Docstoc

WAIVER - Syndicate Bank

Document Sample
WAIVER - Syndicate Bank Powered By Docstoc
					  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                      Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village       Name         A/c No     Waiver
                                                        Rs.
  1  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Arun W Wankhede       SKCC-5/2005        13681
  2  Maharashtara  Akola    Akola    Kharap    Purushottam M Gondchawar  SKCC-10/2005        15775
  3  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Dilip K Sontakke      SKCC-14/2005        6810
  4  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Rajlakshmi A Jaiswal    SKCC-17/2005        16920
  5  Maharashtara  Akola    Akola    Warodi    Venutai V Wankhede     SKCC-32/2005        13515
  6  Maharashtara  Akola    Akola    Warodi    Pundalik N Khandare     SKCC-38/2005        6860
  7  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Nirmala S Jaiswal      SKCC-49/2005        17033
  8  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Niranjan D Wankhede     SKCC-53/2005        7278
  9  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Motiram V Gavali      SKCC-54/2005        12880
  10  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Sahebrao N Bhartilak    SKCC-56/2005        13472
  11  Maharashtara  Akola    Akola    Gudadhi   Madhukar D Damle      SKCC-58/2005        8400
  12  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Prabhakar U Wadtkar     SKCC-60/2005        11912
  13  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Dattatraya W Bhatkar    SKCC-61/2005        5770
  14  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Manik M Mohokar       SKCC-63/2005        3496
  15  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Praksh S Sirsat       SKCC-76/2005        6860
  16  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Mankarnabai F Kamble    SKCC-77/2005        7984
  17  Maharashtara  Akola    Akola    Warodi    Manikrao A Gawai      SKCC-80/2005        10306
  18  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Tulshiram K Kalinge     SKCC-81/2005        14007
  19  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Shriram S Shende      SKCC-82/2005        6902
  20  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Jaydeo M Gawali       SKCC-84/2005        13660
  21  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Raju J Gawali        SKCC-85/2005        6854
  22  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Narayan S Mokhalkar     SKCC-86/2005        6854
  23  Maharashtara  Akola    Akola    Warodi    Shantabi A Khandare     SKCC-88/2005        5731
  24  Maharashtara  Akola    Akola    Warodi    Godabai F Khandare     SKCC-89/2005        6850
  25  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Dadarao K Umale       SKCC-90/2005        6850
  26  Maharashtara  Akola    Akola    Gudadhi   Surendra B Ramteke     SKCC-95/2005        6854
  27  Maharashtara  Akola    Akola    Gudadhi   Fulanbai M Yadav      SKCC-98/2005        6912
  28  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Prakash R Bhatkar      SKCC-116/2005       13660
  29  Maharashtara  Akola    Akola    Tushinagar  Pannalal K Mourya      SKCC-117/2005        9943
  30  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Rajesh C Jaiswal      SKCC-119/2005       13660
  31  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Nirmala J Gawali      SKCC-126/2005        6949
  32  Maharashtara  Akola    Akola    Gudadhi   Prakash N Ingale      SKCC-144/2005        9690
  33  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Pandurang B Wankhede    SKCC-145/2005        6867
  34  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Sk Riyasoddin Sk Gulab   SKCC-146/2005        6867
  35  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Sahdeo C Gohade       SKCC-147/2005       14036
  36  Maharashtara  Akola    Akola    Warodi    Chakradhar B Khandare    SKCC-158/2005        5144
  37  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Natthu S More        SKCC-167/2005       14785
  38  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Dnyandeo M Wankhede     SKCC-168/2005       15910
  39  Maharashtara  Akola    Akola    Gudadhi   Vitthal N Ingole      SKCC-171/2005       13515
  40  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Ganesh S Gohade       SKCC-186/2005       14065
  41  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Mohan T Nage        SKCC-420/2005       10190
  42  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Kashinath G Sontakke    SKCC-660/2005       13674
  43  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Kamlabai K Sontakke     SKCC-670/2005        6949
  44  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Shamrao K Damodhar     SKCC-1700/2005       14785
  45  Maharashtara  Akola    Akola    Akot Fail  Rukmini S Tayade      SKCC-29/2006        13530
  46  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Ramesh G Sable       SKCC-64/2006        16550
  47  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Jagannath B Wankhede    SKCC-65/2006        27480
  48  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Mahadeo H Pundkar      SKCC-114/2005       16915
  49  Maharashtara  Akola    Akola    Katyar    Vishnu C Solanke      FL-OTHER-8/2005      27685
  50  Maharashtara  Akola    Akola    Akot Fail  Balkrushna B Kharad     FL-OTHER-         21963
  51  Maharashtara  Akola    Akola    Bhaurad   Santosh A Kogde       FL-OTHER-         13261
  52  Maharashtara  Akola    Akola    Bhaurad   Kamal A Kogde        FL-OTHER-         13739
  53  Maharashtara  Akola    Akola    Maispur   Pravin H Deshmukh      FL-OTHER-3/2005      20700
  54  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Gajanan P Jayale      FL-OTHER-6/2001       1521
  55  Maharashtara  Akola    Akola    Mothi Umri  Bansi M Pawar        FL-OTHER-1/2003      11634
  56  Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud   Gondu Z Khandare      FL-OTHER-          2042
  57  Maharashtara  Akola    Akola    Mothi Umri  Gayanabai S Wankhede    FL-OTHER-3/2003       7795
  58  Maharashtara  Akola    Akola    Bondarkhed  Shrawan K Dani       FL-OTHER-4/2003      17703
  59  Maharashtara  Akola    Akola    Bondarkhed  Samadhan R Kalamb      FL-OTHER-         13359
  60  Maharashtara  Akola    Akola    Waki     Kantabai W Gawande     NPANEW-51/2004        4229
  61  Maharashtara  Akola    Akola    Waki     Gajanan S Gawande      NPANEW-52/2004        5778
  62  Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Lilabai R Daberao      NPANEW-2/2003        7323
  63  Maharashtara  Akola    Akola    Akot Fail  Nirmala H Daberao      NPANEW-3/2003        7706
  64  Maharashtara  Akola    Akola    Bondarkhed  Kailash V Wankhede     NPANEW-4/2003        6182
  65  Maharashtara  Akola    Akola    Bondarkhed  Vivek B Pant        NPANEW-5/2003       28926
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No    Waiver
                                                      Rs.
  66  Maharashtara  Akola    Akola    Akot Fail  Nirmala P Malve      NPANEW-1/2006      14935
  67  Maharashtara  Akola    Akola    Bondarkhed  Kamina P Gawai      NPANEW-2/2006      15107
  68  Maharashtara  Akola    Akola    Bondarkhed  Gayabai R More      NPANEW-3/2006      14935
  69  Maharashtara  Akola    Akola    Chachondi  Shivlal S Tayade     NPANEW-23/2005     14123
  70  Maharashtara  Aurangabad  Aurangabad  Aurangaba  P C Kaje         FL 20060001      102132
  71  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Mujabi    F R KOTANGALE       SKCC 11/2003       2612
  72  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Jakh     J S BHOYAR        SKCC 15/2003      54847
  73  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Mujabi    CHACKO JOSEPH       SKCC 1/2004       40225
  74  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Bhandara   D T DHURVE        SKCC 12/2004      61940
  75  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Fulmogra   H M SHENDE        SKCC 18/204       82727
  76  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Jakh     Mrs. K D BORKAR      SKCC 20/2004      35868
  77  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Jakh     D B MESHRAM        SKCC 21/2004       5741
  78  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Mujabi    Y S WANWE         SKCC 23/2004      108864
  79  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Bhandara   G P BISNE         SKCC 26/2004      54527
  80  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Bhandara   M P ILAMKAR        SKCC 27/2004      39360
  81  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Belat    V M PIMPALSHENDE     SKCC 3/2005       57246
  82  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Belat    S N ATKARE        SKCC 5/2005       18013
  83  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Mujabi    S B UKEY         SKCC 7/2005       39858
  84  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Fulmogra   V W BHIVGADE       SKCC 8/2005       34412
  85  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Bhandara   B S FENDAR        SKCC 9/2005       28463
  86  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Belat    J D WALDE         SKCC 10/2006      32728
  87  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Jakh     W S BEDURKAR       SKCC 13/2005      12437
  88  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Fulmogra   N B NIMBARTE       SKCC 20/2005      42559
  89  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Fulmogra   M S KHOBRAGADE      SKCC 22/2005      13565
  90  Maharashtara  Bhandara   Bhandara   Jakh     D I MESHRAM        SKCC1/2006       50872
  91  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    S B NIMBARTE       SKCC 3/2006       21954
  92  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogra   S B SARVE         SKCC 6/2006       11244
  93  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Bhandara   R S KESALKAR       SKCC 11/2006      12916
  94  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Mujabi    A S BANTE         SKCC 14/2006      28289
  95  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Mujabi    B K SARVE         SKCC 7/2006       39128
  96  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    K S SARVE         SKCC 8/2008       11244
  97  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     P W THAKARE        SKCC 26/2005       9673
  98  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Bhandara   H S RAMTEKE        FL 6/2005        7080
  99  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    KANTA G BORKAR      FL 7/2005        8399
 100  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     S M NAGOSE        FL 2/2007        9560
 101  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Mujabi    Mrs.S K GILL       SKSCC2/2006       36548
 102  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogra   A S SAPATE        FL 5/2001        1305
 103  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    A M NAGPURE        FL 6/2006        16440
 104  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Bhandara   S K MASKE         FL 6/2007        38320
 105  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     D L KAMBLE        FL 6/2004        40630
 106  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     A S SAMRIT        FL 22/2004       36485
 107  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     V L SARVE         FL 4/2001        4905
 108  Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogra   V K FATE         FL 10/2001       17649
 109  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  R R Dangare        20040002        10444
 110  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  R D Rinayat        20040003        21945
 111  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  J K Ghodwe        20040005         1658
 112  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Khandal   J D Gajbhie        20050007        20802
 113  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   Ab. Naim Khan       20050010        17528
 114  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gobarwahi  S G Khobragade      20050013        22346
 115  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  J B Bisane        20050018        10597
 116  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Ganeshpur  A A Uikey         20050020         6080
 117  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S G Shivane        20050021        21085
 118  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   C M Uikey         20050024        12529
 119  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S K Wahid         20050025        11902
 120  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    M F Pande         20050028        11346
 121  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    Z M Pateti        20050029        11459
 122  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    B D Pardhi        20050031        23660
 123  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Khandal   M L Bhargude       20050032        21008
 124  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S G Rathore        20050033         5967
 125  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   G H Zade         20050034        11421
 126  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   G G Rathore        20050036        17693
 127  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Yedarbuchi  N H Pusan         20050037        24842
 128  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S Sarif          20050038        22386
 129  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   H D Ghkane        20050040        17303
 130  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    M P Tekam         20050041         8139
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No    Waiver
                                                       Rs.
 131  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   T P Sariyari        20050044         6494
 132  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   Ahmed Khan         20050045         23765
 133  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S B Kangali        20050046         23691
 134  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    P P Meshram        20050048         6341
 135  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Khandal   M S Pardhi         20050050         11705
 136  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   P R Bhargude        20050051         11858
 137  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   M Sheikh          20050052         9882
 138  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S G Choudhary       20050055         12432
 139  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   R K Kadu          20050056         6052
 140  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   A K Nagase         20050057         12428
 141  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   R Sheikh          20050058         6307
 142  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   M J Pathan         20050059         12289
 143  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   Hamid Khan         20050066         12416
 144  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   B J Mandiye        20050067         23290
 145  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S H Kumbhare        20050068         6295
 146  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   C W Keware         20050069         22956
 147  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Dhamlewada  J M Satake         20050070         12205
 148  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S K Janvir         20050073         5900
 149  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   L R Bhutage        20050076         12414
 150  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   M K Bhutange        20050099         4355
 151  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Dhamlewada  J S Satake         20050084          325
 152  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Dhamlewada  H D Meshram        20050085          292
 153  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   C Y Sindhidham       20050087         2655
 154  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   D K Gole          20050089         6316
 155  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Dhamlewada  B B Bondare        20050091         7142
 156  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   N K Borkar         20050092         6306
 157  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S B dhurve         20050093         18484
 158  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   R G Sagargade       20050094         8291
 159  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S S Dhurve         20050097         17478
 160  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   K K Aname         20050100          203
 161  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   V S Mankar         20060001         23907
 162  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   G S Bhutange        20060002         11553
 163  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   T V Meshram        20060004         22962
 164  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S R Kapase         20060008         26634
 165  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   B B Sonwane        20060011         21930
 166  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   H H Waghmare        20060016         11366
 167  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   R A Waghmare        20060018          211
 168  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   J N Shiekh         20060019         19628
 169  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   D S Waghmare        20060024         6299
 170  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   C J Bhuwadway       20060025         12979
 171  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   A M Bhutange        20060027         10081
 172  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gobarwahi  V D Isankar        20050023         3225
 173  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Bhageda   K R Katgare        20050033         3766
 174  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   D F Bhuragade       20060004          557
 175  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   H D Meshram        20060011         5859
 176  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Dhamlewada  D S satake         20060012         6715
 177  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   M M Begum         20060025         2116
 178  Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  M G Sone          20020002         5044
 179  Maharashtra  Chandrapur  Chandrapur  Chandrapur  V N HEDAU         FL20060001        4587
 180  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  D J Thakare        751.1628         14583
 181  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  P L Lichade        751.1632         11022
 182  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  R H Neware         751.1688         12758
 183  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  N H Neware         751.1651         2475
 184  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  P M Raut          751.1669         8568
 185  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  D M Bhandari        751.167         16115
 186  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  A K Thakarani       FL 1/2005        20689
 187  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  S C Fule          FL 1/206         11203
 188  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  P R Raut          750.321          6851
 189  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  Mrs D R Mohare       751.388         17345
 190  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  Sunita Bawane       751.399         12993
 191  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  Mukta Tembhare       751.402         19597
 192  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  D S Urkude         751.41          23518
 193  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  D H Amgoat         751.421          5038
 194  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  S D Kale          751.499         17243
 195  Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  K R Shendare        751.44          13049
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                    State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village       Name         A/c No    Waiver
                                                      Rs.
 196  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  P L Lichade        751.458         15586
 197  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  A D Chodhari        751.469         30985
 198  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  Pramila Gajbhie      751.496         14921
 199  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  Zelan Meshram       751.51          2420
 200  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  N S Tembhurane       751.528         7276
 201  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  B N Bhandari        751.539         2420
 202  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  S M Mohare         751.547         8053
 203  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  N M Meshram        751.558         7870
 204  Maharashtra  Gondia    Gondia   Dongargaon  B S Raut          751.566         7870
 205  Maharashtra  Gondia    Gondia   Bhanpur   K D Dahake         751.585         6835
 206  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  BALASAHEB B. HIWALE    751/1704         8167
 207  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  MANJARAM D. HIWALE     751/1723        16082
 208  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  KALAVATI B. MHASKE     751/1750         8746
 209  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  RAMDAS D. SHINDE      751/1761        10841
 210  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  PRABHAVATI L. MULUK    751/1780         4414
 211  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  SUBHASH K. DARADE     751/1798         5461
 212  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  SAHEBRAO K. DARADE     751/1801         5418
 213  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  NAVNATH N. RAUT      10/03          5725
 214  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi  MAMTABAI K. SHINDE     33/03          47994
 215  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  KESARBAI KHARAT      194/05         12574
 216  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  RAOSAHEB B. MADAN     196/05          8778
 217  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  DADARAO J GIRAM      199/05         12573
 218  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  KISAN S. TONPE       202/05         24809
 219  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  VIMALBAI H. MULAK     220/05         12548
 220  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  TRIMBAK M. HIWALE     230/05          5022
 221  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  BANDU B. JADHAV      234/05         12497
 222  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  ASHOK H. PACHE       246/05         10041
 223  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  RAJENDRA E. GAIKWAD    253/05         12429
 224  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  PANDHARINATH L. GHUGE   256/05         15473
 225  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  SK. SANDU SK.       273/05         12398
 226  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  SAHEBRAO S. TUPE      287/05          7561
 227  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  RODUBA D. GHUGE      218/05         14344
 228  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  KISAN S. SORMARE      278/05          6935
 229  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  DWARKADAS N. RAUT     09/03          5814
 230  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  SHIVAJI S. ZENDE      103/05         24515
 231  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  PARUBAI F. GHUSHINGE    121/05         37755
 232  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  SHIVLAL B. CHAVAN     122/05         11571
 233  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  PARMESHAWR T. HIWALE    134/05         19351
 234  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  NIRMALABAI M. KAPSE    136/05         11922
 235  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  SANGEETA S. DOLSE     139/05          6296
 236  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  SUDAM E. MULAK       141/05         12629
 237  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  BALA A. KHADKE       151/05         18779
 238  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  BACCHU S. ATHARE      153/05         12625
 239  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  ANNASAHEB C. NIKALJE    167/05         12588
 240  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  BHARJABAI A. SHINDE    170/05         17840
 241  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  DATTATRAYA R. JUMBAD    173/05         15479
 242  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi                180/05
                               SALIM R. GOCHIWALE & POONABAI RAMJANI       24840
 243  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  RAMBHAU N. PADULE     183/05         24042
 244  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  BHIMRAO K. LOKHANDE    188/05         18703
 245  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  KONDIRAM G. JAWLE     210/05         11317
 246  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  SHOBHABAI D. P.      233/05          6232
 247  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  GANESH RUPNAR       85/06          58038
 248  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi  ASHOK H. KHANDALE     21/04          5758
 249  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    RAMBHAU D. SHINDE     45/04          11433
 250  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    BALU P. SONAWANE      70/04          11376
 251  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    PARMESHWAR0 B. MULEY    82/04          9856
 252  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    SUBHASH K. SHINDE     90/04          24189
 253  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    DILIP T. HIWALE      95/04          11969
 254  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    BABASAHEB N. BARGAJE    130/04          8012
 255  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    SOPAN Y. MULE       140/04         11699
 256  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    PRAHLAD G. ANKUSHKAR    152/04          3139
 257  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    HAUSABAI S. NAROD E    163/04          7381
 258  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    BIRAM I. GOCHIWALE     171/04          6684
 259  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    RAOSAHEB F. DARADE     76/05          13703
 260  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    ANTIKABAI B. S.      77/05          11658
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village        Name         A/c No    Waiver
                                                       Rs.
