Docstoc

bibliografija dr Ljudmila Popovic

Document Sample
bibliografija dr Ljudmila Popovic Powered By Docstoc
					   Др Људмила Поповић, редовни професор
   библиографија
   (биографија – линк)

                  А) Посебне публикације

   1. Eпистоларни дискурс украјинског и српског језика, Београд, Филолошки факултет,
    2000, 305 стр.
      Прикази монографије:
      - Лингвистичке актуелности, 2000, 3, 14-17 (М.Ивановић);
      - Зборник Матице српске за славистику, 58-59, 2000, стр.223-226 (П.Пипер);
      - Stylistyka, XI, Opole, 2002, s.580-584 (Р.Лебда);
      - Јужнословенски филолог, LIX, 2003, стр. 192-196 (С.Танасић);
      - Съпоставително езикознание,XXVIII, София, 2003, 2, стр.98 (Е.Солнцева-
      Накова).
      - Українська мова, 4, (Київ: Інститут української мови НАНУ) 2009, ст. 121-128
      (А.Загнітко,).
      - Лінгвістичні студії. Випуск 19. (Донецьк: ДОННУ) 2009, ст.352-355
      (Ж.Краснобаєва-Чорна).

   2. Jezici podunavskih zemalja (ukrajinski jezik). Beograd, DŽU marketing pres, Verzalpres,
    1999, 382 str.

   3. Антологија украјинске поезије 16-20. века; избор, предговор (стр.16-44) и коментари
    (стр.645-685) Људмиле Поповић; (преводиоци М.Сибиновић, Људмила Поповић).
    Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Бања Лука, 2002, 685стр.
      Прикази aнтологије:
    - Альманах перекладацької майстерні 2000-2001, т.3, кн.1, Львівський
      національний університет ім.І.Франка, Центр гуманітарних досліджень, Львів,
      2002, с.139-144 (М.Іванович);
      - Наш голос, The Ukrainian American Association Inc., New York, 7-8-9, 2003, s.16
      (В.Махно);
      - Літературна Україна, 13.02.2003, с.4 (О.Дзюба)
      - Билтен Српско-украјинског друштва, 9, 15, Нови Сад, 2003, с.9 (Л.Хајдуковић).

4.   Са украјинским у свет. Украјинско-српски разговорник са прегледом граматике,
    Приредиле и превеле Људмила Поповић, Милена Ивановић, Београд, Агенција Матић,
    2005, 190 стр.
     Приказ разговорника:
     Славистика, X, 2006, ст.387-388 (П.Пипер).

5.   Комуникативне функције просте реченице // Пипер П., Антонић И., Ружић В., Танасић
    С., Поповић Љ., Тошовић Б. Синтакса савременога српског језика. Проста реченица.
    Ред. Милка Ивић. Београд. Институт за српски језик САНУ, Београдска књига,
    Матица српска, 2005, стр. 983-1057.
      Приказ синтаксе:
      Славистика, X, 2006, ст.407-408 (А.Младеновић „Синтакса савременога српског
      језика, дело групе аутора – добитник награде «Павле Ивић» за 2005. годину“).

6.   Фокусна перспектива украјинске књижевности. Београд, Филолошки факултет, 2006,
    265 стр.
      Прикази монографије:
      - Вечерње новости, Култура, 28.03.2007, LIV, стр. IV (Д.Матовић);
      - Рідне слово, 2007, стр. (Ј.Тамаш);
      - Зборник Матице српске за славистику, 74, 2008, ст. 343-344 (М.Сибиновић) .

7.   Језичка слика стварности. Когнитивни аспект контрастивне анализе. Београд,
    Филолошки факултет, 2008, 309 стр.
     Прикази монографије:
      - Наш језик, XXXIX, 2008, стр. 101-104 (С.Танасић „Нова истраживања језичке
      слике стварности“).
      - Українська мова, 4, (Київ: Інститут української мови НАНУ) 2009, ст. 121-128
      (А.Загнітко,).
      - Лінгвістичні студії. Випуск 19. (Донецьк: ДОННУ) 2009, ст.352-355
      (Ж.Краснобаєва-Чорна).

