Docstoc

Rodos Heykeli

Document Sample
Rodos Heykeli Powered By Docstoc
					                       RODOS HEYKELİ
            Rodos'un ilk sakinleri olan Dor'lar, Argos'tan gelen denizci bir kavimdi ve güneş ilahı
           olan Helios'a taparlardı. Dor'lar Rodos'ta en parlak devrini M.Ö. 3. asırda yaşayan bir
           medeniyet kurdular. Mısır ve Fenike'nin ürünlerini alıp satarak zengin oldular. Adayı
           kültür-sanat merkezi, güzel konuşma ve felsefe okulu haline getirdiler.

            Dor'lar, Makedonya Kralı Demetrios'la yaptıkları bir savaşı kazandıktan sonra, zafer anıtı
           olarak ve ilahları Helios'a şükran borçlarını ödemek için, Rodos limanının girişine büyük
           bir Helios heykeli yaptılar. M.Ö.281-280 yılında yapılan 32 metre yüksekliğindeki bu tunç
           heykel, elinde bir meşale tutuyordu. Bu haliyle Newyork limanındaki Hürriyet Heykeli'ni
           andırıyordu.

            Rodoslular bu heykelin kendilerini ve adayı koruduğuna inanırlardı. Bu nedenle her yıl
           "Helicia" denilen şölenler düzenler, bu heykelin dibinde dört atlı bir arabayı denize
           atarlardı. İnanışlarına göre, Helios böyle bir arabayla dünyayı dolaşarak insanları
           gözetlerdi.

           Rodos heykeli ancak 50 yıl ayakta kalabilmiş ve M.Ö. 223 yılında bir depremde
           yıkılmıştır. Rodos Kolossosu da denilen bu anıtın heykeltıraşı Lindos'lu Khares'ti. Lindos,
Rodos adasının üç büyük kasabasından biridir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:48
posted:12/30/2011
language:Turkish
pages:1