 261  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     JANARDAN V. HIWALE      79/05        18967
 262  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     NARAYN HIWALE         82/05        22645
 263  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     WAMAN A. DARADE        86/05        19440
 264  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     SHRICHAND JADHAV       92/05        18737
 265  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     DNYANESHWAR NARODE      93/05        8933
 266  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     KISAN R. SHINDE        145/05        5562
 267  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     MURLIDHAR GHULE        198/05       14208
 268  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     JANARDAN SRIPATRAO KACHKURE  208/05       25095
 269  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana                    V.
                                NANASAHEB V. SHINDE & KAILAS 15/06        23304
 270  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     SONAJI B. SHINDE & SUKHDEV B. 23/06        15205
 271  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     BAJIRAO D. GHUGE       33/06        11751
 272  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    PANDHARINATH MUKTAJI WAGH 35/06          17534
 273  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bhardkheda   SUBHADRABAI TUKARAM      36/06        11750
 274  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  LAXMAN B. MULE & SUNIL B.   39/06        17435
 275  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  GOVIND J,. SHINDE       47/06        14061
 276  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  KAKASAHEB R SHINDE      49/06        8280
 277  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BHIVAJI B. SHINGADE      55/06        17526
 278  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  CHOTU LALLU HIREWALE     57/06        17526
 279  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHIVAJI BHAURAO DARADE    59/06        17522
 280  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  APPASAHEB ANNASAHEB MULE 61/06          11743
 281  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  HANUMAN M. KHOLE       65/06        17522
 282  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  VINAYAK B. MULAK       66/06        9431
 283  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BHANUDAS G. DARADE      67/06        8276
 284  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  LIMBA K. BARGAJE       71/06        10579
 285  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  DHANNUSING RATANSING     72/06        17510
 286  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHAIKNATH D. SORMARE     78/06        20969
 287  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  GANPAT Y. LOKHANDE      02/06        6139
 288  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  UTTAM S. KHARAT & RUSTUM S. 178/04        15704
 289  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SOMINATH P. NARALE      35/05        23500
 290  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BABASAHEB R. SHINDE      255/05        6639
 291  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  KARBHARI R. SORMARE      260/05       11112
 292  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  DADARAO P. SHINDE       21/06        16508
 293  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  LAXMAN H. SHINDE       51/06        19892
 294  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  RANGNATH R. SORMARE      53/06        13180
 295  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  KUNDLIK V. SHINDE       56/06        10974
 296  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  ANNA V. SHINDE        73/06        10965
 297  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  LAXMAN B. JOSHI        74/06        10963
 298  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SUKHDEO SORMARE & GANGUBAI S.146/06       16372
 299  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHAMRAO B. WADEKAR      64/06        13165
 300  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   PANDHARINATH M. WAGH     81/06        14091
 301  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   DNYANESHWAR R. GHUGE     18/04        17604
 302  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   `BHANUDAS R. JUMBAD      128/04        6974
 303  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   BHIKA K. MISAL        134/04       13990
 304  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                  181/04
                                BAJIRAO M. SHINDE & PARVATIBAI B.         7689
 305  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   GANGADHAR L. DARADE      211/05        6590
 306  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                  225/05
                                MACHINDRA C. SORMARE &CHANDRABHAN GOVIND     13252
 307  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     GAJANAN V. HIWALE       227/05       17318
 308  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SK. MUNSHI SK.        231/05       16241
 309  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   DILIP D. LAHANE        250/05       16711
 310  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    NANA V. ADMANE        251/05       10987
 311  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    BABASAHEB B. SORMARE     290/05       14357
 312  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    VITHAL K. SHINDE & BABAN KISAN291/05       13290
 313  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    KAKA D. SHINDE        22/04        15809
 314  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    PRABHAKAR DHONDIBA G.     16/05        8365
 315  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    PRALHAD S. NAROD E      23/05        16980
 316  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    SK. AFSAR SK SANDU      27/05        8154
 317  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    PANDHARINATH MUKINDA     36/05        11071
 318  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    SHOBHABAI D. GAIKWAD     40/05        5485
 319  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    ARJUN A. HIWALE        48/05        25771
 320  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                   51/05
                                JANARDAN S. SHINDE & CHAYABAI J.         23562
 321  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    BABASAHEB T. KHURMUTE     57/05        30983
 322  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    SUMANBAI SAHEBRAO N.     67/05        18710
 323  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    MAULYAWAN SURYABHAN      69/05        24828
 324  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    RAMESHWAR BHANUDAS MULEY 132/05          17120
 325  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    VITHAL TRIMBAK KAWALE     181/05       11334
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                   Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village      Name         A/c No    Waiver
                                                     Rs.
 326  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   SHAIKH AMJAD & SK PASHU    195/05       6511
 327  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   SHESHERAO D. GHUGE       223/05      11286
 328  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   BHIKA B. MISAL         292/05       8366
 329  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   BADRINATH A. MULE       04/06       10104
 330  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   SANJAY J. KAPSE        99/06       13980
 331  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   KAILSH B. DHAKNE        115/06      11523
 332  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   GANESH DARADE         131/06       6972
 333  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona                   134/06
                               BALU G. MULAK & RANGUBAI GANGADHAR        11331
 334  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    SHILABAI GHUGE         141/06       9230
 335  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    CHANDRAKALA R. SHINDE     120/04       9182
 336  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    BAPPASAHEB V. BARGAJE     176/04      16866
 337  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    BHANUDAS S. HIWALE       99/05       12652
 338  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    BHAGWAN S. HIWALE       100/05      12667
 339  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    SHAMJI S. LOKHANDE & NANDU S. 107/05       8499
 340  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona                   144/05
                               DATTA M. SONAWANE & VATSALABAI M         17022
 341  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    SHIVAJI B. SORMARE       147/05      21854
 342  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    KASAM M. PARSUWALE       151/06      17115
 343  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    MADHAVRAO R SONAWANE      155/06      22775
 344  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    RAMRAO N. PAWAR        160/06      11477
 345  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    TUKARAM B. SORMARE       177/06      13710
 346  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    BAJIRAO H. KAWALE & KISAN B. 184/06       18196
 347  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    VIJAY BHIVAJI TUPE       177/05      10725
 348  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona    BHAGVAN P. DASAL        13/05       34179
 349  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  JIJABAI D. CHAVAN       14/05       28483
 350  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  NANA D. SHINDE         39/05       4295
 351  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri                  55/05
                               PARVATABAI S. DARADE & BABASAHEB         16259
 352  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  URMILA G. GIRI         190/06      11273
 353  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  SHIVAJI B. HIWALE       229/05      11186
 354  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  DILIP N. MULE         117/05      10845
 355  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  BANDU A. HIWALE        129/05       7980
 356  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  BADRI M. KHURMUTE       143/05      12837
 357  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  SAHEBRAO MADHAVRAO BAWANE76/05 1         26350
 358  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  SAHEBRAO K. MULAK       179/05      12618
 359  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  SHESHRAO K. MULAK       203/05      10513
 360  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  BABUSHAH NIZAMSHAH       232/05       7622
 361  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  VISHNU R. SHINDE        269/05      10562
 362  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  SOMINATH K. SORMARE      286/05      10739
 363  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  KADUBAI B. SHINDE       298/05       8510
 364  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti   RAMKISAN Y. MULE        06/06       26689
 365  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    KAUTIKARAO B. T.        24/06       10730
 366  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon PRAHLAD R. DARADE       28/06       43549
 367  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    SANDU D. WADEKAR        45/06       10899
 368  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi   ASHOK S. RATHOD        50/06       16037
 369  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi   KONDIBA B. SHINDE       32/05       54749
 370  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi   VISHNU R. GHUGE & LILABAI V. 204/05       24814
 371  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi                  242/05
                               PRASANNA F. SONAWANE & SULABAI P.        29298
 372  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi                  288/05
                               SARJERAO D. BANSODE & EKNATH SARJERAO      14754
 373  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi                  104/05
                               SANTUKA A. ZENDE & SARASWATI SANTUKA       34542
 374  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi                  L.
                               LAXMAN T. SORMARE & GANESH 130/05        25710
 375  Maharashtra  Jalana    Jalana                          162/05
                        Mang Deulgaon SK. JAMEEL SK. BADRA & LAXMI SK JAMIL.      31019
 376  Maharashtra  Jalana    Jalana                          1
                        Bharadkheda KANTILAL S. DARADE & SHIVAJI K. 75/05       51051
 377  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda BHAUSAHEB N. WAGH & NAMDEO184/05 TULARAM     23013
 378  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda BHAULAL PIMPRALE & MANGALABAI B. 154/05      22763
 379  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda TRIMBAK A. KAPSE & SUBHADRABAI T.169/05      52969
 380  Maharashtra  Jalana    Jalana                          276/05
                        Bharadkheda SURYABHAN DASHRATH & SARJERAO SURYABHAN      23244
 381  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda SK. ANWAR SK. CHAND       296/05       9973
 382  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda DAGDU S. SHINDE & GAYABAI D. 27/06         23323
 383  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda LIMBA N. SHINDE & APPA N.    48/06       35321
 384  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda KUNDLIK R. SHINDE & NAMDEO K.  52/06       25228
 385  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri  BHANUDAS A. SHINDE & GAJANAN B.187/05      22508
 386  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana    RAMESHWAR M. WAGH & MHASUJI D 75/04       13538
 387  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon BHIKA J. WAGH & LAXMI B.    108/06      22875
 388  Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi                  10/05
                               NATHA T. KHURMUTE & SHOBHABAI N.         23222
 389  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi                  119/05
                               KASHINATH K. SHINDE & VAIJINATH K.        10906
 390  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana                    125/05
                               SK. AMIN SK. & SK CHAND & SK. SALIM       33077
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                      State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                      Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village         Name         A/c No    Waiver
                                                        Rs.
 391  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana                    31/05
                                BAJIRAO L. DARADE & YAMUNABAI B.          21626
 392  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     EKNATH P. NIKALJE & KADUBA E. 45/05         33930
 393  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     PRATAP N. MULE & BHIMABAI P. 31/06         21161
 394  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana                    41/06
                                MISHRILAL M. CHAVAN & RAMRAO M.           26718
 395  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     RAMDAS K. HIWALE & KUNDLIK K.28/05         26754
 396  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     NAVNATH N. RAUT & D. N. RAUT 40/04         26744
 397  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     RAMKISAN Y. MULEY       141/05         5436
 398  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     DADARAO J. GIRAM       83/05         6566
 399  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     NARAYAN B. CHAVAN       04/04         10247
 400  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  PRALHAD S. NARODE       06/04         37854
 401  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BALASAHEB B. HIWALE      28/04         40566
 402  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon                 39/04
                                SATYABHAMABAI R. HIWALE & SURESH R         17823
 403  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BABASAHEB N. BARGAJE     01/05         7722
 404  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  PANDURANG K. JADHAV      06/05         17689
 405  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SONABAI R. CHITTEKAR     15/05         21015
 406  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon                 17/05
                                DNYANDEO G. KAPSE & SARASWATI D.           7317
 407  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  JANARADN V. HIWALE      26/05         32040
 408  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHAKUNTALA M GALAT      27/05         8953
 409  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  DILIP T. HIWALE        39/05         31565
 410  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  KAKA D. SHINDE        48/05         54653
 411  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BHIKA D. JADHAV        49/05         10938
 412  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  ASHOK B. MULEY        52/05         17055
 413  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  MURLIDHAR D. GHULE      57/05         50802
 414  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  ANNASAHEB A. SHINDE      59/05         26767
 415  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   NAMDEO N. SHINDE + NANA N. 60/05           5468
 416  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   DATTU R. JUMBAD        63/05         52792
 417  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   KAKASAHEB D. KAPSE      67/05         37797
 418  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   RAMRAO G. KAPSE + LAXMIBAI R70/05          38430
 419  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   PRABHAKAR D. GAIKWAD     75/05         23396
 420  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                  76/05
                                JANARDAN S. SHINDE & CHAYABAI J.          23021
 421  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   DADARAO M. KHURMUTE      79/05         5645
 422  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   CHANDRAKALABAI R. SHINDE   80/05         22516
 423  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   BHAGWAN S. HIWALE       82/05         38218
 424  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   SOMINATH T. NARALE      85/05         38207
 425  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   YAMUNABAI M. MANE       86/05         8694
 426  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   KALABAI T. SHINDE       88/05         13628
 427  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   DNYANESHWAR R. GUGHE     89/05         45130
 428  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   UTTAM S. KHARAT & RUSTUM S. 91/05          38149
 429  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   HARICHAND T. KHURMUTE     92/05         7642
 430  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   BHANUDAS S. HIWALE      93/05         38115
 431  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri                  97/05
                                PARVATABAI S. DARAD & BABASAHEB S          3021
 432  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   PARMESHWAR T. HIWALE     100/05        55550
 433  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   BABAN N. DARADE        102/05         8880
 434  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   ARUN A. HIWALE        103/05        22969
 435  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   WAMAN A. DARADE        104/05        23463
 436  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   GANESH B. NARODE       110/05        17575
 437  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   PANDHARINATH L. GHUGE     118/05        81381
 438  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   BHUJANGRAO A. KHADKE     122/05        51395
 439  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   CHOKHA S. DOLSE        02/06         68542
 440  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   RANGANATH P. NIKALJE     20/06         65613
 441  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   RAJU B. NIKALJE        25/06         10921
 442  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   RAOSAHEB F. DARADE      32/06         23175
 443  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   ANKITABAI B. SHINDE      33/06         18142
 444  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   SOMINATH T. HIWALE      34/06         26420
 445  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   BHAUSAHEB P. KAPSE      35/06         26347
 446  Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujjainpuri   VILAS T. GHUGHE        37/06         9991
 447  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    TATYARAO L. GHUGE       38/06         9991
 448  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    SK. SHAFIQ SK. USMAN     39/06         15208
 449  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    SHIVAJI R. CHITTEKAR & ANNA R.44/06        109913
 450  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    SUBHASH A. KAWALE       47/06         25324
 451  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi                   48/06
                                HARICHAND G. KAPSE & SANGITA H.           31358
 452  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi                   M.
                                MADHUKAR A. KAPSE & NIRMALA 49/06          46992
 453  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    SK. AFSAR SK. IMAM      74/06         18869
 454  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHIKA K. MISAL        29/05         13079
 455  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHAULAL H. PIMPRALE      51/05         21822
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                      State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                      Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village         Name          A/c No    Waiver
                                                        Rs.
 456  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHANUDAS S. JUMBAD       65/05         32084
 457  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHIMRAO P. NIKALJE       66/05         12316
 458  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi                   128/05
                                PRAKASH A. KAWALE & GODANBAI ABAJI          67390
 459  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHAGVAN T. DASAL        03/06         61702
 460  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    RATNAKALABAI T. JAGDALE    12/06         24201
 461  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    DATTU S. NARODE        13/06         52283
 462  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    DNYANESHWAR S. HIWALE     14/06         80840
 463  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    PANDIT V. HIWALE        16/06         62752
 464  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHIMRAO P. NIKALJE       50/06         84824
 465  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    APPASAHEB T. HIWALE      52/06         67173
 466  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHASKAR K. WAHUL        53/06         18228
 467  Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    FATIMABI SK. BASHIR      54/06         14867
 468  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     KAKASAHEB D. KAPSE       58/06         55009
 469  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     KISHAN V. HIWALE        67/06         65647
 470  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     ASHOK P. AMBHOR        69/06         51269
 471  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     VITHOBA P. MANE        77/06         26775
 472  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona                    7
                                SANJAY V. HIWALE & AMBADAS V. 8/06          17564
 473  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     PANDIT K. LOKHANDE       83/06         25954
 474  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     VILAS K RAUT          86/06        158507
 475  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     GANESH V. MULE         87/06         9979
 476  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     REKHABAI K. RAUT        89/06        236447
 477  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     RAMESH G. HIWALE        93/06         63890
 478  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     NARAYAN N. HIWALE       100/06        37159
 479  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     BHARAT R. HIWALE & RAMBHAU T. 106/06        56898
 480  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     GANPAT S. ZENDE        109/06        53268
 481  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     BHAGWAT K. BAWNE        110/06        51911
 482  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     MARUTI K. JADHAV        112/06        17107
 483  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     SANTOSH R. HIWALE       114/06        30677
 484  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     PRABHU J. NARODE        115/06        45889
 485  Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     BABASAHEB R. NIKALJE      117/06        36619
 486  Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     GULAB K. LOKHANDE       118/06        17450
 487  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   BABU A. LOKHANDE        119/06        17450
 488  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   GANGARAM B. CHAVAN '      120/06        60747
 489  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   IMAM H. MUNIWALE        122/06        62396
 490  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   MANIK A. LOKHANDE       124/06        17319
 491  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   PRABHAU K. HIWALE       127/06         8255
 492  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   DAGDU B. KOLHE         129/06        61383
 493  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   PRAKASH P. GIRAM        751/1583        747
 494  Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   PRAKASH P. GIRAM        751/1591        5841
 495  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SALUBA A. NIKALJE       751/1572       38819
 496  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon                 30/04
                                APPASAHEB T. HIWALE & VIMAL A HIWALE         32943
 497  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon                 08/05
                                SHOBHABAI N. KHURMUTE & NATHA T.           36177
 498  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHIVAJI K. DARADE & KANTILAL S.09/05         50102
 499  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  PUSHPABAI B. SHINDE & BABASAHEB28/05         22971
 500  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SK KARIM SK .MANNU & SK SHABBIR31/05         52650
 501  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  RAMBHAU S. KAPSE + RADHABAI69/05R.          27087
 502  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon                 78/05
                                KASHINATHJ K. SHINDE & VAIJINATH K.         57842
 503  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  LAXMAN T. SORMARE & GANESH87/05 L.          41897
 504  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon                 106/05
                                JANARDAN A. SHINDE & SARASWATI J           51791
 505  Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon                 111/05
                                PARASRAM S. SONAWANE & SULABAI P.          32150
 506  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    115/05
                                SURYABHAN D. KOLHE & SARJERAO S.           37836
 507  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    123/05
                                SK. JAMEEL BADDRUDIN M. & LAXMI SK. JAMIL      74693
 508  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    129/05
                                RATNAKALABAI T. JEDGULE & BHARAT T.         75497
 509  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    SANTUKA A. ZENDE & SARASWATI S 42/06         47852
 510  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti    DILIP P. LABDE & KALINDABAI D. 130/05        141758
 511  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    S.
