map van de firmware file ......................................................................................................... 29
Hardware .................................................................................................................................. 30
Inleiding
Als basis is de firmware van de DVX-6600 van Yamada genomen, de ZDVX6600.BIN uit V5
firmware!!), die precies 1317860 bytes groot is.
Alle adressen en offsets zijn hexadecimaal. Een offset start met een + teken.
Voor het bekijken van de firmware gebruik ik UltraEdit omdat het de inhoud zowel in hex als
ascii weergeeft.

Voor de juistheid van dit stuk sta ik niet in, gebruik is voor eigen risico.
   augustus1957 (at) hotmail.com       (aka lisatv)
   November 2004


Structuur van de firmware
8032 blok
    Versie blok
ARM blok
DSP blok
Data blok
    OSD (On Screen Display) blok
    MPEG blok (bevat de achtergrond plaatjes van de OSD)
    Data blok
    Sound blok
    Kodak blok
CRC32 checksum

Je kan deze structuur zien m.b.v. MTKReMaker , die op het web te vinden is. Na het lezen
van dit stuk weet je voor een deel hoe MTKReMaker de firmware interpreteert!.

De belangrijkste ingang in de firmware is adres 200, daar starten de verwijzingen naar diverse
blokken.

200 – 202 Start van ARM blok
203 – 205 Start van Data blok
206 – 208 Start van ARM blok, idem als 200 – 202
209 – 20b Start adres in RAM van ARM coding
20c – 20e Start van DSP blok

00000200h: FC B2 04 AC 83 0D FC B2 04 B8 01 00 CC E0 09 00

Start ARM blok = 0004b2fc
Start Data blok = 000d83ac
Start DSP blok = 0009e0cc
8032 blok
De 8032 is een 8 bits processor, adresseert met 16 bits en kan 64KB op 1 moment adresseren.
D.m.v. bank switching kan die toegang krijgen tot andere 64KB blokken.

In dit blok zit tevens het versie blok.

Het 8032 blok loopt door tot waar het ARM blok begint (op 4b2fc, zie verderop in dit stuk).

Er zijn 5 8032 processor blokjes:
1    00000 t/m   0ffff        64KB
2    10000 t/m   1ffff        64KB
3    20000 t/m   2ffff        64KB
4    30000 t/m   3ffff        64KB
5    40000 t/m   4b2fb

Het begin van elk blok is identiek, bevat coding voor exception processing , bank switching
enzv.

Range/Bank   0        1         2     3      4
0-1ff     equ       equ        equ    equ     equ
6 x 3 bytes  dif       dif(ff)      dif(ff)  dif(ff)   dif(ff)
11 bytes    equ       equ        equ    equ     equ
11 bytes    dif       dif        dif    dif     dif
-13f4     equ       equ        equ    equ     equ
-1991     dif       dif        dif    dif     dif
-26f0     equ       equ        equ    equ     equ
-eind     dif       dif        dif    dif     dif

Voor bankswitching, zie www.keil.com C51

Bestaat uit:
+0228 ?B_BANK0 t/m ?B_BANK7
+02E8 _SWITCHBANK
+02E9 ?B_SWITCHBANK_A
+02EF t/m +10E6 Transfer table (596 routines)

+2700 ?B_SWITCH0 t/m ?B_SWITCH7

Versie blok

Dit blok herken je aan de .BIN tekst en dan ga je een stukje terug.

+0 de versie
+4 sub versie
+8 8032 versie
+c FirmwareID
+d Firmwarefile
00042c79h: 05 00 03 05 0B 00 00 04 05 00 03 05 00 5A 44 56 ; .............ZDV
00042c89h: 58 36 36 30 30 2E 42 49 4E 00          ; X6600.BIN.


Version    05.00.03.05
Sub-Ver    0B.00.00.04
8032      05.00.03.05
Firmwarefile  ZDVX6600.BIN
ARM blok
De ARM processor is een RISC processor met 2 instructiesets ( ARM & Thumb) en DSP
extentions. Little Endian in deze situatie.

Dit deel bestaat uit een Bootstrap blok gevolgd door 2 blokken die ingepakt zijn m.b.v. de
LZHUF methode.

Het bootstrap blok wijst naar ingepakte blokken 1 en 2.


ARM bootstrap code

+0 de ARM code, start met exception vectors
+20
+24
+28
+2c grootte van alle 3 de ARM blokken bij elkaar
+30 aantal ingepakte blokken
+34 offset naar eerste ingepakte blok
+38 offset naar tweede ingepakte blok
+3c allemaal nullen, einde tabel
+40 vervolg ARM code

0004b2fch:  0E  00  00  EA  0D  00  00  EA  0C  00  00  EA  0B  00  00  EA
0004b30ch:  0A  00  00  EA  00  00  A0  E1  08  00  00  EA  07  00  00  EA
0004b31ch:  B8  01  00  00  01  00  00  00  B8  3A  00  00  D0  2D  05  00
0004b32ch:  02  00  00  00  B8  3A  00  00  24  0B  02  00  00  00  00  00

4b2fc ARM code, start met exception vectors.
4b31c is een laad adres ??
4b320 aantal boot blokken is 1
4b324 size of boot blok is 3ab8
4b328 totale size ARM blokken is 52dd0
4b32c aantal ingepakte blokken is 2
4b330 offset eerste ingepakte blok is 3ab8 , begint dus op 4b2fc+3ab8=4edb4
4b334 offset tweede ingepakte blok is 20b24, begint dus op 4b2fc+20b24=6be20
4b338 nullen, einde tabel
4b33c vervolg ARM code
4edb4 Eerste ingepakte ARM blok
6be20 Tweede ingepakte ARM blok

Start ARM blok + totale size = 4b2fc+52dd0=9e0cc = het begin van het DSP processor blok.

