Buku Pengurusan dan Pentadbiran SMK Iskandar Shah 2912 by hajizolkaply

VIEWS: 555 PAGES: 95

									0
         ISI KANDUNGAN

                         Muka
Bil            Isi Kandungan
                         Surat
1.  Hari Kelepasan Am Negeri Melaka       2

2.  Kata-kata Aluan               3

3.  Falsafah Pendidikan Kebangsaan        4

4.  Falsafah Sekolah               4

5.  Visi Sekolah                 5

6.  Misi Sekolah                 6

7.  Piagam Pelanggan               7

8.  Dasar Sekolah               8 – 32

9.  Organisasi Induk              33 – 39

10.  Organisasi Kurikulum            40 – 53

11.  Organisasi Hal Ehwal Murid         54 – 61

12.  Organisasi Kokurikulum           62 – 71

13.  Organisasi Program Persediaan Universiti  72 – 75

14.  Jadual Guru Bertugas Mingguan       76 – 78

15.  Senarai Nama Guru SMKIS          79 – 82

16.  Senarai Semak Tugasan Guru         83 – 93
                    1
    HARI KELEPASAN AM NEGERI MELAKA TAHUN 2012
BIL               HARI-HARI KELEPASAN AM                         HARI                 TARIKH
1.                  *Tahun Baru 2012                         Ahad              01 Januari 2012
2.                  **Tahun Baru Cina                      Isnin & Selasa          23 & 24 Januari 2012
3.                   **Maulidur Rasul                         Ahad              05 Februari 2012
4.               *Melaka Bandaraya Bersejarah                      Ahad               15 April 2012
5.                    **Hari Pekerja                         Selasa              01 Mei 2012
6.                     **Hari Wesak                        Khamis               17 Mei 2012
7.        **Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan                 Sabtu               02 Jun 2012
                      Agong
8.                *@Awal Ramadhan 1433H                         Sabtu               21 Julai 2012
9.                  **@Hari Kebangsaan                        Jumaat               31 Ogos 2012
10.                 *Hari Raya Aidilfitri                       Ahad               19 Ogos 2012
11.                   Hari Malaysia                         Ahad             16 September 2012
11.             *Hari Jadi TYT Yang Dipertua Negeri                    Ahad              14 Oktober 2012
12.                  **@Hari Deepavali                         Ahad              11 November 2012
13.                 **@Hari Raya Korban                        Jumaat             26 Oktober 2012
14.                **Awal Muharam 1433H                        Khamis             15 November 2012
15.                   **Hari Krismas                         Selasa             25 Disember 2012
           CATATAN:
   *     HARI KELEPASAN AM NEGERI                              PERINGATAN
   **     HARI KELEPASAN AM
                        1.  Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan, maka hari itu digantikan dengan hari esoknya dan
         PERSEKUTUAN
                          jika hari kemudiannya sedia menjadii hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan am.
   @     TERTAKLUK KEPADA PINDAAN
                        2.  Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan HARI KELEPASAN am
                          dan tidak diganti kepada hari-hari lain.               CUTI AM & PENGGAL PERSEKOLAHAN 2012
PENGGAL             CUTI & HARI PERSEKOLAHAN                  MULA            AKHIR            HARI
      I.                                      04.01.2012          31.01.2012           20
           Hari Persekolahan                         01.02.2012          29.02.2012            21
                                             01.03.2012          09.03.2012           07
           Cuti Pertengahan Penggal                      10.03.2012          18.03.2012           09

                                             19.03.2012         31.03.2012           10
           Hari Persekolahan                         01.04.2012          30.04.2012            21
                                             01.05.2012          25.05.2012            19

           Cuti Pertengahan Tahun                       26.05.2012          10.06.2012            16

      II.                                      11.06.2012         30.06.2012            15
           Hari Persekolahan                         01.07.2012          31.07.2012           22
                                             01.08.2012          17.08.2012            13
           Cuti Pertengahan Penggal                      18.08.2012         26.08.2012           09

                                             27.08.2012          31.08.2012           05
           Hari Persekolahan                         01.09.2012          30.09.2012           20
                                             01.10.2012         31.10.2012           23

           Cuti Akhir Tahun                          01.11.2012         09.11.2012           07

           Jumlah                                                         55   290

           Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am                                           203

           Jumlah Hari Cuti Penggal                                                   87

                                        2
              KATA ALU- ALUAN
       Assalamualaikum wbt, Salam Satu Malaysia dan Salam ‘Melaka Maju, Negeriku Sayang,
                   Negeri Bandar, Teknologi Hijau’.

      Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kembali bertugas kepada guru-guru dan semua staf
sokongan sekolah ini. Marilah kita berdoa semoga sesi persekolahan tahun 2012 ini akan menjanjikan kejayaan
yang lebih cemerlang bagi sekolah kita dalam semua aspek.

      Sesungguhnya, sepanjang tahun 2011 yang lalu, kita telah banyak menempa kejayaan dalam bidang
kurikulum dan kokurikulum. Selain itu, kita juga telah menunjukkan beberapa peningkatan kualiti dalam
pelbagai aspek. Untuk menjadikan sekolah ini setanding atau setaraf dengan sekolah-sekolah berprestasi tinggi,
para guru haruslah berganding bahu dan berkomitmen dalam menjalankan tugas selaras dengan misi dan visi
sekolah.

      Justeru, saya mengharapkan semua warga sekolah akan dapat berpadu tenaga dan mengamalkan
budaya kerja berpasukan bagi merealisasikan hasrat murni sekolah. Sebagai mana yang kita sedia maklum,
sekolah ini telah mewujudkan laman interaktif untuk memudahkan komunikasi antara guru dan pelajar
khususnya serta masyarakat amnya. Dengan kewujudan transformasi yang telah dilaksanakan ini adalah
menunjukkan satu usaha positif dan proaktif bersesuaian dengan perkembangan dunia yang pesat dibawa arus
teknologi maklumat dan komunikasi. Semoga laman interaktif ini menjadi wadah untuk warga sekolah
berkomunikasi antara satu sama lain dan melaluinya juga warga sekolah dapat meluaskan rangkaian hubungan
dengan dunia luar.

     Sehubungan itu, semua warga sekolah diharapkan dapat menghasilkan beberapa inovasi dalam tugas
masing-masing sama ada secara individu mahu pun kerja berpasukan. Dengan adanya inovasi ini, kita akan
dapat membuat lebih banyak perubahan dan penambahbaikan yang berterusan dari semasa ke semasa.

      Akhir kata, apa pun cabaran dan transformasi yang datang kita harus berfikiran positif dan
menerima dengan minda yang terbuka. Kita mesti bersatu untuk mencapai kecemerlangan bak kata pepatah
“Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.” Teruskan tekad, gandakan usaha untuk tahun
2012 dengan harapan SMK Iskandar Shah diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi.

Sekian. Wassalam.HAJI ZOLKAPLY BIN YUNUS

 Pengetua
SMK Iskandar Shah
77000 Jasin
Melaka
                           3
         FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


P  endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan


 lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang


seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan


kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat


    Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,


  bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, memberi


            sumbangan terhadap keharmonian.
              FALSAFAH SEKOLAH


   S  emua murid mempunyai potensi menjadi manusia yang berilmu dan   bersahsiah mulia. Melalui pendidikan yang berkesan dan bimbingan yang   berteraskan ketuhanan akan dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan       harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
                     4
              VISI SEKOLAH
 ‘SMK ISKANDAR SHAH AKAN MENJADI SEKOLAH GEMILANG NEGERI MELAKA MENJELANG 2015’

HURAIAN VISI


                     Keputusan PMR/SPM/STPM di tempat pertama di
                     Daerah Jasin – Tempat Pertama antara sekolah-
                     sekolah Rancangan Khas dan Kawalan Negeri
                     Melaka.
                     Calon PMR 100% pelajar mendapat semua subjek
  GEMILANG KURIKULUM          A&B
                     Merealisasikan 60:40
                     sebagai Watak Sekolah
                   Hoki SPM & STPM 100% setiap tahun
                   
                     Tahun 2015 sekurang-kurangnya seorang calon
                     cemerlang mewakili Melaka di peringkat
                     kebangsaan
                     100% pelajar melibatkan diri dalam sekurang-
                     kurangnya 1 pertandingan anjuran sekolah
                     80% pelajar menyertai pertandingan di
                     peringkat Daerah menjelang 2015
 GEMILANG KOKURIKULUM          40% pelajar yang menyertai pertandingan
                     berjaya hingga ke Peringkat Negeri menjelang
                     2015
                     5% pelajar yang menyertai pertandingan
                     berjaya hingga ke peringkat Kebangsaan.
                     Disiplin pelajar – kurang 0.5% bermasalah
                     menjelang 2015
                     Warga sekolah mempunyai semangat
   GEMILANG SAHSIAH          kekeluargaan dan harmonis tanpa prejudis
                     Etika kerja tinggi dan budaya kerja cemerlang
                     Mengamalkan kerja secara berpasukan dan
                     tiada unsur politik
                     Kawasan sekolah bersih, terurus dan ceria
                     Bilik-bilik darjah / bilik-bilik khas terurus –
                     sesuai dengan peranannya
 PERSEKITARAN KONDUSIF &         Keselamatan warga sekolah terjamin
   BERMAKLUMAT            P&P berjalan dalam keadaan
                     memberangsangkan
                     Di mana sahaja berada, kita mendapat
                     maklumat berguna
                     Kemudahan asas mencukupi dan berfungsi
                     Suasana sekolah tenang dan harmonis
                     5
       MISI SEKOLAH
 Untuk memberikan pendidikan yang
 holistik dan bersepadu bagi melahirkan
 modal insan yang cemerlang berteraskan
budaya permuafakatan, inovasi, kreativiti
  dan penambahbaikan berterusan
  berpaksikan Falsafah Pendidikan
        Kebangsaan.
          6
               PIAGAM PELANGGAN
 Kami guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Iskandar Shah dengan penuh tekad
  dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

MURID :

     Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan pada masa yang ditetapkan
     dalam jadual waktu.

     Memeriksa buku murid selewat-lewatnya tiga hari selepas dikumpul.

     Memastikan kebajikan murid diambil tindakan serta-merta.

     Memastikan sahsiah, keperluan dan hak murid di sekolah terbela.

GURU &STAF SOKONGAN :

     Memastikan urusan gaji guru-guru dan staf sokongan tepat pada masanya.

     Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada “stakeholders” berkaitan
     dengan penjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya 4 hari daripada tarikh surat
     diterima.

     Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya 6 kali setahun.

     Sentiasa berusaha mempertingkatkan sahsiah dan kualiti kerja guru dan kakitangan
     supaya dapat memberikan hasil kerja yang terbaik.

IBU BAPA :

     Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa seminggu.

     Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 40 minit sebelum dihantar
     kepada pihak berkenaan.

     Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini berkaitan pencapaian prestasi
     akademik anak-anak.

     Memastikan ibu bapa dimaklumkan dengan segera jika anak mereka terlibat dengan
     masalah disiplin yang serius.

KOMUNITI :

     Memberikan kerjasama yang erat dan padu kepada semua program dan akitiviti
     kemasyarakatan.

“STAKEHOLDER” :

     Memberi maklum balas kepda semua surat arahan daripada “stakeholders” selewat-
     lewatnya empat hari selepas surat diterima.

   (Sekiranya tuan / puan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan sila emelkan
  aduan ke: hajizolkaply@yahoo.com.my )
                        7
DASAR SEKOLAH

  8
              DASAR PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH1.0 LATAR BELAKANG

  Sekolah merupakan institusi pendidikan. Oleh itu SMK Iskandar Shah perlu mempunyai satu dasar pentadbiran
  dan program yang jelas supaya visi dan misi sekolah dapat direalisasikan.

2.0 OBJEKTIF

  Dasar pentadbiran dan pengurusan diwujudkan :

  2.1   Menjadi garis panduan kepada wetiap warga sekolah.
  2.2   Memantapkan pengurusan dan pentadbiran sekolah.

3.0 DASAR AM

  3.1   KOMITMEN GURU

      Antara komitmen guru yang perlu diberikan perhatian ialah :

  3.1.1  Panduan Perkhidmatan Cemerlang dan Tatasusila Profesion Perguruan hendaklah sentiasa menjadi
      panduan dan amalan semua guru.
  3.1.2  Membaca dan memahami falsafah, visi dan misi sekolah serta sentiasa berusaha untuk mencapai visi
      tersebut.
  3.1.3  Guru adalah satu profesion dan mesti berusaha menjaga imejnya serta melaksanakan semua tugas
      dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan amanah.
  3.1.4  Guru mesti menganggap anak didik sebagai satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan oleh
      seluruh masyarakat.
  3.1.5  Guru mesti mengelakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion
      perguruan seperti ponteng tugas, pecah amanah, penyelewengan, cuai dan sebagainya.
  3.1.6  Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia bekerjasama dengan semua
      anggota masyarakat sekolah dan luar sekolah.
                          9
3.2  WAKTU HADIR BERTUGAS / KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU BERTUGAS

   3.2.1  Guru bertanggungjawab hadir di sekolah sebelum jam 7.30 pagi.
   3.2.2  Guru bertanggungjawab merakam kad kehadiran semasa datang dan semasa balik. Guru
       yang gagal berbuat demikian dianggap melanggar peraturan waktu bertugas.
   3.2.3  Guru mesti berada dalam kawasan sekolah sepanjang waktu sesi persekolahan.
   3.2.4  Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas kecuali atas sebab-
       sebab perlu seperti arahan daripada PPD / JPN atau hal-hal peribadi yang tidak dapat
       dielakkan.
   3.2.5  Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan sendiri kepada
       pengetua/wakilnya untuk mendapatkan kebenaran.
   3.2.6  Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Borang Pemohonan Keluar
       Dalam Waktu Bertugas untuk pengesahan dan rekod Pengetua / wakilnya. Surat sokongan
       seperti surat panggilan mesyuarat mestilah disertakan (jika ada).
   3.2.7  Guru hanya dibenarkan keluar untuk urusan yang tidak melibatkan pelajar tidak lebih 21 hari
       dalam setahun. Walau bagaimanapun bergantung kepada budi bicara pengetua.
   3.2.8  Guru yang terpaksa datang lewat atas urusan tertentu atau kecemasan mesti memaklumkan
       kepada Pengetua/wakilnya sebelum jam 7.15 pagi dan hadir ke sekolah sebelum jam 9.30 pagi.

3.3  PAKAIAN DAN PERSONALITI

   3.3.1  Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang ditetapkan
       (Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/850) serta melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan.
   3.3.2  Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas disekolah, majlis rasmi sekolah dan
       tugas rasmi di luar sekolah.
   3.3.3  Memakai pakaian sukan atau baju-T tidak dibenarkan semasa mengajar di kelas, mesyuarat
       sekolah dan majlis rasmi sekolah.
   3.3.4  Guru lelaki mestilah memakai tali leher sepanjang dalam tugas rasmi kecuali dalam keadaan
       tertentu seperti pengajaran PJK dan di bengkel.
   3.3.5  Pakaian dan personaliti guru termasuk rambut hendaklah sentiasa dalam keadaan kemas
       supaya menjadi contoh yang baik kepada pelajar.
   3.3.6  Pada hari Jumaat, guru lelaki Islam digalakkan memakai pakaian kebangsaan lengkap.

3.4  URUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN

   3.4.1  Guru bertanggungjawab mengemaskini maklumat-maklumat perkhidmatan dan perjawatan
       dengan Pembantu Tadbir (Perkhidmatan Dan Penjawatan ) yang meliputi aspek pelantikan,
       kursus induksi, pengesahan jawatan pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.
   3.4.2  Guru bertanggungjawab mengemaskini maklumat-maklumat perkhidmatan dan perjawatan
       dalam Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (SSMP/EMIS) dan Sistem Maklumat Staf (SMS).

3.5  PEMERIKSA KERTAS DAN PENGAWAS PEPERIKSAAN AWAM

   3.5.1  Bagi mengelakkan murid diabaikan, seorang guru hanya dibenarkan menanda kertas
       peperiksaan bagi satu peperiksaan awam sahaja. Guru yang menanda kertas PMR misalnya ,
       mesti mengajar Tingkatan 3 dan sebaliknya bagi guru yang menanda kertas SPM mesti
       mengajar Tingkatan 5.
   3.5.2  Setiap guru tanpa kecuali mesti terlibat dalam tugas-tugas mengawas peperiksaan awam
       secara bergilir-gilir.
   3.5.3  Tugas sebagai Ketua Pengawas Peperiksaan Awam juga mesti diberi peluang kepada semua
       guru yang layak.
                       10
3.6  URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR BERTUGAS

   3.6.1  Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-arahan /pekeliling-pekeliling
       berkaitan kebenaran pelbagai jenis cuti dan tidak hadir bertugas.
   3.6.2  Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat 7 hari dengan syarat pemohonan cuti
       itu mestilah dipohon terlebih awal dengan mengemukakan borang pemohonan cuti rehat dan
       mendapat kebenaran pengetua / wakilnya.
   3.6.3  Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital / klinik dan menyerahkan sijil sakit yang
       sah dari klinik / hospital kerajaan / swasta kepada pengetua / wakilnya.
   3.6.4  Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab kecemasan, guru mesti menghubungi sendiri
       pengetua / wakilnya melalui telefon dengan segera antara 7.00 pagi hingga 7.20 pagi.
   3.6.5  Guru yang mendapat cuti tanpa rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti tanpa rekod
       dari pihak yang memberikan cuti itu untuk pengesahan pengetua / wakilnya dan
       mengemukakan borang cuti tanpa rekod yang telah dilengkapkan. Pemohonan ini akan
       dimajukan kepada Jabatan Pelajaran Melaka untuk kelulusan / pengesahan. [ Cuti TanpaRekod
       akan diluluskan oleh Jabatan Pelajaran ].
   3.6.6  Bagi guru wanita yang akan cuti bersalin, perlu mengemukakan Borang Cuti Bersalin yang
       kemaskini bagi tujuan rekod dan rujukan perkhidmatan.

       Nota : Guru wanita yang akan cuti bersalin dikehendaki :

       3.6.6.1  Menyediakan bahan-bahan pembelajaran seperti kertas-kertas nota / latihan / latih
            tubi untuk diberikan kepada pelajar dalam tempoh cuti bersalin. Bahan yang telah
            disediakan hendaklah diserahkan kepada GPK untuk tindakan.
       3.6.6.2  Memberitahu pengetua / setiausaha peperiksaan dalaman jika cuti bersalin bertindih
            dengan waktu peperiksaan supaya urusan peperiksaan seperti kertas soalan, skema
            jawapan dan sebagainya dapat diuruskan.
       3.6.6.3  Memberitahu pengetua / wakilnya tentang guru pengganti jika menjadi guru kelas.
            [Maklumat lanjut tentang cuti, sila rujuk Lampiran Pekeliling].

3.7  BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR

   3.7.1  Buku Rekod Mengajar adalah penting berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab guru di
       sekolah.
   3.7.2  Maklumat-maklumat dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah dikemaskinikan dari semasa ke
       semasa yang meliputi :
       3.7.2.1 Butiran diri
       3.7.2.2 Jadual waktu persendirian / kelas
       3.7.2.3 Sukatan pelajaran
       3.7.2.4 Rancangan pelajaran tahunan, dan harian
       3.7.2.5 Ujian / peperiksaan
       3.7.2.6 Soalan ujian / peperiksaan
       3.7.2.7 Maklumat lain yang perlu
   3.7.3  Buku Rekod Mengajar mesti dihantar ke pejabat sekolah untuk penyeliaan pengetua /
       wakilnya pada setiap hari Jumaat sebelum / pada 12.00 tengah hari.
   3.7.4  Buku Rekod Mengajar akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan pengajaran-
       pembelajaran di bilik darjah.
   3.7.5  Buku Rekod Mengajar wajib diserahkan kepada pengetua / wakilnya pada hari terakhir
       persekolahan untuk tujuan rekod, simpanan dan pemantauan ( jika ada ).
                        11
 3.8  PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH

    3.8.1  Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan menggunakannya
        dengan betul mengikut peraturan-peraturan semasa menggunakannya di sekolah.
    3.8.2  Penggunaan / pinjaman alatan / harta benda sekolah hendaklah terlebih dahulu mendapatkan
        kebenaran guru penjaganya dan pinjaman / penggunaan / pulangan hendaklah direkodkan.
    3.8.3  Alatan / harta benda sekolah yang dipinjam / diguna hendaklah dipulangkan dengan segera.
    3.8.4  Guru mesti memaklum dan mengganti / membaiki kerosakan alatan / harta benda sekolah
        yang dipinjam / digunakan.
    3.8.5  Guru tidak dibenarkan membawa balik ke rumah alatan / harta benda sekolah untuk
        kegunaan peribadi.

 3.9  MENGHADIRI TAKLIMAT DAN MESYUARAT

    3.9.1  Guru wajib menghadiri taklimat / mesyuarat yang diadakan oleh pengetua / wakilnya /
        jawatankuasa-jawatankuasa diperingkat sekolah.
    3.9.2   Jika tidak dapat menghadiri taklimat / mesyuarat atas sebab tertentu, guru perlu
         memberitahu pengetua dengan mengemukakan alasan bertulis.
    3.9.3   Semua mesyuarat diperingkat sekolah hendaklah dijalankan secara profesional dan teratur
        dan tidak kurang daripada 2 jam.
    3.9.4  Guru tidak dibenarkan keluar lebih awal atau semasa mesyuarat sedang dijalankan tanpa
        kebenaran pengerusi mesyuarat.