                                SAKHARAM K. SALINKE & JIJABAI 07/06         57860
 512  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    21/06
                                SK. AMIN SK. AHMED & SK CHAND & SK SALIM       86360
 513  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    65/06
                                PANDHARINATH B. SHINDE & RAMESH P.          10308
 514  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    73/06
                                TRIMBAK A. KAPSE & SUBHADRABAI T.          111161
 515  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    L
                                RAOSAHEB L. HIWALE & LAXMAN 82/06          109206
 516  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    84/06
                                MURLIDHAR N. HIWALE & DIGAMBAR M           93691
 517  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    88/06
                                RAOSAHEB S. MULAK & RAMESHWAR R.           95567
 518  Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurti                    91/06
                                GANGABAI R. HIWALE & KANTABAI S.           83519
 519  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   DHONDIBA N. NARODE & KRISHNA D.102/06        95053
 520  Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   KUNDLIK K. HIWALE & RAMDAS K128/06         59723
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                      State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                      Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village        Name         A/c No    Waiver
                                                        Rs.
 521  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   VISHNU R. LAKDE      751/1623         6605
 522  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   ABDUL K. PARSUWALE    6/03           5553
 523  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   BURHAN G. GOCHIWALE    133/05          4900
 524  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   PRAKASH S. PARVE     25/04          27338
 525  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   BHIKAJI G. MHATRE     05/05          20905
 526  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   SK. MAQBUL SK. HASAN   127/05          26802
 527  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   DIGAMBAR V. CHAURE    140/05          24541
 528  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   DWARKADAS N. RAUT     751/1426         11802
 529  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   SRIRANG N. LOKHANDE    751/1437         18465
 530  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   SUNIL B. MULEY      751/1475         44424
 531  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   RANGANATH B. MAGAR    751/1507         11678
 532  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   USMAN R. PARSUWALE    751/1515         25730
 533  Maharashtra  Jalana    Jalana    Bharadkheda   GANESH M KAKADE      751/1526         13830
 534  Maharashtra  Jalana    Jalana    Mang Deulgaon  BUDHABAI G. NAVRANGABADI 751/1534         12702
 535  Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona     GHASITABI BADRUDDIN    751/1545         12445
 536  Maharashtra  Jalana    Jalana    Rammurti    BANOBI R. GOCHIWAL E   751/1553         10412
 537  Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana     SONAJI G. MAGAR      751/1564         10242
 538  Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi    YASHWANT D. KHARAT    751/1386         20000
 539  Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi    SK. REHMAN SK.      751/1394         26366
 540  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda   BHAGWAN K. RAUT      08/04          15388
 541  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda   BHAGVAT D. TANGDE     09/04          18127
 542  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi                   15/04
                                 SHAIKH MUSTAFA SHAIKH USMAN            23361
 543  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      KANTIRAM S. PANDBHAR   16/04          23956
 544  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      NAGRAO S. VAGARE     26/04          24584
 545  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      KANTABAI D TEHALE     28/04          23583
 546  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      SK SHAKIR SK MEHTAB    33/04          24975
 547  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      SANJAY K WADLE      36/04          35361
 548  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      ANKUSH R TANGDE      48/04          21285
 549  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      VISHNU A ARDAD      54/04          12603
 550  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      PRAKASH S SABLE      57/04          30433
 551  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      BHANUDAS A SABLE     73/04          12505
 552  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      ANKUSH R RAUT       90/04          41701
 553  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      SK MUNSHI SK BASHIR    91/04          44410
 554  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      ABHIMAN A KHARAT     1/05           54976
 555  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      BAJIRAO H BERGAL     4/05           54437
 556  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      PRAKASH S TANGDE     13/05          40741
 557  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      BHIMRAO R PAWAR      15/05          40624
 558  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi      MAINABAI S SABLE     20/05          33086
 559  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   SHIVAJI N SOLANKE     28/05          15951
 560  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   PADMAKAR R DHAVALE    29/05          50976
 561  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   KISHOR B SHINDE      39/05          31660
 562  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   DEVIDAS R PAWAR      63/05          40538
 563  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   DNYANESHWAR P RATHOD   64/05          38419
 564  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   TUKARAM K WAGHDARE    66/05          30510
 565  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   MANIK D RATHOD      67/05          25643
 566  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   ASARAM P TAMGDE      68/05          29637
 567  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   SK WASIM SK RASHID    69/05          19310
 568  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   BHAGWAT D SABLE      72/05          19624
 569  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   PRAKASH N PAWAR      76/05          39312
 570  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   ANGAD T CHAVAN      77/05          28876
 571  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   BHIMRAO S RAUT      80/05          10615
 572  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   ASARAM S RATHOD      86/05           7914
 573  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   DHARMA U RATHOD      90/05          14233
 574  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     SATYABHAMA G BHALEKAR   93/05          24040
 575  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     APPASAHEB H SOLANKE    95/05          19402
 576  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     DATTATRAYA G DEVKAR    99/05          15479
 577  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     GAMGARAM V DEVKAR     100/05          5794
 578  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     WAMAN S JADHAV      104/05          24046
 579  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     VISWAMBHAR B GUNJKAR   114/05          19522
 580  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     SHESHRAO R PAWAR     120/05          20537
 581  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     SURESH B SABLE      129/05          35527
 582  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     RAMESHWAR R RATHOD    131/05          25928
 583  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     VISHNU A GAIKWAD     132/05          8497
 584  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     BHANUDAS N MULE      143/05          10165
 585  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana     BHIMRAJ L TANGDE     146/05          11660
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No    Waiver
                                                       Rs.
 586  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    DIGAMBAR P TANGDE     152/05          13110
 587  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SINDHUBAI M SABLE     164/05          15639
 588  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    INDUBAI D WAGHMARE    165/05          13088
 589  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SUBHASH J RATHOD     166/05          19463
 590  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    BHAGWAT T TANGDE     172/05          11814
 591  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KISAN B TANGDE      175/05          13078
 592  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SARJERAO G RATHOD     179/05          13078
 593  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    DATTA J VAGRE       182/05          31072
 594  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    UTTAM N SABLE       183/05          25824
 595  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SHESHRAO N GANAKWAR    186/05          9315
 596  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    VITTHAL A SABLE      187/05          12956
 597  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    BHAUSAHEB K PAWAR     193/05          31099
 598  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KISANRAO V DEVKAR     194/05          15639
 599  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    RAMBHAU S AVHAD      195/05          15639
 600  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    RAMRAO A GADEKAR     196/05          32378
 601  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KISAN V GADEKAR      197/05          15639
 602  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ACHHUT D PAWAR      198/05          19464
 603  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     RAMESH R RATHOD      201/05          15634
 604  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     ASARAM M NICHAL      231/05          12841
 605  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SHIVAJI P TANGDE     233/05          45119
 606  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     NIVRUTTI R JADHAV     240/05          12837
 607  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     MURLI N WAYDAL      243/05          10711
 608  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     BHIMRAO D MAGRE      247/05          8430
 609  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SALUJI B VAGRE      250/05          28969
 610  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     RAJABHAU M TEHALE     251/05          15339
 611  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     MURLIDHAR R KHADE     264/05          18898
 612  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     NAMDEV D DEVKAR      270/05          11469
 613  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     UDDHAV M KHADE      274/05          5438
 614  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     JAIBAI A. KHARAT     276/05          46276
 615  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     RAMDAS N JADHAV      279/05          38258
 616  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     DHURAJI L BHALE      284/05          37855
 617  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     VITTHAL A CHAVAN     288/05          35604
 618  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     NAYABRAO R RATHOD     292/05          15168
 619  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     RAMESH M KHADE      294/05          18875
 620  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  BHAGWAN R TANGDE     297/05          50226
 621  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  ASHOK K WAGHDHARE     13/06          29575
 622  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  SAHEBRAO J PAWAR     14/06          37065
 623  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  DROUPADABAI L PATEKAR   16/06          36660
 624  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  BHAGWAN N TAUR      17/06          19601
 625  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  KALYAN V INGLE      20/06          19481
 626  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  DIGAMBAR B GUNJKAR    25/06          36527
 627  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  ARJUN D NATKAR      28/06          36441
 628  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ASRUBA J SHINDE      33/06          24148
 629  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  JANARDHAN J SHINDE    34/06          24148
 630  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  MAROTRAO Y MALODE     41/06          29887
 631  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PRALHAD A SHINDE     43/06          28744
 632  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  LAXMAN K MULE       47/06          35804
 633  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  VINAYAK K JADHAV     52/06          33607
 634  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  RATAN H RATHOD      53/06          23666
 635  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SOPAN T MANE       63/06          28433
 636  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ASRUBA Y TANGDE      68/06          14251
 637  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ANKUSH R CHAVAN      79/06          28324
 638  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ANADRAO D SOLANKE     84/06          23514
 639  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ASARAM B TANGDE      85/06          33160
 640  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PANDIT A RAUT       86/06          18976
 641  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  GANPAT A MANDGE      93/06          18846
 642  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     PRAKASH B DHANVE     95/06          18846
 643  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     LAXMAN M RATHOD      98/06          23494
 644  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     ASARAM B SHINDE      100/06          23494
 645  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    VINOD V TAUR       105/06          23487
 646  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    SUNDAR K RATHOD      106/06          28275
 647  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    NATHA J KATARE      110/06          18820
 648  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    DATTA P PANDHARE     111/06          18820
 649  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    VISHWANATH J GADEKAR   113/06          28242
 650  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  TARACHAND D PAWAR     116/06          28226
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No    Waiver
                                                       Rs.
 651  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  BALIRAM D. PAWAR     117/06          28226
 652  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  VAIJANATH T KOTHALE   119/06          18809
 653  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  GANGUBAI M UGLE     120/06          13839
 654  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  BALU V GADEKAR      125/06          13283
 655  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  SITARAM T GANAKWAR    126/06          23409
 656  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  RAMRAO G CHAVAN     130/06          23402
 657  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  BHANUDAS T AVHAD     131/06          18771
 658  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  DNYANDEO B PHATKURE   133/06          37647
 659  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  ANKUSH S TANGDE     136/06          23391
 660  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  MURLIDHAR S TANGDE    148//06          18375
 661  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  ABASAHEB D GALBE     151/06          27543
 662  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda              154/06
                                BHAUSAHEB A TANGDE&KAMLABAI A           32267
 663  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  TUKARAM G RATHOD     157/06          22865
 664  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  RAMKUVAR W SABLE     161/06          43407
 665  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  SITABAI S SHINDE     162/06          18257
 666  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  PARMESHWAR T WAGHMARE  164/06          36556
 667  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  DHARMANAND P GANAKWAR  166/06          13735
 668  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  VISHNU R GORE      172/06          17064
 669  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  MANIK R RATHOD      175/06          34225
 670  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ABASAHEB R CHAVAN    177/06          36478
 671  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SHIVAJI P,SURASE     178/06          45457
 672  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  CHATURBHUJ L SHINDE   180/06          17048
 673  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  GANPAT S TANGDE     181/06          34192
 674  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  TRIMBAK M MAGRE     188/06          34184
 675  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  MANIK J SHINDE      193/06          22605
 676  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon               194/06
                                SURESH U PAWAR&RENUKA SURESH            13668
 677  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PANDURANG S SABLE    196/06          32955
 678  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PRALHAD L SHINDE     198/06          22535
 679  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ABASAHEB B ADHE     206/06          22492
 680  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    GULAB R CHAVAN      208/06          13594
 681  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ABASAHEB R CHAVAN    209/06          23605
 682  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KAILAS B ADHE      211/06          22492
 683  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    GULAB D RATHOD      212/06          20267
 684  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SAHADEV M MALODE     214/06          22400
 685  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    BABU D CHAVAN      215/06          22388
 686  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    RAVINDRA L RATHOD    220/06          13491
 687  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SHAMRAO S JADHAV     223/06          28021
 688  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    EKNATH R RATHOD     225/06          16806
 689  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ARJUN D DE VKAR     226/06          22351
 690  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    DIGAMBAR A TANGDE    230/06          13478
 691  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    NARAYAN P. HATTE     231/06          44831
 692  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KALYAN C DHANVE     232/06          22341
 693  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    MOKINDA R BADADE     234/06          22301
 694  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    DAGADU W TEKALE     239/06          35824
 695  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ASARAM DEVU CHAVAN    240/08          22274
 696  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    GOVARDHAN K DHANVE    241/06          22274
 697  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KRISHNA P RATHOD     245/06          33538
 698  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    PARUBAI L RATHOD     257/06          17777
 699  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    CHANDRABHAN G RATHOD   259/06          16668
 700  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    PRAKASH W AMAN JADHAV  260/06          16650
 701  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SAKHARAM K PAWAR     261/06          35593
 702  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     VAIJANATH B TANGDE    NPL32           21830
 703  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     VILAS N TANGDE      NPL34           15530
 704  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     INDUBAI B SHINDE     NPL147          20045
 705  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     NANDABAI M SHINDE    NPL148          30475
 706  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SUNDRABAI S SHINDE    NPL149          25195
 707  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     FAROOQ P DESHMUKH    NPL150          25000
 708  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     DNYANOBA J KATARE    NPL151          14888
 709  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SHIVAJI R SHINDE     NPL153          12000
 710  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     GYANBA T SHINDE     NPL155           9000
 711  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     KAUSHALYABAI A SABLE   NPL157           6479
 712  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SK NASER SK JAFAR    NPL158          10000
 713  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SANJAY M SABLE      NPL159           9466
 714  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SK MURTAZA SK BABA    NPL160          10000
 715  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     KONDIBA S KALE      NPL164          10000
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No    Waiver
                                                       Rs.
