Docstoc

strategi pemasaran inovatif

Document Sample
strategi pemasaran inovatif Powered By Docstoc
					            STRATEGI PEMASARAN INOVATIF
           25-26 MEI 2011 (9.00pg – 5.00ptg)
   MPC WILAYAH PANTAI TIMUR, LEVEL 7, WISMA TNB, KUANTAN, PAHANGRASIONAL
Jualan merupakan faktor penentu keupayaan sesebuah organisasi untuk bertahan dalam perniagaan. Prestasi
jualan sepatutnya sentiasa meningkat dari semasa ke semasa. Sekiranya ini tidak berlaku, sesebuah perniagaan
itu dianggap sudah tidak mempunyai daya saing untuk terus kekal dalam dunia perniagaan. Kursus ini akan
menekankan kepada kaedah atau cara-cara bagaimana sesebuah perniagaan itu boleh meningkatkan prestasi
jualan mereka. Kursus ini juga menyentuh tentang bagaimana ICT boleh dieksploitasikan sebagai satu media
utama untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan jualan terutama dari segi mencapai maklumat dan
menghubungkan perniagaan dengan pelanggan.


OBJEKTIF
Di akhir program ini, peserta akan dapat :
 * Memahami kepentingan peningkatan jumlah pelanggan bagi menentukan prestasi perniagaan
       * Mengetahui strategi yang perlu dilakukan bagi meningkatkan bilangan pelanggan
       * Memahami kaedah-kaedah jualan yang berkesan untuk meningkatkan prestasi jualan
       * Mengetahui kepentingan perkhidmatan selepas jualan bagi meningkatkan prestasi jualan


METODOLOGI

  Syarahan                Kerja Berkumpulan            Latihan


SIAPA YANG PATUT HADIR

  Pengusaha          Eksekutif Pemasaran / Jualan       Mereka Yang Terlibat Secara
                                      Langsung dan Tidak Langsung
                                      Dengan Pelanggan
KANDUNGAN

      HARI 1 (9.00pg-5.00ptg)                    HARI 2 (9.00pg-5.00ptg)


1.0 Mengenali Pelanggan Dan Keperluannya            5.0 Kaedah Meningkatkan Prestasi Jualan
2.0 Aktiviti Jualan Dan Kaitan Dengan Pelanggan Baru      6.0 Mengukur Prestasi Jualan
3.0 Strategi Meningkatkan Bilangan Pelanggan Baru       7.0 Mengukur Produktiviti Pekerja Jualan
4.0 Kos Kehilangan Pelanggan                  8.0 Perkhidmatan Selepas Jualan


YURAN
  RM500.00 / orang / 2 hari
  15% diskaun diberi kepada syarikat bukan EKS untuk pendaftaran ‘lebih daripada tiga peserta’
  Sila hubungi pegawai MPC untuk keterangan lanjut mengenai Insentif Syarikat Interprais Kecil dan Sederhana (EKS)

 PAKEJ

  Minum Pagi, Makan Tengahari dan Minum Petang
  Nota Kursus dan Sijil Penyertaan

PERTANYAAN

                      Keterangan lanjut, sila hubungi :
                          Ms. Azhani Ismail
             (azhani@mpc.gov.my, Tel: 609-513 1788 / 1789, Faks : 609-513 8903)
                Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Wilayah Pantai Timur
           Level 7, Wisma TNB, Lot 14, Seksyen 9, Jalan Gambut, 25000 Kuantan, Pahang
                           TERIMA KASIH DI ATAS PENYERTAAN ANDA DALAM PROGRAM MPC

Sila lengkapkan borang ini dan tanda *(X ) dalam petak yang telah pilih.
 1.  Tajuk Kursus    :
 2.  Tarikh       :                      Tempat :                             Yuran (RM) :

   i. Nama Peserta :                                                       H/P :
    Jawatan        :                                *Akademik:    ( ) Sijil  ( ) Diploma ( ) Ijazah      ( ) PHD
    E-mail        :                                   *Umur:   ( )<25    ( ) 26-35    ( ) 36-45    ( ) >45

   ii. Nama Peserta :                                                       H/P :
     Jawatan       :                                *Akademik:    ( ) Sijil  ( ) Diploma ( ) Ijazah      ( ) PHD
     E-mail        :                                   *Umur:   ( )<25    ( ) 26-35    ( ) 36-45    ( ) >45