8.    Кобзар: избор, Тарас Шевченко; избор, редакција и предговор: Песник који је разапет
    на телу свог народа (стр.5-30) Људмиле Поповић; (преводиоци М.Сибиновић и др.).
    Нови Сад, Савез Русина и Украјинаца Србије, 2006, 147 стр.

9.   Жигосани. Антологија поезије репресованих украјинских песника; избор, поговор и
    коментари  Људмиле Поповић; (преводилац Миодраг Сибиновић). Нови Сад,
    Национални савез Украјинаца, 325 стр. (у штампи).

                     Уџбеници:
   10. Дружба начинается с улыбки. Уџбеник руског језика за 3. разред основне школе.
     Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
     2002, 115 стр.

      Приказ уџбеника: Просветни преглед, јуни, 2003, стр.16 (П.Пипер).
     - друго издање, Београд, 2004, 116 стр.

   11. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 3. разред основне школе. Радна свеска.
     Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
     2002, 83 стр.
     - друго издање, Београд, 2004, 83 стр.

   12. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 3. разред основне школе. Приручник за
     наставнике. Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства,
     Београд, 2002, 131 стр.
13. Дружба начинается с улыбки. Уџбеник руског језика за 4. разред основне школе.
  Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
  2003, 90 стр.

14. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 4. разред основне школе. Радна свеска.
  Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
  2003, 77 стр.

15. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 4. разред основне школе. Приручник за
  наставнике. Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства,
  Београд, 2003, 220 стр.

16. Родничок. Уџбеник руског језика за 1. разред основне школе. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003, 55 стр.

  Приказ уџбеничког комплета: Славистика VIII, 2004, стр.447-448 (П.Пипер).

17. Родничок. Руски језик за 1. разред основне школе. Радна свеска. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003, 52 стр.

18. Родничок. Руски језик за 1. разред основне школе. Приручник за наставнике. Људмила
  Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003, 405 стр.

19. Дружба начинается с улыбки. Уџбеник руског језика за 5. разред основне школе.
  Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
  2004, 110 стр.
   - друго издање, Београд, 2004, 110 стр.

20. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 5. разред основне школе. Радна свеска.
  Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
  2004, 76 стр.

   - друго издање, Београд, 2004, 76 стр.

21. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 5. разред основне школе. Приручник за
  наставнике. Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства,
  Београд, 2004, 186 стр.

22. Родничок. Уџбеник руског језика за 2. разред основне школе. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004, 54 стр.
    - друго издање, Београд, 2006, 54 стр.
    - треће издање, Београд, 2007, 54 стр.

23. Родничок. Руски језик за 2. разред основне школе. Радна свеска. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004, 50 стр.
    - друго издање, Београд, 2006, 50 стр.
   - треће издање, Београд, 2007, 50 стр.

24. Родничок. Руски језик за 2. разред основне школе. Приручник за наставнике. Људмила
  Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004, 282 стр.

25. Родничок. Уџбеник руског језика за 3. разред основне школе. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 67 стр.
    - друго издање, Београд, 2007, 67 стр.

26. Родничок. Руски језик за 3. разред основне школе. Радна свеска. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 55 стр.
    - друго издање, Београд, 2007, 55 стр.

27. Родничок. Руски језик за 3. разред основне школе. Приручник за наставнике. Људмила
  Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 169 стр.

28. Дружба начинается с улыбки. Уџбеник руског језика за 6. разред основне школе.
  Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства.
  - друго издање, Београд, 2005, 152 стр.

29. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 6. разред основне школе. Радна свеска.
  Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
  2005, 83 стр.
   - друго издање, Београд, 2006, 83 стр.

30. Дружба начинается с улыбки. Руски језик за 6. разред основне школе. Приручник за
  наставнике. Људмила Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства,
  Београд, 2005, 230 стр.

31. Родничок.Уџбеник руског језика за 5. разред основне школе. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007, 113 стр.