 716  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     BHANUDAS S TANGDE     NPL169          11050
 717  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     NANASAHEB S NICHAL    NPL175          7500
 718  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     RUKHSANABEE SK MOHD    NPL176          10050
 719  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     VISHNU B GADEKAR     NPL178          10050
 720  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     PIRAJI B KAKDE      NPL186          6000
 721  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     BABURAO R RAUT      NPL190          6000
 722  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     KANHOPATRA B SHINDE    NPL191          5000
 723  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     MAROTI A SABLE      NPL214          25000
 724  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     HARIBHAU S SABLE     NPL215          9104
 725  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     GANESH S SHINDE      NPL218          18003
 726  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     HARIBHAU R GHOLAP     NPL220          3500
 727  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     SARJERAO R SHINDE     NPL226          9900
 728  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     SUBHASH S GADEKAR     NPL238          7510
 729  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     VAIJANATH S SHINDE    NPL2/05          3340
 730  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi                  84/05
                                RAIBHAN S GAIKWAD+BABASAHEB R           26453
 731  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi                  174/05
                                ARVIND S TANGDE&DATTATRAY A            29314
 732  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     KAMALBAI U RATHOD&UTTAM V 211/05          62002
 733  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi                  290/05
                                RAMPRASAD J RATHOD&JAGNNATH R           29984
 734  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi                   SHAMRAO
                                MURLIDHAR S MOGRER&SAHADU39/06           77435
 735  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi                  253/06
                                BALIRAM S RATHOD&SANTOSH BALIRAM          19920
 736  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     BHASKAR K PANDHARE    12            17538
 737  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     TRIMBAK Y DEVKAR     27            21065
 738  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     SARJERAO R NICHAL     31            18274
 739  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     MADHUKAR B TANGDE     45            20387
 740  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     PRALHAD B TANGDE     48            12479
 741  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi     SHIVNANDA G WAGHMARE   54            27054
 742  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  SAHADEV U SABLE      55            12089
 743  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  SK BANO SK MUSTAFA    59            9124
 744  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  VAIJANATH B TANGDE    62            15508
 745  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  BHAGWAN S ARDAD      65            16351
 746  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  RAMESH M KHADE      66            17755
 747  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  ANKUSH K SABLE      67            17496
 748  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  NANDABAI K LANGUTE    69            19131
 749  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  PRABHU S MOGRE      70            15949
 750  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  SUNIL N TANGDE      71            4621
 751  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  SK RASHID SK CHOTU    77            14625
 752  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  RAOSAHEBD AMBHORE     78            25496
 753  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  RANDAVANI N AVHAD     82            30758
 754  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  SK SHERU SK AMIN     83            30706
 755  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  DAGDU N AVHAD       84            13624
 756  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  MACHHINDRA R CHAVAN    85            32611
 757  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  VINAYAK R RATHOD     86            25334
 758  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     MURLIDHAR R RATHOD    92            41387
 759  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     DEVIDAS R PAWAR      93            39898
 760  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     VITTHAL S SABLE      94            24413
 761  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     AMBADAS R PAWAR      96            25079
 762  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     MUKTA B DESHMUKH     97            41376
 763  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SUBHASH J RATHOD     98            25071
 764  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     MAROTI P CHAVAN      100           25061
 765  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     MUSTAFA B SAYYED     101            6663
 766  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     LAXMIKANT S KULKARNI   102           25036
 767  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     EKNATH V RATHOD      105           19316
 768  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SANTOSH T PAWAR      106           16636
 769  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     GOVARDHAN T PAWAR     107           16890
 770  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     PARMESHWAR A SURVASE   108           14764
 771  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     GULAB L CHAVAN      110           19804
 772  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SHANKAR C CHAVAN     111            9899
 773  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     SAKHARAM G RATHOD     112           19773
 774  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti     RAJARAM G RATHOD     113           19773
 775  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  TUKARAM G RATHOD     118           14013
 776  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  GENU K WAGHMARER     120           14560
 777  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SAYED ISSAK S BIBBAN   127            9159
 778  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  DRAUPADABAI S KHARAT   130            9483
 779  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  GULAB K RATHOD      132           11178
 780  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  DWARKABAI P BARHATE    133           15198
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No    Waiver
                                                       Rs.
 781  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  BABASAHEB N TANGDE    134           19115
 782  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon               R
                                USHABAI S RATHOD&SHESHRAO 147           42230
 783  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  KALABAI M RATHOD&MANIK R 148           42230
 784  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  LAXMIBAI R TANGDE     151           33918
 785  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  BANDU D PAWAR       152           28558
 786  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  KESHAV T SABLE      154           28394
 787  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  JALINDER D PAWAR     155           25067
 788  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ANKUSH L SABLE      156           27894
 789  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  LAXMAN D SABLE      159           31022
 790  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  BHAGWAN B SABLE      171           26439
 791  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  TUKARAM L SABLE      173           32588
 792  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SUBHASH U SAABLE     180           21845
 793  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ARUN PA SABLE       181           10797
 794  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  VINAYAK K JADHAV     187           20581
 795  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  DNYANESHWAR P RATHOD   188           20529
 796  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SHRIRAM H. RATHOD     193            9023
 797  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SURESH B SABLE      199           18178
 798  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  BALIRAM D PAWAR      200           16187
 799  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  GULAB R CHAVAN      203           16250
 800  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  TARACHAND D PAWAR     204           16229
 801  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  DATTRA B SABLE      206           18096
 802  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  BALU Y SABLE       207           15278
 803  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  MAHADEV S GAIKWAD     208           17556
 804  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  BHAGWAT S MOGRE      210           17988
 805  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ARJUN G WAGHMARE     211           17908
 806  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  GANESH T SABLE      212           17815
 807  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  TULSHIRAM B SABLE     214           17577
 808  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PANDURANG S SABLE     217           17078
 809  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  MUKTARAM S GAIKWAD    218           17055
 810  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  RAMESHWAR N RATHOD    221           99017
 811  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  NARAYAN U SABLE      223           16692
 812  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PANDURANG S SURASE    225           62655
 813  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  DIGAMBAR B GUNJKAR    234           61484
 814  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  SANTOSH K CHAVAN     284           14107
 815  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  BABU R PAWAR       285           18437
 816  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  PARASRAM M PAWAR     286           19161
 817  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  SUNDAR K RATHOD      287            8404
 818  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  ARJUN R TANGDE      288           17183
 819  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  VISHWAMBAR L SABLE    289           11426
 820  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  JANARDAN A SABLE     290           18989
 821  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  UTTAM P RATHOD      291           22986
 822  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  RAMKISAN B TANGDE     292            8262
 823  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  BAPURAO D SABLE      294           33029
 824  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  NARAYAN D RATHOD     295           11122
 825  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  LALU P SABLE       298           11101
 826  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  BHIMRAO S GAIKWAD     300            2294
 827  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  NAMDEV A SABLE      301           10353
 828  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  SAKHARAM H WAGHMARE    302           10308
 829  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  NAMDEV D WAGHMARE     303           10308
 830  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  MURLI R GANAKWAR     304           10085
 831  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  INDAR V PANDHARE     NPL 5/07         33832
 832  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  SHIVAJI B JADHAV     NPL 14/07        23396
 833  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  RAMBHAU J CHAVAN     NPL 16/07        30506
 834  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  BHAGWAN R TANGDE     NPL 27/07         9016
 835  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth               153
                                CHHATRAPATI SHAHU MARAJ BACHAT           52519
 836  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  KISAN M CHAVAN      283           19646
 837  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  UTTAM V RATHOD      114           31238
 838  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  SUSHIL P TANGDE      74            1595
 839  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  GANGABAI R AVHAD     121            4949
 840  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  SK SHABBIR SK USMAN    123           23652
 841  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  DATTA N KALE       124            6972
 842  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  BAPURAO N MULE      126            3171
 843  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  SHIVAJI N TANGDE     NPL 4/07         27396
 844  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  VISHWAMBHAR R TANGDE   NPL 6/07         21937
 845  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  TUKARAM P MANE      NPL 7/07         31176
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                       State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                       Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village         Name          A/c No   Waiver
                                                         Rs.
 846  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  KANTABAAI N TANGDE      NPL 25/07       15573
 847  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  VASANTRAO A TAUR       NPL 28/07        4442
 848  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Gondi Tanda  DIGAMBAR V DEVKAR       NPL 29/07       21979
 849  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi     KISAN V GADEKAR        11           7293
 850  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon   KAMAL T SABLE         125           7500
 851  Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jambsamarth  BHARAT P MULE         NPL 26/07        9261
 852  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Wamanrao Bajirao Tonge    2004 0012       28888
 853  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Astikala    Ajaykumar S. Shukla      2005 0003       14694
 854  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Panjab Fagoji Thakare     2005 0018       50413
 855  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Vishwanath Nago Waikar    2005 0020       49646
 856  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Namdeo Kisan Wasekar     2006 0005       59989
 857  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Nilkanth Govindarao Khade   2006 0006       39727
 858  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Murlidhar Bhujang Pawar    2006 0010       11190
 859  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Dyneshwar Tukaram Kubade   2006 0015       56012
 860  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Waman Pandurang Bhoyar    2006 0021        319
 861  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Pandurang Bhujang pawar    2006 0025       31125
 862  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Vinayak Warlu Bambal     2006 1002       34207
 863  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Laxman Badri Kulmate     2000 2056       12000
 864  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Suresh shyamrao Thuturkar   2001 2022       20000
 865  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Manohar Doma Sarode      2002 2020       20000
 866  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Ajabrao Damdu Bhoyar     2003 1001       20000
 867  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Pushpa Sudhakar Wasekar    2004 1007       54214
 868  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Bhaskar Keshv Potphode    2005 1003       52913
 869  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth      Pundlik Govindrao Rangari   2006 1005       32885
 870  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Sheikh Noor Sheikh Sattar   2005 1004       22777
 871  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Natthu Bapurao Atkari     2001 2027       12000
 872  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Neri      Suresh Shyamrao Thuthurkar  2000 2042       24000
 873  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Vyahad     Yeshwant Namdeo Nimbalkar   2006 0004        2000
 874  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Murlidhar Bhujangrao Pawar  2005 0014       20806
 875  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Madhukar Kisan Wasekar    2002 0016        4663
 876  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Gangadhar Shriram Bhoyar   2005 0005        7749
 877  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Madhukar Santosh Atkari    2007 2001       14611
 878  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Vandana Mahadev Rewatkar   2006 2019       25947
 879  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Anandeo Zipre Raut      2004 2011       64715
 880  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Chindu Dornaji Sarode     2004 2005       16452
 881  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Vishram Bakaram Thakare    2000 2060       31887
 882  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Manjula Krishna Dakhare    2000 2066       30855
 883  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Santosh pandurang More    2000 2077       24687
 884  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Devrao Ramchandra Shewale   2002 2011       33105
 885  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth      Manohar Ramaji Dhore     2006 0012       13679
 886  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Vishnu Raghunath Potbhare   2006 0009       15438
 887  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Waman Pandurang Bhoyar    2006 0006        7136
 888  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Bebi Dhanraj Madke      2002 0013        2926
 889  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Bajirao Bhagwan Dhurve    2007 2010        5492
 890  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Gopichand Gulab Mali     2002 0015        8494
 891  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Leelabai Wama7nrao Thakare  2004 0001        1151
 892  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Astikala    Vilas Namdeo GondaneN     2006 0005        1783
 893  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth      Suman Kisanaji Tapare     2004 2003        231
 894  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Ramkrishna Motiram Marwadi  2006 2013       15014
 895  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Gangabai Shivank Thote    2006 2012       13468
 896  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Nandkishor Pandurang Hatwar  2006 2010       14635
 897  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Prabhakar S. Khirsat     2006 2009        8411
 898  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Kusum Vijay Marwadi      2006 2003       19660
 899  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Chayabhai C. Gajbhiye     2006 2002       27520
 900  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Chandrakala Vinod Bhende   2006 2023       10786
 901  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Chinchbhuvan  Sheikh Sherkhan Aziz     2006 2001       19755
 902  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Vinayak Kisan Bhoyar     2007 2002       10849
 903  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Dyneshwar Keshav Khade    2005 2001       11743
 904  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Dhondba Rajaram Wadhbe    2003 2015       24208
 905  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Sudhakar Panjabrao Bhoyar   2004 2014        1380
 906  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Shrrepad Sakharam More    2004 2013       43097
 907  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Sitaram Dinba Borkar     2004 2012       31628
 908  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Maroti Keshav Sonawane    2004 2008       25578
 909  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji     Bhagawan Moraba Thakare    2006 2014       14501
 910  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi   Asaram Hamda Marwadi     2003 2014       18813
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                        Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village        Name           A/c No    Waiver
                                                          Rs.
 911  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth     Bhojraj Namdeo Chichkhede    2002 2028        25038
 912  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Kisana Govindrao Dhane      2002 2030        12143
 913  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Harishchandra Nagorao Dhole   2002 2032        21898
 914  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Ruprao Nanaji Gajbhiye      2005 2004         3741
 915  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Shripad sakharam More      2005 2006        18878
 916  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji    Dyaneshwar Dashrath Bhoyar    2005 2007        17715
 917  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Sampat Haridas Bhange      2005 2002         2591
 918  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Deokabai ganpat Naik       2007 2006        10444
 919  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Dilip Bhimrao Sahare       2007 2005         9236
 920  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji    Kashiram Digambar Bhoyar     2007 2004        11639
 921  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth     Mahadev Natthu Navrate      2007 2003        10012
 922  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji    Chintaman sampat Telangrao    2006 2021        11150
 923  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Sunita Duryodhan Patil      2003 2008         5425
 924  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Astikala   Vijay Prabhakar Dehankar     2003 2012        22734
 925  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Premraj Ramaji Ghavghve     2006 2007        25000
 926  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji    Shalik Baba Bawane        2004 2007        17078
 927  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji    Dinesh Pandurang Bawane     2004 2006         9623
 928  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimaji    Chandrabhan P. Bawane      2005 2003         8342
 929  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Gajanan Pandhari Waghmare    2003 2016        29763
 930  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth     Rajaram Shravan Mendhe      2001 2033         5515
 931  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth     Raghunath Mangal Kolhe      2000 2039        20000
 932  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Sankelal Bagadu Pawar      2000 2044        16254
 933  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth     Vasantah Vithoba Bhatsakahre   2000 2099        10995
 934  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Sindhu Mohan Kitukale      2002 2027        24475
 935  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Sumitra Prahlad Sontakke     2002 2029        20915
 936  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Ashwin Wasudev Haware      2002 2034        14645
 937  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Dilip Champatrao Kubade     2002 2233        35100
 938  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Shankar Tanba Nynaware      2003 2004         1335
 939  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Kamalaprasad Biharilal Kathute  2003 2007        11656
 940  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Indubai Kothiram Yesankar    2003 2010         8320
 941  Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Shriram Gulabrao Dhote      2003 2017        27610
 942  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Patgowari  RAMESH THAKRE          SKCC 2005/24       12830
 943  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     SHIVSHANKAR P GADE        SKCC 2005/33       34616
 944  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     RUPCHAND P GADE         SKCC 2005/34       34616
 945  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Patgowari  UMESH Y THAKRE          SKCC 2005/36       17052
 946  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Patgowari  PURUSHOTTAM N CHAUDHARI     SKCC 2006/02       26343
 947  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Ghuksi    LAXMAN B NARNAWRE        SKCC 2006/04       9902
 948  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    SHANTARAM S GAIKWAD       SKCC 2006/10        402
 949  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Hetitola   KRISHNA G CHATK         FL-MI 2003/01       8550
 950  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Ghuksi    RAMKRISHNA NARNAWRE       FL-MI 2005/08       2508
 951  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Khandala   YUVRAJ R SOMKUWAR        FL-LS 2005/05      12400
 952  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     DEOCHAND S THAKUR        FL-LS 2003/05       2896
 953  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     MANOHAR P DARODE         FL-LS 2001/07       8216
 954  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     RANGLAL B SIWARKAR        FL-LS 2001/02       9387
 955  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     PRABHA R MOHANE         FL-LS 2001/03       6527
 956  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     MUNNI S BAGHMARE         FL-LS 2000/17      19005
 957  Maharashtra  Nagpur    Mansar    umari    LAHANU D KHOBRAGADE       FL-LS 1999/14       7648
 958  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Ramtek    KAMLABAI S THOTE         FL-LS 1999/22       5000
 959  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     TUKARAM K MOTGHARE        FL-LS 2000/20       8747
 960  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     DURGAPRASAD D TIWARI       FL-LS 2000/02       7000
 961  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    VIJAY R KATHOTE         FL-LS 2003/04       2360
 962  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Ghuksi    SHOBHABAI R NARNAWRE       FL-LS 2006/05       9550
 963  Maharashtra  Nagpur    Mansar    Patgowari  KISAN C KAMBHALE         FL-LS 1999/21      10000
 964  Maharashtra  Nagpur    Wadi     Khadgaon   G R Bhoyar            20060004         19537
 965  Maharashtra  Nagpur    Wadi     Lava     A K Chafle            20000003          439
 966  Maharashtra  Nagpur    Wadi     Sonegaon   S D Warathi           20010004         11074
 967  Maharashtra  Nagpur    Wadi     Khadgaon   S D Dhaongade          20020001         13365
 968  Maharashtra  Nagpur    Wadi     Lava     S M Deogare           751.261          9080
 969  Maharashtra  Nagpur    Wadi     Khadgaon   P P Sormare           200510002        11549
 970  Maharashtra  Nanded    Nanded    Mugat    R S Kalyane           SKCC1/05         59779
 971  Maharashtra  Nanded    Nanded    Mugat    M K Kalyane           SKCC 2/05        53832
 972  Maharashtra  Nanded    Nanded    Kamatha   V K Kangive           SKCC2/06         29628
 973  Maharashtra  Nanded    Nanded    Tuppa    N W Kadam            SKCC4/06         47239
 974  Maharashtra  Nanded    Nanded    Limbgaon   B K Sapkal            SKCC 5/06        54032
 975  Maharashtra  Nanded    Nanded    Kamatha   V K Kargive           20060001         7977
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                    State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village       Name         A/c No    Waiver
                                                      Rs.