3.10  WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

    3.10.1  Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan
        Kementerian Pendidikan, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah berkaitan
        jadual waktu.
    3.10.2  Guru yang mengajar mesti berada di kelas atau di tempat mengajar seperti makmal sains
        mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
    3.10.3  Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan peperiksaan,
        membaca akhbar dan sebagainya dalam masa pengajaran dan pembelajaran.
    3.10.4  Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab tertentu seperti
        dipanggil oleh pengetua.
    3.10.5  Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat kehadiran semua pelajar
        sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran di kelas.
    3.10.6  Guru bertanggungjawab memastikan pelajar tidak keluar dari kelas semasa pengajaran dan
        pembelajaran dijalankan kecuali atas sebab-sebab yang penting.
    3.10.7  Keselamatan pelajar dalam waktu pengajaran dan pembelajaran adalah tanggungjawab
        guru.
    3.10.8  Guru mesti sentiasa ingat bahawa waktu luang (free period) adalah masa bekerja dan perlu
        digunakan dengan cara yang betul seperti memeriksa buku latihan pelajar.
    3.10.9  Loceng akan berbunyi mengikut waktu yang ditetapkan.

3.11  JADUAL GURU GANTI ( RELIEF )

    3.11.1  Guru dikehendaki mematuhi jadual ganti dan berada di kelas sebagaimana diarahkan
        pengetua / wakilnya.
    3.11.2  Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan menjalankan proses P&P jika
        bertugas di kelas yang guru berkenaan mengajar sesuatu mata pelajaran.
    3.11.3  Jika diarah mengajar di sesuatu kelas bagi menggantikan guru cuti bersalin, guru berkenaan
        hendaklah mematuhi arahan tersebut. Proses P&P hendaklah direkodkan dalam Buku Rekod
        Mengajar.                        12
3.12  SURAT-SURAT PEKELILING / ARAHAN

    3.12.1  Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan Pekeliling
        Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
    3.12.2  Surat arahan / salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami dan
        diambil tindakan sewajarnya. Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah menggunakan
        sistem fail surat menyurat sekolah.
    3.12.3  Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri tugas
        tersebut. Guru yang terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain melaksanakan tugas
        tersebut bagi pihak dirinya.
    3.12.4  Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang tidak dapat
        dielakkan dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya, pengetua / wakilnya hendaklah
        diberitahu secara bertulis.
    3.12.5  Guru bertanggungjawab melaksanakan sendiri tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan
        kepadanya oleh pengetua seperti memungut wang, memegang kunci khas dan sebagainya.
    3.12.6  Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh pengetua dengan
        betul, sempurna, mengikut peraturan dan menepati waktu.


3.13  PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN BUKU PELAJAR

    3.13.1  Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan Kementerian
        Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah berkaitan dengan
        pencerapan P&P dan penyeliaan buku pelajar.
    3.13.2  Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran,
        Penolong Kanan HEM, GPK Kokurikulum, GKMP dan Ketua Panitia.
    3.13.3  Pencerapan P&P akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
    3.13.4  Penyeliaan buku latihan pelajar dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan buku
        pelajar pada masa ditetapkan kepada GPK/GKMP dengan menyerahkan Borang Penyerahan
        Buku Pelajar.

3.14  ORANG LUAR BERJUMPA GURU

    3.14.1  Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru dan pelajar tanpa mendapat
        kebenaran pengetua.
    3.14.2  Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru atau pelajar
        mendapat kebenaran pengetua terlebih dahulu jika kebenaran belum diperolehi.
    3.14.3  Orang luar termasuk ibu bapa atau penjaga dilarang berjumpa guru atau pelajar semasa
        proses pengajaran dan pembelajaran.

3.15  MENYEMAK DAN MEMERIKSA BUKU PELAJAR

    3.15.1  Guru wajib menyemak dan memeriksa buku pelajar selepas memberi nota, latihan dan tugasan
        bagi memastikan pelajar membuat tugas yang diberikan. Buku-buku tersebut hendaklah
        dikembalikan dengan segera.
    3.15.2  Guru hendaklah mencatatkan tandatangan, tarikh, markah / gred / kata-kata perangsang /
        nasihat atau komen.
    3.15.3  Guru hendaklah mengarahkan pelajar membuat pembetulan kepada kesalahan yang
        dilakukan dan hendaklah disemak oleh guru.
    3.15.4  Guru tidak dibenarkan menyuruh pelajar menghantar buku untuk tujuan semakan pada
        waktu P&P. Minta pelajar menghantar pada waktu rehat atau waktu tamat persekolahan hari
        berkenaan.
                        13
3.16  UJIAN DAN PEPERIKSAAN

    3.16.1  Ujian dan peperiksaan hendaklah diadakan mengikut jadual dan jangka masa yang
        ditetapkan.
    3.16.2  Soalan yang telah siap dibahagikan mengikut kelas-kelas hendaklah dihantar kepada unit
        peperiksaan untuk disimpan 2 hari sebelum ujian / peperiksaan.
    3.16.3  Unit peperiksaan bertanggungjawab mengagihkan kertas soalan tersebut kepada guru pada
        hari peperiksaan.
    3.16.4  Bagi peperiksaan setengah tahun dan akhir tahun format soalan dan masa hendaklah selaras
        dengan format PMR dan SPM sebenar.
    3.16.5  Guru subjek hendaklah memeriksa dan markah hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan
        mengikut tarikh yang ditetapkan.
    3.16.6  Guru tingkatan hendaklah memproses dan menganalisis markah serta keputusan.
    3.16.7  Guru peperiksaan hendak menganalisis keseluruhan keputusan ujian dan peperiksaan dan
        menyerahkan kepada pengetua.

3.17  PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

    3.17.1  Semua guru diwajibkan hadir perhimpunan rasmi sekolah.
    3.17.2  Perhimpunan rasmi sekolah di adakan pada setiap hari Isnin 7.30 pagi hingga 8.20 pagi di
        padang sekolah.
    3.17.3  Guru bertugas pada minggu tersebut bertanggungjawab memastikan perhimpunan berjalan
        mengikut prosedur yang ditetapkan.
    3.17.4  Guru bertugas minggu sebelumnya hendaklah memberikan laporannya semasa perhimpunan.
                        14
                     DASAR KURIKULUM SEKOLAH1.0  LATAR BELAKANG

   Kurikulum merupakan bidang utama bagi setiap guru dan murid yang belajar di sekolah ini selaras dengan visi
   untuk menjadikan SMK Iskandar Shah sekolah gemilang menjelang 2015.

2.0  OBJEKTIF

   Dasar Kurikulum Sekolah diwujudkan bagi tujuan:
   2.1  Menjelaskan struktur dan fungsi jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum.
   2.2  Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
   2.3  Mengenal pasti faktor-faktor yang menjayakan pelaksanaan kurikulum.

3.0  DASAR

   Kurikulum Kebangsaan

   ‘ Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
   pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan
   seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
   mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.’

                                             Akta Pendidikan 1996
                         ( Peraturan-Peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 )

   3.1   Dasar Kurikulum Sekolah adalah selari dengan dasar pendidikan kebangsaan.
       Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) Jadual Subseksyen 18(2)
   3.2   Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian
       Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Melaka dan Pejabat Pelajaran Daerah Jasin.
   3.3   Jika berlaku pertembungan program, program akademik akan diutamakan.
                           15
4.0  MESYUARAT

   4.1  Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum dan Mesyuarat Panitia diadakan sekurang - kurangnya empat
       kali setahun.
   4.2  Surat Panggilan Mesyuarat hendaklah disiarkan dalam Portal Sekolah atau Blog Panitia masing-
       masing seminggu sebelum tarikh mesyuarat. Salinan surat panggilan difailkan: satu salinan pejabat
       dan satu lagi dalam Fail Kurikulum/Panitia.
   4.3  Minit mesyuarat yang disediakan oleh Setiausaha hendaklah disemak oleh GPK Pentadbiran (Minit
       Mesyuarat Kurikulum) atau Ketua Bidang (Minit Mesyuarat Panitia).
   4.4  Minit mesyuarat yang telah disemak hendaklah diemel oleh Setiausaha kepada Tuan Pengetua dan
       salinan kepada GPK Pentadbiran, Ketua Bidang dan ahli-ahli jawatan kuasa dalam tempoh tujuh hari
       selepas tarikh mesyuarat untuk makluman dan tindakan.
   4.5  Setiausaha menyediakan dua salinan minit mesyuarat dalam bentuk ‘hard copy’, satu salinan
       diserahkan kepada Puan Faizah binti Mazlan (salinan pejabat) dan satu lagi disimpan dalam fail
       Kurikulum / Panitia.

5.0  SISTEM FAIL

   5.1  Fail Kurikulum / Panitia diurus dan dikemaskinikan oleh Setiausaha Kurikulum / Pengerusi Panitia.
   5.2  Semua Fail Kurikulum / Panitia disimpan di Bilik Fail.

6.0  PAKEJ MATA PELAJARAN

   Pakej mata pelajaran yang ditawarkan untuk Tingkatan 4 dan 5 adalah seperti berikut:

   6.1  Aliran Sains Tulen
       Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, / Pendidikan Moral, Sejarah, Matematik,
       Matematik Tambahan, Fizik, Kimia dan Biologi.
   6.2  Aliran Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan
       Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, / Pendidikan Moral, Sejarah, Matematik, Sains,
       Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan dan Ekonomi Asas.
   6.3  Aliran Mata Pelajaran Vokasional
       Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, / Pendidikan Moral, Sejarah, Matematik, Sains,
       Perdagangan, Penyajian Makanan / ICT dan Pendidikan Seni Visual.
   6.4  Calon-calon boleh mengambil mata pelajaran Bahasa Cina atau Bahasa Tamil sebagai mata pelajaran
       tambahan.
   6.5  Murid-murid tidak dibenarkan menggugurkan sebarang mata pelajaran dalam pakej yang
       ditawarkan kecuali dengan kebenaran Tuan Pengetua.
   6.6  Murid-murid yang ingin mengambil mata pelajaran di luar pakej yang ditawarkan hendaklah
       mendapat kebenaran Tuan Pengetua.


7.0  SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

   7.1  Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Tahunan yang terkini
       hendaklah disimpan oleh setiap guru.
   7.2  Satu salinan Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Tahunan untuk
       setiap tingkatan hendaklah disimpan dalam Fail Panitia.
   7.3  Semua guru hendaklah menghabiskan sukatan mata pelajaran pada atau sebelum tarikh berikut:
       7.3.1  Tingkatan 3 – 30 Jun
       7.3.2  Tingkatan 5 dan 6 Atas – 31 Julai
       7.3.3  Tingkatan 1, 2, 4 dan 6 Rendah – 30 September
   7.4  Semua guru mesti membawa Buku Rekod Mengajar setiap kali masuk ke kelas.                           16
8.0  JADUAL WAKTU

    8.1   Jumlah waktu yang diperuntukkan bagi setiap mata pelajaran adalah mengikut ketetapan Akta
        Pendidikan.
    8.2   Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah setelah diputuskan
        dalam mesyuarat kurikulum.
    8.3   Dasar pengagihan mata pelajaran adalah mengikut keutamaan opsyen dan kepakaran guru.
    8.4   Seorang guru tidak akan diberi lebih daripada dua kelas peperiksaan.
    8.5   Jumlah waktu pengajaran minima guru ialah 24 waktu seminggu.

9.0  GURU GANTI

    9.1   Guru-guru yang dipanggil untuk berkursus hendaklah menyediakan bahan / tugasan / modul untuk
        digunakan oleh guru ganti.
    9.2   Guru yang mendapat ‘relief’ hendaklah menurunkan tandatangan pada buku ‘relief’ dan
        bertanggungjawab kepada kelas berkenaan.


10.0  PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

    10.1  Ujian / Peperiksaan dijalankan empat kali setahun.
    10.2  Soalan hendaklah mengikut format PMR / SPM dengan aras kesukaran dalam nisbah 5 : 3 : 2.
    10.3  Guru yang bertanggungjawab menyediakan kertas ujian / peperiksaan hendaklah menyediakan
        Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).
    10.4  Skop ujian / peperiksaan mesti dimaklumkan kepada murid sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum
        ujian.
    10.5  Semua peraturan peperiksaan awam hendaklah digunapakai semasa ujian / peperiksaan dijalankan.
    10.6  Pengawasan semasa ujian / peperiksaan hendaklah dijalankan dengan ketat untuk mengelak kes-kes
        penipuan.
    10.7  Markah hendaklah dimasukkan ke dalam sistem SAPS selewat-lewatnya 7 hari selepas tarikh akhir
        ujian / peperiksaan.
    10.8  Murid / Ibu bapa boleh mendapat keputusan ujian / peperiksaan dengan mengakses sistem SAPS. Buku
        Laporan Kemajuan Akademik tidak digunakan mulai 1.1.2012.
    10.9  Panitia mata pelajaran hendaklah menganalisis keputusan ujian / peperiksaan, membuat post-mortem
        dan seterusnya mengambil langkah susulan untuk mempertingkatkan pencapaian.
    10.10  Semua Ketua Bidang dan Pengerusi Panitia perlu memastikan perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan
        Sekolah mengikut jadual yang ditetapkan dan fail / rekod / data dikemaskini sepanjang masa.

11.0  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

    11.1  Dasar Kurikulum Sekolah menyokong penuh semua program peningkatan prestasi akademik yang
        bertunjang ke arah kecemerlangan murid.
    11.2  Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah nadi bagi membantu semua panitia merancang dan
        melaksanakan program peningkatan prestasi akademik.
    11.3  Panitia diminta mengemukakan kertas kerja yang relevan untuk program peningkatan prestasi
        akademik.
                           17
12.0  DASAR MBMMBI

    12.1  Mulai tahun 2012, pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik Tingkatan 1 adalah dalam
       dwibahasa.
    12.2  Buku Teks Sains dan Matematik Tingkatan 1 dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan
       dipinjamkan kepada murid-murid.
    12.3  Soalan-soalan ujian / peperiksaan untuk kedua-dua mata pelajaran Sains dan Matematik Tingkatan 1
       hendaklah dalam dwibahasa seperti format PMR / SPM.

13.0  PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM

    13.1  Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku perubahan dalam dasar
       pendidikan kebangsaan.
    13.2  Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pentadbir melalui mesyuarat
       pengurusan dan mesyuarat kurikulum.
                           18
                 DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID1.0  LATAR BELAKANG

   Murid-murid merupakan asset atau stakeholder kepada sekolah. Sehubungan itu segala perkara yang
   berkaitan dengan murid hendaklah diuruskan dengan sebaik-baiknya berpandukan surat-surat pekeliling
   ikhtisas Kementerian Pelajaran.

2.0  OBJEKTIF

   2.1  Memantapkan pengurusan sub Unit HEM dengan menepati piawai dan format tindakan yang
       dibenarkan mengikut surat pekeliling ikhtisas dan Kementerian Pelajaran Malaysia.
   2.2  Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid agar menjadi individu yang seimbang,
       berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran serta berfikiran kreatif dan kritis.
   2.3  Memupuk potensi dan kebolehan murid ke tahap maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.
   2.4  Ke arah salah laku sifar dalam disiplin sekolah.
   2.5  Mewujudkan budaya hadir penuh ke sekolah dan membasmi kes ponteng sekolah.
   2.6  Meningkatkan kecemerlangan akademik, kokurikulum dan sahsiah warga asrama.
   2.7  Mewujudkan suasana sekolah yang selamat, bersih, ceria dan kondusif untuk pembelajaran.
                         19
3.0  MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

   Kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada cara pengurusan sekolah mengurus hal-hal
   berkaitan disiplin murid, sahsiah dan keakuran dan komitmen murid-murid terhadap peraturan sekolah.
   Sehubungan itu, pengurusan hal ehwal murid telah menetapkan beberapa matlamat yang perlu dan hendak
   dicapai. Matlamat-matlamat tersebut adalah:

   3.1  Memastikan data maklumat murid sekolah ini lengkap dan kemaskini.
   3.2  Memastikan murid sekolah ini sentiasa mematuhi peraturan sekolah.
   3.3  Memastikan murid sekolah ini mengamalkan “Gaya Hidup Sihat”.
   3.4  Memastikan murid sekolah ini mendapat layanan yang adil dan seimbang daripada guru-guru.
   3.5  Memastikan murid sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan yang tidak bermoral seperti berikut:

       3.5.1   ponteng sekolah
       3.5.2   ponteng kelas
       3.5.3   merokok
       3.5.4   pergaduhan
       3.5.5   berkelakuan lucah
       3.5.6   membuli
       3.5.7   kurang ajar atau biadap
       3.5.8   merosakkan harta benda sekolah/awam (vandalisme)

   3.6  Memastikan murid yang bermasalah ekonomi mendapat bantuan yang sewajarnya.
   3.7  Memastikan murid yang bermasalah pembelajaran dibantu tanpa mengira latar belakangnya.
   3.8  Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.
   3.9  Memastikan murid sekolah ini sentiasa menjaga keselamatan diri, keluarga, harta benda sekolah dan
       imej sekolah.

4.0  DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SMK ISKANDAR SHAH

   4.1  DASAR 1: GURU

       4.1.1   Semua guru di sekolah ini adalah guru disiplin.
       4.1.2   Semua guru di sekolah ini umpama ibu bapa kedua kepada semua murid.
       4.1.3   Semua guru sentiasa meletakkan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua bentuk
            tindakan dan keputusan yang dibuat.
       4.1.4.1  Semua guru perlu melayan semua murid dengan adil, bertimbang rasa dan kasih sayang.
                           20
4.2  DASAR 2: KEMASUKAN PELAJAR

    4.2.1  Sekolah ini menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum mengikut syarat Sekolah
        Kawalan dan Kelas Rancangan Khas yang ditetapkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah dan
        Jabatan Pelajaran Negeri. Ibu bapa yang bercadang untuk menempatkan anak di sekolah ini
        perlu mengemukakan laporan disiplin dan prestasi akademik anak mereka dan akan
        dimaklumkan dalam tempoh 7 hari oleh pihak sekolah.
    4.2.2  Setiap maklumat murid akan didaftarkan dalam Buku Rekod Pendaftaran dan dimasukkan ke
        dalam Sistem Maklumat Murid (SMM).
    4.2.3  Setiap murid yang berpindah masuk ke sekolah ini akan ditempatkan di kelas-kelas
        berdasarkan prestasi akademik.
    4.2.4  Setiap maklumat murid asrama akan dimasukkan dalam Sistem Maklumat Asrama (SMA).

4.3  DASAR 3: DISIPLIN PELAJAR

    4.3.1  Setiap murid diwajibkan memiliki “Buku Peraturan Sekolah”.
    4.3.1  Murid yang melanggar peraturan sekolah akan diambil tindakan disiplin dan direkodkan
        kesalahan tersebut dalam sistem e-Disiplin.
    4.3.2  Ibu bapa atau penjaga kepada murid yang melakukan kesalahan disiplin sederhana atau
        berat akan dipanggil untuk hadir ke sekolah atau asrama untuk perbincangan.
    4.3.3  Sekolah akan mengamalkan pendekatan sistem e-Disiplin dalam menangani permasalahan
        disiplin murid.
    4.3.4  Ibu bapa atau penjaga kepada murid yang tidak hadir ke sekolah perlu memaklumkan secara
        lisan dan menulis surat kepada pihak sekolah.
    4.3.5  Murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab akan dikira ponteng sekolah dan surat amaran
        akan dihantar mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

 4.4  DASAR 4: KESELAMATAN MURID

    4.4.1  Keselamatan murid akan sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan
        sekolah pada waktu persekolahan , waktu aktiviti kokurikulum dan ketika berada di asrama.
    4.4.2  Ibu bapa atau penjaga yang ingin membawa murid keluar pada waktu persekolahan perlu
        mengisi borang kebenaran masuk di balai pengawal dan menyerahkan kepada pentadbir di
        pejabat untuk ditandatangani.
    4.4.3  Murid yang ingin keluar pada waktu persekolahan untuk mendapatkan rawatan perlu mengisi
        borang kebenaran keluar dan menyerahkannya di balai pengawal.
    4.4.4  Murid asrama yang ingin keluar (outing) perlu mendapatkan kebenaran warden asrama.
    4.4.5  Semua murid di sekolah ini dilindungi oleh Skim Insuran Takaful Malaysia.
    4.4.6  Semua murid diwajibkan mengisi Borang Kebenaran Ibu Bapa atau Penjaga sebelum menyertai
        aktiviti di luar sekolah anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia.
                        21
4.5  DASAR 5: KESIHATAN PELAJAR

    4.5.1  Sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-program
        yang dirancang seperti :

        4.5.1.1  Pemeriksaan gigi
        4.5.1.2  Pemeriksaan kesihatan dan suntikan
        4.5.1.3  Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
        4.5.1.4  Ceramah dan kempen kesihatan

    4.5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid daripada ibu bapa atau penjaga.
    4.5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya murid didapati tidak sihat semasa berada di sekolah.
    4.5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital tanpa menghubungi ibu bapa atau
       penjaga terlebih dahulu bagi kes-kes kronik.
    4.5.5 Murid yang sakit di rumah dinasihatkan tidak hadir ke sekolah tetapi terus ke hospital atau
       klinik bagi mendapatkan rawatan.

4.6  DASAR 6: KEBAJIKAN PELAJAR

   4.6.1  Murid-murid yang menghadapi masalah khususnya masalah kewangan akan sentiasa cuba
        dibantu melalui jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.
   4.6.2  Pihak sekolah akan cuba membantu murid yang bermasalah agar dapat meneruskan
        persekolahan mereka di sekolah ini.
                         22
                  DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM1.0  LATAR BELAKANG

   Kokurikulum merupakan pelengkap kepada kurikulum dan pembangunan diri murid secara menyeluruh.
   Aktiviti ini boleh dilaksanakan di dalam atau di luar kelas mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Sebagai
   sebahagian dari kurikulum , penglibatan semua murid dan masyarakat adalah perlu, berasaskan anggapan
   bahawa,

   1.1  Semua murid harus mempunyai keseimbangan perkembangan mental dan sahsiah yang bersepadu
       ( Sosial, jasmani dan rohani ).
   1.2  Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan.
   1.3  Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.

