Docstoc

Faculty of Education _ Languages - Open University Malaysia

Document Sample
Faculty of Education _ Languages - Open University Malaysia Powered By Docstoc
					FACULTY OF EDUCATION & LANGUAGES
PLEASE CHOOSE YOUR NEAREST LEARNING CENTRE
       LEARNING CENTRE      COURSE ID
GREENTOWN LEARNING CENTRE        HBEF1103
                     HBEF1203
                     OUMH1103
                     OUMH1303
INSTITUT PERGURUAN BAHASA ANTARABANGSA  HBAE1203
INSTITUT PERGURUAN DARUL AMAN      HBPE2203
INSTITUT PERGURUAN GAYA         HBCL4103
                     HBCL4203
                     HBCL4403
                     HBEF2303
                     HBME2103
                     HBPE4103
                     HBPS4103
                     HBSE4403
                     OUMH1103
                     OUMH1203
                     OUMM3203
INSTITUT PERGURUAN IPOH         HBEF3203
                     HBAE1103
                     HBTL1203
INSTITUT PERGURUAN KENINGAU       HBAE3203
                     HBCL1103
                     HBHE2203
                     HBIS3403
                     HBLS2203
                     HBME2203
                     HBML2203
                     HBML3303
                     HBML4103
                     HBMS2203
                HBMS3303
                HBMS3403
                HBMS4103
                HBMT2203
                HBMT4103
                HBPE2203
                HBPS2103
                HBPS1103
                HBSS2203
                HBTL1103
INSTITUT PERGURUAN KOTA BHARU  HBLS3103
                HBAE3203
                HBCL3403
                HBCL4403
                HBLS1203
                HBLS3403
INSTITUT PERGURUAN RAJANG    HBEF1403
                HBEF2303
                HBAE1403
                HBEF3203
INSTITUT PERGURUAN SARAWAK   HBCL3403
                HBCL4103
                HBHE2103
                HBIS4103
                HBLS3303
                HBLS3403
                HBLS4103
                HBMS1203
                HBPE4403
                HBSE4203
                HBSE4403
                HBSH3103
                HBSS4103
                HBSS4203
                HBHE1203
                HBSS4303
INSTITUT PERGURUAN TAWAU         HBEF2303
                     HBIS4103
                     HBLS4403
                     HBML3303
                     HBML4103
                     HBSC3403
                     HBSC4103
                     HBSE4303
                     HBSE4403
                     OUMH1203
                     OUMH1303
INSTITUT PERGURUAN TEKNIK        HBCL1203
                     HBEL1203
                     HBLS1203
                     HBMS1203
                     HBMT1203
                     HBPS1203
INSTITUT PERGURUAN TENGKU AMPUAN AFZAN  HBCL4203
                     HBHE2203
                     HBAE1403
                     HBEF2303
INSTITUT PERGURUAN TUANKU BAINUN     OUMH1103
                     OUMH1303
                     OUMH2103
                     OUMH2203
INSTITUT PERGURUAN TUN HUSSEIN ONN    HBLS4203
                     HBLS4303
                     HBML1103
                     HBMS4403
                     HBSE4403
                     HBTL4103
                     HBHE1203
                     HBTL4403
                     HBPE3303
                     HBPS1203
INSTITUT PERGURUAN ILMU KHAS       HBAE1403
                 HBSL2203
INSTITUT PERGURUAN ISLAM, BANGI  HBIS1203
                 HBIS2203
KELANTAN LEARNING CENTRE     HBEM1503
                 HBEM4203
                 HBET1303
                 HDPS1103
KENINGAU LEARNING CENTRE     HBAE4103
                 HBAL1103
                 HBCT2203
                 HBEF2103
                 HBEM2203
                 HBEM4303
                 HBIS1103
                 HBLS4103
                 HBLS4203
                 HBMS4203
                 HBPE4203
                 HBQE1103
                 HBSC4103
                 HBSL3103
                 HBSS2203
                 HBAE1403
                 HBAE1203
                 HBAE2103
                 HDPS1103
LABUAN LEARNING CENTRE      HBEL3403
                 HBLS4303
                 HBLS4403
                 HBML3303
                 HBPE4303
                 HBPS4103
                 HBPS4203
                 HBSE4103
                 HBSE4203
                 HBSE4303
MENTAKAB LEARNING CENTRE     HBCM4103
                 MPW1113
MINDEN LEARNING CENTRE      OUMH1103
MIRI LEARNING CENTRE       HBEM4103
                 HBEM4203
                 HDPS1103
                 HBSE4403