 976  Maharashtra  Nanded    Nanded   Dongaon    R N Hamed         20050001         29854
 977  Maharashtra  Nanded    Nanded   Dongaon    R N Hamed         20050002         7821
 978  Maharashtra  Wardha    Wardha   Zadgaon    MADHUKAR VYPARI      2005/15         12261
 979  Maharashtra  Wardha    Wardha   Belgaon    AMBADAS P CHAVAN     2006/17          2687
 980  Maharashtra  Wardha    Wardha   Hindnagar   VISHAL SHUKLA       2007/07          685
 981  Maharashtra  Wardha    Wardha   Shantinagar  SURESH Z KHURSUNGE    2000/05          4327
 982  Maharashtra  Wardha    Wardha   Mada colony  SUNIL THAKUR       2003/01         13553
 983  Maharashtra  Wardha    Wardha   Ramnagar   AMIT N AGNIHOTRI     2006/02          6132
 984  Maharashtra  Wardha    Wardha   Tigaon    M N WANKHADE       2005/03         31075
 985  Maharashtra  Wardha    Wardha   Belgaon    A P CHAVAN        2005/12          9247
 986  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    KUSUM S WADAPHALE     2004-004         15227
 987  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madni     INDUBAI S JAIGUDE     2005-099         26600
 988  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madni     KISAN M SHELKE      2005-006         23208
 989  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  MUKIND S SHELKE      2005-007         29227
 990  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  MUKTABAI V MANKAR     2005-009         17023
 991  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  KISAN S THAKRE      2005-017         17188
 992  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Taroda    MANOHAR M SONTAKKE    2005-030         19822
 993  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Rani     RAMABAI D GALCHEWAR    2006-035         11491
 994  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    RAMESH V DAHAKE      2005-037         17393
 995  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Taroda    SUMITRA A GEDAM      2005-057         17301
 996  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   BAJARANGGIR S BRAMHANE  2005-079         10612
 997  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   VARUN A BHUTADA      2006-004         28406
 998  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   NAGORAO S DAWANE     2006-011         17267
 999  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     VACHCHHALABAI U RENGHE  2006-022         22870
 1000  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    TULSIRAM S NEWALE     2006-031         23190
 1001  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    DEVENDRA S WADAPHALE   2006-036         21160
 1002  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    WAMAN M DANDEKAR     2006-040         34058
 1003  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  VITTHAL G AMBADERE    2006-048         28485
 1004  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  AMBADAS Z DHOTE      2006-051         17191
 1005  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   BAPURAO M DEBUR      2006-055         17191
 1006  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   PRALHAD D KOMBE      2006-062         10358
 1007  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    PRAMOD V RAUT       2006-064         25083
 1008  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    BHAURAO N WARBHE     2006-065         40184
 1009  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    ALOK P BHOYAR       2006-068         30902
 1010  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  LILABAI K CHAVAN     2006-071         38803
 1011  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  moha     DADARAO B MANKAR     2006-076         15488
 1012  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  SHIVAJI S KHADE      2006-079         28462
 1013  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    RAIJABAI MYEGHARE     2006-082         22816
 1014  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  umari     RAMCHANDRA S KALE     2006-085         18868
 1015  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    MAHADEO N GANGEKAR    2006-099         13676
 1016  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    ASHOK D HELONDE      2006-102         9200
 1017  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  KANHOPATRA D KAMBLE    2006-104         17112
 1018  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   RAMRAO T YERNE      2006-108         17109
 1019  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     VIJAY P RENGHE      2006-109         15418
 1020  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui      GAMBHIRA S KHANDARE    2006-114         15761
 1021  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  INDUBAI S JAIGUDE     2006-117         11429
 1022  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     JANBA P TABUDKAR     2006-121         17095
 1023  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  karalgaon   HARISH N BORKAR      2006-126         28794
 1024  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     UTTAM L MESHRAM      2006-127         22143
 1025  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  karalgaon   BHIMRAO K SHENDE     2006-128         14846
 1026  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Hiveri    PRAKASH P PATIL      2006-132         22699
 1027  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madni     HARIBHAU R KHODKUMBHA   2006-138         14809
 1028  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     TULSIRAM N CHAVAN     2006-147         16866
 1029  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     NAMDEO DKUMRE       2006-150         16609
 1030  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  SHRIRM SCHARULKAR     2006-152         24596
 1031  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui      ASHOK R GEDAM       2006-155         13399
 1032  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    LAXMAN B JADHAV      2006-156         17360
 1033  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui      NARMADA B KAMBLE     2006-166         14603
 1034  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SHAIKH NIJAM S BANNA   2006-169         14035
 1035  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SUDAM L. WADAPHALE    2006-171         20137
 1036  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    HARINARAYAN J TAYADE   2006-173         7442
 1037  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui      SANTOSH V AMBADERE    2006-175         11174
 1038  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   KANTILAL T MAJETHIYA   2006-176         23418
 1039  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  javlai    AHOK G WAGHMARE      2006-177         10476
 1040  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   AMRUT S SRIRANGE     2006-179         13914
  SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                    State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch   Village       Name         A/c No    Waiver
                                                      Rs.
 1041  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  SHRIPATRAO MBANORE     2006-180         22324
 1042  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  javala    RAMKRISHNA M MANDALE    2006-181         13884
 1043  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi    GOPICHAN M LENDALE     2006-183         17855
 1044  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  javala    MADHUKAR B BORKAR     2006-184         15865
 1045  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  javala    LAXMANS JIRE        2006-185         22265
 1046  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui     VIMAL HLENDALE       2006-186         22265
 1047  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SAFDARALI WAJID ALI KAZI  2006-191         10584
 1048  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  umari    JAIRAM G DHOKNE      2006-193         9923
 1049  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui     RAMBHAU JUWAR       2006-025         26161
 1050  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui     NARAYAN G BORKAR      2006-158         17800
 1051  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui     AKHTARALI WAJIDALI     2006-159         26151
 1052  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui     MUJAFFARKHAN SHADULLA   2006-160         14415
 1053  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    MAHADEO B INGLE      2006-161         10108
 1054  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    HARINARAYAN K HELONDE   2006-162         17684
 1055  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   KUSUM S WADAPHALE     2005-015          881
 1056  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   KRISHANARAO R KHANDWE   2006-001         11539
 1057  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    VARUN A BHUTADA      2006-003         14780
 1058  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    CHANDRAKAL R MADAVI    2006-003         6200
 1059  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    RAVINDRA D HELONDE     2006-004         1450
 1060  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    MUKUND D HELONDE      2006-005         17613
 1061  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   BALIRAM N HADEKAR     2006-007         5948
 1062  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    PRAMOD V RAUT       2006-008         6117
 1063  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    ALOK P BHOYAR       2006-011         5558
 1064  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    DEVENDRA S WADAPHALE    2006-021         13325
 1065  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Bhoyar    UDDHAV J KALE       2006-023         16855
 1066  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Bhoyar    ASHA B. JADHAV       2006-003         4480
 1067  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Bhoyar    GORAKHNATH K. GAIKWAD   2007-001         2492
 1068  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Bhoyar    KONDIBA BHALERAO      751-662          9357
 1069  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Bhoyar    RUKHMABAI MANGULKAR    751-670         16286
 1070  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   SHANTABAI YELEKAR     751-681         16185
 1071  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   NITIN S. LAKHE       751-721          7850
 1072  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Bhoyar    MUKADFDARALI SHERALI    751-732         10521
 1073  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  rui     BHAGIRATHI L. MALANDE   2005-0012         4511
 1074  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    INDUBAI S JAIGUDE     2004-013         11808
 1075  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  SUDAM L WADAPHALE     2005-011         23186
 1076  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  RAMKRISHNA MAHADEO M    2005-014         23188
 1077  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   SURYABHAN P TABDUKAR    2005-032         17478
 1078  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi    SHRIPATRAO M BANORE    2005-041         23186
 1079  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi    NAMDO D KUMRE       2005-050         17477
 1080  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SANTOSH D KUMRE      2005-051         15520
 1081  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    HARINARAYAN J TAYADE    2005-058         8334
 1082  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madni    SANTOSH V AMBADE      2005-061         23185
 1083  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Taroda    TULSIRAM N CHAVAN     2005-062         17473
 1084  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    NARMADA B KAMBLE      2005-067         12333
 1085  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi    AMAR J DHOKANE       2005-068         15187
 1086  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Panchgavan  SHRIRAM S CHARULKAR    2005-074         14046
 1087  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    ASHOK R GEDAM       2005-080         14388
 1088  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    JAIRAM G DHOKNE      2005-087         11761
 1089  Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    NARAYAN M GHATE      2005-093         21506
 1090  Chattisgarh  Raipur    Bilaspur  Bilaspur   Mithun Biswas       751.143         31656
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                    State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name        A/c No
                                                     Relief   Rs.
1    Maharashtara  Akola    Akola    Kharap    Gangabai R Gondcwar    8/2005-SKCC        20000
2    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Rajendra G Jaiswal    11/2005-SKCC       20000
3    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Subhash G Jaiswal     12/2005-SKCC       20000
4    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Sunil B Jaiswal      16/2005-SKCC       16920
5    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Ashok S Jaiswal      18/2005-SKCC       20000
6    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Venubai B Lodam      27/2005-SKCC       20000
7    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Shankar M Mangle     29/2005-SKCC       20000
8    Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Prabhakar D Mahalle    30/2005-SKCC       20000
9    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Umesh P Jaiswal      33/2005-SKCC       20000
10    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Rohit A Jaiswal      40/2005-SKCC       20000
11    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Gajanan S Mangle     46/2005-SKCC       20000
12    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Pramila S Mangle     47/2005-SKCC       20000
13    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Satyanarayan M Jaiswal  48/2005-SKCC       20000
14    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Khushal N Mandase     52/2005-SKCC       13652
15    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Suresh H Jaiswal     73/2005-SKCC       20000
16    Maharashtara  Akola    Akola    Sanglud    Bhimrao R Wakpanjar &   83/2005-SKCC       20000
17    Maharashtara  Akola    Akola    Dhotardi   Samadhan W Wankhede    94/2005-SKCC       17012
18    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Rajesh M Babar      96/2005-SKCC       20000
19    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Arvind S Mangle      102/2005-SKCC       20000
20    Maharashtara  Akola    Akola    Dhaga     Jyoti D Atwale      103/2005-SKCC       20000
21    Maharashtara  Akola    Akola    Dhaga     Dadarao D Atwale     105/2005-SKCC       20000
22    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Subhash V Bhoge      106/2005-SKCC       20000
23    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Rameshwar V Dod      107/2005-SKCC       20000
24    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Dnyaneshwar V Dod     109/2005-SKCC       20000
25    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Sangita G Choudhari    118/2005-SKCC       20000
26    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Gajanan R Choudhari    122/2005-SKCC       20000
27    Maharashtara  Akola    Akola    Palso Badhe  Rajesh B Badhe      129/2005-SKCC       20000
28    Maharashtara  Akola    Akola    Kotharri   Satish P Dhore      130/2005-SKCC       20000
29    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Balkrushna K Sultane   135/2005-SKCC       20000
30    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Shankar K Sultane     136/2005-SKCC       20000
31    Maharashtara  Akola    Akola    Ramgaon    Dnyaneshwar S Sultane   137/2005-SKCC       20000
32    Maharashtara  Akola    Akola    Kharap    Prashant U Pagrut     139/2005-SKCC       20000
33    Maharashtara  Akola    Akola    Gondapur   Anuja R Badhe       148/2005-SKCC       20000
34    Maharashtara  Akola    Akola    Katyar    Pravin M Dhore      151/2005-SKCC       20000
35    Maharashtara  Akola    Akola    Mujre     Devanand B Meshram    152/2005-SKCC       20000
36    Maharashtara  Akola    Akola    Gondapur   Gopal G Gawande      153/2005-SKCC       20000
37    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Santosh K Bhoge      155/2005-SKCC       20000
38    Maharashtra  Akola    Akola    Warodi    Dhanraj T Sirsat     161/2005-SKCC       16905
39    Maharashtra  Akola    Akola    Sanglud    Amol A Jaiswal      170/2005-SKCC       20000
40    Maharashtra  Akola    Akola    Mothi Umri  Rahul L Shegaonkar    172/2005-SKCC       20000
41    Maharashtra  Akola    Akola    Mothi Umri  Balkrushna S Bhopale   173/2005-SKCC       20000
42    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Ganesh M Nandurkar    174/2005-SKCC       20000
43    Maharashtra  Akola    Akola    Katyar    Vijay M Dhore       175/2005-SKCC       20000
44    Maharashtra  Akola    Akola    Kanshivani  Gopal R. Waghmare     179/2005-SKCC       20000
45    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Suraj A Patil       180/2005-SKCC       20000
46    Maharashtra  Akola    Akola    Goregaon   Nilchandra R Wakode    182/2005-SKCC       25000
47    Maharashtra  Akola    Akola    Takali    Eknath R Vasu       184/2005-SKCC       20000
48    Maharashtra  Akola    Akola    Mhaisang   Balu N More        185/2005-SKCC       20000
49    Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Gajanan P Pagrut     187/2005-SKCC       20000
50    Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Gajanan P Pundkar     189/2005-SKCC       20000
51    Maharashtra  Akola    Akola    Devarda    Vijay D Patil       191/2005-SKCC       20000
52    Maharashtra  Akola    Akola    Aasegaon   Roshan P Pundkar     193/2005-SKCC       20000
53    Maharashtra  Akola    Akola    Warodi    Devanand S Wankhede    320/2005-SKCC       16925
54    Maharashtra  Akola    Akola    Palso Badhe  Vanita R Badhe      1280/2005-SKCC      20000
55    Maharashtra  Akola    Akola    Kotharri   Nilesh P Dhore      1500/2005-SKCC      20000
56    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Waman V Tayade      2/2006-SKCC        20000
57    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Subhash G Ingle      3/2006-SKCC        20000
58    Maharashtra  Akola    Akola    Dapura    Arun R Gawande      5/2006-SKCC        20000
59    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Nandkishor B Lodam    6/2006-SKCC        20000
60    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Gajanan D Sadar      8/2006-SKCC        20000
61    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Diwakar R Choudhari    13/2006-SKCC       25000
62    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon    Shakuntala M Mangle    14/2006-SKCC       22517
63    Maharashtra  Akola    Akola    Gondapur   Umesh V Warge       15/2006-SKCC       25000
64    Maharashtra  Akola    Akola    Gondapur   Adwait P Shukla      17/2006-SKCC       20000
65    Maharashtra  Akola    Akola    Palso Badhe  Sharad K Patil      18/2006-SKCC       20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                     State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                        Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village         Name         A/c No
                                                        Relief   Rs.
66    Maharashtra  Akola    Akola    Kharap     Prakash S Pagrut      19/2005-SKCC        25000
67    Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad    Shivlal K Pagrut      21/2006-SKCC        25000
68    Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad    Murlidhar P Pagrut     22/2006-SKCC        25000
69    Maharashtra  Akola    Akola    Palso Badhe   Vitthal K Teke       23/2006-SKCC        20000
70    Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad    Gajanan S Pagrut      24/2006-SKCC        25000
71    Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad    Ganesh S Pagrut       25/2006-SKCC        25000
72    Maharashtra  Akola    Akola    Kotharri    Prabkar M Dhore       26/2006-SKCC        25000
73    Maharashtra  Akola    Akola    Kotharri    Padma P Dhore        27/2006-SKCC        20000
74    Maharashtra  Akola    Akola    Akot Fail    Shalikram D Tayade     28/2006-SKCC        20000
75    Maharashtra  Akola    Akola    Nimbi      Ashok V Malokar       32/2006-SKCC        20000
76    Maharashtra  Akola    Akola    Kharap     Harshabai M Pagrut     33/2006-SKCC        25000
77    Maharashtra  Akola    Akola    Kharap     Chitrarekha U Pagrut    34/2006-SKCC        25000
78    Maharashtra  Akola    Akola    Walki      Bhaurao D Katkhede     35/2006-SKCC        22540
79    Maharashtra  Akola    Akola    Walki      Ratnaprabha B Katkhde    36/2006-SKCC        25000
80    Maharashtra  Akola    Akola    Dapura     Shobhatai S Gawande     37/2006-SKCC        25000
81    Maharashtra  Akola    Akola    Dapura     Sudhakar U Gawande     38/2006-SKCC        20000
82    Maharashtra  Akola    Akola    Dapura     Balabhau U Gawande     39/2006-SKCC        25000
83    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Gajanan M Lodam       41/2006-SKCC        22520
84    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Balkrushna P Gawande    42/2006-SKCC        25000
85    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Nana P Gawande       44/2006-SKCC        22515
86    Maharashtra  Akola    Akola    Gudadhi     Vijay S Badre        45/2006-SKCC        25000
87    Maharashtra  Akola    Akola    Gudadhi     Babybai V Badre       46/2006-SKCC        22485
88    Maharashtra  Akola    Akola    Mujre      Sheshrao V Gopnarayan    47/2006-SKCC        20000
89    Maharashtra  Akola    Akola    Bahadalpur   Ravindra J Gawande     48/2006-SKCC        22435
90    Maharashtra  Akola    Akola    Salkheda    Brahmdeo R Wahile      49/2006-SKCC        22435
91    Maharashtra  Akola    Akola    Salkheda    Latabai B Wahile      50/2006-SKCC        25000
92    Maharashtra  Akola    Akola    Sanglud     Dinesh S Jaiswal      54/2006-SKCC        20000
93    Maharashtra  Akola    Akola    Sanglud     Satish H Jaiswal      55/2006-SKCC        20000
94    Maharashtra  Akola    Akola    Kati      Ruprao S Charhate      62/2006-SKCC        22162
95    Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad    Vijaylata S Pagrut     63/2006-SKCC        20000
96    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Dadarao K Sultane      66/2006-SKCC        20000
97    Maharashtra  Akola    Akola    Borgaon Manju  Kailash N Bagde       67/2006-SKCC        20000
98    Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Kamal D Sultane       68/2006-SKCC        20000
99    Maharashtra  Akola    Akola    Borgaon Manju  Suvarnkala K Bagde     69/2006-SKCC        20000
100   Maharashtra  Akola    Akola    Ghusar     Ganesh V Khadse       70/2006-SKCC        20000
101   Maharashtra  Akola    Akola    Aasegaon    Punjabrao M Pundkar     71/2006-SKCC        20000
102   Maharashtra  Akola    Akola    Ghusar     Umesh V Khadse       72/2006-SKCC        20000
103   Maharashtra  Akola    Akola    Kapileshwar   Vitthal S Gotukale     76/2006-SKCC        20000
104   Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad    Sanjay B Pagrut       80/2006-SKCC        25000
105   Maharashtra  Akola    Akola    Dhotardi    Jagdeo N Jadhav       51/2005-SKCC        20000
106   Maharashtra  Akola    Akola    Warodi     Sahebrao B Daberao     2/2003-FL-OTHER       11119
107   Maharashtra  Akola    Akola    Akola      Zubedabi Ab Kayun      6/2004-FL-OTHER       24303
108   Maharashtra  Akola    Akola    Borgaon Manju  Jamir Ahmed Zahir Ahmed   10/2004-FL-OTHER      23220
109   Maharashtra  Akola    Akola    Sawargaon    Drmicnd D Choudhari     2/2006-FL-OTHER       14303
110   Maharashtra  Akola    Akola    Gondapur    Suresh V Badhe       1/2007-FL-OTHER       20000
111   Maharashtra  Akola    Akola    Gondapur    Raju N Badhe        3/2006-FL-OTHER       20000
112   Maharashtra  Akola    Akola    Akola      Chandrakant N Pusadkar   1/2004-FL-OTHER       20000
113   Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Shankar M Mangle      1/2006-SJK         40439
114   Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Rajesh B Lodam       2/2006-SJK         23980
115   Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Mudgal S Mangle       3/2006-SJK         40360
116   Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Gajanan S Dod        5/2006-SJK         20000
117   Maharashtra  Akola    Akola    Sawargaon    Dilip D Choudhari      6/2006-SJK         38910
118   Maharashtra  Akola    Akola    Sawargaon    Hukumchand D Choudhari   7/2006-SJK         39720
119   Maharashtra  Akola    Akola    Wadegaon    Nilesh N Dhanokar      8/2006-SJK         41295
120   Maharashtra  Akola    Akola    Sawargaon    Abhay D Choudhari      9/2006-SJK         40365
121   Maharashtra  Akola    Akola    Wadegaon    Nandkishor N Dhanokar    10/2006-SJK         34578
122   Maharashtra  Akola    Akola    Sawargaon    Drmicnd D Choudhari     11/2006-SJK         20000
123   Maharashtra  Akola    Akola    Bodkha     Irfan Mujahid Mohd Jama   12/2006-SJK         29763
124   Maharashtra  Akola    Akola    Ramgaon     Sharad S Gawande      1/2007-SJK         22190
125   Maharashtra  Akola    Akola    Vivara     Prahlad S Ingle       2/2007-SJK         20000
126   Maharashtra  Akola    Akola    Mothi Umri   Gopal S Landge       47/2002-FL-OTHER       7503
127   Maharashtra  Akola    Akola    Dhotardi    Sawatribai P Mahila B Gat  3/2004-FL-OTHER       20000
128   Maharashtra  Akola    Akola    Warodi     Ekta Bachat Gat       4/2004-FL-OTHER       6887
129   Maharashtra  Akola    Akola    Dhotardi    Jai Bhawani Bachat Gat.   2/2005-FL-OTHER       20000
130   Maharashtra  Akola    Akola    Sanglud     Ambai Swayam S Gat     4/2005-FL-OTHER       15858
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                       Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No
                                                       Relief   Rs.