2.0  OBJEKTIF

   2.1  Menyemai kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaan kepada tuhan.
   2.2  Menyeimbangkan perkembangan mental dengan rohani, jasmani dan emosi murid.
   2.3  Mengukuhkan perhubungan antara murid di dalam dan di antara sekolah.
   2.4  Membina dan meningkatkan minat murid dalam aktiviti yang diceburi.
   2.5  Membina dan meningkatkan disiplin murid.
   2.6  Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.
   2.7  Membina kerjasama dua hala antara sekolah dan masyarakat.
   2.8  Mewujudkan sekolah berwatak.
                           23
3.0  DASAR AM

   3.1  PELAKSANAAN

      3.1.1  Definisi

          Kegiatan kokurikulum ialah apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses p&p
          yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan
          pengetahuan, nilai dan kemahiran yang diperolehi di dalam kelas.

      3.1.2  Jenis-jenis Aktiviti

          Sekolah boleh menubuhkan persatuan daripada yang berikut:

          3.1.2.1  Mata Pelajaran yang diajar di sekolah
          3.1.2.2  Sukan dan permainan
          3.1.2.3  Unit Beruniform
          3.1.2.4  Lain-lain yang diluluskan oleh pendaftar

      3.1.3  Peruntukan Masa

          Peruntukan masa seminggu bagi sekolah menengah ialah antara 100 minit hingga 180 minit.

      3.1.4  Tugas dan Tanggungjawab Guru

          Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa melantik guru sebagai penasihat
          bagi menjalankan tugas-tugas dalam kegiatan kokurikulum berdasarkan peruntukan yang
          sedia ada.

   3.2  PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

      Pengetua hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan kokurikulum Sekolah untuk membantu
      pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan meningkatkan kecemerlangannya di sekolah berasaskan
      kepada :

      3.2.1  Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli
      3.2.2  Kekerapan mengadakan mesyuarat
      3.2.3  Pembentukan jawatankuasa kecil
      3.2.4  Pelaporan berkala
      3.2.5  Dokumentasi
                             24
4.0  DASAR KHAS

   4.1  BIDANG KOKURIKULUM

      Setiap pelajar dimestikan menyertai 3 bidang kegiatan kokurikulum manakala setiap guru mesti
      menjadi penasihat kepada ketiga-tiga bidang tersebut iaitu:

      4.1.1  Satu Persatuan (Lampiran IA) dan Kelab (Lampiran IB)
      4.1.2  Satu Unit Beruniform (Lampiran II )
      4.1.3  Satu Kelab Sukan dan Permainan ( Lampiran III )
      4.1.4  Setiap sekolah mesti menubuhkan Pasukan KRS

   4.2  BILANGAN AHLI

      4.2.1  Nisbah guru : pelajar = 1 : 15-20
      4.2.2  Semua Kelab dan Persatuan : 32-35 ahli
          Kecuali Memanah : minimum 15 ahli
      4.2.3  Semua Pasukan Beruniform : 32-35 ahli setiap platon
      4.2.4  Bagi member peluang penglibatan, setiap pelajar hanya dibenarkan menjawab satu jawatan
          utama kelab / persatuan sahaja.

   4.3  HARI DAN MASA PERJUMPAAN

      4.3.1  Jadual perjumpaan mingguan adalah seperti di Lampiran IV.
      4.3.2  Perhimpunan Khas Pasukan seragam akan diadakan sekali setiap bulan seperti dalam takwim
          sekolah.
      4.3.3  Setiap hari rabu, guru / pelajar digalakkan memakai seragam pasukan masing-masing. Pelajar
          yang mendapat bantuan pakaian diwajibkan.
      4.3.4  Setiap pelajar diwajibkan hadir pada setiap kali kegiatan dijalankan berdasarkan jadual yang
          telah diberikan. Tidak hadir aktiviti kokurikulum boleh diambil tindakan yang sama seperti
          ponteng kelas atau ponteng sekolah.
      4.3.5  Kegiatan kokurikulum akan dibatalkan atas sebab-sebab berikut :

          4.3.5.1  Cuaca ( hujan lebat atau rebut petir )
          4.3.5.2  Masalah Wabak Penyakit & Keselamatan
          4.3.5.3  Acara rasmi yang berlangsung di sekolah
          4.3.5.4  Atas arahan Pengetua / PPD / JPN / KPM
                            25
4.4  TUGAS KHUSUS GURU PENASIHAT

   4.4.1  Semua guru yang terlibat dengan setiap kegiatan perlu melaksanakan aktiviti berikut :

       4.4.1.1 Menyediakan perancangan strategik, pelan taktikal dan pelan operasi.
       4.4.1.2 Menggubal perlembagaan.
       4.4.1.3 Melantik jawatankuasa.
       4.4.1.4 Merekod kehadiran murid dan aktiviti mingguan.
       4.4.1.5 Mengambil tindakan terhadap ahli yang ponteng (dalam e-Disiplin).
       4.4.1.6 Membuat penilaian kokurikulum 10%.
       4.4.1.7 Mengisi borang maklumbalas selepas sesuatu penyertaan dalam tempoh seminggu.
       4.4.1.8 Mengadakan dan mengemaskini fail.
       4.4.1.9 Menyediakan sijil pelajar untuk AJK dan kejayaan aktiviti dalaman.
       4.4.1.10 Sentiasa bersama membimbing pelajar semasa aktiviti dalaman / luar sekolah.
       4.4.1.11 Mengambil tindakan perlu menjamin keselamatan diri dan pelajar.

4.5  BUKU LAPORAN DAN DOKUMENTASI

   4.5.1  Buku Laporan

       4.5.1.1 Setiap persatuan / pasukan / kelab sukan mesti ada buku laporan.
       4.5.1.2 Mesti diserahkan kepada Penyelaras atau Setiausaha setiap minggu untuk disemak.
       4.5.1.3 Muka surat 1 hingga 6 dan senarai ahli hendaklah dilengkapkan untuk tindakan
           Pengetua sebagai Penolong Pendaftar sebelum    31 Januari 2012.
       4.5.1.4 Guru Penasihat boleh melatih Setiausaha Kelab / Persatuan masing-masing untuk
           mengemaskini Buku Laporan. Walau bagaimanapun tanggungjawab sepenuhnya
           masih di bawah Guru Penasihat.

   4.5.2  Dokumentasi dan Fail

       Selain Buku Laporan, setiap persatuan / pasukan / kelab sukan perlu menyediakan sekurang-
       kurangnya 4 fail iaitu 2 fail setiausaha / pengerusi.
                        26
4.6  KAD KOKURIKULUM DAN BUKU PENILAIAN KOKURIKULUM

   4.6.1  Kad Kokurikulum

       Kad Koku mencatatkan rekod kehadiran, kegiatan dan pemarkahan tahunan. Setiap pelajar
       perlu ada 3 kad koku dan disimpan oleh Guru-guru Penasihat masing-masing. Guru Penasihat
       perlupastikan semua ahli mempunyai kad, dikemaskini setiap minggu dan serahkan kepada
       Guru Tingkatan masing-masingpada atau sebelum 15 oktober 2012.

   4.6.2  Buku Penilaian Kokurikulum

       Setiap pelajar perlu ada Buku Penilaian Kokurikulum dan serahkan kepada Guru Tingkatan
       masing-masing untuk dikemaskini setiap akhir tahun berpandukan kad koku yang diterima.
       Buku yang telah dikemaskini mesti diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada atau
       sebelum 31 Oktober 2012.

   4.6.3  Markah Penilaian Kokurikulum Bagi Calon SPM

       Setiausaha Kokurikulum menyediakan analisis markah 5 tahun bagi calon-calon SPM dan
       dipaparkan di papan kenyataan kokurikulum untuk semakan calon pada atau sebelum tamat
       hari persekolahan setelah disahkan oleh Pengetua. Sijil penilaian Kokurikulum akan disediakan
       dan ditandatangani oleh Pengetua untuk diserahkan kepada calon-calon bersama-sama
       dengan Slip Keputusan SPM.
                        27
4.7  PENYERTAAN KEGIATAN LUAR SEKOLAH

   4.7.1  Penyertaan pasukan sekolah dalam mana-mana kegiatan di peringkat Daerah, Negeri dan
       Kebangsaan adalah bergantung kepada persiapan dan kesediaan sesebuah pasukan.

   4.7.2  Pihak sekolah melalui Guru Penasihat akan berusaha untuk        mencungkil  dan
       memperkembangkan bakat murid ke tahap yang lebih tinggi melalui :

       4.7.2.1  Latihan yang bersistematik
       4.7.2.2  Kelengkapan yang sempurna
       4.7.2.3  Pertandingan Dalaman
       4.7.2.4  Penyertaan yang aktif

   4.7.3  Murid akan diberikan elaun makan / wang saku seperti berikut ( tertakluk kepada kedudukan
       kewangan semasa).

       4.7.3.1  peringkat daerah       RM5.00 sehari
       4.7.3.2  peringkat negeri       RM5.00 sehari
       4.7.3.3  peringkat kebangsaan     RM50.00 sekaligus (PIBG)
       4.7.3.4  peringkat antarabangsa    RM100.00 sekaligus (PIBG)

            4.7.3.4.1.1  Sekiranya makan / wang saku tidak disediakan penganjur atau mana
                    mana pihak.
            4.7.3.4.1.2  Semua tuntutan harus dibuat selewat-lewatnya satu minggu selepas
                    aktiviti / pertandingan oleh guru pengiring / penasihat.
                         28
4.8  PENGHARGAAN

   Memberikan pelbagai bentuk penghargaan kepada murid yang mengharumkan nama sekolah melalui
   pertandingan seperti berikut :

   4.8.1  Pencapaian Keseluruhan
                       Hadiah Bernilai RM/seorang
           Peringkat
                     Johan     Naib Johan    Ketiga
           Daerah       10.00        -       -
           Negeri       30.00      20.00     10.00
           Kebangsaan     50.00      40.00     30.00
           Antarabangsa    100.00      70.00     50.00   4.8.2  Anugerah Pencapaian mengikut Kelab / Persatuan / Pasukan

                             Kategori dan Hadiah bernilai RM
                Bahagian         Lelaki   Perempuan    Pasukan
                            Terbaik    Terbaik    Terbaik

          Sukan Permainan (Tidak     Piala dan     Piala dan   Sijil dan
          termasuk Sukan PLD)       RM50.00      RM50.00   RM 100.00

                          Piala dan     Piala dan   Sijil dan
          Kelab Persatuan                        RM 100.00
                          RM50.00      RM50.00
                          Piala dan     Piala dan   Sijil dan
          Unit Beruniform                        RM 100.00
                          RM50.00      RM50.00
                          Piala dan     Piala dan   Sijil dan
          Sukan Tahunan Sekolah                     RM 100.00
                          RM50.00      RM50.00


   4.8.3  Anugerah Pencapaian Antara Kelab / Persatuan / Pasukan


                Kategori         Johan    Naib Johan
                            Sijil dan   Sijil dan
           Papan Kenyataan Terbaik      RM 100     RM 50

                            Sijil dan   Sijil dan
           Taman Angkat Terbaik        RM 100     RM 50

                            Sijil dan   Sijil dan
           Buku Pelaporan Terbaik       RM 100     RM 50


       4.8.3.1 Semua akan disampaikan semasa Majlis Anugerah Kokurikulum Sekolah kecuali Acara
           Sukan Sekolah.
       4.8.3.2 Kategori anugerah dan nilai hadiah yang dinyatakan tertakluk kepada peruntukan
           dan persetujuan Ahli Mesyuarat Kokurikulum yang di pengerusikan Pengetua.
                          29
                   DASAR PENGURUSAN TINGKATAN 61.0  MATLAMAT

   Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan status sekolah ini. Dasar ini menjadi garis
   panduan kepada perjalanan dan pengurusan tingkatan 6 sekolah ini.

2.0  OBJEKTIF

   2.1  Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
   2.2  Memantapkan pengurusan tingkatan 6.
   2.3  Memenuhi standard kualiti pengurusan tingkatan 6 Jabatan Pelajaran Negeri Melaka.

3.0  DASAR AM

   3.1  Dasar Pengurusan Tingkatan 6 sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana sistem dan
       dasar pendidikan kebangsaan.
   3.2  Kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pelajaran,
       Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
   3.3  Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai kurikulum dan kokurikulum tingkatan 6.
   3.4  Setiap guru tingkatan 6 mesti terlibat dalam kegiatan kokurikulum pelajar tingkatan 6 sebagai guru
       penasihat.
   3.5  Setiap pelajar wajib melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum.
   3.6  Setiap AJK unit mata pelajaran bertanggungjawab melaksanakan tugas kurikulum,
   3.7  Selain untuk merangka program kecemerlangan dan melaksanakan program bagi menyokong
       kejayaan dasar kurikulum sekolah serta meningkatkan pencapaian akademik.

4.0  DASAR KHAS

   4.1  MESYUARAT

       4.1.1  Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan 6 akan bermesyuarat minimum 4 kali setahun.
       4.1.2  Agenda mesyuarat mengikut garis panduan pengurusan tingkatan 6.
       4.1.3  Mesyuarat unit-unit akademik akan diadakan minimum 4 kali setahun. Minit perlu diemel
           kepada Pengetua, GPK Tingkatan 6 dan sesalinan dalam fail unit.
       4.1.4  Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan 3 hari sebelum tarikh mesyuarat oleh setiausaha
           kurikulum tingkatan 6.
       4.1.5  Mesyuarat akan dipengerusikan oleh pengetua atau pengetua mewakilkan GPK Tingkatan 6
           jika tidak hadir.
       4.1.6  Semua guru tingkatan 6 wajib menghadiri mesyuarat pengurusan.
                           30
4.2  SISTEM FAIL

   4.2.1  Fail Meja dan Fail Pengurusan Tingkatan 6 diuruskan oleh GPK Tingkatan 6.
   4.2.2  Semua fail Unit Akademik Tingkatan 6, semua fail kokurikulum dan ko-akademik perlu
       sentiasa kemas kini dan diletakkan di bilik GPK Tingkatan 6.
   4.2.3  Semakan fail dibuat empat kali setahun oleh pihak pengurusan.

4.3  FOLIO

   4.3.1  Semua guru tingkatan 6 yang dilantik atau belum dilantik perlu mempunyai 4 folio iaitu:

       4.3.1.1  Folio Pengajaran dan Pembelajaran
       4.3.1.2  Folio Penilaian dan Pentaksiran
       4.3.1.3  Folio Penyelidikan
       4.3.1.4  Folio Kokurikulum

   4.3.2  Kandungan folio harus dikendalikan dan diurus dengan lengkap serta memastikan komponen
       setiap folio lengkap dan kemas kini.

4.4  JADUAL WAKTU

   4.4.1  Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan dan Pekeliling.
   4.4.2  Jadual waktu tingkatan 6 adalah sebanyak 46 waktu seminggu, 8 waktu setiap mata pelajaran
       dan 4 waktu setiap kertas.
   4.4.3  4 waktu untuk sukan / permainan atau kokurikulum, 1 waktu untuk R&D dan 1 waktu untuk
       kolokium.
   4.4.4  Bilangan waktu mengajar akademik ialah minimum 16 dan 24 waktu maksimum bagi staf
       akademik tingkatan 6 , 16 waktu bagi Penyelaras Kokurikulum dan 8 waktu bagi GPK
       Tingkatan 6.
   4.4.5  Dasar pengagihan mata pelajaran berdasarkan opsyen, kepakaran guru dan kepentingan
       sekolah.
   4.4.6  Waktu P & P bermula pada pukul 7.45 pagi dan berakhir pada pukul 2.45 petang pada hari
       Isnin, Selasa dan Khamis,12.05 tengah hari pada hari Jumaat dan hari Rabu tertakluk kepada
       waktu kokurikulum.
   4.4.7  Waktu berubah mengikut akta / pekeliling ikhtisas semasa.
   4.4.8  Bilangan waktu mengajar bagi semua mata pelajaran termasuk MUET ialah lapan waktu
       (40 minit setiap waktu).
   4.4.8  Jumlah waktu keseluruhan pengajaran bagi setiap waktu mata pelajaran tingkatan 6 tidak
       boleh kurang daripada 320 minit.

4.5  PAKEJ MATA PELAJARAN

            Pakej 1   Pengajian Am + Bahasa Melayu + Sejarah + Ekonomi + MUET


            Pakej 2   Pengajian Am + Bahasa Melayu + Sejarah + Sastera + MUET   4.5.1  Setiap pakej yang diambil, pelajar wajib menghadiri kelas mata pelajaran berkenaan.
       Pengambilan mata pelajaran di luar pakej, adalah menjadi tanggungjawab pelajar sendiri.
                         31
4.5  SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

   4.5.1  Sukatan pelajaran yang terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
       hendaklah diperolehi dan disimpan oleh Ketua Unit Mata Pelajaran serta semua guru.
   4.5.2  Salinan sukatan dan rancangan perlu disimpan dalam fail unit.
   4.5.3  Semua guru tingkatan 6 yang telah dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia,
       menggunakan folio sebagai ganti buku rekod mengajar dan hendaklah menghantar folio
       pengajaran setiap hari Jumaat persekolahan minggu berkenaan.
   4.5.4  Semua guru tingkatan 6 mesti membawa folio persediaan mengajar ( kertas persediaan
       mengajar harian ) setiap kali masuk kelas.
   4.5.5  Semua guru tingkatan 6 atas perlu menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan Ogos
       manakala tingkatan 6 bawah pada bulan September.

4.6  PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

   4.6.1  Peperiksaan Dalaman:
       4.7.1.1 Peperiksaan Selaras JPM
       4.7.1.2 Peperiksaan / ujian bulanan bagi tingkatan 6 atas dan peperiksaan akhir tahun bagi 6
           bawah.

   4.7.2  Peperiksaan Awam STPM:
       4.7.2.1 Memastikan semua pelajar didaftar untuk menduduki peperiksaan.
       4.7.2.2 Memastikan semua pelajar diberi taklimat peraturan peperiksaan.

   4.7.3  Format Peperiksaan:
       4.7.3.1 Peperiksaan Penggal mengikut format peperiksaan awam.
       4.7.3.2 Semua pengendalian peperiksaan mengikut Standard Peperiksaan Sebenar.
       4.7.3.3 Jadual pengawasan mengikut jadual peribadi.
       4.7.3.4 Pembina soalan harus berpandu kepada Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).

4.8  REKOD MARKAH

   4.8.1  Markah peperiksaan akan diproses oleh guru mata pelajaran dan diserah kepada guru kelas.
   4.8.2  Slip keputusan akan ditandatangani oleh Pengetua dan GPK Tingkatan 6 sebelum diserah
       kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa.
   4.8.3  Setiausaha peperiksaan / kurikulum perlu menghantar laporan analisis kepada Unit Menengah
       JPM, Pengetua dan GPK Tingkatan 6 secara e-mel.


4.9  PEMANTAUAN

   4.9.1  Pengajaran dan pembelajaran guru / murid akan dicerap sekurang-kurangnya sekali dalam
       setahun secara rasmi.
   4.9.2  Guru-guru akan dicerap oleh Pengetua / GPK Tingkatan 6 mengikut jadual pencerapan.
   4.9.3  Ketua Unit digalakkan mencerap guru-guru di bawah unit masing-masing.