32. Родничок. Руски језик за 5. разред основне школе. Радна свеска. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007, 86 стр.

33. Родничок. Руски језик за 5. разред основне школе. Приручник за наставнике. Људмила
  Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007, 211стр.

34. Родничок.Уџбеник руског језика за 6. разред основне школе. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, 120 стр.

35. Родничок. Руски језик за 6. разред основне школе. Радна свеска. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, 79 стр.

36. Родничок. Руски језик за 6. разред основне школе. Приручник за наставнике. Људмила
  Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, 198 стр.
37. Родничок.Уџбеник руског језика за 7. разред основне школе. Људмила Поповић, Јелена
  Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009, 135 стр.

38. Родничок. Руски језик за 7. разред основне школе. Радна свеска. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009, 74 стр.

39. Родничок. Руски језик за 7. разред основне школе. Приручник за наставнике. Људмила
  Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009, 220стр.
40. Родничок.Уџбеник руског језика за 8. разред основне школе. Људмила Поповић, Јелена
  Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010, 127 стр.

41. Родничок. Руски језик за 8. разред основне школе. Радна свеска. Људмила Поповић,
  Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010, 78 стр.

42. Родничок. Руски језик за 8. разред основне школе. Приручник за наставнике. Људмила
  Поповић, Јелена Гинић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010, 170 стр.

               Б) Радови у научним часописима

        а) студије и расправе, саопштења на научним скуповима

43. O ukrajinsko-srpskoj međujezičkoj paronimiji. Živi jezici, 1991, XXXIII, 1-4, str. 74-78.

44. Семантика назива за боје у руском, украјинском и српском фолклору, 1991, 41, str.149-
  155.
    Цитиран:
    Милка Ивић, О разликовању људи по боји, Јужнословенски филолог,
    XLIX, 1993, стр.15.
    Milka Ivić, O zelenom konju. Novi lingvistički ogledi, Beograd, Biblioteka XX
    vek, 1995, стр. 36, 45, 84.

45. Явище українсько-сербохорватської міжмовної паронімії // Наукова конференція
  «Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури (дo 400-ї¸ річниці з дня
  народження Яна- Амоса Коменського), Київ, 25-28.03.1992.

46. O semantici naziva za crvenu boju u ukrajinskom, ruskom i srpskom folkloru //
  Konfrontaciona proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika. Zbornik teza i rezimea
  saopštenja sa naučnog kolokvijuma, održanog 8. maja 1992. na Filološkom fakultetu u
  Beogradu, str.31-32.

47. О семантици назива за црвену боју у руском, украјинском и српском фолклору,
  Расковник, 1992, XIII, 69-70, str. 91-103.
    Цитиран:
    Милка Ивић, О метафоричним екстензијама назива боја, Kodovi slovenskih
    kultura, 6, 2001, str.8, 12
48. Українська література в сербському перекладі // Наукова конференція, присвячена 150-
  річчю кафедри слов’янської філології в Київському університеті, Київ, 14-15. 04.1993.

49. Putevi moderne ukrajinske poezije. Savremenik, 1993, 3-4, str.60-72.

50. Etnolingvistički aspekti nastave ukrajinskog jezika kao stranog // XIII kongres Saveza
  slavističkih društava Jugoslavije. Beograd, 1994.

51. Поетски и метатекстуални хронотоп у новели В.Стефаника «Пут», Зборник Матице
  српске за славистику, 1994, 46-47, str.213-218.
    Цитиран:
    Predrag Piper, Jezik i prostor, Beograd, Biblioteka XX vek, 1997, стр. 20, 168,
    217.

52. Ukrajinski i srpski jezik u kontaktu sa stanovišta konfrontacione gramatike // Međunarodni
  simpozijum “Aktuelnost međuslovenskih jezičkih kontakata i veza“, Beograd, 1995, стр.77-
  94.

53. Дискурсные маркеры в эпистолярном дискурсе украинского и сербского языков //
  Лингвистика на текста, Велико Tърновo, Университет “Св. св. Кирил и Методий”,
  1995, str.169-180.