131   Maharashtra  Akola    Akola    Bondarkhed  Pranali Mahila B Gat    12/2005-FL-OTHER      12454
132   Maharashtra  Akola    Akola    Dhotardi   Yeshwant Bachat Gat     13/2005-FL-OTHER      20000
133   Maharashtra  Akola    Akola    Ghusar    Ganesh S Behere       1/2006-FL-OTHER       18166
134   Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Rekhabai A Dhumale     4/2006-FL-OTHER       20000
135   Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Kokilabai G Tale      5/2006-FL-OTHER       17456
136   Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Gurudatta S Pagrut     6/2006-FL-OTHER       20000
137   Maharashtra  Akola    Akola    Kanshivani  Vijay R Waghmare      7/2006-FL-OTHER       20000
138   Maharashtra  Akola    Akola    Kharap    Prashant U Pagrut      9/2006-FL-OTHER       20000
139   Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Satish M Pagrut       10/2006-FL-OTHER      20000
140   Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Gopal S Pagrut       12/2006-FL-OTHER      20000
141   Maharashtra  Akola    Akola    Aliyabad   Ram P Pagrut        13/2006-FL-OTHER      20000
142   Maharashtra  Aurangabad  Aurangabad  Aurangabad  B B Shirsat         751.646           40057
143   Maharashtra  Aurangabad  Aurangabad  Aurangabad  Mohm Jamaluddin       FL 20070001         20000
144   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    SHRAWAN L BHOYAR      SKCC 2/2003         4789
145   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogara  I Y WANJARI         SKCC 6/2003         17043
146   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogara  P N TURASKAR        SKCC 5/2004         59455
147   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogara  USHA KORE          SKCC 8/2004         2662
148   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     S B KADAV          SKCC 9/2004         18217
149   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Mujabi    Mrs.S B KADAV        SKCC15/2004         18787
150   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogara  R T FULSUNGE        SKCC16/2004         17157
151   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    S T MADANKAR        SKCC28/2004         33255
152   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    HABIB KHAN PATHAN      SKCC 4/2005         49955
153   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     G D BHOYAR         SKCC19/2005         9759
154   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Mujabi    M P BANDEBUCHE       SKCC26/2005         14541
155   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Bhandara   Mrs.A M BANTE        SKCC27/2005         15949
156   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Bhandara   C G BHOYAR         SKCC 5/2006         11211
157   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     P A BANTE          SKCC12/2006         8961
158   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     A G PATIL          SKCC13/2004         11594
159   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogara  R G BHOYAR         SKCC12/2005         30910
160   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Bhandara   Mrs.C R BORKAR       SKCC28/2005         15371
161   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogara  R T ILME          SKCC33/2005         10629
162   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Jakh     SK ABDUL JAHUR       FL 4/2007          19585
163   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Mujabi    YAA GAUS M B G       FL 4/2005          4196
164   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Bhandara   ADARSH MAHILA B G      FL 5/2005          14544
165   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Fulmogara  SAIBABA MAHILA B G     FL 4/2006          5348
166   Maharashtra  Bhandara   Bhandara   Belat    PRAGATI MAHILA B G     125.143           58623
167   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Goberwahi  B M Pandhare        20050009           2819
168   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Goberwahi  Y M Roniyar         20050014          12979
169   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   K M Sonwane         20050023           2869
170   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    S M Tekam          20050030           4002
171   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  S G Dhurve         20050049           4079
172   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Ganeshpur  Y S wankhede        20050054           3566
173   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  S I Sheikh         20050060           9174
174   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  B M Gahdhave        20050094          12034
175   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Ganeshpur  S F Paradhi         20050098           5977
176   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  M C sariyar         20050099           2977
177   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Sitasaongi  S A Bhande         20060003           5615
178   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    S P Padhare         20060005           5865
179   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Gudri    A C Uikey          20060012          11437
180   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Dhamlewada  H A Bhande         20060017           4094
181   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Dongibaira  B B Bopache         20060021          10633
182   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   S R Kapgade         20060024           6939
183   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   T A Gedam          20060028           3106
184   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Khairtola  S N Bais          20060017           1395
185   Maharashtra  Bhandara   Chikala   Chikala   Sharada Mahila Bachat Gat  2003001           4332
186   Maharashtra  Chandrapur  Chandrapur  Chandrapur   RAJU N          FL20060002         26499
187   Maharashtra  Chandrapur  Chandrapur  Chandrapur   RAJU N          FL20070001         18553
188   Maharashtra  Gondia    Gondia    Dongargaon  P I Choudhari        751.164           6577
189   Maharashtra  Jalana    Jalana    Ujainpuri  BHAGWAN R. LAKDE      751/1672          17386
190   Maharashtra  Jalana    Jalana    Ujainpuri  THAKAJI M. HIWALE      751/1691          14111
191   Maharashtra  Jalana    Jalana    Bhardkheda  RAMKISAN D. JADHAV     751/1712          20000
192   Maharashtra  Jalana    Jalana    Rammurthi  DATTATRAYA V. HIWALE    751/1742          20000
193   Maharashtra  Jalana    Jalana    Majrewadi  ANKUSH N. HIWALE      751/1779          10955
194   Maharashtra  Jalana    Jalana    Ujainpuri  PARMESHWAR S. BARGAJE    241/05           31945
195   Maharashtra  Jalana    Jalana    Ujainpuri  ASHOK K. MULAK       247/05           20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name        A/c No
                                                    Relief   Rs.
196   Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi                 289/05
                                LAXMANAPPA D. PANGUDWALE & BHAGWAN L.      20000
197   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   RAMRAO B. BHUTEKAR     257/05        20000
198   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   SHIVAJI L. TALEKAR     101/05        20000
199   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   AJAY S. KHADKE       112/05        20000
200   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    MADHUKAR D. LAHANE     118/05        20000
201   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    MHASU B. KELKAR      142/05        20000
202   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    BABASAHEB R. SHINDE    152/05        20000
203   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     BHUJANG V. DARADE     182/05        20000
204   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     THAKUBAI M. DESHMANE    133/04        20000
205   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona                  212/05
                                SK. RASHID SK. NOOR & SK RAFIQUE          421
206   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     KAILSH RUPNAR       84/06         20000
207   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     BHANUDAS S. UGALE     90/06         20000
208   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    ASHOK P. HIWALE      12/04         20000
209   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    CHANDU J. GOCHIWAL E    23/04         20000
210   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    AHILAJI N. RODGE      111/04        16790
211   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    DIGAMBARAPPA B. GALAT   135/04        20000
212   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BHAURAO V. DARADE     144/04        10073
213   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    UDHAV T. DARADE      145/04        20000
214   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi                 148/04
                                NARAYAN S. BARGAJE & KAMALBAI N.         20000
215   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    TATYABA D. SHINDE     175/04        20000
216   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri                 74/05
                                JANARDAN A. SHINDE & SARAWATI J.         20000
217   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    RANU PARSUWALE       88/05         20000
218   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     TRIMBAK M. SHINDE     90/05         20000
219   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     BHAGVAN MADAN       94/05         20000
220   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona                  95/05
                                FULCHAND PIMPRALE & SHAMUBAI HIRAMAN       20000
221   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     KADUBA A. SHINDE      149/05        20000
222   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    SK. HASAN SK CHAND     156/05        20000
223   Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi    SHIVAJI B. SHINDE     161/05        20000
224   Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi    RAMKISAN VISHWANATH GHODKE 214/05        30139
225   Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurthi    VISHWANATH R. SHINDE    17/06         20000
226   Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurthi    SRIRANG G. SATPUTE     19/06         20000
227   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHYAMLAL K. DONGRE     46/06         20000
228   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  ABAJI T. SHINDE      294/05        18097
229   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHIVAJI T. HIWALE     10/04         20000
230   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona                  1
                                RAMESHWAR KASHINATH SOSE28/05          20000
231   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona                   S.
                                SAHEBRAO D. TOTARE & DADA158/05         20000
232   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    SUBHASH BARGAJE      197/05        20000
233   Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi    DATTU S. SHINDE      205/05        20000
234   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    KADUBA B. WAGH       262/05        16218
235   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    VINAYAK K. DARADE     68/06         19459
236   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   SITABAI P. NARODE     06/04         20000
237   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   DADA S. GALAT       132/04        20000
238   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi                 143/04
                                GANPAT N. BARGAJE & SARASWATI N.         20000
239   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    BHAUSAHEB P. KAPSE     71/05         20000
240   Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurthi    MITHU D. SORMARE      249/05        20000
241   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  HARI A. SHINDE       279/05        16419
242   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  KAKA R. TOTARE & INDUBAI K 207/05        20000
243   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     LAHANU B. SHINDE      40/04         20000
244   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     GOPICHAND F. GHUSHINGE   19/05         20000
245   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   MADANSING GUNAWAT     20/05         20000
246   Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurthi    PATILBA V. DARADE     24/05         20000
247   Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurthi    AYODHYADEVI S. KHADKE   34/05         20000
248   Maharashtra  Jalana    Jalana   Dhalewadi    BALASAHEB D. LAHANE    37/05         20000
249   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     MANIKRAO RANGNATHRAO    44/05         20000
250   Maharashtra  Jalana    Jalana   Nidhona     SHANKAR S. CHAVAN     56/05         20000
251   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri                 60/05
                                SAYAJI SHINGARE & RAJENDRA S.          20309
252   Maharashtra  Jalana    Jalana   Majrewadi    KANTA M. HIWAL E      63/05         20000
253   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   KAILSH A. SOSE       70/05         20000
254   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   SURESH A. MAGAR      60/06         20000
255   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   BALABHAU V. MULE      98/06         20000
256   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SHESHRAO B. DARADE     103/06        21640
257   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    RADHAKISAN N. RODGE    111/06        20000
258   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    RAMKISAN LAHANU SHINDE 120/06          20000
259   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  DHURAJI PANDITRAO TIKANDE129/06         20000
260   Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurthi    GANGUBAI PUNJAPPA A.    179/06        20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                    State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                       Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village        Name         A/c No
                                                       Relief   Rs.
261   Maharashtra  Jalana    Jalana   Rammurthi    RAMAPPA SHAHAPURKAR    136/06           20000
262   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   MUNIR SHAH         138/06           20000
263   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   YUSUF PARSUWALE & CHANDU M.143/06           20000
264   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   CHANDRAKANT D. GIRAM    148/06           16879
265   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   DAGDU B. SHINDE & KADUBA D.94/04           20000
266   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   PADMAKAR R. DARADE     98/05           20000
267   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi                 111/05
                                NANDKISHOR SAYAJI SHINGADE & HAUSABAI S.       20321
268   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi                 113/05
                                MANIKRAO BHUJANGRAO & PADMABAI M.           20000
269   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   BUDDU D. CHAVAN      133/05           20000
270   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   LAXMAN Y. GHODKE      140/05           2869
271   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   SHESHRAO D. RATHOD     174/05           20000
272   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi                 167/04
                                VATSALABAI A. GIRAM & VISHNU A.            20000
273   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   DHONDABAI N. NARODE    169/04           20000
274   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   BHIVA A. TUPE       41/05           20000
275   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   SURESH R. KHADKE      42/05           20000
276   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   BHIKA S. SHINDE & MANDA R. 49/05           20000
277   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   VINAYAKRAO BARGAJE     58/05           28071
278   Maharashtra  Jalana    Jalana   Tandulwadi   HUSAIN R. MUNIWALE     66/05           16717
279   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  DADA S. RODGE       73/05           20000
280   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  RANGANATH P. NIKALJE    11/05           15991
281   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  PRAKASH A. BARGAJE     17/05           20000
282   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  RANGANATH D. SHINDE    54/05           20000
283   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  SUBHAS A. MULE       126/05           20000
284   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  RAMDAS B. KALE & BHAULAL T.10/06           20000
285   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  VITHAL B. MULE       25/06           20000
286   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BHAUSAHEB A. SHINDE    37/06           20000
287   Maharashtra  Jalana    Jalana   Mang Deulgaon  BHAGURAO A. SHINDE     38/06           20000
288   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                D.
                                DATTA A. RODGE & RADHABAI 40/06            20000
289   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                SUKHA
                                SUKHA M. RATHOD & KRISHNA 42/06            20000
290   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   PARASRAM M. CHAVAN     271/05           20000
291   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   NANA B. WAGH & GAJANAN B. 283/05           20000
292   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   TUKARAM S. KHODE      26/06           10516
293   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   BHAGWAN V. BARGAJE     10/03           20000
294   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                19/04
                                SK. RASHID SK. NOOR & SK RAFIQUE           20000
295   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                20/04
                                SK. NOOR SK. AHMED &SK HANIF             20000
296   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                21/04
                                SK. SHAFIQ SK. NOOR & SK SHARIF            20000
297   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   MACHINDRA R. MULEY     24/04           20000
298   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   THAKAJI M. HIWALE     27/04           20000
299   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda                33/04
                                ANKUSH N. HIWALE & MANGALBAI A. HIWALE        20000
300   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   KISAN V. HIWALE      34/04            6162
301   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   RANGNATH K. DARADE     04/05           20000
302   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   DATTATRAYA V. HIWALE    25/05           20000
303   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   TRIMBAK M. SHINDE     30/05           20000
304   Maharashtra  Jalana    Jalana   Bharadkheda   JYOTIRLING K. SOSE     33/05           20000
305   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    DIGAMBARAPPA B. GALAT   35/05           20000
306   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    BABURAO R. SHINDE     42/05           20000
307   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    RAMKISAN L. SHINDE     43/05           20000
308   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    UDHAV T. DARADE      44/05           20000
309   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    RANGANATH D. SHINDE    45/05            8677
310   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri                 46/05
                                PADMAKAR T. KOLESHWAR + VIVEK P.           24879
311   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri                 54/05
                                TATERAO D. SHINDE + PARASRAM T. + ANKUSH T      20000
312   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    KESHAR P. SHINDE      56/05            9235
313   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    BABASAHEB T. KHURMUTE   62/05           20000
314   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    ASHOK P. HIWALE      64/05           20000
315   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    BALASAHEB D. LAHANE    71/05           20000
316   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri    RAM S BHUTEKAR       90/05           20000
317   Maharashtra  Jalana    Jalana   Ujainpuri                 95/05
                                KRISHNA B. DARADE & GAJANAN B.            20000
318   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana                   98/05
                                DADARAO S. TOTARE & SAHEBRAO DASHRATH         20000
319   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     BHIMRAO D. SHINDE     99/05           20000
320   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana                   101/05
                                NARAYAN S. BARGAJE & KAMLABAI N.           27562
321   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     BHAURAO V. DARADE     105/05           20000
322   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     BALASAHEB R. DESHMUKH   107/05           20683
323   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     RAMKISAN D. JADHAV     108/05           20000
324   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     SARJERAO R. MULAK     137/05           20000
325   Maharashtra  Jalana    Jalana   Jalana     THAKUBAI M. DESHMANE    29/06           20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name        A/c No
                                                    Relief   Rs.
