Kandungan Fail Panitia by hajizolkaply

VIEWS: 318 PAGES: 1

									                  Fail-fail Panitia

        Tajuk Fail         Nombor Rujukan  Kandungan dalam Fail
1  Perancangan dan laporan KPI  100-4/14        Laporan KPI 2011,
   Panitia                        Perancangan KPI 2012,
                              Dan Laporan KPI 2012
                              setiap suku tahun (4
                              laporan)
2  Mesyuarat Panitia       100-5/53        Surat Panggilan
                              Mesyuarat dan
                              Minit Mesyuarat (2011
                              dan 2012)
3  Pengurusan Kewangan Panitia  400-13         Laporan Perbelanjaan
                              2011, Perancangan
                              Perbelanjaan 2012 dan
                              Laporan Perbelanjaan
                              setiap suku tahun (4
                              laporan)
4  Pengurusan Am Kurikulum    700-1/1         Surat-surat Umum
   Panitia                        daripada KPM, JPM , PPD
                              dan sekolah, Maklumat
                              dan Data Guru-guru Mata
                              Pelajaran, Carta Organisasi
                              dan Pembahagian Tugas
                              Guru-guru
5  Sukatan Mata Pelajaran    700-1/2         Sukatan dan Huraian
                              Sukatan Pelajaran Semasa
6  Rancangan Pelajaran Tahunan  700-1/3         Rancangan Pelajaran
                              Tahunan Setiap Tingkatan
7  Analisis Peperiksaan     700-1/4         Analisis Uijan dan
                              Peperiksaan 2011 dan
                              2012 setiap kali ujian dan
                              peperiksaan termasuk
                              Post Mortem
8  Pekeliling Mata Pelajaran   700-1/5         Surat-surat Pekeliling
                              berkaitan mata pelajaran
9  Ko Akademik Panitia      700-1/6         Surat-surat dan dokumen
                              berkaitan aktiviti ko
                              akademik panitia
10  JSU dan Soalan        700-1/7         JSU dan soalan-soalan
   Ujian/Peperiksaan                   ujian/peperiksaan sekolah
                              setiap tingkatan

								
To top