5.0  PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

   5.0.1  Ketua Unit terlibat sepenuhnya dalam menyediakan kertas kerja program peningkatan
       pencapaian akademik.
                        32
ORGANISASI INDUK


    33
34
1.0  MAJLIS PENGURUSAN SEKOLAH

   Pengerusi         : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus    ( PENGETUA )
   Ahli           : Puan Hamidah Binti Jasmani     ( GPK PENTADBIRAN )
                : Encik Zaid Bin Taib         ( GPK HEM )
                : Encik Mohd Amran Bin Mohd Ghazali  ( GPK KOKURIKULUM)
                : Tuan Haji Jalalludin Bin Ahmad   ( GPK TINGKATAN 6 )
                : Puan Norul Akmar Binti Alang    ( GKMP BAHASA )
                : Puan Hjh. Jamilah Binti Ibrahim   ( GKMP SAINS&MAT. )
                : Puan Hjh. Suriyani Binti Madyudin  ( GKMP KEMANUSIAAN)
                : Encik Zainuddin Bin Abd Majid    ( GKMP TEK.&VOKASIONAL )

1.1  AJK PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG) 2011/2012)

   Penasihat / Ex. Officio  : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Pengerusi         : Tuan Haji Muslim Bin Md. Shah
   Naib Pengerusi      : Encik Jasni Bin Hj. Ramli
   Setiausaha        : Tuan Haji Hassim Bin Hamzah
   Pen. Setiausaha      : Encik Ramat Bin Minhat
   Bendahari         : Puan Hjh. Noor Anita Binti Rahman
   AJK Guru         : Puan Hamidah Binti Jasmani
                : Encik Zaid Bin Taib
                : Encik Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
                : Puan Tey Siew Yong
                : Tuan Hj. Wan Khairuazwan Bin Wan Jaafar
   AJK Ibu Bapa       : Encik Mat Zabri Bin Mat Daud
                : Encik R Shankaran a/l Arayanan
                : Encik Rosle Bin Ahmad
                : Encik Muhammad Bin Ibrahim
                : Puan Baidah Binti Hassan
                : Encik Jaafar Bin Adam
                : Encik Mokhtar Bin Md Jadi
                : Puan Wan Zaiton Binti Wan Ismail
                : Encik Zulkifli Bin Omar
   Pemeriksa Kira-kira    : Tuan Hj. Maarof Bin Adam
                         35
1.2  AJK KEWANGAN SEKOLAH

   Pengerusi       : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi    : Puan Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha      : Puan Norhayati Binti Alimon
   AJK          : Encik Zaid Bin Taib          (GPK HEM)
              : Encik Mohd Amran Bin Mohd Ghazali   (GPK KOKU)
              : Tuan Haji Jalalludin Bin Ahmad     (GPK Tingkatan 6)
              : Puan Norul Akmar Binti Alang      (GKMP Bahasa)
              : Puan Hjh. Jamilah Binti Ibrahim    (GKMP Sains & Mat.)
              : Puan Hjh. Suriyani Binti Madyudin   (GKMP Kemanusiaan)
              : Encik Zainuddin Bin Abd Majid     (GKMP Tek. & Voka.)
              : Encik Yazid Bin Abu          (Bahasa Melayu)
              : Puan Ong Voon Min           (Bahasa Inggeris)
              : Puan Roidah Binti Jamal        (Matematik)
              : Puan Zakiah Binti Ayub         (Sains)
              : Puan Sri Haryani Binti Mohd. Yunus   (Geografi)
              : Puan Tey Siew Yong           (Sejarah)
              : Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup    (PJPK)
              : Encik Zulkifli Bin Ahmad        (Pendidikan Islam)
              : Puan Zunairah Binti Mohd Noor     (Pendidikan Moral)
              : Puan Siti Norfaiza Binti Mohd Aris   (Perdagangan/PA/EA)
              : Cik Mageswari a/p Nalliah       (PSV)
              : Tuan Hj. Seman Bin Md Tana       (KH)
              : Encik Mohd. Fazil Bin Mohd. Damin   (MPV)
              : Puan Junaidah Binti Sulong       (Sivik & K’negaraan)
              : Encik Nasarudin Bin Nasib       (Muzik)
              : Puan Hjh. Normah Binti Abdullah    (Kaunseling)
              : Puan Hjh. Norhayati Binti Alimon    (Pembantu Tadbir)
              : Puan Zetyzarina Binti Azizan      (Penyelia Asrama)
   Audit Dalaman     : Puan Norlaila Binti Nordin
              : Puan Siti Norfaiza Binti Mohd Aris

1.3  AJK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

   Pengerusi       : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi    : Puan Hamidah Binti Jasmani
   Pegawai Aset     : Encik Khairul Anuar Bin Yahya
   Pengurus Aset     : Puan Hjh. Norhayati Binti Alimon
   Pemeriksa Harta
   Modal & Inventori   : Encik Zakwan Bin Che Su
              : Puan Siti Zaidah Binti Ahmad
   Pemeriksa Pelupusan  : Puan Aizawani Binti Jamsari
              : Puan Vaijanthi a/p Mayandi
   Penyiasatan      : Encik Fakhrul Hisham Bin Omar
              : Puan Wan Nor Hazira Binti Wan Hussin
   AJK          : Semua GKMP
              : Semua Ketua Panitia


                       36
1.4  AJK PENGURUSAN STOR KERAJAAN

   Pengerusi        : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi     : Puan Hamidah Binti Jasmani
   Pegawai Stor      : Puan Azizah Binti Awang
   Pegawai Pemverifikasi  : Tuan Hj. Wan Khairuazwan Bin Wan Jaffar
               : Encik Zainalfitri Bin Buang
   Rekod          : Puan Faizah Binti Mazlan
   AJK           : Semua GKMP
               : Semua Ketua Panitia

1.5  AJK INDUK PEMBESTARIAN SEKOLAH

   Pengerusi        : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi     : Puan Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha       : Encik Asrull Bin Seman
   AJK           : Encik Zaid Bin Taib
               : Encik Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
               : Puan Hjh. Suriyani Binti Madyudin
               : Puan Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
               : Puan Norul Akmar Binti Alang
               : Encik Zainudin Bin Abd Majid
               : Puan Noradhilla Binti Arif
               : Semua Ketua Panitia
               : Ketua Pembantu Tadbir
               : Encik Noor Syafiq Bin Md. Saat
               : PIBG

   1.5.1  AJK KERJA PEMBESTARIAN SEKOLAH

       Penasihat    : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
       Pengerusi    : Encik Asrull Bin Seman
       Setiausaha   : Puan Noor Hazreena Binti Sohri   (EMIS / SMM)
               : Puan Norul Akmar Binti Alang    (MBMMBI)
               : Encik Bahalu a/l Raju        (Perkongsian Pintar)
               : Encik Mohd Sukri Bin Sharif     (Data & Maklumat)
               : Puan Hjh. Normah Binti Abdullah   (Laman Web / Blog)
               : Puan Nurul Bahiyah Binti Johari   (Projek Khas & Promosi)
               : Encik Ghazali Bin Husain      (Pusat Akses)
               : Encik Noor Syafiq Bin Md. Saat   (Teknikal & Penyelenggaraan)
                        37
1.6  AJK PKS – SKPM SEKOLAH

   Pengerusi     : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Setiausaha 1    : Puan Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha 2    : Encik Zaid Bin Taib
   Setiausaha 3    : Encik Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
   Ahli        : Puan Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
             : Puan Norul Akmar Binti Alang
             : Encik Zainudin Bin Abd Majid
             : Puan Hjh. Suriyani Binti Madyudin
             : Semua Ketua Panitia
             : Ketua-ketua Unit HEM
             : Ketua-ketua Unit Koku
   Penyelaras     : Puan Noor Hazreena Binti Sohri


1.7  AJK PENGURUSAN & KECERIAAN DEWAN ISKANDAR

   Pengerusi     : Puan Hjh. Maimunah Binti Jamil
   Penyelaras     : Encik Rosman Bin Md Kaus
   AJK        : Encik K.Tamil Chelvan
             : Encik Neo Kok Theong
             : Encik Sabar Bin Mohd
             : Cik Mageswari a/p Nalliah
             : Puan Siti Zaidah Ahmad

1.8  AJK PERANCANG SEKOLAH

   Pengerusi     : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   : Puan Hamidah Binti Jasmani
   Penyelaras     : Tuan Haji Jalalludin Bin Ahmad
   AJK        : Encik Zaid Bin Taib
             : Encik Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
             : Puan Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
             : Puan Norul Akmar Binti Alang
             : Encik Zainudin Bin Abd Majid
             : Puan Hjh. Suriyani Binti Madyudin

1.9  AJK DATA EMIS

   Pengerusi     : Tuan Haji Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   : Puan Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha     : Puan Noor Hazreena Binti Sohri
   AJK        : Puan Aizawani Binti Jamsari
             : Puan Khadijah Binti Mohd Abdul Karim
             : Pembantu Tadbir
                     38
1.10  AJK PEMANTAUAN & PENYELIAAN BLOK


    BLOK A:
    Ketua       : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
    Pembantu     : En. Yazid Bin Abu
             : Pn. Haslinah Binti Abdul

    BLOK B:
    Ketua       : Pn. Norul Akmar Binti Alang
    Pembantu     : Pn. Vaijanthi a/p Maniandy
             : En. Ramat Bin Minhat

    BLOK C:
    Ketua       : En. Zainuddin Bin Abd Majid
    Pembantu     : Tn. Hj. Seman Bin Md Tana
             : Pn. Zunairah Binti Mohd Noor

    BLOK D:
    Ketua       : Pn. Hamidah Binti Jasmani
    Pembantu     : Pn. Tey Siew Yong
             : Pn. Rohana Binti Abd Hamid

    BLOK E:
    Ketua       : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
    Pembantu     : Pn. Hjh. Rosni Binti Hashim
             : Pn. Ling Yuk Chii

    BLOK F:
    Ketua       : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin
    Pembantu     : Pn. Hjh.Junaidah Binti Sulong
             : En. Zainalfitri Bin Buang

    BLOK G:
    Ketua       : Tn. Hj. Jalalludin Bin Ahmad
    Pembantu     : Pn. Khadijah Binti Baharuddin
             : Pn. Fadzilah Binti Bahron

    ASRAMA:
    Ketua       : En. Zaid Bin Taib
    Pembantu     : En. Ghazali Bin Husain
             : Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup
             : Cik Nor Hanani Binti Ibrahim
             : Cik Nor Arina Binti Salahuddin
                      39
ORGANISASI K URIKULUM

     40
                                CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2012

                                              PENGERUSI
                                             (PENGETUA)
                                         TUAN HAJI ZOLKAPLY BIN YUNUS
      NAIB PENGERUSI               NAIB PENGERUSI                  NAIB PENGERUSI                 NAIB PENGERUSI
 ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)         ( PENOLONG KANAN HEM )            ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )         ( PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 )
   PUAN HAMIDAH BINTI JASMANI           ENCIK ZAID BIN TAIB           ENCIK MOHD AMRAN BIN MOHD GHAZALI        TUAN HAJI JALALLUDIN BIN AHMAD
                                             SETIAUSAHA
                                          ENCIK NEO KOK THEONG                                            AHLI JAWATANKUASA


Guru Kanan      Pn. Norul Akmar Binti Alang    (GKMP Bahasa)            Guru Penyelaras
Mata         Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin  (GKMP Kemanusiaan)         Pusat Sumber         Pn. Noradhilla Binti Arif
Pelajaran       Pn. Hjh.Jamilah Binti Ibrahim   (GKMP Sains & Matematik )
           En. Zainuddin Bin Abd Majid     ( GKMP Teknik & Vokasional)    Guru Penyelaras SPBT     Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md Jani
Ketua         En. Yazid Bin Abu         ( Bahasa Melayu )
Panitia        Pn. Ong Voon Min         ( Bahasa Inggeris )         Setiausaha
           En. Pn Roidah Binti Jamal     ( Matematik )            Peperiksaan         En. Mohd Shukri Bin Mohd Sharif
           Pn. Zakiah Binti Ayub       ( Sains )              Awam/Dalaman         En. Mohd Radhi Bin Zaini
           En. Nasarudin Bin Nasib      ( Muzik )
           Pn. Hjh. Junaidah Binti Sulong  ( Sivik )              Kaunselor          Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
           Pn. Sri Haryani Binti Mohd Yunus ( Geografi )                            En. Helmi Bin Adlan
           Pn. Tey Siew Yong         ( Sejarah )
                                               Guru Penyelaras       En. Abdul Salam Bin Abdul Jalal    (Ting.1 )
           Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup  ( PJPK )
                                               Tingkatan          Pn. Siti Zaidah Binti Ahmad     (Ting. 2)
           En. Zulkifli Bin Ahmad       ( Pendidikan Islam)
                                                             Pn. Tey Siew Yong          (Ting.3)
           Pn. Siti Norfaiza Binti Mohd Aris ( Perdagangan/PA/EA)
                                                             Pn. Habibah Binti Abdullah      (Ting.4)
           Cik Mageswari a/p Nalliah     (PSV)
                                                             Pn. R. Mageswarie           (Ting.5)
           En. Mohd Fazil Bin Mohd Damin   ( MPV)
                                               Penyelaras Teknologi
           Tn. Hj.Seman Bin Md Tana      (KH)
                                               Maklumat &          En. Asrull Bin Seman
           En. Asrull Bin Seman        ( ICT )
           Pn. Zunairah Binti Mohd Noor   (Pendidikan Moral)          Komunikasi
           En. M.Theigarajah         (Bahasa Tamil)
           Pn. Lim Choon Fah         (Bahasa Cina)            Setiausaha Latihan      Pn. Norul Akmar Binti Alang
Guru         Pn. Hamidah Binti Jasmani                       Dalam Perkhidmatan
Penyelaras      En. Zainuddin Bin AbdMajid
Jadual        En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali                    ( LADAP)
Waktu         Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin                 41
           Pn. Norul Akmar Binti Alang
           Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
2.0  AJK KURIKULUM

   Pengerusi      : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus     (Pengetua)
   Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani      (GPK Pentadbiran)
             : En. Zaid Bin Taib          (GPK HEM)
             : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali   (GPK KOKU)
             : Tn. Hj. Jalalludin Bin Ahmad    (GPK Tingatan 6)
   Setiausaha     : En. Neo Kok Theong         (Guru Wibawa)
   AJK         : Pn. Norul Akmar Binti Alang     (GKMP Bahasa)
             : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim   (GKMP Sains & Mat.)
             : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin  (GKMP Kemanusiaan)
             : En. Zainuddin Bin Abd Majid     (GKMPTek. & Vok.)
             : En. Mohd. Sukri Bin Sharif     (Ketua Unit Pep)
             : Pn. Noradhilla Binti Arif      (Guru Media)
             : Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md Jani    (Penyelaras SPBT)
             : Pn. Habibah Binti Abdullah     (Setiausaha Koperasi)
             : Pn. Rohana Binti Abd Hamid     (Penyelaras RK)
             : Pn. Vaijanthi a/p Mayandi      (Penyelaras KW)
             : Semua Pengerusi Panitia

2.1  PENGERUSI PANITIA

   Bahasa Melayu    : En. Yazid Bin Abu
   Bahasa Inggeris   : Pn. Ong Voon Min
   Matematik      : Pn. Roidah Binti Jamal
   Sains        : Pn. Zakiah Binti Ayub
   Muzik        : En. Nasarudin Bin Nasib
   Sivik        : Pn. Hjh. Junaidah Binti Sulong
   Geografi      : Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus
   Sejarah       : Pn. Tey Siew Yong
   PJPK        : Cik Siti Nur Ba’ayah Binti Ayup
   Pendidikan Islam  : En. Zulkifli Bin Ahmad
   Bahasa Tamil    : En. M. Theigarajah
   Perdg/PA/EA     : Pn. Siti Norfaiza Binti Mohd Aris
   PSV         : Cik Mageswari a/p Nalliah
   MPV         : En. Mohd Fazil Bin Mohd Damin
   KH         : En. Jasmi Bin Mohd Lizah
   ICT         : En. Asrull Bin Seman
   Pendidikan Moral  : Pn. Zunairah Binti Mohd Noor
   Bahasa Cina     : Pn. Lim Choon Fah
                       42
2.2  AJK JADUAL WAKTU & RELIEF

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani
   AJK        : En. Zaid Bin Taib
             : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
             : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin
             : Pn. Norul Akmar Binti Alang
             : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
             : En. Zainuddin Bin Abd Majid
             : Tn. Hj. Abu Kassim Md Jani
             : Pn. Nurul Bahiyah Binti Johari
             : Pn. Khadijah Binti Mohd Abd Karim

2.3  AJK PEPERIKSAAN & PENILAIAN

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha     : En. Mohd Sukri Bin Sharif      (Data&SAPS)
   AJK        : Semua GKMP
             : Cik Salbiah Binti Ahmad       (STPM)
             : Tn. Hj. Abdul Jalil Bin Mayassin  (SPM)
             : Pn. Kalthom Binti Abu Bakar     (PMR)
             : En. Mohd Radhi Bin Zaini      (Pep. Dalaman)
             : Semua Pengerusi Panitia
             : Semua Penyelaras Tingkatan

2.4  AJK INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha     : Pn. Noradhilla Binti Arif
   AJK        : En. Zaid Bin Taib          (GPK HEM)
             : Tn. Hj. Jalalludin Bin Ahmad    (GPK Tingkatan 6)
             : Pn. Norul Akmar Binti Alang     (GKMP Bahasa)
             : Pn. Jamilah Binti Ibrahim      (GKMP Sains & Mat.)
             : Pn. Suriyani Binti Madyudin     (GKMP Kemanusiaan)
             : En. Zainuddin Bin Abd Majid     (GKMP Tek. & Vok.)
             : Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah   (Kaunselor)
             : En. Asrull Bin Seman        (Guru Bestari)
             : Semua Pengerusi panitia
                      43
   2.4.1  JAWATANKUASA KERJA PSS

       Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani
       Setiausaha   : Pn. Noradhilla Binti Arif   (Ketua Guru NILAM)
       Pen. Setiausaha: Pn. Hjh. Roziaili Binti Ismail (Guru Perpustakaan/Guru NILAM)
       AJK      : Cik Junainah Binti Othman   (Guru ABM)
               : Cik Nafsiah Binti Ab Manap (Bilik Tayang Tingkatan 6)
               : Pn. Siti Zaidah Binti Ahmad (Guru APD / Bilik Tayang)
               : Pn. Vasuki a/p Annamalai    (Bilik Matematik)
               : En. Jasmi Bin Mohd Lizah    (Siaraya)
               : Pn. Norhuslinda Binti Hussin (Galeri Iskandar)
               : En. Ghazali Bin Husain     ( Kiosk ICT)
               : En. Asrull Bin Seman      (Pusat Akses)
               : Pn. Khadijah Bt M.A.Karim   (Makmal Komputer)
               : Pn. W.Haziera Binti W.Husin (Balai Iskandar)
               : En. Sabar Bin Mohd       (Wakil Panitia BM/NILAM)
               : Cik Lye Yong Mui        (Wakil Panitia BI/NILAM)
               : Pn. Fadzilah Binti Bahron   (Wakil Panitia Matematik/NILAM)
               : Pn. Nooraini Binti Md Sayed (Wakil Panitia Sains/NILAM)
               : En. Abd Salam Bin Abd Jalal (Wakil Panitia Pend. Islam/NILAM)
               : Cik Nor Arina Binti Salahuddin (Wakil Panitia Geografi/NILAM)
               : Tn. Hj. Seman Bin Md Tana   (Wakil Panitia Kem. Hidup/NILAM)
               : En. Zakwan Bin Che Su     (Wakil Panitia Sejarah/NILAM)
               : Pn. Norlaila Binti Nordin   (Wakil Panitia PA/EA/Perd./NILAM)
               : Pn. Siti Binti Sam
               : Pengawas PSS

2.5  AJK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

   Pengerusi       : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi     : Pn. Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha       : Pn. Norul Akmar Binti Alang
   AJK          : En. K.Tamil Chelvan
               : En. Zakwan Bin Che Su
               : Semua GKMP

2.6  AJK MBMMBI

   Pengerusi       : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi     : Pn. Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha       : Pn. Norul Akma Binti Alang
   AJK          : Semua Guru B. Melayu & B. Inggeris
               : En. Asrull Bin Seman
               : Pn. Khadijah Binti Mohd Abd Karim
               : En. Noor Syafiq Bin Md Saat
                        44
2.8  AJK PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D)

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi  : Pn. Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha    : Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
   AJK        : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin
            : Pn. Norul Akmar Binti Alang
            : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
            : En. Zainuddin Bin Abd Majid
            : Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus
            : En. Sabar Bin Mohd
            : Pn. Nazlin Ruziah Binti Md Said
            : Semua Ketua Panitia


2.9  AJK PERANCANG KECEMERLANGAN AKADEMIK

   Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi  :  Pn. Hamidah Binti Jasmani
   Setiausaha    :  En. Neo Kok Theong
   AJK        :  Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin
            :  Pn. Norul Akmar Binti Alang
            :  Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
            :  En. Zainuddin Bin Majid
            :  Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
            :  En. Sabar Bin Mohd
            :  En. K. Tamil Chelvan
            :  En. Ravi Santharan
            :  En. Mohd Rozaini Bin Kamar
            :  En. Tan Beng Kion
            :  En. Bahalu a/l Raju
            :  Pn. Hjh. Noor Anita Binti Rahman
                      45
2.10  AJK PBS PERINGKAT SEKOLAH

    Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani
             : En. Zaid Bin Taib
             : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
    Setiausaha Pep.  : En. Mohd Sukri Bin Sharif
    AJK        : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
             : Pn. Norul Akmar Binti Alang
             : En. Zainudin Bin Abd Majid
             : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin
             : Pn. Noradhilla Binti Arif
             : En. Helmi Bin Adlan
             : En. Khiruddin Bin Keling      (Bahasa Melayu)
             : Pn. Vaijanthi a/p Mayandi     (Bahasa Inggeris)
             : Cik Junainah Binti Othman     (Sains)
             : En. Ravi Santharan         (Matematik)
             : Pn. Norhuslinda Binti Hussin    (Pendidikan Islam)
             : Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus   (Geografi)
             : Cik Siti Norba’ayah binti Ayup   (Sejarah)
             : En. Jasmi bin Mohd Lizah      (Kemahiran Hidup)
                      46
GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN
 1.  Membentuk panel pembuat soalan supaya soalan-soalan yang disediakan
   bermutu, mengikut Format Soalan PMR/SPM/STPM terkini piawaian JPM bagi
   memastikan kesahihan dan keboleh percayaan yang tinggi.
    Guru yang bertanggungjawab menyediakan kertas ujian / peperiksaan
     hendaklah menyediakan Jadual Spesifikasi Item (JSI).
    Kesukaran soalan hendaklah dibuat mengikut nisbah 5:3:2.
    Ujian diagnostik hendaklah dibuat dari masa ke masa untuk tujuan
     pengkayaan dan pemulihan.
    Soalan-soalan yang menyentuh perkara sensitif atau bercanggah dengan dasar
     kerajaan hendaklah dielakkan.

 2. Kertas soalan perlu mengandungi butiran seperti berikut:
   Nama sekolah
   Jenis Ujian / Peperiksaan
   Mata Pelajaran
   Tingkatan
   Masa
   Arahan kepada calon

 3. Soalan-soalan hendaklah ditaip:
   Pada kertas putih bersaiz A4
   Dengan Font saiz 11
   Tidak melebihi 2 lajur (column

 4. Pada muka surat terakhir kertas soalan dicatatkan:
   Nama penyedia soalan dan tandatangan
   Nama Ketua Panita / GKMP dan tandatangan

 5. Serahkan satu salinan soalan kepada Pn. Zainah Hassan (menengah rendah) dan
  En. Abas Mumtaz Ahmad (menengah atas) sekurang-kurangnya 14 hari sebelum
  tarikh peperiksaan untuk dicetak. Sebarang kelewatan penyerahan adalah
  tanggungjawab guru berkenaan.

 6. Kertas soalan yang telah siap dicetak hendaklah:
     Diklip
     Diagihkan mengikut bilangan murid dalam kelas
     Dibungkus
     Diserahkan ke bilik peperiksaan untuk disimpan selewat-lewatnya 3 hari
     sebelum tarikh peperiksaan berkenaan.                     47
7. Pada tiap bungkusan kertas soalan, sila catatkan:
   Nama mata pelajaran
   Tingkatan
   Masa peperiksaan
   Tarikh peperiksaan
   Penyemak kertas jawapan

8. Setiausaha Peperiksaan harus memastikan guru-guru menurunkan tandatangan
  mereka semasa penyerahan bungkusan kertas soalan.