326   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana                  21/99
                                BHAUSAHEB S. SANGLE & BHIMRAO YADAV        27702
327   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana                  12/00
                                VISHNU D. DARADE & SHRIMANT DAGDU         20000
328   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana    RAMRAO S. BHALERAO      40/05        12477
329   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana                  53/05
                                MADHUKAR L. TALEKAR & SHIVAJI L.         46717
330   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana    SHIVAJI E. MISAL & GANGUBAI131/05         46289
331   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana                  04/06
                                RAJENDRA V. PARIHAR & KAMAL V.          28294
332   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana    LIMBAJI G. AGALE       05/06        20000
333   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana                  10/06
                                VIJAY V. PARIHAR & VITHOBA RAISING        21398
334   Maharashtra  Jalana    Jalana    Jalana    KALYAN P. TUPE        19/06        35813
335   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  KAILASH A. SOSE       24/05        20000
336   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  DADA S. GALAT        34/05        20000
337   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  SK. SARDAR SK BABU      06/06        10751
338   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  RAMKISAN V. GHODKE      22/06        54216
339   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi                 23/06
                                NARAYAN B. GHODKE & PARVATABAI N.         34882
340   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  LAXMAN Y. GHODKE       24/06        57134
341   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  YOGESH P. HIWALE       51/06        20000
342   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi                 55/06
                                SK. SAROVAR SK SIKANDAR &SK NAWAB & SIMUNISA SK  25266
343   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  BHANUDAS A. KHANDALE     61/06        20000
344   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  SUBHASH J. NARODE      62/06        20000
345   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi                 63/06
                                BHAGWATI P. REGUDE & JANABAI B          31260
346   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  SHIVAJI E. KAPSE       64/06        34489
347   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  SITABAI P. NARODE      68/06        24663
348   Maharashtra  Jalana    Jalana    Dhalewadi  NAVNATH D. KADAM       70/06        20000
349   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   SHESHRAO N. NARODE      79/06        31247
350   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   PUNJARAM G. JADHAV      80/06        26641
351   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   KAILASH A. RAUT       85/06        51799
352   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona                  90/06
                                ANKUSH R. TOTARE & KAKASAHEB R          23742
353   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   RAMESH C. CHAVAN       94/06        24021
354   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   SUDAM M. HIWALE       95/06        26305
355   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   PANDHARINATH S. KUMTHE 101/06           10418
356   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   MAGAN G. NARODE       104/06        20000
357   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   HARIBHAU R. HIWAL E     108/06        20000
358   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   KAILASH S. NARODE      113/06        15841
359   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona                  121/06
                                SHIVAJI T. HIWALE & ANIL SHIVAJI         23344
360   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   EKNATH G. DOLSE       125/06        20000
361   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   KESHAVRAO B. DARADE     751/1812       45041
362   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   BOUDHACHAYA MAHILA BACHAT GAT132/05        28687
363   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   DNYANESHWAR R. NARODE 56/06            20000
364   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   SHRIMANT R. HIWALE      75/06         9235
365   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   VILAS S. GIRAM        76/06        20000
366   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   SURESH B. GIRAM       751/1445       20000
367   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   ASHISH M. JAISWAL      751/1456       38768
368   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   DNYANESHWAR R. MULEY     751/1464       20000
369   Maharashtra  Jalana    Jalana    Nidhona   DILIP K. KHARAT       751/1483       20000
370   Maharashtra  Jalana    Jalana    Rammurthi  TUKARAM D. CHAUDHARY     751/1494       20000
371   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SAVITRABAI V. KANTULE    16/2003       20000
372   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SITARAM RANU GOFNE      23/03        20000
373   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ASHABAI M. RAUT       42/03        20000
374   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  JAYRAJ B. SOLANKE      21/04         8396
375   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  DEVIDAS N. JOGDE       22/04        20000
376   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  DILIP C. NEB         27/04        18968
377   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    BHAGWAT S VAGARE       34/04        20000
378   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    PRALHAD S DHAVALE      38/04        20000
379   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    MAHANANDA C WADLE      43/04        20000
380   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    BABURAO S MANE        62/04        20000
381   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PUNDLIK S SABLE       65/04        17480
382   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  SHRIRANG S SABLE       66/04        20000
383   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  SANTOSH J SABLE       68/04        20000
384   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  GAYABAI B SABLE       70/04        20000
385   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  ROHIDAS R VAGARE       85/04        20000
386   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  KARBHARI S MANE       87/04        20000
387   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  NAJIR W DESHMUKH       93/04        20000
388   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  MANGALA U SABLE       6/05         20000
389   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  ARUN B SHINDE        8/05         20000
390   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  UDDHAV A SABLE        16/05        20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                  State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                   Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village      Name        A/c No
                                                   Relief   Rs.
391   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  BHAGWAT A DEVKAR    17/05          20000
392   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    RAOSAHEB B TANGDE    33/05          20000
393   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    VISHWAMBHAR R TANGDE  34/05          20000
394   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    LAXMIBAI A DEVKAR    35/05          20000
395   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    NANASAHEB B TANGDE   42/05          20000
396   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti                46/05
                                TUKARAM S SABLE&SAMPAT LAXMAN          20000
397   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    KISHOR R TANGDE     47/05          20000
398   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    PRABHAKAR A JOSHI    56/05          20000
399   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SHRIDHAR A JOSHI    57/05          20000
400   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    BABASAHEB G TANGDE   58/05          19326
401   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    PRALHAD T SABLE     74/05          20000
402   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SHIVKANYA T SABLE    78/05          20000
403   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    JANARDHAN R SABLE    82/05          20000
404   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SRIKISAN B TANGDE    83/05          20000
405   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti                85/05
                                PARMESHWAR R SABLE&DNYANESHWAR         20000
406   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    VISWAMBHAR K MANE    87/05          20000
407   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    MEERABAI M CHAVAN    91/05          20000
408   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SRKISAN A TANGDE    94/05          20000
409   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SITABAI R TANGDE    96/05          20000
410   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    ARUN S CHAVAN      101/05         18046
411   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    DAMODHAR A TANGDE    122/05         20000
412   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    UDDHAV G TANGDE     123/05         20000
413   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    WAMAN S JADHAV     124/05         20000
414   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    LAXMAN S RATHOD     125/05         20000
415   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    SIDRAM V WADLE     127/05         20000
416   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    MADAN P UGLE      130/05         20000
417   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ASRUBA L TANGDE     141/05         20000
418   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    ASARAM N JOGADE     144/05         20000
419   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    NAVNATH S JADHAV    149/05         20000
420   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    KESHAV G PAWAR     154/05         20000
421   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ATMARAM K DEVKAR    159/05         20000
422   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    YADAV S KALE      160/05         20000
423   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SUNDAR J CHAVAN     161/05         20000
424   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    BHAGWAN R SABLE     169/05         20000
425   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    NARAYAN T SABLE     170/05         20000
426   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    VASANT D PAWAR     177/05         20000
427   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    AMBADAS R PAWAR     178/05         20000
428   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SHRIPATI B MAGRE    180/05         20000
429   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SHIVAJI B TANGDE    181/05         20000
430   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    DADARAO B KOLEKAR    184/05         20000
431   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KISHAN G GANAKWAR    185/05         19450
432   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    PRAKASH S JADHAV    188/05         20000
433   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SANJAY N PAWAR     204/05         20000
434   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    AMBADAS R GANAKWAR   206/05         19460
435   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    MANIK M CHAVAN     207/05         20000
436   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    RANGNATH G GANAKWAR   208/05         20000
437   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    BHAGWAN S KHADE     209/05         20000
438   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    VINAYAK S PAWAR     216/05         20000
439   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SUDAM H KARKE      220/05         20000
440   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SHESHRAO J RATHOD    222/05         19431
441   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    RAMRAO A TANGDE     226/05         20000
442   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ANKUSH A TANGDE     227/05         20000
443   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    RAMRAO S JADHAV     229/05         20000
444   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    RAMBHAU M CHAVAN    234/05         20000
445   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    PANDIT D RATHOD     237/05         20000
446   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    GANGADHAR B BERGAL   239/05         20000
447   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    AHILYABAI A SABLE    249/05         20000
448   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    GORAKH G RATHOD     254/05         20000
449   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    SOPAN K RAKSHE     256/05         20000
450   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    RAMESHWAR S. RATHOD   259/05          752
451   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    SITARAM K MANE     262/05         20000
452   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    PANDURANG R MULE    269/05         20000
453   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    MACHHINDRA G RATHOD   271/05         20000
454   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    MUNJABA B TANGDE    280/05         20000
455   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    BHASKAR K PANDHRE    281/05         20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village      Name        A/c No
                                                    Relief   Rs.
456   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    SHALANBAI B KHARAT   282/05          20000
457   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    ASARAM V DHERE     289/05          20000
458   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    PARMESHWAR L RATHOD   295/05          20000
459   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jalana    BAJIRAO P DHERE     2/06           20000
460   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  PANDURANG B DHERE    3/06           20000
461   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  DNYANOBA L SABLE    6/06           20000
462   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  PANDHARINATH A SABLE  8/06           20000
463   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  PUNJARAM G TANGDE    26/06          20000
464   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  PRADEEP M ALGIWALE   27/06          20000
465   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  TUKARAM L SHINDE    35/06          20000
466   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  RAMRAO M. SABLE     38/06          20000
467   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  DATTA A DHAWALE     45/06          20000
468   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  VISHNU R DHAWALE    46/06          20000
469   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  SHABHU J VAGARE     48/06          20000
470   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  RAMESHWAR L RATHOD   56/06          20000
471   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda              61/06
                                VILAS S RATHOD&SHAMRAO DHANSING         20000
472   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  NITIN M TAUR      69/06          20000
473   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  SANTOSH B SOLANKE    71/06          20000
474   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  SANDIPAN D TANGDE    75/06          20000
475   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  SRIRAM B GOPHANE    76/06          20000
476   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    VINAYAK D RATHOD    77/06          20000
477   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SAKHAHARI R GOPHANE   78/06          20000
478   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    GOVIND B BHALEKAR    80/06          20000
479   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    JANARDHAN H TANGDE   82/06          20000
480   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    VILAS Y TAUR      94/06          20000
481   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    ARJUN S SOLAMKE     103/06          20000
482   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti                104/06
                                VITTHAL HANUMANT GANAKWAR            17679
483   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    RAMRAO R. RATHOD    107/06          20000
484   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    TUKARAM G MULE     109/06          20000
485   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    RAMPRASAD B SOLANKE   123/06          18799
486   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    BABURAO R. PAWAR    124/06          20000
487   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    GULAB S CHAVAN     129/06          20000
488   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    VASANT B SABLE     137/06          20000
489   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    PRALHAD B SURASE    145/06          20000
490   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SHRIHARI K SABLE    147/06          20000
491   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    NAVNATH S VAGARE    149/06          20000
492   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    VISHNU B SABLE     150/06          20000
493   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    MADHUKAR L DHAVALE   153/06          20000
494   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    DHARMA H RATHOD     156/06          20000
495   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  RAMRAO G RATHOD     159/06          20000
496   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  VIJAY S. KANTULE    160/06          20000
497   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  RAJARAM G CHAVAN    163/06          20000
498   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  RAMRAO N SABLE     167/06          20000
499   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  MEERA S TANGDE     168/06          20000
500   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  KUSUMBAI R SHINDE    170/06          20000
501   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PARMERSHWAR A SURASE  173/06          20000
502   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  EKNATH H PAWAR     184/06          17044
503   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SALUJI T SABLE     186/06          20000
504   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  DEVRAO G CHAVAN     189/06          17031
505   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  RAMBHAU H RATHOD    191/06          20000
506   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  VITHOBA H RATHOD    192/06          20000
507   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  CHATURABAI L SABLE   197/06          20000
508   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  MACHHINDRA N PAWAR   200/06          20000
509   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SANTOSH P HATTE     201/06          20000
510   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  PRAKASH B WADLE     202/06          20000
511   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  ASARAM V RATHOD     219/06          20000
512   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SHESHRAO M RATHOD    221/06          17927
513   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  SATISH K TAUR      224/06          17914
514   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  TUKARAM S SABLE     227/06          20000
515   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  RAMPRASAD A SABLE    228/06          20000
516   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    KISAN B DHURAT     233/06          20000
517   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    RAM L CHAVAN      235/06          20000
518   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    DNYANOBA S SABLE    236/06          20000
519   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    JANARDHAN R SABLE    237/06          20000
520   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    DAGDUBA B KOLEKAR    238/06          20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name        A/c No
                                                    Relief   Rs.
521   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti                 249/06
                                GANESH K JADHAV&V K JADHAV            20000
522   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SATISH B TEHALE     252/06          20000
523   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    LAXMAN T SABLE      254/06          20000
524   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    TRIMBAK M SABLE     255/06          20000
525   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SHRIRAM A TANGDE     256/06          20000
526   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    BHAGWAT R GOPHANE    258/06          20000
527   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    RAMRAO S GADEKAR     262/06          20000
528   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    MURLIDHAR R VAGARE    NPL31          13438
529   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    KALYAN A DEVKAR     NPL33          20000
530   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SUBHASHR PATIL      NPL161          15380
531   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SK CHAND SK GABRU    NPL162          10000
532   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SOPAN T JADHAV      NPL165          10000
533   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    LIMBAJI A AVHAD     NPL167          5441
534   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    RAMDHAN L CHAVAN     NPL168          17050
535   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    BABU B JADHAV      NPL171          7500
536   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    BHAGWAN S PAWAR     NPL179          10000
537   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    BABULAL SK CHAND     NPL183          7500
538   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SHRIMANT A SABLE     NPL184          10000
539   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    ASHOK S RAUT       NPL185          10000
540   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    SAHEBRAO A GADEKAR    NPL187          20000
541   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamangaon  UTTAMRAO M PANDBHAR   NPL188          10000
542   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    PASHAMIYA C DESHMUKH   NPL192          20000
543   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    DNYANDEO M SEMBDE    NPL194          10000
544   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SHIVAJI N KALE      NPL210          5381
545   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    ACHYUT N SABLE      NPL211          15375
546   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SOPAN S PAWAR      NPL212          12000
547   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    LAXMAN Y SABLE      NPL221          10010
548   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SANTRAM M SABLE     NPL228          5361
549   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    BABASAHEB N SABLE    NPL229          5900
550   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    TULSHIRAM R WAYDAL    NPL230          8010
551   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    NABOMIYA C DESHMUKH   NPL234          4010
552   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    TRIMBAK B MULE      NPL125          15296
553   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    VITTHAL S SABLE     NPL236          10155
554   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    RADHAKISAN S MURULE   NPL237          10155
555   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    BABASAHEB A TANGDE    20            1430
556   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SOPAN G TANGDE      49            20000
557   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    SHRIMANT V GHANDGE    63            20000
558   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SRIKISAN A TANGDE    64            17597
559   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    PRRVATI R TANGDE     68            9984
560   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    JIJA G AVHAD       80            20000
561   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SK JAVEDMIYA G DESHMUKH 81            20000
562   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    NAMDEO R PAWAR      87            20000
563   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SK KAMAL SK MANNU    90            13613
564   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    VISHNU P KAWALE     99            20000
565   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    BABASAHEB F RATHOD    103           20000
566   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    BHIMRAO Y SABLE     115           20000
567   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    LAXMAN S RATHOD     116           19761
568   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SHANKAR S RATHOD     117           19574
569   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    NANASAAHEB B TANGDE   135           20000
570   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    VINAYAAK B CHAVAN    139           11419
571   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SAVITRA V KANTULE    140           20000
572   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    PANDURANG B DHERE    146           20000
573   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    VITTHAL A SABLE     150           20000
574   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    MADAN B SABLE      157           20000
575   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    NAMDEV S PAWAR      160           20000
576   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SOPAN K RAKSHE      161           19440
577   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    BHAGWAN R TANGDE     162           20000
578   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    KRISHNA J PAWAR     164           20000
579   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    RAOSAHEB B CHAVAN    165           17091
580   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SHAM K PATIL       166           19672
581   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SAGARBAI N WAGHMARE   167           20000
582   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    ATMARAM K DEVKAR     168           20000
583   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    ASHWINKUMAR N TANGDE   170           14549
584   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    DNYANOBA L SABLE     172           20000
585   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SRIRAM A TANGDE     174           15847
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                    State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No
                                                     Relief   Rs.