Begint netjes op adres 0 met de 8 exception vectoren.
ROM:00000000           B   loc_0_40
ROM:00000004           B   loc_0_40
ROM:00000008           B   loc_0_40
ROM:0000000C           B   loc_0_40
ROM:00000010           B  loc_0_40
ROM:00000014           NOP
ROM:00000018           B  loc_0_40
ROM:0000001C           B  loc_0_40

ROM:0000002C         number    size of all ARM blocks
ROM:00000030         number    numer of compressed ARM blocks
ROM:00000034         address   first compressed ARM block
ROM:00000038         address   second compressed ARM block
ROM:0000003C         number    zeroes

Bevat strings zoals:
        DCB "Invalid Operation",0
        DCB "Divide By Zero",0
        DCB "Overflow",0
        DCB "Underflow",0
        DCB "Inexact Result",0
        DCB ": Heap memory corrupted",0
        DCB "Unknown signal",0
        DCB "Abnormal termination",0
        DCB "Arithmetic exception: ",0
        DCB "Illegal instruction",0
        DCB "Interrupt received",0
        DCB "Illegal address",0
        DCB "Termination request",0
        DCB "Stack overflow",0
        DCB "Redirect: can't open: ",0
        DCB "Out of heap memory",0
        DCB "User-defined signal 1",0
        DCB "User-defined signal 2",0
        DCB "Pure virtual fn called",0
        DCB "C++ library exception",0
        DCB "MT1369 RESET",0


Eerste ingepakte ARM blok

Na uitgepakt te zijn uiteraard.

Begint netjes op adres 0 met de 8 exception vectoren.

Bevat strings zoals:
        DCB "Abnormal termination",0
        DCB "Arithmetic exception: ",0
        DCB "Illegal instruction",0
        DCB "Interrupt received",0
        DCB "Illegal address",0
        DCB "Termination request",0
        DCB "Stack overflow",0
        DCB "Redirect: can't open: ",0
        DCB "Out of heap memory",0
        DCB "User-defined signal 1",0
        DCB "User-defined signal 2",0
        DCB "Pure virtual fn called",0
        DCB "C++ library exception",0

Tweede ingepakte ARM blok

Na uitgepakt te zijn uiteraard.

Bevat strings zoals:
FileTyp
        DCB "DVDVIDEO-VTSDVDVIDEO-VMG",0
        DCB "ENTRYVCD",0
        DCB "ENTRYSVD",0
    0    DCB "AC3",0
    1    DCB "MP3",0
    2    DCB "MP2",0
    3    DCB "MP1",0
    4    DCB "WAV",0
    5    DCB "JPG",0
    6    DCB "MLP",0
    7    DCB "WMA",0
    8    DCB "ASF",0
    9    DCB "MPG",0
    A    DCB "DAT",0
    B    DCB "VOB",0
    D    DCB "DSD",0
    9    DCB "MPE",0
    9    DCB "M1V",0
    9    DCB "M2V",0
    5    DCB "JPE",0
    C    DCB "AAC",0
    9    DCB "MPEG",0
    5    DCB "JPEG",0
    E    DCB "PMF",0
    F    DCB "CDA",0
    12   DCB "AVI",0
    12   DCB "VID",0
    12   DCB "DIVX",0
    13   DCB "QT",0
    13   DCB "MOV",0
    13   DCB "MP4",0
    14   DCB "M4V",0
    15   DCB "DST",0
    16   DCB "OGG",0
    16   DCB "OGM",0
    17   DCB "RA",0
    17   DCB "RM",0
    17   DCB "RAM",0
17  DCB "RMM",0
17  DCB "RMVB",0
DSP blok
DSP = Digital Signal Processor
+0  Header = Versie tekst, 32 bytes
+20 Body bevat
   Versie nummer, 4 bytes
   Offset tabel naar de DSP blokken
       Offset naar Start van het DSP blok, relatief aan Body, in eenheden van 4 bytes
       Lengte van het DSP blok, in eenheden van 4 bytes
   Het DSP blok zelf.

0009e0cch:  24  52  65  76  69  73  69  6F  6E  3A  3A  20  32  20  20  20 ; $Revision:: 2
0009e0dch:  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  24 ;         $
0009e0ech:  03  03  01  27  B0  E8  00  00  78  00  00  00  00  40  00  00
0009e0fch:  78  40  00  00  A0  00  00  00  18  41  00  00  62  01  00  00
0009e10ch:  7A  42  00  00  0F  0A  00  00  89  4C  00  00  CD  00  00  00
0009e11ch:  56  4D  00  00  7E  01  00  00  D4  4E  00  00  23  04  00  00
0009e12ch:  F7  52  00  00  DA  1F  00  00  D1  72  00  00  2A  13  00  00
0009e13ch:  FB  85  00  00  00  00  00  00  FB  85  00  00  DF  08  00  00
0009e14ch:  DA  8E  00  00  00  00  00  00  DA  8E  00  00  E4  11  00  00
0009e15ch:  BE  A0  00  00  18  08  00  00  D6  A8  00  00  18  0A  00  00
0009e16ch:  EE  B2  00  00  4B  0A  00  00  39  BD  00  00  C2  09  00  00
0009e17ch:  FB  C6  00  00  00  00  00  00  FB  C6  00  00  EF  0A  00  00
0009e18ch:  EA  D1  00  00  20  0B  00  00  0A  DD  00  00  00  00  00  00
0009e19ch:  0A  DD  00  00  00  00  00  00  0A  DD  00  00  00  00  00  00
0009e1ach:  0A  DD  00  00  F6  05  00  00  00  E3  00  00  4A  01  00  00
0009e1bch:  4A  E4  00  00  7A  02  00  00  C4  E6  00  00  A3  00  00  00
0009e1cch:  67  E7  00  00  00  00  00  00  67  E7  00  00  00  00  00  00
0009e1dch:  67  E7  00  00  3F  01  00  00  A6  E8  00  00  03  00  00  00
0009e1ech:  A9  E8  00  00  03  00  00  00  AC  E8  00  00  00  00  00  00
0009e1fch:  AC  E8  00  00  00  00  00  00  AC  E8  00  00  04  00  00  00
0009e20ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  B0  E8  00  00  00  00  00  00
0009e21ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  B0  E8  00  00  00  00  00  00
0009e22ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  B0  E8  00  00  00  00  00  00
0009e23ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  B0  E8  00  00  00  00  00  00
0009e24ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  B0  E8  00  00  00  00  00  00
0009e25ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  B0  E8  00  00  00  00  00  00
0009e26ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  B0  E8  00  00  00  00  00  00
0009e27ch:  B0  E8  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
0009e28ch:  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
0009e29ch:  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
0009e2ach:  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
0009e2bch:  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00


