Sistem Fail Panitia SMK Iskandar Shah 2012 by hajizolkaply

VIEWS: 1,005 PAGES: 11

									       SMK ISKANDAR SHAH, JASIN, MELAKA
               Sistem Fail Panitia
1.0 PENGENALAN
Surat dan dokumen lampiran yang diterima dan diwujudkan oleh sekolah,pejabat pelajaran
daerah,jabatan pelajaran negeri dan kementerian pelajaran Malaysia dalam menjalankan
urusan rasminya hendaklah dikandungkan dalam satu fail yang didaftar menggunakan kulit fail
yang ditetapkan. Penggunaan fail ini membolehkan maklumat yang terkandung di dalamnya
dikawal dan dicapai dengan cepat dan tepat apabila diperlukan. Fail mesti diuruskan dengan
sistematik mengikut piawaian dan prosedur pengurusan rekod yang ditetapkan oleh Jabatan
Arkib Negara.

2.0 OBJEKTIF
Objektif Sistem Fail Panitia diwujudkan bagi tujuan:

2.1  Menjadikan pengurusan fail sekolah lebih sistematik

2.2  Memudahkan pihak pentadbir dan guru-guru untuk mendapatkan maklumat dengan
    cepat

2.3  Memenuhi standard kualiti pengurusan fail yang ditetapkan oleh Jabatan Arkib Negara

3.0 KLASIFIKASI FAIL PANITIA
Klasifikasi Fail Panitia SMK Iskandar Shah berdasarkan kod yang telah ditetapkan oleh Jabatan
Arkib Negara dan Jabatan Pelajaran Negeri Melaka. Fail dikategorikan kepada fail urusan am
(house keeping files) dan fail urusan fungsian (functional files). Fail urusan am
mengandungi surat dan dokumen lampiran berkaitan dengan hal pentadbiran,
bangunan dan harta, kelengkapan dan bekalan, kewangan dan personel. Fail urusan
fungsian pula mengandungi surat dan dokumen lampiran berkaitan dengan fungsi dan
aktiviti asas jabatan.

Untuk panitia sekolah ini, fail jenis urusan am (house keeping files) diberi kod
SIRI 100 (PENGURUSAN PENTADBIRAN) dan kod SIRI 400 (KEWANGAN), manakala fail
urusan fungsian (functional files) diberi kod SIRI 700 (KURIKULUM). Fail-fail yang telah
diwujudkan adalah seperti berikut:
SIRI 100 - PENGURUSAN PENTADBIRAN
100-4/14  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI

      100-4/14/1  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA BAHASA

             MELAYU

      100-4/14/2  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA BAHASA

             INGGERIS

      100-4/14/3  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             MATEMATIK / MATEMATIK TAMBAHAN

      100-4/14/4  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA SAINS

      100-4/14/5  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA GEOGRAFI

      100-4/14/6  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             PEND.ISLAM

      100-4/14/7  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             PEND.MORAL

      100-4/14/8  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA AKAUN/

             PERDAGANGAN/EKONOMI

      100-4/14/9  PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             KEMAHIRAN HIDUP

      100-4/14/10 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA MPV

      100-4/14/11 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             SIVIK/KEWARGANEGARAAN

      100-4/14/12 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA MUZIK

      100-4/14/13 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             TEKNOLOGI MAKLUMAT

      100-4/14/14 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA SEJARAH

      100-4/14/15 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             PENDIDIKAN SENI VISUAL
      100-4/14/16 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

             PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN

      100-4/14/17 PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA BAHASA

             TAMIL100-5/53:  MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN

      100-5/53/1  MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU

      100-5/53/2  MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS

      100-5/53/3  MESYUARAT PANITIA MATEMATIK / MATEMATIK

             TAMBAHAN

      100-5/53/4  MESYUARAT PANITIA SAINS

      100-5/53/5  MESYUARAT PANITIA GEOGRAFI

      100-5/53/6  MESYUARAT PANITIA PEND.ISLAM

      100-5/53/7  MESYUARAT PANITIA PEND.MORAL

      100-5/53/8  MESYUARAT PANITIA AKAUN/

             PERDAGANGAN/EKONOMI

      100-5/53/9  MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

      100-5/53/10 MESYUARAT PANITIA MPV

      100-5/53/11 MESYUARAT PANITIA SIVIK/KEWARGANEGARAAN

      100-5/53/12 MESYUARAT PANITIA MUZIK

      100-5/53/13 MESYUARAT PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT

      100-5/53/14 MESYUARAT PANITIA SEJARAH

      100-5/53/15 MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN

             SENI VISUAL

      100-5/53/16 MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN

             JASMANI/KESIHATAN

      100-5/53/17 MESYUARAT PANITIA BAHASA TAMIL
400-13  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA

     400 - 13/1  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA BAHASA MELAYU

     400 - 13/2  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA BAHASA INGGERIS

     400 - 13/3  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA MATEMATIK/

           MATEMATIK TAMBAHAN

     400 - 13/4  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA SAINS

     400 - 13/5  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA GEOGRAFI

     400 - 13/6  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA PEND.ISLAM

     400 - 13/7  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA PEND.MORAL

     400 - 13/8  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA AKAUN/

           PERDAGANGAN/EKONOMI

     400 - 13/9  PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

     400 - 13/10 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA MPV

     400 - 13/11 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA

           SIVIK/KEWARGANEGARAAN

     400 - 13/12 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA MUZIK

     400 - 13/13 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA TEKNOLOGI

           MAKLUMAT

     400 - 13/14 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA SEJARAH

     400 - 13/15 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA PENDIDIKAN

           SENI VISUAL

     400 - 13/16 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA PENDIDIKAN

           JASMANI/KESIHATAN

     400 - 13/17 PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA BAHASA TAMIL
SIRI 700 – KURIKULUM

700-1   PANITIA MATAPELAJARAN

     700-1/1   PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA

      700-1/1/1  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA BAHASA

            MELAYU

     700-1/1/2  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA BAHASA
            INGGERIS

     700-1/1/3  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA MATEMATIK/

            MATEMATIK TAMBAHAN

     700-1/1/4  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA SAINS

     700-1/1/5  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA GEOGRAFI

     700-1/1/6  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA PEND.ISLAM

     700-1/1/7  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA PEND.MORAL

     700-1/1/8  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA AKAUN/

            PERDAGANGAN/EKONOMI

     700-1/1/9  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA KEMAHIRAN

            HIDUP

     700-1/1/10  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA MPV

     700-1/1/11  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA

            SIVIK/KEWARGANEGARAAN

     700-1/1/12  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA MUZIK

     700-1/1/13  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA TEKNOLOGI

            MAKLUMAT

     700-1/1/14  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA SEJARAH

     700-1/1/15  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN

            SENI VISUAL

     700-1/1/16  PENGURUSAN AM KURIKULUM T PANITIA PENDIDIKAN

            JASMANI/KESIHATAN
700-1/1/17  PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA BAHASA TAMIL700-1/2   SUKATAN MATA PELAJARAN

700-1/2 /1  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA BAHASA

       MELAYU

700-1/2 /2  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA BAHASA

       INGGERIS

700-1/2 /3  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA MATEMATIK /

       MATEMATIK TAMBAHAN

700-1/2 /4  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA SAINS

700-1/2 /5  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA GEOGRAFI

700-1/2 /6  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA PEND.ISLAM

700-1/2 /7  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA PEND.MORAL

700-1/2 /8  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA AKAUN/

       PERDAGANGAN/EKONOMI

700-1/2 /9  SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA KEMAHIRAN

       HIDUP

700-1/2 /10 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA MPV

700-1/2 /11 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA

       SIVIK / KEWARGANEGARAAN

700-1/2 /12 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA MUZIK

700-1/2 /13 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA TEKNOLOGI

       MAKLUMAT

700-1/2 /14 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA SEJARAH

700-1/2 /15 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA PENDIDIKAN

       SENI VISUAL

700-1/2 /16 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA PENDIDIKAN

       JASMANI / KESIHATAN
700-1/2 /17 SUKATAN MATA PELAJARAN PANITIA BAHASA TAMIL700-1/3   RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

700-1/3/1  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA BAHASA

       MELAYU

700-1/3/2  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA BAHASA

       INGGERIS

700-1/3/3  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN

700-1/3/4  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA SAINS

700-1/3/5  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       GEOGRAFI

700-1/3/6  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       PEND.ISLAM

700-1/3/7  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       PEND.MORAL

700-1/3/8  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA AKAUN/

       PERDAGANGAN/EKONOMI

700-1/3/9  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       KEMAHIRAN HIDUP

700-1/3/10  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA MPV

700-1/3/11  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       SIVIK/KEWARGANEGARAAN

700-1/3/12  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA MUZIK

700-1/3/13  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       TEKNOLOGI MAKLUMAT

700-1/3/14  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA SEJARAH
700-1/3/15  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       PENDIDIKAN SENI VISUAL

700-1/3/16  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA

       PENDIDIKAN

       JASMANI/KESIHATAN

700-1/3/17  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA BAHASA

       TAMIL700-1/4   ANALISIS PEPERIKSAAN

700-1/4/1  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA BAHASA MELAYU

700-1/4/2  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA BAHASA INGGERIS