586   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    ABHIMANYU G TANGDE     175          20000
587   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    NAMDEV S RATHOD       176          15041
588   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SALUJI T SABLE       177          20000
589   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SHIVAJI S SABLE       178          19781
590   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    BHAGWAN D SABLE       179          19781
591   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    DILIP M PAWAR        184           9893
592   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Murti    RAMRAOA M SABLE       185          20000
593   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    JANARDAN R SABLE      186          20000
594   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  RADHAKISAN B SABLE     190          19681
595   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   PARASRAM P PAWAR      191           4744
596   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   SK JAFAR SK SARDAR     196           3713
597   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   RAMA RATAN RATHOD      197          20000
598   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   BABURAO R PAWAR       205          20000
599   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   VIJAY S KANTULE       213          18986
600   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   SITARAM M KANSE       215          15630
601   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   BHAGWAT A SOLANKE      219          20000
602   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   VAISHALI B SOLANKE     220          28594
603   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   KAILAS G TAUR        224          28550
604   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   SHRIDHAR A JOSHI      229          38025
605   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   PARMESHWAR S SURASE     230          37979
606   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   NITIN M TAUR        231          35582
607   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana   INDARRAO S TAUR       232          35582
608   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Dhamana                 233
                                MOTIRAM T SABLE&CHANDRABHAGA M           22258
609   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    DATTA A MANDGE       241          20000
610   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    KESHAV K SOLANKE      293           7917
611   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  WAMAN A SABLE        NPL146         20000
612   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Ghonsi    GANESH V PANDHARE      NPL 13/07       20000
613   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Limbi    SHEELABAI B TANGDE     NPL 30/07       20000
614   Maharashtra  Jalana    Jambsamarth  Jamb Tanda  BHARAT S. SHINDE      22           16518
615   Maharashtra  Jalgaon   Jalgaon    Betavad   S Bhoite          2003/01        20000
616   Maharashtra  Jalgaon   Jalgaon    Mahalungi  R Ghyar           2003/04        20000
617   Maharashtra  Jalgaon   Jalgaon    Bodwad    C Kothari          2005/01        99611
618   Maharashtra  Jalgaon   Jalgaon    Mahalungi  S Jat            2006/01         9023
619   Maharashtra  Jalgaon   Jalgaon    Kandri    D Sonawane         751/609        32036
620   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Vyahad    Sunil Jindas Bhusari    2005 0006       20000
621   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Vyahad    Jindas Pandurang Bhusari  2005 0007       20000
622   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Vyahad    Sarita Sunil Bhusari    2005 0009       20000
623   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Sakharam Dattuji Thuthurkar 2005 0021       20000
624   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Govind Zilba Zade      2005 0023        633
625   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Jaidev Natthuji Dehankar  2005 0026       20000
626   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Sadashiv Kisan Thuthurkar  2006 0001         73
627   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimji    Vitthal Namdeo Kadu     2006 0002       20000
628   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimji    Rajani Vitthal kadu     2006 0003       20000
629   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Ketapar   Bhimrao Laxman Asole    2006 0007       26269
630   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Yogesh Dayaldas Sugandh   2006 0020       20000
631   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Namdeo Kisanrao Atkari   2006 0022       20000
632   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimji    Sitaram Bajira Bhoyar    2002 2023       20000
633   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Sevakadas Zadaba Shewale  2001 2009       20000
634   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Peth     Madansing P. Gautam     2000 2004       20000
635   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Astikala   Amit Manikrao Dehankar   2001 2007       20000
636   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana   Dyneshwar Ramkrishna Dhale 2000 2003       20000
637   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Prakash Bapurao Wadekar   2000 2062       20000
638   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Sevakadas Zadaba Shewale  2000 2053       20000
639   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Nilkanth Khunshal Tonge   2002 2021       20000
640   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Savetribai Krishna Atkari  2004 1005       24916
641   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Murlidhar Krishna Atkari  2004 1009       20000
642   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Natthu Balwant Wadekar   2006 1001       13171
643   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Natthu Balwant Wadekar   2006 1003       20000
644   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Maroti Mahadev Patil    2006 1004       20000
645   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Pandhari Jayaram Lute    2006 1010       20000
646   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Vyahad    Pundlik Baburao Tapare   2006 1012       20000
647   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Janglu Kisan Atkari     2006 1011       20000
648   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Amrut Manikrao Dehankar   2000 2040       20000
649   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Ketapar   Bhimrao Laxman Asole    2006 0003       20000
650   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Vyahad    Padmakar Tukaram Bhusari  2005 0010       20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                     Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No
                                                     Relief   Rs.
651   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Moreshwar Bhagwan Atkari 2006 0003         20000
652   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Gondkhairi  Kamalabai N. Atkari   2006 2008         20000
653   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Parvati Natthu Yelekar  2000 2031         20000
654   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Nimji     Baliram Laxman Bhoyar  2005 2002          4975
655   Maharashtra  Nagpur    Gondkhairi  Dhamana    Raju sambhaji Turankar  2002 2005         20000
656   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Suman Gahukar      20050004          40572
657   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Prabhakar        20050005          35020
658   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Aruna Yadav       20050006          44512
659   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Arun Gordipe       20060002          7581
660   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Prabhakar        20060004          20000
661   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Sanjay Mesh       20060005          23693
662   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Vinod Desh        20060006          23329
663   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Ramesh          20060003          20000
664   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Avinash Joshi      20050016         175243
665   Maharashtra  Nagpur    Kingsway   Nagpur    Rajsukh         722/126          20000
666   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     FULCHAND DADORE     SKCC 2005/32        1076
667   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Hiwara    DAMODHAR R CHAKOLE    SKCC 2005/12         344
668   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Patgowari   GANGADHAR K BALLARE   SKCC 2005/23        20000
669   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    DINESH P JAISWAL     SKCC 2005/38        20000
670   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    VIJAY D JAISWAL     SKCC 2005/39        17510
671   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Chargaon   HARICHAND L KATIYA    SKCC 2005/45        20000
672   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    SHAIK IBRAHIM      SKCC 2005/46        20000
673   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mahuli    MANOHAR H KUSUMBE    SKCC 2006/01        20431
674   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     SHANTIBAI DARODE     SKCC 2006/05        1618
675   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Hetitola   BABAN Y CHINCHULKAR   SKCC 2006/06        20000
676   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    DINESH P BHAJANGATHE   SKCC 2006/09        20000
677   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     MANOHAR H MAYWADE    SKCC 2006/17        5742
678   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    DINESH P JAISWAL     SKCC 2006/18        20000
679   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    RAMESH K JOSHI      SKCC 2006/21        43461
680   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Amdi     KISAN VITHOBA LOHARE   SKCC 2002/07        20000
681   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Hiwari    DAMODHAR R CHAKOLE    FL-TRAC 1999/39      20000
682   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    RAMESH JOSHI       FL-TRAC 2001/04      25967
683   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Patgowari   KESHAW K SHAKARWAR    FL-OTH 2007/05       5380
684   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar                 F
                                GANESHACHANDRA S KOTGULEL-LS 2005/01        16270
685   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Hetitola   PRABHAT BACHAT GAT    FL-LS 2006/02       20000
686   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Vahitola   UDAYSING YADAV      FL-LS 1999/10       20000
687   Maharashtra  Nagpur    Mansar    Mansar    BAKARAM B KAWALE     FL-LS 1999/13       20000
688   Maharashtra  Nagpur    Wadi     Khadgaon   B D Kadu         20060002          20000
689   Maharashtra  Nagpur    Wadi     Khadgaon   V G Parate        20070001          20000
690   Maharashtra  Nanded    Nanded    Nanded    DAMODHAR R CHAKOLE    20060004          3114
691   Maharashtra  Nanded    Nanded    Mugat     RAMESH JOSHI       20060003          13055
692   Maharashtra  Nanded    Nanded    Nanded    Jaspal Singh       20040183          24874
693   Maharashtra  Nanded    Nanded    Maralak    A Gajke         20060182          46525
694   Maharashtra  Nanded    Nanded    Nanded    B R sharma        FL 20060007        17054
695   Maharashtra  Wardha    Wardha    Zadgaon    GODAWARI BHUTKAR     2005/09           3106
696   Maharashtra  Wardha    Wardha    Waigaon    VINOD V WATMODE     2006/06          25770
697   Maharashtra  Wardha    Wardha    Waigaon    VIKAS V WATMODE     2006/14          20298
698   Maharashtra  Wardha    Wardha    Shivnagar   MOHANLAL S BHUTADA    2006/23          20000
699   Maharashtra  Wardha    Wardha    Shivnagar   DINESH M BHUTADA     2005/01          20000
700   Maharashtra  Wardha    Wardha    Mohininagar  RAJKUMAR M RATHI     2000/08          20000
701   Maharashtra  Wardha    Wardha    Shivnagar   D M BHUTADA       2003/04          36220
702   Maharashtra  Wardha    Wardha    Deulgaon   W A TELANGE       2006/02          22055
703   Maharashtra  Wardha    Wardha    Kharangana  KHUSABRAO TIMANDE    2006/03          21699
704   Maharashtra  Wardha    Wardha    Kurzadi    VIJAYKUMAR JAIN     2006/04          20000
705   Maharashtra  Wardha    Wardha    Taroda    D D TIMANDE       2005/03          22342
706   Maharashtra  Wardha    Wardha    Loni     USHATAI LONKAR      2006/18          16423
707   Maharashtra  Wardha    Wardha    Loni     R R LONARKAR       2006/09          20000
708   Maharashtra  Wardha    Wardha    Peth     SHALIKRAM BHALERAO    2006/10          23314
709   Maharashtra  Wardha    Wardha    Jamatha    N T BOKADE        2006/12          17603
710   Maharashtra  Wardha    Wardha    Kotamba    R KOTAMBKAR       2006/13          21901
711   Maharashtra  Wardha    Wardha    Paloti    RAMDAS WAGHMARE     2006/14          20000
712   Maharashtra  Wardha    Wardha    Hiwara    DADARAO CHAPDE      2006/15          20000
713   Maharashtra  Wardha    Wardha    Pratapnagar  SURESH INGLE       2006/19          23896
714   Maharashtra  Wardha    Wardha    Jangalapur  DYANESHWAR MUDE     2007/03          20000
715   Maharashtra  Wardha    Wardha    Pujai     PURUSHOTTAM TAMGIRE   2004/01          22194
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                  State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                   Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village      Name         A/c No
                                                   Relief   Rs.
716   Maharashtra  Wardha    Wardha   Sindi meghe  ASHISH THAKARE      2003/02         20000
717   Maharashtra  Wardha    Wardha   Sindi meghe  JAI SANTOSHI M B     2007/14         4481
718   Maharashtra  Wardha    Wardha   Shivnagar   MOHANLAL S BHUTADA    2005/05         20000
719   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     VIDYA A TRIVEDI     2004-001        18436
720   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SANDIP PRABHAKAR BHATI  2004-003        20000
721   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    PRABHAKAR T BHATI    2004-009        20000
722   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   SANJAY N DHAMANDE    2005-001        23644
723   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     JAYANY S MESHRAM     2005-002        20000
724   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     SANTOSH K KONDRE     2005-004        20000
725   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   MADAN V JAGTAP      2004-012        20000
726   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   SHANKAR N DODKE     2005-015        20000
727   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Karalgaon   7MOHNABAI D CHAUKONE   2005-026        20000
728   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    RAJU D CHAUKONE     2005-028        18248
729   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Jawla     VITTHAL D MESHRAM    2005-045        20000
730   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    JAYWANT B KALE      2005-072        20000
731   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    CHANDRAKALA R MADAVI   2005-077        20000
732   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    PRAMOD RAMDAS MADAVI   2005-090        20000
733   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madhani    ZOLBA H NIMSADE     2005-098        20000
734   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Umari     JIJABAI M JUWAR     2005-103        13345
735   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    MAHADEO U DANDE     2006-008        20000
736   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     KRUSHNARAO G KONDRE   2006-010        20000
737   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    CHANDA B DHOKNE     2006-012        18937
738   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Zola     ASHOK N PALWE      2006-013        18923
739   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     DEVIDAS N GOKHE     2006-016        28387
740   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   WASUDEO A DODKE     2006-017        20000
741   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  moha     DATTU S KHADE      2006-018        20000
742   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     UMESH B TIWARI      2006-020        20000
743   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   RAJENDRA U RENGHE    2006-021        20000
744   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  taroda    SHRIPATRAO S SABLE    2006-028        20000
745   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     KRISHNAKUMAR J TRIVEDI  2006-038        20000
746   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Zola     ZOLBAGBHAGAT       2006-043        27522
747   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     CHANDRABHAN D RANE    2006-044        20000
748   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  taroda    KALPESH V INGLE     2006-047        20000
749   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  komba     VASANT SSHIRBHATE    2006-049        20000
750   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     SHANKAR D INGOLE     2006-050        20000
751   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  kotamba    VASANT S INGOLE     2006-052        20000
752   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    LILADHAR N BHAGAT    2006-054        20000
753   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     JAGESHWAR S TRIVEDI   2006-056        16531
754   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    VIJAY B GUGHANE     2006-057        21389
755   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     CHANDRAKALA L TIWARI   2006-063        20000
756   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Karalgaon   SUKHDEO R NAIK      2006-084        20000
757   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madhani    ATMARAM P TIDKE     2006-088        28240
758   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Karalgaon   PRABHUDAS N CHAUDHARY  2006-090        20000
759   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  jamdoh    TAIBAI M MARAPE     2006-093        20000
760   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Wai zola   MANIK K MANKAR      2006-105        20000
761   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    DEOBA P MADAVI      2006-120        20000
762   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  moha     BHIVA S KHADE      2006-129        20000
763   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     KISAN R CHAVHAN     2006-131        20000
764   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  sayi     MAHADEO N JAIGUDE    2006-133        20000
765   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     DATTATRAY V BORKHADE   2006-134        20000
766   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    DWARKABAI B HELONDE   2006-136        20000
767   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     RAMAN F CHAVAN      2006-137        20000
768   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  panchgavan  KIRAN S DHANDE      2006-140        20000
769   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  kumbhari   PRAKASH SHIVRAM UGALE  2006-142        20791
770   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  kumbhari   SANJAY S UGALE      2006-143        20791
771   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Karalgaon   PRADIP R RUMALE     2006-144        20000
772   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madhani    GAJANAN N KAIKADE    2006-146        20000
773   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madhani    PARVATIBAI N MULE    2006-148        27700
774   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     ASHOK B BHAWARE     2006-153        20000
775   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  sayi     HAFIZALI WAJIDALI KAZI  2006-154        20000
776   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madhani    VACHCHHALABAI MGARJE   2006-163        20000
777   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  panchgavan  DADARAO S DHOTE     2006-164        20000
778   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   SHARAD H DONGRE     2006-165        25245
779   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    RAMESH J KALE      2006-167        20000
780   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SANTOSH T TADASE     2006-168        20000
   SyndicateBank HO:Manipal:PSCD                   State : Maharashtra - Nagpur Region
                                                    Amount of Debt
Sl.No.    State    District   Branch    Village       Name         A/c No
                                                    Relief   Rs.
781   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    KRISHNA S WADAPHALE    2006-170        20000
782   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  sayi     KAILASH S KAMBLE     2006-174        20000
783   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SITARAM M MADAVI     2006-182        20000
784   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Jawalaijap  CHAKRADHAR H BHAGAT    2006-187        20000
785   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Jawalaijap  PRAKASH S GIRI      2006-188        20000
786   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  sayi     PRALHAD N RAUT      2006-189        20000
787   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  sayi     VASANTK TIJARE      2006-190        20000
788   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Ganori    ASHOK NAIK        2006-106        20000
789   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   SUDHAKAR S TIWADE     3            14328
790   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Bhamraja   NITIN DDHARMIK      1            36940
791   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   VASANT S TIWADE      1            20000
792   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Rohtek    MANIK G KOLSE       2            60748
793   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  kumbhari   PRAKASH SHIVRAM UGALE   3            43350
794   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     JAYANT S MESHRAM     2005-002         8996
795   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   SUDAM V RATHOD      2005-013        20000
796   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SONABAI H KHANDATWE    2006-001         5590
797   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    RAMESHB HELONDE      2006-006         6938
798   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  panchgavan  AMBADAS Z DHOTE      2006-009         6728
799   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  taroda    SHRIPATRAO S SABLE    2006-010        12416
800   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Loni     RAJESH P GOKHE      2006-020        16739
801   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  taroda    BABAN B KHAPARKAR     2006-025        13055
802   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   JYOTI V PATIL       751-702         41063
803   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   SUSHIL GEHLOT       2006-007         7793
804   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     KRISHNA KUMAR J TRIVEDI  2002-003        19737
805   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     JAGESHWAR S TRIVEDI    2002-004        20000
806   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Rui      MAHADEO N JAIGUDE     2004-010        20000
807   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SANTOSH T TODASE     2005-001        20000
808   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  panchgavan  DADARAO SHIVRAM DHOTE   2005-002        20000
809   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   SHARAD H DONGRE      2005-005        16563
810   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    KRISHNA S WADAPHALE    2005-010        20000
811   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  panchgavan  PANJABRAO G RAJURKAR   2005-022        20000
812   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madhani    GAJANAN N KAIKADE     2005-063        20000
813   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    SITARAM M MADAVI     2005-075        20000
814   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Madhani    VACHCHHALABI M GARJE   2005-085        20000
815   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Pardi     ASHOK B BHAVRE      2005-095        17615
816   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Sukali    RAMESH J KALE       2005-100        20000
817   Maharashtra  Yavatmal   Yavatmal  Yavatmal   JYOTI V PATIL       751-702         41542

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:194
posted:12/25/2011
language:
pages:47