Label
    +0 Versie tekst = Revision:: 2
Body
    +0 Versie nummer = 3.3.1.27
    +4 grootte van de body in woorden, e8b0 * 4 = 3a2c0 bytes = 238272 (decimaal) bytes
    +8 index van DSP blokken
        Blok 1 start op 9e0ec + (78 * 4) = 9e2cc
        Lengte blok 1 = 4000 * 4 = 10000 bytes
        Blok 2 start op 9e0ec + (4078 * 4) = ae2cc
        Lengte blok 2 = a0 * 4 = 280 bytes
        Enzv
        Er blijken dan 59 blokken te zijn, waarvan diverse een lengte van 0
Start adres  -> Blok nr,    grootte in (dec) bytes

 0x09E2CC  ->  Blok  01,  65536 bytes.
 0x0AE2CC  ->  Blok  02,  640 bytes.
 0x0AE54C  ->  Blok  03,  1416 bytes.
 0x0AEAD4  ->  Blok  04,  10300 bytes.
 0x0B1310  ->  Blok  05,  820 bytes.
 0x0B1644  ->  Blok  06,  1528 bytes.
 0x0B1C3C  ->  Blok  07,  4236 bytes.
 0x0B2CC8  ->  Blok  08,  32616 bytes.
 0x0BAC30  ->  Blok  09,  19624 bytes.
 0x0BF8D8  ->  Blok  10,  0 bytes.
 0x0BF8D8  ->  Blok  11,  9084 bytes.
 0x0C1C54  ->  Blok  12,  0 bytes.
 0x0C1C54  ->  Blok  13,  18320 bytes.
 0x0C63E4  ->  Blok  14,  8288 bytes.
 0x0C8444  ->  Blok  15,  10336 bytes.
 0x0CACA4  ->  Blok  16,  10540 bytes.
 0x0CD5D0  ->  Blok  17,  9992 bytes.
 0x0CFCD8  ->  Blok  18,  0 bytes.
 0x0CFCD8  ->  Blok  19,  11196 bytes.
 0x0D2894  ->  Blok  20,  11392 bytes.
 0x0D5514  ->  Blok  21,  0 bytes.
 0x0D5514  ->  Blok  22,  0 bytes.
 0x0D5514  ->  Blok  23,  0 bytes.
 0x0D5514  ->  Blok  24,  6104 bytes.
 0x0D6CEC  ->  Blok  25,  1320 bytes.
 0x0D7214  ->  Blok  26,  2536 bytes.
 0x0D7BFC  ->  Blok  27,  652 bytes.
 0x0D7E88  ->  Blok  28,  0 bytes.
 0x0D7E88  ->  Blok  29,  0 bytes.
 0x0D7E88  ->  Blok  30,  1276 bytes.
 0x0D8384  ->  Blok  31,  12 bytes.
 0x0D8390  ->  Blok  32,  12 bytes.
 0x0D839C  ->  Blok  33,  0 bytes.
 0x0D839C  ->  Blok  34,  0 bytes.
 0x0D839C  ->  Blok  35,  16 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  36,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  37,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  38,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  39,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  40,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  41,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  42,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  43,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  44,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  45,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  46,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  47,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  48,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  49,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  50,  0 bytes.
 0x0D83AC  ->  Blok  51
 0x0D83AC  ->  Blok  52
 0x0D83AC  ->  Blok  53
 0x0D83AC  ->  Blok  54
 0x0D83AC  ->  Blok  55
 0x0D83AC  ->  Blok  56
 0x0D83AC  ->  Blok  57
 0x0D83AC  ->  Blok  58
 0x0D83AC  ->  Blok  59
In diverse DSP blokken staan LUT’s. LUT is Look Up Table, een term uit het DSP jargon.
Een DSP blok heeft een header (12 bytes) en daarbinnen liggen o.a. een aantal LUT’s.
Een LUT is een tabel met 32 bits waarden waarvan maar 24 bits in gebruik zijn. Dat zie je aan
het hex patroon xx xx xx 00 xx xx xx 00 xx xx xx 00 xx xx xx 00.
De waarden signed fixed point 24 bits getallen, liggend tussen -1 en ~1.
Bit 23 is het sign en bits 0 t/m 22 de fractie.
0.0=0x000000 0.25=0x200000 0.5=0x400000 ~1.0=0x7FFFFF
-1.0=0x800000 -0.5=0xC00000 -0.25=0xE00000 enzv

De onderstaande functies kun je in C b.v. omzetten naar hex (maal 2^23) en de bytes achterste
voren zetten (little endian).

Blokken 2,3,4,5,6 en 9 bestaan compleet uit LUT’s.

ae2cc blok 02
ae54c blok 03
aead4 blok 04
   aef60 Functie B
   aefd8 Functie A
b1310 blok 05
b1644 blok 06
bac30 blok 09
   baeb0 Functie A
   baec4 Functie B
   bb8d8 Functie C


Functie A   x=[0:4] f(x)= .5 * 2^((1-x)/2)

0000  0.70710678   005A827A   7A  82  5A  00
0001  0.50000000   00400000   00  00  40  00
0002  0.35355339   002D413D   3D  41  2D  00
0003  0.25000000   00200000   00  00  20  00
0004  0.17677670   0016A09E   9E  A0  16  00

Functie B   x=[0:4] f(x)= .5 * 2^((1-x)/4)

0000  0.59460356   004C1BF8   F8  1B  4C  00
0001  0.50000000   00400000   00  00  40  00
0002  0.42044821   0035D13F   3F  D1  35  00
0003  0.35355339   002D413D   3D  41  2D  00
0004  0.29730178   00260DFC   FC  0D  26  00

Functie C   x=[0:4095] f(x) = sin((PI/2)*(x/4096))

0000  0.00000000   00000000   00  00  00  00
0001  0.00038350   00000C91   91  0C  00  00
0002  0.00076699   00001922   22  19  00  00
0003  0.00115049   000025B3   B3  25  00  00
0004  0.00153398   00003244   44  32  00  00
DATA index blok
+0   aantal data blokken * 2