                 HBSE4303
                 HBMS1203
NEGERI SEMBILAN LEARNING CENTRE  HBCL3403
                 HBCL4403
                 HBAE1203
PAHANG LEARNING CENTRE      HBEM1503
                 HBMS4103
PERAK LEARNING CENTRE       HBEF2203
                 MPW1113
PERMATANG PAUH LEARNING CENTRE  HBEM4403
PETALING JAYA LEARNING CENTRE   HBEF2103
                 HBET1303
                 HBET3603
                 MPW1113
SARAWAK LEARNING CENTRE      HBLS4403
                 HBME2103
SERDANG RAYA LEARNING CENTRE   HBET3203
                 HBET3403
                 HBET3503
SIBU LEARNING CENTRE       HBEF1203
                 HBET2203
                 HDPS3203
                 HDPS3303
                 HBET4203
                 HDPS4303
TAIPING LEARNING CENTRE      HBEF1103
                 HBEF1203
TAWAU LEARNING CENTRE       HBEF2103
               HBEM4303
               HBET1103
               HBET1303
               HBET3103
               HDPS1103
               MPW1113
TERENGGANU LEARNING CENTRE  MPW1113
JOHOR LEARNING CENTRE    HBHE1203
KEDAH            HBAL2103
SEMBULAN LEARNING CENTRE   OUMH1203
ST LEARNING CENTRE
                  COURSE NAME
   SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA
   PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
   LEARNING SKILLS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNERS
   ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION
   PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK
   UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI
   KESUSASTERAAN BAHASA CINA 2
   KESUSASTERAAN BAHASA CINA 3
   KESUSASTERAAN BAHASA CINA 5
   TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN
   PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2
   PEMBELAJARAN MOTOR
   PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK
   PENGENALAN KEPADA MASALAH PENGLIHATAN
   LEARNING SKILLS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNERS
   ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION
   ETIKA PROFESIONAL
   PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
   PENGENALAN PENDIDIKAN VISUAL
   TATABAHASA BAHASA TAMIL 1
   SENI REKAAN LANDSKAP DAN PERSEKITARAAN
   PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA CINA
   KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA
   PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 2
   REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK
   PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 3
   PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
   PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
   SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU,PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN
   PENGAJARAN MUZIK 3
PENGAJARAN MUZIK 6
PENGAJARAN MUZIK 7
PENGAJARAN MUZIK 8
TEACHING OF MATHEMATICS FOR YEAR THREE PRIMARY SCHOOL
TEACHING OF MATHEMATICS FOR FORM THREE SECONDARY SCHOOL
UJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI
KELUARGA DAN PROFESIONAL DALAM PERKHIDMATAN KANAK-KANAK
PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PERKEMBANGAN EKONOMI ASAS
PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA TAMIL
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL
SENI REKAAN LANDSKAP DAN PERSEKITARAAN
TATABAHASA CINA 3
KESUSASTERAAN BAHASA CINA 5
PERNIAGAAN, KEUSAHAWANAN DAN TEKNOLOGI RUMAH TANGGA
HORTIKULTUR
SENI DALAM PENDIDIKAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN
MENGGAMBAR
PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
TATABAHASA BAHASA CINA 3
KESUSASTERAAN BAHASA CINA 2
PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT
PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 3
TEKNOLOGI RUMAH TANGGA
HORTIKULTUR
PENGURUSAN LANDSKAP
PENGAJARAN MUZIK 1
BIOMEKANIK
KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS 2
PENGENALAN KEPADA MASALAH PENGLIHATAN
AUDIOLOGI DAN HABILITASI AUDITORI
SEJARAH KETAMADUNAN MANUSIA
SISTEM PENTADBIRAN MALAYSIA
PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN
PENGENALAN ANTROPOLOGI
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 3
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 4 : KEJURUTERAAN MEKANIKAL
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU,PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN
TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL LOWER SECONDARY SCIENCE
TEACHING OF SCIENCE: PHYSICAL, EARTH AND THE UNIVERSE LOWER SECONDARY SCHOOL
PENGENALAN KEPADA KOD TANGAN BAHASA MELAYU (KTBM)
PENGENALAN KEPADA MASALAH PENGLIHATAN
ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION
ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION
TATABAHASA BAHASA CINA 1
LANGUAGE DESCRIPTION
PERNIAGAAN, KEUSAHAWANAN DAN TEKNOLOGI RUMAH TANGGA
PENGAJARAN MUZIK 1
TEACHING OF MATHEMATICS FOR PRE-SCHOOL AND YEAR ONE PRIMARY SCHOOL
PENTADBIRAN DAN PENGELOLAAN ORGANISASI PROGRAM KANAK-KANAK
KESUSASTERAAN BAHASA CINA 3
KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA
MENGGAMBAR
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN
LEARNING SKILLS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNERS
ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION
ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES
ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION
AKUAKULTUR
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3 : KEJURUTERAAN AWAM
PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
PENGAJARAN MUZIK 11
PENGENALAN KEPADA MASALAH PENGLIHATAN
PEDAGOGI BAHASA TAMIL SEKOLAH MENENGAH
PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN
KESUSASTERAAN BAHASA TAMIL 4
KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA)
PENTADBIRAN DAN PENGELOLAAN ORGANISASI PROGRAM KANAK-KANAK
MENGGAMBAR
KAEDAH PEMBELAJARAN KHAS MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM 1: PRASEKOLAH DAN TAHUN 1
PENDIDIKAN ISLAM : TAHUN 3
PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN
PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM
PSYCHOLINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PENDIDIKAN SENI VISUAL PERINGKAT MENENGAH RENDAH
PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
TEORI KOMUNIKASI
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIF DALAM PENDIDIKAN
PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM
PENGURUSAN LANDSKAP
AKUAKULTUR
PENGAJARAN MUZIK 9
PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN
ULUM AL-QURAN
TEACHING OF SCIENCE: PHYSICAL, EARTH AND THE UNIVERSE LOWER SECONDARY SCHOOL
KAEDAH PENGAJARAN KHAS KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI
PERKEMBANGAN EKONOMI ASAS
MENGGAMBAR
PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
LITERATURE AND TEACHING OF LITERATURE IN ENGLISH
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3 : KEJURUTERAAN AWAM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 4 : KEJURUTERAAN MEKANIKAL
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK
ASAS ANATOMI DAN FISIOLOGI
PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK
PERKEMBANGAN FIZIKAL, KESIHATAN, PEMAKANAN DAN KESELAMATAN KANAK-KANAK
KAEDAH PEMBELAJARAN KHAS REKREASI DAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN
KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS 2
PENGENALAN KEPADA KOD TANGAN BAHASA MELAYU (KTBM)
APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL
BAHASA KEBANGSAAN A
LEARNING SKILLS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNERS
PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT
PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PENGENALAN KEPADA MASALAH PENGLIHATAN
PENGENALAN KEPADA KOD TANGAN BAHASA MELAYU (KTBM)
PENGAJARAN MUZIK 1
TATABAHASA BAHASA CINA 3
KESUSASTERAAN BAHASA CINA 5
PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK
PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN
PENGAJARAN MUZIK 8
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BAHASA KEBANGSAAN A
PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PSYCHOLINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING
TEACHING OF ENGLISH IN AN ESL CONTEXT
BAHASA KEBANGSAAN A
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 4 : KEJURUTERAAN MEKANIKAL
PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2
READING IN AN ESL CONTEXT
LISTENING AND SPEAKING IN AN ESL CONTEXT
TEACHING OF LISTENING AND SPEAKING IN AN ESL CONTEXT
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
TEACHING OF GRAMMAR IN AN ESL CONTEXT
PERANCANGAN DAN PENGAJARAN BAHASA DAN KOMUNIKASI
PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF
TEACHING OF DRAMA & POETRY IN AN ESL CONTEXT
PERKEMBANGAN KURIKULUM:PERSPEKTIF DI MALAYSIA
SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIF DALAM PENDIDIKAN
INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS
PSYCHOLINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING
COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
BAHASA KEBANGSAAN A
BAHASA KEBANGSAAN A
PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN
KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB
ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:194
posted:12/25/2011
language:
pages:12