700-1/4/3  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA MATEMATIK/

       MATEMATIK TAMBAHAN

700-1/4/4  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA SAINS

700-1/4/5  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA GEOGRAFI

700-1/4/6  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA PEND.ISLAM

700-1/4/7  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA PEND.MORAL

700-1/4/8  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA AKAUN/

       PERDAGAGAN/EKONOMI

700-1/4/9  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

700-1/4/10  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA MPV

700-1/4/11  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA

       SIVIK/KEWARGANEGARAAN

700-1/412  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA MUZIK

700-1/4/13  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA TEKNOLOGI

       MAKLUMAT

700-1/4/14  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA SEJARAH
700-1/4/15  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA PENDIDIKAN

       SENI VISUAL

700-1/4/16  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA PENDIDIKAN

       JASMANI/KESIHATAN

700-1/4/17  ANALISIS PEPERIKSAAN PANITIA BAHASA TAMIL700-1/5   PEKELILING MATA PELAJARAN

700-1/5/1  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA BAHASA

       MELAYU

700-1/5/2  PEKELILING MATA PELAJARAN MESYUARAT PANITIA

       BAHASA INGGERIS

700-1/5/3  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA MATEMATIK/

       MATEMATIK TAMBAHAN

700-1/5/4  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA SAINS

700-1/5/5  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA GEOGRAFI

700-1/5/6  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA PEND.ISLAM

700-1/5/7  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA PEND.MORAL

700-1/5/8  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA AKAUN/

       PERDAGANGAN/EKONOMI

700-1/5/9  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA KEMAHIRAN

       HIDUP

700-1/5/10  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA MPV

700-1/5/11  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA

       SIVIK/KEWARGANEGARAAN

700-1/5/12  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA MUZIK

700-1/5/13  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA TEKNOLOGI

       MAKLUMAT

700-1/5/14  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA SEJARAH
700-1/5/15  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA PENDIDIKAN

       SENI VISUAL

700-1/5/16  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA PENDIDIKAN

       JASMANI/KESIHATAN

700-1/5/17  PEKELILING MATA PELAJARAN PANITIA BAHASA TAMIL
700-1/6   KO AKADEMIK PANITIA

700-1/6/1  KO AKADEMIK PANITIA BAHASA MELAYU

700-1/6/2  KO AKADEMIK PANITIA BAHASA INGGERIS

700-1/6/3  KO AKADEMIK PANITIA MATEMATIK/

       MATEMATIK TAMBAHAN

700-1/6/4  KO AKADEMIK PANITIA SAINS

700-1/6/5  KO AKADEMIK PANITIA GEOGRAFI

700-1/6/6  KO AKADEMIK PANITIA PEND.ISLAM

700-1/6/7  KO AKADEMIK PANITIA PEND.MORAL

700-1/6/8  KO AKADEMIK PANITIA AKAUN/

       PERDAGANGAN/EKONOMI

700-1/6/9  KO AKADEMIK PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

700-1/6/10  KO AKADEMIK PANITIA MPV

700-1/6/11  KO AKADEMIK PANITIA SIVIK/KEWARGANEGARAAN

700-1/6/12  KO AKADEMIK PANITIA MUZIK

700-1/6/13  KO AKADEMIK PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT

700-1/6/14  KO AKADEMIK PANITIA SEJARAH

700-1/6/15  KO AKADEMIK PANITIA PENDIDIKAN

       SENI VISUAL

700-1/6/16  KO AKADEMIK PANITIA PENDIDIKAN

       JASMANI/KESIHATAN
     700-1/6/17  KO AKADEMIK PANITIA BAHASA TAMIL700-1/7  JSU DAN SOALAN UJIAN

     700-1/7/1  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA BAHASA MELAYU

     700-1/7/2  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA BAHASA INGGERIS

     700-1/7/3  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA MATEMATIK/

            MATEMATIK TAMBAHAN

     700-1/7/4  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA SAINS

     700-1/7/5  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA GEOGRAFI

     700-1/7/6  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA PEND.ISLAM

     700-1/7/7  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA PEND.MORAL

     700-1/7/8  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA AKAUN/

            PERDAGANGAN/EKONOMI

     700-1/7/9  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

     700-1/7/10  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA MPV

     700-1/7/11  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA

            SIVIK/KEWARGANEGARAAN

     700-1/7/12  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA MUZIK

     700-1/7/13  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA TEKNOLOGI

            MAKLUMAT

     700-1/7/14  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA SEJARAH

     700-1/7/15  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA PENDIDIKAN

            SENI VISUAL

     700-1/7/16  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA PENDIDIKAN

            JASMANI/KESIHATAN

     700-1/7/17  JSU DAN SOALAN UJIAN PANITIA BAHASA TAMIL

								
To top