000d83ach: 0A 00 00 00   18 36 01 00  22 36 01 00  0F 59 00 00
000d83bch: 31 8F 01 00   44 00 00 00  75 8F 01 00  B9 07 00 00
000d83cch: 2E 97 01 00   DF 0E 00 00Aantal data blokken = a / 2 = 5
Blok 1 Start op d83ac + a * 4 = d83d4
    Lengte = 13618 * 4 = 4d860 = 317536 decimaal
Blok 2 start op d83ac + 13622 * 4 = 125c34
    Lengte = 590f * 4 = 1643c = 91196 decimaal bytes
Blok 3 Start op d83ac + 18f31 * 4 = 13C070
    Lengte = 44 * 4 = 110 = 272 decimaal bytes
Blok 4 start op d83ac + 18f75 * 4 = 13C180
    Lengte = 7b9 * 4 = 1ee4 = 7908 decimaal bytes
Blok 5 start op d83ac + 1972e * 4 = 13e064
    Lengte = edf * 4 = 3b7c = 15228 decimaal bytes

Na analyse van de inhoud van de data blokken blijkt:

Blok#     Bevat        start op
  1       OSD blok     D83D4
  2       MPEG blok     125C34
  3       Data blok     13C070
  4       Sound blok    137C180
  5       Kodak blok    13E064
Data blok 1 - OSD blok

Dit blok bevat een header en 2 OSD blokken, beide beginnende met de string MTKOSD

Eerst blok bevat de fonts (de characters maps enzv), het tweede blok de OSD teksten (die o.a.
setup menu’s vormen).


Header

000d83d4h: 58 D8 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

OSD blok 1

000d83e4h: 4D 54 4B 4F 53 44 20 30 2E 31 00 00 74 24 02 00 ; MTKOSD 0.1..t$..
000d83f4h: 46 4F 4E                    ; FON


[mtkosd]=d83e4
+0 8 bytes ascii MTKOSD 0.1
+c offset naar verwijsblok op 22474
+10 3 bytes ascii FON

Verwijsblok op d83e4+22474=fa858

000fa858h: 06 00 00 00 10 00 00 00 1C 44 00 00 F8 FB 00 00
000fa868h: E0 52 01 00 8C 63 01 00 98 7B 01 00 31 00 00 00

000fa878h:  E0  B2  01  00  40  B4  01  00  98  B5  01  00  B8  B6  01  00
000fa888h:  84  B7  01  00  BC  B8  01  00  D0  B9  01  00  A4  BA  01  00
000fa898h:  3C  BB  01  00  8C  C2  01  00  BC  C5  01  00  2C  C7  01  00
000fa8a8h:  60  C8  01  00  94  C9  01  00  B8  CA  01  00  98  CB  01  00
000fa8b8h:  A0  CC  01  00  1C  CE  01  00  14  CF  01  00  A0  D0  01  00
000fa8c8h:  FC  D1  01  00  04  D3  01  00  04  D4  01  00  8E  D8  01  00
000fa8d8h:  2E  EC  01  00  4A  FE  01  00  AA  00  02  00  BA  04  02  00
000fa8e8h:  76  07  02  00  E6  0A  02  00  9A  0D  02  00  0E  10  02  00
000fa8f8h:  C2  10  02  00  76  11  02  00  EE  11  02  00  66  12  02  00
000fa908h:  22  14  02  00  DE  15  02  00  1E  17  02  00  5E  18  02  00
000fa918h:  DA  19  02  00  2A  1A  02  00  7A  1A  02  00  CA  1A  02  00
000fa928h:  1A  1B  02  00  EE  1D  02  00  9A  1F  02  00  5E  21  02  00
000fa938h:  CE  22  02  00


+0 = 6 is aantal FON blokken
+4 = 10 = offset, [mtkosd]+10= d83f4 -> wijst naar tekst FON
+8 = 441c = offset, [mtkosd]+441c= dc800 -> wijst naar tekst FON
+C = fbf8 = offset, [mtkosd]+fbf8= e7fdc -> wijst naar tekst FON
+10 = 152e0 = offset, [mtkosd]+152e0= ed6c4 -> wijst naar tekst FON
+14 = 1638c = offset, [mtkosd]+1638c= ee770 -> wijst naar tekst FON
+18 = 17b98 = offset, [mtkosd]+17b98= eff7c -> wijst naar tekst FON
+1C = 31 = 49 dec = aantal Graphic blokken

Offset  naam        pixels             grootte
+20   Graphic 1     28*1E=40*30
+24   Graphic 2     28*1E=40*30
+28   Graphic 3     28*1E=40*30
+2C  Graphic 4  28*1E=40*30
+30  Graphic 5  28*1E=40*30
+34  Graphic 6  28*1E=40*30
+38  Graphic 7  28*1E=40*30
+3C  Graphic 8  28*1E=40*30
+40  Graphic 9  84*4A=132*74
+44  Graphic 10  E0*2C=224*44
+48  Graphic 11  28*1E=40*30
+4C  Graphic 12  28*1E=40*30
+50  Graphic 13  28*1E=40*30
+54  Graphic 14  28*1E=40*30
+58  Graphic 15  40*20=64*32
+5C  Graphic 16  40*20=64*32
+60  Graphic 17  60*20=96*32
+64  Graphic 18  44*20=68*32
+68  Graphic 19  60*20=96*32
+6C  Graphic 20  44*20=68*32
+70  Graphic 21  40*20=64*32
+74  Graphic 22  40*20=64*32
+78  Graphic 23  94*58=148*88
+7C  Graphic 24  84*5B=132*91
+80  Graphic 25  84*5B=132*91
+84  Graphic 26  38*38=56*56
+88  Graphic 27  38*38=56*56
+8C  Graphic 28  38*38=56*56
+90  Graphic 29  38*38=56*56
+94  Graphic 30  38*38=56*56
+98  Graphic 31  38*38=56*56
+9C  Graphic 32  18*39=24*57
+A0  Graphic 33  18*39=24*57
+A4  Graphic 34  28*12=40*18
+A8  Graphic 35  28*12=40*18
+AC  Graphic 36  38*2E=56*46
+B0  Graphic 37  38*2E=56*46
+B4  Graphic 38  3E*39=62*57
+B8  Graphic 39  3E*39=62*57
+BC  Graphic 40  40*39=64*57
+C0  Graphic 41  10*10=16*16  80 bytes
+C4  Graphic 42  10*10=16*16  80 bytes
+C8  Graphic 43  10*10=16*16  80 bytes
+CC  Graphic 44  10*10=16*16  80 bytes
+D0  Graphic 45  38*38=56*56  724 bytes
+D4  Graphic 46  28*1E=40*30  428 bytes
+D8  Graphic 47  28*1E=40*30  428 bytes
+DC  Graphic 48  28*1E=40*30  368 bytes
+E0  Graphic 49  28*1E=40*30