9. Penyedia kertas soalan hendaklah menyerahkan satu salinan kertas soalan kepada
  Ketua Panitia masing-masing untuk difailkan bagi setiap ujian / peperiksaan.
  Ketua Panitia hendaklah menyediakan satu fail khas yang berlabel “Kertas Soalan
  Ujian”.

10. Sediakan analisis dan ‘post mortem’ sebaik sahaja keputusan keseluruhan
  diperolehi dan diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan.

11. Kepada Ketua Panitia dan Guru Kanan Mata pelajaran, sila pastikan kertas-kertas
  soalan adalah mengikut format dan garis panduan di atas sebelum menurunkan
  tandatangan.
Disediakan oleh,
Unit Penilaian & Peperiksaan,
SMK Iskandar Shah,
77000 Jasin,
Melaka.
                     48
        PANDUAN MENGURUSKAN PERUNTUKAN
1.  Semua panitia diberi peruntukan. Jumlah peruntukan yang diberi bergantung
   kepada lebihan perbelanjaan 2011 dan jangkaan pada tahun 2012.

2. Peruntukan diberi mengikut kategori tertentu. Panitia dinasihatkan menggunakan
  peruntukan mengikut kategori tersebut.

3. Pengerusi Panitia hendaklah memutuskan dalam mesyuarat tentang keperluan
  tahun 2012. Senaraikan keperluan mengikut keutamaan dan membelinya juga
  mengikut keperluan dan keutamaan, semua ahli panitia wajib tahu. Tidak
  digalakkan membeli lebih daripada keperluan (menyimpan stok).

4. Semua pembelian mestilah mengisi BORANG NOTA MINTA untuk kelulusan
  pengetua.

5. Pesanan hendaklah dibuat melalui Borang Pesanan (LO) terlebih dahulu. LO yang
  telah dilengkapkan hendaklah terlebih dahulu diluluskan oleh Pengetua sebelum
  dihantar kepada pembekal.

6. Pengerusi Panitia bertanggungjawab memeriksa setiap alat / bahan yang dibeli
  agar sama dengan spesifikasi yang dikehendaki. Setelah berpuas hati dengan
  kualiti dan kuantiti barangan, copkan invois – masukkan ke dalam stok. Invois / bil
  yang telah dicop dan dilengkapkan nombor stoknya hendaklah dihantar ke
  pejabat dalam masa 3 hari untuk tujuan pembayaran. Barangan jenis habis guna
  juga wajib dicopkan - “Kegunaan Serta Merta” pada invois / bil.

7. Jika sesuatu jenis alatan bernilai lebih RM 1,000.00, sila dapatkan sebut harga.
  Semua maklumat sebut harga hendaklah difailkan. Pilih berdasarkan harga yang
  sesuai dengan kualiti barangan. Jika barangan / alatan bernilai melebihi RM
  2,000.00 seunit, sila dapatkan kelulusan daripada Unit Kewangan JPM terlebih
  dahulu.

8. Panitia harus bijak memilih pembekal. Jangan membiarkan pembekal
  mempengaruhi kita iaitu membeli tanpa mengambil kira mutu dan harga
  barangan.

9. Pastikan Pengerusi Panitia mengemaskinikan borang perbelanjaan setiap kali
  perbelanjaan dibuat.

10. Sebarang kekeliruan atau kurang jelas, sila rujuk pentadbir.

   PERINGATAN :  PEMBELIAN YANG TIDAK IKUT PROSEDUR BUKAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR

                      49
          KALENDAR PEPERIKSAAN AWAM 201 2
                                    MUET
         PMR     SPM     STPM
                            ½ TAHUN      AKHIR TAHUN
Pendaftaran               9 Jan 2012  2 April 2012     9 Julai 2012
  Dibuka
Pendaftaran               10 Feb 2012  3 Mei 2012    20 September 2012
  Ditutup
   Ujian                       12 Julai 2012  15, 16,17,18 Oktober 2012
 Speaking
  (Muet)
Peperiksaan               12 Nov 2012  21 Julai 2012   10 November 2012
  / Ujian                  –
  Bertulis               06 Dis 2012
 PBS / Kerja
  Kursus
  Sejarah,
Geografi, K.
  Hidup,
PAFA, PLBS
 (BM/BI),
   ULBS
 (BM/BI),
 Folio PSV,
Pend. Moral,
PEKA Sains,
PEKA Kimia,
PEKA Bio &
 PEKA Fizik
Peperiksaan  13-16 Ogos  18-26 Sept  18-26 Sept
 Percubaan    2012     2012     2012
    KALENDAR PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH 201 2
Bil.     Ujian / Peperiksaan           Tingkatan          Tarikh
 1.  Ujian Pengesanan 1 (UP 1)             1–6         5 - 9 Mac 2012

2.   Peperiksaan Pertengahan Tahun           1–6          7 - 25 Mei 2012
    (UP2)

3.   Ujian Pengesanan 3 (UP3)            1, 2, 4, 6B       1 - 9 Ogos 2012

4.   Peperiksaan Percubaan
      PMR                       3         13 - 16 Ogos 2012
      SPM / STPM                  5 / 6A      3 - 14 September 2012

5.   Peperiksaan Akhir Tahun(UP4)           1, 2, & 4      9 - 24 Oktober 2012
                         50
        PAKEJ MATAPELAJARAN 2012
Tingkatan 4
  TINGKATAN               MATAPELAJARAN

 4 Alfa,
 4 Beta,
         Teras + Fizik +Kimia + Biologi +Matematik Tambahan + BC/BT
 4 Gamma &
 4 Omega

 4 Amanah &   Teras + Perakaunan + Matematik Tambahan + Ekonomi Asas + BC/BT
 4 Bestari

 4 Cemerlang  Teras + Perdagangan + PSV / ICT +MPV (Katering & Penyajian
         Makanan ) + BC/BT


Tingkatan 5
  TINGKATAN               MATAPELAJARAN

 5 Alfa &    Teras + Fizik +Kimia + Biologi +Matematik Tambahan + BC/BT
 5 Beta

 5 Gamma    Teras + Fizik +Kimia + Matematik Tambahan + Perakaunan/Biologi +
         BC/BT

 5 Omega    Teras + Fizik +Kimia + Matematik Tambahan + ICT/Biologi + BC/BT

 5 Amanah    Teras + Perakaunan + Matematik Tambahan + Ekonomi Asas + BC/BT

 5 Bestari   Teras + Ekonomi Asas + Perdagangan + PSV + BC/BT

 5 MPV     Teras + Perdagangan + MPV (Katering & Penyajian Makanan /
         Tanaman Makanan )+ BC/BT
                      51
        SENARAI NAMA GURU TINGKATAN
            TAHUN 2012

TINGKATAN 1                 GURU TINGKATAN

 1.  1RK1                 PUAN ZUNAIRAH BT MOHD NOOR
 2.  1RK2                 ENCIK ZAKWAN BIN CHE SU
 3.  1RK3                 ENCIK NASARUDIN BIN NASIB
 4.  1KW1                 PUAN VASUKI A/P ANNAMALAI
 5.  1KW2                 PUAN AIZAWANI BINTI JAMSARI
 6.  1KW3                 ENCIK M.THEIGARAJAH
 7.  1KW4                 ENCIK ANUAR BIN MUHAMMAD

    PENYELARAS: ENCIK ABDUL SALAM BIN ABDUL JALAL

TINGKATAN 2                 GURU TINGKATAN

 1.  2 RK1                 ENCIK KHIRUDDIN BIN KELING
 2.  2 RK2                 PUAN SUZIHASWATY BINTI ISMAIL
 3.  2 RK3                 ENCIK ZAINALFITRI BIN BUANG
 4.  2KW1                 CIK LYE YONG MUI
 5.  2KW2                 PUAN SRI HARYANI BINTI MD YUNUS
 6.  2KW3                 PN WAN HAZIERA BINTI WAN HUSIN
 7.  2KW4                 ENCIK RAVISANTHARAN

    PENYELARAS: PUAN SITI ZAIDAH BINTI AHMAD

TINGKATAN 3                 GURU TINGKATAN

 1.  3 RK1                 PUAN ROHANA BINTI ABD HAMID
 2.  3 RK2                 PUAN FADZILAH BINTI BAHRON
 3.  3 RK3                 TUAN HJ SEMAN BIN MD TANA
 4.  3 RK4                 CIK JUNAINAH BINTI OTHMAN
 5.  3KW1                 PUAN ONG VOON MIN
 6.  3KW2                 PUAN HJH ROSNI BINTI HASHIM
 7.  3KW3                 CIK MAGESWARI A/P NALLIAH

    PENYELARAS: PUAN TEY SIEW YONG
                    52
TINGKATAN 4               GURU TINGKATAN

1.  4 ALFA               PUAN NAZLIN RUZIAH BINTI MD SAID
2.  4 BETA               ENCIK BAHALU A/L RAJU
3.  4 GAMMA              PUAN VAIJANTHI A/P MAYANDI
4.  4 OMEGA              PUAN KHADIJAH BINTI MOHD ABD KARIM
5.  4 AMANAH              PUAN NURUL BAHIYAH BINTI JOHARI
6.  4 BESTARI             PUAN LING YUK CHII
7.  4 CEMERLANG            PUAN SITI NORFAIZA BINTI MOHD ARIS

   PENYELARAS: PUAN HABIBAH BINTI ABDULLAH

TINGKATAN 5               GURU TINGKATAN

1. 5 ALFA                CIK NOR HANANI BINTI IBRAHIM
2.  5 BETA               PUAN ROIDAH BINTI JAMAL
3.  5 GAMMA              ENCIK SABAR BIN MOHD
4.  5 OMEGA              ENCIK K.TAMIL CHELVAN
5.  5 AMANAH              PUAN ZAKIAH BINTI AYUB
6.  5 BESTARI             TN HJ W.KHAIRUAZWAN BIN W.JAFFAR
7.  5 MPV               ENCIK ZULKIFLI BIN AHMAD

   PENYELARAS: PUAN MAGESWARIE A/P RATNAM

TINGKATAN 6               GURU TINGKATAN

1.  6 ATAS 1              CIK NAFSIAH BINTI AB MANAP
2.  6 ATAS 2              ENCIK RAMAT BIN MINHAT
3.  6 ATAS 3              ENCIK ROSMAN BIN MD KAUS
4.  6 BAWAH 1             ENCIK FAKHRUL HISHAM BIN OMAR
5.  6 BAWAH 2             PUAN HJH BADARIAH BINTI JANTAN
6.  6 BAWAH 3             ENCIK MOHD ROZAINI BIN KAMAR
                  53
ORGANISASI HAL EHWAL MURID

      54
CARTA ORGANISASI
    55
3.0  UNIT HAL EHWAL MURID

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply bin Yunus
   Naib Pengerusi   : En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha     : En. Helmi Bin Adlan
   AJK        : Pn. Norul Akmar Binti Alang    (GKMP Bahasa)
             : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim   (GKMP Sains dan Matematik)
             : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin  (GKMP Kemanusiaan)
             : En. Zainuddin Bin Abd Majid    (GKMP Tek. & Vokasional)
             : Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah   (Bimbingan dan Kaunseling)
             : En. Tan Beng Kion         (Disiplin)
             : En. Jasmi Bin Mohd Lizah      (Pengawas)
             : Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md Jani   (SPBT)
             : Pn. Nooraini Binti Md Sayed    (Biasiswa)
             : Pn. Zamrah Binti Pai        (3K)
             : En. Yazid Bin Abu         (Kebersihan)
             : Cik Nafsiah Binti Ab Manap     (Kesihatan / PBSS)
             : Cik Mageswari a/p Nalliah     (Keceriaan)
             : En. Zainalfitri Bin Buang     (Pend. Pencegahan Denggi)
             : Pn. Zakiah Binti Ayub       (Sekolah Selamat)
             : En. Helmi Bin Adlan        (PPDa / SLAD)
             : Pn. Hjh. Badariah Binti Jantan   (Kantin Sekolah)
             : Pn. Noor Hazreena Binti Sohri   (SMM / Pendaftaran Murid)
             : Pn. Hjh. Rosni Binti Hashim    (Buku Kedatangan Murid)
             : En. Zakwan Bin Che Su       (KPJ)
             : Pn. Norhuslinda Binti Hussin    (Kebajikan)
             : En. Ghazali Bin Husain       (Ketua Warden Asrama)

3.1  AJK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

   Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   :  En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha     :  Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
   AJK        :  En. Helmi Bin Adlan
             :  Semua GKMP

3.2  AJK UNIT DISIPLIN SEKOLAH & BADAN PENGAWAS

   Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   :  En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha     :  En. Tan Beng Kion
   AJK        :  Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus
             :  Pn. Zamrah Binti Pai
             :  En. Jasmi Bin Mohd Lizah
             :  Pn. Vasuki a/p Annamalai
             :  En. Khiruddin Bin Keling
             :  Pn. Zakiah Binti Ayub
             :  Pn. Rohana Binti Abd Hamid
             :  En. Ravi Santharan
                        56
3.3  AJK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

   Pengerusi      :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Timbalan Pengerusi  :  En. Zaid Bin Taib
   Naib Pengerusi    :  Pn. Hamidah Binti Jasmani
              :  En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
   Setiausaha      :  Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md Jani
   AJK         :  Pn. Vasuki a/p Annamalai
              :  Pn. Fadzilah Binti Bahron
              :  En. Sabar Bin Mohd
              :  Penyelaras Tingkatan
              :  Semua Guru Tingkatan

3.4  AJK BIASISWA DAN BANTUAN PELAJARAN

   Pengerusi      :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi    :  En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha      :  Pn. Nooraini Binti Md Sayed
   AJK         :  Pn. Roidah Binti Jamal
              :  Pn. Rohana Binti Abd. Hamid
              :  Pn. Suzihaswaty Binti Ismail
              :  Cik Nor Hanani Binti Ibrahim    (KWAPM / e-KASIH)
              :  En. Helmi Bin Adlan         (Agensi Luar)

3.5  AJK KESIHATAN PELAJAR / PBSS

   Pengerusi      :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi    :  En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha      :  Cik Nafsiah Binti Ab Manap
   AJK         :  Cik Junainah Binti Othman      (Buku Rekod Kshtn)
              :  En. Zainalfitri Bin Buang      (Prog. Bebas Denggi)
              :  Pn. Khadijah Binti Mohd Abd Karim
              :  Pn. Vaijanthi a/p Mayandi
              :  Semua Guru Tingkatan
              :  Ketua Pembantu Tadbir
              :  Wakil PIBG
              :  Wakil Pejabat Kesihatan Daerah

3.6  AJK KANTIN SEKOLAH

   Pengerusi      :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi    :  En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha      :  Pn. Hjh. Badariah Binti Jantan
   AJK         :  Pn. Hamidah Binti Jasmani
              :  En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
              :  Pn. Hjh. Roziaili Binti Ismail
              :  En. Jasmi Bin Mohd Lizah
              :  En. Mohd Fazil Bin Mohd Damin
              :  Pengerusi Kelab Guru
              :  Ketua Pembantu Tadbir
              :  Wakil Murid
                        57
3.7  AJK 3 K (KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN)

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   Naib Pengerusi   : En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha     : Pn. Zamrah Binti Pai
   AJK        : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
             : Pn. Norul Akmar Binti Alang
             : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim
             : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin
             : En. Tan Beng Kion
             : Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
             : En. Yazid Bin Abu
             : En. Jasmi Bin Mohd Lizah
             : Cik Mageswari a/p Nalliah
             : Cik Nafsiah Binti Ab Manap
             : Pn. Hjh. Badariah Binti Jantan
             : En. Anuar Bin Muhammad
             : Pengerusi Kelab Guru
             : Ketua Pembantu Tadbir
             : Yang Dipertua PIBG
             : Pegawai Perhubungan Polis Sekolah
             : Majlis Perbandaran Jasin (Wakil)
             : Jabatan Kesihatan Jasin (Wakil)
             : Jabatan Bomba dan Penyelamat Jasin (Wakil)

3.8  AJK KEBERSIHAN SEKOLAH DAN TANDAS

   Pengerusi     :  En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha     :  En. Yazid Bin Abu
   AJK        :  Pn. Habibah Binti Abdullah
             :  En. Asrull Bin Seman
             :  Cik Nor Hanani Binti Ibrahim
             :  Semua Penyelaras Tingkatan
             :  Pengerusi Kelab Guru
             :  Ketua Pembantu Tadbir
             :  Kontraktor Pembersihan Kawasan Sekolah

3.9  AJK KECERIAAN SEKOLAH

   Pengerusi     :  En. Zaid Bin Taib
   Setiausaha     :  Cik Mageswari a/p Nalliah
   AJK        :  En. Khairul Anuar Bin Yahya
             :  En. Zulkifli Bin Ahmad
             :  Tn. Hj. Wan Khairuazwan Bin Wan Jaffar
             :  En. Bahalu a/l Raju
             :  Pn. Wan Nor Hazira Binti Wan Hussin
             :  Pengerusi Kelab Guru
             :  Semua Guru PSV
             :  Ketua Pembantu Tadbir
             :  Kontraktor Pembersihan Kawasan Sekolah
                       58
3.10  AJK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DENGGI

    Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Naib Pengerusi   :  En. Zaid Bin Taib
    Setiausaha     :  En. Zainalfitri Bin Buang
    AJK        :  Tn. Hj. Seman Bin Tana          (Bengkel Kem. Hidup)
             :  En. Ghazali Bin Husain           (Bengkel MPV)
             :  Pn. Zakiah Binti Ayub           (Makmal Sains)
             :  En. Yazid Bin Abu
             :  Cik Nor Hanani Binti Ibrahim
             :  Ketua Pembantu Tadbir
             :  Penyelia Asrama
             :  Pengusaha Kantin Sekolah / Dapur Asrama
             :  Wakil Murid
             :  Jabatan Kesihatan Jasin (Wakil)
             :  Majlis Perbandaran Jasin (Wakil)
             :  Kontraktor Pembersihan Kawasan Sekolah

3.11  AJK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

    Penasihat     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Pengerusi     : En. Zaid Bin Taib
    Naib Pengerusi   : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
    Setiausaha     : En. Helmi bin Adlan
    AJK        : Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
             : En. Tan Beng Kion
             : En. Jasmi Bin Mohd Lizah
             : Penyelaras Badan Beruniform
             : Penyelaras Kelab dan Persatuan
             : Penyelaras Sukan dan Permainan
             : Penyelaras Tingkatan 1 - 5

3.12  AJK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)

    Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Naib Pengerusi   :  En. Zaid Bin Taib
    Setiausaha     :  En. Zakwan Bin Che Su
    AJK        :  En. Zainalfitri Bin Buang
             :  Pn. Noradhilla Binti Arif
             :  Pn. Aizawani Binti Jamsari

3.13  AJK SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) / DATA PELAJAR

    Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Naib Pengerusi   :  En. Zaid Bin Taib
    Setiausaha     :  Pn. Noor Hazreena Binti Sohri
    AJK        :  Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
             :  En. Helmi Bin Adlan
             :  Pn. Aizawani Binti Jamsari
             :  Pn. Khadijah Binti Mohd Abdul Karim
             :  Semua Guru Tingkatan
             :  Pembantu Tadbir
                        59
3.14  AJK ASRAMA

    Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Naib Pengerusi  :  En. Zaid Bin Taib
    Setiausaha    :  Pn. Zetyzarina Binti Azizan        (Penyelia Asrama)
    AJK        :  En. Ghazali Bin Husain           (Ketua Warden)
             :  Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup
             :  Cik Nor Arina Binti Salahuddin
             :  Cik Nor Hanani Binti Ibrahim

3.15  AJK SEKOLAH SELAMAT

    Pengerusi     :  Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Naib Pengerusi  :  En. Zaid Bin Taib
    Setiausaha    :  Pn. Zakiah Binti Ayub
    AJK        :  En. Khiruddin bin Keling
             :  Yang Dipertua PIBG
             :  Pegawai Perhubungan Polis Sekolah
             :  Wakil Majlis Perbandaran Jasin
             :  Wakil Pejabat Kesihatan Daerah Jasin
             :  Wakil Jabatan Bomba dan Penyelamat Jasin
             :  Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat
             :  Wakil Murid

3.16  AJK RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)

    Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
    Naib Pengerusi  : En. Zaid Bin Taib
    Penyelaras    : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
    Setiausaha    : Pn. Sri Haryani Binti Mohd. Yunus
    AJK        : GPK Pentadbiran
             : Semua GKMP
             : En. Tan Beng Kion
             : Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
             : En. Ghazali Bin Husain
             : YDP PIBG
             : Wakil JKKK

3.17  AJK PENYELIAAN BUKU KEDATANGAN MURID


    Pengerusi     : En. Zaid Bin Taib
    Naib Pengerusi  : En. Tan Beng Kion
    Setiausaha    : Pn. Hjh. Rosni Binti Hashim
    AJK        : Semua Penyelaras Tingkatan
                        60
LAMPIRAN 1 UNIT HEM
       PONTENG SEKOLAH
  PANDUAN PENGHANTARAN SURAT AMARAN
                               BILANGAN HARI
                BILANGAN HARI
                                 TIDAK
                  TIDAK
     SURAT                       HADIR/PONTENG
                HADIR/PONTENG
                              BUKAN BERTURUT-
                BERTURUT-TURUT
                                 TURUT

  Amaran Pertama
                 Pada Hari Ke- 3       Pada Hari Ke- 10

               7 Hari Selepas Amaran    10 Hari Selepas Amaran
  Amaran Kedua
                  Pertama            Pertama

    Amaran
  Ketiga/Terakhir      7 Hari Selepas Amaran      20 Hari Selepas
 (Berdaftar- Akuan         Kedua          Amaran Kedua
   Penerimaan)