54. Украјински покрет шездесетих и његова рецепција у Србији //
   26. мeђународни скуп слависта у Вукове дане. Зборник теза и
   резимеа, Београд, 1996, str.67-68.

55. Imperceptivnost u epistolarnom diskursu ukrajinskog i srpskog jezika // Zbornik radova 5.
  simpozijuma Kontrastivna jezička istraživanja. Novi Sad, 1996, str.213-219.

56. Высказывание, навязывающее общение в эпистолярном дискурсе // Wyraz i zdanie w
  językach słowianskich (opis, konfrontacja, przekład). Wroclaw, 1996, 7-9.

57. Љубав и смрт у песништву Десанке Максимовић и Лесје Украјинке, Kњижевна
  историја, 1997, XIX, 101, str.71-83.

58. Ukrajinci i Rusini. Uzajamna preplitanja i zajednički doprinos srpskoj kulturi XX veka //
  Međunarodni simpozijum “Ruska emigracija u srpskoj i drugim slovenskim kulturama”.
  Teze referata, 1997, str.24-25.

59. Языковая реализация бехабитивов в эпистолярном дискурсе
  русского, украинского и сербского языков // Сборник докладов IV Международного
  симпозиума Сопоставительное и сравнительное исследования русского и других
  славянских языков, Белград, 1997, стр.366-374.
60. Украјински покрет шездесетих и његова рецепција у Србији, Зборник Матице српске
  за славистику, 1997, 52, 139-148.

61. Епистоларни дискурс и концепција игре, Зборник Матице српске за филологију и
  лингвистику, 1997, XL/1, 125-137. Зборник радова учесника XII Међународног
  конгреса слависта у Кракову.

62. Asertivna funkcija iskaza u ukrajinskom i srpskom jeziku //Zbornik radova 6. simpozijuma
  Kontrastivna jezička istraživanja. Novi Sad, 1997, str.218-225.

63. Eпистоларни дискурс украјинског и српског језика, Докторска дисертација одбрањена
  25.12. 1997. на Филолошком факултету у Београду.

64. У перекладах сербською, Слово і час, Київ, 1998, 3, ст.19-23.

65. Tipologija komunikativnih funkcija iskaza i njihov jezički izraz u ukrajinskom i srpskom
  jeziku, Славистика, 2, 1998, str.103-108.

66. Ukrajinistika u Srbiji: tradicija i perspektive // Izučavanje slovenskih jezika, književnosti i
  kultura u inoslovenskoj sredini, Beograd, 1998, str.336-346.

67. Высказывание, навязующее общение в эпистолярном дискурсе, Acta Universitatis
  Wratislaviensis, 2039, Slavica Wratislaviensia C, Wroclaw, 1998, s.179-186.

68. Перераспределение типов знаний между участниками         эпистолярной интеракции,
  Filološki pregled, XXV, 1998, 1, s.165-174.

69. Десанка Максимовић и књижевни покрет шездесетих у Украјини// Дело Десанке
  Максимовић у токовима српске и светске књижевности, Београд, 2000, str.75-86

70. Электронная почта – новый эпистолярный поджанр//Сборник докладов V
  Международного симпозиума «Состояние и перспективы сопоставительного
  исследования русского и других славянских языков», Белград, 2000, str.211-218.

71. Олександар Довженко и његов мит Украјине, Зборник Матице српске за славистику,
  2000, 58-59, str.67-82.

72. Традиција и перспективе развоја националне идеје у украјинској поезији, Славистика,
  2001, V, стр. 307-314.

73. Становлення і перспективи розвитку українознавчих студій у Сербії // Матеріали I
  Міжнародної науково-практичної конференції “Освіта в українському зарубіжжі”,
  Український світ, Київ, 2001, стр. 194-199.