Een Graphic blok
Als voorbeeld neem ik Graphic 41: (begint op 219da + [mtkosd] = f9dbe)

000f9dbeh:  10  00  10    00  37  17  48  00  64  7A  51  00  00  90  00  00
000f9dceh:  78  00  78    00  00  01  00  01  00  01  00  01  00  01  00  01
000f9ddeh:  00  01  00    01  00  01  00  01  00  01  00  01  00  01  00  01
000f9deeh:  00  01  00    01  2C  00  29  00  27  00  26  00  25  00  24  00
000f9dfeh:  23  00  22    00  22  00  21  00  21  00  21  00  00  00  00  00

+0 2 bytes, breedte in pixels 0x10 = 16
+4 2 bytes, hoogte in pixels 0x10 = 16
+6 48 bytes, 3 x 16 kleuren, RR GG BB formaat, varieert van 00 00 00 t/m FF FF FF
Per byte: 4 bits kleur, 4 bits lengte, 00 = basis kleur rest van de rij
2c = 12 pixels kleur 2, 00 = rest    XXXXXXXXXXXX
29 = 9 pixels kleur 2, 00 = rest    XXXXXXXXX
27 = 7 pixels kleur 2, 00 = rest    XXXXXXX
26 = 6 pixels kleur 2, 00 = rest    XXXXXX
25 = 5 pixels kleur 2, 00 = rest    XXXXX
24 = 4 pixels kleur 2, 00 = rest    XXXX
23 = 3 pixels kleur 2, 00 = rest    XXX
22 = 2 pixels kleur 2, 00 = rest    XX
22 = 2 pixels kleur 2, 00 = rest    XX
21 = 1 pixel kleur 2, 00 = rest     X
21 = 1 pixel kleur 2, 00 = rest     X
21 = 1 pixel kleur 2, 00 = rest     X
00 = rest
00 = rest
00 = rest
00 = rest

Een FON blok

+0 ascii FON
+3 type font, 0 = 2 kleuren font, 1=4 kleuren font
Font type 0
    +7 2 bytes lang, aantal tekens in het font
    +9 aantal pixels, de breedte van een teken
    +a aantal pixels, de hoogte van een teken
Font type 1
    +7 2 bytes lang, aantal tekens in het font
    +a aantal pixels, de hoogte van een teken

000d83f4h:  46  4F  4E  01  DB  05  02  29  01  00  1E            ;  FON
000dc800h:  46  4F  4E  01  63  07  02  77  01  00  1E            ;  FON
000e7fdch:  46  4F  4E  01  13  04  02  01  01  28  20            ;  FON
000ed6c4h:  46  4F  4E  01  9F  00  02  1D  00  00  1E            ;  FON
000ee770h:  46  4F  4E  00  0A  00  01  80  00  10  18            ;  FON
000eff7ch:  46  4F  4E  01  0F  05  02  00  01  00  1E            ;  FON


Fon  aantal tekens    aantal kleuren size in pixels gebruik
1   297         4       variabel x 30 MPEG4 ondertitels - Normal
2   375         4       variabel x 30
3   257         4       variabel x 32
4   29          4       variabel x 30
5     128     2       16 x 24    bestandsnamen in browser op TV scherm
6     256     4       variabel x 30 MPEG4 ondertitels – Oost Europa


Uitleg 2 kleuren font (=type 0)

Als voorbeeld neem ik FON blok 5 uit de firmware. In de FON header staat al dat elk teken
16 bij 24 pixels is.
Bij 2 kleuren systeem, bit=0 is kleur 1, bit=1 is kleur 2, heb je per teken 16*24/8 = 48 bytes
nodig.
Laten we een uitroepteken ! opbouwen. ! is het 33ste teken in de ascii tabel.

De ! begint op adres eedab = 21 x 30 + ee770 + b ( 33 x 48 + [FON5] + 11 bytes van de
header).

000eedabh: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 03 00 03 00
000eedbbh: 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 00 00 00 00
000eedcbh: 03 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Zetten we dit in een overzicht van 24 regels bij 16 bits (=2 bytes).

00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
03  00  00000011  00000000     XX
03  00  00000011  00000000     XX
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000
00  00  00000000  00000000

Laten we de i opbouwen. De i is het 105de teken in de ascii tabel.

De i begint op adres efb2b = 69 x 30 + ee770 + b ( 105 x 48 + [FON5] + 11 bytes van de
header).

000efb2bh: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 03 00 00 00 00 00
000efb3bh: 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00
000efb4bh: 03 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Zetten we dit in een overzicht van 24 regels bij 16 bits (=2 bytes).
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
03  00  00000011   00000000         XX
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
00  00  00000000   00000000
Uitleg 4 kleuren font (=type 1)

Er zijn 2 aspecten 1) hoe het teken te vinden en 2) hoe is dat teken dan gecodeerd.
In de uitleg gebruiken we FON blok 1 in de firmware.

Het vinden van een teken.

Het begint weer met de FON header van b (= 11) bytes lang.
000d83f4h: 46 4F 4E 01 DB 05 02 29 01 00 1E                          ; FON


Gevolgd door tabel met 1 byte per teken, welke het aantal pixels aangeeft in de breedte
(pixelbreedte tabel).
Teken 33 van de ascii tabel (uitroepteken) heeft een breedte van 8 pixels, zie adres d83ff plus
21 (=33 dec) = d8420.