  Buang Sekolah                       20 Hari Selepas
               14 Hari Selepas Amaran
 (Berdaftar – Akuan                       Amaran
                 Ketiga/Terakhir
   Penerimaan)                       Ketiga/Terakhir

  Jumlah Hari Tidak
                   31 Hari           60 Hari
   Hadir/Ponteng
* Guru Tingkatan dikehendaki melengkapkan surat pemberitahuan ibu bapa / penjaga pelajar
yang ponteng dengan merujuk jadual di atas dan diserahkan kepada GPK HEM / pejabat untuk
tindakan selanjutnya.
                     61
ORGANISASI KOKURIKULUM


     62
                  CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

                            PENGETUA


           GPK                              GPK
                  GPK HEM       GPK KOKU
         PENTADBIRN                          TINGKATAN 6

                            SETIAUSAHA
                            KOKURIKULUM


 PENYELARAS     PENYELARAS     PENYELARAS        SETIAUSAHA         SETIAUSAHA  PENYELARAS
  KELAB      PERSATUAN     U. BERUNIFORM         SUKAN          PERMAINAN   PLD (HOKI P)


 USAHAWAN                                                 KOPERASI
          BAHASA MELAYU       KRS        R. BENDAHARA         BOLA SEPAK
  MUDA
                                                      SEKOLAH

 KOMPUTER      BAHASA CINA    KADET POLIS       R. SYAHBANDAR        BADMINTON

 PROSTAR/PRS    BAHASA TAMIL    KADET BOMBA       R. TEMENGGUNG      SEPAK TAKRAW

            BAHASA
 PENGGUNA                  PKBM        R. LAKSAMANA         PING PONG
           INGGERIS                                             `

 ALAM SEKITAR    MATEMATIK     PUTERI ISLAM       OLAHRAGA           HOKI

                                   SILAT
   SPBT        SAINS     PANDU PUTERI                     BOLA BALING
                                 OLAHRAGA

 KITAR SEMULA     SEJARAH      PENGAKAP                      BOLA TAMPAR


 PELANCONGAN     GEOGRAFI        PBSM                       CATUR


PELABURAN BIJAK   PEND ISLAM                                MEMANAH

           PEND SENI
  KOMPANG                                          PETANQUE
            VISUAL

BIMB. DAN KERJ.    KATERING


RUKUN NEGARA      MUZIK


 KES JALANRAYA      ERT


BULETIN SEKOLAH                      63

  CATUR


  KOPERASI
4.0  AJK KOKURIKULUM

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus        (Pengetua)
   Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani        (GPK Pentadbiran)
             : En. Zaid Bin Taib            (GPK HEM)
             : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali     (GPK KOKU)
   Setiausaha     : Cik Hadijah Binti Sebah
   AJK        : Pn. Hjh. Suriyani Binti Madyudin     (Penyelaras Persatuan)
             : Pn. Hjh. Jamilah Binti Ibrahim     (Penyelaras Kelab)
             : Pn. Norul Akmar Binti Alang       (Penyelaras Kelab)
             : En. Zainuddin Bin Abd Majid       (Penyelaras Pasukan
                                  Beruniform)
             : Cik Nor Arina Binti Salahuddin      (S/U Sukan)
             : Cik Siti Norba’ayah Binti Ayup      (S/U Kelab Permainan)
             : Pn. Habibah Binti Abdullah        (S/U Koperasi)
             : Cik Hadijah Binti Sebah         (S/U PLD)
             : Semua Ketua Penasihat Kelab
             : Semua Ketua Penasihat Persatuan
             : Semua Ketua Penasihat Pasukan Beruniform
             : Semua Ketua Penasihat Kelab Sukan dan Permainan
             : Semua Ketua Penasihat Rumah Pasukan

4.1  AHLI MAJLIS SUKAN (OLAHRAGA)

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus        (Pengetua)
   Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani        (GPK Pentadbiran)
             : En. Zaid Bin Taib            (GPK HEM)
             : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali     (GPK KOKU)
   Setiausaha     : Cik Nor Arina Binti Salahuddin
   AJK        : Semua Ketua Penasihat Kelab Olahraga
             : Semua Ketua Penasihat Rumah Pasukan
             : Pekerja

4.2  AHLI MAJLIS SUKAN (PERMAINAN)

   Pengerusi     : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus        (Pengetua)
   Naib Pengerusi   : Pn. Hamidah Binti Jasmani        (GPK Pentadbiran)
             : En. Zaid Bin Taib            (GPK HEM)
             : En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali     (GPK KOKU)
   Setiausaha     : Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup
   AJK        : Semua Ketua Penasihat Kelab Permainan
             : Pekerja
                     64
        PERSATUAN AKADEMIK ( LAMPIRAN 1A)
           PENYELARAS : PN. HJH.SURIYANI BINTI MADYUDIN


BIL      PERSATUAN       GURU PENASIHAT         TEMPAT    BIL. AHLI

               En. Sabar Bin Mohd
 1.  BAHASA MELAYU                       5 AMANAH      32
               En. Khiruddin Bin Keling

               En. Bahalu A/L Raju
 2.  BAHASA INGGERIS                        5 BESTARI    32
               Cik Lye Yong Mui

               En. M. Theigarajah
 3.  BAHASA TAMIL                          2RK1     32
               Pn. Vaijanthi a/p Mayandi

               Pn. Tey Siew Yong
 4.  BAHASA CINA                           2RK3     32
               Pn. Ong Voon Min

               En. Mohd Sukri Bin Sharif
 5.  SEJARAH                             2RK4     32
               En. Zakwan Bin Che Su

               Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus
 6.  GEOGRAFI                          4 AMANAH      32
               Cik Nor Arina Binti Salahuddin


               En. Anuar Bin Muhammad
 7.  PENDIDIKAN ISLAM                        SURAU     32
               En. Zulkifli Bin Ahmad

    PENDIDIKAN SENI    Cik Mageswari a/p Nalliah
 8.                                 BILIK SENI   32
    VISUAL         Cik Nor Hanani Binti Ibrahim

               En. Neo Kok Theong
 9.  MATEMATIK                        BILIK MATEMATIK   32
               Pn. Vasuki a/p Annamalai

               Pn. Nazlin Ruziah Binti Md Said
 10.  SAINS                           MAKMAL SAINS    32
               Cik Junainah Binti Othman

               Pn.Hjh. Rosni Binti Hashim
 11.  ERT                              BILIK ERT    32
               Pn. Hjh. Junaidah Binti Sulong

               En. Mohd Fazil Bin Mohd Damin
 12.  KATERING                         BILIK KATERING    32
               Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup

               Pn. Lim Choon Fah
 13.  MUZIK                           BILIK MUZIK    32
               En. Nasarudin Bin Nasib
                       65
            KELAB (LAMPIRAN 1B)
   PENYELARAS : PN.HJH. JAMILAH BINTI IBRAHIM / PN. NORUL AKMAR BINTI ALANG

BIL    KELAB         GURU PENASIHAT         TEMPAT    BIL. AHLI
             Pn. Norlaila Binti Nordin                45
1.  KELAB KOPERASI   Pn. Habibah Binti Abdullah       KOPERASI
             Pn. Haslinah Binti Abdul
   KELAB                                   32
             Pn. Hjh. Roziaili Binti Ismail
2.  PERPUSTAKAAN /                     PERPUSTAKAAN
             Pn. Noradhilla Binti Arif
   NILAM
   KELAB PROGRAM                               32
             Pn. Zunairah Binti Mohd Noor
3.  USAHAWAN                          3RK1
             Pn. Noor Hazreena Binti Sohri
   MUDA(PUM)
             En. Asrull Bin Seman          MAKMAL      32
4.  KELAB KOMPUTER
             En. Ghazali Bin Husain        KOMPUTER
                                         32
             Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
5.  KELAB PRS                          2KW1
             Pn. Norhuslinda Binti Hussin
                                         32
             Pn. Siti Norfaiza Binti Mohd Aris
6.  KELAB PENGGUNA                       3KW1
             Pn. Nooraini Binti Md. Sayed
                                         32
   KELAB ALAM     Pn. W Haziera Binti W Husin
7.                                 1RK1
   SEKITAR      Pn. Fadzilah Binti Bahron
                                         32
             Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md. Jani
8.  KELAB SPBT                        BILIK SPBT
             Pn. Nurul Bahiyah Binti Johari
             Pn. Khadijah Binti Mohd Abdul              32
   KELAB KITAR
9.            Karim                  1RK2
   SEMULA
             Pn. Aizawani Binti Jamsari
                                         32
   KELAB       Pn. Kalthom Binti Abu Bakar
10.                                2KW3
   PELANCONGAN    Pn. Zakiah Binti Ayub
   KELAB PELABURAN  Pn. Hjh. Noor Anita Binti Rahman            32
11.                               MAKMAL 1
   BIJAK       Pn. Suzihaswaty Binti Ismail
             En. Mohd Radhi Bin Zaini         BALAI     32
12.  KELAB SLAD
             Tn. Hj. W Khairuazwan Bin W Jaffar   ISKANDAR
13.           En. Abd. Salam Bin Abd Jalal              32
   KELAB KOMPANG                       5 ALFA
             En. Jasmi Bin Mohd Lizah
   KELAB BIMBINGAN  En. Helmi Bin Adlan                   32
14.                                1KW1
   & KERJAYA     Pn. Siti Zaidah Binti Ahmad
   KELAB RUKUN    Pn. Rohana Binti Abd Hamid               32
15.                                3KW2
   NEGARA       Pn. Ling Yuk Chii
   KELAB                                   32
             Tn. Hj. Seman Bin Md Tana
16.  KESELAMATAN                         3KW3
             En. Ravi Santharan
   JALAN RAYA
   KELAB BULETIN   Pn. Mageswarie a/p Ratnam      BILIK RUJUKAN   32
17.
   SEKOLAH      En. K.Tamil Chelvan            PSS
             En. Zainalfitri Bin Buang                32
18.  KELAB CATUR                         1RK3
             En. Yazid Bin Abu
             Tn. Hj. Abdul Jalil Bin Mayassin            32
19.  KELAB PROSTAR                        1KW2
             Pn. Roidah Binti Jamal

                      66
    PASUKAN BADAN BERUNIFORM (LAMPIRAN II)
           P E N Y E L A R A S: E N . Z A I N U D D I N B I N A B D M A J I D

BIL   PASUKAN     PLATON        GURU PENASIHAT             TEMPAT   BIL. AHLI
              A     En. Ravi Santharan               KANTIN     32
 1  PENGAKAP            En. Ghazali Bin Husain
               B    En. Theigarajah Muniandy            KANTIN     32
                   En. Zainalfitri Bin Buang
               C    En. Mohd Sukri Bin Sharif              1RK2   32
                   Pn. Norlaila Binti Nordin
               D    En. Asrull Bin Seman                1RK3   32
                   Pn. Vasuki a/p Annamalai
               A    En. Zulkifli Bin Ahmad               1KW1   32
   KADET BERSATU
2   MALAYSIA            En. Zakwan bin Che Su
               B    En. Anuar Bin Muhammad               1KW2   32
                   Tn. Hj. Abdul Jalil Bin Mayasin
               C    En. Nasarudin Bin Nasib               1KW3   32
                   En. Sabar Bin Mohd
               A    Pn. Vaijanthi a/p Mayandi              2RK1   32
3   PANDU PUTERI          Cik Nor Arina Binti Salahuddin
               B    Pn. Tey Siew Yong                  2RK2   32
                   Cik Mageswarie a/p Nalliah
               C    Pn. Ong Voon Min                  2RK3   32
                   Pn. Hjh. Noor Anita Binti Rahman
               A    En. Khiruddin Bin Keling            DEWAN     32
   BULAN SABIT
4   MERAH              En. Neo Kok Theong
               B    Cik Lye Yong Mui                DEWAN     32
                   Pn. Zunairah Binti Mohd Noor
               C    Pn. Nooraini Binti Md Sayed           5 ALFA    32
                   Pn. Mageswarie a/p Ratnam
               D    Pn. Roidah Binti Jamal             5 BETA    32
                   En. Bahalu a/l Raju
               E    Pn. Lim Choon Fah               5 GAMMA     32
                   Pn. Siti Norfaiza Binti Mohd Aris
               F    En. Mohd Radhi Bin Zaini            5 OMEGA    32
                   En. K. Tamil Chelvan
               A    Pn. Norhuslinda Binti Hussin          SURAU     32
5   PUTERI ISLAM          Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
               B    Pn. Hjh. Roziaili Binti Ismail         SURAU     32
                   Pn. Nazlin Ruziah Binti Md Said
               C    Pn. Junaidah Binti Sulong            SURAU     32
                   Pn. Noradhilla Binti Arif
                          67
BIL  PASUKAN    PLATON       GURU PENASIHAT        TEMPAT  BIL. AHLI
            A   Pn. Aizawani Binti Jamsari      5 AMANAH    32
6   KADET POLIS       Cik Junainah Binti Othman
            B   Pn. Khadijah Binti Mohd Abd Karim  5 BESTARI   32
               Pn. Fadzilah bt Bahron
            C   Pn. Nurul Bahiyah Binti Johari    5MPV     32
               Pn. Hjh. Rosni Binti Hashim
            A   En. Mohd Fazil Bin M Damin      3KW4     32
   KADET REMAJA
 7  SEKOLAH         Cik Nor Hanani binti Ibrahim
            B   Tn. Hj. Seman Bin Md Tana       3KW3     32
               Tn. Hj. W Khairuazwan Bin W Jaffar
            C   Pn. Haslinah Binti Abdul       3KW2     32
               Pn. W Haziera Binti W Husin
            D   En. Helmi Bin Adlan          3 KW1     32
               Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus
            E   Pn. Siti Zaidah binti Ahmad      3RK1     32
               Pn. Habibah Binti Abdullah
            F   Pn. Suzihaswaty Binti Ismail      3RK2     32
               Pn. Zakiah Binti Ayub
            G   Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md Jani     3RK3     32
               Pn. Rohana Binti Abd Hamid
            A   En. Yazid Bin Abu          4 OMEGA    32
8   KADET BOMBA       En. Abd Salam Bin Abd Jalal
            B   En. Jasmi Bin Mohd Lizah       4 BESTARI   32
               Pn. Ling Yuk Chii
            C   Pn. Kalthom Binti Abu Bakar      4 MPV     32
               Pn. Noor Hazreena Binti Sohri
                     68
         SUKAN & PERMAINAN (LAMPIRAN III )
        PUSAT LATIHAN DAERAH (PLD)               KELAB PERMAINAN 1M1S
PENGERUSI   Tn. Hj. Zolkaply bin Yunus          SETIAUSAHA  Cik Siti Nor ba’ayah Binti Ayup
N. PENGERUSI  En. Mohd Amran Bin Mohd Ghazali
                               HOKI     Cik Hadijah Binti Sebah
SETIAUSAHA   Cik Hadijah Binti Sebah            (80)     Cik Lye Yong Mui
                                      En. Ghazali Bin Husain
JURULATIH   En. Rosman Bin Md Kaus                   Pn. Noor Hazreena Binti Sohri
        En. Ghazali Bin Husain

            OLAHRAGA               BOLA     Tn. Hj. Wan Khairuazwan Bin
                               TAMPAR    Wan Jaffar
                               (80)     Cik Junainah Binti Othman
                                      Pn. Junaidah Binti Sulong
SETIAUSAHA   Cik Nor Arina Binti Salahuddin               Pn. Zakiah Bte Ayub

OLAHRAGA                           BOLA SEPAK  En. Mohd Radhi Bin Zaini
(120)     Cik Nor Arina Binti Salahuddin    Trek   (80)     En. Jasmi Bin Mohd Lizah
        Pn. Habibah Binti Abdullah      Trek          En. Zakwan Bin Che Su
        En. M. Theigarajah          Padang         En. Bahalu A/L Raju
                                      En. Mohd Sukri Bin Sharif
        Pn. Nurul Bahiyah Binti Johari    Padang
        Pn. Siti Zaidah Binti Ahmad     J/Jauh  BOLA BALING  Pn. Ling Yuk Chii
        Pn. Noradhilla binti Arif      J/Jauh  (80)     En. Ravi Santharan
                                      En. Neo Kok Theong
SILAT                                   Pn. Aizawani Bte Jamsari
        Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup
OLAHRAGA
        Pn. Suzihaswaty Binti Ismail         BOLA JARING  Pn. Norlaila Binti Nordin
(40)
                               (100)     Pn. Nazlin Ruziah Binti Md Said
                                      Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
                                      Cik Nor Hanani Binti Ibrahim
                                      Pn. Vasuki a/p Annamalai
LAKSAMANA   En. Sabar Bin Mohd          L18
(250)     Pn. Mageswarie a/p Ratnam      P18   SEPAK     En. Abd Salam Bin Abd Jalal
        En. Mohd Fazil Bin Mohd Damin    L15   TAKRAW    Tn. Hj. Seman Bin Tana
        Pn. Roidah Binti Jamal        P15   (60)     En. Anuar Bin Muhammad
        Pn. Rohana Binti Abd Hamid      L13
        Pn. Hjh. Noor Anita Binti Rahman   P13   BADMINTON   En. K. Tamil Chelvan
                               (80)     En. Yazid Bin Abu
                                      Pn. Fadzilah Binti Bahron
BENDAHARA   En. Helmi Bin Adlan         L18          Pn. Vaijanthi a/p Mayandi
(250)     Pn. Siti Norfaiza Binti Mohd Aris  P18
        En. Zulkifli Bin Ahmad        L15   PING PONG   Pn. Ong Voon Min
        Pn. Kalthom Binti Abu Bakar     P15   (60)     Cik Mageswari a/p Nalliah
        Tn. Hj. Abdul Jalil Bin Mayassin   L13          Pn. Lim Choon Fah
        Pn. Haslinah Binti Abdul       P13

                               MEMANAH    Cik Siti Nor Ba’ayah Binti Ayup
TEMENGGUNG   En. Nasarudin Bin Nasib       L18
(250)     Pn. Norhuslinda Binti Husin     P18   (40)
        En. Khiruddin Bin Keling       L15
        Pn. W Hazira Binti W Husin      P15   PETANQUE   Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md Jani
        Pn. Hjh. Roziaili Binti Ismail    L13   (40)     Pn. Zunairah Binti Mohd Noor
        Pn. Hjh. Rosni Binti Hashim     P13

SYAHBANDAR   En. Zainalfitri Bin Buang      L18
(250)     Pn. Khadijah Binti Mohd Abd Karim  P18
        En. Asrull Bin Seman         L15
        Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus    P15
        Pn. Tey Siew Yong          L13
        Pn. Nooraini Binti Md Sayed     P13
                          69
  JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGUAN                  (LAMPIRAN IV)

 Hari  Minggu     Waktu        Persatuan/Pasukan   Catatan

     Ganjil             Pasukan Sekolah      GPK Koku
 Isnin      2.45 - 4.25 petang
     Genap             Pasukan Sekolah      GPK Koku

     Ganjil             Rumah Pasukan (L)     S/u Sukan
Selasa      2.45 - 4.25 petang
     Genap             Kelab Permainan (L)    S/u Sukan

     Ganjil             Persatuan         Penyelaras
         12.05 - 2.05 petang
Rabu
     Genap             Pasukan Seragam      Penyelaras


     Ganjil             Rumah Pasukan (P)    S/u Permainan
Khamis      2.45 - 4.25 petang
     Genap             Kelab Permainan (P)   S/u Permainan


     Ganjil             Kelab Sukan Asrama     Warden
Jumaat      5.00 - 6.40 petang
     Genap             Kelab Sukan Asrama     Warden
                    70
                 KANDUNGAN FAIL/BUKU
                  KELAB & PERSATUAN

1.  Surat Permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam,     1
   Kelab / Persatuan & Kelab Sukan / Permainan daripada
   guru / murid disertakan bersama:
     a) Draf perlembagaan                   1
     b) Draf aktiviti utama                  1
     c) Senarai jawatankuasa penaja              1
2.  Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua / Guru Besar   1
   selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada pernyataan
   kelulusan permohonan.
3.  Surat perlantikan sebagai Guru Pemimpin / Penasihat. Ada   1
   pernyataan penurunan kuasa pengelolaan & penyeliaan.
4.  Minit Mesyuarat Agung penubuhan.               1
5.  Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar    1
6.  Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua / Guru   1
   Besar.
7.  Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua /   1
   Guru Besar.
8.  Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua / Guru  1
   Besar.
 9.  Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.      1
10.  Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian      1
   daripada Setiausaha kepada Pengetua / Guru Besar.
11.  Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua / Guru   1
   Besar.
12.  Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan.          1
13.  Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada    1
   persatuan melalui Guru Pemimpin kepada Pengetua / Guru
   Besar.
14.  Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada     1
   Pengetua / Guru Besar.
15.  Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada     1
   Badan Induk.
16.  Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan    1
   Induk.
17.  Minit-minit mesyuarat yang diadakan.             1
18.  Surat-surat yang berkaitan daripada:             1
     a) Kementerian Pendidikan Malaysia
     b) Jabatan pendidikan negeri
     c) Jabatan pendidikan daerah
     d) Sekolah
19.  Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.           1
20.  Laporan setiap aktiviti.                   1
21.  Laporan tahunan.                       1
22.  Daftar penilaian bagi setiap ahli.              1
23.  Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai    1
   Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua
   / Guru Besar.
24.  Stok & inventori.                      1
25.  Sampel-sampel sijil / Surat Penghargaan.           1


                        71
ORGANISASI PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI          72
         CARTA ORGANISASI PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI

                       PENGETUA

                   Tn. Hj. Zolkaply Bin Hj.Yunus                   GURU PENOLONG KANAN

                   Tn. Hj. Jalalludin Bin Ahmad
PENYELIDIKAN /    DISPLIN / KAUNSELOR            KURIKULUM           KOKURIKULUM
 KOLOKIUM
             En.Tan Beng Kion        Cik Salbiah Binti Ahmad         Penyelaras:
 Penyelaras:
               Sahsiah / Displin      Setiausaha kurikulum      Pn.Hjh.Maimunah Binti
Pn. Zamrah Binti       Kaunseling         /Peperiksaan (Awam          Abd Jamil
   Pai          Kesihatan /           dan Dalaman
               Keselamatan
               Biasiswa

                                                Penasihat
                                                Persatuan
                                                Akademik

                                                Penasihat Unit
                                                Beruniform
                                                Penasihat Kelab
                                                Sukan
                                                Dan Permainan

                                                Penasihat
                                                PETESIS


  Ketua Unit     Ketua Unit      Ketua Unit         Ketua Unit     Ketua Unit
   MUET       Ekonomi      Bahasa Melayu /        Sejarah     Pengajian Am
                       Sastera
  Pn. Hjh.     En. Ramat Bin                  En. Khairul Anuar   Tn.Hj.Hassim
                      En.Rosman Bin
 Badariah Binti     Minhat                     Bin Yahya     Bin Hamzah
                        Kaus
  Jantan
                              73
5.0  PENGURUSAN PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI

   PENGERUSI           : Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus
   NAIB PENGERUSI        : Tn. Hj. Jalalludin Bin Ahmad
   SETIAUSAHA          : Pn. Zamrah Binti Pai
   & PENYELIDIKAN(R&D)
   AJK              : En. Khairul Anuar Bin Yahya   (KU Sejarah)
                  : En. Ramat Bin Minhat      (KU Ekonomi)
                  : En. Rosman Bin Md Kaus     (KU Bahasa Melayu)
                  : Pn. Hjh.Badariah Binti Jantan  (KU MUET)
                  : Tn. Hj. Hassim Bin Hamzah    (KU Pengajian Am)

5.1  PENGURUSAN KOKU        : Pn. Hjh. Maimunah Binti Jamil

   PERSATUAN AKADEMIK


                     1. Pn. Zamrah Binti Pai
   1.  Persatuan Bahasa / Sastera   2. Cik Salbiah Binti Ahmad   2.  Persatuan Ekonomi /      1. En. Ramat Bin Minhat
      Keusahawanan          2. En. Fakhrul Hisham Bin Omar


                     1. Cik Nafsiah Binti Ab Manap
   3.  Persatuan Sejarah       2. Pn. Khadijah Binti Baharudin


   JATI DIRI / UNIT BERUNIFORM


                     1. En. Tan Beng Kion
   1.  Kelab Setia / Komuniti     2. Tn. Hj. Hassim Bin Hamzah
                     3. Pn. Hjh. Badariah Binti Jantan   2.  Pengakap Kelana        1. En. Khairul Anuar b. Yahya
                     2. En. Rosman b. Md. Kaus
                         74
   PERSATUAN PELAJAR   1.  Petesis       1.  1. En. Mohd. Rozaini Bin Kamar   SUKAN PERMAIANAN


                  1. Tn. Hj. Hassim Bin Hamzah
   1.  Permainan Dalaman    2. Pn. Hjh. Badariah Binti Jantan


   2.              1. Pn. Khadijah Binti Baharudin
      Bola jaring       2. Pn. Hjh. Maimunah Binti Jamil


                  1. Pn. Zamrah Binti Pai
   3.  Senamrobik        2. Cik Nafsiah Binti Ab Manap


                  1. En. Rosman Bin Md. Kaus
   4.  Bola sepak        2. En. Khairul Anuar Bin Yahya


                  1. En. Ramat Bin Minhat
   5.  Badminton        2. En. Tan Beng Kion


                  1. En. Mohd. Rozaini Bin Kamar
   6.  Futsal          2. En. Fakhrul Hisham Bin Omar5.2  PENGURUSAN DISIPLIN      : En. Tan Beng Kion
                         75
JADUAL GURU BERTUGAS


    76
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2012

BIL  MINGGU    TEMPOH BERTUGAS              NAMA GURU

                          Tn. Hj. Seman Bin Md Tana
1.    1     4 Januari – 6 Januari
                          Pn. Habibah Binti Abdullah
                          En. Bahalu a/l Raju
2.    2     9 Januari – 13 Januari
                          Pn. Hjh. Noor Anita Binti Rahman
                          En. Zakwan Bin Che Su
3.    3     16 Januari – 20 Januari
                          Pn. Wan Haziera Binti Wan Husin
                          En. Khiruddin Bin Keling
4.    4     30 Januari – 3 Februari
                          Pn. Noor Hazreena Binti Sohri
                          En. Sabar Bin Mohd
5.    5    7 Februari – 10 Februari
                          Pn. Ling Yuk Chii
                          En. Nasarudin Bin Nasib
6.    6    13 Februari - 17 Februari
                          Pn. Suzihaswaty Binti Ismail
                          En. Yazid Bin Abu
7.    7    20 Februari – 24 Februari
                          Pn. Vasuki a/p Annamalai
                          En. Neo Kok Theong
8.    8     27 Februari – 2 Mac
                          Pn. Siti Norfaiza Binti Mohd Aris
                          Pn. Zamrah Binti Pai
9.    9       5 Mac - 9 Mac
                          Cik Nor Arina Binti Salahuddin
                          Pn. Nazlin Ruziah Binti Md Said
10.   10      19 Mac – 23 Mac
                          Cik N.Mageswarie
             Cuti Pertengahan Penggal Pertama
               10 Mac 2012 – 18 Mac 2012BIL  MINGGU    TEMPOH BERTUGAS              NAMA GURU

                           En. Zulkifli Bin Ahmad
 11.     11    26 Mac – 30 Mac
                           Cik Nafsiah Binti Ab Manap
                           En. K.Tamil Chelvan
 12.   12      2 April – 6 April
                           Pn. Khadijah Binti Baharudin
                           Tn. Hj. Wan Khairuazwan
 13.   13     9 April – 13 April
                           Pn. Khadijah Binti Mohd Abd Karim
                           En. Zainalfitri Bin Buang
 14.   14     17 April – 20 April
                           Cik Nor Hanani Binti Ibrahim
                           En. Ravi Santharan
 15.   15     23 April – 27 April
                           Pn. Nurul Bahiyah Binti Johari
                           En. Fakhrul Hisham Bin Omar
 16.   16      30 April – 4 Mei
                           Pn. Hjh. Maimunah Binti Jamil
                           En. Abdul Salam Bin Abdul Jalal
 17.   17      7 Mei – 11 Mei
                           Pn. Rohana Binti Abd Hamid
                           Tn Hj. Abdul Jalil Bin Mayassin
 18.   18      14 Mei – 18 Mei
                           Pn. Ong Voon Min
                           En. M.Theigarajah
 19.   19      21 Mei – 25 Mei
                           Pn. Lim Choon Fah
                           En. Rosman Bin Md Kaus
20.   20       11 Jun – 15 Jun
                           Pn. Fadzilah Binti Bahron
                Cuti Pertengahan Tahun
                26 Mei 2012 – 10 Jun 2012                       77
JADUAL GURU BERTUG AS MINGGUAN TAHUN 201 2

BIL  MINGGU  TEMPOH BERTUGAS              NAMA GURU
                       Tn. Hj. Abu Kasim Bin Md Jani
21.   21    18 Jun – 22 Jun
                       Cik Lye Yong Mui
                       Tn. Hj. Hassim Bin Hamzah
22.   22    25 Jun – 28 Jun
                       Pn. Nooraini Binti Md Sayed
                       En. Anuar Bin Muhammad
23.   23    2 Julai – 6 Julai
                       Cik Siti Norba’ayah Binti Ayup
                       En. Ghazali Bin Husain
24.   24   9 Julai – 13 Julai
                       Pn. Vaijanthi a/p Mayandi
                       Pn. Kalthom Binti Abu Bakar
25.   25   16 Julai – 20 Julai
                       En. Khairul Anuar Bin Yahya
                       En. Mohd Rozaini Bin Kamar
26.   26   23 Julai – 27 Julai
                       Cik Junainah Binti Othman
                       En. Helmi Bin Adlan
27.   27   30 Julai – 3 Ogos
                       Pn. Norlaila Binti Nordin
                       En. Jasmi Bin Mohd Lizah
28.   28   6 Ogos – 10 Ogos
                       Pn. Hjh. Normah Binti Abdullah
                       Pn. Roidah Binti Jamal
29.   29   13 Ogos – 17 Ogos
                       Pn. Hjh. Rosni Binti Hashim
                       En. Mohd Fazil Bin Mohd Damin
30.   30   27 Ogos – 30 Ogos
                       Pn. Tey Siew Yong
                       En. Mohd Sukri Bin Sharif
31.   31    3 Sept – 7 Sept
                       Pn. Norhuslinda Binti Hussin
            Cuti Pertengahan Penggal 2
            18 Ogos 2012 – 26 Ogos 2012BIL  MINGGU  TEMPOH BERTUGAS               NAMA GURU
                       Pn. Zakiah Binti Ayub
32.   32   10 Sept – 14 Sept
                       Pn. Siti Zaidah Binti Ahmad
                       En. Ramat Bin Minhat
33.   33   18 Sept – 21 Sept
                       Pn. R. Mageswarie
                       En. Sabar Bin Mohd
34.   34   24 Sept – 28 Sept
                       Pn. Noradhilla Binti Arif
                       En. Khiruddin Bin Keling
35.   35    1 Okt – 5 Okt
                       Cik Hadijah Binti Sebah
                       Pn. Sri Haryani Binti Md Yunus
36.   36    8 Okt – 12 Okt
                       En. R. Bahalu
                       En. Fakhrul Hisham Bin Omar
37.   37    16 Okt – 19 Okt
                       Pn. Zunairah Binti Mohd Noor
                       En. Zulkifli Bin Ahmad
38.   38    22 Okt – 24 Okt
                       Cik Salbiah Binti Ahmad
                       En. Zakwan Bin Che Su
39.   39    29 Okt – 2 Nov
                       Cik Nor Arina Binti Salahuddin
                       En. Zainalfitri Bin Buang
40.   40    5 Nov – 9 Nov
                       Pn. Hjh. Roziaili Binti Ismail
              Cuti Akhir Tahun
           10 November 2012 – 1 Januari 2013
                   78
     SENARAI NAMA GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH, JASIN, MELAKA


NAMA               OPSYEN             ALAMAT EMEL
TN HJ ZOLKAPLY BIN YUNUS     MATEMATIK            hajizolkaply@yahoo.com.my
PN HAMIDAH BINTI JASMANI     KIMIA              meedsis@gmail.com
EN ZAID BIN TAIB         GEOGRAFI            zaidtaib@yahoo.com
EN MOHD AMRAN BIN GHAZALI     PERHUTANAN           mohdamranghazali@gmail.com
PN NORUL AKMAR BINTI ALANG    TESL              norul96alang@gmail.com
PN HJH SURIYANI BINTI MADYUDIN  PENGAJIAN KESUSATERAAN MELAYU  suriyanimadyudin@gmail.com
PN HJH JAMILAH BINTI IBRAHIM   MATEMATIK            umijamilah@gmail.com
EN ZAINUDDIN BIN ABDUL MAJID   PERTANIAN DAGANGAN       zainuddinmajid@yahoo.com
TN HJ JALALLUDIN BIN AHMAD    PENGAJIAN AM          jalalludinahmad@yahoo.com
EN NEO KOK THEONG         KIMIA              neokoktheong@yahoo.com
TN HJ ABU KASIM BIN MD JANI    FIZIK              kasimhb@gmail.com
TN HJ ABDUL JALIL BIN MAYASSIN  KIMIA              jalilmayassin@gmail.com
PN AIZAWANI BINTI JAMSARI     BIOLOGI             aizaimi2000@yahoo.com
EN ABDUL SALAM BIN ABDUL JALAL  BAHASA ARAB           abdulsalamabduljalal@yahoo.com
EN ANUAR BIN MUHAMMAD       PENGAJIAN ISLAM         anuarmdn@yahoo.com.my
EN ASRULL BIN SEMAN        TEKNOLOGI MAKLUMAT       asrul72@gmail.com
PN HJH BADARIAH BINTI JANTAN   PENGAJIAN INGGERIS       badariahjntn@yahoo.com
EN BAHALU A/L RAJU        BAHASA INGGERIS         rbraj22@hotmail.com
PN FADZILAH BINTI BAHRON     MATEMATIK            fadzilah.umi@gmail.com
EN GHAZALI BIN HUSAIN       SAINS PERTANIAN         ghazalihusain@yahoo.com
PN HABIBAH BINTI ABDULLAH     KULTURALKEBUNAN         bib_abdullah@yahoo.com
CIK HADIJAH BINTI SEBAH      BAHASA MELAYU          dijah_smkis@yahoo.com.my
TN HJ HASSIM BIN HAMZAH      PENGAJIAN MELAYU        akiehas@yahoo.com
PN HASLINAH BINTI ABDUL      MATEMATIK            haslinahabdul@yahoo.com
                       79
NAMA                OPSYEN             ALAMAT EMEL
EN HELMI BIN ADLAN         BIMBINGAN & KAUNSELING     helmyadlan@yahoo.com
EN JASMI BIN MOHD LIZAH      PENGAJIAN MELAYU (LINGUISTIK)  jasmimohdlizah@yahoo.com
PN HJH JUNAIDAH BINTI SULONG    PENGAJIAN ISLAM         junaidah.sulong@yahoo.com
CIK JUNAINAH BINTI OTHMAN     PENDIDIKAN SAINS/MATEMATIK   junainahsains2011@gmail.com
PN KALTHOM BINTI ABU BAKAR     BAHASA MELAYU          uminoorsir@yahoo.com
PN KHADIJAH BINTI BAHARUDIN    SEJARAH             alija95@yahoo.com
PN KHADIJAH BINTI MOHD ABD KARIM  TEKNOLOGI MAKLUMAT       ijahnasir@gmail.com
EN KHAIRUL ANUAR BIN YAHYA     SEJARAH             ateh_jasin@yahoo.com
EN KHIRUDDIN BIN KELING      BAHASA MELAYU          khiruddin62@yahoo.com
PN LIM CHOON FAH          MUZIK              limchoonfah@gmail.com
PN LING YUK CHII          PENGAJIAN MATEMATIK       lingadela@gmail.com
CIK LYE YONG MUI          PENGAJIAN BAHASA PERANCIS    yongmuilye@hotmail.com
CIK MAGESWARI A/P NALLIAH     PENDIDIKAN SENI         mageswarinalliah@yahoo.com
PN HJH MAIMUNAH BINTI ABD JAMIL  PENGAJIAN KESUSATERAAN MELAYU  maimunaharipin@gmail.com
EN MOHD FAZIL BIN MOHD DAMIN    KATERING            mohdfazilmohddamin@yahoo.com
EN MOHD ROZAINI BIN KAMAR     BAHASA INGGERIS         mozynie@yahoo.com.my
EN MOHD RADHI BIN ZAINAL      FIZIK              max528_mlk@yahoo.com
EN MOHD SUKRI BIN SHARIF      TEKNOLOGI MAKLUMAT       msukrisharif@gmail.com
EN NASARUDIN BIN NASIB       MUZIK              nasain71@gmail.com
PN NAZLIN RUZIAH BINTI MD SAID   SAINS PERIKANAN         nrmds@yahoo.com
PN NORADHILLA BINTI ARIF      BIOLOGI             daeylo@yahoo.com
CIK NAFSIAH BINTI AB MANAP     PENGURUSAN           nafsiahabmanap@gmail.com
PN HJH NOOR ANITA BINTI RAHMAN   PENGURUSAN PERNIAGAAN      nooranitarahman@yahoo.com
PN NOORAINI BINTI MD SAYED     BIOLOGI             nooraini.sayed@gmail.com
PN NOOR HAZREENA BINTI SOHRI    TEKNOLOGI MAKLUMAT       n_hazreena@yahoo.com
PN NORHUSLINDA BINTI HUSSIN    SYARIAH ISLAMIAH        norhuslindahussin@yahoo.com.my
                        80
NAMA                OPSYEN             ALAMAT EMEL
PN NORLAILA BINTI NORDIN      PERAKAUNAN           dyleela@yahoo.com
PN HJH NORMAH BINTI ABDULLAH    BIMBINGAN & KAUNSELING     hamrona@gmail.com
CIK NOR ARINA BINTI SALAHUDDIN   SAINS SUKAN           reen_nas111@yahoo.com
CIK NOR HANANI BINTI IBRAHIM    PENGAJIAN MATEMATIK       nani_taurus87@yahoo.com
PN NURUL BAHIYAH BINTI JOHARI   PENGAJIAN MATEMATIK       bahiyahjohari@gmail.com
PN ONG VOON MIN          TESL              voonmin@hotmail.com
PN R. MAGESWARIE          TESL              magesh2367@gmail.com
EN RAMAT BIN MINHAT        PENGAJIAN MATEMATIK       ramatminhat@yahoo.com
EN RAVI SANTHARAN         SEJARAH             sravidelaf@gmail.com
PN ROHANA BINTI ABD HAMID     PENGAJIAN MELAYU (LINGUISTIK)  rohana@hotmail.com
PN ROIDAH BINTI JAMAL       MATEMATIK            roidahjamal@gmail.com
EN ROSMAN BIN MD KAUS       PENGAJIAN KESUSATERAAN MELAYU  rosman710@gmail.com
PN HJH ROSNI BINTI HASHIM     SAINS RUMAHTANGGA        hhjhrosni@yahoo.com
PN HJH ROZIAILI BINTI ISMAIL    SYARIAH ISLAMIAH        roziman1@yahoo.com
EN SABAR BIN MOHD         SASTERA DAN PENDIDKAN      sabar4668@yahoo.com.my
CIK SALBIAH BINTI AHMAD      PENGAJIAN ISLAM         salbiahahmad@yahoo.com
TN HJ SEMAN BIN MD TANA      SENI PERUSAHAAN         hajisemantana@gmail.com
PN SITI NORFAIZA BINTI MOHD ARIS  KEWANGAN            sitinorfaiza@gmail.com
CIK SITI NOR BA'AYAH BINTI AYUP  SAINS SUKAN           meow_ct85@yahoo.com.my
PN SRI HARYANI BINTI MD YUNUS   GEOGRAFI            srihushaini@gmail.com
EN K.TAMIL CHELVAN         SEJARAH             ktamil@yahoo.com.my
EN TAN BENG KION          EKONOMI             bengkion@hotmail.com
PN TEY SIEW YONG          SEJARAH             ehlowck@gmail.com
EN M.THEIGARAJAH          BAHASA MELAYU          theigarajah@yahoo.com
PN VAIJANTHI A/P MAYANDI      PENGAJIAN INGGERIS       mvaijanthi@yahoo.com
PN VASUKI A/P ANNAMALAI      MATEMATIK            vasuki_tiru@yahoo.com.my
                        81
NAMA               OPSYEN       ALAMAT EMEL
TN HJ WAN KHAIRUAZWAN BIN WAN
JAFFAR              PENGAJIAN MELAYU  wanlyn.noor@yahoo.com
EN YAZID BIN ABU         PENGAJIAN MELAYU  yazidabu@gmail.com
EN ZAINALFITRI BIN BUANG     MATEMATIK     jeck_iboss@yahoo.com
PN ZAMRAH BINTI PAI       BAHASA MELAYU   amirasraf@yahoo.com
EN ZULKIFLI BIN AHMAD      PENGAJIAN ISLAM  joehulla23@yahoo.com.my
PN ZUNAIRAH BINTI MOHD NOOR   PENDIDKAN MORAL  panitiamoralsmkis@gmail.com
EN ZAKWAN BIN CHE SU       SEJARAH      zakwan_smkis@yahoo.com
PN ZAKIAH BINTI AYUB       BIOLOGI      zakiahayub@yahoo.com
PN SUZIHASWATY BINTI ISMAIL    PENGAJIAN AM    suzihaswaty@gmail.com
PN WAN HAZIERA BINTI WAN HUSIN  KIMIA       wanhaziera@gmail.com
EN FAKHRUL HISHAM BIN OMAR    EKONOMI      fakhrulhishamomar@gmail.com
PN SITI ZAIDAH BINTI AHMAD    BIOKIMIA      sitizaidahahmad@gmail.com
                       82
               SENARAI SEMAK TUGASAN GURU SMK ISKANDAR SHAH 2012