74. O prototipskom i stereotipskom načinu konceptualizacije boja (na     primeru slovenskih
  jezika) //Kodovi slovenskih kultura, Beograd, 2001, str.14-31.
75. Семантическая структура метатекстуального хронотопа, Зборник Матице српске за
  славистику, 63, 2003, стр. 177-200. Зборник радова учесника XIII Међународног
  конгреса слависта у Љубљани.

76. Нови витешки роман у савременој украјинској књижевности, Зборник Матице српске
  за славистику, 64, 2003, стр.67-91.

77. Утицај фразеологизације предиката на структуру његових аргумената, Славистика,
  2003, VII, str. 33-39.

78. Илокутивна и референцијална вредност геста, Славистика, 2003, VII, str. 142-147.

79. Жесты как невербальные и фразеологизированные вербальные диалогемы русских и
  сербов (Русские, сербы, чехи, словаки, поляки) // Коммуникативное поведение
  славянских народов, Сб. под ред. П. Пипера, И.А.Стернина, вып.19, Воронеж, 2004,
  39-53.

80. Језичка слика стварности Украјинаца и Срба са когнитивног аспекта контрастивне
  анализе, Славистика, VIII, 2004, стр.290-305.

81. Шляхи розвитку українознавства в Сербії// Warszawskie zeshyty      ukrainoznawche,
  Studia Ucrainica, red, Stefan Kozak, 17-18, Warszawa, 2004, стр.215-222.

82. Мова як стереотип, Українознавство, 1-2, 2004, Київ, ст.318-323.

83. Антиутопічна модель України Олександра Довженка // Олександр Довженко і
  українське кіно, редактор Л.Брюховецька, Київ, 2004, ст. 35- 55.

84. Стереотип језика у украјинској језичкој слици стварности, Славистика, IX, 2005,
  стр.224-236.

85. Синтакса савременога српског језика: проста реченица // Зборник Матице српске за
  филологију и линвистику, 2005, 48/1-2, стр. 339-343.

86. Гендерни аспект језичке слике стварности Украјинаца и Срба,    Славистика, X, 2006,
  стр. 68- 85.

87. Дискурс публичных надписей в коммуникативном поведении русских и сербов
  (Русские, сербы, украинцы, поляки, словаки) //   Коммуникативное поведение
  славянских народов, Сб. под ред. П. Пипера, И.А.Стернина, вып.22, Воронеж, 2006,
  61-84.

88. Когнитивни приступ опису категорије акционалности у словенским језицима// Зборник
  теза и резимеа 36. међународног научног састанка слависта у Вукове дане «Граматика
  и лексика – дескриптивни и нормативни приступ», 13-16.9.2006. Београд, 2006, стр.9-
  10.

89. Значај фолклорног корпуса за когнитивна истраживања језичке слике света, Зборник
  резимеа Међународног научног симпозиума: «Словенски фолклор и фолклористика на
  размеђи два миленијума», Београд-Краљево, Матарушка Бања, 3-6.10.2006, Београд,
  2007, стр. 56-71.

90. Прототип и стереотип у концептуализацији естетског код Срба и других словенских
  народа// Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, ур. П.Пипер, Београд,
  САНУ, Одбор за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, 2006,
  ст.175-211.

91. Аргументска структура глагола емотивног стања у словенским језицима, Зборник
  Матице српске за славистику, 2007, 70-71, стр. 481-499.

92. Protototypical and Stereotypical Color in Slavic Languages: Models Based on Folklore//
  Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling, eds. Robert E. Mac Laury,
  Galina V. Paramei, 2007, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 408-422.

93. Когнитивни приступ опису категорије акционалности у словенским језицима//
  Граматика и лексика – дескриптивни и нормативни приступ - Научни састанак
  слависта у Вукове дане 1/36, Београд, 2007, стр. 37-53.

94. Новий погляд на прототип як основну одиницю когнітивного аналізу мовної картини
  світу (на матеріалі слов’янських мов) // Мова і культура, вип.9, т.12 (100), Київ, 2007,
  ст. 75-86.

95. Вклад Гавриїла Костельника в контактологiю слов’янських мов// Гавриїл Костельник
  на тлі доби. Пошук істини. Львів, Львівський університет ім. І.Франка, 2007, ст. 60-
  71.

