UTK_zagadnienia_3K by keralaguest

VIEWS: 14 PAGES: 4

									UTK
Sprawdzian 5 - 15 marca
   Opisz podstawowe parametry pamięci (pojemność, czas dostępu, transfer danych
    itp.)
   Podaj definicję pamięci RAM i ROM.
   Czym różni się pamięć statyczna SRAM od pamięci DRAM dynamicznej
    (wady/zalety/budowa)? Gdzie te pamięci stosujemy?
   Omów organizację pamięci (adres, słowo itp. + rysunek + wzór na pojemność z
    omówieniem);
   Omów łączenie układów pamięci poprzez zwiększenie długości słowa (+ rysunek).
   Omów łączenie układów pamięci poprzez zwiększenie ilości słów (+ rysunek).
   Krótko opisz sposób obsługi asynchronicznych pamięci DRAM (adresowanie
    wiersza, kolumny, kroki - itp.).
   Omów problem odświeżania pamięci RAM.Sprawdzian 6 – 29 marca
    Omów dostęp do pamięci w trybie stronicowania.
    Omów dostęp do pamięci w trybie seryjnym (burst).
    Co o jest przeplot pamięci?
    Co to jest pamięć SDRAM?
    Krótko scharakteryzuj stosowane pamięci DRAM (FPM DRAM, EDO RAM,
      SDRAM, DDR SDRAM).
    Czym różni się SDR SDRAM od DDR SDRAM?
    Co to jest DUAL CHANEL MEMORY (+ schemat)?
    Omów RDRAM (Rambus).
    Wymień i krótko opisz (najważniejsze) moduły pamięci RAM.
Co to jest pamięć ROM? – dokonaj klasyfikacji.Sprawdzian 1 – 19 października 2009

1) Scharakteryzuj:
- przewodniki
- półprzewodniki
- dielektryki
2) Czym charakteryzują się półprzewodniki domieszkowe?
3) W jaki sposób powstają półprzewodniki domieszkowe typu n (donorowe)?
4) W jaki sposób powstają półprzewodniki domieszkowe typu p (akceptorowe)?
5) Omów budowę złącza typu p-n. Jak zachowuje się złącze bez przyłożonego pola
elektrycznego?
6) Omów działanie złącza p-n przy przyłożonym napięciu w kierunku przewodzenia.
7) Omów działanie złącza p-n przy przyłożonym napięciu w kierunku zaporowym.
8) Narysuj charakterystykę prądowo napięciową złącza p-n.
9) Co to jest tranzystor? Omów jego właściwości.
10) Opisz budowę tranzystora bipolarnego?
11) Opisz budowę tranzystora uni-polarnego.
Sprawdzian 2 – 9 listopada 2009
1) Zamiana liczby z postaci L(10) na L(2) oraz na L(16) i odwrotnie.
2) Dodawanie, mnożenie L(2)
3) Elementy zestawu komputerowego (rozdz. 1.1)
4) Rodzaje złącz (rozdz. 1.2)
5) Układy cyfrowe – poziomy logiczne (rozdz. 2.1)
6) Umiejętność kodowania liczb:
- naturalny kod binarny (NKB) (rozdz. 2.1.4)
- kod prosty BCD
7) Co to jest kod ASCII?
8) Kodowanie informacji ciągłej (rozdz. 2.1.4.2).
Co to jest:
-próbkowanie,
-kwantyzacja,
-kodowanie,
-przetwornik A/C?