BIL       NAMA GURU         PENTADBIRAN          KURIKULUM         HEM       KOKURIKULUM
 1  TN HJ ZOLKAPLY BIN YUNUS        Pengetua
 2  PN HAMIDAH BINTI JASMANI      GPK Pentadbiran
 3  EN ZAID BIN TAIB            GPK HEM
4   EN MOHD AMRAN BIN GHAZALI       GPK KOKU
 5  TN HJ JALALLUDIN BIN AHMAD      GPK Tingkatan 6
6   PN NORUL AKMAR BINTI ALANG      GKMP Bahasa                                Penyelaras Kelab
 7  PN HJH SURIYANI BINTI MADYUDIN   GKMP Kemanusiaan                              Penyelaras Persatuan
 8  PN HJH JAMILAH BINTI IBRAHIM   GKMP Matematik&Sains                             Penyelaras Kelab
                                                          Penyelaras Pasukan
9   EN ZAINUDDIN BIN ABDUL MAJID   GKMP Teknik&Vokasional
                                                            Beruniform
                                    S/U Kurikulum,
10  EN NEO KOK THEONG                        S/U Perancang
                                 Kecemerlangan Akademik
                    S/U Jadual Waktu dan
11  TN HJ ABU KASIM BIN MD JANI                 Penyelaras Panitia Fizik   Penyelaras SPBT
                        Relief
12  TN HJ ABDUL JALIL BIN MAYASSIN   S/U Peperiksaan SPM   Penyelaras Panitia Kimia
                                  Penyelaras Sains Tig.1,
13  PN AIZAWANI BINTI JAMSARI     Pemeriksa Pelupusan
                                   Guru Ting. 1KW2
14  EN ABDUL SALAM BIN ABDUL JALAL                  Penyelaras Ting. 1
                                               Ketua Unit Surau dan
15  EN ANUAR BIN MUHAMMAD                       Guru Ting. 1KW4
                                                 Keagamaan
                                   Ketua Panitia ICT,
                                    S/U Induk ICT,
16  EN ASRUL BIN SEMAN        S/U Pembestarian Sekolah
                                  Penyelaras Kerja ICT,
                                   Guru Pusat Akses
                                    Ketua Unit MUET,   Ketua Unit Kantin
17  PN HJH BADARIAH BINTI JANTAN
                                     Guru Ting. 6B2      Sekolah
18  EN BAHALU A/L RAJU        S/U Perkongsian Pintar     Guru Ting. 4 Beta
19  PN FADZILAH BINTI BAHRON                     Guru Ting. 3RK2
                                  83
BIL       NAMA GURU       PENTADBIRAN       KURIKULUM          HEM       KOKURIKULUM
20  EN GHAZALI BIN HUSAIN      S/U Pusat Akses    Guru Kiosk ICT     Ketua Warden Asrama
                             Penyelaras Sains Ting. 4,
21  PN HABIBAH BINTI ABDULLAH                                        S/U Koperasi
                              Penyelaras Ting. 4
                                                       S/U Kokurikulum,
22  CIK HADIJAH BINTI SEBAH               Guru Tingkatan 5 Alfa
                                                         S/U PLD

23  TN HJ HASSIM BIN HAMZAH       S/U PIBG    Ketua Unit Pengajian Am   Penyelaras PSS Ting.6

24  PN HASLINAH BINTI ABDUL
                                           S/U HEM, Ketua Unit
25  EN HELMI BIN ADLAN                     Kaunselor
                                             PPDa/SLAD
                              Guru Ting. 3RK3,      Ketua Unit Badan
26  EN JASMI BIN MOHD LIZAH
                               Guru Siaraya       Pengawas Sekolah
27  PN HJH JUNAIDAH BINTI SULONG             Ketua Panitia Sivik

                             Penyelaras Sains Ting.3,
28  CIK JUNAINAH BINTI OTHMAN
                              Guru Ting. 3RK4

29  PN KALTHOM BINTI ABU BAKAR                 S/U PMR
                                           Penolong Bendahari
30  PN KHADIJAH BINTI BAHARUDIN                           Program/Aktiviti
                                             Tingkatan 6
                             Guru Ting. 4 Omega,
31  PN KHADIJAH BINTI M. ABD.KARIM
                             Guru Makmal Komputer

32  EN KHAIRUL ANUAR BIN YAHYA    Pegawai Aset    Ketua Unit Sejarah


33  EN KHIRUDDIN BIN KELING                 Guru Ting.2RK1

34  PN LIM CHOON FAH                  Penyelaras Bahasa Cina
35  PN LING YUK CHII                   Guru Ting. 4 Bestari
36  CIK LYE YONG MUI                    Guru Ting. 2KW1
                             84
BIL      NAMA GURU          PENTADBIRAN          KURIKULUM           HEM       KOKURIKULUM
                                   Ketua Panitia PSV,
37  CIK MAGESWARI A/P NALLIAH                                 Ketua Unit Keceriaan
                                    Guru Ting. 3KW3
                                                   Bendahari
                    Penyelaras Koku Ting.6,   Penolong Penyelaras
38  PN HJH MAIMUNAH BT ABD JAMIL                                Program/Aktiviti
                    Pengerusi Dewan Iskandar   Jadual Waktu Ting.6
                                                  Tingkatan 6
39  EN MOHD FAZIL BIN MOHD DAMIN                  Ketua Panitia MPV
40  EN MOHD ROZAINI BIN KAMAR                   Guru Ting. 6B3 , MUET
                                    S/U Peperiksaan
41  EN MOHD RADHI BIN ZAINI                     Awam/Dalaman,
                                  Penyelaras Sains Ting.2

                                      Ketua S/U
42  EN MOHD SUKRI BIN SHARIF      S/U Data &Maklumat     Peperiksaan(SAPS, Data
                                     Peperiksaan)

                                   Ketua Panitia Muzik,
43  EN NASARUDIN BIN NASIB
                                    Guru Ting. 1RK3

                                   Penyelaras Biologi,
44  PN NAZLIN RUZIAH BINTI MD SAID
                                    Guru Ting. 4 Alfa

                                  S/U Pusat Sumber Sekolah,
45  PN NORADHILLA BINTI ARIF      Guru Perpustakaan
                                     S/U Kerja PSS,

                                    Guru Ting. 6A1,     Ketua Unit Kesihatan
46  CIK NAFSIAH BINTI AB MANAP
                                  Guru Bilik Tayang Ting.6     Pelajar/PBSS
47  PN HJH NOOR ANITA BT RAHMAN     Bendahari PIBG
48  PN NOORAINI BINTI MD SAYED                                Ketua Unit Biasiswa

                                                Ketua Unit SMM/
                    S/U Pembestarian Sekolah,   Pen. S/U Induk ICT,
                                                Pendaftaran Murid
49  PN NOOR HAZREENA BINTI SOHRI    Penyelaras PKS -SKPM,   Penolong Penyelaras Kerja
                       S/U Data EMIS          ICT
                                  85
BIL       NAMA GURU         PENTADBIRAN          KURIKULUM          HEM       KOKURIKULUM
50  PN NORHUSLINDA BINTI HUSSIN                  Guru Galeri Iskandar   Ketua Unit Kebajikan
51  PN NORLAILA BINTI NORDIN       Audit dalaman
                                                S/U Bimbingan dan
52  PN HJH NORMAH BINTI ABDULLAH   S/U Laman Web & Blog     Kaunselor, S/U R&D
                                                  Kaunseling,

53  CIK NOR ARINA BINTI SALAHUDDIN                              Warden Asrama     S/U Olahraga

                                 Penyelaras RK&Kawalan,
54  CIK NOR HANANI BINTI IBRAHIM                 Penyelaras Matematik     Warden Asrama
                                   Tambahan Ting. 4

55  PN NURUL BAHIYAH BINTI JOHARI  S/U Projek Khas &Promosi   Guru Ting. 4 Amanah
                                   Penyelaras Panitia
56  PN ONG VOON MIN                         Bahasa Inggeris,
                                   Guru Ting. 3KW1
57  PN R MAGESWARIE A/P S.RATNAM                  Penyelaras Ting.5

                                  Ketua Unit Ekonomi,
58  EN RAMAT BIN MINHAT         Penolong S/U PIBG
                                   Guru Ting. 6A2

                                 Ketua Panitia Matematik ,
59  EN RAVI SANTHARAN
                                   Guru Ting. 2KW4
60  PN ROHANA BINTI ABD HAMID                     Guru Ting. 3RK1
                                 Ketua Panitia Matematik ,
61  PN ROIDAH BINTI JAMAL
                                   Guru Ting. 5 Beta
                                 Ketua Unit Bahasa Melayu
                    Penyelaras Pengurusan
62  EN ROSMAN BIN MD KAUS                        / Sastera,
                      Dewan Iskandar
                                    Guru Ting. 6A3
                                                Ketua Unit Buku
63  PN HJH ROSNI BINTI HASHIM                     Guru Ting. 3KW2
                                                Kedatangan Murid
64  PN HJH ROZIAILI BINTI ISMAIL                  Pen. S/U Kerja PSS ,
65  EN SABAR BIN MOHD                       Guru Ting. 5 Gamma
66  CIK SALBIAH BINTI AHMAD                   S/U STPM, S/U Tingkatan 6
                                  86
BIL       NAMA GURU         PENTADBIRAN         KURIKULUM          HEM       KOKURIKULUM
                                  Ketua Panitia
67  TN HJ SEMAN BIN MD TANA
                                  Kemahiran Hidup
                                  Ketua Panitia
68  PN SITI NORFAIZA BINTI MD ARIS    Audit dalaman     Perdagangan/PA/EA,
                                Guru Ting. 4 Cemerlang
69  CIK SITI NOR BA'AYAH BINTI AYUP               Ketua Panitia PJPK     Warden Asrama    S/U Kelab Permainan
                                Ketua Panitia Geografi,
70  PN SRI HARYANI BINTI MD.YUNUS                              S/U RIMUP
                                  Guru Ting. 2KW2
71  EN K.TAMIL CHELVAN                    Guru Tingkatan 5 Omega
                                                Ketua & S/U
72  EN TAN BENG KION                          MUET      Unit Lembaga Disiplin
                                                 Sekolah
                                 Ketua Panitia Sejarah,
73  PN TEY SIEW YONG
                                  Penyelaras Ting. 3
                                  Ketua Panitia
74  EN THEIGARAJAH A/L MUNIANDY                  Bahasa Tamil,
                                  Guru Ting. 1KW3
75  PN VAIJANTHI A/P MAYANDI     Pemeriksa Pelupusan   Guru Ting. 4 Gamma
                                  Guru Ting. 1KW1,
76  PN VASUKI A/P ANNAMALAI
                                 Guru Bilik Matematik

   TN HJ WAN KHAIRUAZWAN BIN
77                   Pegawai Pemverifikasi   Guru Ting. 5 Bestari
   WAN JAAFAR

                                   Ketua Panitia    Ketua Unit Kebersihan
78  EN YAZID BIN ABU
                                   Bahasa Melayu     Sekolah&Tandas
                                             Ketua Unit Pencegahan
79  EN ZAINALFITRI BIN BUANG     Pegawai Pemverifikasi    Guru Ting. 2RK3
                                                 Denggi
80  PN ZAMRAH BINTI PAI                       Penyelaras R&D     Ketua Unit 3K
                                    Ketua Panitia
81  EN ZULKIFLI BIN AHMAD                     Pendidikan Islam,
                                   Guru Ting. 5 MPV
                                87
BIL      NAMA GURU         PENTADBIRAN         KURIKULUM        HEM      KOKURIKULUM
                                 Ketua Panitia Moral,
82  PN ZUNAIRAH BINTI MOHD NOOR
                                  Guru Ting. 1RK1
                                             Ketua Unit Kelab
                    Pemeriksa Harta Modal &
83  EN ZAKWAN BIN CHE SU                      Guru Ting. 1RK2    Pencegahan
                       Inventori
                                              Jenayah(KPJ)
                                 Ketua Panitia Sains,  Ketua Unit Program
84  PN ZAKIAH BINTI AYUB
                                 Guru Ting. 5 Amanah   Sekolah Selamat
85  PN SUZIHASWATY BINTI ISMAIL                   Guru Ting. 2RK2
                                  Guru Ting. 2KW3,
86  PN WAN HAZIERA BINTI WAN HUSIN   Penyiasatan Aset
                                 Guru Balai Iskandar
87  EN FAKHRUL HISHAM BIN OMAR     Penyiasatan Aset      Guru Ting. 6BW1

                    Pemeriksa Harta Modal &   Penyelaras Ting. 2,
88  PN SITI ZAIDAH AHMAD
                       Inventori     Guru APD/Bilik Tayang
                                 88
BIL       NAMA GURU        PERSATUAN      KELAB     BADAN BERUNIFORM     SUKAN      PERMAINAN
 1  TN HJ ZOLKAPLY BIN YUNUS
2   PN HAMIDAH BINTI JASMANI
3   EN ZAID BIN TAIB
4   EN MOHD AMRAN BIN GHAZALI
5   TN HJ JALALLUDIN BIN AHMAD
6   PN NORUL AKMAR BINTI ALANG
7   PN HJH SURIYANI BINTI MADYUDIN
8   PN HJH JAMILAH BINTI IBRAHIM
9   EN ZAINUDDIN BIN ABDUL MAJID

10  EN NEO KOK THEONG          MATEMATIK                PBSM ( A )              BOLA BALING

11  TN HJ ABU KASIM BIN MD JANI                SPBT       KRS ( G )               PETANQUE
                                        KADET BERSATU
12  TN HJ ABDUL JALIL BIN MAYASSIN                                BENDAHARA (L13)
                                        MALAYSIA ( B )

13  PN AIZAWANI BINTI JAMSARI              KITAR SEMULA    KADET POLIS ( A )            BOLA BALING

14  EN ABDUL SALAM BIN ABDUL JALAL             KOMPANG     KADET BOMBA ( A )            SEPAK TAKRAW
                                        KADET BERSATU
15  EN ANUAR BIN MUHAMMAD      PENDIDIKAN ISLAM                                SEPAK TAKRAW
                                        MALAYSIA ( B )

16  EN ASRUL BIN SEMAN                   KOMPUTER     PENGAKAP ( D )   SYAHBANDAR (L15)

                              SETIA / KOMUNITI
17  PN HJH BADARIAH BINTI JANTAN            RUKUN NEGARA (T6)

18  EN BAHALU A/L RAJU        BAHASA INGGERIS              PBSM ( D )              BOLA SEPAK
19  PN FADZILAH BINTI BAHRON               ALAM SEKITAR    KADET POLIS ( B )            BADMINTON
20  EN GHAZALI BIN HUSAIN                 KOMPUTER     PENGAKAP ( A )   JURULATIH ( PLD )    HOKI
21  PN HABIBAH BINTI ABDULLAH               KOPERASI       KRS ( E )    OLAHRAGA (TREK)
22  CIK HADIJAH BINTI SEBAH                                               HOKI
                                89
                             SETIA / KOMUNITI
23  TN HJ HASSIM BIN HAMZAH               RUKUN NEGARA (T6)

24  PN HASLINAH BINTI ABDUL                KOPERASI       KRS ( C )    BENDAHARA (P13)
25  EN HELMI BIN ADLAN                              KRS ( D )    BENDAHARA (L18)
26  EN JASMI BIN MOHD LIZAH                KOMPANG     KADET BOMBA ( B )            BOLA SEPAK
27  PN HJH JUNAIDAH BINTI SULONG      ERT               PUTERI ISLAM ( C )           BOLA TAMPAR

28  CIK JUNAINAH BINTI OTHMAN       SAINS              KADET POLIS ( A )            BOLA TAMPAR

29  PN KALTHOM BINTI ABU BAKAR              PELANCONG     KADET BOMBA ( C )  BENDAHARA (P15)

30  PN KHADIJAH BINTI BAHARUDIN     SEJARAH (T6)                                BOLA JARING


31  PN KHADIJAH BINTI M.ABD.KARIM            KITAR SEMULA    KADET POLIS ( B )  SYAHBANDAR (P18)

                                       PENGAKAP KELANA
32  EN KHAIRUL ANUAR BIN YAHYA                                           BOLA SEPAK
                                          (T6)

33  EN KHIRUDDIN BIN KELING      BAHASA MELAYU               PBSM ( A )    TEMENGGUNG (L15)

34  PN LIM CHOON FAH            MUZIK                PBSM ( E )              PING PONG
35  PN LING YUK CHII         BAHASA INGGERIS            KADET BOMBA ( B )            BOLA BALING
36  CIK LYE YONG MUI                              PBSM ( B )               HOKI
                    PENDIDIKAN SENI
37  CIK MAGESWARI A/P NALLIAH                        PANDU PUTERI ( B )            PING PONG
                      VISUAL

38  PN HJH MAIMUNAH BINTI ABD JAMIL                                         BOLA JARING

39  EN MOHD FAZIL BIN MOHD DAMIN     KATERING                KRS ( A )    LAKSAMANA (L15)
40  EN MOHD ROZAINI BIN KAMAR       PETESIS                                   FUTSAL
                               90
41  EN MOHD RADHI BIN ZAINI                 SLAD       PBSM ( F )             BOLA SEPAK42  EN MOHD SUKRI BIN SHARIF      SEJARAH              PENGAKAP ( C )             BOLA SEPAK


                                      KADET BERSATU
43  EN NASARUDIN BIN NASIB        MUZIK                        TEMENGGUNG (L18)
                                      MALAYSIA ( C )

44  PN NAZLIN RUZIAH BINTI MD SAID    SAINS             PUTERI ISLAM ( B )           BOLA JARING

                            PERPUSTAKAAN /              OLAHRAGA
45  PN NORADHILLA BINTI ARIF                       PUTERI ISLAM ( C )
                              NILAM                (JARAK JAUH)

46  CIK NAFSIAH BINTI AB MANAP    SEJARAH (T6)                                SENAMROBIK

47  PN HJH NOOR ANITA BINTI RAHMAN           PELABURAN BIJAK  PANDU PUTERI ( C )  LAKSAMANA (P13)
48  PN NOORAINI BINTI MD SAYED              PENGGUNA      PBSM ( C )    SYAHBANDAR (P13)

49  PN NOOR HAZREENA BINTI SOHRI              PUM     KADET BOMBA ( C )             HOKI

50  PN NORHUSLINDA BINTI HUSSIN               PRS     PUTERI ISLAM ( A )  TEMENGGUNG (P18)
51  PN NORLAILA BINTI NORDIN               KOPERASI    PENGAKAP ( C )             BOLA JARING
52  PN HJH NORMAH BINTI ABDULLAH               PRS     PUTERI ISLAM ( A )           BOLA JARING

53  CIK NOR ARINA BINTI SALAHUDDIN   GEOGRAFI             PANDU PUTERI ( A )  OLAHRAGA (TREK)


                   PENDIDIKAN SENI
54  CIK NOR HANANI BINTI IBRAHIM                       KRS ( A )             BOLA JARING
                     VISUAL

                                                 OLAHRAGA
55  PN NURUL BAHIYAH BINTI JOHARI              SPBT     KADET POLIS ( C )
                                                 (PADANG)
                               91
56  PN ONG VOON MIN           BAHASA CINA             PANDU PUTERI ( C )            PING PONG

57  PN R. MAGESWARIE A/P S.RATNAM                        PBSM ( C )    LAKSAMANA (P18)

58  EN RAMAT BIN MINHAT        EKONOMI (T6)                                  BADMINTON


59  EN RAVI SANTHARAN                            PENGAKAP ( A )             BOLA BALING

60  PN ROHANA BINTI ABD HAMID                          KRS ( G )    LAKSAMANA (L13)

61  PN ROIDAH BINTI JAMAL                            PBSM ( D )    LAKSAMANA (P15)

                                       PENGAKAP KELANA
62  EN ROSMAN BIN MD KAUS                                    JURULATIH ( PLD )  BOLA SEPAK
                                          (T6)
63  PN HJH ROSNI BINTI HASHIM        ERT               KADET POLIS ( C )  TEMENGGUNG (P13)
                             PERPUSTAKAAN /
64  PN HJH ROZIAILI BINTI ISMAIL                      PUTERI ISLAM ( B )  TEMENGGUNG (L13)
                               NILAM
                                       KADET BERSATU
65  EN SABAR BIN MOHD         BAHASA MELAYU                       LAKSAMANA (L18)
                                       MALAYSIA ( C )
                    BAHASA / SASTERA
66  CIK SALBIAH BINTI AHMAD
                      (T6)
67  TN HJ SEMAN BIN MD TANA                           KRS ( B )              SEPAK TAKRAW

68  PN SITI NORFAIZA BINTI MD ARIS             PENGGUNA       PBSM ( E )    BENDAHARA (P18)

69  CIK SITI NOR BA'AYAH BINTI AYUP   KATERING                        SILAT OLAHRAGA    MEMANAH

70  PN SRI HARYANI BINTI M.YUNUS     GEOGRAFI                KRS ( D )    SYAHBANDAR (P15)

71  EN K.TAMIL CHELVAN                             PBSM ( F )              BADMINTON
                             SETIA / KOMUNITI
72  EN TAN BENG KION                   RUKUN NEGARA                        BADMINTON
                                 (T6)
                                92
73  PN TEY SIEW YONG          BAHASA CINA            PANDU PUTERI ( B )  SYAHBANDAR (L13)

                                                  OLAHRAGA
74  EN THEIGARAJAH A/L MUNIANDY    BAHASA TAMIL             PENGAKAP ( B )
                                                  (PADANG)
75  PN VAIJANTHI A/P MAYANDI     BAHASA TAMIL            PANDU PUTERI ( A )           BADMINTON

76  PN VASUKI A/P ANNAMALAI       MATEMATIK             PENGAKAP ( D )             BOLA JARING


   TN HJ WAN KHAIRUAZWAN BIN
77                              SLAD       KRS ( B )             BOLA TAMPAR
   WAN JAFFAR

78  EN YAZID BIN ABU                           KADET BOMBA ( A )            BADMINTON

79  EN ZAINALFITRI BIN BUANG                        PENGAKAP ( B )   SYAHBANDAR (L18)
                   BAHASA / SASTERA
80  PN ZAMRAH BINTI PAI                                              SENAMROBIK
                      (T6)
                                      KADET BERSATU
81  EN ZULKIFLI BIN AHMAD      PENDIDIKAN ISLAM                     BENDAHARA (L15)
                                      MALAYSIA ( A )

82  PN ZUNAIRAH BINTI MOHD NOOR               PUM       PBSM ( B )              PETANQUE

                                      KADET BERSATU
83  EN ZAKWAN BIN CHE SU         SEJARAH                                 BOLA SEPAK
                                      MALAYSIA ( A )

84  PN ZAKIAH BINTI AYUB                 PELANCONGAN      KRS ( F )             BOLA TAMPAR

85  PN SUZIHASWATY BINTI ISMAIL             PELABURAN BIJAK    KRS ( F )    SILAT OLAHRAGA

86  PN WAN HAZIERA BINTI WAN HUSIN            ALAM SEKITAR     KRS ( C )    TEMENGGUNG (P15)

87  EN FAKHRUL HISHAM BIN OMAR     EKONOMI (T6)                                 FUTSAL
                                                  OLAHRAGA
88  PN SITI ZAIDAH AHMAD                            KRS ( E )
                                                 (JARAK JAUH)
                               93
94

								
To top