96. Значај фолклорне ґрађе за когнитивна истраживања језичке слике света//Словенски
  фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума:Зборник радова       са
  међународног научног симпозијума одржаног 2-6. октобра 2006. године, Београд,
  Балканолошки институт САНУ, 2008, стр. 229-251.

97. Украјинско-српске славистичке везе у 19. и 20. веку, Славистика, XII, 2008, стр. 138-
  148.

98. Изражавање аспектуалног значења проспективности у словенским језицима, Зборник
  Матице српске за славистику, 73, 2008, стр. . Зборник радова учесника Међународног
  конгреса слависта у Охриду.

99. Изражавање аспектуалног значења проспективности у словенским језицима// Зборник
  на резимеа XIV Мегународен славистички конгрес, т. 1, Лингвистика, ур. Снежана
  Велковска, Охрид, 10-16 септември 2008, Скопје, Мегународен славистички комитет,
  Македонски славистички комитет, стр. 215-216.

100. Синтаксичні показники фразеологізації предикатів//Матеріали VI Міжнародного
  конгресу україністів, Мовознавство: Збірник наукових статей, Київ, Міжнародна
  асоціація україністів, 2007, ст. 529-540.

101. О преводима Миодрага Сибиновића из украјинске поезије// М.Сибиновић,
  Словенска вертикала. Славистичка библиотека, Књига 7, Београд, Славистичко
  друштво Србије, 2008, ст. 423-426.

102. Посматрач и његова улога у концептуализацји просторних односа у језику.
  Славистика, XIII, 2009, стр. 399-410.

103. Leksičke inovacije u elektronskomdiskursu srpskog i hrvatskog jezika// Tošović, Branko
  (Hg.). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und
  Serbischen. Lexik - Wortbildung – Phraseologie (hg.) Branko Tošović, Münster et al., 2009:
  LITVerlag. 513 S., s 165 -183.

104. Стереотип естетичного комплексу в мовних картинах світу слов'ян// At the
  Crossroads of Cultures: Essays in Honour of Leonid Rudnitzki, On the Ocassion of His 70th
  Jubilee/ На перехресті культур. Збірник наукових праць на пошану Леніда Рудницького
  з нагоди його 70-річчя. L’viv-Philadelphia/ Львів-Філадельфія: Наукове товариство
  ім.Шевченка, Львівський національний університет ім.І. Франка, Український вільний
  університет в Мюнхені, Київський національний лінгвістичний у ніверситет, 2009,
  464-487.

105. Деикса префикса и положај посматрача у категоријалној ситуацији локализације
  (на примеру контрастивне анализе глагола кретања у српском и украјинском језику).
  Лінгвістичні студії вип. 20, 2009, 194-202.

106. Iван Франко і сербська література. Записки Наукового товаритва імені Шевченка.
  Том CCLVII. Праці філологічної секції. Львів, 2009, стр. 331-344.

107. In Memoriam. Станислав Каролак (1931-2009),       Зборник Матице српске за
  славистику, 76, 2009, стр. 322-328.

108. Категорија евиденцијалности у српском и украјинском језику. Зборник Матице
  српске за славистику, 77, 2010, стр. 17-47.

109. Зіставні дослідження української та сербської мов. Лінгвістичні студії вип. 21,
  2010, 36-45.

110. Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања// Контрастивна језичка
  истраживања српског и других језика. ур. П.Пипер, Београд, САНУ, Одбор за српски
  језик у светлу савремених лингвистичких теорија, 2010, ст.187-211.
111. Стереотип русского в языковой картине мира украинцев. Концепуально-
  когнитивнй анализ. Acta Slavica Iaponica (у штампи)

112. Ruthenians versus Ukrainians in Serbia and how they are interwoven. Acta Slavica
  Iaponica (у штампи)

                   б) стручни чланци

113. Putevi moderne ukrajinske poezije. Savremenik, 1993, 3-4, str.60-72.

114. Ivan Franko - sinteza nacionalnog i evropskog, Književna reč, Beograd, 1993, XXIII, 437,
  str.13-14.

115. Читаючи Бориса Олійника. Pogovor knjizi B.Olijnika “Satanizacija Srba, kome ona
  treba? “ Београд, 1995, str.50-55.