000d83ffh:  08  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
000d840fh:  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  14  08
000d841fh:  10  08  0C  10  10  18  14  08  0C  0C  10  10  08  10  08  10
000d842fh:  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  08  08  10  10  10  10


De header van FON1 start op d83f4
Er begint een offset tabel op startFON + (( header-size + 3 + aantal tekens in font) & fffc)
Op d83f4 + ((b + 3 + 129) & FFFC) -> op d83f4 + (137 & fffc) = d83f4+134= d8528

Hier het begin van die offsettabel
000d8528h: 00 00 00 00 02 00 00 00 3E 00 00 00 7A 00 00 00
000d8538h: B6 00 00 00 F2 00 00 00 2E 01 00 00 6A 01 00 00
000d8548h:  A6  01  00  00  E2  01  00  00  1E  02  00  00  5A  02  00  00
000d8558h:  96  02  00  00  D2  02  00  00  0E  03  00  00  4A  03  00  00
000d8568h:  86  03  00  00  C2  03  00  00  FE  03  00  00  3A  04  00  00
000d8578h:  76  04  00  00  B2  04  00  00  EE  04  00  00  2A  05  00  00
000d8588h:  66  05  00  00  A2  05  00  00  DE  05  00  00  1A  06  00  00
000d8598h:  56  06  00  00  92  06  00  00  CE  06  00  00  D9  06  00  00
000d85a8h:  DB  06  00  00  DF  06  00  00  05  07  00  00  1A  07  00  00
000d85b8h:  53  07  00  00  97  07  00  00  ED  07  00  00  F8  07  00  00


Hierna komt de tekentabel.

000d89d0h:  03  C1  01  C1  3E  53  E5  A2  FA  5A  72  67  A5  A7  26  7A
000d89e0h:  5A  7A  15  A7  A5  A7  A1  5A  7A  5A  7A  15  A7  A5  A7  A1
000d89f0h:  5A  7A  5A  7A  15  A7  A5  A7  A1  5A  7A  5A  7A  15  A7  A5
000d8a00h:  A7  26  7A  5A  72  67  A5  A2  FA  53  E5  3E  01  85  01  C1
000d8a10h:  3E  53  E5  A2  FA  5A  72  67  A5  A7  26  7A  5A  7A  15  A7
000d8a20h:  A5  A7  A1  5A  7A  5A  7A  15  A7  A5  A7  A1  5A  7A  5A  7A
000d8a30h:  15  A7  A5  A7  A1  5A  7A  5A  7A  15  A7  A5  A7  26  7A  5A
000d8a40h:  72  67  A5  A2  FA  53  E5  3E  01  85  01  C1  3E  53  E5  A2
000d8a50h:  FA  5A  72  67  A5  A7  26  7A  5A  7A  15  A7  A5  A7  A1  5A
enzv

Codering van een teken.

De tekens zijn ‘rle compressed’ gecodeerd, zie ook http://dvd.sourceforge.net/dvdinfo/spu.html

Er zijn daarin 4 formaten, afhankelijk van het aantal gelijkgekleurde pixels achter elkaar.

Aantal gelijke pixels aantal bits  formaat
  1–3         4       nncc
  4 – 15       8       00nnnncc
 16 – 63       12      0000nnnnnncc
 64 – 255       16      000000nnnnnnnncc
Waarin n het aantal gelijke pixels achter elkaar is en cc de kleurkode (0 t/m 3).
Er is 1 uitzondering op het formaat: 00000000000000cc = alle pixels tot het einde van de
regel hebben kleur cc.

Het 33ste teken van de ascii tabel , het uitroepteken (als voorbeeld) start op d89d0 + 6df
(33ste offset in offset table) = d90af en gaat door tot d89d0 + 705 (34ste offset) = d90d5.

000d90afh: 0A 11 E5 1E 5A FA 5A FA 5A FA 5A FA 5A FA 5A FA
000d90bfh: 5A FA 5A FA 5A FA 5A FA 5A FA 51 E5 AF A5 AF A5
000d90cfh: AF A5 1E 51 E0 C5

Decodering:

Bytes  formaat binair              pixels en kleuren
0a 1  0000 101000 01              40 pixels kleur 1
1e   00 0111 10                7 pixels kleur 2
5 1e  01 01 + 00 0111 10            1 pixel kleur 1 + 7 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010               1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10              3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010               1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10              3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010               1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10              3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010         1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10        3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
51 e5  01 01 + 00 0111 10 + 0101  1 pixel kleur 1 + 7 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11        2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01        2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11        2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01        2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11        2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01        2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
1e   00 0111 10         7 pixels kleur 2
51 e  01 01 + 00 0111 10     1 pixel kleur 1 + 7 pixels kleur 2
0 C5  00 00110001 01       49 pixels kleur 1

Totaal pixels 40+49+73+1+77=240 -> 8 bij 30. De 8 staat in de pixelbreedte tabel.

11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
22222221
22222221
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22222221
22333221       XXX
22333221       XXX
22333221       XXX
22222221
22222221
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111

Goed kijken en je ziet hierboven een uitroepteken!! Kleur 1 kun je de achtergrondkleur
noemen.

Het 105de teken , de letter i (als 2de voorbeeld) start op d89d0 + 14f4 (105de offset in offset
table) = d9ec4 en gaat door tot d89d0 + 151a (106de offset) = d9eea.

Teken i heeft een breedte van 8 pixels, zie adres d83ff + 69 = d8468 in de breedte tabel.

000d9ec4h: 0A 11 E5 1E 5A FA 5A FA 5A FA 51 E5 AF A5 AF A5
000d9ed4h: AF A5 AF A5 AF A5 AF A5 AF A5 AF A5 AF A5 AF A5
000d9ee4h: AF A5 1E 51 E0 C5

0a 1  0000 101000 01        72 pixels kleur 1
1e   00 0111 10          7 pixels kleur 2
5 1e  01 01 + 00 0111 10      1 pixel kleur 1 + 7 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010          1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10         3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010          1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10         3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
5a   0101 + 1010          1 pixel kleur 1 + 2 pixels kleur 2
Fa   11 11 + 10 10         3 pixels kleur 3 + 2 pixels kleur 2
51 e5  01 01 + 00 0111 10 + 0101   1 pixel kleur 1 + 7 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01         2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11         2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01    2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
Af   10 10 + 11 11    2 pixels kleur 2 + 3 pixels kleur 3
A5   10 10 + 01 01    2 pixels kleur 2 + 1 pixel kleur 1
1e   00 0111 10      7 pixels kleur 2
51 e  01 01 + 00 0111 10  1 pixel kleur 1 + 7 pixels kleur 2
0 C5  00 00110001 01    49 pixels kleur 1