Sprawdzian 3
   bramki logiczne:
     1. umiejętność tworzenia wzoru na wyjście układu dla 3 wejść 9x1, x2, x3) i
       kilku bramek ze sobą połączonych (układ kombinacyjny)
     2. umiejętność narysowania układu zadanego wzorem wyjściowym dla 3 wejść
       (x1, x2, x3) i kilku bramek wchodzących w skład układu
     3. umiejętność analizy wyjścia y układu dla danych wejściowych x1, x2, x3
   co to są parametry graniczne?
   co to są parametry charakterystyczne
   co to jest układ kombinacyjny?
   co to jest układ sekwencyjny?
   co to jest układ synchroniczny? Czym jest jego czas czynny a czym martwy?
   co to jest zbocze narastające, a czym opadające?
   co to oznacza, że układ reaguje na poziom wysoki (niski, zbocze narastające,
    opadające).Sprawdzian 4
   co to jest półsumator jednobitowy / sumator pełny jednobitowy?
   zapisz liczbę np. 17 i – 17 w kodzie znaku moduł.
   co to jest kod uzupełnienia do dwóch?
   zapisz np. liczbę 5 i -5 w czterobitowym kodzie U2
   oblicz liczbę przeciwną do 0101 (U2)
   zapis stałoprzecinkowy (np. zapisz -27,75 na 8 bitach)
   zapis zmiennoprzecinkowy (np.zamień liczbę 00111011 na L(10))
   co to jest mentysa znormalizowana?
   co to jest, do czego służy jednostka arytmetyczno-logiczna ALU?
   omów działanie przerzutnika RS
   omów działanie przerzutnika D
   do czego służą rejestry? Wymień i krótko opisz rodzaje rejestrów.
     co to jest wejście cyfrowe równoległe (szeregowe)?
     do czego służą liczniki?
     co to jest dekoder (koder)?
     co to jest dekoder priorytetu?
     co to jest i do czego służy multiplekser?
     omów działanie bramki trójstanowej.
co to jest i w jakim celu stosujemy magistrale?
    
SOiSK
SOiSK – sprawdzian 1
  1) Omów i opisz media transmisyjne sieci komputerowych (skrętka, kabel
    koncentryczny). W oparciu o jakie topologie tworzymy takie sieci, z jakich
    korzystamy urządzeń sieciowych?
  2) Co to jest sieć WiFI? W jakich dwóch trybach może pracować sieć bezprzewodowa,
    omów je pokrótce?
  3) W jakich trybach mogą pracować punkty dostępowe AP? Omów te tryby.
  4) Jakie znasz sposoby zabezpieczenia sieci WLAN (WEP, WPA, MAC adres) – krótko
    opisz.
  5) Do czego służy modem, omów krótko zasadę działania?
  6) Co to jest Pakiet? Co to jest Segment?
  7) Do czego spyży switch, czym się różni od huba?
  8) Do czego służy router. Omów zastosowanie (adresy, widzialność komputerów po obu
    stronach sieci itp..). Jakie są wady i zalety podłączanie pojedynczego komputera do
    sieci Internet poprzez router?
  9) W jaki sposób możemy udostępnić własne połączenie internetowe innym
    komputerom?
  10) Omów technologie Ethernet (budowę takowej sieci)?
  11) Omów protokół sieciowy TCOP/IP. Z jakich dwóch protokołów się składa – do czego
    służą?
  12) Omów składnie adresu IP. Wymień klasy adresów – podaj przykłady. Do czego służy
    maska podsieci?
  13) Co to jest i do czego służy gniazdo (port)?
  14) Co to jest i do czego służy usługa DNS?
  15) Co to jest połączenie Dial Up – PPP
  16) Co to jest VPN?

SOiSK – sprawdzian 2

  1) Wymień znane Ci usługi internetowe.
  2) Do czego służy usługa DNS?
  3) Jakie dane (i co one oznaczają) wpisujemy w okno właściwości protokołu TCP/IP?
  4) Omów hierarchiczną strukturę systemu DNS.
  5) Co to jest subdomena? Gdzie jest przechowywana informacja o subdomenach*?
  6) Co kryje się pod pojęciem usługi WWW? Co to jest URL?
  7) Co to jest protokół http, czym różni się od https?
  8) Omów protokoły pocztowe (pop3 i smtp).
  9) Jakie są wady i zalety korzystania z programów pocztowych typu Outlook Express?
  10) Omów protokół FTP.
  11) Co to jest IRC?
  12) Omów rolę komunikatorów internetowych.
  13) Co to jest sieć P2P – przybliż bliżej problem komunikacji i zagadnień prawnych
    związanych z korzystania z tego typu sieci.

								
To top