116.  Ruski avangardni roman, Kultura 011, 1996, 3, II, str.7-18.

117. Ukrajinci i Rusini. Uzajamna preplitanja i zajednički doprinos srpskoj kulturi XX veka //
  Međunarodni simpozijum “Ruska emigracija u srpskoj i drugim slovenskim kulturama”.
   Teze referata, 1997, str.24-25.

118.  Ukrajinski društveno-politički pokreti 19. veka i ideja slovenske uzajamnosti. Srbi na
  Slovenskom kongresu u Pragu 1848. godine, Београд – Сремски Карловци, 1998.

119. Recepcija ukrajinske poezije u Srbiji 20. veka, http:// capija.narod.ru/Translations/
  pop_ukrajinska 01.htm

120. Иво Андрић и украјинска књижевност // Преводна књижевност, Удружење
  књижевних преводилаца, Београд, 2001, стр. 371-373.

121.  Putevi ukrajinske poezije, Gradina, 6- 8, XXVI, 2001, str.22-37.

122.  Tuga odbegla sa zgarišta srca (život i delo Vasilja Stusa), http://www. rastko.org.yu

123. Sistematizacija kao način spoznaje savremene ukrajinske knjževnosti, http://www.
  rastko.org.yu

124. “Perverzija” Jurija Andruhoviča - novi viteški roman ili razgovor zvani “dvoje” o tome
  kako je lako biti nesrećan, http://www.rastko.org.yu

125.  Balade tajni Ivana Drača, http://www.rastko.org.yu

126. На барикадама уметности// Књижевне новине, 1159, Београд, новембар, 2008, LX,
  7-8.
                 В) Прикази и хронике

127.  Naučni skup u Kijevu, Živi jezici, 1992-1993, XXXIV-XXXV, 1-4, str.248-250.

128.  Lingvistički ogledi. Živi jezici, 1992-1993, XXXIV-XXXV, 1-4, str.204-206.

129.  Српске тужбалице на украјинском, Расковник, 1992, XIII, 69-70, str. 143-147.

130. Фольклор. Проблемы тезауруса. Зборник Матице српске за славистику, 1995, 48-
  49, str.284-286.

131. Међународна конференција «Лингвистика текста», Зборник Матице српске за
  славистику, 1996, 50-51, str. 310-313.

132. Нов приступ типологији фолклорних жанрова,        Зборник Матице српске за
  славистику 2000, 58-59, str.221-223.

133. Євген Нахлік, Доля - Los – Судьба: Шевченко і польські та українські поети-
  романтики, Львів, 2003, Зборник Матице српске за славистику 65-66, 2004, стр.405-
  409.

134. Renarda Lebda, Dotykanie ržechzywistości chyli językowy obraz świata w powieści
  Wiesława Myśliwskiego „Widnokrąg”, Katowice-Warszawa, 2003, Зборник Матице
  српске за славистику 65-66, 2004, стр.409-411.

135. Stan i perspektywy studiów ukrainoznawchzych, Mędzynarodowa Konferencja Naukowa
  poświęcona Jubileusowi 50-lecia Katedry Ukrainistyki. Pod patronatem Jego Magnificencji
  Rektora UW prof.dr hab.Piotra Węgleńskiego, 20-21 listopada 2003, Зборник Матице
  српске за славистику 65-66, 2004, стр. 421-428.

136. Twenty-third Annual Conference on Ukrainian Subjects “Contemporary Ukraine and Its
  Diaspora as Seen by Scholars in Ukraine and Abroad”, University of Illinois at Urbana-
  Champaign (June 16-19, 2004), Зборник Матице српске за славистику 67, 2005, стр. 233-
  235.