11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
22222221
22222221
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22222221
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22333221      XXX
22222221
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
OSD blok 2
000fa93ch: 4D 54 4B 4F 53 44 20 30 2E 31 00 00 94 B2 02 00 ; MTKOSD 0.1

[mtkosd]=fa93c
+0 8 bytes ascii MTKOSD 0.1
+a 4 bytes offset naar taal index blok, fa93c + 2b294 = 125bd0

Taal index blok

00125bd0h:  0B  00  00  00  10  00  00  00  F4  4B  00  00  74  7D  00  00
00125be0h:  6C  C0  00  00  E4  02  01  00  20  46  01  00  18  88  01  00
00125bf0h:  F0  B8  01  00  A8  FB  01  00  48  2A  02  00  20  84  02  00
00125c00h:  DC  10  00  00  C0  5C  00  00  40  8E  00  00  38  D1  00  00
00125c10h:  B0  13  01  00  EC  56  01  00  E4  98  01  00  BC  C9  01  00
00125c20h:  74  0C  02  00  14  3B  02  00  EC  94  02  00


+0 4 bytes, aantal OSD talen = b = 11 stuks
Voor elke OSD taal: 4 bytes offset naar taal index
Voor elke OSD taal: 4 bytes, offset naar de tekst items

Deze offsets zij t.o.v. het mtkosd blok (op fa93c)

Taal# Taal               index                    data
               Offset       adres        offset         adres
0   Engels        10         fa94c        10dc          fba18
1   ?           4bf4                   5c70
2   Frans         7d74                   8e40
3   Duits         c06c                   d138
4   Spaans        102e4                  113b0
5   Italiaans       14620                  156ec
6   Nederlands      18818                  198e4
7   Portugees       1b8f0                  1c9bc
8   Zweeds        1fba8                  20c74
9   ?           22a48                  23b14
10   ?           28420                  294ec

Taal index:

Een OSD taal bestaat uit teksten, zg.n. tekst items.
Deze index heeft per taal een verwijzing naar weer een index die elk afzonderlijk tekst item
aanwijst.
+0 4 bytes, aantal tekst items in dit menu
Daarna , 4 bytes, offsets naar menu item, aantal staat in +0

Index tekst items taal 0 staat op fa94c: aantal tekst items is 0x432 is 1074 decimaal.

000fa94ch: 32 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 11 00 00 00
000fa95ch: 18 00 00 00 22 00 00 00 29 00 00 00 32 00 00 00
000fa96ch: 3C 00 00 00 47 00 00 00 51 00 00 00 58 00 00 00


Een tekst item (hier als voorbeeld text item #1 in data van taal 0):
Staat op fba18 (data taal 0) + 11 (tweede offset in index taal 0) = fba29.

000fba29h: 04 04 00 4F 70 65 6E                   ; ...Open

Elke string wordt voorafgegaan door 3 bytes.
+0 = lengte van de string
+1 = lengte van ???
+2 = meestal 0, heeft met het font te maken
Op +3 staat de string zelf
Data blok 2 - MPEG blok

Bevat 1 of meerdere MPEG achtergrond plaatjes, eigenlijk stilstaande video frames.

Header

Begint met een header, op 125c34, zie ook Data Index blok.
Op plus 0 staat het aantal, 3 stuks.

00125c34h: 03 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 D2 E5 00 00
00125c44h: 4D 21 01 00 24 64 01 00


MPEGnr    start adres
 1        18 + 125c34 = 125c4c
 2        18 + 125c34 + e5d2 = 13421e
 3        18 + 125c34 + 1214d = 137d99


MPEG plaatje

Indeling van mpeg plaatje, zie ook http://dvd.sourceforge.net/dvdinfo/mpeghdrs.html, daar
staan meer details.

Sequence header MPEG
+0  00 00 01 b3
+4  size horizontal en vertikaal
+7  aspect ratio en frame rate

User data
+0   00 00 01 b2

Sequence end
+0  00 00 01 b7

Het eerste mpeg plaatje start op 125c4c, te herkennen aan:
Sequence header
+0   00 00 01 b3
+4   2d0 240 size is 720 bij 576
+7   23 is 4:3 aspect en 25 frames/sec
Enzv

Sequence end staat op 13421b
+0  00 00 01 b7

Het tweede mpeg plaatje start op 13421e, te herkennen aan
Sequence header
+0   00 00 01 b3
+4   2d0 1e0 size is 720 bij 480
Enzv
Derde plaatje start op 137d99, 720 bij 480

Wat wel apart is; MPEG plaatjes 1, 2 en 3 liggen aansluitend in blok 2, de 4de ligt in blok 5.
Data blok 3 - Data blok

???


Data blok 4 - Sound blok

Begint met een header.

+0 aantal sub-blokken = 4
+4 header size ( 2c = c + aantal sub-blokken * 8)
Per sub-blok
    +0   soort inhoud, 00 00 00 00 = mp3
    +4   offset, start sub-blok = start sound blok + headersize + offset

0013c180h: 04 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0013c190h: 2F 09 00 00 00 00 00 00 CC 18 00 00 00 00 00 00
0013c1a0h: 9D 1E 00 00 01 00 00 00 B7 1E 00 00


        soort         lengte
Blok  1    00 00 00 00      2F 09 00 00 = 2351 decimaal
    2    00 00 00 00      CC 18 00 00 = 6348 - 2351 = 3997 decimaal
    3    00 00 00 00      9D 1E 00 00 = 7837 – 6348 = 1489
    4    01 00 00 00      B7 1E 00 00 = 7863 – 7837 = 26 decimaal

Sub-blok    Start                Inhoud
1       13c180 + 2c + 0 =13c1ac       mp3
2       13c180 + 2c +92f = 13cadb      mp3
3       13c180 + 2c + 18cc =13da78      mp3
4       13c180 + 2c + 1e9d = 13e049     onbekend

Data blok 5 - Kodak blok

Dit blok heeft géén header, bevat alleen het MPEG plaatje:
Zie’ Data blok 2 – MPEG blok’ voor indeling van een MPEG plaatje.
Dit plaatje start op 13e064, en is 720 bij 480 pixels.


