1111

Document Sample
1111 Powered By Docstoc
					Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2008
DOPRAVNÍ NEHODY                                         TRAFFIC ACCIDENTS
11-11. Hlavní příčiny dopravních nehod podle krajů v roce 2007
    Main causes of traffic accidents: by region, 2007
Pramen: Policejní prezidium ČR                                Source: Police Headquarters of the CR
            Dopravní nehody            Hlavní příčiny dopravních nehod
                               Main causes of traffic accidents            Zaviněno pod
   ČR, kraje      celkem
                                                          vlivem alkoholu
                       způsob jízdy    rychlost      přednost    předjíždění
   CR, regions    Traffic accidents,                   Failure to give             Alcohol
               total     Way of driving   Speeding       priority    Overtaking
Česká republika
                 182,736      108,669      25,185      32,752       3,444       7,466
Czech Republic
 Hl. m. Praha          33,484      20,677      1,968       9,819        186        724
 Středočeský           24,254      13,665      4,387       3,397        611       1,006
 Jihočeský            11,343       6,481      1,645       1,715        250        552
 Plzeňský            10,151       5,766      1,695       1,477        201        438
 Karlovarský           5,680       3,535       847        772        113        283
 Ústecký             13,650       7,852      2,166       2,254        290        620
 Liberecký            7,993       4,411      1,631       1,256        140        413
 Královéhradecký         8,696       4,962      1,493       1,440        252        418
 Pardubický            7,747       4,607      1,171       1,140        238        381
 Vysočina             8,086       4,516      1,586        974        210        341
 Jihomoravský          16,022       9,975      1,928       2,762        262        654
 Olomoucký            9,545       5,977      1,221       1,453        191        431
 Zlínský             7,481       4,683       939       1,212        160        387
 Moravskoslezský         18,604      11,562      2,508       3,081        340        818

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:12/29/2011
language:
pages:1