137. Семантичка теорија аспекта Станислава Каролака. Зборник Матице српске за
  славистику, 76, 2009, стр. 337-343.

138. Милена Ивановић, Прелазност у украјинском и српском језику: функционални
  аспект. Приказ, Зборник Матице српске за славистику, 76, 2009, стр. 343-348.

139. Анатолій Загнітко. Теорія сучасного синтаксису. Зборник Матице српске за
  славистику, 77, 2010, стр. 294-297.
                 Г) Библиографије

140. Bibliografia językoznawstwa slawisticznego za rok 1992. Język serbsko-chorwacki.
  Warszawa, SOW, 1995, str.150-173.

141. Bibliografia językoznawstwa slawisticznego za rok 1993.  Grupa serbsko-chorwacka.
  Warszawa, SOW, 1996, str.328-358.

                   Д) Преводи

1. Васиљ Голоборођко, Песме. Savremenik, 1993, 3-4, стр. 53-54.
2. Микола Воробјов, Ти ниси дошла. Savremenik, 1993, 3-4, стр.54-55.
3.Игор Римарук, Песме. Savremenik, 1993, 3-4, стр. 56-57.
4.Јуриј Андрухович, Дует. Savremenik, 1993, 3-4, стр.56.
5.Роман Лубкивски, Хроника једне недеље, Убога земљо богата;
 Тај лишћа пад... [У:] Песници Десанки, Ваљево 1998, стр. 69-72.
6. Богдан-Игор Антонич, Село; Зелено јеванђеље; Дно тишине Антологија украјинске
поезије 16-20. века, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Бања Лука,
2002, стр. 291-296.
7. Васиљ Стус, «Пробуди ме сјај звезде јутрос рано...» Антологија украјинске поезије 16-
20. века, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Бања Лука, 2002, стр.
418.
8. Роман Лубкивски, Кредо. Антологија украјинске поезије 16-20. века, Завод за уџбенике
и наставна средства Републике Српске, Бања Лука, 2002, стр. 436.
9. Микола Воробјов, «Ноћ је брдима и долинама...»; Из циклуса минијатура «Пупољци».
Антологија украјинске поезије 16-20. века, Завод за уџбенике и наставна средства
Републике Српске, Бања Лука, 2002, стр. 456; 460-463.
10. Васиљ Холоборођко, «Пожели да буде човек...». Антологија украјинске поезије 16-20.
века, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Бања Лука, 2002, стр. 486.
11. Васиљ Махно, «Веје снегом прохујали век...»; Елегија воде. Антологија украјинске
поезије 16-20. века, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Бања Лука,
2002, стр. 602-608.
 12. Борис Шчавурски, Ноћи искушења, Касни барок, Антологија украјинске поезије 16-
20. века, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Бања Лука, 2002, стр.
612-614.
13. Васиљ Стус, «Пробуди ме сјај звезде јутрос рано...». Градина, 6- 8, XXVI, 2001, стр.
40.
14. Микола Воробјов, Из циклуса минијатура «Пупољци». Градина, 6- 8, XXVI, 2001, стр.
42.
15. Игор Римарук, Први снег. Градина, 6- 8, XXVI, 2001, стр. 48
16. Васиљ Махно, «Веје снегом прохујали век...». Градина,6- 8, XXVI, 2001, стр. 49.
17. Борис Шчавурски, Касни барок, Градина,6- 8, XXVI, 2001, стр. 50.
18. Серхиј Пантјук, Пројекција пре свега, Књижевне новине, 1159, Београд, новембар,
2008, LX, стр. 8.
19. Назар Федорак, А можда? Књижевне новине, 1159, Београд, новембар, 2008, LX, стр.
8.
20. Назар Федорак, Крсташки поход, Књижевне новине, 1159, Београд, новембар, 2008,
LX, стр. 8.
21. Назар Федорак, Maybe and So, Књижевне новине, 1159, Београд, новембар, 2008, LX,
стр. 8.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:59
posted:12/30/2011
language:Serbian
pages:14