Checksum
De laatste 4 bytes in het bestand, dit is de crc32 checksum.
De bestandsgrootte is altijd een veelvoud van 4.
Display aan de voorkant van de speler
Op het display van de speler zelf, aan de voorkant rechts, komen zo nu en dan korte teksten te
staan, zoals ‘OPEN’ en ‘CLOSE’. Dit noem ik voor de eenvoud de ODD, de On Device
Display.

Dat is een zogenaamd 7 segments display, met plaats voor 7 posities.


       a

    f      b

       g

    e      c

       d

Met deze 7 segmenten kun je tekens maken.
0 = segment is uit, 1 = segment is aan.
1 teken is 1 byte groot, bit patroon = 0gfedcba

Bits     Hex    Teken  Teken#   Bits      Hex  Teken  Teken#
00111111   3f    0    00     00000110    06   1    01
01011011   5b    2    02     01001111    4f   3    03
01100110   66    4    04     01101101    6d   5    05
01111101   7d    6    06     00000111    07   7    07
01111111   7f    8    08     01101111    6f   9    09
00000000   00    spatie  0a     01110111    77   A    0b
01111100   7c    b    0c     00111001    39   C    0d
01011000   58    c    0e     01011110    5e   d    0f
01111001   79    E    10     01110001    71   F    11
01101111   6f    g    12     01110110    76   H    13
00110000   30    I    14     00011111    1f   J    15
00111000   38    L    16     00110111    37   n    17
00111111   3f    O    18     01110011    73   P    19
01100111   67    q    1a     01010000    50   r    1b
01101101   6d    S    1c     01111000    78   t    1d
00111110   3e    U    1e     01100110    66   4    1f
01101110   6e    y    20     00001000    08   _    21
10110110   b6    ||    22     10001100    86   |    23
00000000   00    spatie  24     00000000    00   spatie  24
01011100   5c    blokje  25

Hier komt de tabel met Hex teken code’s , index is het teken#.
00042aa7h: 3F 06 5B 4F 66 6D 7D 07 7F 6F 00 77 7C 39 58 5E
00042ab7h: 79 71 6F 76 30 1F 38 37 3F 73 67 50 6D 78 3E 66
00042ac7h: 6E 08 B6 86 00 00 5C
Hier nog een tabel met tekstjes voor op de VFD:

00042a05h:  24  1C  1D  18  19  24  13  18  16  0F  01  0A  24  19  16  0B
00042a15h:  20  01  0A  01  0A  24  1B  18  18  1D  27  14  1D  16  10  0A
00042a25h:  0A  1D  06  17  18  0F  14  1C  0D  06  1E  17  0F  14  1C  0D
00042a35h:  24  18  19  10  17  27  16  18  1C  10  0A  0A  0D  33  1F  0E
00042a45h:  0F  24  1C  1F  0E  0F  24  16  18  0B  0F  33  18  11  11  01
00042a55h:  0A  24  15  10  19  12  24  19  21  0E  0F  33  10  1B  1B  33
00042a65h:  1E  19  12  18  0F  12  10  1C  1D  0A  0A  14  23  19  0C  0E
00042a75h:  01  0A  00


Adres       Teken#’s           Tekst

42a06       1C 1D 18 19          StOP
42a0c       13 18 16 0F          HOLd
42a12       19 16 0B 20          PLAy
42a1b       1B 18 18 1D          rOOt
42a20       14 1D 16 10          ItLE
42a28       17 18 0F 14 1C 0D       nOdISC
42a2f       1E 17 0F 14 1C 0D       UndISC
42a36       18 19 10 17          OPEn
42a3b       16 18 1C 10          LOSE
42a43       1F 0E 0F           4cd
42a47       1C 1F 0E 0F          S4cd
42a4c       16 18 0B 0F          LOAd
42a51       18 11 11           OFF
42a57       15 10 19 12          JEPg
42a5c       19 21 0E 0F          P_cd
42a61       10 1B 1B           Err
42a65       1E 19 12           UPg
Map van de firmware file
Start  Inhoud              Lengte
Hex               Hex        Decimaal

000000  Pagina 0 8032 code   10000       65536
010000  Pagina 1        10000       65536
020000  Pagina 2        10000       65536
030000  Pagina 3        10000       65536
040000  Pagina 4        b2fc       45820
04b2fc  ARM Bootstrap      3ab8       15032
04edb4  ARM Compressed blok 1  1d06c       118892
06be20  ARM Compressed blok 2  322ac       205484
09e0cc  DSP label        20        32
09e0ec  DSP header + blokken  3a2c0       238272
0d83ac  Data index       28        40
0d83d4  OSD index        10        16
0d83e4  OSD 1          22558       140632
0fa93c  OSD 2          2b2f8       176888
125c34  MPEG index       18        24
125c4c  MPEG 1         e5d2       58834
13421e  MPEG 2         3b7b       15227
137d99  MPEG 3         42d7       17111
13c070  Data ??? blok      110        272
13c180  Sound index       2c        44
13c1ac  Sound 1 ( MP3 )     92f        2351
13cadb  Sound 2 ( MP3 )     f9d        3997
13da78  Sound 3 ( MP3 )     5d1        1489
13e049  Sound ???        1a        26
13e063  slack byte       1         1
13e064  Kodak blok       3b7b       15227
141bdf  slack byte       1         1
141be0  Checksum        4         4
                 =====       ======
                 141be4      1317860
Hardware
Mediatek MT1389DE   bevat ARM processor
           1) ARM instructies (32 bits) met DSP extensies
           2) Thumb instructies (16 bits)

ISSI42S16400A 7T   64 MegaBit SDRAM = 8 MB
X0963100D 0327

AT5665H        DVD/CD motor driver
T3B12B

MBM 29LV160T-90PFTN  16 MegaBit CMOS Flash Memory van
0335         Fujistu
           identiek aan AM29LVxxx van AMD

PT6311        Vacuum Fluorescent Display (VFD) Controller
           = Segment Display and Key scanner

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/31/2011
language:
pages:30