Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DANH SÁCH EMAIL (DOC)

VIEWS: 35 PAGES: 2

									                 THÔNG BÁO
             v/v: Yêu cầ u cấ p và sử dụ ng email

1. Form chung

        Tên lớp/ Khóa   Phần cá nhân (ID)       Địa chỉ email chung của
 Form                              Viện Đào tạo Quốc tế
 chung    ACCA1       Tên trước, họ đệm sau;     @iife.edu.vn
        BCA1        Chú ý: cách giữa tên và họ +
                 đệm là một dấu chấm.

2. Giới thiệu về cách sử dụng:
    - Dung lượng: 7644MB
    - Thời hạn: Không thời hạn
    - Nhóm (Lớp, khóa) VD: Nhóm BCA1 <=> Lớp BCA khóa 1
    - Mục đích sử dụng:
      o Viện: Trao đổi thông tin qua email, gửi các thông báo, hướng dẫn cho sinh
       viên…
      o Cá nhân: Dùng để trao đổi thông tin giữa các học sinh trong Viện với nhau …
    - Cách vận hành Email:
      o Sau khi nhận tài khoản (ID) của mình, dùng ID đó để đăng nhập vào địa chỉ:
       mail.iife.edu.vn
      o Tiếp theo ta sẽ làm theo hướng dẫn trên website để xác nhận đăng ký tài khoản
       email
      o Sau khi đăng nhập được vào mail ta tiến hành đổi password, như sau:
         Click chuột trái vào tên email của mình ở phía trên cùng góc bên phải
           màn hình
         Ta chọn mục: Account Settings
         Trong Personal Settings ta chọn Changing your password
Authorizing applications & sites . Tiếp theo ta gõ password được cấp ban đầu vào ô Current
password sau đó gõ password mới (do bạn tự lựa chọn) vào 2 ô New password và Confirm new
password. Click “Save” để hoàn tất việc đổi password.


Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:
    Bộ phận Tin học Phòng Phát triển Đào tạo Quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế
Email: v.info@iife.edu.vn hoặc theo số điện thoại: 04.39336158 hoặc 098.885.2411
    Chú ý: không phân biệt viết hoa và viết thường, khi xác nhận mail ta chọn tiếng Việt
cho dễ sử dụng mail hơn.
               DANH SÁCH EMAIL

Form chung   Tên lớp/ Khóa     Phần cá nhân (ID)     Địa chỉ email chung của viện
                                     đào tạo quốc tế
       ACCA1        Tên trước, họ đệm sau;     @iife.edu.vn
       BCA1        Chú ý: cách giữa tên và họ +
                 đệm là một dấu chấm.


STT     Họ và tên học sinh      Lớp học            Email

 1  Lưu Tuấn Anh           BCA 1
 2  Phạm Tuấn Anh           ACCA 1
 3  Lê Mai Anh            ACCA 1
 4  Bùi Đường Bá           BCA 1
 5  Lê Thị Hồng Duyên         ACCA1
 6  Lê Hoàng Gia           ACCA 1
 7  Võ Đức Hoàng           ACCA 1
 8  Nguyễn Chí Khang         ACCA 1
 9  Lê Thị Mỹ Linh          ACCA 1
10  Bùi Đức Mạnh           BCA 1
11  Phan Vũ Hà My           BCA 1
12  Phan Văn Nam           BCA 1
13  Đồng Đức Thành          BCA 1
14  Hoàng Thảo Trang         ACCA 1
15  Hoàng Thị Thu Trang        ACCA 1
16  Trần Mỹ Lệ Đài Trang       BCA 1

								
To top