   iii. Nama Peserta :                                                      H/P :
     Jawatan       :                                *Akademik:    ( ) Sijil  ( ) Diploma ( ) Ijazah      ( ) PHD
     E-mail        :                                   *Umur:   ( )<25    ( ) 26-35    ( ) 36-45    ( ) >45

   iv. Nama Peserta :                                                       H/P :
     Jawatan       :                                *Akademik:    ( ) Sijil  ( ) Diploma ( ) Ijazah      ( ) PHD
     E-mail        :                                   *Umur:   ( )<25    ( ) 26-35    ( ) 36-45    ( ) >45

   v. Nama Peserta :                                                       H/P :
    Jawatan        :                                *Akademik:    ( ) Sijil  ( ) Diploma ( ) Ijazah      ( ) PHD
    E-mail        :                                   *Umur:   ( )<25    ( ) 26-35    ( ) 36-45    ( ) >45

 Pembayaran di buat atas nama “PENGARAH WILAYAH MPC” untuk peserta kami mengikuti program di atas.
 3.  Jumlah Bayaran       :                   Pindah Wang (Maybank : 006016502934)              Bil. Peserta :
    No. Cek/LPO        :                   *Cara Bayaran : ( ) TUNAI (       ) CEK ( ) LPO


4. No. ROC/ROB          :
5. Nama Organisasi        :
6. Alamat Terkini         :
                 :


   Poskod           :                   Negeri :                  No. Tel :
   E-mail           :                                        No. Faks:

 7.  *Saiz Organisasi        : ( ) Multinasional    ( ) Syarikat Besar      ( ) Enterpris      ( ) Kerajaan
 8.  *Status            : ( ) Bumiputra      ( ) Bukan Bumiputra
 9.  *Sektor Ekonomi        : ( ) Perkhidamtan Awam        ( ) Perlombongan / Perkilangan         ( ) Pembinaan
                      ( ) Pertanian           ( ) Kewangan / Perdagangan           ( ) Sains / Teknologi / ICT
                      ( ) Perkhidmatan Runcit      ( ) Pengangkutan /Utiliti            ( )Pendidikan / Perundingan
                      ( ) Sumber Manusia /Tanah/Koperasi /Sukan/Polis/Tentera/NGO/Seni/Keusahawanan
                      ( ) Lain-lain (Sila nyatakan) :

10.  Nama Pegawai          :                               No. H/P:
    Jawatan             :                               No. Tel:
    Jabatan/Bahagian        :                              No. Faks:
    E-mail             :                                                     (Cop Rasmi Organisasi)

 Kenyataan
 1. Pendaftaran dan pembayaran hendaklah dibuat LIMA HARI sebelum program bermula.
 2. Pendaftaran boleh dibuat melalui pos, faks atau e-mail dengan menggunakan BORANG PENDAFTARAN MPC sahaja.
 3. YURAN PENUH dikenakan bagi NOTIS PEMBATALAN penyertaan bertulis DITERIMA KURANG DARI LIMA HARI sebelum program bermula.
 4. Peserta yang gagal mengikuti program MPC YURAN TIDAK DI KEMBALIKAN.
 5. NOTIS PEMBATALAN penyertaan KURANG DARIPADA LIMA HARI tidak akan di layan, walaubagaimana pun peserta gantian adalah di alu-alukan.
 6. MPC BERHAK menukar tempat / fasilitator / kandungan program / menjadualkan semula / membatalkannya atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.
 7. 15% diskaun diberi kepada syarikat bukan EKS untuk pendaftaran >3 peserta dan sila hubungi pegawai MPC untuk keterangan lanjut mengenai insentif syarikat EKS.
 8. Borang pendaftaran MPC boleh didapati melalui Laman Web : www.mpc.gov.my
                             PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
                                 WILAYAH PANTAI TIMUR (WPT)
                         Level 7, Wisma TNB, Lot 14, Seksyen 9, Jalan Gambut, 25000 Kuantan, Pahang
                                     Ms. Azhani Ismail
                         (azhani@mpc.gov.my, Tel: 609-513 1788 / 1789, Fax : 609-513 8903)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:12/30/2011
language:
pages:2